Slujba celor 12 Evanghelii ale Sfintelor si Mântuitoarelor Patimi ale Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se citesc

la Denia in seara de Joia Mare
Troparul : Când maritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a întunecat, si judecatorilor celor fara de lege, pe Tine, Judecatorul cel drept, te-a dat. Vezi dar, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru aceasta spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesatios, cel ce a îndraznit unele ca acestea asupra Învatatorului. Cela ce esti spre toti bun, Doamne, slava Tie! Prima Evanghelie a Patimilor : Ioan XIII, 31-38; XIV; XV; XVII; XVII; XVIII, 1. 13, 31. [Zis-a Domnul ucenicilor Sai:] Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. 13, 32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi. 13, 33. Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă acum. 13, 34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 13, 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. 13, 36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. 13, 37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine. 13, 38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori! 14, 1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 14, 2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. 14, 3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu. 14, 4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea. 14, 5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea? 14, 6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 14, 7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. 14, 8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns. 14, 9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? 14, 10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui. 14, 11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 14, 12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 14, 13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. 14, 14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. 14, 15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. 14, 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, 14, 17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! 14, 18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 14, 19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 14, 20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. 14, 21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 14, 22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? 14, 23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. 1/11

15. 2. ca mai multă roadă să aducă. dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 11. 15. 15. 15. dacă nu rămâne în viţă. 31. ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. Acela va mărturisi despre Mine. pentru cuvântul pe care vi l-am spus. 13. 15. Acestea vi le-am spus. 1. 6. în numele Meu. să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. ca să nu vă smintiţi. 14. Dacă aţi fi din lume. şi pe al vostru îl vor păzi. dacă nu rămâneţi în Mine. El o taie. dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. Sculaţi-vă. 15. 15. că sluga nu ştie ce face stăpânul său. Acestea vi le-am spus. 23. 15. rămâneţi întru iubirea Mea. ci v-am numit pe voi prieteni. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. 14. 18. 30. 15. şi pe voi vă vor prigoni. nici să se înfricoşeze. Nu voi M-aţi ales pe Mine. de aceea lumea vă urăşte. veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. 2/11 . 16. 26. ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei. pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. 15. 15. 7. 15. 25. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. ci al Tatălui care M-a trimis. 15. pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl. 14. 27. 15. 15. Duhul Sfânt. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept". ca să credeţi când se vor întâmpla. şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. voi sunteţi mlădiţele. Şi voi mărturisiţi. 24. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla. 5. Cel ce Mă urăşte pe Mine. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu. 15. 15. 24. cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit. precum v-am iubit Eu. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul. Pace vă las vouă. pentru că de la început sunteţi cu Mine. nu precum dă lumea vă dau Eu. 1. căci fără Mine nu puteţi face nimic. 16. Care de la Tatăl purcede. ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi. 14. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. 17. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el. păcat nu ar avea. 15. Iar când va veni Mângâietorul. 21. Dacă vă urăşte pe voi lumea. Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. 10. Să nu se tulbure inima voastră. Duhul Adevărului. 15. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine. 28. 22. ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. fiind cu voi. şi roada voastră să rămână. fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. Dacă păziţi poruncile Mele. Dar (aceasta). Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu. lumea ar iubi ce este al său. 25. 8. 20. dar pentru că nu sunteţi din lume. 15. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu. 15. 15. pacea Mea o dau vouă. 3. tot aşa nici voi. 14. 15. 14. De acum nu vă mai zic slugi. pe Care-L va trimite Tatăl. Nu voi mai vorbi multe cu voi. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea. 15. 27. 4. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. 9. ci Eu v-am ales pe voi din lume. şi orice mlădiţă care aduce roadă. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi. Dar Mângâietorul. Acestea vi le-am spus. 26. să mergem de aici. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are. 15. 19. 15. Dacă M-au prigonit pe Mine. acela aduce roadă multă. dacă au păzit cuvântul Meu. 29. El o curăţeşte. Eu sunt viţa. ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine. 14. aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Acum voi sunteţi curaţi. 15. Voi sunteţi prietenii Mei.14. 14. 15. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. urăşte şi pe Tatăl Meu. 12.

17. Dar nu sunt singur. Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi. vă va călăuzi la tot adevărul. 16. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. şi că Mă duc la Tatăl? 16. pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. dar acum nu puteţi să le purtaţi. 22. 3. 31. Voi vă veţi întrista. Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? Nu ştim ce zice. 16. pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. ca şi Fiul să Te preaslăvească. Mângâietorul nu va veni la voi. pentru că Tatăl este cu Mine. În ziua aceea veţi cere în numele Meu. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul. iar dacă Mă voi duce. 16. Şi El. dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. 16. 24. 10. 16. dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde. 16. cereţi şi veţi primi. fiindcă v-am spus acestea. 16. 17. 2. 15. Deci şi voi acum sunteţi trişti. 16. 16. Acestea vi le-am spus în pilde. şi a şi venit. Iar acestea vi le-am spus. 5. fiindcă a sosit ceasul ei. 28. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt. 12. 16. Femeia. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. Părinte. Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre voi nu întreabă: Unde Te duci? 16. 21. Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. mai înainte 3/11 . când va veni ceasul lor. Acestea a vorbit Iisus şi. pentru că ei nu cred în Mine. 19. Căci dacă nu Mă voi duce. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume. lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. 25. preaslăveşte-Mă Tu. 1. 16. 20. 16. 13. 5. la Tine Însuţi. şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Încă multe am a vă spune. 17. 8. pentru că Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea. Duhul Adevărului. pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 16. fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. 29. 16. pentru bucuria că s-a născut om în lume. ca să vă aduceţi aminte de ele. 4. că am zis: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea? 16. 23. l-am săvârşit. 16. ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl. Şi acestea le vor face. căci nu va vorbi de la Sine. singurul Dumnezeu adevărat. venind. Vă vor scoate pe voi din sinagogi. dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Adevărat. adevărat zic vouă că voi veţi plânge şi vă veţi tângui. întristarea a umplut inima voastră. Ci. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. De dreptate. ridicând ochii Săi la cer. 16. 2. va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. iar lumea se va bucura. Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi le-a zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi. Iată vine ceasul. 16. 7. 16. 14. 16. dar după ce a născut copilul. Eu am biruit lumea. 16.16. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. 16. 11. De păcat. ca bucuria voastră să fie deplină. 17. şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Şi acum. În lume necazuri veţi avea. 16. dar îndrăzniţi. nici pe Mine. de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă. Şi de judecată. ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. 16. Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. Iar când va veni Acela. când e să nască. că Eu vi le-am spus. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. 16. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. 6. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. 18. 16. 3. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine. se întristează. a zis: Părinte. 30. 9. 16. 16. Îl voi trimite la voi. 16. Adevărat. Acestea vi le-am grăit. 26. nu-şi mai aduce aminte de durere. Acela Mă va slăvi. 4. fiindcă eram cu voi. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. ca întru Mine pace să aveţi. cu slava pe care am avut-o la Tine. 17. 32. dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 27. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 16. 17. 33. a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău. adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. Şi acestea nu vi le-am spus de la început.

17. 18. 17. Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc. Eu pentru aceştia Mă rog. 18. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. 3. le-am dat-o lor. Doamne. 6. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o. ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. 17. şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. 17. 7. apoi Sedealna (glas 7): Ospatând la cina pe ucenici. 17. dar Eu Te-am cunoscut. 1. iar numele slugii era Malhus. 17. Nu mă rog ca să-i iei din lume. 8. 16. Deci Iuda. 17. şi au crezut că Tu M-ai trimis. şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei. cuvântul Tău este adevărul. Şi toate ale Mele sunt ale Tale. pe cei ce Mi i-ai dat. El le-a zis: Eu sunt. Precum M-ai trimis pe Mine în lume. şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei. unde sunt Eu. Părinte Sfinte. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău. precum nici Eu nu sunt din lume. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. 18. ca să fie una precum suntem şi Noi. Zicând acestea. 9. 21. vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume. în care a intrat El şi ucenicii Săi. unde era o grădină. ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei. precum M-ai iubit pe Mine. aşa şi aceştia în Noi să fie una. 22. 17. Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. precum Eu nu sunt din lume. 17. 11. după cum Tu. slava Tie! A 2-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? 18. unde era o grădină. 17. 4/11 . lăsaţi pe aceştia să se ducă. 17. Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. 17. 14. stiindu-l pe el ca nu se va îndrepta. ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. voiesc ca. 17. precum Noi una suntem: 17. de la arhierei şi farisei. a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui. 12. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine. 17. si vrând sa arati tuturor ca Te-ai dat de bunavoie. şi lumea i-a urât. Când eram cu ei în lume. 17. Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus: Dintre cei pe care Mi i-ai dat. 1-28 18. 26. 15. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei. 17. Eu le-am dat cuvântul Tău. întru Mine şi Eu întru Tine. 18. Atunci când le-a spus: Eu sunt. Părinte.de a fi lumea.] Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. ca sa rapesti lumea de la cel strain: îndelung-Ragdatorule. având sabie. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit. dacă Mă căutaţi pe Mine. 9. Ca toţi să fie una. şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. 17. 17. în care a intrat El şi ucenicii Săi. 1. ca să fie una. Iar acum. 17. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog. 6. Eu întru ei şi Tu întru Mine. 23. 18. decât fiul pierzării. Eu îi păzeam în numele Tău. 17. 18. 8. iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine. 24. Părinte. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. prin cuvântul lor. luând oaste şi slujitori. ca să fie deplină bucuria Mea în ei. Doamne. 25. ca să se împlinească Scriptura. 20. 18. 18. să fie împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat. păzeşte-i în numele Tău. lumea pe Tine nu te-a cunoscut. 5. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi Eu nu mai sunt în lume. Deci. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. 18. Dar Simon-Petru. 2. 7. că ai Tăi sunt. 10. slava Tie. ca ei să fie desăvârşiţi întru unime. 19. ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o. şi Eu i-am trimis pe ei în lume. 10. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 1-3. nu pentru lume Mă rog. Părinte drepte. Ei nu sunt din lume. si cunoscând viclesugul vânzarii. [În vremea aceea. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut. 18. Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: Pe Iisus Nazarineanul. n-am pierdut pe nici unul. Iar Iisus. a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. 13. în care Mi i-ai dat. ai vadit la cina aceea pe Iuda. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi. pentru că nu sunt din lume. 4. 17.

Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului. 18. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus: 26. Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în teacă. 62. Zicând: Prooroceşte-ne. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. A 3-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVI. intrând înăuntru. în grădină. 22. bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii. Iuda. Doamne. care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea. 26. Şi ei n-au intrat în pretoriu. 18. iar ale tale nu le-a bagat în seama? O. 58. 12. 18. au zis: Este vinovat de moarte. 13. iar dacă am vorbit bine. că era frig. 24. căci era socrul lui Caiafa. vânzator al Mântuitorului? Au doara te-a despartit din ceata Apostolilor? Au doara te-a lipsit de harul tamaduirilor? Au doara cinând împreuna cu ceilalti pe tine te-a gonit de la masa? Au doara picioarele celorlalti le-a spalat. 67. ca să vadă sfârşitul. 60. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela a zis: Nu sunt. Ce vi se pare? Iar ei. cine este cel ce Te-a lovit. 20. 26. 11. [În vremea aceea. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău. Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat. 66. 26. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu. iar unii Îi dădeau palme. şi a vorbit cu portăreasa şi a băgat pe Petru înăuntru. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Şi au scuipat în obrazul Lui. afară. 18. ca să-L omoare. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu. 26. a zis: Nu te-am văzut eu pe tine. Şi. 16.] cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul. de ce Mă baţi? 18. Şi L-au dus întâi la Anna. slava Tie. şi era dimineaţă. unul din slujitorii. oare. 5/11 . şi stăteau şi se încălzeau. unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi. 27. unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. Deci i-au zis: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat şi a zis: Nu sunt. apoi Sedealna (glas 7): Ce pricina te-a facut. 18. Şi Simon-Petru şi un alt ucenic mergeau după Iisus. Iar Simon-Petru stătea şi se încălzea. 23. Nu voi bea. 18. 26. 15. 18. 26. 18. zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului? 18. ca să nu se spurce. Una din slugile arhiereului. zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. 68. răspunzând. cu El? 18. I-a dat lui Iisus o palmă. 57. 64. 63. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. 61. 18. care era arhiereu al anului aceluia. 26. 21. 26. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa arhiereul. paharul pe care Mi l-a dat Tatăl? 18. 18. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu. Iar Petru a stat la poartă. 57-75 26. 18. Şi iarăşi s-a lepădat Petru şi îndată a cântat cocoşul. 18.18. bătându-L cu pumnii. 25. deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. iar îndelunga-rabdarea cea neasemanata si mare mila Mântuitorului se propovaduieste. Şi zicând El acestea. 65. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele. arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? 26. dovedeşte ce este rău. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. şedea cu slugile. 17. Şi n-au găsit. stând şi încălzindu-se. Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc. Dar Iisus tăcea. 26. să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul. 26. gândul tau cel nemultumitor se vadeste. care era de faţă. Doamne. Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc. care era cunoscut arhiereului. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. şi era cu ei şi Petru. 59. cât bine te-ai facut uitator! Iata. 28. 19. ci să mănânce Paştile. 14. Deci a ieşit celălalt ucenic. Iar arhiereii. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului. Hristoase. Fiul lui Dumnezeu. 18. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 4-6. 18. sculându-se. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit.

Şi ieşind el la poartă. 18. 18. Doamne. L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată. 1. iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor. 31. Deci a ieşit Iisus afară. Doamne. 32. Pilat căuta să-L elibereze. cum Iuda. însemnând cu ce moarte avea să moară. 18. 6. slava Tie! A 4-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. ca să dau mărturie pentru adevăr. ci pe Baraba. dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. 19. 19. 2. 1-16. 36. 73. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L. 18. a ieşit iarăşi la iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină. 30. 26. 3. I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. [În vremea aceea. şi le-a zis: Ce învinuire aduceţi Omului Acestuia? 18. de trei ori te vei lepăda de Mine. 13. 39. 9. Iar după puţin. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus. Pentru aceasta. 7. 18. 26. 37. afară. 19. Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. Ei au răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi răufăcător. 28-40. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te. oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. 11. Deci Pilat. 18. că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. auzind cuvintele acestea. ca să nu se spurce. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară. 69. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. 26. zicând: Nu pe Acesta. 18. zicând: Nu ştiu ce zici. 29. regele iudeilor! Şi-I dădeau palme. 19. a gândit vânzare asupra Ta! A cinat împreuna cu viclesug. în locul 6/11 . Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus. Care a stricat legea si a spurcat Sâmbata. 26. Şi ostaşii. 33. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta. 40. 71. zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul. 26.] L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. căci şi graiul te vădeşte. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul! 19. Şi îndată a cântat cocoşul. Deci au strigat iarăşi. ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină. Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta.26. 70. cel ce era oarecând ucenic. 38. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea. 74. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat. 75. 19. căci eu nu-I găsesc nici o vină. 26. 19. si mergând a zis preotilor: Ce-mi veti da mie. 8. Dar este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. a plâns cu amar. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. Voiţi deci să vă eliberez pe regele iudeilor? 18. ci să mănânce Paştile. în curte. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. slava Tie. nu ţi L-am fi dat ţie. care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul. 35. mai mult s-a temut. Şi ei n-au intrat în pretoriu. 34. 12. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. 19. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 7-9. 4. Iar Petru şedea afară. 5. Îndelung-rabdatorule Doamne. 19. împletind cunună din spini. apoi Sedealna (glasul 8): O. Şi o slujnică s-a apropiat de el. si eu voi da voua pe Acela. Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră. când a auzit Pilat acest cuvânt. şi era dimineaţă. pe care îl spusese. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară. slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a chemat pe Iisus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 18. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei. 19. XIX. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume. 28. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. 72. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. vicleanul si nedreptul. nu eşti prieten al Cezarului. Deci Pilat a ieşit la ei. 19. 10. 19. Deci. Şi ieşind afară. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? 19. sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? 18. purtând cununa de spini şi mantia purpurie. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Şi zicând aceasta. Ce ai făcut? 18. Iar Baraba era tâlhar. 18. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are.

slava Tie! Urmeaza Antifoanele 10-12. 27. 16. Atunci ostaşii dregătorului. Deci adunaţi fiind ei. Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. 27. 27. Şi împletind o cunună de spini. si când Te-ai înaltat pe lemn în mijlocul a doi tâlhari. ducând ei pe Iisus în pretoriu. Şi el. dregătorul avea obiceiul să elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau. au găsit pe un om din Cirene. 27. 19. ca sa mântuiesti pe om. I-au pus o hlamidă roşie. 22. cu numele Simon. răspunzând. Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba. aruncând arginţii în templu. 27. 27. si ai fost dat lui Pilat. 12. 18. femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului acestuia. văzând că a fost osândit. le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba. 27. zicând: Bucură-Te. au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului. puterile ceresti s-au clatinat de frica. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată. s-a spânzurat. 27. 26. care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi. iar evreieşte Gabbata. ai fost socotit cu cei fara-de-lege. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. 23. 27. Şi era Vinerea Paştilor. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. că mult am suferit azi. zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. cam la al şaselea ceas. Şi ieşind. Doamne. slava Tie. 8. 17. ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! 27. Şi aveau atunci un vinovat vestit. 27. Voi veţi vedea. Atunci le-a eliberat pe Baraba. 27. 10. pe Baraba sau pe Iisus. 19. slava Tie ! A 5-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. slava Tie. încât dregătorul se mira foarte. şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. 27. au cumpărat cu ei Ţarina Olarului.numit pardosit cu pietre. 3. pentru El. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus. iar pe Iisus să-L piardă. Dumnezeule. Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul. 25. iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. care se numea Baraba. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? 27. s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi. 27. 19. 30. 27. L-au dezbrăcat de hlamidă. A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! 27. 19. Şi ţinând ei sfat. pe care l-au preţuit fiii lui Israel. La sărbătoarea Paştilor. 4. Şi L-a întrebat dregătorul. pentru îngroparea străinilor. 7. 9. zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. în vis. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. 27. a plecat şi. Iar după ce L-au batjocorit. 32. Doamne. 27. Iar dregătorul. 27. Doamne. 27. 15. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. 21. Judecatorul. 27. 14. Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez. I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie. 16. 14. îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. apoi Sedealna (glasul al 8-lea): Când ai stat înaintea Caiafei. ducându-se. luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii. cel ce L-a vândut. 3-32 27. până în ziua de astăzi. Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt. Doamne. Şi scuipând asupra Lui. Doamne. Atunci Iuda. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. au adunat în jurul Lui toată cohorta. nu răspundea nimic. şi. ci mai mare tulburare se face. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". 6. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. 5. 24. preţul celui preţuit. L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus săL răstignească. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! 27. deoarece sunt preţ de sânge. Cel ce esti fara de pacate. 31. Tu. Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni. slava Tie! 7/11 . luând banii. 15. 11. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 27. 20. Iar arhiereii. 27. regele iudeilor! 27. 29. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui. 28. pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui. 27. au luat trestia şi-L băteau peste cap. 27. 13. 27. Îndelung-Rabdatorule. care se zice Hristos? 27.

I se închinau. Mântuitorul nostru. Şi ostaşii. împletindu-I o cunună de spini. 27. ca să vedem şi să credem. iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel. 15. ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele Mele între ei. era ceasul al treilea. pe cruce fiind rastignit si cu sulita împuns. 44. iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". Şi [În vremea aceea] venind la locul numit Golgota. Şi au silit pe un trecător. Arata-ne noua si slavita învierea Ta! (de trei ori) Sedealna (glasul al 4-lea): Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tau. 23. De asemenea şi arhiereii. iar la troparul care urmeaza (glasul al 6-lea) din Antifonul al 15-lea. 27. Iar trecătorii Îl huleau. 24. regele iudeilor. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui. 15. şi au adunat toată cohorta. clătinându-şi capetele. 31. care ce să ia. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. 17. Se pun nou stihiri. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau. Şi L-au dus la locul zis Golgota. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă. 15. 21. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. ca să ducă crucea Lui. preotul scoate crucea din Sfântul Altar si o pune în milocul bisericii spre închinare: Astazi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pe ape. Închinamu-ne patimilor Tale. Cu sulita a fost împuns Fiul Fecioarei. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere. batjocorindu-L între ei. clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. aruncând sorţi pentru ele. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El. 40. 15. 19. adică în pretoriu. Hristos. 27. 27. (de trei ori) Cu cununa de spini a fost încununat Împaratul îngerilor.Urmeaza Antifoanele 13-15. 15. slava Tie. Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi au început să se plece în faţa Lui. 22. 29. Cu porfira mincinoasa a fost îmbracat Cel ce îmbraca cerul cu nori. şi. coborându-Te de pe cruce! 15. Iar după ce L-au răstignit. care înseamnă: Locul Căpăţânii. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. gustând. 38. 15. 27. L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. să Se coboare de pe cruce. Şi zicând: Tu. 34. Şi după ce L-au batjocorit. şi vom crede în El. 27. 35. 15. Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf. 15. unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. Iar [În vremea aceea] ostaşii L-au dus înăuntrul curţii. căzând în genunchi. slava Tie! A 6-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. Doamne. Şi L-au îmbrăcat în purpură şi. 15. 32. 36. slava Tie! Urmeaza Fericirile. dar El n-a luat. A 7-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. dar pe Sine nu poate să Se mântuiască! 15. 33-54 27. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. 27. ziceau: 27. 18. 8/11 . Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari. 42. regele lui Israel. Pe alţii i-a mântuit. glasul al 4-lea. care venea din ţarină. 30. aruncând sorţi. cu cărturarii şi cu bătrânii. Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. nemurire ai invorât oamenilor. Doamne. 26. 37. Asemenea şi arhiereii. au împărţit hainele Lui. 39. zicând: Bucură-Te regele iudeilor! 15. 27. Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau. 15. pe Simon Cirineul. şezând. 16-32 15. nu a voit să bea. Îl păzeau acolo. Iar când L-au răstignit. 27. 43. bătându-şi joc de El. care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". 27. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum. 15. 16. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. să Se coboare acum de pe cruce. 28. ziceau: Pe alţii a mântuit. coboară-Te de pe cruce! 27. împreună cu cărturarii. Hristoase. 15. 15. 41. I-au pus-o pe cap. 25. 20. 33.

Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Fiule. Iar sutaşul. 27. 27. 40. Şi Iisus. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus. iartă-le lor. Doamne. Fiul lui Dumnezeu era Acesta! Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 23.27. Şi-a dat duhul. împreuna cu alte femei. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau. ca să-i omoare împreună cu El. Când soarele s-a întunecat. latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor. 27. 42. 36. 39. Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti. 33. se întorceau bătându-şi pieptul. 23. 49. lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu. 23. 47. Cel ce m-ai pazit curata. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi. 38. 27. 23. până la ceasul al nouălea. şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie. 48. 50. căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. Eli. aducându-I oţet. unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie. Şi noi pe drept. Şi unul dintre ei. dupa acesta. slava Tie. 27. alergând îndată şi luând un burete. ca Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. 9/11 . Şi ieşind din morminte. 44. pe Mieluselul sau tras spre junghiere. sau voi astepta mai bine? Da-mi cuvânt. 32-49 23. Şi toţi cunoscuţii Lui. Fiule? Pentru ce faci aceasta calatorie grabnica? Au doara este iarasi alta nunta în Cana. 23. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare. 46. 32. Şi sta poporul privind. 43. ca sa le mai faci lor vin din apa? Oare. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! 23. alesul lui Dumnezeu. 27. zicând: Eli. zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu. ca pe Acela L-a vazut Maria pe lemn si a zis: Desi rabzi rastignire. auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. 23. Şi-a dat duhul. glasul al 8-lea: Pe Cel ce s-a rastignit pentru noi. 37. 23. 23. văzând cele întâmplate. Cântarea a 5-a. a zis: Părinte. L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele. Şi împărţind hainele Lui. Iar de la ceasul al şaselea. au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. că eşti în aceeaşi osândă? 23. răspunzând. îl certa. Şi iată. Doamne. 49. să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi. 23. privind acestea. a slăvit pe Dumnezeu. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 52. 23. 51. Iar Iisus zicea: Părinte. în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. s-a făcut întuneric peste tot pământul. Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii. Iar ceilalţi ziceau: Lasă. Dumnezeul Meu. văzând cele ce s-au făcut. 46. Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo. catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. 45. 23. 45. astăzi vei fi cu Mine în rai. Evanghelia a opta : A 8-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXIII. 41. 35. iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. Doamne. slava Tie! Urmeaza Tricântarea. strigând cu glas tare. au aruncat sorţi. 23. zicând: Cu adevărat. slava Tie! Si se face citire. 47. strigând iarăşi cu glas mare. Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor. apoi Condac. văzând cutremurul şi cele întâmplate. Omul Acesta drept a fost. Maria. Îi da să bea. să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. 23. slava Tie. când vei veni în împărăţia Ta. Şi celălalt. 23. Iar Iisus. 27. nu ma trece tacând. şi femeile care Îl însoţiseră din Galileea. Cuvinte. Apoi Psalmul 50 si. doi făcători de rele. Şi erau duşi şi alţii. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte. zicând: Pe alţii i-a mântuit. după învierea Lui. Şi acestea zicând. stăteau departe. Acesta însă n-a făcut nici un rău. şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat. 27. iar căpeteniile îşi băteau joc de El. Icos: Vazând mieluseau. zicând: Cu adevărat. s-au înfricoşat foarte. veniti toti sa-L laudam. merge-voi cu Tine. strigând asa: Unde mergi. si acolo Te grabesti acum. 54. 34. 48. Doamne. pentru ce M-ai părăsit? 27. Doamne. 23. dacă El este Hristosul. că nu ştiu ce fac. 53. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. mergea dupa El zdrobita.

şi acela ştie că spune adevărul. 15. 15. Dumnezeule. L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. 29. 19. Doamne. 19. cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce. priveau unde L-au pus. l-au dus la gura Lui. 25. slavimu-Te. apoi Evanghelia a zecea. Mieluselul lui Dumnezeu. care era răstignit împreună cu el. 19. au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Parinte atottiitorule. pe tâlharul în rai. Apoi Luminânda (exapostilaria). Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns". Doamne. slava Tie. Amin. multumim Tie pentru slava Ta cea mare. 10/11 . 15. mama lui Iosi. 19. Doamne. Doamne. apoi Cântarile a 8-a si a 9-a ale Tricântarii. Maria lui Cleopa. 19. sfetnic ales. Fiule. Laudamu-Te. Şi era acolo un vas plin cu oţet. 43. in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi. Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui. a dăruit lui Iosif trupul. îndrăznind. care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu. Doamne. laudati-L pe El toate puterile Lui. 34. şi. Laudati-L pe El toti ingerii Lui. In toate zilele bine Te voi cuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. Bine esti cuvantat. Invredniceste-ne. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă. Cel ce ridici pacatul lumii. 35. Şi plecându-Şi capul. de la Ioan : A 9-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. Tu esti Unul Domn Iisus Hristos. lângă crucea lui Iisus. ca şi voi să credeţi. Dumnezeul parintilor nostri. Apoi Evanghelia a noua. iată fiul tău! 19. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi. Doamne. chemând pe sutaş. [În vremea aceea] stăteau. 31. ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum. 19. 44. punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet. intru marirea lui Dumnezeu Tatal. Deci iudeii. 19. 36. Doamne Dumnezeule. Şi Iosif. slava Tie! Si îndata Laudele : Toata suflarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri. Iar Maria Magdalena şi Maria. ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os". a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Amin. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt. Deci după ce a luat oţetul. Tie se cuvine cantare. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Tie se cuvine cantare. de la Marcu : A 10-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. 47. de trei ori: Întru o zi ai învrednici. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată. 28. şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte. Imparate ceresc. miluieste ne pe noi. şi Maria Magdalena. Primeste rugaciunea noastra. Se pun stihirile. 30. 46. intre oameni bunavoire. văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături. Doamne. Ca Tu esti Unul Sfant. mama Lui şi sora mamei Lui. 19. 33. 37. Dumnezeule. nu I-au zdrobit fluierele. 32. a zis mamei Sale: Femeie. si pe mine lumineaza-ma cu lemnul Crucii. 19. a zis: Mi-e sete. Doamne. Fiul Tatalui. Şi-a dat duhul. slava Tie. bine Te cuvantam. dacă au văzut că deja murise. Unule-Nascut. ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce. 19. 25-37 19. 15. Dar venind la Iisus. ca să se împlinească Scriptura. l-a întrebat dacă a murit de mult. laudati pe El intru cele inalte. 45. si ne miluieste pe noi.Urmeaza Sinaxarul pentru Sfânta si Marea Vineri. [În vremea aceea] venind Iosif cel din Arimateea. Cel ce ridici pacatele lumii. căci era mare ziua sâmbetei aceleia. slava Tie! Apoi Doxologia : Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace. Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Şi aflând de la sutaş. fiindcă era vineri. iar cei care Îl loviseră. si laudat si preaslavit este numele Tau in veci. 27. Deci Iisus. si ma mântuieste. Căci s-au făcut acestea. 26. Doamne. Dumnezeule. 19. 43-47 15. După aceea. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. inchinamu-ne Tie.

cel care venise la El mai înainte noaptea. Apoi mai pe larg: Sfinte Dumnezeule. Sfinte Dumnezeule. a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. 27. 27. vindeca sufletul meu. ducându-se. *** http://www. 66. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui. Şi a venit şi Nicodim. porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi. Doamne. slava Tie. 19. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină. scapare Te-ai facut noua in neam si in neam.Fie. de la Matei : A 12-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. Iar a doua zi. slava Tie. Doamne.com/postul-mare/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-domnului. Sfinte fara de moarte. 27. 38-42 19. invata-ma indreptarile Tale (de 3 ori). slava Tie. pecetluind piatra. au întărit mormântul cu strajă. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Evanghelia a unsprezecea. Zicând: Doamne. slava Tie! Urmeaza Stihoavna. ca Tu esti Dumnezeul meu. Sfinte fara de moarte. Sfinte fara de moarte.. Iar ei. Pilat le-a zis: Aveţi strajă.. Eu am zis: Doamne. Slava. 42. Sfinte Tare. Doamne. 38. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Apoi ectenia obisnuita si apolisul. 40.. 39. 65. nemurire ai izvorât oamenilor. 19. mila Ta spre noi. ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus. fiind ucenic al lui Iisus. miluieste-ne pe noi. Doamne.htm 11/11 . glasul al 4-lea : Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. După acestea Iosif din Arimateea. Si îndata. 27.. Si Ecfonisul: Ca Dumnezeul milelor. aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe. miluieste-ma. Doamne. precum este obiceiul de înmormântare la iudei. 64. ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. dar într-ascuns. Mântuitorul nostru. intru lumina Ta vom vedea lumina. Doamne. 19.nistea. 19. fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula. 62-66 27. ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre de dimineata Domnului. Sfinte Tare. în care nu mai fusese nimeni îngropat. 63. din pricina vinerii iudeilor.. care este după vineri. la Tine am scapat. de la Ioan : A 11-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX.. Deci. invata-ma sa fac voia Ta. Si îndata. Pe Cruce pironindu-Te si cu sulita împungându-Te. mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. Si acum. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. şi în grădină un mormânt nou. Doamne. Ca la Tine este izvorul vietii. slava Tie! Troparul. 62. de frica iudeilor. precum am nadajduit intru Tine. Şi Pilat i-a dat voie. miluieste-ne pe noi (de trei ori). 41. Bine esti cuvantat. Deci. pentru că mormântul era aproape. Doamne. si apoi Evanghelia a douasprezecea. ca am gresit Tie... cu scump sângele Tau. miluieste-ne pe noi. acolo L-au pus pe Iisus. s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful