Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa 1 Cod dosar: ________________________ (pentru uzul intern al Operatorului Fondului ONG)

Fondul ONG n Romnia

Componenta 4 - Servicii sociale i de Cerere de #inan$are


%&itlul proiectului'

a!"

Anexa 1 Runda 1# $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE

A! "

1( )n#orma$ii *enerale despre proiect


V' recomand'm ca# (nainte de a (ncepe completarea Cererii de )inan*are# +' citi*i toate ru,ricile ace+teia pentru a putea o)eri +trict in)orma*iile nece+are )iec'rei +ec*iuni -i a a.ea o .i/iune de an+am,lu a+upra )ormatului Cererii de )inan*are0 V' ru1'm +' p'+tra*i (n .er+iunea )inal' a Cererii de )inan*are depu+e doar +ec*iunile completate# -ter12nd indica*iile de completare0 Ace+tea +unt o)erite doar pentru a .' +pri3ini (n completarea corect' a propunerii0 4onturile recomandate pentru completare +unt Calibri sau Arial 11, non-italic, negru 0 E+te o,li1atoriu +' p'+tra*i toate ru,ricile Cererii de )inan*are# (n+' exi+t' po+i,ilitatea ca# dac' dori*i# +' pre/enta*i anumite in)orma*ii (ntr-un )ormat mai )acil 5+pre exemplu ta,ele# +cheme6# (n m'+ura (n care o)eri*i toate in)orma*iile +olicitate0 V' ru1'm +' -ter1e*i ace+t text (n .er+iunea )inal' a Cererii de )inan*are depu+e0

1(1( &itlul proiectului+


57itlul proiectului tre,uie +' )ie de+cripti.# concret -i +curt6

1(,(Solicitant+
5Denumirea or1ani/aiei +olicitante8 .' ru1'm +' includei acronimul# dac' exi+t'6

-ersoana de contact desemnat" pentru proiect din partea Solicitantului+ Nume i prenume: Func!ia "n cadrul organiza!iei: #ele$on: %-mail: 1(.(-artener/i 0dac" este ca!ul1+ &enumirea legal' complet': (ara "n care e "nregistrat' entitatea (pentru partenerii str'ini):
5V' ru1'm +' men*iona*i )iecare partener di+tinct -i +' ad'u1a*i c2te r2nduri +unt nece+are (n )unc*ie de num'rul de parteneri6

1(4(2urata proiectului 0n luni1+ 1(3(Suma solicitat"+


&otal costuri eli*i ile 0euro1 Suma solicitat" 0euro1 4 sumei solicitate din total costuri eli*i ile

5V' ru1'm +' preci/ai care e+te +uma total' a co+turilor eli1i,ile ale proiectului -i care e+te +uma +olicitat' ca 1rant de la 4ondul O9G0 La )inal# calculai care e+te procentul pe care-l repre/int' +uma +olicitat' din totalul co+turilor eli1i,ile ale proiectului# )olo+ind )ormula :+uma +olicitat' ; co+tul total< x 1%%0 V' ru1'm introduce*i +umele =i procentul )olo+ind dou' /ecimale6

1(5(&ipul *rantului solicitat


Grant mic (suma solicitat' este "ntre )*+++ ,i -)*+++ %uro, iar durata proiectului este "ntre . ,i 1/ luni) Grant mediu (suma solicitat' este "ntre -)*++1 ,i 0)*+++ %uro, iar durata proiectului este "ntre . ,i 1/ luni) Grant mare (suma solicitat' este "ntre 0)*++1 ,i 1)+*+++ %uro, iar durata proiectului este "ntre 11 ,i 1/ luni) 5V' ru1'm ,i)a*i c'+u*a core+pun/'toare# (n )unc*ie de +uma +olicitat' -i durata proiectului0 C'+u*a core+pun/'toare +e ,i)ea/' a+t)el> pla+a*i mou+e-ul (n dreptul ace+teia# )ace*i du,lu clic?
Anexa 1 Runda 1 $%1& la Ghidul Solicitanilor Componenta SERVICII SOCIALE I DE 1A! "

-i ,i)a*i @chec?edA +au @,i)atA# (n )unc*ie de lim,a (n care a.e*i con)i1urat pro1ramul Bicro+o)t Cord6

1(6(7ocul de des#"urare:
5V' ru1'm preci/ai locul de de+)'-urare al acti.it'ilor> localitatea D localit'*ile +au re1iunea D re1iunile0 Dac' acti.it'*ile au caracter na*ional# .' ru1'm +' +criei EnaionalA6

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

,( Re!umatul proiectului
,(1(Re!umat n lim a romn"
5V' ru1'm )ace*i un re/umat de maxim 1%%% de caractere a (ntre1ii Cereri de )inanare# care +' includ' titlul proiectului# denumirea Solicitantului# -i r'+pun+urile la (ntre,'rile urm'toare> de ce e+te nece+ar proiectulF care +unt o,iecti.ele proiectuluiF care +unt re/ultatele a=teptate ale proiectuluiF cum .a adre+a proiectul pro.oc'rile menionateF care +unt ,ene)iciarii =i 1rupurile int'F dac' exi+t' parteneri din 'rile donatoare# care e+te rolul ace+tora (n proiectF care +unt re/ultatele parteneriatuluiF E+te recomandat ca re/umatul +' )ie +cri+ la )inal# c2nd +unt cuno+cute toate detaliile Cererii de )inanare6

,(,(Re!umat n lim a en*le!" &itlul proiectului n lim a en*le!"+ 2enumirea Solicitantului n lim a en*le!" 0dac" este ca!ul1+

5V' ru1'm +' introduce*i aici traducerea (n lim,a en1le/' a re/umatului de la +ec*iunea $016

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

.( 2escrierea proiectului
.(1(-ro lema a ordat"+
5V' ru1'm +' o)eri*i in)ormaii rele.ante a+upra contextului -i a +ituaiei D pro,lemei +peci)ice a,ordate de proiectul propu+0 De+crie*i nece+itatea implement'rii proiectului0 Din de+criere tre,uie +' reia+' pro,lema a,ordat' -i ipote/e a+upra cau/elor ace+tora# re+pecti. a+pectele a)late (n +)era preocup'rilor or1ani/aiei =i care nece+it' +oluionare0 E+te recomandat +' )olo+i*i date concrete# adaptate la pro,lema +peci)ic' a,ordat' -i *in2nd cont de locali/area ace+teia +au domeniul din care )ace parte# )'c2nd re)erire la +tudii rele.ante# +tati+tici# cercet'ri# documente +au +trate1ii o)iciale +peci)ice6

.(,(O iectivele proiectului+


5V' ru1'm enumera*i +uccint o,iecti.ele proiectului0 O,iecti.ele tre,uie +' )ie SBAR7 G +peci)ice# m'+ura,ile# a,orda,ile# reali+te D rele.ante# (ncadrate (n timp0 Se .or men*iona -i o,iecti.ele de de/.oltare or1ani/aional'# dac' +unt pre.'/ute acti.it'*i -i D +au co+turi +peci)ice6

.(.(8ene#iciari / *rupuri $int"+


5V' ru1'm de+crie*i tipurile de ,ene)iciari -i 1rupuri *int' 5a)ecta*i de +ituaia de+cri+' la punctul &016 -i 3u+ti)ica*i ale1erea ace+tora0 O)eri*i detalii cu pri.ire la +elec*ia ,ene)iciarilor D 1rupurilor *int' pentru a participa la acti.it'*ile proiectului0 De+crie*i pe +curt modalitatea (n care proiectul r'+punde ne.oilor ,ene)iciarilor direc*i0 Cuanti)ica*i G dac' e+te ca/ul# pe cate1orii G ,ene)iciarii D 1rupurile *int' -i de+crie*i impactul proiectului a+upra ace+tora6

.(4(Activit"$ile proiectului+

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

5O)eri*i o de+criere a acti.it'*ilor# a.2nd (n .edere urm'toarele a+pecte> contri,u*ia acti.it'*ii re+pecti.e la atin1erea o,iecti.elor proiectului# re/ultatele a-teptate# implicarea ,ene)iciarilor D participan*ilor D 1rupurilor *int' D comunit'*ii# ac*iunile concrete (ntreprin+e# locul de de+)'-urare al acti.it'*ilor# rolul Solicitantului -i Hartenerilor# dac' ace-tia exi+t'# metodele )olo+ite0 De+crie*i# de a+emenea# acti.it'*ile de de/.oltare or1ani/a*ional'# dac' e+te ca/ul# -i acti.it'*ile de promo.are6

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

.(3(Gra#icul activit"$ilor proiectului+


5V' ru1'm +' in+era*i un ta,el din care +' reia+' plani)icarea 1eneral' a acti.it'*ilor -i perioada de de+)'-urare a ace+tora# pe luni0 V' ru1'm +' introduce*i acti.it'*ile (n ta,el )olo+ind denumirea -i ordinea ace+tora din @Sec*iunea &0I0Acti.it'*ile proiectuluiA a Cererii de )inan*are0 7a,elul de mai 3o+ e+te pre/entat ca exemplu6

Activitatea
Acti4itatea 1 *** Acti4itatea n

2una 1

2una 1

2una -

2una 3

2una )

2una n

.(5(Re!ultate i indicatori+

5V' ru1'm +' de+crie*i indicatorii cantitati.i 5numerici6 -i calitati.i 5+chim,'ri# (m,un't'*iri6 ai proiectului -i modalitatea de e.aluare a ace+tora0 Valoarea ini*ial' -i .aloarea )inal' .or )i completate doar (n ca/ul (n care pot )i enun*ate0 Recomand'm# pe c2t po+i,il# corelarea cu Re/ultatele a-teptate ale 4ondului O9G 5Anexa J> Contri,uia la Re/ultatele a=teptate ale 4ondului O9G60 V' ru1'm +' introduce*i acti.it'*ile (n ta,el )olo+ind numerotarea ace+tora din @Sec*iunea &0I0Acti.it'*ile proiectuluiA a Cererii de )inan*are6

Activitat Re!ultate / indicatori ea

9aloa re ini$ial "

9aloa re #inal"

)mpact estimat

.(6(Riscuri+
5V' ru1'm de+crie*i potenialele pro.oc'ri G la ni.elul mana1ementului de proiect# parteneriatelor# contextului +ocio-politic etc0 G care pot ap'rea (n perioada de implementare a proiectului -i modalit'*ile de a,ordare a lor0 V' ru1'm o)eri*i in)orma*ii cu pri.ire la 1e+tionarea ri+curilor care pot ap'rea la ni.elul 1rupurilor *int' D ,ene)iciarilor D comunit'*ilor .i/ate# de 1enul> reticen*'# +la,' implicare# pre3udec'*i etc06

.(:(-romovarea i vi!i ilitatea proiectului+


5V' ru1'm de+crie*i ac*iunile de promo.are a proiectului -i ac*iunile de in)ormare a+upra acti.it'*ilor -i re/ultatelor8 inclu+i. implicarea ma++-media0 Detalia*i modul (n care .e*i a+i1ura .i/i,ilitatea proiectului -i care e+te .aloarea ad'u1at' pe care o .or aduce ac*iunile d.+0 de promo.are a+upra .i/i,ilit'*ii 4ondului O9G# inte1r2nd cerin*ele de promo.are -i .i/i,ilitate +peci)icate (n Ghid0 De+crie*i rolul partenerilor# dac' ace-tia exi+t'0 E+te recomandat +' ata-a*i pre/entei Cereri de )inan*are un Hlan de promo.are6

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

.(;(Sustena ilitatea proiectului+


5V' ru1'm de+crie*i modul (n care +e .a a+i1ura continuitatea proiectului dup' (ncheierea )inan*'rii# precum -i modul (n care .-a*i plani)icat +' o,*ine*i un e)ect de multiplicare -i un impact +u+tena,il0 V' ru1'm de+crie*i cum .or )i )olo+ite re/ultatele proiectului dup' )inali/area ace+tuia# cum .or )i ace+tea multiplicate -i di+eminate# precum -i cum .or ,ene)icia de ace+tea alte or1ani/a*ii ne1u.ernamentale# in+titu*ii pu,lice -i al*i actori rele.an*i# a+t)el (nc2t +' reia+' locul =i rolul proiectului (n .iaa or1ani/aiei0 De+crie*i rolul partenerilor# dac' ace-tia exi+t'6

3.10.Corelarea cu iniiative similare:


5V' ru1'm de+crie*i modalitatea prin care proiectul e+te corelat cu alte ini*iati.e pentru +olu*ionarea pro,lemei identi)icate din @Sec*iunea &010Hro,lema a,ordat'A0 De+crie*i corelarea cu le1i+la*ia (n .i1oare# +tandardele europene etc0 5dac' e+te ca/ul60 De+crie*i modalitatea prin care a+i1ura*i +iner1ia cu ini*iati.e +imilare -i e.ita*i poten*ialele +uprapuneri# inclu+i. la ni.elul ,ene)iciarilor D 1rupurilor *int' .i/ate0 V' ru1'm +' 3u+ti)ica*i nece+itatea )inan*'rii proiectului prin 4ondul O9G -i modalitatea prin care .' a+i1ura*i c' ace+ta nu +e +uprapune cu proiecte )inan*ate prin alte )onduri# de exemplu 4ondul Social European6

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

4( Corelarea cu o iectivele i priorit"$ile -ro*ramului de #inan$are


4(1(Corelarea o iectivelor proiectului cu o iectivele Fondului ONG i ale Componentei S<R9)C)) SOC)A7< =) 2< 8A>?+
5V' ru1'm de+crie*i rele.ana proiectului )a' de o,iecti.ele 4ondului O9G -i )a*' de o,iecti.ele Componentei +peci)ice (n cadrul c'reia e+te depu+ proiectul6

4(,(Contri u$ia la atin*erea Re!ultatelor ateptate ale Fondului ONG


5V' ru1'm ,i)a*i Re/ultatele a-teptate la care contri,uie acti.it'*ile proiectului# din li+ta de mai 3o+# con)orm cu re/ultatele -i indicatorii completa*i (n Anexa J> Contri,uia la Re/ultatele a=teptate ale 4ondului O9G ata-at' la pre/enta Cerere de )inan*are6

5romo4area cet'!eniei acti4e Cre terea implic'rii ONG-urilor "n politici publice i "n procesul de luare a deciziilor "n gu4ernarea local', regional' i na6ional' &ez4oltarea de parteneriate inter-sectoriale, "n special cu autorit'!i publice la ni4el local, regional ,i7sau na!ional 5romo4area 4alorilor democratice, inclusi4 a drepturilor omului &ez4oltarea capacit'6ii de ad4ocac8 i a rolului de 9atc:dog &ez4oltarea de re6ele i coali6ii ale organiza6iilor negu4ernamentale care lucreaz' "n parteneriat Consolidarea capacit'!ii ONG-urilor ,i promo4area unui cadru $a4orabil pentru sectorul negu4ernamental Cre terea contribu6iei la dez4oltare durabil' Cre terea capacit'6ii de $urnizare a ser4iciilor sociale i de baz' c'tre grupurile 6int' men6ionate Cre,terea capacit'!ii grupurilor 4ulnerabile 4(.(Corelarea cu Re!ultatele ateptate ale Fondului ONG
5Acea+t' +ec*iune +e .a completa doar dac' proiectul contri,uie la atin1erea unuia +au mai multor Re/ultate a-teptate0 Speci)ica*i pe +curt# )'c2nd re)erire la indicatorii propu=i# (n ce )el contri,uie proiectul la Re/ultatele a-teptate ale Hro1ramului de )inan*are6

4(4(Contri u$ia activit"$ilor la &emele ori!ontale ale Fondului ONG


Anexa 1 Runda 1 $%1& la Ghidul Solicitanilor Componenta SERVICII SOCIALE I DE 1A! "

5V' ru1'm ,i)a*i 7ema D 7emele ori/ontale la care contri,uie (n mod direct +au indirect acti.it'*ile proiectului# dac este cazul)

&iscursul instigator la ur' (:ate speec:) %;tremismul i in$rac6iunile moti4ate de ur' (:ate crime) <asismul i ;eno$obia =omo$obia Antisemitismul #oleran6a i "n6elegerea multicultural' 5opula6ia de etnie rom' ='r6uirea se;ual' >iolen6a "mpotri4a $emeilor #ra$icul de persoane 4.5.Corelarea cu Temele orizontale ale Fondului ONG:
5Acea+t' +ec*iune +e .a completa doar dac' proiectul contri,uie la atin1erea uneia +au mai multor 7eme ori/ontale0 Speci)ica*i pe +curt (n ce )el contri,uie proiectul la 7emele ori/ontale ale Hro1ramului de )inan*are6

4. .!roiectul vizeaz sau se "ncadreaz #rioritar "n urmtoarea $rie tematic a Fondului ONG:
5V' ru1'm ,i)a*i Aria +au# dup' ca/# Ariile tematice pe care le .i/ea/' +au (n care +e (ncadrea/' #rioritar acti.it'*ile proiectului6

&emocra!ie &repturile omului, inclusi4 drepturile minorit'6ilor (etnice, religioase, ling4istice i pri4ind orientarea se;ual') #ransparen!' ,i bun' gu4ernare &emocra!ie participati4' Combaterea rasismului ,i a ;eno$obiei Antidiscriminare ?negalit'!i sociale, s'r'cie ,i e;cluziune, inclusi4 "n mediul rural %galitate de gen >iolen6a bazat' pe gen 5rotec!ia mediului ,i sc:imb'ri climatice @er4icii sociale ,i de baz' &ez4oltarea capacit'!ii organiza!iilor negu4ernamentale 4.%.Corelarea cu $riile tematice ale Fondului ONG:
Anexa 1 Runda 1 $%1& la Ghidul Solicitanilor Componenta SERVICII SOCIALE I DE 1A! "

5Speci)ica*i pe +curt (n ce )el +e (ncadrea/' proiectul (n Ariile tematice ale Hro1ramului de )inan*are0 V' ru1'm +' )ace*i re)erire doar la AriaDAriile tematice prioritare6

4.&.'es#ectarea (i #romovarea !rinci#iilor transversale ale Fondului ONG


5V' ru1'm marca*i cu un K pe ultima coloan' -i +' detalia*i modalitatea (n care proiectul re+pect' -i promo.ea/' urm'toarele principii ale 4ondului O9G6

)*N+ G*,-'N$'<espectare ,i promo4are direct' a principiului prin acti4it'!ile proiectului ?n$luen!' indirect' poziti4' prin implementarea proiectului
5V' ru1'm detalia*i aici cum e+te re+pectat'# aplicat' -iD+au promo.at' una 1u.ernare6

.-/,O0T$'- .*'$)10+ 2de mediu3 social3 economic4 <espectare ,i promo4are direct' a principiului prin acti4it'!ile proiectului ?n$luen!' indirect' poziti4' prin implementarea proiectului
5V' ru1'm detalia*i aici cum e+te re+pectat'# aplicat' -iD+au promo.at' De/.oltarea Dura,il'6

-G$01T$T- .- G-N <espectare ,i promo4are direct' a principiului prin acti4it'!ile proiectului ?n$luen!' indirect' poziti4' prin implementarea proiectului
5V' ru1'm detalia*i aici cum e+te re+pectat'# aplicat' -iD+au promo.at' E1alitatea de 1en6

3( Solicitant i -arteneri
3(1(<c@ipa de proiect+
Anexa 1 Runda 1 $%1& la Ghidul Solicitanilor Componenta SERVICII SOCIALE I DE 1A! "

5V' ru1'm +peci)ica*i pe +curt re+pon+a,ilit'*ile -i experti/a per+oanelor din echipa de proiect0 V' ru1'm ad'u1a*i r2nduri# dup' ca/0 V' ru1'm +' a.e*i (n .edere c' la Cererea de )inan*are e+te nece+ar +' anexa*i CV-urile per+oanelor-cheie implicate (n proiect6

-o!i$ia n proiect / -renumeA nume

Responsa ilit"$ i speci#ice

<xperien$a speci#ic" /experien$a solicitat" 0n ca!ul n care nu a #ost nominali!at" o persoan" anume1

-rovine de laB+

LSe .a +peci)ica dac' po/i*ia (n proiect e+te D .a )i acoperit' de o per+oan' pro.enind de la Solicitant +au Hartener5i6# indic2nd# (n ca/ul (n care +unt mai mul*i parteneri# denumirea partenerului0

3(,(2ate despre Solicitant+ Forma de or*ani!are 7e*isla$ia n a!a c"reia s-a constituit

2ate de contact 0adres"A tele#onA e-mail1 7ista mem rilor Consiliului 2irector C cu preci!area or*ani!a$iei / institu$iei din care provin 2ata n#iinD"rii 0dup" ca!A data nre*istr"rii n Re*istrul AsociaDiilor Ei FundaDiilor1 8u*et anual ,F11 8u*et anual ,F1, ScopulA principalele activit"$i -roiectele relevante derulate n ultimii . ani 0dac" este ca!ul1 i o scurt" descriere a acestora

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

3(.(2ate despre -artener/i 0dac" este ca!ul1B+ Forma de or*ani!are 7e*isla$ia n a!a c"reia s-a constituit 0pentru -artenerii din Romnia1

Gara n care Ei des#"Eoar" activitatea 2ate de contact 0adres"A tele#onA e-mail1 7ista mem rilor Consiliului 2irector C cu preci!area or*ani!a$iei / institu$iei din care provin 0pentru or*ani!aDiile ne*uvernamentale din Romnia1 2ata n#iinD"rii 0dup" ca!A data nre*istr"rii n Re*istrul AsociaDiilor Ei FundaDiilor1 8u*et anual ,F11 8u*et anual ,F1, ScopulA principalele activit"$i -roiectele relevante derulate n ultimii . ani 0dac" este ca!ul1 i o scurt" descriere a acestora
L7a,elul .a )i copiat +i completat pentru )iecare partener (n parte0

3(4(<xperien$a i motiva$ia or*ani!a$iei solicitante de a implementa proiectul+


5Detalia*i experien*a or1ani/a*iei (n de/.oltarea -i implementarea de proiecte# (n +pecial (n domeniul .i/at# a+t)el (nc2t +' reia+' capacitatea or1ani/aiei de a implementa proiectul propu+ =i cunoa=terea domeniului (n care propune proiecte0 Mn ca/ul or1ani/a*iilor (n)iin*ate recent# +e .a detalia experien*a rele.ant' a mem,rilor echipei de proiect D or1ani/a*iei -i moti.a*ia de a implementa proiectul6

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

3(3(Rolul -artenerilor n proiect 0dac" este ca!ul1+


5V' ru1'm detalia*i rolul Hartenerilor (n proiect# modalitatea (n care .a contri,ui )iecare partener la reali/area o,iecti.elor proiectului# nece+itatea -i importan*a parteneriatului0 O)eri*i detalii cu pri.ire la i+toria cola,or'rii cu Solicitantul6

3(5(-roiecte n implementare+
5V' ru1'm o)eri*i in)orma*ii cu pri.ire la proiectele pe care Solicitantul le are D le .a a.ea (n implementare (n perioada urm'toare6

&itlul proiectului

Status 0n de!voltare/ n evaluare/ apro at/ n implementare1

Sursa de #inan$are i entitatea contractant"

2omeniu de interven$ie / Activit"$i principale

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "

5( 7ista de veri#icare
Al"turi de pre!enta Cerere de #inan$areA am completat urm"toarele documente+
5V' ru1'm ,i)a*i toate c'+u*ele core+pun/'toare documentelor tran+mi+e0 Completa*i li+ta cu alte anexe# dac' e+te ca/ul6

Ane;a 1: Augetul proiectului (buget, surse de $inan!are, alocare $inanciar' pe rezultate) Ane;a -: &eclara!ia @olicitantului, semnat' ,i ,tampilat' de reprezentantul legal Ane;a 3: Acordul de parteneriat (dac' este cazul) Ane;a ): Contribu6ia la <ezultatele a teptate ale Fondului ONG C>-urile rele4ante ale ec:ipei de proiect Bltimul raport anual (dac' este cazul) Formularul de pre-"nscriere: 999*$ondong*$dsc*ro7$ormular*p:p 5lanul de promo4are

Cererea de $inan!are, "mpreun' cu ane;ele, constituie 2osarul Cererii de #inan$are care 4a $i transmis "n - e;emplare tip'rite (1 original ,i 1 copii), "n limba romCn', "mpreun' cu o copie electronic' (de e;emplu C&)* Recomand"m imprimarea #a$"-verso i ndosarierea separat" a #iec"ruia dintre cele . exemplareA prin per#orare( Formularul de pre-"nscriere se completeaz' doar online dar se printeaz' ,i se ata,eaz' Cererii de $inan!are* Ane;ele - ,i 3 4or $i transmise "n copia electronic' a documentelor scanate "n $ormat *pd$ (Acrobat <eader), iar Ane;ele 1 ,i ) "n $ormat %;cel*

Anexa 1 Runda 1 $%1&

la

Ghidul

Solicitanilor

Componenta

SERVICII

SOCIALE

DE 1-

A! "