Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română Clasa I Curriculum extins Nr de ore pe săptămână: 7 !

"lectura#

$lani%icare calendaristică An şcolar &'!! ( &'!&
)nitatea de învăţare !+ 1. La început de drum *b+ de re%erinţă+ &+ 1.1, 1.2 1.5, 2.1, Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • Prima zi de scoala Jocuri si actvitat de la gradinita La cumparaturi Drumul catre scoala Clasa mea Camera mea de studiu Evaluare Ameliorare/dezvoltare Dialogul # convor$irea dintre dou% sau mai multe persoane. Propozi&ia / enun&ul Cuv'ntul # element de comunicare (ila$a # element de construcție a cuvantului Cuvinte monosila$ice, $isila$ice, trisila$ice )rganizarea scrierii. Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii care *aciliteaz% +nsu,irea literelor ,i scrierea +n duct continuu. Nr de ore . 12 ,ăptămâna / 1 2 *bservaţii 0

2. Suntem şcolari

1.1, 1.2, 1.!, 1.", 1.5, 2.1, 2.2, 2.!, 2.5,

1!

2 !

1. 1.2 23 . !.i scrierea sila$elor. N.!. 2. În lumea sunetelor *b+ de re%erinţă+ &+ 1. 2. 1.1.1.i literele mici .2.12730 (em 66 .!. 2.1!0 12 15 . 2.5. !. 2.3.dialoguri despre via&a de . Articularea vocalelor . I . Primii paşi în tainele literelor 1.2. 2.2.3.)nitatea de învăţare !+ !.". ".i mari de tipar . ".1.i a cuvintelor (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unui o$iect.2.i consoanelor Comunicarea # sc-im$ de in*orma&ii +ntre oameni .5.5. !.2. 1. M. 5.2. 2.1. !. 1. . despre mediul +ncon/ur%tor0 Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 IN45A. 1.5. 1. Tainele cuvintelo r 1.5. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 D6 IA5N3 "intersemestrială# (unetele !.i mari de tipar . 1. 1.1.1.".5. !. 2. !.1. 1.5.i scrierea sila$elor. R.i literele mici .! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele lim$ii rom'ne. !.1.2. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele E. 2.i de m'n% Nr de ore .2.45IAL3 (unetele A. !. U. ".colar.". 1.i de m'n% Citirea . cuvintelor (crierea li$er% a unor cuvinte simple Punctua&ia5 punctul Punctua&ia. transcrierea literelor.1. ".!.!. !.!. 2.5 semnul +ntre$%rii 6ntonarea propozi&iilor enun&iative (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unei persoane. sila$elor . 22 .5.".1.ăptămâna / "3 *bservaţii 0 3 23 4 11 ". cuvintelor Desp%r&irea cuvintelor +n sila$e +n procesul scrierii Copierea.1.676.i literele mici . 2. 2.i mari de tipar .i de m'n% Citirea . L .

2.". :. 2. 2.!.5.)nitatea de învăţare !+ 8.1. 2.5. =.1. ".3. alineatul. !.1.1. 1. !.i grupurile de litere !I (crierea dup% dictare a cuvintelor . 1.".i literele mici . 1. S .2. 2.! !.i de m'n% (unetul . transcrierea propozi&iilor.i a propozi&iilor (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere ci 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele <. !. despre reguli ce tre$uie respectate de elevi 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare Nr de ore .5.2. 1.colar.i interogative A. Printre litere 1. 11 .1.!. #coala $o$ocilor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.2. !. 1. 2.ezarea corect% +n pagin% .2.1. !3 4. !.i de m'n% Citirea .1.".8. 1. 1. 1. 1.2.i mari de tipar . (crierea dup% dictare (crierea propozi&iilor enun&iative .2.8. !.!. ".!.1.8. .". .". > . 2. ". !.3.".1.2.! Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (unetul si grupul de litere !E (unetele T. '.! 21 4 1.i literele mici . ".2.1. semnul +ntre$%rii Comunicare oral% # discu&ii li$ere despre mediul . J.5.i mari de tipar .!. ". 1.". !.1. !. !.i scrierea propozi&iilor (crierea cu liter% mare la +nceputul propozi&iei (crierea cu liter% mare a su$stantivelor proprii Copierea.2. @olosirea corect% a semnelor de punctua&ie5 punctul.!. ". 9. !.2. 1.2.i r%spunsuri 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele P.". ".5. spa&iul dintre cuvinte0 Comunicarea oral% # *ormularea unor +ntre$%ri .3. 2.i literele mici . 2. ".i mari de tipar .i de m'n% Citirea te?telor Punctua&ia. 2. !. D. %e&le'(m tainele te)telor 1. 2. 2. 2. !. !. +.data.ăptămâna / 12 *bservaţii 0 3.". !. ". 1. 2. 2.1.2.5.

". !. !0E (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere (crierea dup% dictare a cuvintelor .8. ".2. .5. ".1.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetul 1 .i grupurile de litere /E. 2.! 14 15 13 11.". 2.1. 1. 1.5.!. !.2.!. 2. ".". ".5.2.2.". !. D si literele nici si mari.3.Poveştile copil(riei 1.1. 2. 2. ". 1.".2. 2.2. !.Recapitular e 3inala 3 21 . 2.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele . 2.i literele mici . 1.1. !.". 25 .2.8. 2.i literele mici .i a propozi&iilor @ormule elementare de ini&iere . !.2. !.2.1.. 1. ". !. 2. 2.2. !.1.2.".! 1.1. 1.5. ". C. 1.i mari de tipar . !. ". !.". 1. /I. E!. 2. >=E.1.i de m'n% (unetul .3.! 1.3.5.".ăptămâna / 11 15 *bservaţii 0 1. B. 1.".i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (sunetele A.1.2. !. !.!. 2ucuriile prim(veri i 15 13 2.!.1. 2. 2.!.1. 1. !.3. >=6 @ormule elementare de ini&iere .5. 1.. 1.i mari de tipar . ".8. ".i de m'n% (unetul si grupurile de litere C=6. !. de tipar si de mana 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare • • • • Al*a$etul.8.". 12.1. 2. !. !.2.5. .)nitatea de învăţare !+ 2.".1. 2. ". !. *ra+a te)telor *b+ de re%erinţă+ &+ 1. !.1.1.!. 2. 2.2. 1.2.5. 1.. -. 6n lumea povestilor Cea dintai vacanta mare Evaluare *inala 1ACAN2A 7A56888 Nr de ore .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful