Sunteți pe pagina 1din 0

p

d s
f
www www.alpinet.org .alpinet.org
Trekking in Carpathians Trekking in Carpathians
proiectul Alpinet
revist de drumeie, munte, natur anul 9 / nr. 51, serie nou octombrie 2005
nr. 51, octombrie 2005
Subcarpaii Vrancei
Muntele recordului mondial ................. pag. 1-17
Subcarpa]ii Buz`ului
Vulcanii noroio[i .................................... pag. 18-25
Mun]ii Carpa]i
Flor` [i faun` ........................................ pag. 26-27
Piatra Craiului
Poiana Pietricica ................................... pag. 28-30
Iezer
Punctul albastru .................................... pag. 31-33
Leaota
Muntele Lacului ................................... pag. 34-36
Depresiunea Alma[
Gr`dina Zmeilor ................................... pag. 37-39
Respecta]i natura !
coperta 1 / first cover
Concre]iuni inedite, compuse din sare, \n Pe[tera 6S de la
Mnz`le[ti (Dan Hazaparu pozeaz` pentru dimensionare)./
Original concretions in Cave 6S from Mnzle[ti.
foto: Tarquinius V`deanu, Ic` Giurgiu
Ui t `-t e zi l ni c pe
www. a l pi ne t . or g,
ghi dul t `u mont an.
Gse[t i mereu
i nforma] i i [i
i magi ni noi .
Vino !
Revista este necondi]ionat deschis` celor
care transmit informa]ii (tiri, articole,
monografii) bine documentate.
Folosi]i: iic@alpinet.org, 683.51.03.
Autorii accept` c` publicarea materialelor nu poate
aduce deocamdat` venituri materiale.
nscrie-te pe lista alpinet2k [i prime[ti, zilnic,
gratuit, cele mai noi [tiri de la munte,
scrise de cei care umbl` pe munte.
Informaii: http://www.alpinet.org,
iic@alpinet.org.
numerele anterioare
ale revistei Invita]ie n Carpa]i
se pot copia, gratuit, de la
http://www.iic.alpinet.org
Editor:
redactor, tehnoredactor:
Ic Giurgiu (iic@alpinet.org, 683.51.03)
layout: Daniel Verni, Nicolae Herscu, Ic Giurgiu
Reproducerea oric`rui material din revist`,
n scopuri comerciale, nu este permis`.
Materialele angajeaz` n general doar
responsabilitatea autorilor.
abonamente (sunt gratuite):
iic-abonare@alpinet.org
publicitate:
i i c@al pi net . or g
Ic` GIURGIU
(Clubul de speologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti;
muntiicarpati@rdslink.ro)
La nord-vest de ora[ul Buz`u, pe mun]i
de sare, Clubul de speologie "Emil Racovi]`"
Bucure[ti a descoperit 45 de pe[teri care
nsumeaz` 4544 metri lungime [i 354 metri
denivelare. Printre ele se afl` Pe[tera 6S de
la Mnz`le[ti - cu 3234 metri dezvoltare [i
44 metri adncime - care a de]inut de dou`
ori recordul mondial pentru cea mai lung`
pe[ter` n sare.
At north-west from Buz`u town, on salt
mountains, the Cavind club "Emil Racovi]`"
Bucure[ti discovered 45 caves which totalize
4544 metres development and 354 metres
depth. Among these, the Cave (Pe[tera) 6S
from Mnz`le[ti, with 3234 metres total
length and -44 metres depth, which was
twice word record for the longest salt cave.
nord-ouest de la ville Buz`u, sur des
montagnes en sel, le Club de splologie
"Emil Racovi]`" Bucure[ti a decouvert 45
grottes qui totalisent 4544 mtres longueur
et 354 mtres dnivellation. Parmi celles-ci,
la Grotte (Pe[tera) 6S de Mnz`le[ti, 3234
mtres longueur et -44 mtres dnivellation,
qui a t deux fois record mondial pour la
longueur en sel.
Povestea descoperirilor
Anul 1978. De opt sezoane, echipele
Clubul de speologie "Emil Racovi]`", con-
duse de proaspe]i absolven]i de facultate,
n componen]` cu studen]i de la mai toate
universit`]ile din Bucure[ti, explorau
spa]iul geografic romnesc.
Din bibliografia geografic` [i geologic`
fixam, pentru diverse perimetre montane [i
submontane, zone de explorat n premier`
sau obiective de cunoscut mai bine dect
reu[iser` predecesorii. Perioada era priel-
nic` unor asemenea preocup`ri: salariile te
l`sau s` investe[ti n echipament, se acor-
dau concedii, studen]ii primeau hran` la
pachet pentru perioada sfr[itului de
s`pt`mn`, Centrul Universitar Bucure[ti
ne ajuta cu bilete la clasa a II-a, tren person-
al. Puteam pl`ti suplimente de vitez` [i loc,
ca s` mergem cu trenuri de rang superior;
costul biletelor la autobuzele ce ne apropi-
au [i mai mult de zonele vizate nu erau
mpov`r`toare.
La vremea celor povestite, clubul
adunase multe realiz`ri deosebite, doar
cteva fiind mai jos enumerate: cartarea
Sistemului Ponorici - Cioclovina cu Ap`
(Mun]ii Sebe[) adusese pe[tera pe a treia
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
3
Muntele recordului mondial r
figura 1
Versantul sudic al Platoului Meledic.
fotografii: Ic` Giurgiu
Ce vremuri... Cortul [i bagajele
r`mneau nesupravegheate!
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
4
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Departe de suprafa]`, dup` trecerea a multe obstacole, \n Pe[tera 6S
de la Mnz`le[ti (Subcarpa]ii Vrancei). Forma]iunile de sare, mai toate
fragile, au solicitat ntotdeauna mult` aten]ie pentru a fi ocolite (\n
imagine, Adriana Carp).
|n medalion, stalagmit`, imaginea nedep`[ind doi centimetri \n
\n`l]ime.
fotografii: Tarquinius V`deanu, Costel Roman, Dan Hazaparu, Ic` Giurgiu,
Mircea Vl`dulescu
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
pozi]ie ca lungime din ]ar` (7916 metri);
Avenul de la Dosul L`c[orului (M. Sebe[)
ajunsese cel mai adnc din Romnia (268
metri); descoperisem Avenul de la Frasin,
cel mai profund n gresii, 60 metri (prima
cavitate din Masivul Obcina Mare); din
Pe[tera din Valea Co]ilor (M. F`g`ra[ului,
1600 m altitudine) adusesem ceramic` iar
din P. lui Cezar Manea (M. Mehedin]i) un
fragment de arm` dacic`; n Mun]ii
F`g`ra[ului, P. 1 din Custura S`r`]ii (2220
m altitudine) (16 lungime/ 5,4 denivelare)
devenea cea mai lung` [i denivelat` cavitate
n [isturi cristaline din ]ar`, record de altitu-
dine [i ramificare; n Avenul din Grind (M.
Piatra Craiului), cea mai adnc` [i lung`
re]ea n conglomerat din ]ar`, coborsem
dincolo de terminus (-98,5 m), pn` la -122,
sitund cavitatea pe locul 8 n lume;
descoperisem n M. F`g`ra[ului, la 2286
metri, P. din Ciortea (38 lungime), aflat` la
cea mai mare altitudine din ]ar`; pe
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
figura 2
5
figura 3
figura 3.2 Pe[tera Mare din Valea S`rii
figura 3.1
Pe[terile 12-15 de la S`reni
14
13
12
15
Lapiezuri de sare.
foto: Ic` Giurgiu, Mariana Sandeschi
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
Dealurile Ciceului cartasem P. de la Cetate,
cea mai lung` n gresii din Romnia, 273
metri, [i cea mai ramificat` (la sfr[itul lui
1980 era pe locul 8 n Europa); drumurile n
Podi[ul Some[an ne-au confruntat cu cele
mai mari cascade subterane din Romnia,
45 m n Avenul Taberei [i 52 m n P. din
g`vanul de la Gura Cerului; descoperim P.
de sub Negoiu (M. F`g`ra[ului) (17
lungime, 2240 altitudine), cavitatea cu
ghea]` aflat` la cea mai mare n`l]ime;
explorasem Clocoticiul din Cracul Scurt
(M. Vlcan), care debuteaz` cu o vertical`
absolut` de 93 metri, a treia din ]ar`;
descoperisem Pe[tera din cariera Cuciulat
(Podi[ul Some[an, 1707 lungime) [i n ea
primele picturi paleolitice (10.000 ani
.e.n.) din centrul [i sud-estul Europei (un
cal, o felin`, o siluet` uman`); n P. Jgheabul
lui Zalion (M. Rodnei), f`cusem o
descoperire paleontologic`.
Ei bine, n 1978 descoperim [i cea mai
lung` (300 m), adnc` (44 m) [i ramificat`
cavitate n sare din ]ar`, a doua din lume ca
denivelare, a treia ca lungime, P. cu trei
intr`ri de la S`reni. Se ntmpla la prima
noastr` deplasare pe domul de sare de la
Meledic, gndit` de la descrierea ap`rut`,
cu doar cteva luni nainte, n ghidul Mun]ii
Buz`ului (Grigore Posea, Mihai Ielenicz,
Editura Sport-turism, Bucure[ti, 1977). Am
revenit insistent pe aceste locuri, unde
ajungeam relativ repede din capital`: zeci
de pe[teri s-au ad`ugat descoperirii din
prima zi.
Cum nu e loc aici de a dep`na tot [irul
explor`rilor din muntele de sare, iat` doar
momentele deosebite:
- n 1980 descoperim Pe[tera 6S de la
Mnz`le[ti, care ajunge, cu 1257 m, cea mai
lung` din lume dezvoltat` n sare
(dep`[isem recordul stabilit n U.R.S.S.), a
treia de pe glob ca denivelare (-32 metri).
Record na]ional de ramificare pentru
cavit`]i n sare (4,5), descoperiri paleonto-
logice. Dup` cteva [edin]e de topografiere,
peste intrarea pe[terii cade o mare canti-
tate de roc`, prea important` ca s` fie
ndep`rtat` cu mijloacele de care dis-
puneam; suntem nevoi]i s` ntrerupem
explorarea.
- n]elegnd cum se manifest` muntele
de sare [i stratul de roci impermeabile de
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
6
Ce mai munte cu z`pad`! Nu, e sare
curat`! Pe versantul stng al Izvorului
S`rat (\n imagini, Gabriel Silv`[anu).
fotografii: Ic` Giurgiu
Pe[tera activ` de pe Izvorul S`rat.
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
deasupra lui, urm`ream oscila]iile dopului
depus peste accesul n cavitate. n 1986 se
deschide natural o alt` cale de p`trundere
n Pe[tera 6S, la mic` distan]` de fosta
intrare. Relu`m cart`rile, ad`ug`m aproape
2 km de galerii [i re]eaua redevine cea mai
lung` din lume (3160 m), detronnd pozi]ia
unei pe[teri din Israel.
Am mai g`sit apoi galerii ce au ridicat
lungimea pe[terii la 3234 metri, dar
israelienii au avut [ansa s` descopere al]i
doi kilometri n pe[tera lor record [i au
revenit pe primul loc n lume. Exist` nc`
posibilit`]i de a jonc]iona Pe[tera 6S cu
cteva cavit`]i mai mult sau mai pu]in
apropiate ei, dar nu va fi u[or s` se rec[tige
prima pozi]ie.
- Noul indice de ramificare al pe[terii
(11,39) a suit cavitatea pe unul din primele
locuri n Romnia; valoarea, important`
[tiin]ific, arat` c`, la noi sau dincolo de
grani]e, formarea pe[terilor n sare este si-
milar` cu cea din calcare, gresii, conglome-
rate. Dintre e[antioanele recoltate din mul-
ticolorele forma]iuni din Pe[tera 6S, pentru
analize chimice, multe au pus n eviden]`
oxidul de mangan, component semnalat
pentru prima dat` n lume n acest tip de
pe[teri.
- n 1989, la al 10-lea Congres
Interna]ional de Speologie, datele adunate
din toat` lumea au stabilit pozi]iile pe care
pe[terile n sare de la Meledic le ocupau n
clasamentele mondiale. Dezvolt`ri: locul 2
(P. 6S de la Mnz`le[ti), 14 (P. cu trei intr`ri
de la S`reni/ 300 metri), 17 (P. 20S de la
Meledic/ 180), 18 (P. de pe Izvorul
S`r`]elului/ 153), 19 (P. 7S de la
Mnz`le[ti/ 152). Denivel`ri: locurile 10 (P.
cu trei intr`ri de la S`reni/ -44 metri), 11 (P.
6S de la Mnz`le[ti/ 42), 14 (P. 20S de la
Meledic/ +25,2). Am men]ionat doar prima
parte a listelor.
Bucuria descoperirilor [i explor`rilor de
pe Platoul Meledic, satisfac]ia c` reu[isem
s` facem ct de ct cunoscute n lume (mai
ales n mediul de specialitate) particula-
rit`]ile geografice [i speologice deosebite
ale mun]ilor de sare din Subcarpa]ii
Vrancei, sunt nc` asociate unor nempliniri.
Regret`m c` nu am avut bani suficien]i
pentru a realiza fotografii care s` redea
ntreaga diversitate peisagistic` din areal,
7
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
figura 4
Marele Amfiteatru, v`zut dinspre Izvorul S`rat.
fotografii: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu
Pe[tera 1S de la Meledic
figura 7
Marele Amfiteatru, Pe[tera 3S de la Meledic.
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
de la formele specifice uria[e pn` la cele
centimetrice. Nici pentru imaginile luate
din pe[teri nu suntem prea mul]umi]i,
aspecte morfologice [i [tiin]ifice impor-
tante, cromatica [i forma deosebit` [i
divers` a forma]iunilor fiind prea s`r`cu]
nregistrate.
Apoi, dorin]a fireasc` a unor coechipieri
de a cunoa[te [i cerceta alte locuri dect
cele pe sare a limitat cunoa[terea [i mai
aprofundat` a muntelui unde stabilisem
dou` recorduri mondiale. Recordurile au
fost importante pentru noi, speologii de la
"Emil Racovi]`" Bucure[ti, nu doar prin
lungimi, denivel`ri [i indici de ramificare, ci
mai ales pentru c` - avnd suficient` expe-
rien]` acumulat` n explor`ri anterioare, din
multe masive - [tiam ce trebuie s` facem, s`
dep`[im, s` cercet`m.
Adev`rat este [i c` foarte periculoasa
zon` de intrare n Pe[tera 6S a limitat
entuziasmul nostru [i nu a ncurajat pn`
acum al]i speologi s` p`trund` n cavitate.
Procese specifice argilei [i s`rii influen]ate
de ap` [i oscila]ii sezoniere de temperatur`
duc la formarea unor impun`tori versan]i
surplomba]i (la exterior), din care se
desprind - imprevizibil - blocuri uciga[e. Pe
contactul dintre argile [i sare, pn` ajungi n
stabilitatea galeriilor, volume impresionante
de roc` - prin tonaj [i dimensiuni - cad pe
nea[teptate, fapt petrecut [i n prezen]a
noastr`, de dou` ori, din mare fericire f`r`
accidente sau bloc`ri ale c`ilor de revenire
la suprafa]`.
Era u[or uneori s` intri n pe[ter`,
dndu-]i drumul pe un tobogan argilos,
alunecos; dar ct de greu era de str`b`tut
toboganul la ntoarcere, dup` 20 de ore de
explorare, cnd argila - alunecoas` la
coborre - se transforma n ventuz` tridi-
mensional`, de a c`rei mbr`]i[are cu greu
te separai. Primii 3-4 metri de la nceputul
pe[terii se coborau n cteva secunde iar
urcu[ul lor dura 15-20 de minute! Cnd
intram, pn` ajungeam n galeriile ferme,
treceau 20-30 de minute; sigur, luam
m`suri de precau]ie, motiv pentru care nu
am nregistrat accidente majore n toate
explor`rile noastre, la Meledic sau oriunde.
A[a c`, ncercnd s` sc`dem pericolul
poten]ialelor pr`bu[iri, cele mai
ndep`rtate [i dificile explor`ri din profun-
zimea muntelui de sare s-au petrecut iarna,
cnd viscole sau temperaturi mult sub zero
grade st`pneau regiunea. O dat` sosi]i n
galeriile formate integral n sare, era cald,
g`seam 10 grade, cu circa 2-3 mai mult
dect ntr-o pe[ter` dezvoltat` n calcar.
Din bagajul personal (instrumente de
cartare, mncare, echipament de explorare
[i fotografiat) nu lipseau niciodat`
bidoanele cu ap`. Cea din pe[ter` era
potroac` (peste 600 mg de cloruri/ litru); iar
pa[ii [i frecu[ul de asperit`]ile galeriilor
8
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Izvorul S`rat, aproape de confluen]a
cu Rul Sl`nic.
fotografii: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu
Lacul Mare de la Meledic.
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
ridicau praf fin (pulbere [i
ace de sare), care "ardea"
buzele [i gtul.
Dornici s` explor`m ct
mai mult, ncnta]i de poli-
cromia nerepetabil` a
forma]iunilor, de mereu sur-
prinz`toarele forme, uimi]i
de vegeta]ia perfect conser-
vat` (cu dimensiuni metrice)
[i de animalele mumificate,
nu luam de multe ori cortul,
a]ipind - dac` r`mnea timp
n cele dou` zile de sfr[it de
s`pt`mn` - pe o prisp` a ru-
lui subteran sau la poalele
unei c`pi]e de pe platou.
Afar`, ce mirare, spre
diminea]`, ne[tiind de-i vis
sau aievea, vedeai cte un
mistre] la picioare, privind [i
el nedumerit.
Din p`cate, vestea c` aici - pe muntele
de la Meledic - se afl` pe[teri mari, cu faim`
n lume, a avut urm`ri nepl`cute asupra
unei p`r]i din peisaj. O scen` mare, rnduri
de b`nci, chio[curi pentru vnzarea
b`uturilor [i alimentelor, locuri de parcare,
cteva c`su]e, apoi o caban` au tulburat
natura din jurul Lacului Mare, ndep`rtnd
stratul sub]ire de vegeta]ie de pe argilele ce
acoper` sarea; gunoaiele au nceput s` se
r`spndeasc` prin mprejurimi. Pe ochiurile
de ap` din preajma Lacului Mare, suprafe]e
de numai c]iva metri p`tra]i, cu nivel mult
variabil, nu mai ntlne[ti p`s`ri s`lbatice,
iar unduirile pe[tilor au disp`rut.
S-au creat legende. Localnici care nu
cunosc cum arat` o cavitate n calcar, nici pe
att una n sare, povestesc "unde" sunt
intr`rile [i pe care deal de la mare distan]`
"iese pe[tera cea mare". La radio am ascul-
tat descrieri ale celei mai mari re]ele n sare
din lume f`cute de persoane care n-au fost
acolo. Articole ample n reviste de speciali-
tate, sau capitole de c`r]i,
povestesc [i ele realiz`rile
noastre, dar nu prea dau
nume [i nici nu pomenesc
bibliografia.
n nop]i vijelioase,
ntunecate, ra]ele s`lbatice
care survoleaz` muntele
recordului mondial, cnd simt c` nu mai pot
face fa]` rafalelor prea puternice, cu putere
[i direc]ie schimb`toare, se las` la ad`postul
marilor depresiuni c`ptu[ite cu argil`, acolo
unde vntul doar se aude. {i intr` a[a ntr-o
9
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
figura 5 Pe[tera cu trei intr`ri de la S`reni
Pe culmea versantului st\ng al Izvorului
S`rat, deasupra adncii doline cu intrarea
B a Pe[terii cu 3 intr`ri.
Anemolite \n Pe[tera cu 3 intr`ri de la
S`reni.
fotografii: Ic` Giurgiu, Niki Sandeschi,
Mariana Sandeschi, {tefan Dima
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
capcan` de multe ori defini-
tiv`, ventuza argilei prin-
zndu-le labele, apoi corpul.
Nici vulpile nu au curaj s` se
apropie prea mult de ra]e,
oprindu-se la o distan]` ce le
fere[te de bucluc. Una din-
tre cele mai pl`cute amintiri
r`mne pentru noi o astfel
de noapte vntoas`, sumbr`,
geroas`, cnd am salvat, att
ct am putut, mic` recuno[tin]` adus` pen-
tru bucuriile petrecute aici, ra]e prinse n
ad`postul n[el`tor.
Descrierea locurilor
a. Platoul Meledic
La nord-vest de Buz`u, pe drumul
spre Lop`tari, dup` 50 de kilometri de-a
lungul Rului Sl`nic, ajungem n locali-
tatea Mnz`le[ti (figura 1, pagina 3).
Peisajul \nalt, v`zut de pe [osea, nu atrage
a fi cunoscut ndeaproape.
Dar frumuse]ea locurilor este divers`,
bogat`, la fel nc`rcarea lor istoric`. }inu-
turile sunt nc` slab [tiute [i descrise.
Trebuie doar s` urci pu]in; ntlne[ti
lacuri suspendate pe culmi, versan]i greu
sau deloc accesibili, pere]i de sare,
pe[teri, stnci n care au fost s`pate bise-
rici, v`i greu de str`b`tut pe firul apei,
p`duri bogate, plaiuri ademenitoare.
La sud-est de Mnz`le[ti se ntinde
Masivul Iv`ne]u, pentru a c`rei
cunoa[tere v` recomand`m materialul
publicat de Dan Nedelea n num`rul 21
al revistei Mun]ii Carpa]i. Sunt prezen-
tate c`i spre celebrele schituri rupestre [i,
avnd aceste repere aduse din
teren, nso]ite de fotografii
elocvente, pute]i s` extinde]i aria
c`ut`rilor deoarece locurile au nc`
secrete. Tot pentru a descoperi
mprejurimile montane ale
localit`]ii Mnz`le[ti citi]i ghidul
Mun]ii Buz`ului (Grigore Posea,
Mihai Ielenicz, Editura Sport-tu-
rism, Bucure[ti, 1977).
La 1 km vest de Mnz`le[ti,
Valea Jghiabului vine afluent de
stnga al Sl`nicului (figura 2, pagina
5); de la confluen]a situat` n
apropierea [oselei asfaltate (acolo
unde este Grunj-ul alb din tuf, vezi
pagina 16) nspre amontele Sl`nicu-
lui pere]i de sare apar n versan]i
(foto la pagina 3) iar cursurile
secundare ale rului poart` n multe
locuri crust` alb` de sare. La un
kilometru n amonte de confluen]a
Jghiab - Sl`nic, primul prime[te din
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
10
figura 6.1 Pe[tera 15S de la Meledic
Pe[tera 17S de la Meledic
Pe[tera 16S de la Meledic
Pe[tera 19S de la
Meledic
Pe[tera 18S de la Meledic
figura 8
Pe[tera 20S de la Meledic figura 6
|n Marele Canion.
foto: Ic` Giurgiu, Niki Sandeschi,
Mariana Sandeschi, Adrian Mihalce
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
dreapta Prul
Meledic, a c`rui
vale este limita de
nord a Platoului
Meledic. Pe Valea
Jghiabului, n a-
monte de aici, pla-
touri aflate la 5-600 metri altitudine sunt
nconjurate cu versan]i pr`p`stio[i, pe
alocuri inaccesibili; sarea apare la zi de sub
stratul de argile [i marne salifere, crend
relief inedit, spectaculos cnd soarele [i
vntul zbicesc nuan]ele de gri n alb.
Platoul Meledic, 608 metri altitudine
maxim` (figura 2, pagina 5), se afl` pe
dreapta V`ii Jghiabului, care este limita sa
estic`. La nord este m`rginit de Prul
Meledic, afluent al V`ii Jghiab. Limita
apusean` este de-a lungul Izvorului S`rat [i
a V`ii S`rii. Spre sud este m`rginit de
Sl`nic, care prime[te ca afluen]i de stnga
Izvorul S`rat [i Valea Jghiabului.
Platoul are 1,7 km lungime pe axa nord-
sud [i 1,2 km pe direc]ia vest-est. Este ciu-
ruit de doline (depresiuni nchise, ovale sau
rotunde la partea superioar`, ca ni[te plnii
cu diametru ce ajunge la 40 de metri [i
adncimi de pn` la 25 de metri). Pe
alocuri, dolinele se ntrep`trund, jonc-
]ioneaz`, formnd depresiuni mai ample
(uvale). Exist` [i cteva v`i de doline; pe
ele, forma negativ` de relief din aval are
vechime maxim`, este prima ap`rut`, iar pe
m`sur` ce mergem n amonte vrsta
dolinelor scade.
Pe fundul unor doline [i uvale, pe
argilele care acoper` sarea, s-au format
lacuri cu ap` dulce, pline de via]` din tot
felul de specii, gazde pentru avifaun`.
G[tescu Petre [i Driga B. au m`surat n
1969 oglinda Lacului Mare (0,72 hectare;
foto la pagina 8) [i adncimea lui (5,4 m).
11
Uvala A, la vest de Lacul Mare.
Pe[tera 7S
Pe[tera 8S
Pe[tera 8S de la Mnz`le[ti
Stalactite la intrarea Pe[terii 7S de la Mnz`le[ti.
foto: Nonu N`drag, Ic` Giurgiu
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
Anemolite \n Pe[tera 7S de la
Mnz`le[ti.
foto: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Eram ntr-o dup`-amiaz` de var` pe malul
acestui lac, vreo [apte persoane, privindu-l,
preg`ti]i de ntoarcere spre Bucure[ti. Nu
pu]in` ne-a fost mirarea v`znd o spinare de
un metru lungime ridicndu-se la suprafa]`,
unduind un pic, s` avem timp s` nu ne
n[el`m, apoi scufundndu-se agale,
l`sndu-ne s` avem ce comenta [i povesti.
Lacul Castelului, aflat la sud de Lacul
Mare, are 0,38 hectare suprafa]` [i 3,9 m
adncime. Celelalte lacuri au ntinderi [i
adncimi mult inferioare; unele sunt tem-
porare, dar toate mi par pitore[ti.
Platoul Meledic are versan]i abrup]i,
inabordabili pe ntinse suprafe]e, pe alocuri
surplomba]i, att c`tre v`ile ce l delimi-
teaz` spre cele patru puncte cardinale ct [i
spre V`ile S`rii, Izvorul S`rat [i Gr`dinii,
ultimele trei curgnd de la nord la sud, iar
ultimele dou` drenndu-se la suprafa]` spre
Valea Sl`nicului. Versan]ii ne las` s` ntreve-
dem structura platoului (figura 4, pagina 7):
un strat de argile [i marne la partea supe-
rioar`, gros de 10-30 metri, sub el blocul
masiv de sare (\nalt de cteva sute de
metri). Forajele de explorare au ar`tat un
con]inut mediu de NaCl de 81,7%, sarea
fiind depus` acum peste 10 milioane de ani
(n acvitanian).
Pe versan]i s-au format microv`i, cu
lungime redus` [i talveg n pant` mare,
cobort uneori n canioane adnci de c]iva
metri, late de 0,5-1 metru. Canioanele pot
avea rupturi de pant` de pn` la doi metri,
la baza acestora ap`rnd uneori marmite,
locuri adnci n care apa se contorsioneaz`
pn` pleac` mai departe. Versan]ii platoului
[i pere]ii canioanelor sunt orna]i cu fel de
fel de forma]iuni din sare, cruste/ scurgeri
[i, mai rar, cu cristale independente.
Pe versan]i sau pe pere]ii dolinelor/
uvalelor apar lapiezuri de sare (foto la pagi-
na 5), forme conice, dure, cu muchii
ascu]ite, t`ioase, avnd axa mare a bazei de
2-3 cm [i n`l]imi ce ajung la 20 cm. Aceste
lapiezuri, dar [i alte forme de pe suprafa]a
pachetului de sare sau argile/ marne fac grea
sau chiar periculoas`/ imposibil` ascensi-
unea pe multe pante; coborrea unor
asemenea denivel`ri este cel pu]in la fel de
dificil`. Dac` cizmele pn` sub genunchi
sunt nc`l]`mintea potrivit` pentru peisajul
dezvoltat pe sare, ei bine, pe lapiezurile de
care ziceam talpa cizmelor poate fi repede
v`t`mat`.
V`ile majore ale platoului (Izvorul S`rat
- foto la pagina 8 - [i Prul Meledic) au
pant` mic`, cu denivel`ri de pn` la 0,5
metri. Pe ele curge ap` n toate anotim-
purile, dar nu neap`rat pe toat` lungimea
lor. De multe ori apa circul` pe sub un strat
de depuneri de sare ([i compu[i),
excep]ional concre]ionat, fiecare frunz` [i
rest vegetal fiind acoperite cu cristale.
Talvegul este lat de 1-4 metri, pe el
existnd zone unde lichidul meandreaz`.
Pe unele por]iuni ale acestor v`i apa s`p`
canioane n stratul de aluviuni, de 0,5-0,8
metri, late de pn` la un metru. Pe alocuri,
stratul elastic de argile [i aluviuni de pe
talvegul unde apa are doar c]iva centimetri
profunzime cedeaz` sub greutatea noastr`,
12
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Pe[tera 7S de la Mnz`le[ti
figura 10
figura 9
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
cizma intrnd n pungi de ap` de
cam 0,5 metri adncime. Pe
maluri pot fi v`zute cruste saline,
divers colorate, lungi de mai mul]i
metri, late de pn` la 1,5 metri,
groase de c]iva milimetri.
V`ile Gr`dini, S`rii [i valea de
la nordul Lacului Mare spre Prul
Meledic au pe por]iuni impor-
tante talveg cu pant` pronun]at`.
Ele sunt temporar active.
Marile doline (fotografii la
paginile 9 [i 11) pot avea cursuri
temporare de ap`, lungi de zeci de
metri, cu debit mic, ce dispar de
obicei n cavit`]i penetrabile pe 4-
300 de metri.
Cercet`rile Clubului de spe-
ologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti
au dus aici la descoperirea a 29
pe[teri, care nsumeaz` 4237 m
dezvoltare [i 276 m denivelare.
Nici una dintre cavit`]i nu a fost
permanent g`sit` f`r` curgere de
ap`.
13
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Marea uval` (B) cu Pe[tera 6S
de la Mnz`le[ti.
fotografii: Ic` Giurgiu,
Mircea [i Dana Vl`dulescu,
Tarquinius V`deanu,
Gabriel Silv`[anu
Pe galeria de acces \n Pe[tera 6S de la Mnz`le[ti
(\n imagine, Costel Roman).
Pe[tera 6S de la Mnz`le[ti,
[edin]` foto (cu Ic` Giurgiu
[i Micea Vl`dulescu).
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
Extremitatea sud-vestic` a platoului.
n dreapta drumului ce urc` din Valea
Sl`nicului ([oseaua Buz`u - Mnz`le[ti -
Lop`tari) spre Trestioara, localitate din
nordul Platoului Meledic, se individua-
lizeaz` prin amploarea formelor specifice
carstului pe sare, un perimetru de 100 m
pe axa vest-est [i 300 m pe nord-sud (fig-
urile 3, 3.1, 3.2, pagina 5): doline, uvale,
lapiezuri, pe[teri la cap`tul unor cursuri
temporare de ap`.
Pe malul drept al Izvorului S`rat (vezi
figura 2, pagina 5), la circa 100 metri de
confluen]a acestuia cu Sl`nicul, la aproxi-
mativ 40 metri de [oseaua asfaltat`, am
explorat Pe[tera activ` (26 m lungime).
Din ea vine ap`, afluent` Izvorului S`rat.
Intrarea este de multe ori obturat` de
scurgerile din versantul de deasupra.
Pe[tera cu trei intr`ri de la S`reni.
S`reni este a[ezare pe malul drept al
Sl`nicului, n dreptul locului unde se vars`
Izvorul S`rat. La prima noastr` explorare n
zon`, localnicii ne-au spus c` [i malul stng
]ine tot de localitatea S`reni, a[a c` prima
noastr` descoperire de pe Platoul Meledic -
cea mai lung` (300 m), adnc` (44 m) [i
ramificat` cavitate n sare din ]ar`, a doua
din lume ca denivelare, a treia ca lungime -
avea s` r`mn` repertoriat` cu acest nume.
Urcnd pe drumul ce duce de la [oseaua
asfaltat` spre Trestioara, cam la jum`tatea
distan]ei dintre [osea [i fntna din dreptul
Marelui Amfiteatru, se observ` n versantul
stng al Izvorului S`rat o creast` foarte
ngust`. Aceasta este marginea unei doline
de 25 m diametru, adnc` de 15 metri (vezi
pagina 9), nconjurat` de c`tin` (arbust
spinos, poate avea mai mul]i metri n`l]ime,
diametru mai mare de obicei dect
n`l]imea, flori mici g`lbui, numeroase
fructe portocalii,). La baza dolinei se afl`
intrarea B, cota -14,5 m a pe[terii (figura 5,
pagina 9).
Dolina este accesibil` dup` un urcu[
greu pe unul din canioanele sau crestele
dintre canioanele ce pleac` din apropierea
talvegului Izvorului S`rat. Se poate ajunge
mai u[or pe culmea dintre Valea Gr`dinii [i
Izvorul S`rat, dinspre nord sau sud.
Galeria principal` a pe[terii, meandrat`,
cu nivele de eroziune pe alocuri, leag` cele
trei deschideri ale cavit`]ii. Intrarea A este
situat` tot ntr-o dolin` iar poarta C se afl`
la cap`tul unui canion ce deverseaz` n
Izvorul S`rat, mai sus cu 15 metri fa]` de
talvegul acestuia. Toate intr`rile sunt inco-
mode, noroioase, forma lor putndu-se
modifica sensibil de la un sezon la altul.
Nivelul prului subteran poate ajunge
pn` la un metru fa]` de podea.
Pe[terile din zona Marelui Canion. De
14
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Pe[tera 6S de la Mnz`le[ti: la 30 minute de la intrare
(sus); partea superioar` a unei foste galerii parcurs` de
ap` (jos).
fotografii: Tarquinius V`deanu, Costel Roman, Ic` Giurgiu,
Mircea [i Dana Vl`dulescu, Gabriel Silv`[anu
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
pe drumul care leag` [oseaua asfaltat` cu
localitatea Trestioara, pe malul drept
geografic al Izvorului S`rat, cam la
jum`tatea distan]ei dintre zona intr`rii B a
Pe[terii cu trei intr`ri de la S`reni [i mar-
ginea sudic` a Marelui Amfiteatru (foto 4,
pagina 7), ne atrage aten]ia - n malul
stng al Izvorului S`rat - o t`ietur`/ cheie
nalt` aproape ct tot versantul, foarte
ngust`. Este Marele Canion (foto la pagi-
na 10), cu talveg n pant` pronun]at`;
pere]ii sunt acoperi]i cu forma]iuni,
cristale [i lapiezuri de sare.
Spre cap`tul lui din amonte, dup` ce
l`s`m n dreapta cum urc`m o ramifica]ie
cu mult noroi, trecem printr-un tunel cu
pere]i acoperi]i de cristale, apoi urc`m la
intrarea Pe[terii 20S de la Meledic. 180 m
lungime, +25 m denivelare; o galerie
foarte strmt` suie u[or pn` n treimea
final` a cavit`]ii, unde panta podelei
cre[te brusc (figura 6, pagina 10).
Deasupra acesteia, o escalad` dificil` a
permis descoperirea Pe[terii 15S (figura
6.1, pagina 10).
Dac` din Marele Canion urc`m pe
afluentul cu noroi de care am amintit
pu]in mai sus, ie[im ntr-o zon` puternic
denivelat`. Aici au fost identificate cinci
pe[teri (16, 17, 18, 19, 21; figura 8, pagi-
na 10), care cumuleaz` 137 m dezvoltare
[i 42 m denivelare.
Pe[terile din zona Marelui Amfiteatru.
Din dreptul Marelui Amfiteatru (foto 4,
pagina 7), Izvorul S`rat prime[te doi aflu-
en]i, la mic` distan]` unul de altul. Pe cel
sudic, la circa 60 m de confluen]a cu
Izvorul S`rat, n malul stng se afl`
Pe[tera 3S de la Meledic (figura 7, pagina
7).
Urcnd din [oseaua asfaltat` pe dru-
mul spre Trestioara [i Lacul Mare, pe
dreapta geografic` a Marelui Amfiteatru
se observ` o vale de circa 130 metri
lungime, cu versan]i abrup]i, format` n
stratul acoperitor al s`rii. Valea are trei
trepte antitetice, fenomen ntlnit frecvent
pe calcare (adic` punctele de pierdere ale
apei au migrat, n timp, spre amonte). De la
baza ei, versant de 8 metri, aflat la 50 m n
linie dreapt` de Izvorul S`rat, un firav aflu-
ent ajunge uneori n valea colectoare. La
baza versantului este Pe[tera 1S (hart` la
pagina 7).
Urcnd versantul de 8 metri ajungem la
treptele antitetice. La circa 65 metri n
amonte de versant s-a descoperit Avenul 2S
de la Meledic (15 L, 10 D).
Pe[terile de la nord de Lacul Mare.
Din drumul spre localitatea Trestioara se
desprinde o ramur` care trece printre
Lacurile Mare [i Castelului, apoi coboar`
printre casele din localitatea Mnz`le[ti,
c`tre confluen]a Sl`nic - Jghiab, acolo unde
n mijlocul apelor se afl` o piramid` albi-
cioas` de tuf, Grunjul, nalt` de vreo 10
metri.
Lacul Mare se dreneaz`, la prea plin,
c`tre nord (figura 9, pagina 12), printr-o
vale lung` de circa 100 metri, care d` n
marea uval` B (compus` din [ase doline),
alungit` eliptic, cu axe de 110 pe 35 metri,
adnc` de vreo 15 metri. n patru din cele
[ase doline au fost descoperite pe[teri.
La est de uvala B (foto la pagina 13) se
afl` depresiunea C (hart` la pagina 12),
eliptic` [i ea (axe 105, respectiv 50 metri),
adnc` de 20 metri, n care un pru ce vine
dinspre sud-est se pierde n Pe[tera 9S.
La 180 metri spre vest fa]` de uvala B se
afl` depresiunea A (foto la pagina 11), com-
pus` din dou` mari doline (una cu diametru
de 22 m, cealalt` cu diametru de 40 m),
ambele parcurse de ape ce dispar n pe[teri.
Pe[tera 7S (figura 10, pagina 12) ne-a
prilejuit o explorare deosebit` din punct de
vedere tehnic, pentru care aveam expe-
rien]` de la turele din alte masive: urcarea
n etajul superior s-a f`cut cu ajutorul unui
catarg de 9 metri. n plus, am folosit
pitoane cilindrice, goale pe din`untru, ca la
asigur`rile n ghea]`. Deocamdat` cavitatea
se opre[te la 152 m lungime [i 14 denive-
lare. Pe[tera 8S (hart` la pagina 11) are 10
mL [i -5 mD.
b. Pe[tera 6S de la Mnz`le[ti
Prima intrare n cavitate se afla n dolina
situat` cel mai la nord-vest n uvala B (figu-
15
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
|n Pe[tera 6S de la Mnz`le[ti, anemolite
(pentru dimensiune, sus, Valentin }intea; jos, Dana Mladin).
fotografii: Ic` Giurgiu, Gabriel Silv`[anu
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
ra 9, pagina 12), la baza versantului nalt de
15 metri, surplombat. A doua cale de acces
n subteran, nu tot timpul penetrabil`, s-a
deschis n a doua dolin` situat` spre sud de
prima intrare.
Planul exterior - subteran ne ajut` s`
n]elegem cum s-a format [i
cum a evoluat aceast` mare
cavitate. Drenajul ini]ial de
suprafa]`, pe direc]ia sud-nord
- din Lacul Mare spre Prul
Meledic - s-a transferat, trep-
tat, n profunzime. Prul din
galeria sud-vestic` este ali-
mentat cu apa sosit` din di-
rec]ia Lacului Mare. n galeria
sud-estic` a pe[terii sose[te
ap` dinspre uvala C.
La nceputul existen]ei
pe[terii, galeriile au fost
reduse ca dimensiuni [i n
ntregime inundate (curgere
sub presiune); apoi spa]iile
subterane [i-au l`rgit sec-
]iunea, deasupra apei nce-
pnd s` fie din ce n ce mai
mult loc, n timp ce podeaua a
tot cobort. Au nceput s`
creasc` forma]iuni de sare [i s`
se produc` pr`bu[iri n unele
dintre cele mai vechi sectoare
ale cavit`]ii.
ntr-o pe[ter` dezvoltat` n
calcar, stalactitele - cele mai frecvente
forma]iuni - atrn` de obicei vertical din
tavanul galeriilor; n 6S aceast` stare se con-
stat` doar foarte rar, stalactitele fiind devi-
ate de la vertical` cu pn` la 45 de grade
(fotografii la pagina 15); cea mai lung` are 2
metri [i diametru de 20 centimetri.
Culorile stalactitelor [i ale celorlalte con-
cre]iuni pot fi: alb imaculat, roz, g`lbui, ro[u
aprins, cenu[iu, maroniu, negru, verde. De-
a lungul unei forma]iuni pot exista mai
multe schimb`ri de culoare. Micro-
concre]iunile au aspecte extrem de sur-
prinz`toare [i diverse (foto la pagina 4).
Cre[terea abundent`, haotic` a
forma]iunilor face de multe ori dificil` sau
complicat` avansarea pe unele galerii, pen-
tru a evita distrugerea lor. Cea mai mare
parte dintre forma]iunile din pe[terile n
sare sunt fragile, atingerea lor putnd
provoca distrugerea par]ial` sau total`.
Probele analizate au avut compu[i nehalo-
gena]i (Fe2O3, MnO, CaSO4, CaCO3,
MgCO3) ntre 0,089-46,082%; compu[ii
16
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Pe[tera de pe Izvorul S`r`]elului
figura 12
Avenul 1 de pe Valea S`r`]elului
Grunjul de la confluen]a
Jghiab - Sl`nic.
foto: Ic` Giurgiu
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
halogena]i (s`ruri) au fost cuprin[i n
plaja 53,918-99,911%.
Depozitele osteologice, corpurile
mumificate, penajele [i micile schelete
nu au fost aduse la exterior, ne[tiind pe
cineva dispus s` le determine. Doar o
m`sea a fost predat` arheologului
Alexandrei Bolomei, n 1985, la Muzeul
de Istorie a Romniei; apar]inea unei
specii de cal pitic (Eqvus hemionus),
vechimea apreciat` fiind de peste 12.000
de ani.
Probele vegetale recoltate au fost
determinate de Ion Cristureanu, profesor
la Facultatea de Biologie din Bucure[ti.
Fragmente de: Agrostis stolonifera (iarba
cmpului), Carex distans (rogoz), Carex
sp., Poa pratensis (firu]`). R`d`cini de:
Symphytum officinalis (t`t`neas`),
Isopyrum thalictroides (g`inu[),
Equisetum arvense (barba ursului).
Frunze de: Dactylis glomerata (go-
lom`]), Quercus petraea (gorun),
Quercus robur (stejar), Prunus avium
(cire[). Lemn de Prunus sp., Populus
tremula (plop tremur`tor).
c. Valea Jghiabului
Din locul unde Prul Meledic se vars`
n V. Jghiabului mergem spre amontele
acesteia din urm`. Ajungem n locali-
tatea Gura B`dicului (figura 11, pagi-
na 16), apoi la Fundu Jghiabului. De
aici, spre nord-vest, un drum de
c`ru]` suie la satul [i Platoul Plav`].
Aspectul general al locurilor: pla-
touri m`rginite de v`i cu versan]i
abrup]i, pe care sarea apare la zi; vege-
ta]ia ocup` cam jum`tate din
suprafa]`, predominnd plcurile de
c`tin`. 15 cavit`]i cu dezvoltare mai
mare de 7 metri au fost descoperite
pe aici de echipele Clubului "Emil
Racovi]`", cercet`rile neepuiznd tot
perimetrul.
Cel mai important gol subteran
este Pe[tera de pe Izvorul S`r`]elului,
cu 153 metri dezvoltare [i 6,5 metri
denivelare, parcurs` de un pru
(figura 12, pagina 16).
Pe S`r`]el [i Izvorul S`r`]elului
remarc`m scurte canioane (cu
forma]iuni) pe versan]i, lapiezuri,
doline, pierderi [i apari]ii de ap`.
d. Bisoca [i S`rile
Din [oseaua Buz`u - Lop`tari se
desprinde, cu c]iva kilometri buni
nainte de Mnz`le[ti, o ramifica]ie
asfaltat` spre localitatea Bisoca (unde
merit` a fi v`zute Lacurile de la Brigad`,
figura 14). Din aceast` ultim` cale, tot spre
dreapta, pleac` un drum pietruit spre satul
S`rile.
Mica localitate este situat` cam la 6 kilo-
metri nord de apa Sl`nicului, n bazinul
superior al V. Pecineaga, afluent de stnga al
Sl`nicului. n apropierea ei, sarea acoperit`
cu depozite aluvionare creaz` un relief spe-
cific: v`i cu versan]i abrup]i, mari lapiezuri
de versant, doline importante, ponoare,
trepte antitetice, pere]i cu lapiezuri acicu-
lare [i ]epoasa c`tin`.
n malul drept al marii trepte antitetice
de la marginea satului am descoperit o cavi-
tate de 20 m lungime [i -7 metri denivelare
(figura 13, pagina 18).
e. Trasee propuse
Dac` nu-]i place muntele, nu ai ce c`uta
la Meledic, Fundu Jghiabului sau S`rile. E
noroi, transpiri, te asalteaz` gng`niile,
vnturile sunt aspre iarna, ]epii c`tinei nu
te iart`, pantele cu col]i de sare sunt
nemiloase dac` aluneci sau cazi. Nu ai
lemne de gr`tar, nu po]i pune b`uturi la
rece, apa e s`lcie.
Dar de apreciezi peisajul inedit, atunci
respect` natura. Nu l`sa gunoaie, nu aduce
dect imagini. Nu are rost s` iei forma]iuni
de sare de pe versan]i sau de la gura pe[te-
17
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Pe culmile din localitatea Bisoca, apa se
scoate [i se bea cu lingur` de lemn.
fotografii: Ic` Giurgiu
figura 14
Lacul 1 de la Brigad`.
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
rilor: peste cteva ore vor fi de nerecunos-
cut, se topesc. Nu merge cu cini, sperii
p`s`rile [i alte vie]uitoare. Dac` vrei o
amintire, umple bidoanele cu ap` [i pune n
ea varz` la murat. Pescuitul n lacuri este
interzis.
Circul` nti pe v`i, obi[nuie[te-te cu
relieful nconjur`tor. Nu exagera n escal-
adarea versan]ilor, sarea este mult mai pu]in
prietenoas` dect alte roci: ba te taie, ba te
las` brusc s` aluneci. Nici argilele sau mar-
nele nu sunt mai pu]in ascu]ite, te po]i
accidenta u[or. Peisajul este suficient de
variat [i neobi[nuit ca s` te surprind`, s` te
ncnte doar mergnd pe v`i; nu folosi
bocanci, mergi cu cizme. Nu intra n pe[teri
dac` nu ai o foarte bun` experien]` n
domeniul explorativ: po]i r`mne prins n
argil`, te po]i t`ia n aluviuni, se pot pr`bu[i
bolovani peste tine. F` din ntlnirea cu
muntele recordului mondial o amintire
pl`cut` [i pentru el [i pentru tine.
Exploratorii
S-au implicat n cunoa[terea carstului pe
sare, n cadrul echipelor Clubului de spe-
ologie "Emil Racovi]`" Bucure[ti: Ic`
Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Dima {tefan,
Eva Roman, Tarquinius V`deanu, Costel
Roman, Dan Hazaparu, Emil Solomon,
Gabriel Micl`u[, Cornelia Radu, Mircea
Vl`dulescu, Niki Sandeschi, Adrian
Mihalce, Adrian R`dulescu, Mariana
Sandeschi, Horia Mitrofan, Ana Cndea,
Anna Lohin, Mihai Codescu, {tefan
Andreescu, Iulia Andreescu, Gheorghe
Chiriloi, Veronica Oprea, Marius Popescu,
Eliza Anghel, Virginia Vasile, Ilie
Boloveschi, Adriana Ni]`, Adriana Carp,
Cristian Solacolu, Radu Solacolu,
Constantin Gagea, Valentin Beloiu, Liviu
Grad, Liviu Minoniu, Remus R`dulescu,
Mugura[ Vasilic`, Eugen Georgescu,
Mihaela Albu.
Bibliografie
Dorin Chi[, Ic` Giurgiu - Muntele de
sare (Subcarpa]ii Prahovei) - revista Mun]ii
Carpa]i, nr. 27, Bucure[ti, 2001, pagina 1;
V.N. Dubljanskij [i al]ii - Speologia n
U.R.S.S. - revista Spelunca, Paris, 1, 1978;
Gabriel Gheorghe - Sarea carpatic`, criteriu
pentru regndirea istoriei - revista Mun]ii
Carpa]i, nr. 16, Bucure[ti, 1999, pag. 64
(fotografii de Ic` Giurgiu); Ic` Giurgiu -
Carstul de sare din Mun]ii Buz`ului -
{tiin]` [i Tehnic`, 6, Bucure[ti, 1982, pag.
40-41, 2 fotografii; Ic` Giurgiu - Primul
record mondial al speologiei romne[ti: cea
mai mare pe[ter` n sare - Almanah turistic,
Bucure[ti, 1983, pag. 177-178, 3 fotografii;
Ic` Giurgiu - Pe[teri n sare din Subcarpa]ii
Vrancei - Buletinul Clubului de speologie
"Emil Racovi]`", 9, Bucure[ti, 1985, 36
pagini, 28 h`r]i, 3 schi]e, 14 fotografii
(descriere ampl` a exo- [i endocarstului pe
sare de pe Platoul Meledic, Valea
Jghiabului [i de la S`rile); Ic` Giurgiu -
Grottes du sel de Roumanie [Pe[teri n sare
din Romnia] - Spelunca, 20, Paris, 1985,
pag. 1, 34-39, 2 h`r]i, 3 fotografii; Ic`
Giurgiu - Pe[tera 6S de la Mnz`le[ti -
Spelunca, 21, Paris, 1986, pag. 18; Ic`
Giurgiu - capitolul Romania din Atlas des
grandes cavits mondiales [Atlasul marilor
cavit`]i din lume] de Paul Courbon [i
Claude Chabert - Uniunea Interna]ional`
de Speologie, 1986, pag. 210-212, 1 hart`;
Ic` Giurgiu - Observa]ii asupra genezei [i
morfologiei Pe[terii 6S de la Mnz`le[ti -
Buletinul Comisiei Centrale de Speologie
Sportiv`, 11, Bucure[ti, 1987, pag. 15-24, 1
hart`; Ic` Giurgiu - Din nou record mondial
- Almanah turistic, Bucure[ti, 1988, pag. 84-
85, 2 fotografii; Ic` Giurgiu - capitolul
Romania din Les grandes cavits mondiales
en roche non-calcaires [Marile pe[teri din
lume n roci necalcaroase] - Uniunea
Interna]ional` de Speologie, Xe Congres
International de Splologie, Budapesta,
1989; Ic` Giurgiu - Pseudocarst n Romnia
- Cercet`ri Speologice, Clubul Na]ional de
Turism pentru Tineret, Ministerul
Tineretului [i Sportului, volum 1,
Bucure[ti, 1992, pag. 85-88; Ic` Giurgiu -
Pe[tera 6S de la Mnz`le[ti, una dintre cele
mai importante cavit`]i n sare din lume -
Cercet`ri Speologice, Ministerul Tineretu-
lui [i Sportului, Clubul Na]ional de Turism
pentru Tineret, volum 3, Bucure[ti, 1995,
pag. 13-17, 1 schi]`, 2 h`r]i; Ic` Giurgiu -
capitolul Romania din Atlas des cavits non
calcaires du monde [Atlasul pe[terilor
necalcaroase din lume] de Claude Chabert
[i Paul Courbon - Uniunea Interna]ional`
de Speologie, 1997, pag. 86-90, 99, 4 h`r]i;
Ic` Giurgiu, Horia Mitrofan - Endocarstul
salin din Platoul Meledic - Buletinul
Comisiei Centrale de Speologie Sportiv`, 4,
Bucure[ti, 1980, pag. 38-42, 4 h`r]i; Ic`
Giurgiu, Gabriel Silv`[anu, Tarquinius
V`deanu - Observa]ii asupra carstului pe
sare din zona Meledic. Pe[tera 6S de la
Mnz`le[ti. Compara]ie ntre formele
carstice dezvoltate n sare [i calcare. -
Buletinul Clubului de speologie "Emil
Racovi]`", 7, Bucure[ti, 1980, pag. 55-66, 6
fotografii; Dumitru Todor, Ic` Giurgiu,
Gabriel Silv`[anu - L'analyse quantitative
de quelques splothmes et chantillons
de la Grotte en sel 6S de Mnz`le[ti -
Theoretical and Applied Karstology, 6,
Bucure[ti, 1993, pag. 211-212; Mihai
Ielenicz - Problemes de morphologie kars-
tique et pseudokarstique dans le nord des
subcarpates du bassin du Buz`u - Studii de
Geografie, Universitatea din Bucure[ti,
1975; Dumitru Todor, Ic` Giurgiu, Gabriel
Silv`[anu - Analiza cantitativ` a unor
forma]iuni [i e[antioane din Pe[tera 6S de
la Mnz`le[ti, una dintre cele mai intere-
sante cavit`]i n sare din lume - Cercet`ri
Speologice, Ministerul Tineretului [i
Sportului, Clubul Na]ional de Turism pen-
tru Tineret, volum 3, Bucure[ti, 1995, pag.
11-13
18
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
figura 13
Treapta antitetic` cu Pe[tera de la Bisoca.
foto: Ic` Giurgiu, Mihai Codescu
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i V Vr r a an nc ce ei i
www www.alpinet.org .alpinet.org
M`d`lin FOC{A (Cmpina),
Ic` GIURGIU (Bucure[ti)
Zgomotele nsp`imnt`toare [i jerbele
de foc lipsesc. Au clocotiri cenu[ii la
culoare, nici calde, nici reci. Noroiul vscos
se usuc` n pl`ci albe sau cenu[ii.
The mud volcanos are developed by the
gasses that go up from the oilfield, with
salted water and a little oil.
Les volcans de boue sont form par les
gas qui montent des gisements ptrolifres,
avec de l'eau sale et un peu de ptrol.
De pe DN 10 Buz`u - Bra[ov, n locali-
tatea S`tuc se desprinde [osea la dreapta,
c`tre Berca (indicator cu Berca [i vulcanii
noroio[i). Dup` ce trecem peste calea
ferat` [i podul peste Lacul de acumulare
Cnde[ti (de pe Rul Buz`u), intr`m n
Berca, sat din comuna omonim`, a[ezare
veche, cunoscut` prin exploat`rile de
petrol. Berca este de obicei punct de ple-
care spre vulcanii noroio[i; se poate ajunge
la ei [i din nord, urcnd din localit`]ile
Scor]oasa sau Beceni (figura 1).
Imediat dincolo de podul peste Buz`u
(fotografiile 2, 3), indicator stnga, spre
vulcanii noroio[i. V` propunem ns`
direc]ia c`tre dreapta la dus, pentru a
deschide un circuit cu multe obiective
interesante; dar de nu v` plac drumurile
de ]ar`, calea scurt` [i u[oar` este cea
ar`tat` de indicator.
Pornind spre dreapta, ajungem repede
lng` biserica mare din centrul comunei,
apoi trebuie s` facem prima la stnga (pe
drumul jude]ean 102F - aten]ie, nu este
indicator). Pe aici vor fi cam 10 km pn` la
vulcanii Pclele "Mari" [i nc` 3 pn` la
vulcanii de la Pclele "Mici".
Merit` s` urca]i din Berca pe dealul ce
domin` localitatea; acolo se afl`,
impun`toare, biserica fostei m`n`stiri
Berca, nconjurat` de ruinele cet`]ii care o
proteja; panoram` deosebit` asupra V`ii
Buz`ului. Locul e pitoresc [i se poate
ajunge la poarta m`n`stirii ocolind dealul;
pentru asta, imediat dup` ce facem prima
la stnga dup` biserica din centru (pe DJ
102F), p`r`sim asfaltul cobornd n stn-
ga, pe drum de ]ar`, trecem Prul
Mur`toarea [i urc`m o pant` ceva mai pro-
nun]at`. Drumul ne scoate ntr-o mic`
intersec]ie, pe coama dealului; vedem n
stnga poarta m`n`stirii ctitorite n 1694
de boierul Mihalcea Cndescu. Cl`dirile
sunt acum n ruin`. Biserica este n
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
19
n n
podul
peste
Buz`u
S`tuc
Berca
Dealul
Ciolanu
2
Prul
S`r`]el
Berca
figura 1
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i B Bu uz z` `u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
Arb`na[i
M`rg`rin]i
Beceni
S`poca
S`tuc
Cnde[ti
Buz`u
10
203 L
203 K
102 F
Berca
Joseni
R`te[ti
Policiori
Scor]oasa
Beciu
Tocila
598 m
Pclele
Mari
509 m
teras`
barac`
magazin
mixt
vulcani
vulcani
restaurare; pictura marelui Prvu Mutu (n
interior) [i sculpturile brncovene[ti sunt
cele mai mari valori.
Pclele "Mari"
Revenind la drumul spre vulcani, aces-
ta suie n serpentine, iese din sat [i ajunge
la sediul exploat`rii petroliere, unde se
termin` asfaltul. De aici drumul urc`
printre livezi, sonde [i p`[uni, trece de o
ramp` de gunoi (resturi risipite pe kilo-
metri n jur) [i ajunge la o r`spntie n T.
Urm`m drumul ce pare firul principal,
la stnga. n curnd, pe valea [i dealul din
stnga (Muchia Dlmei) apare un peisaj
nea[teptat: o mare de cisterne, sonde,
conducte, utilaje petroliere [i bar`ci, toate
ruginite, adunate de pe dealurile din prea-
jm`, de la exploat`rile de petrol dezafec-
tate (foto 4). Drumul coboar` lng` ace[ti
mon[tri metalici [i suie apoi spre dreapta,
n punctul La Separator, unde din dreapta
sose[te un drum local, urcnd din satul
Aldeni, de pe Valea Sl`nicului de Buz`u.
Noi p`str`m drumul principal, ce urc`
n stnga, pe Muchia Dlmei, de unde se
deschide perspectiv` larg` spre Dealurile
Pclelor (la nord-est) [i mica depresiune
cu satul Pclele (l z`ri]i jos, foto 5, pe
[esul depresiunii, spre stnga - reper o
bisericu]` alb`). De aici [oseaua este be-
tonat` [i coboar` [erpuit pn` cnd trece,
pe un pode], firavul Pria[ Mur`toarea,
de pe fundul depresiunii. Dup` pode]
este iar`[i o intersec]ie n T: spre stnga
se ajunge - dup` 1 km - n satul Pclele, iar
spre dreapta continu` drumul spre vul-
cani. Pn` aici am f`cut 8 km din Berca.
Pornim la dreapta [i - dup` 2 km -
ajungem lng` un magazin "mixt",
amplasat n mijlocul pustiet`]ii, deservind
n cursul s`pt`mnii muncitorii de la
schelele petroliere. De cealalt` parte a
drumului sunt un utilaj zgomotos [i o
sond`. Dac` am venit cu ma[ina, o l`s`m
aici [i urc`m drumeagul de pe dealul din
stnga, spre vulcanii de la Pclele "Mari".
Ajungem acolo n 5-10 minute, pe un
ntins platou, cu panoram` larg` (se v`d [i
Mun]ii Vrancei, departe, spre nord). Iat`
conurile [i fenomenele ce par cele mai
active, suprafa]a cea mai ntins` cu vul-
cani noroio[i (fotografiile 6-10). Nu
ezita]i s` scotoci]i ntreaga zon`, fiecare
loc[or e diferit.
Cum apar pclele
Vulcanii noroio[i, numi]i de localnici
pcle sau fierb`tori, pot avea conuri de
pn` la 3-4 m n`l]ime. Apari]ia lor este
legat` de forma]iunile ce cuprind
z`c`minte de petrol, acoperite cu straturi
de marne, nisipuri [i argile; prin fisuri se
ridic` gaze naturale, antrennd apa s`rat`
din nisip [i mici cantit`]i de ]i]ei, deter-
minnd - prin nmuierea materialului argi-
los de pe parcurs - formarea unei mase
noroioase ce erupe la intervale neregulate.
La marginea cmpurilor cu vulcani
cre[te g`rdurari]a (Nitraria schberi),
plant` ocrotit`, aflat` aici n cel
mai vestic punct al s`u din Europa
(foto 8); n jur se dezvolt` asocia]ii
vegetale caracteristice silvostepei
sudice.
"n locurile prea s`rate, cum e n
regiunea vulcanilor glodo[i de la
Pclele, apare Obione verrucifera,
proprie [i pentru nisipurile s`rate
de la marginea m`rii, sau Nitraria
schberi, tuf` lemnoas`, cu
r`d`cini adnci. Planta are
colora]ie sur`, spinoas`, cu frunze
c`rnoase, iar nspre toamn`, cnd
fructele sunt coapte, cap`t` o colo-
ra]ie ro[cat`-nchis`, aproape
neagr`. St` n tufe r`zle]e sau
formeaz` plcuri n cmpul alb de
sare." (Flora Romniei, Ion Si-
mionescu, edi]ia 1974)
n Romnia mai sunt semnala]i
20
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Pe Valea S`r`]elului.
3
4
5
satul
Pclele
Depresiunea
Pclele
Pclele
Mari
Pclele
Mici
Tocila
(598 m)
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i B Bu uz z` `u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
vulcani n urm`toarele perimetre: la nord-
vest de Ia[i; la nord-est de Trgu Jiu; la
sud-est de Turda, pn` la Olt; la sud-est
de Trgu Mure[, pn` la Olt.
Pclele "Mici"
Revenim la magazinul mixt, continu`m
drumul [i dup` 1 km ajungem la o inter-
sec]ie unde facem dreapta. Acolo este o
barac` ruginit`, pe ea fiind trasat` direc]ia
c`tre vulcanii noroio[i. Acum s-a pus [i
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
6
G`rdur`ri]a. 8
7
21
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i B Bu uz z` `u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
9
indicator, dar pentru cei care vin din sens
opus (calea cea mai folosit`, asfaltat`
aproape n ntregime). Dep`[im locul [i
dup` 2 km pe asfalt ajungem la Pclele
"Mici". Aici se afl` un grup de construc]ii
[i un local cu teras`.
Vulcanii se afl` n dreapta drumului, pe
un platou mai mic dect la Pclele "Mari",
ns` nconjurat cu vegeta]ie, printre care
frumoase exemplare de pini (fotografiile
11-12).
Din cauz` c` activitatea vulcanilor a
fost inconstant` n timp - n ceea ce
prive[te n`l]area [i mic[orarea conurilor,
diametrul lor [i "fierberea", de asemenea
suprafa]a de teren pe care se ntind, pen-
tru c` localnicii transmit de multe ori
toponime dup` cum cred c` i place inter-
locutorului s` le afle (!) [i mai ales
deoarece toponimele locale (oriunde
aproape n ]ar`, nu numai aici) se modi-
fic` uneori n foarte scurt` vreme (!),
acum nu se mai [tie cine - prin vorbe sau
scriere - are dreptate, specialist sau
nespecialist fiind, cnd spune c` mai
aproape de Arb`na[i sunt Pclele Mici nu
Pclele Mari iar mai aproape de Berca
Pclele Mari nu Pclele Mici...
Vulcanii unde am ajuns se numesc [i
ei Pclele Mari. Dar aici se afl` vulcanul
cu diametrul activ cel mai mare [i cu
activitatea cea mai intens`.
Num`rul de turi[ti este mult mai ridi-
cat n acest perimetru, pentru c` accesul
este acum mai facil, pe cnd n perioada
1980-1985 era mai u[or de ajuns la primul
grup pe care l-am descris. Nu avem nici
un partizanat n a stabili unde sunt vul-
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
10
11
22
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i B Bu uz z` `u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
12
canii "mari" [i unde cei "mici", important
este c` merit` s` vede]i astfel de mani-
fest`ri naturale.
Drumul continu` (prin stnga terasei)
spre satul Beciu [i mai departe spre
Arb`na[i, ie[ind apoi n [oseaua de pe
Valea Sl`nicului, n comuna Beceni. Nu
este asfaltat iar panta [i curbele de la
coborrea de pe platou pot pune n difi-
cultate multe autoturisme.
La nord de satul Beciu este un alt loc
cu vulcani; pn` acolo mai sunt n jur de 4
km de la terasa de la Pclele "Mici". De la
al treilea loc cu vulcani pn` la Beceni
ncepem s` urc`m prin p`dure, spre
Dealul Tocilei (598 m, altitudinea
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
14
13
15
23
16
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i B Bu uz z` `u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
maxim` din Dealurile Pclelor), coborm
apoi pe lng` tab`ra [colar` [i schela
Arb`na[i, ie[ind la DJ 203K, n satul
M`rg`ri]i, pe [oseaua dintre Buz`u [i
Lop`tari, desprins` din DN 2.
Cel mai u[or drum de acces la vulcani
este din Berca (vezi paragraful doi al aces-
tui material), spre Policiori. Trecem de
intersec]ia unde spre stnga se ajunge la
m`n`stirea R`te[ti [i urm`m n amonte
Valea S`r`]elului, trecnd prin satele
Joseni [i Policiori.
n centrul comunei Scor]oasa, nainte
de biseric`, p`r`sim drumul principal spre
dreapta, tot pe asfalt. Vom urca circa 4 km
(numai cteva sute de metri sunt nemo-
derniza]i) [i ajungem la intersec]ia
amintit` la nceputul descrierii accesului
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
17
18
19
2-9, 11-13, 19, 23, fotografii de
M`d`lin Foc[a; 10, 14-18, 20-22, 24,
fotografii de Ic` Giurgiu, Cristian
V`r`reanu, Gabriel Silv`[anu, Monica
Vl`dulescu
Craterul cel mai larg [i activ, la
Pclele Mici.
20
24
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i B Bu uz z` `u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
spre Pclele "Mici", unde se afl` baraca
ruginit` pe care este indicat` direc]ia spre
Pclele "Mici" [i un indicator ce arat`, la
stnga, "vulcanii noroio[i 2 km". Drumul
este recent [i descrierile vechi nu l pome-
nesc.
O zi ntreag` e numai bun` pentru a
admira pe ndelete minun`]iile de relief
din aceste locuri, ns` celor ahtia]i dup`
fotografie s-ar putea s` le trebuiasc` mai
mult de o zi. Acest traseu, f`cut n circuit
sau nu, se poate parcurge [i pe jos, dar n
zilele c`lduroase de var` nu uita]i p`l`riile
de soare [i rezervele mari de ap`.
De pe DN 10 mai putem vizita: situl
cet`]ii dacice de la Crlom`ne[ti (trebuie
c`utat pe Dealul Cet`]uia, la vest de
c`tunul Pietri[ al satului Crlom`ne[ti,
comuna Verne[ti), bisericile vechi din
satele Verne[ti, Cnde[ti [i M`te[ti
(aceasta din urm` dac` veni]i
de la Buz`u, prin M`r`cineni,
spre S`poca), Dealul cu liliac
(rezerva]ie la nord de S`poca,
ntre V`ile Sl`nicului [i
Buz`ului, exact la nord de
confluen]a lor). Alte obiec-
tive: m`n`stirile R`te[ti,
Ciolanu [i Barbu; Dealul
Ciolanu cu schitul Cet`]uia
(panoram` deosebit`) [i
tab`ra de sculptur` n aer
liber; n Valea Ni[covului, bi-
sericile vechi de la Bradu (cu
cetate fortificat`) [i Gr`jdana
(azi n ruin`).
Bibliografie Grigore
Posea, Nicolae Popescu,
Mihai Ielenicz - Relieful
Romniei - Editura {ti-
in]ific`, Bucure[ti, 1974
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Zi de iarn`, geroas`, dar \nsorit`....
22
23
24
21
25
S Su ub bc ca ar r p pa a] ] i i i i B Bu uz z` `u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
Floare de col] (Leontopodium
alpinum). Sinonime: floarea-reginei,
albumeal`, floco[ic`, floco[ele, stelu]`,
prescurele. n`l]ime, n Romnia, 5-20 cm;
diametru 2-6 cm. Tr`ie[te [i rode[te mai
mul]i ani. Tulpin` subteran` (rizom) cilin-
dric`, alb lnoas`. Tulpin` p`roas`. Frunze
bazale dispuse n rozet`, sublanceolate; cele
tulpinale linear lanceolate (n form` de
lance). Flori grupate n inflorescen]e
monopodiale (calatidiu), cu cre[tere n
lungime sub form` de ciorchine, cu aspect
de disc sau cup`, par]ial nconjurate de 5-15
foliole lanceolate, de lungime variabil`, alb
lnos tomentoase, mai ales pe fa]a supe-
rioar` (pslos, cu peri scur]i, moi, foarte
de[i, cati-fela]i), dispuse stelat.
Scama i este ap`rarea mpotriva transpi-
ra]iei, c`ci n pumnul de ]`rn` n care [i-a
nfipt r`d`cina [i trunchiul subp`mntean
este pu]in` ap`. "planta nu piere dac`
rizomul e neatins. Aviz st`ruitor celor care,
cu toat` opreli[tea oficial`, nu-[i vor birui
ispita: s` rup` ori s` taie numai partea aeri-
an`, s` cru]e organul din care va rena[te
floarea; p`catul lor va fi mai mic" (E. Pop).
Fruct acenh`. nflorire iulie-august.
Monument al naturii, ocrotit` de lege, din
1931. n etajul alpin, pe roci calcaroase, pe
stnc`rii, prin paji[tile de pe brnele
abrupte. Europa, estul [i centrul Asiei.
Este o plant` de step`. Ca [i smirdarul
(bujorul de munte, rododendronul), e
venit` de departe, din Asia. Prin stepele
Tibetului cre[te ca iarba de deas` [i nalt`
de un cot. Nici miros nu are, nici corol`
str`lucitoare. Pare uscat` [i o po]i p`stra,
dac` nu e trecut`, ani de zile.
n p`mnt, rizomul scurt [i gros, acope-
rit cu resturi de frunze negre-brunii,
l`st`re[te n fiecare var`, nlocuind tulpina
ve[tejit` n toamn`, cu alta nou`. Deci,
chiar cnd semin]ele nu ncol]esc, aceast`
plant` nu piere, dac` rizomul este s`n`tos.
La suprafa]a p`mntului formeaz` o rozet`
de frunze din mijlocul c`rora se ridic`
tulpina, n vrful c`reia se g`se[te o stelu]`
alb`, mbl`nit`, pe care lumea o nume[te
"floare". n realitate, "floarea" cumuleaz` o
grup` de inflorescen]e. Cele 5-15 raze ale
stelu]ei nu snt petale, ci ni[te frunze spe-
ciale (bractee) ngr`m`dite sub vreo 5-6
panera[e emisferice, care apar ca ni[te
n`sturei mai nchi[i n mijlocul coroanei de
bractee. Fiecare panera[ reprezint` o inflo-
rescen]`, numit` calatidiu, cu multe flori
m`runte [i nghesuite - unele bisexuate,
altele femele sau sterile.
Acest buchet de inflorescen]e
simuleaz`, mpreun` cu cununa bracteal`, o
floare mare, spectaculoas`. Rostul acestei
"flori biologice" este s` atrag` pu]inele
insecte ale etajului alpin, asigurnd astfel
polenizarea. Tulpina, frunzele nguste [i
mai ales regiunea inflorescen]elor snt
acoperite de o psl` de peri catifela]i, alb-
argintii, care dau plantei o not` aparte de
frumuse]e. Acest cojocel p`ros este un
mijloc prin care planta face fa]` mai u[or
gerurilor de la munte. Totu[i, adev`rata
semnifica]ie biologic` a nveli[ului p`ros
este alta. Planta [i nfige r`d`cinile n
vini[oarele de sol cuib`rite n cr`p`turi de
stnc` unde abia pot re]ine ceva din apa
abundent` a ploilor de munte. R`d`cinile
au deci pu]in` ap` la dispozi]ie, iar cea care
a p`truns n corpul plantei transpir` repede,
biciuit` de vnt [i ar[i]a zilei. O balan]`
26
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Floare de col] cu buburuz` (sus). Clopo]ei (jos).
fotografii: Trestian G`v`nescu (Rmnicu Vlcea)
f f
M Mu un n] ] i i i i C Ca ar r p pa a] ] i i
www www.alpinet.org .alpinet.org
activ` ntre apa absorbit` [i cea transpirat`
este asigurat` tocmai prin perii de[i, care
nfofolesc porii frunzelor (numi]i ostiole) [i
i ascund de vnt [i soare, reducnd transpi-
ra]ia la minimum. Deci, perii servesc mai
mult ca un impermeabil, dect ca blan`.
n Romnia, planta apare insular, pe
rocile calcaroase [i conglomeratice, de pe la
1100 m n sus.
Bibliografie: Adrian Ionel, Alexandru
Manoliu, Valeriu Zanovschi - Cunoa[terea [i
ocrotirea plantelor rare - Bucure[ti, Editura
Ceres, 1986; Constantin Prvu, Stoica
Godeanu, Lauren]iu Stroe - C`l`uz` n
lumea plantelor [i animalelor - Bucure[ti,
Editura Ceres, 1985; Ion Simionescu - Flora
Romniei - Bucure[ti, Editura Albatros,
1974.
(colaj [i informa]ii suplimentare:
Ic` Giurgiu)
Buburuza (Coccinella septempuncta-
ta), ordinul Coleoptera. Lungime 5,5-8
mm. R`pitor ca adult [i ca larv`. Consum`
ndeosebi purici/ p`duchi de plante (afide)
- fiind folositor omului, omizi mici, larve de
gndaci, ou` de crisomelide; o larv`, ca s` se
dezvolte, consum` circa 400 afide. Adul]ii,
ca s` se apere, secret` un lichid puternic
mirositor. n toat` ]ara, de la malul m`rii
pn` pe culmile mun]ilor; uneori formeaz`
invazii. R`spndit` n mai toat` lumea.
Buburuzul dr`gu]. Cine nu i-a cntat,
l`sndu-l n lini[te pe palm`: "Buburuz`/
Uz`/ ncotro-i zbura/ ntr-acolo m-oi
nsura". Cte numiri nu i-a mai dat
Romnul! M`riu]`, cucu[or, boul-
Domnului, paparuc [i alte mai mult ori mai
pu]in potrivite. O gnganie pe care o vezi
din prim`var` [i pn` toamna trziu.
Ro[, cu 7 puncte negre, cu c`pu[orul tot
negru p`tat cu alb [i cu un gulera[ tot albiu.
Alearg` m`runt, mi[cndu-[i iute
picioru[ele care abia se v`d de sub strea[ina
aripilor boltite. Cnd i vine s` zboare, se
opre[te n loc, deschide de cteva ori aripele
[i apoi desf`[urndu-[i pe cele de dedesubt,
mari, se face iute nev`zut. Se mut` dup`
p`duchii-de-plante, mncarea lui favorit`,
ca [i a larvelor. De aceea nici nu pune ou`le
n p`mnt, ca al]i gndaci, ci le lipe[te de
dosul frunzelor (400-600) n apropierea
celor acoperite cu p`duchi-de-plante. Din
ou iese o larv` neagr`, care se schimb` cu
vremea n alb`strie [i cu puncte ro[ii. E
lupul p`duchilor-de-plant`. Numai pielea
r`mne din ei. Dup` ce se satur` bine, se
lipe[te cu vrful cozii de dosul frunzei [i
doarme ca liliecii cu capul n jos. E nimfa,
din care iese buburuzul, la nceput moale [i
ginga[.
E de mare ajutor omului. n California,
un neam de-al lui a sc`pat planta]iile de
l`mi [i portocali, amenin]ate s` fie cu totul
distruse de un p`duche plodigios peste
m`sur`. n Hawai, alt buburuz, importat
anume, a sc`pat de la pieire planta]iile de
cafea. n Italia s-au adus al]ii, anumi]i, toc-
mai din Japonia [i Australia, pentru a sc`pa
duzii de un soi de p`duche care i d`deau
gata. E poli]ia naturii pe care omul [tiutor
de rostul fiin-
]elor o folose[te
pentru binele
s`u.
Spre norocul
agriculturii, nea-
murile bubu-
ruzului sunt destul de numeroase. Numai
n cuprinsul Bucovinei, prof. O. Marcu a
g`sit vreo 57 specii.
Bibliografie: Constantin Prvu, Stoica
Godeanu, Lauren]iu Stroe - C`l`uz` n
lumea plantelor [i animalelor - Editura
Ceres, Bucure[ti, 1985; Ion Simionescu -
Fauna Romniei - Editura Albatros,
Bucure[ti, 1983
(colaj: Ic` Giurgiu)
Clopo]ei (Campanula persicifolia).
n`l]ime: 20-100 cm. Tr`ie[te [i rode[te
mai mul]i ani. Tulpin` subteran` (rizom)
cilindric`. Frunze bazale oval lanceolate (n
form` de lance), cele tulpinale linear lance-
olate, pe margine fin din]ate. 1-5 flori
(diametru 2-5 cm). Fruct capsul`. nflorire
iunie-august. De la cmpie pn` n etajul
subalpin, prin p`duri, poieni. Europa,
Siberia, Caucaz.
Bibliografie: Constantin Prvu, Stoica
Godeanu, Lauren]iu Stroe - C`l`uz` n
lumea plantelor [i animalelor - Bucure[ti,
Editura Ceres, 1985
(colaj [i informa]ii suplimentare:
Ic` Giurgiu)
27
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
www www.alpinet.org .alpinet.org
M`d`lin FOC{A
(Cmpina)
Pe noul marcaj punct ro[u, din
extremitatea sudic` a crestei.
Octombrie 2004. Zile senine de
toamn`, cnd explozia de culori este n toi
(foto 2). Vineri, ghida]i de articolul din
revista Mun]ii Carpa]i, nr. 19, pag. 23, am
scotocit superbele mprejurimi ale
localit`]ii Podul Dmbovi]ei. Am
"descoperit" drumul roman (foto 3),
admirabil p`strat n calcarul unui versant
din apropiere de Cheile Or`]ii (foto 1) -
unde ajungem dac` urm`m pn` dincolo
de ultimele case uli]a (numit` [i Calea
romanilor) ce se desprinde din DN73 la
intersec]ia cu drumul spre Dmbovicioara.
Am urcat [i pe
Col]ii Or`]ii (923 m)
unde ruinele cet`]ii
omonime (foto 4) - ce
str`juia vechiul drum
dintre Bra[ov [i
Cmpulung - nfrun-
t` vremea. Vorba
or`]ie se pare c` este
similar` posadei (loc
strmt, vale ngust`,
cheie, pr`pastie).
Acum, [oseaua din
Culoarul Ruc`r - Bran
trece foarte aproape
de ruine (loc de par-
care pe dreapta cum
vii dinspre Bra[ov, se
vede cetatea c`tre
sud, pu]in n vale,
lng` un stlp de
nalt` tensiune).
Smb`t` am intrat
pe coama Pietrei
Craiului, chiar din
Podul Dmbovi]ei.
Mergem nti pe dru-
mul spre satul
Dmbovicioara, cale
ce se desprinde, c`tre
nord, la 20 m est de
podul (ridicat n
1711, de Constantin
Brncoveanu) peste
Dmbovi]a, de pe
DN73. Trebuie s` v`
aproviziona]i cu ap`
(pompe pe marginea
drumului, nainte de
ie[irea spre Cheile
Dmbovicioarei), pe
traseu nu vom g`si.
Marcajul punct ro[u ncepe la ie[irea
din localitate, nainte de bariera de la
intrarea n vestitele chei, spre stnga,
urcnd piezi[ pe la baza unui perete domi-
nat de o cruce (foto 5) (o s`geat` indic`
direc]ia). Poteca ajunge la baza unei
t`ieturi n p`dure; intr`m n codru [i
mergem paralel cu acest culoar, prin
dreapta sa (c`tre est). Travers`m poieni]e,
locuri unde marcajul se pierde pu]in, ns`
de ]inem direc]ia nord nu apar probleme.
Ie[im ntr-o mare poian`, la stna de
vaci din Pl`ic. Admir`m panorama dinspre
est (foto 6), cu versan]ii Cheilor
Dmbovicioarei, m`guri din Culoarul
Ruc`r - Bran [i Mun]ii Bucegi pe fundal.
28
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
P P
2
3
1
4
Cheile
Or`]ii
cetatea
Or`]ii
DN 73
drumul
roman
Dl.
Sasului
Calea
romanilor
P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
Dup` ce am l`sat n dreapta gardul stnei,
facem 90 grade stnga pentru a ajunge pe
o culme unde reg`sim poteca. Ea ne con-
duce prin poieni unde d`m de urmele
tran[eelor din 1916.
Apoi intr`m ntr-o p`dure mai
ntunecoas`, n u[oar` coborre pe versan-
tul dinspre V. Dmbovi]ei, ocolind prin
stnga un vrf de 1172 m, dup` care ie[im
din nou ntr-o poian` larg`. De aici, din
{aua Plaiul Mare (1109 m), avem iar
panoram` spre Bucegi, Leaota [i Culoar
(foto 7); n poian` se afl` cteva pitore[ti
construc]ii pastorale. Reg`sim spre nord
marcajul, apoi reintr`m n p`dure, ocolind
(pe la est) Vf. Pl`ic/ Pietricelei (1279 m).
Chiar nainte de a ie[i n col]ul de sud-
vest al altei mari poieni, am ntlnit [i un
marcaj triunghi ro[u, dar numai pe sens
opus. (Dac` am cobor
prin poian` spre dreapta
(est) am ajunge la
c`tunul Valea Rea al sa-
tului Dmbovicioara, la
jum`tatea distan]ei din-
tre Pe[terile Dmbo-
vicioara [i Dracului; mar-
cajul triunghi ro[u tre-
buie c`utat la liziera
p`durii, pe piciorul ce
coboar` spre NV, nu pe
cel din dreapta, unde
este o stn`).
}inem liziera p`durii,
spre stnga, reg`sim
curnd marcajul (aici
apare [i alt semn al`turi
de punctul ro[u, dar nu
]ine mult) [i intr`m iar n p`dure.
Cobornd [i urcnd, trecem prin cteva
n[eu`ri de pe linia crestei, men]innd
direc]ia vest nord-vest. n acest timp
l`s`m pe stnga, ntr-o mic` poian`, con-
struc]iile stnei din [aua Z`podiei (1193
m) [i alte anexe, aflate mai sus.
Din {aua sub Pietricic` (1245 m)
ncepe urcu[ mai pronun]at, prin p`dure,
pe unde vom merge ndelung; trecem
29
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
5
6
7
Cheile
Dmbovicioarei
aici intr` poteca
\n p`dure
Vntarni]a
1320 m
Piscul
Muierii
1077 m
motel Piatra
Craiului
Sntilia Mare
1887 m,
M. Leaota
Bucegii
Muchia
Zacotelor
Valea
Crovului
P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
Brusturet
P. Dmbovicioarei
printr-o zon` cu pant` mai domoal` unde
spre stnga se ghice[te versantul abrupt
dinspre V. Dmbovi]ei. Apoi panta cre[te,
apar conifere [i - dincolo de 1500 m altitu-
dine - ie[im ntr-o larg` poian` de unde
vedem creasta stncoas` a Pietrei Craiului
(foto 8). Poteca ne conduce la stna
Pietricica, din mijlocul ntinsei poieni cu
acela[i nume (foto 9). Ciobanii coborser`
de mult, lemne erau din bel[ug; loc bun
de nnoptat, chiar [i iarna.
A doua zi am mers pe triunghi albastru,
n coborre, de la stn` prin p`dure, spre
est, apoi nord-est, ajungnd pe drumul
forestier de pe V. Ursului, unde g`sim [i
ap`, la cinci minute amonte de cabana
Pietricica, mai tot timpul nchis` (foto
10). De la caban` n aval am urmat drumul
forestier, ce ocole[te pe la sud Plaiul Mare
[i ajunge la cabana Brusturet.
Alte date despre realit`]ile din teren:
- Unele marcaje, ce apar ca inten]ie pe
harta lui Nae Popescu (20 de trasee n
Piatra Craiului - Sud, 1998) nu au fost
v`zute de noi pe teren n octombrie 2004:
triunghiul ro[u (traseul 43) [i triunghiul
galben (traseul 42).
- {oseaua de pe V. Dmbovicioara era n
curs de betonare, lucr`rile ajungnd pn`
n centrul comunei Dmbovicioara; p`cat
c` artera turistic`, dintr-o zon` superb` [i
plin` de poten]ial, [i deverseaz`
de[eurile n ru. Merit` s` admira]i - la pas
- Cheile Brusturetului [i Dmbovicioarei,
arhitectura caselor vechi [i s` gusta]i (foto
11) din produsele localnicilor, vndute la
tarabe, pe marginea drumului.
Fotografii: M`d`lin Foc[a (1-6, 10);
Mihaela Radovici, Bucuresti (7-9), Ic`
Giurgiu (11). Hart`: D`nu] C`lin, Ic`
Giurgiu, 2005.
Bibliografie. Dan Oprescu - Piatra
Craiului - hart` turistic`, Bucure[ti; Ic`
Giurgiu - Traseu pe creasta sudic` -
revista Mun]ii Carpa]i, Bucure[ti, nr. 37,
2003; Ic` Giurgiu - Trasee din Piatra
Craiului - revista Drume]ie n Romnia,
nr. 1, 2004
30
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
8
9
10
11
creasta
sudic`
creasta
nordic`
Pietricica
refugiul
Grind
P Pi i a at t r r a a C Cr r a ai i u ul l u ui i
www www.alpinet.org .alpinet.org
Dinu BOGHEZ
(Rmnicu Vlcea)
Istorie turistic`
Cu trancarul spre Voina *
Petric` Jderarul [i Mo[u iubeau
mun]ii * Prima hart` turistic` a
masivului * Cele 33 de pun]i ale
B`trnei * nainte de 1948 s-a
ridicat refugiul Iezer * Marcajul
punct alb
Moto:
A[a a[ vrea
Pe gndurile mele
S` urc pn` sus de tot
Unde e posibil` lini[tea.
Marin Sorescu
Ni se ntmpl` de multe ori fapte de
neb`gat n seam`. De abia dup` trecerea
anilor ]i dai seama c` ]i-au marcat via]a.
mi petreceam vacan]ele copil`riei n
Cmpulung Muscel [i nu arareori vedeam,
prin preajm`, grupuri de oameni ce-[i
preg`teau pe ndelete excursii n mun]ii
apropia]i. Le consideram adev`rate expe-
di]ii, prin locuri cu ntunecimi [i pericole
la tot pasul. {i frem`tam gndindu-m` la
aventurile tr`ite pe crestele mun]ilor.
Cnd se ntorceau din mun]ii c`rora
adeseori le vedeam aevea contururile
dep`rtate, ntruchipate de imagina]ia mea
de copil, le ascultam cu emo]ie povestirile
[i a[teptam cu ner`bdare clipa cnd m`
vor lua cu ei. {i, cnd ntr-o zi mi-au spus
c` vom merge mpreun` n Iezer, ]op`iam
de bucurie.
Pe vremea aceea, pn` la Voina, din
Cmpulung, tot vreo 20 de kilometric
erau. Doar c` pe atunci nici vorb` de
mijloace de transport auto. n afara unui
mar[ lung [i obositor puteam recurge doar
la trancar. Mai puteai g`si tr`suri sau vreo
c`ru]`. Trancarul era o bizar` c`ru]`, rela-
tiv nc`p`toare, ca un fel de vagon al circu-
lui din blciul Sfntului Ilie, ce se ]inea an
de an n mahalaua de sub Dealul
Fl`mnzii. Cu locuri pe ambele p`r]i,
tras` de cai, f`cea curse regulate, nu prea
multe, zilnic, str`b`tnd pn` la cap`t
cele dou` frumoase sate muscelene,
Voine[ti [i Lere[ti. Casele aspectuoase,
rod al muncii la p`dure [i oierit, le f`ceau
s` nu se deosebeasc` prea mult de ora[ul
din care tocmai plecai. Pn` la podul de
peste Rul Trgului, de la cap`tul
Lere[tilor, mergea trancarul.
Pn` la Voina mai r`mneau c]iva kilo-
metri buni. Treceai de Valea Ursului, pe la
poalele Boldului cel mp`durit, pe lng`
Valea Ru[orului cea de nep`truns [i, ntr-
un trziu, soseai la cabana veche de la
Voina. Cnd am ajuns noi era ntuneric de-
a binelea. Doar o fereastr` luminat` de o
lamp` cu gaz tr`da prezen]a omului.
Aici, la casa altfel ntunecat`, al`turi de
susurul rului ce fr`mnta adncimea
nop]ii, ne a[tepta nea Petric` Jderarul,
cabanierul. Era [tiut drept mare braconier
[i mul]i jderi or fi pierit n b`taia pu[tii
lui, de vreme ce a[a i era porecla. Ne-a
a[teptat cu a[ternut curat, cu vorb` bun`
[i bucurie, ca la oaspe]ii ce veneau dese-
ori.
Dup` odihna nop]ii ne-am trezit
devreme, ne-am sp`lat cu apa izvorului
din apropiere - care ast`zi [i-a pierdut
importan]a - dar tot acolo se afl`, [i am
luat drumul V`ii B`trna. Era n 1948, anul
Jocurilor Olimpice de la Londra. M` luase
cu el un unchi prin alian]`, venit de
departe, gonit de prigoana r`zboiului [i
stabilit n Cmpulung, doar datorit`
mun]ilor. Numele l tr`da ca fiind de pe
alte meleaguri (Sigismund Krjijewski), dar
to]i i spuneau Mo[u.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
a
31
I I e ez ze er r - - P P` `p pu u[ [ a a
www www.alpinet.org .alpinet.org
a
Avea treab` mult` n diminea]a aceea.
[i propusese s` marcheze Valea B`trnei
[i apoi pe cea a C`]unului [i, cnd avea s`
ajung` la refugiul de lng` Lacul Iezer,
voia s` monteze acolo o yal`, s` nu r`mn`
c`su]a n b`taia nevolnicilor.
Cum am intrat pe vale a scos Mo[u din
rucsac cutia cu vopsea [i a nceput s`
marcheze poteca cu punct albastru. Avea
s` d`inuie punctul peste ani, pn` n vre-
mea de acum, desigur ref`cut de alte
mini. Dar semnul acela avea n el o parte
din sufletul unui entuziast. n marea lui
dragoste de munte, f`cuse n gr`dina pu-
blic` a ora[ului, orientat` cu fa]a spre
bulevardul trgului, o hart` a masivului
Iezer, aflat` al`turi de barometrul pe care,
un doctor [ugub`] l mai lovea din cnd n
cnd cu bastonul, ca s-o mai ia [i el din
loc; mai sunt acele lucruri [i acuma, dar
lumea cum trece pe lng` ele habar nu are
ct` istorie cuprind.
Cum ar`ta Valea B`trnei nu prea mi
mai aduc aminte. Nu sem`na cu cea de
ast`zi, care are pe ea drum forestier. Doar
apa, venit` de sus din munte, mereu alta
[i veche de cnd lumea, a r`mas aceea[i.
Mo[u marca mereu, a[ternnd punctul
albastru n a[a fel nct s`-l vezi mereu n
fa]`. Valea era ngust` [i poteca trecea de
multe ori peste apa repede, pe pun]i
improvizate. Spunea Mo[u c` sunt 33 de
pun]i. Dar peste ele treceai cu spaima
unei b`i stra[nice.
Str`b`team n lini[te valea ngust`, cu
zgomot de ap` vijelioas`, cnd deodat`, n
fa]a noastr`, un fundule] de ursule] alerga
ct l ]ineau picioarele. Speriat de
prezen]a noastr`, prea brusc` ca s` se
ascund` la timp, nu-i r`m`sese dect s`
fug` pe potec`, pn` g`sea locul prielnic
s` dispar` nghi]it de nep`trunsul p`durii.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
32
Lacul [i refugiul Iezer, vedere de la Crucea Ateneului.
fotografii: Marius Stancu (Cmpulung Muscel)
Piatra
Craiului
P`pu[a
2391 m
Curm`tura
Groapele
2030 m
Iezerul
Mare
2462
Vf. Ro[u
2469
Iezerul
Mic
2409
I I e ez ze er r - - P P` `p pu u[ [ a a
www www.alpinet.org .alpinet.org
Nu ne-am speriat mai deloc [i b`nuiam c`
ursule]ul st`tea ascuns undeva n frunzi[,
uitndu-se la noi.
Apoi a venit urcu[ul pe piciorul dintre
V`ile C`]un, la sud [i Iezer, la nord (extra-
sul de hart` este din ghidul Iezer, 1984,
autor Ion Ionescu Dun`reanu, colec]ia
Mun]ii No[tri, nr. 33, Editura Sport-
Turism, Bucure[ti). Curnd s-au pierdut
fagii cu trunchiuri groase, unele mbr`cate
n mu[chi ntunecat [i au ap`rut brazii.
Erau vestitori ai n`l]imilor [i printre vr-
furile lor parc` se deschidea cerul. Se
transformau repede locurile [i au ap`rut n
cale jepii. Ml`dio[i, ne mngiau de cte
ori ne apropiam de ei. A[a ceva nu mai
v`zusem. Al`turi, torentul apei despre
care mi se spunea c` vine tocmai din
Lacul Iezer.
S-au terminat [i jepii [i, f`r` cine [tie
ce preg`tire, altitudinea [i-a ar`tat o alt`
fa]`, morena. Coasta muntelui era
st`pnit` de stnci care de care mai
col]uroase. Intrasem n c`ldarea cea veche
a ghe]arului. Pe deasupra ei, cine [tie ct
fusese b`tucit locul, st`tea poteca ce
ducea spre refugiul Iezer.
Dac` tot veni vorba despre el, e bine de
[tiut c` prim`ria ora[ului f`cuse, cu mult
timp nainte, anun] mare: ntr-o anume zi,
n fa]a prim`riei, se vor g`si materiale de
construc]ie [i mijloace de transport, pn`
la Voina. De acolo, fiecare, dup` puteri, s`
le duc` pe munte. Cam a[a s-a construit
ad`postul! Dar asta era nainte cu pu]in de
1948.
Pe nesim]ite am ajuns la refugiu. Ar`ta
cum l [tim [i ast`zi. O cas` de piatr`, cu
ferestre [i obloane, cu u[` metalic`, la care
Mo[u s-a apucat s` monteze yala adus` n
rucsac.
Nu sim]eam oboseala [i am mai avut
timp s` urc`m prin spatele refugiului, pe
semnele punct alb, puse tot de el [i care
duceau, din stnc` n stnc`, pn` pe Vf.
Iezerul Mare. Nu [tiam atunci c` are 2462
metri, dar triumful a fost total. De acolo
am privit peste volbura Mun]ilor
F`g`ra[ului [i atunci am [tiut prima dat`
c` trebuie s` le str`bat crestele!
Pn` ne-am ntors, Mo[u [i-a terminat
treaba [i ne-am ndreptat c`tre muchia de
peste lac, acolo unde z`ream silueta unei
cruci. Era crucea Ateneului din Voine[ti.
Ateneu, n accep]iunea de atunci, un fel
de c`min cultural de peste pu]ini ani.
Poate era pus` acolo n memoria
disp`ru]ilor din r`zboiul ce tocmai se
sfr[ise, sau cine [tie ce alt motiv s` fi
avut. Prin 1976 monumentul `sta modest
[i-a g`sit na[ul. Venise vremea
haidamacilor pu[i pe glceav` [i
stric`ciuni; pn` n-au distrus crucea [i n-
au aruncat-o undeva pe coasta muntelui,
nu s-au potolit. (Veneam din F`g`ra[ului,
n 1976, [i poposisem la refugiul p`storit
tot de Petric` Jderarul; el ne-a povestit
cum a ncercat s` ridice de pe coasta
muntelui buc`]ile crucii risipite. Nu [tiu
ct a mai stat nea Petric` la refugiu, dar n
vara lui 1979, am g`sit ad`postul p`r`sit [i
devastat. Eram cu so]ia, m` preg`team
pentru Caucaz [i aflasem c` antrena-
mentele cele mai utile constau n urcu[uri
cu diferen]e mari de nivel, f`cute n timpi
ct mai scur]i. Am alergat-o pe nevast`-
mea, care, culmea, s-a ]inut dup` mine!)
Plecasem trziu de la refugiu [i trebuia
s` coborm repede spre caban`. Eram pe
Muchia V`carea [i ntunericul ne-a prins
unde era p`durea mai ntunecoas`. Avea
Mo[u o lantern` firav`, cu ea ne-am lumi-
nat poteca rpoas`.
Cnd am ajuns la Voina era ntuneric
de-a binelea [i nea Petric` Jderarul era
ngrijorat. S-a interesat de refugiu [i de ce
me[terise Mo[u pe acolo. {tia el ceva. N-
a trecut mult` vreme, la cabana Voina a
ap`rut un altul, mai n pas cu vremea [i
nea Petric` a luat calea muntelui,
p`storind ani buni refugiul. G`seai acolo
un ceai cald, bun la vreme burni]oas`, sau
la cea cu zloat`, cum nimereai pe acolo pe
la sfr[itul lunii august. Lemne ns` tre-
buia s`-]i aduci singur, din jnepeni[ul de
sub refugiu. Dar serile erau pl`cute [i
pove[tile se ns`ilau repede, ntre oameni
necunoscu]i, nimeri]i acolo din ntm-
plare. De atunci, Iezerul copil`riei mi-a
fermecat orizontul vie]ii [i mun]ii de pre-
tutindeni mi-au fost prilej de bucurii, vr-
furile lor nalte mi-au alinat necazuri de
tot felul.
Mult` vreme, Mo[u, de cte ori m`
ntorceam din Iezer, m` ntreba de marca-
jul lui, de refugiu [i de nea Petric`. Rnd
pe rnd, s-au dus nea Petric`, ceva mai
trziu [i Mo[u. Mun]ii tot acolo sunt. S`
se sprijine lumea pe ei, la bejenia fiec`ruia
dintre noi.
33
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
P`pu[a
2391
Iezerul nordic [i Piatra Craiului, vedere din avion.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
P
la
iu
l C
a
sc
u
e

P
la
iu
l D
ra
c
sin
Lacul
Pecineagu
Pietricica
Piatra
Craiului
M. T`ma[u Mare
I I e ez ze er r - - P P` `p pu u[ [ a a
www www.alpinet.org .alpinet.org
n partea de nord a Masivului Leaota, aproape de jonc]iunea cu
Bucegii, cteva culmi frumoase [i nalte (calcaroase sau nu) au perspectivele largi [i, n
preajm`, cteva oglinzi ale cerului, pe
Nicolae B~C~IN}AN (Bra[ov),
Bogdan Florin POPOVICI,
Ic` GIURGIU, D`nu] C~LIN
Harta de detaliu care nso]e[te acest
articol este realizat` de Nicolae
B`c`in]an, D`nu] C`lin, Bogdan Popovici.
Harta zonei este decupat` din harta
Leaota, Editura pentru Turism, 1991, de
Nicolae C. Popescu [i D`nu] C`lin.
Acces. 1. De la cabana Padina, prin
{aua Strunga, pe marcaj band` ro[ie, pn`
n jurul cotei de 1904 metri, de la est de
Piscul Lacului (1787 m).
2. De pe DN 73, Bra[ov - Ruc`r, din
centrul comunei Moieciu de Jos se intr`
pe drumul asfaltat c`tre Moieciu de Sus.
Dup` ce l`s`m spre stnga drumul cu mar-
caj turistic de pe V. Bng`leasa (triunghi [i
cruce ro[ii, aproximativ 9 km din Moieciu
de Jos), n locul numit ntre V`i, centrul
satului Moieciu de Sus, mai mergem pe
drumul forestier din dreapta nc` 1,7 km,
pn` la confluen]a dintre Moieciu Cald
(ce vine din dreapta) [i Moieciu Rece
(sose[te din stnga). n sat, localnicii nu
au p`rere unanim` despre numele acestor
din urm` dou` ape.
Vom continua pe drumul de pe
Moieciu Rece, c`tre stnga, avnd de par-
curs cam cinci kilometri pn` la cap`tul
lui, trecnd prin locuri frumoase. Pn` aici
se poate ajunge [i cu autoturismul.
Urmeaz` s` urc`m, nenso]i]i de marcaj,
dar orientndu-ne dup` potecile ce vor
converge spre stna de lng` destina]ia
noastr`.
Pornim de-a lungul apei, cam 150-200
metri, pe malul ei stng geografic, printr-
o p`dure rar` [i frumoas`, pn` la conflu-
en]a cu o vale de torent, ce sose[te din
dreapta. Suntem la 1306 metri altitudine,
n locul numit Apa de Leac. P`r`sim valea
principal`, suind c`tre dreapta, pe malul
drept geografic al torentului (deci, n
direc]ia noastr` de mers, cel stng), pe
urmele unei poteci ciob`ne[ti ce [er-
puie[te - mai clar sau pierdut - printre
crengi [i stnci, pe teren
mai moale la nceputul ei,
apoi, treptat, pe locuri f`r`
umezeal`. Avem de urcat,
dup` ct de mari ne sunt
bagajul [i graba, cam 45-90
de minute, pn` la 1490
metri altitudine, n [aua de
la sud-est de Vf. Gorganu
(1598 m). Panoram` spre
Valea Lacului [i Muntele
Jig`rea (desprins c`tre
nord din Muntele Pietrele
Albe).
Din aceast` [a urm`m
c`tre sud-est poteca ce
ajunge aici de la conflu-
en]a Moieciu Cald -
Moieciu Rece, peste
Muntele Cl`bucet (por]i-
une recomandat` a fi par-
curs` n coborre). Noi o
urm`m pe o culme ngust`,
[i, dup` un urcu[ mode-
rat, de vreo 20-40 de
minute, prin p`dure de
molid, sosim ntr-o poian`
alungit`, care se tot
deschide apoi c`tre sud, pe
culmea Muntelui Lacului.
Pe aici se afl`, mutat` une-
ori de la an la an, o stn` cu
tot felul de animale.
Panta aproape a dis-
p`rut [i, n stnga potecii,
ntlnim primul ochi de
ap`. n continuare, pe o
distan]` de 600 metri, mai
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
34
L L
Moieciu de Sus Moieciu de Sus
F
u
n
d
`
]
i
c
a
Br`tei
c
a
b
a
n
a

P
a
d
i
n
a
L Le ea ao ot t a a
www www.alpinet.org .alpinet.org
ntlnim trei sau chiar mai multe astfel de
l`cule]e, a c`ror suprafa]` este de cteva
zeci de metri p`tra]i, iar adncimea de
c]iva decimetri. Dou` dintre aceste
lacuri nu seac` niciodat`, alte dou` seac`
foarte rar, iar n perioadele foarte umede
pot apare alte cteva, covata lor putnd fi
b`nuit` dup` culoarea [i felul vegeta]iei.
Fenomenul nu este unic, dar se
ntlne[te destul de rar n Carpa]i, doar la
altitudini ce dep`[esc 1500 metri. Cum
de s-au format aceste oglinzi ale cerului
tocmai pe culme? Prin ac]iunea ndelun-
gat` [i energic` a z`pezii [i gerului.
Condi]ii prielnice au favorizat acumularea
troienelor de z`pad`; stagnarea mai
ndelungat` a acestora, sub form` de f[ii
sau petice, a permis declan[area unor
mecanisme de alterare termic` dife-
ren]iat` (ntre suprafa]a acoperit` [i cea
descoperit`, dar mai ales la marginea
troienelor). S-au creat astfel microdepre-
siuni nivale (mai mult sau mai pu]in alun-
gite), [an]uri nivale, numite popular sco-
chine; micile lacuri de pe culmea
Muntelui Lacului se n[iruie ntr-un astfel
de [an] nival.
Fundul [an]ului este alc`tuit dintr-o
cuvertur` groas` de grohoti[ fosil, prove-
nit din [isturi cristaline; acolo unde parti-
culele mai fine dect nisipul - rezultate
prin dezagregare [i alterare - au obturat
eficient spa]iile largi dintre blocurile de
roci cristaline (metamorfice), au ap`rut
micile lacuri. Procesul ini]ial de genez`
este vechi, de peste 10.000 de ani, adic`
de la sfr[itul pleistocenului (perioada
Wrm), atunci cnd pe culmile apropiate
din Masivul Bucegi domneau ghe]ari [i
z`pezi "ve[nice".
Lacuri de dimensiuni asem`n`toare se
pot ntlni [i la altitudini mai joase, dar pe
versan]i cu roci sedimentare (mai ales
acolo unde alterneaz` roci relativ perme-
abile - cum sunt gresiile - cu roci imper-
meabile - cum sunt argilele sau marnele).
n aceste condi]ii lacurile se formeaz` n
spatele valurilor de alunecare.
Dup` ce trecem de ultimul lac dinspre
amonte (sud), panta se accentueaz`. De
aici:
a. Se desprinde potec` spre dreapta,
ocolind una din obr[iile V. Lacului [i
urcnd u[or pe culmea de la sud de ea, n
n[euarea de la est de Piscul Lacului
(1787 m).
b. O alt` potec` pleac` spre stnga
(nord-est), pe curb` de nivel (pe aici,
locuri de cort), trecnd pe la un izvor pu-
ternic; apoi suie pe Muntele B`rbule]ului
(AA) de unde, urmnd culmea c`tre nord-
vest, peste Piscul La Bisericu]` [i Malul
Laichii, coboar` n centrul localit`]ii
Moieciu de Sus (locul ntre V`i), dup`
3-4 ore de la pornire.
c. Urmnd direc]ia spre culmea princi-
pal` a Masivului Leaota str`batem o f[ie
de molizi (600 m), ie[ind la limita ei supe-
rioar` (1740 m). Versantul din fa]a noastr`
este puternic nclinat (30-60%), acoperit
cu tufe dese de smirdar (bujor de munte,
Rhododendron kotschiyi) [i de afine ro[ii
(meri[oare de munte, Vaccinium vitis
ideae). l str`batem n serpentine alese
dup` puterile fiec`ruia, ie[ind pe culme.
De aici avem panoram` deosebit`
(BB).
A. Cel mai impresionant este peisajul
dinspre est, unde se desf`[oar` abruptul
vestic al Bucegilor (vezi foto); dac` ziua
este senin` [i ne calcul`m bine timpul de
care dispunem, merit` s` admir`m acest
versant la apusul soarelui, schimbndu-[i
succesiv culorile. Dac` am porni de aici
spre est, pe culme, am ajunge - pe potec`
clar` (cu marcaj mai pu]in generos dect
ar trebui) - n aproximativ 1-2 ore n {aua
Strunguli]a (de unde putem r`zbi pe plai
n {aua Strunga [i cobor de acolo spre
cabana Padina).
B. Spre sud-est, bine mp`durit`, se
vede obr[ia V. Br`tei. Dac` alegem pote-
ca ce se duce ntr-acolo, trecem peste
Vrfurile Dudele Mari [i Dudele Mici [i
coborm la drumul forestier.
C. C`tre vest se poate merge pe Vf.
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
35
L Le ea ao ot t a a
www www.alpinet.org .alpinet.org
Sntilie (Sfntul Ilie). Ne putem orienta
de pe acest vrf ca s` ajungem, la nord, n
perimetrul localit`]ilor Fund`]ica [i
Fundata. S` nu c`uta]i neap`rat semnele
band` ro[ie nspre aceast` direc]ie, acum
c]iva ani nu prea erau pe teren. Urmnd
Culmea Sec`rile Mari, de la sud-vest de
Vf. Sntilie, ajungem n jum`tatea supe-
rioar` a V`ii Ghimbavului. Cum Cheile
Ghim-bavului reprezint` ca dificultate
mai mult dect un traseu turistic, nainte
de a ne apropia de ele ntlnim spre
dreapta marcajul triunghi albastru, care ne
urc` [i apoi ne ajut` s` coborm spre nord,
n V. Cheia; de acolo, nspre aval, ajungem
la DN 73.
Alt` variant` pe care v-o propunem
pentru coborre, din punctul BB.
Coborm spre nord-est, pe culme, pn`
ntr-o n[euare. De aici putem privi
relieful traseului pe care vom pierde alti-
tudine. L`snd n stnga
(vest) culmea pe care
am urcat pn` la punctul
BB, urmeaz` o vale de
torent. Spre est, n
dreapta torentului, este
un picior de munte, o
culme pe care o vom
urma la vale. Cobornd
pe ea intr`m curnd ntr-
un plc de p`dure ce se
observa [i de pe culme.
Caracterul special al
acestui sector (ntlnit [i
la vest de Vf. Sfntu Ilie)
este dat de brazii lovi]i
de o boal` specific`, cu
aspect dezolant, pe
alocuri sinistru. n 5
minute dep`[im ns`
p`durea [i ie[im ntr-o
poian` larg`. P`r`sind
culmea, urmeaz` s`
coborm spre stnga
(vest nord-vest), inter-
sectnd, chiar la limita
p`durii, o potec`. Este
chiar calea men]ionat` la
punctul AA, poteca de
leg`tur` dintre Poiana
Lacurilor [i Muntele
B`rbule].
Urmnd aceast`
potec`, pe curb` de nivel
mergem pu]in napoi
(sud-vest) [i ntlnim un
izvor. De acolo urm`m
firul apei spre vale
(direc]ie nord-vest).
Prin p`durea de molid,
f`r` alt` potec` dect cea
pe care ne-o croim,
coborm pn` la confluen]a cu valea de
torent pe care o remarcasem anterior (cu
direc]ie nord-sud). Apoi, pe aceast` vale,
trecnd de pe un mal pe altul, s`rind
peste [uvoaiele de ap` care se adun` din
loc n loc n frumoase cascade, coborm
cam 30-45 minute, dup` care valea se
deschide [i, n scurt timp, ajungem la cota
1306 metri (Apa de Leac), amintit` la
nceputul acestui material, la cap`tul dru-
mului forestier.
Alte variante de coborre putem g`si
dac` pornim din Poiana Lacurilor c`tre
Culmea Cl`bucetului, ntlnind stne
a[ezate pitoresc la vest de ea [i peisaje
modelate pe calcare. De acolo alegem c`i
de a ne l`sa spre Valea Moieciului Cald.
(Vlad Prvulescu, www.alpinet.org, sep-
tembrie 2004) Din {aua Strunguli]a
urmeaz` o trecere lung` [i pl`cut` peste
Vrful Buc[a (1846 metri), apoi un urcu[
scurt pe Duda Mare. Pn` n Curm`tura
Fiarelor am preferat s` urm`m linia crestei
(poteca "marcat`" ocole[te creasta
Muntelui Pietrele Albe, pe curb` de
nivel). ntr-un final am intuit care este
Curm`tura Fiarelor (harta Leaota, 1991,
ne-a fost de mare folos). n Curm`tura
Fiarelor nu mai este dect o r`m`[i]` de
stlp. Marcajul din {aua Strunguli]a pn`
aici este reprezentat doar de 4 stlpi rugi-
ni]i (nu exist` nici un semn aplicat pe
pietre!). Pe traseu ne-am ntlnit (n [aua
de dup` Vrful Buc[a) cu trei persoane
care vopseau un triunghi ro[u ce urc` de la
Moieciu de Sus. Din Curm`tura Fiarelor
am luat-o nspre nord [i am intrat ntr-o
frumoas` p`dure de molid; marcajul band`
ro[ie a ap`rut din ce n ce mai des, iar
dup` 2 ore de coborre am ajuns n satul
Fund`]ica. n ziua urm`toare am cobort
pe Valea Rud`ri]ei pn` n satul Podu
Dmbovi]ei.
36
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Partea vestic` a Bucegilor.
foto: Ic` Giurgiu (Bucure[ti)
Vf. Omu
Mecetul
Turcesc
M. T`taru
trecerea
spre
Leaota
{aua
Strunga
Muntele
Deleanu
L Le ea ao ot t a a
www www.alpinet.org .alpinet.org
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Z
Dumitru I{TVAN, Ioan POP
(Baia Mare)
Cursul Some[ului str`bate \ntre
R`stoci [i Jibou (jude]ul S`laj) o zon` cu
relief mai deosebit, sculptat \n gresii [i
conglomerate friabile, dezvoltat cu
prec`dere \n malul stng [i pe afluen]ii
sudici (Agrij, Alma[, Grb`u, Solona). O
arie cu pere]i stnco[i, avnd un grad de
\mp`durire ridicat ce contrasteaz` net cu
zonele \nvecinate, \n care se situeaz` dou`
importante rezerva]ii peisagistice ale
jude]ului S`laj (Gr`dina Zmeilor [i Stanul
Cli]ului), ca [i multe alte obiective de
interes turistic, mai pu]in cunoscute
(grote, stnci izolate, turnuri de des-
prindere, faleze stncoase).
Gresiile [i conglomeratele au culoare
cenu[iu-g`lbuie [i ciment caolinos,
purtnd diferite denumiri locale (gresia
de Var, gresia de Cli]). Ele reprezint` un
orizont al stratelor de Valea Alma[ului, de
vrst` Oligocen - Miocen. Morfologia mai
deosebit` a acestor gresii e men]ionat`
\nc` din secolul al XIX-lea (Hauer, Stache
- 1863, Bieltz - 1884), f`r` a se face \ns`
referire la Gr`dina Zmeilor.
Rezerva]ia peisagistic` Gr`dina
Zmeilor este un sector al gresiilor oligo-
miocene din versantul stng al V.
Alma[ului, \n
zona localit`]ii
Glg`u Alma-
[ului. Un relief
de turnuri pira-
midale de con-
glomerate [i gre-
sii grosiere, deta-
[ate dintr-un a-
brupt continuu [i
deplasate pe o
distan]` de cte-
va zeci de metri,
deplasare de ti-
pul curgerilor
lente, att de
lente \nct gravi-
ta]ia fireasc` a
intervenit doar
pentru depla-
sarea pe pant`,
nu [i \n deze-
chilibrarea sau
r`sturnarea stncilor.
Accesul pn` \n localitatea Glg`u
Alma[ului se face din Jibou, pe DN 1H
pn` la ie[irea din Var, apoi spre sud pe
drumul de pe V. Alma[ului (Jibou - Glg`u
Alma[ului, 9 km). Dincolo de centrul
37
Benesat
Romna[i
Z
a
l
`
u
Tih`u - Var
B`lan - Hida
Amfiteatrul. |n dreapta se observ` locul
de unde s-a desprins grupul stncilor,
care au glisat pn` la pozi]ia actual`.
1
D De ep pr r e es s i i u un ne ea a A Al l m ma a[ [
www www.alpinet.org .alpinet.org
Z
localit`]ii (mar-
cat de magazinul
universal, cu ne-
lipsitul bufet adi-
acent), o lu`m
spre vest, pe pri-
ma uli]`, care are
la intersec]ie o
t`bli]` de lemn
ce semnaleaz`
Gr`dina Zmeilor.
La ultima cas`
travers`m V. Do-
surilor pe un
pode] din tub de
beton, urcnd
spre sud pn` la o
cas` de lemn, \n
construc]ie. De
aici, drumul de
care urc` \n con-
tinuare spre a-
bruptul grezos, \n
baza acestuia
lund-o spre
stnga. L`s`m o
ramifica]ie spre
dreapta [i cobo-
rnd u[or a-
jungem \n Amfi-
teatru, dup` doar
20-30 minute de
mers comod de la
[oseaua asfaltat`.
Suntem \n cel
mai spectaculos
punct al rezer-
va]iei, o zon`
delimitat` spre
nord de peretele
de conglomerate
[i gresii, iar spre
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
Amfiteatrul. Peretele de gresie neo-
mogen`, mai fisurat [i dur la partea
superioar`, u[or argilos \n baz`.
2
3
Intrarea \n Amfiteatru.
38
Statuia.
4
5
D De ep pr r e es s i i u un ne ea a A Al l m ma a[ [
www www.alpinet.org .alpinet.org
sud de turnurile de
stnc` desprinse din
acesta.
Grupul din stnga
(Tridentul sau Sfatul
b`trnilor) impre-
sioneaz` prin masivi-
tatea celor trei tur-
nuri \ngem`nate [i
t`iate pe alocuri de
diaclaze profunde.
|n fa]` stnga, o
siluet` uman` \nco-
ronat` este o lam` de
gresie, conservat` de
eroziune de un
"capac" de roci mai
compacte. P`r`sim
Amfiteatrul, co-
bornd printre Tri-
dent [i silueta statu-
iform`. Turnuri de
roci g`lbui-cenu[ii
continu` spre vest [i
putem s` ne stre-
cur`m \n continuare
printre ele, ad-
mirnd noi stnci ale
gr`dinii \mpietrite,
precum [i unghiuri
noi de vedere asupra
unor turnuri deja
admirate.
Rezerva]ia este
vizitat` frecvent
(datorit` accesului
facil), chiar [i iarna
cnd contrastele da-
torate z`pezii o pun
mai bine \n eviden]`,
iar decorul fantastic al
Amfitea-trului a fost
chiar utilizat ca fun-
dal al unor impresio-
nante spectacole \n
aer liber.
O curiozitate a
naturii, impresio-
nant` prin morfologia
friabilelor turnuri de
gresii [i conglome-
rate, o fabuloas`
gr`din` \mpietrit`
este acest t`rm al
zmeilor disp`ru]i.
Fotografii: Ioan
Pop (1-3, 6-10), Du-
mitru I[tvan (4, 5).
Invita]ie n Carpa]i - nr. 51, 2005
39
6
7
8
9
6-9. Imagini din Amfiteatru.
D De ep pr r e es s i i u un ne ea a A Al l m ma a[ [
www www.alpinet.org .alpinet.org
Alte imagini din zon`: http://djonexx.netimage.ro/poze/index.php?set=2005/Gradina%20Zmeilor%202005.10
10
Piramid` de gresie.