Sunteți pe pagina 1din 1

Dat n faa mea,

Data : _______________

Nume Prenume, Semntur lucrtor SPCRPCIV

______________________________________DECLARAIESubsemnatul(a) ______________________________________________________
C.N.P.__________________________________, posesor al actului de identitate
seria ______ nr. __________ cu domiciliul n __________________________________,
strada ________________________________ nr. ____, bloc ____ , sc. ___ et. ____,
ap. ____, sector ____, cunoscnd prevederile art. 292 Cod penal privind falsul n
declaraii, declar pe propria rspundere pierderea/furtul/deteriorarea certificatului de
nmatriculare eliberat pentru auto cu numrul de nmatriculare____________________.

Data : _______________ Semntura _________________

NOTA DE INFORMARE
S.P.C.R.P.C.I.V. din cadrul Instituiei Prefectului Municipiului Bucureti, nregistrat la Autoritatea Naional de
Supraveghere a Prelucrrii Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 3059 prelucreaz datele cu caracter personal
furnizate de dvs. prin mijloace automatizate, n scopul eliberrii unui nou certificat de nmatriculare ca urmare a
pierderii/furtului/deteriorrii acestuia. n acest sens suntei obligat s furnizai datele necesare, refuzul determinnd
imposibilitatea emiterii certificatului de nmatriculare.
Informaiile nregistrate sunt destinate utilizrii de ctre operator i sunt comunicate numai destinatarilor legali.
Conform Legii nr. 677/2011 , beneficiai de dreptul de acces, de intervenie asupra datelor i de dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale. Totodat, avei dreptul s v opunei prelucrrii datelor personale care v privesc, n
limitele prevzute de art. 15 din Legea nr. 677/2001. Pentru exercitarea acestor drepturi, v putei adresa cu o cerere
scris, datat i semnat, la Instituia Prefectului Municipiului Bucuresti. Deasemenea, v este recunoscut dreptul de
a v adresa justiiei.