Sunteți pe pagina 1din 4

Rezolvri probleme Set 10 Contabilitate: dl Mates Dorel

Vincze Ada

Anul III

1. Managerul unei mici societti de productie este interesat de structura costului ntreprinderii sale. Ast el! n situatia de at! societatea sa produce "00 de bucti din produsul # $singurul produs abricat%! pe care l vinde cu 1.000 lei bucata. &osturile variabile unitare implicate sunt de '00 lei! iar costurile i(e totale sunt de 100.000 lei. Managerul societtii analizeaz posibilitatea sc)imbrii structurii costului ast el* el consider c un e ort investitional suplimentar de +00.000 lei n masini de productie ar avea drept consecint scderea costului variabil unitar la ,00 lei. -tiliz.nd metoda direct/costing $costurilor variabile%! prezentati di erite calcule care l/ar putea a0uta s ia decizia respectiv. Rezolvare* Varianta veche &i ra de a aceri / &)eltuieli variabile 1 Mar0a costurilor variabile / &)eltuieli i(e 1 Profit Varianta nou &i ra de a aceri / &)eltuieli variabile 1 Mar0a costurilor variabile / &)eltuieli i(e 1 Profit 1 1 1 "00 buc "00 buc 2 2 1.000 '00 1 1 "00.000 lei ,"0.000 lei 1"0.000 lei 100.000 lei 50.000 lei 1 1 1 "00 buc "00 buc 2 2 1.000 ,00 1 1 "00.000 lei 1"0.000 lei ,"0.000 lei 100.000 lei 250.000 lei

+. 3 ntreprindere abric si vinde un produs n urmtoarele conditii* cantitate 4 cost variabil unitar 4 actor de acoperire* 5.000 buc. 4 +.500 lei4buc. 4 ,067 costurile i(e totale sunt de +'.000.000 lei. 8eterminati care este ci ra de a aceri la nivelul pragului de rentabilitate si pretul de v.nzare unitar. Rezolvare * 9a 1
CF +'.000.000 lei 1 1 ,0 6! deci #e 1 :0.000.000 lei Pe Pe

Speci icare &i ra de a aceri / &)eltuieli variabile

;otal 5.000 buc < pvu 5.000 buc < +.500 lei4buc 1 ++.=00.000 lei 1 Mar0a asupra costurilor variabile 5.000 buc < pvu > ++.=00.000 lei $5.000 buc < pvu > ++.=00.000 lei% 4 5.000 buc < pvu 1 ,0 6 1 > ++.=00.000 lei 4 5.000 buc < pvu 1 0!, 5.000 buc < pvu > ++.=00.000 lei 1 +.=00 buc < pvu ".?00 buc < pvu 1 ++.=00.000 lei

6 din &i ra de a aceri 100 6 '0 6 ,0 6

Rezolvri probleme Set 10 pvu 1 =.000 lei4buc

Vincze Ada

Anul III

,. Se dau urmtoarele in ormatii n conturi $solduri inale% la s .rsitul anului @* c)eltuieli cu materii prime 5.000 lei7 c)eltuieli cu salariile personalului 1=.000 lei7 c)eltuieli de e(ploatare privind a0ustarea activelor circulante +.000 lei7 c)eltuieli cu despgubiri! amenzi si penalitti ,.?00 lei7 c)eltuieli privind sconturile acordate 1.000 lei7 pierderi din creante si debitori diversi 1?.000 lei7 pierderi privind investitiile inanciare pe termen scurt cedate +.=00 lei7 venituri privind a0ustarea activelor circulante 1.?00 lei. &on orm 3M9# nr. 1.'"+4+00" care este suma care se va nscrie la total c)eltuieli de e(ploatare si valoarea a0ustrii activelor circulanteA Rezolvare * (1)Materii prime consumate* 5.000 lei ?01 1 ,01 5.000 lei (2)Salarii datorate* 1=.000 lei ?=1 1 =+1 1=.000 lei ( ) &)eltuieli de e(ploatare privind a0ustarea activelor circulante +.000 lei ?51= 1 =:1 +.000 lei (!) &) cu despgubiri! amenzi si penalitti* ,.?00 lei ?"51 1 =01 ,.?00 lei (5)Sconturi* 1.000 lei ??' 1 =11 1.000 lei (") #ierderi din creante si debitori diversi* 1?.000 lei ?"= 1 =11 1?.000 lei (#) #ierderi privind investitiile inanciare pe termen scurt cedate* +.=00 lei ??=+ 1 +?1 +.=00 lei ;otal c) de e(ploatare 1 =,.?00 &) cu materiile prime 5.000 B &) cu salariile 1=.000 B &) de e(ploatare privind a0ustarea activelor circulante +.000 B &) cu despgubiri! amenzi si penalitti ,.?00 B #ierderi din creante si debitori diversi 1?.000 Valoarea a0ustrii activelor circulante 1 #ierderi din creante si debitori diversi B &)eltuieli de e(ploatare privind a0ustarea activelor circulante =. Se cunosc urmtoarele in ormatii $n lei%* 101+ > Sold inal 1000 1?+1 > Sold inal 5"0 10=1 > Rula0 debitor 1,0 1?+1 > Sold initial ?00 10=1 > Sold initial 50 101+ > Sold initial '"0 10=1 > Sold inal 1"0 8ob.nzi pltite '0 15.000 1?.000 +.000

Rezolvri probleme Set 10

Vincze Ada

Anul III

1?+1 > Rula0 debitor 100 In ormatii suplimentare* > prima de 1,0 lei a ost ncorporat n capitalul social $alte cresteri de capital prin operatii interne nu au avut loc%7 > ntregul capital social subscris a ost vrsat7 > nu au avut loc cresteri de capital prin aport n natur7 &alculati lu(ul net de trezorerie din activitatea de inantare. Rezolvare* D 1012 $% C #50 1,0 $1% C 1 1.000 > '"0/1,0 1120

$& 1.000 D 100 $=% C 1 5"0B100 / ?001350 $& '50 D 1,0 $1% $& 150 1% ncorporare rezerve 1,0 lei 10=1 1 101+ +% ncasare capital social 1+0 lei "1+1 1 ="? ,% trans erare capital subscris nevrsat la capital subscris vrsat 1+0 lei 1011 1 101+ =% rambursare credit pe termen lung 100 lei 1?+1 1 "1+1 8eterminarea lu(ului net de trezorerie din activitatea de inanDare * 1+0 lei Encasri din ma0orarea capitalului social / 8ob.nzi pltite '0 lei / Rambursare credit pe termen lung 100 lei B &ontractare credit pe termen lung ,"0 lei ( &lu)ul net de tre*orerie din activitatea de finan+are 00 lei 1,0 lei 1+0 lei 1+0 lei 100 lei 10!1 $% C '0 1"21 $% C "00

Rezolvri probleme Set 10

Vincze Ada

Anul III

". 3 ntreprindere abric si vinde un produs n urmtoarele conditii* cantitate 4 cost variabil unitar 4 actor de acoperire* 5.000 buc. 4 +.500 lei4buc. 4 ,067 costurile i(e totale sunt de +'.000.000 lei. 8eterminati care este ci ra de a aceri la nivelul pragului de rentabilitate si pretul de v.nzare unitar. Rezolvare * 9a 1
CF +'.000.000 lei 1 1 ,0 6! deci #e 1 :0.000.000 lei Pe Pe

Speci icare &i ra de a aceri / &)eltuieli variabile 1 Mar0a asupra costurilor variabile

;otal 5.000 buc < pvu 5.000 buc < +.500 lei4buc 1 ++.=00.000 lei 5.000 buc < pvu > ++.=00.000 lei

6 din &i ra de a aceri 100 6 '0 6 ,0 6

$5.000 buc < pvu > ++.=00.000 lei% 4 5.000 buc < pvu 1 ,0 6 1 > ++.=00.000 lei 4 5.000 buc < pvu 1 0!, 5.000 buc < pvu > ++.=00.000 lei 1 +.=00 buc < pvu ".?00 buc < pvu 1 ++.=00.000 lei pvu 1 =.000 lei4buc ?. Se ac)izitioneaz din import un mi0loc de transport7 pretul din acture urnizorului este de 1.000 F! cursul dolarului este de , lei. ;a(a vamal este de '6! comisionul este de 0!"6! ;VA este de 1:6. S se calculeze costul de ac)izitie al mi0locului de transport. Rezolvare * &ostul de ac)izitie 1 ,000 B +10 B1" 1 ,++" lei '. Ga ,1.1+.@ societatea HAMA determin valoarea recuperabil pentru un utila0 pe care intentioneaz s/l cedeze la 1".000 lei! costul acestuia iind de +0.000 lei. #otrivit normei IAS ,?! HAMA nregistreaz la aceast dat un provizion pentru deprecierea utila0ului n valoare de ".000 lei. #e 1" ebruarie @B1! HAMA vinde utila0ul la 10.000 lei. HAMA trebuie sau nu s a0usteze situatiile inanciare ale e(ercitiului @A 8e ceA Raspuns * #retul de vanzare obtinut pe utila0 con irma valoarea recuperabila a acestuia.8ecizia de a ceda utila0ul usese luata inainte de ,1.1+.@ iar scaderea pretului re lecta conditii e(istente inainte de data bilantului.HAMA suplimenteaza provizionul pt deprecierea utila0ului* ?51, 1 +:1, "0.000