Sunteți pe pagina 1din 5

Laborator autorizat Atestat ANRE tip:

PRAM gr. III A1, B, C1A, C2A, F

Proiectare / execuie:
Linii electrice 0,4-20kV
Posturi de transformare MT/JT
Branamente electrice
Instalaii electrice interioare
Instalaii de degivrare

Sediu: mun. Iai, Str. Cazangiilor nr. 2A, jud. Iai, Romnia
Tel/fax: 0232231088, Mobil: 0745396450; 0745665860
email: electricinstalsrl@yahoo.com;
R.C.: J22-750/2000, Cod fiscal: RO 13438020;
Cod IBAN: RO96 BRDE 240S V076 8626 2400 B.R.D. Iai;
Cont Trezoreria Iai: RO97 TREZ 4065 069X XX00 1321

MEMORIU TEHNIC
1. DATE GENERALE
1.1.
Denumirea investitiei: Bransament la retea energie electrica Punct de lucru amplasat in
mun. Iai, str. Petre Andrei nr. 28C, jud. Iai, aparinnd d-SC PIM SRL
1.2.
Elaborator: SC ELECTRIC INSTAL SRL Iasi, str. Cazangiilor nr. 2A, tel. 0232-231088
1.3.
Beneficiar : EON DISTRIBUTIE ROMANIA SA pentru SC PIM SRL
1.4.
Amplasamentul: mun. Iai, str. Petre Andrei nr. 28C, jud. Iai
1.5.
Elemente care stau la baza elaborrii documentaiei:
- Aviz tehnic de racordare nr. 1000776574 / 15.12.2014
2. FUNDAMENTAREA NECESITII I OPORTUNITII LUCRARII
Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului Punct de lucru amplasat in mun. Iai, str.
Petre Andrei nr. 28C, jud. Iai, aparinnd d-SC PIM SRL, s-a solicitat un branament electric
trifazat pentru o putere maxima simultan absorbita Psa = 8 kW, corespunztoare unei puteri totale
instalate Pi = 9 kW, din care: iluminat 2 kW si aparate monofazate si trifazate 7 kW. Ca urmare a
acestei solicitri, s-a eliberat avizul tehnic de racordare nr. 1000731185 / 15.10.2014 de ctre
S.C. E.ON Moldova DistributieS.A., ce constituie baza documentaiei de fata.
3. SITUATIA ENERGETICA IN ZONA SI SOLUTIA DE RACORDARE A CONSUMATORULUI
LA INSTALATIILE EXISTENTE
In apropierea obiectivului care trebuie alimentat, se afla reteaua de joasa tensiune LEA 0,4
Kv str. Petre Andrei, racordata din postul de transformare PT 115 Iai (6/0,4 kV; 1x400kVA).
3.1. Soluia de alimentare cu energie electric
Racordarea noului consumator se va face pe joasa tensiune din LEA 0,4 kV existenta str.
Petre Andrei (zona PT 115 Iasi, 6/0,4 kV 400 kVA), printr-un branament electric trifazat realizat
cu cablu armat de aluminiu, tip NA2XY 3x25+16 mmp in lungime de 15 m (10 m coborare pe
stalp + 5 m ngropat) de la stalpul existent tip SC10001. La limita de proprietate, pe un postament
de beton, se va monta un BMPT cu ntreruptor automat tetrapolar, prevzut cu protecie la
suprasarcina si scurtcircuit, In = 16 A.
De la BMPT-ul proiectat se va monta coloana electrica pana la tabloul electric al abonatului.
3.2.

Caracteristicile instalaiilor
Branamentul trifazat va fi realizat cu un cablu armat cu izolaie din polietilena reticulata tip
NA2XY 3x25+16 mmp in lungime de aproximativ 15 ml (10 m coborare pe stalp + 5 m ingropat), de
la stlpul SC 10001 existent din LEA 0,4 kV pana la BMPT proiectat. BMPT-ul va fi echipat cu
ntreruptor automat tetrapolar In = 16 A, si va fi montat pe postament de beton la limita de
proprietate.
De la acesta se va monta coloana electrica de alimentare pana la tabloul electric al
consumatorului. In instalaia de utilizare se va monta o priza de pmnt cu Rp<4 ohmi.
3.3.

Masuri de protecia a instalaiilor


Coloana electrica care alimenteaz tabloul electric al obiectivului va fi protejata de
sigurana electrica din BMPT.
In instalaia de utilizare se va monta o priza de pmnt cu Rp<4 ohmi.
1

3.4.

Delimitarea instalaiilor si msura energiei electrice


Delimitarea instalaiilor dintre furnizorul de energie electrica (E.ON MOLDOVA
DISTRIBUTIE S.A. Iai ) si beneficiar (SC PIM SRL) va fi la bornele de ieire din contor.
Reelele proiectate pe taxa de racordare i branamentul vor fi exploatate de ctre Centrul
de Exploatare - Iai.
Msura energiei electrice consumate se va realiza cu un contor electronic trifazat multitarif
de energie electrica pentru energie activa si reactiva consumata si debitata, cu posibilitatea
nregistrrii puterii maxime, cu 3 echipaje, clasa de precizie 1 sau mai mica, in montaj direct,
Imax = 100 A, Un = 3x230/400 V sau gama extinsa si acoperitoare. Contorul se va monta in
BMPT-ul proiectat, amplasat pe postament de beton conform specificaiilor tehnice SC E.On
Moldova Distribuie S.A.. Contorul si toate elementele componente ale grupului de msura vor
avea posibilitatea sigilrii mpotriva interveniilor neautorizate.
3.5.
Caracteristicile amplasamentului
3.5.1. Topografia terenului:
Branamentul este pozat aparent 10 m coborare pe stalp si 5 m pozat ingropat. Terenul
este normal, nu prezint denivelri.
3.5.2. Clima si fenomenele naturale specifice zonei.
Conform NTE 003/04/00 localitatea se afl n zona climato-meteorologica C,
amplasamentul II.
3.5.3. Geologia si seismicitatea.
Conform normativului P.100/92, amplasamentul se afl n zona seismic de calcul C
(Ks=0,2) fig.5.1. echivalent unui grad seismic VIII (8) tab.A.2. i este caracterizat printr-o perioad
de col Tc=1 sec. (fig.5.2.).
4.
4.1.

SUPRAFEELE DE TEREN OCUPATE


Regimul juridic
Instalaiile proiectate pe tarif de racordare vor fi montate o parte aparent (10 m coborare pe
stalp) si 5 m ngropat, pe domeniul public, pe trotuar. Firida de branament va fi montata pe
postament de beton la limita de proprietate, in interior.
4.2.

Regimul economic
Pentru suprafaa ocupat temporar i definitiv nu s-au solicitat despgubiri. Lucrrile de
reele electrice nu modific categoria de folosin a terenului.
4.3.

Regimul tehnic
Instalaiile proiectate au fost amplasate cu respectarea prescripiilor n vigoare.
Reelele proiectate de 0,4 KV se vor poza aparent, 10 m coborare pe stalp si 5 m ngropat
pana la BMPT amplasat pe postament de beton, la limita de proprietate.
5.

ORGANIZAREA DE SANTIER
Nu este cazul.

6.

INCERCARILE SI VERIFICARILE
Acestea cad n sarcina ofertantului i trebuie s fie n conformitate cu PE116/94. Se vor
prezenta buletinele cu msurtorile si verificrile efectuate la recepia lucrrii .
7.

MASURI DE SECURITATEA MUNCII, P.S.I. SI PROTECTIA


MEDIULUI
7.1.
Norme utilizate de securitatea muncii si protecia muncii
La proiectarea lucrrilor au fost avute n vedere de Legea securitii si sntii in munca
319/2006 si Normele metodologice nr.1425/2006 de aplicare a Legii nr.319/2006, modificata si
completata prin HG 955/2010 si HG 1242/2011.
Se vor respecta:
HG300/2006-privind cerinele minime de sntate si securitate pentru antierele
temporare sau mobile, modificat si completat prin HG 601/2007.
b.
HG1048/2006-privind cerinele minime de sntate si securitate pentru utilizarea in
munca de catre lucrtori a echipamentelor individuale de protecie la locul de munca.
a.

c.

HG1051/2006-privind cerinele minime de sntate si securitate pentru manipularea


manuala a maselor care prezint riscuri pentru lucrtori, in special dorsolombare.
d.
HG1091/2006-privind cerinele minime de sntate si securitate pentru locul de
munca.
e.
HG1146/2006-privind cerintele minime de securitate si sntate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor de munca.
f.
H.G. nr.115/01.10.2004 - hotrre privind stabilirea cerinelor eseniale de securitate
ale echipamentelor individuale de protecie si a condiiilor pentru introducerea pe piaa;
g.
H.G. nr.1136/30.08.2006 - hotrre privind cerinele minime de securitate si sntate
referitoare la expunerea lucrtorilor la riscuri generate de cmpuri electromagnetice;
h.
H.G. nr.971/26.07.2006 - hotrre privind cerinele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sntate la locul de munca;
i.
H.G. 493/12.04.2006 - hotrre privind cerinele minime de securitate si sntate
referitoare la expunerea lucrtorilor la riscurile generate de zgomot;
j.
Instruciuni proprii de securitatea muncii ale executantului, ntocmite in conformitate
cu art.13 lit.e) din Legea 319/2006;
k.
Regulament privind protecia si igiena muncii in construcii, aprobat prin ordinul
nr.9/N/1993 al MLPAT;
l.
IP-SSM 04 EMOD Lucrul la nlime.
De asemenea se va mai respecta:
m.
IP-SSM-02 DDE/01.03.2008 instruciuni proprii de securitate si sntate in munca
pentru distribuia energiei electrice EMOD
n.
IP-SSM 33 EMOD Semnalizarea de securitate si/sau sntate a instalaiilor electrice.
7.2.

Norme pentru sntate si sigurana in munca la executarea lucrrilor


Pentru perioada de execuie se vor respecta prevederile de securitatea muncii din
normativele in vigoare enumerate la punctul 7.1. Se va respecta - Regulamentul privind
protecia si igiena muncii in construcii, aprobat prin ordinulnr.9/N/1993 al MLPAT si Ordinul
MMPS 136/1995.
Se vor respecta cu strictee masurile privind scoaterea si repunerea sub tensiune a
instalaiilor electrice existente, inclusiv delimitarea zonei de lucru si de protecie. Masurile privind
scoaterea de sub tensiune a instalaiilor electrice se iau de ctre personalul de deservire operativa.
7.3.

Norme pentru sntate si sigurana in munca la punerea in funciune si


exploatarea de proba.
nainte de punerea in funcie a instalaiilor proiectate se vor face verificrile, ncercrile si
probele in conformitate cu:
- PE 003/1979 Nomenclatorul de verificri, ncercri si probe privind montajul,
punerea in funciune si darea in exploatarea de proba a instalaiilor energetice (ediia
1997).
- PE 116/1994 Nomenclatorul de ncercri si msurtori in instalaiile electrice (ediia
1995)
- Respectarea soluiei din proiect
- Existenta prizelor de pmnt si msurarea continuitii acestora
- Respectarea distantelor normate intre instalaiile proiectate si cele existente
Punerea in funciune a instalaiilor se va face dup verificrile corespunztoare,
rspunztor de respectarea normelor pentru sntatea si sigurana in munca fiind personalul de
execuie si exploatare nsrcinat in acest scop. In procesul verbal de PIF trebuie specificat ca se
respecta normele pentru sntate si sigurana in munca.
Constructorul trebuie sa emit la PIF declaraia de conformitate, iar aparatajul de trebuie
sa aib marcajul CS sau CE.
Executantul trebuie sa ntocmeasc un proces-verbal cu lucrri ascunse pentru fundaii la
stlpi si pentru priza de pmnt.
7.4.

Norme pentru sntate si sigurana in munca pentru perioada de exploatare


Pentru perioada de exploatare s-au prevzut urmtoarele masuri de protecia muncii:
- legarea la priza de pmnt a stlpilor a tuturor parilor metalice care in mod normal nu sunt sub
tensiune si care pot ajunge accidental sub tensiune;
- inscripionarea stlpilor de jt
Personalul de exploatare va urmri periodic respectarea prevederilor normelor de
protecie a muncii si anume:
3

- distantele minime de apropiere fata de instalaii si construcii noi;


- evitarea amplasrii sau depozitarii materialelor pe traseul instalaiilor proiectate
- verificarea prizei de pmnt prin efectuarea de msurtori periodice conf. STAS 12604/5-90
7.5.

Msuri PSI
Documentaia s-a ntocmit n conformitate cu prevederile Legii 307/2007 privind aprarea
mpotriva incendiilor si ORD 163/2007-Norme generale de aprare mpotriva incendiilor.
Amplasarea reelelor electrice n raport cu construciile existente respect distanele
minime prevzute n PE 106/2003 si NTE 007/08/00.
n cazul unui incendiu stingerea se va face cu stingtoare cu CO2 sau praf si CO2.
7.6.

Masuri pentru protecia mediului nconjurtor


Instalaiile electrice proiectate nu impun luarea de masuri speciale pentru protecia
mediului si a apei.
Documentaia s-a ntocmit in conformitate cu prevederile OUG 195/2005 privind protecia
mediului.
Lucrrile proiectate nu afecteaz mediul nconjurtor, nu constituie surse de poluare si nu
sunt afectate aezrile umane nvecinate amplasamentului instalaiilor proiectate.
Executantul va transporta in locuri indicate de primrie pmntul rezultat din sptura
rmasa dup execuia fundaiilor de stlpi si a anurilor pentru pozarea cablurilor.
La terminarea lucrrilor, terenul se va aduce la stadiul de dinainte de nceperea lucrrilor.
Se va avea grija ca in timpul execuiei lucrrii sa nu fie afectata vegetaia.
La execuia lucrrilor trebuie respectate:
- Ordonana nr.195/2005 privind protecia mediului, aprobata de Legea nr. 265/29.06.2006 cu
modificrile si completrile ulterioare, valabile la data executrii lucrrilor;
- Legea nr. 107/1996 a apelor;
- Ordin nr. 243/2000 privind protecia atmosferei;
- Legea 211/2011 privind regimul deeurilor;
- HGR nr. 349/2005 privind depozitarea deeurilor, completata si modificata prin HG 1.292/2010;
- Ordin 95/2005- Ordin al Ministrului Mediului si Gospodririi Apelor privind stabilirea criteriilor de
acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deeurilor la depozitare si lista naionala de
deeuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deeuri, modificat prin Ordin 3.838/2012 al
Ministrului Mediului si Pdurilor;
- HGR nr. 856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii deeurilor si pentru aprobarea listei
cuprinznd deeurile, inclusiv deeurile periculoase, modificata prin HG 210/2007;
a. Protecia calitii apelor
Lucrrile proiectate nu necesita execuia de reele de alimentari cu apa, canalizare,
epurare sau evacuri de ape uzate. Se interzice deversarea de ctre constructor in apele de
suprafaa a uleiurilor, vopselelor, sau a materialelor combustibile.
b. Protecia solului si subsolului
Lucrrile de construcie si organizare de antier se vor executa cu afectarea unei
suprafee minime de teren. Se interzice deversarea in sol a substanelor periculoase.
Constructorul va deine si utiliza rezervoare/ recipiente etane pentru depozitarea temporara a
materialelor si substanelor periculoase.
c. Protecia aezrilor umane si a altor obiective
In timpul execuiei lucrrilor, constructorul va soluiona reclamaiile si sesizrile aprute
din propria vina datorita nerespectrii legislaiei de mediu mai sus amintite. Constructorul va avea
in vedere ca execuia lucrrii sa nu creeze blocaje ale cailor de acces particulare sau ale cailor
rutiere nvecinate amplasamentului lucrrii. La terminarea lucrrii, suprafeele de teren ocupate
temporar vor fi redate, prin refacere, la circuitul funcional iniial. Constructorul are obligaia de a
preda amplasamentul ctre beneficiar, liber de reclamaii sau sesizri.
d. Gospodrirea substanelor toxice si periculoase
Nu este cazul
e. Gospodrirea materialelor demontate
Materialele demontate vor fi predate la E. ON Moldova Distribuie SA.
f. Protecia calitii aerului
Utilajele si mijloacele de transport folosite la executarea lucrrilor trebuie sa corespunda
d.p.d.v. tehnic, pentru a evita poluarea mediului cu noxe rezultate din combustie.
g. Protecia mpotriva zgomotului si vibraiilor
4

Mainile si utilajele folosite la executarea lucrrilor trebuie sa corespunda cerinelor


tehnice de nivel acustic.
Execuia lucrrii se va desfura in perioada de timp 06-22 pentru a nu produce disconfort
locuitorilor din zonele nvecinate amplasamentului reelei proiectate.
6.7. Masuri privind situaiile de urgenta
Se vor respecta prevederile legislaiei si reglementarilor specifice in vederea evitrii
producerii de incendii sau nceputurilor de incendii avndu-se in vedere a nu se extinde aceste
fenomene:
- Ordin MAI nr. 158 / 22.02.2007 Pentru aprobarea Criteriilor de performan privind
constituirea, ncadrarea i dotarea serviciilor private pentru situaii de urgen;
- Ordin MAI nr. 163 / 28.02.2007 privind Normele generale de aprare mpotriva
incendiilor;
- Legea nr. 307 / 12.07.2006 Privind aprarea mpotriva incendiilor;
- Ordin nr 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea salariailor in
domeniul situaiilor de urgenta;
- Ordin MAI nr. 786 / 02.09.2005 Privind modificarea i completarea Ordinului ministrului
administraiei i internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor generale privind instruirea
salariailor n domeniul situaiilor de urgen.
In timpul execuiei lucrrilor se vor lua toate masurile de prevenire si stingere a incendiilor,
se vor asigura dotri pentru stingerea sau localizarea acestora.

PROIECTANT
ing. Iulian Morariu

SEF PROIECT
ing. Romeo Gabor

S-ar putea să vă placă și