Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

ARSENI C. Tratat de Neurologie Editura Medical Bucureti, 1982 BALT G., METAXATOS A, KYOVSKI A Tehnici de ngrijire special a olna!ilor" Editura #idactic i $edagogic, Bucureti, 198% BJENARU O. & Ele'ente esen(iale de neurologie clinic, )M)*TE), Bucureti, 2++, Editura

DNIL L, GOLU M. & Tratat de Neuropsihologie, !ol 1, Editura Medical, Bucureti,, 2++1 GORGAN R.M., & -hid in patologia neurochirurgicala, Editura #idactic i $edagogic, .")" Bucureti, 2++8 MOZE C. & /artea )sistentului 'edical 0Tehnica ngrijirii Editura 'edical, Bucureti, 1999" olna!ului1"

PAPILIAN V. )tlas de anato'ia o'ului" Editura Medical, Bucureti, 1992" ROGOZEA L., OGLIND T., NEMET C" & Tehnica ngrijirii o'ului sntos i olna!" & Editura Europrint, Brao!, 2++2 ROGOZEA L. i !"#$" & 2ngrijirea pacien(ilor, !ol" 3, Editura .o'print, Brao!, 2++4 ROGOZEA L. i !"#$" Tehnici i 'anopere pentru asisten(ii 'edicali, Editura .o'print, Brao!,2++4, TITIRCA L. & 5rgen(e 'edico&chirurgicale" 6inte7e" Editura 'edical, Bucureti, 1998" TITIRC L. % 9Tehnici de e!aluare i ngrijiri acordate de asisten(ii 'edicali:, Editura 3ia(a Medical .o';neasc, 2++% TITIRC L. & Bre!iar de e<plorri =unc(ionale i ngrijiri speciale acordate olna!ului, Editura 3ia(a Medical .o';neasc, edi(ia >>>, 199? TITIRC L & Manual de ngrijiri speciale acordate pacien(ilor de asistenta 'edical & Editura 3ia(a .o';neasc"2++2 VIRGINIA I., GEORGESCU ., CAMPEANU ANA ET AL " & Neurologie clinic", Editura )**, Bucureti 1999"