P. 1
Slujba Celor 12 Evanghelii Ale Patimilor

Slujba Celor 12 Evanghelii Ale Patimilor

|Views: 6|Likes:
Published by cris_roman6746

More info:

Published by: cris_roman6746 on Oct 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Slujba celor 12 Evanghelii ale Sfintelor si Mântuitoarelor Patimi ale Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se citesc

la Denia in seara de Joia Mare
Troparul : Când maritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a întunecat, si judecatorilor celor fara de lege, pe Tine, Judecatorul cel drept, te-a dat. Vezi dar, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru aceasta spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesatios, cel ce a îndraznit unele ca acestea asupra Învatatorului. Cela ce esti spre toti bun, Doamne, slava Tie! Prima Evanghelie a Patimilor : Ioan XIII, 31-38; XIV; XV; XVII; XVII; XVIII, 1. 13, 31. [Zis-a Domnul ucenicilor Sai:] Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. 13, 32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi. 13, 33. Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă acum. 13, 34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 13, 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. 13, 36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. 13, 37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine. 13, 38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori! 14, 1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 14, 2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. 14, 3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu. 14, 4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea. 14, 5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea? 14, 6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 14, 7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. 14, 8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns. 14, 9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? 14, 10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui. 14, 11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 14, 12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 14, 13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. 14, 14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. 14, 15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. 14, 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, 14, 17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! 14, 18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 14, 19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 14, 20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. 14, 21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 14, 22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? 14, 23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. 1/11

ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. şi roada voastră să rămână. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. Care de la Tatăl purcede. 14. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. ca să nu vă smintiţi. şi pe voi vă vor prigoni. 21. 15. şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. 15. 15.14. 15. 15. 1. acela aduce roadă multă. dar pentru că nu sunteţi din lume. 26. ci Eu v-am ales pe voi din lume. 15. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. 15. Nu voi mai vorbi multe cu voi. 14. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. ca să credeţi când se vor întâmpla. 15. 15. în numele Meu. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul. Duhul Adevărului. Cel ce Mă urăşte pe Mine. dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. 26. 15. ca mai multă roadă să aducă. Dacă vă urăşte pe voi lumea. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi. fiind cu voi. 14. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu. veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. De acum nu vă mai zic slugi. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă. precum v-am iubit Eu. 15. 20. 10. 5. de aceea lumea vă urăşte. voi sunteţi mlădiţele. El o taie. ci al Tatălui care M-a trimis. 6. 29. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. 8. nu precum dă lumea vă dau Eu. 23. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea. 15. 24. dacă au păzit cuvântul Meu. 30. păcat nu ar avea. 11. 2. Acestea vi le-am spus. nici să se înfricoşeze. 14. 27. Acela va mărturisi despre Mine. ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi. Să nu se tulbure inima voastră. 3. 16. Eu sunt viţa. 14. 18. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl. Dacă aţi fi din lume. Iar când va veni Mângâietorul. ci v-am numit pe voi prieteni. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu. 15. Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. căci fără Mine nu puteţi face nimic. 15. 15. să mergem de aici. rămâneţi întru iubirea Mea. Pace vă las vouă. 16. pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl. Dacă păziţi poruncile Mele. căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine. 25. dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept". 24. dacă nu rămâne în viţă. fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. pentru că de la început sunteţi cu Mine. 4. 15. 15. 17. urăşte şi pe Tatăl Meu. Nu voi M-aţi ales pe Mine. şi orice mlădiţă care aduce roadă. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla. să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu. 15. 14. 28. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are. 2/11 . 31. Acum voi sunteţi curaţi. pe Care-L va trimite Tatăl. 15. 22. 1. Dar Mângâietorul. Voi sunteţi prietenii Mei. 15. Acestea vi le-am spus. 15. 15. pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. 12. tot aşa nici voi. 15. ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. 15. pacea Mea o dau vouă. 15. 19. 15. dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 7. că sluga nu ştie ce face stăpânul său. 14. Acestea vi le-am spus. şi pe al vostru îl vor păzi. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. 13. ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. 27. lumea ar iubi ce este al său. 9. Şi voi mărturisiţi. Dar (aceasta). 15. dacă nu rămâneţi în Mine. cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. 25. Dacă M-au prigonit pe Mine. El o curăţeşte. Duhul Sfânt. 14. Sculaţi-vă. pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei. aşa v-am iubit şi Eu pe voi. 15. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit.

Şi acestea le vor face. iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. 29. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Şi acestea nu vi le-am spus de la început. Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi le-a zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi. de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă. Femeia. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. Dar nu sunt singur. 16. nici pe Mine. singurul Dumnezeu adevărat. Şi de judecată. ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău. că am zis: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea? 16. ca să vă aduceţi aminte de ele. Şi acum. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume. 4. va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. 3. 24. 16. iar lumea se va bucura. dar acum nu puteţi să le purtaţi. În lume necazuri veţi avea. 16. Încă multe am a vă spune. 5. Voi vă veţi întrista. 16. Duhul Adevărului. 11. 10. 16. pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl. 16. 2. 16. Acestea vi le-am spus în pilde. dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Acestea vi le-am grăit. şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. 32. 19. dar îndrăzniţi. 16. dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde. 13. Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. 33. pentru că Eu Mă duc la Tatăl. nu-şi mai aduce aminte de durere. 16. 16. ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. În ziua aceea veţi cere în numele Meu. 17. 18. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt. şi a şi venit. Părinte. pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. 14. când va veni ceasul lor. 16. pentru că Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. dar după ce a născut copilul. Căci dacă nu Mă voi duce. 22. 16. 16. l-am săvârşit. Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? Nu ştim ce zice. ca bucuria voastră să fie deplină. 16. 7. 16. 16. fiindcă eram cu voi. De dreptate. Acestea a vorbit Iisus şi. Iată vine ceasul. adevărat zic vouă că voi veţi plânge şi vă veţi tângui.16. la Tine Însuţi. 30. căci nu va vorbi de la Sine. 6. Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi. ca întru Mine pace să aveţi. pentru că Tatăl este cu Mine. 17. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. 16. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. 15. pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. Ci. 3. 31. 23. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. Mângâietorul nu va veni la voi. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. 17. 16. 16. Adevărat. 1. se întristează. şi că Mă duc la Tatăl? 16. pentru bucuria că s-a născut om în lume. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul. 17. 16. 17. a zis: Părinte. 21. 27. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. că Eu vi le-am spus. 5. 17. întristarea a umplut inima voastră. 2. 25. preaslăveşte-Mă Tu. fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. cereţi şi veţi primi. Eu am biruit lumea. 4. Şi El. Deci şi voi acum sunteţi trişti. dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. ridicând ochii Săi la cer. Iar acestea vi le-am spus. De păcat. venind. 16. ca şi Fiul să Te preaslăvească. 26. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine. 16. şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 16. când e să nască. vă va călăuzi la tot adevărul. mai înainte 3/11 . dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 9. fiindcă a sosit ceasul ei. fiindcă v-am spus acestea. 20. 16. lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 16. cu slava pe care am avut-o la Tine. Îl voi trimite la voi. 8. iar dacă Mă voi duce. 16. 16. Vă vor scoate pe voi din sinagogi. 12. Adevărat. Iar când va veni Acela. pentru că ei nu cred în Mine. 16. Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre voi nu întreabă: Unde Te duci? 16. Acela Mă va slăvi. 28. 16.

Dar nu numai pentru aceştia Mă rog. Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei. în care Mi i-ai dat. dacă Mă căutaţi pe Mine. având sabie. 10. a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme. ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. 16. 2. 9. 14. iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. precum Eu nu sunt din lume. apoi Sedealna (glas 7): Ospatând la cina pe ucenici. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. ca ei să fie desăvârşiţi întru unime. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. Părinte. 18. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău. Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: Pe Iisus Nazarineanul. 12. 25. 22. unde era o grădină. Nu mă rog ca să-i iei din lume. si cunoscând viclesugul vânzarii. 17. 23. 17. Deci. 17. 13. şi Eu i-am trimis pe ei în lume. 17. că ai Tăi sunt. 17. 11. 18. Zicând acestea. Ei nu sunt din lume. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei. unde sunt Eu. 19. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. 24. 8. Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus: Dintre cei pe care Mi i-ai dat. Eu le-am dat cuvântul Tău. după cum Tu. decât fiul pierzării. Iar acum. 18. în care a intrat El şi ucenicii Săi. ca să fie una. Ca toţi să fie una. întru Mine şi Eu întru Tine. voiesc ca. ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o. şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei. precum M-ai iubit pe Mine. 18. 17. stiindu-l pe el ca nu se va îndrepta. 6. 18. 17. prin cuvântul lor. Doamne. 17. cuvântul Tău este adevărul. Doamne. şi lumea i-a urât. luând oaste şi slujitori. şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. 17. ca să fie deplină bucuria Mea în ei. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o. 17. 18. Atunci când le-a spus: Eu sunt. 1. Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit. Eu pentru aceştia Mă rog. 17. ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei. le-am dat-o lor. 4/11 . 18. El le-a zis: Eu sunt. ca să fie una precum suntem şi Noi.de a fi lumea. 17. ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. iar numele slugii era Malhus. 26. ca sa rapesti lumea de la cel strain: îndelung-Ragdatorule. a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? 18. 7. unde era o grădină. Părinte. 3. păzeşte-i în numele Tău. 8. vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. pentru că nu sunt din lume. 17. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 1-3. pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. dar Eu Te-am cunoscut. 17. Când eram cu ei în lume. în care a intrat El şi ucenicii Săi. precum Noi una suntem: 17. slava Tie! A 2-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. Părinte Sfinte. 17. nu pentru lume Mă rog. Precum M-ai trimis pe Mine în lume. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut. şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. [În vremea aceea. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine. Deci Iuda. 21. 18. Părinte drepte. ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 17. 5. a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. aşa şi aceştia în Noi să fie una. 10. Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. 17. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. 4. 17. şi au crezut că Tu M-ai trimis. 7. ai vadit la cina aceea pe Iuda. 9. Eu întru ei şi Tu întru Mine. 20. lăsaţi pe aceştia să se ducă. 17.] Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. 17. ca să se împlinească Scriptura. Iar Iisus. n-am pierdut pe nici unul. Şi toate ale Mele sunt ale Tale. 6. de la arhierei şi farisei. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi. Eu îi păzeam în numele Tău. să fie împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat. 17. pe cei ce Mi i-ai dat. 15. 1. precum nici Eu nu sunt din lume. ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui. slava Tie. 1-28 18. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. Şi Eu nu mai sunt în lume. 18. Dar Simon-Petru. si vrând sa arati tuturor ca Te-ai dat de bunavoie. 18. lumea pe Tine nu te-a cunoscut.

18. 65. în grădină. 18. ca să nu se spurce. care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea. 26. 16. cine este cel ce Te-a lovit. 27. afară. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Iar arhiereii. care era de faţă. a zis: Nu te-am văzut eu pe tine. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului. răspunzând. 57-75 26. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. 26. 18. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu. 66. care era cunoscut arhiereului. 18. 18. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele. iar ale tale nu le-a bagat în seama? O. au zis: Este vinovat de moarte. Doamne. Doamne. Şi ei n-au intrat în pretoriu. 17. Şi au scuipat în obrazul Lui. ci să mănânce Paştile. 25. Zicând: Prooroceşte-ne. de ce Mă baţi? 18. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus: 26. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii. unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. 26.] cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. A 3-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVI. Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în teacă. să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul. 67. gândul tau cel nemultumitor se vadeste. Dar Iisus tăcea. cu El? 18. 63. deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău. iar dacă am vorbit bine. 12. 14. Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc. şi era dimineaţă. unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. Deci a ieşit celălalt ucenic. ca să vadă sfârşitul. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului. zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului? 18. Iar Simon-Petru stătea şi se încălzea. 26. 11. oare. 59. Iuda. intrând înăuntru. 22. 58. că era frig. Nu voi bea. Fiul lui Dumnezeu. Şi zicând El acestea. dovedeşte ce este rău. Ce vi se pare? Iar ei. apoi Sedealna (glas 7): Ce pricina te-a facut. [În vremea aceea. 20. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela a zis: Nu sunt. Şi. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa arhiereul. vânzator al Mântuitorului? Au doara te-a despartit din ceata Apostolilor? Au doara te-a lipsit de harul tamaduirilor? Au doara cinând împreuna cu ceilalti pe tine te-a gonit de la masa? Au doara picioarele celorlalti le-a spalat. 26. Şi Simon-Petru şi un alt ucenic mergeau după Iisus. 26. 60. 26. 26. 24. şedea cu slugile. 18. Iar Petru a stat la poartă. căci era socrul lui Caiafa. 21. Una din slugile arhiereului. 23. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi. paharul pe care Mi l-a dat Tatăl? 18. Deci i-au zis: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat şi a zis: Nu sunt. 26. 57. I-a dat lui Iisus o palmă. cât bine te-ai facut uitator! Iata. şi stăteau şi se încălzeau. bătându-L cu pumnii. 18. Şi n-au găsit. bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus. stând şi încălzindu-se. 18. arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? 26.18. 61. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. şi era cu ei şi Petru. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu. 13. care era arhiereu al anului aceluia. Hristoase. 19. Şi L-au dus întâi la Anna. 28. 68. 62. 5/11 . sculându-se. Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. unul din slujitorii. 18. 64. şi a vorbit cu portăreasa şi a băgat pe Petru înăuntru. iar îndelunga-rabdarea cea neasemanata si mare mila Mântuitorului se propovaduieste. 18. 18. 15. 18. 26. slava Tie. Şi iarăşi s-a lepădat Petru şi îndată a cântat cocoşul. 18. iar unii Îi dădeau palme. Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc. zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. 18. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 4-6. ca să-L omoare.

18. si mergând a zis preotilor: Ce-mi veti da mie. slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Şi o slujnică s-a apropiat de el. 72. Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. Doamne. 26. Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră. Ei au răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi răufăcător. 18. 1. [În vremea aceea. 19. 18. 18. Şi ostaşii. zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit. 33. 2. Şi ieşind el la poartă. 31. nu eşti prieten al Cezarului. afară. 10. dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea. 19. 19. Iar Baraba era tâlhar. ca să nu se spurce. şi le-a zis: Ce învinuire aduceţi Omului Acestuia? 18. 1-16. Şi ei n-au intrat în pretoriu. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. 8. Iar Petru şedea afară. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. 18. 19. oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. 39. 3. Deci. Şi îndată a cântat cocoşul. 19. XIX. 5. apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 26. şi era dimineaţă. Voiţi deci să vă eliberez pe regele iudeilor? 18. 73. si eu voi da voua pe Acela. iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta. slava Tie! A 4-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. însemnând cu ce moarte avea să moară. 19. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară. Deci a ieşit Iisus afară. Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. 74. 71. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor. 11. 9. sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? 18. în locul 6/11 . 29. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat. în curte. 36. ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină. Pilat căuta să-L elibereze. 38. pe care îl spusese. cel ce era oarecând ucenic. care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul. 19. 18. căci eu nu-I găsesc nici o vină. 7. zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L. zicând: Nu ştiu ce zici. Pentru aceasta. slava Tie. 69. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară. vicleanul si nedreptul. 70. Dar este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. 4. 30. cum Iuda. 19. 19. Deci Pilat a ieşit la ei. 13.26. mai mult s-a temut. l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. 26. nu ţi L-am fi dat ţie. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Şi zicând aceasta. Deci Pilat. a gândit vânzare asupra Ta! A cinat împreuna cu viclesug. 40. 18. Ce ai făcut? 18. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul! 19. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. 28-40. Deci au strigat iarăşi. Doamne. a ieşit iarăşi la iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină. 18. Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta.] L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. 32. căci şi graiul te vădeşte. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus. împletind cunună din spini. când a auzit Pilat acest cuvânt. că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. a plâns cu amar. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta. Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a chemat pe Iisus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 18. 19. I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. 19. Iar după puţin. ca să dau mărturie pentru adevăr. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? 19. ci să mănânce Paştile. 12. 6. 26. auzind cuvintele acestea. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. 26. Îndelung-rabdatorule Doamne. 28. 75. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 7-9. ci pe Baraba. 37. 26. purtând cununa de spini şi mantia purpurie. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te. apoi Sedealna (glasul 8): O. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus. 34. de trei ori te vei lepăda de Mine. Şi ieşind afară. L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată. zicând: Nu pe Acesta. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are. 35. Care a stricat legea si a spurcat Sâmbata. regele iudeilor! Şi-I dădeau palme.

7. Judecatorul. 8. şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. 27. 18. 19. Şi scuipând asupra Lui. 22. s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi. dregătorul avea obiceiul să elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau. 19. si ai fost dat lui Pilat. Îndelung-Rabdatorule. au luat trestia şi-L băteau peste cap. ai fost socotit cu cei fara-de-lege. au cumpărat cu ei Ţarina Olarului. ca sa mântuiesti pe om. 12. ci mai mare tulburare se face. care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi. preţul celui preţuit. 27. 4. 29. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus. îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El. 31. 19. 27. puterile ceresti s-au clatinat de frica. A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! 27. regele iudeilor! 27. 27. 5. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul. Şi împletind o cunună de spini. 27. Atunci le-a eliberat pe Baraba. 6. 19. 27. 27. Atunci Iuda. slava Tie! 7/11 . femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului acestuia. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. 26. care se numea Baraba. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Doamne. au găsit pe un om din Cirene. 27. pe Baraba sau pe Iisus. aruncând arginţii în templu. 27. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată. 23. ducându-se. a plecat şi. 24. Doamne. zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba. Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte. L-au dezbrăcat de hlamidă. 21. 27. Doamne. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Voi veţi vedea. au adunat în jurul Lui toată cohorta. pentru El. până în ziua de astăzi. şi. Iar după ce L-au batjocorit. iar pe Iisus să-L piardă. pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! 27. 27. 25. 27. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! 27. 10. 15. Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt. Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. pe care l-au preţuit fiii lui Israel. cam la al şaselea ceas. 27. Şi aveau atunci un vinovat vestit. cel ce L-a vândut. au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului. 13. 27. Şi ţinând ei sfat. Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez. 16. 14. Iar dregătorul. s-a spânzurat. 27. 32. zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. care se zice Hristos? 27. cu numele Simon. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. ducând ei pe Iisus în pretoriu. 27. 15. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 10-12. zicând: Bucură-Te. 20. Deci adunaţi fiind ei. 27. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui. iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie. luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii. răspunzând. Şi L-a întrebat dregătorul. 27. Doamne. 11. slava Tie. 27. 27. Şi era Vinerea Paştilor. 9. 27. pentru îngroparea străinilor. 27. deoarece sunt preţ de sânge. Cel ce esti fara de pacate. 27. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui. iar evreieşte Gabbata. 16. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". Şi ieşind. 3. în vis. 3-32 27. că mult am suferit azi. 27. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. nu răspundea nimic. Atunci ostaşii dregătorului. Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni. Doamne. apoi Sedealna (glasul al 8-lea): Când ai stat înaintea Caiafei. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? 27. văzând că a fost osândit.numit pardosit cu pietre. luând banii. slava Tie ! A 5-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. încât dregătorul se mira foarte. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. Dumnezeule. 14. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. Iar arhiereii. Şi el. Tu. 30. 17. slava Tie. La sărbătoarea Paştilor. Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba. 28. si când Te-ai înaltat pe lemn în mijlocul a doi tâlhari. I-au pus o hlamidă roşie. L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus săL răstignească.

care ce să ia. I se închinau. 15. 39. 33. 15. ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele Mele între ei. 27. Asemenea şi arhiereii. ziceau: Pe alţii a mântuit. dar El n-a luat. 15. 27. Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari. Şi au silit pe un trecător. cu cărturarii şi cu bătrânii. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El. era ceasul al treilea. 33-54 27. regele iudeilor. ziceau: 27. Doamne. tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere. şezând.Urmeaza Antifoanele 13-15. Iar [În vremea aceea] ostaşii L-au dus înăuntrul curţii. 27. să Se coboare de pe cruce. 16-32 15. 15. 8/11 . 15. să Se coboare acum de pe cruce. Şi L-au îmbrăcat în purpură şi. A 7-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. Cu porfira mincinoasa a fost îmbracat Cel ce îmbraca cerul cu nori. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus. 27. Iar după ce L-au răstignit. adică în pretoriu. 27. Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. 41. 43. glasul al 4-lea. ca să vedem şi să credem. De asemenea şi arhiereii. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă. iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel. 15. bătându-şi joc de El. Şi ostaşii. şi. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. 21. 35. 31. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. 42. Şi zicând: Tu. 15. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu. şi vom crede în El. Şi au început să se plece în faţa Lui. 20. iar la troparul care urmeaza (glasul al 6-lea) din Antifonul al 15-lea. 44. Arata-ne noua si slavita învierea Ta! (de trei ori) Sedealna (glasul al 4-lea): Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tau. 27. dar pe Sine nu poate să Se mântuiască! 15. Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. 15. batjocorindu-L între ei. şi au adunat toată cohorta. Doamne. coborându-Te de pe cruce! 15. 24. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum. Pe alţii i-a mântuit. 27. (de trei ori) Cu cununa de spini a fost încununat Împaratul îngerilor. pe Simon Cirineul. 37. Iar trecătorii Îl huleau. care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". au împărţit hainele Lui. Se pun nou stihiri. 26. slava Tie! Urmeaza Fericirile. 27. 15. Iar când L-au răstignit. Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi. Mântuitorul nostru. 32. iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". 16. pe cruce fiind rastignit si cu sulita împuns. Şi după ce L-au batjocorit. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui. 27. unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. regele lui Israel. Şi [În vremea aceea] venind la locul numit Golgota. Închinamu-ne patimilor Tale. care venea din ţarină. aruncând sorţi. 38. Şi L-au dus la locul zis Golgota. 30. 36. I-au pus-o pe cap. 15. Îl păzeau acolo. 15. dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau. zicând: Bucură-Te regele iudeilor! 15. Hristoase. slava Tie! A 6-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. 25. 28. aruncând sorţi pentru ele. 15. 18. împletindu-I o cunună de spini. Cu sulita a fost împuns Fiul Fecioarei. clătinându-şi capetele. slava Tie. 34. 23. nu a voit să bea. clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. preotul scoate crucea din Sfântul Altar si o pune în milocul bisericii spre închinare: Astazi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pe ape. împreună cu cărturarii. 22. Hristos. căzând în genunchi. 15. L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. 27. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. care înseamnă: Locul Căpăţânii. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau. 17. 40. ca să ducă crucea Lui. 19. 29. nemurire ai invorât oamenilor. gustând. coboară-Te de pe cruce! 27.

23. strigând asa: Unde mergi. în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. 54. 49. 52. doi făcători de rele. Când soarele s-a întunecat. văzând cutremurul şi cele întâmplate. 49. şi femeile care Îl însoţiseră din Galileea. să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. slava Tie. Acesta însă n-a făcut nici un rău. şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie. îl certa. apoi Condac. si acolo Te grabesti acum. Şi iată. 23. iar căpeteniile îşi băteau joc de El. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă. Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. 35. 34. Iar Iisus. Doamne. 23. 45. că nu ştiu ce fac. 39. Şi noi pe drept. Cuvinte. Şi-a dat duhul. ca să-i omoare împreună cu El. răspunzând. 51. s-a făcut întuneric peste tot pământul. strigând cu glas tare. Şi acestea zicând. slava Tie! Urmeaza Tricântarea. 45. unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. 47. Maria. 37. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. alergând îndată şi luând un burete. pentru ce M-ai părăsit? 27. 32-49 23. a slăvit pe Dumnezeu. auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. Dumnezeul Meu. 32. Îi da să bea. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie. Şi Iisus. glasul al 8-lea: Pe Cel ce s-a rastignit pentru noi. 23. merge-voi cu Tine. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 40. 23.27. 23. Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti. s-au înfricoşat foarte. 23. după învierea Lui. alesul lui Dumnezeu. Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor. Icos: Vazând mieluseau. văzând cele întâmplate. 27. Iar ceilalţi ziceau: Lasă. să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi. pe Mieluselul sau tras spre junghiere. 46. văzând cele ce s-au făcut. 47. strigând iarăşi cu glas mare. 23. sau voi astepta mai bine? Da-mi cuvânt. stăteau departe. 27. 53. că eşti în aceeaşi osândă? 23. Şi sta poporul privind. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus. 48. 44. iartă-le lor. zicând: Pe alţii i-a mântuit. astăzi vei fi cu Mine în rai. 23. 23. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. 27. iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu. mergea dupa El zdrobita. se întorceau bătându-şi pieptul. dacă El este Hristosul. Iar de la ceasul al şaselea. Cel ce m-ai pazit curata. Omul Acesta drept a fost. Fiul lui Dumnezeu era Acesta! Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. 42. Şi toţi cunoscuţii Lui. slava Tie! Si se face citire. a zis: Părinte. 23. ca Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. 41. latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor. 27. Iar Iisus zicea: Părinte. 23. 9/11 . au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. 23. lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare. 27. până la ceasul al nouălea. căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. nu ma trece tacând. 27. dupa acesta. când vei veni în împărăţia Ta. veniti toti sa-L laudam. Evanghelia a opta : A 8-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXIII. privind acestea. 23. Iar sutaşul. 36. Cântarea a 5-a. 50. slava Tie. Şi împărţind hainele Lui. Fiule? Pentru ce faci aceasta calatorie grabnica? Au doara este iarasi alta nunta în Cana. L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele. 38. zicând: Eli. Eli. Doamne. ca pe Acela L-a vazut Maria pe lemn si a zis: Desi rabzi rastignire. împreuna cu alte femei. 46. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo. Doamne. Doamne. Fiule. Şi ieşind din morminte. 33. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! 23. au aruncat sorţi. Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. aducându-I oţet. zicând: Cu adevărat. 23. Şi celălalt. Şi erau duşi şi alţii. 48. Apoi Psalmul 50 si. 27. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi. 43. ca sa le mai faci lor vin din apa? Oare. Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii. Şi unul dintre ei. zicând: Cu adevărat. Doamne. 27. Şi-a dat duhul. şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat.

45. multumim Tie pentru slava Ta cea mare. 43. cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi-a dat duhul. 26. 19. Şi plecându-Şi capul. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. miluieste ne pe noi. 25. 37. Ca Tu esti Unul Sfant. Laudamu-Te. a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui. Doamne. iată fiul tău! 19. Deci după ce a luat oţetul. [În vremea aceea] venind Iosif cel din Arimateea. mama lui Iosi. mama Lui şi sora mamei Lui. si pe mine lumineaza-ma cu lemnul Crucii. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată. Doamne Dumnezeule. si ma mântuieste. Doamne. Doamne. Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. ca să se împlinească Scriptura. 27. iar cei care Îl loviseră. 15. Fiule. 19. l-au dus la gura Lui. fiindcă era vineri. Şi era acolo un vas plin cu oţet. ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce. Doamne. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt. 19. 36. Se pun stihirile. slavimu-Te. Şi aflând de la sutaş. pe tâlharul în rai. intru marirea lui Dumnezeu Tatal. care era răstignit împreună cu el. Tu esti Unul Domn Iisus Hristos. In toate zilele bine Te voi cuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. îndrăznind. ca şi voi să credeţi. nu I-au zdrobit fluierele. Doamne. Tie se cuvine cantare. 25-37 19. laudati-L pe El toate puterile Lui. slava Tie. lângă crucea lui Iisus. şi Maria Magdalena. slava Tie.Urmeaza Sinaxarul pentru Sfânta si Marea Vineri. Amin. apoi Evanghelia a zecea. a zis mamei Sale: Femeie. şi. Tie se cuvine cantare. 30. Cel ce ridici pacatul lumii. Căci s-au făcut acestea. slava Tie! Si îndata Laudele : Toata suflarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri. 19. dacă au văzut că deja murise. 15. 10/11 . Doamne. care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu. de trei ori: Întru o zi ai învrednici. ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os". Deci Iisus. 19. 19. 19. 19. Apoi Luminânda (exapostilaria). Bine esti cuvantat. de la Marcu : A 10-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. Laudati-L pe El toti ingerii Lui. priveau unde L-au pus. [În vremea aceea] stăteau. 46. 19. punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet. Cel ce ridici pacatele lumii. 33. Maria lui Cleopa. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. 44. 35. Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte. Dumnezeul parintilor nostri. Fiul Tatalui. ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum. 15. apoi Cântarile a 8-a si a 9-a ale Tricântarii. laudati pe El intru cele inalte. inchinamu-ne Tie. Doamne. 19. Doamne. Doamne. căci era mare ziua sâmbetei aceleia. văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături. si ne miluieste pe noi. 31. a zis: Mi-e sete. chemând pe sutaş. Invredniceste-ne. Parinte atottiitorule. Unule-Nascut. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi. Dumnezeule. şi acela ştie că spune adevărul. Dar venind la Iisus. Mieluselul lui Dumnezeu. Primeste rugaciunea noastra. 19. de la Ioan : A 9-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi. 32. şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. Deci iudeii. si laudat si preaslavit este numele Tau in veci. Imparate ceresc. 34. l-a întrebat dacă a murit de mult. Amin. intre oameni bunavoire. au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. Şi Iosif. 15. slava Tie! Apoi Doxologia : Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă. Apoi Evanghelia a noua. 29. sfetnic ales. După aceea. 43-47 15. bine Te cuvantam. 28. Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns". Dumnezeule. a dăruit lui Iosif trupul. Iar Maria Magdalena şi Maria. Dumnezeule. 47.

Si acum. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină. ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre de dimineata Domnului. în care nu mai fusese nimeni îngropat. Evanghelia a unsprezecea. au întărit mormântul cu strajă. Doamne. Doamne. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. dar într-ascuns. După acestea Iosif din Arimateea. Mântuitorul nostru. Iar ei. slava Tie! Troparul. invata-ma sa fac voia Ta. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme. ca am gresit Tie. slava Tie! Urmeaza Stihoavna. 27. care este după vineri. 41. 38-42 19. 62.. Ca la Tine este izvorul vietii. pecetluind piatra. vindeca sufletul meu.htm 11/11 . Sfinte fara de moarte. 19. miluieste-ne pe noi. Apoi ectenia obisnuita si apolisul. 19. Sfinte Tare. şi în grădină un mormânt nou. Si îndata. slava Tie. *** http://www. Doamne. cel care venise la El mai înainte noaptea. Şi a venit şi Nicodim. miluieste-ne pe noi (de trei ori). intru lumina Ta vom vedea lumina. 39. a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. 63.com/postul-mare/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-domnului. de la Ioan : A 11-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. fiind ucenic al lui Iisus. Deci. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Pe Cruce pironindu-Te si cu sulita împungându-Te. din pricina vinerii iudeilor.. 27. Şi Pilat i-a dat voie. acolo L-au pus pe Iisus. 19..nistea. 19. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui. pentru că mormântul era aproape. 66. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Doamne. de la Matei : A 12-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. Eu am zis: Doamne. ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. Deci. Apoi mai pe larg: Sfinte Dumnezeule... Iar a doua zi. Doamne. ducându-se. mila Ta spre noi. 27. 38. 40. 62-66 27. Doamne. nemurire ai izvorât oamenilor. aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe. precum am nadajduit intru Tine.. invata-ma indreptarile Tale (de 3 ori). Sfinte Tare. 64. de frica iudeilor. cu scump sângele Tau. slava Tie. Slava. miluieste-ne pe noi.Fie. s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat. Si Ecfonisul: Ca Dumnezeul milelor.. Doamne. Sfinte fara de moarte. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 42. Bine esti cuvantat. mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. glasul al 4-lea : Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii. ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus. ca Tu esti Dumnezeul meu. si apoi Evanghelia a douasprezecea. fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula. Si îndata.. 65. 27. Sfinte fara de moarte. Doamne. la Tine am scapat. Zicând: Doamne. Sfinte Dumnezeule. precum este obiceiul de înmormântare la iudei. slava Tie. scapare Te-ai facut noua in neam si in neam. porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi. Pilat le-a zis: Aveţi strajă. miluieste-ma.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->