Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română Clasa I Curriculum extins Nr de ore pe săptămână: 7 !

"lectura#

$lani%icare calendaristică An şcolar &'!! ( &'!&
)nitatea de învăţare !+ 1. La început de drum *b+ de re%erinţă+ &+ 1.1, 1.2 1.5, 2.1, Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • Prima zi de scoala Jocuri si actvitat de la gradinita La cumparaturi Drumul catre scoala Clasa mea Camera mea de studiu Evaluare Ameliorare/dezvoltare Dialogul # convor$irea dintre dou% sau mai multe persoane. Propozi&ia / enun&ul Cuv'ntul # element de comunicare (ila$a # element de construcție a cuvantului Cuvinte monosila$ice, $isila$ice, trisila$ice )rganizarea scrierii. Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii care *aciliteaz% +nsu,irea literelor ,i scrierea +n duct continuu. Nr de ore . 12 ,ăptămâna / 1 2 *bservaţii 0

2. Suntem şcolari

1.1, 1.2, 1.!, 1.", 1.5, 2.1, 2.2, 2.!, 2.5,

1!

2 !

1. 1. !.1. 1.2. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele E. 2.3. 2.5.colar. L .1. 2.!. transcrierea literelor.2.1.!.676.". 1.!. Tainele cuvintelo r 1.5.2. În lumea sunetelor *b+ de re%erinţă+ &+ 1. 2. 2. I . 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 D6 IA5N3 "intersemestrială# (unetele !.5.5. 1. 22 . U.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele lim$ii rom'ne.!.i de m'n% Citirea .1!0 12 15 .i a cuvintelor (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unui o$iect. cuvintelor (crierea li$er% a unor cuvinte simple Punctua&ia5 punctul Punctua&ia.dialoguri despre via&a de . 1. ".5.1.5. 2.i mari de tipar . 2. 2.2 23 . 1. !.i mari de tipar .2.". cuvintelor Desp%r&irea cuvintelor +n sila$e +n procesul scrierii Copierea.2.ăptămâna / "3 *bservaţii 0 3 23 4 11 ".i literele mici .i de m'n% Citirea .45IAL3 (unetele A. 1.5. despre mediul +ncon/ur%tor0 Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 IN45A.3.".2.". 2.2.1. 1.)nitatea de învăţare !+ !. 1.2. 2. R. M. 2. ". !. !.i literele mici . !. !.1.12730 (em 66 .i literele mici . 5. sila$elor .5 semnul +ntre$%rii 6ntonarea propozi&iilor enun&iative (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unei persoane. Primii paşi în tainele literelor 1.!.1. 2.1.1. 1. !.i scrierea sila$elor. ". !.i scrierea sila$elor. Articularea vocalelor . 1. !.i consoanelor Comunicarea # sc-im$ de in*orma&ii +ntre oameni . N.1.5.i de m'n% Nr de ore .i mari de tipar . ". .

8. !.". despre reguli ce tre$uie respectate de elevi 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare Nr de ore . 1.! 21 4 1. D.5.5. spa&iul dintre cuvinte0 Comunicarea oral% # *ormularea unor +ntre$%ri .1. !.i grupurile de litere !I (crierea dup% dictare a cuvintelor . S .!. > .". %e&le'(m tainele te)telor 1. ".2. !.1. 2.3. ".2.". !.".1. !.colar.2. #coala $o$ocilor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.i scrierea propozi&iilor (crierea cu liter% mare la +nceputul propozi&iei (crierea cu liter% mare a su$stantivelor proprii Copierea. J. ". 1. @olosirea corect% a semnelor de punctua&ie5 punctul.2.i r%spunsuri 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele P. !. 1.".5.i de m'n% (unetul . ".i interogative A.1.". 2. ".5.2. Printre litere 1. 1. 1.i mari de tipar .2.! !.2. 1.3. !. ". !.5.!.!. !.i de m'n% Citirea te?telor Punctua&ia. 2. semnul +ntre$%rii Comunicare oral% # discu&ii li$ere despre mediul .!. alineatul.". 2.2.2. +. =.i mari de tipar .2. 9. 2.". . :.i literele mici . 2. 2. 1. !.ezarea corect% +n pagin% .)nitatea de învăţare !+ 8.!. 2.1.! Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (unetul si grupul de litere !E (unetele T.5. ". ".i literele mici . 1.".1.8.8.1. 2.2.ăptămâna / 12 *bservaţii 0 3. 1. . 1.1.1. !. 2. 2. 2.1. '. !.!. transcrierea propozi&iilor. 1.i a propozi&iilor (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere ci 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele <. 1.3. 2. !. !3 4.data.1. !.i mari de tipar . 2. ". !. (crierea dup% dictare (crierea propozi&iilor enun&iative . 11 .2.i literele mici .i de m'n% Citirea .1. 2.

. 2.2. 25 . 1. 2.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (sunetele A. 2. de tipar si de mana 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare • • • • Al*a$etul. >=6 @ormule elementare de ini&iere . 1.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetul 1 . 1. !.i de m'n% (unetul . 2. !.1. C."."..2.. !0E (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere (crierea dup% dictare a cuvintelor .!. 1.i a propozi&iilor @ormule elementare de ini&iere . ". ". !. 2ucuriile prim(veri i 15 13 2.2. 2.2. .5. 1.i mari de tipar .2. ".5.)nitatea de învăţare !+ 2.". !.".2.1.1.2. !. >=E.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele . !.5.!. !. 1.Poveştile copil(riei 1.1.2. ". !. ". !. !. 1.2.".! 1. ". 2. 2.1.".1. !.".5. /I.5. *ra+a te)telor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.3.2.i grupurile de litere /E. 12.1. 1. 1. !.3. 1. ".i literele mici .Recapitular e 3inala 3 21 . 2.". 2.1. ". ".!.". -.3. 2. !.1. .5. B. 2. !. E!. ".". 2.5.2.8.! 14 15 13 11.i de m'n% (unetul si grupurile de litere C=6.! 1.8. D si literele nici si mari.!. 2. 1. 6n lumea povestilor Cea dintai vacanta mare Evaluare *inala 1ACAN2A 7A56888 Nr de ore .1. !.2.2.5. 2. !.ăptămâna / 11 15 *bservaţii 0 1.8. 1. 2. !.1.1. 2. 1.1. ".!.1.1. ". !. !. 1.".2.2.!. 2.3. 2.i mari de tipar .8.i literele mici .