Aria curriculară: Limbă şi comunicare Disciplina de învăţământ: Limba şi literatura română Clasa I Curriculum extins Nr de ore pe săptămână: 7 !

"lectura#

$lani%icare calendaristică An şcolar &'!! ( &'!&
)nitatea de învăţare !+ 1. La început de drum *b+ de re%erinţă+ &+ 1.1, 1.2 1.5, 2.1, Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • Prima zi de scoala Jocuri si actvitat de la gradinita La cumparaturi Drumul catre scoala Clasa mea Camera mea de studiu Evaluare Ameliorare/dezvoltare Dialogul # convor$irea dintre dou% sau mai multe persoane. Propozi&ia / enun&ul Cuv'ntul # element de comunicare (ila$a # element de construcție a cuvantului Cuvinte monosila$ice, $isila$ice, trisila$ice )rganizarea scrierii. Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii care *aciliteaz% +nsu,irea literelor ,i scrierea +n duct continuu. Nr de ore . 12 ,ăptămâna / 1 2 *bservaţii 0

2. Suntem şcolari

1.1, 1.2, 1.!, 1.", 1.5, 2.1, 2.2, 2.!, 2.5,

1!

2 !

2.5.45IAL3 (unetele A. 2. 2. 2. Tainele cuvintelo r 1.5.i mari de tipar .1.5 semnul +ntre$%rii 6ntonarea propozi&iilor enun&iative (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unei persoane. 2. !.2.!.1.i a cuvintelor (crierea dup% dictare Comunicarea oral% # identi*icarea unui o$iect.1. 2. Articularea vocalelor . sila$elor .1.i scrierea sila$elor. 5.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele lim$ii rom'ne. despre mediul +ncon/ur%tor0 Elemente gra*ice utilizate +n procesul scrierii 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 IN45A.i de m'n% Citirea .5. . 1.!. 1.3. 22 .!.1.i literele mici . ". 1.1. !.1.1!0 12 15 .". M.5.".2.i de m'n% Citirea .2.1. 1.dialoguri despre via&a de .i mari de tipar . ". !. 2. 2.2.676. U. ". 2.i mari de tipar . 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele E.1.". 1.!. În lumea sunetelor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.i literele mici . 2. cuvintelor Desp%r&irea cuvintelor +n sila$e +n procesul scrierii Copierea. R. 1.2.colar. 1.2 23 .2.i consoanelor Comunicarea # sc-im$ de in*orma&ii +ntre oameni . !.5. 1. !.!.5.5. 2. 1. 2.5.".i scrierea sila$elor. cuvintelor (crierea li$er% a unor cuvinte simple Punctua&ia5 punctul Punctua&ia.i literele mici .i de m'n% Nr de ore .)nitatea de învăţare !+ !. L . 1. Primii paşi în tainele literelor 1.2. 2. 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare 1ACAN23 D6 IA5N3 "intersemestrială# (unetele !.1. ". 1.12730 (em 66 .1. N. I . !. !.ăptămâna / "3 *bservaţii 0 3 23 4 11 ". !. !. transcrierea literelor.3.

!.3.1.!.1. 2. 1.i scrierea propozi&iilor (crierea cu liter% mare la +nceputul propozi&iei (crierea cu liter% mare a su$stantivelor proprii Copierea.1.i de m'n% (unetul .1.1.2. 2.2.! Conţinuturi -+ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (unetul si grupul de litere !E (unetele T. !. ".".5.!.".!.1. Printre litere 1.ezarea corect% +n pagin% . !. 1. !.i de m'n% Citirea . 1. 1. 1. 1. > . 2. 1.2. !.". !. !3 4. 1. 1.!.! 21 4 1. 1. 2.5.5.3.".8. !. !. ". ".i literele mici . 2.1.i a propozi&iilor (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere ci 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele <.1. ". =. alineatul.i interogative A. 1.i literele mici .5.1.2. !.3.8.". .". 1. ". 2.2. %e&le'(m tainele te)telor 1. 2.8. 2.". 2.". !. ".2. ".ăptămâna / 12 *bservaţii 0 3. S . 2. +. transcrierea propozi&iilor.1. J.i grupurile de litere !I (crierea dup% dictare a cuvintelor . ". despre reguli ce tre$uie respectate de elevi 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare Nr de ore .data.5. semnul +ntre$%rii Comunicare oral% # discu&ii li$ere despre mediul .i r%spunsuri 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetele P.!. !. !.". D.2. 2. @olosirea corect% a semnelor de punctua&ie5 punctul.5. . #coala $o$ocilor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.2. !. ".i de m'n% Citirea te?telor Punctua&ia. 2. !.)nitatea de învăţare !+ 8.1.colar.2.i mari de tipar . :. (crierea dup% dictare (crierea propozi&iilor enun&iative .i mari de tipar . '.!. 2.2. 11 .2.i mari de tipar . !.1. 9.! !. 2. spa&iul dintre cuvinte0 Comunicarea oral% # *ormularea unor +ntre$%ri . 2.i literele mici .2.

2. 2.ăptămâna / 11 15 *bservaţii 0 1.2.". !.1.2. ". ".5.1.". 2. 2. !..i de m'n% (unetul si grupurile de litere C=6.8.! 14 15 13 11. 1. 1.1.5.i mari de tipar . >=6 @ormule elementare de ini&iere .1. 2. !. 1. 2.2.2. !. 2.8.5.i literele mici . ".".!.5. ".! 1. 1.2.2. !.". !. ".".1. !. 2.". 2.! 1. 2. 1. !. 6n lumea povestilor Cea dintai vacanta mare Evaluare *inala 1ACAN2A 7A56888 Nr de ore .". !. 1.". 25 .i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (sunetele A. !. ". 2.8.2. C. !.8.i mari de tipar .1..2.!. ". 1. !0E (crierea corect% a cuvintelor ce con&in grupul de litere (crierea dup% dictare a cuvintelor . 12. /I.Poveştile copil(riei 1. 2.!. !. !. !. E!.!.1.i a propozi&iilor @ormule elementare de ini&iere .". 2.2.5. 1.1. ".1. 1. ".3.)nitatea de învăţare !+ 2.1.2. !. -. *ra+a te)telor *b+ de re%erinţă+ &+ 1.1. 1. 2.i de +nc-eiere a dialogului 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare (unetul 1 .3. !. !. 1.3. D si literele nici si mari.!..".1.1.". 2. 2ucuriile prim(veri i 15 13 2.5.Recapitular e 3inala 3 21 . 2.3. 1.! Conţinuturi • • • • • • • • • • • • • • • • • • -+ (unetele .2.1.5. ". >=E.!. !.2. B. de tipar si de mana 1ecapitulare Evaluare Ameliorare/dezvoltare • • • • Al*a$etul. 2. . ". !. 2. 1.i grupurile de litere /E.1.2. ".5. 1.i literele mici .i de m'n% (unetul . 2.2. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful