Slujba celor 12 Evanghelii ale Sfintelor si Mântuitoarelor Patimi ale Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se citesc

la Denia in seara de Joia Mare
Troparul : Când maritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a întunecat, si judecatorilor celor fara de lege, pe Tine, Judecatorul cel drept, te-a dat. Vezi dar, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru aceasta spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesatios, cel ce a îndraznit unele ca acestea asupra Învatatorului. Cela ce esti spre toti bun, Doamne, slava Tie! Prima Evanghelie a Patimilor : Ioan XIII, 31-38; XIV; XV; XVII; XVII; XVIII, 1. 13, 31. [Zis-a Domnul ucenicilor Sai:] Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. 13, 32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi. 13, 33. Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă acum. 13, 34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 13, 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. 13, 36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. 13, 37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine. 13, 38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori! 14, 1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 14, 2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. 14, 3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu. 14, 4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea. 14, 5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea? 14, 6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 14, 7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. 14, 8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns. 14, 9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? 14, 10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui. 14, 11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 14, 12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 14, 13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. 14, 14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. 14, 15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. 14, 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, 14, 17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! 14, 18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 14, 19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 14, 20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. 14, 21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 14, 22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? 14, 23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. 1/11

15. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu. 24. pentru că de la început sunteţi cu Mine. 15. Sculaţi-vă. Acestea vi le-am spus. pe Care-L va trimite Tatăl. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. 31. 15. 15. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă. 12. 15. dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit. 15. ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. de aceea lumea vă urăşte. 15. nici să se înfricoşeze. 14. 26. dacă nu rămâneţi în Mine. 20. Să nu se tulbure inima voastră. dacă au păzit cuvântul Meu. 15. pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl. pacea Mea o dau vouă. şi pe voi vă vor prigoni. 27. 16. Dacă păziţi poruncile Mele. 6. 14. Dacă vă urăşte pe voi lumea. dar pentru că nu sunteţi din lume. ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. Pace vă las vouă. ca să credeţi când se vor întâmpla. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. 5. 21. acela aduce roadă multă. rămâneţi întru iubirea Mea. 15. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el. ca să nu vă smintiţi. Acestea vi le-am spus. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. 14. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. 14. dacă nu rămâne în viţă. că sluga nu ştie ce face stăpânul său. 15. 7. Dacă aţi fi din lume. aşa v-am iubit şi Eu pe voi. 10. pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu.14. 15. lumea ar iubi ce este al său. 14. pentru cuvântul pe care vi l-am spus. 15. 15. 16. 15. precum v-am iubit Eu. ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept". 15. El o taie. 25. ci Eu v-am ales pe voi din lume. 3. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 27. 1. nu precum dă lumea vă dau Eu. 15. 1. căci fără Mine nu puteţi face nimic. Acum voi sunteţi curaţi. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla. 18. pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. 24. 8. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu. 15. Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. tot aşa nici voi. să mergem de aici. 2. Acestea vi le-am spus. 30. 9. în numele Meu. 15. 14. Eu sunt viţa. 15. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are. 23. Voi sunteţi prietenii Mei. 15. Dar (aceasta). 13. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul. ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi. păcat nu ar avea. 15. Dacă M-au prigonit pe Mine. urăşte şi pe Tatăl Meu. Acela va mărturisi despre Mine. 15. ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. El o curăţeşte. 15. căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine. 15. şi roada voastră să rămână. 28. şi orice mlădiţă care aduce roadă. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea. 29. dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. ci al Tatălui care M-a trimis. Duhul Adevărului. 15. 26. 4. să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. 2/11 . Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl. Duhul Sfânt. Iar când va veni Mângâietorul. Nu voi mai vorbi multe cu voi. ci v-am numit pe voi prieteni. Şi voi mărturisiţi. 11. şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. 15. ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei. 17. 15. 14. 25. Dar Mângâietorul. 19. 15. 14. De acum nu vă mai zic slugi. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. şi pe al vostru îl vor păzi. Cel ce Mă urăşte pe Mine. voi sunteţi mlădiţele. ca mai multă roadă să aducă. dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. 22. cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. fiind cu voi. Nu voi M-aţi ales pe Mine. veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. Care de la Tatăl purcede.

Deci şi voi acum sunteţi trişti. 20. dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. 17. 16. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. Duhul Adevărului. Şi acestea nu vi le-am spus de la început. ridicând ochii Săi la cer. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt. 8. 16. Voi vă veţi întrista. 16. ca întru Mine pace să aveţi. dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 17. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. şi a şi venit. Femeia. 16. 16. ca bucuria voastră să fie deplină. 33. 2. 16. Încă multe am a vă spune. fiindcă eram cu voi. 16. a zis: Părinte. nici pe Mine. Dar nu sunt singur.16. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 16. 3. mai înainte 3/11 . Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. 9. Iar acestea vi le-am spus. lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. 16. 31. 16. În lume necazuri veţi avea. 4. va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. singurul Dumnezeu adevărat. a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău. că am zis: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea? 16. Iată vine ceasul. pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? Nu ştim ce zice. 7. De păcat. 16. că Eu vi le-am spus. Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi le-a zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume. iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. Eu am biruit lumea. când va veni ceasul lor. 16. Iar când va veni Acela. 30. dar acum nu puteţi să le purtaţi. dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 16. dar îndrăzniţi. pentru bucuria că s-a născut om în lume. ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. ca să vă aduceţi aminte de ele. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. 25. adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. şi că Mă duc la Tatăl? 16. 16. De dreptate. întristarea a umplut inima voastră. 16. Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi. 17. 16. 2. dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde. Acestea vi le-am grăit. la Tine Însuţi. cu slava pe care am avut-o la Tine. preaslăveşte-Mă Tu. pentru că Tatăl este cu Mine. 24. când e să nască. nu-şi mai aduce aminte de durere. 32. Acela Mă va slăvi. 27. se întristează. Îl voi trimite la voi. Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. fiindcă v-am spus acestea. Şi acestea le vor face. iar dacă Mă voi duce. Acestea vi le-am spus în pilde. 23. 16. fiindcă a sosit ceasul ei. Ci. căci nu va vorbi de la Sine. Vă vor scoate pe voi din sinagogi. adevărat zic vouă că voi veţi plânge şi vă veţi tângui. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. Şi acum. 16. În ziua aceea veţi cere în numele Meu. 22. 13. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Acestea a vorbit Iisus şi. 16. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul. Părinte. 17. dar după ce a născut copilul. 14. 16. 6. Căci dacă nu Mă voi duce. iar lumea se va bucura. 11. Şi de judecată. Mângâietorul nu va veni la voi. 4. ca şi Fiul să Te preaslăvească. 16. 21. 3. vă va călăuzi la tot adevărul. pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl. 16. 5. de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă. 17. pentru că ei nu cred în Mine. şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 16. 15. 16. 16. 28. 16. Şi El. venind. Adevărat. l-am săvârşit. ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre voi nu întreabă: Unde Te duci? 16. 1. cereţi şi veţi primi. 16. 18. şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. Adevărat. 12. 10. 16. 5. Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. 26. 16. pentru că Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea. 17. 19. 29.

în care a intrat El şi ucenicii Săi. 18. Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: Pe Iisus Nazarineanul. 17. Precum M-ai trimis pe Mine în lume. de la arhierei şi farisei. pentru că nu sunt din lume. 17. 14. Doamne. 17. ca să se împlinească Scriptura. slava Tie. vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume. Deci Iuda. El le-a zis: Eu sunt. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău. unde era o grădină. Atunci când le-a spus: Eu sunt. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. decât fiul pierzării. 17. 20. Deci. 8. Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus: Dintre cei pe care Mi i-ai dat. 4. si vrând sa arati tuturor ca Te-ai dat de bunavoie. unde sunt Eu. precum Eu nu sunt din lume. 18. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine. ca ei să fie desăvârşiţi întru unime. 24. 7. 3. a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme. 1. 18. pe cei ce Mi i-ai dat. Eu îi păzeam în numele Tău. iar numele slugii era Malhus.de a fi lumea. iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o. 17. şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Eu le-am dat cuvântul Tău. ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei. dacă Mă căutaţi pe Mine. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. 1. precum nici Eu nu sunt din lume. Şi toate ale Mele sunt ale Tale. şi lumea i-a urât. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog. ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. nu pentru lume Mă rog. că ai Tăi sunt. 10. Şi Eu nu mai sunt în lume. 18. 18. 17. Doamne. 18. 17. 5. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. Când eram cu ei în lume. 25. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine. ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o. şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Părinte. 17. apoi Sedealna (glas 7): Ospatând la cina pe ucenici. luând oaste şi slujitori. 19. şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Nu mă rog ca să-i iei din lume. în care Mi i-ai dat. Părinte drepte. 4/11 . 17. 23. Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc. ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. 26. 1-28 18. 22. 17. 16. 18. ca sa rapesti lumea de la cel strain: îndelung-Ragdatorule. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. [În vremea aceea. Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. 6. precum M-ai iubit pe Mine. le-am dat-o lor. 17. Ei nu sunt din lume. Eu întru ei şi Tu întru Mine. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei. ai vadit la cina aceea pe Iuda. dar Eu Te-am cunoscut. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit. 10. 2. 17. păzeşte-i în numele Tău. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei. 9. Ca toţi să fie una. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. ca să fie una. unde era o grădină. după cum Tu. Părinte. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. 9. 17. şi au crezut că Tu M-ai trimis. Iar acum. pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. 11. 21. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut. 15. Iar Iisus. lăsaţi pe aceştia să se ducă. Zicând acestea. 17. 17. prin cuvântul lor. si cunoscând viclesugul vânzarii. Părinte Sfinte. 12. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 1-3. lumea pe Tine nu te-a cunoscut. 17. slava Tie! A 2-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. n-am pierdut pe nici unul. 17. 8. cuvântul Tău este adevărul. 17.] Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. întru Mine şi Eu întru Tine. a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? 18. ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui. 13. Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. în care a intrat El şi ucenicii Săi. Eu pentru aceştia Mă rog. ca să fie una precum suntem şi Noi. 18. ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. 18. şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei. să fie împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat. stiindu-l pe el ca nu se va îndrepta. voiesc ca. 6. Dar Simon-Petru. 18. 17. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi. aşa şi aceştia în Noi să fie una. 7. precum Noi una suntem: 17. ca să fie deplină bucuria Mea în ei. 17. având sabie. 17.

Iată aceştia ştiu ce am spus Eu. 26. 26. Deci a ieşit celălalt ucenic. care era de faţă. 26. arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? 26. zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului? 18. 21.] cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul. cât bine te-ai facut uitator! Iata. Ce vi se pare? Iar ei. 18. 12. Una din slugile arhiereului. gândul tau cel nemultumitor se vadeste. apoi Sedealna (glas 7): Ce pricina te-a facut. 18. Şi iarăşi s-a lepădat Petru şi îndată a cântat cocoşul. 26. 14. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului. cu El? 18. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. 18. 57. care era arhiereu al anului aceluia.18. şi era dimineaţă. Şi Simon-Petru şi un alt ucenic mergeau după Iisus. 65. care era cunoscut arhiereului. oare. 18. de ce Mă baţi? 18. intrând înăuntru. Iar Petru a stat la poartă. sculându-se. 67. 5/11 . 18. 18. unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. 62. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 4-6. 16. 60. deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul. 18. şi stăteau şi se încălzeau. 26. în grădină. că era frig. 26. Deci i-au zis: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat şi a zis: Nu sunt. Şi n-au găsit. 26. 25. Iuda. Doamne. 26. 28. Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în teacă. Şi zicând El acestea. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus: 26. 17. 68. Şi ei n-au intrat în pretoriu. Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat. Iar Simon-Petru stătea şi se încălzea. 15. slava Tie. Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc. 18. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. dovedeşte ce este rău. Şi L-au dus întâi la Anna. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului. stând şi încălzindu-se. afară. răspunzând. 18. unul din slujitorii. 24. a zis: Nu te-am văzut eu pe tine. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii. 18. 18. 27. 13. Doamne. 63. Fiul lui Dumnezeu. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi. bătându-L cu pumnii. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela a zis: Nu sunt. ci să mănânce Paştile. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu. Nu voi bea. 26. ca să vadă sfârşitul. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 11. 64. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu. 23. iar unii Îi dădeau palme. Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc. Şi. zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău. unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. Hristoase. bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus. 26. vânzator al Mântuitorului? Au doara te-a despartit din ceata Apostolilor? Au doara te-a lipsit de harul tamaduirilor? Au doara cinând împreuna cu ceilalti pe tine te-a gonit de la masa? Au doara picioarele celorlalti le-a spalat. cine este cel ce Te-a lovit. I-a dat lui Iisus o palmă. Şi au scuipat în obrazul Lui. paharul pe care Mi l-a dat Tatăl? 18. şi era cu ei şi Petru. 18. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Zicând: Prooroceşte-ne. 66. care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea. 18. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele. Dar Iisus tăcea. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. 22. 58. iar îndelunga-rabdarea cea neasemanata si mare mila Mântuitorului se propovaduieste. şedea cu slugile. şi a vorbit cu portăreasa şi a băgat pe Petru înăuntru. ca să nu se spurce. 19. 59. [În vremea aceea. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa arhiereul. 18. au zis: Este vinovat de moarte. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. ca să-L omoare. Iar arhiereii. iar ale tale nu le-a bagat în seama? O. căci era socrul lui Caiafa. 61. iar dacă am vorbit bine. A 3-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVI. 57-75 26. 20.

5. 71. Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a chemat pe Iisus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 18. oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. cum Iuda. 40. 73. 72. l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. 18. Şi ostaşii. 28. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul! 19. apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei. Iar după puţin. Iar Petru şedea afară. 29. 19. [În vremea aceea. şi le-a zis: Ce învinuire aduceţi Omului Acestuia? 18. 1-16. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor. 35. 19. 3. 18. 6. slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. 38. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus. nu eşti prieten al Cezarului. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. Îndelung-rabdatorule Doamne. ca să nu se spurce. 26. 2. 8. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are. Pentru aceasta. si mergând a zis preotilor: Ce-mi veti da mie. Şi ieşind el la poartă. 18. si eu voi da voua pe Acela. împletind cunună din spini. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. Deci au strigat iarăşi. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume.26. pe care îl spusese. zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L. slava Tie. Doamne. 19. 18. 26. 19. 19. că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. în curte. Deci. apoi Sedealna (glasul 8): O. 1. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te. Deci Pilat a ieşit la ei. 74. I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. a plâns cu amar. 11. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Şi zicând aceasta. şi era dimineaţă. Iar Baraba era tâlhar. Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta. 18. Ei au răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi răufăcător. 70. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. 19. Şi îndată a cântat cocoşul. Dar este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? 19. 12. Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. 26. în locul 6/11 . ci să mănânce Paştile. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. 39. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară. ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină. ca să dau mărturie pentru adevăr. 10. sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? 18. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus. a ieşit iarăşi la iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină. 19. 37. afară. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat. 18. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. 19. care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul. 13. zicând: Nu pe Acesta. 26. purtând cununa de spini şi mantia purpurie. 34. 4. Şi o slujnică s-a apropiat de el. 28-40. ci pe Baraba. Şi ieşind afară. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea. Doamne. 18. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 7-9. zicând: Nu ştiu ce zici. când a auzit Pilat acest cuvânt. 9. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. 7. Voiţi deci să vă eliberez pe regele iudeilor? 18. Deci Pilat. XIX. vicleanul si nedreptul. 31. 26. zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul. 26. Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră. 36. 19. regele iudeilor! Şi-I dădeau palme. iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta. de trei ori te vei lepăda de Mine. mai mult s-a temut. căci şi graiul te vădeşte. 75. L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată. 18. Ce ai făcut? 18. Deci a ieşit Iisus afară. auzind cuvintele acestea. cel ce era oarecând ucenic. 69. însemnând cu ce moarte avea să moară. Şi ei n-au intrat în pretoriu. 32. slava Tie! A 4-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. 19. nu ţi L-am fi dat ţie.] L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. căci eu nu-I găsesc nici o vină. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară. 19. dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. a gândit vânzare asupra Ta! A cinat împreuna cu viclesug. 30. Pilat căuta să-L elibereze. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. 33. Care a stricat legea si a spurcat Sâmbata.

ci mai mare tulburare se face. 8. Şi ţinând ei sfat. femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului acestuia. Şi aveau atunci un vinovat vestit. şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. şi. Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte. iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. 12. s-a spânzurat. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. luând banii. 27. slava Tie. 27. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui. 5. Judecatorul. regele iudeilor! 27. 20. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată. aruncând arginţii în templu. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui. Atunci le-a eliberat pe Baraba. 27. A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! 27. 11. 28. 23. Cel ce esti fara de pacate. 24. 27. încât dregătorul se mira foarte. 14. iar evreieşte Gabbata. I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie. 19. 27. 19. cu numele Simon. 30. 10. 13. Iar după ce L-au batjocorit. slava Tie! 7/11 . 27. Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba. pentru El. 27. îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El. răspunzând. a plecat şi. 27. 22. Doamne. 16. care se numea Baraba. 26. 27. 27.numit pardosit cu pietre. 27. 3-32 27. 27. Doamne. nu răspundea nimic. pe Baraba sau pe Iisus. si ai fost dat lui Pilat. Şi era Vinerea Paştilor. 27. 27. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? 27. ca sa mântuiesti pe om. si când Te-ai înaltat pe lemn în mijlocul a doi tâlhari. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 10-12. 27. 14. Atunci Iuda. 27. s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi. 19. văzând că a fost osândit. 7. 27. 6. pentru îngroparea străinilor. iar pe Iisus să-L piardă. dregătorul avea obiceiul să elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau. Voi veţi vedea. 18. Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez. au luat trestia şi-L băteau peste cap. 32. au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului. 4. care se zice Hristos? 27. le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba. pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui. Tu. până în ziua de astăzi. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! 27. Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. au găsit pe un om din Cirene. Îndelung-Rabdatorule. 15. că mult am suferit azi. ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! 27. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. 9. luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii. I-au pus o hlamidă roşie. 25. 27. zicând: Bucură-Te. 27. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul. preţul celui preţuit. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus. 31. pe care l-au preţuit fiii lui Israel. deoarece sunt preţ de sânge. L-au dezbrăcat de hlamidă. Şi scuipând asupra Lui. Doamne. ai fost socotit cu cei fara-de-lege. Doamne. 16. Deci adunaţi fiind ei. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Atunci ostaşii dregătorului. Şi L-a întrebat dregătorul. 27. au cumpărat cu ei Ţarina Olarului. în vis. 21. Şi ieşind. care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi. Şi împletind o cunună de spini. slava Tie ! A 5-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni. cel ce L-a vândut. Dumnezeule. apoi Sedealna (glasul al 8-lea): Când ai stat înaintea Caiafei. 15. 19. Doamne. ducând ei pe Iisus în pretoriu. au adunat în jurul Lui toată cohorta. puterile ceresti s-au clatinat de frica. Şi el. Iar dregătorul. 3. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. cam la al şaselea ceas. 27. 27. ducându-se. slava Tie. L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus săL răstignească. Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt. 29. 27. 27. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. La sărbătoarea Paştilor. 17. Iar arhiereii.

Iar [În vremea aceea] ostaşii L-au dus înăuntrul curţii. iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel. Doamne. I se închinau. 43. 19. 41. (de trei ori) Cu cununa de spini a fost încununat Împaratul îngerilor. preotul scoate crucea din Sfântul Altar si o pune în milocul bisericii spre închinare: Astazi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pe ape. 27. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. 27. regele lui Israel. Îl păzeau acolo. Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. 28. Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi. slava Tie! A 6-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. Şi au silit pe un trecător. cu cărturarii şi cu bătrânii. 16. 27. 24. care înseamnă: Locul Căpăţânii. 27. 27. 16-32 15. I-au pus-o pe cap. Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari. să Se coboare de pe cruce. Şi zicând: Tu. iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. 15. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau. 15. A 7-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. Şi ostaşii. 39. Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus. Şi L-au dus la locul zis Golgota. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă. ca să ducă crucea Lui. adică în pretoriu. 15. pe Simon Cirineul. Cu porfira mincinoasa a fost îmbracat Cel ce îmbraca cerul cu nori. ziceau: 27. ca să vedem şi să credem. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere. 33-54 27. 27. 27. Se pun nou stihiri. Iar trecătorii Îl huleau. 15. împreună cu cărturarii. slava Tie! Urmeaza Fericirile. 31. ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele Mele între ei. coboară-Te de pe cruce! 27. Iar când L-au răstignit. nemurire ai invorât oamenilor. Şi după ce L-au batjocorit. şezând. coborându-Te de pe cruce! 15. tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf. Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. Cu sulita a fost împuns Fiul Fecioarei. care se tălmăceşte "locul Căpăţânii".Urmeaza Antifoanele 13-15. Asemenea şi arhiereii. 15. dar El n-a luat. Hristoase. zicând: Bucură-Te regele iudeilor! 15. glasul al 4-lea. nu a voit să bea. 15. 15. 27. regele iudeilor. 40. 15. 42. Închinamu-ne patimilor Tale. 33. căzând în genunchi. dar pe Sine nu poate să Se mântuiască! 15. Hristos. era ceasul al treilea. clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. 18. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum. împletindu-I o cunună de spini. gustând. 15. 30. 29. pe cruce fiind rastignit si cu sulita împuns. 15. 25. De asemenea şi arhiereii. care venea din ţarină. 27. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. 32. 26. şi. Şi [În vremea aceea] venind la locul numit Golgota. batjocorindu-L între ei. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu. Arata-ne noua si slavita învierea Ta! (de trei ori) Sedealna (glasul al 4-lea): Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tau. 34. 15. 21. iar la troparul care urmeaza (glasul al 6-lea) din Antifonul al 15-lea. 15. 20. Iar după ce L-au răstignit. şi vom crede în El. Şi L-au îmbrăcat în purpură şi. 15. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui. 38. 27. 37. să Se coboare acum de pe cruce. Doamne. 44. Şi au început să se plece în faţa Lui. L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. 36. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau. care ce să ia. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. slava Tie. şi au adunat toată cohorta. ziceau: Pe alţii a mântuit. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El. dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. Mântuitorul nostru. 17. 8/11 . aruncând sorţi. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. bătându-şi joc de El. 22. unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. 23. au împărţit hainele Lui. Pe alţii i-a mântuit. 35. aruncând sorţi pentru ele. clătinându-şi capetele.

şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat. Evanghelia a opta : A 8-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXIII. 48. 44. nu ma trece tacând. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! 23. a zis: Părinte. Îi da să bea. 23. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo. slava Tie. slava Tie. să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus. auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. Iar de la ceasul al şaselea. 23. că eşti în aceeaşi osândă? 23. doi făcători de rele. 53. şi femeile care Îl însoţiseră din Galileea. văzând cele ce s-au făcut. dacă El este Hristosul. Şi ieşind din morminte. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau. Doamne. Maria. 23. aducându-I oţet. Eli. unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. Şi sta poporul privind. 49. iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. zicând: Cu adevărat. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. glasul al 8-lea: Pe Cel ce s-a rastignit pentru noi. slava Tie! Urmeaza Tricântarea. 23. 39. zicând: Cu adevărat. merge-voi cu Tine. 27. 32-49 23. se întorceau bătându-şi pieptul. iartă-le lor. 23. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. 27. 23. strigând cu glas tare. 27. mergea dupa El zdrobita. ca Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. apoi Condac. Icos: Vazând mieluseau. Cuvinte. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare. Doamne. 45. 27. Omul Acesta drept a fost. alesul lui Dumnezeu. 43. 27. după învierea Lui. 50. 32. Doamne. 38. 45. să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi. Fiule. veniti toti sa-L laudam. Dumnezeul Meu. Şi unul dintre ei. 52. au aruncat sorţi. 23. 23. căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. stăteau departe. s-a făcut întuneric peste tot pământul. Şi-a dat duhul. Doamne. Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi. 9/11 . ca să-i omoare împreună cu El. pe Mieluselul sau tras spre junghiere. 49. până la ceasul al nouălea. zicând: Eli. împreuna cu alte femei. văzând cele întâmplate. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie. strigând asa: Unde mergi. 47. au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. 41. dupa acesta. Cântarea a 5-a. Şi iată. Şi noi pe drept. Şi acestea zicând. 23. Iar Iisus zicea: Părinte. văzând cutremurul şi cele întâmplate. 33. Iar sutaşul. 23. catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte. zicând: Pe alţii i-a mântuit. Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti. si acolo Te grabesti acum. ca pe Acela L-a vazut Maria pe lemn si a zis: Desi rabzi rastignire. Când soarele s-a întunecat. Şi toţi cunoscuţii Lui. iar căpeteniile îşi băteau joc de El. Iar ceilalţi ziceau: Lasă. 23. când vei veni în împărăţia Ta. 23. Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor. a slăvit pe Dumnezeu. 27. Acesta însă n-a făcut nici un rău. 23. 36. Şi Iisus. 46. 54. Fiule? Pentru ce faci aceasta calatorie grabnica? Au doara este iarasi alta nunta în Cana. Şi-a dat duhul. alergând îndată şi luând un burete. pentru ce M-ai părăsit? 27. Fiul lui Dumnezeu era Acesta! Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. răspunzând. Cel ce m-ai pazit curata. 23. 47. Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. că nu ştiu ce fac. s-au înfricoşat foarte. 42. sau voi astepta mai bine? Da-mi cuvânt. în mâinile Tale încredinţez duhul Meu.27. 37. lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu. astăzi vei fi cu Mine în rai. zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu. ca sa le mai faci lor vin din apa? Oare. Iar Iisus. slava Tie! Si se face citire. Apoi Psalmul 50 si. 40. 35. 27. şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie. Doamne. Şi împărţind hainele Lui. 23. Şi erau duşi şi alţii. 27. 46. L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele. Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii. strigând iarăşi cu glas mare. 48. latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor. 34. îl certa. privind acestea. Şi celălalt. 51.

28. slava Tie! Si îndata Laudele : Toata suflarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri. 19. iar cei care Îl loviseră. mama lui Iosi. care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu. şi acela ştie că spune adevărul. Cel ce ridici pacatul lumii. Doamne. intru marirea lui Dumnezeu Tatal. Tie se cuvine cantare. 19. 19. sfetnic ales. 46. nu I-au zdrobit fluierele. bine Te cuvantam. a zis mamei Sale: Femeie. in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi. Doamne. Iar Maria Magdalena şi Maria. 37. Tie se cuvine cantare. 43. 34. Bine esti cuvantat. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. miluieste ne pe noi. apoi Cântarile a 8-a si a 9-a ale Tricântarii. ca şi voi să credeţi. Doamne. fiindcă era vineri. punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet. priveau unde L-au pus. si laudat si preaslavit este numele Tau in veci. Fiule. 19. Şi Iosif. Parinte atottiitorule. slava Tie! Apoi Doxologia : Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace. ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce. Şi plecându-Şi capul. Apoi Evanghelia a noua. Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte. 30. 45. Dumnezeul parintilor nostri. intre oameni bunavoire. Amin. Deci iudeii. Doamne Dumnezeule. laudati-L pe El toate puterile Lui. Doamne. Invredniceste-ne. 27. Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Doamne. si ma mântuieste. 19. chemând pe sutaş. 10/11 . 29. Dar venind la Iisus. Maria lui Cleopa. Doamne. lângă crucea lui Iisus. a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Tu esti Unul Domn Iisus Hristos. 26. 19. inchinamu-ne Tie. Mieluselul lui Dumnezeu. 47. l-au dus la gura Lui. văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături. căci era mare ziua sâmbetei aceleia. de trei ori: Întru o zi ai învrednici. 43-47 15. Şi era acolo un vas plin cu oţet. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. După aceea. Dumnezeule. 15. 44. Deci după ce a luat oţetul. Doamne. Primeste rugaciunea noastra. de la Ioan : A 9-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. Apoi Luminânda (exapostilaria). 19. 25. de la Marcu : A 10-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns". Doamne. Deci Iisus. Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă. dacă au văzut că deja murise. a zis: Mi-e sete. au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. şi. 32. laudati pe El intru cele inalte. L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. si pe mine lumineaza-ma cu lemnul Crucii. 25-37 19. 31. 15. 15. Amin. Şi aflând de la sutaş. Doamne. iată fiul tău! 19. mama Lui şi sora mamei Lui. care era răstignit împreună cu el. 19. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi. cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce. l-a întrebat dacă a murit de mult. apoi Evanghelia a zecea. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată. Fiul Tatalui. Ca Tu esti Unul Sfant. 19. şi Maria Magdalena. slava Tie. îndrăznind. 15. [În vremea aceea] venind Iosif cel din Arimateea. 35. Unule-Nascut. slavimu-Te. Imparate ceresc. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Se pun stihirile. multumim Tie pentru slava Ta cea mare. Cel ce ridici pacatele lumii.Urmeaza Sinaxarul pentru Sfânta si Marea Vineri. ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum. Laudati-L pe El toti ingerii Lui. Laudamu-Te. 19. [În vremea aceea] stăteau. Dumnezeule. Căci s-au făcut acestea. 36. 33. slava Tie. 19. pe tâlharul în rai. ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os". In toate zilele bine Te voi cuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. Dumnezeule. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt. Şi-a dat duhul. si ne miluieste pe noi. a dăruit lui Iosif trupul. ca să se împlinească Scriptura.

aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe. la Tine am scapat. 40.htm 11/11 . Doamne.. 19. ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus. slava Tie! Troparul. glasul al 4-lea : Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii. slava Tie. de frica iudeilor. Si îndata. 42. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme. Iar ei. cel care venise la El mai înainte noaptea. Sfinte fara de moarte. pentru că mormântul era aproape. Bine esti cuvantat. care este după vineri. Apoi mai pe larg: Sfinte Dumnezeule. fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Sfinte Dumnezeule. Doamne. Eu am zis: Doamne. 38-42 19.. în care nu mai fusese nimeni îngropat. 19. 62. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină. porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi. 63.. 19. cu scump sângele Tau. intru lumina Ta vom vedea lumina. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. şi în grădină un mormânt nou. 38. 64. au întărit mormântul cu strajă. Iar a doua zi. nemurire ai izvorât oamenilor. 27. slava Tie.com/postul-mare/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-domnului. vindeca sufletul meu. Deci. Sfinte Tare. Sfinte fara de moarte. fiind ucenic al lui Iisus. *** http://www. miluieste-ma. 65. Doamne. Sfinte Tare. Doamne. După acestea Iosif din Arimateea. 19.. dar într-ascuns. 41. a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Ca la Tine este izvorul vietii. ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre de dimineata Domnului. Doamne.. Si acum. Evanghelia a unsprezecea.. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. de la Ioan : A 11-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. 66. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui. invata-ma sa fac voia Ta. de la Matei : A 12-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. ducându-se. slava Tie! Urmeaza Stihoavna. ca Tu esti Dumnezeul meu. Pilat le-a zis: Aveţi strajă. Si Ecfonisul: Ca Dumnezeul milelor. Mântuitorul nostru. scapare Te-ai facut noua in neam si in neam. miluieste-ne pe noi. miluieste-ne pe noi. 62-66 27. Sfinte fara de moarte. Doamne. 27.. precum este obiceiul de înmormântare la iudei. Doamne. slava Tie. si apoi Evanghelia a douasprezecea. din pricina vinerii iudeilor. Si îndata.nistea. Pe Cruce pironindu-Te si cu sulita împungându-Te. Şi a venit şi Nicodim. ca am gresit Tie. 27. Doamne. invata-ma indreptarile Tale (de 3 ori). s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat. 39. mila Ta spre noi. precum am nadajduit intru Tine. mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. 27.. ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi.Fie. pecetluind piatra. acolo L-au pus pe Iisus. Slava. miluieste-ne pe noi (de trei ori). Zicând: Doamne. Şi Pilat i-a dat voie. Apoi ectenia obisnuita si apolisul. Deci.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful