Slujba celor 12 Evanghelii ale Sfintelor si Mântuitoarelor Patimi ale Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se citesc

la Denia in seara de Joia Mare
Troparul : Când maritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a întunecat, si judecatorilor celor fara de lege, pe Tine, Judecatorul cel drept, te-a dat. Vezi dar, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru aceasta spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesatios, cel ce a îndraznit unele ca acestea asupra Învatatorului. Cela ce esti spre toti bun, Doamne, slava Tie! Prima Evanghelie a Patimilor : Ioan XIII, 31-38; XIV; XV; XVII; XVII; XVIII, 1. 13, 31. [Zis-a Domnul ucenicilor Sai:] Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. 13, 32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi. 13, 33. Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă acum. 13, 34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 13, 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. 13, 36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. 13, 37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine. 13, 38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori! 14, 1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 14, 2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. 14, 3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu. 14, 4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea. 14, 5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea? 14, 6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 14, 7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. 14, 8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns. 14, 9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? 14, 10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui. 14, 11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 14, 12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 14, 13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. 14, 14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. 14, 15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. 14, 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, 14, 17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! 14, 18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 14, 19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 14, 20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. 14, 21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 14, 22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? 14, 23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. 1/11

15. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine. ci v-am numit pe voi prieteni. 24. 2/11 . 15. să mergem de aici. 3. 15. cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. 15. 11. ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi. Acestea vi le-am spus. Acestea vi le-am spus. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei. 15. ca să nu vă smintiţi. 15. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit. 15. dar pentru că nu sunteţi din lume. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul. 15. pentru că de la început sunteţi cu Mine. 15. 10. voi sunteţi mlădiţele. 24. nici să se înfricoşeze. 15. ca mai multă roadă să aducă. 26. 4. Care de la Tatăl purcede. 16. Iar când va veni Mângâietorul. Voi sunteţi prietenii Mei. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. dacă nu rămâne în viţă. să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. dacă au păzit cuvântul Meu. Nu voi M-aţi ales pe Mine. precum v-am iubit Eu. 12. Dar Mângâietorul. 2. pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. Pace vă las vouă. 1. 7. lumea ar iubi ce este al său. 15. nu precum dă lumea vă dau Eu. 14. Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. dacă nu rămâneţi în Mine. Şi voi mărturisiţi. De acum nu vă mai zic slugi. pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl. ca să credeţi când se vor întâmpla. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu. 14. 23. 5. 16. ci al Tatălui care M-a trimis. 14. şi orice mlădiţă care aduce roadă. 15.14. păcat nu ar avea. 14. 15. 15. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el. şi roada voastră să rămână. 26. ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. 8. veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. Eu sunt viţa. 27. 21. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi. 15. 17. 15. 1. Dacă vă urăşte pe voi lumea. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. şi pe al vostru îl vor păzi. 15. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla. 15. 15. şi pe voi vă vor prigoni. ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Cel ce Mă urăşte pe Mine. acela aduce roadă multă. 25. 15. că sluga nu ştie ce face stăpânul său. Dacă M-au prigonit pe Mine. dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. tot aşa nici voi. pacea Mea o dau vouă. 20. 14. 18. 29. pe Care-L va trimite Tatăl. ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept". Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. 6. 15. 15. 15. în numele Meu. 22. 30. 15. rămâneţi întru iubirea Mea. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. 15. Sculaţi-vă. El o taie. Dar (aceasta). pentru cuvântul pe care vi l-am spus. de aceea lumea vă urăşte. căci fără Mine nu puteţi face nimic. Acum voi sunteţi curaţi. Acela va mărturisi despre Mine. ci Eu v-am ales pe voi din lume. dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. 19. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu. şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. Dacă păziţi poruncile Mele. 27. 15. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu. Dacă aţi fi din lume. Acestea vi le-am spus. 13. El o curăţeşte. 28. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl. 31. căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine. Duhul Adevărului. 14. Duhul Sfânt. 15. 9. aşa v-am iubit şi Eu pe voi. fiind cu voi. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. 25. 15. fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. Să nu se tulbure inima voastră. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. 14. 14. Nu voi mai vorbi multe cu voi. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. urăşte şi pe Tatăl Meu.

Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. Acela Mă va slăvi. venind. când e să nască. Iar acestea vi le-am spus. 16. 16. 2. De păcat. Acestea vi le-am spus în pilde. Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. şi a şi venit. 26. şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt. 16. 17. Îl voi trimite la voi. Încă multe am a vă spune. a zis: Părinte. 16. 16. Iată vine ceasul. l-am săvârşit. Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre voi nu întreabă: Unde Te duci? 16. Adevărat. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. 17. 8. se întristează. pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. 4. 27. Şi El. de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă. 2. ca şi Fiul să Te preaslăvească. 5. ca bucuria voastră să fie deplină. pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. pentru bucuria că s-a născut om în lume. ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. că Eu vi le-am spus. 18. Voi vă veţi întrista. 7. Acestea a vorbit Iisus şi. adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. 16. Acestea vi le-am grăit. ca întru Mine pace să aveţi. De dreptate. nici pe Mine. dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 22. dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi le-a zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi. Femeia. pentru că ei nu cred în Mine. Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? Nu ştim ce zice. pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. cereţi şi veţi primi. 16. 17. Dar nu sunt singur. 16. că am zis: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea? 16. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume. întristarea a umplut inima voastră. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 16. dar acum nu puteţi să le purtaţi. 3. 16. Căci dacă nu Mă voi duce. 12. Şi de judecată. pentru că Eu Mă duc la Tatăl. va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. 16. 11. pentru că Tatăl este cu Mine. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. 16. dar după ce a născut copilul. Iar când va veni Acela. 24. şi că Mă duc la Tatăl? 16. 15. 30. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. Deci şi voi acum sunteţi trişti. la Tine Însuţi. ridicând ochii Săi la cer. Părinte. 16. 16. 16. 13. fiindcă a sosit ceasul ei. 5. când va veni ceasul lor. Eu am biruit lumea. Vă vor scoate pe voi din sinagogi. 16. În ziua aceea veţi cere în numele Meu. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. 20. şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. 9. cu slava pe care am avut-o la Tine. 6. ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. vă va călăuzi la tot adevărul. 16. nu-şi mai aduce aminte de durere. 16. 31. lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. Şi acestea le vor face. Adevărat. Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi. 21. pentru că Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea. 16. 16. 16. 14. 1. mai înainte 3/11 . 29. fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. 16. preaslăveşte-Mă Tu. căci nu va vorbi de la Sine. 16. 19. În lume necazuri veţi avea. adevărat zic vouă că voi veţi plânge şi vă veţi tângui. Mângâietorul nu va veni la voi. 23. dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Şi acestea nu vi le-am spus de la început. Ci. dar îndrăzniţi. fiindcă eram cu voi. ca să vă aduceţi aminte de ele. 4. 16. 3. 28. 32. 25. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. iar dacă Mă voi duce. a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău. 16. 17. Duhul Adevărului. iar lumea se va bucura. fiindcă v-am spus acestea. 17. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine. singurul Dumnezeu adevărat. 10. 17.16. 16. 16. 33. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. Şi acum. 16. 16.

ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. păzeşte-i în numele Tău. 18. 6. 7. 1. pe cei ce Mi i-ai dat. şi lumea i-a urât. voiesc ca. 17. 17. unde era o grădină. Deci. 1-28 18. 17. 17. 15. 17. apoi Sedealna (glas 7): Ospatând la cina pe ucenici. Atunci când le-a spus: Eu sunt. 17. 14. a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? 18. si vrând sa arati tuturor ca Te-ai dat de bunavoie. 17. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine. Zicând acestea. Părinte.de a fi lumea. lumea pe Tine nu te-a cunoscut. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. în care Mi i-ai dat. unde era o grădină. şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei. ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. de la arhierei şi farisei. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 10. a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. 2. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. 10. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 1-3. ca să fie deplină bucuria Mea în ei. şi Eu i-am trimis pe ei în lume. 17. şi au crezut că Tu M-ai trimis. 4/11 . Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut. 17. vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume. dacă Mă căutaţi pe Mine. ca să fie una precum suntem şi Noi. Şi Eu nu mai sunt în lume. 18. 17. ca să se împlinească Scriptura. în care a intrat El şi ucenicii Săi. 17. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o. Eu întru ei şi Tu întru Mine. ca să fie una. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău. Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc. lăsaţi pe aceştia să se ducă. Precum M-ai trimis pe Mine în lume. 23. 21. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei. Eu le-am dat cuvântul Tău. cuvântul Tău este adevărul. Şi toate ale Mele sunt ale Tale. 17. luând oaste şi slujitori. slava Tie! A 2-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. având sabie. 17. n-am pierdut pe nici unul. Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus: Dintre cei pe care Mi i-ai dat. 18. si cunoscând viclesugul vânzarii. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. 12. 3. după cum Tu. ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui. 18. Nu mă rog ca să-i iei din lume. aşa şi aceştia în Noi să fie una. şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. 5. a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme. Părinte drepte. iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. 13. Eu pentru aceştia Mă rog. ai vadit la cina aceea pe Iuda. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit. Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. 17. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi. 17. 16. ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei. 1. iar numele slugii era Malhus. Iar acum. 18. 18. pentru că nu sunt din lume. le-am dat-o lor. ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o. 19. stiindu-l pe el ca nu se va îndrepta. decât fiul pierzării. Dar Simon-Petru. Părinte Sfinte. 4. întru Mine şi Eu întru Tine. Eu îi păzeam în numele Tău. 8. 18. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.] Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. 17. nu pentru lume Mă rog. 7. 20. 8. în care a intrat El şi ucenicii Săi. 18. Când eram cu ei în lume. ca ei să fie desăvârşiţi întru unime. prin cuvântul lor. şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei. ca sa rapesti lumea de la cel strain: îndelung-Ragdatorule. Iar Iisus. 26. 17. 18. 11. Deci Iuda. Doamne. precum M-ai iubit pe Mine. Ca toţi să fie una. Ei nu sunt din lume. 17. slava Tie. 22. Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: Pe Iisus Nazarineanul. dar Eu Te-am cunoscut. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. precum Noi una suntem: 17. 17. El le-a zis: Eu sunt. să fie împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat. precum Eu nu sunt din lume. 25. unde sunt Eu. 17. [În vremea aceea. 9. Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. 18. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine. Părinte. 17. Doamne. şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. că ai Tăi sunt. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog. 9. 6. precum nici Eu nu sunt din lume. 24.

cu El? 18. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi. zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului? 18. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău. 57-75 26.] cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul. unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. 26. şi era cu ei şi Petru. stând şi încălzindu-se. 26. să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul. 18. 18. deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. Iar Petru a stat la poartă. a zis: Nu te-am văzut eu pe tine. 28. 58. 18. 57. care era cunoscut arhiereului.18. Şi zicând El acestea. Una din slugile arhiereului. A 3-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVI. [În vremea aceea. 19. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului. bătându-L cu pumnii. 68. Zicând: Prooroceşte-ne. care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea. că era frig. Deci i-au zis: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat şi a zis: Nu sunt. 66. slava Tie. Iuda. unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. au zis: Este vinovat de moarte. Doamne. dovedeşte ce este rău. 18. 18. 18. bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus. Şi L-au dus întâi la Anna. 26. 26. 18. intrând înăuntru. căci era socrul lui Caiafa. ca să nu se spurce. afară. şi a vorbit cu portăreasa şi a băgat pe Petru înăuntru. apoi Sedealna (glas 7): Ce pricina te-a facut. sculându-se. Iar Simon-Petru stătea şi se încălzea. Şi iarăşi s-a lepădat Petru şi îndată a cântat cocoşul. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela a zis: Nu sunt. unul din slujitorii. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. 17. 63. zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. Deci a ieşit celălalt ucenic. 24. Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc. Fiul lui Dumnezeu. Ce vi se pare? Iar ei. Hristoase. I-a dat lui Iisus o palmă. 60. ci să mănânce Paştile. 62. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa arhiereul. şi era dimineaţă. cât bine te-ai facut uitator! Iata. 26. Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat. gândul tau cel nemultumitor se vadeste. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Iar arhiereii. iar dacă am vorbit bine. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Şi Simon-Petru şi un alt ucenic mergeau după Iisus. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului. 18. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu. Şi n-au găsit. 26. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu. 61. Dar Iisus tăcea. 59. 25. răspunzând. şi stăteau şi se încălzeau. 26. 18. 26. Nu voi bea. oare. în grădină. Şi au scuipat în obrazul Lui. 20. 67. ca să vadă sfârşitul. cine este cel ce Te-a lovit. 65. 22. 18. 13. 15. 12. Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în teacă. iar ale tale nu le-a bagat în seama? O. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. de ce Mă baţi? 18. 11. 5/11 . arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? 26. 64. vânzator al Mântuitorului? Au doara te-a despartit din ceata Apostolilor? Au doara te-a lipsit de harul tamaduirilor? Au doara cinând împreuna cu ceilalti pe tine te-a gonit de la masa? Au doara picioarele celorlalti le-a spalat. 18. 18. şedea cu slugile. Doamne. 27. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii. Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. 18. ca să-L omoare. Şi ei n-au intrat în pretoriu. 18. iar îndelunga-rabdarea cea neasemanata si mare mila Mântuitorului se propovaduieste. 16. 14. care era arhiereu al anului aceluia. Şi. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus: 26. iar unii Îi dădeau palme. 21. 26. 23. paharul pe care Mi l-a dat Tatăl? 18. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 4-6. care era de faţă. 26.

34. 19. căci şi graiul te vădeşte. zicând: Nu ştiu ce zici. împletind cunună din spini. ca să nu se spurce. Deci au strigat iarăşi. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat. l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. 1-16. că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Iar Petru şedea afară. 70. purtând cununa de spini şi mantia purpurie. ci să mănânce Paştile. Deci a ieşit Iisus afară. 19. şi era dimineaţă. 37. dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. 5. 26. Şi ieşind el la poartă. Şi o slujnică s-a apropiat de el. ca să dau mărturie pentru adevăr. 10. şi le-a zis: Ce învinuire aduceţi Omului Acestuia? 18. 32. Deci Pilat a ieşit la ei. 73. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. a ieşit iarăşi la iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină. 69. Doamne. căci eu nu-I găsesc nici o vină. 18. 19. slava Tie! A 4-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. 19. 13. Ei au răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi răufăcător. nu eşti prieten al Cezarului. cel ce era oarecând ucenic. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor. Şi ei n-au intrat în pretoriu. Şi îndată a cântat cocoşul. slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară. vicleanul si nedreptul. Deci. 18. 4. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume. ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 7-9. 26. 12. Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a chemat pe Iisus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 18. apoi Sedealna (glasul 8): O. Şi ieşind afară. 29. 26. Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. Pentru aceasta. însemnând cu ce moarte avea să moară. când a auzit Pilat acest cuvânt. regele iudeilor! Şi-I dădeau palme. 7. 33. 19. 72. [În vremea aceea. 11. Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. 19. Şi ostaşii. Ce ai făcut? 18. 1. afară. L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată. 18. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară. care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? 19. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea. 30. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. 19. Doamne. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. si mergând a zis preotilor: Ce-mi veti da mie. 19. a plâns cu amar.] L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. 18. 75. zicând: Nu pe Acesta. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul! 19. mai mult s-a temut. Îndelung-rabdatorule Doamne. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Şi zicând aceasta. 74. 26. Pilat căuta să-L elibereze. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. 6. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus. în locul 6/11 . Iar după puţin. slava Tie. ci pe Baraba. 71. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. 19. 40. 18. Voiţi deci să vă eliberez pe regele iudeilor? 18. Dar este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. 28-40. de trei ori te vei lepăda de Mine. Iar Baraba era tâlhar. 9. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L. 18. I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. si eu voi da voua pe Acela. 18. auzind cuvintele acestea. cum Iuda. 28. zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul. Deci Pilat. iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta. nu ţi L-am fi dat ţie. Care a stricat legea si a spurcat Sâmbata. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră. apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei. 3. 39. 8. 18. 2. 19. Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. a gândit vânzare asupra Ta! A cinat împreuna cu viclesug. 36. XIX. 31. pe care îl spusese. sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? 18. 35. 19. 26. în curte. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te.26. 26. 38.

27. si când Te-ai înaltat pe lemn în mijlocul a doi tâlhari. Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt.numit pardosit cu pietre. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată. le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba. care se numea Baraba. dregătorul avea obiceiul să elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau. zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. 27. 9. văzând că a fost osândit. Şi aveau atunci un vinovat vestit. 25. preţul celui preţuit. iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. 6. 17. 27. 4. ca sa mântuiesti pe om. răspunzând. 27. Deci adunaţi fiind ei. pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui. Şi ţinând ei sfat. ci mai mare tulburare se face. Şi era Vinerea Paştilor. până în ziua de astăzi. s-a spânzurat. slava Tie ! A 5-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. 23. Judecatorul. 19. 21. 19. Iar dregătorul. 27. 27. Doamne. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui. nu răspundea nimic. 16. 16. 15. s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi. 10. 30. Iar arhiereii. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. pe care l-au preţuit fiii lui Israel. Tu. ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! 27. 13. pentru îngroparea străinilor. ducând ei pe Iisus în pretoriu. 3-32 27. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul. zicând: Bucură-Te. 27. iar pe Iisus să-L piardă. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 10-12. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? 27. regele iudeilor! 27. 27. I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie. 14. 19. 27. iar evreieşte Gabbata. 28. slava Tie! 7/11 . Dumnezeule. au luat trestia şi-L băteau peste cap. 27. au adunat în jurul Lui toată cohorta. Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. ai fost socotit cu cei fara-de-lege. 27. Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte. au cumpărat cu ei Ţarina Olarului. şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. Atunci ostaşii dregătorului. Îndelung-Rabdatorule. au găsit pe un om din Cirene. L-au dezbrăcat de hlamidă. 27. 27. Cel ce esti fara de pacate. şi. Doamne. 27. A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! 27. L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus săL răstignească. 20. 27. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! 27. ducându-se. I-au pus o hlamidă roşie. 26. Şi el. Doamne. Atunci Iuda. 27. 32. slava Tie. zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. 19. La sărbătoarea Paştilor. care se zice Hristos? 27. 27. si ai fost dat lui Pilat. 27. Şi scuipând asupra Lui. luând banii. Doamne. Şi ieşind. 5. care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi. 22. Atunci le-a eliberat pe Baraba. 27. cel ce L-a vândut. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. pentru El. 27. 27. 24. în vis. 15. Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba. pe Baraba sau pe Iisus. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului. Voi veţi vedea. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". 18. deoarece sunt preţ de sânge. încât dregătorul se mira foarte. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El. a plecat şi. femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului acestuia. 14. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. Iar după ce L-au batjocorit. 12. 3. slava Tie. luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 27. Doamne. că mult am suferit azi. 31. cu numele Simon. puterile ceresti s-au clatinat de frica. cam la al şaselea ceas. 27. apoi Sedealna (glasul al 8-lea): Când ai stat înaintea Caiafei. Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni. 11. 27. aruncând arginţii în templu. Şi L-a întrebat dregătorul. 7. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus. 29. Şi împletind o cunună de spini. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez. 8.

36. să Se coboare acum de pe cruce. 27. Şi după ce L-au batjocorit. 18. şi au adunat toată cohorta. Cu sulita a fost împuns Fiul Fecioarei. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. pe Simon Cirineul. 37. care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". 27. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă. slava Tie! A 6-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. dar pe Sine nu poate să Se mântuiască! 15. 25. De asemenea şi arhiereii. au împărţit hainele Lui. I se închinau. aruncând sorţi. regele iudeilor. Iar trecătorii Îl huleau. 21. 22. 23. 27. pe cruce fiind rastignit si cu sulita împuns. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu. 27. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. Iar [În vremea aceea] ostaşii L-au dus înăuntrul curţii. 27. A 7-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel. dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. 27. Hristoase. 24. zicând: Bucură-Te regele iudeilor! 15. slava Tie! Urmeaza Fericirile. 16. şezând. 19. Şi [În vremea aceea] venind la locul numit Golgota. regele lui Israel. care înseamnă: Locul Căpăţânii. clătinându-şi capetele. 20. Şi au silit pe un trecător. tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. împreună cu cărturarii. glasul al 4-lea. 15. slava Tie. Doamne. 28. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau. Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. 33-54 27. Şi L-au dus la locul zis Golgota. 15. 35. Şi L-au îmbrăcat în purpură şi. 15. aruncând sorţi pentru ele. 27. 15. 15. Şi au început să se plece în faţa Lui. coboară-Te de pe cruce! 27. Închinamu-ne patimilor Tale. 38. Cu porfira mincinoasa a fost îmbracat Cel ce îmbraca cerul cu nori. care venea din ţarină. 17. Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Se pun nou stihiri. Şi ostaşii. 31. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere. 27. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. Arata-ne noua si slavita învierea Ta! (de trei ori) Sedealna (glasul al 4-lea): Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tau. căzând în genunchi. Pe alţii i-a mântuit. 15. 15. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui. 27. 15. L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. 15. (de trei ori) Cu cununa de spini a fost încununat Împaratul îngerilor. Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari. 34. 42. gustând. 29. ca să vedem şi să credem. Îl păzeau acolo. 15. nemurire ai invorât oamenilor. ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele Mele între ei. clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi. 40. Şi zicând: Tu. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum. 26.Urmeaza Antifoanele 13-15. Mântuitorul nostru. Hristos. 8/11 . unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. adică în pretoriu. Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus. 44. 32. şi. 43. 27. Doamne. Iar după ce L-au răstignit. preotul scoate crucea din Sfântul Altar si o pune în milocul bisericii spre închinare: Astazi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pe ape. bătându-şi joc de El. I-au pus-o pe cap. era ceasul al treilea. Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. Asemenea şi arhiereii. 30. iar la troparul care urmeaza (glasul al 6-lea) din Antifonul al 15-lea. ca să ducă crucea Lui. iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 33. 15. împletindu-I o cunună de spini. să Se coboare de pe cruce. 16-32 15. nu a voit să bea. 39. Iar când L-au răstignit. ziceau: 27. 15. cu cărturarii şi cu bătrânii. şi vom crede în El. care ce să ia. 41. coborându-Te de pe cruce! 15. batjocorindu-L între ei. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El. 15. dar El n-a luat. ziceau: Pe alţii a mântuit.

a slăvit pe Dumnezeu. 46. Doamne. 43. astăzi vei fi cu Mine în rai. s-a făcut întuneric peste tot pământul. merge-voi cu Tine. 38. 48. alergând îndată şi luând un burete. 23. latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor. strigând iarăşi cu glas mare. 23. au aruncat sorţi. 40. Acesta însă n-a făcut nici un rău. Când soarele s-a întunecat. 23. că eşti în aceeaşi osândă? 23. 27. zicând: Cu adevărat. veniti toti sa-L laudam. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi. 49. Şi-a dat duhul. alesul lui Dumnezeu. şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat. 23. 49. 27. strigând asa: Unde mergi. 27. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. Doamne. Maria. se întorceau bătându-şi pieptul. slava Tie! Si se face citire. Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor. 23. dacă El este Hristosul. 51. 32. îl certa. Şi acestea zicând. şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie. 48. zicând: Pe alţii i-a mântuit. 41. apoi Condac. Iar sutaşul. Şi celălalt. Iar Iisus zicea: Părinte. Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii. si acolo Te grabesti acum. ca Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. Omul Acesta drept a fost. Şi unul dintre ei. 53. 39. Evanghelia a opta : A 8-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXIII. slava Tie. zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu. 32-49 23. 23. Eli. Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. strigând cu glas tare. în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. 45. Şi iată. 27. 54. slava Tie. zicând: Eli. 23. Doamne. să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. când vei veni în împărăţia Ta. Şi toţi cunoscuţii Lui. 23. împreuna cu alte femei. 27. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare. Icos: Vazând mieluseau. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo. şi femeile care Îl însoţiseră din Galileea. 9/11 . 36. aducându-I oţet. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 27. văzând cele întâmplate. 47. Şi noi pe drept. 50. a zis: Părinte. Fiul lui Dumnezeu era Acesta! Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi Iisus. ca sa le mai faci lor vin din apa? Oare. 37. Şi-a dat duhul. stăteau departe.27. văzând cutremurul şi cele întâmplate. sau voi astepta mai bine? Da-mi cuvânt. Iar de la ceasul al şaselea. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie. 42. au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. Şi împărţind hainele Lui. Dumnezeul Meu. 23. Doamne. slava Tie! Urmeaza Tricântarea. Îi da să bea. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! 23. glasul al 8-lea: Pe Cel ce s-a rastignit pentru noi. Doamne. 23. iar căpeteniile îşi băteau joc de El. Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi. s-au înfricoşat foarte. că nu ştiu ce fac. mergea dupa El zdrobita. Cântarea a 5-a. ca să-i omoare împreună cu El. 47. pe Mieluselul sau tras spre junghiere. iartă-le lor. căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. nu ma trece tacând. după învierea Lui. auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. 46. Fiule. Şi ieşind din morminte. ca pe Acela L-a vazut Maria pe lemn si a zis: Desi rabzi rastignire. doi făcători de rele. privind acestea. dupa acesta. 23. 45. zicând: Cu adevărat. catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. Şi sta poporul privind. 44. 23. pentru ce M-ai părăsit? 27. lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau. Cel ce m-ai pazit curata. Fiule? Pentru ce faci aceasta calatorie grabnica? Au doara este iarasi alta nunta în Cana. 34. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă. L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele. 23. până la ceasul al nouălea. 35. Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti. Iar ceilalţi ziceau: Lasă. 23. văzând cele ce s-au făcut. 27. Cuvinte. 27. Şi erau duşi şi alţii. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Apoi Psalmul 50 si. răspunzând. Iar Iisus. 52. unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. 23. 33.

32. inchinamu-ne Tie. apoi Evanghelia a zecea. Şi-a dat duhul. 19. ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os". 19. Tie se cuvine cantare. slava Tie! Si îndata Laudele : Toata suflarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri. l-au dus la gura Lui. Dumnezeule. de la Marcu : A 10-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. 19. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 19. laudati-L pe El toate puterile Lui. 19. Apoi Luminânda (exapostilaria). Doamne. slavimu-Te. si ma mântuieste. pe tâlharul în rai. 15. Ca Tu esti Unul Sfant. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi. ca şi voi să credeţi. 46. 35. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. chemând pe sutaş. Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte. 19. Deci Iisus. intre oameni bunavoire. in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi. văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături. slava Tie! Apoi Doxologia : Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace. 36. 30. miluieste ne pe noi. Deci iudeii. lângă crucea lui Iisus. iar cei care Îl loviseră. L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. a zis: Mi-e sete. de la Ioan : A 9-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. 47. şi. Laudamu-Te. Unule-Nascut. ca să se împlinească Scriptura. Amin. Căci s-au făcut acestea. 34. cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce. mama Lui şi sora mamei Lui. Se pun stihirile. l-a întrebat dacă a murit de mult. care era răstignit împreună cu el. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată. 37. Şi aflând de la sutaş. 25. Invredniceste-ne. îndrăznind. Mieluselul lui Dumnezeu. iată fiul tău! 19. 43. au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. a dăruit lui Iosif trupul. 19. Doamne. 45. [În vremea aceea] stăteau. si pe mine lumineaza-ma cu lemnul Crucii. Cel ce ridici pacatul lumii. Iar Maria Magdalena şi Maria. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. fiindcă era vineri. mama lui Iosi. Apoi Evanghelia a noua. căci era mare ziua sâmbetei aceleia. In toate zilele bine Te voi cuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu. multumim Tie pentru slava Ta cea mare. şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui.Urmeaza Sinaxarul pentru Sfânta si Marea Vineri. de trei ori: Întru o zi ai învrednici. Maria lui Cleopa. dacă au văzut că deja murise. nu I-au zdrobit fluierele. 43-47 15. Doamne Dumnezeule. intru marirea lui Dumnezeu Tatal. Doamne. 33. laudati pe El intru cele inalte. Doamne. 15. 15. 10/11 . Fiule. 28. Primeste rugaciunea noastra. Doamne. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă. Deci după ce a luat oţetul. Tu esti Unul Domn Iisus Hristos. 19. 19. Amin. Fiul Tatalui. Imparate ceresc. 31. Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. priveau unde L-au pus. Şi era acolo un vas plin cu oţet. 19. Dumnezeul parintilor nostri. Dar venind la Iisus. apoi Cântarile a 8-a si a 9-a ale Tricântarii. 26. punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt. Bine esti cuvantat. Parinte atottiitorule. 19. şi acela ştie că spune adevărul. [În vremea aceea] venind Iosif cel din Arimateea. Şi plecându-Şi capul. 25-37 19. Şi Iosif. ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum. Dumnezeule. Doamne. Doamne. Tie se cuvine cantare. Cel ce ridici pacatele lumii. 15. si laudat si preaslavit este numele Tau in veci. si ne miluieste pe noi. a zis mamei Sale: Femeie. După aceea. 29. 44. Dumnezeule. slava Tie. sfetnic ales. şi Maria Magdalena. ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce. 27. Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns". bine Te cuvantam. Laudati-L pe El toti ingerii Lui. Doamne. Doamne. slava Tie.

s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat. de frica iudeilor. slava Tie. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Doamne. miluieste-ne pe noi. 63. 19. Doamne. cel care venise la El mai înainte noaptea. Doamne. 27. 27. Şi Pilat i-a dat voie. 19. Si îndata. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui. aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe. care este după vineri. glasul al 4-lea : Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii. Doamne. 38-42 19. nemurire ai izvorât oamenilor. 27. Si acum. intru lumina Ta vom vedea lumina. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. pentru că mormântul era aproape.. invata-ma indreptarile Tale (de 3 ori). vindeca sufletul meu. din pricina vinerii iudeilor. După acestea Iosif din Arimateea. 27. Doamne. Sfinte Dumnezeule. Doamne. 19. Sfinte fara de moarte. Evanghelia a unsprezecea.com/postul-mare/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-domnului. Doamne. Sfinte fara de moarte. ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre de dimineata Domnului. Mântuitorul nostru. 66.. în care nu mai fusese nimeni îngropat. pecetluind piatra. la Tine am scapat. porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi. 65. Bine esti cuvantat.. Apoi ectenia obisnuita si apolisul. Slava. 40. Ca la Tine este izvorul vietii. mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. 41. si apoi Evanghelia a douasprezecea. 39.. acolo L-au pus pe Iisus. Sfinte Tare. ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. Eu am zis: Doamne. Sfinte Tare. miluieste-ne pe noi (de trei ori). Deci. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme. dar într-ascuns. precum este obiceiul de înmormântare la iudei. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. Pilat le-a zis: Aveţi strajă. Si Ecfonisul: Ca Dumnezeul milelor. mila Ta spre noi. invata-ma sa fac voia Ta.. scapare Te-ai facut noua in neam si in neam.Fie. Pe Cruce pironindu-Te si cu sulita împungându-Te. fiind ucenic al lui Iisus. 19. Apoi mai pe larg: Sfinte Dumnezeule. 62. 62-66 27. slava Tie! Urmeaza Stihoavna. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. de la Ioan : A 11-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. ca am gresit Tie. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină. slava Tie.htm 11/11 . Doamne. miluieste-ne pe noi. 38. Sfinte fara de moarte. Si îndata. cu scump sângele Tau. Iar a doua zi. precum am nadajduit intru Tine. fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula.. 42. slava Tie. 64.. de la Matei : A 12-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. Iar ei. miluieste-ma.nistea. şi în grădină un mormânt nou. ca Tu esti Dumnezeul meu.. au întărit mormântul cu strajă. ducându-se. Zicând: Doamne. *** http://www. ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus. Deci. Şi a venit şi Nicodim. slava Tie! Troparul.