Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA BABE -BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA. FACULTATEA DE ISTORIE I FILOSOFIE.

TEZ DE DOCTORAT. UNIVERSITATEA SAXON I DISTRICTELE ROMNE TI AFLATE SUB JURISDIC IA EI N EVUL MEDIU I EPOCA MODERN .

Coordonator tiin ific: Prof. Univ. Dr. Avram Andea Doctorand: Cmpeanu Liviu

Cluj-Napoca 2010

Universitatea Saxon

i districtele romne ti aflate sub Rezumat.

jurisdic ia ei n Evul Mediu i Epoca Modern .

Cuvinte cheie: sa i, colonizare, institu ii s se ti, scaune, districte, Universitatea Saxon , Evul Mediu, Epoca Modern , Ungaria, Transilvania, districte romne ti. n introducere am expus motiva ia alc tuirii prezentei lucr ri i anume lipsa n istoriografia romneasc a unui studiu monografic despre Universitatea Saxon din Transilvania i despre districtele romne ti care, n a doua jm tate a secolului al XV-lea au ajuns sub autoritate juridic s seasc . Tot n introducere au fost expuse accep iunile no iunii de Universitate Saxon : ntreaga comunitate politic a sa ilor din Transilvania dar i forul lor juridic suprem ca i adun rile anuale sau bianuale ale reprezentan ilor autonomiilor locale s se ti n cadrul c rora se luau decizii politice, fiscale sau administrative. De asemenea am ar tat care sunt dimensiunile temporale ale prezentei lucr ri: evul mediu i epoca modern (timpurie) nceput odat cu marile transform ri politice, sociale, ideologice sau spirituale, survenite n perioada 1526-1541, cnd regatul Ungariei dispare de pe harta Europei. n capitolul despre istoriografie am grupat studiile att tematic ct i cronologic. Astfel, am expus n primul rnd studiile de specialitate despre Universitatea Saxon i institu iile s se ti din Transilvania ncepnd cu istoriografia critic din a doua jum tate a secolului al XIX-lea, pn n ziua de ast zi. Au fost expuse lucr rile ce trateaz districtele romne ti din Transilvania i apoi, n particular, cele ce trateaz districtele romne ti ale Branului, Rodnei, S li tei i T lmaciului. Izvoarele (edite i inedite) de diferite naturi (documentare, juridice, socoteli etc.), folosite n prezenta lucrare, au fost expuse ntr-un capitol separat, al turi de metodologia folosit . n capitolul 4., De la jurisdic ia s seasc la Universitate, am analizat formele de organizare juridic i administrativ a sa ilor din Transilvania i institu iile lor, de la colonizarea lor pn n a doua jum tate a secolului al XV-lea, cnd s-a constituit Universitatea Saxon . Am analizat pe rnd, n m sura n care acestea au fost instituite de 2

regalitatea maghiar , evolu ia juridic a celor patru autonomii s se ti din Transilvania i anume Sibiul i Cele apte Scaune, Cele Dou Scaune (Media i eica Mare) districtul Bra ovului i cel al Bistri ei. De asemenea am alc tuit lista cu toate a ez rile ce au compus comitatele, districtele i scaunele s se ti n evum mediu i epoca modern . n capitolul 5., Universitatea s seasc din Transilvania, am insistat asupra Diplomei Andreane din 1224, baza juridic a Universit ii Saxone i asupra etapelor de formare ale acesteia: n primul rnd uniformizarea juridic a celor patru autonomii juridice s se ti prin extinderea libert ilor andreane asupra lor, afirmarea comunit ii s se ti ca na iune politic a Transilvaniei, recunoscut ca atare prin fraterna unio de la C plna din 1437 i, nu n ultimul rnd participarea reprezentan ilor autonomiilor locale s se ti la edin ele de judecat ale Sibiului, ce reprezenta odat cu r spndirea libert ilor andreane, forul de judecat suprem. Am analizat diploma regelui Matia Corvinul din 1486 prin care recuno tea libert ile andreane pentru toate autonomiile locale s se ti i prin care s-a instituit, totodat , Universitatea Saxon . n acest capitol a fost prezentat evolu ia Universit ii n secolele XVI-XVII. n capitolul 6., Districte romne ti sub jurisdic ia Universit ii, am analizat mai nti problematica districtelor romne ti, prezentnd originea, evolu ia i institu iile lor. Am expus apoi cazurile concrete ale districtelor Bran, Rodna, T lmaciu i S li te (ini ial districtul Amla ului). Am urm rit statutul lor juridic i situa ia administrativ , mpreun cu institu iile lor, de la primele atest ri documentare pn n secolele XVI-XVII, cnd se aflau sub autoritate s seasc . Bine n eles, am insistat asupra circumstan elor n care cele patru districte romne ti au intrat sub autoritate s seasc n a doua jum tate a secolului al XV-lea. n anexa documentar am inclus, pe lng Andreanum i documentele prin care libert ile cuprinse n acesta au fost extinse asupra celorlalte autonomii locale, mai ales documentele prin care regalitatea a trecut sub autoritatea ora elor Bra ov, Bistri a i Sibiu districtele romne ti ale Branului, Rodnei, S li tei i T lmaciului. n Concluzii sunt cuprinse rezumativ capitolele lucr rii. Bibliografia este ntocmit dup normele Academiei Romne, avnd trei sec iuni: instrumente de lucru (dic ionare i bibliografii), izvoare (inedite i edite, grupate la rndul lor n izvoare diplomatice, narative, juridice i socoteli) i bibliografia (general i special ). i

Cuprins
1. Introducere. 2. Istoriografie. 2.1. Instrumente de lucru. 2.2. Lucr ri generale. 2.3. Lucr ri speciale. 3. Izvoare i metodologie. 3.1. Izvoare documentare. 3.2. Socotelile. 3.3. Metodologie. 4. De la jurisdic ia s seasc la Universitate. 4.1. Primos hospites regni. Date generale despre colonizarea sa ilor din Transilvania. 4.2. Greavii i rolul lor istoric. 4.3.Comitate, districte i scaune s se ti. Primele forme de organizare ale sa ilor din Trasnilvania. 4.3.1. Sibiul i Cele apte Scaune. 4.3.1.1. Sibiul de la comitat la scaun principal. 4.3.1.2. Scaunul Sibiu. 4.3.1.3. Scaunul Or tie. 4.3.1.4. Scaunul Sebe . 4.3.1.5. Scaunul Miercurea Sibiului. 4.3.1.6. Scaunul Nocrich. 4.3.1.7. Scaunul Cincu. 4.3.1.8. Scaunul Sighi oara. 4.3.1.9. Scaunul Rupea. 4.3.2. Cele Dou Scaune (Media 4.3.4. Districtul Bistri ei. 5. Universitatea s seasc din Transilvania. 5.1. Etape ale form rii. 4 i eica). 4.3.3. Comitatul sau districtul Bra ov ( ara Brsei).

5.1.1. Andreanum-ul, fundamentul juridic al Universit ii Saxone din Transilvania. 5.1.2. Uniformizarea juridic a comitatelor, scaunelor i districtelor s se ti, ca etap premerg toare a form rii Universit ii Saxone. Extinderea libert ilor andreane asupra comitatelor, scaunelor i disrictelor s se ti. 5.1.3. De la natio la universitas. Sa ii ca na iune politic a Transilvaniei medievale. 5.1.4. Sibiul ca instan suprem de judecat a sa ilor de pe fundus regius. 5.2. Documentul oficial al constituirii Universit ii Saxone din Trnsilvania, emis de regele Matia Corvinul n anul 1486. Documente premerg toare. 5.3. Evolu ia n epoca princiar . 6. Districte romne ti sub jurisdic ia Universit ii. 6.1. Problematica districtelor romne ti. 6.2. Districtul Branului sub jurisdic ia Bra ovului. 6.3. Districtul Rodnei sub jurisdic ia Bistri ei. 6.4. Scaunele filial T lmaciu i S li te sub autoritatea Sibiului. 7. Concluzii. 8. Anexe documentare. Bibliografie.