Sunteți pe pagina 1din 111
DIRECTIA ACHIZITH PUBLICE Serveiul Conteactare Refi: Contract nr. 92/40191/27.082010 «Resizure Sudiu de Fezabiiate si elaborare Liste de Canta ‘pentru oblectvul de Invest: Varianta de ocolire Targu Neamt» "Nota priving detrminarea valor estimate, r- DT 34/314/08.09,2009 Pag. Invitatie de paticipare ne 2297107.10.2009 Pag. 2 DDocumentaia de atribuire (fist de date, frmulre,caiet de sarcin, model de Pag. 3. ‘contac repsrata cu nr 35/1358,05 10.2009, nslita de deciaratin de conformiate ‘Nota Jstiatva peivind slegreaproceduri de attire, inegistata cue. Pag. 62 35/945/16,09,2009 Proces verbal al seit de deschidere a ofetlor, nr, 92/45440/21.10.2009, Pag. 63-67 Formutarele de oferta depuse in cad rocedurt de atibuire Pag. 68-69 port proceduri de aribure, inegistrat cu ne 92148948/02.112009 Pag. 70-72 Dovads comunicariorprivind rezuhatlprocedun r. 92/48949/02.11.2009 sim. Pag. 13-76 Spiagosniny 13000 ‘Contact de servic nr 92/40191/27:08.2010 Pag. 77-92 Anunt de atibuire nr 117126/02.092010 Contest depusa de S.C. SIMPA CONSULT S.RL. in data de 06.11.2309 (Comuniarea Hotrari Civile ns. 874, dn data de 06:08 2010 emis de Crtea de ‘Apel Bucuresti ~Secta a Villa Contencios Adminstatv si Fisel Dinroria aciizrra remtice DIRECTOR ars Boga VAN nV by fr 91/911 701.24 Yoog SE APROBA DIRECTOR GENERAL & NOTA Diving deteminarea vari estimate a conractul de ache publica pest servo de proieiare - Revizire Studi de fezailtae si elaboae Liste de canta penta “Varanta de ocolieTargu Neamt” Procure de estnae avo contac lente snc depict (Revie Si do Fecabliates elaborate ce Carat bart pe fosea une carer ence pec pl 4 tren silcazareagroratca aware vane csoae tpl const ~ dum nou, aston @___xcesu inca pn not bee pod, ole spasae te repezeriand crt not \iloea sev de poet as casa net de estar fc pnt cote si norte caste din te crac ate denise in fncto Ge aca cae ureaza 2 F deste en ndepinre obec in frte de 2a gkorta ei dea arse ural cera ecole, costri soli Wwtice pele dtl in cade Sule Feb ‘Scaate natu existent pa cam rmenca. Vaars | Taare | —Vatas | Seetordum —|Lungine| contact | contact | asigrta | Mod de caeu et faraTVa | faaTva | “inzion cuvA {inp ei) (Euro) {en ei) 7 z zoe < 5 a Vaasa canvas 1 | evaurestsuce | 6 | 168000 | sm600 | 200 [osteate tard con : Fecal ere ee km, de tal @ | |istece canta pnts tcl 3 e pl bic ever fle! woes doa cn “Vato te cece lrmeara Tg Heant ten 660 a! km =| foto Ev <—[1ai000— 0 | 8 DIRECTOR DIRECTIA TEHNICA De Hen elina ( SEF SERVCIU PO. ing Angela LUNGU wut), lo SintACT® EON Programming SA - Ordonanta urgenta 2282008, M.OF. 3 din 0S-ian-2009 zi (oot 07107009, Detaliu invitatie de participare nr 229771 ‘enumire vai: Revewe SFl labor Ise de canta pie: Vaanta de ocr Tau Nest Mdatat do deatasrae: Process one (Cite de ati: Ofra cea mal aveiajase pd. economic (Cov: 7szi0607 «Sel de concep ca (Re 2) Tpcomract Servet (bieet contract "Reva stud do frabtae el elberarete de canta pat ec, Varina doo Tague Stare procedure: aetasurre ‘at puter 07 102000047 Dat tnt de depunare a oferalor 21102009 10.00 ‘dona care so traneritoartle: Regia CNADNR. 8. Dey Gols 38,8 ear + (ata a ora deschigeri ofereor 21102008110 {loc de doectidee a ofertaor Sedu CNAONR, 8. isos Glens et 11, eco Bocas Sa de redacar otra! Romana de stir Un corr de sch pubce Valareentinate 168,000 RON Sia ae sua tis noma ns tee ee ‘ra 161 Decar pi alt de paca poced Deda pe ora en pot depart tavisi srbtecletupeuloenercocie SU ricanesmtar | a (Teapot Stzpendarsproseaura —][—Anatre process] (tocar scarier a2 SES COUDINARATONNLA DE URORTANSLORANAINATON Pag. 1 din hs,