Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română Clasa I Curriculum extins Nr de ore pe săptămână: 7 !

"lectura#

$lani%icare calendaristică An şcolar &'!! ( &'!&
)nitatea de învăţare !+ 1. La început de drum *b+ de re%erinţă+ &+ 1.1, 1.2 1.5, 2.1, Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • Prima zi de scoala Jocuri si actvitat de la gradinita La cumparaturi Drumul catre scoala Clasa mea Camera mea de studiu Evaluare Ameliorare/dezvoltare Dialogul # convor$irea dintre dou% sau mai multe persoane. Propozi&ia / enun&ul Cuv'ntul # element de comunicare (ila$a # element de construcție a cuvantului Cuvinte monosila$ice, $isila$ice, trisila$ice )rganizarea scrierii. Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii care *aciliteaz% +nsu,irea literelor ,i scrierea +n duct continuu. Nr de ore . 12 ,ăptămâna / 1 2 *bservaţii 0

2. Suntem şcolari

1.1, 1.2, 1.!, 1.", 1.5, 2.1, 2.2, 2.!, 2.5,

1!

2 !

2. !. !.5. !. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele E. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 D6 IA5N3 "intersemestrială# (unetele !.2.3.1. 1.dialoguri despre via&a de .1. Articularea vocalelor .1!0 12 15 .i scrierea sila$elor.". 2.i consoanelor Comunicarea # sc-im$ de in*orma&ii +ntre oameni . 1.1.i a cuvintelor (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unui o$iect.!. 2.5. Primii paşi în tainele literelor 1.676. 1. 1. ". M.45IAL3 (unetele A.i de m'n% Citirea . cuvintelor Desp%r&irea cuvintelor +n sila$e +n procesul scrierii Copierea. 5.i literele mici .1. !.5. Tainele cuvintelo r 1. 2.1. transcrierea literelor.5. !.1.i scrierea sila$elor.".i literele mici . !.12730 (em 66 .! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele lim$ii rom'ne.i mari de tipar . 2.2. L . 2.2. 2.i mari de tipar .!. 2.i de m'n% Citirea . 2. 1. R.5 semnul +ntre$%rii 6ntonarea propozi&iilor enun&iative (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unei persoane.!.!. 22 .i de m'n% Nr de ore . !. 2.i mari de tipar . 2. 1.5. ".)nitatea de învăţare !+ !. 1.i literele mici .2. sila$elor . ".2.5. 1.5.3. U. despre mediul +ncon/ur%tor0 Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 IN45A. cuvintelor (crierea li$er% a unor cuvinte simple Punctua&ia5 punctul Punctua&ia.2. .5.1. În lumea sunetelor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.".2 23 .". 1. 1.1.2. N.ăptămâna / "3 *bservaţii 0 3 23 4 11 ".colar.1. ". !. 1. !.2. 2.!.1. I .1.

3.8. 2.1. alineatul. 1.i mari de tipar . 1.i literele mici . 2. S .". !.".i literele mici . ".i a propozi&iilor (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere ci 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele <.".2.2. ".i interogative A.".i mari de tipar .2. ".1. !. 1. !. spa&iul dintre cuvinte0 Comunicarea oral% # *ormularea unor +ntre$%ri . :.! 21 4 1. D. 2.i r%spunsuri 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele P. !. 1. ". 11 . !.i literele mici . !.2.2.5. 2. ".i de m'n% Citirea te?telor Punctua&ia.2.1.1. ". 2. 1. !.". !. !3 4.1. Printre litere 1.5. %e&le'(m tainele te)telor 1.1. 2. @olosirea corect% a semnelor de punctua&ie5 punctul. 2.1.!.8. 1.colar.2.3. 1.!. 2. 2.1. despre reguli ce tre$uie respectate de elevi 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare Nr de ore .i de m'n% Citirea . !.5.". 2. semnul +ntre$%rii Comunicare oral% # discu&ii li$ere despre mediul .".2.5.5. #coala $o$ocilor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.1. 1.1.1.8. ". !.!. 2. 2. .". 1.2.!. +.2. J.! !. 2.3. .data.1. !. =.i de m'n% (unetul . (crierea dup% dictare (crierea propozi&iilor enun&iative . 2.2.i mari de tipar . ".! Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (unetul si grupul de litere !E (unetele T. !.!. 1. !. !. !.ezarea corect% +n pagin% .5. 1.ăptămâna / 12 *bservaţii 0 3.!. 9.i scrierea propozi&iilor (crierea cu liter% mare la +nceputul propozi&iei (crierea cu liter% mare a su$stantivelor proprii Copierea. transcrierea propozi&iilor. ".2.i grupurile de litere !I (crierea dup% dictare a cuvintelor .". '. > . 1. 2.)nitatea de învăţare !+ 8.

i a propozi&iilor @ormule elementare de ini&iere . 2.! 1.2. !0E (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere (crierea dup% dictare a cuvintelor . 1. !.". 6n lumea povestilor Cea dintai vacanta mare Evaluare *inala 1ACAN2A 7A56888 Nr de ore . ".".". 1. !. !.2. !. 2. !. -. !. !. !. B.2.1.ăptămâna / 11 15 *bservaţii 0 1.5. 2ucuriile prim(veri i 15 13 2. 25 . 2. ".2.2. 2. ".2. 2.!.2.2. 2.2.". ".2.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele .5.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (sunetele A.".!. !. ". !. 2. !. ".!.2.8. 1. 1. 2.". 1.1. !. 2. .".1.1. 1.3. E!.. !..". 2. >=6 @ormule elementare de ini&iere .1. !.5. ". ".1.5.3. 1. C. /I. 1.1. 1.1.1.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetul 1 . de tipar si de mana 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare • • • • Al*a$etul.1. ".i grupurile de litere /E.1. !.". 1. 1. 1.8.i mari de tipar . 1. !. !. 2.8. ".i mari de tipar .5.1.i de m'n% (unetul . ".2.5.5.2. !. 2.Poveştile copil(riei 1. 1. *ra+a te)telor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.i literele mici .".Recapitular e 3inala 3 21 .3.!.! 1.!.2. 2.3. 2. 2. ".! 14 15 13 11. D si literele nici si mari. 2. .i literele mici .1.2. >=E.i de m'n% (unetul si grupurile de litere C=6.1. 2. 2..5.1. !.8.".!.)nitatea de învăţare !+ 2. 12.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful