Slujba celor 12 Evanghelii ale Sfintelor si Mântuitoarelor Patimi ale Domnului si Mântuitorului nostru Iisus Hristos care se citesc

la Denia in seara de Joia Mare
Troparul : Când maritii ucenici la spalarea cinei s-au luminat, atunci Iuda cel rau credincios, cu iubirea de argint bolnavindu-se, s-a întunecat, si judecatorilor celor fara de lege, pe Tine, Judecatorul cel drept, te-a dat. Vezi dar, iubitorule de avutii, pe cel ce pentru aceasta spânzurare si-a agonisit. Fugi de sufletul nesatios, cel ce a îndraznit unele ca acestea asupra Învatatorului. Cela ce esti spre toti bun, Doamne, slava Tie! Prima Evanghelie a Patimilor : Ioan XIII, 31-38; XIV; XV; XVII; XVII; XVIII, 1. 13, 31. [Zis-a Domnul ucenicilor Sai:] Acum a fost preaslăvit Fiul Omului şi Dumnezeu a fost preaslăvit întru El. 13, 32. Iar dacă Dumnezeu a fost preaslăvit întru El, şi Dumnezeu Îl va preaslăvi întru El şi îndată Îl va preaslăvi. 13, 33. Fiilor, încă puţin timp sunt cu voi. Voi Mă veţi căuta, dar, după cum am spus iudeilor - că unde Mă duc Eu, voi nu puteţi veni - vă spun vouă acum. 13, 34. Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum Eu v-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. 13, 35. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii. 13, 36. Doamne, L-a întrebat Simon-Petru, unde Te duci? Răspuns-a Iisus: Unde Mă duc Eu, tu nu poţi să urmezi Mie acum, dar mai târziu Îmi vei urma. 13, 37. Zis-a Petru Lui: Doamne, de ce nu pot să urmez Ţie acum? Sufletul meu îl voi da pentru Tine. 13, 38. Iisus i-a răspuns: Vei pune sufletul tău pentru Mine? Adevărat, adevărat zic ţie că nu va cânta cocoşul, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori! 14, 1. Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. 14, 2. În casa Tatălui Meu multe locaşuri sunt. Iar de nu, v-aş fi spus. Mă duc să vă gătesc loc. 14, 3. Şi dacă Mă voi duce şi vă voi găti loc, iarăşi voi veni şi vă voi lua la Mine, ca să fiţi şi voi unde sunt Eu. 14, 4. Şi unde Mă duc Eu, voi ştiţi şi ştiţi şi calea. 14, 5. Toma i-a zis: Doamne, nu ştim unde Te duci; şi cum putem şti calea? 14, 6. Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. 14, 7. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. 14, 8. Filip I-a zis: Doamne, arată-ne nouă pe Tatăl şi ne este de ajuns. 14, 9. Iisus i-a zis: De atâta vreme sunt cu voi şi nu M-ai cunoscut, Filipe? Cel ce M-a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl. Cum zici tu: Arată-ne pe Tatăl? 14, 10. Nu crezi tu că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl este întru Mine? Cuvintele pe care vi le spun nu le vorbesc de la Mine, ci Tatăl - Care rămâne întru Mine - face lucrările Lui. 14, 11. Credeţi Mie că Eu sunt întru Tatăl şi Tatăl întru Mine, iar de nu, credeţi-Mă pentru lucrările acestea. 14, 12. Adevărat, adevărat zic vouă: cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face, pentru că Eu Mă duc la Tatăl. 14, 13. Şi orice veţi cere întru numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl întru Fiul. 14, 14. Dacă veţi cere ceva în numele Meu, Eu voi face. 14, 15. De Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. 14, 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, 14, 17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi! 14, 18. Nu vă voi lăsa orfani: voi veni la voi. 14, 19. Încă puţin timp şi lumea nu Mă va mai vedea; voi însă Mă veţi vedea, pentru că Eu sunt viu şi voi veţi fi vii. 14, 20. În ziua aceea veţi cunoaşte că Eu sunt întru Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. 14, 21. Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte; iar cel ce Mă iubeşte pe Mine va fi iubit de Tatăl Meu şi-l voi iubi şi Eu şi Mă voi arăta lui. 14, 22. I-a zis Iuda, nu Iscarioteanul: Doamne, ce este că ai să Te arăţi nouă, şi nu lumii? 14, 23. Iisus a răspuns şi i-a zis: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face locaş la el. 1/11

2. Iar toate acestea le vor face vouă din cauza numelui Meu. căci vine stăpânitorul acestei lumi şi el nu are nimic în Mine. dacă nu rămâne în viţă. 15. 21. dacă au păzit cuvântul Meu. Dacă vă urăşte pe voi lumea. 15. 25. 15. 29. 24. dacă nu rămâneţi în Mine. Voi sunteţi prietenii Mei. 15. şi roada voastră să rămână.14. Nu voi mai vorbi multe cu voi. tot aşa nici voi. 26. 18. Dacă cineva nu rămâne în Mine se aruncă afară ca mlădiţa şi se usucă. 25. 15. 24. 11. Iar când va veni Mângâietorul. 15. Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. 14. 31. 2/11 . nu precum dă lumea vă dau Eu. Orice mlădiţă care nu aduce roadă întru Mine. Să nu se tulbure inima voastră. 14. 14. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el. 15. Aduceţi-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: Nu este sluga mai mare decât stăpânul său. ca bucuria Mea să fie în voi şi ca bucuria voastră să fie deplină. De M-aţi iubi v-aţi bucura că Mă duc la Tatăl. 15. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Precum M-a iubit pe Mine Tatăl. 28. Care de la Tatăl purcede. 30. 27. 16. 3. Şi acum v-am spus acestea înainte de a se întâmpla. 27. ci v-am numit pe voi prieteni. 8. 15. urăşte şi pe Tatăl Meu. Precum mlădiţa nu poate să aducă roadă de la sine. 16. 14. 7. Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu. căci fără Mine nu puteţi face nimic. rămâneţi întru iubirea Mea. 14. pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute. 5. voi sunteţi mlădiţele. 15. Aceasta vă poruncesc: să vă iubiţi unul pe altul. Mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are. Duhul Adevărului. 15. 15. 15. De n-aş fi venit şi nu le-aş fi vorbit. fiindcă ei nu cunosc pe Cel ce M-a trimis. 15. 26. De acum nu vă mai zic slugi. dar pentru că nu sunteţi din lume. 15. cereţi ceea ce voiţi şi se va da vouă. ca mai multă roadă să aducă. 15. 15. 15. 15. păcat nu ar avea. Eu sunt viţa. precum v-am iubit Eu. Duhul Sfânt. 22. 15. ca Tatăl să vă dea orice-I veţi cere în numele Meu. Întru aceasta a fost slăvit Tatăl Meu. 17. Şi voi mărturisiţi. ca să nu vă smintiţi. 1. lumea ar iubi ce este al său. Dar ca să cunoască lumea că Eu iubesc pe Tatăl şi precum Tatăl Mi-a poruncit aşa fac. 15. şi orice mlădiţă care aduce roadă. ci al Tatălui care M-a trimis. 15. 15. ca sufletul lui să şi-l pună pentru prietenii săi. Dar cuvântul pe care îl auziţi nu este al Meu. 14. în numele Meu. pentru că Tatăl este mai mare decât Mine. fiind cu voi. şi pe al vostru îl vor păzi. 15. Aţi auzit că v-am spus: Mă duc şi voi veni la voi. de aceea lumea vă urăşte. Dacă M-au prigonit pe Mine. dar acum M-au şi văzut şi M-au urât şi pe Mine şi pe Tatăl Meu. dar acum n-au cuvânt de dezvinovăţire pentru păcatul lor. ca să aduceţi roadă multă şi să vă faceţi ucenici ai Mei. 6. Sculaţi-vă. că sluga nu ştie ce face stăpânul său. Pace vă las vouă. 14. dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. 10. Acela va mărturisi despre Mine. 23. 15. ci Eu v-am ales pe voi din lume. acela aduce roadă multă. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unul pe altul. Acestea vi le-am spus. 14. 9. ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi. Dar Mângâietorul. 1. Dacă rămâneţi întru Mine şi cuvintele Mele rămân în voi. Dacă păziţi poruncile Mele. pe Care-L va trimite Tatăl. Acestea vi le-am spus. să mergem de aici. El o curăţeşte. 4. pacea Mea o dau vouă. veţi rămâne întru iubirea Mea după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu şi rămân întru iubirea Lui. nici să se înfricoşeze. 15. pentru cuvântul pe care vi l-am spus. Cel ce nu Mă iubeşte nu păzeşte cuvintele Mele. Acestea vi le-am spus. 12. El o taie. Acum voi sunteţi curaţi. Dar (aceasta). 19. pentru că de la început sunteţi cu Mine. ca să credeţi când se vor întâmpla. şi pe voi vă vor prigoni. De nu aş fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut păcat nu ar avea. pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl. 15. ca să se împlinească cuvântul cel scris în Legea lor: "M-au urât pe nedrept". să ştiţi că pe Mine mai înainte decât pe voi M-a urât. şi le adună şi le aruncă în foc şi ard. Dacă aţi fi din lume. Nu voi M-aţi ales pe Mine. aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Cel ce Mă urăşte pe Mine. 13. 15. 20.

fiindcă voi M-aţi iubit pe Mine şi aţi crezut că de la Dumnezeu am ieşit. 9. 16. 18. 16. l-am săvârşit. cu slava pe care am avut-o la Tine. 16. 16. întristarea a umplut inima voastră. Eu am biruit lumea. ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti. 32. 3. 15. Şi acestea le vor face. 16. Ieşit-am de la Tatăl şi am venit în lume. şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. Deci unii dintre ucenicii Lui ziceau între ei: Ce este aceasta ce ne spune: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. 28. cereţi şi veţi primi. Acela Mă va slăvi. vă va călăuzi la tot adevărul. 21. dar întristarea voastră se va preface în bucurie. 27. 16. Căci dacă nu Mă voi duce. şi că Mă duc la Tatăl? 16. De aceea credem că ai ieşit de la Dumnezeu. Iar acestea vi le-am spus. 16. 6. Eu Te-am preaslăvit pe Tine pe pământ. Şi El. de aceea am zis că din al Meu ia şi vă vesteşte vouă. adevărat zic vouă că voi veţi plânge şi vă veţi tângui. Iată vine ceasul. 16. 16. preaslăveşte-Mă Tu. 22. Până acum n-aţi cerut nimic în numele Meu. Şi de judecată. De păcat. Dar acum Mă duc la Cel ce M-a trimis şi nimeni dintre voi nu întreabă: Unde Te duci? 16. când e să nască. dar vine ceasul când tot cel ce vă va ucide să creadă că aduce închinare lui Dumnezeu. Părinte. dar acum nu puteţi să le purtaţi. iarăşi las lumea şi Mă duc la Tatăl. 5. 25. Mângâietorul nu va veni la voi. 2. ca să vă risipiţi fiecare la ale sale şi pe Mine să Mă lăsaţi singur. Căci Însuşi Tatăl vă iubeşte pe voi. că am zis: Puţin şi nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea? 16. 16. 16. 12. 16. Acestea vi le-am spus în pilde. Încă multe am a vă spune. 16. Voi vă veţi întrista. adevărat zic vouă: Orice veţi cere de la Tatăl în numele Meu El vă va da. De dreptate. 16. Au zis ucenicii Săi: Iată acum vorbeşti pe faţă şi nu spui nici o pildă. 17. Puţin şi nu Mă veţi mai vedea. a zis: Părinte. venind. 16. 14. 16. 16. iar lumea se va bucura. 4. 16. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine. ca să vă aduceţi aminte de ele. 16. că Eu vi le-am spus. Precum I-ai dat stăpânire peste tot trupul. nici pe Mine. Acestea vi le-am grăit. 20. Femeia. 17. 16. Dar nu sunt singur. 13. 5. la Tine Însuţi. 16. 1. Şi a cunoscut Iisus că voiau să-L întrebe şi le-a zis: Despre aceasta vă întrebaţi între voi. Ci. 17. pentru că Eu Mă duc la Tatăl. Toate câte are Tatăl ale Mele sunt. Iar când va veni Acela. 16. Acum ştim că Tu ştii toate şi nu ai nevoie ca să Te întrebe cineva. fiindcă v-am spus acestea. şi a şi venit. Acestea a vorbit Iisus şi. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. ca întru Mine pace să aveţi. dar îndrăzniţi. va vădi lumea de păcat şi de dreptate şi de judecată. 8. 2. 16. 33. Şi acestea nu vi le-am spus de la început. ci pe faţă vă voi vesti despre Tatăl. 29. În lume necazuri veţi avea. pentru că Mă duc la Tatăl Meu şi nu Mă veţi mai vedea. 11. se întristează. 10. 16. 17. Duhul Adevărului. 26. 17. dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde. 7. 23. pentru bucuria că s-a născut om în lume. Iisus le-a răspuns: Acum credeţi? 16. dar după ce a născut copilul. lucrul pe care Mi l-ai dat să-l fac. ridicând ochii Săi la cer. pentru că Tatăl este cu Mine. pentru că din al Meu va lua şi vă va vesti. În ziua aceea veţi cere în numele Meu. Deci şi voi acum sunteţi trişti. şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. 17. pentru că n-au cunoscut nici pe Tatăl. singurul Dumnezeu adevărat. Îl voi trimite la voi. 16. ca să dea viaţă veşnică tuturor acelora pe care Tu i-ai dat Lui. 16. Adevărat. Şi acum. ca bucuria voastră să fie deplină. Şi în ziua aceea nu Mă veţi întreba nimic. nu-şi mai aduce aminte de durere. 19. 30. Deci ziceau: Ce este aceasta ce zice: Puţin? Nu ştim ce zice.16. şi nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. ca şi Fiul să Te preaslăvească. 4. 16. pentru că ei nu cred în Mine. a venit ceasul! Preaslăveşte pe Fiul Tău. 3. dar iarăşi vă voi vedea şi se va bucura inima voastră şi bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Dar Eu vă spun adevărul: Vă este de folos ca să mă duc Eu. fiindcă eram cu voi. Adevărat. fiindcă a sosit ceasul ei. Vă vor scoate pe voi din sinagogi. 31. 24. 16. căci nu va vorbi de la Sine. iar dacă Mă voi duce. când va veni ceasul lor. pentru că stăpânitorul acestei lumi a fost judecat. mai înainte 3/11 .

apoi Sedealna (glas 7): Ospatând la cina pe ucenici. 14. 18. 1. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog. în care a intrat El şi ucenicii Săi. Şi le-am făcut cunoscut numele Tău şi-l voi face cunoscut. iar ei în lume sunt şi Eu vin la Tine. Eu îi păzeam în numele Tău. 17. precum Noi una suntem: 17. si cunoscând viclesugul vânzarii. să fie împreună cu Mine şi aceia pr care Mi i-ai dat. 17. ca iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei. ca şi ei să fie sfinţiţi întru adevăr. Părinte. unde era o grădină. ca să se împlinească Scriptura. Eu le-am dat cuvântul Tău. Pentru ei Eu Mă sfinţesc pe Mine Însumi. lăsaţi pe aceştia să se ducă. ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. 15. precum Eu nu sunt din lume. ca să fie una. Atunci când le-a spus: Eu sunt.de a fi lumea. Şi Eu nu mai sunt în lume. 9. Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. Când eram cu ei în lume. El le-a zis: Eu sunt. 18. 7. 13. 6. Răspuns-au Lui: Pe Iisus Nazarineanul. ai vadit la cina aceea pe Iuda. Răspuns-a Iisus: V-am spus că Eu sunt. 10. 21. a ieşit şi le-a zis: Pe cine căutaţi? 18. 18. şi i-am păzit şi n-a pierit nici unul dintre ei. Pentru că cuvintele pe care Mi le-ai dat le-am dat lor. Acum au cunoscut că toate câte Mi-ai dat sunt de la Tine. 11. 22. Dar Simon-Petru. Iar acum. 17. ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis. 17. 4/11 . slava Tie! A 2-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. 4. 17. 18. de la arhierei şi farisei. 24. vin la Tine şi acestea le grăiesc în lume. 23. 17. a scos-o şi a lovit pe sluga arhiereului şi i-a tăiat urechea dreaptă. Doamne. 7. Arătat-am numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat Mie din lume. 18. 18. ştiind toate cele ce erau să vină asupra Lui. ca să vadă slava mea pe care Mi-ai dat-o. unde sunt Eu. 18. 8. 1-28 18. a venit acolo cu felinare şi cu făclii şi cu arme. si vrând sa arati tuturor ca Te-ai dat de bunavoie. precum nici Eu nu sunt din lume. nu pentru lume Mă rog. slava Tie. 17. pe cei ce Mi i-ai dat. Doamne. le-am dat-o lor. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 1-3. şi au crezut că Tu M-ai trimis. Şi iarăşi i-a întrebat: Pe cine căutaţi? Iar ei au zis: Pe Iisus Nazarineanul. 1. 10. Precum M-ai trimis pe Mine în lume. 3. 5. stiindu-l pe el ca nu se va îndrepta. luând oaste şi slujitori. 17. 12. 8. ca să fie una precum suntem şi Noi. şi aceştia au cunoscut că Tu M-ai trimis. pentru că Tu M-ai iubit pe Mine mai înainte de întemeierea lumii. şi lumea i-a urât. în care a intrat El şi ucenicii Săi. Eu pentru aceştia Mă rog. 17. unde era o grădină. Iar Iuda vânzătorul era şi el cu ei. în care Mi i-ai dat. Sfinţeşte-i pe ei întru adevărul Tău. ca ei să fie desăvârşiţi întru unime. având sabie. Eu întru ei şi Tu întru Mine. Ca să se împlinească cuvântul pe care l-a spus: Dintre cei pe care Mi i-ai dat. 19. 26. Părinte Sfinte. după cum Tu. Părinte drepte. iar ei le-au primit şi au cunoscut cu adevărat că de la Tine am ieşit. 20. 17. şi ale Tale sunt ale Mele şi M-am preaslăvit întru ei. 17. Iar Iisus. 17. 17. 17.] Iisus a ieşit cu ucenicii Lui dincolo de pârâul Cedrilor. 17. iar numele slugii era Malhus. 9. Părinte. pentru că nu sunt din lume. pentru că adesea Iisus şi ucenicii Săi se adunau acolo. ca să fie deplină bucuria Mea în ei. 16. Nu mă rog ca să-i iei din lume. Şi toate ale Mele sunt ale Tale. aşa şi aceştia în Noi să fie una. 17. precum M-ai iubit pe Mine. 17. Zicând acestea. că ai Tăi sunt. Ai Tăi erau şi Mie Mi i-ai dat şi cuvântul Tău l-au păzit. 2. Şi slava pe care Tu Mi-ai dat-o. 25. 18. şi să cunoască lumea că Tu M-ai trimis şi că i-ai iubit pe ei. ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean. 17. 18. 17. Deci. [În vremea aceea. Deci Iuda. dar Eu Te-am cunoscut. 17. cuvântul Tău este adevărul. ei s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. ca sa rapesti lumea de la cel strain: îndelung-Ragdatorule. prin cuvântul lor. ci şi pentru cei ce vor crede în Mine. Ei nu sunt din lume. Iar Iuda vânzătorul cunoştea acest loc. lumea pe Tine nu te-a cunoscut. Ca toţi să fie una. 17. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 18. păzeşte-i în numele Tău. dacă Mă căutaţi pe Mine. şi Eu i-am trimis pe ei în lume. voiesc ca. întru Mine şi Eu întru Tine. n-am pierdut pe nici unul. decât fiul pierzării. 6.

oare. deşi veniseră mulţi martori mincinoşi. 63. Iisus i-a răspuns: Tu ai zis. căci era socrul lui Caiafa. 26. [În vremea aceea. 22. 26. 16. au zis: Este vinovat de moarte. care era cunoscut arhiereului. 18. paharul pe care Mi l-a dat Tatăl? 18. 12. Deci ostaşii şi comandantul şi slujitorii iudeilor au prins pe Iisus şi L-au legat. Iată aceştia ştiu ce am spus Eu. 18. ca să nu se spurce. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 4-6. unul din slujitorii. Ce vi se pare? Iar ei. intrând înăuntru. să ne spui nouă de eşti Tu Hristosul. 18. 26. iar unii Îi dădeau palme. 65. Acesta a zis: Pot să dărâm templul lui Dumnezeu şi în trei zile să-l clădesc. Deci arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui. 26. Iar Simon-Petru stătea şi se încălzea. 18.18. Şi n-au găsit. Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău. Una din slugile arhiereului. 25. că era frig. 23. 28. în grădină. 21. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit pe faţă lumii. 58. 18. 66. zicând: Aşa răspunzi Tu arhiereului? 18. 14. Iar arhiereii. 11. Iar ucenicul acela era cunoscut arhiereului şi a intrat împreună cu Iisus în curtea arhiereului. iar dacă am vorbit bine. 18. a zis: Nu te-am văzut eu pe tine. Doamne. 18. şi era dimineaţă. Deci slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia? Acela a zis: Nu sunt. şi a vorbit cu portăreasa şi a băgat pe Petru înăuntru. cine este cel ce Te-a lovit. Hristoase. gândul tau cel nemultumitor se vadeste. 15. iar îndelunga-rabdarea cea neasemanata si mare mila Mântuitorului se propovaduieste. Mai pe urmă însă au venit doi şi au spus: 26. 26. Iar Petru Îl urma de departe până a ajuns la curtea arhiereului şi. 18. care era de faţă. A 3-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVI. care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea. şi stăteau şi se încălzeau. ca să vadă sfârşitul. 57. vânzator al Mântuitorului? Au doara te-a despartit din ceata Apostolilor? Au doara te-a lipsit de harul tamaduirilor? Au doara cinând împreuna cu ceilalti pe tine te-a gonit de la masa? Au doara picioarele celorlalti le-a spalat. 13. 27. 18. cu El? 18. 17. Şi vă spun încă: De acum veţi vedea pe Fiul Omului şezând de-a dreapta puterii şi venind pe norii cerului. 60. Deci L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Şi au scuipat în obrazul Lui. Deci a ieşit celălalt ucenic. Deci i-au zis: Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? El s-a lepădat şi a zis: Nu sunt. Şi iarăşi s-a lepădat Petru şi îndată a cântat cocoşul. 18. 26. iar ale tale nu le-a bagat în seama? O. 57-75 26. 67. unde erau adunaţi cărturarii şi bătrânii. cât bine te-ai facut uitator! Iata. slava Tie. răspunzând. 20. 18. Deci a zis Iisus lui Petru: Pune sabia în teacă. zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. arhiereul I-a zis: Nu răspunzi nimic la ceea ce mărturisesc aceştia împotriva Ta? 26. Şi ei n-au intrat în pretoriu. 26. I-a dat lui Iisus o palmă. şi era cu ei şi Petru. 18. Şi L-au dus întâi la Anna. Deci Anna L-a trimis legat la Caiafa arhiereul. Iar Petru a stat la poartă. Zicând: Prooroceşte-ne. Şi arhiereul I-a zis: Te jur pe Dumnezeul cel viu. Şi Caiafa era cel ce sfătuise pe iudei că este de folos să moară un om pentru popor. Iuda. 62. de ce Mă baţi? 18. 24. care era arhiereu al anului aceluia. 18. Şi zicând El acestea. Şi. Fiul lui Dumnezeu. Doamne. bătându-L cu pumnii. stând şi încălzindu-se. Dar Iisus tăcea. apoi Sedealna (glas 7): Ce pricina te-a facut. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. ca să-L omoare. 26. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele.] cei care au prins pe Iisus L-au dus la Caiafa arhiereul. 68. afară. bătrânii şi tot sinedriul căutau mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus. sculându-se. 64. 59. Nu voi bea. dovedeşte ce este rău. 26. 19. unde se adună toţi iudeii şi nimic nu am vorbit în ascuns. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu. 26. 5/11 . 18. şedea cu slugile. 61. Şi Simon-Petru şi un alt ucenic mergeau după Iisus. Iar slugile şi slujitorii făcuseră foc. ci să mănânce Paştile.

Deci au strigat iarăşi. căci eu nu-I găsesc nici o vină. Şi Pilat a ieşit iarăşi afară şi le-a zis: Iată vi-L aduc pe El afară. zicând: Şi tu erai cu Iisus Galileianul. 71. iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta. Şi iarăşi s-a lepădat cu jurământ: Nu cunosc pe omul acesta. 39. nu ţi L-am fi dat ţie. zicând: Nu pe Acesta. în locul 6/11 . Şi ieşind el la poartă. vicleanul si nedreptul. 18. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului. 19. ca să nu se spurce. apoi Sedealna (glasul 8): O. când a auzit Pilat acest cuvânt. 73. 18. 69. 13. 32. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 7-9. a gândit vânzare asupra Ta! A cinat împreuna cu viclesug. 12. afară. 18. l-a văzut alta şi a zis celor de acolo: Şi acesta era cu Iisus Nazarineanul. că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu. apropiindu-se cei ce stăteau acolo au zis lui Petru: Cu adevărat şi tu eşti dintre ei. 35. Doamne. 4. 1-16. Iudeii însă i-au răspuns: Nouă nu ne este îngăduit să omorâm pe nimeni. 29. L-a dus afară pe Iisus şi a şezut pe scaunul de judecată. şi le-a zis: Ce învinuire aduceţi Omului Acestuia? 18. 28. slava Tie. Răspuns-a Iisus: De la tine însuţi zici aceasta. Dar el s-a lepădat înaintea tuturor. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul! 19. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară. 26. Şi Petru şi-a adus aminte de cuvântul lui Iisus. 19. Iar Baraba era tâlhar. 40. 19. Dacă împărăţia Mea ar fi din lumea aceasta. Şi îndată a cântat cocoşul. 11. sau alţii ţi-au spus-o despre Mine? 18. slava Tie! A 4-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XVIII. 19. Îndelung-rabdatorule Doamne. 9. Deci Pilat a intrat iarăşi în pretoriu şi a chemat pe Iisus şi I-a zis: Tu eşti regele iudeilor? 18. 3. I-au pus-o pe cap şi L-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. 19. 75. Dar este la voi obiceiul ca la Paşti să vă eliberez pe unul. 72. 30. ci pe Baraba. 18. 74. Doamne. pe care îl spusese. Iisus a răspuns: Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. 19.26. XIX. Deci i-a zis Pilat: Aşadar eşti Tu împărat? Răspuns-a Iisus: Tu zici că Eu sunt împărat. 19. însemnând cu ce moarte avea să moară. 19. 31. Voiţi deci să vă eliberez pe regele iudeilor? 18. Deci. Atunci el a început a se blestema şi a se jura: Nu cunosc pe omul acesta. Deci Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbeşti? Nu ştii că am putere să Te eliberez şi putere am să Te răstignesc? 19. ca să dau mărturie pentru adevăr. 18. Şi ieşind afară.] L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Dar acum împărăţia Mea nu este de aici. 34. 18. 37. 26. 18. 19. nu eşti prieten al Cezarului. 7. Deci a ieşit Iisus afară. 1. cum Iuda. oricine este din adevăr ascultă glasul Meu. Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat. de trei ori te vei lepăda de Mine. Deci le-a zis Pilat: Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră. Şi veneau către El şi ziceau: Bucură-te. Iisus a răspuns: N-ai avea nici o putere asupra Mea. Ei au răspuns şi i-au zis: Dacă Acesta n-ar fi răufăcător. De aceea cel ce M-a predat ţie mai mare păcat are. Ca să se împlinească cuvântul lui Iisus. 19. 36. ci să mănânce Paştile. 19. Pentru aceasta. 6. Eu spre aceasta M-am născut şi pentru aceasta am venit în lume. 70. 18. 2. Deci atunci Pilat a luat pe Iisus şi L-a biciuit. purtând cununa de spini şi mantia purpurie. care zisese: Mai înainte de a cânta cocoşul. 38. 26. 26. Deci Pilat. Pilat a răspuns: Nu cumva sunt iudeu eu? Poporul Tău şi arhiereii Te-au predat mie. Şi ostaşii. a ieşit iarăşi la iudei şi le-a zis: Eu nu găsesc în El nici o vină. 33. zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L. [În vremea aceea. 10. împletind cunună din spini. Care a stricat legea si a spurcat Sâmbata. Pilat I-a zis: Ce este adevărul? Şi zicând aceasta. 26. Iar după puţin. Ce ai făcut? 18. si eu voi da voua pe Acela. cel ce era oarecând ucenic. regele iudeilor! Şi-I dădeau palme. slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu predat iudeilor. căci şi graiul te vădeşte. auzind cuvintele acestea. Pilat căuta să-L elibereze. 8. dacă nu ţi-ar fi fost dat ţie de sus. şi era dimineaţă. zicând: Nu ştiu ce zici. Şi o slujnică s-a apropiat de el. ca să ştiţi că nu găsesc în El nici o vină. 28-40. Deci Pilat a ieşit la ei. mai mult s-a temut. Şi ei n-au intrat în pretoriu. si mergând a zis preotilor: Ce-mi veti da mie. 26. Şi a intrat iarăşi în pretoriu şi I-a zis lui Iisus: De unde eşti Tu? Iar Iisus nu i-a dat nici un răspuns. a plâns cu amar. în curte. Iar Petru şedea afară. 5.

deoarece sunt preţ de sânge. 29. a plecat şi. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta? 27. ai fost socotit cu cei fara-de-lege. 19. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui.numit pardosit cu pietre. Îndelung-Rabdatorule. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi L-a întrebat dregătorul. iar pe Iisus L-a biciuit şi L-a dat să fie răstignit. 27. A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! 27. în vis. slava Tie ! A 5-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. 27. Cel ce esti fara de pacate. au luat trestia şi-L băteau peste cap. si ai fost dat lui Pilat. care zice: "Şi au luat cei treizeci de arginţi. Doamne. 27. Deci adunaţi fiind ei. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri! 27. încât dregătorul se mira foarte. 3. Şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul". Şi ţinând ei sfat. s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi. şi. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. dregătorul avea obiceiul să elibereze mulţimii un întemniţat pe care-l voiau. 27. 26. 27. apoi Sedealna (glasul al 8-lea): Când ai stat înaintea Caiafei. 30. Şi Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus. 27. 27. Şi era Vinerea Paştilor. au cumpărat cu ei Ţarina Olarului. 19. 25. 6. 9. 15. luând banii. Şi nu i-a răspuns lui nici un cuvânt. 27. femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului acestuia. văzând că a fost osândit. ducându-se. 27. 24. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 12. 18. 7. şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. 27. 27. I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă trestie. aruncând arginţii în templu. 27. cu numele Simon. Şi aveau atunci un vinovat vestit. slava Tie. 27. 27. Şi ieşind. pentru El. care se numea Baraba. zicând: Tu eşti regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici. pe care l-au preţuit fiii lui Israel. Dumnezeule. 32. ducând ei pe Iisus în pretoriu. 27. ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! 27. Doamne. L-au dezbrăcat de hlamidă. 14. preţul celui preţuit. 5. Şi el. Voi veţi vedea. Iar arhiereii. Pilat le-a zis: Pe cine voiţi să vi-l eliberez. 27. zicând: Bucură-Te. 13. 20. 10. Doamne. slava Tie! 7/11 . Zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Şi dezbrăcându-L de toate hainele Lui. Doamne. s-a spânzurat. Că ştia că din invidie L-au dat în mâna lui. 16. ca sa mântuiesti pe om. 15. Judecatorul. cel ce L-a vândut. La sărbătoarea Paştilor. Şi pe când stătea Pilat în scaunul de judecată. au găsit pe un om din Cirene. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. 3-32 27. răspunzând. până în ziua de astăzi. le-a zis: Pe cine din cei doi voiţi să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba. pe Baraba sau pe Iisus. care se zice Hristos? 27. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Iar dregătorul. 8. 23. ci mai mare tulburare se face. Doamne. I-au pus o hlamidă roşie. 19. slava Tie. Însă arhiereii şi bătrânii au aţâţat mulţimile ca să ceară pe Baraba. 31. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci Iuda. Tu. au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului. cam la al şaselea ceas. 27. regele iudeilor! 27. 11. pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui. îngenunchind înaintea lui îşi băteau joc de El. 27. 22. 28. au adunat în jurul Lui toată cohorta. Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte. Şi la învinuirile aduse Lui de către arhierei şi bătrâni. 27. iar pe Iisus să-L piardă. slava Tie! Urmeaza Antifoanele 10-12. si când Te-ai înaltat pe lemn în mijlocul a doi tâlhari. L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi L-au dus săL răstignească. iar evreieşte Gabbata. 27. nu răspundea nimic. 27. Atunci le-a eliberat pe Baraba. luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii. 14. că mult am suferit azi. 27. 21. pentru îngroparea străinilor. 27. puterile ceresti s-au clatinat de frica. 16. Iar după ce L-au batjocorit. Şi scuipând asupra Lui. Atunci ostaşii dregătorului. 4. zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. 27. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit. 19. 17. Şi împletind o cunună de spini.

38. Arata-ne noua si slavita învierea Ta! (de trei ori) Sedealna (glasul al 4-lea): Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii cu scump sângele Tau. Şi-L băteau peste cap cu o trestie şi-L scuipau şi. Şi după ce L-au batjocorit. Iar când L-au răstignit. şezând. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum. zicând: Bucură-Te regele iudeilor! 15. Şi cei împreună răstigniţi cu El Îl ocărau. Şi L-au îmbrăcat în purpură şi. 15. În acelaşi chip Îl ocărau şi tâlharii cei împreună-răstigniţi cu El. Doamne. preotul scoate crucea din Sfântul Altar si o pune în milocul bisericii spre închinare: Astazi a fost spânzurat pe lemn Cel ce a spânzurat pe ape. Şi vina Lui era scrisă deasupra: Regele iudeilor. 32. 40. 15. tatăl lui Alexandru şi al lui Ruf. Asemenea şi arhiereii. pe Simon Cirineul. coborându-Te de pe cruce! 15. 27. 33-54 27. Şi au silit pe un trecător. iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel. Iar cei ce treceau pe acolo Îl huleau. Se pun nou stihiri. slava Tie! A 6-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. nu a voit să bea. Şi L-au răstignit şi au împărţit între ei hainele Lui. 18. 15. 27. De asemenea şi arhiereii. Lovire peste obraz a luat Cel ce a slobozit în Iordan pe Adam. Pe alţii i-a mântuit. 31. 27. 27. 26. unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. 37. 27. bătându-şi joc de El. 8/11 . clătinându-şi capetele. 15. 15. 28. 19. nemurire ai invorât oamenilor. Iar după ce L-au răstignit. 27. care se tălmăceşte "locul Căpăţânii". Îl păzeau acolo. I se închinau. 43. Şi împreună cu El au răstignit doi tâlhari: unul de-a dreapta şi altul de-a stânga Lui. 35. 16. care înseamnă: Locul Căpăţânii. 29. Şi s-a împlinit Scriptura care zice: Cu cei fără de lege a fost socotit. 27. 15. slava Tie! Urmeaza Fericirile. Şi au început să se plece în faţa Lui. era ceasul al treilea. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu. împreună cu cărturarii. 20. Hristoase. 16-32 15. dar pe Sine nu poate să Se mântuiască! 15. 21. 41. şi au adunat toată cohorta. ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: "Împărţit-au hainele Mele între ei. şi vom crede în El. 15. 36. care venea din ţarină. ziceau: Pe alţii a mântuit. gustând. 15. cu cărturarii şi cu bătrânii. Închinamu-ne patimilor Tale. adică în pretoriu. Iar trecătorii Îl huleau. Cel ce dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. Şi [În vremea aceea] venind la locul numit Golgota. 27. clătinându-şi capetele şi zicând: Huu! Cel care dărâmi templul şi în trei zile îl zideşti. iar la troparul care urmeaza (glasul al 6-lea) din Antifonul al 15-lea. 15. împletindu-I o cunună de spini. dar El n-a luat. slava Tie. Şi deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus. Cu piroane a fost pironit Mirele Bisericii. 30. aruncând sorţi. ca să vedem şi să credem. 34. Şi zicând: Tu. iar pentru cămaşa Mea au aruncat sorţi". aruncând sorţi pentru ele. Şi L-au dus afară ca să-L răstignească. 39. Cu sulita a fost împuns Fiul Fecioarei. regele iudeilor. 22. 15. 24. Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi. căzând în genunchi. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere. să Se coboare de pe cruce. batjocorindu-L între ei. Cu porfira mincinoasa a fost îmbracat Cel ce îmbraca cerul cu nori. 15. Mântuitorul nostru. 15. A 7-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. 17. pe cruce fiind rastignit si cu sulita împuns. 44. regele lui Israel. care ce să ia. (de trei ori) Cu cununa de spini a fost încununat Împaratul îngerilor. ca să ducă crucea Lui. Şi L-au dus la locul zis Golgota. dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. 23. să Se coboare acum de pe cruce. Iar [În vremea aceea] ostaşii L-au dus înăuntrul curţii.Urmeaza Antifoanele 13-15. 33. 42. Doamne. 15. ziceau: 27. 27. au împărţit hainele Lui. Şi ostaşii. glasul al 4-lea. Atunci au fost răstigniţi împreună cu El doi tâlhari. coboară-Te de pe cruce! 27. 25. Şi I-au dat să bea vin amestecat cu smirnă. şi. I-au pus-o pe cap. 27. Hristos. L-au dezbrăcat de purpură şi L-au îmbrăcat cu hainele Lui.

îl certa. au aruncat sorţi. 39. Cuvinte. 27. 32. 23. Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. alesul lui Dumnezeu. 45. Şi toţi cunoscuţii Lui. dacă El este Hristosul. unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. Iar sutaşul. Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. că nu ştiu ce fac. Doamne. Cel ce m-ai pazit curata. Şi Iisus. Iar sutaşul şi cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus. 9/11 . sau voi astepta mai bine? Da-mi cuvânt. Iar Iisus zicea: Părinte. Fiul lui Dumnezeu era Acesta! Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. nu ma trece tacând. pe Mieluselul sau tras spre junghiere. Iar de la ceasul al şaselea. Omul Acesta drept a fost. 23. dupa acesta. 43. 23. zicând: Nu te temi tu de Dumnezeu. Iar Iisus. 32-49 23. 47. merge-voi cu Tine. L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele. Fiule? Pentru ce faci aceasta calatorie grabnica? Au doara este iarasi alta nunta în Cana. 23. 27. strigând cu glas tare. Iar unul dintre făcătorii de rele răstigniţi. aducându-I oţet.27. 27. Şi sta poporul privind. Acesta însă n-a făcut nici un rău. Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii. veniti toti sa-L laudam. 27. 47. Eli. zicând: Cu adevărat. Şi-a dat duhul. Şi ieşind din morminte. 51. 52. Icos: Vazând mieluseau. să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască. Evanghelia a opta : A 8-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXIII. Doamne. s-au înfricoşat foarte. Şi celălalt. şi umplându-l de oţet şi punându-l într-o trestie. se întorceau bătându-şi pieptul. 37. Şi acestea zicând. ca pe Acela L-a vazut Maria pe lemn si a zis: Desi rabzi rastignire. Şi împărţind hainele Lui. 23. 23. 49. privind acestea. s-a făcut întuneric peste tot pământul. Maria. alergând îndată şi luând un burete. când vei veni în împărăţia Ta. iar căpeteniile îşi băteau joc de El. lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu. Şi-a dat duhul. doi făcători de rele. slava Tie! Si se face citire. ca Tu esti Fiul si Dumnezeul meu. apoi Condac. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau. 23. zicând: Cu adevărat. Îi da să bea. 23. ca să-i omoare împreună cu El. 33. 40. zicând: Eli. strigând asa: Unde mergi. Şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor. împreuna cu alte femei. Şi deasupra Lui era scris cu litere greceşti. Şi Iisus i-a zis: Adevărat grăiesc ţie. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. 23. 27. glasul al 8-lea: Pe Cel ce s-a rastignit pentru noi. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo. mântuieşte-Te pe Tine Însuţi! 23. 27. catapeteasma templului s-a sfâşiat în două de sus până jos. şi femeile care Îl însoţiseră din Galileea. văzând cele întâmplate. slava Tie! Urmeaza Tricântarea. au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora. auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta. răspunzând. şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat. 41. că eşti în aceeaşi osândă? 23. 44. stăteau departe. 23. văzând cutremurul şi cele întâmplate. după învierea Lui. iartă-le lor. căci noi primim cele cuvenite după faptele noastre. 23. Dumnezeul Meu. 27. iar catapeteasma templului s-a sfâşiat pe la mijloc. latineşti şi evreieşti: Acesta este regele iudeilor. 38. a zis: Părinte. 48. strigând iarăşi cu glas mare. să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi. 42. 50. 36. Îl hulea zicând: Nu eşti Tu Hristosul? Mântuieşte-Te pe Tine Însuţi şi pe noi. slava Tie. 46. în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. Şi toate mulţimile care veniseră la această privelişte. zicând: Pe alţii i-a mântuit. a slăvit pe Dumnezeu. Doamne. Cântarea a 5-a. Doamne. 23. slava Tie. si acolo Te grabesti acum. Şi noi pe drept. 34. mergea dupa El zdrobita. Iar ceilalţi ziceau: Lasă. Şi zicea lui Iisus: Pomeneşte-mă. 23. Şi erau duşi şi alţii. 48. 46. Şi iată. 53. 23. 49. Apoi Psalmul 50 si. 23. 54. ca sa le mai faci lor vin din apa? Oare. 35. pentru ce M-ai părăsit? 27. Şi era acum ca la ceasul al şaselea şi întuneric s-a făcut peste tot pământul până la ceasul al nouălea. 27. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare. Când soarele s-a întunecat. Fiule. Şi unul dintre ei. văzând cele ce s-au făcut. Doamne. astăzi vei fi cu Mine în rai. până la ceasul al nouălea. 45.

Amin. Şi aflând de la sutaş. 35. dacă au văzut că deja murise. Şi Iosif. slava Tie. chemând pe sutaş. Unule-Nascut. Tie se cuvine cantare. După aceea. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. apoi Evanghelia a zecea. nu I-au zdrobit fluierele. mama lui Iosi. 34. 29. Tu esti Unul Domn Iisus Hristos. Dumnezeule. Fiul Tatalui. bine Te cuvantam. şi Maria Magdalena. Doamne. Şi plecându-Şi capul. Cel ce ridici pacatele lumii. Deci după ce a luat oţetul. 25. si ne miluieste pe noi. slava Tie! Apoi Doxologia : Slava intru cei de sus lui Dumnezeu si pe pamant pace. şi. 28. Laudamu-Te. intre oameni bunavoire. [În vremea aceea] stăteau. ca şi voi să credeţi. 15. [În vremea aceea] venind Iosif cel din Arimateea. 43-47 15. Iar Pilat s-a mirat că a şi murit şi. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Şi era acolo un vas plin cu oţet. 10/11 . laudati pe El intru cele inalte. Apoi Evanghelia a noua. Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Şi din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. Invredniceste-ne. sfetnic ales. Dumnezeul parintilor nostri. de trei ori: Întru o zi ai învrednici. Imparate ceresc. Iar Maria Magdalena şi Maria. şi acela ştie că spune adevărul. 19. si laudat si preaslavit este numele Tau in veci. Doamne. văzând pe mama Sa şi pe ucenicul pe care Îl iubea stând alături. 25-37 19. 19. 19. si pe mine lumineaza-ma cu lemnul Crucii. Doamne. Şi iarăşi altă Scriptură zice: "Vor privi la Acela pe care L-au împuns". 45. 19. 37. 32. care era răstignit împreună cu el. Doamne. Parinte atottiitorule. miluieste ne pe noi. Cel ce sezi de-a dreapta Tatalui. L-a înfăşurat în giulgiu şi L-a pus într-un mormânt care era săpat în stâncă. lângă crucea lui Iisus. 46. 15. Iisuse Hristoase si Duhule Sfinte. cumpărând giulgiu şi coborându-L de pe cruce. l-au dus la gura Lui. Mieluselul lui Dumnezeu. pe tâlharul în rai. au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor şi să-i ridice. in ziua aceasta fara de pacat sa ne pazim noi. Doamne. 43. a dăruit lui Iosif trupul. de la Marcu : A 10-a Evanghelie a Patimilor : Marcu XV. Doamne. 19. Doamne. 19. Dumnezeule. Amin. Doamne. apoi Cântarile a 8-a si a 9-a ale Tricântarii. Deci au venit ostaşii şi au zdrobit fluierele celui dintâi şi ale celuilalt. iată fiul tău! 19. Ci unul din ostaşi cu suliţa a împuns coasta Lui şi îndată a ieşit sânge şi apă. Căci s-au făcut acestea. ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce. Tie se cuvine cantare. căci era mare ziua sâmbetei aceleia. slava Tie! Si îndata Laudele : Toata suflarea sa laude pe Domnul! Laudati pe Domnul din ceruri. 33. Iisus a zis: Săvârşitu-s-a. Deci Iisus. a zis mamei Sale: Femeie. 19. Ca Tu esti Unul Sfant. Primeste rugaciunea noastra. Şi-a dat duhul. slava Tie. 19. ca să se împlinească Scriptura. 19. inchinamu-ne Tie. In toate zilele bine Te voi cuvanta si voi lauda numele Tau in veac si in veacul veacului. Doamne. a zis: Mi-e sete. Doamne Dumnezeule. 30. ca să se împlinească Scriptura: "Nu I se va zdrobi nici un os". 19. fiindcă era vineri. intru marirea lui Dumnezeu Tatal. şi a prăvălit o piatră la uşa mormântului. 47. a intrat la Pilat şi a cerut trupul lui Iisus. Maria lui Cleopa. 27. 44. care aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu. 15. iar cei care Îl loviseră. l-a întrebat dacă a murit de mult. 36. mama Lui şi sora mamei Lui. Bine esti cuvantat. laudati-L pe El toate puterile Lui. Fiule. slavimu-Te. ştiind Iisus că toate s-au săvârşit acum. si ma mântuieste. Dumnezeule. Dar venind la Iisus. de la Ioan : A 9-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. îndrăznind. Cel ce ridici pacatul lumii. Apoi Luminânda (exapostilaria). multumim Tie pentru slava Ta cea mare. Se pun stihirile. Şi cel ce a văzut a mărturisit şi mărturia lui e adevărată.Urmeaza Sinaxarul pentru Sfânta si Marea Vineri. 31. punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oţet. 15. Laudati-L pe El toti ingerii Lui. priveau unde L-au pus. 19. Deci iudeii. 26.

miluieste-ne pe noi.. Au luat deci trupul lui Iisus şi l-au înfăşurat în giulgiu cu miresme. aducând ca la o sută de litre de amestec de smirnă şi aloe.com/postul-mare/cele-12-evanghelii-ale-patimilor-domnului. slava Tie. După acestea Iosif din Arimateea. precum este obiceiul de înmormântare la iudei. 27.. *** http://www. porunceşte ca mormântul să fie păzit până a treia zi. Şi a venit şi Nicodim. Si îndata. 38. dar într-ascuns. slava Tie. pentru că mormântul era aproape. si apoi Evanghelia a douasprezecea.. vindeca sufletul meu. Tinde mila Ta celor ce te cunosc pe Tine. Pe Cruce pironindu-Te si cu sulita împungându-Te. Apoi mai pe larg: Sfinte Dumnezeule. Si acum. 40. Sfinte Tare. 19. Bine esti cuvantat. Evanghelia a unsprezecea. s-au adunat arhiereii şi fariseii la Pilat. 41. Doamne. Ca la Tine este izvorul vietii. în care nu mai fusese nimeni îngropat. 19. 64. acolo L-au pus pe Iisus. 42. la Tine am scapat. 27. miluieste-ma. Iar ei.. Deci. 27. 38-42 19. Zicând: Doamne. şi în grădină un mormânt nou.. pecetluind piatra. Doamne. de la Matei : A 12-a Evanghelie a Patimilor : Matei XXVII. din pricina vinerii iudeilor. 62-66 27. cu scump sângele Tau. fiind încă în viaţă: După trei zile Mă voi scula. mergeţi şi întăriţi cum ştiţi. ca Tu esti Dumnezeul meu. 19. Iar a doua zi.. Sfinte Dumnezeule. Apoi ectenia obisnuita si apolisul. cel care venise la El mai înainte noaptea. slava Tie! Troparul. slava Tie.nistea.. glasul al 4-lea : Rascumparatu-ne-ai pe noi din blestemul legii. 62. 66. ca am gresit Tie. Deci a venit şi a ridicat trupul Lui. 19. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină. fiind ucenic al lui Iisus. Doamne. ducându-se. Şi Pilat i-a dat voie. 27. de frica iudeilor. 65. Eu am zis: Doamne. Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. Sfinte fara de moarte. 63. precum am nadajduit intru Tine. miluieste-ne pe noi. Deci. Doamne. Şi va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi. ectenia: Sa plinim rugaciunile noastre de dimineata Domnului. 39. Pilat le-a zis: Aveţi strajă. Slava. Sfinte fara de moarte. miluieste-ne pe noi (de trei ori). Si sfârsindu-se Evanghelia se zice: Slava îndelung-rabdarii Tale. ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus. Doamne. ca nu cumva ucenicii Lui să vină şi să-L fure şi să spună poporului: S-a sculat din morţi. invata-ma indreptarile Tale (de 3 ori).. nemurire ai izvorât oamenilor. Si Ecfonisul: Ca Dumnezeul milelor. slava Tie! Urmeaza Stihoavna. au întărit mormântul cu strajă. Doamne. mila Ta spre noi. invata-ma sa fac voia Ta. Si îndata. scapare Te-ai facut noua in neam si in neam. Mântuitorul nostru. de la Ioan : A 11-a Evanghelie a Patimilor : Ioan XIX. Doamne. Sfinte Tare.htm 11/11 . care este după vineri. a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Iisus. Doamne.Fie. Sfinte fara de moarte. intru lumina Ta vom vedea lumina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful