Tehnica Greedy

Este o optiune ce tine de specificul problemei cu implicatii asupra complexitatii. Se bazeaza pe statistica datelor de la intrare din care se extrag caracteristici ale datelor=>alegerea strategiei. Strategia Greedy=strategia in care optimul local se considera optim general. Este o strategie constructiva prin adaugarea treptata de solutii locale care construiesc solutia

 Tema : Analiza algoritmilor  Scopul : -extindere a metodelor de elaborare a algoritmilor Greedy. . -formarea deprinderilor de a utiliza tehnica Greedy la rezolvarea problemelor.

C2.5 Compararea intre Greedy si alte tehnici de programare.6 Aplicarea mecanismului tehnicii Greedy .4 Cunoasterea si intelegerea mecanismului algoritmului Greedy.C2. C2.

Problemele au urmatoarea structura: . …. . an} .Se cere sa determinam o submultime B a multimii A. care indeplineste anumite conditii pentru a fi acceptata ca solutie.Se da o multime A={a1 a2.

In general. acest criteriu se referă la timpul de calcul şi la memoria necesară unui algoritm. .Analiza Algoritmurilor  Pentru a putea decide care dintre algoritmii ce rezolvă aceeaşi problemă este mai bun. este nevoie să definim un criteriu de apreciere a valorii unui algoritm.

.Backtracking este numele unui algoritm general de descoperire a tuturor soluțiilor unei probleme de calcul. algoritm ce se bazează pe construirea incrementală de soluțiicandidat. abandonând fiecare candidat parțial imediat ce devine clar că acesta nu are șanse să devină o soluție validă.

-tehnica Backtracking poate oferi toate soluţiile problemei.Backtracking tehnica Greedy poate fi privită ca un caz -particular al tehnicii Backtracking. în care se renunţă la mecanismul de întoarcere. - . în timp ce tehnica Greedy oferă o singură soluţie. .ambele tehnici oferă soluţii sub formă de vector. -tehnica Greedy nu dispune de mecanimul întoarcerii.Greedy . specific tehnicii Backtracking.

problemele de tip Greedy pot fi rezolvate prin metoda trierii .Dezavantajul metodei trierii constă în faptul că timpul cerut pentru executarea algoritmului respectiv este foarte mare. . .Greedy – Metoda trierii - tehnica Greedy conduce mai repede la o solutie. . generînd consecutiv cele 2n submulîimi ale mulţimii A.

după ce se identifică un algoritm.De remarcat: • Cel care elaborează un algoritm Greedy. • Tehnica Greedy conduce la timp de calcul polinomial. este obligatoriu să se demonstreze că aceata conduce la soluţia optimă. • Demonstraţia faptul că se ajunge la soluţia optimă este specifică fiecărei probleme în parte. procedînd în modul ales de el. ajunge la rezultatul dorit. • Pentru fiecare problemă în parte. .

soluţia se construieşte. fie cînd s-a constatat inexistenţa acesteia.!!! . Pentru a evita trierea tuturor submultimilor multimii A în metoda Greedy se utilizează un criteriu (o regulă) care asigură alegerea directă a elementelor necesare. după regula: · Pentru fiecare element care urmeză să fie adăugat soluţiei finale. iar dacă este posibil. aceasta este adăugat. se efectuează o alegere a sa din elementele mulţimii A (după un mecanism specific fiecărei probleme în parte).Pentru a rezolva o problemă cu Greedy. !!!De obicei regulile de selecţie nu sunt indicate în mod explicit în condiţia problemei si totul depinde de ingeniozitatea programatorului. Algoritmul se termină fie cînd a fost găsită soluţia cerută.

.Schema generală a unui algoritm bazat pe metoda Greedy: While ExistaElemente do begin AlegeUnElement(x). IncludeElementul(x) end.

Mai mult. . nu se cunosc algoritmi Greedy. Există probleme pentru care nu se cunosc astfel de algoritmi. pentru cele mai multe probleme.NU întotdeauna există un algoritm de tip Greedy care găseşte soluţia optimă.

se caută soliţii. Astfel de agoritmi se numesc algoritmi euristici.Nu tuturor problemelor li se pot aplica algoritmi de tip Greedy. chiar dacă nu optime. Multe din aceste soliţii sunt obţinute cu Greedy. atunci apropiate de acestea. dar care au fost obţinute în timp util. . Pentru problemele pentru care nu se cunosc algoritmi care necesită timp polinomial.

Probleme pentru care Greedy obţine soluţia optimă .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful