Sunteți pe pagina 1din 16

BAZELE FIZICE ALE EXPLORARILOR RADIO-IMAGISTICE

Note de curs - 1 RECOMANDARILE O.M.S. CU PRI IRE LA ALEGEREA !GESTULUI DIAGNOSTIC DE PRIMA INTENTIE" 1. s# $o%rte ce% &%' &%re c%(t't%te de '()or&%*'' +. s# )'e ce, &%' $u*'( 'r%d'%(t -. s# )'e ce, &%' ,% .(de&/(# 0. s# $o%t# )' ur&%t de &#sur' ter%$eut'ce %dec1%te

EXPLORARI RADIOLOGICE
Ut','2e%2# r%2e,e X $e(tru )or&%re% '&%3'(''4 - r%d'o,o3'% co(1e(*'o(%,# - fluoroscopie - radiografie - %(3'o3r%)'e - to&o3r%)'e co&$uter'2%t#

RADIOLOGIA CON ENTIONALA


R%2e,e X 5 u(d# e,ectro&%3(et'c#6 %,c#tu't# d'( )oto(' 78 5 961-1:9 A; LANTUL DIAGNOSTIC R< Surs% de r%d'%*'' 5 tu= r%d'o3e( >' %ccesor'' ector 5 r%d'%*'e X Modu,%tor 5 $%c'e(t Rece$tor4 - )',& r%d'o3r%)'c - ecr%( r%d'osco$'c - rece$tor' d'3't%,' Decodor 5 &ed'cu, r%d'o,o3 APARATUL ROENTGEN Ge(er%tor de ?o%s# >' .(%,t# te(s'u(e Te&$or'2%to%re P%(ou de co&%(d# L'('e de %,'&e(t%re Rece$tor' Tu= r%d'o3e( i accesorii: - Cupola - Diafragmele - Centrorul - Filtrele

TUBUL RADIOGEN
Co&$o(e(te4 - tu= de st'c,% 1'd%t - c%tod - )',%&e(t c%tod'c 7T3; - %(od rot%t'1 @ + c'rcu'te e,ectr'ce COMPLET SEPARATE 4 C'rcu't de ?o%s% te(s'u(e4 - alimenteaza numai filamentul catodic - incalzeste filamentul catodic si astfel furnizeaza electroni instabili, care pot fi smulsi si aruncati spre anod C'rcu't de I(%,t% te(s'u(e 7A ;4 - intre catod si anod - creeaza o mare diferenta de potential care permite electronilor instabili de pe filamentul fierbinte sa zboare cu mare viteza spre anod

ACCESORIILE TUBULUI
1; Cu$o,%4 5 cilindru de otel (echivalent 3mm b! - fanta pentru focarul real al tubului (nu este o gaura, ci o zona din metal radiotransparent! - "oluri: - protectia si racirea tubului (contine uleiul de racire! - radioprotectie (lasa sa iasa numai fascicolul util! +; F',tre,e # placi subtiri din metale usoare ($l, Cu! puse in fata focarului, in calea fascicolului % "ol: absorb razele prea moi (fotonii cu energie prea mica! si omogenizeaza fascicolul -; D'%)r%3&e,e # placi mobile groase, din metal radioopac ( b!, asezate imediat in fata focarului& modeleaza fascicolul util 0; Ce(troru, # mecanism de tintire (optic sau '$()"! aliniat cu centrul fascicolului de raze % "ol: permite vizualizarea punctului in care urmeaza sa intre raza centrala a fascicolului %

"ol: limiteaza si

ECTORUL PRINCIPIILE GEOMETRICE ALE FORMBRII IMAGINII4 Le3e% $ro'ec*'e' co('ce4 cu c*t obiectul se afl+ situat mai departe de film i mai aproape de surs+, proiec,ia lui este mai mult m+rit+ Le3e% $ro'ec*'e' o=,'ce4 un obiect al c+rui plan este oblic fa,+ de film se proiecteaz+ deformat Le3e% '(c'de(*e' t%(3e(*'%,e Le3e% $ro'ec*'e' orto3r%de Le3e% su&%*'e' >' sustr%c*'e' Le3e% $%r%,%<e'

FACTORI DE PERTURBARE A IMAGINII4 Surs% )%sc'co,u,u'4 - focar optic de form+ liniar+ apari,ia penumbrei .n vecin+tatea contururilor imaginii obiectului& - zona de penumbr+ este mai larg+ c*nd obiectul este situat mai aproape de surs+& - un obiect cu dimensiuni mai mici dec*t focarul optic nu va putea fi reprezentat net .n imagine& M'>c%re% o='ectu,u' s%u % surse' tergerea contururilor obiectelor reprezentate

PROPRIETBCILE RAZELOR X4 1. Pro$%3%re su= )or&% de )%sc'cu, co('c +. Lu&'('sce(*%4 ),uoresce(*# @ )os)oresce(*# (sulfat de /n i Cd, platicianura de 0a! aplica,ii: ecranul radioscopic, ecranele .nt+ritoare -. A=sor=*'% @ d')u2'u(e 5 %te(u%re (absorb,ia 1 /, 2, 3, grosimea structurii str+b+tute! aplica,ii: substan,e de contrast (0a, 4!, protec,ie ( b! 0. D'1er3e(*% 5 sc#dere% '(te(s't#*'' )%sc'co,u,u' cu $#tr%tu, d'st%(*e' aplica,ii: radioterapie :. Pe(etr%=','t%te D ,u(3'&e% de u(d# 7r%2e dureE&o'; F. E)ecte ='o,o3'ce 7'o('2%re; aplica,ii: radioterapie G. E)ectu, )otocH'&'c %su$r% )',&u,u'

Pro$%3%re su= )or&% de )%sc'cu, co('c


- fiecare foton in parte se propaga in linie dreapta& - 5raza6 # 5felie6 foarte ingusta de fascicul in care toti fotonii sunt apro7& paraleli #8 raza se propaga in linie dreapta - fascicul conic # manunchi de raze emise simultan, dar nu perfect paralel

A=sor=*'% @ d')u2'u(e 5 %te(u%re

ABSORBTIE

DIFUZIUNE

Pe(etr%=','t%te D ,u(3'&e% de u(d# 7r%2e dureE&o'; 9 Cu cat fotonul are energie mai mare (frecventa mare, lungime de unda mica! cu atat trece mai usor prin corpul radiografiat

Crestere% A duce ,% crestere% $e(etr%(te' I

I(te(s't%te 7de(s't%te% )oto('c% % )%sc'cu,u,u'; 9 Cu cat e7ista mai multi fotoni intr-un fascicul cu atat imaginea finala va fi mai clara si contururile mai nete (creste rezolutia!

Crestere% &A duce ,% crestere% '(te(s't%t''

RECEPTOR
FORMAREA IMAGINII PE FILM

R%d'o3r%)'% c,%s'c%4

R%d'o3r%)'e d'3't%,'2%t% :)ng& # Computed "adiograph; - C"< # imagine obtinuta cu un aparat conventional si ulterior convertita digital = modalitati: a! film radiologic clasic scanat b! placa fosforica in locul casetei cu film # receptor de forma si dimensiunile unei casete - imaginea obtinuta nu se poate vizualiza direct - necesita un cititor special # decodor C" (transfera imaginea pe computer!

R%d'o3r%)'% d'3't%,% # imagine achizitionata direct cu un aparat digital& $chizitia se face pe un senzor plat (CCD! 5citit6 si controlat direct de computer

TOMOGRAFIA COMPUTERIZATA
De)'('*'e4 metod+ .n care, cu a>utorul unui fascicol colimat de raze %, se produce imaginea unui plan selectat din regiunea de interes& Pr'(c'$'u, &etode'4 &#sur%re% %te(u#r'' u(u' )%sc'co, de r%2e X c%re str#=%te u( cor$ >' c%,cu,u, coe)'c'e(tu,u' de %=sor=*'e6 dec' %, de(s't#*''. reco(struc*'% '&%3'('' u(u' o='ect .( )u(c*'e de d'1erse,e s%,e $ro'ec*''. APARATURA Tu=u, C'rcu'te,e de r#c're4 ulei-ap+ ? ulei-aer Co,'&%toru, Detector''4 cu iodur+ de cesiu sau cu 7enon presurizat Co&$uteru,4 - reconstruiete imaginea - stocheaz+ imaginea G%(trJ-u,4 se poate bascula .nainte-.napoi cu un unghi variind .ntre @A-3B C M%s% $e(tru =o,(%14 calit+,ile ei sunt apreciate .n func,ie de viteza cu care poate introduce bolnavul .n gantr; i precizia cu care vine la o anumit+ distan,+(D,A-@mm!&

Or'ce '(st%,%*'e CT cu$r'(de - o$er%*'u(' $r'(c'$%,e (eces%re o=*'(er'' '()or&%*'e' 1'2u%,e )'(%,e4 - achizi,ia - reconstruc,ia - postprocesarea ACKIZICIA Etilizeaz+ un )%sc'cu, de r%2e X colimat la grosimi de 1-19 &&& Surs% r%d'o3e(# se rote>te .n >urul pacientului i emite continuu sau periodic .n timpul unei rota,ii de 3FDG& Hicarea de rota,ie: sec1e(*'%,# sau co(t'(u#& rin e)ect de $%r%,%<# pozi,ia reciproc+ a structurilor traversate se schimb+ pe m+sura deplas+rii circulare a sursei de radia,ie&

FORMAREA IMAGINII 4maginea CI este o matrice de elemente individuale Jolumul studiat este descompus .n mici elemente de volum numite vo7eli # volumul elementar& H+rimea unui vo7el depinde de: - c*mpul de reconstruc,ie (FKJ -field of vieL! - m+rimea matricei (FM, @=N, =AF, A@=, @D=M pi7eli! - grosimea sec,iunii (@-=Dmm! i7elul # unitatea elementar+ de imagine # e7presia plana (=D! a unui vo7el H+rimea unui pi7el# FKJ? m+rimea matricei RECONSTRUCTIA 4maginea final+ # reconstructia digitala a matricei de pi7eli pe baza datelor achizitionate& Calitatea imaginii depinde in principal de: - Dimensiunea pi7elilor - "ezolu,ie O)KH)I"4CP: cea mai mic+ dimensiune a unui detaliu din imagine care poate fi individualizat (depinde de dimensiunea reala a pi7elului!& D) D)Q(4I$I): cea mai mic+ diferen,+ .ntre densit+,ile a dou+ structuri contigue la care acestea pot fi percepute separat& i7el mic rezolu,ie geometric+ bun+ imagine net+ POSTPROCESAREA H+sur+tori: distan,e, unghiuri, circumferin,eR modific+ri de contrast i luminozitate, zoomS (car+ conven,ional+ de densit+,i (unitati Tounsfield!: osul # U@DDD apa#D aerul # -@DDD ostprocesarea: prelucrarea imaginilor obtinute pentru a pune cat mai bine in evidenta leziunile observate (se face dupa achizitie si QE mai necesita prezen,a bolnavului! INDICATIILE EXPLORARII CT - patologia (QC: vascular+, tumoral+, infec,ioas+ - patologia mediastinal+ - patologia pleuro-pulmonar+ (nodulul pulmonar unic! - patologia organelor parenchimatoase (ficat,pancreas, splin+, rinichi! - patologia spa,iului e7traperitoneal - patologia vaselor mari - patologia musculo-scheletal+ A ANTALELE CT diferen,iaz+ .ntre ele densit+,i radiologice apropiate realizarea de cupe transversale (a7iale! inaccesibile radiologiei standard iradierea pacientului este limitat+ pe zona studiat+ pentru CI spiral i multislice: - rapiditate - scanarea .ntregului volum, f+r+ a 5s+ri6 - tehnici de reconstruc,ie avansate - investiga,ie de elec,ie a vaselor i vasculariza,iei parenchimelor dup+ adm& s&c& INCON ENIENTELE CT SEC ENTIAL num+r limitat de cupe, ce dau doar o imagine fragmentar+ (nu avem 5vederea de ansamblu6 din "7! e7clusiv cupe a7iale (cu e7cep,ia craniului, unde se pot efectua i cupe coronale directe! iradierea .n profunzime (valabila pentru orice tip de e7aminare CI!

IMAGISTICA PRIN REZONANCB MAGNETICB 7IRM; Metod% se =%2e%2# $e $ro$r'et%te% $roto(',or de K@ $,%s%*' .(tr-u( c/&$ &%3(et'c $uter('c 796+--T; >' e<c't%*' $r'(tr-o u(d# de RF 7'&$u,s;6 de % e&'te u( se&(%,6 c%re este tr%t%t '()or&%t'c >' co(1ert't .( '&%3'(e. @ T: - =?3 din atomii organismuluiR - posed+ un moment magnetic intrinsec ridicatR - momentul s+u magnetic este aliniat pe a7a sa de rota,ie& A ANTALE4 metod+ neinvaziv+ reprezentare multiplanar+ contrast spontan intertisular foarte bun PRINCIPIILE FORMARII IMAGINII RM Fiecare proton este un dipol magnetic, av*nd o micare de rota,ie .n >urul a7ului propriu, orientat aleator& acientul e introdus .ntr-un c*mp magnetic de intensitate crescut+ ce aliniaz+ to,i protonii din organism pe aceeai direc,ie Cu a>utorul unor bobine de gradien,i se induce un alt c*mp magnetic, oscilant, de scurt+ durat+, adic+ o und+ de radiofrecven,+, care s+ determine rezonan,a nucleilor (schimb de energie .ntre dou+ sisteme care oscileaz+ cu aceeai frecven,+ - frecven,+ de rezonan,+! Kprirea c*mpului magnetic ce a interac,ionat cu c*mpul magnetic principal determin+ .ntoarcerea la pozi,ia de echilibru # rela7are - longitudinal+ - rela7are spin-re,ea, refac*ndu-se magnetiza,ia longitudinal+ I@ - transversal+ - rela7are spin-spin, legat+ de neomogenit+,ile de c*mp de origine molecular+ I= - ,esuturile au timpi de rela7are diferi,i, ceea ce determin+ contrastul spontan .n "H (lichidele:I@ i I= lungi, gr+simea: I@ i I= scurte! - magnetiza,ia depinde i de concentra,ia protonilor: semnal crescut - lichide, edem semnal absent - corticale osoase, calcific+ri, aer - substan,ele de contrast paramagnetice scad timpii de rela7are

I" # timp de repeti,ie - corespunde timpului de recuperare a magnetiza,iei longitudinale, stabilind la ce interval se reaplic+ impulsul de "F - condi,ioneaz+ ponderarea .n I@ a unei secven,e (cu c*t I" e mai scurt, cu at*t secven,a e mai ponderat+ .n I@! I) # timp de ecou - momentul la care este m+surat semnalul - condi,ioneaz+ ponderarea .n I= (cu c*t I) e mai lung, cu at*t secven,a e mai ponderat+ .n I=! ()CJ)QV$ (CE"IP I@ ()CJ)QV$ 'EQOP I=, D contrast anatomic contrast invers (s&a& alb+, s&c& gri, 'C" negru! ('C" 8 s&c &8 s&a&! leziune # hiposemnal leziune # hipersemnal gr+sime, metTbS # hipersemnal lichide # hipersemnal

SEMNALUL IN IRM M NOTIUNI DE SEMIOLOGIE IRM Se&(%,u, cores$u(de %s$ectu,u' u(e' structur' .( '&%3'(e (alb, negru, gri .nchis, gri deschis!& @& A(%,'2% se&(%,u,u' '(tr'(sec %, u(e' structur': - hipersemnal (alb!: 'C", bila, urina .n pondera,ie I= - hiposemnal (negru!: corticala structurilor osoase - semnal intermediar (gri!: muchiul, ficatul, parenchimul cerebral =& A(%,'2% se&(%,u,u' .( r%$ort cu structur',e .(1ec'(%te: Vesut de referin,+: parenchim cerebral, ficat, splin+ - hipersemnal - hiposemnal - izosemnal (semne indirecte: efect de mas+! INDICACIILE I.R.M. Wn completarea altor metode radioimagistice De prim+ inten,ie (situa,ii particulare, rare - sec,iunea medular+! rincipalele indica,ii: - Neuror%d'o,o3'e - Osteo%rt'cu,%r - Cord >' 1%se &%r' - F'c%t 6 CB6 $%(cre%s - Retro$er'to(eu4 r'('cH'6 SR6 RP &ed'%( - G'(eco,o3'eE O=stetr'c# 7IRM )et%,; - Ped'%tr'e - S$ectrosco$'eE IRM )u(c*'o(%,

CONTRAINDICATII A=so,ute4 - pacemaXer cardiaci - corpi str+ini feromagnetici (clipuri anevrismale, clipuri vasculare, corpi str+ini intraoculari, valve cardiace metalice, filtre cave, implante cohleare! - obezii (peste @3D Yg! Re,%t'1e4 - femeile .ns+rcinate (.n trimestrul 4! - claustrofobii - pacien,ii intuba,i, ventila,i

COMPARATIE IRM-CT A1%(t%?e4 - Qeiradiant+ - (ec,iuni multiplanare& - Foarte bun+ rezolu,ie .n contrast& - Jizualizarea structurilor vasculare f+r+ contrast L'&'te4 - susceptibilitate la artefactele de micare& - eviden,ierea hemoragiei recente& - e7plorare dificil+ a structurilor osoase i calcific+rilor& - e7plorarea pacien,ilor reanima,i&

ECOGRAFIA
Metod# d'%3(ost'c# >' ter%$eut'c# Ut','2e%2# r%d'%*'',e u,tr%so(ore U,tr%su(ete,e 5 1'=r%*'' &ec%('ce c%re se $ro$%3# .( &ed'u, .(co(?ur#tor su= )or&# de u(de. Pro$r'et#*',e u,tr%su(ete,or - amplitudinea - frecven,a (@FYTz-@D3 HTz!R .n ecografia medical+: =,A-=D HTz - perioada de oscila,ie - intensitatea acustic+ - viteza de propagare: este diferit+ .n func,ie de mediul de propagareR .n mediile biologice (valoarea medie- @AMD m?sec!

COMPONENTE CONSTRUCTI E - Iransductor (sonda! # emi,+tor?receptor de E(R con,ine generatorul de E(R - $mplificator semnal - Computer (procesare semnal!R - Consola?tastatura?regla>e a emisiei si postprocesare semnalR - Honitor IJR - $ccesorii pentru stocare imagini, transmisie, printare etc& PRINCIPIUL ULTRASONOGRAFIEI Eltrasunetele (E(! sunt vibra,ii mecanice la fel ca i sunetele, dar de o frecven,+ mult mai ridicat+& entru ecografie sunt folosite frecven,e .ntre @HTz - @= HTz& refle7ia ultrasunetelor (E(! .n structurile corpului omenesc, diferen,iat+ de impedan,a acustic+ a acestora, permite realizarea unor imagini anatomice (mod 0! sau curbe grafice (mod $, IH!

")F')%4$ la trecerea unei unde dintr-un mediu .n altul, o parte din energia incident+ este reflectat+& Condi,iile de refle7ie la interfa,a dinte = medii depind de diferen,a de impedan,+ acustic+ a celor = medii& 4mpedan,+ acustic+(/! - produsul dintre densitatea mediului cu viteza de propagare a undei $I)QE$") - energia undei este atenuat+ .n cursul propag+rii datorit+ unor mecanisme comple7e

MECANISMELE ATENUARII sunt interac,iuni .n urma c+rora energia fascicolului incident este transmis+ .n direc,ii diferite (difuziune, refle7ie! sau absorbit+ de ,esut i transformat+ .n c+ldur+ (absorb,ie!& 4ntensitatea semnalului E( scade e7ponen,ial cu profunzimea penetr+rii& 'a valori de atenuare egale, profunzimea penetra,iei este cu at*t mai slab+ cu c*t frecven,a este mai ridicat+& 'te2% de $ro$%3%re % u(de,or u,tr%so(ore de$'(de de t'$u, de *esut4 Ha>oritatea ,esuturilor din organism au viteze de propagare apropiateR $erul i osul au .ns+ au viteze total diferite de propagare a E(, ceea ce face ca imaginea s+ fie afectat+ FORMAREA IMAGINII Endele ultrasonore propagate .n ,esuturi sunt atenuate i reflectate de diferitele tipuri de ,esuturi i de interfe,ele dintre acestea& (emnalele generate de undele reflectate sunt utilizate i interpretate pentru a ob,ine imaginea precum i informa,iile Doppler& PROPRIETATILE US Cu c*t frecven,a undelor E( este mai mare, cu at*t scade profunzimea de penetrare a E( dar crete rezolu,ia spa,ial+, i inversR "ezolu,ia este determinat+ .n principal de frecven,a E( produse de sond+ precum i de calitatea echipamentului (hardLare, softLare!R 'ungimea de und+ a fascicolului E( este invers propor,ional+ cu frecven,aR o sond+ de @D HTz emite E( cu o lungime de und+ de 37 mai mic+ dec*t o sond+ de 3,A HTz& E( sunt caracterizate i de amplitudine (puterea semnalului!, de care depinde amplitudinea semnalului reflectat& F")CJ)QV$

=-@= HTzR cu c*t frecven,a este mai mare cu at*t penetrarea este mai redus+& 'EQO4H)$ D) EQDP inversul frecven,eiR determin+ rezolu,ia spa,ial+& $H '4IED4Q)$ puterea semnaluluiR determin+ amplitudinea semnalelor reflectate&

A)'>%re% '()or&%*'e' US4 MOD A4 curbe grafice e7prim*nd pe orizontal+ profunzimea i pe vertical+ amplitudinea undelor reflectate (perimat+!R MOD TM 7t'&e &ot'o(;4 mod $ U micarea .n timp - pe orizontal+ - dinamic+R permite .nregistrarea .n dinamic+ a mic+rilor corduluiR MOD B 7=r'3Ht(ess5str#,uc're;4 afiarea .n tonuri de gri, bidimensional, a unor sec,iuni anatomice corespunzatoare zonei anatomice e7plorateR afisarea .n timp real permite i analiza misc+rilor (cord, fetus .n uter etc!R Mod DOPPLER4 calculare de flu7uri, debite (cord,vase! cu afiare grafic+ (doppler spectral! sau cod de culoare (doppler color!& E,e&e(te de se&'o,o3'e US 7&od B;4 NEGRU # ZONB TRANSONICB - lichide (vas, vezica, chist!R ALB # ZONB REFLECTOGENB - gaz, calcul, interfa,+R TONURI DE GRI # organe parenchimatoase, procese patologice etcR traduc grade diferite de refle7ie?absorb,ie a E( .n ,esuturiR INTERFACA # zona reflectogena - limita de separa,ie .ntre medii diferite ca impedan,+ acustic+ (pere,i vasculari, cavit+,i, etc! ID SONIC # absen,a semnalului - posterior de zone cu ma7imum de refle7ie (calculi, gaze, oase! ULTRASONOGRAFIA M A$,'c%*''4 US ABDOMINALB # toate organele parenchimatoase, vaseR US CARDIACB # studiu morfologic, dinamic+, flu7uriR US ASCULARB # mod 0, Doppler US PARCI MOI # tiroid+, s*n, muscular+, articular+, ochiR US NN OBSTETRICB # sarcin+ normal+ i patologic+R US DIGESTI B # ecoendoscopie US TRANSCRANIANB (Doppler!R US INTER ENTIONALB # ghidare punc,ii percutane diagnostice i terapeutice ECOGRAFIA MEDICALA Hetod+ de prima intentie - Dg& pozitiv i diferen,ial

- Krientare spre o alt+ metod+ de e7plorare $vanta>e - neinvaziv+ - accesibil+ - cost scazut - repetabil+ - monitorizare (ensibilitate diagnostic+ limitat+ pentru leziunile mici Kperator i pacient dependent+ZZZ