Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect

GUVERNUL REPUBLICII

MOLDOVA

H O T R R E nr. ________ din _____ ___________ 2008 Chiinu

Cu privire la apro area proiectului le!ii cu privire la "odi#icarea i co"pletarea $e!ii nr.%&%'()* din + iunie 200+ privind ,i!uran-a tra#icului rutier ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Guvernul HOTRTE: .e apro i ,e pre/int Parla"entului ,pre e0a"inare proiectul le!ii cu privire la "odi#icarea i co"pletarea $e!ii nr.%&%'()* din + iunie 200+ privind ,i!uran-a tra#icului rutier 12onitorul O#icial al Repu licii 2oldova3 200+3 nr.%0&'%043 art.55&6.

Prim-minis ru

!in"i#" GRECEAN$I

Contra,e"nea/7

2ini,trul a#acerilor interne 2ini,trul 8u,ti-iei

)alentin 2e8in,chi )italie P9rlo!

PRO*ECT PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA LEGE %u &rivire l" m'#i(i%"re" )i %'m&le "re" Le*ii nr+,-,-.VI #in / iunie 011/ &rivin# si*ur"n2" r"(i%ului ru ier P"rl"men ul "#'& 3 &re4en " Le*e 'r*"ni%3+ Ar i%'l uni%+ - $e!ea nr.%&%'()* din + iunie 200+ privind ,i!uran-a tra#icului rutier 12onitorul O#icial al Repu licii 2oldova3 200+3 nr.%0&'%043 art.55&6 ,e "odi#ic i ,e co"pletea/3 dup cu" ur"ea/7 %. $a articolul %7 9n alineatul 1%6 cuv9ntul :re,pon,a ilit-ile; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :r,punderile;< 9n alineatul 126 cuv9ntul :a,i!urrii= ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :!arantrii=3 iar ,inta!"a :ceea ce pre,upune= cu ,inta!"a :a,i!ur9nd a,t#el=. 2. $a articolul 27 no-iunile :drum public local, drum public naional, moped, motociclet, vehicul autopropulsat ,e e0clud< 9n no-iunea :accident n traficul rutier ,inta!"a :re!ulilor de circula-ie; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :nor"elor de ,i!uran- a tra#icului rutier;< 9n no-iunea :agent de circulaie cuvintele :pe dru"urile pu lice; ,e e0clud< 9n no-iunea autovehicul cuv9ntele :,u,pendat pe ro-i3 enile ,au tlpi; ,e e0clud< no-iunea :biciclet ,e e0pune cu ur"torul cuprin,7 :biciclet ' vehiculul care ,e depla,ea/ pe dru" #iind ac-ionat de #or-a "u,cular a utili/atorului<;< no-iunea :conductor ,e e0pune cu ur"torul cuprin,7 :conductor > per,oana care conduce pe dru"urile pu lice un vehicul3 un !rup or!ani/at de oa"eni3 9n,o-ete ani"ale i/olate3 de povar3 de clrie ,au tur"e3 cire/i etc.3 precu" i per,oana care e#ectuea/ in,truirea 9n conducerea autovehiculului<;< 9n no-iunea :drum public cuv9ntul :con,truc-ii; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :con,truc-iile;3 cuv9ntul :dru"uri; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :dru"urile rudi"entare;< no-iunea :pieton ,e e0pune cu ur"torul cuprin,7 :pieton ' > per,oana care ,e a#l pe dru" 9n a#ara vehiculului i care nu e#ectuea/ lucrri. Pietoni ,e con,ider i per,oanele care ,e depla,ea/ 9n crucioare pentru invali/i #r "otor3 cei care duc icicleta3 ciclo"otorul3 "otocicleta3 ,niu-a3 un crucior "anual3 crucioare pentru copii ,au invali/i<;< 9n no-iunea siguran a traficului rutier ,inta!"a :participan-ilor la el 9"potriva accidentelor i con,ecin-ei; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :participan-ilor la tra#ic de accidente i con,ecin-ele;< no-iunea trafic rutier ,e e0pune cu ur"torul cuprin,7 :trafic rutier > ,i,te" dina"ic co"ple03 con,tituit din pietoni i vehicule care3 9n proce,ul depla,rii pe dru"urile pu lice 9n condi-ii ,ta ilite3 !enerea/ un an,a" lu de rela-ii 8uridico',ociale<;<

9n no-iunea vehicul cuvintele :i de; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :,au;3 dup cuv9ntul : unuri; ,e co"pletea/ cu cuvintul :ori;3 cuvintele :,au nu; ,e e0clud. &. ?rticolul &7 la litera 6 cuv9ntul :re,pon,a ilit-ii; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :r,punderii;3 cuv9ntul :re,pon,a ilitatea; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :r,punderea;< la litera d6 cuv9ntul :,i!uran-a; ,e ,u ,tituie cu cuvintele :!arantarea ,i!uran-ei;3 dup cuv9ntul :tra#icul; ,e co"pletea/ cu cuv9ntul :rutier;. 5. ?rticolul @7 la litera c6 cuv9ntul :evaluare; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :evoluare;< la litera i6 cuv9ntul :o"olo!ate; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :certi#icate;. @. ?rticolul +7 la litera e6 dup cuv9ntul :tehnic; ,e co"pletea/ cu cuvintele :a vehiculelor;< litera #6 la 9nceput ,e co"pletea/ cu ,inta!"a :"onitori/area evolu-iei #eno"enului accidentar i;< la litera h6 cuv9ntul :"edical; ,e e0clude< dup litera h6 ,e co"pletea/ cu dou litere noi h%63 h26 cu ur"torul cuprin,7 :h%6 evaluarea e0a"enelor de cali#icare a per,oanelor care au ur"at cur,urile de in,truire la
conductor de autovehicul 9n vederea o -inerii per"i,ului de conducere< h26 crearea3 actuali/area i !e,tionarea re!i,trelor de ,tat ale accidentelor rutiere3 ale "i8loacelor de tran,port ,upu,e controlului tehnic de ,tat3 precu" i ale in#or"a-iei

cri"inali,tice i cri"inolo!ice privind delictele 9nre!i,trate 9n tra#icul rutier i per,oanele care le'au co"i,.;. 4. ?rticolul 87 la litera 6 cuv9ntul :o"olo!are; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :certi#icare;< la litera c6 cuv9ntul :o"olo!are; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :certi#icare;< la litera d6 cuv9ntul :o"olo!are; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :certi#icare;< litera e6 ,e e0pune 9n ur"toarea redac-ie7 :e6 !e,tionarea3 "onitori/area i controlul activit-ii de certi#icare i te,tare tehnic a vehiculelor 9n vederea per#ec-ionrii re-elei ,ta-iilor autori/ate care pre,tea/ a,t#el de ,ervicii<; la litera !6 cuvintele :ace,tor re!le"entri; ,e ,u ,tituie cu cuvintele :ace,tor tran,porturi;. +. ?rticolul A7 la litera a6 dup cuv9ntul :vehicul; ,e co"pletea/ cu ,inta!"a :3 precu" i aplicarea ace,tora;< la litera 63 ,inta!"a :,ta ilirea de nor"e privind e0a"inarea p,iho#i/iolo!ic i; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :ela orarea de nor"e3 care ur"ea/ a #i apro ate de Buvern3 privind te,tarea i e0a"inarea;< la litera c63 cuv9ntul :"edical; ,e e0clude< la litera e6 ,inta!"a :de pri" a8utor "edical; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :"edicale;< dup litera #6 ,e co"pletea/ cu o liter nou #%6 cu ur"torul cuprin,7 :#%6 crearea3 actuali/area i !e,tionarea .i,te"ului "edical in#or"a-ional inte!rat privind per,oanele trau"ati/ate i decedate 9n ur"a accidentelor 9n tra#icul rutier3 cele a#ectate de "aladii inco"pati ile cu calitatea de conductor de autovehicul3 cele dependente de alcool ,au alte ,u ,tan-e p,ihoactive3 avi/ele de

e0a"inare p,iho#i/iolo!ic i "edical a conductorilor de autovehicule3 conclu/iile 9n a/a cercetrilor "edico'le!ale.;. 8. ?rticolul %07 la litera 6 cuv9ntul :didactice; ,e ,u ,tituie cu cuvintele :"etodico'didactice;3 cuv9ntul :intuitive; ,e e0clude< dup litera c6 ,e co"pletea/ cu o liter nou c%6 3 cu ur"torul cuprin,7 :c%6 acreditarea3 "onitori/area i controlul activit-ii didactice a in,titu-iilor de in,truire i
cali#icare a conductorilor de autovehicule<;<

litera d6 dup cuv9ntul :pre!tirii; ,e co"pletea/ cu ,inta!"a :precu" i evaluatorilor e0a"enelor de cali#icare a;< dup litera e6 ,e co"pletea/ cu dou litere noi e%6 i e263 cu ur"torul cuprin,7 :e%6 or!ani/area i de,#urarea 9n co"i,ii #or"ate din evaluatori ate,ta-i a e0a"enelor de cali#icare a per,oanelor care au ur"at cur,urile de in,truire la conductor
de autovehicul3 cu eli erarea certi#icatului de a ,olvire 9n vederea o -inerii per"i,ului de conducere< e26 crearea3 actuali/area i !e,tionarea re!i,trului per,oanelor care au ur"at cur,urile de in,truire la conductor de autovehicul i certi#icatelor de a ,olvire eli erate.;.

A. $a articolul %%3 litera e6 dup cuv9ntul :periodic;3 ,e co"pletea/ cu cuv9ntul :i;. %0. $a articolul %23 litera #6 cuv9ntul :autovehiculelor; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :vehiculelor;. %%. ?rticolul %57 la litera 6 ,inta!"a :or!ani/area i de,#urarea e0a"enelor pentru o -inerea per"i,ului de conducere; ,e e0clude< la litera c6 ,inta!"a :i aplicarea; ,e e0clude3 cuv9ntul :le!ale; ,e ,u ,tituie cu cuvintele :care ur"ea/ a #i apro ate de Buvern;. %2. $a articolul %43 9n litera 6 cuv9ntul :pentru; ,e e0clude. %&. $a articolul 2%3 alineatul 126 ,e e0pune cu ur"torul con-inut7 :126 Pre!tirea teoretic i practic a per,oanelor 9n vederea o -inerii per"i,ului de conducere o e#ectuea/ cadrele didactice ate,tate de autoritatea co"petent3 9n con#or"itate cu nor"ele apro ate de Buvern.; %5. $a articolul 2@3 alineatul 1%6 dup ,inta!"a :treceri de nivel; ,e co"pletea/ cu cuvintele :cu calea #erat;. %@. ?rticolul 247 9n denu"ire ,inta!"a :3de vehicule tra,e ,au 9"pin,e cu "9na; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :i a pietonilor cu crucioare "anuale;< la alineatul 1%6 ,inta!"a :de vehicule tra,e ,au 9"pin,e cu "9na; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :pietonii cu crucioare "anuale;< la alineatul 126 ,inta!"a :de vehicule tra,e ,au 9"pin,e cu "9na; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :i pietonii cu crucioare "anuale;. %4. ?rticolul 2+7 la alineatul 146 ,inta!"a :la ,ta-ii autori/ate3 9n condi-iile ,ta ilite de le!i,la-ia 9n vi!oare; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :9n "odul ,ta ilit de Buvern;< la alineatul 1+6 cuvintele :.erviciului de Brniceri; ,e ,u ,tituie cu cuvintele :.erviciului Brniceri3 Ceparta"entului in,titu-iilor penitenciare al 2ini,terului Du,ti-iei3 .erviciului de Protec-ie i Pa/ de .tat;3 cuv9ntul :autori/ate; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :,peciali/ate;<

la alineatul 1%06 cuv9ntul :nor"ele; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :Re!ula"entul;. %+. $a articolul 287 9n alineatul 126 cuv9ntul :o"olo!area; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :certi#icarea;< 9n alineatul 1&6 cuv9ntul :o"olo!rii; ,e ,u ,tituie cu cuv9ntul :certi#icrii;< alineatul 1@6 ,e e0pune cu ur"torul con-inut7 :1@6 Recon,truc-ia3 reutilarea ,au a,a" larea vehiculelor ,e ad"ite doar 9n !a"a de "odele i tipuri prev/ut de u/ina productoare.;. %8. $a articolul 2A7 9n denu"irea articolului cuvintele :o"olo!area i; ,e e0clud< 9n alineatul 1%6 cuvintele :o"olo!ate i; ,e e0clud3 ,inta!"a :9n condi-iile le!ii de ctre 2ini,terul Tran,porturilor i Bo,podriei Cru"urilor; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :9n "odul ,ta ilit de Buvern;< 9n alineatul 126 cuvintele :o"olo!area i; ,e e0clud< 9n alineatul 1&6 cuvintele :o"olo!rii i; ,e e0clud< 9n alineatul 156 cuvintele :,au de #olo,in-;3 :o"olo!ate ,au; ,e e0clud3 ,inta!"a :9n condi-iile le!ii; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :9n "odul ,ta ilit de Buvern;< alineatul 1@6 ,e e0clude. %A. ?rticolul &07 la alineatul 126 ,inta!"a :celor tra,e ,au 9"pin,e cu "9na; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :crucioarelor "anuale;< la alineatul 146 dup cuv9ntul :ciclo"otoarele; ,e co"pletea/ cu cuv9ntul :i;3 cuv9ntele :i utila8ele; ,e e0clud. 20. $a articolul &53 9n alineatul 126 dup cuv9ntul :caro,a il; ,e co"pletea/ cu ,inta!"a :,au aco,ta"entul dru"ului;. 2%. $a articolul &@3 alineatul 1%63 litera d63 cuv9ntul :"edical; ,e e0clude3 iar ,inta!"a :a,t#el de tra#ic; ,e ,u ,tituie cu ,inta!"a :tra#icul rutier;. Pre)e#in ele P"rl"men ului

N' 3 e5&li%" iv3 la proiectul le!ii cu privire la "odi#icarea i co"pletarea

$e!ii nr.%&%'()* din + iunie 200+ privind ,i!uran-a tra#icului rutier Prin adoptarea $e!ii nr.%&%'()* din + iunie 200+ privind ,i!uran-a tra#icului rutier au #o,t ,ta ilite nor"ele pri"are ce re!le"entea/ rela-iile 8uridico',ociale din do"eniul tra#icului rutier3 deli"itea/ atri u-iile autorit-ilor pu lice centrale cu atri u-ii 9n do"eniul circula-iei i ,i!uran-ei rutiere3 ur"rindu',e ,copul !arantrii dreptului participan-ilor la tra#ic de a ,e depla,a pe dru"urile pu lice 9n condi-ii de ordine i de plin ,i!uran-. Pre/entul proiect e,te ela orat 9n ,copul 9" unt-irii $e!ii nr.%&%'()* din + iunie 200+ privind ,i!uran-a tra#icului rutier3 9n conte0tul "odi#icrii redac-iei unor no-iuni i re!le"entri care3 la vi/iunea ,pecialitilor3 pot conduce 9n unele ca/uri la tratarea a" i!u a nor"elor ,tipulate3 preci/rii3 co"pletrii ,au e0cluderii atri u-iilor unor autorit-i pu lice cu atri u-ii 9n do"eniul ,i!uran-ei tra#icului rutier3 c9t i al per#ectrii i e#icienti/rii proce,ului de in,truire i docu"entare a conductorilor de autovehicule3 re,pectiv3 "ecani,"ului de ad"itere a autovehiculelor 9n tra#icul rutier. ?,t#el3 a #o,t e0clu, din art.2 al $e!ii vi/ate un ir de no-iuni prev/ute 9n alte acte le!i,lative i nor"ative3 cu" ar #i :dru" pu lic local;3 :dru" pu lic na-ional;3 :"oped;3 :"otociclet;3 :vehicul autopropul,at; etc.3 care nu ,e 9ncadrea/ ,au nu ,e utili/ea/ 9n te0tul ace,teia3 altele #iind e0pu,e 9n reda-ie nou. n conte0tul e0ecutrii reco"andrilor Con,iliului .upre" de .ecuritate nr.0@E%'02'&58 din %& iulie 200+3 precu" i #unda"entrii "ecani,"ului de reali/are a prevederilor Hotr9rii Buvernului nr.%2& din 8 #e ruarie 2008 :Cu privire la unele ",uri de a"eliorare a ,itua-iei 9n do"eniul pre!tirii candida-ilor la conductori de autovehicule;3 la capitolul deli"itrii atri u-iilor autorit-ilor pu lice centrale privind or!ani/area3 coordonarea i controlul activit-ii in,titu-iilor de in,truire i cali#icare a conductorilor de autovehicule3 evaluarea per,oanelor care au ur"at cur,urile de in,truire 9n cadrul ace,tora3 re!le"entarea eviden-ei avi/elor de e0a"inare p,iho#i/iolo!ic i "edical a ,olicitan-ilor 9n vederea o -inerii per"i,ului de conducere3 au #o,t co"pletate co"peten-ele 2ini,terului Educa-iei i Tineretului 1art.%063 2ini,terului ?#acerilor *nterne 1art.+63 2ini,terului .nt-ii 1art.A6. n acelai conte0t3 9n ,copul evitrii arierelor irocratice3 a,i!urrii re,pectrii drepturilor cet-enilor i a tran,paren-ei proce,ului de e0a"inare i cali#icare a &ers'"nel'r %"re "u urm" %ursurile #e ins ruire l" %'n#u%3 'r #e "u 've6i%ul 3 prin co"pletarea articolului %0 cu litera #%6 i "odi#icarea literei 6 din articolul %53 e,te #unda"entat or!ani/area i de,#urarea e0a"enului de cali#icare a ace,tora pe a/a tehnico'"aterial 1,lile de cla,3 auto"o ilele3 terenul i rutele #e ins ruire dru"urile pu lice6 ale aceleiai in,titu-ii3 9n care au e#ectuat ,tudiile. n ace,t ca/ pro ele teoretice i cele practice vor #i evaluate de co"i,ii #or"ate din ,pecialiti ate,ta-i3 cu eli erarea certi#icatului de a ,olvire 9n vederea o -inerii per"i,ului de conducere3 ulti"ul #iind eli erat de orice ,u divi/iune co"petent a 2ini,terului Ce/voltrii *n#or"a-ionale3 #r e#ectuarea e0a"inrii repetate. Totodat3 -in9nd cont de #aptul c -ara noa,tr nu e,te productor de autovehicule3 ace,tea3 9n "a8oritatea lor3 #iind i"portate din alte ,tate3 au #o,t "odi#icate cerin-ele pentru i"portatori privind nece,itatea o"olo!rii lor3 c9t i a

,u an,a" lurilor3 dat #iind #aptul c ace,te a,pecte ,9nt re!le"entate de $e!ea nr. %84'() din 25.05.200& cu privire la evaluarea con#or"it-ii produ,elor. n ace,t conte0t3 re!le"entrile re,pective pentru productorii3 i"portatorii ,au reutilatorii de autovehicule 1art.art.283 2A6 au #o,t redu,e la cerin-a privind certi#icarea ace,tora 9n cadrul ,ta-iilor autori/ate3 2ini,terul Tran,porturilor i Bo,podriei Cru"urilor ur"9nd , ela ore/e 9n ace,t ,en, un "ecani," acce,i il i tran,parent3 i"ple"entarea cruia nu va nece,ita alocri #inanciare din partea autorit-ilor pu lice Ce a,e"enea3 -in9nd cont de #aptul c "odalitatea e#ecturii controlului tehnic de ,tat e,te re!le"entat prin hotr9rile Buvernului nr. +%& din 2+ iulie %AAA :Cu privire la apro area Re!ula"entului circula-iei rutiere; i nr. %05+ din 8 noie" rie %AAA :Cu privire la reor!ani/area .i,te"ului ion#or"a-ional auto"ati/at de cutare :?uto"o ilul; 9n Re!i,trul de ,tat al tran,porturilor i introducerea te,trii autovehiculelor i re"orcilor ace,tora;3 dar nu prin careva acte le!i,lative3 re,pectiv a #o,t "odi#icat redac-ia articolului 2+. Con,ider"3 c apro area proiectului le!ii cu privire la "odi#icarea i co"pletarea $e!ii nr.%&%'()* din + iunie 200+ privind ,i!uran-a tra#icului rutier va contri ui la racordarea cadrului 8uridic din do"eniul circula-iei i ,i!uran-ei rutiere la i"perativele ti"pului 9ntru a,i!urarea unui cli"at de ordine i deplin ,i!uran- pe dru"urile -rii.

Minis rul "("%eril'r in erne

V"len in ME7IN8CHI