Sunteți pe pagina 1din 1

xsxsxsxsxsociald a-umanitd{ii il constituie iransporturile. Prin intermediul realizeazd acestora se deplasarea in- spafiu a oamenilor gi diferitelor categorii Je *d{yt,..

in scopur satisfacerii necesitdlilor materiaL 9i spirituale are sociexsxsxtdtii umane.dcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcdcd