Sunteți pe pagina 1din 33

PLANIFICAREA PROIECTELOR TEMATICE MODEL ORIENTATIV-NIVEL II

Inventar de probleme

TEMA PROIECTULUI:

Ce tiu copiii despre tem: - ne a lm !n anotimpul toamna " - timpul este rcoros# plou des" - ne !mbrcm cu $aine mai %roase" - s-au copt multe ructe i le%ume " - psrile cltoare &boar spre 'rile calde " Ce nu tiu copiii despre tem i vor s a le:

- Ce se !nt(mpl cu natura toamna) - *e ce se !n%lbenesc i cad run&ele) - Cum trebuie s consumm ructele i le%umele) *e ce sunt at(t de importante pentru sntatea noastr) - Ce vitamine con'in ructele i le%umele) - Ce sunt sucurile naturale) - +odalit'i de a pre%ti ructele i le%umele pentru iarn.
Ce au !nv'at copiii !n cadrul proiectului:

- toamna este anotimpul cel mai bo%at" - de ce este necesar s consumm c(t mai multe ructe i le%ume" - roadele culese toamna se pstrea& pentru anotimpul de iarn sub di erite orme ,sucuri#compoturi#dulce'uri# etc-"

TOAMNA- ANOTIMPUL BOGIEI


Perioada: 24.09 -26.10.2012

Subteme (Direcii de de !"#t$re%&


1. ./albene i roii run&e 0. 2. 0+ere# pere !n panere.. 1. 02ora le%umelor vesele.. 4. .Coroni'a toamnei.. 3. 0*e vorb cu toamna0- evaluare. Obiecti!e de re'eri() !i $te&
DLC :41# 42# 41# 43# 46 D* : 41# 42# 41# 44# 43# 46 " DOS: 41# 44# 43# 45# 46# 49# 410# 414 DEC:41# 42# 41 46# 45# 46# 414# 413# 416 DPM:41# 44# 46# 46

Ce(tre de i(tere+ de+c,i+e -i m$teri$#e#e .u+e #$ di+." ii$ c".ii#"r& ,NIMIC LA GENERAL/ TOTUL CONCRET/ E0ACT CEEA CE 1OM 2OLOSI LA ACTI1ITI 3 ASTA PRESUPUNE O PLANI2ICARE RESPONSABIL *I G4NDIT3 GRI5 LA MATERIALELE ENUMERATE A 2I 2OLOSITE 6 S A5UNG-CA DI1ERSITATE *I TEMATIC- PE TOAT DURATA DERULRII PROIECTULUI 6%3 NU TRECEM 7-8 MATERIALE PENTRU UN PROIECT DE 9 SPTM4NI 6 BIBLIOTEC& - Plane din povetile: 7Ce mi-a povestit v(ntul ).#.8nde a &burat r(ndunica.# .Povestea %reierului." - Plane cu aspecte care redau plecarea psrilor# munca oamenilor pe c(mp !n anotimpul de toamn# enomene speci ice acestui anotimp" - Produse ale ma%a&inelor ,ve&i o erte ale supermar9et-urilor-# ima%ini cu diverse produse ,copiii concep reclame ale produselor-"

:ablouri cu aspecte de toamn ale marilor pictori ,pro%rama are ca obiective# i noi am preci&at !n ;aport# copiii trebuie s cunoasc aspecte# elemente din cultura na'ional i universal# doar aa vor ti ce s alea% din 7mediul social. de care# camdeodat# ne pl(n%em<.=lbume cu: picturi ce au ca tem anotimpul de toamn# etc." Cule%eri de te>te literare pentru selectarea con'inuturilor plani icate a i predate copiilor ,putem c$iar speci ica ce cule%eri vom utili&a-" Ima%ini cu anotimpul de toamn# cr'i# ?etoane# @otto cu ructe# lori# psri cltoare# enomene ale naturii# etc. C*-plaAer# C*-uri tematice# *B*# pre&entri PoCe-point !n concordan' cu temele plani icate# ecran de proiec'ie# videoproiector" =parat oto# computer# imprimant# scaner" Instrumente de scris# coli# caiete# cr'i de colorat" :abl ma%netic# cuburi cu poveti" Ima%ini i litere din autocolant# litere decupateDde decupat din &iare# ambala?e cu ructe# le%ume# lori de toamn# mesa?e scrise: denumiri de ructe# le%ume# lori de toamn# ra%mente din poe&iile !nv'ate# nume de persona?e din povetileDpoe&iile !nv'ate" 7*ic'ionarul sptm(nii.# 7Piramida alimentelor."

*TIIN &
Erun&e# pietricele# cren%i de copaci# trunc$i de copac " Eructe# le%ume ,ima%ini# ?etoane-# lori de toamn# vase# %$ivece cu i pentru lori# pa$are# couri# ldi'e# %r(u# porumb" Eie de lucru adaptate temei" =tlase i enciclopedii# bancnote# monede# probleme ilustrate# instrumente de scris# ma%ne'i" Focuri manipulative cu di erite sarcini de sortare i clasi icare# ?etoane cu ci re# ructe# le%ume" @abirinturi# probleme de lo%ic ilustrate#etc." C(ntar# termometru# spirtier" Psri cltoare ,im%ini# mula?e din plastic-"

ART& - 2(rtie alb# colorat i creponat# $(rtie %lasat# autocolant" - +ateriale din natur# acuarele# pensule# plastilin# vase pentru ap# planete# lipici# creioane colorate# cerate# tabl# mar9ere# carioca# materiale pentru bricola%e# tampile# per oratoare# oar ece# aracet# tabl ma%netic# coli de desen# coli colorate de di erite orme i dimensiuni# coli %lacee# p(n&# plci aian'# run&e pentru amprentare# aracet# lipici# periu'e pentru stropit# carton de di erite culori# - Cr'i cu re'ete# re'ete scrise ,compot# salat de ructe# %em# dulcea'# &acusc# etc.- i a iate" - Gor'ule'e# $alate"

Conturul a diverse produse# etic$ete de produse"

5OC DE MAS :

*omino# mo&aic# mr%ele# ?ocuri le%o" +ateriale adunate !mpreun cu copiii care vor i sortate# combinate: semin'e# s(mburi# pietre# boabe" *ominoDloto cu ima%ini" Cuburi mici colorate" Pu&&le# *in ?umtate-!ntre%# Focul umbrelor"

5OC DE ROL : - ppui, coulee, ldie, fructe, legume, borcane, flori, vaze, tvi, vase de buctrie, cntar, geni, sacoe, bani din hrtie, orulee, cadru teatru de ppui, marionete, mti, truse de buctrie, halate, orulee, bsmlue, bonete, costume/insemne specifice personajelor din povetile/poeziile nvate n aceast perioad; etc.

CONSTRUCII: - truse Hebito# Plasticon# +ulticomb# cuburi din lemn i plastic# piese %eometrice# ?ocuri plane# le%o# be'ioare# cutii de c$ibrituri" - materiale din natur: %$inde# conuri# castane# run&e presate# paie# nuiele# scoici" NISIP *I AP: - orme din plastic# ldi'e cu nisip"
Preci )ri& - ADP i(c#ud& ruti(e#e/ tr$( iii#e/ $cti!it)i#e di( .eri"$d$ du.)-$mie ii (.e(tru :ru.e#e de .r":r$m .re#u(:it% -i $cti!it)i#e ".i"($#e; - E+te (ece+$r +) "b+er!)m e!e(ime(te/ 'e("me(e/ re$cii $#e c".ii#"r <(c) di( .rim$ i de :r)di(i) -i +) .#$(i'ic)m ri:ur"+ $+t'e# de $cti!it)i, -i (u/ $tu(ci c=(d c"m.#et)m c$ietu#/ trecem ce (e $ducem $mi(te666

Acti!it)i#e de+')-ur$te <( .eri"$d$ du.)-$mie ii +u(t& $cti!it)i recu.er$t"rii .e d"me(ii e>.erie(i$#e/ recre$ti!e/ de cu#ti!$re -i de !"#t$re $ <(c#i($ii#"r/ $.titudi(i#"r i(di!idu$#e/ c"('"rm rubrici#"r cu("+cute <( C$ietu# educ$t"$rei -i-( Pr":r$mu# i#(ic di( :r)di(i); +u(t t"t $cti!it)i de <(!)$re c$re trebuie +) re+.ecte ritmu# .r".riu de <(!)$re $# c".i#u#ui -i $.titudi(i#e i(di!idu$#e $#e $ce+tui$; +u(t c"re#$te cu tem$ +).t)m=($#) ?tem$ .r"iectu#ui -i cu ce#e#$#te $cti!it)i di( .r":r$mu# i#ei; 5"cu# de r"# #i.+e-te de ce#e m$i mu#te "ri6 Ace+t$ $r trebui i#(ic .#$(i'ic$t6 A+.ecte .ri!i(d .$rte$ .r$ctic-$.#ic$ti!) $ cu("-ti(e#"r ($t=t <( c$dru# $cti!it)ii/ c$ +ec!e() did$ctic) d$r -i c$ $cti!it$te .#$(i'ic$t)% +u(t/ de mu#te "ri/ uit$te& m)+ur$t/ c=(t)rit/ +.)#$t @uc)rii/ -ter+ .r$'u#/ ud$t -i <(:ri@it '#"ri#e/ m)tur$t <( curte/ .#$(t$t '#"ri/ +emi(e/ $@ut"r #$ buc)t)rie/ .re:)tit +$#$te/ me(iuri +im.#e ($.r"." de $cti!it)i .e +)()t$te%/ du#ciuri/ c"(+er!e/ cr"it"rie/ $@ut"r .e(tru $-e $re$ i(ic) $ me+ei/ $-e $re$ me+e#"r 'e+ti!e ((u im.#ic)m c".iii/ !i( $du#ii/ $-e$ )/ ei d"$r +er!e+c6%/ e>erciii de .rim $@ut"r/ c"m."rt$me(te <( c$ de i(ce(dii/ cutremure/ mici e>.erime(te/ etc3/ t"$te $cti!it)i e'icie(te/ <(dr):ite de c".ii -i #$ <(dem=($ tutur"r; A( .#$(i'ic$re$ de.ri(deri#"r i(em c"(t de (e!"i#e :ru.ei/ de t"$te m"me(te#e i#ei ( +"+ire$/ .#ec$re$ c".ii#"r/ m$+)/ $cti!it)i/ +"m(/ b$ie/ curte/etc3%/ de de.ri(deri ce +e ."t '"rm$ .e $cti!it)i#e .#$(i'ic$te (d$c) "b+er! 'ructe !"i .#$(i'ic$/ c$ de.ri(dere/ +.)#$tu# 'ructe#"r/ etc3%3

TEMA& TOAMNA- ANOTIMPUL BOGIEI SUBTEMA& BG$#be(e -i r"-ii 'ru( e C


Diu$? D$t$ ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I ADP ALA I*: 0 Ce mi-a povestit 1. Hiblioteca: 0Citim ima%ini de toamn. v(ntul ) 0 Gtiinta : J*e ce !n%lbenesc run&ele) K L curio&it'i ;: 0Imi atept r(ndul. ,deprinderea de a anun'a prin J Erun&ele plutesc K-mici e>perimente ridicarea m(inii atunci c(nd Foc de masa: 7*omino cu run&e. solicit un lucru:1 1#2#1 D 1#2#1-recitativ ritmic 2. Foc de atentie: .Cine te-a stri%at). :2 0@ua'i seama bine<.-?oc Foc de miscare : 7Cursa run&elor. imitativ I*: 7Ce culoare au 1. Hiblioteca: .Erun&e ru%inii.,citire de ima%ini-. run&ele). Constructii : ./reble pentru a str(n%e run&ele. ;: 0 Imi atept r(ndul. Foc de rol : .*e vorb cu run&ele !n%lbrnite<<. ,deprinderea de a anun'a prin ridicarea m(inii atunci c(nd =rta : .Erun&e !n culorile toamnei.- desen" solicit un lucru:1-0Hate v(ntul run&ele<.# ?oc cu te>t i c!nt 2. Foc de miscare : 7Mri i atin%e cren%u'a cu run&e. :2: 0:renule'ul toamnei.# ?oc Foc distractiv : J Nboar run&e ru%inii K de micare Mtr(n%em run&ele din curtea %rdini'ei. M I E R C U R I I*:.Ce mi-a povestit o run& mic. ;: 0 Imi atept r(ndul. ,deprinderea de a anun'a prin ridicarea m(inii atunci c(nd solicit un lucru:1 0;(ndunica.- c(ntec :2:. @ua'i seama bine<.# ?oc imitativ. OPIONAL& tem$ Diu$? ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II SEMNTUR =I ,*@C# *OC-==P- : 1. Foc de rol : 7*e-a r(ndunica i vrbiu'a. Constructii: J Csu'e pentru psrele K Gtiinta: 0In%ri?im plantele din sala de clas. 23 Foc distractiv: 7;(ndunic mut-'i cuibul. Foc de miscare : 7Erun&ele &boar. .8nde a &burat r(ndunica). ,povestea educatoarei# desenADE =I ,*G-C+" *P+- -0Pe crrile toamnei.,observare# aler%are pornire la semnal -# copac<.. !n di erite direc'ii cu oprire i Foc sportiv: 0*u-te# vino la SEMNTUR A

L U N I

=I ,*G-=+" *4M-=PO=C- - 7Covorul toamnei. ,e>erci'iu cu material individual-%rupare dup criteriul ormei i mrimii# cola?-

M A R I

D$t$ L U N I

ADP ALA ;:0Eiecare la locul lui. 1. Hiblioteca: 0Citim ima%ini de toamn. ,deprinderea de a ae&a Foc de masa : 7*omino cu run&e. ordonat $ainele i !ncl'mintea !nainte de somn2. Foc de miscare : 0*u-te# vino la copac<. :1:.Perec$i# perec$i.# ?oc =ctivitate practic-aplicativ: =dunm run&e din curtea distractiv . %rdini'ei " .4rnamente din run&e colorate.,!nirare de run&e colorate-.

ADE *G-C+: ##Ce mi-au povestit run&ele) .-convorbire *P+-Od. : O>erci'ii de aler%are !n di erite direc'ii cu oprire i pornire la semnal.

M A R I

0Eiecare la locul lui. ,deprinderea de a ae&a ordonat $ainele i !ncl'mintea !nainte de somn::.Hat din palme.- ?oc mu&ical

*G-=+: .Eormea& %rupa... . 1. Constructii: ./reble pentru a str(n%e run&ele. Foc de rol: .*e-a v(ntul i run&ele. 2. Foc distractiv : J Nboar run&e ru%inii K - e>erci'iu cu material individual *4M-=PO=C:.Covorul toamnei. cola?#, inali&area lucrrilor-

M I E R C U R I

0Eiecare la locul lui. ,deprinderea de a ae&a ordonat $ainele i !ncl'mintea !nainte de somn::.Brbiu'a se d $u'a.# ?oc cu te>t i c(nt

1.

Foc de rol : 0*e-a r(ndunica i vrbiu'a. Constructii : 0Csu'e pentru psrele.

*@C:.8nde a &burat r(ndunica).de :.Constantinescurepovestire *OC-==P:.8nde a &burat r(ndunica.# desen# inali&area lucrrilor.

2.

Foc distractiv : 0Psrelele i automobilul.

Diu$? D$t$

5 O I

1 I N E R I
ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I SEMNTUR A ADP ALA ADE I*: 7*ac a i o 1.=rta : 7=mprentele run&elor. *G-=+: .Erun&e colorate., ormare de mul'imi run&P. Foc de masa : Pu&&le: .Erun&e toamn. dup mrime i culoare- - e>erci'iu cu material ;: 0 Imi atept r(ndul. Hiblioteca: 7Erun&e ru%inii cad pe crri.- rime individual , deprinderea de a anun'a prin ridicarea *OC: Od m# .:oamna.- c(ntec#, predare-" m(inii atunci c(nd 2. Foc de atentie: 78nde s-a ascuns run&a). 0Hate v(ntul run&ele.# ?oc mu&ical# solicit un lucru:1:.Ploaia.-c!ntec Foc de masa: 7Presrm run&e. ,repetare:2:7Mu lm run&e. -?oc linititor I*:.Muntem mici 1. Gtiinta : Ierbare- punem run&e la presat ecolo%iti. Foc de masa : 7=le%e i %rupea& run&ele. *@C:0Mpune ce ace.,acord subiect predicat;: 0 Imi atept r(ndul. Foc de rol : J:oamn se ?oac cu run&ele K ?oc didactic , deprinderea de a anun'a prin ridicarea *4M LOd s: .Copiii# prietenii copacilor. m(inii atunci c(nd 2. Focuri de micare pre erate de copii# !n curtea convorbire solicit un lucru:1: .+elcul. -c(ntec %rdini'ei :2:.C(te unul pe *ramati&are : J 8nde a &burat r(ndunica K crare.# ?oc cu te>t i c(nt. Studiu i(di!idu$#333c"(cret ce $m +tudi$tB Pre:)tire$ m$teri$#u#ui (ece+$r de+')-ur)rii $cti!it)i#"r (m$teri$# m)ru(t/ 'i-e de #ucru/ .#$(+e#e .e(tru ."!e+te$ // U(de $ bur$t r=(du(ic$E B% CONCRET& 9 PLAN*E PENTRU PO1ESTEA CU(de $ bur$t r=(du(ic$B3

Diu$? ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II SEMNTUR

OBSER1AII

(<( $'$r$ .r"iecte#"r tem$tice%OBIECTI1E PENTRU TEMA SAPTMANAL

D$t$

5 O I

ADP ALA ;:0Eiecare la locul 1.Foc de masa : Pu&&le: .Erun&e triste. lui. ,deprinderea de a Hiblioteca: .Erun&e triste. Llectura educatoarei ae&a ordonat $ainele i !ncl'mintele !nainte de somn2. Foc distractiv : J Nboar run&e ru%inii K ::.Hat din palme.# ?oc mu&ical.

ADE *OC :Od. m# repetarea c(ntecului J :oamna K *G-=+:.Erun&e colorate.# ormare de mul'imi dup mrime i culoare- - e>erci'iu cu material individual

1 I N E R I

;:0Eiecare la locul lui. ,deprinderea de a ae&a ordonat $ainele i !ncl'mintele !nainte de somn::.Caut castana. L ?oc de aten'ie.

1.

Foc de rol : 0+icii ecolo%iti. Constructii : 0Parcul toamna.

*@C :. Mpune ce ace.# ormulare de propo&i'ii ,acord subiect-predicat*4M- Od.s# : 0Cum !n%ri?esc copiii natura. L convorbire

2.

Foc de miscare :.= ara plou.

ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

OBSER1AII

(<( $'$r$ .r"iecte#"r tem$tice%OBIECTI1E PENTRU TEMA SAPTMANAL

TEMA& :4=+Q=- =Q4:I+P8@ H4/RSIOI

SUBTEMA& .+ere# pere# !n panere0


Diu$? D$t$ ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I ADP ALA I*:.:oamn# tu ne-aduci# 1. Hiblioteca: 0Citete i povestete. ,citire de ima%ini multe ructe dulci. cu ructe;: ;e%uli de i%ien Gtiinta : 0Ce tim despre via'a pomilor). ,deprinderea de a spla ructele !naninte de a i Constructii: 0@di'e pentru ructe. consumate:1: J C(te unul#c(te doi K# ?oc cu te>t i c(nt 2 : ?oc distractiv 0Prinde i mn(nc. :2:J :renule'ul ructelor K# Foc de miscare :. Eructele c&ute. ?oc de micare I*: 0Eructul meu pre erat. ;:.;e%uli i%ienice de aur. 1. Foc de rol: 0@a ma%a&inul de ructe. ,deprinderea de a spla Gtiinta : J Mortea& dup cum !'i cer K ructele !naninte de a i consumate=rta : J +odelm ructe K :1: : J C(te unul#c(te doi K# ?oc cu te>t i c(nt :2: J :renule'ul ructelor K# 2: 0Cum se prepar conservele din ructe. vi&ionare ppt ?oc de micare F oc de atentie 0/$icete la ce m-am %(ndit. I* :.Mntate de la toate . 1: Foc de masa :.*in ?umt'i L!ntre%. ;:.;e%uli i%ienice de aur. Qisip i ap:.:ortul cu ructe. ,deprinderea de a spla Gtiinta J Eructele i vitaminele K ructele !naninte de a i consumate:1:.+er%em pe crare.?m 2 : ?oc distractiv 0Malata de ructe. :2:.:oamna. Lc(ntec. 4PSI4Q=@ Foc de miscare :.@a cules de mere. ADE =I , *G-C+# *OC-Od.m0M-au copt ructele-n livad. ,observare# c!ntec# ?oc mu&ical0 =cum e toamn #da <.# c(ntec# !nv'are" 0 @a cules de vie K - ?oc mu&ical# repetare SEMNTUR A

L U N I

M A R I

*P+# Od. : aler%are cu ocolire de obstacole# Foc:.Eu%a printre pomi. *G- =+: 0=ea& mere de la cel mai mic la cel mai mare.# e>erci'iu cu material individual

=I ,*@C #*OC-==P: J Mntate de la toate K ,memori&are# pictur-

M I E R C U R I Diu$? D$t$

ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II ADP ALA ;:.Gtiu s m comport cu

ADE *G-C+: J Ce ne-aduce toamna !n co ) K-

SEMNTUR A i

L U N I

ceilal'i.,deprinderea de a intra !n rela'ie cu ceilal'i: : 1#2P.recitative ritmice

1. Hiblioteca: 0Mpune tot ce tii despre.... Constructii : J *epo&ite pentru ructe K Foc de rol : J /ospodinele pre%tesc conserve din ructeK " 2. Foc distractiv : J Prinde i mn(nc K

individualDcolectiv de lucru *OC- Od. m: J =cum e toamn#da < K c(ntec ,repetare-

M A R I

;:.Gtiu s m comport cu ceilal'i.,deprinderea de a intra !n rela'ie cu ceilal'i:: recitative ritmice

1. Constructii: 0@ivada. ,construc'ii cu be'ioare=rta :.Cosul cu mere. -modela? 73 Foc distractiv: 0Malata de ructe. =ctivitate practic-aplicativ: 7Malat de ructe.

*P+#:.Cine a?un%e primul la ocolire de obstacole

ruct.- aler%are cu

*G-=+: ##Qe ?ucm cu merele. e>erci'iu cu material individual

M I E R C U R I

;:.Gtiu s m comport cu ceilal'i.,deprinderea de a intra !n rela'ie cu ceilal'i:: recitative ritmice 4PSI4Q=@

*@C: 0Mntate de la toate 0 de =.Ciobanu" repetarea 1. Foc de rol: 0@a pia'. Foc de masa :.*in ?umt'i L!ntre%. 2. Foc distractiv : 0Parada ructelor. poe&iei *OC-==P: inali&area lucrrilor ##Mntate de la toate0 i e>punerea lor

Diu$? D$t$

ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I ADP ALA

ADE

SEMNTUR A

5 O I

1 I N E R I

I*:.@auda de sine nu miroase-a bine. ;:.;e%uli de i%ien# ,deprinderea de a spla ructele !naninte de a i consumate:1:.:ot ce e pe lume. -c(ntec :2:.@an'ul. ?oc distractiv. I* : J Curio&it'i din lumea ructelor K ; .;e%uli de i%ien ,deprinderea de a spla ructele !naninte de a i consumate:1 : KC(te unul#c(te doi K# ?oc de micare " :2 : :.:ot ce e pe lume. Lc(ntec.

1 : Foc de masa:.Eructele toamnei.- pu&&le Hiblioteca:.In livad i !n vie.-citire de ima%ini Foc de rol:.*e-a %ospodinele. 2 : Foc de atentie 08nde este locul lui. Foc distractiv :.Coul rupt. 1. Constructii:.;a turi pentru cmar. Foc de masa : 0/sete umbra. =rta:.Eructe de toamn.- colorare ima%ini 2 0/$ici# %$icitoarea mea.,Concurs de %$icitori despre ructe-" Foc de miscare : .Eu%a printre meri.

*G- =+:## =ea& cren%ile de la cea mai scurt la cea mai lun%0# e>erci'iu cu material individual" *4M-Od.s:0Povestea nucii ludroase. de B. Colin ,lectura educatoarei-

*@C:.Mpune mai departe. # ?oc didactic ,acord subiect-atribut*4M-=PO=CJ Pre%tim salata de ructe K

ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

OBSER1AII Diu$? D$t$ ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II ADP ALA ;:.Gtiu s m comport cu 1. =rta: 0+ti cu ructe 0-con ec'ie SEMNTUR A

(<( $'$r$ .r"iecte#"r tem$tice%OBIECTI1E PENTRU TEMA SAPTMANAL

ADE *@C-Od.l0Povestea nucii ludroase.# de Bladimir Colin# , repovestire-

5 O I

ceilal'i.,deprinderea de a intra !n rela'ie cu ceilal'i::recitative ritmice

Hiblioteca: 0 /$ici#%$icitoarea mea.-%$icitori despre ructe" 2. Foc distractiv :.Coul rupt.

*G# -=+: 0;e&olv corect. # i de lucru

;:.Gtiu s m comport cu 1 I N E R I ceilal'i.,deprinderea de a intra !n rela'ie cu ceilal'i::recitative ritmice 2. Foc sen&orial: 0/$icete ce ruct ai scos din scule'. 1.Foc de rol: K@a pia' K Foc de masa:.*omino cu ructe.

*4M: =PO=C-0Pre%tim suc de ructe. *@C-Od.l:.Mpune i tu cum este corect.- ?oc didactic ,acord subiect Latribut-.

ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

OBSER1AII

(<( $'$r$ .r"iecte#"r tem$tice%OBIECTI1E PENTRU TEMA SAPTMANAL

TEMA& :4=+Q=- =Q4:I+P8@ H4/RSIOI

SUBTEMA& .2ora le%umelor vesele0


Diu$? D$t$ ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I ADP ALA I*: :oamna# toamna# tu ne 1. Hiblioteca:.Citim ima%ini despre le%ume. aduciK =rta:.2ora le%umelor.-colorm dup contur" ;:.Eac curat# ae& la loc# Foc de rol:.*e-a apro&arul. 8nde stau# unde m ?oc<. ,deprinderea de a ace 2. Foc de miscare:0Cursa le%umelor. ordine !n sala de %rupFoc de atentied: .Couletul rupt. :1:Hat din palme-?oc mu&ical :2: 1#2#1... I*:.In %rdina de le%ume. 1. Constructii:.@di'e pentru le%ume. ;: :.Eac curat# ae& la loc# Foc de masa :.Caut perec$ea.- le%ume 8nde stau# unde m ?oc<. ,deprinderea de a ace Foc de rol:.*e-a %ospodinele. ordine !n sala de %rup:1: J Hat din palme K# ?oc cu 2. Foc de miscare m:.Iepuraii la morcovi. te>t i c(nt Foc de atentie:.Plimb morcovul. :2: J *ovleacul i ardeiul Kc(ntec I*: Carnavalul le%umelor. 1. Gtiinta:.Ce tiu despre le%ume). ;: :.Eac curat# ae& la loc# Hiblioteca : 7Conserve de toamn.- etic$etarea 8nde stau# unde m ?oc<. ,deprinderea de a ace borcanelor ordine !n sala de %rup-" Foc de ;ol:.*e-a %rdinarii. :1:7Mupa de &ar&avat.-?oc cu te>t i cant" 2. Foc distractiv:.=tin%e ardeiul. :2: 1#2#1... Foc de miscare .Cursa cu carto i. 4PSI4Q=@ Diu$? ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II SEMNTUR ADE =I:,*G# *OC-: .*in %rdin-n ar urie. *G-C+: 7Bar&a i conopida.-observare *OC- Od.m :.=cum e toamn# da<.- c(ntec ,predare##Mupa de &ar&avat.-?oc cu te>t i cant ,repetare-" SEMNTUR A

L U N I

=I:,*P+#*G- :./rdinarii iscusi'i. *P+: =ler%are cu trecere peste di erite obstacole# Foc:.Muntem sportivi. *M-=+: =ea& morcovii de la cel mai sub'ire# la cel mai %ros Le>erci'iu cu material individual

M A R I

=I ,*@C-Od.l# *OC-==P-:.:oamna !n %rdina de le%ume. ,lectur dupa ima%ini# modela?-

M I E R C U R I

D$t$ L U N I

ADP ALA ;:.Cea mai curat 1. Gtiinta: 7=?ut iepuraul s a?un% la %rdina mas.,deprinderea de a bunicului. L labirint pstracur'enia i ordinea la Foc de rol:.*e-a apro&arul. mas: : recitative ritmice 2. Foc de miscare: 7*e-a v-a'i ascunselea<.

ADE A *G-C+ : 7In %rdina bunicilor<.- lectur dup ima%ini *OC- Od.m: .Mupa de &ar&avat.# repetare

M A R I

;:.Cea mai curat mas.,deprinderea de a pstra cur'enia i ordinea la mas: : recitative ritmice

1. Constructii : 7Crucioare pentru le%ume. Foc de masa:.@e%ume $a&lii.-pu&&le 2. Foc sen&orial 7Cum sunt le%umele)

*G-=+: ordonarea dup %rosime# ia de lucru *P+-Od. # repetarea aler%rii cu trecere peste di erite obstacole# ?oc linititor: .Plimb ppua.

M I E R C U R I

;:.Cea mai curat mas.,deprinderea de a pstra cur'enia i ordinea la mas: :recitative ritmice

1.

=rta: 7Otic$ete pentru borcanele din cmar. Hiblioteca: 7Cartea le%umelor. citire de ima%ini

*@C-Od.l: KPoveste cu le%ume K -poveste creat *OC-==P: ##@e%ume pentru sup.-modela?

2.

Foc de atentie : 7Ce s-a sc$imbat).

Diu$?

ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I

SEMNTUR

D$t$

5 O I

ADP I*: 0@e%umele-i&vor de sntate. ;: :.Eac curat# ae& la loc# 8nde stau# unde m ?oc<. ,deprinderea de a ace ordine !n sala de %rup-" :1:./ospodina cule%e le%umele. :2: @ea%nul.

ALA 1. Foc de masa:.@oto cu le%ume. Gtiinta : 7Pipie i recunoate. Foc de rol:.@a cumprturi. 2. Foc distractiv:.Cald-rece. Foc de miscare :.Iepurele i o%arul !n o%rada de le%ume.

ADE *4M-Od.s : J Povestea lectura educatoarei *G-=+ : K=ea& de la cel mai !n%ust la cel mai lat K -e>erci'iu cu material individual le%umelor ludroase K -

1 I N E R I

I*:. Ce mi-au povestit 1. =rta:.@e%ume vesele. - pictur le%umele. Hiblioteca:.+ust'ile cepeiDusturoiului.-linii;: :.Eac curat# ae& la loc#D 8nde stau# unde %ra isme m ?oc<. ,deprinderea Constructii:.Couri pentru le%ume. de a ace ordine !n sala de %rup:1: J *ovleacul i 2. Foc distractiv:.Malata de le%ume. ardeiul K-c(ntec Foc de atentie:.8nde s-a ascuns roia). :2:.Mcunele mu&icale.F distractiv

*@C-Od.l: KMpune

mai

departe J ,acord

predicat

complement--?oc didactic *4M-=PO=C: 7Conserve de toamn.-lipire

ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

OBSER1AII Diu$? D$t$ ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II ADP ALA ;:.Cea mai curat 1. =rta: 7:ava cu le%ume.-lipire mas.,deprinderea de Constructii: 7;a turi pentru depo&itul de a pstracur'enia i SEMNTUR A

(<( $'$r$ .r"iecte#"r tem$tice%OBIECTI1E PENTRU TEMA SAPTMANAL

ADE *G-=+# ordonarea dup l'ime : - i de lucru *4MO*.s : J Povestea le%umelor ludroase K-

5 O I

ordinea la masle%ume. : : J +er%em to'i !n pas vioi K ?oc mu&ical 2. Foc de miscare :.Intrecera le%umelor vesele.

dramati&are

1 I N E R I

;:.Cea mai curat 1. Foc de rol: 7Parada le%umelor. mas.,deprinderea de Gtiinta : 7M c(ntrim le%umele<. a pstracur'enia i ordinea la mas: : J Sranul e pe 2. Foc de miscare .Iepuraul la morcovi. c(mp K ?oc cu te>t i c(nt

*@C-Od.l : KMpune mai departe corect K , acord predicat complement-- ormulare de propo&i'ii *4M-=PO=C: ##Conserve de toamn. inali&area lucrrilor i e>punerea lor

ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

OBSER1AII

(<( $'$r$ .r"iecte#"r tem$tice%OBIECTI1E PENTRU TEMA SAPTMANAL

TEMA& TOAMNA- ANOTIMPUL BOGIEI SUBTEMA& BC"r"(i$ t"$m(ei C


Diu$? ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I SEMNTUR

D$t$ L U N I

ADP ALA I*:.:oamna i lorile ei. 1. Constructii: 7Ba&e pentru lori. ;:.Plantele au nevoie de Gtiinta : 7*e ce lorile au culori di erite). a?utorul nostru.,deprinderea Foc de rol: 7@a lorrie K de a !ndeplini unele sarcini la col'ul viu:1:.Balsul lorilor K 2. Foc de miscare : J =lear% la locul tu.-euritmie " :2:recitative ritmice Foc distractiv: J Eloricica n&drvan K. I*:.Elori de toamn 1. Foc de masa : *omino cu lori. colorate. =rta : 7Gerve'ele cu lori de toamn. ,desen decorativ;: ;:.Plantele au nevoie de Hiblioteca: 7Citim ima%ini despre lorile de toamn. a?utorul nostru.,deprinderea de a !ndeplini unele sarcini la col'ul viu2. Foc de atentie:./sete i taci<. :1: 0Mamba lorilor. c(ntec :2: recitative ritmice Foc distractiv:.Eluturii &boar la lori.

ADE =I,*G# *OC-:.Huc$e'ele de lori. C+: 0Cri&antema i tu nica. Lobservare Od.m:# 0Eloricic dra%. # !nv'are ,c(ntec-# 0Ploaia. L ?oc mu&ical# repetare

*G-C+:.=ea& cri&antemele unde !'i spun.-?oc didactic ,po&i'ii spa'iale*P+ : ;epetarea aler%rii cu ocolire i trecere peste obstacole Foc sportiv: 0Cine a?un%e primul.

M A R I

M I E R C U R I

I*:.Copiii i lorile. 1. Mtiinta : 7Cum sunt petalele de loare i ce miros au)# ;:.Plantele au nevoie de ,curio&it'i- convorbire a?utorul nostru.,deprinderea Foc de masa +:. M re acem !ntre%ul. de a !ndeplini unele sarcini la col'ul viuHiblioteca:.Intrebri %lume'e# pentru min'i iste'e. :1: 0Hum bam#bum bum.# ?oc cu te>t i c(nt 2. Foc de miscare " 7:ransport coule'ul cu lori. :2:: KEloricica Foc mu&ical :.Eloarea mea. n&drvan K. Foc distractiv OPIONAL ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II ADP ALA ;:.Inv' s iu ordonat 1. Gtiinta : 0Completea& ce lipsete.- is de lucru .,deprinderea de a-i lua =rta : 7;onduri pentru lori. sin%uri ?ucriile#materialele

=I: ,*@C# *OC-==P-:.Culoarea i par umul cri&antemei. ,memori&are#desen-

Diu$? D$t$

SEMNTUR A ADE *G-C+ K Elorile din %rdina toamnei K -lectur dup ima%ini

U N I

i de a le ae&a la locul lor dup olosire% : : 0Eloricic dra%. .c(ntec

*OC- Od.m: 0Eloricic dra%.- c(ntec ,repetare2. Foc de miscare : 7*e la o loare la alta<.

M A R I

;:.Inv' s iu ordonat .,deprinderea de a-i lua sin%uri ?ucriile#materialele i de a le ae&a la locul lor dup olosire% : : :.Huc$e'ele#buc$e'ele. ?oc de micare

1.

=rta: 0Ba&a cu lori de toamn.- pictur Foc de rol: 7@a lorrie.

*G-=+: i de lucru ,po&i'ii spa'iale*P+: aler%are cu ocolire i trecere peste obstacole Foc: 7Cursa printre pomi.

2.

Foc de atentie: 78nde s-a oprit loarea).

M I E R C U R I

;:.Inv' s iu ordonat .,deprinderea de a-i lua sin%uri ?ucriile# materialele i de a le ae&a la locul lor dup olosire% :: J Mamba lorilor K euritmie OPIONAL

1. Constructii : J Mere pentru lori K Hiblioteca : /$icitori despre lori 2. Foc de miscare m : K=lear%m printre lori K

*@C- Od.l: 0Cri&antema. de 4. Ca&imir", repetare*OC-==P: inali&area lucrrilor de desen

Diu$? D$t$

ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I ADP ALA I*:.8n &(mbet#o loare. 1. Constructii: /rdina cu lori< ;:.Plantele au nevoie de Gtiinta : Mpune ce tii despre pr'ile unei lori.

ADE *G-=+ : =ea& corect K ?oc didactic ,po&i'ii

SEMNTUR A

5 O I

1 I N E R I
ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

a?utorul Foc de rol: 0O &iua prietenei mele. nostru.,deprinderea de a 2. Foc distractiv : KEluturii &boar la lori K !ndeplini unele sarcini la col'ul viuFoc de atentie : K/sete i taci K :1:Ploaia- ?oc mu&ical :2:.Huc$e'ele#buc$e'ele. ?oc de micare I*:.Iubim lorile toamnei. ;: ;:.Plantele au nevoie 1. Hiblioteca: repetarea poe&iei J Cri&antema K de a?utorul Gtiinta : =e&m cri&anteme !n buc$ete. nostru.,deprinderea de a !ndeplini unele sarcini la =rta . 0Cri&antema. -modela? col'ul viu:1::.Eloarea mea. ?oc 2. Foc de miscare : 0Huc$e'ele#buc$e'ele. mu&ical Mcriem !n ?urnal- ce am !nv'at despre run&e i :2: 0Hum bam#bum bum. lori)

spa'iale*4M-Od.s:.C(nd i cui druim convorbire lori). L

*@C-Od.l: ##/$icete la ce m-am %(ndit. ?oc didactic *4M - =PO=C: KCri&antema K - lipire

OBSER1AII Diu$? D$t$ 5 O I ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II ADP ALA ;:.Inv' s iu ordonat 1. Foc de rol : 7*e-a lorresele.# .,deprinderea de a-i lua sin%uri Constructii: 7Mera cu lori. ?ucriile#materialele i de a le ae&a la locul lor dup olosire% : : J Coroana K ?oc mu&ical 2. Foc de miscare : 7Huc$e'ele. SEMNTUR A ADE *G-=+:##8nde am ae&at va&a cu lori ) . i de lucru ,po&i'ii spa'iale*4M-Od.s: J =a da# aa nu K# convorbire ,comportamente# atitudini-

OBIECTI1E (<( $'$r$ .r"iecte#"r PENTRU tem$tice% TEMA SAPTMANAL

1 I N E R I

;:.Inv' s iu ordonat .,deprinderea de a-i lua sin%uri ?ucriile#materialele i de a le ae&a la locul lor dup olosire% : : 7Huc$e'ele.-?oc de micare

1.

Foc de masa: 78mbre. Gtiinta: 7@umin i !ntuneric pentru

*@C-Od.l : didactic

J Completea&

propo&i'ia K

,utili&area subst !n ca&ul nominativ-# ?oc *4M-=PO=CLKCri&antema K inali&area

lori.- e>periment 2. Foc de miscare: 7*ansul lorilor.

lucrrilor

OBSER1AII

Diu$? D$t$

OBIECTI1E (<( $'$r$ .r"iecte#"r PENTRU tem$tice% TEMA SAPTMANAL

ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

TEMA& TOAMNA- ANOTIMPUL BOGIEI SUBTEMA& BDe !"rb) cu T"$m($ C -e!$#u$re


ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I ADP ALA I*:.*oamna toamn cea 1. Hiblioteca: 0Citete aceste ima%ini. bo%at. Gtiinta : 0/$icete ce ai %ustat. ;:.Gtiu s-i respect pe Constructii: 0Cmara bunicii. ceilal'i. ,deprinderea de aADE =I ,*G-C+# *OC-==P-: 0Murpri&ele toamnei. ,?oc didactic# picturSEMNTUR A

L U

N I

i adapta propriul comportament la cerin'ele 2. Foc de miscare :.In %rdina lui +atei. %rupului din care ace parte:1:.:renule'ul +rcine. Foc distractiv:.Gta eta ructelor. :2: 0Hate v(ntul run&ele<. ?oc cu te>t i c!nt I*:.Inv'm de la urnici.. 1. F;:.Pre%tim conserve pentru iarn. ;: :.Gtiu s-i respect pe Foc de masa: 0Completea& tabloul. ceilal'i.,deprinderea de a-i Hiblioteca: /$icitori despre ructe# le%ume# lori de adapta propriul comportament la cerin'ele toamn %rupului din care ace parte:1:.+elcul.#recitativ ritmic. 2. Foc de atentie:.Mc$imb locul. :2: :.+er%e ariciul pe *esen animat 7/reierele i urnica. carare.-?oc mu&ical I*: :.:oamna $arnica si de 1. Foc de masa:.@oto cu ructe si le%ume. roade darnica. Constructii:.;a turi pentru cmar. ;: :.Gtiu s-i respect pe ceilal'i.,deprinderea de a-i Foc de rol::.@a pia'. adapta propriul comportament la cerin'ele %rupului din care ace parte- 2. Foc sen&orial:.=le%e ructulDle%umaD loarea. :1: 0=lear%a la.... ?oc de Foc de atentie.Mpune ce ai au&it. micare :2: .Huc$e'ele. ?oc de micare OPIONAL ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA II ADP ALA ;:.+(ini curate# sntate =rta:7;oadele toamnei. L modela? pentru or%anism. Gtiinta : Curio&it'i din lumea ructelor i le%umelor ,deprinderea de a se spala pe m(ini ori de c(te ori este nevoieFoc de miscare :.In %rdina lui +atei. :: .Nboar# &boar.-?oc distractiv =I,*G-=+# *P+-: 0Qe ?ucm# ae&m# toamna cu noi o pstrm. ,?oc didactic# parcurs aplicativ-

M A R I

*@C-Od.l:0:omna# rumuse'e i bo%'ie. L convorbire *OC-Od.m:.*e-a serbarea.# 0Pro%ram artistic pentru copiii de la %rupa mic.- repetarea c(ntecelor# ?ocurilor mu&icale despre toamn

M I E R C U R I

Diu$? D$t$

ADE *OC-==P :

SEMNTUR A 0Murpri&ele toamnei.e>po&i'ie

L U N I

, inali&area lucrrilor de pictur*G-C+ : 0Ho%'iile :oamnei<.# ?oc didactic ,sortare# clasi icare# activitate pe %rupe mici de lucru: lori# ructe# le%ume-

M A R I

;:.+(ini curate# sntate pentru or%anism. ,deprinderea de a se spala pe m(ini ori de c(te ori este nevoie::.Mtatuile.-?oc de micare

Foc de masa: pu&&le le%ume# ructe# lori Constructii : 0Cmara bunicii. Foc de atentie: 0Mc$imb locul.

*P+: 0Qe ?ucm cu toamna. ,variante de mers i aler%are% *G#-=+: ##Eacem ordine !n cmar. ,%rupare dup anumite criterii- - ie individualeDpe %rupe mici de lucru

M I E R C U R I

;:.+(ini curate# sntate pentru or%anism. ,deprinderea de a se spala pe m(ini ori de c(te ori este nevoie:: .Mcunele mu&icale. OPIONAL

Hiblioteca: %$icitori despre ructe#le%ume # lori de toamna Foc de rol : J *e-a N(na :oamna K Focdistractiv: 0=p# ap# oc# oc.

*@C-Od.l#

*OC-Od.m

##Pentru

tine

toamn<.-

spectacol pentru N(na :oamn ,repetarea poe&iilor i c(ntecelor despre toamn-

Diu$? D$t$

5 O I

ACTI1ITI DE AN1ARE -TURA I ADP ALA I*:.Ce mi-a povestit un 1. Gtiinta: 78nde se ascund insectele c(nd se %reier mic. rcete) ;: :.Gtiu s-i respect pe ceilal'i. ,deprinderea Foc de rol:.*e-a N(na :oamn. de a-i adapta propriul =rta: con ec'ionm ?ucrii din le%ume i ructe comportament la cerin'ele %rupului din care ace parte-

ADE *M#-C+ :.Cine tie c(ti%. L?oc didactic *4M-Od.s: 0Puiul 0 de =@.H.Boineti L redarea dialo%ului

SEMNTUR A

:1:./reieraul. -c(ntec :2:.Piticii. ?oc cu te>t i c(nt. 1 I N E R I

2. Foc de miscare : Gta eta %reierilor i urnicilor Foc de atentie : 7Nboar#&boar. *@C-Od.l: .;spunde repede i bine. L?oc didactic , olosirea corect a acordului dintre pr'ile principale i secundare ale propo&i'iei-" *4M-=PO=C: J C$ipul toamnei.identi icarea elementelor speci ice# lipire ,pe %rupe-.

I*: 7*ra% toamn #s mai Foc de rol : J Qe pre%tim de carnaval K vii... Hiblioteca : repetarea poe&iilor i c(ntecelor ;:.Gtiu s-i respect pe ceilal'i. ,deprinderea de toamn de a-i adapta propriul Foc de masa : 0Completea& tabloul toamnei. comportament la cerin'ele %rupului din care ace parte:1:.Imbr'iri mu&icale.Ouritmie:.Carnavalul toamnei. ?oc distractiv :2:.Balsul run&elor.euritmie

ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

Diu$? D$t$

OBIECTI1E (<( $'$r$ .r"iecte#"r PENTRU tem$tice% TEMA SAPTMANAL

OBSER1AII ACTI1ITI DE AN1ARE-TURA II ADP ALA ;:.+(ini curate# sntate .=rta: 7Coul toamnei 7 Lmodela? pentru or%anism. Gtiinta: 7Ce vrei s mai tii despre toamn). ,deprinderea de a se spala pe m(ini ori de c(te ori este nevoieFoc sportiv: 7Cine l-a stri%at pe %reiera) :: ./rdule'ul.-?oc distractiv SEMNTUR A ascultm de prin'i. L

ADE *4M-Od.s: .M convorbire

5 O I

*G-=+:.;e&olv repede i bine<.- ?oc didactic# ie de lucru individualeDpe %rupe mici

1 I N E

;:.+(ini curate# sntate pentru or%anism. ,deprinderea de a se spala pe m(ini ori de c(te ori este nevoie:: .Foac# ?oac.- ?oc de micare

=rta : 0Qe ?ucm cu orme. Hiblioteca: 7Citim !n cartea toamnei. Foc de masa :. Picaturi de apa . , 0 Carnavalul toamnei. - scenet# dans evaluarea proiectuluiactivitate cu prin'ii-.

(<( $'$r$ .r"iecte#"r OBIECTI1E tem$tice% PENTRU TEMA SAPTMANAL

ACTI1ITATE METODIC SPTMANAL

R I

OBSER1AII