Slujba celor 12 Evanghelii ale Sfintelor si Mântuitoarelor Patimi ale Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se citesc

la Denia in seara de Joia Mare
Troparul : Când maritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a întunecat, si judecatorilor celor fara de lege, pe Tine, Judecatorul cel drept, te-a dat. Vezi dar, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru aceasta spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesatios, cel ce a îndraznit unele ca acestea asupra Învatatorului. Cela ce esti spre toti bun, Doamne, slava Tie! Prima Evanghelie a Patimilor : Ioan XIII, 31-38; XIV; XV; XVII; XVII; XVIII, 1. 13, 31. [Zis-a Domnul ucenicilor Sai:] Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. 13, 32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi. 13, 33. Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă acum. 13, 34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 13, 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. 13, 36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. 13, 37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine. 13, 38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori! 14, 1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 14, 2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. 14, 3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu. 14, 4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea. 14, 5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea? 14, 6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 14, 7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. 14, 8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns. 14, 9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? 14, 10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui. 14, 11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 14, 12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 14, 13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. 14, 14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. 14, 15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. 14, 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, 14, 17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! 14, 18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 14, 19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 14, 20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. 14, 21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 14, 22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? 14, 23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. 1/11

aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. ci Eu v-am ales pe voi din lume. ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi. pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. 27. lumea ar iubi ce este al său. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă. să mergem de aici. 29. dacă nu rămâne în viţă. păcat nu ar avea.14. Cel ce Mă urăşte pe Mine. 8. 17. 15. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. Sculaţi-vă. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl. 11. 26. dar pentru că nu sunteţi din lume. nu precum dă lumea vă dau Eu. ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept". pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl. 24. 15. 14. 15. 15. El o taie. Acestea vi le-am spus. 15. şi pe voi vă vor prigoni. ca să nu vă smintiţi. 23. 15. tot aşa nici voi. 16. Şi voi mărturisiţi. 5. De acum nu vă mai zic slugi. nici să se înfricoşeze. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu. dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 15. pentru cuvântul pe care vi l-am spus. El o curăţeşte. fiind cu voi. Dacă vă urăşte pe voi lumea. Acestea vi le-am spus. să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. că sluga nu ştie ce face stăpânul său. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu. 15. Dacă aţi fi din lume. 15. 14. căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine. 1. 6. 15. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Dar Mângâietorul. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. Dacă păziţi poruncile Mele. dacă nu rămâneţi în Mine. fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. Duhul Sfânt. 31. 1. veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. 19. 15. Dacă M-au prigonit pe Mine. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit. Nu voi mai vorbi multe cu voi. 15. şi roada voastră să rămână. 4. Acum voi sunteţi curaţi. urăşte şi pe Tatăl Meu. şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. şi orice mlădiţă care aduce roadă. ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. 30. pacea Mea o dau vouă. Dar (aceasta). 27. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine. ci al Tatălui care M-a trimis. pentru că de la început sunteţi cu Mine. Acela va mărturisi despre Mine. 21. de aceea lumea vă urăşte. Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. 15. voi sunteţi mlădiţele. Care de la Tatăl purcede. 14. Să nu se tulbure inima voastră. 15. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea. 14. 2. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi. 15. 7. 9. 15. precum v-am iubit Eu. 15. pe Care-L va trimite Tatăl. 3. 22. dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. 15. 15. Voi sunteţi prietenii Mei. ca să credeţi când se vor întâmpla. 14. 25. 15. 14. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. acela aduce roadă multă. 15. 10. ca mai multă roadă să aducă. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Duhul Adevărului. 16. 15. ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. 15. 14. căci fără Mine nu puteţi face nimic. 28. 25. Acestea vi le-am spus. ci v-am numit pe voi prieteni. 18. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul. 2/11 . rămâneţi întru iubirea Mea. 24. dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. Nu voi M-aţi ales pe Mine. cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. 15. 15. Pace vă las vouă. 15. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla. 14. 13. 12. Eu sunt viţa. dacă au păzit cuvântul Meu. ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei. 20. şi pe al vostru îl vor păzi. 26. Iar când va veni Mângâietorul. 15. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are. 15. în numele Meu. ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul.

Toate câte are Tatăl ale Mele sunt. Părinte. 17. că am zis: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea? 16. Acela Mă va slăvi. 17. 16. Eu am biruit lumea. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine. De păcat. lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. nu-şi mai aduce aminte de durere. Iar acestea vi le-am spus. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. a zis: Părinte. cereţi şi veţi primi. Şi de judecată. 16. 2. ca să vă aduceţi aminte de ele. 26. 8. ridicând ochii Săi la cer. ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. 29. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. Încă multe am a vă spune. Iar când va veni Acela. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. 16. 16. 11. mai înainte 3/11 . iar dacă Mă voi duce. 16. Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre voi nu întreabă: Unde Te duci? 16. Iată vine ceasul. 16. fiindcă v-am spus acestea. 16. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. Şi acestea nu vi le-am spus de la început. şi a şi venit. de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă. Femeia. 16. 16. dar îndrăzniţi. că Eu vi le-am spus. 16. adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. 31. 16. dar după ce a născut copilul. Vă vor scoate pe voi din sinagogi. dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 28. 16. dar acum nu puteţi să le purtaţi. pentru bucuria că s-a născut om în lume. 23. ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. 16. 16. 3. Voi vă veţi întrista. pentru că Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea. fiindcă a sosit ceasul ei. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume. 12. 16. Şi El. la Tine Însuţi. dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul. 32. Acestea vi le-am spus în pilde. 16. 30. 2. Acestea vi le-am grăit. Acestea a vorbit Iisus şi. ca întru Mine pace să aveţi. 9. 16. 13. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 16. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. 18. nici pe Mine. 1. 16. În lume necazuri veţi avea. pentru că ei nu cred în Mine. Şi acestea le vor face. dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. l-am săvârşit. ca şi Fiul să Te preaslăvească. cu slava pe care am avut-o la Tine. Şi acum. şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. 16. se întristează. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. 33. 20. venind. fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. Deci şi voi acum sunteţi trişti. 5. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. 15. 24. dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde. pentru că Tatăl este cu Mine. când e să nască. 16. 4. pentru că Eu Mă duc la Tatăl. pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. În ziua aceea veţi cere în numele Meu. 6. 19. şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. ca bucuria voastră să fie deplină. a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău. Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. şi că Mă duc la Tatăl? 16. iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. când va veni ceasul lor. 3. 16. Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi. căci nu va vorbi de la Sine. 25. 10. 16. Duhul Adevărului. 7.16. 16. 17. 16. fiindcă eram cu voi. Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi le-a zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi. Dar nu sunt singur. Adevărat. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. De dreptate. 14. 16. va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. Îl voi trimite la voi. adevărat zic vouă că voi veţi plânge şi vă veţi tângui. 4. 16. 17. iar lumea se va bucura. 27. 21. 16. Mângâietorul nu va veni la voi. 16. Căci dacă nu Mă voi duce. 22. vă va călăuzi la tot adevărul. 5. 17. singurul Dumnezeu adevărat. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl. ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. întristarea a umplut inima voastră. Adevărat. Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? Nu ştim ce zice. Ci. preaslăveşte-Mă Tu. 17.

Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. Părinte. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o. ca sa rapesti lumea de la cel strain: îndelung-Ragdatorule. ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei. 24. 17. 22. 17. 19. 26. 17. pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. 8. având sabie. 17. 17. 17. 9. 16. Eu întru ei şi Tu întru Mine. unde era o grădină. 1. 18. 23. 6. 12. şi lumea i-a urât. 20. 17. şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. 18. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi. 18. 17. le-am dat-o lor. întru Mine şi Eu întru Tine. slava Tie! A 2-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. 17. Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: Pe Iisus Nazarineanul. 7. Deci. si cunoscând viclesugul vânzarii. 18. Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus: Dintre cei pe care Mi i-ai dat. după cum Tu. apoi Sedealna (glas 7): Ospatând la cina pe ucenici. a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? 18. 18. Doamne. Eu le-am dat cuvântul Tău. iar numele slugii era Malhus. ai vadit la cina aceea pe Iuda. pentru că nu sunt din lume. 1. 14. cuvântul Tău este adevărul. 17. 5. vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume. în care Mi i-ai dat. ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o. Iar acum. 18. ca să fie deplină bucuria Mea în ei. ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. 18. 21. 17. a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme. ca să fie una. nu pentru lume Mă rog. 10. Doamne. unde sunt Eu. şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei. să fie împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. de la arhierei şi farisei. Şi toate ale Mele sunt ale Tale. 18. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău. 17. 4. 13. 10. Zicând acestea. [În vremea aceea. precum Noi una suntem: 17. 3. Eu pentru aceştia Mă rog. a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. Ei nu sunt din lume. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit. dacă Mă căutaţi pe Mine. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei. Atunci când le-a spus: Eu sunt. voiesc ca.] Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 1-3. 11. Ca toţi să fie una. ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. si vrând sa arati tuturor ca Te-ai dat de bunavoie. Eu îi păzeam în numele Tău. Şi Eu nu mai sunt în lume. precum Eu nu sunt din lume. luând oaste şi slujitori. şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei. Părinte. Precum M-ai trimis pe Mine în lume. Părinte drepte. 17. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 9. precum M-ai iubit pe Mine. decât fiul pierzării. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. 2. 25. unde era o grădină. 17. 17. în care a intrat El şi ucenicii Săi. Deci Iuda. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 17. Părinte Sfinte.de a fi lumea. pe cei ce Mi i-ai dat. ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. păzeşte-i în numele Tău. 1-28 18. 7. că ai Tăi sunt. 4/11 . 17. ca ei să fie desăvârşiţi întru unime. 8. Când eram cu ei în lume. aşa şi aceştia în Noi să fie una. Dar Simon-Petru. slava Tie. n-am pierdut pe nici unul. 17. El le-a zis: Eu sunt. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog. şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. 17. 18. iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui. lumea pe Tine nu te-a cunoscut. Iar Iisus. stiindu-l pe el ca nu se va îndrepta. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. prin cuvântul lor. dar Eu Te-am cunoscut. şi au crezut că Tu M-ai trimis. Nu mă rog ca să-i iei din lume. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. ca să se împlinească Scriptura. 17. şi Eu i-am trimis pe ei în lume. precum nici Eu nu sunt din lume. Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc. lăsaţi pe aceştia să se ducă. ca să fie una precum suntem şi Noi. 15. 6. 18. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut. 17. în care a intrat El şi ucenicii Săi.

iar îndelunga-rabdarea cea neasemanata si mare mila Mântuitorului se propovaduieste. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 4-6. Doamne. Dar Iisus tăcea. Nu voi bea. 18. în grădină. deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. 18. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale.] cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul. Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc. şi a vorbit cu portăreasa şi a băgat pe Petru înăuntru. 11. Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat. iar dacă am vorbit bine. Şi. că era frig. care era arhiereu al anului aceluia. Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc. unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa arhiereul.18. Iar arhiereii. 26. 26. intrând înăuntru. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele. 62. 16. 26. de ce Mă baţi? 18. 26. cine este cel ce Te-a lovit. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu. stând şi încălzindu-se. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. ca să-L omoare. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. gândul tau cel nemultumitor se vadeste. 15. 60. slava Tie. 18. Iar Petru a stat la poartă. iar ale tale nu le-a bagat în seama? O. 27. 59. 26. 24. 18. [În vremea aceea. şi era cu ei şi Petru. Doamne. Şi ei n-au intrat în pretoriu. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus: 26. 18. 26. afară. 57-75 26. cât bine te-ai facut uitator! Iata. 68. ca să vadă sfârşitul. 18. bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus. căci era socrul lui Caiafa. 18. Şi au scuipat în obrazul Lui. 5/11 . Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în teacă. să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi. 26. 22. şi era dimineaţă. 14. şi stăteau şi se încălzeau. Şi L-au dus întâi la Anna. şedea cu slugile. 58. Şi Simon-Petru şi un alt ucenic mergeau după Iisus. 63. Şi zicând El acestea. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu. apoi Sedealna (glas 7): Ce pricina te-a facut. cu El? 18. Hristoase. 26. 25. a zis: Nu te-am văzut eu pe tine. 18. bătându-L cu pumnii. răspunzând. 18. 18. zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului? 18. A 3-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVI. dovedeşte ce este rău. Zicând: Prooroceşte-ne. ca să nu se spurce. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului. 18. unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. 28. Şi iarăşi s-a lepădat Petru şi îndată a cântat cocoşul. paharul pe care Mi l-a dat Tatăl? 18. 17. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. 18. 18. au zis: Este vinovat de moarte. 61. Iuda. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului. 23. 12. zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. unul din slujitorii. care era de faţă. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Şi n-au găsit. care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea. oare. 13. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău. 26. sculându-se. Deci i-au zis: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat şi a zis: Nu sunt. ci să mănânce Paştile. 21. 64. 26. iar unii Îi dădeau palme. 57. I-a dat lui Iisus o palmă. arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? 26. Ce vi se pare? Iar ei. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Iar Simon-Petru stătea şi se încălzea. Fiul lui Dumnezeu. Deci a ieşit celălalt ucenic. vânzator al Mântuitorului? Au doara te-a despartit din ceata Apostolilor? Au doara te-a lipsit de harul tamaduirilor? Au doara cinând împreuna cu ceilalti pe tine te-a gonit de la masa? Au doara picioarele celorlalti le-a spalat. 20. 67. 66. 19. 18. care era cunoscut arhiereului. Una din slugile arhiereului. 65. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela a zis: Nu sunt.

19. vicleanul si nedreptul. 26. Deci au strigat iarăşi. 69. zicând: Nu pe Acesta. ci să mănânce Paştile. a plâns cu amar. 32. 38. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. 19. nu eşti prieten al Cezarului. 26. si eu voi da voua pe Acela. 19. cel ce era oarecând ucenic. 40. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor. Şi ei n-au intrat în pretoriu. Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră. Care a stricat legea si a spurcat Sâmbata. 18. 71. Deci. 7. Iar după puţin. nu ţi L-am fi dat ţie. zicând: Nu ştiu ce zici. 37. 18. 19. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. Ce ai făcut? 18. Şi ostaşii. Doamne. 19. sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? 18. cum Iuda. 18. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Şi zicând aceasta. ca să nu se spurce. zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L. când a auzit Pilat acest cuvânt. a gândit vânzare asupra Ta! A cinat împreuna cu viclesug. apoi Sedealna (glasul 8): O. împletind cunună din spini. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat. 4. 18. 74. 28-40. [În vremea aceea. 70. Şi îndată a cântat cocoşul. 13. 29. Iar Petru şedea afară. l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. purtând cununa de spini şi mantia purpurie. Şi ieşind afară. că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta. Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a chemat pe Iisus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 18. 18. Deci Pilat. de trei ori te vei lepăda de Mine. Dar este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. 72. 18. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit. pe care îl spusese. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume. regele iudeilor! Şi-I dădeau palme. dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. în curte. Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. 18. 39. ci pe Baraba. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul! 19. Voiţi deci să vă eliberez pe regele iudeilor? 18. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 7-9. L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată. 35. 19. 18. 3. în locul 6/11 . 1-16. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te. Îndelung-rabdatorule Doamne. Ei au răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi răufăcător. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus. 26. slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. şi le-a zis: Ce învinuire aduceţi Omului Acestuia? 18. iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta. 12. şi era dimineaţă. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. însemnând cu ce moarte avea să moară. 10. 26. 19. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. Deci a ieşit Iisus afară. 26. 34. Şi o slujnică s-a apropiat de el.] L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus. 26. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? 19. ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară. Deci Pilat a ieşit la ei. 28. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea. slava Tie! A 4-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. Şi ieşind el la poartă.26. 73. care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul. căci şi graiul te vădeşte. I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. 19. Pentru aceasta. slava Tie. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară. 33. ca să dau mărturie pentru adevăr. 19. Pilat căuta să-L elibereze. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 36. Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. 9. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei. mai mult s-a temut. a ieşit iarăşi la iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. auzind cuvintele acestea. 75. zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul. 5. 31. căci eu nu-I găsesc nici o vină. Iar Baraba era tâlhar. 11. 2. 19. 30. 1. Doamne. 19. XIX. 8. si mergând a zis preotilor: Ce-mi veti da mie. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. 6. afară.

A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! 27. văzând că a fost osândit. care se numea Baraba. 27. Atunci Iuda. ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! 27. au luat trestia şi-L băteau peste cap. 27. zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. până în ziua de astăzi. Atunci ostaşii dregătorului. le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba. 27. Atunci le-a eliberat pe Baraba. Doamne. Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni. 27. pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui. pe Baraba sau pe Iisus. Doamne. 3-32 27. 25. ci mai mare tulburare se face. Iar după ce L-au batjocorit. 15. 30. 16. că mult am suferit azi. slava Tie ! A 5-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului. Doamne. slava Tie! 7/11 . 8. Doamne. L-au dezbrăcat de hlamidă. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui. 6. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui. zicând: Bucură-Te. Şi împletind o cunună de spini. 24. 9. 10. 27. cam la al şaselea ceas. dregătorul avea obiceiul să elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau. cel ce L-a vândut. încât dregătorul se mira foarte. I-au pus o hlamidă roşie. a plecat şi. Şi era Vinerea Paştilor. 19. 27. care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi. femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului acestuia. 4. deoarece sunt preţ de sânge. 27. Şi ieşind. 19. 26. 11. Doamne. Şi el. şi. care se zice Hristos? 27. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! 27. au găsit pe un om din Cirene. cu numele Simon. iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. Şi aveau atunci un vinovat vestit. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul. 31. 27. zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. 27. La sărbătoarea Paştilor. ai fost socotit cu cei fara-de-lege. regele iudeilor! 27. 13. luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii. răspunzând. s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi. îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El. Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus săL răstignească. slava Tie. 27. 20. aruncând arginţii în templu. 16. puterile ceresti s-au clatinat de frica. preţul celui preţuit. Cel ce esti fara de pacate. Iar dregătorul. ca sa mântuiesti pe om. 29. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. ducând ei pe Iisus în pretoriu. 28. 27. apoi Sedealna (glasul al 8-lea): Când ai stat înaintea Caiafei. si ai fost dat lui Pilat. în vis. Îndelung-Rabdatorule. nu răspundea nimic. 27. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". 23. 27. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus. Deci adunaţi fiind ei. Şi ţinând ei sfat. Dumnezeule. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. ducându-se. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. au adunat în jurul Lui toată cohorta. Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez. 17. 32. 27. 12. 27. 7. 14. Şi scuipând asupra Lui. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. 19. Tu. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. pentru El. Judecatorul. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Voi veţi vedea. si când Te-ai înaltat pe lemn în mijlocul a doi tâlhari. pentru îngroparea străinilor. pe care l-au preţuit fiii lui Israel. iar pe Iisus să-L piardă. 22. Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 10-12. şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. Şi L-a întrebat dregătorul. 27. 27. Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt. luând banii. 27. 27. 27. iar evreieşte Gabbata. 27. 27. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? 27. I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba. 21. 18. 15. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată. 14. 3. 27. au cumpărat cu ei Ţarina Olarului.numit pardosit cu pietre. 5. slava Tie. 19. 27. Iar arhiereii. s-a spânzurat.

care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau. Iar trecătorii Îl huleau. 39. 15. aruncând sorţi pentru ele. Iar când L-au răstignit. şi. era ceasul al treilea. clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. 22. coborându-Te de pe cruce! 15. Şi au silit pe un trecător. au împărţit hainele Lui. coboară-Te de pe cruce! 27. 43. 42. 33. Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. 15. tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf. care înseamnă: Locul Căpăţânii. Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. 26. Iar [În vremea aceea] ostaşii L-au dus înăuntrul curţii. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum. Şi zicând: Tu. 44. Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. 25. 27. Hristos. 18. iar la troparul care urmeaza (glasul al 6-lea) din Antifonul al 15-lea. Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari. 27. 16. Şi ostaşii. regele lui Israel. Mântuitorul nostru. aruncând sorţi. 27. Şi L-au dus la locul zis Golgota. 15. 15. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El.Urmeaza Antifoanele 13-15. Îl păzeau acolo. 15. 30. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă. ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele Mele între ei. 27. ziceau: Pe alţii a mântuit. împreună cu cărturarii. Doamne. 15. 27. să Se coboare acum de pe cruce. 24. 28. care venea din ţarină. Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi. L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. I-au pus-o pe cap. 15. 15. ziceau: 27. 33-54 27. 34. 15. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. 21. Asemenea şi arhiereii. Şi au început să se plece în faţa Lui. Cu porfira mincinoasa a fost îmbracat Cel ce îmbraca cerul cu nori. 15. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. 15. adică în pretoriu. ca să vedem şi să credem. gustând. bătându-şi joc de El. 16-32 15. 36. dar El n-a luat. (de trei ori) Cu cununa de spini a fost încununat Împaratul îngerilor. şi vom crede în El. căzând în genunchi. Se pun nou stihiri. împletindu-I o cunună de spini. şezând. Pe alţii i-a mântuit. A 7-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. regele iudeilor. 27. slava Tie. Doamne. 19. 8/11 . Şi L-au îmbrăcat în purpură şi. dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. 27. 15. 23. glasul al 4-lea. cu cărturarii şi cu bătrânii. batjocorindu-L între ei. Cu sulita a fost împuns Fiul Fecioarei. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu. preotul scoate crucea din Sfântul Altar si o pune în milocul bisericii spre închinare: Astazi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pe ape. pe Simon Cirineul. Şi [În vremea aceea] venind la locul numit Golgota. 27. 38. să Se coboare de pe cruce. De asemenea şi arhiereii. 37. 20. dar pe Sine nu poate să Se mântuiască! 15. slava Tie! A 6-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. nemurire ai invorât oamenilor. 15. 31. nu a voit să bea. Şi după ce L-au batjocorit. 40. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. care ce să ia. 27. Arata-ne noua si slavita învierea Ta! (de trei ori) Sedealna (glasul al 4-lea): Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tau. 17. 27. Închinamu-ne patimilor Tale. 35. clătinându-şi capetele. unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel. zicând: Bucură-Te regele iudeilor! 15. slava Tie! Urmeaza Fericirile. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. Hristoase. 41. pe cruce fiind rastignit si cu sulita împuns. iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". ca să ducă crucea Lui. 29. şi au adunat toată cohorta. 32. Iar după ce L-au răstignit. I se închinau. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere.

Iar de la ceasul al şaselea. ca să-i omoare împreună cu El. 47. Şi Iisus. Şi noi pe drept. Doamne. 23. Şi unul dintre ei. pe Mieluselul sau tras spre junghiere. Şi împărţind hainele Lui. Fiule? Pentru ce faci aceasta calatorie grabnica? Au doara este iarasi alta nunta în Cana. Şi-a dat duhul. zicând: Cu adevărat. 38. auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta.27. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare. privind acestea. 27. 27. aducându-I oţet. slava Tie! Si se face citire. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte. a zis: Părinte. alergând îndată şi luând un burete. 37. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! 23. că nu ştiu ce fac. latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor. Dumnezeul Meu. 23. s-au înfricoşat foarte. Şi-a dat duhul. 43. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau. împreuna cu alte femei. ca pe Acela L-a vazut Maria pe lemn si a zis: Desi rabzi rastignire. 23. s-a făcut întuneric peste tot pământul. Şi sta poporul privind. Îi da să bea. Eli. 34. Iar ceilalţi ziceau: Lasă. Maria. Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. nu ma trece tacând. 36. strigând asa: Unde mergi. slava Tie. răspunzând. dupa acesta. Icos: Vazând mieluseau. apoi Condac. 23. Evanghelia a opta : A 8-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXIII. mergea dupa El zdrobita. 9/11 . alesul lui Dumnezeu. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie. Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor. să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi. Cântarea a 5-a. lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu. Şi celălalt. 48. 27. 45. Acesta însă n-a făcut nici un rău. 54. Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. 44. 23. veniti toti sa-L laudam. 27. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi. unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. 39. Cel ce m-ai pazit curata. 23. îl certa. 23. 27. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. merge-voi cu Tine. zicând: Eli. astăzi vei fi cu Mine în rai. 23. doi făcători de rele. 32. glasul al 8-lea: Pe Cel ce s-a rastignit pentru noi. catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. văzând cele întâmplate. şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie. Şi acestea zicând. Şi ieşind din morminte. 42. după învierea Lui. văzând cele ce s-au făcut. Şi iată. când vei veni în împărăţia Ta. sau voi astepta mai bine? Da-mi cuvânt. Doamne. strigând iarăşi cu glas mare. 32-49 23. 46. 47. dacă El este Hristosul. 45. Doamne. au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. 23. si acolo Te grabesti acum. 46. Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti. şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă. Iar Iisus zicea: Părinte. pentru ce M-ai părăsit? 27. Şi toţi cunoscuţii Lui. zicând: Pe alţii i-a mântuit. slava Tie! Urmeaza Tricântarea. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo. şi femeile care Îl însoţiseră din Galileea. în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. 33. 49. ca Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. iar căpeteniile îşi băteau joc de El. stăteau departe. 48. Fiule. 27. că eşti în aceeaşi osândă? 23. 27. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Iar Iisus. zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu. Şi erau duşi şi alţii. 27. iartă-le lor. 23. Doamne. L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele. slava Tie. 41. Când soarele s-a întunecat. 23. a slăvit pe Dumnezeu. 52. 40. 23. până la ceasul al nouălea. Omul Acesta drept a fost. Fiul lui Dumnezeu era Acesta! Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 50. să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. Apoi Psalmul 50 si. Doamne. strigând cu glas tare. ca sa le mai faci lor vin din apa? Oare. Iar sutaşul. 49. 23. 53. văzând cutremurul şi cele întâmplate. Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus. 35. Cuvinte. se întorceau bătându-şi pieptul. zicând: Cu adevărat. au aruncat sorţi. căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. 23. 51. 23.

chemând pe sutaş. 19. După aceea. Unule-Nascut. Dar venind la Iisus. Doamne. dacă au văzut că deja murise. şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns". Laudati-L pe El toti ingerii Lui. 19. ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum. Maria lui Cleopa. a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. 19. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. iată fiul tău! 19. de la Ioan : A 9-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. multumim Tie pentru slava Ta cea mare. si laudat si preaslavit este numele Tau in veci. 26. şi acela ştie că spune adevărul. Iar Maria Magdalena şi Maria. ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os". 19. şi Maria Magdalena. nu I-au zdrobit fluierele. si pe mine lumineaza-ma cu lemnul Crucii. căci era mare ziua sâmbetei aceleia. ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce. de trei ori: Întru o zi ai învrednici. slava Tie. Doamne Dumnezeule. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi.Urmeaza Sinaxarul pentru Sfânta si Marea Vineri. 37. slava Tie! Si îndata Laudele : Toata suflarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri. de la Marcu : A 10-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. Şi aflând de la sutaş. au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. intre oameni bunavoire. Primeste rugaciunea noastra. ca şi voi să credeţi. 47. 10/11 . Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt. Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui. intru marirea lui Dumnezeu Tatal. iar cei care Îl loviseră. 19. Doamne. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă. Deci iudeii. Dumnezeule. Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Laudamu-Te. 43-47 15. Şi Iosif. îndrăznind. Apoi Luminânda (exapostilaria). Deci după ce a luat oţetul. a zis mamei Sale: Femeie. 32. Tie se cuvine cantare. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată. 35. Dumnezeule. punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet. sfetnic ales. Se pun stihirile. Şi-a dat duhul. 31. si ma mântuieste. 19. L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. 29. Ca Tu esti Unul Sfant. care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu. văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături. Imparate ceresc. şi. 15. 33. In toate zilele bine Te voi cuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. Doamne. Deci Iisus. [În vremea aceea] stăteau. si ne miluieste pe noi. Doamne. Parinte atottiitorule. slava Tie! Apoi Doxologia : Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace. 30. 34. Tu esti Unul Domn Iisus Hristos. Doamne. Bine esti cuvantat. 15. miluieste ne pe noi. Cel ce ridici pacatele lumii. inchinamu-ne Tie. Căci s-au făcut acestea. [În vremea aceea] venind Iosif cel din Arimateea. laudati-L pe El toate puterile Lui. Dumnezeule. 25. a zis: Mi-e sete. 15. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Şi era acolo un vas plin cu oţet. cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce. Amin. Invredniceste-ne. Şi plecându-Şi capul. pe tâlharul în rai. 19. Tie se cuvine cantare. apoi Evanghelia a zecea. slavimu-Te. 19. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Apoi Evanghelia a noua. Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte. l-a întrebat dacă a murit de mult. Fiule. Fiul Tatalui. slava Tie. Mieluselul lui Dumnezeu. 45. Doamne. 43. Doamne. 19. a dăruit lui Iosif trupul. mama Lui şi sora mamei Lui. Dumnezeul parintilor nostri. 27. mama lui Iosi. care era răstignit împreună cu el. Doamne. 46. 28. 25-37 19. Cel ce ridici pacatul lumii. 19. lângă crucea lui Iisus. l-au dus la gura Lui. 44. laudati pe El intru cele inalte. 36. ca să se împlinească Scriptura. 15. Amin. in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi. bine Te cuvantam. priveau unde L-au pus. 19. apoi Cântarile a 8-a si a 9-a ale Tricântarii. fiindcă era vineri. Doamne.

Ca la Tine este izvorul vietii. aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe. Zicând: Doamne. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină. 64. au întărit mormântul cu strajă. şi în grădină un mormânt nou. de frica iudeilor. miluieste-ne pe noi.. porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi. ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre de dimineata Domnului. 27. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 40. miluieste-ne pe noi. 62. vindeca sufletul meu. Apoi ectenia obisnuita si apolisul. Pilat le-a zis: Aveţi strajă. a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. ca am gresit Tie. Deci. la Tine am scapat. mila Ta spre noi. 27. *** http://www. scapare Te-ai facut noua in neam si in neam. Si Ecfonisul: Ca Dumnezeul milelor. cu scump sângele Tau. în care nu mai fusese nimeni îngropat. dar într-ascuns. acolo L-au pus pe Iisus. 27. mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. Deci. Doamne. fiind ucenic al lui Iisus. Sfinte Dumnezeule. 65. Evanghelia a unsprezecea. Sfinte Tare. invata-ma indreptarile Tale (de 3 ori). glasul al 4-lea : Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii. Pe Cruce pironindu-Te si cu sulita împungându-Te. Eu am zis: Doamne. cel care venise la El mai înainte noaptea. 38-42 19. 19. Sfinte Tare. miluieste-ne pe noi (de trei ori). precum am nadajduit intru Tine. slava Tie! Troparul. intru lumina Ta vom vedea lumina. Şi a venit şi Nicodim. 41. slava Tie. Doamne. precum este obiceiul de înmormântare la iudei.. slava Tie! Urmeaza Stihoavna. După acestea Iosif din Arimateea. si apoi Evanghelia a douasprezecea. 27. Doamne. Iar ei. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine.com/postul-mare/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-domnului. miluieste-ma. de la Ioan : A 11-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. nemurire ai izvorât oamenilor.. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui. Doamne. 19. 42. Doamne. Şi Pilat i-a dat voie. Si îndata.. ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme. Si îndata. slava Tie. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus. Bine esti cuvantat. pecetluind piatra. 19. Iar a doua zi. 63. Mântuitorul nostru. invata-ma sa fac voia Ta. s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat. 62-66 27. Sfinte fara de moarte. Slava. din pricina vinerii iudeilor. fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula.Fie.htm 11/11 . Doamne. Sfinte fara de moarte. care este după vineri. 39. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. Si acum. Apoi mai pe larg: Sfinte Dumnezeule. 19.nistea. 66. Doamne.. de la Matei : A 12-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. ducându-se. pentru că mormântul era aproape.. ca Tu esti Dumnezeul meu. 38. Sfinte fara de moarte. Doamne. slava Tie...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful