Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română Clasa I Curriculum extins Nr de ore pe săptămână: 7 !

"lectura#

$lani%icare calendaristică An şcolar &'!! ( &'!&
)nitatea de învăţare !+ 1. La început de drum *b+ de re%erinţă+ &+ 1.1, 1.2 1.5, 2.1, Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • Prima zi de scoala Jocuri si actvitat de la gradinita La cumparaturi Drumul catre scoala Clasa mea Camera mea de studiu Evaluare Ameliorare/dezvoltare Dialogul # convor$irea dintre dou% sau mai multe persoane. Propozi&ia / enun&ul Cuv'ntul # element de comunicare (ila$a # element de construcție a cuvantului Cuvinte monosila$ice, $isila$ice, trisila$ice )rganizarea scrierii. Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii care *aciliteaz% +nsu,irea literelor ,i scrierea +n duct continuu. Nr de ore . 12 ,ăptămâna / 1 2 *bservaţii 0

2. Suntem şcolari

1.1, 1.2, 1.!, 1.", 1.5, 2.1, 2.2, 2.!, 2.5,

1!

2 !

! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele lim$ii rom'ne.1. !. !.2. 2. sila$elor .2.!.". cuvintelor Desp%r&irea cuvintelor +n sila$e +n procesul scrierii Copierea. Tainele cuvintelo r 1.i scrierea sila$elor. 1.5. ".!. 1.colar.i de m'n% Citirea .". 2.i de m'n% Nr de ore . 1.5. ".2.1.12730 (em 66 .".2.2 23 . 2. transcrierea literelor. !. !.!.1. !. !.!. 2. 2.2.5.1. 2.)nitatea de învăţare !+ !.1. M.ăptămâna / "3 *bservaţii 0 3 23 4 11 ". 2. 1.i scrierea sila$elor. !.2.!.1.2. !. 2. 1. despre mediul +ncon/ur%tor0 Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 IN45A. R.5. cuvintelor (crierea li$er% a unor cuvinte simple Punctua&ia5 punctul Punctua&ia.". ". ". 1.5 semnul +ntre$%rii 6ntonarea propozi&iilor enun&iative (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unei persoane. U.1!0 12 15 .i a cuvintelor (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unui o$iect. .i literele mici . 1.1.i de m'n% Citirea . 1.i consoanelor Comunicarea # sc-im$ de in*orma&ii +ntre oameni .i literele mici .3.5.1. N. I .1. 5. 1. 2.i mari de tipar . În lumea sunetelor *b+ de re%erinţă+ &+ 1. 2.5.dialoguri despre via&a de .i mari de tipar .3.1.i literele mici . 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele E. L . Primii paşi în tainele literelor 1. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 D6 IA5N3 "intersemestrială# (unetele !. 1.45IAL3 (unetele A.676. !. 1. 2.5. 2. Articularea vocalelor . 22 .2.5.1.i mari de tipar .

5. 2. !.". transcrierea propozi&iilor. 2.". S .1.i de m'n% Citirea te?telor Punctua&ia.2. 1.8. 2. 2. #coala $o$ocilor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.!. 2. semnul +ntre$%rii Comunicare oral% # discu&ii li$ere despre mediul .1. %e&le'(m tainele te)telor 1.i literele mici .1. (crierea dup% dictare (crierea propozi&iilor enun&iative . 1. !.5. Printre litere 1. !. +. > .5.i a propozi&iilor (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere ci 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele <. 2.2.1. 1. !3 4. 1. !.".data. !.".i de m'n% (unetul .1. 1. 11 . 1. 1. 2. 2.8. alineatul.!.colar. 1. =.".5.2. !.!.2.1. ".i literele mici . ". '.ezarea corect% +n pagin% .i mari de tipar .3.". despre reguli ce tre$uie respectate de elevi 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare Nr de ore . 2. 1.!. !. J. !. ". !. !.2. !.1.2.".1.2.2.5.1. ".8. spa&iul dintre cuvinte0 Comunicarea oral% # *ormularea unor +ntre$%ri .ăptămâna / 12 *bservaţii 0 3.i scrierea propozi&iilor (crierea cu liter% mare la +nceputul propozi&iei (crierea cu liter% mare a su$stantivelor proprii Copierea. 9. !. 1.!. :.i de m'n% Citirea .! !.1.2. !. D.3. ". ".i literele mici .i grupurile de litere !I (crierea dup% dictare a cuvintelor . 2. ".)nitatea de învăţare !+ 8. 2.5.i mari de tipar .2. . 2. 1. ".". 2. ". 1.3.!.2.! Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (unetul si grupul de litere !E (unetele T.". @olosirea corect% a semnelor de punctua&ie5 punctul.i mari de tipar . 2.i interogative A.1.! 21 4 1.2.1. !. !. 2. .i r%spunsuri 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele P.

1. !. ".i a propozi&iilor @ormule elementare de ini&iere . 2. de tipar si de mana 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare • • • • Al*a$etul.". !0E (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere (crierea dup% dictare a cuvintelor . 2.8. 2. !.1. !.2.1.8.!.". 6n lumea povestilor Cea dintai vacanta mare Evaluare *inala 1ACAN2A 7A56888 Nr de ore .2.3. 2. 1. ".1.3.1.". !.8.2.)nitatea de învăţare !+ 2.! 14 15 13 11. !. !.5.1.1..1.2. 2. 2. 2. 1. D si literele nici si mari. 12.1. !.5. B.". 2ucuriile prim(veri i 15 13 2. >=E. 2. !.!.1. 25 .2. 1. 1. ". !.5.8. !. 1.i literele mici .Recapitular e 3inala 3 21 .!. 2.Poveştile copil(riei 1. ". C.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetul 1 .3. /I.5. ".".i mari de tipar .1.". !.ăptămâna / 11 15 *bservaţii 0 1.2.5.5.! 1. 1. 2.".i de m'n% (unetul si grupurile de litere C=6. -. 1.". !. ". !.1.5.! 1. . !.1. ".i grupurile de litere /E.!.2..i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (sunetele A.3. E!.2. 2. 1. ".2.".!. 1.2. ". 2. 2. !. ".i de m'n% (unetul .2. 2.5. 1.2. 2.2.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele . 1. 2.1. *ra+a te)telor *b+ de re%erinţă+ &+ 1. 2. ". !. 1. 1.1.".i literele mici . !. !. .". >=6 @ormule elementare de ini&iere .2.!. !.i mari de tipar . 1.2. 2. "..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful