Sunteți pe pagina 1din 2

IMEA INALT

Denit ie. Numim n alt ime ntr-un triunghi segmentul care une ste un v arf al triunghiului cu piciorul perpendicularei cobor ate din acel v arf pe dreapta-suport a laturii opuse. In gura 1, este desenat a n alt imea rADs corespunz atoare laturii rBC s.

Figura 1 Observat ie. Orice triunghi are trei n alt imi. Teorem a. (Concurent a n alt imilor.) Dreptele-suport ale n alt imilor unui triunghi sunt concurente. Demonstrat ie. Fie ABC si H punctul de intersect ie a n alt imilor corespunz atoare laturilor rAB s si rAC s. Construim paralela prin A la dreapta BC, paralela prin B la dreapta AC si paralela prin C la dreapta AB. Fie M, N, P punctele n care acestea se intersecteaz a dou a c ate dou a, ca n gura 2.

Figura 2 Din P A BC deducem c a ?P AB ?ABC, iar din P B Deducem astfel c a P AB CBA (U.L.U.), deci rP As rBC s si rP B s rAC s. Asem an ator, avem N AC BCA, ceea ce conduce la (2) AC obt inem ?P BA ?BAC.

(1)

rN As rBC s si rN C s rAB s si M BC ACB, de unde rM B s rAC s si rM C s rAB s.


Fi se cu teorie pentru gimnaziu In alt imea

(3)
Profesor Marius Damian, Br aila

Relat iile (1), (2) si (3) ne spun c a punctele A, B, C sunt mijloacele laturilor rP N s, rP M s si respectiv rM N s. In continuare, din BH K AC si AC P M, deducem c a BH K P M, deci BH este mediatoarea laturii rP M s. Analog, CH este mediatoarea laturii rM N s. Prin urmare, H este centrul cercului circumscris triunghiului M N P. Atunci AH este mediatoarea laturii rP N s, deci AH K P N si cum P N BC, rezult a c a AH este n alt ime n ABC. Am demonstrat astfel c a dreptele-suport ale n alt imile triunghiului ABC sunt concurente. Observat ie. Punctul de intersect ie a dreptelor-suport ale n alt imilor se nume ste ortocentrul triunghiului si se noteaz a, de obicei, cu H. In gurile 3, 4 si 5 sunt prezentate pozit iile posibile ale ortocentrului: dac a triunghiul este ascut itunghic, atunci H se a a n interiorul triunghiului (gura 3); dac a triunghiul este dreptunghic, atunci H se a a n v arful unghiului drept (gura 4); dac a triunghiul este obtuzunghic, atunci H se a a n exteriorul triunghiului (gura 5).

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Fi se cu teorie pentru gimnaziu In alt imea

Profesor Marius Damian, Br aila