Sunteți pe pagina 1din 2

URMARIREA DE SANTIER Prezenta arhitectului si a proiectantilode specialitate pe santier este o componenta esentiala a asigurarii calitatii executiei lucrarilor de construire

si care din punctual de vedere al legislatiei in vigoare are doua niveluri distincte de exercitare,si anume:urmarirea de santier si asistenta tehnica. La aceste activitati se adauga in faza finala a lucrarilor participarea arhitectului(proiectantului) la intocmirea de catre beneficiar ca cartii tehnice a constructiei si receptia lucrarilor executate. Atributiile beneficiarului -Selectarea ofertelor de la constructori,desemnarea constructorului si semnarea contractlui pentru executia lucrarilor. -Instintarea emitentului autorizatiei de construire si ISC privind data inceperii lucrarilor. -Angajarea dirigintelui de santier -Asigurarea conditiilor pentru desfasurarea urmaririi de santier si dupa caz a asistentei tehnice. -Asigurarea intocmirii cartii tehnice a constructiei; -Organizarea receptiei lucrarilor executante; Misiunile arhitectului -Misiuni Specifice: -urmarirea de santier conform prevederilor legale in vigoare; -participarea la receptia lucrarilor executate Misiuni suplimentare: -Acorda consultanta sau intocmeste cererea de oferta pentru selectarea constructorului,dupa caz poate organiza licitatia pentru atribuirea lucrarilor de executie. -Asistenta tehnica a lucrarilor de executie,conform conditiilor contractuale stabilite cu beneficiarul; -Intocmirea cartii tehnice a constructiei; Urmarirea de santier constituie o obligatie a arhitectului (proiectantului),stabilita si reglementata prin legislatia in vigoare si este inclusa in onorariul(tariful)de baza si consta in urmatoarele: 1.Verificarea executiei lucrarilor in sensul respectarii prevederilor autorizatiei de construire,activitatea prevazuta in Legea 184/2001(republicata) ca un drept al arhitectului cu drept de semnatura,dar si o obligatie conform Legii 10/1995,si Legii 50/1991(republicata).

2.Participarea la verificarea si atestarea fazelor determinante stabilite prin programul de urmarire de catre proiectant a calitatii executiei lucrarilor,care este prevazut in proiectul tehnic. Beneficiarul,reprezentant de dirigintele de santier,are obligatia sa depuna la Inspectia de Stat in Constructii-ISC(teritoriale sau judetene)programul de urmarire a calitatii,anexat instiintarii de incepere a lucrarilor de construire. Programul de urmarire a calitatii la fazele determinante va fi vizat de catre ISC,cu precizarea fazelor cand trebuie sa fie present si un inspector de stst ISC. La verificarea pe santier a fazelor determinante trebuie sa participe: -beneficiarul,reprezentat de dirigintele de santier,atestat de ISC -proiectantul(seful de proiect sau/si proiectantul de specialitate responsabil de proiectarea fazei respective de lucrare); -constructorul,reprezentat de responsabilul cu calitatea din cadrul firmei de constructii,atestat de catre ISC;-in cazul executarii lucrarilor realizate in regie proprie,in conformitate cu legislatia in vigoare,beneficiarul este obligat sa angajeze pe langa dirigintele de santier si un responsabil cu calitatea atestata de ISC; -inspectoratul de stat ISC,dupa caz,la fazele stabilite la inceperea lucrarilor; -alti specialisti responsabili in realizarea unei anumite faze determinante(dupa caz topograful,geotehnicianul,etc) Dirigintele de santier sau constructorul au obligatia sa convoace inainte cu minimum 48 de ore pe toti cei care trebuie sa participle la verificarea unei faze determinante. 3.Stabilirea prin dispozitie de santier a solutiilor de remediere a defectelor aparute in executie,din vina proiectantului si urmarirea aplicarii pe santier a rezolvarii adoptate,dupa insusirea acestora de catre verificatori de proiecte atestati.