Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română Clasa I Curriculum extins Nr de ore pe săptămână: 7 !

"lectura#

$lani%icare calendaristică An şcolar &'!! ( &'!&
)nitatea de învăţare !+ 1. La început de drum *b+ de re%erinţă+ &+ 1.1, 1.2 1.5, 2.1, Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • Prima zi de scoala Jocuri si actvitat de la gradinita La cumparaturi Drumul catre scoala Clasa mea Camera mea de studiu Evaluare Ameliorare/dezvoltare Dialogul # convor$irea dintre dou% sau mai multe persoane. Propozi&ia / enun&ul Cuv'ntul # element de comunicare (ila$a # element de construcție a cuvantului Cuvinte monosila$ice, $isila$ice, trisila$ice )rganizarea scrierii. Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii care *aciliteaz% +nsu,irea literelor ,i scrierea +n duct continuu. Nr de ore . 12 ,ăptămâna / 1 2 *bservaţii 0

2. Suntem şcolari

1.1, 1.2, 1.!, 1.", 1.5, 2.1, 2.2, 2.!, 2.5,

1!

2 !

1.2 23 .)nitatea de învăţare !+ !.ăptămâna / "3 *bservaţii 0 3 23 4 11 ".". M. 1.1. 2.2.!. 2.i consoanelor Comunicarea # sc-im$ de in*orma&ii +ntre oameni .5.1.2.1. 2. cuvintelor (crierea li$er% a unor cuvinte simple Punctua&ia5 punctul Punctua&ia.1.". 1.1.5.i de m'n% Citirea . !. 2.i literele mici . U.i literele mici .i literele mici . 2. !. ". 2.1. 22 .676.i scrierea sila$elor. 1. Tainele cuvintelo r 1.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele lim$ii rom'ne.3. Primii paşi în tainele literelor 1.!. 2. !.1.2. 1. N.5. 1. R.5.dialoguri despre via&a de .2. despre mediul +ncon/ur%tor0 Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 IN45A. 2. ".3. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele E. cuvintelor Desp%r&irea cuvintelor +n sila$e +n procesul scrierii Copierea.colar.45IAL3 (unetele A. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 D6 IA5N3 "intersemestrială# (unetele !.2.i de m'n% Citirea .!.1. . 2.!. L . !. I .1!0 12 15 . !.5.2.i mari de tipar . ".5.5 semnul +ntre$%rii 6ntonarea propozi&iilor enun&iative (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unei persoane. 5. ".i de m'n% Nr de ore .2.". În lumea sunetelor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.".i mari de tipar . 1.1. 1.i scrierea sila$elor. !.1. transcrierea literelor. 1. sila$elor .5. !. Articularea vocalelor .i mari de tipar .1. 2.5. 1.!. 2.i a cuvintelor (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unui o$iect. 1.2.12730 (em 66 . !. 2. !.

@olosirea corect% a semnelor de punctua&ie5 punctul. 1. ". 1.i mari de tipar . 2. !.i de m'n% Citirea . ".!.i literele mici .2.2. #coala $o$ocilor *b+ de re%erinţă+ &+ 1. transcrierea propozi&iilor. Printre litere 1. alineatul. S . .".". +.5. !. 2. =.1.".)nitatea de învăţare !+ 8. 2.". (crierea dup% dictare (crierea propozi&iilor enun&iative .1. 2.2. !. !. 2. 2.2. spa&iul dintre cuvinte0 Comunicarea oral% # *ormularea unor +ntre$%ri . '. 1.1.2.5.2.5.2. %e&le'(m tainele te)telor 1. 2. 1.3.1. despre reguli ce tre$uie respectate de elevi 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare Nr de ore . 9.1. 2.1.1. !. semnul +ntre$%rii Comunicare oral% # discu&ii li$ere despre mediul . !3 4.colar. 2. 2. 1. 1.i mari de tipar .". !.". 2.". J. ".i literele mici .5. !.1.1.3. 1.1.! 21 4 1.5. D.1.5. ". 2. !.2.i literele mici . :.!. !. ". 2.i de m'n% (unetul .i a propozi&iilor (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere ci 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele <. 11 . !.i grupurile de litere !I (crierea dup% dictare a cuvintelor . .!. 2.ezarea corect% +n pagin% .2.ăptămâna / 12 *bservaţii 0 3.i mari de tipar .i r%spunsuri 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele P.!. !.i de m'n% Citirea te?telor Punctua&ia. ".3.2.!.data. !.".! Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (unetul si grupul de litere !E (unetele T.! !. !. !.".i interogative A.8. 1.i scrierea propozi&iilor (crierea cu liter% mare la +nceputul propozi&iei (crierea cu liter% mare a su$stantivelor proprii Copierea. 1.2. ".1.!.2.8. !. ". 1. 1. ". 1. 2.8. > .

". !.8.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetul 1 .1.3. 2.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele . !. -. ".. 2. . ". >=E..i mari de tipar . 2.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (sunetele A. 2.5. !. ".2.2.8. 1.2. !.". 1. 2ucuriile prim(veri i 15 13 2.2. !. /I.i mari de tipar .!.1.1. 1.1.2.1.!. 1.2.5.2. 2. D si literele nici si mari.". 1. >=6 @ormule elementare de ini&iere . 2. 2. 2. !. 1.1. ". ".5.5. !. de tipar si de mana 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare • • • • Al*a$etul..1. . ". !.!. ". 2.5. 2.8. 2. !. *ra+a te)telor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.2.)nitatea de învăţare !+ 2. ". 2. 6n lumea povestilor Cea dintai vacanta mare Evaluare *inala 1ACAN2A 7A56888 Nr de ore . !.1. 1. !. 1. 12.5. 2.".2.2. ".2. 2.".2. 1. 2.i grupurile de litere /E. 1.5. !.! 1. 2.3.8.".1. !0E (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere (crierea dup% dictare a cuvintelor . B. 2.3. 1. 25 .". 1. E!.1.! 14 15 13 11. C.".". !.i de m'n% (unetul .2.!. !.1.1.i literele mici . !.Recapitular e 3inala 3 21 .1. ".i literele mici .i a propozi&iilor @ormule elementare de ini&iere .".2.2.Poveştile copil(riei 1. ".".ăptămâna / 11 15 *bservaţii 0 1.!. 1.!.1. 2.! 1. !.3.1.i de m'n% (unetul si grupurile de litere C=6. !. 1. !.". !.5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful