Sunteți pe pagina 1din 3

Grila 2

1. Nulitatea de forma: a) Este o nulitate absoluta b) Este intotdeauna virtuala c) Intervine numai atunci cand actul nu imbraca forma autentica 2. Care din urmatoarele cauze atrag nulitatea relativa a actului juridic : a) Nevalabilitatea obiectului actului jurudic civil b) Dolul principal c) Fraudarea legii 3. Pentru a opera conversiunea actului juridic trebuie: a) Sa fie anulat total actul initial b) Sa existe acordul partilor actului initial c) Sa fie indeplinita ulterior cerinta legala initial nerespectata 4. Spre deosebire de nulitate, rezolutiunea: a) Poate produce efecte retroactive b) Nu sterge ineficacitatea actului juridic civil c) Presupune un act juridic valabil incheiat 5. Nulitatea expresa: a) Desfiinteaza actul juridic in intregime b) pereaza de drept

c) Este prevazuta! ca atare! intr"o dispozitie legala 6. Principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial:

a) #izeaza efectele nulitatii actului juridic fata de parti b) $re ca exceptie cazul actelor de conservare a bunului c) Nu isi gaseste aplicare decat in cazul nulitatii relative 7. Conservarea actului juridic: a) Nu este posibila in cazul nulitatii absolute b) Presupune existenta unui element de diferenta intre actul juridic nul si actul juridic ce urmeaza a fi considerat valabil c) Intervine atunci cand actul juridic apare ca nul datorita denumirii gresite date de parti 8. Printre actiunile reale considerate imprescriptibile extinctiv se numara: a) $ctiunea avand ca obiect partea cuvenita din rezerva de prime in aigurarile facultative de persoane b) $ctiunea confesorie prin care se urmareste apararea dreptului de uzufruct c) $ctiunea de partaj 9. Termenele de prescriptie extinctiva: a) Sunt mai scurte si mai numeroase decat cele de decadere b) Pot fi modificate prin acordul partilor actului juridic c) Pot fi stabilite numai prin lege 10. Pentru dreptul subiectiv afectat de o conditie rezolutorie prescriptiva extinctiva incepe sa curga: a) De la data incheierii actului juridic din care s"a nascut respectivul drept b) De la data realizarii conditiei c) De la data la care ar fi trebuit cunoscuta realizarea conditiei 11. Forta majora:

a) Poate avea ca efect intreruperea prescriptiei extinctive b) %eprezinta o cauza de suspendare a cursului prescriptiei extinctive c) %eprezinta un motiv temeinic pentru repunerea in termenul de prescriptie extinctiva 12. Repunerea in termenul de prescriptie extincitiva: a) Intervine in cazurile expres stabilite de lege b) Produce! in toate cazurile! efecte de drept c) $re ca efect recunoasterea posibilitatii valorificarii drepturilor subiective chiar daca termenul de prescriptie extinctiva s"a implinit 13. Printre cauzele de intrerupere a prescriptiei extinctive se numara: a) %eclamatia administrativa prealabila b) Participarea creditorului la fortele armate ale %omaniei! care sunt pe picior de razboi c) %ecunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie! facuta de cel in folosul caruia curge prescriptia 14. Reprezinta principii ale efectelor actului juridic civil: a) Irevocabilitatea actului juridic civil b) Principiul restabilirii situatiei anterioare &'restitutio in integrum() c) Principiul raspunderii civile delictuale