Sunteți pe pagina 1din 34

MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI

Ordinul 1078 din 16 decembrie 2009


pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme" indicativ N! 127"2009 !ublicat in #onitorul O$icial 7% din 2 $ebruarie 2010 &#' O$' 7%(2010) Nr' 1'078(*26

#inisterul +e,voltarii Regionale si -ocuintei #inisterul .dministratiei si /nternelor

/n con$ormitate cu prevederile art' 10 si art' *8 alin' 2 din -egea nr' 10(1990 privind calitatea in constructii cu modi$icarile ulterioare ale art' 2 alin' &%) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli a$erente activitatii de reglementare in constructii urbanism amenajarea teritoriului si habitat aprobat prin 1otararea 2uvernului nr' 20*(200* pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli a$erente activitatii de reglementare in constructii urbanism amenajarea teritoriului si habitat precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care pre,inta pericol public cu modi$icarile si completarile ulterioare ale art' 17 alin' &2) din -egea nr' *07(2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modi$icarile ulterioare si ale 1otararii 2uvernului nr' 1'016(200% privind masurile pentru organi,area si reali,area schimbului de in$ormatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice precum si al regulilor re$eritoare la serviciile societatii in$ormationale intre Romania si statele membre ale 3niunii 4uropene precum si 5omisia 4uropeana cu modi$icarile ulterioare avand in vedere !rocesul6verbal de avi,are nr' 1 din 6 aprilie 2009 al 5omitetului tehnic de coordonare generala din cadrul #inisterului +e,voltarii Regionale si -ocuintei precum si .vi,ul nr' 2 din 29 aprilie 2009 al /nspectoratului 2eneral pentru 7ituatii de 3rgenta in temeiul art' 1 alin' &2) art' * lit' d) art' % pct' // lit' b) si al art' 12 alin' &0) din 1otararea 2uvernului nr' **(2009 privind organi,area si $unctionarea #inisterului +e,voltarii Regionale si -ocuintei8) cu modi$icarile ulterioare precum si al art' 7 alin' &%) din Ordonanta de urgenta a 2uvernului nr' *0(2007 privind organi,area si $unctionarea #inisterului .dministratiei si /nternelor aprobata cu modi$icari prin -egea nr' 10(2008 cu modi$icarile si completarile ulterioare 99999999999 8)1otararea 2uvernului nr' **(2009 privind organi,area si $unctionarea #inisterului +e,voltarii Regionale si -ocuintei a $ost abrogata prin 1otararea 2uvernului nr' 1'6*1(2009 privind organi,area si $unctionarea #inisterului +e,voltarii Regionale si :urismului publicata in #onitorul O$icial al Romaniei !artea / nr' 2 din % ianuarie 2010'

ministrul de,voltarii regionale si locuintei si ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin"

.rt' 1' 6 7e aproba Reglementarea tehnica "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme" indicativ N! 127"2009 preva,uta in ane;a ce $ace parte integranta din pre,entul ordin' .rt' 2' 6 !re,entul ordin se publica in #onitorul O$icial al Romaniei !artea / si intra in vigoare la *0 de ,ile de la data publicarii'

.rt' *' 6 -a data intrarii in vigoare a pre,entului ordin orice dispo,itii contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme isi incetea,a aplicabilitatea sau se abroga dupa ca,' !re,enta reglementare tehnica a $ost adoptata cu respectarea procedurii de noti$icare nr' RO(261(2009 din 12 august 2009 preva,uta de +irectiva 98(*%(54 a !arlamentului 4uropean si a 5onsiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru $urni,area de in$ormatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice publicata in <urnalul O$icial al 5omunitatilor 4uropene - 20% din 21 iulie 1998 modi$icata prin +irectiva 98(%8(54 a !arlamentului 4uropean si a 5onsiliului din 20 iulie 1998 publicata in <urnalul O$icial al 5omunitatilor 4uropene - 217 din 0 august 1998'

Ministrul dezvoltarii regionale si locuintei, Vasile Blaga

p. Ministrul administratiei si internelor, Mihai Capra, secretar de stat

.N4=. NOR#.:/> de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme indicativ N! 127"2009

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Ordinul *26 din *1 decembrie 2009


pentru aprobarea Reglementarii tehnice "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme" indicativ N! 127"2009 !ublicat in #onitorul O$icial 7% din 2 $ebruarie 2010 &#' O$' 7%(2010) Nr' 1'078(*26

#inisterul +e,voltarii Regionale si -ocuintei #inisterul .dministratiei si /nternelor

/n con$ormitate cu prevederile art' 10 si art' *8 alin' 2 din -egea nr' 10(1990 privind calitatea in constructii cu modi$icarile ulterioare ale art' 2 alin' &%) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli a$erente activitatii de reglementare in constructii urbanism amenajarea teritoriului si habitat aprobat prin 1otararea 2uvernului nr' 20*(200* pentru aprobarea Regulamentului privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli a$erente activitatii de reglementare in constructii urbanism amenajarea teritoriului si habitat precum si a Normelor metodologice privind criteriile si modul de alocare a sumelor necesare unor lucrari de interventie in prima urgenta la constructii vulnerabile si care pre,inta pericol public cu modi$icarile si completarile ulterioare ale art' 17 alin' &2) din -egea nr' *07(2006 privind apararea impotriva incendiilor cu modi$icarile ulterioare si ale 1otararii 2uvernului nr' 1'016(200% privind masurile pentru organi,area si reali,area schimbului de in$ormatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice precum si al regulilor re$eritoare la serviciile societatii in$ormationale intre Romania si statele membre ale 3niunii 4uropene precum si 5omisia 4uropeana cu modi$icarile ulterioare avand in vedere !rocesul6verbal de avi,are nr' 1 din 6 aprilie 2009 al 5omitetului tehnic de coordonare generala din cadrul #inisterului +e,voltarii Regionale si -ocuintei precum si .vi,ul nr' 2 din 29 aprilie 2009 al /nspectoratului 2eneral pentru 7ituatii de 3rgenta in temeiul art' 1 alin' &2) art' * lit' d) art' % pct' // lit' b) si al art' 12 alin' &0) din 1otararea 2uvernului nr' **(2009 privind organi,area si $unctionarea #inisterului +e,voltarii Regionale si -ocuintei8) cu modi$icarile ulterioare precum si al art' 7 alin' &%) din Ordonanta de urgenta a 2uvernului nr' *0(2007 privind organi,area si $unctionarea #inisterului .dministratiei si /nternelor aprobata cu modi$icari prin -egea nr' 10(2008 cu modi$icarile si completarile ulterioare 999999999 8)1otararea 2uvernului nr' **(2009 privind organi,area si $unctionarea #inisterului +e,voltarii Regionale si -ocuintei a $ost abrogata prin 1otararea 2uvernului nr' 1'6*1(2009 privind organi,area si $unctionarea #inisterului +e,voltarii Regionale si :urismului publicata in #onitorul O$icial al Romaniei !artea / nr' 2 din % ianuarie 2010'

ministrul de,voltarii regionale si locuintei si ministrul administratiei si internelor emit urmatorul ordin"

.rt' 1' 6 7e aproba Reglementarea tehnica "Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme" indicativ N! 127"2009 preva,uta in ane;a ce $ace parte integranta din pre,entul ordin' .rt' 2' 6 !re,entul ordin se publica in #onitorul O$icial al Romaniei !artea / si intra in vigoare la *0 de ,ile de la data publicarii' .rt' *' 6 -a data intrarii in vigoare a pre,entului ordin orice dispo,itii contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme isi incetea,a aplicabilitatea sau se abroga dupa ca,' !re,enta reglementare tehnica a $ost adoptata cu respectarea procedurii de noti$icare nr' RO(261(2009 din 12 august 2009 preva,uta de +irectiva 98(*%(54 a !arlamentului 4uropean si a 5onsiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru $urni,area de in$ormatii in domeniul standardelor si reglementarilor tehnice publicata in <urnalul O$icial al 5omunitatilor 4uropene - 20% din 21 iulie 1998 modi$icata prin +irectiva 98(%8(54 a !arlamentului 4uropean si a 5onsiliului din 20 iulie 1998 publicata in <urnalul O$icial al 5omunitatilor 4uropene - 217 din 0 august 1998'

Ministrul dezvoltarii regionale si locuintei, Vasile Blaga

p. Ministrul administratiei si internelor, Mihai Capra, secretar de stat

.N4=. NOR#.:/> de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme indicativ N! 127"2009

Normativul din 16 decembrie 2009


MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI LOCUINTEI
de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme indicativ N! 127"2009 !ublicat in #onitorul O$icial 7% din 2 $ebruarie 2010 &#' O$' 7%(2010) 5.!/:O-3- / +ispo,itii generale

745:/3N4. 1 Obiect si domeniu de aplicare

.rt' 1' 6 !re,entul normativ stabileste principalele conditii per$ormante si niveluri de per$ormanta minime speci$ice constructiilor civile subterane destinate parcarii a mai mult de 10 autoturisme asa incat sa indeplineasca cerinta esentiala de calitate "securitate la incendiu" preva,uta de -egea nr' 10(1990 privind calitatea in constructii cu modi$icarile ulterioare si de 1otararea 2uvernului nr' 622(200% privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii republicata' .rt' 2' 6 !revederile pre,entului normativ sunt obligatorii la proiectarea reali,area si e;ploatarea constructiilor parcajelor subterane noi si a instalatiilor utilitare a$erente acestora precum si la e;tinderea parcajelor subterane e;istente sau schimbarea destinatiei constructiilor subterane e;istente in parcaje indi$erent de $orma lor de proprietate' .rt' *' 6 -a lucrarile de e;tindere moderni,are ori reabilitare a parcajelor subterane e;istente sau la schimbarea destinatiei constructiilor subterane e;istente in parcaje pentru autoturisme atunci cand in mod justi$icat nu pot $i indeplinite unele prevederi ale pre,entei reglementari prin proiect se vor asigura masuri alternative de securitate la incendiu potrivit prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile' .rt' %' 6 !arcajele subterane e;istente in e;ploatare sau in curs de e;ecutie la data intrarii in vigoare a pre,entului normativ nu necesita punerea de acord cu prevederile acestuia daca respecta reglementarile tehnice aplicabile la data reali,arii lor' .rt' 0' 6 !entru indeplinirea cerintei esentiale de calitate "securitate la incendiu" constructiile subterane destinate parcarii autoturismelor vor $i proiectate e;ecutate si e;ploatate ast$el incat in ca,ul initierii unui incendiu" a) stabilitatea elementelor portante ale constructiei subterane sa $ie asigurata pe perioada de timp normata? b) posibilitatile de initiere si propagare a $ocului si a $umului in interiorul constructiei subterane sa $ie reduse? c) propagarea si e;tinderea incendiului la spatiile invecinate sa $ie limitate? d) utili,atorii sa aiba preva,ute posibilitati de parasire a constructiei subterane sau alte mijloace de salvare? e) securitatea echipelor de interventie in ca, de incendiu sa $ie luata in considerare' .rt' 6' 6 !revederile pre,entului normativ se re$era la proiectarea e;ecutarea si e;ploatarea parcajelor subterane pentru autoturisme si remorci ale acestora cu sarcina totala autori,ata de ma;imum *'000 @g' .rt' 7' 6 Nu $ac obiectul pre,entului normativ" a) parcajele subterane pentru ma;imum 10 autoturisme? b) parcajele subterane destinate altor autovehicule &care nu sunt autoturisme)? c) parcajele supraterane pentru autoturisme? d) garajele subterane &spatii in care se reali,ea,a lucrari de intretinere si reparatii ale autoturismelor)? e) parcajele subterane in ca,ul carora dispunerea autoturismelor pe locurile de parcare se asigura cu sisteme de distributie automati,ate altele decat ascensoarele sau plat$ormele elevatoare de acces la nivelurile subterane de parcare' .rt' 8' 6 !revederile pre,entului normativ re$eritoare la e;ploatare sunt obligatorii si in ca,ul parcajelor subterane e;istente pentru autoturisme'

745:/3N4. a 26a :erminologie

.rt' 9' 6 /n pre,entul normativ se utili,ea,a terminologia stabilita in reglementarile aplicabile si urmatorii termeni"

a) activitati cone;e 6 servicii speci$ice admise in parcajele subterane? b) ane;e $unctionale 6 incaperi si spatii a$erente $unctionarii parcajului subteran? c) degajament de evacuare protejat 6 orice parte a constructiei subterane destinata parcarii autoturismelor care indeplineste conditiile normate de securitate la incendiu si permite evacuarea utili,atorilor &circulatie ori,ontala coridor hol rampa pentru pietoni scara etc')? d) dispecerat de securitate la incendiu 6 incapere distincta separata de spatiul destinat parcarii autoturismelor cu acces usor din e;terior si echipata cu mijloace de supraveghere control si actionare a instalatiilor de protectie impotriva incendiilor a$erente parcajului precum si cu mijloace de transmisiuni dispo,itive de alarmare si alertare in ca, de incendiu? e) drencer &sprin@ler deschis) 6 cap de debitare a apei actionat de la distanta sau de la elemente sensibile independente de capul de debitare &cap de debitare a apei neobturat de un element termosensibil)? $) nivel de parcare 6 spatiul delimitat de doua plansee succesive &in$erior si superior)? g) nivel de re$erinta 6 nivelul la care se a$la caile e;terioare de acces la constructia parcajului subteran si care pot $i utili,ate de mijloacele de salvare si de interventie in ca, de incendiu' /n ca,ul in care parcajul subteran are mai multe accesuri e;terioare carosabile situate la cote di$erite nivelul de re$erinta este constituit de calea de acces e;terioara situata cel mai jos? h) parcaj subteran 6 constructie cu unul sau mai multe niveluri dispusa sub nivelul terenului inconjurator si destinata parcarii autoturismelor si remorcilor acestora' !arcajele subterane pot $i inchise cu pereti perimetrali si plansee &anvelopate) sau deschise perimetral &parcari subterane puternic ventilate natural)' 7patiile subterane de parcare compartimentate si(sau preva,ute cu pereti interiori despartitori 4/ 60 constituie un singur parcaj? i) parcare subterana cu sistem de distributie automati,ata 6 parcare subterana in care dispunerea autoturismelor pe locurile de parcare se reali,ea,a in sistem automati,at cu utilaje speciale? j) parcare subterana puternic ventilata natural 6 parcare subterana cu unul sau mai multe niveluri libere perimetral &deschise spre e;terior) si care indeplineste simultan urmatoarele conditii" &i) pe $iecare nivel de parcare supra$etele libere din peretii laterali deschisi spre e;terior sunt amplasate pe cel putin doua $atade opuse si $iecare repre,inta minimum 00A din supra$ata totala a $atadei deschise &inaltimea luata in considerare $iind distanta libera dintre pardoseala $inita si pla$on)? &ii) distanta dintre $atadele libere opuse deschise spre e;terior este de cel mult 70 00 m? &iii) supra$etele libere perimetrale deschise spre e;terior la $iecare nivel de parcare repre,inta cel putin 0A din aria planseului nivelului respectiv? &iv) spatiul e;terior deschis are aria ori,ontala cel putin egala cu suma supra$etelor libere perimetrale adiacente? @) seminivel de parcare 6 spatiu delimitat de plansee dispuse decalat la jumatate de nivel' +oua seminiveluri consecutive constituie un nivel al parcajului? l) sprin@ler 6 cap de debitare a apei obturat de un element termosensibil? m) stabilitate la incendiu 6 capacitatea globala normata a unei constructii subterane de parcare a autoturismelor de a raspunde la actiunea unui incendiu' Nivelul de stabilitate la $oc al constructiei subterane destinate parcarii autoturismelor este determinat de elementul sau cu cea mai de$avorabila incadrare in valorile normate? n) unitate de trecere &$lu;) 6 latime de trecere a utili,atorilor &$lu; de evacuare) de minimum 0 60 m' .tunci cand sunt necesare una sau doua unitati de trecere se asigura 0 90 m &in loc de 0 60 m) si respectiv 1 %0 m &in loc de 1 20 m)' /n ca,ul in care sunt necesare * sau mai multe unitati de trecere &$lu;uri) latimea acestora va $i multipla de 0 60 m?

o) volet 6 dispo,itiv de inchidere(deschidere cu actionare automata re,istent la $oc montat pe tubulaturi sau ghene de evacuare a $umului si de admisie a aerului normal inchis sau deschis in po,itie de asteptare'

5.!/:O-3- // 7patii si incaperi cu activitati si $unctiuni speci$ice

.rt' 10' 6 /n $unctie de numarul de autoturisme posibil de parcat parcajele subterane se clasi$ica in urmatoarele tipuri" 6!1" de la 11 la 100 de autoturisme? 6!2" intre 101 si *00 de autoturisme? 6!*" intre *01 si 1'000 de autoturisme? 6!%" peste 1'000 de autoturisme' .rt' 11' 6 /n interiorul parcajelor subterane este admisa prevederea locurilor de parcare a autoturismelor si a ane;elor $unctionale parcajului precum si a unor ,one pentru activitatile cone;e autori,ate si preci,ate in pre,entul normativ' .rt' 12' 6 &1) .ne;ele $unctionale ale parcajului subteran sunt constituite din birouri de e;ploatare camere de plata de supraveghere pentru personal dispecerat de securitate la incendiu post de trans$ormare gospodarie de apa grup electrogen camere de ventilare grupuri sanitare' &2) .ne;ele $unctionale se amplasea,a in interiorul parcajului subteran cu conditia separarii si ventilarii lor corespun,ator prevederilor pre,entului normativ' .rt' 1*' 6 7upravegherea intretinerea si actionarea instalatiilor de protectie impotriva incendiilor a$erente parcajelor subterane pentru autoturisme se asigura" a) de catre operatorul parcajului care raspunde de e;ploatarea parcajului in conditii de securitate la incendiu la parcajele subterane tip !1 si !2? b) din dispeceratul de securitate la incendiu la parcajele subterane tip !*? c) din unul sau mai multe dispecerate de securitate la incendiu in $unctie de con$ormarea si echiparea cu instalatii de securitate la incendiu la parcajele tip !%' .rt' 1%' 6 &1) 7erviciul de securitate la incendiu este obligatoriu la parcajele subterane tip !* si !% sau cu mai mult de % niveluri subterane indi$erent de numarul locurilor de parcare si se constituie din minimum doua persoane pe schimb avand pregatire corespun,atoare in $unctie de marimea si nivelul de echipare a parcajului cu instalatii de protectie impotriva incendiilor respectiv o persoana pe schimb la parcajele tip !*' &2) 7erviciul de securitate la incendiu al unui parcaj subteran se poate organi,a in comun si cu alte activitati speci$ice ale parcajului' .rt' 10' 6 &1) +ispeceratul de securitate la incendiu trebuie" a) sa $ie dispus la primul nivel situat sub nivelul de re$erinta al parcajului in ,ona de e;ploatare a acestuia cu acces usor din e;terior? b) sa $ie echipat cu centrala de detectare si semnali,are a incendiilor cu dispo,itive de actionare a alarmei a deschiderii usilor de evacuare a sistemelor de evacuare a $umului in ca, de incendiu si instalatiilor perdelelor

de drencere &sprin@lere deschise) semnali,ari ale instalatiei de detectare a scurgerilor de 2!- precum si semnali,ari ale starii de $unctionare a dispo,itivelor de protectie si a nivelului re,ervei de apa pentru stingerea incendiilor sisteme de comunicatii interioare si cu serviciile pentru situatii de urgenta precum si sisteme de alarmare a utili,atorilor in ca, de incendiu? c) sa $ie separat de restul constructiei subterane cu elemente verticale si ori,ontale re,istente la $oc con$orm prevederilor pre,entului normativ' &2) -a parcajele subterane dispuse in subsolurile cladirilor supraterane dispeceratul de securitate poate $i comun si dispus con$orm alin' &1) sau la parterul cladirii supraterane potrivit cerintelor reglementarilor aplicabile' .rt' 16' 6 2olurile de comunicare $unctionala intre spatiul destinat parcarii autoturismelor si ane;ele $unctionale ale parcajului se protejea,a con$orm prevederilor pre,entului normativ' .rt' 17' 6 &1) /n cadrul parcajelor subterane pentru autoturisme proiectate cu respectarea pre,entului normativ se pot prevedea ,one in care sunt autori,ate sa se des$asoare $ara masuri de securitate la incendiu suplimentare dar cu respectarea prevederilor -egii nr' 10(1990 cu modi$icarile ulterioare si ale actelor normative speci$ice in vigoare urmatoarele activitati cone;e" a) spalarea autoturismelor? b) montarea echipamentelor si accesoriilor de mici dimensiuni pentru autoturisme &ornamente radio geamuri)? c) geometrie autoturisme si echilibrare de roti? d) receptie si livrare de autoturisme? e) inchirieri de autoturisme si biciclete? $) puncte de incarcare a bateriilor autoturismelor electrice' &2) .ria totala ocupata de activitatile cone;e autori,ate poate $i cel mult 0A din aria des$asurata a parcajului subteran $ara a depasi insa 600 00 m2' .rt' 18' 6 -a dispunerea activitatilor cone;e autori,ate in parcajul subteran pentru autoturisme vor $i avute in vedere urmatoarele" a) operatorul care e;ploatea,a parcajul este raspun,ator de asigurarea securitatii la incendiu? b) este inter,isa utili,area $ocului deschis la e$ectuarea activitatilor cone;e autori,ate? c) capacitatea de lichid in$lamabil stocat sau utili,at intr6o activitate cone;a trebuie sa $ie mai mica de 0 litri? d) dispunerea activitatilor cone;e autori,ate sa nu perturbe evacuarea $umului in ca, de incendiu? e) spatiul de depo,itare inclus intr6o activitate cone;a trebuie sa $ie limitat la 100 00 m 2 separat cu pereti re,istenti la $oc minimum 4/ 120 si sa asigure evacuarea $umului in ca, de incendiu iar golul de circulatie $unctionala protejat cu usa re,istenta la $oc 4/ 6065? $) densitatea sarcinii termice in spatiile de depo,itare a$erente activitatilor cone;e autori,ate trebuie limitata la 900 #j(m2? g) locurile de incarcare a bateriilor autoturismelor electrice trebuie echipate cu instalatii corespun,atoare de ventilare? h) spatiile in care se des$asoara activitatile cone;e autori,ate se echipea,a cu instalatii de semnali,are si stingere a incendiilor daca parcajul este echipat cu ast$el de instalatii si in toate ca,urile se dotea,a cu mijloace de prima interventie in ca, de incendiu respectiv minimum un stingator portativ de 6 litri &@g) cu per$ormantele de stingere con$orme 7R 4N * &cu partile sale) ori reglementarilor echivalente in $unctie de riscurile speci$ice revenindu6i $iecaruia ma;imum 200 00 m2'

.rt' 19' 6 &1) .tunci cand in parcajul subteran sunt amenajate receptii si livrari de autoturisme acestea trebuie sa $ie" a) accesibile autoturismelor cu sarcina totala autori,ata de ma;imum *'000 @g? b) dispuse la nivelul de parcare cel mai apropiat de nivelul de re$erinta al parcajului? c) cu aria limitata la ma;imum 100 00 m2? d) cu volumul delimitat de pereti re,istenti la $oc 4/ 120 si golurile de comunicare cu parcajul protejate cu usi re,istente la $oc 4/ 9065 preva,andu6se totodata cu detectoare autonome sau cu instalatii automate de detectare si semnali,are a incendiilor? e) mentinute cu usile inchise in a$ara orelor de program pentru livrari? $) $ara comunicare directa intre doua ,one de livrare alaturate? g) preva,ute cu cate o usa de evacuare a utili,atorilor pentru $iecare incapere de receptie6livrare' &2) 4ste obligatorie asigurarea evacuarii $umului in ca, de incendiu din incaperile de receptie6livrare prin" a) guri proprii preva,ute pentru $iecare ,ona de livrare? b) tiraj mecanic care sa asigure un debit de evacuare de 1 0 m *(s pentru $iecare incapere de receptie6livrare sau atunci cand este posibil prin tiraj natural6organi,at cu dispo,itiv de evacuare a $umului avand aria libera de minimum 1 00 m2'

5.!/:O-3- /// Riscuri de incendiu .rt' 20' 6 &1) 7patiile si incaperile subterane destinate parcarii autoturismelor sunt clasi$icate cu risc mare de incendiu' &2) 5elelalte incaperi a$erente parcajului subteran vor avea riscuri de incendiu determinate si preci,ate in documentatie in $unctie de destinatie si densitatea sarcinii termice potrivit prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile' .rt' 21' 6 /n interiorul spatiilor si incaperilor subterane destinate parcarii autoturismelor se inter,ic" a) amenajarea de incaperi si spatii cu alta destinatie altele decat cele preva,ute in pre,entul normativ? b) completarea sau scoaterea de carburant din re,ervoarele autoturismelor ori transva,area lichidelor combustibile? c) $umatul si utili,area $ocului deschis sub orice $orma? d) repararea sau e$ectuarea lucrarilor de intretinere a autoturismelor indi$erent de natura de$ectiunilor cu e;ceptia necesitatii inlocuirii unei roti si a des$asurarii activitatilor cone;e admise con$orm prevederilor pre,entului normativ? e) parcarea autoturismelor in a$ara spatiilor special destinate si marcate in acest scop cum sunt rampele auto si circulatiile din parcaj? $) utili,area in alte scopuri a spatiilor destinate parcarii subterane a autoturismelor? g) accesul in parcajul subteran al autoturismelor si remorcilor acestora cu substante in$lamabile e;plo,ive radioactive sau coro,ive in a$ara de carburantii si lubri$iantii din echiparea autoturismelor'

5.!/:O-3- /> 7tabilitate la incendiu

.rt' 22' 6 !arcajele subterane pentru mai mult de 10 autoturisme trebuie sa indeplineasca cel putin conditiile de per$ormanta pentru nivelul // de stabilitate la incendiu' .rt' 2*' 6 !rincipalele per$ormante pentru elementele de constructie ale parcajului subteran pentru nivelul // de stabilitate la incendiu sunt minimum" a) elemente portante cu rol de separare a $ocului" 6pereti 6 R4/ 120? 6plansee 6 R4/ 60? b) elemente portante $ara rol de separare a $ocului &stalpi coloane) 6 R 180? c) inchideri perimetrale &pereti e;teriori neportanti) 6 4/ 10? d) elemente neportante &pereti despartitori) 6 4/ %0' .rt' 2%' 6 .tunci cand parcajele subterane pentru autoturisme sunt dispuse in subsolurile cladirilor inalte $oarte inalte cu sali aglomerate sau sunt parcaje de tip !% ori cu mai mult de % niveluri subterane trebuie sa indeplineasca conditiile de per$ormanta pentru nivelul / de stabilitate la incendiu' .rt' 20' 6 !rincipalele per$ormante pentru elementele de constructie ale parcajului subteran cu nivelul / de stabilitate la incendiu sunt minimum" a) elemente portante cu rol de separare a $ocului" 6pereti 6 R4/ 180? 6plansee 6 R4/ 90? b) elemente portante $ara rol de separare a $ocului &stalpi coloane) 6 R 2%0? c) inchideri perimetrale &pereti e;teriori neportanti) 6 4/ *0? d) elemente neportante &pereti despartitori) 6 4/ 60' .rt' 26' 6 5onditiile de comportare la $oc si masurile de protectie in ca, de incendiu a principalelor elemente de constructie materiale si echipamente utili,ate la reali,area parcajelor subterane se prevad in documentatiile tehnice de catre proiectantii de specialitate ai acestora respectiv de" a) arhitecti" pentru pereti de compartimentare inchideri e;terioare perimetrale pereti despartitori protectii ale golurilor $unctionale de comunicare evacuari de $um prin tiraj natural6organi,at? b) ingineri structuristi" pentru stalpi coloane dia$ragme contravantuiri pereti portanti plansee terase si acoperisuri? c) ingineri instalatori" pentru sistemele echipamentele si instalatiile proiectate respectiv apa electrice ventilare incal,ire paratrasnet' .rt' 27' 6 !arcajele subterane pentru autoturisme amplasate in subsolul cladirilor supraterane se compartimentea,a $ata de acestea prin pereti si plansee re,istente la $oc con$orm prevederilor pre,entului normativ' .rt' 28' 6 .riile construite ale parcajelor subterane pentru autoturisme cu nivel de stabilitate la incendiu / sau // nu se limitea,a in conditiile impartirii acestora in ,one distincte separate cu pereti 4/ 60 care sa limite,e propagarea usoara a incendiilor pe arii mari ale parcajului &con$orm prevederilor art' 92 si 9*)'

.rt' 29' 6 #aterialele si elementele de constructie utili,ate la reali,area parcajelor subterane pentru autoturisme trebuie sa aiba determinate caracteristicile de comportare la $oc potrivit prevederilor Regulamentului privind clasi$icarea si incadrarea produselor pentru constructii pe ba,a per$ormantelor de comportare la $oc aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor constructiilor si turismului si al ministrului de stat ministrul administratiei si internelor nr' 1'822(*9%(200% cu modi$icarile si completarile ulterioare'

5.!/:O-3- > .mplasarea parcajelor subterane

.rt' *0' 6 !arcajele subterane pentru autoturisme pot $i amplasate" a) independent la distante de siguranta normate $ata de constructii subterane sau supraterane invecinate potrivit prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile? b) alipite de alte constructii $ata de care se compartimentea,a cu pereti re,istenti la $oc 4/ 2%0? c) inglobate in constructii supraterane cu alta destinatie $ata de care se compartimentea,a cu pereti 4/ 2%0 si plansee R4/ 180 atunci cand sunt cladiri inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate respectiv cu pereti 4/ 120 si plansee R4/ 120 atunci cand cladirile supraterane respective nu se incadrea,a in categoria celor mentionate' .rt' *1' 6 5omunicarea $unctionala intre parcaj si cladirile sau portiunile de cladiri subterane de care se alipesc sau in care se inglobea,a se asigura prin goluri protejate con$orm prevederilor pre,entului normativ' .rt' *2' 6 !rin amplasarea parcajelor subterane se vor asigura accesuri si circulatii din stra,ile adiacente pentru autospecialele de stingere si salvare precum si posibilitati de acces si interventie a serviciilor de pompieri in ca, de incendiu in parcaj'

5.!/:O-3- >/ .ccesuri si circulatii pentru autoturisme

.rt' **' 6 -a stabilirea locurilor de parcare a autoturismelor in parcajele subterane se au in vedere urmatoarele" a) autoturismele trebuie sa statione,e numai in spatiile destinate si marcate pentru parcare? b) spatiul pentru stationarea a * motociclete scutere sau .:>6uri se considera echivalentul unui loc de parcare pentru autoturism? c) asigurarea locurilor de parcare pentru autoturismele persoanelor cu handicap locomotor? d) respectarea la proiectare e;ecutie si e;ploatare a prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile? e) locurile situate in a$ara parcajului subteran &in e;terior) nu se iau in calcul la stabilirea capacitatii de primire a parcajului subteran' .rt' *%' 6 !entru asigurarea conditiilor de securitate la incendiu numarul accesurilor pentru autoturisme in parcajele subterane se stabileste in $unctie de tipul parcajului $ara a $i mai mic de" a) un acces cu un $ir de circulatie la parcajele tip !1 asigurandu6se sema$ori,area intrarii si iesirii autoturismelor? parcajele subterane pentru ma;imum 20 de autoturisme pot $i preva,ute numai cu o plat$orma elevatoare &ascensor) de acces? b) doua accesuri cu cate un $ir de circulatie sau un acces cu doua $ire de circulatie la parcajele tip !2 precum si la parcajele tip !* la care parcarea autoturismelor se e$ectuea,a numai de catre personal special angajat? c) doua accesuri din care unul cu doua $ire de circulatie si celalalt cu un $ir de circulatie la parcajele tip !*?

d) * accesuri din care doua accesuri cu doua $ire de circulatie si un acces cu un $ir de circulatie la parcajele tip !%' .rt' *0' 6 &1) Rampele de acces si de circulatie a autoturismelor in parcajele subterane nu trebuie sa depaseasca panta de 18A' &2) -a reali,area si con$ormarea rampelor e;terioare de acces vor $i avute in vedere si conditiile climatice speci$ice' &*) !e distanta de minimum % 00 m de la marginea cailor de circulatie e;terioare carosabile panta rampelor de acces in parcajele subterane descoperite sau acoperite va $i de ma;imum 0A' .rt' *6' 6 &1) /n interiorul parcajului subteran circulatia autoturismelor se organi,ea,a in asa $el incat numarul punctelor de con$lict sa $ie cat mai mic posibil' &2) /n punctele de con$lict al circulatiei autoturismelor se prevad oglin,i si dupa ca, sema$oare' .rt' *7' 6 &1) 5irculatiile $unctionale verticale si ori,ontale pentru autoturisme respectiv rampele si circulatiile interioare ale parcajului se dimensionea,a si se alcatuiesc con$orm prevederilor reglementarilor tehnice speci$ice parcajelor' &2) !entru limitarea propagarii usoare a incendiilor intre nivelurile de parcare rampele interioare pentru circulatia autoturismelor trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii" a) sa $ie delimitate cu pereti laterali 4/ 60 sau atunci cand nu se prevad pereti laterali sa se proteje,e golurile respective cu perdele de drencere &sprin@lere deschise) si dia$ragme 4/ 10 de minimum 0 00 m inaltime dispuse sub planseele dintre nivelurile de parcare? b) golurile de acces al autoturismelor pe rampele interioare la $iecare nivel de parcare se protejea,a cu perdele de drencere &sprin@lere deschise) $ara a $i obligatorie prevederea dia$ragmelor in toate ca,urile in care parcajul subteran este echipat cu instalatii de stingere a incendiilor tip sprin@ler' &*) !erdelele de drencere &sprin@lere deschise) se dimensionea,a si se reali,ea,a con$orm prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate asigurandu6se" a) intensitatea de stropire normata? b) timpul teoretic de $unctionare de 60 de minute' .rt' *8' 6 /n interiorul parcajului subteran circulatiile autoturismelor trebuie sa $ie de minimum 0 00 m latime pentru unghiuri de parcare de 90B si de minimum * 00 m pentru parcari in lungul caii de circulatie' .rt' *9' 6 Ra,ele de bracaj si latimile circulatiilor auto se con$ormea,a ast$el incat sa permita circulatia autoturismelor care au acces in parcaj' .rt' %0' 6 /naltimea libera minima a circulatiilor auto din interiorul parcajului trebuie sa $ie de minimum 2 10 m' .rt' %1' 6 -a primul nivel subteran de parcare $ata de nivelul de re$erinta cel putin 0 0A din numarul locurilor de parcare a autoturismelor vor $i preva,ute si con$ormate pentru persoane cu handicap locomotor iar prin amplasarea acestora se va asigura si protectia circulatiei pietonale a utili,atorilor locurilor respective avand in vedere prevederile reglementarilor tehnice aplicabile' .rt' %2' 6 &1) !lat$ormele elevatoare si ascensoarele pentru accesul autoturismelor in parcajele subterane se amplasea,a se dimensionea,a si se reali,ea,a potrivit prevederilor reglementarilor tehnice speci$ice si ale pre,entului normativ'

&2) !lat$ormele elevatoare si ascensoarele pentru autoturisme se echipea,a cu dispo,itive care in ca, de incendiu sa le aduca automat la nivelul de re$erinta' .rt' %*' 6 5irculatiile carosabile din parcajele subterane inclusiv rampele auto se prevad cu instalatie de iluminat de siguranta alimentata si reali,ata corespun,ator prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate aplicabile ast$el incat sa asigure nivelul minim de iluminare necesar circulatiei in conditii de securitate' .rt' %%' 6 5orpurile de iluminat de siguranta se montea,a atat la partea superioara cat si la partea in$erioara a spatiilor de circulatie dupa ca, in pardoseala' .rt' %0' 6 /n spatiile utilitare a$erente parcajului subteran iluminatul de siguranta se reali,ea,a con$orm prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate aplicabile' .rt' %6' 6 &1) Rampele de acces si circulatie a autoturismelor trebuie sa $ie libere pe inaltimea de minimum 2 10 m masurata perpendicular pe rampa' &2) /naltimea ma;ima a autoturismelor care pot intra in parcajul subteran se preci,ea,a la $iecare rampa de acces in parcaj' .rt' %7' 6 &1) !ortiunile de parcaj subteran preva,ute numai pentru circulatia autoturismelor si care constituie tuneluri cu lungimea mai mare de 00 00 m vor respecta urmatoarele" a) latimea tunelului va $i ast$el dimensionata incat sa permita ocupantilor sa iasa din autoturisme? b) distanta ma;ima pana la o iesire de evacuare a utili,atorilor nu trebuie sa depaseasca %0 00 m? c) atunci cand parcajul este echipat cu sistem de evacuare a $umului prin tiraj mecanic se va asigura evacuarea unui volum de 900 m*(ora pe $ractiuni &tronsoane) de 0 00 m din lungimea tunelului valoare ce se poate reduce la 600 m*(ora pe $ractiuni de 0 00 m din lungimea tunelului daca parcajul este echipat cu instalatie automata de stingere a incendiilor tip sprin@ler? d) sa $ie preva,ut iluminat de siguranta? e) in ca,ul in care parcajul este echipat cu instalatii automate de semnali,are si de stingere a incendiilor tip sprin@ler acestea vor proteja si tot tunelul preva,ut pentru circulatia autoturismelor' &2) 4vacuarea $umului se poate reali,a prin instalatii proprii sau cu instalatiile de evacuare a$erente parcajului cu conditia sa se ia in calculul acestora si debitul respectiv' .rt' %8' 6 &1) !arcarea autoturismelor alimentate si cu ga,e petroliere liche$iate &2!-) este admisa in tot parcajul sau numai in spatiile amenajate pentru aceasta daca sunt indeplinite cerintele speci$ice preva,ute in pre,entul normativ' &2) /n ca,ul in care parcarea autoturismelor alimentate si cu 2!- este admisa numai in spatii amenajate in acest sens respectarea cerintelor speci$ice este obligatorie numai pentru ,onele respective' .rt' %9' 6 /n parcajele sau ,onele unde se parchea,a autoturisme care $unctionea,a si cu 2!- este obligatorie prevederea instalatiilor $i;e automate de detectare a scurgerilor de 2!- proiectate e;ecutate si intretinute potrivit prevederilor 7R 4N 0007* sau ale reglementarilor echivalente in statele membre ale 3niunii 4uropene instalatii care trebuie sa asigure indeplinirea urmatoarelor cerinte" a) detectarea scurgerilor de 2!- de catre o instalatie $i;a automata echipata cu detectoare de 2!-? b) amplasarea detectoarelor de 2!- la ma;imum 0 10 m de pardoseala in ,one care sunt $erite de curenti de aer si de lovituri?

c) dispunerea detectoarelor in $unctie de per$ormantele lor speci$ice in tot parcajul sau in ,ona stabilita pentru parcarea autoturismelor alimentate si cu 2!-' .rt' 00' 6 &1) /nstalatia de detectare a scurgerilor de 2!- trebuie sa $ie conectata cu centrala de detectie si semnali,are a incendiilor' &2) /n timpul detectarii simultane a pre,entei 2!- si parametrilor incendiului &$um temperatura etc') instalatia de ventilare trebuie sa asigure debitul cel mai mare preva,ut pentru spatiul respectiv' &*) +aca instalatia de detectare a scurgerilor de 2!- este conectata si cu centrala de detectie a mono;idului de carbon in timpul detectarii simultane a pre,entei 2!- mono;idului de carbon si a parametrilor incendiului instalatia de ventilare a$erenta spatiului respectiv se dimensionea,a pentru debitul cu valoarea cea mai mare' .rt' 01' 6 &1) -a detectarea scurgerilor de 2!- este obligatorie actionarea automata a sistemelor optice si sonore de alarmare a utili,atorilor' &2) 7emnalele de alarma trebuie sa $ie percepute din orice loc din parcaj si sa nu $ie con$undate cu alte semnale' &*) 7emnalele sonore trebuie sa poata $i au,ite din a$ara autoturismului in conditii normale de ventilare' .rt' 02' 6 &1) 4ste obligatorie prevederea instalatiei de ventilare mecanica care sa asigure debitul de 0 00* m *(s pentru $iecare m2 de supra$ata utili,ata pentru parcarea si circulatia autoturismelor alimentate si cu 2!-' &2) >entilarea trebuie sa porneasca in ma;imum 10 secunde de la detectarea scurgerilor de 2!- si sa acopere ,ona respectiva de parcare' &*) /nstalatia de ventilare trebuie preva,uta cu cel putin doua unitati de ventilare identice care sa asigure debitul preva,ut la alin' &1) iar in ca, de de$ect al unei unitati sa porneasca automat cealalta' .rt' 0*' 6 &1) -a atingerea valorii de 10A din limita in$erioara de e;plo,ie a amestecului de 2!- cu aerul sistemul de detectie trebuie sa active,e automat pornirea sistemului de ventilare si a sistemului de alarmare a utili,atorilor' &2) /n ca, de semnal de de$ect al instalatiei de detectare a scurgerilor de 2!- sistemul de ventilare trebuie sa porneasca in regimul preva,ut la art' 02 iar reparatiile trebuie reali,ate imediat si corespun,ator' .rt' 0%' 6 &1) 7e asigura obligatoriu alimentarea din doua surse electrice de ba,a si de re,erva a instalatiei de detectie a scurgerilor de 2!- a instalatiei de ventilare mecanica si a instalatiei de alarmare a utili,atorilor' &2) 7ursa electrica de re,erva a instalatiei de ventilare mecanica trebuie sa asigure o durata de $unctionare a instalatiilor de minimum 60 de minute si o durata de comutare de cel mult 60 de secunde' .rt' 00' 6 &1) /n tabloul electric general de distributie se asigura circuite independente de alimentare a instalatiilor de ventilare mecanica de detectare a scurgerilor de 2!- si de alarmare a utili,atorilor' &2) :abloul electric general de distributie si tablourile secundare de distributie echipate cu intreruptoare pentru alimentarea cu energie electrica a instalatiilor de siguranta se marchea,a cu placute de averti,are' .rt' 06' 6

&1) !arcajele subterane care nu indeplinesc cerintele pre,entului normativ privind parcarea autoturismele alimentate cu 2!- se marchea,a la intrari cu panouri si indicatoare vi,ibile de inter,icere a accesului acestor autovehicule' &2) -a intrari si in interiorul parcajelor care indeplinesc cerintele pre,entului normativ si in care este admisa stationarea autoturismelor alimentate cu 2!- se prevad indicatoare corespun,atoare'

5.!/:O-3- >// 5ai de evacuare a utili,atorilor

.rt' 07' 6 -a $iecare nivel parcajele subterane trebuie preva,ute cu cai de evacuare a utili,atorilor &oamenilor) ast$el dispuse si reali,ate incat in ca, de incendiu acestia sa poata parasi cladirea in cel mai scurt timp posibil' .rt' 08' 6 5aile de evacuare preva,ute pentru utili,atorii parcajelor subterane trebuie sa debuse,e in e;terior direct sau prin degajamente protejate' .rt' 09' 6 &1) Numarul cailor de evacuare a utili,atorilor parcajului subteran indi$erent de dispunere se determina in $unctie de timpii &lungimile cailor) de evacuare ce trebuie asigurati &asigurate) respectiv" a) 100 de secunde &%0 00 m) atunci cand evacuarea se poate e$ectua in doua directii? b) 6* de secunde &20 00 m) atunci cand evacuarea se asigura intr6o directie &coridor in$undat)' &2) 3n coridor in$undat cu lungimea mai mica de 20 00 m masurata de la o cale de evacuare cu acces la doua scari sau iesiri in e;terior amplasate in directii opuse este considerat cale de evacuare admisa daca distanta totala pana la o scara sau iesire in e;terior nu depaseste %0 00 m' .rt' 60' 6 -a parcajele subterane puternic ventilate natural timpii &lungimile cailor) de evacuare acceptati &acceptate) sunt de 120 de secunde &00 00 m) in doua directii di$erite si 70 de secunde &*0 00 m) intr6o directie &coridor in$undat)' .rt' 61' 6 +istantele pe caile de evacuare se masoara pe ori,ontala in a;ul cailor de circulatie in $unctie de modul de parcare dupa ca, de la a;ul longitudinal sau transversal al locului de parcare celui mai indepartat pana la usa incaperii6tampon sau a degajamentului protejat de acces la cea mai apropiata scara de evacuare ori o usa directa in e;terior' .rt' 62' 6 -a masurarea distantelor pe caile de evacuare se are in vedere ocolirea autoturismelor parcate si a obstacolelor $i;e din parcaj' .rt' 6*' 6 .tunci cand scarile se prevad cu mai multe incaperi6tampon succesive in scopul inscrierii in distanta normata a caii de evacuare solutia nu corespunde prevederilor art' 09' .rt' 6%' 6 !e traseele de evacuare a utili,atorilor parcajelor subterane se asigura inaltimea libera de minimum 2 10 m' .rt' 60' 6 &1) 5aile de evacuare a utili,atorilor parcajelor subterane cum sunt usile coridoarele holurile si scarile se dimensionea,a se alcatuiesc si se reali,ea,a con$orm prevederilor pre,entului normativ si ale reglementarilor tehnice aplicabile ast$el incat sa asigure numarul de unitati de trecere &$lu;uri de evacuare) determinat prin calcul avand in vedere si prevederile art' 9 lit' n)' &2) !entru dimensionarea latimii rampelor scarilor de evacuare se ia in considerare numarul de utili,atori de la cel mai aglomerat nivel de parcare subterana' .rt' 66' 6

&1) Numarul de utili,atori a$lati simultan in parcaj si pe $iecare nivel de parcare se preci,ea,a in documentatia tehnica de proiectare' &2) !entru determinarea numarului de utili,atori se considera o simultaneitate de 10A din numarul de autoturisme si doua persoane in $iecare autoturism' .rt' 67' 6 5apacitatea normata de evacuare a unei unitati de trecere &$lu; de evacuare) a utili,atorilor parcajelor subterane este de 70 de persoane' .rt' 68' 6 &1) Rampele carosabile de acces in parcaj si de circulatie intre nivelurile parcajelor subterane nu constituie cai de evacuare a utili,atorilor' &2) Rampele de acces in parcajul subteran pot $i considerate cai de evacuare pentru utili,atori numai daca se prevad cu trotuare suprainaltate cu 0 20 m $ata de carosabil si latimea lor asigura numarul de unitati de trecere &$lu;uri de evacuare) luat in calcul' .rt' 69' 6 &1) 3sile preva,ute pe caile de evacuare a utili,atorilor parcajelor subterane vor $i de tip normal pe balamale sau pivoti' &2) .tunci cand sunt utili,ate pentru evacuarea a mai mult de *0 de persoane usile trebuie sa se deschida in sensul de evacuare a utili,atorilor spre e;terior' .rt' 70' 6 3sile de evacuare preva,ute la incaperile6tampon de acces la scari se vor deschide intotdeauna in sensul de evacuare spre e;terior' .rt' 71' 6 -atimea libera a usilor utili,ate pe caile de evacuare a utili,atorilor parcajului subteran va $i de minimum 0 90 m' .rt' 72' 6 3sile de evacuare a utili,atorilor parcajelor subterane se prevad cu dispo,itive care sa permita deschiderea lor usoara printr6o manevra simpla din interiorul parcajului sau se prevad cu bare antipanica' .rt' 7*' 6 3sile de evacuare se pot prevedea cu sisteme electromagnetice de incuiere care sa poata $i deschise local &buton amplasat langa usa in cutie cu geam care se poate sparge) si centrali,at de la dispeceratul de securitate al parcajului' .rt' 7%' 6 &1) 5oridoarele si holurile prin care se asigura evacuarea utili,atorilor se separa de restul constructiei cu pereti si plansee re,istente la $oc 4/ 60' &2) .tunci cand peretii coridoarelor sau holurilor de evacuare le separa de spatiul in care se parchea,a autoturismele vor $i re,istenti la $oc 4/ 120' &*) 3sile din peretii coridoarelor sau ai holurilor de evacuare vor $i re,istente la $oc 4/ 6065 atunci cand debusea,a in spatiul de parcare si 4/ *065 spre alte destinatii' .rt' 70' 6 -atimile coridoarelor de evacuare trebuie sa asigure numarul de unitati de trecere &$lu;uri de evacuare) determinat prin calcul si sa respecte prevederile art' 9 lit' n)' .rt' 76' 6 &1) 7carile de evacuare a utili,atorilor parcajelor subterane pentru autoturisme vor $i con$ormate alcatuite si dimensionate ast$el incat sa asigure circulatia utili,atorilor parcajului potrivit prevederilor speci$ice cailor de evacuare din cladiri civile si ale pre,entului normativ' &2) /n casele de scari de evacuare a utili,atorilor parcajelor subterane nu sunt admise amenajari pentru alte activitati'

.rt' 77' 6 7carile de evacuare pot $i preva,ute in interiorul parcajului subteran &inchise in case de scari) sau in e;teriorul acestuia &deschise) amplasate in curti de lumina' .rt' 78' 6 7carile de evacuare a utili,atorilor parcajelor subterane vor avea rampe drepte si latimi inclusiv cele ale incaperilor6tampon de acces in acestea de cel putin 0 90 m' .rt' 79' 6 &1) Rampele scarilor inchise a$erente portiunii subterane se separa de rampele scarilor cladirii supraterane in care este inglobat parcajul ast$el" a) la parcajele subterane inglobate in cladiri supraterane inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate rampele scarilor de evacuare a$erente nivelurilor subterane se separa de rampele cladirii supraterane cu pereti re,istenti la $oc 4/ 180? b) la parcajele subterane inglobate in cladiri care nu se incadrea,a la lit' a) se separa cu pereti re,istenti la $oc 4/ 120' &2) 7carile de evacuare subterane inchise se prevad cu sistem independent de evacuare a $umului in ca, de incendiu' .rt' 80' 6 &1) /n peretele de separare a rampelor subterane de cele supraterane se poate asigura circulatia $unctionala a utili,atorilor printr6un gol dispus la nivelul parterului sau al palierului intermediar dintre parter si primul nivel subteran de parcare protejat cu usa re,istenta la $oc 4/ 9065' &2) 7e recomanda asigurarea iesirii din casele de scari de evacuare ale parcajului subteran direct in e;terior la nivelul terenului sau al unor supra$ete carosabile separat de iesirile cladirii supraterane' .rt' 81' 6 4ste inter,is sa se prevada una sau doua trepte i,olate pe circulatiile de evacuare spre scari sau iesiri in e;terior' .rt' 82' 6 !eretii caselor de scari de evacuare a parcajelor subterane vor $i re,istenti la $oc 4/ 180 in constructii cu nivelul / de stabilitate la incendiu si re,istenti la $oc 4/ 120 in constructii cu nivelul // de stabilitate la incendiu' .rt' 8*' 6 7carile de evacuare e;terioare parcajului subteran dispuse in curti de lumina se amplasea,a ast$el incat sa $ie protejate de eventuale $lacari din parcaj &in dreptul unor pereti plini 4/ *0 care sa depaseasca scara cu cel putin * 00 m) sau la distanta de minimum * 00 m $ata de peretele e;terior al parcajului' .rt' 8%' 6 Rampele si palierele scarilor interioare trebuie sa $ie re,istente la $oc R4/ 60 iar cele ale scarilor e;terioare pot $i R 10 clasa de reactie la $oc .1' .rt' 80' 6 .ccesul la scarile de evacuare din parcajele subterane amplasate independent sau dispuse in subsolurile cladirilor care nu sunt inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate se reali,ea,a dupa ca," a) la scarile interioare inchise in case de scari prin incaperi6tampon cu aria de cel putin * 00 m 2 ventilate in suprapresiune si echipate cu usi re,istente la $oc 4/ 6065? b) la scarile e;terioare deschise prin usa re,istenta la $oc 4/ *065' .rt' 86' 6 &1) .ccesurile utili,atorilor din nivelurile parcajelor subterane inglobate in subsolurile cladirilor inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate la casele de scari de evacuare inchise se protejea,a cu incaperi6tampon cu aria de cel putin * 00 m2' &2) /ncaperile6tampon de acces la scarile de evacuare a parcajelor subterane inglobate in subsolurile cladirilor inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate vor avea asigurata evacuarea mecanica a $umului in ca, de incendiu prin introduceri de aer si evacuari de $um prin tiraj mecanic si vor $i preva,ute cu usi re,istente la $oc 4/ 9065'

&*) /ncaperile6tampon de acces la scarile de evacuare a parcajelor subterane inglobate in subsolurile cladirilor care nu sunt inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate vor $i preva,ute cu usi re,istente la $oc 4/ 6065 si vor avea asigurata o suprapresiune care sa nu depaseasca 80 !a pe usi' &%) .tunci cand parcajele subterane se prevad cu scari e;terioare de evacuare deschise accesul la scara se asigura prin usa re,istenta la $oc 4/ 6065' .rt' 87' 6 5asele de scari inchise ale parcajelor subterane vor avea asigurata evacuarea $umului in ca, de incendiu prin tiraj natural6organi,at sau tiraj mecanic &admisia aerului la partea in$erioara si evacuarea $umului la partea superioara ori punerea in suprapresiune $ata de incaperile adiacente cu care comunica 6 introducere mecanica a aerului in scara introducerea mecanica a aerului in incaperea6tampon si evacuarea mecanica a $umului din incaperea6tampon)' .rt' 88' 6 &1) .ccesurile din nivelurile parcajelor subterane la ascensoare se protejea,a cu incaperi6tampon ventilate in suprapresiune si preva,ute cu usi re,istente la $oc 4/ 9065 pentru parcajele subterane inglobate in subsolurile cladirilor inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate' &2) .ccesurile din nivelurile parcajelor subterane la ascensoare se protejea,a cu incaperi6tampon ventilate in suprapresiune si preva,ute cu usi re,istente la $oc 4/ 6065 pentru parcajele subterane inglobate in subsolurile cladirilor care nu sunt inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate' .rt' 89' 6 5aile de evacuare a utili,atorilor parcajelor subterane se prevad cu iluminat de siguranta proiectat alcatuit si reali,at potrivit prevederilor pre,entului normativ si reglementarilor tehnice de specialitate'

5.!/:O-3- >/// 5ompartimentari separari si $inisaje

745:/3N4. 1 5ompartimentari $ata de alte cladiri sau destinatii

.rt' 90' 6 !arcajele subterane pentru autoturisme se compartimentea,a $ata de alte constructii sau destinatii dispuse in subsoluri &altele decat ane;ele $unctionale si activitatile cone;e admise) prin pereti re,istenti la $oc 4/ 2%0 atunci cand sunt cladiri sau portiuni de cladiri supraterane inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate si plansee re,istente la $oc R4/ 180 respectiv pereti 4/ 120 si plansee R4/ 120 atunci cand cladirile supraterane nu se incadrea,a in categoriile celor enumerate' .rt' 91' 6 2olurile de circulatie $unctionala din peretii de compartimentare $ata de alte constructii sau destinatii se protejea,a cu incaperi6tampon ventilate in suprapresiune si preva,ute cu usi re,istente la $oc 4/ 9065'

745:/3N4. a 26a 7eparari in interiorul parcajului subteran

.rt' 92' 6 !arcajele subterane pentru autoturisme care sunt echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprin@ler se separa cu pereti despartitori re,istenti la $oc 4/ 60 in arii de ma;imum 6'000 00 m 2' .rt' 9*' 6 !arcajele subterane pentru autoturisme care nu sunt echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprin@ler in ca,urile si in conditiile admise de pre,entul normativ se separa cu pereti despartitori re,istenti la $oc 4/ 60 in arii de ma;imum *'000 00 m 2' .rt' 9%' 6

&1) 2olurile de circulatie $unctionala din peretii despartitori re,istenti la $oc 4/ 60 &preva,uti la art' 92 si 9*) se protejea,a pe circulatiile pentru autoturisme cu elemente de inchidere re,istente la $oc 4/ 6065' &2) !e circulatiile pietonale din parcaj golurile de circulatie $unctionala din peretii despartitori re,istenti la $oc 4/ 60 se protejea,a cu usi pe balamale sau pivoti re,istente la $oc 4/ 6065' .rt' 90' 6 +ispeceratul de securitate la incendiu se separa de restul constructiei subterane cu pereti re,istenti la $oc minimum 4/ 120 si usa de comunicare re,istenta la $oc 4/ 9065 iar eventualele vitraje ale peretilor despartitori trebuie sa $ie re,istente la $oc 4/ 6065 sau protejate cu obloane 4/ 6065' .rt' 96' 6 7tatia de pompare a apei pentru stingerea incendiilor si sursa ei de alimentare de re,erva se prevad si cu accesuri directe din e;terior' .rt' 97' 6 &1) 7tatia de pompare a apei pentru stingerea incendiilor sursele de alimentare a acesteia &de ba,a si de re,erva) se compartimentea,a $ata de parcajul subteran cu pereti re,istenti la $oc 4/ 180 si plansee R4/ 180' &2) 2olurile de circulatie $unctionala din peretii de compartimentare se protejea,a cu incaperi6tampon ventilate in suprapresiune preva,ute cu usi re,istente la $oc 4/ 9065' .rt' 98' 6 &1) 5amerele pentru gunoi si ane;ele gospodaresti &bo;e ale locatarilor) se compartimentea,a $ata de parcaj cu pereti re,istenti la $oc 4/ 120' &2) /n peretii re,istenti la $oc preva,uti pentru compartimentarea parcajului $ata de camerele pentru gunoi sau ane;ele gospodaresti &bo;e) eventualele goluri de circulatie $unctionala se protejea,a cu incaperi6tampon ventilate in suprapresiune si preva,ute cu usi re,istente la $oc 4/ 6065' .rt' 99' 6 7patiile de supraveghere camerele de plata si birourile de e;ploatare ale parcajului subteran se separa $ata de locurile de parcare cu structuri R 10 pereti si pla$oane re,istente la $oc 4 10 si vitrari clasa .1 de reactie la $oc' .rt' 100' 6 /ncaperile6tampon de protectie a golurilor de comunicare din peretii re,istenti la $oc vor avea" a) pereti re,istenti la $oc 4/ 60 si plansee re,istente la $oc R4/ 60? b) usi 4/65 cu re,istentele la $oc preci,ate in pre,entul normativ? c) asigurata evacuarea $umului in ca, de incendiu sau dupa ca, suprapresiune con$orm prevederilor pre,entului normativ? d) arie minima de * 00 m2 $iind recomandati 10 00 m2 atunci cand prin incaperile6tampon se transporta mar$a cu carucioare' .rt' 101' 6 /n ca,ul in care pentru protectia golurilor de circulatie a autoturismelor din peretii despartitori re,istenti la $oc 4/ 60 preva,uti la art' 92 si 9* nu se pot prevedea usi sau cortine re,istente la $oc este admisa protectia golurilor cu tamburi deschisi' .rt' 102' 6 &1) :amburii deschisi preva,uti pentru protectia golurilor din peretii despartitori re,istenti la $oc 4/ 60 se alcatuiesc si se reali,ea,a ast$el incat sa indeplineasca urmatoarele conditii" a) pereti re,istenti la $oc 4/ 60 si plansee re,istente la $oc R4/ 60? b) lungimea minima de % 00 m a $iecarui tambur? c) pe toata supra$ata ori,ontala a tamburului deschis sub planseul superior sa $ie preva,ute drencere &sprin@lere deschise) amplasate 1 buc'(m2?

d) punerea automata in $unctiune a instalatiei de drencere &sprin@lere deschise) in ca, de incendiu in oricare dintre spatiile separate de peretele despartitor si actionari manuale cu butoane montate in ambele spatii despartite de perete' &2) /nstalatia de drencere &sprin@lere deschise) din tamburii deschisi se proiectea,a se alcatuieste si se reali,ea,a potrivit prevederilor reglementarilor tehnice speci$ice' .rt' 10*' 6 &1) 5analele si ghenele pentru instalatiile utilitare ale parcajului subteran se alcatuiesc si se reali,ea,a ast$el incat sa nu constituie cai de propagare a incendiilor' &2) /n parcajele subterane peretii ghenelor pentru instalatii vor $i re,istenti la $oc 4/ 60 iar gurile de vi,itare se protejea,a cu capace re,istente la $oc 4/ *0' .rt' 10%' 6 &1) :recerile canalelor si ghenelor pentru instalatii prin elemente de constructie re,istente la $oc se etansea,a in jurul conductelor' &2) -a trecerea prin elementele de constructie re,istente la $oc R4/ sau 4/ care compartimentea,a parcajul $ata de alta cladire sau spatiu cu alta destinatie ori e;ploatat de alt bene$iciar golurile din jurul conductelor se etansea,a ast$el incat sa se asigure aceeasi re,istenta la $oc cu cea a elementului strapuns' &*) /n ca,uri justi$icate tehnic cand etansarea golurilor din jurul conductelor nu este posibila se asigura" a) peretii ghenelor 4/ 180 si gurile de vi,itare protejate cu capace re,istente la $oc 4/ 90 pentru nivelul / de stabilitate la $oc? b) peretii ghenelor 4/ 120 si gurile de vi,itare protejate cu capace re,istente la $oc 4/ 60 pentru nivelul // de stabilitate la $oc' .rt' 100' 6 /nstalatiile de ga,e naturale trebuie sa respecte prevederile speci$ice reglementarilor tehnice aplicabile' .rt' 106' 6 Cinisajele interioare ale peretilor si pla$oanelor parcajelor subterane pentru autoturisme se reali,ea,a din materiale din clasa de reactie la $oc .1 sau .26s1 d0' .rt' 107' 6 /,olatiile termice sau acustice ale peretilor si tavanelor vor $i reali,ate din materiale clasi$icate cel putin in clasa de reactie la $oc .26s1 d0 si la plansee .2&C-)6s1' .rt' 108' 6 !ardoselile parcajelor subterane se prevad cu pante pentru ca apa si orice lichide raspandite accidental sa se scurga catre canali,ari preva,ute cu si$oane de pardoseala si separatoare de hidrocarburi sau alt sistem acceptat' .rt' 109' 6 7tratul de u,ura al pardoselilor parcajelor subterane va $i reali,at din materiale din cel putin clasa de reactie la $oc .2&C-)6s1' .rt' 110' 6 !entru evitarea scurgerii lichidelor la nivelurile in$erioare ale parcarii pardoseala rampelor auto dintre nivelurile de parcare va $i cu minimum 2 0 cm mai sus $ata de nivelul curent de parcare'

5.!/:O-3- /= 3tilitati

745:/3N4. 1 4vacuarea $umului in ca, de incendiu

.rt' 111' 6

&1) -a parcajele subterane pentru autoturisme este obligatorie asigurarea evacuarii $umului in ca, de incendiu prin sistemele" a) tiraj natural6organi,at? b) tiraj mecanic' &2) .lte sisteme de evacuare a $umului din parcajele subterane pot $i utili,ate numai daca sunt preva,ute in reglementari tehnice de specialitate sau sunt agrementate tehnic' &*) 7uplimentar pentru dirijarea $umului spre gurile de evacuare pot $i utili,ate sisteme de tip jet(impuls $an' .rt' 112' 6 /n $unctie de amplasarea si con$ormarea $iecarui parcaj subteran se pot utili,a si combinatii ale sistemelor mentionate de evacuare a $umului in ca, de incendiu cu respectarea prevederilor reglementarilor tehnice aplicabile' .rt' 11*' 6 !revederea unor dispo,itive antie$ractie cum sunt grilajele sau gratarele montate in dreptul deschiderilor pentru evacuarea $umului sau alte elemente de constructii si instalatii nu trebuie sa reduca e$icacitatea sistemelor preva,ute pentru evacuarea $umului in ca, de incendiu' .rt' 11%' 6 &1) 4vacuarea $umului prin tiraj natural6organi,at este admisa pentru parcarile subterane cu ma;imum doua niveluri daca pentru $iecare nivel de parcare deschiderile de admisie a aerului si cele de evacuare a $umului asigura supra$ata minima de 12 dm2 pentru $iecare autoturism' &2) +istanta dintre gurile de admisie a aerului si cele de evacuare a $umului poate $i de ma;imum 70 00 m' &*) !arcarile subterane puternic ventilate sunt considerate a asigura evacuarea natural6organi,ata a $umului' .rt' 110' 6 2urile de admisie a aerului prin tiraj natural6organi,at se dispun la partea in$erioara a $iecarui nivel de parcare iar gurile de evacuare a $umului se dispun la partea superioara a nivelului de parcare' .rt' 116' 6 .dmisia de aer si evacuarea $umului prin tiraj natural6organi,at se reali,ea,a prin goluri care comunica direct sau prin tubulaturi cu e;teriorul prin" a) canale verticale distincte pentru $iecare nivel de parcare cu aria egala cu cea a gurilor a$erente separate cu pereti re,istenti la $oc 4/ 120 la trecerea prin alte niveluri ale parcarii subterane sau prin alte destinatii? b) canale verticale colectoare cu aria dimensionata sa preia necesarul de evacuare si respectiv de admisie al celor doua niveluri de parcare canale separate cu pereti 4/ 180 la trecerea prin celalalt nivel de parcare sau prin alte destinatii avand gurile de evacuare a $umului protejate cu voleti re,istenti la $oc 4/ 60 si respectiv etansi la $oc 4 60 la gurile de admisie a aerului' :oti voletii vor avea actionare automata in ca, de incendiu' .rt' 117' 6 &1) 4vacuarea $umului in ca, de incendiu prin tiraj mecanic se asigura pentru parcaje si compartimente ale acestora prin guri de evacuare a $umului dispuse la partea superioara a $iecarui nivel si guri de admisie a aerului la partea in$erioara asigurandu6se un debit de e;tractie a $umului de minimum 600 m *(h pentru $iecare autoturism daca spatiul este echipat cu instalatii automate de stingere tip sprin@ler' &2) !entru parcajele si compartimentele care nu sunt echipate cu instalatii automate de stingere a incendiului tip sprin@ler debitul de e;tractie a $umului va $i de minimum 900 m *(h pentru $iecare autoturism' .rt' 118' 6 &1) .dmisia aerului in ca, de incendiu poate $i prin tiraj natural6organi,at sau prin tiraj mecanic' &2) +ebitul admisiei mecanice a aerului trebuie sa $ie 70A din debitul de $um evacuat cu o toleranta de plus sau minus 10A'

.rt' 119' 6 /ntrarea in $unctiune a sistemului de evacuare a $umului in ca, de incendiu cu tiraj mecanic dintr6un compartiment de incendiu al parcajului &reali,at con$orm art' 92 si 9*) va intrerupe automat ventilarea mecanica normala in acest compartiment' .rt' 120' 6 &1) 2urile de evacuare a $umului si de admisie a aerului a$erente sistemului cu tiraj mecanic se racordea,a prin tubulaturi separate la canale colectoare verticale reali,ate cu pereti re,istenti la $oc 4/ 180 atunci cand strabat alte niveluri de parcare sau alte destinatii' &2) :ubulaturile de admisie a aerului si de evacuare a $umului din interiorul compartimentului de parcare si care asigura evacuarea $umului in ca, de incendiu trebuie sa $ie din materiale din clasa de reactie la $oc minimum .26s2 d0 si etanse la $oc 4 *06o6i v&e) sau h&o)' -a trecerea acestor tubulaturi prin alte compartimente ale parcajului sau prin alte destinatii trebuie sa $ie re,istente la $oc 4/ 60 v&e) sau h&o)' &*) -a intrarea tubulaturilor din $iecare nivel de parcare in canalele verticale de evacuare a $umului sau de admisie a aerului se prevad voleti re,istenti la $oc 4/ 60 la cele de evacuare si voleti etansi la $oc 4 60 la cele de admisie a aerului' :oti voletii vor $i cu actionare automata in ca, de incendiu' .rt' 121' 6 /nstalatiile de evacuare a $umului prin tiraj mecanic se prevad cu actionare automata in ca, de incendiu si comen,i manuale dispuse langa intrari si in dispeceratele de securitate sau atunci cand nu sunt obligatorii dispeceratele la serviciul permanent de supraveghere al parcajului' .rt' 122' 6 &1) 2urile de evacuare a $umului prin tiraj natural6organi,at sau prin tiraj mecanic si gurile de admisie a aerului se amplasea,a in asa $el incat sa asigure acoperirea satis$acatoare a spatiului ce se des$umea,a si debitele necesare stabilite in pre,entul normativ' &2) 2urile de admisie a aerului se montea,a la partea in$erioara a spatiului care se des$umea,a cu partea lor superioara la ma;imum 1 00 m de pardoseala racordandu6se direct sau prin tubulaturi la goluri in e;terior sau la ventilatoare de introducere' 3sile directe spre e;terior sunt considerate admisii de aer' &*) 2urile de evacuare a $umului se montea,a la partea superioara a spatiului care se des$umea,a in treimea superioara a peretilor sau in planseu racordandu6se direct sau prin tubulaturi la ventilatoare re,istente la $oc' /n rampele interioare de circulatie auto ale parcajelor se inter,ice montarea gurilor de evacuare a $umului' .rt' 12*' 6 :ubulaturile sistemului de evacuare natural6organi,ata a $umului in ca, de incendiu trebuie sa respecte urmatoarele" a) sectiunea lor va $i egala cu cea a gurilor la care sunt racordate? b) raportul dintre laturile sectiunii tubulaturilor nu va $i mai mare de 2 inclusiv in ca,urile in care se prevad dia$ragme interioare locale? c) conductele verticale de evacuare nu vor avea mai mult de doua deviatii iar unghiul acestora $ata de verticala nu va depasi 20B? d) lungimea racordurilor ori,ontale ale tubulaturii de evacuare a $umului nu va depasi 2 metri? e) in interiorul spatiului care se des$umea,a tubulaturile trebuie sa $ie etanse la $oc 4 *06o6i v&e) sau h&o)' .rt' 12%' 6 :ubulaturile sistemului de evacuare a $umului prin tiraj mecanic trebuie sa respecte urmatoarele" a) sectiunea lor va $i egala cu cea a gurilor la care sunt racordate? b) raportul dintre laturile sectiunii tubulaturilor nu va $i mai mare de 2? c) in interiorul spatiului care se des$umea,a tubulaturile trebuie sa $ie etanse la $oc 4 *06o6i v&e) sau h&o)' .rt' 120' 6 +eschiderile de admisie naturala a aerului atunci cand se adopta vor avea supra$ata minima de 6 dm2 pentru $iecare autoturism in conditiile in care debitul necesar de evacuare a $umului prin tiraj mecanic este

de 600 m*(ora si de 9 dm2 pentru $iecare autoturism in conditiile in care debitul necesar de evacuare a $umului prin tiraj mecanic este de 900 m*(ora' .rt' 126' 6 :recerea tubulaturilor de admisie a aerului si de evacuare a $umului prin alte spatii sau compartimente ale parcajului este admisa in conditiile protejarii tubulaturilor cu materiale re,istente la $oc 4/ 60' .rt' 127' 6 :ubulaturile a$erente sistemelor de evacuare a $umului prin tiraj natural6organi,at &admisii si evacuari) trebuie sa $ie independente si separate atat pe $iecare nivel de parcare cat si pe $iecare compartiment' .rt' 128' 6 :ubulaturile sistemelor de evacuare a $umului prin tiraj mecanic se pot racorda la canale colectoare verticale cu conditia ca inaltimea dintre racordurile la canalul colector sa $ie de cel putin un nivel al parcajului' .rt' 129' 6 &1) 5analele verticale de evacuare a $umului in ca, de incendiu prin tiraj natural6organi,at sau tiraj mecanic vor avea gurile e;terioare de evacuare a $umului amplasate la partea superioara a cladirilor supraterane si ast$el dispuse incat sa se a$le in a$ara ,onelor care pot $i incendiate' &2) Cac e;ceptie gurile e;terioare ale tubulaturilor de evacuare a $umului din parcajele subterane tip !1 si !2 care se pot dispune la nivelul terenului la distanta de minimum 8 00 m $ata de orice constructie supraterana' .rt' 1*0' 6 /ntre pri,ele de aer proaspat si gurile canalelor de evacuare a $umului in e;terior trebuie asigurata distanta minima de 8 00 m' 5apetele de evacuare a $umului se recomanda sa $ie amplasate ast$el incat vantul dominant sa nu conduca $umul evacuat spre admisiile de aer' .rt' 1*1' 6 /nstalatiile de ventilare normala a parcajului pot $i utili,ate si pentru evacuarea $umului in ca, de incendiu daca indeplinesc conditiile speci$ice ambelor $unctiuni'

745:/3N4. a 26a >entilatoare de evacuare a $umului

.rt' 1*2' 6 &1) >entilatoarele de evacuare a $umului in ca, de incendiu trebuie sa $ie re,istente la $oc clasa C %00 120 con$orm prevederilor 7R 4N 121016*" 7isteme de control al caldurii si al $umului' !artea *" 7peci$icatii pentru ventilatoare de evacuare a caldurii si a $umului' &2) .tunci cand parcajele subterane pentru autoturisme sunt echipate cu instalatii automate de stingere a incendiilor tip sprin@ler ventilatoarele de evacuare a $umului in ca, de incendiu pot $i re,istente la $oc clasa C 200 120 con$orm 7R 4N 121016*" 7isteme de control al caldurii si al $umului' !artea *" 7peci$icatii pentru ventilatoare de evacuare a caldurii si a $umului' &*) >entilatoarele de dirijare a $umului dispuse in interiorul parcajului trebuie sa $ie re,istente la $oc clasa C *00 120 con$orm prevederilor 7R 4N 121016*" 7isteme de control al caldurii si al $umului' !artea *" 7peci$icatii pentru ventilatoare de evacuare a caldurii si a $umului .rt' 1**' 6 >entilatoarele de introducere a aerului si de evacuare a $umului in ca, de incendiu se alimentea,a din sursa de ba,a si sursa de re,erva potrivit prevederilor reglementarilor speci$ice' .rt' 1*%' 6 !entru a nu $i a$ectata in ca, de incendiu $unctionarea ventilatoarelor de evacuare a $umului amplasate in interiorul parcajului acestea se amplasea,a la mai mult de * 00 m de orice autoturism stationat' /n ca,ul in care aceasta conditie nu poate $i respectata ventilatorul se ecranea,a cu elemente constructive re,istente la $oc 4/ 60' .rt' 1*0' 6 &1) -a parcajele subterane de tip !* si !% in apropierea rampelor de acces se prevede la nivelul de re$erinta un dispo,itiv semnali,at li,ibil ast$el incat sa $ie usor de reperat atat ,iua cat si noaptea echipat cu comen,i

manuale prioritare selective pe compartimentele parcajului care sa permita oprirea si repornirea ventilatoarelor de evacuare a $umului' &2) /n ca,ul in care parcajul este preva,ut cu doua sau mai multe ast$el de dispo,itive utili,area unuia dintre dispo,itive trebuie sa anule,e $unctionarea celorlalte' &*) !entru parcajele tip !1 si !2 dispo,itivul echipat cu comen,i manuale se amplasea,a in camera de supraveghere a parcajului'

745:/3N4. a *6a /nstalatii utilitare

.rt' 1*6' 6 -a parcajele subterane pentru autoturisme este obligatorie alimentarea din doua surse de alimentare electrice sau cu motor termic ori combinate de ba,a si de re,erva a urmatorilor consumatori vitali" a) instalatii de detectare si semnali,are a incendiilor? b) instalatii de stingere a incendiilor cu apa? c) instalatii de evacuare a $umului prin tiraj mecanic? d) mijloace destinate alertarii utili,atorilor? e) ascensoare pentru persoane handicapate locomotor? $) ascensoare de pompieri &interventie in ca, de incendiu) atunci cand sunt obligatorii? g) plat$orme elevatoare si ascensoare pentru autoturisme? h) cortine re,istente la $oc' .rt' 1*7' 6 &1) .limentarea electrica a consumatorilor vitali se reali,ea,a prin doua cai distincte de alimentare protejate impotriva e$ectelor incendiului' &2) 5ablurile si conductoarele electrice de alimentare montate in interiorul parcajului se protejea,a cu elemente re,istente la $oc 4/ 60' .rt' 1*8' 6 :abloul electric general al parcajului subteran se amplasea,a in incapere distincta alcatuita con$orm prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate si compartimentata cu elemente re,istente la $oc 4/ 90' 2olul de circulatie $unctionala se protejea,a cu usa re,istenta la $oc 4/ 9065 cu deschidere spre e;teriorul incaperii' .rt' 1*9' 6 &1) !arcajele subterane tip !1 !2 !* si !% se prevad cu iluminat de siguranta alcatuit si reali,at potrivit prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate aplicabile si pre,entului normativ' &2) /luminatul de siguranta al cailor de evacuare a utili,atorilor va $i constituit din puncte luminoase dispuse la partea superioara si in$erioara a cailor de evacuare cu $unctionare timp de minimum 60 de minute' &*) !unctele luminoase dispuse la partea superioara se montea,a la ma;imum 10 00 m distanta intre ele' &%) Ciecare punct luminos trebuie sa aiba un $lu; luminos de minimum %0 lumeni pe o perioada de 60 de minute' &0) !unctele luminoase dispuse la partea in$erioara pot $i incastrate in pardoseala cu conditia respectarii re,istentei mecanice necesare sau pot $i amplasate in apropierea pardoselii'

&6) !unctele luminoase dispuse la partea in$erioara care nu se incastrea,a in pardoseala se dispun la cel mult 0 00 m deasupra pardoselii' .rt' 1%0' 6 &1) Numarul echipamentelor si bornelor de reincarcare a acumulatoarelor autoturismelor electrice este limitat la * pentru $iecare parcaj' &2) Numarul de pri,e electrice pentru incarcarea autoturismelor echipate cu baterii si incarcator intern $ara degajare de hidrogen nu este limitat'

745:/3N4. a %6a .scensoare pentru persoane si pentru mar$a plat$orme elevatoare si ascensoare pentru autoturisme

.rt' 1%1' 6 &1) .scensoarele pentru persoane pentru mar$a ascensoarele pentru pompieri si elevatoarele trebuie sa $ie proiectate construite si instalate con$orm prevederilor 1otararii 2uvernului nr' %*9(200* privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor cu modi$icarile si completarile ulterioare care transpune in legislatia nationala +irectiva 90(16(54 a !arlamentului 4uropean si a 5onsiliului din 29 iunie 1990 de apropiere a legislatiilor statelor membre re$eritoare la ascensoare' &2) -a parcajele subterane cu mai mult de % subsoluri este obligatorie prevederea cel putin a unui ascensor pentru pompieri usor accesibil de la nivelul de re$erinta si preva,ut cu apel prioritar pentru pompieri' &*) -a parcajele subterane cu mai mult de % niveluri subterane inglobate in cladiri inalte sau $oarte inalte ascensoarele pentru pompieri a$erente parcajului se separa de ascensoarele pentru pompieri ale nivelurilor supraterane' &%) .scensorul pentru pompieri preva,ut cu put propriu separat de restul cladirii cu pereti re,istenti la $oc R4/ 180 va asigura accesul la toate nivelurile subterane si va avea asigurata $unctionarea timp de 120 de minute' &0) .ccesurile la ascensorul pentru pompieri se protejea,a cu incaperi6tampon ventilate in suprapresiune si cu usi re,istente la $oc 4/ 9065' .rt' 1%2' 6 &1) .scensoarele pentru persoane si cele de mar$a din parcajele subterane se i,olea,a $ata de restul parcajului prin pereti re,istenti la $oc 4/ 120' &2) 2olurile de acces se protejea,a cu incaperi6tampon ventilate in suprapresiune si usi 4/ 9065 pentru parcajele subterane inglobate in subsolurile cladirilor inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate' 2olurile de acces se protejea,a cu incaperi6tampon ventilate in suprapresiune si usi 4/ 6065 pentru parcajele subterane inglobate in subsolurile cladirilor care nu sunt inalte $oarte inalte sau cu sali aglomerate' &*) .scensoarele pentru mar$a nu se amplasea,a in casele de scari' .rt' 1%*' 6 .scensoarele pentru persoane cu handicap locomotor pot $i utili,ate si pentru evacuarea acestora in ca, de incendiu atunci cand respecta urmatoarele conditii" a) au acces la caile comune de circulatie ori,ontala la un hol sau o cale de acces directa in e;terior? b) sunt in legatura cu o scara sau o iesire spre e;terior direct sau prin intermediul unei cai de acces separate &coridor hol) $ara a traversa parcajul? c) incaperile6tampon de acces la ascensor au supra$ata minima de 0 00 m 2 si latimea minima de 1 00 m?

d) in $ata usilor de palier ale acestor ascensoare se asigura o ,ona de asteptare dimensionata proportional cu numarul locurilor de parcare pentru persoane cu handicap locomotor respectiv 2 00 m 2 pentru un loc de parcare iar ,ona de asteptare nu trebuie sa bloche,e circulatia de evacuare spre scara a celorlalti utili,atori? e) sunt alimentate din sursa de ba,a si sursa de re,erva? $) se asigura marcarea si semnali,area corespun,atoare a ascensoarelor' .rt' 1%%' 6 &1) !lat$ormele elevatoare si ascensoarele pentru autoturisme se proiectea,a si se reali,ea,a con$orm prevederilor reglementarilor tehnice speci$ice respectandu6se si urmatoarele" a) se montea,a in puturi separate de restul cladirii cu pereti re,istenti la $oc 4/ 120? b) usile de palier vor $i re,istente la $oc 4/ 9065? c) usile de palier se prevad cu prag de 2 0 cm sau pardoseala va avea panta ast$el reali,ata incat sa se evite scurgerea lichidelor in putul plat$ormei elevatoare sau al ascensorului? d) actionarea instalatiei de semnali,are a incendiilor din parcaj va comanda automat aducerea plat$ormei elevatoare sau a ascensorului la nivelul de re$erinta' &2) 7e prevad inscriptionari re$eritoare la obligativitatea opririi motorului dupa po,itionarea autoturismului pe plat$orma elevatoare sau in ascensor' .rt' 1%0' 6 -a parcajele subterane preva,ute numai cu plat$orma elevatoare sau ascensor se prevad scari pentru interventie si salvare minimum una la 000 00 m 2 de parcaj'

5.!/:O-3- = /nstalatii de protectie la incendiu

745:/3N4. 1 7isteme de alarmare

.rt' 1%6' 6 &1) !arcajele subterane de tipul !1 !2 !* si !% precum si cele cu mai mult de % niveluri subterane indi$erent de numarul locurilor de parcare se prevad cu sistem de alarmare a utili,atorilor in ca, de incendiu si cu mijloace de alertare dupa ca, a operatorului parcajului serviciilor de securitate la incendiu &preva,ute la art' 1* si 1%) precum si a serviciilor pentru situatii de urgenta' &2) .larmarea trebuie sa $ie audibila si vi,ibila din orice punct al parcajului si al cailor de evacuare' &*) !arcajele tip !* si !% precum si cele cu mai mult de % niveluri subterane indi$erent de numarul locurilor de parcare se prevad obligatoriu cu mijloace de alertare automata in ca, de incendiu a serviciilor de securitate la incendiu' &%) -egatura tele$onica pentru alertarea serviciilor pentru situatii de urgenta la parcajele !* si !% precum si la cele cu mai mult de % niveluri subterane se prevede in dispeceratul de securitate iar la parcajele de tip !2 in spatiul de supraveghere a parcajului' &0) -egatura tele$onica pentru alertarea serviciilor pentru situatii de urgenta la parcajele !1 si !2 se prevede con$orm dispo,itiilor stabilite de operatorul parcajului' .rt' 1%7' 6 +eclansarea alarmei in parcaj trebuie sa actione,e automat" a) deschiderea iesirilor incuiate din toata parcarea?

b) a$isarea inter,icerii accesului autoturismelor in parcaj? c) di$u,area unui mesaj preinregistrat atunci cand parcarea este preva,uta cu echipament de sonori,are $ara sa a$ecte,e alte spatii'

745:/3N4. a 26a /nstalatii de detectare si semnali,are a incendiilor

.rt' 1%8' 6 &1) !arcajele subterane de tipul !1 !2 !* si !% indi$erent de numarul locurilor de parcare se echipea,a cu instalatii de detectare si semnali,are a incendiilor proiectate si reali,ate con$orm prevederilor reglementarilor tehnice de specialitate' &2) !arcajele subterane echipate cu instalatii automate de stingere tip sprin@ler se prevad si cu instalatii de detectare si semnali,are a incendiilor' .rt' 1%9' 6 &1) /nstalatiile de detectare si semnali,are a incendiilor se prevad si cu butoane de semnali,are manuala' &2) Dutoanele de semnali,are manuala se dispun la $iecare nivel de parcare pe circulatiile pietonale in apropierea $iecarei scari si langa iesirile in e;terior' &*) Dutoanele de semnali,are manuala se montea,a la inaltimea de ma;imum 1 %0 m $ata de pardoseala si se amplasea,a in asa $el incat sa nu $ie blocate prin deschiderea usilor' 2rosimea butoanelor poate depasi supra$ata peretelui cu ma;imum 0 10 m' .rt' 100' 6 &1) 5entralele de semnali,are a$erente instalatiilor de detectare6semnali,are trebuie amplasate in dispeceratele de securitate a parcajelor iar in situatia in care dispeceratul nu este obligatoriu centrala se amplasea,a intr6o incapere in care este asigurata permanent supravegherea' &2) +ispeceratul de securitate se prevede cu instalatie independenta de ventilare' .rt' 101' 6 +etectoarele a$erente instalatiei de detectare6semnali,are a incendiilor se reparti,ea,a in parcaj in spatiile tehnice si cele destinate activitatilor cone;e con$orm proiectului de specialitate si indicatiilor producatorului' .rt' 102' 6 &1) /nstalatia de detectare6semnali,are a incendiilor trebuie sa actione,e automat" a) declansarea alarmei in dispeceratul de securitate? b) dispo,itivele de securitate la incendiu in compartimentul sau spatiul in care a i,bucnit incendiul? c) punerea in $unctiune a sistemului de evacuare a $umului in compartimentul sau spatiul respectiv? d) declansarea automata a alarmei in tot parcajul? e) deschiderea usilor incuiate si a barierelor parcajului' &2) 7e admite o tempori,are a actionarilor de ma;imum 0 minute numai daca parcarea dispune in timpul pre,entei publicului de personal pregatit pentru gestionarea directa a alarmei restranse la nivelul compartimentului in care a i,bucnit incendiul'

745:/3N4. a *6a /nstalatii de stingere a incendiilor

.rt' 10*' 6 &1) -a parcajele subterane de tipul !1 !2 !* si !% este obligatorie echiparea cu urmatoarele instalatii de stingere a incendiilor" a) hidranti interiori? b) sprin@lere? c) perdele de drencere &sprin@lere deschise) pentru protectia golurilor rampelor de circulatie a autoturismelor intre nivelurile parcajului subteran si a golurilor de acces la puturile plat$ormelor elevatoare precum si drencere &sprin@lere deschise) in tamburii deschisi &atunci cand se prevad)? d) coloane uscate dispuse in casele de scari la parcajele cu mai mult de doua niveluri subterane? e) hidranti e;teriori' &2) Cac e;ceptie de la obligativitatea prevederii instalatiilor automate de stingere a incendiilor tip sprin@ler" a) parcajele subterane de tipul !1 si !2 cu ma;imum doua niveluri de parcare a$erente cladirilor de locuit care nu sunt cladiri inalte si $oarte inalte sau cu sali aglomerate preva,ute cu instalatie de detectare si semnali,are a incendiilor si instalatie de evacuare a $umului prin tiraj mecanic cu debit de 900 m *(h pentru $iecare autoturism? b) parcajele subterane puternic ventilate natural' .rt' 10%' 6 &1) -a parcajele subterane cu % niveluri si mai mult indi$erent de numarul locurilor de parcare se asigura suplimentar urmatoarele" a) debitele jeturilor pentru hidrantii de incendiu interiori se calculea,a pentru valorile ma;ime preva,ute in standardele 7R 4N 67161" 7isteme $i;e de lupta impotriva incendiilor' 7isteme echipate cu $urtun' !artea 1" 1idranti interiori echipati cu $urtunuri semirigide si 7R 4N 67162" 7isteme $i;e de lupta impotriva incendiilor' 7isteme echipate cu $urtun' !artea 2" 1idranti interiori echipati cu $urtunuri plate $ara a $i mai mici de 2 0 l(s? b) timpul de $unctionare a hidrantilor interiori de 60 de minute? c) minimum doua jeturi in $unctiune simultana care sa atinga $iecare punct din supra$ata de parcare indi$erent de echiparea cu instalatie automata de stingere tip sprin@ler stabilita con$orm art' 10* alin' &1) lit' b)' &2) -a parcajele subterane din categoriile !1 !2 !* si !% care nu $ac obiectul alin' &1) se asigura minimum doua jeturi in $unctiune simultana si timpul de $unctionare a hidrantilor interiori de minimum 10 minute' &*) -a parcajele subterane din categoria !1 si !2 neechipate cu instalatie de stingere automata tip sprin@ler Econ$orm art' 10* alin' &2)F hidrantii interiori trebuie sa asigure minimum doua jeturi in $unctiune simultana si timpul de $unctionare de minimum *0 de minute' &%) +ebitul de calcul pentru hidrantii e;teriori se asigura in $unctie de nivelul de stabilitate la incendiu si de volumul parcajului ast$el"

+--------------+--------------------------------------------------------------------------+ | | Volumul parcajului (m 3 | | | !ivel +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ | "ana | #.$$% | %#.$$% | 3$.$$% | "este |

|de sta&ilitate| la #.$$$ | la %#.$$$ | la 3$.$$$ | la #$.$$$ |

#$.$$$

| la incendiu +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ | |'e&itul de apa al hidrantilor e(teriori pentru stingerea incendiului (l)s | +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+ | *, ** | # | %$ | %# | +$ | +# | +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

&0) -a stabilirea debitului de calcul in ca,ul inglobarii parcajelor subterane in cladiri supraterane se ia in calcul debitul cel mai mare normat respectiv pentru cladirea supraterana sau pentru parcajul subteran' &6) /n toate ca,urile timpul teoretic de $unctionare a hidrantilor e;teriori este de 180 de minute' .rt' 100' 6 /nstalatiile de stingere a incendiilor preva,ute la parcajele subterane se proiectea,a se dimensionea,a si se alcatuiesc in con$ormitate cu prevederile reglementarilor tehnice de specialitate' .rt' 106' 6 !arcajele subterane pentru autoturisme se dotea,a pe $iecare nivel cu cel putin urmatoarele mijloace de prima interventie in ca, de incendiu" a) stingatoare portative de 6 @g sau 6 litri corespun,atoare riscurilor de incendiu si dispuse ast$el incat sa revina cate un stingator la ma;imum 10 autoturisme? b) stingatoare transportabile de 00 @g amplasate ast$el incat unui stingator sa ii revina ma;imum 000 00 m 2 de parcaj? c) cutii de 100 litri cu nisip si lopata pentru $iecare nivel dispuse in apropierea $iecarei rampe auto? d) la dispeceratul de securitate la incendiu sau ane;a a acestuia se asigura o re,erva de 10 bucati stingatoare portative' .rt' 107' 6 &1) !entru stingatoarele portative documentele de re$erinta sunt 1otararea 2uvernului nr' 08%(200% privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor sub presiune cu modi$icarile si completarile ulterioare care transpune +irectiva 97(2*(54 a !arlamentului 4uropean si a 5onsiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislatiilor statelor membre re$eritoare la echipamentele sub presiune si 7R 4N * &cu partile sale)' &2) !entru stingatoarele mobile cu incarcatura nominala de 00 @g(l documentul de re$erinta este 7R 4N 18666 1" 7tingatoare mobile de incendiu' !artea 1" 5aracteristici per$ormante si metode de incercare' &*) 7tingatoarele trebuie sa $ie certi$icate con$orm legii' .rt' 108' 6 !arcajele subterane trebuie sa aiba asigurata o re,erva de minimum 2A din numarul de capete sprin@ler cu care este echipat nivelul subteran cu cel mai mare numar de autoturisme dar minimum 20 de bucati'

5.!/:O-3- =/ /nterventie

.rt' 109' 6 .ccesul pentru interventie in ca, de incendiu trebuie asigurat pe cel putin un drum carosabil care sa permita circulatia autospecialelor de interventie' .rt' 160' 6 5on$ormarea constructiei parcajului subteran trebuie sa $ie reali,ata ast$el incat sa se asigure accesuri si trasee de interventie in interior usor de recunoscut si corespun,ator alcatuite echipate si marcate'

.rt' 161' 6 5aile de acces si circulatiile interioare $unctionale ale parcajului subteran vor $i mentinute permanent in stare de utili,are ast$el incat in ca, de necesitate sa poata $i utili,ate de catre serviciile de interventie pentru situatii de urgenta'

5.!/:O-3- =// #arcaje

.rt' 162' 6 !entru recunoasterea usoara si utili,area cailor de evacuare in ca, de incendiu pe traseele acestora se prevad indicatoare si marcaje vi,ibile' .rt' 16*' 6 !e usile care nu servesc la evacuarea utili,atorilor parcajului se inscriptionea,a in limbile romana si engle,a cuvintele "C.R. /47/R4"' .rt' 16%' 6 -ocurile de parcare a autoturismelor se marchea,a si se numerotea,a vi,ibil pe pardoseala si se semnali,ea,a cu indicatoare de orientare' .rt' 160' 6 7e prevad indicatoare rutiere pentru circulatia autoturismelor montate la partea superioara si in$erioara a cailor de circulatie din parcaj si indicatoare de evacuare pentru utili,atori con$orm prevederilor 7R /7O *86%61 2 * 7R /7O 6*09 sau ale reglementarilor echivalente in statele membre ale 3niunii 4uropene' .rt' 166' 6 /n apropierea iesirilor si a accesurilor la scarile de evacuare se a$isea,a interdictii generale planuri de evacuare si instructiuni de urmat in ca, de incendiu'

5.!/:O-3- =/// 4;ploatare

.rt' 167' 6 !roprietarii operatorii si utili,atorii parcajelor dupa ca, au obligatia" a) indeplinirii prevederilor legale privind organi,area si des$asurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pentru asigurarea securitatii la incendiu a parcajului subteran? b) intretinerii in permanenta stare de $unctionare cu asigurarea $iabilitatii si e$icientei necesare a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor si a instalatiilor a$erente parcajului subteran con$orm prevederilor reglementarilor tehnice speci$ice' .rt' 168' 6 -ucrarile de intretinere si reparatii ale parcajului care conduc la cresterea riscului de incendiu in parcaj cum sunt utili,area $ocului deschis sau a unei surse de caldura intreruperea unor circuite sau golirea unor instalatii etc' se reali,ea,a numai de catre personal cali$icat si instruit potrivit reglementarilor speci$ice dupa luarea masurilor de protectie necesare si obtinerea daca este ca,ul a permisului de lucru cu $oc deschis eliberat de persoanele nominali,ate de operatorul parcajului' .rt' 169' 6 &1) /nstalatiile electrice instalatiile de ventilare sistemele de evacuare a $umului in ca, de incendiu ascensoarele plat$ormele elevatoare dispo,itivele si instalatiile de protectie la incendiu precum si elementele si dispo,itivele constructive de securitate la incendiu &compartimentari separari treceri prin elemente re,istente la $oc protectii ale golurilor de circulatie $unctionala etc') se veri$ica se testea,a si se intretin periodic de catre persoane $i,ice sau juridice atestate con$orm legii in scopul asigurarii mentinerii lor in $unctiune la parametrii proiectati' &2) +atele relevante se consemnea,a in registrul de control al instalatiilor respective potrivit prevederilor reglementarilor tehnice speci$ice' &*) -a parcajele tip !2 !* si !% se reali,ea,a teste de $unctionare cel putin semestrial iar la parcajele tip !1 cel putin o data pe an'

.rt' 170' 6 >eri$icarile si controalele instalatiilor de protectie impotriva incendiilor se $ac con$orm reglementarilor speci$ice de catre persoane $i,ice si juridice atestate con$orm legii' .rt' 171' 6 >entilatoarele de evacuare a $umului in ca, de incendiu de regula se testea,a semestrial iar celelalte elemente &clapete voleti) se testea,a anual' .rt' 172' 6 &1) /n incaperile6tampon nu sunt admise depo,itarea materialelor si amplasarea tablourilor sau dulapurilor electrice' &2) 7e inter,ice blocarea sau reducerea gabaritului de trecere cu obiecte sau materiale a scarilor coridoarelor holurilor de evacuare si a incaperilor6tampon' .rt' 17*' 6 !lanurile de evacuare a utili,atorilor in ca, de incendiu se intocmesc si se a$isea,a pentru $iecare nivel al parcajului con$orm Normelor generale de aparare impotriva incendiilor aprobate cu Ordinul ministrului administratiei si internelor nr' 16*(2007'

5.!/:O-3- =/> Re$erinte tehnice si legislative

1' 7tandarde

+----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ |!r. | |crt.| ,tandarde | | 'enumirea | | | |

+----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | %. |,- .! #$$/30+$$+ |,- .! #$$/30+$$+ | | | |

|-ecomandari pentru alegerea, instalarea, utilizarea si intretinerea aparaturii pentru |detectarea si masurarea gazelor com&usti&ile si a o(igenului | | |

+----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | +. |,- .! %+%$%-30+$$3|,- .! %+%$%-30+$$3 | | | | | |

|,isteme de control al caldurii si al 1umului. "artea 30 ,peci1icatii pentru ventilatoare de |evacuare a caldurii si a 1umului |

|,- .! %+%$%-30 |+$$3)2C0 +$$#

|,- .! %+%$%-30+$$3)2C0+$$# | |,isteme de control al caldurii si al 1umului. "artea 30 ,peci1icatii pentru ventilarea 1umului si|

| | |degajarilor de caldura | +----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 3. |,- .! 3/%-%0+$$+ |,- .! 3/%-%0+$$+ | | | |,isteme 1i(e de lupta impotriva incendiilor. ,isteme echipate cu 1urtun. "artea %0 4idranti | | | | | |interiori echipati cu 1urtunuri semirigide |,- .! 3/%-%0 |,- .! 3/%-%0+$$+)2C0+$$3 | | | |

|+$$+)2C0+$$3 |,isteme 1i(e de lupta impotriva incendiilor. ,isteme echipate cu 1urtun. "artea %0 4idranti | |interiori echipati cu 1urtunuri semirigide |

+----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 5. |,- .! 3/%-+0+$$+ |,- .! 3/%-+0+$$+ | | | | | | | |,isteme 1i(e de lupta impotriva incendiilor. ,isteme echipate cu 1urtun. "artea +0 4idranti |interiori echipati cu 1urtunuri plate | |

|,- .! 3/%-+0 |+$$+)2%0+$$5

|,- .! 3/%-+0+$$+)2%0+$$5 | |*nstalatii 1i(e de lupta impotriva incendiului. ,isteme echipate cu 1urtun. "artea +0 4idranti de|

| | |perete cu 1urtun plat | +----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | #. |,- .! %633-%0+$$6 |,- .! %633-%0+$$6 | | | |,tingatoare mo&ile de incendiu. "artea %0 Caracteristici, per1ormante si metode de incercare |

+----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 3. |,- *,7 3635-%0+$$8|*,7 3635-%0+$$8 | | | |,im&oluri gra1ice. Culori si semne de securitate. "artea %0 "rincipii de proiectare pentru | | | | | | | |semne de securitate in locurile de munca si in zonele pu&lice |,- *,7 3635-+0+$$8|*,7 3635-+0+$$8 | | | | | |

|,im&oluri gra1ice. Culori si semne de securitate. "artea +0 "rincipii de proiectare pentru |etichetarea de securitate a produselor |

|,- *,7 3635-30+$$8|*,7 3635-30+$$8 | | |,im&oluri gra1ice. Culori si semne de securitate. "artea 30 "rincipii de proiectare pentru | | | |

| | |semne de securitate in locurile de munca si in zonele pu&lice +----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | /. |,- *,7 33$80%886 |,- *,7 33$80%886 | | |"rotectia impotriva incendiilor. *ndicatoare de securitate +----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+ | 6. |,- .! 3 |,- .! 3-30 %88/)2%0+$$+ ver. eng. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|,tingatoare de incendiu portative. "artea 30 Mod de evaluare a con1ormitatii stingatoarelor |de incendiu portative con1orm .! 3 partea % pana la partea # | |,- .! 3-30%88/ | |,tingatoare de incendiu portative. Constructie, rezistenta la presiune, incercari mecanice |,- .! 3-30%88/ | |,tingatoare de incendiu portative. "artea 30 Mod de evaluare a con1ormitatii stingatoarelor |portative cu .! 3 partea % pana la partea # |,- .! 3-60+$$/ ver. eng. | | | | |

|,tingatoare de incendiu portative. "artea 60 Cerinte suplimentare 1ata de .! 3-/ pentru |constructie, rezistenta la presiune si incercari mecanice pentru stingatoarele care au |presiunea ma(ima admisa egala cu sau mai mica de 3$ &ari |,- .! 3-80+$$/ ver. eng. | |

|,tingatoare de incendiu portative. "artea 80 Cerinte suplimentare 1ata de .! 3-/ pentru |rezistenta la presiune a stingatoarelor cu C7+ | |,- .! 3-/+2%0+$$/ | |,tingatoare de incendiu portative. "artea /0 Caracteristici, per1ormante si metode de |incercare |,- .! 3-80+$$/)2C0+$$6 | | |

|,tingatoare de incendiu portative. "artea 80 Cerinte suplimentare 1ata de .! 3-/ pentru |rezistenta la presiune a stingatoarelor cu C7+ | |,- .! 3-60+$$/)2C0+$$6 | |,tingatoare de incendiu portative. "artea 60 Cerinte suplimentare 1ata de .! 3-/ pentru |constructie, rezistenta la presiune si incercari mecanice pentru stingatoarele care au |presiunea ma(ima admisa egala cu sau mai mica de 3$ &ari | |

+----+------------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------+

2' -egislatie

+----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |!r. | 2cte legislative | "u&licatia | |crt.| | | +----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | %. |9egea nr. %$)%88# privind calitatea in constructii, cu |Monitorul 71icial al -omaniei, "artea *, | |modi1icarile ulterioare |nr. %+ din +5 ianuarie %88# | +----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ |

| +. |4otararea :uvernului nr. 3++)+$$5 privind sta&ilirea | | |conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru |constructii, repu&licata |

|-epu&licare in Monitorul 71icial al -omaniei, |"artea *, nr. 56/ din +$ iulie +$$/ | |

+----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 3. |4otararea :uvernului nr. /83)+$$# pentru modi1icarea si |Monitorul 71icial al -omaniei, "artea *, | | |completarea 4otararii :uvernului nr. 3++)+$$5 privind |sta&ilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor |nr. /$3 din 5 august +$$# | | |

| |pentru constructii | | +----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 5. |-egulamentul privind clasi1icarea si incadrarea produselor | |pentru constructii pe &aza per1ormantelor de comportare la | | | | |1oc, apro&at prin 7rdinul ministrului transporturilor, | |constructiilor si turismului si al ministrului de stat, ministrul| |administratiei si internelor, nr. %.6++)385)+$$5, |cu modi1icarile si completarile ulterioare | | | | | |Monitorul 71icial al -omaniei, "artea *, |nr. 8$ din +/ ianuarie +$$# | | | |

+----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | #. |!orme generale de aparare impotriva incendiilor, apro&ate |Monitorul 71icial al -omaniei, "artea *, | | |prin 7rdinul ministrului administratiei si internelor |nr. %33)+$$/ | |nr. +%3 din +8 martie +$$/ | |

+----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | 3. |'irectiva 8/)+3)C. a "arlamentului .uropean si a |Monitorul 71icial al -omaniei, "artea *, | | | | |Consiliului din +8 mai %88/ de apropiere a legislatiilor |nr. 5$5 din 3 mai +$$5 |statelor mem&re re1eritoare la echipamentele su& presiune | |4otararea :uvernului nr. #65)+$$5 privind sta&ilirea |conditiilor de introducere pe piata a echipamentelor su& | | | | | | |

| |presiune, cu modi1icarile si completarile ulterioare | +----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+ | /. |'irectiva 8#)%3)C. a "arlamentului .uropean si a | |Consiliului din +8 iunie %88# de apropiere a legislatiilor | | | | |statelor mem&re re1eritoare la ascensoare |4otararea :uvernului nr. 538)+$$3 privind sta&ilirea |conditiilor de introducere pe piata a ascensoarelor, |cu modi1icarile si completarile ulterioare | | | | |

|Monitorul 71icial al -omaniei, "artea *, |nr. 3++ din %3 mai +$$3 | | | |

+----+-----------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------+