Sunteți pe pagina 1din 1

INTRODUCERE IN DREPTUL CIVIL.

SUBIECTELE DREPTULUI CIVIL

TEMATICA SI BIBLOGRAFIE

I.Actul juridic civil


1..Notiunea de act juridic civil

2.Clasificarea actelor juridice civile: categorii de acte juridice civile si importanta clasificarilor 3.Conditiile de validitate ale actului juridic civil 2.1.Capacitatea de a incheia actul juridic civil. -Regula capacitatii de a incheia acte juridice civile -Exceptia incapacitatii 2.2.. Consimtamantul. -Notiune si conditii de validitate - Viciile de consimtamant : eroarea , dolul , violenta , leziunea. 2.3.Obiectul actului juridic civil: notiune si conditii de validitate 2.3.Cauza actului juridic civil: notiune , elemente si conditii de validitate 2.4.Forma actului juridic civil -Principiul consensualismului. -Conditii speciale de forma:forma ad validitatem , forma ad probationem, forma ceruta pentru opozabilitatea actului juridic fata de terti. . 4.Nulitatea actului juridic civil 6.1.Notiune.Delimitarea nulitatii de alte sanctiuni de drept civil 6.2.Clasificarea nulitatii.Cauze si regim juridic 6.3.Efectele nulitatii 6.4.Principii de drept care inlatura efectele nulitatii

1.Beleiu , Gheorghe , Drept civil romn.Introducere n dreptul civil.Subiectele dreptului civil , ediia a Xi-a revzut i adugit de M.Nicolae i P. Truc , Ed. Universul Juridic , Bucureti , 2007; 2.Boroi , Gabriel ,Anghelescu , Carla ,Alexandra , Curs de drept civil. Partea general , Ed.Hamangiu , Bucureti 2011; 3. Boroi , Gabriel , Stanciulescu , Liviu , Institutii de Drept civil: in reglementarea noului Cod civil, Ed.Hamangiu , Bucureti , 2012; 4. Reghini , Ionel , Diaconescu , erban , Vasilescu , Paul , Introducere n dreptul civil ,ediia a II-a , Ed.Sfera Juridic , Colecia Universitaria , Cluj-Napoca , 2008; 5.Ungureanu , Carmen Tamara , Manual de drept civil .Partea general. Persoanele , Ed. Hamangiu , Bucureti , 2011. 6.Noul Cod civil Republicat in Monitorul Oficial nr.505 din 15 iulie 2011 si Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil , Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011.