P. 1
Slujba Celor 12 Evanghelii Ale Patimilor

Slujba Celor 12 Evanghelii Ale Patimilor

|Views: 6|Likes:
Published by cris_roman6746

More info:

Published by: cris_roman6746 on Oct 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/20/2013

pdf

text

original

Slujba celor 12 Evanghelii ale Sfintelor si Mântuitoarelor Patimi ale Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se citesc

la Denia in seara de Joia Mare
Troparul : Când maritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a întunecat, si judecatorilor celor fara de lege, pe Tine, Judecatorul cel drept, te-a dat. Vezi dar, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru aceasta spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesatios, cel ce a îndraznit unele ca acestea asupra Învatatorului. Cela ce esti spre toti bun, Doamne, slava Tie! Prima Evanghelie a Patimilor : Ioan XIII, 31-38; XIV; XV; XVII; XVII; XVIII, 1. 13, 31. [Zis-a Domnul ucenicilor Sai:] Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. 13, 32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi. 13, 33. Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă acum. 13, 34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 13, 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. 13, 36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. 13, 37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine. 13, 38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori! 14, 1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 14, 2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. 14, 3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu. 14, 4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea. 14, 5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea? 14, 6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 14, 7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. 14, 8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns. 14, 9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? 14, 10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui. 14, 11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 14, 12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 14, 13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. 14, 14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. 14, 15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. 14, 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, 14, 17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! 14, 18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 14, 19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 14, 20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. 14, 21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 14, 22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? 14, 23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. 1/11

Acestea vi le-am spus. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla. şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. 9. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. 15. şi roada voastră să rămână.14. 14. căci fără Mine nu puteţi face nimic. 15. 15. 15. De acum nu vă mai zic slugi. 23. şi pe voi vă vor prigoni. ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept". pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl. Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. că sluga nu ştie ce face stăpânul său. Acum voi sunteţi curaţi. 6. dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. voi sunteţi mlădiţele. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. în numele Meu. pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. Nu voi mai vorbi multe cu voi. 15. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit. dar pentru că nu sunteţi din lume. 28. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl. Pace vă las vouă. 15. 29. 13. Iar când va veni Mângâietorul. 15. Acestea vi le-am spus. 10. 14. 15. Dar Mângâietorul. 15. 15. 3. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi. 16. 15. 16. pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. El o curăţeşte. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. 17. Voi sunteţi prietenii Mei. 24. ci al Tatălui care M-a trimis. 15. 22. 15. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul. aşa v-am iubit şi Eu pe voi. 2/11 . 15. dacă nu rămâneţi în Mine. 21. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are. 26. 26. Dacă aţi fi din lume. veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. tot aşa nici voi. pe Care-L va trimite Tatăl. ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. 15. 20. 11. ci Eu v-am ales pe voi din lume. precum v-am iubit Eu. Să nu se tulbure inima voastră. 14. pentru că de la început sunteţi cu Mine. 14. 15. 25. dacă nu rămâne în viţă. 4. 15. Duhul Adevărului. ca să nu vă smintiţi. ca să credeţi când se vor întâmpla. căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine. ca mai multă roadă să aducă. 15. 12. Care de la Tatăl purcede. 15. 14. 15. Dar (aceasta). Dacă păziţi poruncile Mele. 15. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. de aceea lumea vă urăşte. lumea ar iubi ce este al său. dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. 15. 15. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu. să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu. să mergem de aici. acela aduce roadă multă. şi orice mlădiţă care aduce roadă. Dacă M-au prigonit pe Mine. 15. Şi voi mărturisiţi. ci v-am numit pe voi prieteni. 2. 15. 8. pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. urăşte şi pe Tatăl Meu. 15. Duhul Sfânt. Cel ce Mă urăşte pe Mine. 7. fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 24. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu. ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. 14. şi pe al vostru îl vor păzi. 1. 1. 15. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă. 14. 19. Sculaţi-vă. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine. 5. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el. Nu voi M-aţi ales pe Mine. dacă au păzit cuvântul Meu. păcat nu ar avea. Dacă vă urăşte pe voi lumea. 14. Eu sunt viţa. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi. Acestea vi le-am spus. pacea Mea o dau vouă. 30. El o taie. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. rămâneţi întru iubirea Mea. 31. 27. 25. nici să se înfricoşeze. 15. 18. dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Acela va mărturisi despre Mine. nu precum dă lumea vă dau Eu. fiind cu voi. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. 27. ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei.

16. cu slava pe care am avut-o la Tine. Vă vor scoate pe voi din sinagogi. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine. 5. Şi acum. 7. Adevărat. că am zis: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea? 16. 16. 19. 16. 13. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul. 15. 20. dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde. dar acum nu puteţi să le purtaţi. 26. pentru că ei nu cred în Mine. venind. 17. ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. 17. lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. 22. 16. când e să nască. Adevărat. ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. 16. Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre voi nu întreabă: Unde Te duci? 16. Acestea vi le-am spus în pilde. 23. Femeia. 17. fiindcă eram cu voi. dar îndrăzniţi. 16. pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. 16. va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. ca să vă aduceţi aminte de ele. 31. 24. În lume necazuri veţi avea. 32. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume. 16. 16. fiindcă a sosit ceasul ei. 16. ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. 3. Ci. 16. 4. 11. dar după ce a născut copilul. adevărat zic vouă că voi veţi plânge şi vă veţi tângui. iar lumea se va bucura. 16. căci nu va vorbi de la Sine. Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. 3. fiindcă v-am spus acestea. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 16. 12. 25. Şi El. dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. 16. De dreptate. a zis: Părinte. vă va călăuzi la tot adevărul. iar dacă Mă voi duce. pentru că Tatăl este cu Mine. Îl voi trimite la voi. întristarea a umplut inima voastră. 16. ca bucuria voastră să fie deplină. 9. Deci şi voi acum sunteţi trişti. 1. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. 16. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. 16. Încă multe am a vă spune. 16. se întristează. Căci dacă nu Mă voi duce. pentru că Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea. pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. 16. pentru bucuria că s-a născut om în lume. Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi le-a zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi. 4. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă. Mângâietorul nu va veni la voi. Voi vă veţi întrista. când va veni ceasul lor. 27. şi că Mă duc la Tatăl? 16. mai înainte 3/11 . pentru că Eu Mă duc la Tatăl. În ziua aceea veţi cere în numele Meu. singurul Dumnezeu adevărat. Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? Nu ştim ce zice. 17. 5. şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Acestea vi le-am grăit. nu-şi mai aduce aminte de durere. nici pe Mine. Şi de judecată. 16. Iată vine ceasul. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. 16. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. 33. Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi.16. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt. Eu am biruit lumea. şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. 16. iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. 16. pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl. Părinte. 16. 28. ridicând ochii Săi la cer. 10. ca şi Fiul să Te preaslăvească. l-am săvârşit. dar întristarea voastră se va preface în bucurie. şi a şi venit. Duhul Adevărului. 29. 2. De păcat. 16. Şi acestea nu vi le-am spus de la început. preaslăveşte-Mă Tu. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Dar nu sunt singur. 16. că Eu vi le-am spus. 2. a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău. adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. 17. la Tine Însuţi. 17. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. cereţi şi veţi primi. 30. 16. fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. 8. Şi acestea le vor face. ca întru Mine pace să aveţi. 21. 16. Iar când va veni Acela. 16. 6. 14. Iar acestea vi le-am spus. Acela Mă va slăvi. Acestea a vorbit Iisus şi. 18.

Eu le-am dat cuvântul Tău. si vrând sa arati tuturor ca Te-ai dat de bunavoie. a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. 17. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit. 21. să fie împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat. 1. 11. 23. Părinte. 17. apoi Sedealna (glas 7): Ospatând la cina pe ucenici. 19. 25. 4/11 . în care a intrat El şi ucenicii Săi. şi au crezut că Tu M-ai trimis. 18. lăsaţi pe aceştia să se ducă. 6. Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: Pe Iisus Nazarineanul. Doamne. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. El le-a zis: Eu sunt. 17. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. pe cei ce Mi i-ai dat. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. Şi Eu nu mai sunt în lume. Ca toţi să fie una. 18. a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? 18. de la arhierei şi farisei. precum nici Eu nu sunt din lume. nu pentru lume Mă rog. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. slava Tie. şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei. lumea pe Tine nu te-a cunoscut. vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume. 17. 17. şi Eu i-am trimis pe ei în lume. [În vremea aceea. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău. 17. precum Eu nu sunt din lume. 17. şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. aşa şi aceştia în Noi să fie una. prin cuvântul lor. 20. ca ei să fie desăvârşiţi întru unime. Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc. ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. Eu pentru aceştia Mă rog. 7. 17. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut. iar numele slugii era Malhus. ca să fie una precum suntem şi Noi. 3. 17. 17. ca să fie una. 10. Nu mă rog ca să-i iei din lume. 14. Când eram cu ei în lume. 18. ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei. ai vadit la cina aceea pe Iuda. 1-28 18. 5. Ei nu sunt din lume. stiindu-l pe el ca nu se va îndrepta. Precum M-ai trimis pe Mine în lume. 17. 12. 17. 1. Iar Iisus. unde era o grădină. unde sunt Eu. 24. dacă Mă căutaţi pe Mine.de a fi lumea. iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. 10. ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. 9. ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o. 2. Deci. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. dar Eu Te-am cunoscut. 17. Părinte. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o. şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei. decât fiul pierzării. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine. ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. că ai Tăi sunt. 18. Iar acum. unde era o grădină. precum M-ai iubit pe Mine. 17. 18. şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. Şi toate ale Mele sunt ale Tale. 15. 17. precum Noi una suntem: 17. 17. 7. voiesc ca. 26. 16. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog. Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. n-am pierdut pe nici unul. 18. păzeşte-i în numele Tău. Atunci când le-a spus: Eu sunt. luând oaste şi slujitori. Părinte Sfinte. 17. 6. 17. 9. după cum Tu. si cunoscând viclesugul vânzarii. 18. Doamne. 18. ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei. 4. Părinte drepte. 13. ca să se împlinească Scriptura. în care a intrat El şi ucenicii Săi. slava Tie! A 2-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. le-am dat-o lor. având sabie. 18. Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. Dar Simon-Petru.] Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 1-3. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. 17. în care Mi i-ai dat. Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus: Dintre cei pe care Mi i-ai dat. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. cuvântul Tău este adevărul. Deci Iuda. a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme. Eu îi păzeam în numele Tău. Zicând acestea. ca sa rapesti lumea de la cel strain: îndelung-Ragdatorule. 8. 18. şi lumea i-a urât. 17. Eu întru ei şi Tu întru Mine. 17. 22. întru Mine şi Eu întru Tine. 8. pentru că nu sunt din lume. ca să fie deplină bucuria Mea în ei.

25. Iar Petru a stat la poartă. 22. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului. 18. afară. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele. 18. şi era cu ei şi Petru. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. 21.18. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. Iar Simon-Petru stătea şi se încălzea.] cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul. apoi Sedealna (glas 7): Ce pricina te-a facut. deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. I-a dat lui Iisus o palmă. 59. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi. 13. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului. 16. 18. 68. Nu voi bea. 11. care era de faţă. 28. Deci a ieşit celălalt ucenic. şedea cu slugile. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. şi era dimineaţă. 24. Deci i-au zis: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat şi a zis: Nu sunt. a zis: Nu te-am văzut eu pe tine. iar îndelunga-rabdarea cea neasemanata si mare mila Mântuitorului se propovaduieste. 18. 18. ci să mănânce Paştile. 26. cine este cel ce Te-a lovit. ca să-L omoare. 14. 18. arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? 26. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 23. Iuda. în grădină. căci era socrul lui Caiafa. 64. 26. stând şi încălzindu-se. răspunzând. unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. cât bine te-ai facut uitator! Iata. 57. 26. 26. 26. 67. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela a zis: Nu sunt. zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. Ce vi se pare? Iar ei. 63. 26. slava Tie. şi stăteau şi se încălzeau. 12. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus: 26. Zicând: Prooroceşte-ne. 62. 26. 20. Hristoase. Şi iarăşi s-a lepădat Petru şi îndată a cântat cocoşul. 26. care era arhiereu al anului aceluia. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa arhiereul. Şi. 17. 19. au zis: Este vinovat de moarte. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu. 5/11 . bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 4-6. Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în teacă. Fiul lui Dumnezeu. 18. 18. Dar Iisus tăcea. intrând înăuntru. 57-75 26. dovedeşte ce este rău. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu. 58. 15. care era cunoscut arhiereului. Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc. Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat. şi a vorbit cu portăreasa şi a băgat pe Petru înăuntru. Una din slugile arhiereului. 66. 18. 26. cu El? 18. 27. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii. iar dacă am vorbit bine. A 3-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVI. zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului? 18. unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. 61. 18. Şi n-au găsit. care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea. oare. sculându-se. ca să vadă sfârşitul. iar ale tale nu le-a bagat în seama? O. 18. vânzator al Mântuitorului? Au doara te-a despartit din ceata Apostolilor? Au doara te-a lipsit de harul tamaduirilor? Au doara cinând împreuna cu ceilalti pe tine te-a gonit de la masa? Au doara picioarele celorlalti le-a spalat. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. Doamne. 26. unul din slujitorii. iar unii Îi dădeau palme. Şi L-au dus întâi la Anna. 18. Doamne. paharul pe care Mi l-a dat Tatăl? 18. [În vremea aceea. ca să nu se spurce. Iar arhiereii. Şi au scuipat în obrazul Lui. 60. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu. bătându-L cu pumnii. 18. că era frig. Şi ei n-au intrat în pretoriu. gândul tau cel nemultumitor se vadeste. Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc. de ce Mă baţi? 18. 65. Şi Simon-Petru şi un alt ucenic mergeau după Iisus. să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău. Şi zicând El acestea. 18.

19. 35. Şi ieşind afară. 75. slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. 26. când a auzit Pilat acest cuvânt. Deci a ieşit Iisus afară. 19. 4. 28. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară. zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L. Şi ieşind el la poartă. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. căci eu nu-I găsesc nici o vină. 11. 26. nu ţi L-am fi dat ţie. ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină. 5. 39. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit. slava Tie! A 4-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. 19. dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată. regele iudeilor! Şi-I dădeau palme. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 34. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. Şi o slujnică s-a apropiat de el.26. 13. 18. Ce ai făcut? 18. Pilat căuta să-L elibereze. 19. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? 19. Iar după puţin. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. cel ce era oarecând ucenic. Doamne. ci pe Baraba. 18. 7. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. Şi îndată a cântat cocoşul. Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta. vicleanul si nedreptul. 72. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are. Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. 1. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Şi zicând aceasta. Deci Pilat a ieşit la ei. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară. a plâns cu amar. mai mult s-a temut. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. si eu voi da voua pe Acela. 3. 12. 69. 26. auzind cuvintele acestea. l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. 18. afară. şi era dimineaţă. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta. nu eşti prieten al Cezarului. 18. 38. zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul. 73. iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta. Deci. 19. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul! 19. ci să mănânce Paştile. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume. Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a chemat pe Iisus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 18. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor. 28-40. 40. ca să dau mărturie pentru adevăr. Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. 74. 9. că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? 18. 30. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea. zicând: Nu pe Acesta. Deci au strigat iarăşi. [În vremea aceea. Şi ei n-au intrat în pretoriu. cum Iuda. 8. căci şi graiul te vădeşte. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus. a gândit vânzare asupra Ta! A cinat împreuna cu viclesug. 10. Ei au răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi răufăcător. Doamne. apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei. si mergând a zis preotilor: Ce-mi veti da mie. apoi Sedealna (glasul 8): O. 70. 71. Pentru aceasta. 32. 26. XIX. 19. oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. Dar este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus. 19. însemnând cu ce moarte avea să moară. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. 31. 19. 19. care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul. ca să nu se spurce. şi le-a zis: Ce învinuire aduceţi Omului Acestuia? 18. pe care îl spusese. 26. în curte. 18. I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. Îndelung-rabdatorule Doamne. 18. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 7-9. 19. Şi ostaşii. împletind cunună din spini. purtând cununa de spini şi mantia purpurie.] L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. 1-16. slava Tie. 33. Iar Baraba era tâlhar. de trei ori te vei lepăda de Mine. 6. 37. 19. 2. Deci Pilat. Care a stricat legea si a spurcat Sâmbata. 26. în locul 6/11 . zicând: Nu ştiu ce zici. 18. a ieşit iarăşi la iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină. 36. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat. 29. Voiţi deci să vă eliberez pe regele iudeilor? 18. 18. Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră. Iar Petru şedea afară. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te.

19. 14. 30. Iar după ce L-au batjocorit. 6. au luat trestia şi-L băteau peste cap. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez. 3-32 27. Judecatorul. Dumnezeule. 9. 27. a plecat şi. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. slava Tie. 27. 27. au cumpărat cu ei Ţarina Olarului. Şi L-a întrebat dregătorul. au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului. si când Te-ai înaltat pe lemn în mijlocul a doi tâlhari. Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. 12. până în ziua de astăzi. Deci adunaţi fiind ei. 27. iar evreieşte Gabbata. L-au dezbrăcat de hlamidă. pe Baraba sau pe Iisus. I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie. 7. 32. 27. pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui. 18. 19. slava Tie ! A 5-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci ostaşii dregătorului. 27. 26. 25. 27. 14. ci mai mare tulburare se face. I-au pus o hlamidă roşie. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 10-12. luând banii. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus. 27. 27. dregătorul avea obiceiul să elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau. 27. încât dregătorul se mira foarte. Şi scuipând asupra Lui. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. si ai fost dat lui Pilat. 27. Iar dregătorul. 27. Şi el. 27. 16. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? 27. s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi. 17. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui. 27. care se zice Hristos? 27. Tu. Şi împletind o cunună de spini. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! 27. 27. L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus săL răstignească. La sărbătoarea Paştilor. şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. 16. Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni. deoarece sunt preţ de sânge. care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi. 21. iar pe Iisus să-L piardă. 27. 27. şi. Îndelung-Rabdatorule. 10. Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul. 27. aruncând arginţii în templu. 23. s-a spânzurat. pentru îngroparea străinilor. Iar arhiereii. Şi era Vinerea Paştilor. pentru El. 8. cam la al şaselea ceas. Voi veţi vedea. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată. că mult am suferit azi. ducându-se. Doamne. ducând ei pe Iisus în pretoriu. Şi aveau atunci un vinovat vestit. pe care l-au preţuit fiii lui Israel. 28. îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El. 19. 27. Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt. A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! 27. 11.numit pardosit cu pietre. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii. Şi ţinând ei sfat. 3. 15. 20. 27. ai fost socotit cu cei fara-de-lege. Doamne. văzând că a fost osândit. preţul celui preţuit. 15. au găsit pe un om din Cirene. Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. în vis. 19. Doamne. le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba. cel ce L-a vândut. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui. slava Tie! 7/11 . zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte. 24. 22. Doamne. ca sa mântuiesti pe om. care se numea Baraba. ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! 27. 27. apoi Sedealna (glasul al 8-lea): Când ai stat înaintea Caiafei. regele iudeilor! 27. Atunci le-a eliberat pe Baraba. 27. Şi ieşind. zicând: Bucură-Te. răspunzând. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului acestuia. nu răspundea nimic. slava Tie. 31. Cel ce esti fara de pacate. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. 4. 29. 27. puterile ceresti s-au clatinat de frica. 5. zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. 13. Atunci Iuda. cu numele Simon. 27. au adunat în jurul Lui toată cohorta. Doamne.

De asemenea şi arhiereii. 15. 25. Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi. Cu porfira mincinoasa a fost îmbracat Cel ce îmbraca cerul cu nori. 16-32 15. 42. Iar după ce L-au răstignit. 39. 27. 22. 34. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau. care ce să ia. batjocorindu-L între ei. 15. dar pe Sine nu poate să Se mântuiască! 15. să Se coboare acum de pe cruce. bătându-şi joc de El. Şi au silit pe un trecător. Şi ostaşii. dar El n-a luat. Se pun nou stihiri. 36. 44. aruncând sorţi pentru ele. clătinându-şi capetele. pe Simon Cirineul. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. 27. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă. 27. Iar trecătorii Îl huleau. 21. Hristoase. 27. căzând în genunchi. 15. 28. (de trei ori) Cu cununa de spini a fost încununat Împaratul îngerilor. 27. 33.Urmeaza Antifoanele 13-15. 27. 40. 20. coboară-Te de pe cruce! 27. ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele Mele între ei. regele iudeilor. slava Tie. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu. nemurire ai invorât oamenilor. A 7-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. nu a voit să bea. şi. 15. şi au adunat toată cohorta. 18. 26. coborându-Te de pe cruce! 15. Şi [În vremea aceea] venind la locul numit Golgota. I-au pus-o pe cap. Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. Cu sulita a fost împuns Fiul Fecioarei. glasul al 4-lea. Doamne. L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui. 27. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau. Pe alţii i-a mântuit. Şi L-au dus la locul zis Golgota. care venea din ţarină. Şi L-au îmbrăcat în purpură şi. slava Tie! A 6-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. Şi după ce L-au batjocorit. 32. aruncând sorţi. zicând: Bucură-Te regele iudeilor! 15. 38. care înseamnă: Locul Căpăţânii. au împărţit hainele Lui. 15. Hristos. Doamne. 15. 43. adică în pretoriu. 27. Iar când L-au răstignit. iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum. 8/11 . şezând. 35. gustând. şi vom crede în El. Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 41. slava Tie! Urmeaza Fericirile. ziceau: 27. 33-54 27. Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. 29. Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari. ziceau: Pe alţii a mântuit. Arata-ne noua si slavita învierea Ta! (de trei ori) Sedealna (glasul al 4-lea): Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tau. 23. ca să vedem şi să credem. 15. 24. cu cărturarii şi cu bătrânii. împletindu-I o cunună de spini. Mântuitorul nostru. Şi au început să se plece în faţa Lui. preotul scoate crucea din Sfântul Altar si o pune în milocul bisericii spre închinare: Astazi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pe ape. Închinamu-ne patimilor Tale. 31. Asemenea şi arhiereii. 27. să Se coboare de pe cruce. pe cruce fiind rastignit si cu sulita împuns. 27. iar la troparul care urmeaza (glasul al 6-lea) din Antifonul al 15-lea. unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. 15. iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel. 19. care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". 37. Şi zicând: Tu. 30. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere. era ceasul al treilea. I se închinau. regele lui Israel. 15. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El. clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Iar [În vremea aceea] ostaşii L-au dus înăuntrul curţii. 17. 16. tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. împreună cu cărturarii. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. Îl păzeau acolo. ca să ducă crucea Lui. 15. 15. 15. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. 15. dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus.

Doamne. Doamne. 46. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus. Şi-a dat duhul. Şi ieşind din morminte. Şi-a dat duhul. slava Tie! Si se face citire. Icos: Vazând mieluseau. 23. 47. ca pe Acela L-a vazut Maria pe lemn si a zis: Desi rabzi rastignire. 27. văzând cele ce s-au făcut. 49. se întorceau bătându-şi pieptul. Doamne. s-a făcut întuneric peste tot pământul. s-au înfricoşat foarte. slava Tie! Urmeaza Tricântarea. stăteau departe. 40. 27. Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor. să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie. Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. 27. zicând: Cu adevărat. privind acestea. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi. văzând cutremurul şi cele întâmplate. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo. 23. 48. 52. Evanghelia a opta : A 8-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXIII. Şi Iisus. alergând îndată şi luând un burete. slava Tie. 51. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. alesul lui Dumnezeu. 27. 42. Şi celălalt. văzând cele întâmplate. Şi noi pe drept. Şi erau duşi şi alţii. 50. nu ma trece tacând. până la ceasul al nouălea. Şi toţi cunoscuţii Lui. au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. 48. au aruncat sorţi. 45. 39. 34. veniti toti sa-L laudam. 43. 38. 36. Când soarele s-a întunecat. merge-voi cu Tine. Doamne.27. glasul al 8-lea: Pe Cel ce s-a rastignit pentru noi. Şi acestea zicând. lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu. 23. sau voi astepta mai bine? Da-mi cuvânt. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. îl certa. 35. Apoi Psalmul 50 si. Maria. pentru ce M-ai părăsit? 27. că eşti în aceeaşi osândă? 23. 23. si acolo Te grabesti acum. unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. 27. mergea dupa El zdrobita. slava Tie. iar căpeteniile îşi băteau joc de El. Şi unul dintre ei. 41. Fiul lui Dumnezeu era Acesta! Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! 23. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau. căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele. Cuvinte. 23. dupa acesta. Îi da să bea. catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. Cântarea a 5-a. 27. zicând: Cu adevărat. 23. strigând iarăşi cu glas mare. 32-49 23. în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte. 27. 23. 44. Şi iată. Acesta însă n-a făcut nici un rău. când vei veni în împărăţia Ta. 9/11 . iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. zicând: Eli. Iar ceilalţi ziceau: Lasă. iartă-le lor. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare. Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. 33. Iar Iisus zicea: Părinte. după învierea Lui. apoi Condac. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie. 23. Fiule. astăzi vei fi cu Mine în rai. ca sa le mai faci lor vin din apa? Oare. 27. şi femeile care Îl însoţiseră din Galileea. ca Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. 23. ca să-i omoare împreună cu El. Iar sutaşul. 49. Cel ce m-ai pazit curata. Iar de la ceasul al şaselea. Dumnezeul Meu. auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. 54. 53. Fiule? Pentru ce faci aceasta calatorie grabnica? Au doara este iarasi alta nunta în Cana. 46. strigând asa: Unde mergi. zicând: Pe alţii i-a mântuit. aducându-I oţet. Doamne. zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu. 23. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă. latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor. Omul Acesta drept a fost. a slăvit pe Dumnezeu. dacă El este Hristosul. a zis: Părinte. Iar Iisus. 23. Şi sta poporul privind. Eli. 23. 23. 45. 37. Şi împărţind hainele Lui. Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii. şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat. împreuna cu alte femei. doi făcători de rele. pe Mieluselul sau tras spre junghiere. 23. 32. 23. 47. strigând cu glas tare. că nu ştiu ce fac. Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti. răspunzând.

care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu. ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os". văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături. şi Maria Magdalena. iar cei care Îl loviseră. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. inchinamu-ne Tie. 19. nu I-au zdrobit fluierele. Doamne. căci era mare ziua sâmbetei aceleia. de la Ioan : A 9-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte. in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi. pe tâlharul în rai. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns". Şi era acolo un vas plin cu oţet. Dumnezeul parintilor nostri. mama lui Iosi. slava Tie. Dumnezeule. Dar venind la Iisus. Cel ce ridici pacatele lumii. Doamne. l-au dus la gura Lui. slava Tie! Si îndata Laudele : Toata suflarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri. Se pun stihirile. 19. Deci iudeii. [În vremea aceea] venind Iosif cel din Arimateea. L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. ca să se împlinească Scriptura. [În vremea aceea] stăteau. a zis mamei Sale: Femeie. ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce. Imparate ceresc. 47. 27. 44. Amin. 19. laudati pe El intru cele inalte. Apoi Evanghelia a noua. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă. Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui. cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce. Laudamu-Te. priveau unde L-au pus. Parinte atottiitorule. 34. Doamne. 32. 30. Doamne Dumnezeule. şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. 28. Tie se cuvine cantare. 26. Ca Tu esti Unul Sfant. multumim Tie pentru slava Ta cea mare. Tu esti Unul Domn Iisus Hristos. 43-47 15. a dăruit lui Iosif trupul. Doamne. 19. 15. In toate zilele bine Te voi cuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. Doamne. îndrăznind. Fiule. 46. dacă au văzut că deja murise. 31. a zis: Mi-e sete. Deci Iisus. 35. Şi-a dat duhul. chemând pe sutaş. ca şi voi să credeţi. de trei ori: Întru o zi ai învrednici. 19. şi acela ştie că spune adevărul. lângă crucea lui Iisus. intre oameni bunavoire. Tie se cuvine cantare. şi. Laudati-L pe El toti ingerii Lui. Doamne.Urmeaza Sinaxarul pentru Sfânta si Marea Vineri. Fiul Tatalui. slava Tie. Dumnezeule. 10/11 . bine Te cuvantam. 25-37 19. Doamne. Doamne. 19. Deci după ce a luat oţetul. Doamne. intru marirea lui Dumnezeu Tatal. ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum. si pe mine lumineaza-ma cu lemnul Crucii. Mieluselul lui Dumnezeu. 19. fiindcă era vineri. 29. Apoi Luminânda (exapostilaria). 37. si ne miluieste pe noi. Căci s-au făcut acestea. si laudat si preaslavit este numele Tau in veci. laudati-L pe El toate puterile Lui. Şi aflând de la sutaş. slavimu-Te. apoi Evanghelia a zecea. Şi Iosif. Dumnezeule. si ma mântuieste. apoi Cântarile a 8-a si a 9-a ale Tricântarii. Iar Maria Magdalena şi Maria. mama Lui şi sora mamei Lui. Cel ce ridici pacatul lumii. de la Marcu : A 10-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. Invredniceste-ne. 19. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi. Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Şi plecându-Şi capul. punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet. 25. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 43. Maria lui Cleopa. Amin. iată fiul tău! 19. 45. care era răstignit împreună cu el. slava Tie! Apoi Doxologia : Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace. a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. sfetnic ales. 15. După aceea. 33. Primeste rugaciunea noastra. Unule-Nascut. 36. 15. 19. 15. l-a întrebat dacă a murit de mult. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată. Bine esti cuvantat. au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. miluieste ne pe noi. 19. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt. 19.

invata-ma sa fac voia Ta. Doamne. în care nu mai fusese nimeni îngropat. ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus.. 27. Şi a venit şi Nicodim. cu scump sângele Tau. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme. Sfinte fara de moarte. Mântuitorul nostru. Evanghelia a unsprezecea. 62-66 27. de la Ioan : A 11-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. Sfinte Tare. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină. slava Tie. la Tine am scapat. Sfinte Tare. 19. 19. precum este obiceiul de înmormântare la iudei.. Apoi mai pe larg: Sfinte Dumnezeule. Pe Cruce pironindu-Te si cu sulita împungându-Te. Si acum.Fie. care este după vineri. 27. Doamne. 65. din pricina vinerii iudeilor. ca am gresit Tie. După acestea Iosif din Arimateea. intru lumina Ta vom vedea lumina. Bine esti cuvantat. 64. 62. fiind ucenic al lui Iisus. acolo L-au pus pe Iisus. pentru că mormântul era aproape. a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi. Deci. slava Tie! Troparul. pecetluind piatra. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui. Si îndata. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Iar ei. mila Ta spre noi. 19. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Iar a doua zi. precum am nadajduit intru Tine. 27. dar într-ascuns. 19. glasul al 4-lea : Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii. Apoi ectenia obisnuita si apolisul... Si Ecfonisul: Ca Dumnezeul milelor. Doamne.nistea. miluieste-ne pe noi (de trei ori). Si îndata. Pilat le-a zis: Aveţi strajă. Deci. şi în grădină un mormânt nou. Doamne. miluieste-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule. Doamne.. Sfinte fara de moarte. si apoi Evanghelia a douasprezecea.com/postul-mare/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-domnului. Doamne. vindeca sufletul meu. 41. ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre de dimineata Domnului. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Slava. aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe. slava Tie. 40. fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula. Doamne.htm 11/11 . Sfinte fara de moarte. miluieste-ne pe noi. Zicând: Doamne. de frica iudeilor. ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. au întărit mormântul cu strajă. 38-42 19. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. ca Tu esti Dumnezeul meu. Ca la Tine este izvorul vietii. s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat.. de la Matei : A 12-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. ducându-se. 39. *** http://www. 27. 38. nemurire ai izvorât oamenilor. invata-ma indreptarile Tale (de 3 ori). slava Tie. scapare Te-ai facut noua in neam si in neam. 66. slava Tie! Urmeaza Stihoavna. 42.. Eu am zis: Doamne. Şi Pilat i-a dat voie. mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. cel care venise la El mai înainte noaptea. 63. miluieste-ma.. Doamne.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->