Sunteți pe pagina 1din 300

COMPLEXUL MUZEAL NAIONAL MOLDOVA IAI

MUZEUL DE ISTORIE A MOLDOVEI

CERCETRI ISTORICE
(SERIE NOU)

XXXIII
2014

IAI
2014

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

COMITETUL DE REDACIE
Lcrmioara STRATULAT (redactor ef)
Senica URCANU
Sorin IFTIMI
Tamilia-Elena MARIN
Ioan IACU
Zamfira PUNG
Mriuca-Diana VORNICU (secretar de redacie)
Adriana MIRON (secretar de redacie)
Traduceri revizuite/realizate
Simona POSTOLACHE
Tehnoredactare
Loredana SOLCAN
Grafic copert
Ctlin HRIBAN

Adresa redaciei
Complexul Muzeal Naional Moldova Iai
Muzeul de Istorie a Moldovei
Piaa tefan cel Mare i Sfnt, nr. 1
Iai, RO-700028
Telefon/Fax: 040232218383
e-mail: cercetari.istorice@yahoo.com

ISSN 1453-3960

EDITURA PALATUL CULTURII


Iai

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SUMAR
SOMMAIRE CONTENTS INHALT
ABREVIERI Abbreviations Abreviations - Abkurzungen.........................
Julia BRAUNGART, The Music-Note Linear Pottery Culture in
Eastern Romania: Proposal for a Relative Chronology/ Cultura
ceramicii liniare cu capete de note muzicale n estul Romniei:
propunere pentru o cronologie relativ.
Vasile DIACONU, Ioan MITREA, Mrturii arheologice provenite din
dou aezri ale dacilor liberi aflate n zona subcarpatic a
Neamului/ Archaeological Testimonies Coming from Two
Settlements of the Free Dacians in the Subcarpathian Area of Neam
County................................................................................................................
Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER, The Feudal Ceremony
of Colomeea/Koomyja (september 12th 1485). Notes on the
Moldavian Heraldry and Vexillology during the Reign of Prince
Stephen the Great/ Ceremonia feudal de la Colomeea/Kolomyja (12
septembrie 1485). Note asupra heraldicii i vexilologiei moldoveneti n
timpul domniei lui tefan cel Mare..................................................................
Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M, Stove Tiles Ornamented
with less Known Decorative Motifs: the Lion, the Dragon and
the Knight/ Cahle ornamentate cu motive decorative mai puin
cunoscute: leul, dragonul i cavalerul.............................................................
Violeta-Anca EPURE, Organizare bisericeasc, credine, superstiii i
obiceiuri n Principatele Romne n viziunea consulilor i
cltorilor francezi prepaoptiti/ Lorganisation de lglise, les
croyances, les superstitions et les coutumes dans les Principauts
Roumaines dans la vision des consuls et des voyageurs franais avant la
rvolution de 1848..
Manole BRIHUNE, Distribuirea locurilor de cimitir la nceputul
secolului al XIX-lea: Iai, Chiinu i Bucureti/ The
Distribution of Cemetery Sites in the Early 19th Century: Iai,
Chiinu and Bucureti..

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

43

57

79

101

125

Sorin IFTIMI, Anton Kauffman, un pictor vienez n rile Romne


(1840-1845)/ Anton Kauffman, a Viennese Painter in the
Romanian Countries (1840-1845).
Liliana CONDRATICOVA, Arta metalului n a doua jumtate a
secolului al XIX-lea: meteri, ateliere, obiecte din metale
preioase i comune/ The Art of Metal during the Second Half of the
19th Century: Artisans, Objects Made of Precious and Common
Metals..
Sebastian-Drago BUNGHEZ, Parlamentul i politica extern a
Romniei n ajunul Primului Rzboi Mondial (februarie-iunie
1914)/ Romanias Parliament and Foreign Policy in the Eve of the First
World War (February-June 1914) ...
Narcis Dorin ION, Familia Berindei. Portretul unor aristocrai ai
spiritului. Convorbiri cu academicianul Dan Berindei/ The
Berindei Family. The Portrait of some Aristocrats of the Spirit. Interviews
with the Academician Dan Berindei

137

177

191

213

Recenzii. Note de lectur (Book Reviews)


Constantin PREOTEASA, Ciprian-Dorin NICOLA (eds.), Limpact anthropique
sur lenvironnement durant le no-nolithique du sud-est de lEurope // In
honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis,
XXXI, Piatra-Neam, 2014, 314 p. (Vasile DIACONU)..................................
Sawomir Kadrow (ed.), with the editorial cooperation of Elbieta TrelaKieferling, Bilcze Zote. Materials of the Tripolye Culture from the Werteba
and the Ogrd Sites, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie,
tom V, Cracovia, 2013, 324 p. (Loredana SOLCAN)..
Mirela VERNESCU, Brganul n preistorie (circa 3500-1200 a. Chr.). Perioada
de tranziie de la eneolitic la epoca bronzului i epoca bronzului, Editura
Istros, Brila, 2013, 304 p. (Vasile DIACONU)..................................................
Radu Ota, De la canabele legiunii a XIII-a Gemina la municipium Septimium
Apulense, Editura Altip, Alba Iulia, 2012, 255 p. (Ioan OPREA).....................

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

283

286

290
294

ABREVIERI
ABBREVIATIONS - ABREVIATIONS - ABKURZUNGEN
AAC

Acta Archaeologica Carpathica, Polska Akademia Nauk,


Oddzia w Krakowie, Komisja Archeologiczna,
Krakowie.

AARMSI

Analele Academiei Romne. Memoriile Seciunii Istorice,


Bucureti.

AIIAI/AIIX

Anuarul Institutului de Istorie i Arheologie Iai/Anuarul


Institutului de Istorie A. D. Xenopol, Iai.

Albina Romneasc

Albina Romneasc. Gazet administrativ i politicoliterar, Iai.

AMM

Acta Moldaviae Meridionalis, Anuarul Muzeului


Judeean tefan cel Mare, Vaslui.

AMMSS

Acta Musei Moraviae Scientiae Sociales, Moravian


Museum, Brno.

AMN

Acta Musei Napocensis, Muzeul Naional de Istorie a


Transilvaniei, Cluj-Napoca.

AMNP.A

Acta Musei Nationalis Pragae. Rada A, Historie,


Nrodn Muzeum, Praha.

AMT

Acta Musei Tutovensis, Muzeul Vasile Prvan, Brlad.

ANIC

Arhivele Naionale Istorice Centrale, Bucureti.

ANRM

Arhiva Naional a Republicii Moldova, Chiinu.

AP

Analele Putnei, Centrul de cercetare i documentare


tefan cel Mare, Mnstirea Putna.

ArhGen

Arhiva Genealogic, Academia Romn. Comisia de


Heraldic, Genealogie i Sigilografie, Iai.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ArhMold

Arheologia Moldovei, Academia Romn. Institutul de


Arheologie Iai.

AUI

Analele tiinifice ale Universitii A. I. Cuza din Iai,


Iai.

BAR Int. Ser.

British Archaeological Reports. International Series,


Oxford.

BCMI

Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, Bucureti.

Carpica

Carpica, Muzeul Judeean de Istorie Iulian Antonescu,


Bacu.

CCAR

Cronica cercetrilor arheologice din Romnia, CIMEC,


Bucureti.

CercIst S. N.

Cercetri Istorice (serie nou), Muzeul de Istorie a


Moldovei, Iai.

DIR

Documente privind istoria Romniei, seria A, Moldova;


seria B, ara Romneasc, Bucureti.

DRH

Documenta Romaniae Historica, seria A, Moldova; seria


B, ara Romneasc, Bucureti.

Hierasus

Hierasus. Anuarul Muzeului Judeean Botoani, Muzeul


Judeean Botoani.

MCA

Materiale i Cercetri Arheologice, Bucureti.

MemAntiq

Memoria Antiquitatis, Acta Musei Petrodavensis, Muzeul


de Istorie i Arheologie Piatra-Neam.

MIA

Materialy i issledovanija po archeologii SSSR, MoscovaLeningrad.

Monumentul

Monumentul - Tradiie i Viitor, lucrrile Simpozionului


Naional Monumentul - Tradiie i Viitor, Iai.

Pamtky archeologick

Pamtky archeologick, Archeologick stav Akademie


vd esk republiky, Praha.

Pontica

Pontica, Muzeul de Istorie Naional i Arheologie


Constana.

Peuce

Peuce, Institutul de Cercetri Eco-Muzeale Tulcea.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PZ

Praehistorische Zeitschrift, Freie Universitt, Institut fr


Prhistorische Archologie, Berlin.

RSEE

Revue des tudes Sud-Est uropenes, Institutul de Studii


Sud-Est Europene, Bucureti.

RI

Revista Istoric, Institutul de Istorie Nicolae Iorga,


Bucureti.

RIR

Revista istoric romn, Bucureti.

RMMMIA

Revista Muzeelor i Monumentelor. Monumente Istorice i


de Art, Bucureti.

RRH

Revue roumaine d'histoire, Bucureti.

SASTUMA

Saarbrcker
Studien
Altertumskunde, Bonn.

SCIA

Studii i cercetri de istoria artei. Seria Art plastic,


Bucureti.

SCIV(A)

Studii i cercetri de istorie veche (i arheologie), Institutul


de Arheologie Vasile Prvan, Bucureti.

SCN

Studii i Cercetri de Numismatic, Institutul de


Arheologie Vasile Prvan, Bucureti.

SlovArch

Slovensk archeolgia,
Bratislava.

Suceava

Suceava, Anuarul Muzeului Bucovinei, Suceava.

Tyragetia

Tyragetia, Muzeul Naional de Arheologie i Istorie a


Moldovei, Chiinu.

UISPP

Union Internationale des Sciences Prhistoriques et


Protohistoriques.

und

Slovensk

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Materialien

akadmia

zur

vied,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 9-42

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN


EASTERN ROMANIA: PROPOSAL FOR A RELATIVE
CHRONOLOGY

Julia BRAUNGART1

Keywords: Late Neolithic, Music-note Linear Pottery culture, Eastern


Romania, Chronology, Quantitative methods.
Cuvinte cheie: Neolitc trziu, cultura ceramicii liniare cu capete de note
muzicale, estul Romniei, cronologie, metode cantitative.

1. Introduction
The late Neolithic Music-note Linear Pottery culture in Romania
developed from the Linear Pottery culture in southwestern Slovakia and
diffused to eastern Romania across Moravia, the southeastern marginal areas
of Poland and the western part of Ukraine. In all mentioned areas, the
ceramics have an ornamentation of incised lines with little dimples which
remind us of noteheads2. In Romania, the stratigraphical relation between
the Music-note Linear Pottery and the Starevo-Cri culture was first
demonstrated by M. Petrescu-Dmbovia who discovered that in Perieni, the
Music-note Linear Pottery layer overlaps the one of the Starevo-Cri
culture3. Independent chronologies for the Music-note Linear Pottery

Freie Universitt, Berlin.


Concerning the decoration of the pottery, the term notehead will be used
instead of dimple.
3
M. Petrescu-Dmbovia, Sondajul stratigrafic de la Perieni, in MCA, III, 1957,
p. 65.
2

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
10

culture in Romania were established by E. Coma4, S. Marinescu-Blcu5 and


N. Ursulescu6. The latter succeeded in incorporating the Romanian sherds
into the local chronological scheme by J. Pavk after comparing them with
findings from southwestern Slovakia7.
In the following, an attempt will be made to chronologically structure
the Music-note Linear Pottery culture in Romania with the aid of statistical
methods (seriation and correspondence analysis). Analogue discoveries for
the respective groups, formed by the correspondence analysis, based on
Ursulescus method will be searched afterwards in southwestern Slovakia,
Moravia, southeastern Poland and Ukraine, in an attempt to create an
independent chronology.
Due to the low number of features, a seriation and correspondence
analysis of the vessel units seem to be the methods which produce the best
results.
2. The material
The ceramics8 which were analysed come from different sites in
eastern Romania (map I). The biggest part - twelve sites - is located in the
Moldova region (Ciurea, Dneti, Glvnetii Vechi, Iai-Munteni, Isaiia,
Larga Jijia, Mihoveni, Perieni, cheia-Silite, Traian, Trpeti, VlceleleGureanca). Moreover, pottery from four sites in eastern and central
Transylvania (Cipu-I.C.I.A., Cipu-Gr, Hrman, Rupea), from five sites
in Muntenia (Cernica, Dudeti, Ghinoaica, Sudii, Vadu Soreti) and one
site in Oltenia (Vdastra) was also considered. However, the ceramics from
4

E. Coma, Quelques nouvelles donnes sur la culture cramique rubane en


territoire roumain, in: F. Ieno, J. Makkay (eds.), Die aktuellen Fragen der Bandkeramik, a
Vonaldiszes Keramia Idoszeru Kerdesei, Szkesfehrvr, 1972, p. 177.
5
S. Marinescu-Blcu, Aspects tardifs de la civilisation cramique rubane et sa
contribution la gense de la civilisation Precucuteni, in PZ, 46, 1971, 1, p. 34; Eadem,
Trpeti. From Prehistory to History in Eastern Romania, BAR Int. Ser. 107, Oxford, p. 16.
6
N. Ursulescu, Contribuii privind evoluia culturii ceramicii liniare pe teritoriul
Moldovei, in ArhMold, XIII, 1990, p. 35.
7
For the detailed work of N. Ursulescu see: N. Ursulescu, Contribuii privind
Neoliticul i Eneoliticul din regiunile est-carpatice ale Romniei, Iai, 2000, p. 276.
8
Besides the pottery from Isaiia, the ceramic analysis is based on figures from the
literature.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


11

the western part of Transylvania belong to the Alfld Linear Pottery


whereupon the Apuseni Mountains are seen as the geographic border9.
Currently, six of these sites can be seen as possible settlements
(Glvnetii Vechi10, Mihoveni11, Traian12, Trpeti13, Isaiia14, Sudii15)
because of the house remains which were discovered there; in two cases
(Dneti16, Cipu-Gr17), the feature situation is not clearly resolved. The
only grave from Cipu-I.C.I.A. probably belongs to the Music-note Linear
Pottery culture18.
Fine ware as well as medium-fine ware was researched in the ceramic
analysis. The surface of the fine pottery is mostly burnished or polished. The
use of a slip is rather seldom (fig. 16/4). In the majority of cases, the firing
process produced gray colours, but black and yellow discolourings can
appear. Tempering is not typical for the fine ware, but sometimes fine sand19
as well as grog and grit20 were added. There are only few differences between

Z. Maxim, Neo-Eneoliticul din Transilvania. Date arheologice i matematicostatistice, Cluj-Napoca, 1999, p. 68.
10
E. Coma, Aezarea culturii cu ceramic liniar de la Glvnetii Vechi, in
Hierasus, 5, 1994, p. 65.
11
N. Ursulescu, op. cit., 2000, p. 221-236.
12
H. Dumitrescu, antierul arheologic Traian (1954) (r. Buhui, reg. Bacu), in
SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 462-469.
13
S. Marinescu-Blcu, op. cit., 1981, p. 8-23.
14
N. Ursulescu et alii, Isaiia, com. Rducneni, jud. Iai. Punct: Balta Popii, in
CCAR. Campania 2001, Bucureti, 2002, p. 161; N. Ursulescu et alii, Isaiia, com.
Rducneni, jud. Iai. Punct: Balta Popii, in CCAR. Campania 2004, Bucureti, 2005,
p. 188.
15
V. Teodorescu, Date preliminare privind cultura cu ceramic liniar pe teritoriul
de la sud de Carpai al Romniei, in SCIV, 17, 1966, 2, p. 223.
16
M. Petrescu-Dmbovia, E. Zaharia, Sondajul arheologic de la Dneti (r. Vaslui),
in MCA, VIII, 1962, p. 49-51.
17
N. Vlassa, Cultura ceramicii liniare n Transilvania, in SCIV, X, 1959, 2, p. 242.
18
Ibidem, p. 240.
19
N. Ursulescu, op. cit., 1990, p. 16.
20
A. Alexandrescu et alii, Raport asupra spturilor de la Hrman, jud. Braov
(1961-1970), in MCA, X, 1973, p. 242.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
12

the fine and the medium-fine ware concerning the temper size and the
partially added organic material21.
As mentioned above, the decoration consists of incised lines forming
rectilinear and curvilinear patterns supplemented by the noteheads (fig. 1618). A detailed description of the different ornamentations follows in section
4.
3. Method
The characteristics which a vessel possesses at its fabrication time can
be considered as coeval. Thus, vessels with at least two attributes can be seen
as closed findings, which are subjected to the same laws as graves. It is
assumed that graves which have similar burial objects must be temporally
close. Thus, vessels with a comparable decoration must be created around the
same time. So, sherds with no less than two characteristics can be used in the
following analysis as significant objects.
If the statistical methods (seriation and correspondence analysis) sort
the vessel fragments according to similarities, these similarities must be
traced back to the shape or decoration of the vessel for the present. Future
research can establish if these congruences depend on chronological, social or
regional causes.
4. Characteristic system
4.1. Vessel typology (a)
Regarding the vessel shapes, a differentiation was made between bowls
(a1), almost hemispherical vessels (a2) and biconical vessels (a3) (fig. 1).
Besides, it was observed that there are retracted, straight and wide rims.
a1
bowl
a2
almost hemispherical vessel22
a3
almost biconical vessel23
aa
retracted rim
ab
straight rim
ac
wide rim
21

N. Ursulescu, op. cit., 1990, p. 16.


See Ibidem, 1a, b.
23
See Ibidem, 2a, b.
22

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


13

4.2. Characteristic analysis of the ornamentation systems


The analysis of the vessel decorations was made according to the
method used by M. Strobel to structure the Eastern Linear Pottery culture24.
It is a convenient method for the characteristic analysis of the ornamentation
of the Music-note Linear Pottery culture in Romania. Thus, the decoration
was separated into different disposition zones; because of the fragmentation
level of the pottery, it made sense to differ only between rim- and main
decoration. Further characteristics are the existence of special motifs, the
notehead shape and the vertical row of the noteheads between rim- and main
ornamentation.
4.2.1. The rim decorations (b)
The rim decoration consists of incised lines which run horizontally
below the lip. Their number differs from one to four (b1-b4). In exceptional
cases, more lines or different rim motifs appear. Moreover, there are sherds
with no rim ornamentation (bk) and an indeterminable number of lines
(b0). The position of the noteheads within the rim ornamentation also
seems to be important (ba). They can either run vertically (baa) i.e. one on
each line among one another or randomly (bab); little space between the
noteheads (bac) is also a criterion.
b
characterized by horizontally running lines (fig. 2)
b0
number of lines not determinable
b1
one line25
b2
two lines26
b3
three lines27
b4
four lines28
bk
no rim ornamentation
ba
explained by the position of the noteheads (fig. 3)
baa
with vertically running noteheads
bab
with randomly running noteheads
24

M. Strobel, Ein Beitrag zur Gliederung der stlichen Linienbandkeramik. Versuch


einer Merkmalsanalyse, in SASTUMA, 4/5, 1995/1996, 1997.
25
See N. Ursulescu, op. cit., 1990, A1b.
26
See Ibidem, A1a.
27
See Ibidem, A1a.
28
See Ibidem, A1c.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
14

bac
with little space between the noteheads
4.2.2. The main ornamentations (c)
Two apparent groups emerge within the main decoration styles. The
first main style group includes curvilinear motifs (c1), while the second
consists of rectilinear patterns (c2). Both groups were placed on the central
zone of the vessel where they usually do not appear together. Furthermore,
the position of the notehead in the respective motif attracts interest (ca).
Here, the position in the angles (caa) in rectilinear patterns and the siting in
the apexes (cab) in curvilinear motifs were in evidence. It was also important
if the noteheads were placed on the lines (cac) i.e. not in the angles or
apexes or on the end of a line (cad).
a. Curvilinear main decoration styles (c1)
The curvilinear main ornamentations split into five different motifs
which can be subdivided on the basis of the number of lines they were built
of. In certain cases, the number of lines was not determinable or a motif only
appeared with a particular number of lines.
c1
curvilinear motifs (fig. 4)
c101 arcs hanging into each other29
c1011 unilinear arcs hanging into each other
c1012 arcs consisting of two lines hanging into each other
c1013 arcs consisting of three lines hanging into each other
c1010 number of lines not determinable
c102 standing arcs30
c1021 unilinear standing arcs
c1022 standing arcs consisting of two lines
c1023 standing arcs consisting of three lines
c1020 number of lines not determinable
c103 hanging arcs31
c1032 hanging arcs consisting of two lines
c1033 hanging arcs consisting of three lines
c1030 number of lines not determinable
c104 double arcs
29

See Ibidem, A10a, c.


See Ibidem, A10e.
31
See Ibidem, A10d.
30

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


15

c105 hanging arcs with wide ends


c1053 hanging arcs with wide ends consisting of three lines
b. Rectilinear main decoration styles (c2)
There are almost twice as many varieties of the rectilinear main
decoration styles as curvilinear patterns. As before, a differentiation was
made regarding the number of lines. However, for the analysis, a
determination of line numbers was not important in half of the patterns.
c2
rectilinear patterns (fig. 5)
c201 angular band
c2011 angular band consisting of one line32
c2012 angular band consisting of two lines33
c2013 angular band consisting of three lines34
c2010 number of lines not determinable
c202 alternately hanging and standing angles
c2021 alternately hanging and standing angles consisting of one
line35
c2023 alternately hanging and standing angles consisting of
three lines
c2020 number of lines not determinable
c203 branch motif36
c204 hanging angles
c2041 hanging angles consisting of one line
c2042 hanging angles consisting of two lines
c2043 hanging angles consisting of three lines
c2040 number of lines not determinable
c205 cross pattern
c206 rectangular motif
c207 horizontal lines
c208 vertical lines37
32

See Ibidem, A2d.


See Ibidem, A3b.
34
See Ibidem, A3b.
35
See Ibidem, A2a.
36
See Ibidem, 2k.
37
See Ibidem, A8b.
33

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
16

c209 diagonal lines


c. The position of the noteheads (ca)
The position of the noteheads differs within the main motifs. Thus,
concerning the rectilinear patterns, the notehead was placed either exactly on
their edges (caa) meaning where two lines come together forming an angle
or on the line (cac). The latter also applies to the curvilinear patterns.
Besides, the notehead can be placed in the apex (cab) meaning the middle of
an arc. In both categories, the notehead was used at the end of a line (cad).
ca
characterized by the position of the notehead within the main motif
(fig. 6)
caa
on the edges
cab
in the apex
cac
on the line
cad
at the end of a line
d. The shape of the noteheads (d)
Four different types of noteheads could be observed. The common
shape is the round notehead (da), but oval varieties (db) are not uncommon
either. Triangular noteheads (dc) rather constitute an exception, while
stroke-shaped ones only appear in Vdastra.
d
defines the shape of the noteheads (fig. 7)
da
round
db
oval
dc
triangular
4.2.3. The occurence of special motifs (e)
Motifs which appear on a vessel unit beside the usual main or rim
decoration and do not belong to the proposed system of ornamentation were
described as special motifs. There are motifs in the shape of upwardly open
angles, rows of noteheads, randomly placed noteheads, short incised lines
which run parallel to the lines of the main motif and cross patterns which
were incised on the bottom of the vessel.
e
special motif
4.2.4. Vertical row of noteheads between main and rim decoration (f)
As another characteristic, the vertical row of noteheads belonging to
the rim and main decoration was included in the analysis because it is a
noticeable element of the pottery of the eliezovce group in southwestern

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


17

Slovakia. Some sherds of the Music-note Linear Pottery present the same
detail. Therefore, it could possibly be seen as a suitable factor in determining
the chronological position of certain vessel units.
f
characterized by a vertical row of the noteheads between rim and
main ornamentation (fig. 8).
5. Correspondence analysis and seriation
Altogether, the research included 513 fine and medium-fine ware
sherds out of which 181 could be used for the analysis. After the
correspondence analysis (fig. 9) and seriation (fig. 10) were made on the raw
data, the features which appear too often were taken out consecutively in
eight steps because they would affect the final result.
These features are: 1. Round notehead (da); 2. Retracted edge (aa);
Notehead at the end of the line (cad); 3. Almost biconical vessel (a3);
Notehead on the line (cac); 4. Almost hemispherical vessel (a2); 5. Little
space between the noteheads in the rim decoration (bac); 6. Vertically
running noteheads in the rim decoration (baa); Vertical row of noteheads
between rim and main ornamentation (f); 7. Special motif (e); 8. Notehead
on the egdes (caa) and in the apex (cab) of the main motif.
Due to the removal of the mentioned charactersitics, the rectangular
motif (c206), the hanging arcs consisting of three lines (c1033) and the
horizontal lines (c207) also fall out of the analysis because of too little
characteristic combinations.
Evaluation
After all frequent characteristics had been taken out, the
correspondence analysis shows the following pattern: the order of the vessel
units is L-shaped and reminds us of a parabola (fig. 11; 12). Eight groups can
be pointed out and each group can be related to certain decoration styles and
rim models (fig. 12).
The first group (green) includes vessel units whose specific feature is
the absence of the rim ornamentation (bk). Within this group, different
main decoration styles become apparent: the cross pattern (c205), alternately
hanging and standing angles (c2020), the angular band (c2010, c2012),
hanging arcs with wide ends consisting of three lines (c1053) and standing

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
18

arcs consisting of one (c1021) and two lines (c1022). Moreover, the bowl
(a1) and the wide rim (ac) appear.
The following group (brown) combines a part of the main decoration
styles from the first group (green) - c205, c2020, c1053 - with the rim
ornamentation of an indeterminable number of lines (b0).
The red group, which already leads over to the central point cloud,
includes vessel units whose specific main decoration consists of standing arcs
(c102). There are unilinear (c1021) as well as bilinear (c1022) arcs.
Concerning the rim ornamentation, the latter are combined with two (b2),
three (b3) or an indeterminable number (b0) of rim lines, while the former
only appears with three horizontal lines (b3). Furthermore, the bilinear
angular band (c2012) exists in combination with two (b2) or three (b3) rim
lines, the wide rim (ac) and the triangular notehead (dc). The branch pattern
(c203) appears together with two rim lines (b2) and the wide rim (ac). Thus,
the red group includes characteristics which are contained in the preceding
(green) as well as in the following group (white).
The central point cloud (white) combines, like the preceding red
group, vessel fragments with two (b2), three (b3) and an indeterminable (b0)
number of rim lines, but to a great extent without including the
characteristics of the green group. Three rim lines (b3) are in combination
with the interleaved hanging arcs consisting of three lines (c1013), the
alternately hanging and standing angles made of three lines (c2023), the
standing arcs composed of three lines (c1023), the bilinear hanging angles
(c2042), the double angular band (c2012), the interleaved hanging arcs made
of two lines (c1012), the unilinear alternately hanging and standing angles
(c2021) and the unilinear angular band (c2011). Moreover, three rim lines
are connected to the hanging arcs (c1030), the angular band (c2010), the
double-arcs (c104) and the hanging angles (c2040).
Together with two rim lines (b2) the following characteristics appear:
the interleaved hanging arcs composed of three lines (c1013), the alternately
hanging and standing angles consisting of three lines (c2023), the triple
angular band (c2013), the hanging arcs with wide ends composed of three
lines (c1053), the standing arcs made of three lines (c1023), the bilinear
hanging angles (c2042), the double angular band (c2012) and the interleaved
hanging arcs consisting of one and two lines (c1011, c1012). Also, the

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


19

hanging arcs (c1030), the standing arcs (c1020), the branch pattern (c203),
the double-arcs (c104), the angular band (c2010) and the interleaved
hanging arcs (c1010) are combined to the rim ornamentation of two lines
(b2).
The rim decoration of an indeterminable number of lines (b0) appears
together with the interleaved hanging arcs made of three lines (c1013), the
standing arcs composed of three lines (c1023), the bilinear interleaved
hanging arcs (c1012) and the unilinear interleaved hanging arcs (c1011).
Moreover, the alternately hanging and standing angles (c2020), the hanging
angles (c2040), the standing arcs (c1020), the interleaved hanging arcs
(c1010), the hanging arcs (c1030), the angular band (c2010) and the branch
pattern (c203) are combined with the rim ornamentation of an
indeterminable number of lines (b0).
The white group further includes the oval notehead (db), which can
be assigned more frequently to the interleaved hanging arcs made of two and
three lines (c1012, c1013) than to any other motif. The same also applies to
the triangular notehead (dc). The straight (ab) and the wide (ac) rimshape
appear in this group as well.
Characteristic of the yellow group is the rim ornamentation consisting
of four lines (b4). It is combined with the triple angular band (c2013) as well
as with the hanging angles composed of three lines (c2043).
The latter is also characteristic of the black group, which is located
between the central point cloud and the yellow group. It presents a
connection between both groups by linking the hanging angles made of three
lines (c2043) with the rim decoration of three lines (b3).
The blue group can be separated into two subgroups, a and b, on the
basis of the number of rim lines. Thus, the vessel units of the blue group a
have clearly one rim line (b1), while the number of rim lines of the blue
group b is not determinable (b0). The main decoration styles of the blue
group consist of vertical (c208) and diagonal (c209) lines. The bilinear
hanging arcs (c1032) and the oval notehead (db) appear only in the blue
group a. The orange group is clustered parallel to the blue group. On the one
hand, it contains the bilinear hanging arcs (c1032) in combination with
three rim lines (b3) and straight rim (ab) and on the other hand the

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
20

interleaved hanging arcs consisting of three lines (c1013) together with one
rim line (b1) and the straight rim (ab).
6. Proposal for a chronological scheme of the Music-note Linear
Pottery culture in Romania
In an attempt to establish a chronological system for the Music-note
Linear Pottery in Romania, the groups created on the basis of ornamentation
will be incorporated into the chronological schemes already developed
(southwestern Slovakia, Moravia, southeastern Poland, western Ukraine).
The green group, which is especially characterized by the absence of
rim ornamentation (bk), shows similarities to the decorations of the first and
second phases of the Music-note Linear Pottery in its distribution area. The
absence of the rim decoration (bk) and the standing arcs (c1021, c1022) exist
in the southwest Slovakian early phase38, in phase I,1 in southeastern
Poland39 and in phase IIa1 in Moravia40, while the cross motif (c205) in
southwestern Slovakia appears starting from the middle phase41.The same
applies to the angular band (c2010, c2012), which appears in southwestern
Slovakia in the middle phase and in Moravia from phase IIa242.
The brown group combines the cross motif (c205) with an
indeterminable number of rim lines (b0); its analogies could be seen in the
middle phase of southwestern Slovakia43.
The red group which connects the standing arcs (c1021, c1022) and
the angular band (c2012) with two or three rim lines (b2, b3) does not only
have parallels in the early phases in southwestern Slovakia, Moravia and

38

J. Pavk, Chronologie der eliezovce-Gruppe, in SlovArch, XVII, 1969, fig. 1/1-3;

2/14.
39

J. K. Kozowski, ber die Untersuchungen der stlichen Peripherien der LinienBandkeramik-Kultur, in AAC, XIV, 1974, fig. 14/2, 8.
40
Z. im, Nstin relativn chronologie kultury s linern keramiky na Morav.
Poznmky k vvoji vzdobnho stylu. Zur relativen Chronologie der Linearbandkeramik in
Mhren. Bemerkungen zur Entwicklung des Zierstils, in AMMSS, LXXXIII, 1998, fig. 4/7,
12.
41
J. Pavk, op. cit., 1969, fig. 4/1.
42
See footnotes 45 and 46.
43
J. Pavk, op. cit., 1969, fig. 4/1.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


21

southeastern Poland because of the standing arcs (c1021, c1022)44, it also has
parallels in the middle and late phase of the younger Linear Pottery culture
and the early phase of the eliezovce group in southwestern Slovakia45, in the
Moravian phases IIa2, IIb and IIc46, in the phases I,2, I,3 and II,A in
southeastern Poland47 as well as in the phases II and III in the Ukraine48on
the basis of the rim lines (b2, b3) or the angle band (c2012).
Similary, some elements of the white group correspond with
characteristics of the middle and late phase as well as with those of the early
phase of the eliezovce group in southwestern Slovakia and of the
contemporaneous phases from the distribution area. So, the interleaved
hanging arcs (c1011, c1012, c1013, c1010) build the most characteristic
motif beside the rim ornamentation consisting of two (b2) and three (b3)
lines in the white group. These ornamentations have analogies in
southwestern Slovakia (middle and late phase of the younger Linear Pottery
culture and early phase of the eliezovce group)49, Moravia (IIa2, IIb, IIc)50,
southeastern Poland (I,2, I,3, II,A)51 and Ukraine (II, III)52. Likewise, the
angular band (c2012, c2010) appears as a common element and has its
parallels in the middle and late phase of the younger Linear Pottery culture
and the early phase of the eliezovce group in southwestern Slovakia as well
as in the Moravian phase IIa2, IIb and IIc and in the phase II in the
44

See footnotes 38, 39, 40.


Rim lines: J. Pavk, op. cit., 1969, fig. 3; 6; 13; angle band: Ibidem, fig. 3/11;
10/12; 15/18.
46
Rim lines: Z. im, op. cit., 1998, fig. 5/2; 6/15; 8/2; angle band: Ibidem, fig.
5/1; 11/1; 8/11.
47
Rim lines: J. K. Kozowski, op. cit., 1974, fig. 18-20.
48
Rim lines: N. S. Kotova, Neolithization in Ukraine, BAR Int. Ser. 109, Oxford,
2003, fig. 88-89; angle band: E. K. erny, Istorii na selnijaeneolitieskogovremeni v
srednem Podnestrovja, MIA 102, 1962, fig. 7/31, 33.
49
Interleaved hanging arcs: J. Pavk, op. cit., 1969, fig. 5/7-8; 6/7; 16/1; rim lines:
see footnote 45.
50
Rim lines: see footnote 46; interleaved hanging arcs: Z. im, op. cit., 1998,
fig. 6/1, 2.
51
Interleaved hanging arcs: J. K. Kozowski, op. cit., 1974, fig. 18/2, 5; 20/ 1, 7; rim
lines: see footnote 47.
52
Interleaved hanging arcs: N. S. Kotova, op. cit., 2003, fig. 88, 4; E. K. erny,
op. cit., 1962, fig. 7/9; 10/4; rim lines: see footnote 48.
45

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
22

Ukraine53. The hanging arcs (c1030) are reflected in the decoration of the
late phase in southwestern Slovakia54. Possible analogies to the double-arcs
(c104) could exist in the middle phase in southwestern Slovakia55, whereas
the oval shape of the notehead (db) could already point to the beginning of
the eliezovce group56. The branch pattern (c203), which only appears in
Trpeti57, has analogies to a fragment from the southwest Slovakian site of
Baj58 which is related to the early phase of the eliezovce group.
The characteristic of the straight rim (ab) from the orange group
could correspond to the horizon of the late phase in southwestern Slovakia59.
The decoration styles of the blue group do not agree with the
ornamentations from the relevant regions. However, the decoration of one
rim line (b1) is a characteristic for all early phases of the Music-note Linear
Pottery60. This fact stands in contrast to the following proposed hypothesis:
the ornamentation of one rim line (b1) appears with the vertical (c208) and
the diagonal lines (c209) which do not have any correspondence in the
distribution area. The pottery with influences from the eliezovce group61
existing only in Trpeti makes clear that at this stage there either did not
exist anymore relations to the original regions of the Music-note Linear
Pottery or they were too weak. Therefore, the decoration of vertical (c208)
and diagonal lines (c209) in connection with one rim line could be an
independent Romanian development that dispersed in a late phase when the
contact to the other regions hardly existed any longer.
Furthermore, it stands out that the motif of the horizontal lines
(c207), which was eliminated from the analysis because of too few
characteristic combinations, appears in Traian and Trpeti next to an
53

See footnotes 45, 46, 48.


J. Pavk, op. cit., 1969, fig. 6/2; 8/9.
55
Ibidem, fig. 3/7.
56
Ibidem, fig. 13/16; 15/18; 16/5.
57
S. Marinescu-Blcu, op. cit., 1981, fig. 28/11.
58
J. Pavk, op. cit., 1969, fig. 12/10.
59
Ibidem, fig. 8/6, 7, 8.
60
Ibidem, fig. 2/8-9; Z. im, op. cit., 1998, fig. 4/5, 7; J. K. Kozowski, op. cit.,
1974, fig. 14/1, 4; N. S. Kotova, op. cit., 2003, fig. 87.
61
S. Marinescu-Blcu, op. cit., 1981, fig. 27/9; 28/4; 29/6.
54

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


23

ornamentation of rows of dots62. Analogies to these dot rows can be found in


the Ukrainian site of Niezwiska where the horizontal lines (c207) appear at
the same time63. This decoration of rows of dots is found in Trpeti next to
ceramics influenced by the eliezovce group. Besides, it has analogies in
rka as well64. All of the previously mentioned facts could indicate that the
decoration of dots is a late element within the Music-note Linear Pottery.
Thus, the coexistence of the rows of dots and the horizontal lines (c207) in
the sites of Trpeti, Traian and Niezwiska could likewise give the horizontal
lines (c207) a late position within the Music-note Linear Pottery. In Perieni,
Isaiia and Trpeti, the horizontal lines (c207) appear along with the vertical
(c208) and diagonal lines (c209), possibly supporting the proposed
hypothesis.
Another motif, which fell out of the analysis, the rectangular pattern
(c206), appears both in Perieni and Glvnetii Vechi. Its parallels are placed
in the southeast Polish phase I365. From the same chronological horizon are
the cross motifs which were placed on the outer bottom of the vessel. They
are known in Trpeti, Glvnetii Vechi and Traian and have equivalents in
southwestern Slovakia66. A geometric motif, which was almost identically
formed on all fragments, arises only in Glvnetii Vechi67.
It becomes apparent that the characteristics mainly split and group
themselves along the axes according to the different number of rim lines. The
decoration of one rim line (b1) and of four rim lines (b4) only show a low
connection to the central point cloud (white group) whose main
characteristics are two (b2) and three rim lines (b3). On the other hand, the
vessel units without any rim ornamentation (b0) are well integrated (fig. 11).
Thus, the cross pattern (c205) overlaps, as was mentioned above, between
the green and brown group and the standing arcs (c1021, c1022) and the
62

Ibidem, fig. 28/5, 7, 8, 9; H. Dumitrescu, Vl. Dumitrescu, Activitatea antierului


arheologic Traian, in MCA, VIII, 1962, fig. 7/4.
63
E. K. ernys, op. cit., 1962, fig. 7/19-21; 10/18.
64
V. Slavonil, Studie O Sareckem Typu. Vymezeni pojmu. Sbornik Narodniho
Muzea V Praze, in AMNP.A, XV, 1961, 3, fig. 6/16; 18/5.
65
J. K. Kozowski, op. cit., 1974, p. 32.
66
J. Pavk, op. cit., 1969, fig. 7/6.
67
E. Coma, op. cit., 1994, fig. 24/5, 12.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
24

angular band (c2010, c2012) within the green and red group. This shows a
clear overlap concerning the main decoration for vessel units without rim
ornamentation (bk) and for those with two (b2) and three rim lines (b3).
The only modest integration of the blue (main characteristic: b1) and yellow
(main characteristic: b4) groups could possibly depend on regional reasons or
on a too little material basis.
The statistic evaluation clearly shows that the Music-note Linear
Pottery culture can apparently be divided on the basis of the rim decorations
into three phases, which is also shown by the statistical spread in the
correspondence analysis. The main decorations seem to have little
chronological relevance, whereas the rim ornamentation can be estimated as
chronologically sensitive. The first group (green) connects the angular band
(c2010), which does not appear in southwestern Slovakia until the middle
phase, with no rim decoration (bk), which is a characteristic of the early
phase there. This could mean that in Romania the first phase (main
characteristic: bk) began in a chronological horizon which corresponds not
only with the early southwest Slovakian phase but also with its middle phase.
Thus, the second phase (main characteristics: b2, b3) could have its
beginning in a time frame which is consistent with the sophisticated middle
phase and the late phase of southwestern Slovakia. The last phase of the
Music-note Linear Pottery (main characteristic: b1) could envelop a
chronological horizon that at least goes along with the early phase of the
eliezovce group (tab. 1).
7. Expansion
The results allow the following statements concerning the occupation
of certain sites (fig. 13; 14; 15). With the help of the rim decoration and
main ornamentations (c207, c208, c209) presumably only significant for the
last phase, it can be shown that the sites Glvnetii Vechi, Traian, Dneti,
Larga Jijia, Mihoveni and Perieni belong to the first and second phase of the
proposed chronological system for Romania. Dudeti, Vadu Soreti, Sudii,
Vdastra, Hrman, Cipu-Gr, cheia-Silite, Isaiia and Trpeti not seem
to appear until the middle phase. The last two mentioned sites even exist
from a temporary level which corresponds with the southwest Slovakian
middle phase (based on the decoration c104). The ceramics from Trpeti

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


25

definitely influenced by the eliezovce group demonstrate a persistence of


the site until the last phase. The same probably also applies to Isaiia (c209,
c207), Traian (c207, dot decoration), Glvnetii Vechi (c208, c209),
Mihoveni (c208), Larga Jijia (c209), Dneti (c207), Perieni (c207, c209)
and Rupea (c208).
When the low find density and the material basis are taken into
consideration, the following picture of the expansion process of the Musicnote Linear Pottery culture in Romania emerges. The first appearance of the
Music-note Linear Pottery is evident in the Moldova region in the first phase
(map II), which is proved by the sites Glvnetii Vechi, Traian, Larga Jijia,
Mihoveni, Dneti and Perieni. In the second phase (map III), the Musicnote Linear Pottery culture seems to expand to Muntenia (Dudeti, Vadu
Soreti, Sudii) and Oltenia (Vdastra) as well as to Transylvania (Hrman,
Cipu-Gr). At the same time new sites appear in the region of Moldova
(Trpeti, Isaiia, cheia-Silite). A continuation until the third phase is likely
(map IV) in Transylvania (Rupea) and in the Moldova region (Trpeti,
Isaiia, Glvnetii Vechi, Traian, Mihoveni, Perieni, Larga Jijia, Dneti).
8. Analogies to the Music-note Linear Pottery culture in Romania
In Romania, the Music-note Linear Pottery culture directly follows
the Starevo-Cri culture, while in all other regions an older phase of the
Linear Pottery culture without notehead ornamentation precedes the Musicnote Linear Pottery68. Only influences of this older phase could be found in
two Romanian Starevo-Cri settlements (Grumzeti, Suceava)69.
Furthermore, it was observed that big long houses dominate in western
Slovakia70 and Moravia71, while in Poland72, Ukraine73 and in the Republic of
68

Z. im, op. cit., 1998, 137; A. Kulczycka-Leciejewiczowa, Kultura ceramiki


wstgowej rytej w Polsce. Zarys problematiki, in J. K. Kozowski (ed.), Z bada nad kultur
ceramiki wstgowej rytej: materiay konferencji w Nowej Hucie dn. 22 IV 1969, Polskie
Towarzystwo Archeologiczne, Krakw, 1970, p. 23; J. Pavk, op. cit., 1969, p. 269;
N. S. Kotova, op. cit., 2003; N. Ursulescu, op. cit., 2000, p. 277.
69
S. Marinescu-Blcu, Asupra unor probleme ale culturii Cri, in SCIVA, 26, 1975,
4, p. 500; N. Ursulescu, op. cit., 2000, p. 276.
70
J. Pavk, trovo. Ein Siedlungsplatz der Kultur mit Linearbandkeramik und der
eliezovce-Gruppe, Nitra, 1994, p. 64.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
26

Moldova74 - as well as in Romania - small house features are most common.


Concerning the inside of the houses, there are analogies regarding the fire
places. Thus, the pit hearth of the ground-level house in Mihoveni has
analogies in Poland75, Ukraine and in the Republic of Moldova76, where this
type frequently appears. Moreover, in Poland until now burials were only
discovered inside the settlements77, whereas in southwestern Slovakia78 and
Moravia79 cemeteries are also documented. In all mentioned areas
inhumation dominates, the dead person being buried in contracted
position80.

71

R. Tich, Osdlen s volutovou keramikou na Morav, in Pamtky archeologick,


53, 1962, p. 304.
72
A. Kulczycka-Leciejewiczowa, op. cit., 1970, p. 34.
73
E. K. ernys, Territoire orientale des tribus de la cramique linaire, in Atti del VI
congresso internazionale delle scienze preistoriche e protostoriche, II, Roma 29 agosto-3
settembre 1962 / II, Comunicazioni sezioni I-IV, UISPP, Firenze, 1965, p. 264.
74
Idem, op. cit., 1965, 264; T. Passek, LEurope Occidentale et lEurope Orientale
lpoque nolithique, in Atti Del VI Congresso Internazionale Delle Scienze Preistoriche e
Protostoriche. Roma 29 Agosto - 3 Settembre 1962. Vol. I. Relazione Generali, Roma, 1962,
p. 131.
75
A. Kulczycka-Leciejewiczowa, op. cit., p. 34.
76
E. K. erny, op. cit., 1965, p. 264.
77
A. Kulczycka-Leciejewiczowa, op. cit., 1970, p. 35.
78
I. Cheben, Baj eine Siedlung der eliezovce-Gruppe. Entwicklungsende der
eliezovce-Gruppe und Anfnge der Lengyel-Kultur, Universittsforschungen zur
prhistorischen Archologie, Bd. 68, Bonn, 2000, p. 62.
79
Podborsk et alii, Dv pohebit neolitickho lidu s linern keramikou ve
Vedrovicch na Morav, Brno, 2002, p. 322.
80
I. Cheben, op. cit., p. 78; A. Kulczycka-Leciejewiczowa, op. cit., p. 35; Podborsk
et alii, op. cit., p. 324.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


27

CULTURA CERAMICII LINIARE CU CAPETE DE NOTE MUZICALE N


ESTUL ROMNIEI: PROPUNERE PENTRU O CRONOLOGIE RELATIV
(Rezumat)
Prin aceast lucrare se ncearc stabilirea unei cronologii pentru cultura
ceramicii liniare cu capete de note muzicale (Notenkopfkeramik) n Romnia cu
ajutorul serierilor i analizei corespondenelor fragmentelor ceramice. Pe baza acestora
se ncearc expunerea procesului de ocupare a teritoriilor. Cercetarea s-a bazat pe
fragmentele descoperite n 22 de situri arheologice din estul Romniei ce prezint mai
mult de dou caracteristici semnificative. n privina caracteristicilor au fost considerate
att forma vaselor ct i decorul, care a fost separat n funcie de dispunere (pe buz i
decorul principal). n funcie de rezultatul analizei corespondenelor, se pot crea grupuri
diferite ce pot fi apoi legate de analogiile materialelor aparinnd culturii ceramicii
liniare cu capete de note muzicale din Slovacia, Moravia, sudul Poloniei i vestul
Ucrainei. Astfel, a devenit evident faptul c numrul diferit de linii de pe partea
superioar a vasului este motivul principal pentru care decorul se desparte i se grupeaz
n jurul axei, n timp ce motivele decorative principale par s nu aib o relevan
cronologic. Astfel, cultura ceramicii liniare cu note muzicale din Romnia poate fi
mprit, pe baza decorului de pe buza vasului, n trei faze ce pot fi comparate cu
schema cronologic local pentru sud-vestul Slovaciei ntocmit de ctre J. Pavk.
Lista ilustraiilor:
Fig. 1. Formele de vase relevante pentru analiz.
Fig. 2. Decorul buzei.
Fig. 3. Poziionarea notelor muzicale.
Fig. 4. Stiluri ale decorului principal curboliniar.
Fig. 5. Stiluri ale decorului principal rectiliniu.
Fig. 6. Poziionarea notelor muzicale n stilurile principale de decor.
Fig. 7. Forma notelor muzicale.
Fig. 8. Rnduri verticale de note muzicale ntre motivele principale i cele de pe
buz.
Fig. 9. Analiza corespondenelor tuturor fragmentelor de vase: uniti.
Fig. 10. Serierea datelor.
Fig. 11. Analiza corespondenelor dup nlturarea trsturilor da, aa, cad, a3, cac,
a2, bac, baa, f, e, caa and cab: trsturi.
Fig. 12. Analiza corespondenelor, ordonate pe grupuri, dup nlturarea trsturilor
da, aa, cad, a3, cac, a2, bac, baa, f, e, caa i cab: uniti.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
28

Fig. 13. Numrul fragmentelor de vase ce au caracteristici corespunznd fazelor.


Fig. 14. Numrul fragmentelor de vase ce au caracteristici corespunznd fazelor.
Fig. 15. Numrul fragmentelor de vase ce au caracteristici corespunznd fazelor.
Fig. 16. Isaiia-Balta Popii. Ceramic fin.
Fig. 17. Isaiia-Balta Popii. Ceramic fin; 1, 2, 4 din anul de fundare a locuinelor
8/8A.
Fig. 18. Isaiia-Balta Popii. Ceramic fin; 1-7 din locuina 4.

Harta

Harta

Harta
Harta

Hri:
I. Situri cu descoperiri ce pot fi ncadrate n cultura ceramici liniare din
Romnia: 1. Cernica; 2. Cipu-Gr, Cipu-I.C.I.A.; 3. Ciurea; 4. Dneti; 5.
Dudeti; 6. Ghinoaica; 7. Glvnetii Vechi; 8. Hrman; 9. Iai; 10. Isaiia; 11.
Larga Jijia; 12. Mihoveni; 13. Perieni; 14. Rupea; 15. cheia-Silite; 16.
Sudii; 17. Trpeti; 18. Traian; 19. Vadu Soreti; 20. Vdastra; 21. VlceleleGureanca.
II. Situri cu descoperiri ce pot fi ncadrate n cultura ceramicii liniare din
Romnia (pentru numere vezi harta I): Faza timpurie. Numrul
fragmentelor de vase semnificative (se aplic i hrilor III i IV).
III. Situri cu descoperiri ce pot fi ncadrate n cultura ceramicii liniare din
Romnia (pentru numere vezi harta I): faza mijlocie
IV. Situri cu descoperiri ce pot fi ncadrate n cultura ceramicii liniare din
Romnia (pentru numere vezi harta I): faza trzie.

Tabel 1. Cronologia relativ a culturii ceramici liniare cu capete de note muzicale n


sud-vestul Slovaciei, Moravia, sud-estul Poloniei, Ucraina i Romnia
(J. Braungart).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


29

Fig. 1. Overview over the vessel shapes


relevant for the analysis

Fig. 3. Position of the noteheads

Fig. 2. Overview over the rim decorations

Fig. 4. Overview of the curvilinear main decoration styles

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
30

Fig. 5. Overview of the rectilinear main decorations styles

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


31

Fig. 6. Position of the noteheads in the main decoration styles

Fig. 7. Shape of the noteheads


.

Fig. 8. Vertical row of the noteheads between main and rim motif

Fig. 9. Correspondence analysis of all vessel units: the units

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
32

Fig. 10. Seriation of the raw data

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


33

Fig. 11. Correspondence analysis after the removal of the characteristics da, aa,
cad, a3, cac, a2, bac, baa, f, e, caa and cab: the types

Fig. 12. Correspondence analysis, ordered by groups, after the removal of the
characteristics da, aa, cad, a3, cac, a2, bac, baa, f, e, caa and cab: the units

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
34

200
150
100
50
0

Earlyphase
Middlephase
Latephase
Notdateable

Fig. 13. Number of vessel units possessing characteristics corresponding to the


phases
15
10
5
0

Earlyphase
Middlephase
Latephase
Notdateable

Fig. 14. Number of vessel units possessing characteristics corresponding to the


phases
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Earlyphase
Middlephase
Latephase
Notdateable

Fig. 15. Number of vessel units possessing characteristics corresponding to the


phases

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


35

Fig. 16. Isaiia Balta Popii. Fine ware

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Julia BRAUNGART
36

Fig. 17. Isaiia Balta Popii. Fine ware; 1, 2, 4 from the foundation trenches of
the house features 8/8A

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE MUSIC-NOTE LINEAR POTTERY CULTURE IN EASTERN ROMANIA


37

Fig. 18. Isaiia Balta Popii. Fine ware; 1-7 from the house feature 4

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Map I. Sites of the Music-note Linear Pottery culture in Romania: 1. Cernica; 2. Cipu-Gar, CipuI.C.I.A.; 3. Ciurea; 4. Dneti; 5. Dudeti; 6. Ghinoaia; 7. Glvnetii Vechi; 8. Harman; 9. Iai; 10.
Isaiia; 11. Larga Jijia;12. Mihoveni; 13. Perieni; 14. Rupea; 15. cheia-Silite; 16. Sudii; 17. Trpeti;
18. Traian; 19. Vadu Soreti; 20. Vdastra; 21. Vlcelele-Gureanca

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Map II. Music-note Linear Pottery sites in Romania (for site numbers see map I): Early phase
Number of significant sherds (applies also to map III and IV):
1-2 sherds
3-6 sherds
more than 6 sherds

Map III. Music-note Linear Pottery sites in Romania (for site numbers see map I): Middle phase

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Map IV. Music-note Linear Pottery sites in Romania (for site numbers see map I): Late phase

Julia BRAUNGART
42

Southwestern Slovakia
eliezovegroup
Younger
Linear
Pottery
culture

Moravia

Southeastern
Poland
II

Early phase

IIc

Late phase

IIb

I,3

Middle phase

IIa2

I,2

Early phase

IIa1

I,1

Ukraine

Romania

III

III

II

II
I
Starevo-Cri

Table 1. The relative chronology of the Music-note Linear Pottery culture in


southwestern Slovakia, Moravia, southeastern Poland, Ukraine and Romania
(J. Braungart)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 43-55

MRTURII ARHEOLOGICE PROVENITE DIN DOU


AEZRI ALE DACILOR LIBERI AFLATE N ZONA
SUBCARPATIC A NEAMULUI
Vasile DIACONU1, Ioan MITREA2

Cuvinte cheie: judeul Neam, daci liberi, aezri, ceramic, amfore.


Keywords: Neam county, free dacians, settlements, pottery, amphorae.

Zona submontan a Neamului, dar n special sectorul nordic al


Subcarpailor Moldovei, nu a beneficiat de o cercetare temeinic a siturilor
atribuite sec. II-III p. Chr., dei numrul lor confirm o frecventare
crescut a acestui spaiu de ctre comunitile de daci liberi.
Fr s ne propunem schiarea unui istoric al cercetrilor foarte
amnunit, precizm c la finele anilor 30, preotul Constantin Matas a
identificat o serie de aezri dacice n zona amintit3, pentru ca ulterior, n
1947, s efectueze un sondaj ntr-un astfel de sit, aflat pe teritoriul satului
ibucanii de Jos, n punctul Movila din mijloc4. Au urmat apoi spturile
sistematice de la Trpeti - Rpa lui Bodai, desfurate ntre 1959-1965 i
1968, prilej cu care au fost recuperate diferite materiale arheologice, care
argumentau locuirea acestui punct i de ctre o comunitate de daci liberi5.
1

Complexul Muzeal Judeean Neam, Muzeul de Istorie i Etnografie Trgu

Neam.
2
3

Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu Bacu.


C. Matas, Cercetri din preistoria judeului Neam, n BCMI, 97/1938, 1940,

p. 36.
4

t. Cuco, Contribuii la repertoriul arheologic al judeului Neam, n MemAntiq,


XVIII, 1992, p. 57; Gh. Dumitroaia, Materiale i cercetri arheologice din nord-estul judeului
Neam, n MemAntiq, XVIII, 1992, p. 97.
5
S. Marinescu-Blcu, Trpeti. From Prehistory to History in Eastern Romania,
BAR Int. Ser. 107, Oxford, 1981, p. 114-122.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Vasile DIACONU, Ioan MITREA


44

n deceniul apte al secolului trecut au fost efectuate dou sondaje n


aezrile de la Topolia i Rzboienii de Jos, ce vor face subiectul discuiei
noastre. Un alt obiectiv arheologic atribuit dacilor liberi a fost semnalat pe
teritoriul satului Ruceti, n punctul Trofineti, investigat printr-un
sondaj, n anul 1986, de ctre M. Alexianu6. La toate acestea se adaug i
numeroasele cercetri de suprafa care au completat stadiul cunotinelor
privitoare la dinamica comunitilor de daci liberi n microzona amintit7.
Nu n ultimul rnd, cele dou tezaure monetare de la Ghindoani8 i
Trpeti9, precum i o serie de descoperiri izolate10, au importana lor
pentru studierea segmentului cronologic la care am fcut referire mai sus.
***
Prezentul studiu i propune s introduc n circuitul tiinific unele
materiale arheologice provenite din dou aezri ale dacilor liberi aflate pe
teritoriul judeului Neam. Dei au fost investigate n deceniul apte al
secolului XX, n literatura arheologic exist foarte puine informaii
despre aceste staiuni, situaie ce justific demersul nostru de a valorifica
vestigiile descoperite cu acel prilej.
Din pcate, documentaia de antier lipsete n mare parte, ceea ce
face dificil reconstituirea unor situaii arheologice identificate n timpul
spturilor. Pentru a completa stadiul cunotinelor de pn acum, vom

Gh. Dumitroaia, Spturile arheologice din judeul Neam (1986), n MemAntiq,


XV-XVII/1983-1985, 1987, p. 293.
7
Idem, op. cit., 1992; t. Cuco, Mrturii din ,,arhiva milenar, n Rzboieni
Valea Alb i mprejurimile, Piatra-Neam, 1977, p. 29-46; Idem, op. cit., 1992;
V. Diaconu, Recunoateri arheologice de suprafa n zona oraului Trgu Neam, n
MemAntiq, XXIV, 2007, p. 87-119; Idem, Noi situri arheologice n zona de nord-est a
judeului Neam, n MemAntiq, XXV-XXVI/2008-2009, 2010, p. 417-434.
8
Gh. Poenaru-Bordea, V. Mihailescu-Brliba, Al. Artimon, Un mic tezaur de
denari romani imperiali descoperit la Ghindoani (jud. Neam), n SCIV, 19, 1968, 4,
p. 598-611.
9
S. Marinescu-Blcu, M. Chiescu, V. Mihailescu-Brliba, Tezaurul de monede
romane descoperit la Trpeti, n SCN, IX, 1989, p. 43-51.
10
V. Mihailescu-Brliba, La monnaie romaine chez les Daces Orientaux, Bucureti,
1980.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DOU AEZRI ALE DACILOR LIBERI


45

prezenta fiecare aezare, insistnd asupra materialelor arheologice


recuperate acum mai bine de cinci decenii.
1. Topolia - La saivane (com. Grumzeti) (fig. 1/1)
Aezarea se afl pe malul drept al rului Topolia, n marginea
rsritean a satului cu acelai nume, n imediata vecintate a grajdurilor
fostului CAP, la aproximativ 500 m sud-est de biseric11. Situl ocup o
teras inferioar, aflat la baza Dealului Ocea12.
Primele descoperiri s-au fcut n anul 1963, cu prilejul unor spturi
pentru silozuri, dar abia n 1966 a fost efectuat un sondaj pentru verificarea
situaiei arheologice. Cercetrile au fost coordonate de Ioan Mitrea i
Alexandru Artimon.
Puinele informaii pstrate n legtur cu acest sondaj sunt cuprinse
ntr-un raport din anul 1966, aflat n arhiva Muzeului de Istorie i
Etnografie Trgu Neam, motiv pentru care vom reda n continuare
coninutul acestuia:
,,Raport asupra spturilor arheologice de la Ocea, com. Grumzeti,
Rai(on). Tg. Neam
n 1963, cu ocazia unor lucrri pentru nsilozri, efectuate de C.A.P.
Ocea, au fost scoase la iveal urme arheologice, n punctul din spatele sediului
C.A.P. Ocea, pe terasa prului Topolia.
Dat fiind importana materialelor arheologice scoase la suprafa, n
1966, Muzeul Regional Bacu a aprobat ca muzeul din Tg. Neam s
efectueze un sondaj pentru salvarea vestigiilor din aezarea de la Ocea.
Sondajul s-a desfurat ntre 21 sept. - 5 oct. 1966.
La lucrrile arheologice au participat tov. I. Mitrea, din partea
muzeului Reg. Bacu i tov. Artimon Alx., directorul Muzeului Raional
11

Satul Topolia s-a numit n trecut Ocea. Apare eronat sub numele de
,,Topolnia la Gh. Bichir, Cultura carpic, Bucureti, 1973, pl. I, harta nr. 1, cat. 37.
12
n stnga oselei ce duce spre satul Grumzeti, la aproximativ 300 m sud fa de
biseric, dr. Ioan Mitrea a descoperit materiale arheologice din sec. II-III i IV p. Chr.
Semnalare i la V. Diaconu, op. cit., 2007, p. 105.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Vasile DIACONU, Ioan MITREA


46

Tg. Neam. Lucrrile au constat n trasarea a 4 seciuni ce nsumeaz o supr.


de aproximativ 170 m. p. Spturile au mers n toate seciunile pn la
adncimea de 1,20 - 1,30 m.
Cu ocazia cercetrilor arheologice au fost descoperite resturi ale culturii
materiale (fragmente ceramice, vase ntregibile, obiecte), precum i o locuin.
Materialele aparin unei aezri dacice din sec. I . e. n - III e. n.
Cercetrile de la Ocea prezint o mare importan, ele dovedind
locuirea dacilor n aceast parte a Moldovei, atestnd continuitatea populaiei
autohtone pe aceste meleaguri dup cucerirea Daciei de ctre romani.
Resp. antier (semneaz I. Mitrea, Al. Artimon)
Dup cum bine se poate constata i din succintul raport prezentat
anterior, n suprafaa cercetat au fost surprinse urmele unei locuine i au
putut fi recuperate diverse materiale arheologice. Unele dintre acestea au
ajuns n patrimoniul muzeului din Trgu Neam, iar altele, din nefericire,
au intrat n colecia unei coli din localitate, fiind identificate de ctre unul
dintre semnatarii acestor rnduri pe baza marcajelor (fig. 2/2).
Lotul de piese provenit din aceast aezare, cunoscut n prezent, este
destul de redus cantitativ, fiind alctuit din recipiente ceramice ntregi,
fragmente de vase i cteva obiecte din fier.
Chiar dac nu au o valoare cronologic deosebit, vom face o
descriere a pieselor reprezentative n rndurile urmtoare.
1. Can de dimensiuni reduse, lucrat la roat, din past fin, de
culoare brun-cenuie. Marginea superioar este dreapt, gtul scurt, corpul
este bitronconic, iar baza inelar. Toarta pornete de sub buza vasului i se
unete cu zona diametrului maxim. Dimensiuni13: h - 9 cm, d. g. - 5,5 cm;
d. b. - 4,8 cm; nr. inv. 284 (fig. 2/1).
2. Toart de amfor, lucrat din past de bun calitate, dur, cu nisip
n structur. Are culoare crmizie. Prezint o nervur longitudinal
nuit. Dimensiuni: L - 16 cm; l - 4,3 cm (fig. 2/3).
3. Picior de amfor. Fragmentul provine de la partea inferioar a unei
amfore, care a fost lucrat din past de bun calitate, de culoare glbuie.
Dimensiuni: h - 3,8 cm; d. b. - 4,5 cm (fig. 2/4).
13

L - lungime, l - lime, d - diametru, h - nlime.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DOU AEZRI ALE DACILOR LIBERI


47

4. Fragment ceramic provenit de la gura unui vas de dimensiuni mari


(amfor), lucrat la roat, din past dens, cu nisip fin i paiete de mica n
compoziie. Are culoare crmizie. Buza vasului este evazat spre exterior i
prezint un mic prag la partea superioar. Recipientul a fost prevzut cu
dou tori masive. Dimensiuni: d. g. - 26 cm (fig. 2/6).
5. Fusaiol, confecionat dintr-un fragment ceramic, circular,
aplatizat, cu o perforaie central. Are culoare cenuie, lucrat din past
fin, marginile fiind atent finisate. Dimensiuni: d - 4,4 cm; d. perf. - 0,9 cm;
nr. inv. 4616 (fig. 2/5).
6. Cuit din fier, de mici dimensiuni, cu lam ngust i mner plat.
Obiectul este corodat. Dimensiuni: L - 9 cm; l. max. - 1,3 cm; nr. inv. 2244
(fig. 2/7).
7. Scoab din fier, de dimensiuni mici, n forma literei ,,U ntors, cu
capetele ascuite i seciune circular. Corodat. Dimensiuni: L - 5,4 cm;
nr. inv. 2253 (fig. 2/8).
8. Scoab din fier, pstrat n stare fragmentar, lucrat dintr-o bar
aplatizat, cu un capt ndoit i mai ngust. Corodat. Dimensiuni: L - 4,3
cm; nr. inv. 2251 (fig. 2/9).
9. Scoab din fier, pstrat n stare fragmentar, ascuit la un capt i
rectangular n seciune. Corodat. Dimensiuni: L - 4 cm; nr. inv. 2252
(fig. 2/10).
10. Cui (?) din fier, lucrat prin batere, cu un capt ascuit,
triunghiular n seciune. Pstrat n stare fragmentar i corodat.
Dimensiuni: L - 5 cm; nr. inv. 2249 (fig. 2/11).
11. Cui din fier, lucrat prin batere, cu un capt ascuit i cellalt mai
pronunat, rectangular n seciune. Corodat. Dimensiuni: L - 4,2 cm; nr.
inv. 2248 (fig. 2/12).
Chiar i n condiiile unui numr foarte mic de piese, cteva
observaii sunt necesare.
Un prim aspect este legat de prezena ceramicii de import,
reprezentat prin acele fragmente de amfor. De altfel, n majoritatea
aezrilor din aceast perioad, aflate la rsrit de Carpai, se ntlnesc
materiale ceramice de factur roman14.
14

Cel mai recent repertoriu a se vedea la C. Croitoru, Roman discoveries in the East
Carpathian Barbaricum (1st century B.C. 5th century A. D.), Brila, 2011. Pentru judeul

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Vasile DIACONU, Ioan MITREA


48

Pornind de la trsturile morfologice, putem presupune c dou


dintre bucile de amfor prezentate de noi (fig. 2/3, 4) provin de la vase de
tip B (dup elov)15. Potrivit tipologiei lui Vnukov, cele dou fragmente fac
parte din recipiente ce aparin probabil variantei S IV B, frecvent ntlnit
n sec. II-III p. Chr.16. Prin raportare la clasificarea propus de A. Opai,
bucile de amfor publicate de noi aparin unor vase incluse n subtipul
I E17.
Ct privete fragmentul de amfor de la fig. 2/6, identificarea unor
analogii perfecte este destul de dificil datorit dimensiunilor sale.
Caracteristicile morfologice indic apartenena la grupa amforelor de mare
capacitate, care i gsesc corespondene la Zeest tipul 84 i 8518,
Rdulescu tipul 419, Opai tipul X20, Paraschiv tipul 421. Forme
asemntoare cu vasul de la care provine fragmentul semnalat de noi au
fost descoperite n special n zona pontic, la Isaccea22, Argamum23,
Troesmis24, Tomis25 i Nuntai26. Faptul c cele mai multe amfore de acest
Neam, repertoriul descoperirilor de amfore romane poate fi consultat la G. D. Hnceanu,
Obiecte romane n situl dacic de la Roiori-Neam, n Carpica, XXXIX, 2010, p. 41-48.
15
D. B. elov, Les amphorae dargile claire des premiers sicles de notre re en Mer
Noire, n J. Y. Empereur, Y. Garlan (eds.), Recherches sur les amphorae grecques, BCH
Supplement 13, Atena, 1986, p. 397, fig. 1/b.
16
S. Yu. Vnukov, Pan-Roman Amphora Types Produced in the Black Sea Region, n
J. Eiring, J. Lund (eds.), Transport amphorae and trade in the Eastern Mediterranean. Acts
of the international colloquium at the Danish Institute at Athens, September 26-29, 2002,
Aarhus, 2004, p. 415, fig. 7/7.
17
A. Opai, Amforele din spaiul est-carpatic, n S. Sanie, T. E. Marin (eds.), Getodacii dintre Carpai i Nistru (sec. II a. Chr. - II p. Chr.), Iai, 2011, p. 457, fig. 16-17.
18
I. B. Zeest, Keramicheskaya tara Bospora, MIA, 83, Moscova, 1960, p. 116.
19
A. Rdulescu, Amfore romane i romano-bizantine din Scythia Minor, n Pontica,
9, 1976, p. 103-104.
20
A. Opai, Consideraii preliminare asupra amforelor romane i romano-bizantine
din Dobrogea, n Peuce, VIII, 1980, p. 308.
21
D. Paraschiv, Amfore romane i romano-bizantine n zona Dunrii de Jos (sec. I
VII p. Chr.), Iai, 2006, p. 25-26.
22
Ibidem, p. 25.
23
Ibidem.
24
A. Opai, op. cit., 1980, p. 308, pl. X/2, pl. XV/1.
25
A. Rdulescu, op. cit., p. 103-104, pl. III/3, 3a.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DOU AEZRI ALE DACILOR LIBERI


49

tip sunt concentrate n partea de nord a Mrii Negre, a fost interpretat c o


dovad a existenei n regiunea amintit a celor mai importante centre de
producie27. ns, dac inem cont de dimensiunile mari ale acestor amfore
(nlimea de aproximativ 1 m, diametrul maxim de aproape 50 cm i
capacitatea de pn la 80 l) i de dificultile transportrii lor, se poate
accepta ideea producerii i n zona istro-pontic, unde sunt datate la nivelul
sec. II-III p. Chr.28.
Obiectele de fier din aceast aezare fac parte exclusiv din categoria
uneltelor i includ trei tipuri principale: cuite, scoabe, cuie. Faptul c n
cursul spturilor au fost surprinse urmele unei locuine, explic prezena
acelor obiecte (cuie, scoabe) folosite pentru fixarea structurii lemnoase a
construciilor. Pentru piesele metalice de la Topolia pot fi identificate
analogii n alte aezri contemporane, precum cele de la Sboani
(jud. Neam)29 i Roiori (jud. Neam)30, aflate mai aproape de zona noastr
de interes.
2. Rzboienii de Jos - Dealul Morii (com. Rzboieni)31 (fig. 1/2)
Pe malul stng al prului Valea Alb, n marginea nordic a satului
Rzboienii de Jos (fost Uscai), au fost semnalate resturi ceramice de
factur dacic. Cu prilejul lucrrilor agricole efectuate n punctul Dealul
Morii, ntre cimitir i fosta secie de mecanizare, H. Dominte a scos la
suprafa mai multe vase de lut aflate n stare fragmentar. Situaia aceasta a
impus efectuarea unui sondaj, practicat de ctre V. Cpitanu i Al. Artimon

26

Ibidem, p. 104, pl. IV/1, 1a.


D. Paraschiv, op. cit., p. 25-26.
28
Ibidem.
29
V. Ursachi, Sboani. Monografie arheologic, I, Iai, 2007, pl. 32/2, 5, 7, 9, 10.
30
G. D. Hnceanu, Cercetarea sitului arheologic de la Roiori-Neam (2006-2007).
Contribuii la cultura dacilor liberi de pe malul Moldovei, n AMT, VII, 2012,
pl. XXVIII/1, 2, 5; pl. XLIV/2, 3, 4; pl. XLVIII/6, 7.
31
D. Popescu, Spturile arheologice din Republica Socialist Romnia n anul
1968, n SCIV, 20, 1968, 4, p. 475; t. Cuco, Spturile arheologice din judeul Neam, n
MemAntiq, I, 1969, p. 417.
27

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Vasile DIACONU, Ioan MITREA


50

n 196732. Din pcate, nu au putut fi recuperate informaii privitoare la


amplasarea exact a zonei spate sau a eventualelor detalii stratigrafice. Se
menioneaz doar faptul c locuirea din sec. II-III p. Chr. suprapune un
nivel atribuit bronzului trziu33.
Dei nu cunoatem n amnunt situaia arheologic nregistrat cu
prilejul sondajului amintit, trebuie totui s aducem n discuie posibilitatea
ca inventarul recuperat s fi provenit dintr-un complex (groap?). Avem n
vedere faptul c cele mai multe dintre vase au putut fi ntregite, iar unele
sunt de dimensiuni apreciabile, aa cum se va vedea i din descrierea de mai
jos.
1. Vas de dimensiuni mari, lucrat la roat, din past fin cenuie, cu
corpul ovoidal. Buza vasului este rsfrnt n exterior, iar baza este inelar.
Suprafaa recipientului a fost atent finisat, iar prin lefuire s-a obinut un
model vlurit n zona diametrului maxim. Pe gt prezint un bru simplu,
n relief. Restaurat. Dimensiuni: h - 53 cm, d. g. - 32 cm, d. b. - 15,5 cm;
nr. inv. 47 (fig. 3/1).
2. Vas de dimensiuni mari, lucrat la roat, din past fin cenuie, cu
corpul ovoidal. Gura nu s-a pstrat, baza este inelar, iar pe gt are o
poriune dintr-un bru simplu, n relief. Restaurat. Dimensiuni: h - 55 cm,
d. b. - 16 cm; nr. inv. 48 (fig. 3/2).
3. Vas de dimensiuni mari, pstrat n stare fragmentar, confecionat
la roat, din past fin, cenuie. Corpul este oval, iar buza vasului este
evazat. Cea mai mare parte din suprafaa vasului a fost lustruit, iar pe gt
pot fi observate trei registre verticale, relativ nguste, umplute cu linii
vlurite. Dimensiuni: h - 44 cm, d. g. - 20,5 cm; nr. inv. 23 (fig. 3/3).
4. Castron, lucrat la roat din past fin, brun-cenuie, de form
tronconic, cu buza rotunjit i tras uor spre interior. Diametrul maxim
corespunde cu umrul vasului. Baza este inelar. Att suprafaa exterioar,
32

t. Cuco, op. cit., 1977, p. 35; Gh. Dumitroaia, op. cit., 1992, p. 91 i nota 1;
V. Diaconu, Arheologul Alexandru Artimon i activitatea desfurat la Trgu Neam, n
V. Vrnceanu i colab., Trecute viei de truditori din inutul Neamului, Suceava, 2013,
p. 34, fig. 1/3.
33
n inventarul Muzeului de Istorie i Etnografie Trgu Neam se gsete un vas de
mici dimensiuni, cu dou tori supranlate, de factur hallstattian, provenit de la
Rzboieni. Deci, cel mai probabil, aezarea din sec. II-III p. Chr. suprapune o locuire din
prima epoc a fierului i nu de la sfritul epocii bronzului!

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DOU AEZRI ALE DACILOR LIBERI


51

ct i cea interioar au fost lustruite. Restaurat. Dimensiuni: h - 17 cm,


d. g. - 30 cm, d. b. - 11,5 cm; nr. inv. 55 (fig. 3/4).
Conform tipologiei mai vechi a lui Gh. Bichir, primele dou
recipiente aparin grupei B I, tipul a1, vasul nr. 3 se nscrie n aceeai grup,
dar n tipul b1, iar castronul se poate include n tipul c1.
Fiind forme ceramice comune, nu considerm necesar o menionare
a eventualelor analogii. De asemenea, nici unul dintre recipiente nu poate
constitui un jalon cronologic foarte precis, ncadrndu-se n linii mari n
sec. II-III p. Chr.
Un amnunt care nu trebuie omis este legat de funcionalitatea lor.
Faptul c au fost lucrate din past fin i au suprafaa exterioar lustruit, la
care se adaug i dimensiunile mari ale unora dintre acestea, ne determin
s le considerm recipiente destinate depozitrii. Desigur, n cazul
castronului, utilitatea lui era legat de pstrarea i servirea hranei.
***
Pentru a concluziona, putem spune c introducerea n circuitul
tiinific a mrturiilor arheologice din cele dou aezri era necesar, n
condiiile n care, pentru zona de nord a Subcarpailor, setul de date
referitor la comunitile dacilor liberi nu este foarte amplu. Din acest motiv
am insistat asupra descrierii vestigiilor, care fac totui not comun cu alte
descoperiri din Moldova. Lipsa documentaiei de antier ne-a mpiedicat s
elaborm o discuie amnunit referitoare la contextele arheologice din
care provin piesele menionate mai sus.
n mod cert, succintele noastre observaii, coroborate cu informaiile
dobndite anterior, vor putea schia anumii parametri ai dinamicii
locuirilor umane din zona pericarpatic n perioada sec. II-III p. Chr.
***
Mulumirile noastre se ndreapt ctre colegii t. Honcu,
G. D. Hnceanu, C. Croitoru, care ne-au pus la dispoziie unele surse
bibliografice necesare pentru definitivarea acestui material.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Vasile DIACONU, Ioan MITREA


52

ARCHAEOLOGICAL TESTIMONIES COMING FROM TWO


SETTLEMENTS OF THE FREE DACIANS IN THE SUBCARPATHIAN
AREA OF NEAM COUNTY
(Abstract)
In this article, the authors present unpublished archaeological materials
discovered in two settlements belonging to the free Dacians (2nd - 3Ird century A. D.)
located in the submontane area of the Neam County (Eastern Romania). The two
archaeological sites were investigated during the seventh decade of the 20th century,
but the result of the researches, with the exception of some brief mentions, was never
exploited in the specialized publications.
Both of them are open settlements, placed on the low terraces of some water
courses. The research of the settlement in Topolia was focused on a dwelling place;
among the findings we identified local and imported ceramic materials, but also a
series of iron objects. The imported pottery, of Roman origin, is represented by
numerous amphora fragments attributed to the 2nd - 3rd century A. D. From the
settlement in Rzboienii de Jos, there were gathered several complete or possible to
restore ceramic recipients belonging to the local population. It is possible that these
materials are from one single archaeological complex, probably a domestic pit.
The Subcarpathian area of the Neam County was intensively inhabited by
the communities of the free Dacians. The publication of the archaeological testimonies
from the two settlements intends to complete the already known overview on this
sector.
List of Illustrations:
Fig. 1. Geographical positioning of the settlements: 1, Topolia; 2, Rzboienii de
Jos.
Fig. 2. Topolia: 1-6, pottery; 7-12, iron objects.
Fig. 3. Rzboienii de Jos: 1-4, pottery.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DOU AEZRI ALE DACILOR LIBERI


53

Fig. 1. Poziionarea geografic a aezrilor: 1, Topolia; 2, Rzboienii de Jos

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Vasile DIACONU, Ioan MITREA


54

Fig. 2. Topolia: 1-6, ceramic; 7-12, obiecte de fier

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DOU AEZRI ALE DACILOR LIBERI


55

Fig. 3. Rzboienii de Jos: 1-4, ceramic

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 57-78

THE FEUDAL CEREMONY OF


COLOMEEA/KOOMYJA (SEPTEMBER 12 th 1485).
NOTES ON THE MOLDAVIAN HERALDRY AND
VEXILLOLOGY DURING THE REIGN OF PRINCE
STEPHEN THE GREAT
Tudor-Radu TIRON1, Lucian-Valeriu LEFTER2
Cuvinte cheie: tefan cel Mare, omagiul de la Colomeea/Koomyja,
heraldica, vexilologie, relaii moldo-polone
Keywords: Stephen the Great, homage of Colomeea/Koomyja, heraldry,
vexillology, Moldavian and Polish relationship

The purpose of this study is to put unveil several features of the


ceremonial usage of flags and coats of arms in the Moldavian court practice
of the late 15th century, in the light of several written and illustrated foreign
sources of the period.
Moldavias foundation was closely related to the military expeditions
of the Hungarian Crown to the East and the battles with the Tartars from
the Golden Horde. One of these actions, led by Andrew Lackffy, count of
the Szeklers, who crossed the mountains in 1345, had a significant role in
the history of Moldavia. After the victory over the Tartars in 1347, a
march was created in the East of the Carpathians, for the defense of the

Lecture given, under the name The Moldavian Heraldry and Vexillology during
the Reign of Prince Stephen the Great, at the Second Conference on Heraldry and
Vexillology / II Konferencja IHW o Heraldyce i Weksylologii, Instytut HeraldycznoWeksylologiczny, Ciesyzn, Poland, 4-6 September 2014.
1
Presidential Administration, Bucharest.
2
County Center for Preservation and Promotion of the Traditional Culture,
Vaslui.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


58

Kingdom of Hungary, the entity being placed under the rule of Drago, a
Romanian voivode from Maramure.
Another significant moment in Moldavias early history was the
rebellion of Bogdan, voivode of the Romanians of Maramure, against the
Hungarian king Louis. Accompanied by his soldiers, in 1363 he crossed the
mountains to the East and banished Sas, son of Drago, then the ruler of
the realm; thus was founded the Moldavian dynasty, the Bogdans. On May
6th , 1387, the land formally became a vassal to the Polish Crown3, the
moment being regarded as the very first integration of the Moldavian
principality into the family of European states and sovereigns4.
*
Despite the fact that the direct mentions were very limited, it has
been concluded that the symbolical moments connected with the accession
to the throne of a Romanian prince were all inherited from the practice of
the Byzantine court, as a strong proof that the Romanian principalities
continued the imperial idea. The ceremonies consisted in three parts: the
formal election, in open field (having a double feature: popular and
military), the anointment and the coronation in the church, with a special
reign oration (molitva de domnie) and other rites closely following the
Byzantine tradition, and finally the acceptance of the flag of the realm,
offered by the boyars5. Two 16th century anonymous chronicles, as well as
the so-called chronicle of Grigore Ureche, were referring to the accession to
power of Stephen the Great attesting this practice: So (the boyars, A/N)
all together raised him as lord and metropolitan Theoctist anointed him
for ruling. And Stephan voivode took the flag of the Land of Moldavia from
there (the election place, A/N) and went to the throne (-place, A/N) of
Suceava. We should also notice that the word scepter (schiptru) was
then used as an alternative one for flag, other texts of the period giving it

M. Costchescu, Documentele moldoveneti nainte de tefan cel Mare, II, Iai,


1932, doc. 162, p. 599-603.
4
t. S. Gorovei, M. M. Szkely, Princeps omni laude maior. O istorie a lui tefan
cel Mare, Sfnta Mnstire Putna, 2005, p. 27.
5
C. Nicolescu, Le couronnement ncoronaia. Contribution lhistoire du
ceremonial roumain, in RSEE, XIV, 1976, p. 656-657.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


59

the same meaning6 (the word was coming from the Greek , that is
to say stick, while the word flag, steag in Romanian, was used in
connection with a military unit thus referred. Anyway, this alternative use
is largely attested by the other Romanian medieval sources)7.
Therefore, scepter and flag were referring the same object (that is
to say the flag, having its well-known meaning). On the other hand, we can
reasonably suppose that two different-like objects, a scepter and a flag, were
simultaneously used for a princes consecration, each having a symbolical
meaning. As a part of the spiritual ceremony of accession to power, the
oration given by the metropolitan was asking Lord to Give in his right
hand (of the new prince, A/N) the scepter of salvation8. Closely following
several biblical excerpts9, in which the scepter was also taken with the
meaning of staff or rod10, this formula not excluding the possible
consecration of a Moldavian prince with a flag11, as a much more visible, yet
the paramount symbol of monarchic power12. Even during the Ottoman
rule, when the election of a prince in open field was discarded and other
details were limited to the essential (such replacing the crown with a

L.-V. Lefter, 12 aprilie 1457: o problema de logic istoric, in CercIst S. N., XXIXXIII/2002-2004, p. 299-300.
7
M. Romanescu, Despre schiptru, in RIR, XVI, III, 1946, p. 288-294.
8
P. Mihail, I. Caprou, Despre ceremonialul domnesc, in AIIAI, VII, 1971, p. 398.
9
Your throne, O God, will last for ever and ever; a scepter of justice will be the
scepter of your kingdom (Hebrews 1:8): The Lord will extend your mighty scepter from
Zion, saying, Rule in the midst of your enemies! (Psalm 110:2) etc.
10
The scepter will not depart from Judah, nor the rulers staff from between his
feet, until he to whom it belongs shall come and the obedience of the nations shall be his
(Genesis 49:10); The Lord has broken the rod of the wicked, the scepter of the rulers
(Isaiah 14:5).
11
C. Rezachevici, A fost tefan cel Mare ales domn n aprilie 1457? Un vechi
scenariu istoric: de la tradiia imaginar la realitate, in tefan cel Mare i Sfnt. Portret
n istorie, Sfnta Mnstire Putna, 2003, p. 331-332.
12
C. Nicolescu, Les insignes du pouvoir. Contribution lhistoire du crmonial de
cour roumain, in RSEE, XV, 1977, p. 234-235.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


60

decorated fur cap, or cuca), they used to say that the prince received the
steagul domniei (= flag of reign)13.
Even if some authors are now discarding the image of a Romanian
prince sitting upon his throne, wearing a crown and holding in his hand a
flag14, in reality this pose was inherited from the iconography of the Eastern
Roman emperors, where the labarum had the meaning of the permanent
triumph over the evil15. The direct association between the flag and the
sovereign also resulted from the iconography of the medieval rulers of the
region, as attested by one of the gravures which adorn Johannes de
Thuroczs work Chronica Hungarorum (1488), depicting Attila, king of
the Huns, with the features of a 15th century monarch (Fig. 2)16.
Thus, the flag belonged to a series of signs of power (lat. insignia
potestatis), together with the crown, the sword, the mantle, the cross, the
mace etc.17. The older image of the Moldavian flag results from a woodcut
reproduced several times in the above-mentioned Chronica Hungarorum,
illustrating a fight between the Hungarian and the Moldavian armies,
presumably during king Matthias Corvinuss invasion of Moldavia in 1467:
it is about a pennon, charged with an aurochs head (Fig. 3/a-b)18.
Fortunately, a hand-colored copy of this incunable (belonging to the
Corvina collection and now preserved in Szchnyi National Library of
Budapest), also gives the chromatics of this flag (Fig. 4). The same aurochs
appeared to have been used on blue, red, yet greenish flags during the time
of Stephen the Great19, one explanation offered for all these variants being

13

D. Simonescu, Literatura romneasc de ceremonial: Condica lui Gheorgachi,


1762, Bucureti, 1939, p. 78.
14
t. S. Gorovei, Muatinii, Bucureti, 1976, p. 20.
15
A. Grabar, LEmpereur dans lart byzantin. Recherches sur lart officiel de lEmpire
dOrient, Paris, 1936, p. 32-34.
16
Joannes de Thwrocz, Chronica Hungarorum, Augsburg, 1488, f. b. 4r.
17
C. Nicolescu, op. cit., 1977, p. 234.
18
C. I. Karadja, Despre ediiile din 1488 ale cronicei lui Iohannes de Thurocz, in
AARMSI, III, XVI, 3, p. 35-43.
19
T.-R. Tiron, Steagurile heraldice ale lui tefan cel Mare. Certitudini i ipoteze n
lumina informaiilor mai vechi sau mai noi, in AP, VIII, 2012, 1, p. 71-72, 77, fig. 13-17.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


61

the necessity to have different, however related flags for the military units
acting in the battlefield20.
Retaining the conclusion that the Moldavian heraldic flags of the
period were decorated with the aurochs head (in different chromatic
combinations), we should now focus on the ceremonial use of the object.
The only 15th century preserved mentions on the subject are connected
with the strong Moldavian and Polish relationship: no less than 43 acts of
allegiance, defensive treaties, commercial ones etc. were concluded with the
Kingdom of Poland by the princes of Moldavia, from the earliest mention
up to Stephen the Great21.
All these documents were conceived and authenticated according to
the usages of the Moldavian chancellery. Speaking about the most
important acts, those of allegiance, besides receiving the written form of the
submission, the Polish practice required a solemn statement from the
prince to become a vassal of the Crown. Already in the third decade of the
15th century, the Polish crown had a thoroughly described custom on
receiving homage: Modus prestandi omagium, qui semper observantur. The
king, crowned, enthroned and surrounded by his spiritual and temporal
counselors, was receiving the vassal-to-be, exchanging typical formulas of
pledge of allegiance from one side and taking under protection from the
other; the concerned prince with his barons and other men, all
dismounting, were having banners in their hands (banderium habens in
manibus suis); after the exchange of formulas and embraces between the
king and the prince, the first was receiving from the second the banner,
telling him to serve with this particular flag: Servias nobis cum isto
vexillo. After that moment, the vassals of the prince were approaching the
royal throne, deposing down their little flags (vexilla parvula)22.
The Relation of the State of Polonia and the United Provinces of that
Crown anno 1598, a text attributed to George Carew, queen Elisabeth Is
20

Ibidem, p. 78-79.
F. C. Nano, Condica tratatelor i a altor legminte ale Romniei 1354-1937,
vol.1, [Bucureti], 1938, nr. 3, 9, 11-15, 17-18, 20, 22-23, 33, 40-45, 47, 50-52, 57, 63, 66,
68, 76-77, 80, 82-84, 88, 92, 94, 96-98, 105, 108, 113-114.
22
Anatol Lewicki, Codex epistolaris saeculi decimi quinti, II, Krakowia, 1891,
p. 480.
21

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


62

envoy to Poland, brings other significant details on the subject23. After


confirming the above-mentioned procedure, the text added that the
banners of the new vassals were destroyed, as a part of the submission
ceremony: So the kinge kissing hym (the prince to become vassal of the
Crown, A/N) receyveth hym into hys protection and taking hys banner
breaketh it and throweth it away. Afterwarde all the Barons Vassalls and
hommagers of the same prince carrying theire penons in theire handes doe
allso theire homage to the kinge, theire penons being lykewise so broken.
The text mentioned only one exception for this procedure: The homage
of Moldavia is somewhat different, in that the Princes and hys hommagers
banners are not rent, nor hys throwne on the grounde. Besydes, he kneeleth
not but bowes hys body and banner very lowe24. Such formal practices
knew other peculiarities as well: speacking strictely about the PolishMoldavian intercommunication, it was noticed that since the very first
beginning prince Peters homage of Lww (1387) the holy act of
kissing the cross, typical for the Russian culture, was met with, adopted
through the practice of the Lithuanian ducal court25. The presence of this
specific act in the Moldavian homages testified about how the vassals knew
to adapt their conduct, in relation with the laws and customs of a suzerain
power, without prejudice to the de jure essence of the relationhip.
Returning to George Carews text, we should notice that he
strengthened what the period sources were telling about the personal
allegiance of the Moldavian princes. From the Polish point of view, it was
natural to require the effective submission of this powerful vassal, the
allegiance being made public through a typical feudal ceremony. On the
other hand, the personal allegiance was regarded as an undeserved

23

Res Polonicae ex archivo Musei Britannici I Pars. Relation of the State of Polonia
and the United Provinces of that Crown anno 1598, edit. Dr. Carolus H. Talbot, Romae,
1965 (Elementa ad fontium editiones, vol. XIII), apud V. Eskenasy, Omagiul lui tefan cel
Mare de la Colomeea (1485). Note pe marginea unui ceremonial medieval, in tefan cel
Mare i Sfnt. Portret n istorie, Sfnta Mnstire Putna, 2003, p. 440-441.
24
Ibidem, p. 449.
25 L. Pilat, De la Liov la Colomeea. Observaii privind ceremonialul depunerii
omagiului de ctre domnii moldoveni, in AP, IV, 2008, 1, p. 137.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


63

humiliation, from the point of view of a Moldavian prince26, nevertheless


constrained to ask for the Polish protection in order to face the Ottoman
threat.
Presumably, the Moldavian homage knew different degrees of
humiliation, as indicated by the role of the new vassals flags during these
ceremonies. Regarding the prince Alexander the Goods allegiance to the
king Wadysaw II Jagieo, on May 19th, 1415, in Sniatyn, all the
information on this issue is that the flags of the Moldavians had been
thrown down on the ground, at the kings feet (proiectis in terram ad
pedes Regios banderiis), as recorded by the chronicler Jan Dugosz 27.
The homage of his successor, prince Elias, to king Wadysaw III
occurred on September 18th, 1436, in Lww, offer a clear image of how the
Moldavians bore down themselves. Following the same author relation of
the event, the prince and his boyars carrying in their hands the banners
and war flags of the land of Wallachia (name also given in mediaeval Polish
sources to Moldavia, A/N), humbly kneeling, broke the banners staffs as a
sign of submission and obedience, dropping them down the kings feet
(hastilia banderiorum in signum subiectionis et obedientiae frangunt et
ad pedes regios proiiciunt)28.
Another significant moment occurred fifty years later, on September
th
12 , 1485, when Stephen the Great himself paid the homage to king
Casimir IV, in Colomeea/Koomyja. A contemporary, the chronicler
Bernard Wapowski, mentioned that Stephen took his oath, standing with
one knee bent and holding in his hand the flag of Moldavia, eventually
grounding it to earth, in front of the king (...genu flexu vexillum terre
Moldavii manu tenebat (...). Vexillum principale Moldavicum ante pedes
regio stravit...). The mentioned author also added a significant detail, that
the sides of the royal tent, where the entire event took place, had been
purposely dropped, in order that not everyone may see the submission and

26

N. Iorga, Polonais et Roumains. Relations politiques, conomiques et culturales,


Bucarest, 1921, p. 13-14.
27
Johannes Dlugossius, Historiae Polonicae, ed. Leipzig, 1711, I, Liber undecimus,
col. 367.
28
Ibidem, col. 690-691.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


64

humiliation of such a great prince29. However, a 1595 text, presumably


based on a protocol drawn up during the Colomeea historical meeting,
offers much detailed information on the issue. We are aware that the
prince and his armigers approached all on horseback, that there was a silk
main flag of Moldavia, carried in front of the procession, upon which there
were beautifully painted, in gold, the arms of this principality
(Banderium quoque magnum sericeum coloris rubri, in quo arma Terrae
Moldauiae pulcre auro depicta errant). After giving this first written
description of a Moldavian flag, the text also mentioned that each of
Stephens hereditary landlords, as well as each courtier of his suite, all an
horseback, were holding little flags. Dismounting in the sound of trumpets,
the prince and his followers approached the royal throne, where Stephen
made his allegiance promises and received the kings answer, as well as his
kiss. Differently to other Moldavian homages, this time the great banner
was personally handed by Stephen to his suzerain, the latter passing the
object to the marshal of the realm, asking for it to be kept in the royal
treasury. Thrown down on the ground, the little flags were equally
collected and sent to the treasury. The text stressed the fact that Stephen
and his men didnt agree their flags to be destroyed during the ceremony,
asking their reputably conservation, as a supplementary sign of friendship
(Noluit quippe Palatinus, et armigeri sui consentire, ut intra tractandum
diripentur: quin petijt ipsorum ut Banderia omagialia honeste seruarentur
propter maioris amicitiae auctoramentum). After all the Moldavians
were sworning on the cross, according to their Orthodox Faith, the king
offered chivalric insignia to Stephens esquires, then to the whole youth of
his court30.
*
The significance of the flag, as a sign of the Moldavian statehood, is
obvious. Submitting and transmitting the object to a monarch for
instance the king of Poland meant not only entering under his feudal
29

Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, kantora katedr. Krakowskiego.


Cz ostatnia czasy podugoszowskie obejmujce (1480-1535), (Scriptores Rerum
Polonicarum, II), Krakw, 1874, p. 4.
30
Cl. Isopescu, in Diplomatarium Italicum, I, 1925, p. 423-426, apud V. Eskenasy,
op. cit., p. 450-453.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


65

jurisdiction, but also recognizing him as the highest military commander


taking the flags first use, that of a signaling device in battlefield. Besides
being a sign of submission and obedience, breaking the banners staffs (as
done by the Moldavian princes before Stephen the Great) may be
considered as an indirect recognition of the Polish royal banner, as the
supreme flag to obey at, from now on. Because speaking of a territory
becoming vassal to a kingdom, discarding the own flag is understandable;
however, the 1485 act of Colomeea illustrated a completely different
situation. Not only that the Moldavians obtained a much more worthy
submission compared to the Polish general custom but instead of being
destroyed, prince Stephens banner was gently offered to the king and
subsequently conserved as well as the boyars flags in the royal treasure.
Speaking strictly from the symbolical point of view, this very moment may
be considered as a pleno jure integration of the Moldavian aurochs within
the patrimony of Polish state symbols. Anyway, this integration is clearly
illustrated by the presence of the Moldavian aurochs into the official
iconography of the Polish monarchs, attested from John Albert to
Stanisaw August Poniatowski31 (Fig. 5-6)32.
Approaching the above-mentioned written and illustrated sources is
indispensable for understanding the features of the Moldavian mediaeval
vexillology and heraldry. We are now aware of the aspect of Stephans
banner and we know that there were other little banners in use. Were they
military or territorial flags? The 1485 bandiera parva may have belonged
to the military units connected with the districts of the land of Moldova,
already attested, under the name steag (= flag), in the first half of the 15th
century33. Having or not a military meaning, containing or not the image of
31

I. Czamaska, Stemele Moldovei i rii Romneti n iconografia Polon (secolele


XV-XVIII), in ArhGen, V (X), 1998, 3-4, p. 275-318.
32
*** Siegel des Mittelalters von Polen, Lithauen, Schlesien, Pommern und Preussen,
Berlin, 1854, pl. 12, fig. 1 (the 1502 great Crown seal of king Alexander Jagieo); Jan
aski, Commune incliti Polonie Regni privilegium constitutionum et indultum publicitus
decretorum approbatorumque, Cracovia, 1506 (the king surrounded by his court).
33
DRH, A. Moldova, I (13841448), eds. C. Cihodaru, I. Caprou, L. imanschi,
Bucureti, 1975, doc. 106 (document dated 1432, January 2nd, containing a mention on
the steag of Tutova)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


66

the aurochs, the constant involvement of multiple flags in the ceremonies


occurred from 1415 to 1485 should effectively signify a collective allegiance
at once, of the prince and of the realm (pthe latter represented by the
boyars).
One last word should be mentioned on the detail regarding the
chivalric insignia offered by king Casimir to Stephens attendants. The
mention has been considered, in the recent Romanian heraldic literature, as
denoting the collective ennoblement of the Moldavians present at
Colomeea34. Knowing that there are number of arguments in the direction
of a direct Polish influence upon the coats of arms used by the Moldavian
boyars, particularly in the 15th century35, without denying the possible
grant of Polish knighthood and armorial bearings to Stephen the Greats
dignitaries, we consider that the Latin formula militiae Symbolis should
not necessarily be taken as referring to a bestowal of coats of arms, but to
chivalric objects in the period sense: swords, spurs, belts etc. Anyway, an
alleged mass-ennoblement of that kind should have left some more traces
in the Polish written sources much more better than the Moldavian ones
as happened, for instance, during the well-known historic event of
Horodo, on October 2th, 1413, when forty-seven Lithuanian boyars were
formally adopted into a similar number of Polish coats of arms36. Of
course that the Colomeea moment has very few similarities with what had
happened seventy-two years earlier, however if an alleged ennoblement of
Moldavians took place, the event should have been similarly mirrored into
the sources of the period.
34

t. S. Gorovei, Cu privire la heraldica medieval romneasc, in ArhGen, II (VII),


1995, 1-2, p. 281-282; M. M. Szkely, Heraldic, genealogie i sigilografie la familia
boierilor Ureche, in ArhGen, I (VI), 1994, 3-4, p. 38.
35
T.-R. Tiron, L.-V. Lefter, Boierii lui tefan cel Mare. Conexiuni genealogice i
moteniri heraldice, in AP, IX, 2013, 1, p. 69-71.
36
*** 1413 m. Horodls aktai = Akty Horodelskie z 1413 roku: (dokumentai ir
tyrinjimai) / Lietuvos istorijos institutas, Polska Akademia Umiejtnoci; sudar Jrat
Kiaupien, Lidia Korczak; pareng Jrat Kiaupien, Lidia Korczak, Piotr Rabiej,
Edmundas Rima, Jan Wroniszewski, Vilnius/Krakw, 2013, p. 532, 536-542. The
authors avail themselves of this opportunity to express their sincere thanks to Dr. Agn
Railait-Bard, researcher at the Lithuanian Institute of History, for kindly offering the
present reference.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


67

Come to the final point, our study has gradually reviewed


generalities and particularities regarding the political status of Moldavia
during the period of prince Stephen the Great, focusing on the MoldavianPolish relations, regarding the tradition of the flag as a symbol of statehood,
as well as regarding the ceremonial features resulted from several 15th-16th
sources, both written and iconographical, on the homages implying the
Moldavian princes.
At the crossroads between Western and Eastern feudal practices, the
symbols of the land of Moldavia were illustrating the political, military, yet
mystical image of power in this part of the Orthodox world.

Appendix
1.
<cca. 1430>
Modus prestandi omagium, qui semper observantur
Dum aliquis princeps alicui regi prestare debet homagia, rex debet in solio
maiestatis sue residere tamquam rex coronatus, et debet ad latus suum habere prelatos
et barones conilii regni sui. Tunc princeps prestiturus omagia debet cum suis
baronibus et omagialibus ac wasallis, banderium habens in manibus suis, ad sedem solii
regalis procedere equester, et descendens equo suo iuxta solium ista verba proferre in
hunc modum: Clementissime domine mi rex. Ego serenitati vestre omagium facio et
presto cum omnibus terris et hominibus meis, et peto tuicionem serenitatis vestre et
circa iura et in iure meo ducali et dignitatibus conservari. Debet autem sic iurare
tacto crucis signo: Clementissime domine pye mi rex. Ego omagium presto et
promitto fideliter sine dolo et fraude serenitati vestre et corone regni vestri cum
omnibus terris et hominibus meis fidelitatem et esse fidelis, sic me Deus adiuvet et hec
sancta crux gloriosa. Tunc rex debet ipsum recipere in suam tuicionem et ista verba
dicere ad prestantem omagium: Nos accipimus te in nostram proteccionem et circa
omnes dignitates ac iura omnia ducatus tui tamquam principem nostrum
relinquimus. Tunc osculentur eum et recipiat rex de manibus suis banderium
principis et illud restituat amplexis manibus suis. Et dicat rex: Servias nobis cum isto
vexillo. Omnes autem vasalli et omagiales principis omagia facientis debent post eum
transire usque ad sedem solii regalis, portantes singuli in manibus vexilla parvula, et
eadem eciam post vexillum principis dimittere debent, ita quod banderium principis

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


68

procedere debet, vasallorum vero sequi ipsum. Pos hec debet rex recipere a principe
recognicionem facti omagii litteralem sub eius sigillo ducali.
(Anatol Lewicki, Codex epistolaris saeculi decimi quinti, II, Krakowia, 1891, p. 480)
2.
1415
Quo cum suam Serenitatem Alexander Moldaviae Voieuoda cum consorte
sua et maxima militum suorum cohorte accesit et a Wladislao Poloniae Rege,
frequentissimam militum pompam etiam tunc habente, benigne exceptus est, et
multipliciter honoratus. Devotionem autem et fidem erga Wladislaum Poloniae
Regem monstranturus, sibi, in corona et maiestate sedenti, ut et tanquam Regi
Poloniae et coronae Regni Poloniae, fidelitati et subiectionis, cum omnibus Boiaris
terrae Valachiae, solenne praestitit homagium et fidelitatis corporale iuramentum,
proiectis in terram ad pedes Regios banderiis. De quo et literas patentes dedit, quae in
thesauro habentur ad rei memoriam fermitatem
(Johannes Dlugossius, Historiae Polonicae, ed. Leipzig, 1711, I, Liber undecimus,
col. 367)
3.
1436
Heliam Woiewodam Moldaviae cum omnibus Baronibus et Consiliariis
suis () in civitatis Leopoliensis circulo ad id specialiter constructo et exornato,
corona et omnibus indumentis regalibus insignitus consedit, ad quem Helias
Woiewoda, splendida veste cum suis Boiaris et Consiliariis indutus, banderia et signa
bellica quae sunt terrae Walachiae, in manibus accedentes, flexis genibus facta
humiliatione et hastilia banderiorum in signum subiectionis et obedientiae frangunt et
ad pedes regios proiiciunt, et iuramentum deinde tam Helias, quam sui omnes
praestant corporale in fide, obendientia et subiectione integra Regis et Regni () post
caeteris Boiaris, vtque exhibitio ipsa homagii () exhibitionem et praestationem
praefatam Helias Woiewoda cum suis publicis literis sigillis eorum munitis
(Ibidem, col. 690-691)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


69

4.
1485
Preparatus erat mediis castris excelsus ac ornatissimus suggestus auro et
oloscrico usquequaque coopertus intra altum ac spaciosum tentorium. Suggestum
Casimirus Rex diademate et aliis regalibus insignibus conspicuus conscentit, in eoque
aurato solio sublimus presedit. Cum ecce Stephanus Palatinus cum gentis sue
purpuratis et nobilissimo quoque magna pompa supervenit. Ubi tentorio region
apropinquavit ex composito Polonorum equitum interventu a suis exclusus ac equo
desiliens in tabernaculum introductus solus regalem suggestum conscendit Regemque
more gentis adoravit. Inde in verba regia iuraturus utroque genu flexus vexillum terre
Moldavie manu tenebat: ut vero tanti principis denicio ac humiliacio omnibus et his
precipue, qui aderant, testate esset, tabernaculum Regium re ita ex industria adaptata,
solutis repente funiculis e sublime in terram decidit et omnia, que in suggesto
agebantur omnibus admiracione attonitis patuere, Stephanus Palatinus, ut erat
ingentis animi, nihil turbatus. Vexillum principale Moldavicum ante pedes regios
stravit ac demum alma cruce ac sacro codice adhibito: erat siquidem ritus Grecanici
Christianus, juramentum fidelitatis, obediencie ac subiectionis (quod omagium
vocant) Casimiro Regi et Regibus Poloniae successoribus multa cerimonia, quod felix
faustumque sit prestitit
(Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec, kantora katedr. Krakowskiego. Cz
ostatnia czasy podugoszowskie obejmujce (1480-1535), (Scriptores Rerum Polonicarum, II),
Krakw, 1874, p. 4)
5.
<1595>
...Omagium Palatini Moldauiae
Post plures tractatus inter Serenissimum Principem et Dominum Kasimirum
III Poloniae Regem, et Barones Poloniae, Suae Serenitatis et Regi nomine ex una, et
inter Magnificum Jo Stephanum Palatinum Moldauiae armigerosque ipsius suo, et
Terrae Moldauiae similiter nomine, parte ex altera partim personaliter, partim etiam
per Regiae Maiestatis Nuncios diebus aliquot ab aduentu ipsius in praesentem diem
habitos, Dominus Palatinus Moldauiae, qui supra propter defensionem a Poloniae
regno habendam feria 2 a proxima post festum Natiuitatis Virginis Gloriosae Mariae,
ad omagium Serenissimo Principo Domino Kasimiro Poloniae Regi etc. inclitaeque
Suae Poloniae Coronae praestandurm se, posteros, et terram suam iuramento ad
fidelitatem, subiectionem, et obedientiam perpetuo seruandam, habendam, et
obstringendam consensit hora tertiarum eademque die hora meridiei, uel paulo serius.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


70

Omagium et corporale iuramentum praestitit iuxta informationem per Regiam


Maiestatem datam.
Primum itaque Maiestas Regia cum adhuc ille abesset solium suum in corona
qua coronatus est ascendente, ibique in aparatu integro quem circa coronationem
induit sedente, Maiestatis sede scepta spiritualibus, et secularibus Praelatis, et
Summatibus infrascriptis. Stephanus Palatinus a Maiestate Regia per Magnificos
Nuncios ad uniendum, faciendumque eaque debet auisatus, et conductus cum
omnibus suis armigeris, Boiarijs, uulgari eorum dictis eques uenit: ad latus uero per
unum suum fidelem habebat, cui Banderium quoque magnum sericeum coloris rubri,
in quo arma Terrae Moldauiae pulcre auro depicta erant, ferebantur. Sui uero omnes
Terrigenae bona haereditaria in Moldauia habentes, et alij omnes Curienses
notabiliores Bandiera parua qui libet suum insedendo manu tenebant. Ipsius et Regijs
clangentibus tubis: accedensque ad solium Maiestatis Regiae ex equo descendit, dein
Banderium manibus corripuit. Ac mox cum Banderio uersus solium processit: id
etiam sui omnes post eum fecere immdeiateque solium accedens flexis suo more
genubus, et capite prono Banderium usque ad terram inclinat, similiterque facientibus
subditis: tenores Omagij his uerbis proferebant Maiestas Regia immota sedente, sed
stantibus dominis his uerbis in facie Maiestatis Regiae:
Clementissime mihi Rex, ego Serenitati Vestrae omagium facio et praesto cum
omnibus Terris, et hominibus meis, et peto tuitionem Serenitati Vestrae et circa iura
in iureque meo et dignitatibus conseruari.
Hic adhuc Banderium tenuit pro genu autem flexione de ritus sui more capite
inclinato tacto signo Crucis Sanctae ius iurandum fecit corporale his uerbis:
Graciossime Rex, ego Omagium praesto, et iuro, ac etiam promitto fideliter,
sine dolo, et fraude Vestrae Serenitati, successoribusque Serenitatis Vestrae Regibus et
Sacrae Coronae Regni Poloniae cum omnibus Terris, Baronibus, et hominibus meis
fidelitatem, esseque fidelis, et obediens Serenitati Vestrae, successoribus, et Coronae
Poloniae Regni sic me Deus adiuet, et haec Sancta Crux.
Mox iuramento finito respondit haec Sacra Maiestas Regia uerba residens in
sede Maiestati(s) Suae:
Nos Te, et Terras Tuas in nostram protectionem recipimus, et circa omnes
dignitates, et iura omnia Terrarum, tamquam Palatinum nostrum relinquimus.
Hic dictis osculata est eum Maiestas Regis.
Osculo facto recipit Banderium Maiestas Regia manibus suis de manibus
Palatini in manusque Marscalci Regni illud dedit. Hic primum armigeri omnes
Palatini Moldauiae stantes circa solium Maiestatis Suae bandiera parua, e manibus in
Terram strauerunt, Marscalcoque Regni praedicto banderium Magnum de solio
Maiestatis iuxta, ac conclusum erat ad Thesaurum Regium deferente, et parua illa per
cubicularios Maiestatis Regiae collecta, itidem ad Thesauri locum ferebantur seruanda.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


71

Noluit quippe Palatinus, et armigeri sui consentire, ut intra tractandum diripentur:


quin petijt ipsorum ut Banderia omagialia honeste seruarentur propter maioris
amicitiae auctoramentum. Quo facto Maiestas Regia non longe a se Palatinum
tanquam amicum, et suum Omagiales penes se locauit, et consedentibus illis armigeri
ipsius omnes sub hac forma iurauerunt tacta cruce:
Nos Barones Vasali, et tota Terra Moldauiae praestamus omagium nostro et
totius communitatis Terrae Moldauiae nomine, Serenissimo Principi Domino
Kazimiro, et successoribus Regibus Poloniae et Coronae Regni Poloniae
promittimusque et iuramus omnem fidelitatem, subiectionem, et obedientiam in
perpetuum Serenitati Suae, Regno, et Regibus Poloniae: ita nos Deus adiuuet, et
Sancta Christi Crux.
Quod quidem iuramentum quidam eorum manibus cruci apositis quidam
uero expansis supra fecerunt, eo facto Regia Maiestas omnes Palatini armigeros,
uniuersam denique Curiae Suae iuuentutem militiae Symbolis insigniuit
(Cl. Isopescu, in Diplomatarium Italicum, I, 1925, p. 423-426, apud V. Eskenasy,
Omagiul lui tefan cel Mare de la Colomeea (1485). Note pe marginea unui ceremonial
medieval, in tefan cel Mare i Sfnt. Portret n istorie, Sfnta Mnstire Putna, 2003,
p. 450-453)

CEREMONIA FEUDAL DE LA COLOMEEA/KOLOMYJA (12


SEPTEMBRIE 1485). NOTE ASUPRA HERALDICII I VEXILOLOGIEI
MOLDOVENETI N TIMPUL DOMNIEI LUI TEFAN CEL MARE
(Rezumat)
Venind n completarea unui studiu mai vechi al lui Victor Eskenasy, contribuia
de fa trece n revist evoluia relaiilor moldo-polone, de la cele mai vechi meniuni pn
n timpul domniei lui tefan cel Mare, culminnd cu actul omagial de la Colomeea
(1485).
n continuare, este analizat semnificaia simbolic a steagului Moldovei, alturi
de alte nsemne asociate instituiei Domniei. n baza izvoarelor de tip documentar i
iconografic, autorii au pus n eviden mai multe aspecte de ordin formal, referitoare la
utilizarea steagului domnesc i a steagurilor boiereti, n cadrul ceremoniilor din 1415,
1436 i 1485.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


72

Lista ilustraiei:
Fig. 1. Ceremonia de la Colomeea. Compoziie contemporan de M. Gatalovich,
ilustrnd utilizarea steagului Moldovei cu zimbru.
Fig. 2. Portret imaginar al Atilei, rege al hunilor. Miniatur din Chronica Hungarorum
a lui Johannes de Turocz, Ausburg, 1488.
Fig. 3/a-b. Xilogravur reprodus n Chronica Hungarorum a lui Johannes de Turocz
(1488) ilustrnd o btlie ntre armatele Moldovei i Ungariei, care a avut loc
probabil in 1467.
Fig. 4. Steagul heraldic multicolor al Moldovei: xilogravur pictat, incluznd o copie a
lucrrii lui Johannes Thurocz, aparinnd librriei Corvina a regelui Mathias
al Ungariei
Fig. 5. Stema Moldovei (stnga sus) prezent n sigiliul Coroanei regelui Alexander
Jagiello (1502)
Fig. 6. Stema Moldovei (a treia de sus, in sens contrar acelor de ceasornic), prezent n
imaginea alegoric a curii regale poloneze dup Jan Laski, Commune incliti
Polonie Regni privilegium constitutionum (1506).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Fig. 1. The ceremony of Colomeea.


Contemporary composition by M. Gatalovich, illustrating the use of the Moldavian aurochs flag

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


74

Fig. 2. Imaginary portrait of Attila, king of the Huns.


Miniature from Joannes de Thuroczs Chronica Hungarorum, Augsburg, 1488

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Fig. 3/a-b. Woodcut reproduced in Johannes de Thuroczs Chronica Hungarorum (1488), illustrating a battle between the
Moldavian and Hungarian armies, presumably occurred in 1467

THE FEUDAL CEREMONY OF COLOMEEA/KOOMYJA


76

Fig. 4. The polychromatic Moldavian heraldic flag: painted woodcut, included


into a copy of Joannes de Thuroczs work, belonging to the Corvina library of
king Mathias of Hungary

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tudor-Radu TIRON, Lucian-Valeriu LEFTER


77

Fig. 5. The Moldavian coat of arms (top-left, or heraldic dexter), displayed in the
Crown seal of king Alexander Jagieo (1502 )

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Fig. 6. The Moldavian coat of arms (third from top, counterclockwise), displayed in the allegorical image of the Polish royal court
after Jan askis, Commune incliti Polonie Regni privilegium constitutionum (1506)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 79-100

STOVE TILES ORNAMENTED WITH LESS


KNOWN DECORATIVE MOTIFS: THE LION, THE
DRAGON AND THE KNIGHT
Rodica POPOVICI1, Lucia-Minodora M

Keywords: stove tiles, lion, dragon, rural settlement, the 16th -17th centuries
Cuvinte cheie: cahle, leu, dragon, aezare rural, secolele XVI-XVII

Many years ago, through extensive field researches and small surveys,
important archaeological evidence of medieval life was found in a rural
settlement in the former region Neam2. The findings place is called
Dolheti and still keeps alive the memory of the village bearing the same
name whereof the first known documents from April 12, 1436 speak3. By
the ruling act issued on that date, the rulers of Moldova, Ilia and Stephen
were reinforcing to Baico to his right and faithful services his inheritance
namely the villages: Dolheti, where his house was, and Negretii, and
Almelul and Hore<e>tii and Rocanii, and on the Almai, down

Paper presented at the Session In memoriam Constantin Matas, Piatra Neam,


november 3-4 2011. This article was published in Romanian in Arheologia Moldovei,
XXXV, 2012, p. 157-168.
1
Scientific Researcher, Iai.
2
Archaeological excavations conducted during the years 1978-1979 and 1982 by
Rodica Popovici (Institute of Archaeology-Iai) in collaboration with Lucia Minodora
M and Dina Pop (Neam Museum Complex). See also R. Popovici, D. Pop, Spturile
arheologice din aezarea rural medieval de la Negreti-Neam, in MCA, Tulcea, 1980,
p. 588-590. The drawings were done by Mrs. Waltraude Deliba and Mr. Romeo Ionescu
within the Institute of Archaeology-Iai.
3
DRH. A. Moldova, I (1384-1448), vol. published by C. Cihodaru, I. Caprou and
L. imanschi, Bucureti, 1975, p. 202; see also M. Costchescu, Documentele moldoveneti
nainte de tefan cel Mare, vol. I, Iai, 1931, p. 427.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

80

Dolheti, Dobrenii4. The preservation of Dolheti toponym and the


mention of the village down Dolheti, in conjunction with field
investigations located the old medieval precincts in the area within the
present village Negreti from Dobreni commune, Neam county5.
Although they were not undertaken on the proper scale, the
archaeological researches conducted in Dolheti allowed unveiling of
dwellings and household annexes dating from the 14th-15th and 16th-17th
centuries6. Among these, relevant to our subject are the stove tiles
discovered on an outdoor hearth, which, however, were not in situ, but
came from a destroyed dwelling. That dwelling has been near the
household annex, only 30 m away from it7.
From the destroyed dwelling also comes a rich ceramic inventory
consisting of common household tableware and numerous vessels of kaolin,
coated or not with enamel. There have also been found: Ottoman luxury
pottery of Iznik type, small glass containers in a fragmentary state, window
pane mesh and a knife with bone handle, plated with silver and engravings
of the same metal. Uncommonly discovered in rural areas, these findings
complete the picture on the material possibilities of those that have owned
and used them.
The coins, in turn, fulfil and strengthen the dating elements for a
chronological frame as closer to the truth. Chronologically, the five coins
were discovered as follows: a denarius from Mathias I (1458-1490),
perforated, an incuse ake, perforated, issued during the reign of Murad III,
later to the years 1584-1586, and another one dated in the 17th century,
presenting no accurate determination, a szelag from Sigismund III Waza

Ibidem.
R. Popovici, D. Pop, op. cit., p. 589-590.
6
Ibidem.
7
In the preliminary report we were considering that the hearth belonged to
dwelling no. I, but further researches showed that it was nothing but a mere household
annex. In fact, the tiles discovered on the hearth came from dwelling no. II. Some pottery
fragments of kaolin and two damaged bricks, about 2 cm thick, which came from the stove
base, were also found beside the intact tiles. For the older interpretations, see Ibidem.
5

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


81

(1587-1632), issued in 1586 and another one in 1623, a schilling from


Kristina (1632-1654) from 16388.
Taking all these types of findings into consideration we believe that
the dwelling was in use between late 16th century and early part of next
century. Also, the intact stove tiles found in the outdoor hearth belonged
to this dwelling and not to the household annex. More than that, these tiles
are those which offer us completely the pictures once illustrated (Pl. 1/1-2;
2/1-2) and therefore these images will be the subject of our presentation.
The five intact tiles are made of a paste with a lot of sand and
limestone granules in composition, with decorative motifs printed in wood
patterns. The objects are heavily smoked on the back and have fingerprints
from pressing the clay into moulds. The burning process is oxidizing, the
tiles presenting a reddish-yellow colour.
All pieces are unglazed, without mounting foot, easily ranging in size
from 19.4 cm x 25.5 cm9, a fact that proves the use of different patterns.
The stove plates are characterised by full front and narrow frame. Taking
into account the typological features, according to the Moldavian tiles
classification they belong to the IX A type10.
Three tiles have the central representation of a knight wearing a
short tunic, which falls above the knee over the tight pants lying on the
foot. The tunic is caught at the waist with a belt of metal plates, carefully
represented, and forms folds following the line of arms. On the head, the
knight wears a triangular helmet with a well individualized plume. In his
left hand, he holds the horse's reins for trotting, and in his right hand, ready
to attack, a curved blade sword; the sword's handle and guard are bent and
its blade presents a median groove. The knights equipment is filled by
spurs with short stem and rosette with five spines. The horses body is
8

A first identification of coins was done by our colleague Viorel M. Butnariu,


whom we thank on this occasion. Regarding the technical date on coins, see L. Munteanu,
R. Popovici, Descoperiri monetare din aezarea rural de la NegretiDolheti, jud. Neam
(secolele XV-XVII), in ArhMold, XXXV, 2012, p. 169-179.
9
The stove tiles in question are in the Museum of History collection in Piatra
Neam, the inv. no. 22-24F and 136F. Another piece, preserved in fragments, and coming
from dwelling no. II is at the Museum of Ethnography in Trgu Neam, the inv. no. 1084.
10
P. V. Batariuc, Cahle din Moldova medieval. Secolele XIV-XVII, Suceava, 1999,
p. 168-169, fig. 1/28.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

82

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

covered with a rectangular saddle, with higher bow in front, over the rich
embroidered blanket on the horse's hindquarters. Other parts of the
harness, as bridles, reins and stirrup straps are well illustrated, with great
precision. The action takes place in a landscape whose background is
represented by a wide Gothic arch, surmounted by two ogival arches,
separated by mullions. The portal is extended in a cruciform finial,
suggesting a church. Two other simple unornamented crosses are
symmetrically arranged on the arch. Placed on the arch and ogives, the socalled wolf teeth decoration fulfils the strongly schematised architectural
embellishment (Pl. 1/1; 2/1).
The other two intact stove tiles, a third one preserved in fragments
and several other fragments share as main character a rampant lion with
canine head and slender body, partially covered with scales, imagining an
armour; the tail has a vegetable look, ending in a branch of fern strongly
stylized. The slender body, caught at the waist with a belt of metal plates,
similar to the knight's one described above and the mane rendered by
ridges, plus the incised lines of the upper limb suggest and reinforce the
idea of the armour. Under the lion there are two different sized animal
representations, similar to the dragon depicted on the well-known tiles
preserving the image of St. George while killing the monster. The smaller
dragons body is also covered with chain loops. Under the lion's body,
between its paws, a trefoil cross separates the image of this dramatic battle
scene by a very realistic artistic achievement following an oblique line. By
the cross' support - the sign of victory, and by the lion's power, both evil
animals are defeated and subjected (Pl. 1/2; 2/1; 4/1, 4).
From the dwelling were recovered only fragmentary tiles preserving
partial images of the lion (Pl. 4/1) and the dragon (Pl. 4/4). Unlike the
intact pieces, the fragment illustrating the dragon reveals the body of a
bigger monster covered with scales (Pl. 4/4), which proves the use of
different patterns and, at the same time, the existence of a variant on the
same subject.
Although this last representation is unique up to now, stove tiles
with images sharing the same issue were the subject of other discoveries
too, but their fragmentary state did not offer us the possibility to
reconstruct the whole scene. Thus, two fragmentary plates of stove tiles

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


83

preserving the motif of the rampant lion come from the princely Court of
Piatra Neam: one is simply, realistic illustrated, while the other one is
covered with scales and ridged mane11 (Pl. 4/2-3). Also here the tile
fragments are unglazed and their dimensions prove the use of patterns of
the same size.
From the same princely Court of Piatra Neam comes a tile fragment
illustrating a knight dressed in a coat of mail, holding the horse's reins in
the right hand and a faceted mace in the left hand12. Similar to the findings
from Negreti Dolheti, arches adorned with crosses and the wolf teeth
motif appear in the scenes background, but illustrated in a different
manner (Pl. 4/5). It is possible that both pieces have been associated within
the same stove content.
The tiles in question were dated by the author of discoveries in the
th
15 century, during the reign of Stephen the Great and at a time
immediately after, according to the existing analogies at the moment of
publishing13. But certain technical details, such as the pasta with sifted
sand, the wolf teeth motif, certain elements schematization inside the
composition lead to a later chronological frame, in the same time with
those from Negreti Dolheti. The reason for which they were much
earlier dated was undoubtedly the absence of chronological markers during
archaeological excavations, the fragmentary state of the tiles discovered,
also heavily burned, the state of research since then14. At the same time, one
needs to emphasize that the images of rampant lions on the medieval tiles
from Moldova are well marked by numerous discoveries, both in urban and
rural environments, particularly in the 15th century and to a lesser extent in
the next century15. The rampant lion is featured in two different situations,
either placed centrally on the objects surface, with its body turned to the
11

E. Neamu, Date istorice i arheologice cu privire la Curtea Domneasc din Piatra


Neam, in MemAntiq, I, 1969, p. 234, fig. 4/2-3, 5/1.
12
Ibidem, p. 234, fig. 5/2.
13
Ibidem, p. 234, 238.
14
The fragmentary stove tile with lion illustrated in fig. 4/2 was accidentally found
in 1959 and has the inv. no. Piatra Neam 1877. The lion's body is rendered without scales
and its size is identical to those of the pieces from Negreti Dolheti.
15
P. V. Batariuc, S. Haimovici, Elemente animaliere pe cahle descoperite n Moldova,
in ArhMold, XXVI, 2003, p. 157, 161, fig. 8/1-5.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

84

right or left, or in battle with a small monstrous animal, armed with a lance
or unarmed16 (Pl. 4/6). The discoveries from Negreti Dolheti are partly
similar with the latter examples.
On the tiles mentioned above, illustrating a knight, other dates were
stated too. They were chronologically framed either in the 15th century17, or
in the following century, which seems much closer to the truth, according
to the scene's schematization18.
Inside the stove from Negreti Dolheti were also found pot-tiles
(Pl. 3/3), plate-tiles with a short mounting foot, decorated with a big
central rosette and smaller ones on the sides (Pl. 3/4-5). On several
fragments were printed rosettes with entrelacs on the inside and wolf
teeth on the outside, with beautiful tulip buds in the corners (Pl. 3/2). All
the tiles were placed on the stove body under the rectangular plates
illustrating the knight, the lion and the dragons, above which followed the
pieces ending in ridges, as part of the canopy (Pl. 3/1). Therefore, the
discovery of these fragmentary tiles will only shade the chronology of
pieces.
16

Regarding the rich literature on the representation of rampant lion on the


medieval Moldavian tiles see especially P. V. Batariuc, Elemente heraldice pe cahle
descoperite n Moldova (secolele XV-XVI), n ArhGen, 2 (7), 1995, 1-2, p. 326-327,
fig. 12/1-2; P. V. Batariuc, S. Haimovici, op. cit., p. 157, fig. 8/1-5; M. Nicorescu, Noi
descoperiri de ceramic ornamental din secolele XV-XVI de la Suceava, in ArhMold, IV,
1966, p. 323, fig. 5/2; Al. Andronic, E. Neamu, M. Dinu, Spturile arheologice de la
Curtea domneasc din Iai, in ArhMold, V, 1967, p. 237, fig. 43/4; N. N. Pucau,
V. M. Pucau, Mrturii de civilizaie i urbanizare medieval descoperite n vatra istoric a
Iailor, in RMMMIA, XIV, 1983, 2, p. 44, fig. 14 and 15; Idem, Biserica Sf. Sava din Iai.
Monografie arheologic, Iai, 2005, p. 106, fig. 44; P. V. Batariuc, Catalogul coleciei
Romstorfer. Ceramica monumental, Suceava, 2008, p. 110, fig. 184a and 184b.
17
M. Ispir, Consideraii asupra decoraiei n arhitectura civil din Moldova. I. Epoca
lui tefan cel Mare, in SCIA, XXIX, 1982, p. 11, note 21.
18
H. Klusch, Zauber alter Kacheln aus Rumnien, Honterus Druckerei, Sibiu,
1999, p. 38, 89, fig. 29, with its partially wrong location: Negreti Domneti. The stove tile
was then hosted by the Museum of Glass and Pottery from Bucharest, inv. no. 799/136F.
In the present, the object belongs to the collection of the Museum of History from Piatra
Neam, inv. nr. 136F; P. V. Batariuc, Cahle din secolul al XV-lea decorate cu scene inspirate
din viaa cavalereasc, in Suceava, XIII-XIV, 1986-1987, p. 149.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


85

Until recently, the tiles from Negreti Dolheti and Piatra Neam,
the princely Court had no correspondence among the findings from
neighbouring areas, but the recent resumption of research has enabled the
decryption of images to a great extent similar to those taken into
consideration. We refer here to the reconsideration of some images on the
tiles from Transylvania, from Vinu de Jos and Fgra (Pl. 5/1-2)19.
The restoration of several fragments allowed a full reconstitution of
the scene illustrated on the tiles from Vinu de Jos. It depicts a dragon in
bipedal position, raised on its hind legs and represented with bat wings and
a long, wound up tail; with the front legs the dragon outlines defence
gestures. Dressed in armour, the knight is surprised the moment he thrusts
the spear into the mouth of the monster; the lion lies at his feet, in position
to attack (Pl. 5/1)20.
Much smaller, the tile from Fgra fortress is also fragmentary
preserved, but, in essence, its image is the same (Pl. 5/2). The knight is set
on foot, in armour, with his visor raised, thrusting the spear into the
dragon's wide open mouth. On the bottom of the tile, at the knights feet,
one can see a part of the lions head and mane. This piece was regarded as
an achievement far more awkward to the one discovered at Vinu de Jos,
actually a less successful copy21.
Both pieces were placed chronologically in the 16th century,
indicating that they could belong to the second half of it22. Moreover, a
correction of the chronological frame was needed as the first dating placed
the tile from Fgra in the 15th century23. The tiles from Vinu de Jos are,
19

A. A. Rusu, Cahle din Transilvania (III). Trei motive decorative medievale, in


AMN, 39-40/2, 2002-2003, p. 107-109; Idem, Cahle din Transilvania (III). Trei motive
decorative medievale, in Investigri ale culturii materiale medievale din Transilvania, ClujNapoca, 2008, p. 159-163.
20
Idem, Gotic i Renatere la Vinu de Jos. Documente de cultur material din
Transilvania secolelor XIIIXVI, Cluj-Napoca-Satu Mare, 1998, p. 55; D. Marcu Istrate,
Cahle din Transilvania i Banat de la nceputuri pn la 1700, Cluj-Napoca, 2004, p. 139,
pl. 157/66.
21
D. Marcu Istrate, op. cit., p. 139.
22
Ibidem.
23
V. M. Pucau, Plci ceramice decorative descoperite la Cetatea Fgraului n anii
1966-1973, in AMM, II, 1980, p. 224-225, fig. 1, dated in the 15th century on p. 228-229.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

86

however, those who contributed to a more accurate dating. They belonged


to the refurbishments ordered in Cardinal Martinuzzis castle,
refurbishments that could not be made but before 1551 (the year of the
Cardinal's assassination in the same locality)24.
The tile fragments discovered in Alba Iulia have been hypothetically
associated to the same series25 (Pl. 5/4).
The scene itself was considered to represent the hunt of a fantastic
animal by a knight helped by a lion26. About the image from Vinu de Jos
one already advanced the idea that it could be a Christian allegory27.
Another discovery from Trgovite, Muntenia province, added to
those from Transilvania. From the initial image, the fragmentary tile,
characterised by the same rectangular shape, with a narrow frame, retains
almost entirely only the figure of the knight, wearing a short tunic, in rich
folds, caught at the waist with a belt of metal plates, similar to that of the
rider from Negreti Dolheti. On the head, the knight wears a hat
without brim and in the right hand, leaning on the shoulder, a mace; the
left hand is pointed to an animal sitting in bipedal position, with the upper
limbs reached out to the knight28 (Pl. 5/3). The dating of this piece in the
first half of the 15th century is undoubtedly too early. As outlined on
another occasion, it may belong to a generation back to those from
Transylvania29. But the image is apparently similar. It could be rather
associated to the well-known representations of the dragon tamed by a
knight or a lady, with noble features, such as reflected by the miniatures
images30. Sometimes, holy, sacred characters represented near these
terrifying animals which are tamed and become subjected, enter this series.
24

A. A. Rusu, op. cit., 2002-2003, p. 107-108.


Idem, op. cit., 2008, p. 160-161, fig. 1c, note 10.
26
D. Marcu Istrate, op. cit., p. 220, 286.
27
A. A. Rusu, op. cit., 1998, p. 55.
28
Gh. I. Cantacuzino, P. Diaconescu, G. Mihescu, Date arheologice asupra unor
vestigii medievale din zona central a oraului Trgovite, in RMMMIA, XV, 1984, 2, p. 37,
fig. 14. Photographically represented, the tile was found in a dwelling with basement dated
in the first half of the 15th century, but early ruined in the beginning of the next century.
29
A. A. Rusu, op. cit., 2008, p. 161-162.
30
The photo rather weak and especially the dragon's artistic drawing (?) leave
room for doubts.
25

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


87

Returning to the tiles discovered at Fgra i Vinu de Jos, the


works composition clearly shows that the topic treated doesnt imply an
ordinary hunting. As highlighted in a first approach to the subject, these
decorative motifs are an illustration of the theme generically called the
knight with the lion, fighting the dragon31.The same theme appears on the
tiles from Negreti Dolheti, but it differs from the Transylvanian ones
by treating the subject on two levels side by side and frontal. The pieces
should be analysed together and not separately, as scenes with knight in
gothic ambience and lion attacked by two terrifying animals, because the
tiles were intentionally placed side by side and frontal, at the top of the
stove, under the ridged plates32. Only this set of plates, side by side and
frontal, allows the correct decoding of the theme depicted on the tiles from
Negreti Dolheti.
A few years ago, the topic was closely discussed in an
interdisciplinary study, based on archaeological, iconographic and literary
sources. Then, the best explanations were offered upon the decorative
motifs of the paving bricks found in the Cistercian monastery from Pilis
(Hungary) and dated in the 13th century33 (Pl. 6/1-2). By collating all
available information, one made the connection between the paving bricks
decorated with the fighting between the dragon-lion and the knight and
the Angevin stove tile discovered inside the walled city of Buda, sharing the
same subject34 (Pl. 6/3).
The first scene illustrated on the bricks from Pilis presents the battle
between the knight and the dragon, with the lion standing behind his
saviour. The lion is rampant, with open mouth and threatening claws. The
knight is set on foot, thrusting the sword in the monsters wide open
mouth; the monster is not biped. A beautiful representation appears on the
31

A. A. Rusu, op. cit., 2008, p. 162.


Many years ago an observation was made in this sense by professor Zdenk
Smetnka. The same suggestion was offered by A. A. Rusu, op. cit, 2008, p. 163.
33
O. Rthely, The Lion, the Dragon, and the Knight: an interdisciplinary
Investigation of the medieval Motif, in Annual of Medieval Studies at CEU, 7, 2001, p. 9-37.
34
Ibidem, p. 12, n. 10; see A. A. Rusu, op. cit., 2002-2003, p. 108-109, on the stove
tile from the walled city of Buda, which develops the motif on an horizontal rectangle;
A. Vgh, in Pannonia Regia, Budapesta, 1995, p. 308-309, V-30.
32

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

88

knights shield - the lion with which he identifies, an image known from
some illuminated manuscripts. The lion helps identify his hero with the
knight-lion (Pl. 6/1)35.
The second scene shows the dramatic battle between the knight and
the dragon, this time involving also the lion. Other three smaller monsters,
likely the descendants, appear to support the dragon, all being concentrated
in the fight with the lion. This last representation is important in
explaining the image from Negreti Dolheti, where the dragon, of larger
size, is helped by a second, smaller one, both in battle with the lion
(Pl. 6/2)36. The chosen mode of treatment reflects the increasing risk that
the knight takes in his fight against the great dragon, which is helped by his
descendants.
If inside the Cistercian abbey of Pilis, the source of inspiration is
undoubtedly French, Chrtien de Troyes - Chevalier au Lion, one cannot
make consistent judgements on the tiles from Transylvania and Moldova as
important links and information are missing.
Other information comes from relatively close areas where such
explanations were given for the discoveries of tiles sharing the same subject.
In this regard, a recently published finding has revealed a remarkable
renaissance tile, glazed in various colours and shades, from Velk Mezii,
in Slovakia. Of uncertain origin, the stove tile is dated to the middle of the
16th century. Here, the knight is dressed in trendy clothes, with many
adorned cuts, and a cap with small brim and a very rich plume. The dragon
has a long dangerous tail, ended with a loop pointed against the lion, as well
as its huge teeth, suggesting the flames37 (Pl. 5/5). Although the knight is
set on foot, together with the lion, crushing the evil force, the subject's
manner of interpretation is very close to how the tiles from Negreti
35

O. Rthelyi, op. cit., p. 13, 19; I. Holl, Funde aus dem Zisterzienskloster von Pilis.
Varia Archaeologica Hungarica, 11, Budapesta, 2000, p. 160-161, fig. 100/1, 101/1. Even
since the end of the 12th century, Chrtien de Troyes and his successors invest king Arthur
and the Knights of the Round Table (Yvain also among them) with the coat of arms;
regarding the literary coats of arms see M. Pastoureau, Figures de hraldique. Dcouvertes,
Paris, 1996, p. 87.
36
I. Holl, op. cit., p. 101, fig. 100/2.
37
. Pavlk, Draci na kachlch gotiky a renesance aneb kouzeln svt fantazie, in
Archaeologia Historica, 35, 2010, 1-2, p. 290-291, fig. 8.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


89

Dolheti were treated. The battle between the lion and the dragon seems
very similar, almost the same as that illustrated on the tiles presented here.
In both thematic representations are taken models known from the fight
between the lion and the dragon, illustrated together with the knight on
the same tile, as proved by the discovery from Velk Mezirici, or on
different pieces, but frontally, as in Negreti Dolheti. In both cases, the
similarity doesn't seem to be random and it might reflect the use of
patterns and the concept's transpose as such.
As regards the subject depicted on the tile found in Velk Mezirici it
was assumed that it would have been inspired by the legend of Prince
Bruncvk, the Czech hero of the 13th and 14th centuries, who had witnessed
a fight between a dragon and a lion. It is supposed that the legend of the
famous battle would have reached here by German way and had been based
on the French theme Yvain le Chevalier au Lion38.
The third of the five novels written by Chrtien de Troyes, Yvain le
Chevalier au Lion was considered a masterpiece in its time (c. 1177). It
amazed by novelty and the courage to associate various motifs and symbols.
It attracted a large audience in the Middle Ages and later, in the
Renaissance, from England to German States and from Sicily to
Scandinavia39. Written in Troyes, on the court of the wise countess Marie
de Champagne (the first daughter of Eleonora of Aquitaine and Louis the
2nd of France) and patron of the author, the novel was a real success and
remained so for several centuries.
The book was immediately translated into German by Hartmann
von Aue, in the same 13th century being adapted in several versions, in
Welsh (Owein) and Norwegian (Ivens saga), while in the 14th century it
38

Ibidem. The author does not exclude other possible identifications. As regards
the legend on Prince Bruncvik see W. Baumann, Die Sage von Heinrich dem Lwen bei den
Russen, in Xenja von Ertzdorff (ed.), Die Romane von dem Ritter mit dem Lwen, Rodopi,
Amsterdam, 1993, p. 198-217; J. Kolr, Der Ritter mit dem . Lwen in der Tschechischen
Literatur: die alttschechische Chronik vom frsten Bruncvk und das Problem ihrer
Gesellschaftlichen Funktion, in Xenja von Ertzdorff (ed.), Die Romane, p. 184-196.
39
W. W. Kibler, G. A. Zinn, L. Earp (eds.), Medieval France. An Encyclopedia,
New York & London, 2, 2006, p. 413-416; J. Rund, Encyclopedia of Medieval Literature,
the voices Yvain: The Knight of the Lion and Yvain and Gawain, New York, 2006,
p. 703-706.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

90

was again translated into Norwegian (Herr Ivan the Knight with the
Lion) and then into English (Ywain and Gawain)40.
A possible source of inspiration is an ancient Greek legend of
Androcles, mentioned by Aulus Gellius in The Attic Nights and then by
Seneca41. Androcles, the slave of a Roman consul of the Emperor Tiberius
runs away from his master and meets a lion into the desert to which he
takes out a spin of its paws. Caught by his master, he is thrown into the
arena, doomed to fight with wild beasts, but he is recognized and saved by
the lion that once he helped42. The grateful lions motif is taken by
Chrtien de Troyes along with other mythical elements, from the legends
mentioned by Cicero and Plato, oriental or Celtic motifs43.
The novels action begins in the court of King Arthur, the good
king of Brittany, whose glory urges us to be brave and ennobled by
courtesy, from where Yvain goes in search of adventures, which actually
represent the steps of his becoming, the self-assertion and value
checking44.
In one of his adventures, while wandering through the woods,
Yvain saw a lion around which a snake was coiled. Then, the knight
wondered which of the two to help and decided to support the gentle
and sincere beast, as the lion was a figure of moral world while the snake
was poisonous and threw flames from his mouth, that is how villain it
was. Once he killed the snake, the hero freed the lion that knelt with
the face bathed in tears of humility and then followed him wanting to
serve him and keep him as a master45.

40

M. Stnescu, Dimensiunea istoric a romanului medieval, afterword on


Chrtien de Troyes, Yvain Cavalerul cu Leul, Bucureti, f. a, p. 88; A. Scaglione,
Courtliness, Chivalry & Courtesy from Ottonian Germany to the Italian Renaissance,
Berkeley, Los Angeles, Oxford, 1992, p. 127; M. E. Gibbs, S. M. Johnson, Medieval
German Literature, New York London, 1997, p. 132-146; Lexicon des Mittelalters, voice
Yvain, vol. IX, Deutscher Taschenbuch Verlag, Mnchen, 2003, p. 430-432.
41
Lexicon des Mittelalters, op. cit., p. 430.
42
M. Stnescu, op. cit., p. 88; . Pavlk, op. cit., p. 290.
43
M. Stnescu, op. cit., p. 89.
44
Ibidem, p.45-46.
45
Ibidem.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


91

The lion becomes the symbol of the knights highest ideals, as


loyalty, bravery and humility46. Starting from the Latin and French
bestiaries to Physiologus, the crowned king of animals, the lion, also
embodies the warlike virtue and strength. The lions presence on Yvain's
weapons in some miniatures in fresco47 or on the paving plates from Pilis
proves that the hero changes his status as knight and becomes sovereign.
At the same time, the lion is a symbol of Jesus Christ, the tribe of Judahs
lion48. In fact, this is what explains the presence of the cross on the tiles
from Negreti Dolheti, illustrated under the lions paws. The lion is
also the Saviors hieroglyph when it is represented fighting the snake, the
dragon or any disreputable animal49. There are so many traditions
connected to the lion, from the redoubtable force announcing the death,
from the royal nobility and grandeur to the Christ symbolism. Although
we are not able to recognize which version inspired the creators of the
stove tiles from Negreti Dolheti, a variant most probably transmitted
orally, the discovery itself is very important.
The decorative repertoire of stove tiles in Moldova is now enriched
with a new theme the knight and the lion in battle with the dragon, a
theme inspired by the old medieval writings of Chrtien de Troyes, with
beginnings that go into the 12th century. This joins other themes once
46

Guy de Tervarent, Attributs et symbols dans art profane. 1450-1600.


Dictionnaire un langage perdu, Geneva, 1958, vol. 2, p. 246-248; M. T. McMunn,
Bestiary Influences in Two Thirteenth Century Romances, in Beasts and Birds of the Middle
Ages. Bestiary and Its Legacy, Philadelphia, 1989, p. 139; H. Biedermann, Dictionary of
Symbolism Culture Icons and Meanings Behind Them, 1992, New York-Oxford, 1992,
p. 209-211; J. P. Clbert, Bestiar Fabulos. Dicionar de simboluri animaliere, Bucureti,
1995, p. 162-168; M. Ferber, A Dictionary of Literary Symbols, New York, 2007, p. 118120.
47
As regards the frescoes in Rodenegg castle to the south of Tyrol, from
Schmalkalden, Thuringia, and other manifestations of this theme in the visual arts, see
J. A. Rushing, Images of Aventure. Yvain in the Visual Arts, Middle Ages Series,
Philadelphia, 1995, p. 30-35, 91-132.
48
L. Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire de Christ. La mystrieuse emblmatique de
Jsus Christ, Milano, 1975, p. 45; H. Biedermann, op. cit., p. 210.
49
L. Charbonneau-Lassay, op. cit., p. 45; H. Biedermann, Dicionar de simboluri,
vol. I, Bucureti, 2002, p. 221-223.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

92

illustrated on the stove tiles used in Moldova, known from fables and
fairy stories, satirical stories with animals, with diverse topics as the young
man turned into a deer, the Beauty and the beast (a motif widespread in
Europe in space and time), the bear hunting his hunter, the monk wolf50.
Although the sources of inspiration cannot always be accurately known,
the presence of these themes on stove tiles reflects their acceptance in
Moldova.
Translated by Natalia Midvichi

CAHLE ORNAMENTATE CU MOTIVE DECORATIVE MAI PUIN


CUNOSCUTE: LEUL, DRAGONUL I CAVALERUL
(Rezumat)
Subiectul acestui articol l reprezint cahlele de sob descoperite ntr-o
aezare rural medieval de la Negreti Dolheti, judeul Neam, care au ca
motive decorative leul, dragonul i cavalerul. Cele cinci cahle ntregi i cteva
fragmentare provin din locuina II, datat la sfritul secolului al XVI-lea i n
prima parte a celui urmtor (Pl. 1/1-2; 2/1-2; 4/1, 4). Din aceeai sob au fcut
parte i alte cahle fragmentare, decorate cu motive geometrice i florale
(Pl. 3/2, 4-5).
Trei cahle pstrate integral au ca reprezentare central un cavaler mbrcat
ntr-o tunic scurt, ncins la mijloc cu o centur din plcue metalice, pe cap
purtnd un coif triunghiular cu un pana bine individualizat. n mna stng,
cavalerul ine frul calului la trap, iar n dreapta, o sabie cu lama curb, la atac.
Echipamentul cavalerului este completat cu pinteni cu tija scurt i rozeta cu cinci
spini. Aciunea se deruleaz sub un portal gotic, puternic schematizat (Pl. 1/1;
2/1).
Celelalte dou cahle ntregi i cteva piese fragmentare au ca personaj
principal un leu rampant, cu trupul acoperit parial cu solzi, imaginnd o
50

P. V. Batariuc, Motive decorative de inspiraie literar pe cahle din secolele XV-XVI


descoperite n Moldova, in Ars Transsilvaniae, 5, 1995, p. 109-120.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


93

mbrcminte de zale, i coada cu aspect vegetal. Trupul zvelt este ncins la mijloc
cu o centur din plcue metalice, similar cu cea a cavalerului. Sub leu apar dou
reprezentri animaliere de dimensiuni diferite, asemntoare balaurului de pe
binecunoscutele cahle cu imaginea Sfntului Gheorghe omornd monstrul (Pl. 1/2,
2/2; 4/1,4).
Cahle decorate cu motive similare s-au gsit numai n Moldova, la Curtea
domneasc din Piatra Neam (Pl. 4/2-3). n Transilvania, cahle cu acelai subiect
sunt cunoscute din descoperirile de la cetatea Fgraului i castelul cardinalului
Martinuzzi de la Vinu de Jos. Cahlele de la Vinu de Jos au fost puse n legtur
cu reamenajrile comandate de cardinalul Martinuzzi la castel, reamenajri care
nu au putut fi fcute dect nainte de 1551, anul asasinrii sale n aceeai localitate
(Pl. 5/1-2). Cahlele fragmentare de la Alba Iulia au fost asociate ipotetic aceleiai
serii (Pl. 5/4). O frumoas ilustrare a temei apare i pe o cahl descoperit n
Slovacia, la Velk Meziii (Pl. 5/5). Aceeai tem este cunoscut n Ungaria pe o
cahl descoperit la Buda (Pl. 6/3) i pe plci pavimentare din mnstirea
cistercian de la Pilis (Pl. 6/1-2).
Cahlele n discuie ne edific asupra scenelor care au existat odinioar pe
fragmentele descoperite la Curtea domneasc din Piatra Neam i corecteaz, n
acelai timp, ncadrarea cronologic a acestora. Repertoriul decorativ al cahlelor
din Moldova se mbogete acum cu o nou tem cavalerul i leul n lupt cu
dragonul, tem inspirat din vechi scrieri medievale Yvain Chevalier au Lion de
Chrtien de Troyes. Ea se adaug altor teme ilustrate pe cahlele din Moldova,
cunoscute din fabule i poveti, istorioare satirice cu animale, cu subiecte diverse, ca
tnrul transformat n cerb, Frumoasa i bestia, motiv cu o larg rspndire n
timp i spaiu, ursul vnndu-i vntorul, lupul predicator etc. Cu toate c nu pot
fi cunoscute ntotdeauna cu precizie sursele de inspiraie, prezena acestor teme pe
cahle atest receptarea lor n Moldova.
Lista ilustraiilor:
Pl. 1. Cahle descoperite la Negreti Dolheti (1-2).
Pl. 2. Cahle descoperite la Negreti Dolheti (1-2).
Pl. 3. Cahle fragmentare descoperite n locuina II de la Negreti Dolheti
(1-5).
Pl. 4. Cahle descoperite la Negreti Dolheti: 1, 4, Piatra Neam Curtea
domneasc: 2-3, 5 (dup E. Neamu) i Suceava: 6 (dup M. Nicorescu).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

94

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

Pl. 5. Cahle descoperite la Vinu de Jos: 1 (reconstituire grafic dup D. Marcu


Istrate), Fgra: 2 (dup V. M. Pucau), Trgovite: 3 (desen dup foto
Gh. I. Cantacuzino), Alba Iulia: 4 (dup D. Marcu Istrate) i Velk
Meziii: 5 (dup . Pavlik).
Pl. 6. Crmizi pavimentare de la Pilis: 1-2 (dup O. Rthelyi) i cahl
descoperit la Buda: 3 (dup A. Vgh).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Pl. 1. Stove tiles discovered at Negreti Dolheti (1-2)

Pl. 2. Stove tiles discovered at Negreti Dolheti (1-2)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


97

Pl. 3. Fragmentary stove tiles discovered inside the dwelling no. II from
Negreti Dolheti

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

98

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

Pl. 4. Stove tiles discovered at Negreti Dolheti: 1, 4, Piatra Neam princely


Court: 2-3, 5 (by E. Neamu) and Suceava: 6 (by M. Nicorescu)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORNAMENTED STOVE TILES


99

Pl. 5. Stove tiles discovered at Vinu de Jos: 1 (graphic reconstitution by D. Marcu


Istrate), Fgra: 2 (by V. M. Pucau), Trgovite: 3 (drawing after photo by
Gh. I. Cantacuzino), Alba Iulia: 4 (by D. Marcu Istrate) and
Velk Meziii: 5 (by . Pavlik)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

100

Rodica POPOVICI, Lucia-Minodora M

Pl. 6. Paving bricks from Pilis: 1-2 (by R. Orsolya)


and stove tile from Buda: 3 (by A. Vgh)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 101-123

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE,


SUPERSTIII I OBICEIURI N PRINCIPATELE
ROMNE N VIZIUNEA CONSULILOR I
CLTORILOR FRANCEZI PREPAOPTITI
Violeta-Anca EPURE1

Cuvinte cheie: biseric, credine, superstiii, cltori francezi, Principatele


Romne.
Mots clef: glise, croyances, superstitions, voyageurs franais, les Principauts
Roumaines

Din perspectiv zonal, se tie, modernitatea romneasc datoreaz o


consistent parte de contribuie influenelor exterioare, exercitate
deopotriv dinspre est, ca i dinspre vest, aceasta din urm fiind identificat
ndeobte, chiar dac nu i exclusiv, cu cea francez. De aceea, credem c
punerea n lumin i analiza temeinic a scrierilor lsate de cltorii sau de
consulii francezi prepaoptiti despre Principatele moldo-valahe, ncepnd
cu finalul secolului al XVIII-lea i continund cu prima parte a celui
urmtor, este n msur s ofere perspectiva n care romnii erau percepui
de reprezentanii unei alte lumi, occidental, i s contribuie, n acelai
timp, la mbogirea unui domeniu al cercetrii istorice, generos n oferte,
cel al istoriei mentalitilor.
Francezii sosii n Principate au fost fie secretari domneti, fie
preceptori la familiile domneti ori boiereti, emisari politici sau
diplomai itinerani sau acreditai la oficiile consulare de la Bucureti sau
Iai ulterior i n alte localiti cu importan economic , fie militari,
publiciti, imigrani, oameni cu preocupri sau veleiti tiinifice ori

Universitatea tefan cel Mare Suceava, Facultatea de Istorie i Geografie.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
102

negustoreti, cu toii manifestnd diferene de mentalitate i de opiuni


politice sau religioase fa de localnici.
Decalajul cultural specific zonei fa de civilizaia occidental, n
general, i fa de cea francez, n special, a influenat opiniile observatorilor
strini, consuli sau cltori, orict ar fi fost de avizai n privina lumii
orientale. Textele lsate de strini, n spe francezi, fie ei oficiali sau nu, se
cuvin urmrite i judecate nu doar ca surse narative despre realitile
ntlnite n zon, ci i ca exponente ale unor valori sociale, tradiii,
mentaliti sau opiuni ideologice ale autorilor lor. Interesele i condiia
cltorilor strini care au ajuns n Principatele Romne sunt felurite i
cuprind o mare varietate de tiri cu privire la diferitele aspecte ale existenei
de altdat a poporului romn; ele se opresc, cel mai adesea, asupra
organizrii de stat i a obligaiilor impuse de Imperiul Otoman, asupra
bogiilor din cele dou Principate, asupra nfirii oraelor sau a
populaiei, asupra modului de via al diferitelor clase sociale i a relaiilor
care existau ntre ele.
Biserica a ndeplinit un rol important n raporturile dintre societate
i stat att n perioada domniilor fanariote, ct i n perioada ulterioar, iar
aspectele legate de organizarea ecleziastic din cele dou Principate nu
puteau s scape ochilor curioi ai strinilor. Observatorii francezi au
surprins, pe lng organizarea bisericeasc, credinele, superstiiile i
obiceiurile oamenilor din popor. Totodat, ei au sesizat i prezena n
Principate a reprezentanilor altor culte: evrei, armeni, protestani, luterani,
catolici; ortodocii erau, ns, majoritari.
***
Jean-Louis Carra meniona n lucrarea sa, Disertaie geografic
istoric i politic asupra Moldovei i rii Romneti, c religia greac,
propagat aici de clugrii refugiai din vremea schismei, a ajuns n clipa
aceasta religia dominant a rii. n plus, episcopii i clugrii aveau o
putere foarte mare; Carra i asocia unor adevrai suverani, al cror apanaj
deveniser oraele i aproape tot teritoriul rii2.
2

Cltorul francez mai consemna c sultanul, mulumit de tribut i de


devotamentul artat de acei suverani ecleziastici, i-a lsat n pace. Cltori strini
despre rile Romne, vol. X, partea I (volum ngrijit de M. Holban, M. M. AlexandrescuDersca Bulgaru, P. Cernovodeanu), Bucureti, 2000, p. 250.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


103

Louis Emmanuel Henri Alexandre de Launay, conte dAntraigues,


meniona pe la 1779 n jurnalul su de cltorie despre o credin a
oamenilor din popor: nainte de a trece Dunrea pe la Mcin, cltorul
francez a aflat de la ranii de prin partea locului despre un flagel care
bntuia n ar i de care nu se puteau apra: lcustele, care n anul anterior
pustiiser Moldova. ntrebndu-i dac nu au nici un mijloc de combatere a
lor, ranii i-ar fi rspuns c ar fi un singur chip de a scpa de ele: ar
trebui ca un flcu nevtmat s descnte o ap nenceput taina o are
popa i s-o rspndeasc pe pmnt. Apa aceasta cheam vulturii i
vulturii devoreaz lcustele. DAntraigues a rmas mirat, dar totodat a i
admirat credina3 acelor oameni c respectivul leac (pe care l-a categorisit
drept o absurditate), ar putea funciona.
La Galai, contele francez a remarcat bisericile ortodoxe, singurele
edificii mai nalte, dar i singurele zidite n piatr. Fiecare biseric avea dou
turnuri nalte. n plus, chiar a avut ocazia s o viziteze pe cea mai veche4:
edificiul de cult i s-a prut destul de murdar i ntunecos. Pereii si erau
acoperii cu picturi foarte ciudate (probabil, era reprodus Judecata de
apoi)5.
La Hui, un sat mare sau mai curnd [...] un mic ora, reedina unui
episcop, cltorul francez dAntraigues i tovarii si de drum au fost
gzduii la Episcopie6, cas vrednic de cei dinti apostoli. Contele nota
sarcastic c acolo s-a simit foarte bine, avnd n vedere c, n noaptea de
3

[...] credina pe care religia o ntrete i a crei pricin este poate numai ea. Cci
dac te-ai strduit odat s crezi o absurditate, nu vd de ce n-ai crede o mie altele la fel. Se
zice c pasul cel dinti e cel mai greu de fcut. Ibidem, p. 293; P. Eliade, Influena francez
asupra spiritului public n Romnia. Originile. Studiu asupra strii societii romneti n
vremea domniilor fanariote, Bucureti, 1982, p. 18.
4
Se pare c ar fi vorba de biserica Precista din Galai, al crei fondator a fost boierul
Tuduri la nceputul secolului al XVII-lea, recldit din zid de fiul ctitorului, Constantin,
ajutat i de enoriai. Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 294; I. C. Beldie, Biserica Precista
din Galai, n Vestitorul, Galai, 1949, 19-20, p. 4.
5
Pe unul din ei era nchipuit iadul i se vd acolo draci fcnd fel de fel de lucruri:
unul din ei ade pe un pctos, altul se urc n spinarea altuia, al treilea i face nevoile
ntr-un craniu.... Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 294.
6
Pe atunci, n scaunul episcopal de la Hui se afla Inochentie (ntre 1752-1782).
Ibidem, p. 296.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
104

dinainte fusese gzduit ntr-un bordei mizerabil, unde i-a plouat pn i n


pat. Reedina episcopului era descris destul de sumar. Ferestrele reedinei
episcopale nu se nchideau prea bine; obinuit cu realitile din Europa
apusean, dAntraigues sublinia cu amrciune c n tot palatul episcopal
nu se afla nici un singur scaun. i pentru ca tabloul s fie complet, chiar
nainte de mas francezul i tovarii si de drum au fost binecuvntai i
stropii cu aghiazm de o ceat ntreag de popi; de altfel, conform
spuselor voiajorului francez, pungaii acetia obinuiau s se in de capul
strinilor pentru a obine astfel vreun baci, pe care de altfel, l-au i
primit ct mai n grab de la cltorii dornici spre a scpa de rugciunile
lor7.
Se pare, ns, c reprezentanii clerului nu erau cu toii ignorani,
necum pungai. Atunci cnd contele dAntraigues a amintit Prutul, nu a
putut s nu fac referire i la celebra btlie de la Stnileti din 1711; a
constatat cu mirare c prin acele pri aproape nimeni nu-i mai amintea de
confruntarea dintre otile arului Rusiei i cele ale sultanului. Doar preoii,
mai cu carte dect ceilali, tiu s spun despre ea foarte multe amnunte.
Cltorul francez pretindea c ei ne-au cluzit acolo i am fost foarte
mulumii de toate cte le-am aflat de la ei8.
n februarie 1785, n ziua a 20-a a drumului su prin Moldova i ara
Romneasc, Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, conte dHauterive a
observat cu bucurie n deprtare o clopotni i o mnstire, primele vzute
dup mult vreme. Constatnd c se afla ntr-o ar cretin, contele
dHauterive asocia bunstarea cu existena unui edificiu religios: cci n
sfrit m aflu ntr-o ar cretineasc i de cte ori vd o cas mai artoas,
pori mai bine ferecate, ziduri mai bine ntreinute, o curte, curcnai mai
bine ngrai, cai mai zdraveni, trebuie s spun c este o mnstire9. Spre
deosebire de turci, devotai i ndeplinind riturile religiei musulmane n
condiii orict de vitrege, cretinii ortodoci se remarcau mai degrab prin
indiferen n materie de ritual. Exagernd, desigur, dHauterive afirma
c, de la Dunre, toate bisericile erau pustii. De n-ar fi fost icoanele de aur
sau de aram pe care preoii, n mijlocul pdurilor, ni le aduceau spre a le
7

Ibidem, p. 297.
Ibidem; P. Eliade, op. cit., p. 32.
9
Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 684.
8

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


105

sruta vrsnd un obol aduga el n-a fi fost martorul nici unui singur
act religios cretin de la Silivri pn aici10. n ciuda acestui lucru, credina
se manifesta n acele locuri ntr-un fel deosebit, fr ca prin aceasta
credincioii s ctige ceva. DHauterive evidenia stricteea i chiar
ndrtnicia cu care oamenii din popor ineau posturile de peste an, dar i
zilele de miercuri i vineri. Pomenea de un arhon-vistier, care se mbtase
crunt cu o zi nainte, dar care pentru nimic n lume n-ar consimi s
mnnce astzi mpreun cu mine o bucat de pui fript rece sau brnza pe
care i le ofer. n modul cel mai strict nu poate tri vinerea dect cu icre
infecte i cteva msline flecite n oet prost. Acelai lucru se petrecea n
zilele de miercuri, n ajunul srbtorilor religioase, dar i n cele dou sau
trei posturi ale calendarului ortodox. Catolic, dHauterive recunotea c
nu era demn de acest regim meritoriu11. Despre reprezentanii clerului
din Principatul Moldovei, cltorul francez consemna c nu erau nici
lenei, nici bogai, nici semei. n aceeai opinie, acetia nu i ctigau
existena exclusiv din slujba bisericeasc, etalnd ca nsuiri de caracter
vrednicia i [...] semerenia srciei. Ei fceau slujbele bisericeti cu osrdie
i fr vreun gnd de ctig. Se ngrijeau ca biserica lor s aib toate cele
trebuincioase slujbei, iar n calitate de ceteni erau adevrate exemple de
rbdare i munc: sunt cei mai buni prini, cei mai buni soi, cei mai buni
steni ai inutului, nu supr pe ispravnici cu prile sau cu nemulumirile
lor. Erau iubii i respectai de popor12.
Dar, n cuprinsul memoriului pe care i l-a prezentat lui Alexandru
Ipsilanti doi ani mai trziu, n 1787, acelai conte francez i caracteriza pe
clericii ortodoci, probabil greci, drept o pleav ceretoare i ipocrit13.
Numrul preoilor i se prea exagerat de mare n Principatul Moldovei, mai
cu seam c hirotonisirea era nlesnit de faptul c viitorilor preoi li se
cerea numai s tie a citi sau cel puin s zic pe de rost rugciunile i s
10

Ibidem, p. 687; G. Leanc, Cultur politic i univers cultural n relatrile


cltorilor francezi prin spaiul romnesc (1774-1790), n Al. Zub, A. Cioflnc (eds.),
Cultur politic i politici culturale n Romnia modern, Iai, 2005, p. 108-109.
11
Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 687-688; G. Leanc, op. cit., p. 109.
12
N. Munteanu-Breast, Moldova la 1787 n viziunea contelui dHauterive, n
Revista de istorie, 41, 1988, 7, p. 715.
13
Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 689.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
106

cnte cu glas tare. Trecerea tuturor treptelor ce duceau la preoie nu cerea


mai mult de o singur zi14. Pentru cltorul occidental, serviciul religios
nu era dect o ntoarcere la cretinismul primitiv. Preoii greci15 nota el
se bucur [...] de toat consideraia pe care religia tuturor popoarelor
superstiioase o acord slujitorilor ei16. DHauterive exagera pomenind de
preteniile clericilor greci de a deveni episcopi, de vreme ce n funcia
respectiv erau alei adesea i romni. n plus, n Principatele Romne,
clericii greci erau tratai de ctre domni cu cea mai mare deferen, de
doamne, cu familiaritate pe care tiu foarte bine s-o pun n folosul lor
personal i pentru gloria Bisericii17. Cum clericii strini erau tot mai
numeroi n mnstirile rii, contele dHauterive sugera necesitatea
secularizrii mnstirilor nchinate. Era revoltat de situaia acestora din
urm. Considernd mnstirea drept o cucerire, clericii strini i asupreau
pe cei pe care i crmuiau, i nelau pe episcopi i strngeau averi
considerabile. n plus, unii erau gata s ae vrajba n popor i chiar
puterile strine. DHauterive i considera periculoi i un exemplu ru
pentru ceilali preoi. Cltorul francez consemna c mnstirile erau pline
de strini despotici, care se fac stpni pe o mnstire ca pe o cucerire,
flmnzesc pe nenorociii pe care i crmuiesc, strng comori, pe care le duc
14

Alexandre-Maurice Blanc de Lanautte, conte dHauterive, La Moldavie en 1785.


Faisante suite au journal dun voyage de Constantinople Jassy, reprodus n volumul
Memoriu despre starea Moldovei la 1787, de comitele dHauterive, membru liber al
Academiei de inscripiuni i frumoase litere, secretar al domnului Moldovei Alexandru
Mavrocordat (Firariul), Bucureti, 1902, p. 151, 153; A. Agachi, ara Moldovei i ara
Romneasc sub ocupaia militar rus (1806-1812), Iai, 2008, p. 280; D. A. Lzrescu,
Imaginea Romniei prin cltori, vol. I, 1716-1789, Bucureti, 1985, p. 290, 301;
N. Munteanu-Breast, op. cit., p. 715.
15
Termenul de grec a desemnat n Occident pn pe la 1821, att poporul grec,
ct i membrii confesiunii ortodoxe. D. A. Lzrescu, op. cit., p. 39; C. Turliuc, Confesiune
i naionalitate la nceputul modernitii romneti, n D. Vitcu, D. Ivnescu, C. Turliuc
(eds.), Modernizare i construcie naional n Romnia. Rolul factorului alogen, 18311918, Iai, 2002, p. 43.
16
Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 689, 692; G. Leanc, op. cit., p. 108-109;
N. Djuvara, ntre Orient i Occident. rile Romne la nceputul epocii moderne, traducere
de M. Carpov, Bucureti, 1995, p. 143, 146.
17
Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 692-693.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


107

n cele din urm aiurea, i nal deopotriv i pe epitropi, care se ncred


orbete n socotelile lor, i pe mai marii lor din deprtare, crora nu le trimit
dect ceea ce nu vor s opreasc pe seama lor. Contele dHauterive
considera c moiile rii nu trebuiau s duc aiurea o bogie care nu las
nimic la izvorul ei i nu despgubete ara nici prin pilda vreunei virtui,
nici prin vreo munc folositoare. Dac li s-ar da pmntenilor dreptul de a
crmui acele averi, potrivit cltorului francez, atunci o mulime de
nefericii ar fi scpat de sub o tiranie care mpreuneaz pcatul
dispreului cu al zgrceniei18.
Cltorul francez mai consemna i bogiile acumulate de unii nali
prelai ortodoci, precum i corupia care domnea n snul bisericii. Astfel,
la moartea mitropolitului, exista obiceiul ca domnul s-l moteneasc19.
Locul rmas vacant era ocupat de unul din episcopii n funcie; scaunul de
episcop20, eliberat astfel, era cumprat de concurentul care oferea cel mai
mult; dHauterive exemplifica cu un caz recent: episcopatul de Roman
fusese cumprat cu 150 de pungi de galbeni21. Cltorul francez
concluziona sarcastic: se poate judeca restul. DHauterive estima numrul
catolicilor aflai sub jurisdicia episcopului de Bacu la vreo 15.000-16.000
de suflete. Acetia erau pstorii de preoi italieni, venii n acele locuri n
urm cu vreo nou ani, dar i de canonici unguri, refugiai n acele pri de

18

DHauterive, op. cit., p. 155-159; M. Beguni, Patrimoniul bisericesc i situaia


clerului ortodox din Moldova n perioada preregulamentar, n D. Vitcu (coord.), Prin
labirintul istoriei. Stat, societate, individ n perioada construciei naionale, Iai, 2009, p. 93;
D. A. Lzrescu, op. cit., p. 290, 301; I. F. Stnculescu, Reforme, rnduieli i stri bisericeti
n epoca fanariot, n Biserica Ortodox Romn, LXXXI, 1963, 5-6, p. 536, 540;
N. Munteanu-Breast, op. cit., p. 715.
19
[...] i-i poate cineva nchipui ce avere se poate strnge prin economiile
acumulate dup o pstorire ndelungat prin darurile domnilor la venirea lor, ale
episcopilor, ale egumenilor de mnstiri, ale preoilor, diecilor, clugrilor i clugrielor.
Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 693.
20
Scaunul este scos la mezat i concurenii nu fac economii. Ibidem.
21
Contele dHauterive fcea referire la momentul martie 1786, cnd funcia
respectiv a fost cumprat de ctre Iacob Grecul, care i succeda lui Leon Gheuca, ales
mitropolit. Ibidem, p. 693.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
108

mai bine de dou secole, dar care i pstraser identitatea cultural i


religioas22.
n luna septembrie a anului 1786, prin ara Romneasc trecea
cltorul francez Joseph-Gabriel Monnier, n drumul su spre Frana. n
finalul jurnalului su de cltorie, Observaii generale despre ara
Romneasc, Banatul Timioarei i Ungaria, Monnier sublinia c
Principatul Valahiei era locuit n majoritate de ortodoci23, care, n viziunea
sa, abuzau de ngduina de a fi cretini, deoarece la fiecare sut de pai,
gseti pe drum cruci24.
Despre superstiiile moldovenilor vorbea i omul de tiin Baltazar
Hacquet, aflat n trecere prin Moldova, Bucovina i Transilvania n iulie
1788. Astfel, el pomenea c ar fi auzit vorbindu-se n prile dinspre Dorna
Candrenilor despre un romn despre care se afirm c ar avea o sut
cinzeci de ani; n plus, chiar i vzuse pe doi dintre fiii acestuia la o
crcium unde petrecuse ntr-o noapte: unul avea 70 de ani, iar cellalt 82.
Altdat, Hacquet pomenea cu oarecari rezerve despre legenda creat n
jurul numelui unui boier moldovean de stare mijlocie, pe nume eptilici
i care se trgea din satul Zvoritea. Cum m-a surprins numele lui, care
nsemna al aptelea, am ntrebat i pe ali moldoveni de raiunea acestei
numiri i mi s-a susinut ntr-un glas c maic-sa a nscut ntr-o lun apte
copii, dintre care s-ar mai afla n via nc patru. Cnd l-am ntrebat despre
aceasta pe acest boier foarte zdravn i sptos, mi-a confirmat acest lucru i
mi-a spus c pot s m informez i la popa din acel sat. Altdat, aflat n
inutul Hotinului, Haquet povestea c dup o ncierare, ar fi vzut un
tnr al crui cap fusese retezat de un husar mnnd mai departe crua,
innd i mai departe hurile n mn cu atta trie c alergau caii de zor,

22

Ibidem; G. Leanc, op. cit., p. 109; D. A. Lzrescu, op. cit., p. 293; Istoria
romnilor, vol. VI, Romnii ntre Europa clasic i Europa luminilor (1711-1821),
(coord. P. Cernovodeanu, N. Edroiu), Bucureti, 2002, p. 67.
23
n textul original Grecs. J. Paviot, Un itinraire indit travers le Sud-Est
europen: le voyage de J.G. Monnier en 1786, n RSEE, XXIV, 1986, 3, p. 235-248;
Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 792.
24
J. Paviot, op. cit., p. 248; Cltori strini..., vol. X, partea I, p. 792.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


109

iar el a czut din cru i a rmas grmad, abia dup dou sute de pai, fr
a ajunge n minile dumanului...25.
Cltorul meniona n memoriile sale dou edificii ortodoxe de cult,
situate la izvoarele rului Putna, n muni, ascunse de codri: o mnstire de
clugri i o alta de clugrie. Mnstirea Putna, zidit ca o cetate, era
aprat natural de atacuri neateptate ntr-un col ascuns bine de munte.
La vremea aceea, la Putna se aflau vreo 20 de clugri, care duceau o via
trndav, srac i nefolositoare, iar zidurile din afar i din exterior erau
pictate. Tot zidul bisericii din afar era zugrvit cu nesfrit de multe
chipuri de sfini i mpodobit, de asemenea, cu nfiarea raiului i a iadului
i cu pictura a tot felul de ngeri i de diavoli. Cltorul francez remarca
trsturile proprii picturii religioase ortodoxe: figurile sunt ntotdeauna
foarte prelungi, toate sunt cu barb, trupul i picioarele sunt
ntotdeauna ca de lcust26. Cum a vizitat mnstirea, Hacquet a putut s
se conving de ignorana clugrilor. Odat ajuns n faa picturii
nfindu-l pe Iacob adormit, Hacquet l-ar fi ntrebat pe egumen de ce
suie pe scar la cer ngerii care ar putea doar s zboare? Rspunsul a fost c
nu tie. Hacquet i-ar fi replicat c probabil la acea vreme ngerii nprliser
i de aceea nu puteau s zboare; a primit un rspuns contrariu oricrei
ateptri, cum c se prea poate27. A remarcat i puinele cri existente n
biblioteca mnstirii Putna28. Tot n acel edificiu, se aflau i osemintele
marelui tefan, domnul Moldovei, ale doamnei Maria, ale fiului su,
Petru, precum i ale lui Bogdan Vod, care i-a urmat29. La estul localitii,
consemna Hacquet, se afla chilia unde odinioar trise un sihastru care
putea prezice viitorul i care l-ar fi sftuit pe tefan n ce zi s atace pe

25

Cltori strini despre rile Romne, vol. X, partea a II-a, (volum ngrijit de
M. Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu), Bucureti, 2001,
p. 813, 815, 843.
26
Ibidem, p. 818.
27
Ibidem; P. Eliade, op. cit., p. 36.
28
Se pare c aceti clugri sunt la ortodoci ceea ce sunt capucinii la catolici,
avnd porunca de a rmne n cea mai mare netiin. Cltori strini..., vol. X, partea
a II-a, p. 818-819.
29
Hacquet afirma eronat c pe morminte, se aflau spate n piatr inscripii n
limba moldoveneasc. n realitate, inscripiile erau n limba slavon. Ibidem, p. 818.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
110

turci, pentru a-i nfrnge, numit de cltorul francez Toma30. Clugrii


din Moldova beneficiau de venituri mari, duceau o via foarte slobod i
nu manifestau nelegere fa de supuii lor31. n schimb, n Bucovina
austriac, la Rdui, unde se afla catedrala arhiepiscopal, Hacquet
remarca starea mizerabil a bisericuei, dar i a reedinelor clerului
ortodox32. O situaie similar celei de la Putna exista, conform cltorului
francez, i la Sucevia, la acea vreme mnstire de clugri. De altfel, erau
singurele mnstiri funcionale din partea de nord a Moldovei acelor
vremuri33. Preoii nu aveau o mbrcminte anume, ei purtau pe umeri o
mantie cenuie, iar n mn un toiag34.
Bisericile din Principate i s-au prut contelui de Langeron mai
murdare i mai puin mpodobite dect grajdurile din Anglia; erau
construite de obicei din scnduri i erau prevzute cu o mic clopotni n
form de sfer, cu o cruce deasupra35.
Viceconsulul francez n capitala moldav, Joseph Parant afirma, cu
oarecare ndreptire, n memoriul Notes sur ladministration et la
population de la Moldavie, c n principatul Moldovei, toate spiritele
fuseser ctigate de Rusia. Pe Parant nu-l mira acest lucru de vreme ce
religia ortodox comun, mijloc ntotdeauna victorios alturi de netiin,
le-a deschis toate inimile. Viceconsulul francez vedea n preoii ortodoci
ageni secrei aflai n slujba Rusiei36. n plus, att cei mari, ct i oamenii
obinuii din popor erau superstiioi i ignorani. Preoii greci predicau
30

n realitate, numele sihastrului era Daniil. Ibidem, p. 820.


Ibidem, p. 819.
32
Ibidem, p. 820.
33
Ibidem, p. 821.
34
Ibidem, p. 827.
35
V. Spinei, M. Spinei, nsemnrile cu caracter istorico-etnografic asupra
Principatelor Romne ale contelui de Langeron, n Hierasus, IX, 1994, p. 385.
36
Cltori strini..., vol. X, partea a II-a, p. 1310; Eudoxiu de Hurmuzaki,
Documente privitoare la istoria romnilor, Supliment I, volumul III, 1709-1812.
Documente culese din Arhivele Ministeriului Afacerilor Strine din Paris de A. I. Odobescu,
Stabl. Grafic I. V. Socecu, 1889, p. 519; Idem, Documente privitoare la istoria romnilor,
Supliment I, volumul II, 1781-1814, Documente culese din Arhivele Ministeriului
Afacerilor Strine din Paris de A. I. Odobescu, Bucureti, 1885, p. 183; C. Turliuc, op. cit.,
p. 42-43.
31

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


111

pentru a-i ndeplini ludabila lor meserie n viziunea lui Joseph Parant
dragostea pentru rui i ura pentru musulmani, necredincioii care i-au
robit. i dup aceasta este firesc ca [...] fiecare moldovean s vad n fiece
rus un prieten firesc, un frate ntru Isus Hristos. n ceea ce-i privea pe cei
bogai, ei aveau amintiri mgulitoare i motive de mulumire proprie; n
plus, se pare c-i aminteau cu plcere de ederea armatelor ruseti pe
teritoriul principatului, care i-au adus o aparen de ocrotire, [...]
fgduieli pentru viitor i petreceri pentru prezent37. De altfel, despre
Parant, ateu declarat si intrnd destul de repede n conflict cu domnitorul
Alexandru Callimachi38 i cu protipendada Iailor, se zvonise c ar fi
37

Printre cei mari este mult trufie [...], ba chiar superstiie; poporul sclav i
nenorocit este n ultimul grad de ndobitocire [...], sufletul su zace n noroiul netiinei i
pare s nu mai fie deschis dect superstiiei care l-a cufundat n ignoran. n plus, ruii
mai aveau avantajul terorii fa de francezi. Boierii tiau foarte bine c n eventualitatea
izbucnirii unui rzboi, ara lor va ajunge teatrul luptelor, iar averea i persoana lor la
discreia vecinilor rui. Cltori strini..., vol. X, partea a II-a, p. 1311-1312; Hurmuzaki,
Documente..., Supliment I, vol. III, p. 519-520; Ibidem, Supliment I, vol. II, p. 183;
V. Ciobanu, Statutul juridica al Principatelor Romne n viziune european (secolul al
XVIII-lea), Iai, 1999, p. 46; Idem, Jurnal ieean la sfrit de veac (1775-1800), Iai, 1980,
p. 160; Principele Dimitrie I. Ghika, Frana i Principatele Dunrene (1789-1815),
(traducere i postfa: Andrei Alexandru Cpuan), Iai, 2008, p. 31.
38
n aprilie 1798, cum vroia s-i demonstreze domnitorului c nu era capabil s-i
asigure securitatea, a nscenat un atac banditesc asupra persoanei sale chiar n cldirea
viceconsulatului francez. Informatorul consulului rus, Wegierski, care-i urmrea toate
micrile din casa marelui logoft Gheorghe Cantacuzino Pacanu, scria c auzind zgomot
n noaptea cu pricina, Parant ar fi dat alarma, dar rufctorii au reuit s fug fr s fi
furat ceva. El vedea n acest fapt o dovad c nu furtul a fost elul lor. Era convins c
tocmai scpase dintr-un asasinat. Domnitorul s-a dezvinovit fa de Poart i a
demonstrat c Parant nu ar fi putut face dovada consumrii unui astfel de eveniment,
scopul acestuia fiind compromiterea sa i a slujbailor si. Parant a ncercat s dovedeasc
contrariul, artnd chiar c l-a descoperit pe fpta, un oarecare Joseph, unul dintre
servitorii si, pe care l-a i arestat. Cum Joseph nu recunotea nimic n ciuda btilor
primite, Parant l-a obligat s mearg la biserica catolic i s jure c era nevinovat. Gestul
viceconsulului a strnit nedumerirea ieenilor, deoarece el era n contradicie cu ateismul
pe care l afia ostentativ de fiecare dat cnd avea ocazia. Cltori strini..., vol. X, partea
a II-a, p. 1299; Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privind istoria Romniei, serie nou,
volumul IV, Rapoarte diplomatice ruse (1797-1806), sub ngrijirea acad. Andrei Oetea,
Bucureti, 1974, p. 157, 160, 169-170; V. Ciobanu, op. cit., 1980, p. 117, 167; Idem, La
grania a trei imperii, Iai, 1985, p. 115-116.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
112

asemnat slujba ortodox din sptmna patimilor de la o biseric din


capitala moldav cu o comedie, la care s-ar fi dus s se distreze, de vreme ce
nu erau teatre n ora39.
n cuprinsul Raportului asupra rii Romneti i Moldovei elaborat
de consulul francez de la Iai, Charles Frdric Reinhard, acesta nota c
preoii de mir i clugrii compuneau clerul din cele dou Principate.
Mitropoliii erau numii pe via de domn, dar au existat cazuri cnd ei au
fost depui de cel din urm. Mitropoliii prezidau Divanul i erau
lociitori ai domnului. Autoritatea lor era mai mult consultativ dect
real, fiind ntru totul dependeni de domnitor. Ei ntreineau slabe
legturi cu patriarhul de la Constantinopol, a crui supremaie o
recunoteau doar verbal. Veniturile mitropoliilor erau impresionante40.
Episcopii, doi n Valahia i trei n Moldova, erau alei dintre clugri.
Preoii erau dispreuii i cufundai n mizerie, nevoii s schimbe parohia
uneori i de cinci sau ase ori pe an, primind slujbe de la boier asemeni unor
muncitori.
Reinhard era impresionat de numrul mare de mnstiri, de clugri
i clugrie, pe care-l considera excesiv fa de nevoile i de populaia
rii. Veniturile mnstirilor erau modeste, iar administrarea lor era supus
slujbailor domneti. Consulul francez mai sublinia c, n general, toi
clericii erau ignorani i mprteau prejudecile i superstiiile poporului.
Singurul lor merit era, n viziunea lui Reinhard, acela de a ntreine la acest
neam nenorocit i asuprit speranele i temerile inspirate de o religie redus
n ntregime la practici exterioare i mai ales la posturi dese i severe, pe care
se sprijin morala poporului i care contribuie la mpcarea lui cu soarta.
n Principate, exista libertatea de exercitare a tuturor cultelor, cu excepia
celui al turcilor41. ntr-un raport din 20 august 1806, Reinhard i pomenea
lui Talleyrand despre numrul mare al catolicilor din Moldova, care s-ar fi
ridicat la vreo 20.000 de suflete i care locuiau mai mult n prile dinspre
39

Cltori strini..., vol. X, partea a II-a, p. 1300; Veniamin Ciobanu, op. cit., 1980,

p. 165.
40

Cltori strini despre rile Romne n secolul al XIX-lea, Serie nou, vol. I
(1801-1821), (volum ngrijit de G. Filitti, B. Marinescu, . Rdulescu-Zoner, M. Stroia),
Bucureti, 2004, p. 257.
41
Ibidem.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


113

muni, ctre Transilvania. Consulul francez ar fi dorit s le acorde tuturor


acelor catolici protecia francez42.
Povestind mamei sale despre noaptea petrecut la mnstirea
Argeului, Christine Reinhard invoca viile i cmpurile bine lucrate care o
mprejmuiau, dar i ignorana clugrilor greci, care refuzaser s descifreze
o inscripie pentru oaspei. A mai menionat n aceeai epistol din 17 iulie
1806 i o legend local legat de construirea acestui edificiu religios43.
ntr-o alt scrisoare, doamna Reinhard pomenea de vizita fcut la
mnstirea Neam, unde pe atunci se aflau adunai vreo 700 de clugri,
care munceau pmntul, executau lucruri sub directa supraveghere a unui
episcop. Alturi se mai afla i o mnstire de maici. Cum canoanele unei
mnstiri ortodoxe nu erau la fel de stricte ca cele ale uneia catolice,
cltoarea francez scria c respectivii clerici aveau dreptul s primeasc
vizitatori i s umble liberi. Postul Patelui era foarte strict, iar zilele de post
negru de peste an foarte numeroase44.
n 1807, att Armand Charles, conte de Guilleminot, ct i cpitanul
Aubert scriau c valahii i moldovenii practicau religia ortodox45.
Trecnd prin Curtea de Arge prin luna decembrie 1814, cpitanul
Thomassin a menionat mnstirea de clugri greci, precum i biserica
remarcabil prin construcie46. O meniune a mnstirii Argeului se
42

Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romnilor, volumul XVI,


1603-1824. Coresponden diplomatic i rapoarte consulare franceze publicate dup copiile
Academiei Romne de Nerva Hodo, Institutul de Arte Grafice Carol Gbl, Bucureti,
1912, p. 736-737.
43
Cltori strini..., Serie nou, vol. I (1801-1821), p. 286; Istoria romnilor,
vol. VI, p. 734.
44
Cltori strini..., Serie nou, vol. I (1801-1821), p. 294.
45
Ibidem, p. 363; Aubert, Notes statistiques sur la Pologne Russe, la Moldavie et la
Valachie, Service historique de larme de Terre, Chteau de Vincennes, Fond Turquie et
Pninsule Illyrienne, 1 M 1629/4, p. 7, apud S. ipo, Imaginea celuilalt: un document
francez privind spaiul romnesc de la nceputul secolului al XIX-lea, n Journal of the Study
of Religious & Ideologies, 12, 2005, p. 45, n http://wwwjsri.ro/old/html%20version
/index/ro-12/untiltl.3.htm (accesat la 30.07.2011, ora 14.30).
46
Cltori strini..., Serie nou, vol. I (1801-1821), p. 604; P. Cervodeanu,
Importana corpusului de cltori strini pentru istoria rilor Romne n prima jumtate a
secolului al XIX-lea, n RI, III, 1992, 11-12, p. 1095.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
114

regsete n memorialul de cltorie al lui M. Cochelet: mnstirea fusese


nlat cu trei secole mai nainte de ctre un prin valah, al crui
mormnt i portret votiv puteau fi vzute n biseric47.
Enumernd oraele din ara Romneasc n jurnalul su de cltorie,
secretarul de limb francez al domnitorului Ion Gheorghe Caragea,
Franois Recordon, meniona trei orae, care, n viziunea sa, nu ar fi trebuit
s fie nici mcar pomenite dac nu ar fi fost reedinele celor trei episcopi ai
rii: era vorba de Buzu, Rmnic, n judeul Vlcea i Arge48. Acelai
cltor strin, pomenea i cele peste o sut de biserici din Bucureti: n
general, erau nite cldiri mici, lipsite de orice fel de proporii arhitecturale,
ntunecoase chiar i pe timpul zilei49, mpodobite cu icoane i cu fresce
grosolane, cu mai multe turle nu prea nalte terminate cu un fel de dom
care are pe dinuntru o cupol mpodobit cu chipul vreunui sfnt. Din
apropierea Bucuretilor, Recordon meniona mnstirea Mrcua, situat
ntr-o zon ncnttoare i mnstirea Cotroceni50.
Recordon sublinia faptul c romnii nu aveau n bisericile lor chipuri
cioplite; n schimb, aveau icoane ale tuturor sfinilor, zugrvite grosolan pe
lemn, pe care le adorau cu fervoare. Ei atribuiau icoanei Fecioarei Maria
puteri taumaturgice i miraculoase51.
Tot el considera, dac nu preluase informaia de altundeva, c religia
cretin s-ar fi rspndit n ara Romneasc nc din secolul al IV-lea, dei
existau scriitori care afirmau c acest lucru s-ar fi produs prin secolul al
IX-lea. Mitropolitul de Bucureti, ales de domn, boieri i episcopi, era
capul clerului din ara Romneasc, el recunotea autoritatea
patriarhului de Constantinopol. Episcopii de Rmnic, de Buzu i de Arge
erau alei de domn, de Divan i de mitropolit. Stareii sau conductorii
47

S. Vrzaru, Prin rile Romne. Cltori strini n secolul al XIX-lea, (antologie,


traducere, studiu introductiv i note de S. Vrzaru), Bucureti, 1984, p. 54.
48
Cltori strini..., Serie nou, vol. I (1801-1821), p. 666.
49
[...] cu ferestre prevzute cu bare solide i att de mici nct fr candele i
lumnrile ce ard aproape necontenit n aceste biserici te-ai gsi adesea, chiar n miezul
zilei, ntr-un ntuneric att de profund c ar fi greu, nu numai s citeti, dar mcar s
deosebeti numeroasele icoane care le mpodobesc i frescele grosolane zugrvite pe pereii
lor. Ibidem, p. 664.
50
Ibidem, p. 664-665.
51
Ibidem, p. 676-677.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


115

mnstirilor erau supui episcopului n dioceza cruia se afla mnstirea lor.


Episcopii numeau preoii parohi din orae i din sate. Respectivii erau la fel
de puin instruii ca i poporul pe care-l pstoreau. Romnii erau foarte
evlavioi i manifestau o mare ncredere n tot ce le spuneau preoii. El
ilustra cele afirmate printr-o ntmplare povestit de un boier:
plimbndu-se ntr-o diminea prin livada lui, boierul ar fi ntlnit o femeie
umblnd n patru labe, care ptea iarba ntocmai ca dobitoacele.
ntrebat ce face, ea i-ar fi rspuns c ndeplinete canonul dat de duhovnic
pentru un pcat pe care-l fcuse52. Adeseori, credina i credulitatea
conduceau la superstiii mai mult dect revolttoare prin abuzurile pe care
le genereaz. Cltorul francez Pertusier nota pe la 1822 c este greu de
gsit n Europa un cler mai ignorant i mai dedat desfrnrii ca cel din
Valahia53.
Posturile, pe care Recordon le gsea foarte dese de vreme ce ocupau
aproape jumtate din zilele anului erau respectate cu strnicie att de
oamenii din popor, ct i de clerici54. Recordon meniona i prezena altor
confesiuni n ara Romneasc, destul de numeroase i care aveau biserici
deosebite: armenii, romano-catolicii, luteranii, calvinii i evreii. Despre
armeni, cltorul francez afirma c erau urmaii vechilor pari (era o
afirmaie gratuit). Ei erau destul de numeroi n Valahia, unde veniser din
alte ri europene nc de la sfritul secolului al XVII-lea. A remarcat
politeea care-i caracteriza, nsuire care-i fcea o companie foarte plcut.
Ei aveau o singur biseric n Bucureti, care, dei era foarte mare, abia i
ncpea pe toi. Urmau cu strnicie ritualurile religiei lor, care se
difereniau puin de cele ortodoxe. n numr de vreo patru cinci mii,
romano-catolicii aveau n Bucureti o biseric i o mnstire. Mai aveau
biserici i la Craiova i la Cmpulung. Luteranii erau mai puin numeroi
dect catolicii i aveau o biseric i o parohie n Bucureti. Protestanii, care
urmeaz confesiunea elveian (calvin) nota Recordon folosiser
52

Ibidem, p. 674.
N. Isar, Principatele Romne n epoca luminilor. 1770-1830. Cultura, spiritul
critic, geneza ideii naionale, Ediia a doua revzut i adugit, Bucureti, 2005, p. 234.
54
Recordon pomenea de clugrii care ineau post negru chiar i pentru mai multe
zile, lund numai atta pine i ap ct trebuie s nu cad de inaniie. Cltori strini...,
Serie nou, vol. I (1801-1821), p. 675.
53

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
116

biserica luteranilor pn la 1820, dup care i-au construit una proprie cu


bani provenii din subscripii55. n ara Romneasc existau cinci sau ase
mii de evrei. Dei se bucurau de o mare libertate a cultului din partea
crmuirii, ei erau supui insultelor poporului de rnd. Ei se concentrau
mai cu seam la Bucureti, Craiova i Ploieti, unde practicau comerul,
cmtria. n general, orenii erau mai intolerani dect ranii fa de
evrei56.
La 27 februarie 1816, Fornetty i scria lui Mirabeau despre existena
n Moldova a unui numr de aproximativ 23.000 de catolici, grupai mai cu
seam n zona Bacu57. Romnii venerau moatele sfinilor. El nsui
asistase la o procesiune care a nsoit moatele Sfntului Dimitrie n afara
Bucuretilor la 1817, la care participaser att curtenii, ct i o mulime
nesfrit de norod. Despre acestea, ei credeau c au puterea de a face
minuni58.
Barthlmy Bacheville scria n 1817 c religia ortodox era singura
din ar; acolo exista un patriarh i un cler foarte numeros, posesori ai
unor bunuri de valoare. Era o greeal a cltorului francez deoarece la
1817-1818, n Moldova exista o mitropolie, autocefalia bisericii romne
proclamndu-se la 1885. Mnstirile moldoveneti erau, de asemenea,
foarte bogate59.
n iulie 1823, consulul francez de la Bucureti, Hugot, i scria lui
Chateaubriand despre sosirea n Valahia a doi clugri de la Muntele
Athos. Dup nbuirea micrii lui Tudor Vladimirescu, n mnstirile din
principat au fost numii clugri valahi, care-i cumpraser posturile cu
sume de bani considerabile. Cum mnstirile din ar erau nchinate celor
de la Muntele Athos, ei nu au mai avut mijloacele necesare i nici nu au mai
vrut s plteasc tributul anual datorat suzeranilor lor. Cei doi clugri

55

Ibidem, p. 677.
Ibidem, p. 678.
57
Hurmuzaki, Documente..., vol. XVI, p. 1000.
58
Procesiunea de care pomenea Recordon avea menirea de a aduce ploaia, dup o
secet de ase sptmni. Cltori strini..., Serie nou, vol. I (1801-1821), p. 674.
59
Ibidem, p. 723.
56

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


117

atonii trimii s se intereseze de soarta frailor lor din Valahia au fost


arestai i ntemniai ntr-o nchisoare turceasc60.
ntr-un raport consular adresat de Hugot lui Damas, datnd din
18 ianuarie 1825, precum i dintr-o noti din aceeai lun, se vorbea de
confiscarea veniturilor unor mnstiri nchinate. n raportul din
18 ianuarie, consulul francez punea pe seama acestei confiscri starea de
bun dispoziie a domnului61. La 29 aprilie 1825, Hugot i scria lui Damas
din Bucureti despre vacana scaunului episcopal de la Buzu, al crui
titular se retrsese la fosta sa mnstire. n alegerea noului episcop, s-au
implicat att mitropolitul, ct i domnul62.
La nceputul epocii regulamentare, Bois-le-Comte constata starea de
ignoran a clerului, lipsit de seminarii unde s se formeze, ghidndu-se
doar dup interesul particular, fiind conservator, nchistat i alergnd dup
averi. Cum pn la mijlocul secolului al XIX-lea nc se practica scrierea cu
caractere slavone, trecerea la alfabetul latin era privit de mitropolit drept
un atentat mpotriva religiei ortodoxe i chiar a anunat c-i va excomunica
pe cei care-l vor folosi63. La 14 mai 1834, diplomatul francez scria c
aproape toat populaia Moldovei era de religie ortodox, fapt care conferea
un ascendent Rusiei. Totui, n Moldova mai existau i 40.000 de catolici i
1.000 de protestani, provenii din rndurile populaiei emigrate din
Transilvania i Polonia. Invazia treptat a evreilor, ngduit i de primul
domn regulamentar, era considerat drept un flagel64.
Cteva luni mai trziu, Mimaut l informa pe Rigny c la Iai preoii
au fcut rugciuni pentru ploaie, din cauza secetei care fcea ravagii de mai
bine de cinci sptmni65.

60

Hurmuzaki, Documente..., vol. XVI, p. 1109.


Idem, Documente privitoare la istoria romnilor, volumul XVII, Coresponden
diplomatic i rapoarte consulare franceze (1825-1846) culese de Eudoxiu de Hurmuzaki,
publicate dup copiile Academiei Romne de Nerva Hodo, Inst. de Arte grafice Carol Gobl,
Bucureti, 1913, p. 2-3.
62
Ibidem, p. 16-17.
63
Ibidem, p. 353-354.
64
Ibidem, p. 362.
65
Printr-un raport consular datnd din 14 august 1834. Ibidem, p. 408-409.
61

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
118

Consulul francez de la Iai, Huber aprecia la 21 martie 1841 c din


cei 1.100.000 de locuitori ci numra Moldova la vremea aceea, 1.001.000
erau ortodoci, 58.100 catolici i 40.000 evrei. Din populaia Moldovei,
5.706 erau preoi, 1.593 clugri i 2.102 clugrie. Bunurile bisericii
ortodoxe erau considerabile, fiind compuse din terenuri agricole, pduri,
vii a cror valoare era estimat la 1.063.000 de ducai66.
Cunoscutul publicist J. A.Vaillant a vizitat mnstiri romneti i a
fcut diferena dintre clugrii sraci de la Ialomicioara i bogia celor care
conduceau mnstirile Horezu sau Hangu67. La schitul de la Ialomicioara,
cltorul francez se bucurase de ospitalitatea stareului, care, dei srac, le-a
oferit cltorilor culcuul su cu apa care curgea din belug i limpede n
fundul ntunecoasei sale abaii68.
La 1840, Edouard Thouvenel remarca lipsa monumentelor din
capitala valah, suplinit de existena a numeroase biserici, fondate, n
opinia cltorului francez, cu ceva vreme n urm mai mult din superstiii
sau remucri. Potrivit aceluiai oaspete occidental, statuile diforme,
frescele, picturile cu subiecte religioase sau profane care mpodobeau
edificiile de cult alctuiau un amestec comic, dar n acelai timp i un
model perfect de prost gust69.
***
Cltorii i consulii francezi care au ajuns n Principatele Romne n
ultimul sfert al veacului al XVIII-lea i n prima jumtate a celui urmtor au
sesizat pe bun dreptate apartenena acestui spaiu la ortodoxie. n general,
atunci cnd pomenesc de religia dominant a celor dou provincii, ei o
denumesc greac. De altfel, este cunoscut faptul c termenul de grec a
desemnat n Occident pn pe la 1821, att poporul grec, ct i membrii
66

Ibidem, p. 799, 800.


J. A.Vaillant, La Roumanie ou Histoire, Langue, Littrature, Orographie,
Statistique des peuples de la langue dor, Ardialiens, Valaques et Moldaves, rsums sous le
nom de Romans, vol. II, Paris, 1844, p. 303, 360-365, 412-413; D. Berindei, Mrturia lui
J. A. Vaillant asupra societii romneti prepaoptiste, n volumul Romnii i Europa n
perioadele premodern i modern, Bucureti, 1997, p. 131.
68
J. A.Vaillant, op. cit., vol. III, Paris, 1844, p. 302; D. Berindei, op. cit., p. 132-133.
69
C. Durandin, Istoria romnilor, traducere de L. Buruian-Popovici, prefa de
Al. Zub, Iai, 1998, p. 73.
67

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


119

confesiunii ortodoxe. Tot ei au remarcat faptul c bisericile i mnstirile


erau singurele construcii din piatr de prin acele pri. Nu de puine ori,
oaspeii strini asociau bunstarea cu edificiile religioase ntlnite.
Raportndu-se la realitile din Europa Apusean, unii cltori francezi
remarcau influena oriental: spre exemplu, dAntraigues era deranjat i,
totodat, surpris de lipsa scaunelor din reedina episcopal de la Hui, n
timp ce dHauterive, catolic, insista asupra ndrtniciei cu care ortodocii
ineau numeroasele posturi de peste an, declarndu-se nedemn de acel
regim. Altdat, generalul conte de Langeron compara bisericile din
Principate cu grajdurile din Anglia sub aspectul ornamentelor i al lipsei
cureniei, n timp ce soia consulului francez de la Iai, Christine Reinhard
observa cu suprindere c preoii i clugrii ortodoci se bucurau de o mai
mare libertate dect cei catolici, putnd chiar s primeasc oaspei. La
rndu-i, Franois Recordon nu putea s nu observe lipsa chipurilor cioplite
din biserici, lips suplinit din plin de prezena icoanelor i a frescelor. n
majoritate catolici, cltorii francezi au fcut adeseori tot felul de
paralelisme cu situaia din apusul continentului, cu riturile i ritualurile
propriei confesiuni religioase. Mulimea posturilor de peste an i stricteea
cu care erau respectate de feele bisericeti, uneori chiar i de unii
credincioi, au atras atenia unor oaspei francezi precum contele
dHauterive, soii Charles i Christina Reinhard sau Recordon.
Nu de puine ori, dar pe bun dreptate, francezii au fost destul de
critici la adresa clericilor ortodoci: era cazul lui dAntraigues, al lui
Hacquet, Parant, Pertusier sau Bois-le-Comte, care remarcau, printre altele,
ignorana oamenilor bisericii, corupia generalizat n rndurile lor, precum
i goana perpetu dup bogii. Acestor acuzaii grave li se aduga uneori i
desfrnarea. Interesant este cazul lui dHauterive care, n memorialul su de
cltorie, a avut cuvinte laudative la adresa preoilor ortodoci, de la care
aflase o mulime de detalii despre btlia de la Stnileti, de pe Prut, din
1711; n 1787, n cadrul unui memoriu prezentat domnitorului fanariot
Alexandru Ipsilanti, cltorul francez i punea pe clericii ortodoci ntr-o
lumin destul de nefavorabil. Alteori, avem de-a face cu episoade de-a
dreptul hilare: medicul Balthazar Hacquet istorisea, printre altele, n
jurnalul dedicat cltoriei sale prin Bucovina i Moldova, ce explicaii
primise de la egumenul de la Putna cu privire la picturile ce mpodobeau

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
120

pereii edificiului religios, egumen care era ncredinat c ngerii suiau pe


scar deoarece tocmai nprliser.
Observatorii strini au remarcat i trsturile proprii edificiilor
religioase, artei ecleziastice din cele dou Principate, trsturi care nu le-au
fost ntotdeauna pe plac: Hacquet meniona pictura interioar i exterioar
a mnstirilor din Bucovina, n timp ce Recordon sau Thouvenel insistau
asupra icoanelor i a frescelor care mpodobeau bisericile ortodoxe.
Hacquet chiar rezuma cteva caracteristici ale picturii religioase ortodoxe:
figurile alungite, sfinii reprezentai ntotdeauna cu barb, trupurile firave,
slbnoage.
O serie de supertiii, de credine care circulau printre oamenii de
rnd, ntreinute uneori i de oamenii bisericii, le-au atras atenia contelui
dAntraigues, consulului Reinhard, medicului Balthazar Hacquet, lui
Recordon, Mimaut sau Pertusier. Catalogate de observatorii strini drept
nite absurditi, episoadele istorisite n memorialele lor de cltorie stau
mrturie a imaginarului oamenilor acelor vremuri, a ignoranei
credincioilor i uneori chiar a clericilor. Din memorialul de cltorie al
medicului Hacquet, se poate lesne trage concluzia c n aezrile rurale
preotul reprezenta o autoritate: atunci cnd, trecnd prin Zvoritea, a aflat
despre originile boierului eptilici, acesta l-a asigurat pe eruditul francez c
popa din sat putea s certifice veridicitatea acelor informaii.
Parcurgnd i analiznd aceste izvoare, ncercnd o reconstituire a
vieii religioase, a organizrii ecleziastice din Principatele perioadei
prepaoptiste, ochiul avizat al istoricului va remarca i unele exagerri
(contele dHauterive pomenea de preteniile preoilor de a deveni episcopi
sau de faptul c n ara Romneasc toate bisericile erau pustii) sau erori
(Hacquet l numea pe Daniil Sihastrul, Toma sau pomenea de inscripiile
n limba moldoveneasc, n timp ce Bacheville pomenea de existena unui
patriarh n Moldova la 1817, iar Thouvenel de statuile diforme din
bisericile din Bucureti).
Vizitatorii francezi au nominalizat adeseori n scrierile lor unele
edificii de cult: Hacquet pomenea de mnstirile Putna i Sucevia,
remarcnd totodat i starea deplorabil a bisericilor i reedinelor clerului
din Rdui; Christine Reinhard a vizitat n iulie 1806 mnstirea
Argeului, iar n luna august a aceluiai an mnstirea Neam; pe la

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


121

Curtea de Arge au mai trecut cpitanul Thomassin i Cochelet; Recordon


amintea de mnstirile Mrcua i Cotroceni, precum i de edificiile
reprezentanilor altor culte, n timp ce Vaillant, care s-a artat favorabil
clerului ortodox, fusese gzduit la Ialomicioara, Horezu i Hangu.
Episoade din trecutul poporului romn au fost menionate mai n
detaliu sau doar n treact de civa dintre observatorii francezi
prepaoptiti: Hacquet i amintea c vzuse la Putna mormntul marelui
tefan voievod, n timp ce dAntraigues obinuse de la preoii de prin
partea locului informaii amnunite despre confruntarea dintre otile
sultanului i cele ale arului Rusiei de la Stnileti, din vara anului 1711.
Legenda despre construirea mnstirii Argeului se regsete menionat la
Christine Reinhard, la Cochelet i la cpitanul Thomassin, n timp ce
Recordon vorbea, prelund probabil informaia dintr-o alt surs, de
rspndirea religiei cretine n spaiul locuit de romni nc din secolul al
IV-lea.
Prezena altor culte a atras, negreit, atenia cltorilor francezi.
Acetia au acordat mai mult atenie catolicilor: este vorba de contele
dHauterive, de Reinhard, care ar fi dorit s le acorde celor 20.000 de
credincioi catolici protecia francez, de Recordon, de Fornetty care le
aproxima numrul la 1816 la vreo 23.000, stabilii cu precdere n zona
Bacului, despre Bois-le-Comte, care vorbea de vreo 40.000 la 1834 sau
despre Huber, care oferea la 1841 informaii extrem de exacte despre
numrul credincioilor ortodoci, catolici i evrei din Moldova, dar i
despre numrul de clerici din comunitile respective. n scrierile lui
Recordon, Bois-le-Comte, Huber mai erau amintii armenii, luteranii,
calvinii, evreii. De remarcat c celor din urm cltorii francezii nu li s-au
artat prea favorabili.
Majoritatea cltorilor au subliniat faptul c apartenena la
ortodoxism i apropierea de Rusia, ascendentul acesteia n zon au condus
la o izolare a Principatelor Romne fa de Europa apusean70.

70

G. Bdru, Europa Apusean ca model politic (sfritul sec. XVIII-nceputul sec.


XIX), n AUI, Istorie, XLII-XLIII, 1996-1997, Supliment Naional i social n istoria
romnilor. Profesorului Gheorghe Platon la a 70-a aniversare, p. 202; Gh. Platon,
Revoluiile romne din secolul al XIX-lea, expresii ale luptei pentru eliberare social i

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Violeta-Anca EPURE
122

Unii oaspei francezi au avansat idei revoluionare, irealizabile chiar,


la vremea aceea, n ochii locuitorilor celor dou Principate, precum
secularizarea mnstirilor nchinate.
Coninnd informaii dintre cele mai diverse cu privire la
organizarea bisericeasc, reedinele episcopale, venituri, superstiii,
aspectul edificiilor de cult, vemintele preoilor, procesiunile organizate
pentru ploaie n urma perioadelor de secet prelungit, respectul artat de
romni moatelor sfinilor i icoanelor, schimbrile survenite dup
revoluia lui Tudor Vladimirescu, situaia mnstirilor nchinate, relatrile
cltorilor francezi ofer o imagine extrem de interesant, pitoreasc i
detaliat cu privire la realitile legate de aspectele spirituale, chiar dac
uneori ele pot fi subiective, chiar ruvoitoare pe alocuri sau alteori de-a
dreptul maliioase. Ele sunt cu att mai interesante cu ct sunt mrturii
oculare ale reprezentanilor unei alte lumi, cea occidental, ai
reprezentanilor unor alte culte.

LORGANISATION DE LEGLISE, LES CROYANCES, LES


SUPERSTITIONS ET LES COUTUMES DANS LES PRINCIPAUTES
ROUMAINES DANS LA VISION DES CONSULS ET DES VOYAGEURS
FRANAIS AVANT LA REVOLUTION DE 1848
(Rsum)
Avant la rvolution de 1848, lEglise a jou un rle essentiel sur le territoire les
Principauts Roumaines dans les rapports entre la socit et lEtat. Le dcalage
culturel spcifique cet espace-l concernant la civilisation occidentale, y inclus celle
franaise, a influenc les opinions des consuls ou des voyageurs. Il est ncessaire de
suivre et juger les textes que ceux-ci ont laisss sur les ralits de leur ge, pas seulement
en tant que sources narratives, mais aussi comme exposantes des valeurs sociales, des
traditions, des mentalits ou des options idologiques de leurs auteurs. Les
observateurs franais, soient-ils des secrtaires, des prcepteurs des princes rgnants ou
des boyards, des missaires politiques ou diplomates itinrants ou accrdits aux
offices consulaires de Bucarest ou Iai, des militaires, des publicistes, des immigrants,
naional, n volumul De la constituirea naiunii la Marea Unire. Studii de istorie modern,
vol. I, Iai, 1995, p. 46.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ORGANIZARE BISERICEASC, CREDINE, SUPERSTIII I OBICEIURI


123

des gens avec des proccupations scientifiques ou mercantiles, manifestant des


diffrences de mentalit ou doptions politiques vis--vis les autochtones, ont surpris
lorganisation ecclsiastique, les croyances, les superstitions et les coutumes des gens
ordinaires. Lappartenance lorthodoxie et lapproche de la Russie a conduit, leur
avis, une isolation des Principauts de lEurope occidentale. Les observateurs
franais ont galement surpris, la prsence dautres cultes: Juifs, armniens,
protestants, luthriens, catholiques; pourtant, les orthodoxes y taient majoritaires.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 125-135

DISTRIBUIREA LOCURILOR DE CIMITIR LA


NCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA:
IAI, CHIINU I BUCURETI
Manole BRIHUNE1

Cuvinte-cheie: cimitir, ora, coresponden, dosar, cimitir vechi, biseric,


legislaie
Keywords: cemetery, city, correspondence, file, old cemetery, church, legislation

Preliminarii. Preocupri privind amenajarea i modernizarea


spaiilor funerare
Importana i funcia cimitirului n viaa social i religioas a
comunitii umane sunt deosebite, aceast problem putnd fi astfel tratat
din mai multe perspective. n calitate de peisaj cultural, prin prisma
abordrilor panoramice, cimitirul ortodox se prezint ca o societate, un
sistem de valori i idei, care a evoluat, pe parcursul secolelor, de la cimitire
parohiale n jurul bisericilor la spaii funerare amenajate n afara
localitilor. Spaiul cimitirului cuprinde locul de nmormntare, memoria
rposatului i a faptelor sale i reprezint o totalitate de construcii
arhitecturale puse n legtur cu moartea i semnificaiile ei. Funcia de
pomelnic revine lespezilor funerare, pietrelor tombale i crucilor cu
inscripii sugestive. Ansamblul funerar include cteva componente, cu o
funcie i ncrctur semantic special: n interiorul bisericii gropnia i
arcosoliumurile, iar n exterior biserica din cimitir, necropola, pietrele,
crucile i lespezile funerare, cavourile, criptele, obeliscurile, stelele,
compoziiile sculptural-arhitectonice, crucifixele, la care se adaug poarta
de acces n cimitir i gardul de mprejmuire.

Muzeul Naional de Etnografie i Istorie Natural, Chiinu.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Manole BRIHUNE
126

n spaiul romnesc predomin cimitirele amplasate n afara satelor,


pe moia lor. Prezena unor cimitire n centrul satelor se datoreaz
extinderii treptate a vetrei satelor2.
De regul, n interfluviul Nistru-Prut cimitirele erau amplasate pe
lng mnstiri, biserici oreneti i cele din mediul rural3 i se extindeau n
jurul vechilor biserici4. n lipsa altor posibiliti, rposaii erau nhumai n
jurul bisericilor parohiale, adic n curile acestora, care pn n secolul al
XIX-lea au servit drept loc unic de cimitir. n sprijinul acestei aseriuni vin
att documentrile noastre, ct i literatura de specialitate, care confirm c
n incinta mnstirilor era amplasat necropola, ntruct nhumarea n
cadrul mnstirii era cea mai merituoas5. n interiorul lcaului i n
incint erau nmormntai ctitorii principali i feele bisericeti. n pofida
ncercrilor de implementare a noilor regulamente privind transferarea
cimitirelor i ridicarea bisericilor, nhumarea n preajma bisericilor a rmas
la loc de cinste.
Primele preocupri privind amenajarea spaiilor funerare i
modernizarea lor au fost documentate n Europa cretin nc din secolul al
XVIII-lea. Ele au fost dictate de problemele sanitare, mai ales de epidemiile
de cium care fceau ravagii, cimitirele devenind mediul principal de
transmitere a epidemiilor. Astfel, autoritile decid s nchid cimitirele
aflate n interiorul oraelor i s deschid necropole la periferie. Dup
ciuma din anul 1750 urmau s fie dezafectate cimitirele parohiale din
interiorul oraului Cluj. Ciuma din Braov, care a bntuit n anul 1829, a
condus, de asemenea, spre amenajarea cimitirului n afara oraului.
n 1776, n Frana, se interzice nhumarea n biserici, iar cimitirele
urmau s fie transferate la periferie.

M. Brihune, Istoria i tradiia exploatrii cimitirelor din Republica Moldova, n


Diversitatea expresiilor culturale ale habitatului tradiional din Republica Moldova.
Materialele Conferinei Internaionale. Chiinu, 2-4 august 2007, Chiinu, 2007, p. 173184.
3
H. P. Stahl, Triburi i sate din sud-estul Europei, Bucureti, 2000, p. 183.
4
P. Constantinescu-Iai, Cimitire vechi, n Basarabia Arheologic i Artistic,
Chiinu, 1933, p. 49.
5
. XIXX . .
, 2005, c. 98.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DISTRIBUIREA LOCURILOR DE CIMITIR


127

n Austro-Ungaria acest obicei a fost suspendat odat cu dispoziia


reginei Maria Terezia de a interzice practica nhumrilor n biseric6.
Excepie a fost fcut doar n anul 1803 pentru baronul Samuel von
Brukenthal, care a fost nmormntat n cimitirul din Sibiu, lng primul
stlp al navei centrale, n dreptul amvonului. O serie de regulamente din
anii 1785, 1788 i 1805 aveau prevederi stricte privind nmormntarea i
spaiile de nhumare7. Actele normative eliberate de administraia laic erau
completate de dispoziiile bisericeti i prevedeau norme sanitare pentru
dimensiunile gropii funerare, nmormntarea n sicrie, interzicerea zidirii
mormntului etc. Ulterior, reglementrile din anul 1854 au dus la
formarea, n imperiul austriac, a cimitirului ca instituie socio-cultural n
acord cu normele sanitar-epidemiologice: cimitirul se localiza n afara
spaiilor locuite de comunitatea uman, se ridicau capele speciale pentru
cimitire etc.8. n unele orae italiene, precum Toscana, din anul 1852 a fost
introdus funcia de inspector al cimitirului, consemnnd astfel
preocuprile de ordin administrativ, topografic, dar i estetic, ntruct
inspectorul/administratorul avea obligaia de a urmri repartizarea
loturilor de nhumare, ordonarea, amenajarea porii de acces i ngrdirea
spaiilor cimitirului9.
n Rusia arist, dup epidemia de cium din 1771, Ecaterina cea
Mare a neles c cimitirele sunt o surs de epidemii. Prin ucazul din anul
1772 a fost interzis nhumarea n perimetrul localitilor,
recomandndu-se deschiderea unor noi cimitire n afara satelor10.
nmormntrile n jurul bisericilor au fost permise doar n cazuri
excepionale pentru unele mnstiri vechi, ncadrate n perimetrul
localitilor. Conform legislaiei ruse, cimitirul trebuia s fie amplasat la

M. Grancea, Dispariia cimitirelor vechi din Sibiu, efect al modernizrii urbane, n


Monumentul, X, 2009, vol. II, p. 158.
7
Eadem, Apariia cimitirului municipal transilvnean n contextul modernizrii
moderne, n Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, 5, 2008, p. 147-156.
8
Eadem, Dispariia cimitirelor vechi din Sibiu, p. 158.
9
Eadem, Apariia cimitirului municipal transilvnean, p. 147-156.
10
, . XIII, . 1892 , . 693-721.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Manole BRIHUNE
128

distana de 100 de stnjeni (213 m) de orae i jumtate de verst


(250 stnjeni) de aezrile rurale11.
Printre preocuprile publice, una din principalele atribuii ale
administraiei a devenit amenajarea cimitirelor n conformitate cu normele
sanitare, etice i estetice. Rezultate pozitive au fost atinse de societile i
rile conduse de mprai sau regi cu viziuni iluministe. De exemplu,
cimitirul Olsanske hrbitovy din Praga a devenit principala necropol n
afara oraului dup ce adeptul iluminismului, mpratul Sfntului Imperiu
Roman, Iosif al II-lea (17651790), a reglementat pentru tot imperiul
statutul cimitirelor publice (1788)12.
Studiu de caz: distribuirea locurilor de cimitir la Iai, Chiinu
i Bucureti
Necropolele urbane au interesat cercettorii care au studiat viaa i
opera marilor personaliti care i-au gsit aici odihna. Numeroase
informaii gsim n lucrarea semnat de Gheorghe G. Bezviconi, Cimitirul
Bellu din Bucureti: Muzeu de sculptur i arhitectur (aprut la
Bucureti n 1958), care a folosit sursele documentare cunoscute la acea
dat. Acelai subiect este analizat recent de Tudor-Radu Tiron13. Cimitirele
de la Iai au atras atenia unor cercettori14, iar despre unele personaliti
marcante care i-au gsit linitea n Cimitirul Central din Chiinu a relatat
G. Bezviconi15. De asemenea, menionm aportul regretatului istoric
Nicolae Demcenco, care la nceputul secolului XX, pe baza descifrrii
datelor cioplite pe pietrele funerare, a restabilit anul naterii i al morii
unor personaliti notorii care i-au gsit somnul de veci n Cimitirul
Central din Chiinu16. Noi ne propunem s completm acest
11

, 16, , 1897, p. 472-480.


M. Grancea, Dispariia cimitirelor vechi din Sibiu, p. 158, p. 155-164.
13
T.-R. Tiron, Cimitirul Bellu din Bucureti, n Monumentul, vol. VII, 2006,
p. 459-491; Idem, Ansamblul funerar al Ghiculetilor de la Bucureti-Colentina
manifestare artisti i contiin de neam, n Monumentul, XIII, 2012, partea I, 2012,
p. 281-306.
14
L. Vasiliu, I. Holban (coord.), Cimitirul Eternitatea, Iai, 1995.
15
Gh. Bezviconi, Necropola capitalei. Dicionar enciclopedic, Chiinu, 1997.
16
N. Demcenco, Identificarea mormintelor unor personaliti din domeniul artei i
tiinei de la Cimitirul Central al municipiului Chiinu, n ARTA, Chiinu, 2003,
12

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DISTRIBUIREA LOCURILOR DE CIMITIR


129

compartiment de cercetare, prin informaiile din dosarele de arhiv


depistate i s discutm pe marginea circumstanelor amenajrii cimitirelor
de la Iai, Bucureti i Chiinu la nceputul secolului al XIX-lea. Astfel,
ncercm s rspundem la cteva ntrebri, i anume: cine a iniiat
tratativele de scoatere a cimitirelor n afara oraului i cnd au fost
amenajate cimitirele de la Iai, Bucureti i Chiinu; de asemenea, care a
fost impactul acestor msuri.
Studiul complexelor funerare din perspectiv istoric, arhitectural i
artistic nu ar fi unul complet n lipsa informaiilor care vizeaz problema
distribuirii locurilor pentru cimitirele din Iai i Chiinu. Vechimea
cimitirelor indic preocuprile cretinilor pentru locul de nhumare, pentru
ridicarea unei biserici sau capele n cimitir, dar i pentru pstrarea memoriei
celui plecat.
n fond, problemele legate de nmormntare ineau n mare parte de
tradiiile locale, cretineti. Printre primele ndrumri de acest gen se
remarc cele adresate de Iacov Stamati, episcopul Huilor, ctre protopopi
pentru buna purtare a preoilor i mirenilor datate la 13 august 1785.
Urmtoarele reguli sunt emise de Veniamin Costache, episcopul Huilor, la
4 martie 1795.
n timpul rzboaielor ruso-turce, atunci cnd Principatele Romne
erau sub influena administraiei ruse, sunt atestate primele preocupri
pentru dezafectarea cimitirelor bisericeti, n special din motive de igien
public. Pentru nceputul secolului al XIX-lea vom meniona msurile
privind amenajarea cimitirelor iniiate nti la Iai, fapt ce ne va permite s
facem unele comparaii privind amenajarea cimitirelor i construcia
bisericilor din cimitir.
Informaiile oferite de sursele de arhiv vin s elucideze mai multe
momente importante legate de cimitirele din oraul Iai. Pe baza dosarului
privind corespondena referitoare la repartizarea locurilor pentru cimitir,
datat cu anul 1808, reliefm urmtoarele aspecte, extrase din
corespondena vremii17. n cererea semnat de V. Kunikov la 9 aprilie
1808, adresat PS Gherasim, Episcop de Roman, se argumenteaz
p. 82-88; Idem, Necropola armeano-polonez a municipiului Chiinu: personaliti din
domeniul artei i tiinei, n Tyragetia, XIV, 2005, p. 295-306.
17
ANRM, F. 205, inv. 1, d. 418.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Manole BRIHUNE
130

necesitatea eliberrii unui teren pentru cimitir, i anume n conformitate cu


obligaiunile revenite pe seama mea, urmrind starea de lucruri a locuitorilor
din aceste regiuni, nu pot lsa fr atenie i obiceiul existent aici de a
nmormnta oamenii n ora lng biserici. Impactul pentru nsui locuitori
este foarte evident, ntruct n fiecare ora suprapopulat aerul mereu este urt,
ns n Iai este deosebit de greu. Din aceste motive apar numeroase boli foarte
periculoase, respectiv, crete numrul decedailor. Iar nhumarea lor n
perimetrul oraului anume duce la infectarea aerului, i respectiv, creterea
numrul bolnavilor i morilor. n continuare se menioneaz c n Rusia
demult acest obicei a fost strpit prin transferarea cimitirelor n afara oraelor,
a spaiilor populate de oameni. Din acest motiv, pentru a prentmpina
numeroase epidemii, Kunikov se adreseaz ctre PS pentru a iniia o
dispoziie, n conformitate cu care rposaii s nu mai fie nhumai n ora,
ci n locurile special alocate de ctre administraia laic pentru amenajarea
cimitirelor n afara oraului.
Astfel, constatm c una din cauzele majore de transferare a
cimitirelor n afara oraelor a fost cea igienic, de preocupare pentru
sntatea orenilor. Pe de alt parte, necesitatea amenajrii unui ora
modern a fost printre principalele cauze de scoatere a cimitirelor n afara
spaiilor locuite.
O alt scrisoare, datat la 26 februarie 1809, ne vorbete despre alte
aspecte legate de spaiul funerar, fiind abordat problema nhumrii
rposailor n aceeai zi, la cteva ore dup deces. Kunikov insist asupra
necesitii emiterii unei ordonane care s nu permit nhumarea mai
devreme de dou zile dup constatarea decesului. Este o chestiune de
ordine moral, medico-legal, dar i etnografic, care a condiionat evoluia
tradiiilor de nmormntare n diferite regiuni.
La un an dup prima scrisoare, situaia privind cimitirele din Iai nu
fusese soluionat pozitiv. Din acest motiv se revine asupra solicitrii de a
interzice nhumrile n oraele Iai i Bucureti i de a elibera terenuri
special destinate acestora. Se spera ca PS va fi de acord cu aceste
recomandri () deoarece la lichidarea unor asemenea obiceiuri va fi necesar
confirmarea PS pentru Divanul civil, laic.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DISTRIBUIREA LOCURILOR DE CIMITIR


131

n martie 1809, n rspunsul semnat de Gavriil Bnulescu-Bodoni, se


menioneaz c au fost emise ordonane adresate clerului privind
interzicerea nhumrii n ziua decesului. De asemenea, se insist i asupra
necesitii obinerii confirmrii decesului din partea autoritilor laice.
Pentru a evita situaiile n care nhumarea se fcea n ziua decesului,
Bnulescu-Bodoni a rugat ca ordonana s fie emis i de autoritile laice,
n ambele Divanuri. La fel, s-a discutat i problema eliberrii loturilor de
pmnt pentru cimitirele din Iai i Bucureti, n afara oraelor, care urma
s fie realizat de autoritile laice. n ceea ce privete dimensiunea
bisericeasc, s-a emis o ordonan pentru sfinirea locurile pentru noile
cimitire, unde vor fi nhumai, pe viitor, rposaii.
Pentru sublinierea preocuprilor existente la cel mai nalt nivel
pentru eliberarea locurilor i amenajarea cimitirelor n afara oraelor,
reproducem un document original (este pstrat ortografierea original):
Divanul Knejiei Moldovii
Au primit divanul cu cinste predlojenie Exceleniei Voastre din
21 aprilie a curgtoriului anu, supt nr. 92, pentru intirimurile ci sau fost
poruncit prin predlojenie de mai nalte a Exceleniei Sale D. Senator, i
Prezident Kunicov, ca s se aleag afar de ora spre ngroparea morilor.
Cu cinste dar face divanul artare Exceleniei Voastre, c nc dup
acea predlojenie de atuncea, divanul au pus n lucrare, rnduind pe vornicia
obtiei, de au mersu i au ales patru locuri de ntirimuri afar de ora, cari sau i msurat, i s-au stlpit cu pietre hotar, au rmas ns i pr acum aceste
hotrri ntru nelucrare.
Acum dar dup predlojenie Exceleniei Voastre, divanul iar au
rnduit pe vornicia obtei, de au fcut cercetari ntirimurilor ci s-au ales, i
asupra cercetrii sale au trimis ntiinare n scris ctre divan din 28 a trecutii
luni mai, dup cari /10/ fcndu-s asemenea copii, n tlmcire se
altureaz aice, spre pliroforie Exceleniei Voastre, dintru care va vide
Excelenia Voastr, c la acesti ntirimuri s scocotesc a fi de trebuin i cte
o sal acoperit pentru prohodire morilor la vremi rli, i cti o cas pentru
deri cioclilor, asmenea i anuri, i garduri pin prejur, spre a s pz

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Manole BRIHUNE
132

aprati de clcari. i aceste rmn la hotrre Exceleniei Voastre, iar


divanul va ave poronc spre urmare. 1810 iulie 3, Eii.
Documentele de arhiv pot, de asemenea, s clarifice situaia privind
repartizarea locurilor de cimitir n afara oraului Iai. Astfel, tim c
vornicul Vasile Roset s-a deplasat n locurile selectate pentru viitoarele
patru cimitire. Aceste terenuri au fost ngrdite, iar din motivul c o parte
din viitorul cimitir de pe dealul Galata era rezervat pentru construcia
dughenelor alimentare, PS a venit cu propunerea de a spa cte un an
mprejmuit cu gard de nuiele n jurul fiecrui cimitir pentru a le ngrdi i
proteja. De asemenea, se dorea construirea, la fiecare cimitir, a unei sli
pentru prohodirea morilor n timpul zilelor ploioase i a unei case pentru
ciocli.
n Principatele Romne, dup cum am menionat anterior, primele
tratative pentru scoaterea cimitirelor n afara oraului au fost purtate n anii
18081809 de Kunikov, i continuate, ncepnd cu anul 1810, de
succesorul acestuia, senatorul i cavalerul V. Krasno-Milaevici.
Corespondena citat ne permite s constatm c au fost eliberate
pentru cimitire patru terenuri n afara oraului Iai. Unul n Copou, altul la
Ciric, al treilea la Ciurchi i al patrulea lng Galata; cimitirele erau
mprejmuite i sfinite conform canonului bisericesc. Tuturor preoilor din
Iai li s-a interzis s mai nmormnteze n ora, n incinta bisericilor, sau
lng acestea. Rposaii urmau s fie ngropai n afara oraului, n
cimitirele special amenajate. Au fost stabilite i parohiile de care inea
fiecare cimitir. Totodat, ntruct n cazul deceselor de la spitalul Sf.
Spiridon, cioclii nu puteau transporta defunctul la cimitirul aflat la o
distan considerabil, ei roag s se fac drum pn la cimitir i s li se
elibereze o pereche de cai pentru transportarea morilor. De asemenea,
credincioii de alt rit dect cel ortodox erau nhumai n alte cimitire, astfel
nct era necesar eliberarea unui lot pentru amenajarea cimitirului catolic,
precum i amenajarea drumului pn la cimitir. n ceea ce privete spitalul
militar, care inea de cimitirul de la Galata, se meniona c cioclii oreneti
nu pot lucra fr ajutorul spitalului i fr drumuri. Pentru ameliorarea
situaiei, se recomanda epitropilor spitalului Sf. Spiridon i preotului
bisericii catolice amenajarea drumului pentru transportarea morilor la
cimitir.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DISTRIBUIREA LOCURILOR DE CIMITIR


133

Urmtoarea scrisoare semnat de Krasno-Milaevici ne relateaz


evoluia situaiei privitoare la amenajarea celor patru cimitire de la Iai:
Dup cinstita predlojenii a nalt Exceleniei Voastre supt nr. 2932, s-au dat
porunci ctre dumnealor boierii epitropi ai spitalului de la mnstirea
Sfntului Spiridon ca s fie date dou telege cu cai, pentru ducerea oamenilor
mori la ntirimuri de la spitalul Sfntului Spiridon, i de la Spitalul din
Curte, asemenea porunc s-au dat i prefectorului de la biserica catoliceasc,
de aice din Ei, ca s fac iari o teleg pentru dusul morilor la ntirimul
acetei biserici ce i s-au rnduit. i desvrire poruncii ntiinm pe nalt
Excelenia Voastr. 1810 oct. 22, Eii /26/18. V. Krasno-Milaevici
menioneaz c muli enoriai au fost ndurerai de faptul c s-a interzis
nhumarea n incinta bisericilor, apreciind c nu se pstreaz ntocmai
regulile bisericeti. n opinia senatorului Milaevici, nhumarea n cimitirele
din afara oraului, n locuri special amenajate, sfinite, nu ncalc pravilele
bisericeti, deoarece i n alte locuri din lume cretinii nu mai nhumeaz n
incinta oraului, cunoscnd foarte bine neajunsurile acestei practici, n
primul rnd pentru sntatea populaiei. Pn n primvara anului 1812, li
se mai permitea credincioilor nhumarea n apropierea bisericilor
parohiale. Pn atunci, era necesar amenajarea, n toate cimitirele noi
deschise, a unei biserici, prin contribuia enoriailor, prin acest gest
putndu-i demonstra dragostea i credina.
Conform vechilor legi pmnteti, pn la mijlocul secolului al
XIX-lea la Bucureti morii se ngropau n cimitirele parohiale, aflate pe
lng bisericile de care aparineau. Mai existau vreo 7-8 cimitire n afara
oraului, care erau destinate sracilor, celor din nchisori sau celor decedai
din cauza molimelor. n scrisoarea semnat de acelai senator, cavalerul
Krasno-Milaevici, prezidentul Divanurilor Moldaviei i Valahiei KrasnoMilaevici, Ctre Excelenia Sa Domnul Sfetnicul de tain se menioneaz:
De la ntiul Divan Knejiei Valahiei.
Dup predlojenia Excelenia de la maiu 4 supt nr. 235 pentru a s gsi
locuri afar din politie spre ngroparea morilor poruncind Divanul ctre
dumnealui Vel Sptar, ctre dumnealui Vel Dvornic al politii, ca zapcii de
supt comanda dumnealor, s caute i s gseasc locuri destoinice la aceast
18

ANRM, F. 205, inv. 1, d. 418.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Manole BRIHUNE
134

trebun, dumnealor fcut-au cercetare, arat c s-au gsit aceste patru locuri
care pot fi pentru trebuna aceasta.
Adic la capul Podului Mogooi, s-au gsit locul ce este ntre Drumul
Banesi i ntre Drumul Trgovei, care s cheam din dosul Cimelei lui
Mavroghene.
La trgul de afar s-au gsit loc afar din obor ce cade pe doi hotar de
moie a dumnealui Biv Vel Dvornic Grigorie Ghica, i a rposatului
Dvornicului Constantin Drgnescu, pe drumul ce merge la Mrcua, fiind
locul i trebnic, cci alturi. La Podul lui erban Vod s-au gsit loc ntre
Drumul Vcretile i Drumul Giurgiule unde este i un meteret, n dreptul
vii paharnicului tefan Belul.
Iar pe Podul Calicilor s-au gsit loc n Drumul Craiovii unde snt i
mormnturile ostailor mprteti. Ctre aceste au fcut Divanul artarte i
Excelenei Sale Gheneralului Enghelgard, vi prezedentului, dar nu-i lipsim
a face i Excelenei Tale, 1810 iunie.
Concluzii
Potrivit corespondenei senatorului V. Krasno-Milaevici din anul
1810 privind scoaterea cimitirelor n afara spaiilor locuite de oameni
constatm c la Bucureti au fost eliberate patru locuri pentru amenajarea
cimitirelor: La capul Podului Mogooi, La Podul lui erban Vod (Cimitirul
Belu), pe Podul Calicilor, La trgul de afar. i la Iai au fost amenajate
patru cimitire n afara spaiilor locuite: n Copou, la Ciric, la Ciurchi i
lng Galata. Dup 1812, Gavriil Bnulescu-Bodoni a purtat tratative cu
inginerul cadastral i arhitectul orenesc Mihail Ozmidov privind
eliberarea unui loc i pentru cimitirul din Chiinu, cunoscut astzi ca
Cimitirul Central, unde a fost ridicat o biseric de tip rotond, cu hramul
Tuturor Sfinilor19. Cteva cimitire ortodoxe posed o deosebit valoare
istoric, arhitectural i artistic: Cimitirul Central de pe str. Armeneasc,
Cimitirul bisericii Sf. Constantin i Elena (sectorul Rcani), Cimitirul
bisericii Sf. Treime, Cimitirul biserici Sf. Arhangheli (sectorul Buiucani).
19

V. Jitari, Unele aspecte arhitectonice ale Cimitirului Central cu biserica Tuturor


Sfinilor din or. Chiinu, n Arta, Chiinu, 1993, p. 156-163.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

DISTRIBUIREA LOCURILOR DE CIMITIR


135

Studiul complexelor funerare este direct legat de analiza


documentelor privind amenajarea cimitirelor n afara oraelor, ridicarea
ulterioar a bisericilor din cimitir, momente care deschid noi oportuniti
pentru cercetarea spaiului cultural al cimitirelor vechi.

THE DISTRIBUTION OF CEMETERY SITES IN THE EARLY 19TH


CENTURY: IAI, CHIINU AND BUCURETI
(Abstract)
The article deals with the issue of seats distribution at the main cemeteries in
Iai, Chiinu and Bucharest. According to the 1810 correspondence of senator V.
Krasno-Milaevicias regarding the issue of placing cemeteries outside the habitation
area, four places for setting cemeteries were assigned in Bucharest, while in Iasi four
cemeteries were created outside the living space. After 1812, Gavriil BnulescuBodoni had discussions with cadastral engineer and city architect Mihail Ozmidov
on the issue of placing cemeteries in Chisinau, known today as the Central Cemetery.
The examination of the funerary complexes is linked directly to the analysis of the
documents concerning the establishment of cemeteries outside the city and further
raising churches in the cemetery zone.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 137-175

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N


RILE ROMNE (1840-1845)
Sorin IFTIMI1

Cuvinte cheie: Anton Kauffmann, Biedermeier, portretistic, miniaturistic,


litografii
Keywords: Anton Kauffman, Biedermeier, portraiture, miniature painting,
lithographs

Anton Kauffmann a fost un pictor vienez, activ ntre anii 18351850, cunoscut mai ales ca portretist, miniaturist i desenator. nainte de
1840, el a studiat la Academia de Arte din Viena. Cinci miniaturi ale sale au
fost prezentate la expoziiile academice din 1838 i 1839, n perioada cnd
se afla n anii terminali ai studiilor. Tnrul artist este cunoscut n
domeniul miniaturitilor prin portretul doamnei Karoline de Nesle
(nscut Scheerer), soia markgrafului Joseph de Nesle, semnat
Kauffmann, 18402. Nu se cunosc pn acum date despre familia lui
Anton Kauffmann i locul de origine, nici despre limitele temporale ale
vieii sale. Numele su de familie indic o origine oreneasc, burghez,
legat de comer (Kaufmann = negustor). Pictorul trebuie s se fi nscut
cndva ntre 1815 i 1820. O cercetare aprofundat ar putea s aduc mai
multe completri n aceast privin. Deocamdat, ns, nu exist nici un
studiu special dedicat artistului. O explicaie a acestei lipse bibliografice este

Complexul Muzeal Naional Moldova Iai, Muzeul de Istorie a Moldovei.


Eduard Gustav Adolf Emerich Leisching, Die Bildnis-Miniatur in Oesterreich von
17501850, Wien, 1907, p. 230; Katalog der Jubil. - Ausstellg, Ver., Mannheim, 1909,
p. 138; Ulrich Thieme, Felix Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Knstler von der
Antike bis zur Gegenwart, 1907-1950, Leipzig (dicionar n 30 volume).
2

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
138

dat de faptul c opera sa este nc necunoscut. Nu s-a pstrat nicieri un


nucleu de lucrri tiute i apreciate, care s ndemne la un asemenea studiu.
Cercetarea de fa este menit s identifice i s pun n eviden
existena unui numr destul de nsemnat de lucrri, care definesc profilul
artistului care a activat n Principatele Romne, n Epoca Regulamentar
(1834-1856). Fa de ali pictori, despre care se tie c au fost prezeni n
spaiul romnesc la acea vreme, dar de la care nu s-a pstrat nici mcar o
lucrare, n cazul lui Kauffmann, opera exist i poate fi studiat. Dac la
Viena figura sa se pierde printre numeroii artiti talentai din epoc, n
rile Romne el s-a putut remarca, devine vizibil i trebuie s fie pus n
eviden de istoricii de art romni.
Un fapt care trebuie notat este c Anton Kauffmann este diferit de
Paul-Alophe Kauffmann, artist omonim, care a lsat cteva imagini din
Principate, ntr-o epoc ceva mai trzie. Desenatorul alsacian Paul-Alophe
Kauffmann (1849-1915), a fost trimis n Serbia, la 1876, pentru a furniza
imagini gazetei LIllustration3. Atunci a realizat i vedute ale unor orae
romneti de la Dunre, dar i o panoram a oraului Iai, capitala
Moldovei. Artistul a lucrat i pentru Le Monde Illustre, unde a publicat
diverse imagini.

Portret de tnr doamn (1837). La Casa Wilnitski din Viena a


aprut n 2014, o nou lucrare a lui Anton Kauffmann4. Aceasta este cea
mai veche oper cunoscut, fiind anterioar expoziiilor academice la care
acesta a expus miniaturi n anii 1838 i 1839. Lucrarea este un portret n
miniatur, realizat n acuarel pe filde5. Piesa e semnat i datat de autor:
3

Pentru activitatea lui M. P. Kauffmann, vezi Adrian-Silvan Ionescu, Penel i sabie.


Artiti documentariti i corespondeni de front in rzboiul de independen (1877-1878),
prefaa de acad. Paul Cernovodeanu, Bucureti, 2002, p. 67, 71, 74, 173. Gravur n tipar
nalt, decupaj dintr-un jurnal, M. P. Kauffmann, Jassy Capitale de la Moldavie
Premire ville occupe par larme russe dans les principauts Daprs le croquis de
M. P. Kauffmann; stnga jos, pe imagine, Woller S.C.; n dreapta jos M. Scott
(9,0 x 46,0 cm).
4
Mulumim domnului Boris Wilnitski pentru acordul de a putea reproduce
aceast miniatur n studiul de fa.
5
Portretul doamnei are dimensiunile 6,1 x 4,9 cm fr ram i 10,5 x 8,5 cm cu tot
cu rama din piele.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


139

Kauffmann (18)37, acesta fiind unul din foarte rarele sale autografe, deci,
cu att mai valoros.
Medalionul este un portret feminin, bust, trei sferturi spre dreapta,
un souvenir n spiritul epocii Biedermeier (fig. 1). inuta elegant i puin
practic este a unei aristocrate, nu a unei doamne din rndurile burgheziei.
Buclele laterale, mai nlate dect se obinuia, las vederii urechea
mpodobit cu un preios cercel. Deasupra, prul este ridicat n form de
fund, o form specific anilor 1830-1835, un aranjament tipic pentru
epoca Biedermeier. Ceea ce vedem nu e o coafur cotidian, ci una pentru
ocazii speciale. Despre portretul Biedermeier s-a spus ns c are aceast
caracteristic, de a lsa impresia c n fiecare zi este duminic6. Coafura
ridicat pune n eviden ovalul feei. Pot fi remarcai ochii albatri, chipul
cu trsturi fine, dar lipsit de expresie.
Tnra doamn poart o rochie specific stilului Biedermeier, cu
mneci bufante (en gigot), din atlas negru, cu talie de vespie accentuat de
cingtoarea cu cataram metalic. Corsaj cu un punct n jos, la
Pompadour. Aceasta este o elegant rochie de sear (de bal) i nu o
vestimentaie cotidian. Ca accesorii, doamna poart un irag de perle mari
la gt i o earf roie, lsat neglijent pe umrul drept. Acest detaliu
reprezint o ncercare de a conferi naturalee portretului. Fundalul
medalionului este asigurat de un cer azuriu, cu nori frumos modelai.
Portret de brbat (c. 1840). O alt lucrare a lui Anton Kauffmann,
semnalat recent (2012), este un Portret de brbat, care provine din Praga.
Aceast oper este o miniatur de form rotund (14,5 cm) realizat n
acuarel pe hrtie7. Portretul este jumtate de figur, trei sferturi spre
dreapta i reprezint un brbat matur, cu ochelari i calviie. Domnul
poart o redingot de culoare gri, vest alb i earf de mtase neagr la gt.
Fiind un portret masculin, lucrarea are o cromatic sobr, foarte diferit de
miniatura feminin anterioar.
Coleciile occidentale, publice i private, pstreaz probabil multe
alte asemenea mici opere, comandate ca amintiri de familie. n msura n
6

Cecilia Caragea, Istoria aranjrii prului, Timioara, 1997, p.211-225.


A. Kauffmann, Portrait of a Man, Medallion miniature, 14,5 cm. Provine din
Praga. Palais Dorotheum, lot 168. data: 24. 11. 2012 (http://www.arcadja.com/auctions
/de/kaufmann_anton/kunstler/463052/).
7

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
140

care figura lui Anton Kauffmann va prezenta interes, n anii viitori, aceste
portrete vor putea fi identificate i repertoriate, pentru a da conturul
cuvenit operei artistului. Un asemenea demers depete ns posibilitile
de investigare pe care le avem la dispoziie. Ceea ce putem s ne propunem
este identificarea lucrrilor lui Anton Kauffmann realizate n Principatele
Romne i aflate astzi n coleciile din ar.

Anton Kauffmann n ara Romneasc (1841-1843)


Terminndu-i studiile la Academie, pe la 1839, Anton Kauffmann
i va cuta un drum propriu. La 1840 nc mai picta miniaturi la Viena,
dup cum am vzut. n acelai an, sau cel trziu n 1841, el a venit n
Principatele Romne, pentru a-i cuta norocul. Nu se tie ce comenzi a
primit, pentru nceput, la Bucureti. Artistul a fost sprijinit ns de banul
Mihai Ghica, fratele viitorului domnitor Alexandru Dimitrie Ghica,
cunoscut drept un crturar i pasionat colecionar, mai ales n domeniul
numismaticii. Acesta l-a solicitat pentru a preda lecii de pictur fiicei sale,
Elena Ghica (Dora dIstria), nscut n 1828, dar care dovedea un talent i
o inteligen precoce. Anton Kauffmann trebuie s fi fost de multe ori
oaspete n cunoscuta cas a acestuia, dac nu cumva a fost i gzduit acolo.
O acuarel de Brmser, de pe la mijlocul secolului al XIX-lea, pstreaz
nfiarea iniial a casei marelui ban Mihalache Ghica8 (fig. 2).
Tnra Elena Ghica a luat primele lecii de pictur probabil de la
tatl su, care dispunea de talent i beneficiase de o bun formaie i n acest
domeniu. S-a spus ns c Elena a deprins rudimentele picturii cu
Kauffmann9, nainte de Felice Schiavoni (Veneia, 1846)10. Leciile
predate de Anton Kauffmann tinerei Elena trebuie s se fi desfurat
nainte de 1842, cnd familia a hotrt s plece n Occident, pentru a

Emanuel Bdescu, Casa Mihai Ghica, n Ziarul de Duminic, Bucureti,


7 ianuarie 2009.
9
Liviu Borda, Originile monahismului oriental. Dora dIstria, India i Ortodoxia la
1850 (I) , n RI S. N., XX, 2009, 1-2, p.155.
10
Radu Ionescu, Dora dIstria, o elev uitat a lui Felice Schiavoni, n SCIA, X,
1963, p. 472480; Sorin Iftimi, Giovanni Schiavoni un pictor italian n Moldova (18371844), Iai, 2014, p. 30-38 (Giovanni Schiavoni i Dora dIstria).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


141

asigura o educaie corespunztoare acesteia. Revenirea n ar a avut loc abia


n 1846.
Se tie c Felice Schiavoni, urmtorul profesor de pictur al Dorei
dIstria, a realizat, de-a lungul anilor, mai multe portrete ale acesteia. Ca i
Anton Kauffmann, acesta a zugrvit, probabil, chipul juvenil al discipolei
sale. Este cunoscut un portret de tineree al Elenei Ghica, cu autor anonim,
care s-ar putea s fie datorat chiar lui Kauffmann (Fig. 3).
Portretele lui Gheorghe Bibescu, domnitorul Valahiei (1843).
Istoricul de art George Oprescu amintea c Anton Kauffmann a realizat
un portret al lui Gheorghe Bibescu (1843-1848), n costumul din ziua
nscunrii, la 14 februarie 184311. S-a spus c inuta domnitorului, cu
ampla mantie alb, era inspirat de amintirea lui Mihai Viteazul. Autorul
amintit arta c Bibescu este prezentat n picioare, n costum militar, pe o
estrad, n faa unor coloane de marmur. Lng el se afl tronul, ndrtul
cruia sunt trase nite draperii. Domnul poart pe umeri o manta larg i pe
cap o cciul cu o egret. Poza, puin teatral, aa cum i plcea s apar n
faa supuilor12.
Este vorba despre un clasic portret de aparat, care vine pe linia
tradiiei baroce, n care personajul portretizat e nfiat n ntregime,
alturi de toate nsemnele demnitii sale. Poza personajului, care trebuie
s emane noblee, grandoare, face i ea parte din reeta acestui tip de
imagine. Portretele de acest gen erau concepute, de obicei, n mrime
natural, precum cel fcut de Schoefft lui Mihail Sturdza, la 1837, dar se
cunosc i lucrri de dimensiuni mai modeste.
Aceast imagine a domnitorului n faa tronului nu este de la palatul
domnesc aflat pe Podul Mogooaiei (Calea Victoriei), ci de la Palatul
Brncoveanu-Bibescu13. n vechiul palat brncovenesc de pe cheiul
Dmboviei, refcut de mai multe ori, a locuit i Ioan Gheorghe Caragea

11

Gh. Oprescu, Grafica romneasc n secolul al XIX-lea, vol. I, Bucureti, 1942,


p. 103 i plana XLIX.
12
Ibidem.
13
Narcis Dorin Ion, Palate din Bucureti, Bucureti, 2013, p. 24 (foto).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
142

(1812-1818), dar i Tudor Vladimirescu, la 182114. Bibescu a dobndit


palatul ca zestre, n 1826, prin cstoria cu Zoe Mavrocordat de la Iai, care
a fost nfiat de banul Grigore Brncoveanu15.
Gheorghe Bibescu i-a comandat de mai multe ori portretul, dar avea
o predilecie pentru cel executat de Kauffmann, dup care a comandat mai
multe copii, n ulei i bineneles, n culori16.
Litografia. n forma sa complet, portretul litografiat al lui Bibescu
este ncadrat de mrcile judeelor din Valahia, detaliu care nu era pur
ornamental, ci venea n completarea portretului de aparat. Portretul
domnitorului a circulat i n form simpl, decupat de acest context
heraldic17. Litografia, bine desenat i ngrijit imprimat, se recomand
amatorilor prin calitatea sa excepional18. Portretul a fost desenat de
Anton Kauffmann la Bucureti, litografiat de Morin i imprimat de
Lemercier la Paris19. Se pare c un alt tiraj a aprut la Bucureti, unde a fost
editat de Frederic Valbaum. Fr chenarul heraldic a publicat imaginea i
N. Iorga, care a inclus-o n albumul dedicat portretelor domnitorilor
romni20 (fig. 4). Un exemplar ntreg al acestei litografii, imprimat la Paris,
se pstreaz la Biblioteca Central Universitar Lucian Blaga din Cluj21.
Alte exemplare ale litografiei se afl la Bucureti, n coleciile Bibliotecii
Academiei i a Arhivelor Naionale Istorice Centrale22. O parte din stemele
14

Oana Marinache, Patrimoniul arhitectural ctitorit de familiile Bibescu, tirbey,


Basarab-Brncoveanu n Bucureti i judeul Ilfov, Bucureti, 2013.
15
Narcis Dorin Ion, op. cit., p. 23.
16
Gh. Oprescu, op. cit., p. 242.
17
Doina Pung, Grafica pe teritoriul Romniei n secolul al XIX-lea. Litografia i
gravura n acvaforte, Bucureti, 2009, p. 102 i catalog nr. 158.
18
Gh. Oprescu, op. cit., p. 242.
19
Ibidem.
20
N. Iorga, Domni romni dup portrete i fresce contemporane, Sibiu, 1930, pl. 77.
21
Frst Georg Bibesco, gravur realizat la litografia Lemercier (Paris) desenul lui
Anton Kauffmann [F.l., f. ed., F. a.]; dimensiuni 185 x 150 (35,5 x 24,5 cm); Biblioteca
Central Univeristar Cluj, Stampe IV/26.
22
Radu Gabriel Dumitrescu, Consideraii asupra ctorva portrete din colecia de
stampe a Arhivelor Naionale Istorice Centrale, n Anuarul Muzeului Literaturii Romne
Iai, III, 2010, p. 158; Anton Kauffmann, Gheorghe Bibescu, Bucureti, (fragment de
litografie) 1843, dimensiuni 41,5 x 30,5 cm, Arhivele Naionale ale Romniei. Direcia

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


143

districtelor Valahiei care formeaz chenarul acestei litografii a fost


reprodus de Dan Cernovodeanu, n cunoscuta sa sintez de heraldic
romneasc (1977)23.
Cromolitografia/broderia. O variant color a acestui portret,
imprimat pe hrtie, se pstreaz la Muzeul Naional de Istorie a
Romniei24. Nu este vorba despre litografia anterioar, colorat, ci plana
reproduce o broderie (fig. 5). Notia din partea de jos a imaginii precizeaz
c originalul este o custur de art, aflat la Academia Romn25.
Imaginea de baz este, ns, amintita litografie. Nu tim dac broderia la
care se face referire mai exist astzi n coleciile Academiei. Sunt folosite
dou nuane de viiniu i verde-sinope pentru draperie, la care se adaug un
azur foarte deschis, mai puin sesizabil, pentru cer. Pe draperia verde sunt
brodate mai multe acvile aurii, legate de stema Munteniei sau poate i de
cea personal. Tot o draperie verde apare i n portretul realizat
domnitorului de Paulus Petrovitz (1844).
Gheorghe Bibescu este nfiat cu mna dreapt sprijinit pe
cingtoare, ntr-o poz specific. Domnitorul poart o uniform de
general al Miliiei Pmntene, probabil de infanterie26. n piept, acesta are o
singur decoraie Ordinul otoman Nishan Iftihar prins cu un lnior
suplimentar (gradul superior). Bibescu poart vestita mantie alb, cu guler
lat, de samur negru, despre care s-a spus c amintete de cea a lui Mihai
Judeean Dolj (Craiova), Colecia Stampe nr. inv. 2.706/469; Cf. i Doina Pung, op. cit.,
p. 102 i catalog nr. 158.
23
Dan Cernovodeanu, tiina i arta heraldic n Romnia, Bucureti, 1977,
p. 464-465 (sunt reproduse stemele judeelor Rmnicu Srat, Arge, Dolj, Vlaca, Prahova
i Dmbovia).
24
Gheorghe Bibescu, cromolitografie, 34 x 22 cm, nedatat, Muzeul Naional de
Istorie a Romniei, nr. inv. 60.597. Cromolitografia a fost reprodus recent n Radu
Coroam, Mariana Negruu, Oana Ilie (redactori), Revoluia romn de la 1848. Catalog,
Muzeul Naional de Istorie a Romniei, Bucureti, 2008, p. 82.
25
Precizrile sunt fcute n inscripia cromolitografiei, situat sub cadru.
26
Cf. Horia Vladimir erbnescu, Uniformele i echipamentul Miliiei pmntene a
rii Romneti, (1830-1843), n Studii i Materiale de Muzeografie i Militar, 13, 1980,
p. 326-340; Idem, Uniformele i echipamentul Miliiei pmntene a rii Romneti,
(1843-1859), n Studii i Materiale de Muzeografie i Militar, 14-16, 1981-1982, p. 258279.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
144

Viteazul. Poate fi remarcat barbula n form de colier, specific Epocii


Regulamentare.
n partea dreapt, pe o pern de catifea purpurie, este aezat sceptrul
domnesc, cu mciulie globular. O sabie oriental, probabil de investitur,
care a aparinut domnitorului Gheorghe Bibescu, asemntoare celei din
imagine, se afl n colecia Muzeului Naional de Istorie a Romniei27. Este
o sabie cu lama curbat, de tip shemshir; de mner este prins un dragon de
canetil auriu; sabia este ornamentat cu mult aur i pietre semipreioase, iar
teaca este confecionat din piele. La Muzeul Naional de Istorie a
Romniei se pstreaz i un fotoliu-tron ce a aparinut lui Gheorghe
Bibescu28. Acesta este, la baz, un fotoliu stil Ludovic XV, cu lemnria
aurit i tapiseria din catifea viinie, dar fr nflorituri n model. Pe sptar
sunt dou steme Bibescu, una pe lemn i cealalt pe catifea.
Pictura de evalet. Nu este cunoscut varianta pictat a desenului ce
a stat la baza litografiei analizate mai sus. Exist ns un portret ecvestru al
domnitorului, vdit inspirat din desenul lui Kauffmann (fig. 6). Lucrarea,
de dimensiuni destul de mari (140 x 110 cm), este nregistrat ca fiind cu
autor necunoscut29. Este foarte probabil ca autorul picturii s fie chiar
Kauffmann, dei opera nu este semnat. Doar o analiz stilistic ar putea s
aduc o asemenea confirmare.
Gheorghe Bibescu este nfiat i aici n uniform de general, avnd
epolei aurii cu franjuri groase, dublu mpletite. Domnitorul este ncins cu
arful din fir auriu, cu doi ciucuri foarte mari, din canetil, atrnnd pe
partea stng. Decoraiile etalate pe pieptul domnitorului au fost analizate,
cu mult timp n urm, chiar pe acest portret. La vremea respectiv, autorul
arta c domnitorul are la gt un medalion cu portretul sultanului Abdul
Medjid (1839-1861). Acesta poart la piept Ordinul otoman Nishan
27

Sabie ce a aparinut domnitorului Gheorghe Bibescu, n Radu Coroam,


Mariana Negruu, Oana Ilie (redactori), op. cit., p. 77.
28
Tronul lui Gheorghe Bibescu (77 x 68 x 60 cm), n Radu Coroam, Mariana
Negruu, Oana Ilie (redactori), op. cit., p. 79.
29
Autor necunoscut, Gheorghe Bibescu clare, ulei/pnz, 140 x 110 cm, Muzeul
Naional de Istorie a Romniei, nr. inv. 75.393. Pictura a fost reprodus n Radu
Coroam, Mariana Negruu, Oana Ilie (redactori), op. cit., p. 82. Mulumiri colegei Oanei
Ilie pentru cele dou imagini i pentru amabilitatea cu care a rspuns solicitrii noastre, n
privina celor dou portrete ale lui Gheorghe Bibescu.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


145

Iftihar, Ordinul rusesc Sf. Ana cls. I (cu earfa roie bordat cu auriu, de pe
piept), precum i Ordinul prusian Vulturul Rou, cls. I30. Remarcabil
este i vestita mantie alb, care amintea contemporanilor de gloriosul
domnitor Mihai Viteazul, unificatorul de la 1600.
Domnitorul este nfiat clare pe un cal arg (de culoare glbuie,
avnd coama i coada de culoare nchis). Este un cal ager, ce frmnt
colbul cu copitele din spate. Foarte interesant este harnaamentul, redat cu
multe detalii, ce merit a fi studiate. Pe valtrapul rou de ceremonie, se
observ blazonul familiei Bibescu: scut de aur ncrcat cu un chevron de
azur, nsoit de trei stele (2+1).
Bibescu este nsoit, n plan secund, de mai muli ofieri aflai, de
asemenea, clare. Toi ofierii adjutani ai tabului purtau plrii bicorn cu
pana alb-albastru-galben. Portretul este amplasat ntr-un cadru natural
convenional, cu un sol lipsit de vegetaie i un cer azuriu invadat de nori
frumos modelai, dar destul de apstori, realizai n maniera epocii.

Anton Kauffmann n Moldova (1841-1845)


Pictorul Anton Kauffmann nu a activat doar la Bucureti, ci i la Iai,
n capitala Moldovei. Activitatea sa din aceast a doua provincie
romneasc este mai bine documentat i mai variat. Cu toate acestea,
informaii scrise privitoare la ederea sa n Moldova aproape c nu exist.
Lucrrile sale sunt cele care permit creionarea biografiei artistului din acei
ani.
Din ceea ce a lucrat Kauffmann n Moldova, remarcabile sunt n
primul rnd cele dou portrete n ulei, de dimensiuni destul de mari, n care
artistul a zugrvit chipul mitropolitului Veniamin Costachi, mare
protector al culturii, al pictorilor n mod special, unul din cele mai
portretizate personaje ale epocii. Artiti plastici precum Josef August
Schoefft, Giovanni Schiavoni, Ludovic Stawski sau Gheorghe Lemeni au
lsat posteritii portrete ale naltului ierarh.
n aceast serie se ncadreaz i portretele realizate de Anton
Kauffmann. Lucrrile nu sunt semnate i nici datate de autor. Cele dou
30

Floricel Marinescu, Personaliti din ara Romneasc i Moldova distinse cu


decoraii strine n primele ase decenii ale secolului al XIX-lea, n Studii i materiale de
muzeografie i istorie militar, 14-15, 1981-1982, p. 127.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
146

portrete au fost zugrvite cel trziu n 1841, nainte de retragerea din


funcia de mitropolit a lui Veniamin Costachi (18 ianuarie 1842).
Ambele portrete surprind chipul senin i luminos al ierarhului, nalta
sa nelepciune i buntate, detaarea de cele lumeti, trsturi specifice
unui personaj superior, hrzit unei misiuni deosebite. Pictorul surprinde
acest aer special al persoanei portretizate, ce poate fi regsit i n celelalte
portrete ale mitropolitului.
Mitropolitului Veniamin Costachi cu mantie (c. 1841). Acest
prim portret al naltului ierarh se afl n colecia Muzeul de Art Iai,
provenind din vechea Pinacotec31. Mitropolitul este zugrvit pn la
jumtate, fiind orientat trei-sferturi spre stnga. Este un portret de aparat,
de dimensiuni mijlocii (97 x 75 cm) (fig. 7).
Vemintele acestuia evideniaz mai ales apartenena la cinul
clugresc al mitropolitului. Veniamin Costachi are pe cap camilafc
neagr, de ieromonah. Pe dedesubt poart un anteriu de culoare neagr,
apoi rasa clugreasc (vemnt negru cu mneci largi), iar pe deasupra
marea mantie arhiereasc32. Mantia este o pelerin bogat, cu falduri, de
culoare purpurie i mpodobit cu mai multe benzi orizontale (ruri).
Aceast pies vestimntar era mbrcat de mitropolit la intrarea solemn
n biseric i la procesiuni; ea nu putea fi purtat la slujbele n care arhiereul
mbrca stiharul i sacosul, pentru svrirea Liturghiei. Mantia este
considerat a fi un vemnt extraliturgic, adoptat destul de trziu de
ierarhia ortodox.
Mitropolitul are la gt nsemnele rangului su: marea cruce pectoral
i engolpionul. Celelalte dou nsemne, prinse cu earfe de moar rou, sunt
ordine civile: Ordinul otoman Nishan Iftihar (1837)33 i Ordinul rusesc
31

Anton Kauffmann, Portretul mitropolitului Veniamin Costachi, ulei /pnz,


97 x 75 cm, Muzeul de Art Iai; Cf. Octav Minar, Pinacoteca Naional din Iai,
Bucureti, 1926, p. 37.
32
Pentru vemintele i nsemnele mitropolitului cf. Ene Branite, Liturgica
general, cu noiuni de art bisericeasc, arhitectur i pictur cretin, Bucureti, 1993,
p. 623-629.
33
Ordinul otoman Nishan Iftihar a a fost acordat lui Veniamin Costachi n cadrul
unei ceremonii speciale, n anul 1837 (Albina Romneasc, VIII, 70, 5 septembrie 1837,
p. 293-294).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


147

Sf. Ana, cls. I (1831)34, conferite n mod obinuit mitropoliilor din


Principatele Romne.
Portretul de la Muzeul de Art trebuie s fie comparat cu o lucrare
similar, pstrat n biserica familiei Sturdza de la Miclueni (fig. 8). Este
evident c cele dou lucrri urmeaz acelai model. Acest al doilea exemplar
este de dimensiuni mult mai mari i ofer un cadru mai cuprinztor,
mitropolitul fiind nfiat pn la genunchi i nu pn la bru. Chiar i
pictura pare a fi de mai bun calitate. n condiiile de la faa locului, nu am
reuit s identificm vreo semntur de autor. n locul fundalului neutru,
lucrarea de la Miclueni schieaz decorul interior al unei biserici sau al
palatului mitropolitan, fiind comparabil, din acest punct de vedere, cu
cellalt portret al mitropolitului, realizat de Kauffmann, la care ne vom
referi mai jos.
Dintre toate portretele mitropolitului, acesta s-a impus n mod
deosebit, oferind, se pare, modelul pentru portretul ntreg al lui Veniamin
Costachi situat la intrarea n catedrala cea nou a Mitropoliei din Iai,
realizat de Gh. Tattarescu (c. 1885).
Veniamin Costachi n veminte liturgice (c. 1841). n colecia de
tablouri a Mitropoliei Moldovei i Bucovinei, depozitat la Mnstirea
Golia din Iai, se afl acest portret al naltului ierarh. O nsemnare de pe
verso arat c portretul mitropolitului Veniamin Costachi a fost realizat de
Anton Kauffmann i a fost restaurat de pictorul C. D. Stahi, n anul 1897
(fig. 9).
Este o lucrare generoas, care prin dimensiuni i fundal face pereche
bun cu portretul de la Miclueni. Cadrul, mai larg dect cel al lucrrii de
la Muzeul de Art, permite reprezentarea mitropolitului pn la nivelul
genunchilor. Acest portret de aparat are un caracter mai solemn,
nfindu-l pe mitropolit n vemintele cuvenite pentru svrirea Sfintei
Liturghii. Veniamin Costachi poart mitra arhiereasc, de form bizantin,
stihar, sacos i omofor de culoare alb, brodate cu nflorituri de fir auriu.
Bedernia (epigonatul), broderia de form romboidal, este atrnat de
bru, la coapsa dreapt, potrivit uzanelor.
34

Ordinul rusesc Sf. Ana mpodobit cu coroana mprtesei i o stea a fost


conferit mitropolitului Veniamin Costachi, n anul 1831 (Albina Romneasc, III, 4,
12 aprilie 1831, p. 13).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
148

Ca nsemne ale demnitii sale, mitropolitul poart crucea pectoral


i engolpionul (panaghiul), att n timpul svririi serviciului divin, ct i
n viaa de toate zilele. Decoraiile primite din partea Puterii suzerane i a
Puterii protectoare sunt ordinele Nishan Iftihar i St. Ana cls. I. Ambele
nsemne sunt prinse la gt cu cte o earf roie, ntr-un fel specific nalilor
ierarhi35. n mna stng arhiereul ine crja arhiereasc (pateria), de care
este prins o maram de culoare azurie cu broderii de fir auriu; poate fi
observat monograma ierarhului, scris cu litere chirilice: M.B.K
(= Mitroplitul Veniamin Costachi), ncoronate.
Portretul unui ministru (c. 1845). Un alt portret nesemnat,
atribuit lui Anton Kauffmann, a aprut recent la licitaiile publice, sub
denumirea de Portretul unui ministru de stat purtnd crucea de comandor al
Ordinului de Savoia (111.5 x 82 cm)36 (fig. 10).
Datarea este deficitar, fiind propus anul 1820, dei se tie c pictorul
i-a ncheiat studiile artistice abia la 1838. Credem c i celelalte referine
privitoare la acest portret pot fi reevaluate. Astfel, observm c personajul
poart o uniform civil, de ministru, precum i mai multe decoraii. Ceea
ce nu s-a remarcat este faptul c personajul din imagine are, la piept i la gt,
Ordinul otoman Nishan Iftihar. Acest element l arat pe brbatul
portretizat ca fiind un supus otoman, calitate potrivit unui nalt
dregtor din Principatele Romne. Din aceast perspectiv, crucea de Malta
din email alb ar putea s nu fie Crucea Ordinului de Savoia (adic
Sf. Mauriiu i Lazr), aa cum s-a afirmat, ci mai curnd Ordinul
Mntuitorului, decoraia tnrului stat elen, instituit la 1829, care are o
nfiare asemntoare.
n epoca regulamentar a fost adoptat i n Principate sistemul
occidental, venit pe filier ruseasc, potrivit cruia nu doar diplomaii, ci i
funcionarii din aparatul administrativ i judectoresc trebuiau s poarte

35

Earfele decoraiilor nu sunt puse pe umr, n diagonal, ca la militari sau civili.


http://www.artnet.com/artists/anton-kauffmann/portrait-eines-staatsministersmit-dem-BHUd0_9M3RB_nCrU_gOMew2 . Portrait eines staatsministers mit dem
savoyischen kommandeurkreuz , atribuit lui Anton Kauffmann (Austrian, b. ca. 1838), ulei
pe pnz, 111.5 x 82 cm.
36

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


149

uniforme de serviciu37. n Moldova, aceast inovaie a fost introdus de


domnitorul Mihail Sturdza, n anul 183538. Uniformele erau confecionate
din postav bleumarin (civit), distincia fcndu-se prin culoarea gulerelor i
a manetelor, precum i prin broderiile cu fir, care erau argintii pentru
sistemul judiciar i aurii pentru cel administrativ. Acest sistem a fost n
vigoare, cu mici modificri, pn la 1853.
O imagine color a portretului de demnitar, care s permit
observarea cromaticii gulerului i a broderiilor, ar fi de mare folos n
ncercarea definirii personajului i chiar a identificrii sale. n acest sens, un
foarte bun termen de comparaie este oferit de Portretul lui Iorgu GhicaDeleanu, pictat de Niccolo Livaditti, la Iai, pe la 184539 (fig. 11). Imaginea
avut la dispoziie nu este foarte bun dar, ntre cele dou nsemne se
distinge i o a treia decoraie, care poate fi Ordinul rusesc Sf. Ana, cls. II.
Asemnarea fizic a celor doi brbai portretizai precum i identitatea
celor patru decoraii, ne permite s formulm ipoteza c ambele portrete
reprezint pe acelai personaj: Iorgu Ghica-Deleanu.
Litografii dup Kauffmann (1845)
Specifice pentru activitatea lui Kauffmann n Moldova sunt cele
cteva litografii, care au circulat independent sau au fost incluse n
almanahurile vremii (calendare). Acestea sunt noi ca tematic,
deschiznd un alt capitol al creaiei pictorului, diferit de portreteleminiaturi i portretele de evalet. Este vorba despre mici scene de gen sau
imagini care au marcat sensibilitatea pictorilor documentariti. Ele au fost
imprimate la Institutul Albinei din Iai, de unde se vede c pictorul s-a lsat
antrenat n activitatea tipografic a lui Gheorghe Asachi.
Litografiile prezint interes i pentru c sunt rodul colaborrii cu
francezul J. Rey, cunoscut pentru albumul cu cele 12 imagini despre
37

Adrian-Silvan Ionescu, Mod i societate urban, Bucureti, 2006, p. 350


(subcapitolul Uniforme civile).
38
Este vorba despre arhitectul M. Singurov, cel care a refcut Palatul Administrativ
(1843), care fost implicat n continuarea lucrrilor la monumentala Catedrala
Mitropolitan i n ridicarea Obeliscului Leilor din Grdina Copou.
39
Cf. Sorin Iftimi, Corina Cimpoeu, Brndua Marcelina Munteanu, Niccolo
Livaditti i epoca sa (1832-1858). Art i istorie, Iai, 2012, p. 78-81, cat. 26.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
150

capitala Moldovei40. n aceast relaie, Kauffmann a realizat desenele, iar


Rey a fcut gravurile pentru litografiere. Faptul pare surprinztor, deoarece
n cazul albumului Iailor, J. Rey a fcut desenele, iar transpunerea pentru
litografiere a fost realizat de un alt artist, P. Mller.
Este posibil ca aceste desene s nu fi fost lucrate de Kauffmann n
vederea litografierii, ele fiind solicitate ulterior pentru aceast destinaie.
Dei reprezint un gen minor, aceste litografii, prin natura lor, au cunoscut
o mare circulaie, unele fiind foarte cunoscute. Nu ntotdeauna imaginile
au fost nsoite i de numele realizatorului desenelor, astfel nct Anton
Kauffmann poate fi redescoperit, cu aceast ocazie.
Loterie n folosul sracilor (1845). Lui Anton Kauffmann i se
datoreaz compoziia unui prospect-reclam comandat pentru o Loterie
au profit des pauvres. Aceasta a fost gravat n 1845 de J. Rey, pentru a fi
imprimat la Tipografia Albinei Romneti41. Potrivit uzanelor, numele
autorului imaginii este trecut sub cadru, n partea stng: Kauffmann
pinx[it], ceea ce, la propriu, ar nsemna a pictat. Credem c nu este
exclus posibilitatea ca la baza litografiei s nu fi stat un simplu desen, ci o
pictur, n acuarel sau chiar n ulei. Exist asemenea indicii n cazul celor
12 litografii ale lui J. Rey: cel puin una dintre ele a existat i ca pictur pe
pnz (fig. 12).
George Oprescu remarca faptul c aceast imagine reprezint,
ntr-un cadru gotic-trubadur, o dam din buna societate fcnd poman
unei mame nenorocite. Litografia este interesant ca document, cci scena
se petrece n faa unei case de boier. Doamna este nsoit, dup obiceiul
timpului, de un arnut, care o apr i o servete42. O meniune despre
litografia lucrat de Kauffmann a aprut i n paginile Albinei Romneti
lucrare care a fost distribuit ca amintire celor care au luat bilete la loteria
pentru ajutorarea sracilor, organizat la Iai43.

40

Album de douze Vues de la Ville Jassi, executes par J. Rey et dedie Son Altesse Le
Prince Regnant de Moldavie par P. Mller, lithographe, Iai, 1845.
41
Anton Kauffmann, Loterie au profit des pauvres, Jassy, 1845, Kauffmann pinx.,
Rey lith..
42
Gh. Oprescu, op. cit., p. 103.
43
Albina Romneasc, XVII, 26, 1 aprilie 1845, p. 102.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


151

Doamna nsoit de un arnut, att de elegant n portul su oriental,


trebuie s fi fost de condiie social foarte nalt. Faptul c vestimentaia ei
este mpodobit cu blni de hermin (alb cu codie negre) ar indica chiar
o fiic de domnitor, o prines. La 1845, doamnele din nalta societate a
Moldovei ncepuser s se remarce, n plan public, prin organizarea unor
astfel de activiti caritabile.
Alturi de mama srac ajuns n impas, n imagine este reprezentat
i un membru al breslei calicilor, ce ine cciula n mna stng, pentru a
primi poman. Traista pe care o are pe spate este un alt nsemn al
ndeletnicirii de ceretor.
Cadrul imaginii conine detalii reale, dar i elemente convenionale.
De pild, draperia din partea dreapt se asociaz bine cu cele trei coloane
clasice, dar amintesc de cadrul interior al picturilor de atelier; detaliul
acesta nu ar avea ce s caute la exterior. Caldarmul de piatr al uliei era o
realitate, o asemenea lucrare edilitar fiind executat la Iai, puin anterior
anului 1845.
Imaginea a circulat mult, n diverse tiprituri, fr a mai fi reprodus i
chenarul. Acesta merit ns o analiz special, deoarece completeaz
mesajul litografiei. La partea superioar se afl un cartu cu un cap naripat,
de serafim, ca semn al blndeii i ocrotirii. Pe o earf se afl inscripia:
Loterie au profit des pauvres. Cartuul este flancat de dou reprezentri
feminine, avnd ca atribute crucea i mielul, ca simboluri ale milosteniei.
De o parte i de alta a cadrului imaginii sunt reprezentai doi ngeri,
amplasai n ancadramente gotice; unul dintre ngeri cnt la harp, iar
cellalt are minile mpreunate la piept, n semn de rugciune, pentru
dobndirea graiei divine. Sub cadrul imaginii se afl un alt cartu,
coninnd inscripia Jassy, 1845. Discret, sub acest cartu, sunt
semnturile artitilor: Kauffmann pinx., Rey lith..
n cele patru coluri ale chenarului se afl personaje schiate cu linii
mai subiri, ceea ce le plaseaz n plan secund. Sunt patru doamne ce se
ndeletnicesc cu lucrul de mn: croetatul, brodatul, pictura de evalet.
Aceasta arat c aciunea caritabil amintit nu s-a limitat la solicitarea de
donaii din partea celor cu dare de mn, ci a fost organizat o loterie cu
obiecte lucrate de doamnele din nalta societate i c donatorii au primit n
schimb, pe lng aceast litografie, cte un asemenea obiect. Este posibil ca

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
152

desenele din chenar s nu aparin lui Kauffmann, ci s fie o improvizaie a


lui Rey, deoarece poate fi uor sesizat diferena de manier a celor dou
pri ale litografiei.
Vedere dintr-o crcium (1845). Kauffmann a fost atras i de
aspectele pitoreti ntlnite n Principate, cobornd din saloanele
aristocratice ale comanditarilor si, pe uliele populate de oameni de rnd.
A gsit i aici subiecte demne de interes pentru un privitor strin, ntr-o alt
scen de via cotidian intitulat Vedere dintr-o crcium, care ulterior a
fost litografiat de J. Rey i publicat de Gheorghe Asachi n Calendar
pentru poporul romnesc, pe anul 1845, imagine reluat apoi i de alte
publicaii44 (fig. 13).
n jurul unei mese de lemn sunt nfiate trei personaje. Fapt
surprinztor, personajul central este o femeie n vrst, n costum popular,
probabil chiar crmria. Ea este cea care vorbete, innd n mna stng
paharul, iar cu degetul minii drepte ndreptat spre gur face semnul pentru
a bea (sau a trage la msea). Surprinderea acestui limbaj al gesturilor,
reprezentat cu o doz de umor, se pare c l-a interesat pe Kauffmann.
n faa ei se afl doi brbai care o ascult cu atenie. Primul, aezat la
mas, este un brbat avnd cum pe cap, mbrcat cu un suman nflorat
(sau poate un cojoc), iari i opinci. Este, probabil, un ran din satele aflate
nu departe de Iai, venit cu treab la trg. El ine ntre dini o pip oriental
i ascult cu degetele ncruciate, sprijinite pe tblia mesei. ranul
cltorea pe jos, dovad toiagul i desaga lsate la piciorul mesei. Lng el, n
picioare, se afl un surugiu, om al drumurilor lungi, n costumul su
specific, foarte colorat i nflorat. Aezarea cu spatele a personajului este un
bun pretext pentru a surprinde detaliile acestei vestimentaii deosebit de
pitoreti. i surugiul ascult povestirea crmriei, cu mna adus sub
brbie. Compoziia este bine realizat, personajele avnd atitudini naturale
i interacionnd ntre ele. Atmosfera specific locului este bine sugerat.
44

O crcium, dup un desen realizat de Kauffmann. Litografie 135 x 86


(18,7 x 19,9 cm) Iai, imprimat la Kantora Foiei Steti, 1846; Ilustraie la Kalendar
pentru Poporul Romnesc, 1846; Biblioteca Central Universitar Cluj, Stampe
VII/10/5. Imaginea se afl la nceputul articolului intitulat Portul naional. Litografia a
fost reluat i de M. Koglniceanu n Album istoric si literar, 1854, plan aflat ntre
p. 128-129 (la sfritul textului Catolicii n Moldova).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


153

Hanul, ca spaiu de comunicare, ca loc al schimbului de tiri i al


depnatului de poveti este un subiect consacrat, peste ani, n scrierile lui
Mihail Sadoveanu.
Decorul interior contribuie i el la definirea locului: o ncpere de
paiant probabil, avnd tavanul podit cu scnduri; pe peretele din stnga,
pe o culme din lemn sunt nirai civa covrigi, iar pe perete este lipit o
litografie popular, reprezentnd un brbat; n epoc, se tie c astfel de
litografii se vindeau n gangul de pe Ulia Mare, prin care se intr n incinta
bisericii catolice. Alturi atrn o legtur de ardei iui nirai pe sfoar. Pe
poliele din fundal, n spatele tejghelei, sunt nirate numeroase borcane, de
mari dimensiuni.
Cetatea Neamului (1845). Interesul pentru ruinele medievale
reprezint o sensibilitate specific romantismului. Tema a trezit i interesul
pictorilor documentariti din epoc. n Moldova, Gheorghe Asachi este
crturarul care a promovat litografierea de imagini cu subiecte desprinse
din istoria naional. Scopul su era didactic i propagandistic, potrivit
epocii n care se modela identitatea naional. O prim litografie a lui
Asachi, Muma lui tefan cel Mare, evoca un episod petrecut chiar n faa
acestei ceti.
De aceste proiecte se leag apariia litografiei denumit Cetatea
Neamu, desenat de A. Kauffmann i gravat de J. Rey. Aceasta a fost
inclus de Asachi n Calendar pentru poporul romnesc, pe anul 1845
(fig. 14). Aceeai imagine a fost republicat de M. Koglniceanu n Album
istoric si literar din 1854. Plana ce reprezint Cetatea Neamului,
nsoete textul istorioarei Sobiechi i romnii45. Istoricul de art Remus
Niculescu, atribuia acest desen lui A. Kauffmann46.
n Album Moldo-Valaque, tiprit la Paris n 1848, a aprut ns o
imagine aproape identic, nsoit de inscripia Forteresse de Niamz,
daprs un dessin de M. M. Bouquet47 (fig. 15). Iniiatorul albumului a fost
Adolphe Billecocq, consulul francez la Bucureti. Este posibil ca Bouquet s
45

Album istoric si literar, Iai, 1854, p. 22-23.


Remus Niculescu, Gheorghe Asachi i nceputurile litografiei n Moldova, n Studii
i cercetri de bibliologie, I, 1955, p. 94 (litografia).
47
LIllustration. Journal universel, 290, 16.09.1848, Album Moldo-Valaque, Paris,
p. 5.
46

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
154

fi redesenat imaginea realizat de Kauffmann, dei avea propriile schie


realizate la faa locului, dup natur, nc din anii anteriori. Nu poate fi
ns exclus nic varianta invers: Kauffmann s fi preluat modelul lui
Bouquet.
Michel Bouquet colindase Moldova i zona munilor Neamului, pe
la 1840, desennd numeroase priveliti interesante. El inteniona s publice
un nou album de litografii, cu 15 imagini din Moldova. Planele aveau s
fie litografiate la Paris, iar albumul urma s apar pe baz de subscripii48. Se
pare ns c proiectul nu a fost susinut suficient de potenialii
cumprtori, astfel nct a fost abandonat. Pentru coperta proiectatului
album, artistul alesese o imagine a Cetii Neamului n ruin, iar n
interior se afla o alt plan, cu un cadru mai larg al cetii. Cele dou
imagini erau ns diferite de cea aprut n Album Moldo-Valaque (1848).
Portretul lui tefan cel Mare (1845). Tot n Calendar pentru
poporul romnesc a fost publicat acest portret al eroului Moldovei
medievale49 (fig. 16).
ntr-un studiu recent este semnalat un exemplar aflat n colecia
Arhivelor Naionale din Bucureti: tefan cel Mare, dup un portret
executat de G. Asachi, care a aprut ca ilustraie hors-texte n Calendarul
pentru poporul romnesc, pe anul 1845, fiind litografiat de J. Rey, dup
desenele lui Anton Kaufmann50.
Acest chip vine pe o linie relativ cunoscut, dei puin studiat a
portretului modern a lui tefan cel Mare. Este un portret fantezist, ce
confer marelui voievod o figur i o atitudine de Christ, imagine foarte
48

Album Moldovan. Cuprinztor de 15 vedute a Moldovei. Desinate dupre natur


de M. Buke i litografiate de cii mai buni litografi n Paris, care urma s apar prin
subscripie public; anunul publicat n Albina Romneasc, XIII, 46, 11 iunie 1842,
p. 181-182.
49
Portretul lui tefan cel Mare, gravat de J. Ray, dup un desen realizat de
Kauffmann (19 x 11,3 cm) Moldova, 1845-1846; BCU Cluj, Stampe VII/54/2.
50
tefan cel Mare. Dup un portret executat de G. Asachi, Iai, 1845; Artist: Anton
Kauffmann. Litograf: J. Rey. Legenda: Ctean e mape; 17,7 x 12 cm; Arhivele
Naionale ale Romniei. Direcia Judeean Dolj (Craiova), Colecia Stampe
nr. inv. 2.706/501; Cf. Radu Gabriel Dumitrescu, op. cit.; mulumim autorului care a avut
amabilitatea de a ne pune la dispoziie aceast imagine.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


155

bine asimilat n epoc51. Se tie c la origine este vechiul portret copiat de


pictorul Vasile Popovici, la 1795, care se pstra n turnul Mnstirii Putna,
dup care a fost realizat varianta pictorului Spulak, ce a stat mult vreme la
mormntul voievodului. Aceste imagini au inspirat litografia lui Gheorghe
Asachi, imprimat pe la 1823, precum i portretul lui tefan cel Mare
realizat de Constantin Lecca, pe la 1830 (Muzeul de Art Iai). Mai
apropiat de chipul desenat de Kauffmann este un portret de evalet
anonim, realizat nainte de 1855, care fcea parte din seria portrete de
voievozi donate Epitropiei Sf. Spiridon din Iai. Acest portret pictat n ulei
pe pnz, se afl n prezent n colecia Muzeului de Istorie a Moldovei din
Iai52.
Miniaturi de Kauffmann n colecia M. Koglniceanu
ntr-o coresponden recent, istoricul de art Gabriel Badea-Pun
(Paris), preocupat de inventarele coleciei lui Mihail Koglniceanu, ne-a
atras atenia asupra a trei lucrri prezente n amintitele liste. Menionarea
acestora este cuprins ntr-un studiu publicat anul acesta, n volumul
omagial dedicat istoricului Mihai Dim. Sturdza53. Vom trece n revist
aceste miniaturi, despre a cror soart nu se mai tie nimic astzi, n
sperana c semnalarea ar putea s contribuie la identificarea locaiei lor
actuale.
Portret de doamn. Din descriere se tie c este vorba despre
portretul unei tinere doamne, cu pr negru, crlionat, nvemntat n
rochie alb, eznd ntr-un fotoliu de culoare roie. Era o miniatur
(11 x 9 cm) pictat n acuarel, care era pstrat ntr-o ram, sub sticl. n
catalog era apreciat ca excelent54.
51

Remus Niculescu, op. cit., passim.


Anonim, Portretul lui tefan cel Mare, ante 1855, ulei pe pnz, Muzeul de
Istorie a Moldovei din Iai, nr. inv. 2592.
53
Gabriel Badea-Pun, la recherch dune collection perdue la collection de
Mihail Koglniceanu, n Mircea Ciubotaru, Lucian-Valeriu Lefter (eds.), Mihai Dim.
Sturdza la 80 de ani Omagiu, Iai, 2014, p. 558, nr. 85, 86, 87.
54
Kaufmann (Jassy), Damenportrait. Junge Dame in Grterbild, in weissem
ausgeschnittem Kleide, mit schwarzem lockigem Haar, in rothem Fauteuil sitzend.
Vorzglich ausgefurte Miniatur in Aquarell. 11 x 9 cm. In Rahmen unter Glas.
52

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
156

Negustor armean (Armenischer Kaufmann). Este o alt miniatur


(12 x 10 cm) reprezentnd portretul unui negustor din Iai, reprezentat
pn la jumtate55.
Portret de biat (Bildniss eines Knaben). Imaginea reprezint un
biat care se joac de-a soldatul. Era o miniatur (17 x 12 cm) lucrat n
acuarel, pstrat n ram, sub sticl56. i aceast lucrare avea calificativul
excelent.
Acest gen de lucrri, de mici dimensiuni, pictate n acuarel, erau
considerate reprezentative pentru Anton Kauffmann, el afirmndu-se, nc
din primii ani de activitate, ca un priceput miniaturist. Unele sunt portrete
comandate, altele au virtui documentariste, surprinznd chipuri i
costume pitoreti, iar cteva sunt chiar mici scene de gen, care merg foarte
bine cu spiritul Biedermeier al epocii.
Prin cele trei piese din colecie, se vede c Mihail Koglniceanu, care
era un rafinat preuitor de art, a apreciat produciile lui Kauffmann. n
1845, cnd artistul prsea capitala Moldovei, Koglniceanu se apropia de
30 de ani. Este posibil ca cei doi s se fi cunoscut, dar este la fel de probabil
ca tnrul crturar s fi cumprat miniaturile realizate de Kauffmann mai
trziu, cnd starea sa material a devenit mai prosper.
Concluzii. Redescoperirea unui artist
Anton Kauffmann, absolvent al Academiei de Arte din Viena, pe la
1839, este un artist foarte puin cunoscut, a crui nume abia apare n marile
dicionare de art. El este definit mai ales ca miniaturist, dup cele cteva
lucrri ale sale aflate n colecii occidentale. Tnrul pictor a venit n
Principatele Romne dup 1840, n cutare de comenzi i cu sperana de a
ctiga notorietate, pe o pia artistic prea puin concurenial, fa de
mediul vienez.
Despre activitatea sa n rile Romne nu se cunosc prea multe
nsemnri de epoc, dar lucrrile sale permit jalonarea unei schie
55

Kaufmann (Jassy), Armenischer Kaufmann. Halbfigur mit langem schwarzem


Barbe und pelzgefttertem Rocke. Ebenso, 12 x 10 cm.
56
Kaufmann (Jassy), Bildniss eines Knaben. Knabe Soldat spielend, sitzt, auf die
Trommel gelehnt, auf der Erde. Vorzglich ausgefhrete Aquarelle. 17 x 12 cm. In
Rahmen unter Glas.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


157

biografice. Nu toate lucrrile sunt semnate i datate, pentru a oferi repere


foarte sigure n sensul amintit. La Bucureti, tnrul artist a oferit lecii
particulare de pictur, precum tinerei Elena Ghica (viitoarea Dora dIstria),
nainte de 1842 i a realizat un reuit portret al domnitorului Gheorghe
Bibescu, n 1843, anul urcri acestuia pe tron.
Aadar, este dificil delimitarea unei perioade de edere n Muntenia
i o alta pentru Moldova, ntruct principalele lucrri pstrate la Iai,
portretele mitropolitului moldovean Veniamin Costachi, au fost executate
nainte de ianuarie 1842, cnd naltul ierarh a fost nevoit s se retrag. Deci,
pentru anul 1841, prezena pictorului este semnalat att n Valahia, ct i
n Moldova.
Portretele realizate pentru mitropolitul Veniamin Costachi (1841) i
domnitorul Gheorghe Bibescu (1843), lucrri de mari dimensiuni, vdesc
un artist academist de bun calitate. Formaia de miniaturist poate fi
regsit n atenia pentru detalii, manifestat la realizarea acestor lucrri.
Aceast calitate face ca lucrrile amintite s fie excelente documente vizuale
pentru istorici. Portretele sale s-au remarcat, dintre altele similare fcute n
epoc, prin expresivitate. Este surprinztor faptul c cele cteva portrete de
evalet atribuite lui Kauffmann nu sunt semnate de artist, dei reprezentau
comenzi foarte onorante. O analiz stilistic ar fi necesar pentru
consolidarea paternitii acestora.
Pentru anul 1844 nu exist nici un fel de indicii biografice, dar n
1845 Anton Kauffmann se afla n Moldova, unde desfura activiti
artistice foarte diversificate. Pe lng obinuitele miniaturi, fcute mai ales
la comand, pictorul a realizat i o serie de desene care au fost litografiate i
rspndite ca atare.
Este remarcabil faptul c desenele sale au fost transpuse pentru
litografiere de francezul J. Rey (1845). Este greu de apreciat dac ntre cei
doi artiti a existat o amiciie real, o colaborare bazat pe afiniti
personale sau dac colaborarea a fost strict instituional, intermediat de
Gheorghe Asachi, prin Tipo-litografia Albinei.
Bibliografia romneasc este destul de puin consistent n privina
artitilor plastici care au activat n Principate, n prima jumtate a secolului
al XIX-lea. Pictorii din epoc, majoritatea strini, au fost considerai
primitivi, artiti minori, peregrini, ceea ce conferea operei lor un

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
158

statut de precaritate i de nsemntate redus. Ei reprezentau un fel de


preistorie a artei naionale, moderne, puin atractiv pentru istoricii de
art. Aceast zestre a nceputurilor merit s fie recuperat, revalorizat, din
perspectiva istoriei sociale, istoriei vieii cotidiene, istoriei simbolice. Din
acest punct de vedere creaiile lor i sporesc nsemntatea prin calitatea de
documente vizuale, care reuesc s transmit chipuri de personaje, detalii
vestimentare i arhitectonice, atmosfera specific epocii.
Studiul de fa, dedicat lui Anton Kauffmann, reuete s identifice i
s aduc mpreun mai multe lucrri atribuite acestui artist vienez, care a
petrecut civa ani n Principatele Romne. A rezultat un nucleu de opere
destul de diversificate, ce pun n lumin un artist complex, sensibil la
numeroase aspecte ale societii romneti de la jumtatea veacului al
XIX-lea. n cadrul investigaiei fcute nu am reuit s contactm toate
instituiile importante care ar putea s dein n coleciile lor lucrri
realizate de Anton Kauffmann. Este posibil, deci, ca asemenea opere s mai
ias la lumin n viitorul apropiat i s completeze portofoliul acestui artist,
deosebit de interesant.

ANTON KAUFFMAN, A VIENNESE PAINTER IN THE ROMANIAN


COUNTRIES (1840-1845)
(Abstract)
Graduate of the Academy of Fine Arts in Vienna, around 1839, Anton
Kauffman is known as a miniature painter, mainly between 1835 and 1850. The
present study is the first of the kind dedicated exclusively to Anton Kauffman. The
painter arrived in the Romanian Principalities, where he painted various paintings
between 1840 and 1845. In Bucharest, he was the first painting teacher of Elena
Ghica (Dora dIstria), before the Viennese Felice Schiavoni. In the Wallachian
capital, he painted the portrait of Prince Gheorghe Bibescu (1843), transmitted as
lithography, embroidery and easel painting. In Moldavia, Kauffman painted the
portraits of Metropolitan Veniamin Costache, before January 1842. He must have
equally painted in Iasi The Portrait of a Minister, which resembles a lot The
Portrait of Iorgu Ghica, painted by N. Livaditti, in 1845. In the Moldavian

Rezumat tradus de Simona Postolache.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


159

capital, Kauffman made especially drawings (portraits, genre scenes), printed by


Gheorghe Asachi at Albina Institute. Transposing the drawing for the lithograph
was done by the French J. Rey (1845). The image of Neamt fortress, attributed to
Kauffman, resembles very well to the drawing made by M. Bouquet (1840 in Album
Moldo-valaque (1848). Even though the artist was known as a miniature painter,
the works preserved in the Romanian collections are more diversified (easel portraits,
miniatures representing genre scenes, lithographs) revealing a complete artist whose
activity deserves more interest from art historians.
List of Illustrations:
Fig. 1. Portrait of a lady (1837), Wilnitsky Fine Arts (Viena).
Fig. 2.The house of Governor Mihalache Ghica in Bucharest, After a watercolor by
Brmser.
Fig. 3. Anonymous. Portrait of Elena Ghica (Dora dIstria), Author Anton
Kauffman (?).
Fig. 4. Prince Gheorghe Bibescu on the day of his crowning (14 February 1843),
N. Iorga, Romanian Princes in contemporary portraits and frescoes, table 77.
Fig. 5. Prince Gheorghe Bibescu on the day of his crowning (1843), National
Museum of Romanian History.
Fig. 6. Prince Gheorghe Bibescu, equestrian (c.1843), National Museum of
Romanian History.
Fig. 7. Metropolitan Veniamin Costachi (c.1841), Moldova National Museum
Complex, Iai, Art Museum.
Fig. 8. Metropolitan Veniamin Costachi wearing a cloak (c.1841), Church of
Sturdza family, Miclauseni, county of Iasi.
Fig. 9. Metropolitan Veniamin Costachi wearing liturgical clothes (c.1841),
Metropolitan Cathedral of Moldavia and Bukovina, Golia Monastery.
Fig. 10. A. Kauffman, Portrait of a minister (Iordache Ghica?), Private Collection.
Fig. 11. N. Livaditti, Portrait of Iorgu Ghica-Deleanu (c.1845), Moldova
National Museum Complex, Iai, Art Museum.
Fig. 12. Lottery for the poor people (Iasi, 1845), Library of the Romanian
Academy.
Fig. 13. View in a tavern. Iasi, Calendar for the Romanian people, 1845.
Fig. 14. A. Kauffman (?), Neamt Fortress (1845), Calendar for the Romanian
people, 1845.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
160

Fig. 15. Michel Bouquet, Forteress de Niamzo (c.1840), Album Moldo-Valaque,


Paris, 1848.
Fig. 16. Portrait of Stephen the Great, Calendar for the Romanian people, 1845.
Fig. 17. Anonymous, Portrait of Stephen the Great, Moldova National Museum
Complex Iai, Moldavias History Museum.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


161

Fig. 1. Portret de doamn (1837), Wilnitsky Fine Arts (Viena)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
162

Fig. 2. Casa banului Mihalache Ghica din Bucureti, Dup o acuarel de Brmser

Fig. 3. Anonim, Portretul Elenei Ghica (Dora dIstria), Autor Anton Kauffmann (?)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


163

Fig. 4. Domnitorul Gheorghe Bibescu n ziua nscunrii (14 februarie 1843),


N. Iorga, Domni romni dup portrete i fresce contemporane, plana 77

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
164

Fig. 5. Domnitorul Gheorghe Bibescu n ziua nscunrii (1843),


Muzeul Naional de Istorie a Romniei

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


165

Fig. 6. Domnitorul Gheorghe Bibescu, portret ecvestru (c. 1843),


Muzeul Naional de Istorie a Romniei

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
166

Fig. 7. Mitropolitul Veniamin Costachi (c. 1841),


Complexul Muzeal Naional Moldova Iai, Muzeul de Art

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


167

Fig. 8. Mitropolitul Veniamin Costachi cu mantie (c. 1841),


Biserica familiei Sturdza, Miclueni (jud. Iai)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
168

Fig. 9. Mitropolitul Veniamin Costachi n veminte liturgice (c. 1841),


Mitropolia Moldovei i Bucovinei. Mnstirea Golia

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


169

Fig. 10. A. Kauffmann, Portretul unui ministru (Iordache Ghica?),


Colecie privat

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
170

Fig. 11. N. Livaditti, Portretul lui Iorgu Ghica-Deleanu (c. 1845),


Complexul Muzeal Naional Moldova Iai, Muzeul de Art

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


171

Fig. 12. Loterie n folosul sracilor (Iai, 1845),


Biblioteca Academiei Romne

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
172

Fig. 13. Vedere dintr-o crcium. Iai,


Calendar pentru poporul romnesc, 1845

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


173

Fig. 14. A. Kauffmann (?), Cetatea Neamului (1845),


Calendar pentru poporul romnesc, 1845

Fig. 15. Michel Bouquet, Forteresse de Niamz (c. 1840),


Album Moldo-Valaque, Paris, 1848

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sorin IFTIMI
174

Fig. 16. Portretul lui tefan cel Mare, Calendar pentru poporul romnesc, 1845

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ANTON KAUFFMAN, UN PICTOR VIENEZ N RILE ROMNE


175

Fig. 17. Anonim, Portretul lui tefan cel Mare,


Complexul Muzeal Naional Moldova Iai, Muzeul de Istorie a Moldovei

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 177-190

ARTA METALULUI N A DOUA JUMTATE A


SECOLULUI AL XIX-LEA: METERI, ATELIERE,
OBIECTE DIN METALE PREIOASE I COMUNE
Liliana CONDRATICOVA1

Cuvinte cheie: atelier, metal preios, bijuterie, argintar, colecie muzeal,


furar, ceasornicar
Key words: manufactory, precious metal, jewel, silversmith, Museum
collection, smith, watchmaker

Preliminarii
Baza arhivistic, contextul bibliografic i coleciile muzeale2 ne
sugereaz o serie de observaii i constatri cu privire la funcionarea
asociailor i activitatea argintarilor sau aurarilor n Basarabia. Dei am
stabilit anterior prezena la Chiinu a unor meteri care prelucrau artistic
metalul i confecionau inventar bisericesc (argintarul evreu Leiba Berg,
care ntre 1815 i 1819 a realizat podoabe de cult la comanda Dicasteriei de
Chiinu), informaiile referitoare la funcionarea asociailor au fost pn
nu demult destul de lapidare, cu excepia oficializrii juridice a asociaiei
argintarilor n 18173, interzicerea n anul 1827 a realizrii podoabelor
bisericeti de ctre persoane neautorizate4 i corespondena purtat n
1848-1850 privind deschiderea unui Birou de marcare la Chiinu pentru

Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de tiine a Moldovei, Chiinu.


Autorul exprim ntreaga recunotin doamnelor Aurelia Cornechi, Nadejda
Botea i Ana Boldureanu pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziie materialul
documentar i plastic din colecia Muzeului Naional de Istorie a Moldovei (MNIM).
3
. 1812-1912. :
, 1914, c. 79.
4
ANRM, Fond 205, inv. 1, dosar 5524.
2

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Liliana CONDRATICOVA
178

expertizarea articolelor realizate din metale preioase5. Prin articolul de fa


dorim s introducem n circuitul tiinific date inedite privind asociaia
argintarilor i ceasornicarilor format la Chiinu n anii 1854-1858,
instituirea Departamentului Meseriilor n oraul Soroca, n anii 18771878, dar i unele podoabe specifice perioadei supuse analizei, produse att
ale meterilor localnici, ct i variate importuri.
Ateliere i meteri
De la mijlocul anilor 50 ai secolului al XIX-lea n Basarabia sunt
create condiii optime pentru activitatea asociaiilor meteugreti care
profesau prelucrarea artistic a metalului. Potrivit raportului
guvernatorului general al Novorosiei i Basarabiei din 19 aprilie 1850,
adresat Ministrului de Finane, realizat pe baza datelor statistice puse la
dispoziie de Consiliul de breasl din Chiinu, s-a stabilit c din rndul
mic-burghezilor din Chiinu au fost formate 10 bresle6. n aceast ordine
de idei, o pondere deosebit revine corespondenei Dumei Oreneti cu
Departamentul Orenesc al Meseriilor (ntreinut ntre anii 1854 i
1858) privind crearea la Chiinu a unei asociaii de confecionare a
obiectelor de argint i separarea acesteia de alte asociaii7.
Conform documentului de arhiv aflm c la 18 iulie 1854 la
Departamentul Meseriilor a fost acceptat cererea meterilor evrei bijutieri,
argintari, aurari i ceasornicari scris la 13 mai 1854, n care se meniona c
din vechi timpuri n oraul Chiinu atelierele bijutierilor, argintarilor,
aurarilor i ceasornicarilor erau separate de alte asociaii meteugreti.
Din aceste motive, starotii asociaiilor cer separarea i formarea unei
asociaii de confecionare a pieselor de argint i aur. Prin faptul c meterii
posed o deosebit miestrie, se argumenta necesitatea unei anumite ordini
n activitatea lor, un zidar sau tencuitor neputnd fi starostele asociaiei
meteugarilor din Chiinu. Pentru susinerea cererii, meterii invocau
prevederile art. 335, 336, 388, 339 i 340, vol. 1, Codul Meseriilor.
Meterii, predominant evrei, cereau i o lege special care ar reglementa
alegerea starostelui asociaiei, care, n opinia lor, nu putea fi un
5

ANRM, Fond 2, inv. 1, dosar 5027.


V. Tomule, Basarabia n epoca modern (1812-1918). (Instituii. Regulamente.
Termeni), Chiinu, 2012.
7
ANRM, Fond 75, inv. 1, dosar 1789.
6

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ARTA METALULUI N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA


179

reprezentant al altei meserii. Ca urmare, s-a decis discutarea problemei


separrii asociaiei bijutierilor, argintarilor, aurarilor i ceasornicarilor din
Chiinu ntr-o asociaie diferit, cu toate drepturile i obligaiile rezultate;
de asemenea, se solicita Dumei Oreneti s rezolve aceast situaie i s
elibereze ordinul special de nfiinare a asociaiei8.
La finalul discuiilor purtate la acest capitol ntre anii 1854-1858,
Departamentul Meseriilor a instituit n oraul Chiinu asociaia de
argintrie, aurrie i ceasornicrie. Conform ordinului de nfiinare, fusese
desemnat staroste (a) bijutierul Abram Goldenberg; Sruli Pafa i
Iancheli Rubelev (fiul unui negustor din Odesa) erau meteri principali
( ), iar printre meteri () figurau Moca
Moldaver i Valac Eiltein. Din acelai document aflm i numele ctorva
argintari evrei, activi n Chiinu: F. Cheliman, lima Glaberman,
O. Lebedinschi, Abram meer, R. meer .a. Din faptul c aceast cerere a
fost semnat de 9 persoane, putem concluziona c la mijlocul secolului al
XIX-lea meseria de argintar, aurar i ceasornicar era profesat de 9 meteri
de origine iudaic, care au solicitat instituirea unei asociaii aparte, cu
propria conducere9.
Departamentul Meseriilor a emis un ordin (), prin care
se meniona ca n funciile eligibile i de administrare ale asociaiei s fie
alei, pe viitor, meteri de credin ortodox (
), n cazul n care ei vor aprea n rndurile meteugarilor care
profesau prelucrarea artistic a metalului. Astfel, constatm c meterii
evrei dominau n domeniul argintriei i ceasornicriei, dei Departamentul
Meseriilor nu excludea posibilitatea apariiei unui meter cretin,
desemnarea lui i a ajutorului su n funciile de conducere ale asociaiei
fiind obligatorie, documentul necesar fiind expediat n Duma oreneasc
pentru aprobare10.
n aceeai ordine de idei se nscrie i nota de protest adresat
procurorului gubernial al Chiinului din partea meterilor asociaiei de
fierrie, din care aflm numele meterilor celor care prelucrau fierul i
8

Ibidem, f. 1-2.
Ibidem, f. 3.
10
Ibidem, f. 3 verso.
9

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Liliana CONDRATICOVA
180

condiiile de asociere ale acestora ntr-un atelier. Astfel, fierarii care activau
la mijlocul secolului al XIX-lea n Chiinu au menionat c, conform
Codului de legi, vol. 1, privitor la activitatea meteugarilor (adoptat n
1842), art. 382, meterii care profesau aceeai meserie trebuie s se adune
pentru a alege la edina din cadrul Departamentului Meseriilor, potrivit
criteriilor speciale de evaluare, din lista meterilor nscrii n asociaie, un
staroste i doi ajutori-meteri, numele acestora urmnd s fie aprobat de
magistraii oraului sau duma oreneasc11. ns conform deciziei Dumei
Oreneti a Chiinului, la 22 iunie 1854 s-au adunat meterii asociaiei
noastre (fierarii chiinuieni n.a.), mpreun cu rotarii, zidarii, zugravii
.a. S-a decis alegerea starostelui asociaiei, numrul celorlali meteugari
fiind mai mare dect cel al meteugarilor care lucrau metalul. Contrar
dorinei fierarilor i a legislaiei, dar i n lipsa reprezentantului
Departamentului Poliiei, a fost ales n fruntea asociaiei meteugarilor din
Chiinu zugravul Sicolschi. n opinia fierarilor, acest fapt nu putea fi
admis, ntruct un meteugar care nu cunoate deloc munca fierarilor, nu
poate aduce nici un folos n funcia sa ntregului atelier, dect nite
pagube. Constatm c i fierarii au protestat, considernd nelegitim
alegerea n fruntea asociaiei comune a meteugarilor a unui reprezentant
al altei meserii12.
n adresa din iunie 1854 ctre procurorul gubernial, fierarii au
solicitat anularea rezultatelor alegerilor i desemnarea n fruntea asociaiei a
unui meter din mediul fierarilor, ateptnd rezoluia instanelor. Graie
prezentului document, adresat Dumei Oreneti, aflm i numele
fierarilor care au activat la Chiinu n asociaie: Savva Tverdohleb,
Dimitrii Todorov, Piotr Bondarciuc, Dimitrii Doncev, Ivan Hristoforov,
Ivan Strugari, Nastasii Russov, Ivan Stolnicov, Piotr Corcan, Gheno Mare,
Ivan Vasiliev, Diordii Terghilan, Creu Gavrilov, iar n locul meteugarilor
care nu cunoteau carte a semnat Nicolai Cuzern; pentru Ivan Punir,
netiutor de carte, dar i pentru sine, a semnat Vicul Hriucov, la fel
semneaz Ilia Mer(?), Matei itov, Stepan Ivanov Stoianov, pentru care din

11
12

Ibidem, f. 4-5.
Ibidem, f. 6.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ARTA METALULUI N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA


181

netiin de carte, de asemenea semneaz Nicolai Cuzern; la fel au semnat


Gheorghi Cuco, Fridrich Bekerov13.
Din documentele disponibile, stabilim c, la Chiinu, separarea
meteugarilor care prelucrau metalele preioase ntr-o asociaie a avut loc
n perioada 1854-1858, la insistena argintarilor evrei, susinui de meterii
fierarii care, de asemenea, nu erau de acord cu alegerea n fruntea lor a unui
reprezentant al altei meserii. Soarta ulterioar a acestei asociaii nu i-a gsit
reflectare n documentele istorice, dup cum nici numele meterilor nu
figureaz n liste sau n reclamele aprute n publicaiile existente n acea
perioad.
Meteri argintari i fierari au fost documentai la finele anilor 70 ai
secolului al XIX-lea i n oraul Soroca. Studiind corespondena
administraiei (13 martie 1878-29 august 1879) privind instituirea n ora
a unui Departamentul simplificat al Meseriilor (Remeslennaia Uprava),
constatm c, pentru deschiderea acestui departament, autoritile centrale
au solicitat date statistice privind numrul de meteri care profesau diferite
meteuguri n ora. La data de 2 martie 1878 n Soroca activau mai bine de
200 de meteugari, fapt care argumenteaz necesitatea deschiderii n
localitate a Departamentului Meseriilor, autoritile fcnd n acest context
apel la art. 2, vol. 11 al Statutului privind corporaiile meteugreti
adoptat n anul 1857 n Rusia arist14. Analizarea listelor cu datele
statistice privind meterii din Soroca ne permite s trasm urmtorul
tablou: n oraul Soroca activau 3 argintari i aurari (
), lista fiind completat de meteri care profesau prelucrarea
metalului comun 9 fierari, 5 tinichigii i 3 strungari. De asemenea, la
Soroca activau 3 ceasornicari, care, de regul, erau unii cu aurarii i
argintarii ntr-un atelier sau asociaie. Pentru comparaie cu alte meserii,
meterii care prelucrau metalele preioase i ceasornicarii erau cel mai slab
reprezentai la Soroca, dat fiind cererea redus de obiecte de pre, pe cnd
meterii care deserveau diferite categorii de populaie i ale cror servicii
erau mai solicitate, erau mai numeroi, fiind documentai 45 de cizmari,
21 de croitori de haine brbteti i 16 croitori de costume de dam15.
13

Ibidem, f. 7.
ANRM, Fond 6. inv. 5, dosar 149, f. 4.
15
Ibidem, f. 12.
14

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Liliana CONDRATICOVA
182

Concluzionm c din cei 224 de meteugari nscrii n registrul


meteugarilor din Soroca, n anii 1878-1879, 20 de meteri profesau
prelucrarea metalului: 3 argintari i aurari, 3 ceasornicari, 5 tinichigii i
9 fierari16.
Prin intermediul informaiei culese, care se prezint ca una din
puinele mrturii arhivistice privind nfiinarea i funcionarea unei
asociaii a argintarilor, aurarilor, ceasornicarilor i fierarilor, cunoatem
numrul argintarilor activi la Chiinu asociai ntr-un atelier specializat,
fapt care ne permite s formulm anumite concluzii. n Chiinul anilor
1850 activau civa meteri care profesau prelucrarea artistic a metalelor
preioase, dar i meteri care lucrau metalele comune. Privitor la criteriul
etnic, observm c, dac aurarii, argintarii i ceasornicarii erau predominant
evrei, n rndul fierarilor ntlnim mai mult moldoveni, bulgari, rui, romi,
meseria prelucrrii metalelor comune fiind strin evreilor.
Analiznd detaliat documentul n cauz, vedem c numrul
meterilor care profesau argintria ctre mijlocul secolului al XIX-lea era n
uoar scdere. Astfel, dac n 1819-1821, n Chiinu activau 46 de aurari
i argintari supui ai Imperiului Austriac i un meter supus Sublimei
Pori, precum i 3 ceasornicari i 4 fierari supui, de asemenea, ai
Imperiului Austriac (din numrul total de 207 de meteri)17 , n doar trei
decenii numrul lor coboar la 10 meteri care profesau argintria i 21
fierria. n opinia noastr, situaia ar putea fi explicat prin oferirea
anumitor privilegii, crearea, n primele decenii ale secolului al XIX-lea, a
premiselor necesare pentru atragerea n acest spaiu a meteugarilor care
profesau prelucrarea artistic a metalului, supui ai Imperiului Austriac,
Imperiului Otoman sau originari din Podolia. De regul, sub termenul de
originar din imperiul austriac ( ) erau inclui
fugarii din Imperiul Austriac, n special ucrainenii, care, la nceputul
secolului al XIX-lea, s-au stabilit n diferite localiti ale inutului Hotin, o
politic susinut i promovat de arism pentru a schimba componena
social i etnic a inuturilor din centrul i nordul Basarabiei, populate mai
16

Ibidem, f. 12-12 verso.


V. Tomule, Politica comercial-vamal a arismului n Basarabia i influena ei
asupra constituirii burgheziei comerciale (18121868), Chiinu, 2002, p. 298; ANRM,
Fond 75, inv. 1, dosar 105, f. 1-16.
17

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ARTA METALULUI N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA


183

mult de romni18. n schimb, la mijlocul secolului al XIX-lea nu mai era


promovat aceast politic, reducndu-se astfel numrul argintarilor supui
ai Imperiului Austriac.
O alt cauz ar putea fi lipsa obligativitii apartenenei la o anumit
asociaie, dei acestea acordau anumite privilegii, ele avnd ns i
instrumente de mpiedicare a evoluiei meseriilor. Din aceste motive, nu
toi meterii puteau fi nscrii n lista celor care au semnat cererea de
formare a asociaiei de argintrie i ceasornicrie. Pe de alt parte, n aceast
list au fost inclui doar meterii care lucrau aurul i argintul, pe cnd
meterii localnici care lucrau diferite podoabe din aliaje metalice ieftine
puteau s nu figureze n liste. Totui, se tie cu certitudine c n mediul
rural i urban activau meteri care lucrau brri de metal cu elemente
decorative gravate, purtate de populaia moldoveneasc [romneasc],
frecvent ntlnite i n mediul bulgarilor i gguzilor.
Piese de podoab
Avnd n vedere cele mai frecvente podoabe din mediul basarabean,
att rural, ct i urban, este cazul s menionm c cerceii tradiionali,
cunoscui i ca cercei moldoveneti reprezint o pies specific portului
populaiei basarabene. Sunt realizai din metale comune sau din aur cu titlu
385, n cazul unor familii mai nstrite. Prezint forma stilizat a unei
inimioare sau lunule, avnd gravate pe faetele cerceilor diferite motive
vegetal-floristice, simple sau compuse. Se prind de ureche printr-un crlig,
iar detaliile crligului sunt unite cu ambele pri ale cerceilor prin cuie de
nituire, cu gmlie rotund. Urmele instrumentului i prelucrarea uneori
grosolan, demonstreaz c aceste piese de podoab erau produs al
meterilor locali, fiind lucrate deseori la comand, dovada acestui fapt fiind
gravarea pe faa cerceilor sau pe niturile de fixare a monogramelor,
iniialelor proprietarului, diferite monograme, un simbol al persoanei
pentru care sunt realizai cerceii19. De altfel, un astfel de cercel pstrat ca
motenire, realizat de un bijutier localnic din aur cu titlul 385, avnd
gravat o ghirland de motive vegetal-floristice i iniialele .. (n grafie
chirilic), ne-a i impulsionat interesul pentru istoria artei bijuteriilor.

18
19

V. Tomule, op. cit., 2012.


MNIM. FB 15758.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Liliana CONDRATICOVA
184

Paftalele au devenit n rile Romne din perioada domniilor


fanariote caracterizat prin influena culturii greceti un accesoriu
vestimentar deosebit de solicitat, care i-a gsit locul binemeritat i n setul
de podoabe specific populaiei basarabene. n anii 1840-1870, purtarea
paftalelor a devenit desuet, ntruct moda feminin a adoptat deja
croiurile i coloritul specific vestimentaiei vest-europene. Ele au revenit la
mod n jurul anului 1870 graie principesei Elisabeta, viitoarea regin a
Romniei, care a introdus la Curte portul naional romnesc completat cu
paftale. Exemplul ei a fost urmat de elita feminin pn la nceputul primei
conflagraii mondiale20.
Paftalele, ca piese de podoab n vog, au fost realizate i n cadrul
atelierului din oraul Orhei, fapt documentat pe baza literaturii de
specialitate21 i al pieselor din patrimoniul MNIM22, introduse recent n
circuitul tiinific23. Cele trei piese de podoab paftale de argint ,
dovedesc prezena argintarilor n Basarabia n a doua jumtate a secolului al
XIX-lea, iar calitatea de realizare, prelucrarea fin a detaliilor, compoziia
complex denot miestria i iscusina argintarilor care lucrau n acest
atelier. Una din paftale (realizat n 1858) a fost expertizat de meterul
avnd iniialele ruse .., fapt dovedit pe baza nsemnului aplicat pe
detaliile duble ale podoabei. De asemenea, conform cerinelor de realizare a
obiectelor din metale preioase, pe ambele detalii este aplicat sigla
meterului , cel care a realizat paftaua de argint, i titlul metalului
8424.
Pe lng cercei i brri, un loc aparte revine mrgelelor de coral i
chihlimbar, parte integrant a costumului doamnelor de la cumpna
secolelor XIX-XX. Un astfel de irag (colecia MNIM) este confecionat
din mrgele de sidef n dou fire, cu lungimea de 60 i respectiv, 56 de cm,
20

http://www.mnar.arts.ro/web/Expozitii-temporare/Podoabe-din-trecut-Paftale
-si-bijuterii-din-colectiile-MNAR-9523, accesat 18 decembrie 2013.
21
. . -, XVXX .
, , 1983.
22
MNIM. FB 22845; MNIM. FB 24362; MNIM. FB 20162.
23
E. Sava, A. Cornechi, E. Postic, E. Ploni, Muzeul Naional de Istorie a
Moldovei. 19832013, Chiinu, 2013.
24
MNIM. FB 22845.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ARTA METALULUI N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA


185

fiind realizat la cumpna secolelor XIX-XX25. Primul rnd are 46 de


mrgele de sidef i patru de mas plastic, de nuan glbuie, iar al doilea
rnd are 43 de mrgele de sidef, patru mrgele de mas plastic de nuan
glbuie i una alb. Alturi de iragul de mrgele de sidef n dou rnduri,
asemenea podoabe au devenit o carte de vizit a locuitorilor nstrii din
raionul Camenca, mai ales satele Podoima i Podoimia26. Portul femeilor
nstrite din aceast zon includea urmtoarele piese de podoab: cercei
tradiionali, de metal, avnd forma stilizat de inimioar sau lunul, la gt
mrgele iraguri de coral, sidef i mai rar, chihlimbar, de diferite
dimensiuni n cteva fire (iragurile de coral, sidef sau chihlimbar erau
destul de preioase i nu fiecare gospodar i putea permite procurarea
acestor piese). n secolele XVIII-XIX mrgelele din coral fceau parte din
portul femeilor nstrite i al mireselor i n Basarabia, unde era folosit
acelai termen de zgard pentru desemnarea podoabelor purtate la gt,
realizate din mrgele colorate, pietre naturale, organice sau sticl. Coralul a
ptruns n aceste zone fiind adus de negustorii veneieni, care, n cutarea
blnurilor scumpe i a chihlimbarului, l schimbau adesea pe mrfurile
localnicilor.
De asemenea, coralul fcea parte din portul popular n sud-estul
Poloniei i n Ucraina, fiind purtat la gt sub form de mrgele, numite
zgard scump. Zgardele i gherdanele erau specifice pentru portul
populaiei ucrainene din regiunile limitrofe cu Polonia27. n portul
ucrainenilor care locuiau n nordul Basarabiei i preponderent n raioanele
din stnga Nistrului gsim, de asemenea, similitudini cu portul podoabelor
la moldoveni/romni. Analiza detaliat a portului scoate n eviden
urmtoarele podoabe:
- gherdan (ucr.: , , , a) reprezint
o podoab pentru piept/gt, din mrgele colorate, ornamentul imitnd
adeseori decorul cmilor naionale brodate;

25

MNIM. FB 22924-13.
MNIM. FB 22995.
27
. , . : ,
, 2010, 1-2, . 37-40.
26

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Liliana CONDRATICOVA
186

- zgard (spre deosebire de moldoveni, care le confecionau din


mrgele combinate cu monede, la ucraineni piesa era realizat din cruciulie
de metal nirate pe a);
- iraguri de coral, purtate n cteva fire, de diferite nuane de rou i
portocaliu;
- ducat (, ) care reprezint monede purtate fie aparte ca
pandantiv, fie nirate pe un fir cu mrgele, fiind o pies purtat
preponderent de femeile i domniele din familiile nstrite;
- agrafa () pies pentru fixarea i decorarea coafurii .a.28.
Despre omogenitatea podoabelor purtate vorbete elocvent
terminologia folosit. Astfel, la moldoveni/romni, la mare cutare erau
brrile de metal, paftalele, cerceii, mrgelele colorate de sticl sau din
materiale preioase (sidef, coral, chihlimbar), pectoralele, diferite gherdane
i zgarde din mrgele colorate, care fceau parte din costumul tradiional al
populaiei, salbe monetare (cunoscute i ca salbe mahmudiene) i, n mod
obligatoriu, cruciuliele de botez. Persoanele mai nstrite purtau podoabe
din argint, argint aurit sau chiar aur, prefernd iragurile de coral,
chihlimbar, sidef. Cei cu o stare material mai modest se mulumeau cu
podoabe din aliaje metalice ieftine, cruciulie de aram, mrgele de sticl
sau salbe din monede scoase din circulaie.
Comparnd podoabele populaiei moldoveneti cu cele ale gguzilor
i bulgarilor, care populau preponderent sudul Basarabiei, am observat
anumite similitudini, dei simbolica ornamentelor difer, precum i
motivele folosite i modalitatea de a purta podoabe (femeile gguze purtau
mrgele chiar dac nu ieeau din cas) etc. n costumul gguzilor erau
uzuale urmtoarele podoabe: (inel), bilezik (brar), left sau leh
(pectoral), boncuk (mrgele), monak (iraguri de mrgele purtate n
1-2 fire), (cercei), erdan/gherdan n etimologia romneasc (mrgele
de perle) i sedef boncuk (mrgele de sidef), altn sau mahmuda (salbe

28

. . ,
, , , 2007, 232 .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ARTA METALULUI N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA


187

monetare din monede de aur, cunoscute i ca monisto), stavro (cruciuli)29.


O brar din patrimoniul MNIM care provine din satul Slobozia, raionul
Vulcneti, este manufacturat din aliaj metalic, avnd dimensiunea de 18 x
2,5 cm, de form circular, fiind realizat din dou pri, care sunt fixate cu
ajutorul unor nituri metalice30. Pe partea superioar a brrii poate fi vzut
un ornament vegetal-floristic, aplicat prin gravare, centrul brrii fiind
decupat n form rotund, cu aplice de forma picturii. Brara se nchide
cu ajutorul unui lcel. De regul, mrgelele din pietre preioase erau
rezultatul unor importuri, relaii comerciale sau schimburi, iar termenii
utilizai n limba gguz pentru desemnarea pieselor de podoab i gsesc
echivalen n limbile azerbaidjan, turc, ttar sau persan.
i la bulgari, podoabele din metale nobile erau destul de rare, fiind
puse n legtur cu statutul socio-economic al deintorului. De regul,
podoabele scumpe se transmiteau prin motenire, sub form de zestre.
Portul femeilor era completat de diferite podoabe, n care un loc aparte este
rezervat pieselor pentru nfrumusearea capului cercei i (un
fel de diademe, formate din fire pe care erau nirate pandantive plate de
metal, care ornau fruntea, fiind considerate piese festive, legate mai ales de
ceremonialul nupial)31. Pentru nfrumusearea gtului erau folosite
mrgele i coliere; pe mini se purtau inele, inele-sigilii () i brri
(a, a), iar paftalele (a, ) se foloseau att n scopuri
decorative, ct i ca cingtoare la piesele vestimentare. Pies tipic bulgar
purtat pe gt, cabuleti () este realizat din aliaj metalic de culoare
galben, avnd nirate pe un fir de a plci rotunjite n form de frunze
ajurate, cu inserii de pietre/sticle albastre i roii plasate simetric pe
laterale. Printre cele mai rspndite piese sunt diferitele podoabe de gt:
gherdan, salbe monetare altn, monisto, purtate n cteva fire, cusute pe
piesele vestimentare sau nirate pe o panglic de culoare neagr.

29

. , , n:
http://univer.gagauzia.ru/publ/gjullju_karanfil_o_nekotorykh_naimenovanijakh_ukrash
enij_v_gagauzskom_jazyke/1-1-0-13, accesat 4 august 2014.
30
MNIM. FB 22924.
31
http://letun.ru/guide/country/Bulgaria/forum/message/list/8198, accesat 5
august 2014.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Liliana CONDRATICOVA
188

O pondere deosebit n contextul prezentrii tabloului general al


evoluiei obiectelor din metale nobile i comune din a doua jumtate a
secolului al XIX-lea revine importului pieselor realizate de argintarii din
Odesa, Moscova i Varovia, acestea impunndu-se n fa produselor
meterilor locali. Sugestive n acest context sunt informaiile privind
realizarea celor mai diverse sfenice la renumita firm varovian
Norblin32, ajunse n majoritatea bisericilor i sinagogilor basarabene, dar
i n unele case nstrite. Asemenea sfenice se regsesc n colecia MNIM,
n lcae de cult, sinagogi sau colecii private.
Continund subiectul importului podoabelor, amintim anunul dat
de omul de afaceri P. Krasilcik, la 1874, n paginile Buletinului Gubernial
al Basarabiei, care meniona c a adus marf nou n salonul su, inclusiv
diverse articole de giuvaiergerie din aur, argint, cu diamante, att pentru
doamne, ct i pentru domni33. Faptul c nsui P. Krasilcik subliniaz c
publicul ca i n vremurile precedente, va fi receptiv la ultimele nouti din
lumea modei, indic funcionarea respectivului salon cu mult nainte de
data anunului, 1874, cnd avea format deja o clientel stabil. La
Chiinu mai este atestat magazinul de galanterie al lui P. Bokov34, care
avea un circuit de capital de 25 mii ruble, dar i magazinul de obiecte din
aur i argint, care aparinea lui . Grobdruc cu un circuit de capital de
peste 40 mii ruble. Numrul meteugarilor i dezvoltarea meseriilor noi
legate de prelucrarea artistic a metalului, precum gravura i confecionarea
bijuteriilor preioase, se afl n strict interdependen cu cererea de obiecte
de lux i de nfrumuseare dictate de viaa monden a societii basarabene.
32

Firm varovian Norblin a fost fondat n anul 1809 de aurarul Filip


Vorbrodt, ajuns n Varovia dintr-o localitate din Germania. n 1853 fabrica a fost
modernizat prin instalarea unui puternic motor cu aburi pentru galvanizare mecanic.
Aici lucrau peste 60 de meteri, a cror produse erau la mare cutare pe piaa din Polonia i
Rusia (Minsk, Moghiliov, Jitomir, Moscova, Petersburg .a.). Norblin ctigase marele
premiu al Expoziiei din Novgorod i obine dreptul de a marca piesele cu stema
Imperiului Rus, marcaj pe care l va folosi pn n 1883.
33
, , 3, 12 1874. Autorul
i exprim recunotina fa de cercettoarea Alla Ceastina pentru informaia pus la
dispoziie.
34
V. Zelenciuc, N. Kalanikova, Vestimentaia populaiei oreneti din Moldova
(secolele XVXIX), Chiinu, 1993, p. 77.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ARTA METALULUI N A DOUA JUMTATE A SECOLULUI AL XIX-LEA


189

Totodat, existena unor astfel de saloane, att de procurare a obiectelor


din metale nobile, ct i de confecionare/reparaie a articolelor,
demonstreaz prezena la Chiinu a unor reprezentani ai elitei locale care
doreau articole preioase, n vog, importate din diferite centre cu tradiii
n domeniul orfevrriei, bijuteriile n special subliniind statutul social i
economic deinut de posesor n societatea monden.
Din punctul de vedere al tehnologiei confecionrii obiectelor din
metale preioase i comune, amintim c n 1859 i face apariia
galvanoplastia. Utilizarea metodelor electrochimice, galvanice, precum i
gravura electromagnetic au condus la diversificarea obiectelor
confecionate i la mbuntirea calitii i a rapiditii executrii unor
comenzi speciale (cum ar fi cazul veselei de argint cu stema oraului
Chiinu, de la cumpna secolelor XIX-XX). Astfel de tehnici i posibiliti
de executare nu erau ntotdeauna accesibile argintarilor basarabeni, astfel
nct graie activitii fructuoase a argintarilor din spaiul est- i vesteuropean, importul podoabelor i a pieselor de orfevrrie prevala asupra
produselor locale, fapt ce explic i numrul mai redus de meteri
comparativ cu nceputul secolului al XIX-lea.
Concluzii
Pe baza materialelor documentare, am stabilit prezena i activitatea
argintarilor din Chiinu, Chilia sau Ismail, dar i din oraele basarabene
mai mici, precum Orhei sau Soroca. n Basarabia, n a doua jumtate a
secolului al XIX-lea, un loc aparte revine funcionrii asociaiei de
argintrie de la Chiinu, fondat n 1854-1858 i unde activau
aproximativ zece meteri, precum i asociaiei de la Orhei sau cea a
meterilor din oraul Soroca, unificai n 1877-1878 n cadrul unui
Departament al Meseriilor.
Ct privete tipologia pieselor specifice epocii, au fost atestate diverse
importuri de piese din metale preioase provenite din atelierele din Odesa,
Moscova i Varovia, care predominau asupra podoabelor confecionate de
meterii locali, dovad servind att piesele documentate, ct i anunurile
din presa basarabean a timpului. Cele mai uzuale articole sunt podoabele
simple, realizate din materii prime accesibile: aliaje metalice ieftine (alama,
alpaca, tinichea, cositor, staniu, cupru), inserii de sticl colorat sau

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Liliana CONDRATICOVA
190

mrgele de sticl colorat. Urmele vizibile de prelucrare cu instrumentele


corespunztoare, stngcia executrii, folosirea materiilor prime ieftine,
accesibile, a sticlei colorate n calitate de inserii, dovedete prezena
meterilor localnici n unele sate mari i realizarea unor piese de podoab,
de regul brri de metal, cercei-lunule, salbe monetare sau mrgele de
sticl.

THE ART OF METAL DURING THE SECOND HALF OF THE 19TH


CENTURY: ARTISANS, OBJECTS MADE OF PRECIOUS AND COMMON
METALS
(Abstract)
The purpose of the present article is to introduce unpublished data in the
scientific circuit concerning the activity of jewelry, watchmaking and ironmongery
workshops in Bessarabia between the fifth and the eight decades of the 19th century.
We should give special credit to the silverware workshop founded in Chisinu
between 1854 and1858 reuniting ten silversmiths, goldsmiths and watchmakers, as
well as to the workshop in Orhei, famous due to the buckles in the collection of the
National Museum of the History of Moldova. And last but not least, we should
mention the activity of artisans of Soroca (three silversmiths and goldsmiths, nine
blacksmiths, five tinsmiths, three watchmakers). This information extends
substantially the data referring to the evolution of metal art in Bessarabia during the
19th century.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 191-212

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A


ROMNIEI N AJUNUL PRIMULUI RZBOI
MONDIAL (FEBRUARIE-IUNIE 1914)
Sebastian-Drago BUNGHEZ1

Cuvinte cheie: Parlament, reforme, politic extern, reorientare


Keywords: Parliament, reforms, foreign policy, reorientation

n perioada domniei lui Carol I, politica extern a Romniei a fost


influenat cel mai adesea de personalitatea monarhului. Marele istoric
Gheorghe Brtianu scria: n istoria lungii domnii a lui Carol I al Romniei
(1866-1914) primul loc revine, fr ndoial dac se ia n considerare
activitatea suveranului organizrii armatei i politicii externe. Timp de
aproape o jumtate de secol, regele urma s se intereseze de relaiile de tot
felul ale Romniei cu puterile europene, s decid n legtur cu acordurile
i alianele sale i s asigure acestora continuitate2. Ca i ceilali
conductori politici din epoc, monarhul romn a optat pentru o
diplomaie secret. Tot Gheorghe Brtianu afirma: A existat astfel, n
special n ultima parte a domniei, un veritabil <<secret al Regelui>>, pe
care l mprteau un numr restrns de personaliti politice de prim plan
i care a rmas, pn la criza rzboaielor balcanice, la distan de discuiile
parlamentare i de micrile de opinie3.
Carol reuea s influeneze decisiv orientarea politicii externe a
Romniei profitnd de anumite particulariti ale Constituiei. Faptul c
alegerea ori meninerea unui ministru depindeau n mare msur de el i
1

Colegiul Naional Catolic Sf. Iosif Bacu.


Gh. I. Brtianu, La politique xtrieure du Roi Charles Ier de Roumanie, Bucureti,
1940, p. 5.
3
Ibidem.
2

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
192

permitea s se opreasc asupra persoanelor cu o concepie de politic


extern apropiat de a sa. Omiterea tratatelor politice dintre actele ce
trebuiau votate de Parlament i ddea monarhului o mai mare marj de
manevr. El ncerca s pstreze legalitatea prin contrasemnarea tratatelor de
ctre ministrul de externe4.
Dar ntr-o epoc de ascensiune a democraiei n Europa, regele nu a
putut ignora total sentimentele opiniei publice, care i-au avut rolul lor, de
pild, n aducerea la guvernare a lui D. A. Sturdza, n toamna anului 18955
i n declararea neutralitii Romniei la nceputul Primului Rzboi
Mondial6. Unii minitri, care erau personaliti puternice, cum ar fi Ionel
Brtianu, au putut i ei s-i pun amprenta pe politica extern, cteodat
chiar mpotriva convingerilor intime ale regelui.
Parlamentul a avut i el o anume influen n orientarea politicii
externe a Romniei, dei e dificil de spus ct de mare a fost aceasta.
Problemele de politic extern nu au fost discutate constant n Parlament.
Au existat ani n care nu s-a vorbit deloc despre ele, dar la nceputul
secolului al XX-lea situaia s-a schimbat. Odat cu izbucnirea crizei
bosniace din toamna anului 1908 parlamentarii au nceput s se preocupe
tot mai mult de politica extern a Romniei i chiar s pun sub semnul
ndoielii orientarea tradiional ctre Tripla Alian, cernd schimbarea ei7.
Rzboaiele balcanice au stimulat, i mai mult, preocuparea
parlamentarilor cu privire la politica extern a Romniei, care a ocupat un
4

Vezi explicaii suplimentare n V. Cristian, A. Filimon, Les prmisses du


renouvellement du trait d`alliance de la Roumanie avec les puissances centrales (1892), n
Dacoromania. Jahrbuch fr stliche Latinitt, Freiburg/Mnchen, 4, 1977-1978, p. 159160 ; V. Cristian, Diplomaia Romniei n slujba mplinirii idealului naional, n
Gh. Platon et alii, Cum s-a nfptuit Romnia modern. O perspectiv asupra strategiei
dezvoltrii, Iai, 1993, p. 253-254.
5
T. P. Lungu, Viaa politic n Romnia la sfritul secolului al XIX-lea (18881899), Bucureti, 1967, p. 202-203.
6
I. G. Duca, Memorii, vol. I: Neutralitatea. Partea I (1914-1915), Bucureti, 1992,
p. 60.
7
Vezi C. Paraschiv, Diplomaia Romnei n Balcani n timpul crizei bosniace, n
I. Agrigoroaiei, Gh. Buzatu, V. Cristian (coord.), Romnii n istoria universal, vol. I, Iai,
1986, passim; M. Iosa, T. Lungu, Viaa politic n Romnia. 1899-1910, Bucureti, 1977,
p. 263-265.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


193

loc esenial n dezbaterile din sesiunile anilor 1912 i 1913. Parlamentarii


cereau lmuriri, ndemnau la aciune, iar dup implicarea Romniei n al
doilea rzboi balcanic i pacea de la Bucureti, soldat cu obinerea
Cadrilaterului, ludau aciunile guvernului ori le puneau sub semnul
ntrebrii8. Aadar, rzboziele balcanice au influenat i politica extern a
Romniei din perioada urmtoare.
Prin acest studiu dorim s aducem o perspectiv mai puin ntlnit
pn acum asupra politicii externe a Romniei din cele 6 luni
premergtoare izbucnirii Primului Rzboi Mondial. Vom ncerca s vedem
cum s-a reflectat aceast politic n dezbaterile parlamentare din respectiva
perioad, care au fost opiniile parlamentarilor fa de evenimentele
internaionale i fa de aciunile guvernului romn.
n ce privete guvernul, acesta a fost nlocuit la nceputul anului
1914. La conducerea sa a venit Ion I. C. Brtianu. nlocuirea a dus la
schimbarea politicii externe a Romniei, dei, timp de civa ani, nu i a
alianelor ei oficiale. Brtianu a declarat, de la nceput, regelui Carol I c
rennoirea tratatului de alian cu Austro-Ungaria, n 1913, nu ar fi trebuit
efectuat, cci n actuala stare de spirit a rii, tratatul este inoperabil9. De
fapt, dup cum a relatat mai trziu Constantin Diamandy, nc din 1913
conductorul liberalilor emisese o declaraie asemntoare fa de
nsrcinatul cu afaceri al Germaniei la Bucureti, Waldburg: Evenimentele
din Balcani au fcut s apar un real dezacord ntre interesele noastre i cele
ale Austriei. Pe de alt parte, chestiunea romnilor din Ungaria a cptat un
asemenea caracter, nct, indiferent care ar fi textele tratatelor noastre,
Romnia, n caz de rzboi, nu va putea s mearg alturi de Ungaria10.
Ionel Brtianu avea s ncerce o apropiere a Romniei de Rusia, aa
cum spusese n mai multe rnduri n trecut. Motivul acestei apropieri,
mrturisit ministrului Franei la Bucureti, era acela c sprijinul Rusiei
8

Vezi A. Iordache, Criza politic din Romnia i rzboaiele balcanice: 1911-1913,


Bucureti, 1998, p. 191-193, 206-209, 218-224, 227-230, 242-243, 264-278;
Gh. Zbuchea, Romnia i rzboaiele balcanice. 1912-1913. Pagini de istorie sud-est
european, Bucureti, 1999, p. 76, 93, 369-390.
9
Al. Lapedatu, Scrieri alese. Articole, cuvntri, amintiri, Cluj-Napoca, 1985,
p. 197; vezi i I. G. Duca, op. cit., vol. I, p. 9-10.
10
Gh. Zbuchea, op. cit., p. 318.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
194

putea fi folositor Romniei n cazul unei prbuiri a Austro-Ungariei, n


vederea obinerii Transilvaniei. Un alt motiv al apropierii de Rusia a fost
ncercarea de contracarare a demersurilor Bulgariei pe lng diferite Puteri,
n scopul revizuirii tratatului de la Bucureti i, deci, a frontierei din
Dobrogea11. De altfel, Austro-Ungaria nu ezita s-i manifeste nici ea
nemulumirea fa de pacea de la Bucureti, care avusese drept rezultat
dublarea teritoriului Serbiei. mpratul Franz Joseph declarase de mai
multe ori c acest tratat nu satisface Puterile Centrale i c revizuirea lui ar
mai putea avea loc numai prin rzboi, fie localizat n Balcani, fie chiar
general12. Orientarea hotrt ctre Rusia a fost demonstrat i prin
dezvluirea de ctre guvernanii romni a existenei tratatului secret dintre
Romnia i Austro-Ungaria noului ministru al Rusiei la Bucureti,
Poklevski-Koziel, i noului ataat militar rus, Semionov13.
Apropierea romno-rus era favorizat i de euarea ncercrii
primului-ministru maghiar Tisza, de nelegere cu conductorii micrii
naionale romneti din Transilvania, de la nceputul anului 1914.14 Acest
eec nu a rmas fr ecou n opinia public romneasc. La Bucureti avea
loc, n acest context, o mare adunare public la sala Dacia, convocat de
Liga Cultural, pe 15 martie 1914. Cu acest prilej vorbitorii au criticat
politica de deznaionalizare dus de guvernul ungar n Transilvania, iar
dup reuniune participanii s-au ndreptat ctre Palatul Regal strignd Jos
Austria!15.
11

I. M. Oprea, Romnia i Imperiul rus, vol. I (1900-1924), Bucureti, 1998, p. 59;


E. Uribes, La rencontre de Constantza du juin 1914, n RRH, VII, 1968, 2, p. 237-238.
12
E. Diaconescu, Romnia i Marile Puteri dup Congresul de la Berlin pn la
1914, Iai, 1937, p. 39.
13
I. Gheorghiu, Relaiile dintre Romnia i Austro-Ungaria n anii 1908-1914
(Principalele aspecte care explic desprirea Romniei de Austro-Ungaria n momentul
izbucnirii primului rzboi mondial), n Studii i articole de istorie, XI, 1968, p. 151.
14
K. Hitchins, Afirmarea naiunii: Micarea naional romneasc din
Transilvania, 1860-1914, Bucureti, 2000, p. 370-371.
15
E. Uribes, op. cit., p. 236-237; vezi i V. Netea, C. Gh. Marinescu, Liga Cultural
i Unirea Transilvaniei cu Romnia, Iai, 1978, p. 247-248; Auriti ctre San Giuliano
(Bucureti, 1 aprilie 1914), n I. Ardeleanu et alii (coord.), 1918 la romni. Desvrirea
unitii naional-statale a poporului romn. Documente externe 1879-1916, Bucureti,
1983, p. 418-419.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


195

Carol I ncerca s salveze relaiile Romniei cu Tripla Alian. El a


nsrcinat pe ministrul Romniei la Berlin, Alexandru Beldiman, s cear
ajutorul Germaniei, pentru a influena politica Ungariei referitoare la
romnii din Transilvania. I-a mrturisit diplomatului romn c s-ar
mulumi i numai cu punerea n aplicare a legii maghiare a naionalitilor
din 1868, referitoare la Gleichberechtigung (egalitatea n drepturi).
Beldiman a adresat n aceast privin un memoriu mpratului Wilhelm al
II-lea, la 21 martie 1914, iar acesta l-a asigurat c va face tot ce va putea
pentru ca dorinele lui Carol I s fie luate n considerare de ctre AustroUngaria16. ntr-adevr, mpratul german a insistat, n cadrul ntrevederii
pe care a avut-o la Viena cu contele Tisza, pentru continuarea tratativelor
cu romnii ardeleni, iar primul-ministru maghiar i-a promis c va face tot ce
va putea n acest sens17. Demersuri similare pe lng guvernanii germani a
fcut i generalul Perticari, care primise instruciuni n acest sens att de la
Carol I, ct i de la primul-ministru, Ionel Brtianu. Wilhelm al II-lea i-a
spus acestuia c ungurii se arat de un ovinism stupid, dei ar trebui s
formm mpreun un zid impenetrabil contra slavismului care ne
amenin18. Kaiserul a mers chiar mai departe. La o ntrevedere cu
arhiducele Franz Ferdinand la Konopist, n iunie 1914, a spus c va da
dispoziie ca toate comunicrile trimise primului-ministru maghiar, Tisza,
s nceap cu expresia: Domnule, gndete-te la romni19.
Toate aceste ncercri nu au dat rezultatele scontate, iar apropierea
fa de Rusia, proiectat de Ionel Brtianu, a atins un punct maxim nainte
de declanarea rzboiului, prin vizita arului la Constana din 1/14 iunie
1914 i convorbirile primului-ministru romn cu ministrul de externe al
Rusiei, Serghei Sazonov, care au urmat n zilele urmtoare20. Ca rezultat al

16

E. Campus, Din politica extern a Romniei.1913-1947, Bucureti, 1980, p. 32-

33.
17

Beldiman ctre Carol I (Drste, 18/31 martie 1914), ANIC, Fond Casa Regal,
dosar nr. 30/1914, f. 2-3.
18
Perticari ctre Carol I (Potsdam, 24 martie 1914), n Ibidem, dosar nr. 32/1914,
f. 8.
19
V. Cristian, op. cit., p. 295.
20
Vezi E. Uribes, op. cit.; I. M. Oprea, op. cit., vol. I, p. 57-64; S. Sazonov, Les
annes fatales. Souvenirs de M. S. Sazonov, Ancien Ministre des Affaires trangeres de Russie

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
196

acestei ntrevederi ncepuse s se perceap de ctre oameni politici i


diplomai strini c politica extern a Romniei avea o nou orientare.
Astfel, directorul Afacerilor politice i eful Cabinetului ministrului de
externe al Franei, de Margerie, declara ntr-o convorbire cu ministrul
romn la Paris: Ministrul de externe al Rusiei a avut impresia c politica
Romniei este astzi liber. Aceasta este tot ce Rusia i Frana puteau
dori21.
Noua solidaritate romno-rus avea s se manifeste, ca urmare a
hotrrii luate la Constana, printr-un demers comun fcut pe lng marele
vizir la Constantinopol, la 6/19 iunie 1914. Reprezentanii celor dou ri
au prezentat simultan o not cu coninut identic, n care atrgeau atenia
asupra pericolului nchiderii Strmtorilor de ctre Turcia, n contextul
zvonurilor despre declanarea unui conflict armat greco-turc22. n cele din
urm, la declanarea rzboiului mondial, Romnia avea s se declare neutr,
iar colaborarea cu Rusia urma s se dezvolte pe parcursul anilor urmtori.
ntre timp, dup schimbarea de guvern de la nceputul anului, aveau
loc n februarie 1914 alegeri parlamentare, ctigate, ca de obicei, de
partidul aflat la putere, n acest caz, P.N.L.23.
La 21 februarie se deschidea o nou sesiune parlamentar. Mesajul
Tronului exprima satisfacia pentru relaiile bune pe care le avea Regatul cu
toate statele i asigura c Romnia va menine i va asigura pacea la care a
contribuit att de puternic i care i-a atras ncrederea tuturor24.
Proiectul de rspuns la Mesajul Tronului era citit n Adunarea
Deputailor la 22 februarie 1914. n el se fcea referire la faptul c din
nsemntatea situaiunii noastre internaionale i din condiiunile
normale ale unei dezvoltri trainice i nentrerupte izvorsc noi datorii,
(1910-1916), Paris, 1927, p. 118-123; C. Diamandy, La Grande Guerre vue du versant
oriental, n Revue des Deux Mondes, 1er janvier 1928; I. G. Duca, op.cit., vol. I, p. 29-34.
21
A. Iordache, nceputurile reorientrii politicii externe romneti naintea
izbucnirii Primului Rzboi Mondial, n Revista romn de studii internaionale, 3, 1971,
p. 143.
22
I. Seftiuc, I. Crn, Romnia i problema Strmtorilor, Bucureti, 1974, p. 4849.
23
I. Mamina, Monarhia constituional n Romnia. Enciclopedie politic. 18661938, Bucureti, 2000, p. 252.
24
Ibidem.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


197

referire la reformele agrar i electoral ce urmau a fi realizate. Proiectul de


Adres parafraza i Mesajul Tronului, exprimnd satisfacia c relaiile rii
noastre cu toate statele erau din cele mai bune i ncrederea c, sub
conducerea neleapt a regelui, Romnia va ti s menin i s asigure
pacea25.
n cadrul dezbaterii proiectului de rspuns la Mesajul Tronului, la
25 februarie 1914, lua cuvntul conservatorul C. C. Arion. El afirma c
partidele ar trebui s uite toate pasiunile i luptele care le despart, atunci
cnd vine vorba de politica extern. Prin pacea de la Bucureti, Romnia
dobndise o vaz i o putere pe care nu le-a mai avut anterior. Atunci,
pentru prima dat dup 400 de ani, nu i s-au mai luat teritorii, ci i s-a mai
adugat o provincie. Fr a renuna la politica ei tradiional, Romnia
avea, n 1914, mai mult putere, astfel nct putea s se manifeste n alte
moduri. Cu aceast consecin se putea mndri partidul conservator. Dei
conservatorii nu au fost egoiti i le-au oferit liberalilor posibilitatea s intre
ntr-un guvern naional, n contextul conflictului din anul precedent,
acetia au refuzat. n aceste momente a avut loc o intervenie a lui Ionel
Brtianu, care declara c nu avea ce cuta ntr-un guvern conservator, cci
nu s-a dorit cedarea preediniei Consiliului de Minitri nici ctre Theodor
Rosetti, nici ctre un om n afar de partide. Arion i rspundea c au fost
respini toi cei ce nu aveau dreptul s stea n locul lui Maiorescu, cu att
mai mult cu ct acesta, n calitate de prim-ministru, s-a comportat ntr-o
manier admirat att n ar, ct i n Europa26.
La 26 februarie l914, C. Banu i rspundea lui Arion. El spunea c
Romnia de azi nu mai e Romnia de ieri, nu fiindc s-a mrit cu cteva
mii de kilometri, ci findc e chemat acum s joace alt rol n Peninsula
Balcanic, pe care l-a definit ntr-un articol fostul ministru de externe
francez, Gabriel Hanotaux. Acesta spunea c Romnia poate s ia locul
Turciei, ca putere conductoare n Balcani. Acest rol, zicea Banu, nu poate
fi ndeplinit dac la baza Statului e o rnime nemulumit. Pentru

25

Monitorul Oficial. Dezbaterile Adunrii Deputailor, edina din 22 februarie


1914, p. 20 (n continuare se va cita D.A.D.).
26
Ibidem, edina din 25 februarie l914, p. 36.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
198

aceasta, afirma liberalul, e nevoie de linite n politica intern, singura care


poate asigura fora necesar unei bune politici externe27.
n Senat, proiectul de rspuns la Mesajul Tronului era citit la
28 februarie 1914. Exprima i el bucuria c relaiile Romniei cu toate
statele sunt bune i ncrederea c pacea va fi meninut, ceea ce va da
posibilitatea nfptuirii n linite a reformelor necesare rii28.
n aceeai edin, conservatorul C. I. Argetoianu declara c n urma
evenimentelor care s-au desfurat de la 1912 toamna, pn n vara trecut,
ne-am dat seama, c sunt unele vise, care se pot realiza mai iute dect se
crede. Cu toii, nu numai noi, dar ntreaga ar, suntem contieni de
menirea i viitorul nostru; noi tim cu toii unde tindem i ne dm seama c
sunt chestiuni la care, dup puternica expresiune a lui Gambetta, trebuie s
ne gndim totdeauna, dar despre care nu trebuie s vorbim niciodat. Prin
urmare pricep foarte bine conciziunea acestor paragrafe29.
Un alt conservator, Nicolae Filipescu, rspundea la o observaie pe
care i-o fcuse primul-ministru, Ionel Brtianu. Acesta spunea c, dei
Filipescu a ludat succesele partidului conservator n politica extern, n
timpul crizei balcanice critica guvernul. Filipescu i replica lui Brtianu c
i-a dat demisia din guvern fiindc o ar, pentru a reui n politica extern,
are nevoie i de guvern i de opoziie. Opoziia trebuie s ntrupeze
maximul revendicrilor rii, iar guvernul s realizeze posibilitile. Cum
liberalii nu s-au comportat ca o adevrat opoziie, ci au votat protocolul de
la Petersburg, a jucat el acest rol. Aciunea sa a fost benefic pentru ar,
fapt care i-a fost confirmat de un diplomat romn. Acesta i-a spus c n
timpul conferinei de la Petersburg a existat intenia de a i se da Romniei
numai jumtate din Silistra, pe motiv c opinia public romneasc e
linitit. Cnd s-a aflat despre demisia lui Filipescu din guvern, ambasadorii
reunii la Petersburg i-au dat seama c exist nemulumiri chiar i printre
minitri i Romnia a primit ntregul ora. Dar cnd au venit apoi succesele,

27

Ibidem, edina din 26 februarie l914, p. 46-47.


Monitorul Oficial. Dezbaterile Senatului, edina din 28 februarie 1914, p. 45 (n
continuare se va cita D.S.).
29
Ibidem, p. 46.
28

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


199

el le-a aplaudat fr rezerve, pe cnd liberalii, n loc s se bucure, cereau


anchet contra armatei30.
Dup adoptarea proiectelor de rspuns ale celor dou Camere la
Mesajul Tronului s-a trecut la dezbaterea proiectului de revizuire a
Constituiei. n cadrul discuiei pe acest subiect, n edina Camerei din
28 februarie 1914, lua cuvntul deputatul liberal N. Basilescu. El cita o
scrisoare ce-i fusese trimis de un ran participant la campania militar din
Bulgaria din anul precedent, n care acesta spunea c, dei toi tinerii
romni au srit cu entuziasm pentru aprarea pmntului strmoesc, cnd
au trecut Dunrea au constatat c dac ei nu au ce munci i cultiva, bulgarii
au pentru ce lupta pn la moarte, cci i apr propriul lor pmnt, dei
nu strmoesc. Basilescu pleda pentru adoptarea reformelor preconizate,
fiindc Romnia nu i poate ndeplini rolul mare i nobil pe care i l-a
asumat, de arbitru al pcii balcanice, dac ase din apte pri din fiii ei
sunt redui la sap de lemn. Basilescu afirma i c mine ora suprem a
marii Romnii va suna, iar n acest ceas ea va avea nevoie de toi fiii ei.
Din acest motiv era necesar revizuirea Constituiei i adoptarea celor dou
reforme, agrar i politic31.
La 3 martie 1914 vorbea i deputatul conservator N. D. Ghica. El
spunea c dobndirea unui rol preponderent de ctre Romnia n Peninsula
Balcanic ne expune unor pericole noi i de aceea ar fi trebuit s ne
procurm mijloacele pentru a rezista, cum ar fi un armament ndestultor,
ci ferate moderne, un serviciu sanitar eficace, coli mai numeroase. n
acest scop ne trebuie un credit ferm pe pieele financiare, credit bazat pe o
politic social i economic cuminte. Experimentele revoluionare care se
propun acum vor zdruncina ns creditul Romniei. Ele sunt inoportune
n situaiunea internaional turbure de astzi. Totodat prin ele se
creeaz i aparena c sunt rspltii ostaii care i-au fcut datoria ctre
patrie anul trecut i astfel li se rpete meritul c avntul lor a fost
dezinteresat. n anul precedent nu doar ranii, ci i proprietarii au
rspuns la apelul rii, iar ostaii vor ti s-i fac datoria i cnd nu vor fi
pmnturi de distribuit32.
30

Ibidem, edina din 5 martie l914, p. 108-109.


D.A.D., edina din 28 februarie 1914, p. 83.
32
Ibidem, edina din 3 martie 1914, p. 105-106.
31

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
200

O alt problem era ridicat de Nicolae Iorga, n edina din 7 martie


1914 a Adunrii Deputailor. El l sesiza pe ministrul de interne,
V. G. Morun, n legtur cu confiscarea unor ziare trimise n Ardeal. Arta
c, dei n ultima vreme existase posibilitatea de a se trimite anumite
publicaii acolo, recent, msura confiscrii lor fusese reinstituit. El a primit
napoi un pachet ce coninuse mai multe ziare, ns nu i s-a trimis dect
ambalajul, publicaiile fiind reinute de autoritile maghiare. Considera c
nu este normal s i se confite aceste publicaii. Dac se dorea interzicerea
intrrii lor pe teritoriul Ungariei, ar fi trebuit s i se trimit napoi
expeditorului. Iorga cerea ca, dac msura confiscrii publicaiilor
romneti de ctre autoritile maghiare continua, s se ia, n replic, msuri
similare pentru publicaiile ungureti care se trimit n Romnia. El credea
c prin trimiterea unor calendare din partea societii Sf. Ladislas,
precum i a unor cri populare i gazete n limba maghiar ctre ranii de
origine ungureasc din judeele noastre de la munte, se punea la cale de
fapt o conspiraiune mpotriva Statului romn. Iorga nu cerea rspuns la
sesizarea sa, ci spunea c ar dori doar s l informeze pe ministrul de interne,
fiind convins c acesta, ca bun romn, va ti ce msuri s ia. Ministrul de
interne V. G. Morun rspundea c va cerceta la pot cazul i va vedea ce
msuri se pot lua33.
P. P. Carp lua cuvntul i el n edina din 16 aprilie 1914 pentru a
combate reformele propuse de liberali. El reamintea c n anul precedent
s-a opus politicii guvernului conservator pentru c era de prere c fa cu
complicaiunile balcanice, ne trebuie o grani care s ne puie n stare de a
apra ara noastr i c acea frontier trebuie s-o avem numai dect, cu bun
voie dac se poate; cu armele dac nu se poate de bun voie. Dei prea
trziu, dup ce s-a trecut prin umiliaiunea de la Petersburg, propunerea
sa a fost executat. El mai propusese ns ca, dup atingerea acestui obiectiv,
Romnia s nu se amestece n certurile balcanice. n schimb, guvernul a
hotrt ca Romnia s devin arbitru ntre statele balcanice i s-i impun
acestora voina. Voina aceasta a fost impus ns doar celui nvins, nu i
nvingtorilor, iar Romnia nu s-a comportat cu adevrat ca un arbitru.
Rezultatul a fost c opera nu e deplin i c n viitor va veni momentul
cnd pentru statele balcanice tratatul de la Bucureti are s devin o liter
33

Ibidem, edina din 7 martie 1914, p. 141-142.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


201

moart. Noi trebuie s ne pregtim pentru acest moment, avnd grij ca


armata noastr s fie totdeauna bine nzestrat, ceea ce face ca reformele
preconizate s nu fie oportune. Ele pot duce la dezbinarea i slbirea rii, la
lipsirea ei de resursele necesare ntr-un moment n care vom avea nevoie de
toate forele i de tot curajul nostru34.
Deputatul liberal D. uculescu combtea opinia lui P. P. Carp, n
edina din 19 aprilie 1914 a Camerei. El considera c pentru a avea o
armat puternic era nevoie n primul rnd de soldai pe deplin convini de
datoria lor. Aceti soldai trebuie s tie c pot fi siguri c, dac vor muri,
copiii pe care i las acas vor avea cu ce s triasc. Doar mijloacele
financiare nu sunt suficiente pentru a face fa unor mprejurri
internaionale periculoase, dac nu vom avea astfel de soldai. Tocmai
motivul invocat de P. P. Carp este un argument pentru revizuirea
Constituiei i pentru adoptarea reformelor propuse. C este aa o
demonstreaz i exemplele din istorie, cci i Grecia i Roma au ajuns la
gloria lor n Antichitate prin lupta soldailor-rani, care erau
mproprietrii. Cnd Roma a deczut, un motiv important a fost c
proprietatea se concentrase n mna celor puini, iar barbarii au putut
astfel s cucereasc Imperiul Roman35.
Marele rival al lui P. P. Carp, Take Ionescu, critica i el afirmaiile
acestuia, n edina Adunrii Deputailor din 21 aprilie 1914. El spunea c
n primvara anului 1913 Carp afima c Romnia, fa de starea n care
ajunsese, nu avea alt vindecare dect o revoluiune sngeroas. Acum el
se ntoarce iar la revoluiune i ncearc s desfiineze succesul strlucit
din vara lui 1913. Cnd Carp afirm c nu e mulumit cu ce s-a ntmplat
n 1913, Take Ionescu se declar fericit c nu a fost nsrcinat D. Carp, cu
conducerea Romniei n politica extern din 1913. Atunci el susinea c
trebuie neaprat s lum cu armele n mn frontiera care s-a luat i
credea c este necesar un mare rzboi general. Guvernul a fcut,
dimpotriv, tot ce a putut ca s mpiedice un astfel de rzboi. Carp s-a plns
i c ne-am amestecat ntre relaiunile dintre balcanici, dar cum am fi
putut s lum frontiera altfel? Un alt repro fcut de Carp a fost c n-am
34
35

Ibidem, edina din 16 aprilie 1914, p. 703.


Ibidem, edina din 19 aprilie 1914, p. 755; discursul este republicat la p. 851-

852.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
202

tiut s ne inem departe de luptele dintre balcanici i n-am tiut s facem


presiuni suficiente asupra nvingtorilor cum am fcut asupra nvinilor,
dar dac ne-am fi inut deoparte ar fi nsemnat nu doar s avem un vecin
mare la dreapta Dunrii, ci un vecin care ar fi btut, rnd pe rnd, toate
Statele din Balcani. Aceasta nu o puteam tolera. i de unde tie Carp c nu
s-au fcut presiuni asupra nvingtorilor, c tratatul de pace ar fi ieit la fel i
fr aciunea moderatoare a Romniei? Prietenii lui Carp i reproeaz
lui Take Ionescu c ar fi dorit ca oraul Cavala s rmn nvinilor, ei
acuzndu-l pe Take Ionescu de bulgarofilie. Dar grecii tiau bine, avnd
dovezi pentru aceasta, c Take Ionescu nu are nimic n contra lor36.
Dup aprobarea revizuirii Constituiei, Parlamentul a fost dizolvat la
22 aprilie 1914 i au avut loc alegeri pentru Adunarea Constituant, n mai
1914, ctigate cu mare majoritate de ctre P.N.L. Apoi, la 5 iunie 1914 a
nceput o sesiune extraordinar a Parlamentului, consacrat tocmai
revizuirii Constituiei37.
Mesajul Tronului, citit n edina din 5 iunie 1914, constata ntrirea
bunelor raporturi ale Romniei cu toate statele i declara c ara noastr are
drept obiective meninerea echilibrului din Peninsula Balcanic, la
stabilirea cruia contribuise, i consolidarea pcii europene. Era amintit i
vizita efectuat de familia imperial rus la Constana, vzut drept o
dovad a naltei situaiuni dobndit de Romnia n Europa i a
relaiunilor tot mai prieteneti ce exist ntre cele dou ri38.
n Adunarea Deputailor, proiectul de rspuns la Mesajul Tronului
afirma c situaiunea noastr internaional va atrna de politica noastr
social intern. Preocuparea pentru reformele interne era acompaniat de
grija statornic a pstrrii bunurilor raporturi cu toate Puterile, cum i al
meninerii echilibrului de fore al Statelor balcanice. Adunarea i exprima
mulumirea i fa de ntrevederea de la Constana, care era o dovad a
relaiilor de prietenie dintre Rusia i Romnia i a situaiunii creat
Romniei prin conducerea neleapt a regelui i prin nsuirile i
maturitatea poporului39.
36

Ibidem, edina din 21 aprilie 1914, p. 805.


I. Mamina, op. cit., p. 252-253.
38
D.S., edina din 5 iunie 1914, p. 1.
39
D.A.D., edina din 10 iunie 1914, p. 51.
37

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


203

nainte de a se trece la discutarea Adresei Camerei, la 14 iunie 1914,


deputatul I. Miclescu l interpela pe ministrul de externe cu privire la un
ajutor pe care l-ar fi cerut prinul de Wied (prin al Albaniei timp de cteva
luni, n 1914, nepotul de frate al reginei Elisabeta a Romniei n.a.) regelui
Carol al Romniei, printr-o telegram publicat i n ziarele romneti.
Miclescu spunea c tie din alt telegram publicat n ziare c mai muli
romni s-ar fi nrolat n armata prinului de Wied i ar fi plecat n Albania.
n aceste mprejurri el cerea ministrului de externe s rspund dac
Romnia are suficient putere pentru a-i permite luxul de a ncuraja
grgunii de domnie a tuturor prinilor din Europa40.
n cadrul discutrii proiectului de rspuns al Camerei la Mesajul
Tronului lua cuvntul Nicolae Iorga, n edina din 17 iunie 1914. El era de
prere c participarea la discuia la Mesaj, care s-a propus s se suprime n
urm cu ceva timp, are rost doar dac oratorul are ntr-adevr ceva
important de spus n legtur cu problemele importante din politica
intern i extern, dac are o prere care ar putea fi folositoare rii. Dac
pn n urm cu civa ani s-ar fi crezut o necuviin s se discute n
Parlament cu privire la politica extern a Romniei, dar astzi aproape nu
trece nici o discuie la Mesaj fr a se exprima preri i n aceast privin.
Era, deci, cu att mai important s se discute, mai cu seam n acea perioad
cnd fiecare an aducea lucruri noi n ceea ce privete legturile Romniei
cu Statele vecine i cu lumea politic a Europei. Doar prin cunoaterea
deplin a problemelor avea s se gseasc formula definitiv, acceptat de
toat lumea, formula tipic a politicii externe a Romniei41.
Iorga credea c dac n textul Mesajului vizita mpratului Rusiei la
Constana este tratat n cuvinte suficiente, nu la fel se poate spune i
despre textul Adresei. Dac ar fi fost el cel ce ar fi redactat proiectul de
rspuns la Mesajul Tronului, ar fi scris mai mult despre aceasta vizit,
fiindc i alii i-au acordat o foarte mare atenie. n dou ziare din Ungaria
s-au scris articole nsemnate despre ntrevederea de la Constana. n
Budapesti Hirlap se afirma c Romnia s-a mbriat cu Rusia, care nu
demult i-a luat moia strmoeasc, Basarabia. Ziaristul maghiar ironiza
ara noastr, spunnd c romnul viseaz la Romnia de mine ntregit la
40
41

Ibidem, edina din 14 iunie 1914, p. 70.


Ibidem, edina din 17 iunie 1914, p. 87-88.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
204

dreapta cu Basarabia, i purtnd pe cretetul ei de munte cea mai frumoas


podoab, btute n briliante: Ardealul. Toate acestea i le va aduce
Ttucul, arul Rusiei, care viseaz de Dardanele i, ntre altele, de pacea
lumii. Nu numai Budapesti Hirlap, care nu e apropiat de guvernul
maghiar, ci i foaia oficioas maghiar se refer la Mesajul Tronului din
Romnia. Aceasta l calific drept lauda unei beii fericite, motiv pentru
care n el se face pomenire numai i numai de Rusia. Ziaristul maghiar
credea c precauiunea ar fi fost prea practic i prea treaz ca s o poi
atepta de la acei ieii din fire. Comentnd articolele maghiare, Iorga
considera c prin actul de la Constana nu ne-am ieit din fire, ci ne-am
reintrat n fire. n trecut, prin atitudinea afiat, s-a abdicat de la a face
politica acestui pmnt i acestui neam, exclusiv a acestui pmnt i a
acestui neam. Prin stabilirea de legturi strnse doar cu unul dintre vecinii
puternici ne-am interzis singuri grija propriilor noastre interese, fcnd
astfel o greeal. Acum, dei Iorga declara c nu tie sigur ce s-a ntmplat la
Constana, aprecia c acolo am prsit o politic de onorabil vasalitate
mascat pentru o politic de libertate de aciune, care, bine interpretat,
poate s ne aduc foloase politice nsutite. Romnia nu a prsit Austria
pentru a cdea n braele Rusiei, aa cum acuz articolele din ziarele
maghiare. Astzi ea manifest dorina de a-i apra toate interesele oriunde,
considernd ca prieteni pe acei care nu au nevoie de a ne ntinde i o mn
leal, ci e de ajuns s ne ntind numai o mn folositoare n momentele
cnd avem nevoie de dnsa.
Iorga afirma c s-a simit dator s i expun prerea asupra politicii
externe romneti i pentru a combate credinele unor politicieni maghiari,
care credeau c el conduce o instituie, Liga Cultural, care conspir att
mpotriva Ungariei, ct i a Austriei. Aceast instituie ar fi recomandat o
orientare ctre Rusia. Dar Iorga nega c ar fi propus o astfel de politic, aa
cum o cred cei de la Budapesta. El doar arta c Romnia trebuie s ajung
la contiina c nu suntem nici att de puini, nici att de ru nzestrai sub
raportul rasei, i nici att de puin nconjurai de prieteni i frai ca s nu
putem trage consecinele numrului i nsuirilor noastre42.

42

Ibidem, p. 89-90.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


205

Iorga afirma c nu i permite s discute n Parlament o alt


chestiune, determinat de evenimentele recente (asasinarea lui Franz
Ferdinand n.a.), cci sunt lucruri pe care naiunile sntoase le pregtesc,
dar nu le discut i nu le proclam. E mai folositoare munca dect
agitaiile ieftine de strad, n vederea pregtirii pentru ceasul hotrtor de
suprem sforare, care se apropie vznd cu ochii.
Oratorul compara Rusia i rasa slav cu Germania i elementele
germanice i conchidea c rasa aceasta i va avea viitorul ei, deci nu poate
fi ignorat de nimeni. Pe de alt parte, moartea arhiducelui Franz
Ferdinand, care i ntrebuinase o tineree ntreag pentru a ncerca s
gseasc o soluie s-i salveze motenirea, face s piar speranele ce se
puseser n el. n Austria, ntreaga organizare a imperiului depinde de o
singur persoan i acum nu se tie ce se va ntmpla cu ea n viitor. Dar un
singur lucru nu trebuie s se ntmple, transformarea Rsritului
Imperiului Habsburgic ntr-o Ungaria cu pronunat caracter maghiar, care
nu poate tri dect cu suprimarea celor 4 milioane i jumtate de romni
care triesc n cuprinsul ei. Pentru ca asemenea lucru s nu se ntmple,
Romnia nu trebuia s-i dispreuiasc dumanii, precum au fcut bulgarii,
cu rezultatele cunoscute. Dimpotriv, printr-o pregtire fundamental a
noastr trebuia s ateptm ceasul cel mare. i tocmai fiindc nu se tia
cnd va veni acesta trebuia s fie o adevrat naiune solidar, care-i
poate ndeplini oricnd i mpotriva oricui menirea sa istoric.
Romnia putea admite ca 5 milioane de romni s fac parte dintr-o
ar vecin, dar numai cu dou condiii, care, n acele momente, n
practica vecinilor notri sunt, din nenorocire pentru ei, absolut imposibile.
Cele dou condiii erau ca romnii s aib, pe teritoriul statelor din care fac
parte, drepturi ceteneti egale cu toi ceilali locuitori i s nu se mpiedice
legturile culturale dintre membrii unui popor. Statul romn avea
obligaia ca, pstrnd relaii corecte cu celelalte state, s editeze cri
romneti, prin intermediul ministerului educaiei, i s le trimit n cel din
urm sat romnesc, din cea mai ndeprtat provincie. Numai astfel se
puteau pstra legturile sufleteti dintre membrii naiunii, care erau o
condiiune de existen pentru nsu regatul romnesc. Dar pentru a
ajunge unde ne dorim era nevoie de dispariia principalelor chestiuni ce
provoac nenelegere ntre romni i de o mare, solid, definitiv

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
206

organizaie moral a ntregului popor romnesc, care e misiunea noastr de


azi. n continuare Iorga pleda pentru adoptarea unor reforme43.
Tot la 17 iunie lua cuvntul i deputatul Const. Mille. El aprecia c
n Mesaj se vorbete de raporturile noastre amicale cu rile vecine i de
echilibrul balcanic. Era de prere, ns, c trebuie ca n Parlament s se
spun mai mult, c dup evenimentele din anul precedent, orientarea rii
trebuia s se ndrepte spre blocul balcanic i doar dup ce Romnia va fi
n fruntea Statelor balcanice, alctuindu-se un bloc, de sine stttor,
romnii se vor putea gndi la un Stat de 14 milioane de locuitori. Un
astfel de stat, pentru a fi puternic n afar, trebuia s fie alctuit nuntru
din ceteni liberi i contieni i stui. Cu privire la vizita familiei
imperiale ruse de la Constana, Mille adresa salutul su poporului rus,
victimelor oligarhiei ruseti i, fr a avea vreo legtur cu partidele
politice i oficialitile, el declar ceea ce gndete ntreaga ar, c nu vom
uita n nici un caz i niciodat Basarabia44.
La 18 iunie 1914 Em. Dan exprima prerea c toi deputaii, fr
deosebire de orientare politic, mprtesc mndria exprimat n Adres
cu privire la situaia deosebit pe care i-a asigurat-o Romnia n urma
evenimentelor din vara lui 1913. n privina relaiilor Romniei cu
strintatea, el credea c prea mult timp am atrnat de alii, dar se putea
s ridicm fruntea sus i s se declare c dac va fi s jucm, vom juca
cum vom vrea. Aceasta nu nseamna c erau excluse amiciii i aliane,
dar se insista s isprvim odat cu politica de nfeudare, cu politica de
vasalitate45.
Tot deputatul Dan povestea cum n campania militar de la sud de
Dunre a surprins pe un sergent romn plngnd, iar acesta i-a explicat c i
era team c dac se va prpdi, familia i va rmne pe drumuri, fiindc nu
avea pmnt. Cnd soldaii notri au vzut n Bulgaria c alta era
repartizarea proprietii i altele erau drepturile ceteneti dect n
Romnia, au fost cuprini de murmur pentru nedreptatea de acas. n

43

Ibidem, p. 90-92.
Ibidem, p. 100.
45
Ibidem, edina din 18 iunie 1914, p. 109.
44

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


207

concluzie, deputatul susinea c ar fi fost din partea noastr un act de


nesocotin dac nu erau anunate reformele preconizate46.
Dup Em. Dan a luat cuvntul A. C. Cuza, coleg cu Nicolae Iorga n
Partidul Naionalist-Democrat. El spunea c, dup ce Iorga s-a pronunat
cu competen i autoritate asupra politicii externe, nu vrea dect s adauge
c ne bucurm cu toii de noua orientare a politicii noastre externe i c
suntem ptruni de cea mai adnc recunotin ctre acela care
ndrumeaz politica noastr extern, ctre M. S. Regele. Aceast nou
orientare era cu att cu mai bine primit, cu ct n trecut ara avusese attea
deziluzii n aceast privin. Conform ideilor sale, noi vedeam n Rusia o
ar prieten i totodat, n viitor, o garanie a culturii noastre europene
mpotriva unei eventuale nvliri a rasei mongolice47.
n aceeai perioad cu dezbaterea proiectului de rspuns al Camerei
la Mesajul Tronului, deputatul I. T. Ghica fcea o interpelare la adresa
ministrului de externe n legtur cu un incident petrecut la grania
romno-bulgar. Acolo trei soldai bulgari au atacat doi soldai romni
nenarmai care fceau parte dintr-o comisie internaional stabilit n
virtutea conveniei ncheiate ntre Romnia i Bulgaria. n urma atacului
unul din soldaii romni a fost ucis, iar cadavrul su a fost oribil mutilat de
soldaii bulgari. Ghica ntreba ce msuri are de gnd s ia guvernul pentru
a primi satisfacie i pentru a fi ferii pe viitor de asemenea atentate48.
Dup interpelarea lui Ghica, discuia proiectului de Adres a
continuat i a luat cuvntul Take Ionescu. El declara c Partidul
Conservator-Democrat, care a luat parte la nlarea Romniei n situaia
pe care o ocup azi n Peninsula Balcanic i n concertul Statelor
europene, oferea sprijin necondiionat guvernului n privina politicii
externe. Partidul su considera drept o datorie ca sprijinul n politica
extern s nu depind de nici o consideraie de politic intern49.
Deputatul Barbu t. Delavrancea declara c se bucur din tot
sufletul de cinstea pe care ne-a fcut-o arul, clcnd pe pmntul nostru,

46

Ibidem, p. 112.
Ibidem, p. 112-113.
48
Ibidem, edina din 20 iunie 1914, p. 149.
49
Ibidem, p. 149-150.
47

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
208

mbrindu-se cu Regele nostru i gustnd, ca i bunicul su Alexandru II,


din strvechea, blnda i sigura ospitalitate a romnilor50.
Conservatorul C. C. Arion aprecia i el c vizita de la Constana a
umplut inima tuturor romnilor de bucurie, afirmnd c este un semn c
marile mprii pun pre pe amiciia Romniei. De asemenea, remarca
c, dac primului-ministru Ionel Brtianu i s-a acordat cea mai mare
decoraie ruseasc, pe care Maiorescu nu o primise, nu i s-a dat doar n
nume personal, ci n calitate de ef al guvernului romn. n acelai timp, el
considera c prin primirea decoraiei ruse, onorurile tratatului din
Bucureti le-au avut minitrii liberali, n timp ce Arion constata c
onoarea tratatului din Bucureti revine minitrilor i partidului
conservator51.
Ultimul deputat care s-a referit la politica extern n cadrul acestei
dezbateri a fost raportorul Adresei, G. Diamandi, care susinea reformele ce
se preconizeaz, pentru valoarea lor naional. Conform opiniilor sale,
chiar dac nu se fcea politic irident, statul romn, pentru a fi pentru
toi romnii centrul de atracie al neamului, trebuia s aib grij ca
rnimea s stea mai bine. Doar prin realizarea reformelor se vor putea
asigura conservarea rasei i fgduiala integritii noastre etnice i
culturale52.
i proiectul de rspuns al Senatului la Mesajul Tronului aprecia c
declaraia despre ntrirea bunelor raporturi ale Romniei cu toate statele
este o preioas garanie c ne vom putea n pace a ndeplini misiunea ce
ara ne-a ncredinat. Vizita familiei imperiale ruse a produs mulumire
ntregii ri, fiindc a fost o dovad att a afeciunii de care se bucura
familia regal a Romniei, ct i a relaiunilor amicale dintre cele dou
State i a naltei situaiuni dobndite de Regatul romn n Europa, sub
conducerea neleapt a regelui Carol I. Senatul i exprima ncrederea c
guvernul va veghea la meninerea echilibrului stabilit n Peninsula
Balcanic vara trecut cu attea jertfe53.

50

Ibidem, p.150.
Ibidem, p.152.
52
Ibidem, p.158.
53
D.S., edina din 17 iunie 1914, p. 64.
51

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


209

Senatorul conservator-democrat C. G. Dissescu declara, n numele


partidului su, c politica extern a Romniei trebuia s aib drept el, n
acele mprejurri, expansiunea idealului naional. El considera c pe
aceast politic, sintetizat n evenimentele petrecute de aproape doi ani
ncoace, o vom pstra, i vom fi credincioi i nu ne vom da n lturi de la
nici un sacrificiu pentru dezvoltarea puterii noastre militare. n acele
mprejurri, n care chestiunea oriental, care nu i-a primit nc ntreaga
dezlegare, i mutase sediul din Balcani n Austria i pe marginile
Adriaticii se anticipa o politica romneasc mai grea i mai delicat54.
Conservatorul C. I. Argetoianu spunea c guvernul cere, n politica
extern, o poli n alb, dar partidul su era gata s o subscrie, mai ales c
avea deplin ncredere n girantul su, adic n rege. El constata ironia
involuntar a afirmaiei din Adres, c ne vom putea ndeplini n pace
misiunea ce ara ne-a ncredinat-o, pentru c ntre momentul imprimrii
documentului i cel al discutrii lui se petrecuse un eveniment tragic
(asasinatul de la Sarajevo n.a.), care a fcut ca linitea s devie mai
ndoielnic. Ca urmare a acestui eveniment Argetoianu afirma c a simit
n edina Senatului din ziua precedent o suflare mai nalt de
patriotism, toi senatorii prnd a fi dispui s uite ce i desparte, pentru a
se uni cu toii n jurul ideii mai nalte de patriotism i de neam. El
considera c n astfel de momente se simte c ncordarea ntr-o singur
direciune, pe care o produseser liberalii prin proiectul lor de reforme,
este nefericit i ar fi fost preioas nu numai o libertate complet de
aciune, dar o libertate complet de cugetare55.
n edina din 19 iunie 1914 a Senatului, I. C. Grditeanu l
interpela i el pe Ionel Brtianu, care era i ministru de rzboi, n legtur
cu incidentul semnalat a doua zi n Camer de I. T. Ghica, soldat cu
moartea unui soldat romn. Grditeanu arta c din relatarea ziarelor a
aflat c la Rahman Aziclar, pe teritoriul judeului Durostor, au fost atacai
trei soldai romni nenarmai, care supravegheau 30 de lucrtori ce trasau
prin pdure linia noii granie cu Bulgaria. Grnicerii bulgari au ucis un
soldat romn, au rnit grav un altul, n timp ce al treilea a reuit s fug.
Senatorul cerea ca guvernul s obin satisfacie complet de la statul bulgar
54
55

Ibidem, edina din 18 iunie 1914, p. 79.


Ibidem, p. 81.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
210

i ntreba cum e posibil ca soldaii romni s fie expui nenarmai la grania


cu Bulgaria, cnd se tie ce fel de popor este poporul bulgar56.
Ionel Brtianu rspundea c ancheta se va face i c orice guvern ar
fi la crma Statului, el va ti s fac s se respecte datoriile internaionale.
El aprecia c nu e nevoie ca soldaii s fie mereu narmai. Chiar i atunci
cnd nu poart arm, pentru ei puterea o reprezint Statul, n serviciul
cruia soldatul se afl.
Grditeanu replica i el c se declar satisfcut cu prima parte a
rspunsului, dar c nu este suficient ca soldaii s fie n paza teoretic a
Statului romn, cci vieile pierdute nu se mai ntorc. Se insista asupra
faptului c nu trebuia s mai expunem soldai nenarmai la grania cu
Bulgaria, fiindc paza bun pzete primejdia57.
Dup interpelarea lui Graditeanu s-a reluat discutarea proiectului de
rspuns al Senatului la Mesajul Tronului. n numele Partidului
Conservator, Alexandru Marghiloman declara c accept n ntregime
primul paragraf al Adresei, referitor la urrile adresate regelui. Srbtorirea
de ctre toate pturile sociale i de toate nuanele politice a mpratului rus
venit n vizit a artat c o politic sincer de pace nvinge la urma urmelor
toate prejudecile i i conciliaz toate simpatiile. Romnia va putea
astfel s-i continue politica de linite i de meninerea unui echilibru just
n aceast parte a Europei (...) ntr-o atmosfer nconjurtoare de
confien. Conservatorii se bucurau de aceste rezultate, cu att mai mult
cu ct i aminteau de contribuia din trecut a lui Lascr Catargiu la
consolidarea dinastiei pe tronul rii.
Se considera ca fiind nelept ca, dup marile evenimente din 1913,
Romnia s i consacre civa ani exclusiv ntririi armatei i completrii
cilor ferate i oselelor, elemente ce ar fi sporit fora rii, n loc de luptele
sterile de prefacere a unei Constituiuni. Se sublinia c altele au fost
hotrrile partidului liberal. n continuare, Marghiloman a expus opinia
partidului su cu privire la reformele propuse58.
Lui Marghiloman i rspundea chiar primul-ministru, Ionel
Brtianu. El respingea acuzaia c ar fi neglijat armata, argumentnd c
56

Ibidem, edina din 19 iunie 1914, p. 85.


Ibidem.
58
Ibidem, p. 90.
57

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

PARLAMENTUL I POLITICA EXTERN A ROMNIEI


211

bugetul ministerului de rzboi fusese mrit cu 100 de milioane, iar n sesiunea


parlamentar precedent se mai votaser 107 milioane credite pentru nevoile
armatei, sum comparabil cu aceea acordat n timpul campaniei militare din
anul precedent. Dar puterea militar a unui stat nu const doar n partea
material, ci i n osta. n campania din 1913 s-a putut remarca o izbnd
moral, generat de starea sufleteasc a soldailor romni, care izvora din aceea
a rnimii. Reformele erau urmarea fireasc a manifestrii de ieri i ntrirea
fireasc a elementelor, de care sunt indisolubil legate att puterile noastre
osteti, precum i ntreaga dezvoltare a Statului nostru59.
Cu discursul lui Ion I. C. Brtianu luau sfrit discuiile pe probleme de
politic extern din Parlament dinaintea izbucnirii Primului Rzboi Mondial.
Dup adoptarea proiectelor de rspuns la Mesajul Tronului sesiunea
extraordinar a Parlamentului se ncheia, urmnd s fie reluat n toamn,
cnd ar fi trebuit discutate i modalitile de nfptuire a reformelor propuse.
Izbucnirea rzboiului a amnat, dup cum se tie, planurile de reform, pn la
ncetarea luptelor60.
Dezbaterile parlamentare din prima jumtate a anului 1914 sunt
dominate de problema reformelor propuse de liberali. Chiar i problemele de
politic extern sunt uneori analizate prin prisma impactului acestor reforme.
Astfel, mai muli parlamentari conservatori ncearc s combat schimbrile
propuse de liberali, sub pretextul c ele slbesc creditul Romniei i i
ngreuneaz ndeplinirea pretinsului nou rol, de arbitru al Peninsulei Balcanice.
Liberalii nu se las mai prejos i arat c o bun politic extern nu se poate face
dect pe baza unei bune politici interne, iar prin aceste reforme se ntrea
rnimea, care va ti pentru ce va lupta atunci cnd va fi cazul.
Un alt subiect ce revine n discursuri este vizita familiei imperiale ruse de
la Constana. Toi vorbitorii o salut, fiindc vd n ea un semn de pace, de
bun nelegere cu Rusia i de recunoatere a prestigiului ctigat de Regatul
Romniei pe plan european. Unii oratori, precum Nicolae Iorga, vedeau n
vizit un semn al unei noi politici externe, care ine ntru totul cont de
interesele reale ale Romniei i nu mai poart amprenta vasalitatii fa de o
anumit Putere.
59

Ibidem, p. 97-98.
A. Iordache, Reorientarea politic a Romniei i neutralitatea armat: 19141916, Bucureti, 1998, p. 47-48.
60

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Sebastian-Drago BUNGHEZ
212

O alt problem discutat este cea referitoare la incidentele de la


frontiera cu Bulgaria, pentru care parlamentarii cer guvernului s acioneze n
vederea obinerii de satisfacii.
i, n sfrit, ca o premoniie a ceea ce avea s se ntmple, asasinarea
arhiducelui Franz Ferdinand, la Sarajevo, cu puin timp nainte de nchiderea
sesiunii parlamentare din iunie 1914, unii vorbitori consider ca apropiat
ceasul hotrtor de suprem sforare.
Discursurile interesante, cel mai substanial n privina politicii externe
fiind cel al lui Iorga, ofereau astfel un demn final dezbaterilor parlamentare ale
unei epoci, a Romniei Mici sub conducerea lui Carol I, care avusese
splendoarea dar i neajunsurile ei.

ROMANIAS PARLIAMENT AND FOREIGN POLICY IN THE EVE OF THE


FIRST WORLD WAR (FEBRUARY-JUNE 1914)
(Abstract)
The Government leadership by Ionel Brtianu in 1914 changed Romanias
foreign policy. A symbol of this shift was the visit of Tsar Nicholas II in Constanta in June
1914.
The Parliament sessions between February and June 1914 included discussions
regarding the agrarian and electoral reforms.
Conservatives like P. P. Car countered, arguing that it would divide the country,
when it was actually necessary for Romania to strengthen its institutions, and exercise the
preponderant role it had just won in the Balkan Peninsula.
Liberals, like D. uculescu, argued that in order to do their duty, soldiers had to be
ensured that in case of their death, their children would have means to live, underlying the
necessity of reforms. After the Tsars visit in Constanta, Nicolae Iorga said that it was the
sign of abandonment of the foreign policy of "masked vassalage" to date in favor of freedom
of action that "may bring us hundredfold political benefit."
The assassination in Sarajevo echoed in Parliament, the Conservative
C. I. Argetoianu saying that after this even, in the Senate meeting he felt "a breath of
highest patriotism" and all the senators seemed willing to forget what had divided them to
unite them instead all around the higher idea of patriotism and nation.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 213-281

FAMILIA BERINDEI.
PORTRETUL UNOR ARISTOCRAI AI SPIRITULUI.
CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI

Narcis Dorin ION1

Articolul pe care l propunem iubitorilor de istorie i cititorilor


anuarului Cercetri Istorice reprezint doar un mic fragment dintr-o
lucrare mai ampl, o carte de convorbiri cu domnul academician Dan
Berindei, care este n curs de redactare i va aprea n anul 2015 la Editura
Oscar Print din Bucureti.
Narcis Dorin Ion: Domnule academician Dan Berindei, v propun s
ncepem discuia noastr cu nceputurile i originile familiei Berindei.
Acad. Dan Berindei: Originile familiei, ca s spunem aa, certe cu arbore
genealogic, sunt din veacul al XVII-lea, nentrerupt. nainte sunt
supoziii, coincidene de nume, .a.m.d. Este posibil ca, ntr-adevr,
ca numele s fie peceneg sau cuman, e un trib care purta acest nume
i deci exist i situarea geografic. Obria familiei nentrerupte
Berindei a fost n Olt-Romanai, n sudul Olteniei, ntr-o regiune
care a fost dens populat de cumani. Familia mea ns s-a deplasat
la nceputul veacului al XVIII-lea printr-o cstorie a unei fete
Berindei2 cu un boier Merianu din Teleorman. Rezultatul a fost c
1

Muzeul Naional Bran.


Este vorba de Ilinca Berindei (m. dup 1771), cstorit cu Constantin MerianuBucanu. Datele genealogice ale membrilor familiei Berindei sunt preluate din lucrarea
domnului Mihai Dim. Sturdza, Familiile boiereti din Moldova i ara Romneasc.
Enciclopedie istoric, genealogic i biografic, vol. I. Abaza-Bogdan, Bucureti, Editura
Simetria, 2004, p. 443-449, cu arbori genealogici la p. 443-447. Vezi i: Dan Berindei,
2

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


214

ea s-a stabilit acolo, a avut o via fericit, putem s spunem, cu soul


ei, a avut 5 copii, dar toi copiii au murit, el a murit i n consecin
Ilinca Berindei s-a clugrit, lund numele monahal de Irina.
Bogata motenire a Merianilor a mprit-o ntre Mitropolia
Ungrovlahiei i fraii ei, Iane i Radu. Succesiunea a fost a fratelui
Radu, chemat din Oltenia, din care e ramura noastr3. Aa c spre
mijlocul veacului al XVIII-lea locul de batin a devenit
Teleormanul.
N.D.I.: Matei i Ioni Berindei s-au stabilit n Teleorman.
D.B.: n Teleorman, da.
N.D.I.: S precizm succesiunea: Matei Berindei (1759-1831), postelnic i
mare medelnicer, s-a cstorit cu Ecaterina, cu care a avut opt copii,
printre care i Ioni Berindei (1793-11.IV.1839), clucer i serdar, care
este str-strbunicul dumneavoastr. Ioni s-a cstorit cu Ecaterina
Izvoranu.
D.B.: Da. Matei Berindei a fost i el un om cu preocupri intelectuale,
concretizate i ntr-o nsemnare rmas de pe urma sa. i el, ca i fiul
su Ioni tatl lui Dumitru sunt nfiai ntr-o fresc a
ctitorilor vechii biserici din comuna Dobroteti, din Teleorman. i
familia mea a rezistat n Teleorman pn n 1949, cnd tata a fost
ridicat de la moia Dobroteti i dus la Sibiu. Am fost foarte legat de
Teleorman, dei eu ca s fiu sincer m-am considerat toat viaa
oltean, innd seama c acolo era totui tulpina principal. Dar, pe de
alt parte, realitatea era c eram de trei veacuri teleormnean.
N.D.I.: i avei i o ascenden n Brncoveni.
D.B.: i n Brncoveni, cum se avea n vremea aceea. O ascenden destul
de stufoas i n general de nivel destul de bun, cel puin cteva
nrudiri cu Cantacuzinii.
N.D.I.: Cum suntei nrudit cu Brncovenii?

Familia Berindei. Note biografice, n volumul citat mai sus, la p. 448-449; Dan Al.
Berindei, Note genealogice, n Revista Istoric Romn, vol. XV, 1945, fasc. III, p. 376-377.
3
Radu Berindei, fratele Ilinci, care a avut o fiic i trei biei: Matei (1759-1831),
postelnic i mare medelnicer, Nicolae (m. 1797) i Ioan (m. 1806).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


215

D.B.: Cu Brncoveanu nrudirea este aa: prin ultimul Brncoveanu brbat


din ramura familiei, banul Grigore4, care a murit prin anii 30 ai
secolului al XIX-lea. El nu a avut copii, a adoptat o fat a nevestei
sale.
N.D.I.: Zoe Mavrocordat.
D.B.: i i-a dat numele Brncoveanu. La rndul ei, Zoe Mavrocordat5 s-a
cstorit cu Gheorghe Bibescu. Realitatea este ns c i Gheorghe
Bibescu se trgea din Brncoveanu, prin femei.
N.D.I.: Da, pentru c femeile au rmas, n fond, dup dispariia
domnitorului.
D.B.: Femeile au rmas i dup Grigore Brncoveanu. El a avut dou surori,
Elena i Maria, una dintre ele s-a cstorit Bleanu6. La rndul ei, o
fat Bleanu7 s-a cstorit cu Briloiu i Constantin Briloiu8,
juristul, este str-strbunicul meu.
N.D.I.: Dup mam. Din ramura mamei.
D.B.: Din ramura mamei, evident.
N.D.I.: Deci, de la Anton care e cstorit cu Maria Briloiu, de la
strbunicul Anton Berindei.

Grigore Brncoveanu (1770-1832), fiul lui Emanoil Brncoveanu i al Zoei


Sturdza, mare paharnic (1795-1796), logoft de obiceiuri (1799-1800), mare logoft
(1800), mare vornic (1804), mare ban al Craiovei, mare vistier (1822-1827). S-a cstorit
cu Elisabeta Bal (1778-1857) i au adoptat-o pe Zoe Mavrocordat.
5
Zoe Mavrocordat (26.II.1805-23.V.1892), fiica hatmanului Alexandru
Mavrocordat i a Catinci Bal, cstorit n 1824 cu Gheorghe Bibescu, viitorul domnitor
al Munteniei.
6
Maria (m. 1837), fiica lui Emanoil Brncoveanu i a Zoei Sturdza, s-a cstorit cu
marele ban de Craiova Grigore Bleanu (1770-1842). Fiica ei, Zoe Bleanu (1791-1877),
s-a cstorit cu tefan Hagi-Moscu.
7
Este vorba de Ecaterina (13.IV.1819-10.IV.1904), fiica Zoei Bleanu i a lui
tefan Hagi-Moscu (1787-1863), cstorit cu Constantin Briloiu.
8
Constantin (Toto) Briloiu (n. 1809 la Craiova-Bucureti, 19.VI. 1889),
magistrat, cu studii la Sibiu i Geneva, profesor de Drept la Bucureti. Serdar (1840),
clucer (1850), ministru al Afacerilor Strine (1858), ministru de Justiie (1861-1861),
primar al Bucuretiului (1875), deputat i senator. Vezi o biografie detaliat a lui
Constantin Briloiu i istoria legturilor cu Brncovenii la Mihai Sorin Rdulescu, Elita
liberal romneasc (1866-1900), Bucureti, Editura ALL, 1998, p. 47-54.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


216

D.B.: Da, Anton Berindei9 s-a cstorit cu Maria Briloiu10, fiica acestui
Constantin Briloiu, i de aicea e descendena i pot s spun c sunt a
unsprezecea generaie de la Brncoveanu cu nite picturi de snge
brncovenesc.
N.D.I.: Ai fcut i un arbore genealogic al descendenilor familiei
Brncoveanu, foarte bine documentat.
D.B.: Un arbore uria. A fost o munc de Sisif, trebuie s spun, dar m-au
ajutat i colegii din Comisia de Genealogie. Atunci Comisia noastr
era un fel de insul i eram foarte implicai cu toii. Am avut vreo
trei-patru edine ale Comisiei, n care tot se mai completa ceva.
Venea unul i mai aduga o pies la arbore, aa c am fcut aceast
treab, mrturisesc, i ca s mi dau exact seama unde sunt.
N.D.I.: Unde suntei i de unde provenii.
D.B.: Dar cu ocazia aceasta mi-am dat seama ci provin din Brncoveni i
ct de numeroi sunt urmaii sau au fost, mai bine zis. A fost mai ales
o explozie a generaiei a aptea de la Brncoveanu, cnd cred c s-au
eradicat epidemiile i timpurile au fost mai linitite.
9

Anton Berindei (Roiorii de Vede, 6.I.1838-31.X.1899), fiul lui Ioni Berindei


(1793-11.IV.1839) i al Ecaterinei Izvoranu. A fcut studii militare la coala de Artilerie i
Geniu de la Metz-Frana (1858-1860). A urmat ntreaga ierarhie militar: locotenent
(1862), cpitan (1865), maior (1868), locotenent-colonel (1872), colonel (1877), general
de brigad (1885) i general de divizie (1895). A debutat ca tnr ofier n Batalionul de
Geniu (1864-1869), urmnd apoi o carier administrativ n armat la cel mai nalt nivel:
ef de Stat Major de Geniu n Divizia I (1870-1872), director al Direciei a IV-a n
Ministerul de Rzboi (1873-1875), ef de Stat Major de Geniu (1877-1878), ef superior
al Geniului (1879), director general n Ministerul de Rzboi, comandant al Diviziei 1
Craiova i al Diviziei 8 Botoani (1885-1887), inspector general al Geniului (1888-1894),
director general al Direciei Lucrrilor de fortificaii din Ministerul de Rzboi (18921894), comandant al Corpului I Armat (1895-1896), ministru de Rzboi (25 noiembrie
1896-26 martie 1897; 31 martie 1897-30 martie 1899). n calitate de inspector al
Geniului (din 25 martie 1888), Anton Berindei a dirijat lucrrile de construcie a
fortificaiilor Capitalei, n 1899 fiind numit guvernator al Cetii Bucureti. S-a cstorit
la 27.IV.1866 cu Maria Briloiu. Anton i Maria Berindei sunt strbunicii materni ai dlui
acad. Dan Berindei.
10
Maria Briloiu (1846-27.III.1927), fiica magistratului Constantin Briloiu i a
Ecaterinei Hagi-Moscu. S-a cstorit la 27.IV.1866 cu generalul Anton Berindei, cu care a
avut apte copii: Grigore, Ion, Irina, Constantin, Nicolae, Georgeta i Maria.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


217

N.D.I.: i aici ar fi i Bibetii, tirbey-ii sau e cumva nainte aceast


generaie?
D.B.: Toat lumea asta descinde din Maria i Elena, care sunt n perioada
Regulamentului Organic, dar fiecare a avut dou-trei fete, oricum
s-au nmulit foarte mult ajungnd ntr-o generaie la 100 i ceva,
aproape 200. Dup aceea, ns, n veacul XX, scade vertiginos. Astzi,
evident, c mai sunt, dar sunt i pierdui n lume.
N.D.I.: Marea majoritate este n strintate.
D.B.: n orice caz cred c e vorba maximum de zeci, i nu de sute, cum erau
n a doua jumtate a secolului al XIX-lea.
N.D.I.: Oricum, nu fac o reuniune cum fac Cantacuzinii. La civa ani toi
Cantacuzinii din lume se ntrunesc, Brncovenii nu cred c se reunesc.
D.B.: Nu, pentru c nici nu a existat acest sentiment, cum s spun. n
primul rnd, continund mai ales prin femei prin brbai s-a
continuat doar pn la Grigore Brncoveanu, dup aceea prin
adopie, dar e mai pe puncte.
N.D.I.: E relativ.
D.B.: Prin femei se continu, dar totui femeile nu duc numele, duc nite
picturi de snge i atta tot. Aa c aceasta este situaia cu
Brncovenii.
N.D.I.: Revenind la familia Berindei i la moia din Teleorman, ce ctitorii
s-au pstrat din secolul al XVIII-lea, legate direct de familia
dumneavoastr, att prin mam ct i prin tat?
D.B.: Se pstreaz biserica veche din Dobroteti11, care e fcut de Iane i
de Matei, Berindeii din veacul al XVIII-lea, i desigur apoi i de
Ioni, str-strbunicul meu, tatl strbunicilor mei.
11

Biserica din Dobroteti cu hramul Sfinii Voievozi a fost construit n anul


1753 de postelnicul Matei Berindei. Conform pisaniei aceast biseric s-a ridicat din
temelii n anul 1753 de ctre adormitul ntru fericire boier Matei Berindeiu Postelnicu,
care s-a ngropat aici i se afl pictat cu fiii si Ioni i Mihi Berindeiu. A fost reparat
n anii 1840, 1865, 1881, 1897 i pictat n 1913. Cf. Nicolae Stoicescu, Bibliografia
localitilor i monumentelor feudale din Romnia. I - ara Romneasc (Muntenia,
Oltenia i Dobrogea), vol. 1 A-L, Editat de Mitropolia Olteniei, 1970, p. 281; Stan
V. Cristea, Georgeta Done, Monumente de arhitectur din judeul Teleorman, f.e.,
Alexandria, 1998, p. 33.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


218

N.D.I.: Tatl lui Dumitru i Anton Berindei.


D.B.: Da, pentru c eu am o situaie particular. Doi dintre strbunicii mei
au fost frai, Dumitru i Anton Berindei, i din pricina aceasta sunt,
hai s zic, dublu motenitor al ambelor ramuri care s-au format
atunci, inclusiv al locurilor de la Bellu, care reprezint o problem.
N.D.I.: Da, care e situaia acolo?
D.B.: E nc sub control, s zic aa, dar dup ce n-oi mai fi eu, Dumnezeu
cu mila, nu mai tiu.
N.D.I.: Ei, bun, rmn n familie, totui, bnuiesc c cineva va avea grij.
D.B.: n msura n care mai exist familie n ziua de astzi, asta e delicat.
N.D.I.: Fiind Mihnea i Ruxandra n strintate.
D.B.: Mihnea e n strintate, Ruxandra e n strintate, cred c ultima lor
grij va fi mormntul de la Bellu. ns e drept c am pus o condiie
craiovenilor pentru biblioteca pe care am donat-o lor, ca s ia ei grija
celor dou morminte. Aa c sper. Mai ales c sunt totui nite
morminte care conin i nite personaliti ale vremii: cei doi
strbunici ai mei, care au fost unul Dumitru ministru al
Lucrrilor Publice n vremea lui Carol I, cellalt Anton care a
fost ministru de Rzboi doi ani de zile, tot n vremea lui Carol, deci
s zicem personaliti care ar merita ct de ct o ocrotire, dar soarta
cimitirelor noastre...
N.D.I.: i arhitectul Ion D. Berindei, bunicul dumneavoastr, este
nmormntat tot acolo sau ntr-un loc separat?
D.B.: E tot acolo. La un loc sunt Dumitru; fiul lui, Ion; fiii lui, Jean, fratele
mai mare al tatei, i cu tata, Alexandru. i cu asta se ncheie varianta,
ca s spun, prim.
N.D.I.: Iar din partea mamei?
D.B.: Iar din partea mamei este Anton, cu Maria Briloiu, care au pe
morminte dou inimi, c-i spuneau unul altuia coeur cheri i cele
dou inimi se pstreaz i n ziua de astzi. i acolo am ngropat-o pe
soia mea i eu tot acolo m-am localizat, ca s zic aa.
N.D.I.: Mai trziu, lsai.
D.B.: Bine, n orice caz. Deci aceasta este situaia celor dou morminte.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


219

N.D.I.: Revenind, s ncercm prezentarea unor biografii ale strbunicilor i


s ncepem cu arhitectul Dumitru Berindei.
D.B.: Strbunicii mei Dumitru i Anton Berindei au fost
contemporani cu generaia de la 1848. Anton era mai tnr, dar
Dumitru a i apucat Revoluia de la 1848. La 19 ani, Dumitru
Berindei s-a implicat probabil n Revoluia de la 1848, spre deosebire
de unchiul su Mihi12, fratele lui Ioni, care n judeul Arge era
taxat drept reacionar. n iunie 1848 numele lui Dumitru Berindei
apare alturi de al altor oreni din Turnu Mgurele, pe atunci
reedina crmuirii de Teleorman, ntr-o adres de adeziune ctre
Guvernul provizoriu. n orice caz, dup 1848, amndoi fraii
Berindei au ajuns la Paris, trimii la studii, unul pentru arhitectur
Dumitru i cellalt, Anton, la coala de Geniu de la Metz. Anton
s-a dus n vremea lui Cuza, dar Dumitru a fost dinainte, din vremea
emigraiei revoluionare, s spunem aa. A avut, de altfel, o legtur i
cu Blcescu, ajutndu-l mai ales n realizarea unor desene. Am gsit
urmele acestor desene.
N.D.I.: Cnd ai studiat viaa lui Blcescu.
D.B.: Cnd am studiat viaa lui Blcescu.
N.D.I.: Ai gsit, cumva, i o coresponden ntre ei, s-a pstrat vreo scrisoare?
D.B.: Nu, nenorocirea a fost urmtoarea i e bine de tiut, n general.
Bunicul meu, fiul lui Dumitru, Ion, arhitectul cel mai cunoscut, a
murit subit, n 1928. Murind subit, el n momentul acela era
arhitectul constructor pe vremea aceea arhitecii fceau pn i
mobila al Palatului Administrativ de la Iai, actualul Palat al
Culturii.
N.D.I.: A fost i antreprenorul general al lucrrii.
D.B.: Da, pe vremea aceea, arhitectul fcea tot i chiar am rmas uimit
acum c o tnr arhitect i-a dat o tez de doctorat despre bunicul
meu.

12

Mihi Berindei (m. dup 1860), fiul lui Matei i al Ecaterinei Berindei. Pitar,
serdar i paharnic, Mihi Berindei s-a cstorit cu Maria Barozzi (m. 14/26 ianuarie
1870), cu care a avut dou fiice: Alexandrina (cstorit cu generalul Radu Mihail) i
Maria (cstorit cu colonelul Gheorghe Mrculescu).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


220

N.D.I.: Sidonia Teodorescu. Cartea cu titlul Mari arhiteci bucureteni.


Ion D. Berindey a aprut la Editura Vremea i a fost lansat la
Trgul de Carte Gaudeamus, n ziua de 22 noiembrie 2014.
D.B.: Exact, exact. i mi-a artat o grmad de schie de mobil pe care le
fcea el. i mi-am amintit c i cnd eram mic mama mi spunea
aveam un bufet foarte frumos, sculptat n lemn sta mi l-a dat
cadou cnd m-am mritat Papalic. Papalic i spuneam noi, familia,
arhitectului Johnny Berindei. i, deci, fcea i lucrul sta. Dar,
nenorocirea era c se mprumuta, fcea investiiile i dup aceea se
lichida lucrarea i avea profitul, s spunem. El murind subit, lucrul
acesta nu s-a ntmplat. Eram tocmai n preajma marii crize din 1929
i rezultatul a fost c fiii lui, cei trei fii au fost bgai n conversiune,
n-au putut recupera dect foarte puin i etapizat, ca s zic aa. i din
pricina aceasta au fost nevoii ca, ntr-un rstimp foarte scurt, s
lichideze toat averea imobil care se putea, inclusiv casa.
N.D.I.: Casa din Bucureti, nu, unde era?
D.B.: Era prin parcul Bonaparte, cred c nc mai exist. O in minte aa, ca
n vis, c eu aveam pe atunci 4-5 ani. Dar, n orice caz, lucrul acesta a
implicat i distrugerea arhivei.
N.D.I.: Deci au fost nevoii s vnd casa.
D.B.: S vnd casa i casa, evident, c trebuia s o vinzi goal. i, n
consecin, el avea toat arhiva de la tatl lui, de la Dumitru, de aceea
mi pare cel mai ru, toat corespondena s-a dus pe apa Smbetei. Ei,
se ntmpl n via astfel de accidente, n toate vremurile.
N.D.I.: Din pcate. Dar totui s-au mai pstrat cteva documente,
coresponden i chiar i plane desenate de Johnny Berindei, n fondul
Saint-Georges de la Biblioteca Naional, la Muzeul Naional de Art
al Romniei i la Muzeul Municipiului Bucureti, dar foarte puin fa
de ce spunei dumneavoastr.
D.B.: Da. Pentru c ce s-a ntmplat: Saint-Georges13 i-a cerut unchiului
meu, fratele tatei, al treilea arhitect, Jean14, s-i mprumute. I-a
13

Alexandru Saint-Georges (20 aprilie 1886-1954), ofier, cu studii militare la Iai,


Trgovite i n Germania. Pasionat colecionar, Alexandru Saint-Georges a nfiinat n
1908, la Brlad, un muzeu ce-i purta numele i care, din 1915, a funcionat la Trgovite.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


221

mprumutat i mprumutul mprumut s-a fcut, dar din fericire, cci


aa s-au pstrat, altfel se prpdeau de o mie de ori.
N.D.I.: S revenim la arhitectul Dumitru Berindei.
D.B.: El a fcut coala de Arhitectur de la Paris, n 1859, i s-a rentors n
ar. Am gsit urmele a ctorva cldiri fcute de el, dar n general
l-a interesat istoria artei, a i scris n privina aceasta. l atrgea foarte
mult, s spun aa, domeniul umanistic. Chiar un studiu de-al lui a
fost atribuit, mult vreme, lui Blcescu, pn cnd s-a stabilit dup
un sumar fcut de V. A. Urechia15, care i cunotea direct
paternitatea lui. A fost publicat n Junimea Romn, n 1851, la
Paris, unde el era redactor16.
N.D.I.: La fel, capela de la Ghergani-Dmbovia a fost mult vreme
atribuit lui Grigore Cerchez, pn s-a descoperit c, de fapt, a fost
proiectat de Dumitru Berindei, prieten cu Ion Ghica i ministru al
Lucrrilor Publice n guvernul condus de acesta (18 decembrie 187011 martie 1871).
D.B.: Era prieten cu Ion Ghica. n general a fost prieten cu toi paoptitii.
Era o prietenie legat, ca s spun aa, i de preocuprile lor,
numismatic, art.

Distrus n vremea rzboiului (1916), muzeul a fost renfiinat dup 1921 iar n 1932 a fost
donat Fundaiilor Culturale Regale. Din acest moment coleciile muzeului au crescut n
mod spectaculos, pe baza a numeroase donaii. n 1945 Muzeul Saint-Georges a trecut n
subordinea Ministerului Artelor, iar n 1948 Alexandru Saint-Georges a fost pensionat.
Cu acel prilej, Muzeul a fost desfiinat i coleciile dispersate ctre alte instituii, n urma
unei decizii din 14 decembrie 1948 a Ministerului Artelor.
14
Ion (Jean) I. Berindei (Paris, 17.V.1897-Bucureti, 21.X.1981), arhitect, fiul lui
Ion D. Berindei i al Elizei Znescu. Cstorit cu Marie Louise Mouiller (5.V.18986.VIII.1959), cu care a avut doi copii: Ioana i Mircea.
15
Vasile Alexandrescu Urechia (15 februarie 1834-22 noiembrie 1901), istoric,
scriitor, om politic romn, membru fondator al Academiei Romne, profesor la
Universitile din Iai i Bucureti. A editat numeroase culegeri de documente i hrisoave
interne i externe, a scris o Istorie a romnilor (14 vol.; 1891-1892) i o Istorie a coalelor
(4 vol.; 1892-1901). A fost deputat i senator de Covurlui i de Galai.
16
Este vorba de articolul intitulat Trecutul i prezentul, publicat de Dumitru
Berindei n revista Junimea Romn, an I, 1851, p. 3-5.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


222

N.D.I.: nseamn c i cu Mihai Suu era prieten, care era n acelai club de
numismai.
D.B.: Eh, Mihai Suu17 era mult mai tnr. Pe Mihai Suu l-am apucat eu.
N.D.I.: Da, pentru c a murit n 1933.
D.B.: in minte c la Costineti care, pe vremea aceea, se chema Mangea
Punar se descoperea tot timpul cte ceva. i a venit Mihai Suu i
doar a pipit statueta i a identificat-o numaidect. Eu am rmas
foarte impresionat pn astzi, trebuie s spun, de aceast capacitate
extraordinar a unui om care era orb i care numai din pipial a zis:
e un cavaler trac.
N.D.I.: i avea spre 90 de ani atunci.
D.B.: Eu cred c avea peste, a trit foarte mult. Mi-l amintesc pe Mihai
Suu, un mo, dar mi amintesc mai ales scena aceast n care, cu
siguran, identifica o lucrare dup o simpl pipial. Poate c l-a
cunoscut i Dumitru Berindei. n orice caz, Dumitru Berindei a avut
toat viaa aceast preocupare privind lucrrile publice a fost i
ministru i istoria artei. Era prieten cu scriitorul Alexandru
Odobescu exist n corespondena lui Odobescu scrisori schimbate
ntre ei i a fost unul dintre secundanii lui la Revista Romn18,
n vremea lui Cuza, care a fost o revist foarte bun, de nivel
european.
N.D.I.: Strbunicul dumneavoastr, Dumitru Berindei, s-a preocupat mai
mult de latura istoric, artistic i documentar a arhitecturii.
D.B.: Exact, da.
N.D.I.: Trebuie s precizm c dup ce a studiat la Colegiul Naional
Sfntul Sava din Bucureti Dumitru Berindei (1832-28 mai
17

Mihail C. Suu (15 februarie 1841-9 iulie 1933), istoric i numismat, membru al
Academiei Romne, guvernator al Bncii Naionale a Romniei (18 noiembrie 1899-31
decembrie 1904).
18
Este vorba de Revista romn pentru tiine, litere i arte, aprut n perioada
aprilie 1861-noiembrie 1863, n care Dumitru Berindei a publicat articole de istoria i
teoria arhitecturii, dar i primul studiu tiinific despre istoria Bucuretilor. La
nceputurile carierei sale tiinifice, n 1946, domnul Dan Berindei a publicat un articol
despre aceast revist: Dan Al. Berindei, Din viaa Revistei Romne pentru tiine, litere i
arte, n Revista Istoric Romn, an XV, nr. 2, 1946, p. 185-186.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


223

1884) a fost primul romn care a absolvit cursurile seciei de


arhitectur la coala de Arte Frumoase din Paris (1853-1859), unde
s-a distins ca student al celebrului arhitect i profesor Henri Labrouste.
Revenit n ar, Dumitru Berindei s-a dedicat problemelor urbanistice
i restaurrii. A fcut parte din mai multe comitete ministeriale pentru
lucrri edilitare i de restaurare, dar i din Comisia Arheologic sau
Comisia pentru organizarea Muzeului Naional.
n paralel, Dumitru Berindei a desfurat i o bogat activitate
publicistic, fiind implicat n apariia mai multor ziare i reviste. A fost
mpreun cu George Cretzianu, Alexandru Odobescu, Dimitrie
Florescu i Alexandru Sihleanu redactor la revista Junimea
Romn (aprut la Paris, n lunile mai-iunie 1851). Tot la Paris,
Dumitru Berindei a contribuit la apariia unuia dintre primele ziare
ale romnilor din strintate, numit Opiniunea i aprut ntre
18 martie i 2 mai 1857. Revenit n ar i pasionat de jurnalism,
Dumitru Berindei a fost redactor la ziarul Dmbovia (aprut la
Bucureti, cu intermitene, ntre 11 octombrie 1858 i martie 1865),
secretar de redacie la Revista romn pentru tiine, litere i arte
(tiprit n perioada aprilie 1861 - noiembrie 1863) i redactor la
Revista Dunrii (publicat la Bucureti, ntre 19 decembrie 1865 i
1 ianuarie 1866). n anul 1862, Dumitru Berindei a fost unul dintre
membrii fondatori ai Societii Romne de tiine. Activitile
economico-financiare l-au preocupat pe Dumitru Berindei, acesta fiind
unul dintre fondatorii Creditului Funciar Rural.
n plan publicistic, Dumitru Berindei a colaborat cu articole i
studii la urmtoarele reviste i ziare: Junimea Romn, Revista
romn pentru tiine, litere i arte, Revista Dunrii, Opiniunea
constituional, Romnul, Dmbovia, Independena, Analele
Arhitecturii. Ca arhitect i specialist n istoria artei, Dumitru Berindei
a scris, ntre altele, primul studiu despre Bucureti, intitulat Bucureti,
studiu istoric (aprut n Revista romn pentru tiine, litere i

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


224

arte, an I, 1861, p. 317-360, 611-638)19, dar i Studii artistice


asupra Romei antice (publicat n Revista romn pentru tiine,
litere i arte, an I, 1861, p. 61-86, + 2 pl.), Biserica episcopal de la
Mnstirea Curtea de Arge. Introducere. Repede ochire asupra
artei bizantine (Revista romn pentru tiine, litere i arte, an II,
1862, p. 822-845, + 2 pl.), Despre arte i despre cultura lor n
ara Romneasc (aprut tot n Revista romn pentru tiine,
litere i arte, an II, 1862, p. 462-488). Dumitru Berindei a fost
preocupat i de politic, fiind ales deputat de Teleorman (1866, 1876,
1883), de Arge (1969) i de Ialomia (1871).
D.B.: Este o biografie detaliat a bunicului meu, care nfieaz foarte bine
complexa lui personalitate.
N.D.I.: Spre deosebire de Dumitru Berindei, fiul lui arhitectul Ion
D. Berindei s-a axat foarte mult pe proiectarea unor case i cldiri
publice.
D.B.: El a fost constructor i, din fericire, foarte multe lucruri au rmas.
N.D.I.: Da, foarte multe case i vile proiectate de Ion D. Berindei s-au pstrat,
mai ales n Bucureti, i n marea lor majoritate, datorit valorii
arhitecturale i frumuseii plastice a decoraiilor interioare au statut
de monument istoric. Le voi enumera aici, n ordine cronologic:
- casa generalului Eraclie Arion din bulevardul Lascr
Catargiu (fost Colea) nr. 15 (1897-1898);
- palatul omului politic George Grigore CantacuzinoNababul, din Calea Victoriei nr. 141 (1898-1903);
- vila lui Vasile Gnescu din oseaua Kisseleff nr. 9 (19011902);
- casa industriaului George Assan din Piaa Lahovary nr. 9
(1904-1905);
- casa George Solacolu de pe strada Visarion nr. 8 (1905),
astzi aproape demolat;
19

Studiul lui Dumitru Berindei dedicat Bucuretiului a fost retiprit n volumul


Primii istoriografi ai Bucuretilor. I. Genilie, A. Pelimon, D. Berindei, I. P. Licherdopol,
Bucureti, Fundaia Cultural Gheorghe Marin Speteanu, 2008, p. 321-402.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


225

- Casa inginerului Daniel Patrulius din strada Dionisie Lupu


nr. 43 col cu strada pictor Arthur Verona (1905);
- muzeul i casa colecionarului Ion Kalinderu din strada dr.
Vasile Sion (fost Renaterii) nr. 2-4 (1906-1908);
- casa diplomatului Alexandru G. Florescu din strada Henri
Coand (1902-1906);
- casa lui Dumitru T. Apostol din strada Christian Tell (fost
Luminei) nr. 10 (1907);
- casa amiralului Vasile Urseanu din bulevardul Lascr
Catargiu nr. 21 (1908-1909);
- casa colonelului Tnsescu din strada Dumbrava Roie
nr. 11 (1910-1911);
- casa Ecaterinei Emanoil, apoi a lui Ion Procopiu din strada
Dumbrava Roie nr. 5 (1911-1912);
- vila lui Emil i a Adinei E. Costinescu din strada Polon
nr. 4 (1910-1915);
- vila Mariei Ioanidi din bulevardul Dacia nr. 79 (1911);
- vila Iatan Poenaru-Clementina Frunzeanu din strada
Polon nr. 2 (1913);
- vila Hugo Stadaeker din strada Dumbrava Roie nr. 4
(1913-1915);
- casa avocatului i colecionarului Toma Stelian din oseaua
Kisseleff (1914-1915);
- casa Luciei Gussi, ulterior a lui Grigore Filipescu din strada
Snagov nr. 40 (1911-1915);
- casa actriei Marioara Voiculescu din strada Spiru Haret
nr. 14 (1912-1914);
- casa doctorului Ioan E. Costinescu din strada Tomas
Masaryk (fost Slciilor) nr. 31 (1909-1913);
- casa antreprenorului Leopold Gsur, vndut n 1912
diplomatului Nicolae Titulescu din oseaua Kisseleff nr. 47 (19111912).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


226

- casa lui Emanuel Kretzulescu din bulevardul Dacia nr. 15


col cu strada Henri Coand (1911-1914);
- casa lui Sever I. Pleniceanu din strada Jean Louis Calderon
(fost G. C. Cantacuzino) nr. 46 (1912);
- casa colonelului Alexandru Zamfirescu din strada Ion
Sltineanu (fost Nisiparilor), nr. 22 (1912);
- casa lui Gheorghe Stoicescu din strada Jean Louis Calderon
(fost G. C. Cantacuzino) nr. 82, col cu strada Dumbrava Roie
(1914);
- imobilul familiei Maria i Ion Sterian din Piaa Pake
Protopopescu nr. 9 (fost bulevardul Carol nr. 94) - (1914);
- vila familiei Ana i cpitan Alexandru Trtescu din strada
Dumbrava Roie nr. 9 (1916);
- casa lui Ion Cmrescu din bulevardul Lascr Catargiu
col cu strada Gina Patrichi (fost Orlando) - (1920);
- casa Ana Berindey (mama arhitectului) din strada Roma
nr. 14 (1923);
- casa actriei Maria Filotti din strada Vasile Prvan nr. 12,
proiect realizat mpreun cu fiul su Ion I. Berindey (1925);
- vila Ilie Sbreanu-Leonida din bulevardul Dacia nr. 81-83
(1921-1926);
- vila avocatului Blnescu din bulevardul Dacia nr. 75
(1927).
Alturi de aceste case de locuit, arhitectul Ion D. Berindei a mai
construit i o serie de edificii publice, dup cum urmeaz: Leagnul de
copii Sfnta Ecaterina din bulevardul Mareal Averescu nr. 17
(1902); azilul Regina Elisabeta din Aleea Cldruani nr. 9 (fost
oseaua Filantropiei nr. 39), edificat ntre 1902 i 1915 i care, din
1952, adpostete sediul Institutului Naional de Gerontologie i
Geriatrie Ana Aslan; Palatul Sindicatului Ziaritilor (actualmente
Teatrul Foarte Mic) din bulevardul Carol I, nr. 21 (1912-1921);
imobilul de raport al familiei Margot i Aurel Orscu din strada

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


227

Francez nr. 9, care a fost construit n 1915 i a adpostit pn n 2008


Studioul de Teatru Casandra.
Arhitectul Ion D. Berindei a proiectat i decorat o serie de
monumente de arhitectur religioas (mobilierul n stil popular al
bisericii din comuna Miroi, judeul Teleorman) sau funerar: cavoul
familiei Poroineanu din cimitirul Bellu din Bucureti (1904-1908);
capela lui Nicolae Kretzulescu din comuna Leordeni (Arge - 19041905); cavoul colonelului P. Macca de la Mnstirea Pasrea (1906);
cavoul omului politic Toma Stelian din cimitirul Bellu (1923-1924; n
colaborare cu sculptorul italian Raffaello Romanelli).
ntre lucrrile realizate de arhitectul Ion D. Berindei care au fost
demolate se numr, din pcate, urmtoarele cldiri: Hipodromul din
Bneasa (1905); casa lui Grigore P. Olnescu din Bucureti, din
bulevardul Lascr Catargiu nr. 51 col cu Calea Victoriei (construit
n 1900, demolat n 1989); conacul lui Paul Grecianu din CioceniPrahova; pavilionul casei Staadecker de la Expoziia Jubiliar
General Romn din 1906.
Din fericire, i n provincie s-au pstrat unele edificii publice
proiectate de Ion D. Berindei, ntre care se distinge monumentalul
Palat Administrativ de la Iai (1907-1926), azi sediu al Complexului
Muzeal Naional Moldova20. ntre edificiile de arhitectur
rezidenial rural proiectate de Ion D. Berindei uimete i astzi prin
frumuseea sa, chiar dac este ruinat, palatul construit ntre 19111913, pe moia de la Floreti-Prahova, la comanda lui George Grigore
Cantacuzino. n Constana arhitectul Ion D. Berindei a proiectat n
mod cert palatul Manisalian (1904-1905) i, probabil, casa Ermizian
(cunoscut sub numele de Casa cu Lei), n 190521. n Craiova se mai
pstreaz i astzi casele lui Nicolae P. Romanescu (strada Unirii
20

Vezi Adriana Ioniuc, 80 de ani de la Inaugurarea Palatului de Justiie i


Administrativ din Iai. 11 octombrie 1925, Iai, Editura Fundaiei Axis, 2005.
21
Vezi Doina Puleanu, Constana. 1878-1928. Spectacolul modernitii trzii,
Bucureti, Editura Arcade, 2006, vol. I, p. 316-318, vol. II, p. 307-310.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


228

nr. 57, construit ntre 1903-1907) i a lui Alexandru C. Poenaru din


strada Eugeniu Carada nr. 10 (ridicat ntre 1907-1913), dar i
sediul Muzeului Aman (din strada Koglniceanu nr. 9), construit n
1904, dup planurile lui Ion D. Berindei. Arhitectul Ion D. Berindei a
realizat i un proiect pentru casa lui D. G. Popescu din Craiova (pe
strada Mihai-Vod). Exist i un conac al bancherului Nae Popp22, n
satul Padea (comuna Drnic), lng Craiova, care a fost restaurat
recent n stilul proiectat de Ion D. Berindei23.
D.B.: Trebuie s l vd i eu. i casa Romanescu24 din Craiova, azi Casa
Universitarilor, tot de bunicul e fcut. Revenind la strbunicul meu
22

Conacul bancherului Nae N. Popp de la Padea-Dolj a fost construit dup


planurile arhitectului Ion D. Berindei n anul 1907, pentru soia sa Relli. Restaurat cu
grij n 2013, astzi este transformat n pensiune turistic.
23
Pentru redactarea listei lucrrilor arhitectului Ion D. Berindei am folosit
urmtoarele surse bibliografice: Theodor Cornel, Figuri contimporane din Romnia.
Dicionar biografic. Partea nti, Bucureti, 1909, p. 264-272; revista Arhitectura, anul
VIII, nr. 1, ianuarie-martie 1941, redactor Victor Smigelschi, p. 68-71; Paul Constantin,
Dicionar universal al arhitecilor, Bucureti, Editura tiinific i Enciclopedic, 1986,
p. 40-41; Stan V. Cristea, Judeul Teleorman. Dicionar biobibliografic. Cultur. Art.
tiin, Alexandria, Editura Teleormanul Liber, 1996, p. 109-110; Narcis Dorin Ion,
Bucureti. n cutarea Micului Paris, cuvnt nainte de acad. Constantin BlceanuStolnici, Bucureti, Editura Tritonic, 2003, p. 55-74; Narcis Dorin Ion, Elitele i
arhitectura rezidenial n rile Romne (sec. XIX-XX), cuvnt nainte de prof. univ.
dr. Ioan Opri, Bucureti, Editura Oscar Print, 2011, p. 326-345; Elena Olariu,
I. D. Berindei. 1871-1928. Proiecte de arhitectur: palatele urbane, Catalog de expoziie,
Muzeul Naional de Art al Romniei, Cabinetul de Desene i Gravuri, Bucureti, 2012;
Sidonia Teodorescu, Arhitectul Ion D. Berindey (1871-1928), n revista NOEMA, editat
de Academia Romn, vol. XI, 2012, p. 399-412; Sidonia Teodorescu, Cldiri proiectate de
Ion D. Berindey n surse inedite, n volumul Monumentul XIV. Lucrrile Simpozionului
Naional Monumentul Tradiie i viitor, ediia a XIV-a, Iai, 2012, volum coordonat
de Mircea Ciubotaru, Aurica Ichim i Lucian-Valeriu Lefter, Iai, Editura Doxologia,
2013, p. 389-407; Sidonia Teodorescu, Mari arhiteci bucureteni. Ion D. Berindey,
Bucureti, Editura Vremea, 2014.
24
Nicolae P. Romanescu (1854-1931), om politic liberal, primar al oraului
Craiova (1898, 1901-1916 i 1929), deputat de Dolj (1884-1921) i senator de drept (din
1922). Dup coala primar de la Craiova, a urmat cursurile Liceului Louis le Grand de la
Paris, fcnd apoi studii de sociologie, literatur i drept la Paris, Liege i Aix-en-Provence.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


229

Dumitru Berindei, el a fost cstorit cu Ana Sltineanu25, aa numita


bonne-maman, care era o femeie aspr, s zic aa.
N.D.I.: Ai cunoscut-o, nu? Cum era?
D.B.: Am cunoscut-o. Nu era o strbunic, ca s zic aa, drgstoas, nu, o
in minte aa, mai mult ca o statuie, dect ca o strbunic.
N.D.I.: V-o amintii la casa din Bucureti sau la conacul din Dobroteti?
D.B.: Mi-o amintesc aici, n Bucureti. i culmea este c ea s-a sinucis, la
peste 80 de ani, pentru c a srcit. Srcia ei nsemna o moie n
Ialomia, la Alexeni, i casa n care locuia, n parcul Bonaparte26. Nu
avea nici un fel de problem. Partea asta de bogie i venea de la
Sltineni. Sltinenii sunt nite mari boieri de la sfritul veacului al
XVIII-lea, dar care au pornit la nceputul veacului ca negustori.
N.D.I.: Ca i Bibetii, ca i tirbeii.
D.B.: Da, i interesau operaiunile comerciale. Strbunica a avut i o via
relativ trist, pentru c l-a pierdut pe Dumitru Berindei foarte
devreme.
N.D.I.: Strbunicul a murit n 1884, deci la 35 de ani strbunica a rmas
vduv.
D.B.: Exact. i, n consecin, i-a dus viaa singur. Nu s-a remritat. Era
mbrcat n negru, asta in minte, dar era o persoan rece, nu avea
nici o manifestare de cldur fa de strnepoi i eram destul de
numeroi, vreo 5-6, cel puin niciodat nu in minte aa ceva de la
ea. n schimb, n fiecare an, fcea o cltorie la Viena, era o cltorie
care se sfrea prin achiziionarea unor servicii de mas. Dup ce a
n anul 1894 s-a cstorit cu Lucia-Elena Flcoianu, cu care a avut cinci copii: Ion, Marcel,
Nicolae, Alexandru-Mircea i Radu. Parcul central din Craiova i poart numele.
25
Ana Sltineanu (1849-24.V.1931), fiica paharnicului Barbu Sltineanu (18061867) i a Mariei Lehliu-Drugnescu (1809-1864). S-a cstorit la 24.IV.1869 cu Dumitru
Berindei, cu care a avut trei copii: Ion, Ana i Maria.
26
Casa se afl pe strada Roma nr. 14 i a fost construit n anul 1923 dup proiectul
arhitectului Ion D. Berindei. Ana D. Berindei mai avea n posesie i moia de la
Dobroteti, judeul Teleorman, care n 1900 se ntindea pe o suprafa de 1800 ha.
[Cf. Marele Dicionar Geografic al Romniei. Alctuit i prelucrat dup dicionarele pariale
pe judee, de George Ioan Lahovary, General C. I. Brtianu i Grigore G. Tocilescu,
vol. III, Fasc. I, Cucuruzul-Dorohoiul, Bucureti, Stab. Grafic I.V. Socec, 1900, p. 156.].

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


230

murit, sinucigndu-se din cauza srciei, s-au gsit n podul casei


pachete ntregi cu farfurii, vesel. Erau vreo 6 strnepoi la
succesiune, care i-au mprit aceste servicii. i eu mai am nite
pahare de ampanie de la ea, cu monograma A B, Ana Berindei. Aa
c a avut o via foarte plin, dar foarte plin n modul sta, pe
undeva meschin, era interesat numai de partea material.
N.D.I.: i cu toi nepoii i strnepoii s-a purtat egal n aceast austeritate
sentimental.
D.B.: Da, cu toat lumea. Am impresia c era i foarte autoritar cu copiii,
n special cu Johnny, arhitectul, care era singurul biat. Fetele27 au
avut o via mai agitat. i biatul a avut-o, din punctul acesta de
vedere28, dar l in minte cnd eram copil c parc i lui i era
team de ea. Vorba aceea, i el era n preajma sfritului, dar ea era o
femeie autoritar, aa am impresia mea de copil. Poate m nel, poate
o acuz pe nedrept, dar asta era impresia, o femeie care era foarte
stpn pe ale ei i care se ntemeia pe bogie. Trebuie s spun c ali
membri ai familiei nu au avut aceast caracteristic, dar la ea exista
aceast dorin de a-i umple podul cu servicii, pahare i vesele.
N.D.I.: Poate i datorit faptului c a rmas vduv aa tnr, la 35 de ani,
i a rmas cumva stlpul familiei, ea a rmas efa familiei.
D.B.: Da, e posibil.
N.D.I.: i a trebuit s fie bun administrator de moii, ca s ntrein i copiii
la coli.
D.B.: Da, aa e. Dar, n orice caz, aa o in eu minte pe bonne-maman,
aveam 8 ani cnd s-a prpdit, dar mrturisesc c nu o in minte cu
mult simpatie, nu e o amintire aa drag a copilriei mele.
N.D.I.: Cum s-ar fi ateptat un strnepot.
D.B.: n schimb, amintirile mele sunt foarte pozitive fa de cele dou
bunici, pentru c fiecare dintre bunici ntr-adevr au fost nite
27

Ana Berindei (m. 1.IV.1965; cstorit cu Theodor Florescu i, apoi, cu Leon


Samueli) i Maria Berindei (m. 10.X.1920; cstorit n 1889 cu Nicolae O. Suu).
28
Arhitectul Ion D. Berindei a fost cstorit de trei ori: cu Eliza Znescu (18761943), cu Ecaterina Laptev (din 15.XI.1902 pn la decesul acesteia, n 27.II.1915) i cu
Roxana Mavrocordat.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


231

intelectuale, ca s spun aa, n veacul al XIX-lea, n care femeile nu


prea fceau studii sau le fceau aa, foarte feminine.
N.D.I.: Da, mai mult acas, cu guvernantele, sau la pension.
D.B.: n fond, Eliza Znescu, prima soie a arhitectului Ion Berindei, i-a
dat bacalaureatul ceea ce pentru o femeie era un lucru deosebit i
toat viaa a citit numai lectur serioas, citea i cte un roman, dar
citea i cri serioase.
N.D.I.: Istorie, tiin, filosofie, ce citea?
D.B.: Da, n general. Iar cealalt bunic, Ioana29, care era fata lui Emil
Costinescu, a fost un caz special. i pentru mine a fost un caz special,
pentru c Emil Costinescu30 fusese un autodidact. El era fiul lui
Alexandru Costinescu31, care a fost un arhitect destul de bun n

29

Ioana Em. Costinescu (1876-18.III.1959), fiica lui Emil Costinescu, cstorit n


1894 cu generalul Grigore A. Berindei (1867-1952), cu care a avut patru copii: IoanaMaria (Aga), Vlad, Grigore (Bebe) i Adina-Florica (Dina), mama domnului Dan
Berindei.
30
Emil Costinescu (28 februarie/12 martie 1844-11 iunie 1921), om politic
liberal. Ministru de Finane n mai multe rnduri (18 iulie 1902-14 decembrie 1904;
12 martie 1907-15 decembrie 1910; 4 ianuarie 1914-11 decembrie 1916). Cstorit prima
dat cu Johanna Burghardt (1849-1921), cu care a avut urmtorii copii: Ion (28 noiembrie
1872-21 noiembrie 1951), doctor i om politic; Radu (8 martie 1878-3 decembrie 1925),
cstorit cu Margareta Maican; Florica (1875-1969), cstorit cu inginerul agronom Ion
A. Berindei (1868-19 decembrie 1925); Ioana (1876-18 martie 1959), cstorit cu
generalul Grigore A. Berindei (1867-1952); Elena (m. 1936), cstorit succesiv cu trei
germani (Knecke, von Glser i Hans Dressler). Din a doua cstorie, cu Adina Ttranu
(1856-1936), Emil Costinescu a avut urmtorii copii: Nicolae (6 decembrie 1887-8 martie
1976), cstorit cu Maria tirbey; Emil (29 martie 1890-21 sau 29 aprilie 1981), cstorit
cu Elena Filitti i Marie-Louise Blanc; Alexandrina (Adina; 18 februarie 1886-1975),
cstorit cu Constantin I. C. (Dinu) Brtianu (1866-1950); Liliana (1897-1933),
cstorit cu diplomatul Ion Aurel Vasiliu (m. 1968). Vezi Mihai Sorin Rdulescu, Elita
liberal romneasc (1866-1900), Bucureti, Editura All, 1998, p. 110-111.
31
Alexandru Costinescu (1812-1872), profesor de mecanic popular i
geometrie descriptiv la Academia Mihilean din Iai. S-a afirmat ca arhitect, proiectnd
arcul Academiei Mihilene din Iai. La 22 noiembrie 1838 s-a cstorit cu Heloise
Hchner, de origine austriac, cu care a avut patru copii, dintre care au ajuns la vrsta
maturitii cei doi fii: Emil i Eugen (1848-1928).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


232

perioada Regulamentului Organic, trimis de Mihai Sturdza32 la studii


la Viena. El a fcut diverse lucrri la Iai i n perioada Unirii o
prezictoare i-a prezis c va fi caimacam. Era momentul n care
fuseser caimacami Bal33, Vogoride34.
N.D.I.: Toat lumea vroia s fie caimacam.
D.B.: Toat lumea vroia s fie caimacam. i, n consecin, el i-a ntrerupt
activitatea profesional.
N.D.I.: A crezut n acea prezicere?
D.B.: A crezut, da. i a tot ateptat s fie caimacam. A ateptat degeaba.
Dar, pe de alt parte, cred c era puin cam ciudat. A hotrt c el
nemaiprofesnd meseria i avnd timp liber i va nva singur pe
cei doi biei35 i i-a retras de la coal. De aceea, Emil Costinescu a
avut o formaie de autodidact, cu tatl lui.
N.D.I.: Dar aveau i profesori n cas sau doar prin tatl lui a primit
educaia aceasta.
D.B.: Am impresia c i-a fcut educaia mai ales prin tatl lui. n orice caz,
n-a avut coal, cineva care a fost ministru de Finane excelent, timp
de foarte muli ani, pn dup Primul Rzboi Mondial, care nu avea
nici liceu i nici coal superioar. Dar, pe de alt parte, de tnr,
Emil Costinescu a intrat n ziaristic cu C. A. Rosetti36 i a fcut o
carier foarte frumoas pe toate planurile, i n politic, n Partidul
32

Mihail Gr. Sturdza (14/26 aprilie 1794-8 mai 1884), fiul lui Grigore Sturdza
(1758-13 martie 1833), cstorit cu Maria Callimachi. Domnitor regulamentar al
Moldovei (aprilie 1834-iunie 1849).
33
Teodor Bal (1805-1857), caimacam antiunionist al Moldovei (iulie 1856martie 1857).
34
Nicolae Vogoride (1821-12 aprilie 1862), caimacam al Moldovei (7 martie
1857-28 octombrie 1858), apoi general n armata otoman (1860). S-a cstorit, la 2 iunie
1846, la igneti, cu Ecaterina (Cocua) Conachi (17 august 1828-25 februarie 1870),
fiica logoftului Costache Conachi i a Smarandei Donici-Negri. Au avut mpreun patru
copii: Emanuel, Constantin, Maria i Lucia.
35
Al doilea fiu al lui Alexandru Costinescu era Eugen (1848-1928), cstorit cu
Josefina Burghardt.
36
Constantin Alexandru Rosetti (2 iunie 1816-8 aprilie 1885) cunoscut sub
numele de C. A. Rosetti fiu al sptarului Alexandru Rosetti i al Elenei Cretzeanu, om
politic i publicist romn, unul din conductorii Revoluiei de la 1848 din ara
Romneasc i ai luptei pentru Unirea Principatelor Romne.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


233

Naional Liberal, a fost ministru de Finane, i a dezvoltat industria


de la Sinaia, a avut un succes deosebit, dar fr studii, ca un
autodidact.
n schimb, el i-a dat toi copiii, biei i fete37, la studii
serioase. Pe bunic-mea, ceea ce era rar pe vremea aceea, a trimis-o
doi ani la Mnchen i dup aceea, ali doi, la Londra.
N.D.I.: i acolo ce fel de studii a urmat bunica?
D.B.: Umaniste, ca s zic aa. n orice caz, din punct de vedere al limbilor,
pentru bunica mea cele trei limbi erau ca limba romn: adic
franceza, pe care o vorbea toat lumea, germana i engleza, i romna.
i bunic-mea Ioana a fost toat viaa cititoare numai de cri
serioase, filosofie a fost chiar n legturi cu Titu Maiorescu
istorie, lucruri din acestea, nu romane de dragoste. i, mrturisesc, c
ea n bun msur a fost artizanul personalitii mele de copil i
de tnr.
N.D.I.: S insistm atunci asupra acestei bunici Ioana Costinescu!
D.B.: A avut un rol foarte mare n privina mea i ea cred c m-a mpins
ctre istorie, mai ales c copiii ei direci nu au avut astfel de
preocupri: unul a fcut inginerie, cellalt a fost economist i
finanist i fetele, ca fetele pe vremea aceea.
N.D.I.: Deci inginerul a fost Vlad38 i Grigore-Bebe39 a fost finanist.
D.B.: La Banca Naional, n Consiliul Bancar, dar n orice caz nu aveau
nici unul, nici altul preocupri umaniste.
N.D.I.: Dar, nu cumva, mama dumneavoastr a motenit de la bunica
talentul literar?
D.B.: Da, talentul da, dar nici mama nu a avut o formaie peste
bacalaureat40.

37

Din cele dou cstorii, Emil Costinescu a avut nou copii (cinci fete i patru

biei).
38

Vlad Berindei (1897-1968), fiul Ioanei Costinescu i al generalului Grigore


Berindei; a fost inginer i s-a cstorit cu Cornelia Mateescu, cu care are un fiu: erban
(n. 1944).
39
Grigore (Bebe) Berindei (16.IX.1899-?), cstorit la 4.XII.1927 cu Irina Manoli.
Fr urmai.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


234

N.D.I.: Bunica nu a mai insistat ca i copiii s fac studii superioare


neaprat?
D.B.: Sau n-a avut succes, am impresia, adic chiar copiii nu mai erau cum
sperase ea. i i-a pus speranele n mine i a investit n mine.
N.D.I.: Cum v-a educat? Ai crescut cu bunica, ai pstrat legtura mereu?
D.B.: Da, tot timpul. Pentru c la mine s-a ntmplat i un accident, ca s
zic aa. Cnd aveam vreo 9 ani, prinii mei s-au desprit i eu am
rmas cu tata, care era un om foarte cumsecade, foarte drgu. i sunt
profund recunosctor, dar avea un defect major din punct de vedere
al unui copil: n timpul Primului Rzboi Mondial venise pe front,
fusese ngropat de o bomb, dezgropat de alta, n-a avut aparent
nimic, dar a nceput un proces de surzire care n ultima parte a
vieii era total, nu mai puteai coresponda cu el dect prin scris. Ei,
datorit acestui lucru, eu am trit ntr-o lume a tcerii.
N.D.I.: Deci chiar din copilrie semnele surzeniei erau clare la tata?
D.B.: Da, nainta foarte repede, mai ales n ultimul deceniu ct am fost cu
el.
N.D.I.: De ce nu i-a pus un aparat auditiv, nu erau pe vremea aceea?
D.B.: Nu, erau, dar el avea i o ncpnare, nu vroia s recunoasc, nu
putea accepta situaia, cu el n-a fost chip. n orice caz, lucrul acesta a
fost bun dac pot spune aa pe de o parte, pentru c m-a
ndreptat i mai mult ctre lectur i bunica mea a fost cea care a
dirijat acest proces. Mi-a dat s citesc Cei trei muschetari, mi-a dat
Dup douzeci de ani i dup ce am terminat i am cerut Vicontele de
Bragelonne care nu era tradus, pe vremea aceea, n limba romn
mi l-a dat pe franuzete i eu eram ca vielul la poarta nou. Mi-a dat
i un dicionar i mi-a spus: Citete!. M-a chinuit i am nvat
limba francez cu Alexandre Dumas, trebuie s recunosc.
40

Dei nu a fcut studii superioare, Dina Bal (13/26 iunie 1903-25 aprilie 1998) a
scris mai multe cri: Pnda. Poveti adevrate, dei vntoreti, i ntmplri din drumuri
btute, Bucureti, Editura Litera, 1971; Zborul vieii. Nuvele, Bucureti, Editura Eminescu,
1976 (pentru care a primit Premiul Editurii Eminescu pentru debut); Drumuri pustiite,
Bucureti, Editura Cartea Romneasc, 1993; Zpada n flcri, Bucureti, Editura Cartea
Romneasc, 1994.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


235

N.D.I.: Nu ai nvat franceza cu o guvernant, cum nvaser naintaii.


D.B.: Nu, cu guvernanta am nvat germana, de mic, dar tot o nvam i
tot o uitam.
N.D.I.: De ce?
D.B.: Pentru c erau pauze. Germana am nvat-o cel mai bine n
Germania vorba aceea , la btrnee aproape. n copilrie am
nvat cu Alexandre Dumas limba francez. Prin Alexandre Dumas
bunica mi-a deschis i fereastra ctre istorie i ncet, ncet, aa c eu
sunt un copil care am vrut s fiu istoric nu zic de cnd m-am nscut,
dar n orice caz de cnd eram contient.
N.D.I.: Pur i simplu, v-a atras?
D.B.: Da, nu am ezitat. Nu am vrut s fiu pompier, arhitect, nimic.
N.D.I.: Bunica v-a insuflat totui lecturile istorice?
D.B.: Da, ea mi-a insuflat toate aceste lecturi, dar cu foarte mult tact i
mult art, adic nu prin obligaie, ci lsndu-mi o carte ca o sugestie,
aa.
N.D.I.: Unde v vedeai cu bunica? La Bucureti, la Costineti?
D.B.: O vedeam n Bucureti, chiar i dup ce prinii s-au desprit. Nu la
Costineti. Ea nu prea cltorea, avea un fel de claustrofobie, nu-i
plcea s cltoreasc, am impresia. Singura ei cltorie anual era la
Sinaia.
N.D.I.: Unde Emil Costinescu avea o vil foarte frumoas.
D.B.: Da, avea o vil i unde vara mergeam i eu timp de o lun, o lun i
jumtate. Dar, cnd era n Bucureti, cel puin de dou ori pe
sptmn eram la ea.
N.D.I.: n casa din strada Polon41, care e proiectat de bunicul Ion
Berindei?
D.B.: Nu, dup moartea lui Emil Costinescu, casa s-a vndut, foarte trziu,
dar erau muli motenitori i n-au avut nevoie de ea. ntre timp, cel
care a fcut politic dintre copiii lui Emil Costinescu a fost doctorul
41

Vila Adinei (n. Ttranu) i a lui Emil Costinescu de pe strada Polon nr. 3-4 din
Bucureti a fost construit pe un teren n suprafa de 2102 mp ntre anii 1911-1915,
dup planurile arhitectului Ion D. Berindei. n anul 1940, motenitorii Adina
C. I. Brtianu, Nicolae Em. Costinescu i Emil Em. Costinescu au vndut casa Bncii
ntreprinderilor Aurifere i Miniere.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


236

Ion Costinescu42, dar care fiind mai mare se dezlipise i i fcuse


casa lui.
N.D.I.: n stil neoromnesc, proiectat tot de bunicul dumneavoastr, Ion
D. Berindei, cumva se vedeau i legturile de rudenie ntre arhitect i
proprietar.
D.B.: Da, e prima cas n stil neoromnesc fcut de Johnny Berindei. Casa
bunicii mele era pe bulevardul Lascr Catargiu, la captul spre Piaa
Victoriei, pe partea dreapt. Casa am impresia mai exist. Acolo,
din fericire, au mai scpat nedemolate casele.
N.D.I.: Au fost demolate n acea zon casa Olnescu, fcut tot de bunicul
dumneavoastr, casa Bal i altele.
D.B.: Da, exact. Deci, vizitele acestea se petreceau n deceniul al IV-lea, n
domnia lui Carol al II-lea, cnd aveam deja peste 10 ani, acestea sunt
amintirile mele cu bunica. Dup aceea, ea s-a mutat n strada Vasile
Lascr nr. 70, n casa lui Brtescu-Voineti43, n apartamentul de la
etaj, n care a locuit mai nti mama mea, dup ce a divorat i s-a
cstorit cu inginerul Alexandru Bal44. Au stat acolo i cnd i-au
fcut casa lor, atunci au cedat apartamentul bunicii mele, care a stat
acolo cu bunicul, cu chirie, i acolo au i murit.
N.D.I.: La naionalizare, apartamentul nu a fost confiscat?

42

Ion Em. Costinescu (28 noiembrie 1872-21 noiembrie 1951), fiul lui Emil
Costinescu i al Johannei Burghardt. A studiat medicina la Bucureti i la Paris, unde a
obinut i doctoratul. A fost membru al Partidului Naional Liberal, deputat (din 1914),
viceprimar (1922-1926) i primar al Bucuretiului (16 iulie 1927-decembrie 1928). A fost
ministru al Muncii, Sntii i Ocrotirilor Sociale (26 februarie 1934-23 septembrie
1935; 29 august 1936-28 decembrie 1937; 10 februarie-30 martie 1938), ministru al
Industriei i Comerului (1 august 1935-29 august 1936). Industria i finanist, Ion
Costinescu a fost director la Banca General, la Societatea Asigurrilor Naionale. Din
1934 a fost preedinte al Societii Naionale de Cruce Roie din Romnia. Condamnat n
1949 la nchisoare, Ion Costinescu a murit n nchisoarea Vcreti.
43
Ioan Alexandru Brtescu-Voineti (1 ianuarie 1868-14 decembrie 1946)
prozator romn.
44
Alexandru Bal (15 octombrie 1898-8 mai 1959), inginer de mine, fiul
inginerului George Bal, membru al Academiei Romne, i al Marietei tirbey. A murit n
nchisoarea de la Gherla.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


237

D.B.: Nu, pentru c apartamentul a fost al lui Brtescu-Voineti, era


nchiriat, ei erau chiriai.
N.D.I.: Deci, nu au avut de unde s-i dea afar comunitii.
D.B.: Nu. i acolo a stat i Didi Brtianu45, dup 1950, cnd a fost ridicat
Dinu Brtianu46 i li s-a luat i casa. Dar, n vremea copilriei i
tinereii mele bunica locuia n casa de pe bulevardul Lascr Catargiu.
N.D.I.: Bunica a intuit c avei o vocaie de umanist i s-a canalizat numai
spre dumneavoastr sau i pe ceilali nepoi i dirija spre anumite
lecturi?
D.B.: Nu, n generaia mea nu prea mai erau nepoi. n generaia prinilor
mei erau 10-12 veri ntre ei.
N.D.I.: Dar de la Ioana-Maria, Vlad i Grigore Berindei nu au fost copii?
D.B.: Vlad a avut un biat, erban, Grigore n-a avut pe nimeni i Aga47 s-a
mritat cu un olandez, van Breugel-Douglas, i am doi nepoi. Unul
care a fost i ministru de Externe al Peru-ului48 i care a fost rnit n
incidentul cu banda aceea japonez i care fusese partizan al lui
45

Alexandrina (Adina) Costinescu (18.II.1886-1975), fiica lui Emil Costinescu,


cstorit la Sinaia, n 26.VIII.1907 cu Dinu Brtianu, martori fiind Ion I. C. Brtianu
i Ion. D. Berindei. Au avut mpreun trei copii: Ioan (Oni), Constantin (Dinki) i Dan
Brtianu.
46
Constantin I. C. (Dinu) Brtianu (13.II.1866-1950), inginer i om politic,
preedinte al Partidului Naional Liberal, mort n nchisoarea de la Sighet. Cstorit cu
Adina Costinescu. Au locuit ntr-o frumoas cas din Calea Dorobanilor nr. 16,
construit la nceputul secolului XX, dup proiectul arhitectului Petre Antonescu.
47
Ioana-Maria (Aga) Berindei (4 octombrie 1896-?), fiica lui Grigore Berindei i a
Ioanei Costinescu. S-a cstorit prima dat, la Sinaia, n 12 iulie 1922, cu Constantin
Grdescu, de care a divorat n 17 decembrie 1927. La 7 august 1928 Aga Berindei s-a
recstorit, la Bucureti, cu baronul Gaspar van Breugel-Douglas (4 ianuarie 189610 august 1981), ambasador al Olandei la Moscova. Au avut mpreun o fiic, Vera van
Breugel-Douglas.
48
Francisco Antonio Gregorio Tudela van Breugel-Douglas (n. 20 iulie 1955,
Lima, Peru), avocat i diplomat de carier. Fiul lui Felipe Tudela y Barreda i al Verei van
Breugel-Douglas (fiica baronului Gaspar van Breugel-Douglas i a Ioanei-Maria Berindei,
sora Dinei Bal, mtua domnului Dan Berindei). Francisco Tudela a fost ministru de
Externe (28 iulie 1995-25 decembrie 1996 i 8-17 iulie 1997) i vicepreedinte al statului
Peru (28 iulie-22 noiembrie 2000). Cstorit cu Lucila Gutirrez Murguia, cu care are doi
copii: Adriana i Felipe Tudela. A fost luat ostatic 126 de zile n timpul crizei ostaticilor
din ambasada Japoniei la Lima, n 1996-1997.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


238

Fujimori49. El a plecat n exil c aa e stilul sud-american i acum


s-a rentors i e profesor la Universitatea din Lima50.
N.D.I.: Pstrai legtura, mai corespondai cu el?
D.B.: Da, am pstrat mai ales legtura cu fratele lui, dar i el, Francisco
Tudela, mi-a scris i acum, la nceputul anului 2014.
N.D.I.: Mama dumneavoastr, regretata Dina Bal, povestea ntr-un
interviu scena lurii ca ostatic a lui Francisco Tudela: Nepoata mea
s-a cstorit cu Tudela y Barreda, ambasadorul Peru la O.N.U. Are
trei copii, care au venit de nenumrate ori s m vad. Unul dintre ei
este ministrul Afacerilor Externe al Perului. La numai o lun dup ce
fusese la mine, a fost luat ostatic de teroriti. Se afla la Ambasada
Japoniei, cnd a fost acel atentat. A stat apte luni ostatic. tii c au
fost lupte, cnd i-au scos. El s-a ales cu un glonte n picior. L-am
vzut la televizor. Era pe targ, culcat. L-am recunoscut dup
nceputul de chelie, nainte de a-i vedea chipul. Instinctul meu l-a
recunoscut. Sngele ap nu se face51.
D.B.: n orice caz, pot s spun c n momentul n care a fost ministru de
Externe s-au restabilit relaiile diplomatice dintre Romnia i Peru. A
venit aici, cu nevasta lui.
N.D.I.: tie limba romn?
D.B.: Nu tie romna, dar are contiina mcar parial a apartenenei i a
venit aici i de atunci exist din nou relaiile diplomatice. Asta s-a
ntmplat acum vreo 15 ani.
N.D.I.: Ca s vedei cum se face istoria.
D.B.: Da. Asta este situaia.
N.D.I.: Revenind la bunica Ioana Berindei, a avut cumva de suferit dup
1948-1949?
D.B.: Bunica, la vrsta ei, din fericire pentru ea, n-a avut de suferit. A murit
nti bunicul meu, n 1952, i pe urm a murit i ea, n 1959. Dar,
49

Alberto Fujimori (n. 28 iulie 1938), preedinte al Republicii Peru (28 iulie 199022 noiembrie 2000).
50
Francisco Tudela a fost director al Institutului de Relaii Internaionale al
Universitii Catolice din Lima.
51
Doina Tudorovici, Amurgul nobililor, cuvnt nainte de acad. Rzvan
Theodorescu, Bucureti, Editura PRO, 1998, p. 27.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


239

trebuie s spun, c ea era de o luciditate n momentele acelea


extraordinar. Ea nelesese ceea ce nu neleseser oamenii politici,
c se intrase ntr-o lume nou.
N.D.I.: Asta n anii 40, n timpul rzboiului?
D.B.: Nu, n anii 50! Era genul care m consola ca s am rbdare c
vremurile sunt ascuite, dar dup aceea se ndulcesc, exact ce s-a
ntmplat.
N.D.I.: Deci, nu a avut nostalgia c vin americanii, c vom fi salvai?
D.B.: Nu, era un om prea realist i prea cu picioarele pe pmnt. Dar, din
cauza asta, fceam comparaia ntre ea i cumnatul ei, Dinu Brtianu.
Sora ei, Didi, se cstorise cu Dinu Brtianu, care era un om foarte
drgu, dar dup mine a fost extraordinar de naiv.
N.D.I.: Aa a fost i Iuliu Maniu!
D.B.: i neadaptai schimbrii timpurilor.
N.D.I.: n fond, i socrul dumneavoastr, Ioan Hudi, i atepta pe
americani i povestete soia dumneavoastr a rmas cu sperana i
desena pe hart tot felul de trasee pe unde vor veni americanii i vor
salva ara de comunism. A fost, cumva, general, nota asta optimist.
D.B.: Cam aa, din pcate!
N.D.I.: Bunica v-a temperat, cumva, c asta e situaia i trebuie s v
adaptai la vremurile respective.
D.B.: Nu pot s spun c m-a temperat, dar astzi mi dau seama ce viziune
extraordinar avea la vrsta ei, a unor realiti pe care aproape nimeni
nu le vedea.
N.D.I.: Asta i venea din lecturi, din cultura sa, din formaia sa.
D.B.: Cred c din inteligen, era foarte inteligent, motenise asta de la
tatl ei. Dintre toi copiii lui Emil Costinescu, cred c ea i cu Ion
Costinescu au fost cei mai dotai i cred c ea a fost mai dotat dect
fratele ei mai mare. Ei, de altfel, erau copiii cei mari.
N.D.I.: i dumneavoastr ai fost nepotul favorit, n care bunica a investit,
v-a inoculat grija aceasta pentru carte.
D.B.: Da, am aceast senzaie din ce n ce mai mult, i trebuie s spun c i
port o recunotin deosebit c a fost, oarecum, un fel de artizan al
meu.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


240

N.D.I.: n fond, bunica Ioana Costinescu-Berindei a apucat s v vad


istoric, angajat la Institut, dat afar de la Institut, reangajat la
Institut.
D.B.: Da, cam aa.
N.D.I.: Deci, a avut satisfacia c urmai o cale umanist?
D.B.: Da. i, de pild, era bunic funcional, cum astzi nu prea mai exist.
n sensul c n fiecare duminic se strngeau toi copiii, cu nurorile i
eventual cu nite prieteni la ea. i de Crciun sau de Anul Nou eu
aveam sarcina s fac o lectur a unei compoziii.
N.D.I.: n faa acestui auditoriu.
D.B.: Da, n faa auditoriului familial. i n privina asta m ncuraja, era un
fel de antrenament, dac vrei.
N.D.I.: Da, bunica tia totui n cine a investit i avea ncredere.
D.B.: Era copilros aa, dar ea cred c a tiut foarte bine s m manipuleze.
N.D.I.: i a fost, cumva, mulumit. Cnd ai devenit istoric ce a spus? Asta e
vocaia, asta trebuia s urmezi?
D.B.: Categoric a fost mulumit, pentru c dintre urmaii ei am fost
primul care am venit n sectorul ei de preocupri.
N.D.I.: Nepotul cellalt, erban biatul lui Vlad Berindei , nu a avut
astfel de preocupri?
D.B.: Nu.
N.D.I.: S revenim, acum, la bunicul patern, la arhitectul Ion D. Berindei.
Putei ncerca o mic biografie a lui, chiar dac aveai doar 5 ani, cnd
a murit, nu cred c vi-l amintii dect ca figur.
D.B.: Mi-l amintesc, mi-l amintesc. Era i o figur de amintit, ca s zic aa.
N.D.I.: Cum era?
D.B.: Cu cioc, semna cu mine. Dar, nu att nfiarea, c asta o avem din
poze. mi amintesc vivacitatea lui, era argint viu, era tot timpul n
aciune i aa i determina i pe cei din jur. Asta era senzaia mea de
copil, pe vremea aceea, dar cred c nu m nel. Era puin, pe undeva,
fantast, i plcea s construiasc castele n Spania, e drept lucrul
acesta.
N.D.I.: A i construit foarte mult, practic.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


241

D.B.: A i construit, ntr-adevr, lucruri concrete, dar nsi ce s-a


ntmplat la sfrit e definitoriu pentru firea lui. Dac i-ar fi luat
nite msuri de prevedere mai ferme nu s-ar fi ntmplat dezastrul
care a avut loc pentru c a disprut subit. Orice om trebuie s se
gndeasc la posibilitatea dispariiei subite.
N.D.I.: Dar avea, probabil, vocaia umanist i firea de artist a tatlui su,
Dumitru Berindei?
D.B.: Evident c avea lucrul acesta, cred c chiar mai accentuat dect tatl
lui, dei Dumitru Berindei desena foarte frumos. El, Johnny
Berindei, cu att mai mult. i cred c avea i o foarte mare putere de
munc. in minte c el avea atelierul pe Calea Victoriei, la nceput,
sus, lng Piaa Victoriei, care nu mai exist, s-a demolat. Exist chiar
i o poz aici, el cu Jean, fiul lui, i cu secundanii, avea 2 sau 3
secundani. Avea un fel de activitate foarte dirijat i complex, nu
lucra de unul singur i n acelai timp era n stare s comande
plutonul acesta de specialiti.
N.D.I.: Totui, cred c tua final tot Ion Berindei o ddea, i n detalii i n
toat arhitectura aceasta de inspiraie francez care a fost sufletul lui.
D.B.: Probabil, sigur. El a fcut studiile la Paris, a revenit n ar, unde a
avut o carier destul de bun. A fost printre primii profesori ai colii
de Arhitectur, care atunci s-a nfiinat, n vremea lui, a fost delegat la
multe congrese internaionale. Era o persoan activ. Impresia mea
de copil este c dintre toi bunicii i unchii el era cel mai argint
viu, tot timpul l simeam n aciune.
N.D.I.: Vi-l amintii i la Dobroteti, la moie.
D.B.: Mi-l amintesc i la cuibuorul din Lunc, cum se chema casa cea
nou.
N.D.I.: Era casa nou, construit dup ce a ars conacul vechi.
D.B.: Da, exact. i tot aici fcuse i mormntul celei de-a doua neveste52 i
al fetei, pentru c a avut i o fat care a murit copil fiind.
N.D.I.: Ana-Maria Berindei, care a murit n 1915.

52

Ecaterina Laptev (m. 27.II.1915), a doua soie a arhitectului Ion D. Berindei, cu


care a avut doi copii: Dumitru (17.II.1902-10.V.1985) i Ana-Maria (m. 19.IV.1915).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


242

D.B.: Da, Ana-Maria. i care mormnt a trebuit desfiinat la un moment


dat, n perioada roie. Au primit o somaie i cu ocazia asta s-au
dus i tata i fraii lui. Pentru prima dat puteau s se rentoarc
acolo, pentru c aveau interdicia de a reveni. Cred c s-a ntmplat la
sfritul anilor 50. La nceputul anilor 60 a fost deplasarea aceasta,
s-au dus cu o camionet, le-au readus i aezat la Bellu, lng el.
N.D.I.: Lunca e diferit de Dobroteti, de conacul din sat?
D.B.: Nu, e ntre. Moia era ntre Beuca i Dobroteti i casa era ntre, adic
era n mijlocul pdurii.
N.D.I.: Acesta e conacul care a ars n 1907 sau e cel vechi fcut de Dumitru
Berindei?
D.B.: Nu, acela era din Dobroteti. Am impresia c n construcia lui a fost
implicat i Dumitru Berindei, dar i bunicul Ion Berindei a
contribuit mai mult.
N.D.I.: Acolo era totui o curte mai mare, cu atenanse, cu grajduri, cu
acareturi.
D.B.: Da. Era o curte mai mare, dar s-a lichidat, cum se ntmpl asta, ca
sub atacul termitelor, dup 1907. Eu in minte n copilrie ruinele,
din care stenii mai veneau i luat trei crmizi, cum se face i azi.
A disprut cu totul cnd nc nu sosise 1949.
N.D.I.: Atunci, amintirile dumneavoastr din copilrie sunt la conacul acesta
nou din Lunc. Acolo a fost i tatl dumneavoastr proprietar?
D.B.: Cnd a murit bunicul meu, copiii au mprit moia n trei. La mijloc
a rmas fratele mai mic, Dumitru53, cu cuibuorul din Lunc. Iar
tata a adaptat, ca s spun aa, dependinele conacului, care erau puin
situate mai la Nord, dar care era un hangar foarte mare fcut din
beton armat. A fost o noutate pentru epoca aceea, era fcut la
nceputul veacului al XX-lea. Acea cldire tata a transformat-o i a
fcut o cas de locuit, o parte a rmas ca grajd. Pentru c se mai
ntmplase ceva, numrul animalelor a sczut dup mprirea n trei,
n 1928.
N.D.I.: Cu casa mare cine a rmas? Cumva Ion?
53

Dumitru I. Berindei (17.II.1902-10.V.1985), fiul lui Ion D. Berindei i al


Ecaterinei Laptev, cstorit cu Sarmiza Cocorscu (1908-10.V.1985).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


243

D.B.: Nu, Jean i-a fcut el casa, n partea lui de moie, mai nspre Beuca.
N.D.I.: Mai exist casa?
D.B.: Nu, pentru c a fost fcut chiar cu foarte mult paiant i n-a
rezistat. Dup valul care a fost n cei 50 de ani mai existau: casa tatei,
din beton armat, i care era pn acuma 10-12 ani ntreag. Am
avut o doctorand care mi-a fcut i pozele ei, nu tiu unde am pus
imaginile, dar era, n orice caz, ntreag. Dup aceea, un fost prefect a
vrut s i-o nsueasc i nereuind pentru c, ntre timp, cerusem
eu restituirea atunci a demontat-o, pur i simplu. Cnd am ajuns
acum civa ani la Dobroteti, dup peste 50 ani, nu recunoteam
nimic, nici cas, nici curte, pomi. Chiar casa, era un schelet, o
curase, dup 1990, ca peste tot.
N.D.I.: Casa bunicului, aceea mai exist?
D.B.: Nu, nici ea.
N.D.I.: Dar n 1949 existau toate trei casele.
D.B.: Evident, nu numai c existau dar erau perfect funcionale. Nici nu
tiu de ce nu s-au pstrat. E drept c percepia casei tatei era de cas
foarte solid, construit cu beton armat, dar i celelalte case, chiar
dac nu aveau beton armat, erau foarte bine fcute.
N.D.I.: Pe bunic vi-l amintii n casa din Lunc. Care era viaa acolo, din
copilria i tinereea dumneavoastr, viaa la o moie de ar.
D.B.: Da, chiar numai acolo pot s spun c mi-l amintesc. Viaa era foarte
frumoas pentru c locul era foarte frumos, totul se petrecea ntr-o
pdure.
N.D.I.: Casa i moia erau n mijlocul unei pduri.
D.B.: Terenul agricol era dincolo de pdure, dar partea de locuire i partea
de administrare era practic n mijlocul pdurii, cu spaii de pune,
dar totui pdurea era prezent peste tot. Am cel puin imaginea asta
foarte frumoas a pdurii. Chiar acum doi ani am fost i am rmas
chiar n admiraia ei pentru c, de obicei, pdurile s-au cam prpdit
dar acolo e o zon care a fost ocrotit de soart.
N.D.I.: Ce fel de pdure era, de stejar, de mesteceni, de frasini?
D.B.: Da, o pdure de stejar, de frasini, n orice caz o pdure n care vezi
nc arbori vechi, cu stagiu. Aa c era o via, dac vrei, agreabil,
pentru c se petrecea ntre cele trei conace, care erau la distan de

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


244

500 de metri un kilometru ntre ele, ntre cuibuorul din Lunc i


casa fcut de tata.
N.D.I.: Mai aveai doi veri de la Jean: Ioana i Mircea.
D.B.: Exact, da. Jeaneta54, cum i spuneam, i Mircea55. Am amintiri foarte
frumoase din copilrie i mai ales dominate de pdure. Existau cinci
frasini, era un arbore rezultat din sudura a cinci tulpini care s-au
unit i au format la mijlocul lui un fel de mic lac, care i-a ajutat s
reziste pentru c se strngea apa acolo i aveau ap tot timpul. n
orice caz, Dumitru Berindei vna lupi bgat iarna n acel lac care
nghea i acolo era i la adpost i, n acelai timp, putea s stea i la
pnd i lupii nu-i nchipuiau c i-a gsit locuina acolo.
N.D.I.: Bunicul i tata erau vntori?
D.B.: Toi erau vntori, toi.
N.D.I.: Ce vnau prin aceste pduri: lupi, vulpi, iepuri?
D.B.: in minte, iepuri i vulpi, n orice caz. Lupi, pe vremea aceea,
probabil c existau dar pe vremea mea nu prea mai erau.
N.D.I.: Ai participat n tineree la vreo vntoare?
D.B.: Ah, da. i am i vnat, n tineree i pe urm am renunat, ns,
pentru c odat am tras foarte bine ntr-o ra care era pe un lac i am
nimerit-o n gt, sraca. M-a impresionat treaba asta i, din
momentul acela, am refuzat s mai merg la vntoare, am terminat.
Dar i tata i mama mergeau la vntoare. Mai ales, pe vremea aceea
erau prepelie, n cantiti uriae. De pild, se duceau la Vleni, la
Lakeman, sau la Peretu, unde erau fraii Papia, unde erau sute de
prepelie. Astzi s-a terminat cu prepeliele, nu mai exist sau n orice
caz nu n numrul sta.
N.D.I.: i mama dumneavoastr vna efectiv sau mergea doar ca nsoitoare
a tatlui?
54

Ioana (n. 1923), fiica arhitectului Ion (Jean) Berindei i a Mariei-Louise


Mouiller. S-a cstorit cu dr. Matei N. Condiescu (1911-22.III.1985).
55
Mircea Berindei (16.IV.1927-31.XI.1988), fiul arhitectului Ion (Jean) Berindei
i a Mariei-Louise Mouiller. S-a cstorit n 30.XI.1949 cu Anca Cantacuzino-Pacanu
(n. 6.IV.1927), cu care are doi copii: Andra (n. 27.VI.1953; cstorit n 10.VII.1982 cu
Bernard Mauguin) i Ion-Tudor (n. 11.IV.1956; cstorit n 6.XII.1980 cu Cristina
Carp).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


245

D.B.: Nu, era o foarte bun vntoreas, chiar am senzaia c era mai bun
dect tata56.
N.D.I.: Echitaie fceai la moie, aveai o herghelie de cai acolo?
D.B.: Da, dar nu mai era ce fusese odat. Rmsese un break, de pild, care
mergea cu patru sau cu ase cai, dar nu mai aveam caii necesari pentru
aa ceva. n bun msur, n perioada interbelic erau amintirile a
ceea ce fusese odat, dar totui era un trup de pmnt destul de
ntins.
N.D.I.: i aa a rmas pn la reforma agrar din 1945.
D.B.: n 1945 cei trei frai au rmas fiecare cu cte 50 de hectare i cu
pdurea, pdurile nu s-au luat n 1945, i n 1949 s-a dus tot.
N.D.I.: Pdurea era mare?
D.B.: Da, erau sute de hectare, una lng alta.
N.D.I.: Dup 1990 dumneavoastr ai recuperat ceva de acolo?
D.B.: Am recuperat pdurea i am dat Academiei o prim donaie i acuma
sunt n curs cu a doua donaie, cu care se ntregete i sunt aproape
100 de hectare, jumtate pdure, jumtate arabil.
N.D.I.: i vor fi donate Academiei.
D.B.: Nu, le-am i donat. Eu nu le mai am, nici titlurile nu le-am luat eu,
le-a luat Academia direct.
N.D.I.: Acum s revenim la bunicii din partea mamei. Costinetii a fost o
moie de la strbunicul Emil Costinescu. Povestii-ne v rog cum a fost?
D.B.: Emil Costinescu, care era foarte priceput, a sesizat mpreun cu
Mihail Koglniceanu importana litoralului, ntr-o perioad n care
nimeni nu voia s aud de Dobrogea, n vremea aceea. Au
achiziionat pmnt acolo. Pmntul achiziionat de strbunicul meu
Emil Costinescu a fost mai ales pe locul acesta al Costinetiului de
azi, care era Mangea Punar, pe atunci, Tuzla intra tot la el i mergea
pn nspre Agigea. Dup aceea, moia s-a mprit: au avut acolo
teren i bunica mea, dar i sora ei Florica, i de asemenea doctorul Ion

56

Povetile vntoreti ale Dinei Bal sunt reunite n volumul Pnda. Poveti
adevrate, dei vntoreti, i ntmplri din drumuri btute, Bucureti, Editura Litera,
1971.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


246

Costinescu a avut i el la Agigea. Emil Costinescu a determinat la


Costineti o colonizare cu germani.
N.D.I.: Cu vabi, nu?
D.B.: vabi, dar care se pare c au fost adui din Rusia, nu erau vabi
germani. Ei se stabiliser probabil n Rusia i din Rusia au fost adui
la Costineti.
N.D.I.: De ce i-a adus aici Emil Costinescu, ca s-i foloseasc n
administrarea moiei, le-a dat loturi de teren?
D.B.: Da, ca s lucreze. Culmea este c ei au devenit proprietarii locurilor
unde aveau casele abia n anii 1936-1937, n vremea bunicii mele, ea
le-a vndut. Am un plan cu mprirea fcut i din momentul acela
s-au format aceste loturi de case. Dar nu pmnt. Am impresia c
pmntul l arendau, ei erau acolo dinaintea Primului Rzboi
Mondial.
N.D.I.: Cumva moia cumprat acolo de Emil Costinescu avea cteva sute
de hectare? Era teren foarte mult cnd au cumprat el i Koglniceanu.
D.B.: Da. Era foarte mult. Terenul era foarte mare, erau mii de hectare,
strbunicul luase acolo dou-trei mii de hectare, cel puin.
N.D.I.: Au construit vreo cas acolo bunicul i bunica?
D.B.: Nu. Bunica Ioana Costinescu, repet, cred c nici nu a fost acolo
vreodat. Ea avea fobia cltoriilor. Se deplasa doar la Sinaia, nu in
minte s fi mers n alt parte.
N.D.I.: Nici n strintate nu mergea, la bi?
D.B.: Nu, i fcuse doar studiile n strintate i cu asta punct.
N.D.I.: Contactul ei cu Occidentul s-a terminat odat cu studiile.
D.B.: Am impresia c aa s-a terminat. Cred c era o treab psihic la ea,
nu-mi dau seama exact, dar cam aa mi se pare. De Costineti se
ocupa mai ales n copilria mea fiul ei, Grigore Berindei, cel cu
Banca. El se ocupa de administrare.
N.D.I.: i Vlad Berindei i fcuse o cas acolo, la mare. Grigore avea casa
mai frumoas.
D.B.: Vlad, la un moment dat, i luase i el pmnt la Casimcea, pe urm
l-a vndut. Vlad era o fire ntreprinztoare, dar fr struin. n
schimb, Grigore s-a ocupat de moie pn la sfrit.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


247

N.D.I.: Povestete mama dumneavoastr c fratele domniei sale, Grigore, i-a


fcut o cas foarte frumoas acolo.
D.B.: El i-a fcut o cas i ea i-a fcut alturi. Cas pe care i-am dat-o eu
lui Mihnea57, chiar mama prevzuse lucrul acesta, s fie a lui, ca prim
nepot al ei. Am recuperat-o eu, mama a murit n 1998 i nu a mai
apucat, pentru c a durat, recuperarea asta era infinit.
N.D.I.: Mama a fcut casa mpreun cu Alexandru Bal, al doilea so?
D.B.: Da, dar asta a fcut-o trziu. n copilria mea, era o cas a
administraiei dar unde se i putea locui. i casa lui Grigore Berindei,
fratele mamei, a fost construit tot n timpul lui Carol al II-lea, exact
ca i a mamei.
N.D.I.: Dar Grigore Berindei, bunicul, generalul, avea o cas la Costineti?
Dac nu mergea bunica, el mergea la mare?
D.B.: Da, Grigore, bunicul, a fost i primar la Costineti, a avut un rol. El,
generalul, era plimbre, nu era ca bunica mea, era tot timpul dintrun loc n altul.
N.D.I.: S ncercm o schi biografic i a generalului Grigore Berindei,
bunicul dumneavoastr din partea mamei. Nscut la 1 februarie 1867,
Grigore Berindei a absolvit coala Fiilor de Militari din Iai (n 1887),
coala de Ofieri din Bucureti (1889) i coala Superioar de Rzboi
din Bucureti (1897). A fost ofier de stat major n armata romn,
dup ce s-a instruit n armata austro-ungar i armata italian. n
1916 a fost comandant al Regimentului 21 i aghiotant onorific al
principelui Carol. A fcut parte din comitetul de direcie al Revistei
Infanteriei (n perioada ianuarie 1898-decembrie 1903), innd
numeroase conferine i colabornd cu presa militar. A fost i director
al unor bnci din Bucureti i al Bncii de Agricultur din Turnu
Mgurele. A fost decorat cu Ordinul Coroana Romniei, n grad de
comandor. A fost foarte legat de localitatea Beuca, din judeul
Teleorman, unde a avut o moie pe care a vndut-o la un moment dat.
57

Mihnea Berindei (n. 23.III.1948), fiul lui Dan Berindei i al Ioanei Hudi.
Istoric, cercettor i publicist la Paris. Cstorit n 1985 cu Catherine Barthel, cu care are
un fiu, Vlad.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


248

Cu toate acestea, i-a pstrat mult vreme o ferm n preajma grii din
Beuca, unde i plcea s se retrag deseori. n Bucureti Grigore
Berindei i-a construit n 1911 o frumoas cas n stil neoromnesc,
dup proiectul arhitectului Cristofi Cerchez, situat pe strada Schitu
Darvari nr. 1258. A murit n 1952, la Bucureti59. Aadar, l-ai
cunoscut foarte bine pe bunicul dumneavoastr matern?
Acad. Dan Berindei: Da, foarte bine l-am cunoscut i era un bunic-bunic,
ca s spun aa. Se preocupa de mine, venea i m lua la plimbare, m
ducea la cofetrie i pentru c el avea diabet l camuflam, spunea
c mi d mie prjiturile dar le mnca el.
N.D.I.: Mergeai numai dumneavoastr cu bunicul, ca bieii, fr bunica.
D.B.: Da, da. El a fost aghiotant regal al regelui Ferdinand i a fost, ntre
altele, creator al Cercetiei. Eu, de altfel, am fost ales recent
preedinte de onoare al Societii Romne de Cercetie, n
amintirea lui.
N.D.I.: n 2013 s-au mplinit 100 de ani de cnd s-a nfiinat Cercetia n
Romnia. Trebuie s precizm c generalul Grigore Berindei a iniiat,
n 1913, constituirea Asociaiei Cercetaii Romniei i a publicat, n
1939, o conferin intitulat Din nceputurile cercetiei n
Romnia60.
D.B.: Da, din 1913 a nceput. i culmea e c, iniial, n Cercetia aceasta
erau numai membri ai familiilor Berindei i Dimncescu. n sensul c
erau cei doi fii ai lui Grigore, Vlad i Grigore, dar erau i fiii lui
Iancu61, fratele lui, care era cstorit cu o sor a Ioanei, cu Florica
Costinescu.
58

Vezi Oana Marinache, Vila Grigore Berindei, locotenentul de numele cruia se


leag nfiinarea Asociaiei Cercetaii Romniei, pe site-ul web: www.adevrul.ro.
59
Datele biografice despre generalul Grigore Berindei le-am extras din urmtoarele
lucrri: Theodor Cornel, Figuri contimporane din Romnia, p. 262-263; Lucian Predescu,
Enciclopedia Cugetarea. Material romnesc. Oameni i nfptuiri, ediie anastatic,
Bucureti, Editurile Saeculum I.O. i Vestala, 1999, p. 97; Stan V. Cristea, Judeul
Teleorman. Dicionar biobibliografic, p. 109.
60
Publicat la Editura Aciunea Romneasc din Bucureti (15 p., cu portrete).
61
Ion (Iancu) Berindei (16 februarie 1868-19 decembrie 1925), inginer agronom,
fiul generalului Anton Berindei i al Mariei Briloiu. A fost diplomat al colii Speciale de

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


249

N.D.I.: Adic Emil, Ion i Matei, ei erau.


D.B.: Da, exact aa. i erau i ei membri ai Cercetiei. Deci, era o unitate
cerceteasc berindeasc n familie.
N.D.I.: n tineree ai fost cerceta, n vremea lui Carol al II-lea?
D.B.: Nu, n-am apucat. Bunicul meu era foarte suprat pe treaba aceasta i
n vremea lui Carol al II-lea s-a fcut Strjeria.
N.D.I.: i strjer ai fost?
D.B.: Strjer am fost, pi sigur. Era obligatoriu, toat lumea era strjer.
N.D.I.: Cu uniform, cum v amintii?
D.B.: Era o cravat, in minte, o cma alb i o basc.
N.D.I.: Dup 1949, bunicul Grigore Berindei, generalul, a avut de suferit
pentru c a fost aghiotant al regelui Ferdinand?
D.B.: Nu, nu. Era poate i btrn. A murit n 1952, a murit la timp,
probabil.
N.D.I.: Da, dar a apucat s vad toate exproprierile.
D.B.: Era foarte n vrst n acel moment. A avut i el moie n Teleorman,
de la tatl lui, Anton Berindei.
N.D.I.: n ce localitate era moia?
D.B.: Trupul de moie a fost mprit ntre Dumitru i Anton. Era mai ales
la Beuca, n partea aceea, unde i acolo era un conac, care nu cred c
mai exist, era n extremitatea satului, spre gar.
N.D.I.: Cu mama la Costineti mergeai n copilrie? V amintii n prima
secven de zece ani? Cum ai pstrat legtura cu mama? Sau ai rmas
mai mult cu bunicii i cu tatl?
D.B.: Evident c am pstrat legtura. O dat pe sptmn mergeam la ea,
vara m lua mai mult. Dar, de Costineti, in minte cnd erau nc
mama i tata mpreun i mergeam acolo. Pe vremea aceea era
aproape slbticie, era un sat.
N.D.I.: Dar aveai cas, plaj i mare direct n proprietatea dumneavoastr.
Agricultur din Grignon (Frana), subdirector al Societii de Asigurare Naionala din
Bucureti i preedinte al Consiliului de Administraie la Banca Dacia Traiana. n 1901
i 1907 a fost deputat liberal de Teleorman. Cstorit n 1894 cu Florica Emil Costinescu
(1875-1969), cu care a avut cinci copii: Emil (1898-1963), Ion (1899-1974), Matei (19041987), Marica (1906-1944) i Ana (1906-1987).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


250

D.B.: Era foarte plcut aa, dar nu era nici un fel de comoditate.
N.D.I.: Pe Alexandru Bal, al doilea so al mamei, cum vi-l amintii, pentru
c l-ai cunoscut foarte bine.
D.B.: Un om deosebit, trebuie s spun, i i sunt i lui recunosctor. Era un
tip foarte sobru, inginer de Mine, era fiul lui Gheorghe Bal62,
arhitectul, cu mam tirbey63, sor cu Barbu tirbey64. Era scurt la
vorb, m mai certa, dar de obicei avea dreptate, nu-l in minte...
N.D.I.: Sever nedrept.
D.B.: Exact, sever nedrept, ci sever drept. i am avut o relaie foarte bun
cu el. El, sracul, la un moment dat, a avut un ulcer, o operaie, cteva
luni de zile a trebuit s stea ntins. Mergeam atunci s-l vizitez i
jucam nu tiu ce joc, ca s-i mai treac vremea. Am avut o relaie
foarte bun cu el, mai ales c cu el puteam sta de vorb, spre deosebire
de tata unde era o complicaie, tot timpul numai cu scrisul. Aa c am
o amintire foarte bun.
N.D.I.: El a fost primul arestat din familie.
D.B.: Primul arestat i cel care nu s-a mai ntors, care a pierit i se pare c a
pierit n condiii foarte grele. Relateaz asta Ioanid.
N.D.I.: Ion Ioanid, n cartea sa de memorii nchisoarea noastr cea de toate
zilele, descrie secvena aceasta tragic. i mama dumneavoastr, Dina
Bal, descrie aceast dram n volumul su memorialistic Drumuri
pustiite, aprut la Editura Cartea Romneasc n anul 1993. S
62

Gheorghe Bal (24 aprilie 1868-22 septembrie 1934), fiul lui Alexandru Bal i al
Ruxandrei Sturdza-Miclueni. Inginer, cu studii n Elveia i la Politehnica din Zrich.
Arhitect pasionat, Gheorghe Bal a fost unul dintre cei mai de seam istorici ai artei vechi
romneti, membru al Comisiunii Monumentelor Istorice i al Academiei Romne
(1923). A scris lucrri excepionale dedicate artei vechi romneti, bisericilor lui tefan cel
Mare i bisericilor i mnstirilor moldoveneti din secolele XVI-XVIII. Cstorit n
25 februarie 1897 cu Marieta tirbey, cu care a avut patru copii: Zoe, Alexandru, Ion i
Matei.
63
Marieta tirbey (1875-1963), fiica lui Alexandru tirbey i a Mariei GhicaComneti.
64
Barbu Al. tirbey (17 noiembrie 1872-24 martie 1946), fiul Alexandru tirbey i
a Mariei Ghica-Comneti, nepot al domnitorului Barbu tirbey. Administrator general al
Domeniilor Coroanei (1913-1927), om politic, prim-ministru al Romniei (4-20 iunie
1927), membru al Academiei Romne. Cstorit cu Nadejda Bibescu.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


251

revenim acum, puin, la fraii tatlui dumneavoastr. Ion a fost


arhitect, nu?
D.B.: Da, Jean. i a fost un arhitect foarte bun, cred c a avut mai multe
lucrri, la un moment dat, dect tatl lui, dar lucrri din acestea
speculative, s spun, case individuale, vile. Banca Ardelean e fcut
de el, care e pe lng Biserica Rus. Azi e cumprat de Fundaia
Romnia de Mine. El era nscut la Paris, ca i tatl meu65 i ca i
nevast-mea. Toi trei fraii au fcut studiile la Paris. Jean a fost
arhitect, tata a fcut Dreptul i Dumitru a urmat ingineria.
N.D.I.: Tatl dumneavoastr, dei era student la Drept la Paris, s-a ntors n
ar n timpul Primului Rzboi Mondial.
D.B.: Era student i, cnd a intrat Romnia n rzboi, a cerut s vin
voluntar pe front. A fcut o cltorie extraordinar pentru vremea
aceea, prin Anglia, pe la Arhanghelsk, prin Rusia. Dup rzboi a
revenit la Paris i i-a ncheiat doctoratul cu o tez despre ocupaia
german i efectele ei economice din timpul Primului Rzboi
Mondial, o lucrare foarte actual probabil66.
N.D.I.: i a revenit n ar, tatl spuneai c era foarte ataat de
Romnia.
D.B.: Toi tinerii erau ataai pe vremea aceea, cine rmnea? Alexandru a
revenit n ar. Unchiul meu, Jean, s-a cstorit cu o franuzoaic,
Marie-Luise Mouiller, Jeanetta i cu Mircea sunt copiii lui i ai
franuzoaicei. De asemenea, a revenit n ar i Dumitru, care a
continuat s se ocupe de moie, pn la sfrit. A avut ns noroc c n
1949 era la Bucureti, n momentul final al exproprierii, i a scpat, a
rmas n Bucureti, nu a avut domiciliul forat.
N.D.I.: Dintre cei trei frai, Jean, Alexandru i Dumitru, care a fcut
nchisoare dup 1949?

65

Alexandru I. Berindei (Paris, 15 ianuarie 1899-Bucureti, 10 mai 1975), avocat,


doctor n Drept la Paris, consultant juridic la Societatea Danubiana i la Banca de
Credit.
66
Titlul lucrrii de doctorat a lui Alexandru I. Berindei, susinut la Paris n 1921,
este: La situation conomique et financire de la Roumanie sous loccupation allemande,
Paris, Librairie Edouard Duchemin, 1921, 216 p.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


252

D.B.: Tata. Nu a fcut nchisoare, dar a avut domiciliu forat la Sibiu i, pe


urm, a fcut i lagr vreo ase luni. Pentru c el cam trncnea i
fiind i surd era i mai sonor i rezultatul a fost ase luni de canal.
N.D.I.: Pe tatl dumneavoastr momentul 1949 l-a prins la moie, la
Dobroteti.
D.B.: Da, sta a fost ghinionul lui.
N.D.I.: Deci el era foarte ataat de aceast moie. neleg c avea acolo i o vie.
D.B.: Avea i o vie care nu mai exist astzi, nici locul nu mai exist.
N.D.I.: i din care i-ai cerut s v dea i dumneavoastr trei hectare. Cum a
fost?
D.B.: Da, da. Dou lucruri i le-am cerut. I-am cerut s m lase s iau din
cri, erau acolo crile scpate dup mutarea de la Bucureti.
Rspunsul lui a fost s le iau pe toate cnd se prpdete el, dar
momentan s le las acolo. Ei, a venit 1949 i nici nu am mai gsit
vreuna. Le-au ars pe toate i erau lucruri foarte importante. Atunci
am furat, fr s-i spun lui, ce am putut s bag n geamantan:
Hronicul vechimii moldo-vlahilor a lui Cantemir, n ediia
regulamentar, Dionisie Fotino, Istoria vechii Dacii, am ales vreo
apte-opt cri, pe care am putut s le bag n geamantan i alea au
scpat pn azi.
N.D.I.: i le-ai pstrat pn astzi. Acolo era biblioteca lui Dumitru i Ion
Berindei.
D.B.: Era i a lui Dumitru i a lui Ion, biblioteca de ar, s zic aa. Pentru
c biblioteca principal a lui Ion era legat de atelierul lui din
Bucureti.
N.D.I.: Cam cte volume erau n biblioteca de la ar, cum v amintii.
D.B.: Nu erau prea multe, mai ales c se mprise ntre ei trei, mai ales
dup moartea bunicului meu, dar era n orice caz un perete plin
de cri.
N.D.I.: A doua problem cu tatl dumneavoastr a fost legat de pmnt,
nu?
D.B.: Eu aveam ideea, m nsurasem de puin timp atunci, intrasem n
1946 la Institutul de Studii Balcanice i cred c n perioada
interimar, nainte s intru, i-am cerut tatlui meu s-mi dea nite

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


253

hectare de vie ca s le administrez eu i ziceam c o s devin


multimilionar. Tata a avut acelai rspuns, c o s le iau la sfrit i
sfritul nu a mai fost niciodat.
N.D.I.: Le-au luat alii.
D.B.: Da, i azi nici nu mai exist, s-a desfiinat via. Nu tiu de ce, pentru c
era un vin foarte bun care se fcea acolo.
N.D.I.: Aveai i beciuri, era o cram, o exploatare acolo, la moie.
D.B.: Da, era un beci chiar foarte mare, care fusese al bunicului, deoarece
casa fcut de tata era pe locul central al moiei integrale, nainte de
mprirea n trei i, deci, au rmas acolo lucrurile cele mai mari,
butoaiele, pe care le in minte i azi.
N.D.I.: Producia aceasta era pentru consumul familiei sau i vindeau, cum
fceau ali boieri.
D.B.: Vindeau, dar nu industrial.
N.D.I.: Nu erau cumva 100 de hectare de vie?
D.B.: Fuseser, dar iari via se mprise n trei i fiecare avea cte o
bucic.
N.D.I.: Acum s revenim la studiile dumneavoastr. Cum ai nceput coala?
D.B.: Primele trei clase le-am fcut acas, cu un profesor tefnescu, care
era profesorul lumii bune, s zic, muli l-au avut, i care m pregtea
i m prezentam la examen la coala Mavrogheni, unde a stat
Giurescu. Acolo ddeam examenele.
N.D.I.: Acestea au fost clasele I, a II-a i a III-a.
D.B.: Da, ntre timp prinii mei au divorat, n 1933, i pe de alt parte au
spus c trebuie s m antreneze pentru liceu, s am o via de colectiv
i n consecin m-au mutat la coala Clemena. ntre timp m-am
i mutat cu tata pe strada Xenopol i coala Clemena era foarte
aproape. Aici am urmat clasa a IV-a din coala primar.
N.D.I.: Liceul ncepea atunci n clasa a V-a, nu? Cum era socotit fa de azi?
D.B.: Da, dup clasa a IV-a urmau opt clase de liceu. Am urmat Liceul
Spiru Haret.
N.D.I.: Unde ai fost integrat n colectiv, cum doreau prinii
dumneavoastr.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


254

D.B.: Da, timp de apte ani. La sfrit, clasa a VIII-a am dat-o la sfritul
clasei a VII-a, am dat o sesiune n iunie i o sesiune n toamn. Asta
era n anii 1940-1941.
N.D.I.: Ce profesori v amintii de la Liceul Spiru Haret? Pe ce punea accent
atunci programa?
D.B.: l in minte, n primul rnd, pe Constantin Moisil67, care era foarte
bun, dar foarte detaat, n fond cred c l plictisea. El preda istorie.
Mi-l amintesc pe Anton Dumitriu68, logicianul, care mi-a dat zece la
matematic, dar n general nu strluceam la matematic. El m-a
apreciat.
N.D.I.: Moisil nu a intuit n dumneavoastr un interes pentru istorie, nu ai
stabilit o legtur?
D.B.: Moisil era rece, n general, chiar statutul de profesor de liceu nu i
convenea, l plictisea, nu-l pasiona s predea la liceu. Dar, se adapta.
N.D.I.: Anton Dumitriu era pasionat s predea sau fcea i el tot aa de
nevoie cariera de profesor?
D.B.: Nu, nu. El era pasionat, era interesant pentru c le combina, tia s ne
trezeasc interesul. La geografie l-am avut pe Teofnescu, care tia s
predea.
N.D.I.: Limbi strine se fceau la liceu?
D.B.: Da, se fceau franceza i germana. La german era profesor
Papadopol, nu era prea celebru, adic mi-am revenit puin la german
n liceu dar...
N.D.I.: N-ai progresat fa de ce tiai de acas.
D.B.: N-am amintiri c am fcut un pas mare acolo.
67

Constantin Moisil (8 decembrie 1876-20 octombrie 1958), istoric i numismat.


Profesor secundar (din 1898). Director al Cabinetului Numismatic al Academiei Romne
(din 1933). Director al Arhivelor Statului (1923-1938), membru al Academiei Romne
(1948) i preedinte al Societii Numismatice Romne (1933-1958).
68
Anton Dumitriu (31 martie 1905-1992), filosof i logician. Absolvent al
Facultii de tiine i al Facultii de Filosofie a Universitii din Bucureti.
ntre 1933 i 1938 a fost profesor de matematic la Liceul Mihai Eminescu
din Bucureti. n 1934, Anton Dumitriu devine asistent la cursul de geometrie descriptiv
de la coala Politehnic din Bucureti, n 1938 doctor n filosofie i apoi profesor titular al
Catedrei de logic de la Facultatea de Litere i Filosofie a Universitii Bucureti, de unde
este eliminat n 1938.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


255

N.D.I.: Filosofie se fcea?


D.B.: Da, se fcea. n general, am fost un elev bun, care nu crea probleme.
Tata m-a nscris n anul I i dup aceea nu a mai venit.
N.D.I.: Nu-i chemau pe prini la edine, la coal?
D.B.: I-o fi chemat, dar ei nu se duceau i nici nu era nevoie pentru c eram
un copil normal, nu premiant, dar luam meniuni. Navigam foarte
bine, fr corijene, dar nu m strofocam, ca s zic aa. Istoria era ceva
care m pasiona.
N.D.I.: Dei nu aveai un profesor care s v stimuleze, dup cum spunei,
Moisil era foarte neutru.
D.B.: Nu, m stimula ntr-un fel, prin tiina lui, c asta o realizai. Dar
astzi mi dau seama c noi, elevii, l plictiseam.
N.D.I.: Nu era vocaia lui s fie profesor de liceu. Dintre colegii
dumneavoastr de la Liceul Spiru Haret s-a remarcat cineva, ai
avut figuri celebre?
D.B.: Liviu Ciulei69, regizorul, biatul inginerului, cu care am fost coleg de
clas. Fischer-Galai70, de asemenea, cu care am fost chiar coleg de
banc un timp.
N.D.I.: El a plecat n America nainte de venirea comunismului.
D.B.: Da, tatl lui s-a orientat foarte bine, a plecat prin 1938, nainte de
rzboi, ceea ce i-a ajutat i acolo i, n acelai timp, a evitat i prile
mai neplcute din Europa.
N.D.I.: Doar cei doi au fost mai cunoscui dintre colegii dumneavoastr.
D.B.: Da, mai era un coleg Brsan, care avea fraii n echipa de rugby, unul
dup altul.
N.D.I.: Fceai sport, pe atunci, erau toi copiii la sport, era o mod n
perioada interbelic s faci sport?

69

Liviu Ciulei (7 iulie 1923-25 octombrie 2011), regizor, actor, scenograf, arhitect
i profesor. A lucrat n Romnia, Statele Unite ale Americii (din 1974), Canada i
Australia. Director artistic al Teatrului Bulandra (1963-1974). Profesor de teatru la
Columbia University i New York University din S.U.A.
70
Stephen Fischer-Galai (n. 15 aprilie 1924), istoric american de origine romn.
Profesor la Universitatea din Colorado i director al Centrului pentru studii slave i sudest europene. Din 1967, editeaz publicaia East European Quarterly.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


256

D.B.: Da, era o mod i Liceul avea n tradiie oina. Era o echip de oin,
dar nu pot s spun c am excelat.
N.D.I.: Dar reueai s v integrai n grupul acesta de biei, jucai, nu?
D.B.: Da, la jucat, la bti, dar asta era situaia i am nite amintiri foarte
plcute din liceu. Sunt unii care vorbesc cu antipatie de liceu, pentru
mine a fost o perioad foarte plcut.
N.D.I.: Liceul l-ai terminat n 1941 i ai dat examen la istorie?
D.B.: Da, n 1941, cu un efort dublu, pentru c nu am avut vacan atunci.
Se mai punea atunci o problem la bacalaureat, era o list de 100 de
cri de literatur pe care trebuia s le citeti pentru c i pica una.
N.D.I.: La cte materii ai dat bacalaureatul?
D.B.: Erau multe materii. M uit astzi ce scandal se face, pe ce?
N.D.I.: Pe nimic.
D.B.: Pe nimic, pentru c atunci nu numai c erau multe materii, dar erau
toate odat. Era comisia i te lua pe rnd cte un sfert de or fiecare,
stteai dou ore. Am dat la cinci sau ase materii sigur.
N.D.I.: i n aceeai zi se ddea tot acest interviu. Era i scris sau numai oral?
D.B.: n aceeai zi. Era scris la nceput i pe baza scrisului intrai la oral. Dar
la oral era nimicitor pentru c erau pac, pac, pac, aa, toate materiile.
N.D.I.: Deci nu mai aveai timp s nvai pe rnd, ce se tia n acel moment
se tia.
D.B.: Da, dar n fond asta trebuia, asta cernea foarte bine i se trecea, nu era
ca astzi.
N.D.I.: Da, dar se trecea exigent, elevul rmnea i cu ceva, nu se cumprau
diplomele pe vremea aceea.
D.B.: Nu putea s nu fie exigent, pentru c examenul era public, era toat
comisia, membrii ei se controlau unul pe altul, plus prinii sau cine
mai venea n sal ca asisten.
N.D.I.: Erau totui materii diferite i elevul trebuia efectiv s le tie, pentru c
nu i mai lsa o zi ntre materii s nvei.
D.B.: Nu, nimic.
N.D.I.: Dup liceu ai dat examen la istorie?
D.B.: Am dat la Drept, la Istorie i la Filosofie.
N.D.I.: Toate trei cu examen?

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


257

D.B.: Da, toate trei. Tata m btea la cap cu Dreptul i atunci am dat i
acolo, dar nu am fcut dect premilitria la Drept. n schimb am
fcut Istoria i Filosofia doi ani de zile, Istoria pn la cap.
N.D.I.: Dreptul l-ai fcut un an sau cum?
D.B.: Dreptul deloc. Am fost student la Drept, dar mergeam la premilitrie
pentru c avea loc acolo. Dup primul an, cnd am avut rezultate
foarte bune la cele dou, Istorie i Filosofie, am zis gata, nu m mai
chinui i cu Dreptul i nu am dat examen, nici nu m-am prezentat.
N.D.I.: Toate examenele acestea au fost n toamna anului 1941.
D.B.: Da, toate trei deodat, le-am dat n toamna lui 1941.
N.D.I.: i cum a fost la Facultatea de Istorie, ce profesori erau, care era
situaia atunci?
D.B.: n orice caz nu era nghesuial, erau cred o sut de locuri i noi am
fost optzeci, optzeci i ceva. Dar era totui o pretenie de tachet. Pe
vremea aceea te duceai acolo unde aveai vocaie. Eu nu in minte s fi
fost atunci fenomenele de astzi, n care merg unii ba la una, ba la
alta, aa puin la ntmplare.
N.D.I.: i oricum nu se putea bnui nici atunci c istoria era o meserie foarte
rentabil, era numai de pasiune.
D.B.: De pasiune, da, dar era totui o audien i numaidect s-a format
plutonul fruntai i ceilali.
N.D.I.: Ce profesori ilutri ai avut?
D.B.: Ei, din punctul acesta de vedere, am avut cel mai mare noroc. I-am
avut profesori pe Brtianu71, pe Giurescu, pe Bnescu, pe Papacostea,
absolut toi de mna nti.
71

Gheorghe I. Brtianu (30 ianuarie 1898-24 aprilie 1953), fiul lui Ion I. C.
Brtianu i al Mariei Moruzi. Istoric i om politic, profesor universitar la Catedra de istorie
universal a Universitii din Iai (din 1924) i Bucureti (1940-1947). Membru al
Academiei Romne (din 1942). Deschiztor de drumuri n domenii ale istoriei universale,
precum istoria economic i social a Bizanului sau istoria comerului italian la Marea
Neagr. Creator de coal istoriografic n Romnia i autor al unor opere fundamentale
privind formarea statelor medievale romneti, formarea i continuitatea poporului romn
sau organizarea social i politic a vieii medievale romneti. n 1930 a nfiinat un nou
Partid Naional Liberal i a fost deputat n Parlamentul Romniei. A fost arestat n
noaptea de 7/8 mai 1950 i ntemniat la Sighet, unde a murit fr s fie judecat sau
condamnat.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


258

N.D.I.: Cu Gheorghe Brtianu fceai istoria universal, nu?


D.B.: Da, istorie universal, Papacostea istoria Balcanilor, Giurescu
istoria romnilor, Bnescu istoria Bizanului. Fiecare era deosebit,
chiar metodele lor de predare nu se asemnau.
N.D.I.: Cum erau?
D.B.: Bnescu72, de pild, n momentul n care intra n sal ncepea s
vorbeasc i ncepea exact de unde se oprise cu o sptmn mai
nainte. Povestea istoria Bizanului foarte frumos, era un curs
atractiv, era ca o poveste.
N.D.I.: Nicolae Bnescu fusese profesor la Universitatea din Cluj.
D.B.: Da, fusese la Cluj dar se transferase la Bucureti, fusese ales la
Academie, am impresia c l-a protejat Iorga iar el, la rndul lui, nu a
avut nici o stare conflictual cu Iorga, dimpotriv.
N.D.I.: Avea i un asistent, bnuiesc c se fceau i seminarii?
D.B.: La Bnescu nu, uite c nu in minte nici de seminar, nici de asistent.
in minte de cursuri i de rigoarea lui, pentru c era la etajul II i el
nu lua liftul, ci venea iute pe scri i avea n jur de 70 de ani cred, n
momentul acela.
N.D.I.: Era un bun orator, nu?
D.B.: Da, foarte captivant. i, n afar de aceasta, avea cteva lucruri cu care
ne fcea praf. Venea i ne cita din Dlger73 i i ddea titlul
articolului n Byzantinische Zeitschrift, fascicula a treia, pe la
pagina 32.
N.D.I.: Cita din memorie, fr fie, nu?
D.B.: Din minte, dar noi eram afurisii i controlam, dar el gndea bine i
nu greea.
N.D.I.: Constantin C. Giurescu cum era la cursuri?

72

Nicolae Bnescu (16 decembrie 1878-11 septembrie 1971), istoric i


bizantinolog, profesor de bizantinologie la Universitile din Cluj (1919-1938) i
Bucureti (1938-1947). Rector al Universitii din Cluj (1924, 1926), membru (din 1938)
i vicepreedinte al Academiei Romne (1938-1947). Vicepreedinte de onoare al
Asociaiei internaionale de studii bizantine (1961-1971).
73
Franz Dlger (4 octombrie 1891-5 noiembrie 1968), bizantinolog german,
redactor-ef al revistei Byzantinische Zeitschrift, ntre anii 1931-1963.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


259

D.B.: Giurescu74 i fcea cursurile din cartea lui, sinteza lui, cele trei
volume. De pild, am fcut veacul al XVIII-lea i prima jumtate a
secolului al XIX-lea, dar nu in minte s fi fcut cu el evul mediu sau
mai jos.
N.D.I.: Dar el nu fcea cursul integral, de la evul mediu la epoca modern?
D.B.: Da, el cobora n materie, dar n alt an, el venea progresiv i dac te
nimereai bine, dac nu, sntate.
N.D.I.: Bun, i cei care veneau dup promoia dumneavoastr, cu cine fceau
istoria antic sau evul mediu?
D.B.: Atunci nu se fcea istoria antic a Romniei, nu exista preocuparea
aceasta care s-a introdus dup aceea i bine s-a fcut, c era sistematic.
N.D.I.: Deci Giurescu ncepea, de pild, n 1940 de la Decebal i Traian i l
termina n 1945 cu istoria modern.
D.B.: Da, el ncepea cursul de la Principatul Transilvaniei i inea doi-trei
ani de zile cursul, pn unde putea s ajung, pn la 1877. i, deci,
nainte de Principatul Transilvaniei nu fceai cursul, fceau alte
promoii, cei care prindeau.
N.D.I.: Studenii de dinaintea dumneavoastr prinseser cursul complet. i
asta nu era, totui, o lacun n cultura istoric.
D.B.: Da, dar el te obliga s i-o completezi individual, cu mijloace proprii.
i cam asta era metoda la toi profesorii. i Brtianu fcea chestiunea
Mrii Negre75, problemele pcii, lucruri cu totul nesistematice. El l
74

Constantin C. Giurescu (26 octombrie 1901-13 noiembrie 1977), unul dintre


cei mai importani istorici romni. Profesor la Facultatea de Litere (ulterior de Istorie) a
Universitii din Bucureti (1926-1948, 1963-1975). Fondator al Institutului de Istorie
Naional (1941) i al Revistei Istorice Romne (1931). Membru al Academiei Romne
(1974). Om politic, membru al Partidului Naional Liberal-Gh. Brtianu, deputat (19321933), rezident regal al inutului Dunrea de Jos (februarie 1939), ministru secretar de
stat cu organizarea Frontului Renaterii Naionale (28 septembrie 1939-4 martie 1940),
ministru al Propagandei Naionale (4 martie-28 iunie 1940). Arestat n noaptea de 6 mai
1950 i ntemniat la nchisoarea din Sighet, de unde a fost eliberat n 1955. Autor al unei
opere istorice impresionante, din care nu lipsete o clasic Istorie a Romnilor (3 volume,
n mai multe ediii).
75
n anii 1941-1942, Gheorghe Brtianu va ine cursul intitulat Chestiunea Mrii
Negre la Universitatea Bucureti, lecia de deschidere fiind susinut la 15 decembrie 1941.
Cartea sa despre Marea Neagr cu titlul La Mer Noire. Des origines la conqute otomane

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


260

avea confereniar pe N. A. Constantinescu76, care fcea seminariile


colrete, dar la el nu mergea nimeni.
N.D.I.: Gheorghe Brtianu, care a fost i naul dumneavoastr, era un bun
vorbitor?
D.B.: Da, era un bun vorbitor, dar cnd se nclzea, pentru c era foarte
timid, dar dup ce pornea, dup ce intra n priz, era fermector.
N.D.I.: Constantin C. Giurescu era orator, impunea prin vocea lui?
D.B.: Giurescu era ca o main perfect, era precis, concis, n fond era cum
trebuie s fie un profesor ca s te alegi cu ceva.
N.D.I.: Nu era exaltat, exuberant, ca George Clinescu, de pild?
D.B.: Nu, era precis, liniar, dar n acelai timp te alegeai cu materia nvat.
Foarte frumos era Papacostea77, care era ns puin fantast, i plcea s
fie teatral. Mai fcea ceva: uneori nu i pregtea lecia urmtoare i
atunci repeta lecia anterioar.
N.D.I.: i nu era pus ntr-o situaie jenant fa de studeni?
D.B.: Nu, pentru noi era minunat, pentru c de data asta o repeta, dar era
altfel, i veniser alte idei. Rezultatul era c la cursul lui, la sfritul
anului, te puteai duce direct la examen, nu trebuia s nvei.

va fi publicat abia n 1969, la Mnchen (394 p.). Versiunea n limba romn Marea
Neagr. De la origini pn la cucerirea otoman are dou volume i a aprut la Editura
Meridiane din Bucureti, n anul 1988, sub ngrijirea lui Victor Spinei. A fost reeditat la
Editura Polirom n anul 2000.
76
Nicolae A. Constantinescu (23 noiembrie 1885-15 iulie 1971), istoric medievist.
Membru al colii Romne din Frana (1922-1923), colaborator apropiat al lui Nicolae
Iorga. Confereniar de tiine auxiliare la Catedra de istorie universal a Universitii din
Bucureti (1926-1947). Secretar i director de studii al Institutului de Studii Sud-Est
Europene din Bucureti.
77
Victor Papacostea (21 ianuarie 1900-20 iunie 1962), istoric, balcanolog.
Fondator i director al Institutului de Studii Balcanice din Bucureti (1938-1947).
Profesor la Facultatea de Litere i Filosofie a Universitii Bucureti, secia Istorie (19421947). A ntemeiat i condus revista Balcanica (1938-1945). Ca om politic a fost frunta al
Partidului Naional Liberal i subsecretar de stat la Ministerul Educaiei Naionale n
guvernele conduse de generalii Sntescu i Rdescu. ntre anii 1950-1955 i 1957-1958 a
fost deinut politic la penitenciarul Sighet. Victor Papacostea a fost frate cu scriitorul
Cezar Papacostea, cu juristul Petre Papacostea, cu politologul Alexandru Papacostea i
unchi al istoricului erban Papacostea.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


261

N.D.I.: Pentru c el tot relua materia i atunci era mai uor. Aveai i cursuri
speciale?
D.B.: Da, cum era cursul despre Marea Neagr. Bnescu fcea cursul
general de istoria Bizanului, n trei ani de zile fcea istoria Bizanului
n ntregime, dar ceilali cam nu, ei mergeau pe probleme.
N.D.I.: V mai amintii i ali profesori?
D.B.: Da, Sauciuc-Sveanu78, care era un om foarte cumsecade, dar care
citea nite notie la curs, care am impresia c erau din vremea
studeniei lui.
N.D.I.: Nu erau aduse la zi, cu bibliografie, cu cercetri?
D.B.: Poate c erau, dar n orice caz nu am rmas impresionat de el i cu
amintiri zguduitoare, ca s spun aa.
N.D.I.: Dumneavoastr spre ce parte a istoriei v-ai orientat? Ai pornit de la
nceput cu istoria modern? V-a canalizat cineva n direcia aceasta?
D.B.: Nu, eu iniial vroiam s fac istorie universal. De altfel, toat viaa
le-am combinat, istoria universal i istoria romnilor. Dar, mai ales
la Facultate, nici nu m gndeam la istoria modern a romnilor. Aa
au venit vremurile, a fost un moment n care istoria universal era
aproape prohibit.
N.D.I.: Ai fost cumva mai apropiat de Gheorghe Brtianu.
D.B.: Da, am fost apropiat de toi, trebuie s spun: de Gheorghe Brtianu,
de Giurescu, de Bodin. Pentru c Giurescu a plecat n Turcia, n
1944, i un an de zile am fcut cursuri cu Bodin, care se ngrijea de
studeni, ne chema la el i mi-a transmis morbul lui 1821.
N.D.I.: Dintre colegi, pe care vi-i amintii dintre cei care au fcut carier?
D.B.: Da, pe Paul Oprescu79.

78

Teofil Sauciuc-Sveanu (21 octombrie 1884-26 iulie 1971), epigrafist i istoric al


antichitii greco-romane. Profesor la Catedra de filologie clasic (1919), decan (19211922) i rector (1924) la Universitatea din Cernui. Profesor (1940-1947) i ef al
Catedrei de istoria antic i epigrafie a Universitii din Bucureti (1941-1946). Prodecan
(1941) i decan (1946) al Facultii de Litere i Filosofie din Bucureti. Membru
corespondent al Academiei Romne (1945).
79
Paul Oprescu (n. 18 noiembrie 1920-?), istoric cu studii de Drept (1943), Litere
i Filosofie (1945). Colaborator tiinific al Institutului de Istorie al Academiei (1952-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


262

N.D.I.: Ai fost coleg de facultate i cu viitoarea dumneavoastr soie, Ioana


Hudi.
D.B.: Da, soia mea era mai mic cu un an, la studii, dar asta nu avea
importan pentru c fceai aceleai cursuri dar trebuia s ai un
numr de examene i s absolvi cte patru examene la trei materii i
cte dou examene la alte trei materii. Asta era nainte de licen.
N.D.I.: Dumneavoastr cu ce tem i cu cine ai dat lucrarea de licen?
D.B.: Licena am dat-o la Giurescu, la Istoria Romniei, cum se chema pe
vremea aceea, i a fost o lucrare despre tinerii paoptiti la Paris.
N.D.I.: Ah, dragostea dumneavoastr de o via.
D.B.: Acesta a fost i primul meu articol publicat n Revista Istoric
Romn, n 1945-1946. Acela a fost nceputul, ca s zic aa.
N.D.I.: Constantin C. Giurescu a intuit n dumneavoastr un cercettor, v-a
canalizat i el n direcia aceasta?
D.B.: Da, ntr-o vreme chiar i manifestase dorina s vin la Institutul lui,
care pornise de puin timp, din 1943. Dar eu a fi vrut, n fond, la
Brtianu i pe urm am nimerit la mijloc, la Papacostea, la Institutul
de Studii i Cercetri Balcanice.
N.D.I.: Prima dat, pentru c finalul a fost tot la Institutul Iorga.
D.B.: Da, dar asta a durat.
N.D.I.: Deci, prima angajare, dup luarea licenei, a fost la Institutul condus
de Victor Papacostea, n 1946.
D.B.: Da, n decembrie 1946, unde am fost angajat n primul rnd ca
secretar, i dup aceea ca asistent, era treapta paralel cu cea de la
Facultate. De altfel, pe vremea aceea, Institutele erau legate de
catedr i oarecum de Ministerul nvmntului.
N.D.I.: Da, ineau de Universitate.
D.B.: i, pe urm a fost tranziia n 1948 la Institutul de Istorie i
Filosofie.
N.D.I.: Deci la Institutul de Studii Balcanice ai stat aproape doi ani.

1955), secretar tiinific al seciei de tiine istorice a Academiei (1955-1970) i cercettor


tiinific principal la Institutul de Istorie Nicolae Iorga (din 1970).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


263

D.B.: Din decembrie 1946 pn n vara lui 1948. Atunci au fost vreo ase-apte
institute topite, comasate n Institutul de Istorie i Filosofie al
Academiei.
N.D.I.: Noul Institut a preluat mare parte dintre cercettori sau pe unii i-au mai
triat pe motive politice?
D.B.: Iniial au preluat pe toat lumea i trebuie spus c un numr de ani am
rmas cam aa. Momentul cutremurului a fost 1952.
N.D.I.: Atunci i-au dat seama?
D.B.: Dimpotriv, erau foarte muli nou angajai n momentul n care s-a fcut
Institutul.
N.D.I.: Cine era director atunci?
D.B.: Petre Constantinescu-Iai80. n momentul cnd s-a creat acest Institut
s-au fcut mari investiii. De-ar fi astzi investiiile care au fost atunci ar
fi foarte bine. S-au bgat foarte muli bani atunci, din motive
propagandistice, cel mai probabil.
N.D.I.: Unde-i avea sediul, tot la Institutul Nicolae Iorga?
D.B.: Da, de la nceput.
N.D.I.: Iniial era Institut de Istorie Universal i l-a condus Gheorghe Brtianu
pn n 1946.
D.B.: L-a condus Brtianu pn cnd l-au pus n domiciliu forat i n
nchisoare. Apoi Institutul a trecut de la Ministerul nvmntului la
Academie i n momentul acela a fost numit director ConstantinescuIai.
N.D.I.: Pe care l cunoteai i cu care socrul dumneavoastr, Ion Hudi, era
prieten.
D.B.: Da, ei avuseser o relaie amical nc din timpul Primului Rzboi
Mondial, cnd fuseser studeni Constantinescu-Iai era mai mare,
mai n vrst dect socrul meu apoi au mers la Paris, la studii, dup
aceea n micarea pentru pace. Dar, animozitile au nceput n 1944.
80

Petre Constantinescu-Iai (25 noiembrie 1892-1 decembrie 1977), istoric i om


politic romn, membru al Partidului Comunist (din 1921). Ministru al Informaiei (19451946), ministru al Propagandei (1946) i ministru al Cultelor (1953-1957). Membru
titular al Academiei Romne (din anul 1948). Director al Institutului de Istorie Nicolae
Iorga din Bucureti (1948-1953) i director al Institutului de Studii Romno-Sovietice
(1962-1964).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


264

N.D.I.: Pn atunci s-au neles cumva, chiar dac socrul dumneavoastr era
rnist iar Constantinescu-Iai era socialist, mai de stnga.
D.B.: Da, dar rnitii i ajutau pe unii comuniti, chiar i bnete.
N.D.I.: Constantinescu-Iai nu v-a creat probleme la Institut, tia cine suntei?
D.B.: Nu, dimpotriv. El avusese o relaie foarte bun i cu Ioana, soia mea,
care l vizitase mpreun cu socrul meu la Doftana. El nu uita treaba asta.
Aa c trebuie s spun c am avut bunvoin din partea lui, numai c el
nu avea putere fa de Roller81. Asta era realitatea, dei ConstantinescuIai fusese membru de partid nc de la nfiinarea Partidului Comunist.
Dar ntre cei doi, Roller era cel care hotra.
N.D.I.: Roller chiar venea la Institut, el dicta politica Institutului?
D.B.: Da, evident, el era stpnul istoriografiei, n general.
N.D.I.: Spuneai ntr-un interviu c Roller era foarte dur.
D.B.: Da, era foarte dur. in minte i azi edina n care Roller i-a batjocorit pe
Rosetti82, Graur83 i Iordan84 n legtur cu treaba cu Stalin i lingvistica.
N.D.I.: n ce sens mergea discursul lui Roller contra celor trei lingviti, bnuiesc
c nu cu invective, pentru c tiinific el nu avea argumente, nu era de
specialitate.
81

Mihail Roller (6 mai 1908-21 iunie 1958), militant comunist, cu studii la


Moscova. A deinut funcii nalte n aparatul C.C. al P.C.R. Profesor, ef al Catedrei de
istoria romnilor de la Academia Militar (1948-1955), director adjunct (1955-1958) al
Institutului de Studii Istorice i Social-Politice de pe lng C.C. al P.C.R. Autor al unui
manual propagandistic, care prezenta n mod fals istoria romnilor.
82
Alexandru Rosetti (20 octombrie 1895-27 februarie 1990), lingvist i filolog
romn, editor, pedagog, istoric al limbii romne. n 1933 devine director al Fundaiei
pentru Literatur i Art Regele Carol al II-lea, cea mai prestigioas editur din Romnia
din epoca interbelic. Profesor la Facultatea de Litere din Bucureti i membru titular al
Academiei Romne (din 1948).
83
Alexandru Graur (9 iulie 1900-9 iulie 1988), lingvist romn, profesor la
Universitatea din Bucureti (1946-1970), decan al Facultii de Filologie (1954-1956),
membru al Academiei Romne (din 1955), director al Editurii Academiei (1955-1974).
84
Iorgu Iordan (11 octombrie 1888-20 septembrie 1986), lingvist i filolog romn,
membru titular (1946) i vicepreedinte al Academiei Romne (1957-1966). Ambasador
la Moscova (1945-1947). Profesor la Universitatea din Iai (1926-1946) i la Universitatea
din Bucureti (1946-1962). A ntemeiat i a editat la Iai Buletinul Institutului de
Filologie Romn Alexandru Philippide (1934-1945). A fost director al Institutului
de Lingvistic din Bucureti, pn n 1962.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


265

D.B.: El i acuza c ei nu sunt pe linia partidului, c nu respect marxismleninismul, dogma. Tot aa in minte c a fost o edin cu Zane85, care a
inut o comunicare legat de micarea din 1840 a lui Mitic Filipescu n
care nu l-a scuturat suficient pe Nicolae Golescu, care fusese numit
procuror de Alexandru Ghica. Pe chestia asta, l-a zdrobit pe Zane, a
urlat la el c era complice cu Golescu.
N.D.I.: Atunci i Goletii erau la index, nu scpa nimeni.
D.B.: Pn i Goletii, v dai seama. Dup au fost reconsiderai.
N.D.I.: Colegii din Institut cum l priveau pe Roller, pentru c toi tiau c era un
politruc?
D.B.: Evident c tiau, dar pe de alt parte toat lumea i ddea seama de
puterea pe care o avea.
N.D.I.: El, n fond, a disprut la un moment dat, subit.
D.B.: Da, a disprut pe lumea cealalt, fizic. A disprut legat de activitatea pe
care o avusese, strngnd materiale anti Gheorghiu-Dej86 de la vechii
ilegaliti. Asta i-a adus sfritul.
N.D.I.: Cumva, Gheorghiu-Dej a aflat?
D.B.: A aflat, l-a chemat, a fost o edin probabil furtunoas i a doua zi Roller
era mort.
N.D.I.: Dar a doua zi Roller trebuia s se ntlneasc cu Constantin Daicoviciu.
D.B.: Da. Chiar vorbise cu Daicoviciu87 c se vor ntlni i cnd a sunat
Daicoviciu i s-a spus c a decedat. Acum, nu se tie cum a decedat, din
cauza unui atac de spaim sau dac nu a fost ajutat.
N.D.I.: Oricum, subit. Cci diabetul pe care-l avea nu putea s l ucid ntr-o zi.
85

Gheorghe Zane (11 aprilie 1897-22 mai 1978), doctor n drept, profesor (din
1929) la Catedra de economie politic, finane i istoria doctrinelor economice a
Universitii din Iai, membru al Academiei Romne (1974), autor al mai multor lucrri
eseniale despre economia Principatelor Romne sau despre Nicolae Blcescu.
86
Gheorghe Gheorghiu-Dej (8 noiembrie 1901-19 martie 1965), om politic,
secretar general al Partidului Comunist Romn (1944-1954, 1955-1965), prim-ministru
al Romniei (2 iunie 1952-1 octombrie 1955), preedinte al Consiliului de Stat al
Republicii Populare Romne (21 martie 1961-18 martie 1965).
87
Constantin Daicoviciu (1 martie 1898-27 mai 1973), istoric i arheolog,
profesor universitar (din 1938), rector al Universitii Babe-Bolyai din Cluj-Napoca
(1957-1968), director al Muzeului de Istorie a Transilvaniei (1945-1973). A fost membru
titular al Academiei Romne (din 1955).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


266

D.B.: Avea diabet ntr-o form teribil, bea cte o caraf de ap la o edin, i
suna apa aa n burt.
N.D.I.: i totui latura aceasta personal a bolii lui nu l-a fcut mai uman, el s-a
comportat tot ca un zbir cu toat lumea, nimeni nu s-a putut apropia de el?
D.B.: in minte cnd m-am ntors n 1955 la Institut. El a venit la Institut dar
era n etapa final. A intrat, m-a vzut, a venit la mine s m salute cu
efuziune spunnd ce bine i pare c m vede, aiurea n tramvai, cnd eu
tiam clar c el fusese cel care mi dduse piciorul undeva.
N.D.I.: Deci Roller a avut un rol major cnd v-a eliminat din Institut. Ce vi s-a
reproat atunci?
D.B.: Sigur c a avut. Am fost 40 de ini, n dou serii de cte 20. n 1952
s-a produs treaba aceasta.
N.D.I.: Reprondu-vi-se ce, ntregului grup?
D.B.: Nu ntregului grup, pentru c era fiecare cu vina lui. La mine principala
cauz era dosarul, familia, tot ce vrei, dar mai grav era situaia Ioanei,
care era nchis i care ar fi trebuit s fie eliberat. Ea fusese arestat n
1950, dar pentru c ntre timp fusese judecat, chiar la nceputul lui
1952, i i se dduse o pedeaps de doi ani ea trebuia s ias. Dar au mai
inut-o nc apte luni i astea au fost fatale i pentru mine. Pentru ea s-a
invocat faptul c i-a expirat pedeapsa dar s-a rspuns c din moment ce
nu a venit...
N.D.I.: Au bnuit ei c ar fi altceva, c ar fi fost o vin mai grav?
D.B.: Probabil i n orice caz dac ea ar fi revenit din nchisoare ar fi fost un
argument i pentru mine s m lase n pace, dar din moment ce nu
revenise...
N.D.I.: Dar tiinific nu au avut a v reproa ceva?
D.B.: Dimpotriv, am i acum o adres. Se fcuse colectivul 1877 i Maciu88,
care era responsabil, a fcut un referat prin care a cerut ca eu s fiu
detaat cu nc o jumtate de norm la acest colectiv nou, pentru c alt
specialist mai bun nu avem. i pe urm, peste cteva luni de zile, am fost
scos ca necorespunztor!
88

Vasile Maciu (1904-1981), istoric modernist, eful seciei de istorie modern la


Institutul de Istorie i Filosofie al Academiei (1949-1953), director al Arhivelor Statului
(1953-1956), confereniar i profesor la Facultatea de Istorie a Universitii Bucureti
(1949-1974), membru corespondent al Academiei Romne (1963).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


267

N.D.I.: Dar referatele acestea le aproba direct Constantinescu-Iai sau treceau i


pe la Roller. Care era logica?
D.B.: Probabil c veneau de la Roller. Constantinescu-Iai era aa fictiv, ca s
fie. El a putut s fac un singur lucru, s-mi schimbe litera. Erau diverse
litere, la articolul respectiv: a, b, c, d, e, f.
N.D.I.: Deci nu erai la litera i, ca mai trziu.
D.B.: Mi-a schimbat, mi se pare, litera f n e, dar asta a nsemnat foarte mult,
pentru c cu e-ul am putut s m angajez la cooperativ. Dac era f, nu a
fi putut lucra dect la drumuri publice.
N.D.I.: Cooperativa era o uzin mecanic, ce fceai acolo?
D.B.: Da, Mecanica Nou. Acolo am fcut tergtoare de parbriz i blacheuri
de pantofi, milioane de buci, cred c am nclat toat Romnia.
Fabricarea blacheurilor era o operaie plcut, pentru c lucram la o
pres mecanic, dar problema era c trebuia s bagi tabla, i tabla era din
deeuri de tabl.
N.D.I.: Pe care trebuia s le colectai, s le adunai din Bucureti, nu?
D.B.: Da, era nenorocire. Mergeam doi ini cu un camion. in minte, cnd am
fost era acolo, c era funcionar Mihnea Marmeliuc, pe care-l cunoteam
Marmeliuc era unul dintre prietenii socrului meu i cruia nu i-a
venit s cread c sunt eu. Eu tot i fceam salut i el nimic, el se fcea c
plou.
N.D.I.: El era acolo ntr-o poziie mai bun, cumva?
D.B.: Da, era funcionar al Dac-ului respectiv, ha, ha, ha!
N.D.I.: Cu tuburile de oxigen tot aici a fost?
D.B.: Da, tot la Mecanica Nou, i toat treaba asta a durat apte-opt luni,
din fericire. Dup aceea, m-am mutat la ISPRO Institutul pentru
Proiectarea Oraelor i Regiunilor care era un institut mare, alctuit
mai ales din arhiteci i ingineri i n care m-am simit foarte bine,
pentru c eram ca raa ntre pui.
N.D.I.: Dumneavoastr fceai studii istorice, cu ce puteai s i ajutai.
D.B.: Da, fceam monografiile localitilor i oraelor care se sistematizau sau
ale monumentelor istorice care se refceau.
N.D.I.: Asta era cumva prin 1952?

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


268

D.B.: Nu, prin 1953 i am rmas la ISPRO cu jumtate de norm i dup ce


m-am ntors la Institutul Iorga, nc doi ani de zile, pentru c mi plcea
ceea ce fceam, stabilisem o bun legtur, oamenii au fost foarte
drgui. Pe urm am plecat pentru ca s las locul lui Velescu, dac-l tii.
N.D.I.: Oliver Velescu.
D.B.: Exact. Eu l bgasem, dar avea omul o jumtate de norm. Ca s-i dau
norm ntreag i-am cedat jumtatea mea.
N.D.I.: Ai revenit la Institutul Nicolae Iorga n 1955?
D.B.: Da, la 1 octombrie 1955, exact n ziua plecrii, 1 octombrie 1952, au fost
trei ani de zile de exil.

THE BERINDEI FAMILY.


THE PORTRAIT OF SOME ARISTOCRATS OF THE SPIRIT. INTERVIEWS
WITH THE ACADEMICIAN DAN BERINDEI
(Abstract)
The present article is merely a fragment from a larger paper, a book of interviews
with the academician Dan Berindei to be published in 2015 at Oscar Print Publishing
House in Bucharest.
List of Illustrations:
Fig. 1. Saint Voivodes Church of Dobroteti-Teleorman (photo CIMEC).
Fig. 2. Founders of the church of Dobroteti-Teleorman: Matei Berindei and the son
of Mihil (Ilustraiunea, Bucharest, 1925).
Fig. 3. Founders of the church of Dobroteti-Teleorman: Ioan Berindei (son of Matei)
(Ilustraiunea, Bucharest, 1925).
Fig. 4. Maria and Barbu Sltineanu, Ana Berindeis parents (Ilustraiunea, Bucharest,
1925).

Rezumat tradus de Simona Postolache.


Autorul mulumete pe aceast cale domnului acad. Dan Berindei, doamnelor
dr. Sidonia Teodorescu i dr. Oana Marinache i domnilor dr. Sorin Iftimi i dr. Cornel
Constantin Ilie, pentru ajutorul dat la realizarea ilustraiei acestui articol.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


269

Fig. 5. Family tree with the kinship of Berindei, Sltineanu and Costinescu families
(Ilustraiunea, Bucharest, 1925).
Fig. 6. The manor house of Dobroteti, built by D. Berindei in 1856. Destroyed in
1907 (Ilustraiunea, Bucharest, 1925).
Fig. 7. The manor house of Dobrotesti. Lateral view (Ilustraiunea, Bucharest, 1925).
Fig. 8. The manor house of Dobroteti. Outbuildings (Ilustraiunea, Bucharest, 1925).
Fig. 9. The manor house of Dobroteti. Warehouses and henhouses (Ilustraiunea,
Bucharest, 1925).
Fig. 10. Arch. Dumitru Berindei (National Museum of Romanian History).
Fig. 11. Ana Berindei (b. Sltineanu) (Ilustraiunea, Bucharest, 1925).
Fig. 12. Eliza Znescu, first wife of Ion Berindei (Collection of Acad. Dan Berindei).
Fig. 13. Emil Costinescu, caricature by Nicolae Petrescu-Gin.
Fig. 14. Emil Costinescu, Dan Berindeis great-grandfather.
Fig. 15. Emil Costinescu, surrounded by family, 1914 (Realitatea Ilustrat, no.10).
Fig. 16. Gen. Anton Berindei, historians great-grandfather (Acad. Dan Berindei
Collection).
Fig. 17. Gen. Grigore Berindei, the historians grandfather (Wikipedia).
Fig. 18. House of General Grigore Berindei (Bucharest) (Oana Marinache
Collection).
Fig. 19. Arch. Ion D. Berindei (National Library of Romania).
Fig. 20. Ruxandra, I. D. Berindeis wife (born Mavrocordat).
Fig. 21. Cuibul din Lunc of Dobroteti (1908). Ion D. Berindeis summer
residence.
Fig. 22. Professor architect I. D. Berindei surrounded by family (1913) (Ilustraiunea,
Bucharest, 1925).
Fig. 23. Arch. Ion D. Berindei with his team in his work office (Ilustraiunea,
Bucharest, 1925).
Fig. 24. Arch. Ion D. Berindei (Ilustraiunea, Bucharest, 1925).
Fig. 25. Ion I. Berindei (Library of the Romanian Academy).
Fig. 26. Professor Ion D. Berindei together with his son, Ion I. Berindei (Ilustraiunea,
Bucharest, 1925).
Fig. 27. Dina Bal, mother of acad.Dan Berindei (Acad. Dan Berindei Collection).
Fig. 28. Acad. Dan Berindei, historian (National Museum of Romanian History).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


270

Fig. 1. Biserica Sfinii Voievozi din Dobroteti-Teleorman (foto CIMEC)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


271

Fig. 2. Ctitorii bisericii din Dobroteti-Teleorman: Matei Berindei i fiul Mihi


(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

Fig. 3. Ctitorii bisericii din Dobroteti-Teleorman: Ioan Berindei (fiul lui Matei)
(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


272

Fig. 4. Maria i Barbu Sltineanu, prinii Anei Berindei


(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

Fig. 5. Arbore genealogic cu nrudirile familiilor Berindei, Sltineanu i


Costinescu (Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


273

Fig. 6. Conacul de la Dobroteti, construit de D. Berindei, n 1856.


Distrus n 1907 (Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

Fig. 7. Conacul de la Dobroteti. Vedere lateral


(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


274

Fig. 8. Conacul de la Dobroteti. Dependine


(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

Fig. 9. Conacul de la Dobroteti. Magazii i cotee de psri


(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


275

Fig. 10. Arhit. Dumitru Berindei


(Muzeul Naional de Istorie a Romniei)

Fig. 11. Ana Berindei


(n. Sltineanu)
(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

Fig. 12. Eliza Znescu, prima soie a lui Ion Berindei


(Colecia Acad. Dan Berindei)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


276

Fig. 13. Emil Costinescu,


caricatur de
Nicolae Petrescu-Gin

Fig. 14. Emil Costinescu,


strbunicul istoricului
Dan Berindei

Fig. 15. Emil Costinescu, n mijlocul familiei, 1914


(Realitatea Ilustrat, nr. 10)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


277

Fig. 16. Gen. Anton Berindei,


strbunicul istoricului
(Colecia Acad. Dan Berindei)

Fig. 17. Gen. Grigore Berindei,


bunicul istoricului (Wikipedia)

Fig. 18. Casa generalului Grigore Berindei (Bucureti)


(Colecia Oana Marinache)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


278

Fig. 19. Arhit. Ion D. Berindei


(Bibliotca Naional a Romniei)

Fig. 20. Ruxandra,


soia lui I. D. Berindei
(nscut Mavrocordat)

Fig. 21. Cuibul din Lunc de la Dobroteti (1908)


Reedina de var a lui Ion. D. Berindei (Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


279

Fig. 22. Profesorul arhitect I. D. Berindei n mijlocul familiei (1913)


(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

Fig. 23. Arhit. Ion D. Berindei cu echipa sa, n biroul de lucru


(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Narcis Dorin ION


280

Fig. 24. Arhit. Ion D. Berindei


(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

Fig. 25. Ion I. Berindei


(Biblioteca Academiei Romne)

Fig. 26. Profesorul Ion D. Berindei mpreun cu fiul su, Ion I. Berindei
(Ilustraiunea, Bucureti, 1925)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CONVORBIRI CU ACADEMICIANUL DAN BERINDEI


281

Fig. 27. Dina Bal,


mama Acad. Dan Berindei
(Colecia Acad. Dan Berindei)

Fig. 28. Acad. Dan Berindei


(Muzeul Naional de Istorie a
Romniei)

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Cercetri Istorice (serie nou), XXXIII, IAI, 2014, p. 283-297

RECENZII I NOTE DE LECTUR

Constantin Preoteasa, Ciprian-Dorin Nicola (eds.), Limpact anthropique


sur lenvironnement durant le no-nolithique du sud-est de lEurope //
In honorem Dr. Gheorghe Dumitroaia, Bibliotheca Memoriae
Antiquitatis, XXXI, Piatra-Neam, 2014, 314 p.
A devenit deja o tradiie ca n cadrul
Complexului Muzeal Judeean Neam s se
organizeze manifestri tiinifice i s fie
editate publicaii referitoare la neoliticul i
eneoliticul din Romnia, cu o privire
special asupra culturii Cucuteni, mai ales c
pe lng instituia amintit funcioneaz i
un Centru internaional de cercetare dedicat
acestei importante civilizaii preistorice.
n rndurile de fa ne propunem
semnalarea unei noi apariii editoriale din
binecunoscuta serie Bibliotheca Memoriae
Antiquitatis, care a ajuns la volumul XXXI.
Lucrarea la care facem referire include n
paginile sale o parte dintre contribuiile
tiinifice prezentate n cadrul colocviului
internaional ,,Impactul antropic asupra mediului natural n neo-eneoliticul sud-est
european, desfurat la Muzeul de Art Eneolitic Cucuteni din Piatra-Neam,
ntre 24-26 octombrie 2012. Volumul este n acelai timp i un omagiu adus
cercettorului Dr. Gheorghe Dumitroaia, cu prilejul mplinirii vrstei de 65 de
ani, fiind cunoscute realizrile sale n domeniul studierii neo-eneoliticului din
estul Romniei.
Prefaa lucrrii, semnat de cei doi editori, Constantin Preoteasa i
Ciprian-Dorin Nicola, are menirea de a lmuri cititorul asupra structurii i
coninutului crii, subliniind ideea c interdisciplinaritatea face parte din
tendinele actuale ale arheologiei i c, n acest fel, pot fi creionate dimensiunile
impactului uman asupra mediului i, implicit, consecinele acestui fapt asupra
comunitilor preistorice. Urmeaz apoi un material In honorem Dr. Gheorghe

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

284

Recenzii i Note de lectur

Dumitroaia, n care sunt trecute n revist principalele sale repere biografice,


accentul fiind pus pe cele mai importante momente din cariera domniei sale de
aproape 40 de ani n slujba arheologiei i a muzeografiei. Numeroasele expoziii
(unele internaionale), antierele arheologice coordonate sau n care a fost
membru al echipelor de cercetare, cele nou cri, 41 de editri i aproape 170 de
articole i studii de specialitate stau dovad a naltei sale competene.
Privitor la subiectul volumului, dei reunete doar 10 studii ale unor
specialiti din Bulgaria, Republica Moldova, Belgia i Romnia, acestea acoper un
vast cmp de cercetare.
Spre exemplu, articolul semnat de Tzvetana Popova aduce n discuie
aspecte privitoare la economia agricol de subzisten din neo-eneoliticul arondat
actualului spaiu al Bulgariei, pornind de la datele arheobotanice din 46 de aezri.
Analizele efectuate au permis abordarea unor probleme referitoare la
reconstituirea practicilor agricole pornind de la flora slbatic, culesul ca surs de
subzisten sau utilizarea plantelor n scopuri tehnice i medicinale.
O alt contribuie, datorat lui Dumitru Boghian i colaboratorilor si,
analizeaz impactul antropic asupra mediului de pe cursul mijlociu al rului
Suceava, n perioada neo-eneoliticului. De fapt, cercetarea grupului de autori se
concentreaz asupra a dou aezri importante, pluristratificate, din vecintatea
oraului Suceava (siturile de la Mihoveni i Icani). Prin intermediul datelor
oferite de aplicaiile GIS au fost propuse explicaii privitoare la condiiile de
habitat oferite de zona n care se gsesc cele dou aezri i care au determinat
locuirea de lung durat a acestora.
Un studiu interesant, datorat lui Drago Gheorghiu, i propune s
evidenieze aspecte legate de o aa-numit ,,domesticire a spaiului, n fond, o
abordare antropologic i experimental a planimetriei zonelor locuite de
comunitile culturii Vdastra. Autorul abordeaz cteva direcii principale de
discuie, cum ar fi: cercul i ptratul n neolitic, geometrie i complexitate spaial
sau reprezentarea geometric n mentalul colectiv. Pornind i de la datele de
arheologie experimental, autorul sesizeaz conexiuni interesante ntre modul de
construcie a locuinelor i dispozitivele folosite pentru realizarea esturilor, dar
numai sub aspectul geometrismului.
Viktoria Petrova i grupul su de colaboratori au adus n discuie modul de
utilizare a resurselor naturale din hinterlandul sitului de la Hadzidimitrovo
(regiunea Yambol, Bulgaria), atribuit culturii Karanovo VI. Accentul a fost pus pe
datele arheobotanice i arheozoologice, dar nu au fost omise nici analizele
mineralogice ale unor eantioane de cupru sau studiul petrografic al unor piese de
silex, care ne arat existena unor surse variate de aprovizionare.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Recenzii i Note de lectur

Cercettorii bulgari Yavor i Kamen Boyadzhiev au publicat cteva


consideraii referitoare la dou situri calcolitice din zona rsritean a Munilor
Rhodopi aezrile de la Varhari i Orlitsa , sub aspectul interaciunii
respectivelor comuniti umane cu mediul natural. Amplasamentul n zona
montan a impus un anumit specific arhitecturii i utilizrii spaiului locuibil,
precum economiei respectivelor colectiviti. Un aspect important l reprezint
industria litic din situl de la Varhari, unde au fost descoperite peste 100.000 de
piese, dar i dou ateliere pentru prelucrarea unor mrgele de piatr.
Industriei materiilor dure animale i sunt rezervate dou studii, ai cror
autori principali sunt Corneliu Beldiman i Diana-Maria Sztancs (la unul dintre
acestea a colaborat i Costel Ilie), binecunoscui pentru preocuprile lor n acest
domeniu. O prim contribuie, care este doar un segment al unui amplu proiect,
numit DanubiOs, analizeaz artefactele din os i corn descoperite n sud-estul
Moldovei, cu precdere n judeul Galai. A fost studiat un lot de 240 de piese,
provenite din patru situri, att din punctul de vedere al materiilor prime i al
frecvenei acestora, ct i din cel al tehnologiilor de prelucrare. Un accent deosebit
a fost pus pe studiul traseologic, pentru a contura ct mai bine modul de realizare
i de folosire a unora dintre artefactele confecionate din materii dure animale. Cel
de-al doilea studiu al cercettorilor amintii este dedicat tot artefactelor din
materii dure animale, care provin din vechile spturi de la Ariud, dar i din alte
situri contemporane, cum sunt cele de la Malna-Bi i Olteni.
Un amplu istoric al cercetrilor pluridisciplinare din complexul cultural
Precucuteni-Cucuteni-Tripolye i are ca autori pe Constantin Preoteasa i Sergiu
Bodean. Articolul, complex i bine documentat, aduce n atenia specialitilor
principalele domenii de studiu care vin n ajutorul arheologiei, de unde se observ
o anumit discrepan n ceea ce privete rezultatele cunoscute pn n prezent.
De exemplu, sedimentologia, geomorfologia, antracologia, traseologia sunt doar
cteva direcii de cercetare care nu ofer o baz informaional foarte
cuprinztoare pentru complexul cultural amintit. Situaia este ns total diferit n
cazul datelor de natur arheozoologic i arheobotanic, care sunt cunoscute
pentru un numr important de situri i care ajut la nelegerea multora dintre
aspectele economice ale comunitilor eneolitice.
Profesorul Nicolae Ursulescu, mpreun cu Vasile Cotiug, ne prezint un
studiu complex privitor la unele aezri pluristratificate i fortificate din culturile
Precucuteni i Cucuteni, mai ales n ceea ce privete modul n care a evoluat
spaiul locuibil al acestora. Cei doi autori analizeaz un numr de 18 staiuni i, pe
baza trsturilor acestora, le clasific n: situri fortificate n form de tell, situri cu
aspect de tell, situri cu tendine de a forma un tell i situri fr aspect de tell.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

285

286

Recenzii i Note de lectur

n fine, un ultim articol, semnat tot de ctre Dumitru Boghian i o serie de


colaboratori, aduce n atenia specialitilor un model de analiz microzonal,
privitor la relaia om-mediu n arealul staiunii cucuteniene de la Tcuta (jud.
Vaslui). Dei cercetarea aezrii este nc la nceput, iar baza de date este modest,
autorii au reuit, prin corelarea cu informaiile de natur interdisciplinar
dobndite n cadrul unor situri aflate ntr-un perimetru mai larg, s contureze
principalele trsturi ale interaciunii omului cu mediul n arealul geografic avut n
vedere.
La finalul acestei note bibliografice salutm apariia unui astfel de volum,
care pune accentul pe interdisciplinaritate n arheologie, fcnd astfel ca studierea
trecutului s nu se rezume doar la o analiz descriptiv, ci s ajute la o mai bun
nelegere a comportamentului, nevoilor i interaciunilor umane n preistorie.
Faptul c lucrarea de fa reunete studii publicate n englez i francez
constituie nc un plus de valoare, fiind accesibil n acest fel unui numr
important de specialiti interesai de neo-eneoliticul sud-est european.
Vasile DIACONU

Sawomir Kadrow (ed.), with the editorial cooperation of Elbieta TrelaKieferling, Bilcze Zote. Materials of the Tripolye Culture from the
Werteba and the Ogrd Sites, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w
Krakowie, tom V, Cracovia, 2013, 324 p.
Numele de Bilcze Zote localitate aflat pe teritoriul actual al Ucrainei
are o anumit rezonan n rndurile cercettorilor preocupai de investigarea
complexului cultural Cucuteni-Ariud-Tripolie. Materialele descoperite n aceast
zon, la Ogrd i n petera Werteba, la cumpna dintre secolele XIX-XX se afl
astzi n patrimoniul Muzeului de Arheologie din Cracovia i constituie subiectul
monografiei pe care ne propunem s o prezentm.
Lucrarea, editat de Sawomir Kadrow, cu cooperarea editorial a Elbietei
Trela-Kieferling, aprut n anul 2013 n seria Biblioteka Muzeum
Archeologicznego w Krakowie, tiprit att n limba polonez, ct i n englez,
reprezint apogeul unei poveti ncepute n secolul al XIX-lea. La realizarea
monografiei au participat cercettori din Polonia, Ucraina i Romnia, care
semneaz diferite pri din lucrare.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Recenzii i Note de lectur

Aceasta este structurat n ase


seciuni, fiind deschis de o scurt Prefa
(p. 7-8) semnat de editorul volumului, care
prezint contextul n care a fost posibil
apariia lucrrii monografice i punctele de
referin ale coninutului acesteia.
Cea de a doua seciune a lucrrii este
dedicat istoricului cercetrii siturilor
arheologice (p. 9-11), fiind semnat de
Sawomir Kadrow i Elbieta TrelaKieferling. ntr-o manier concis i
riguroas, autorii trec n revist principalele
momente ale investigaiilor realizate n
petera Werteba i n situl de la Ogrd (p. 9),
cercetate de Adam Honory Kirkor (1876,
1878),
Gotfryd
Ossowski
(1890),
Wodzimierz Demetrykiewicz (1898, 1904, 1906) i respectiv de E. Pawowicz
(1889), Gotfryd Ossowski (1890, 1891) i Wodzimierz Demetrykiewicz (la
sfritul secolului al XIX-lea i nceputul secolului al XX-lea). Prezentarea
spturilor este completat de o discuie referitoare la diversele teorii emise de-a
lungul timpului privitoare la ncadrarea cultural a descoperirilor (p. 9-10).
Aceast recapitulare a cercetrilor este urmat de o prezentare a
investigaiilor i a analizelor recente efectuate asupra materialelor arheologice
descoperite n petera Werteba (p. 13-21), capitol semnat de Sawomir Kadrow.
Sunt astfel aduse n discuie cronologia, periodizarea, relaiile culturale i tipologia
aezrilor tripoliene, cu referire special asupra celor de la Bilcze Zote. ntr-o
prim faz sunt subliniate o serie de diferene existente ntre cronologia absolut
propus pentru spaiul romnesc i cea propus pentru cel ucrainean, iar apoi sunt
prezentate diferenele terminologice privitoare la aa-numitele culturi
post-cucuteniene (de exemplu: fenomenele de tip Horoditea-Erbiceni, pe care
cercettorii din spaiul estic le includ n etapa Tripolie CII). Aceste observaii sunt
urmate de o prezentare a datrilor efectuate pe materialele descoperite n petera
Werteba, informaiile obinute fiind coroborate i comparate cu datele existente
n literatura de specialitate. Prin discutarea acestor aspecte se urmrete elucidarea
unor aspecte cronologice legate de momentele de tranziie (trecerea de la faza
Tripolie BII la CI, trecerea de la Tripolie CI la CII), precum i precizarea plasrii
cronologice a sfritului fazei CII. De asemenea, n atenia cercettorului polonez
s-a aflat i stabilirea intervalului cronologic n care a evoluat locuirea uman din

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

287

288

Recenzii i Note de lectur

petera Werteba. n aceeai seciune sunt prezentate sincronismele culturale


pentru fazele Tripolie BII, Tripolie CI i Tripolie CII, dar i diferitele influene
exercitate asupra grupurilor tripoliene n ultimele faze de evoluie, fiind
evideniate o serie de importuri sau imitaii prezente n repertoriul formelor
ceramice Cucuteni-Tripolie. O discuie interesant este formulat i n jurul
problematicii ridicat de semnificaia frecventrii peterii Werteba. Avnd n
vedere contextul arheologic, dar i o serie de analize ADN fcute pe resturile
osteologice umane descoperite, petera este interpretat ca un loc de divinaie,
mai degrab dect ca unul de refugiu n faa strinilor sau o simpl aezare (p. 18)
Cea de a patra seciune a lucrrii, realizat tot de ctre Sawomir Kadrow,
trateaz mediul natural i fondul cultural al locuirilor preistorice de la Bilcze Zote
(p. 23-28). Este prezentat cadrul geografic din zona siturilor arheologice, fiind
marcat poziionarea lor geografic i evideniate caracteristicile actuale ale
solurilor i climei. De asemenea, este discutat istoricul locuirilor preistorice din
zon. n ncheiere se realizeaz o trecere n revist a secvenelor culturale
documentate n regiune, care ncep n faza Tripolie BI i continu pn n faza
Tripolie CII.
A cincea seciune este cea mai ampl din cadrul lucrrii i vizeaz diferitele
tipuri de artefacte, fiind mprit n apte sub-seciuni.
Prima dintre acestea, cea dedicat ceramicii pictate, este semnat de ctre
cercettorul ucrainean Taras Tkachuk (p. 29-44). ntr-o prim parte, sunt
amnunit discutate caracteristicile ceramicii (form i decor) de la Ogrd, acestea
ncheindu-se cu o serie de consideraii asupra secvenelor evolutive ale aezrii,
cercetarea relevnd existena a trei etape de evoluie, ncadrate, din punct de
vedere cultural, n fazele BI-BII i CI ale culturii Tripolie. Atenia cercettorului
se ndreapt apoi spre materialul provenit din petera Werteba, unde au fost, de
asemenea, distinse trei faze de evoluie, atribuite etapei finale a fazei Tripolie CI i
fazei CII. Materialul ceramic provenit din ansamblul arheologic Werteba I este
atent analizat din punct de vedere stilistic i tipologic, o importan deosebit
fiind acordat studierii aa-numitelor importuri (de la grupul Badragi i de la
alte grupuri tripoliene, precum i a celor din Bazinul Carpatic). Apoi sunt
discutate descoperirile arheologice atribuite nivelului Werteba II i importurile i
influenele venite de la grupul Brnzeni. Minuioasa analiz a materialului ceramic
a condus la realizarea unor observaii de ordin cultural i taxonomic i a permis
evidenierea unor schimbri culturale survenite n fazele Tripolie CI i CII n
bazinul mijlociu al Nistrului. Aceast sub-seciune se ncheie cu o serie de
consideraii privitoare la materialul ceramic atribuit nivelului Werteba III.
Cea de a doua sub-seciune, semnat de Sawomir Kadrow, este dedicat tot
materialului ceramic, fiind ns analizat exclusiv aa-numita ceramic de

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Recenzii i Note de lectur

buctrie (p. 45-48). Astfel, sunt prezentate, ntr-o manier succint, unele date
legate de procesul tehnologic, precum tipul materiei prime folosite i tipul de
degresant utilizat, dar i o serie de aspecte de ordin tipologic i stilistic, care au
permis stabilirea legturilor existente ntre comunitile de la Bilcze Zote i alte
populaii contemporane.
A treia sub-seciune trateaz sintetic utilajul litic provenit din staiunile de
la Ogrd i Werteba i este realizat de Elbieta Trela-Kieferling (p. 49-52).
Artefactele analizate sunt prezentate din punct de vedere tipologic, cu
determinarea materiei prime. Din pcate, se pare c pentru mai mult de jumtate
din materialul supus studiului nu este cunoscut locul de provenien, ceea ce
mpiedic realizarea unei analize complexe. Deoarece o prezentare exhaustiv a
materialului a fost realizat n cadrul unui studiu publicat n anul 2003, n aceast
seciune sunt reluate, dup spusele autoarei, doar aspectele considerate mai
importante (p. 49). Astfel, cel puin pentru moment, informaiile detaliate
referitoare la aceast categorie de piese rmn, cel puin parial, inaccesibile unui
numr nsemnat de specialiti ntruct materialul iniial este publicat n limba
polonez, barierele lingvistice nefiind nc demontate.
Senica urcanu semneaz cea de a patra sub-seciune, care are n vedere
reprezentrile plastice antropomorfe i zoomorfe descoperite n siturile de la
Bilcze Zote (p. 53-85). Lotul analizat cuprinde 79 de statuete antropomorfe i
36 de statuete zoomorfe. Ca i n cazul utilajului litic, se pstreaz doar puine
informaii cu privire la condiiile de descoperire ale pieselor, fapt ce mpiedic
construirea unor analize contextuale. Studiul debuteaz cu o serie de consideraii
privitoare la starea de conservare a materialului i la gradul de fragmentare al
acestuia, pentru ca, ulterior, piesele s fie prezentate i discutate pe baza criteriilor
stabilite n lucrarea cercettorului Dan Monah. i n cazul plasticii zoomorfe, este
adus n discuie starea de conservare a pieselor (doar apte dintre acestea fiind
ntregi), dimensiunea acestora, precum i materia prim utilizat la
manufacturarea lor. De asemenea, este realizat o sistematizare a materialului n
funcie de specia animalier redat (fiind remarcat predominana reprezentrilor
de bovidee), urmat de o analiz privitoare la posibilitatea utilizrii bovinelor
pentru traciune. O atenie deosebit este acordat asocierii dintre reprezentrile
animaliere i cele umane, ilustrat prin celebra plac de os n form de cap de taur
pe care este redat o figur antropomorf.
Urmtoarele dou sub-seciuni sunt dedicate diferitelor impresiuni
observate pe materialul ceramic. Astfel, Irena Gluza discut amprentele de plante
(p. 87-99), fiind relevat att prezena speciilor cultivate, ct i a celor din flora
spontan, dar i a unor insecte, iar Anna Prokopowicz prezint impresiunile de

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

289

290

Recenzii i Note de lectur

materiale textile (p. 101-102) imprimate pe fundul unor vase, identificnd tipul
de estur, analizele nereuind ns s determine materia prim utilizat la
realizarea produselor textile.
Ultima parte a seciunii este dedicat artefactelor manufacturate din
materii dure animale i este semnat de Grayna Godula (p. 103-108). Aceasta
noteaz faptul c materialul analizat a fost privit din dou unghiuri: ca un set de
artefacte de origine animal, dar i ca o metod de studiere i cunoatere a faunei
din zon. Astfel, n unele cazuri, materia prim a putut fi identificat pn la nivel
de specie, fiind evideniat predominana celei provenite de la mamifere, n special
de la cele slbatice. Aa cum se menioneaz nc din primele rnduri ale
contribuiei, acesta s-a limitat la ncadrarea tipologic a pieselor i nu a tratat
probleme ce in de tehnologia de producerea a acestor artefacte sau de
funcionalitatea acestora.
Lucrarea se ncheie cu serie de scurte concluzii (p. 109-110), n care este
subliniat importana acestui demers, precum i cteva direcii viitoare de
cercetare. Monografia este nsoit de o bogat ilustraie, de bun calitate
(210 plane), plasat la finalul volumului, ce documenteaz i ntregete textul
tiinific.
De asemenea, lucrarea este nsoit de un CD, care conine versiunea
polonez a lucrrii, dar i o serie de copii ale rapoartelor de sptur realizate la
cumpna dintre veacurile al XIX-lea i al XX-lea, precum i o versiune electronic
a materialului publicat n 2003, realizat de Sawomir Kadrow, Michailo
Sokhackiy, Taras Tkachuk i Elbieta Trela.
Loredana SOLCAN

Mirela Vernescu, Brganul n preistorie (circa 3500-1200 a. Chr.). Perioada


de tranziie de la eneolitic la epoca bronzului i epoca bronzului, Editura
Istros, Brila, 2013, 304 p.
Semnalm cu acest prilej apariia n ,,peisajul lucrrilor de arheologie de la
noi a unei contribuii recente, datorate doamnei Mirela Vernescu, de la Muzeul
Brilei.
Lucrarea se deschide cu un Cuvnt nainte, semnat de prof. univ.
dr. Nicolae Ursulescu, care are rolul de a introduce cititorul n problematica
abordat i de a justifica necesitatea unui astfel de demers. De altfel, n Prefa,
autoarea explic n detaliu care a fost motivaia crii sale, redactat ntr-o prim

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Recenzii i Note de lectur

form ca tez de doctorat. Dup cum ea


nsi declar, doamna Mirela Vernescu i-a
propus o nou ordonare i modaliti
diferite de abordare a informaiilor
arheologice cunoscute pentru preistoria
zonei de est a Cmpiei Romne. Tot n
aceast parte a lucrrii sunt expuse succint i
cteva repere metodologice menite s
faciliteze nelegerea principalelor direcii
urmrite pentru definitivarea acestei
cercetri.
Un prim capitol al crii, intitulat
Probleme introductive, este structurat la
rndul su n trei segmente: Cadrul geografic,
Probleme de terminologie i periodizare,
Istoricul cercetrilor.
Aa cum era i firesc, este prezentat cadrul geografic al arealului studiat,
respectiv al Brganului, delimitat la est i la sud de Dunre, la vest de o linie ce
pleac de la gurile Mostitei pn la rul Srat (jud. Buzu), iar la nord se ntinde
pn la Cmpia Siretului Inferior. n cadrul acestui subcapitol sunt punctate
aspecte referitoare la caracteristicile geologice ale zonei, ale reliefului, resursele
solului i ale subsolului, reeaua hidrografic, clima, vegetaia, fauna (din prezent!),
precum i mediul natural n epoca bronzului. Ca i pentru alte areale geografice,
reconstituirea mediului comport nc suficiente dificulti, generate de lipsa unor
bogate informaii de natur paleoclimatic, arheobotanic, arheozoologic etc.
Dei s-a ncercat o prezentare a principalelor etape climatice ale Holocenului,
corespunztoare segmentului temporal cuprins ntre sfritul eneoliticului i
nceputul epocii fierului, am constatat unele inadvertene cronologice ale acestor
subdiviziuni (spre exemplu, Atlanticul a fost plasat ntre 3000-1000/500 a. Chr.,
iar Subatlanticul s-ar fi desfurat ntre 1000-500 a. Chr.). Din pcate nu ni se
spune nimic despre Subboreal, perioad care a cuprins ntreaga epoc a bronzului.
n ceea ce privete Problemele de terminologie i periodizare, observm c s-a
acordat o atenie special diferitelor sisteme cronologice, propuse n special de
ctre cercettorii romni, iar autoarea concluzioneaz c cea mai potrivit
periodizare este cea tripartit, datorat lui I. Nestor. Poate un tabel cronologic ar fi
fost util pentru nelegerea cadrului temporal analizat n lucrarea de fa. Ct
despre ,,problemele de terminologie, acestea sunt prea puin evideniate, poate cu
excepia sintagmei ,,perioada de tranziie , care este explicat prin prisma

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

291

292

Recenzii i Note de lectur

opiniilor unor cercettori cunoscui (p. 30). n schimb, n urmtorul subcapitol


Istoricul cercetrilor , sunt mult mai bine explicai anumii termeni, desigur, n
raport cu principalele etape ale cercetrilor privitoare la fenomenele culturale
post-eneolitice i ale epocii bronzului. n chip firesc, autoarea subliniaz cele mai
importante contribuii tiinifice care au vizat culturile arheologice ntlnite n
spaiul de referin.
Capitolul II, intitulat Repertoriul descoperirilor, formeaz eafodajul
studiului ntocmit de ctre Mirela Vernescu, cuprinznd 144 de situri i
descoperiri izolate, ordonate alfabetic. Pentru fiecare obiectiv a fost ntocmit o
fi standard, care cuprinde informaii despre tipul cercetrilor, localizarea
geografic i toponim, tipul descoperirii (aezare, necropol, depozit), bibliografie
i locul unde se pstreaz vestigiile arheologice. Cele cteva imagini inserate n
textul repertoriului credem c i puteau gsi un loc mai potrivit n segmentul
rezervat ilustraiei. De asemenea, un tabel sintetic ar fi fost relevant pentru o
imagine de ansamblu a stadiului i gradului de cercetare la care s-a raportat
autoarea.
Specificul cultural n perioada de tranziie i epoca bronzului este cel de-al
treilea capitol al crii, n care se face o prezentare general a manifestrilor
culturale corespunztoare segmentului cronologic amintit. Principalele culturi
analizate sunt: Usatovo, Cernavoda III, Cernavoda II-Folteti, Jamnaja,
Katakombnaja, Mnogovalikovaja i complexul Noua-Sabatinovka-Coslogeni.
Un capitol consistent al lucrrii este intitulat Analiza categoriilor de
descoperiri, structurat la rndul su n mai multe subcapitole, n care sunt trecute
n revist culturile amintite mai sus. ntr-o prim faz au fost discutate Aezrile i
locuinele, dei pentru anumite secvene temporale i orizonturi culturale,
informaiile sunt sumare. Pentru fiecare cultur sunt aduse n atenie aspecte
privitoare la amplasamentul aezrilor, dimensiunile lor, structura intern, tipurile
de locuine etc. Pentru complexul Noua-Sabatinovka-Coslogeni se vorbete
despre aezri de tip cenuar, ceea ce, din punctul nostru de vedere, nu este tocmai
corect, ntruct ,,cenuarul este o structur sau mai degrab un complex de mari
dimensiuni n cadrul unei aezri i nu un sit individual. Sunt prezentate apoi
Necropolele i mormintele, care relev un comportament funerar variat, lucru de
altfel normal n condiiile unor entiti culturale diferite. O atenie special
pentru zona Brganului a fost acordat nmormntrilor tumulare, frecvent
ntlnite la populaiile de origine rsritean de la nceputul epocii bronzului.
Depozitele reprezint o categorie de descoperiri atent studiate, toate fiind ns
atribuite bronzului trziu. Merit remarcate n acest segment al lucrrii analizele
metalografice pentru ase piese din depozitul de la Mihai Bravu (jud. Brila), care

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Recenzii i Note de lectur

indic folosirea cuprului din zona Ai Bunar, dar i din Alpii rsriteni (p. 171172). Descoperirile izolate, mpreun cu subcapitolul anterior, ar fi putut s
formeze un segment unitar, avnd n vedere faptul c trateaz cu preponderen
piese metalice.
n capitolul V Analiza tipurilor de artefacte au fost studiate uneltele i
armele din metal, piatr, materii dure animale, lut, apoi a fost prezentat ceramica
din siturile corespunztoare perioadei de tranziie i epocii bronzului, pentru ca n
final s se fac referire la obiectele de podoab. Ar fi fost poate necesar i o trecere
n revist a armamentului preistoric, ntr-un pasaj distinct.
Aa cum se obinuiete n lucrrile dedicate unor fenomene culturale din
vechime, i n contribuia la care ne referim au fost evideniate reperele de
cronologie relativ i absolut, incluse ntr-un capitol distinct al lucrrii (cap. VI).
Este de remarcat intenia autoarei de a sublinia cele mai importante contribuii i
cele mai semnificative date care s permit fixarea unor limite temporale pentru
diferitele medii culturale incluse n lucrare. Din pcate, se poate constata numrul
nc redus al datelor radiocarbon pentru entitile culturale post-eneolitice, iar
pentru spaiul geografic inclus n lucrare, acestea lipsesc n totalitate. n aceste
condiii, apelul la datrile din zonele nvecinate a fost imperios necesar.
Concluziile volumului sintetizeaz cele mai importante idei privitoare la
dinamica grupurilor umane din etapa premergtoare epocii bronzului i din epoca
bronzului, trsturile aezrilor i ale comportamentului funerar, precum i
legturile cu alte culturi contemporane aflate n vecintate.
Lista bibliografic a volumului cuprinde peste 350 de titluri, n mare parte
lucrri ale cercettorilor romni, unele fiind ct se poate de recente (2012).
Ilustraia (46 pl.) este sugestiv, bine realizat, dar ordonat alfabetic,
conform repertoriului, dei credem c mai potrivit era o aranjare n ordine
cronologic sau tematic. Atragem atenia aici c la pl. 13/3 figureaz un vas de la
Brila-Brilia, atribuit culturii Usatovo, pentru ca la pl. 23/2, acelai vas s fie
atribuit culturii Jamnaja.
Nu pot fi omise nici unele mici scpri n procesul de redactare, dar care nu
diminueaz valoarea tiinific a prezentei contribuii (Jamnaja i Jamnaia, p. 178;
Petrescu-Dmbovia i Petrescu-Dmbovia, p. 39, 112; A. D. Punescu, p. 171,
173, 216 corect A. D. Popescu).
Aa cum se poate constata i din succinta noastr prezentare, lucrarea
Mirelei Vernescu acoper un gol istoriografic pentru o zon care, prin trsturile
mediului natural, nu pare s fi fost foarte frecventat de vechile comuniti
umane. Studiul bine realizat al autoarei ne arat c Brganul a fost, n perioada
post-eneolitic i n epoca bronzului, intens locuit de ctre diferite grupuri umane,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

293

294

Recenzii i Note de lectur

poate i datorit faptului c aceast subunitate geografic se gsea la intersecia


unor importante rute de circulaie, dintre care Dunrea trebuie s fi fost cea mai
important.
Vasile DIACONU

Radu Ota, De la canabele legiunii a XIII-a Gemina la municipium Septimium


Apulense, Editura Altip, Alba Iulia, 2012, 255 p.
Lucrarea De la canabele legiunii a
XIII-a Gemina la municipium Septimium
Apulense a lui Radu Ota ilustreaz, pentru
prima dat n literatura de specialitate
romneasc, imaginea aezrii civile din jurul
castrului de la Apulum al legiunii a XIII-a
Gemina. Cercetarea arheologului Radu Ota,
de la Muzeul Naional al Unirii din Alba
Iulia, urmrete irul evenimentelor i
contextelor care au favorizat apariia
canabelor apulense, evoluia i dezvoltarea
lor pn la dobndirea statutului de
municipium i continu apoi cu situaia
locuirii civile de aici pn n secolul III p.
Ch., cnd provincia Dacia este prsit de
ctre administraia roman.
n surprinderea aspectelor legate de apariia i dezvoltarea canabelor
castrului legionar, autorul aduce n discuie situaia cercetrilor din ultimii peste
100 de ani de la Apulum, la care adaug rezultatele provenite din 15 antiere
arheologice pe care le-a coordonat n zona canabelor apulense.
nc din primele pagini ale crii este expus motivaia autorului pentru
scrierea lucrrii: aceea de a face cunoscut situaia canabelor anticului Apulum, a
cror importan i statut au fost mult prea neglijate de ctre lumea tiinific, dei
acestea se bucur de un statut unic att n Dacia ct i n Imperiu. Pe parcursul
lucrrii, autorul atrage atenia constant asupra calitii slabe a rapoartelor de
sptur sau, mai ru, a nepublicrii lor i, nu n ultimul rnd, amintete de
numeroasele distrugeri care s-au fcut pe raza sitului de importan naional
Apulum.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Recenzii i Note de lectur

Cartea este prefaat de ctre Doina Benea i este structurat n apte


capitole, fiecare cu numeroase subcapitole menite s acopere ct mai multe aspecte
din apariia i evoluia canabelor.
Din capitolul I, Introducere (p. 9-26), aflm situaia cercetrii canabelor
pn la momentul scrierii crii, precum i teoriile care au aprut n decursul celor
peste 100 de ani de cercetare referitoare la momentul apariiei canabelor i a
ntinderii acestora n jurul castrului. Dintre aceste teorii, autorul accentueaz
aportul lui F. Vittinghoff, care a propus pentru situaia de la Apulum aceeai
schem topografic dezvoltat sau existent pe tot limes-ul rhenano-danubian, i
anume castru canabae vicus. n concluziile acestui capitol sunt sintetizate
rezultatele cercetrilor arheologice dintre anii 1888 i 2010, sunt eliminate
confuziile referitoare la amplasarea canabelor, este argumentat prin analogii
aceeai schem topografic (rhenano-danubian) de apariie i dezvoltare a locuirii
militare i civile antice, iar n final se face referire la reformele militare i
administrative ale lui Septimius Severus, n urma crora locuirea civil a acces la
statutul municipal.
Castrul legiunii a XIII-a Gemina, capitolul II (p. 27-30), are trei
subcapitole i discut poziia geografic a castrului i a canabelor. Legiunea a
XIII-a Gemina a fost cantonat ntr-un punct cheie al provinciei i a condiionat
dezvoltarea economic a Daciei romane i a aezrilor antice din zon, ntruct
protecia militar i mna de lucru pe care le oferea au constituit factori care au
adus i meninut n zon un numr mare de locuitori (coloniti i autohtoni).
Acetia rspundeau nevoilor armatei, dar ntreineau i un comer nfloritor cu
restul provinciei sau al Imperiului, bazat pe cantitatea mare de resurse existente n
zon. Legiunea, numrul mare de locuitori i resursele bogate ale zonei au condus
la dezvoltarea celei mai mari aezri urbanistice a Daciei.
n capitolul III, Istoria canabelor i a municipiului severian de la Apulum
(p. 31-44), mprit n trei subcapitole, cercetarea autorului pornete de la
contextul apariiei timpurii a locuirii civile n jurul castrului, nc din faza de lemn
a acestuia. Cea mai veche dovad a locuirii civile la est de castru const ntr-un
fragment de diplom militar datat la 14 august 99 p. Ch., ce atest primii
veterani care s-au aezat aici. Apoi, de existena canabelor se leag n mod direct i
existena sediului guvernatorilor Daciei, amplasat datorit funciilor
administrative provinciale ntr-un cadru civil, cum era i normal. Acesta a fost
construit la est de castru iar n jurul lui s-au grupat apoi principalele cldiri publice
ale canabelor, ulterior, ale municipiului.
Dup ce lmurete situaia legat de apariia canabelor i amplasarea lor,
eliminnd diverse teorii confuze care plasau aezarea n diferite pri ale castrului

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

295

296

Recenzii i Note de lectur

sau stabileau apariia lor mai trziu dect odat cu instalarea legiunii n zon,
autorul intr n domeniul mrturiilor epigrafice, care vorbesc n mod clar i oficial
despre canabe i municipiul apulens.
Capitolul IV, Sursele epigrafice care atest canabele i municipiul severian
(p. 45-52) este structurat pe cinci subcapitole i discut inscripiile descoperite n
canabe, caracterul lor votiv, onorific sau funerar, numrul acestora i oficialitile
care le-au ridicat. Din ele reiese clar existena i forma organizrii aezrii civile, cu
magistrai i decurioni aflai la conducerea canabelor i, apoi, la conducerea
municipiului.
Viaa economic, capitolul V (p. 53-89), mprit n cinci subcapitole,
trateaz aspectele economice derulate n aezarea civil i legturile dintre mediul
militar i cel civil, medii care, de altfel, i-au condiionat reciproc existena
economic nfloritoare. n prima parte a capitolului, autorul subliniaz tocmai
acest context militaro-civil, care a creat cadrul propice pentru comer.
Urmtoarele subcapitole trateaz, pe baza artefactelor descoperite, existena
atelierelor de prelucrat metale, de produs materiale de construcie sau a altor
activiti artizanale. Sunt de reinut discuiile autorului despre posibila existen a
unor officinae plumbariae la nord i est de castru i despre datarea unei oglinzi n
timpul lui Lucius Verus. Ct despre atelierele de produs materiale tegulare i
materiale coroplastice, autorul remarc lipsa informaiilor din studiile anterioare
despre locul sau zona n care aceste centre de producie au funcionat. Tot n acest
capitol sunt discutate aspecte despre circulaia monetar, autorul subliniind
importana deosebit a acestor artefacte, dar atrgnd din nou atenia asupra
calitii discutabile a publicrii lor, fr contexte clare etc. Majoritatea emisiunilor
monetare descoperite de-a lungul timpului la Apulum provin de la Roma i se
datoreaz prezenei aici a legiunii; acestea erau monede de bun calitate i au intrat
n provincie pentru nevoile directe ale armatei. Acest flux nceteaz n a doua parte
a secolului III p. Ch., cnd provincia este prsit. n ultima parte a capitolului,
autorul discut despre existena asociaiilor de meteri, collegium fabrum, cei care
dirijau viaa economic a oraului. n baza activitilor ntreprinse de acetia,
oraul este amintit n anul 253 cu epitetul Chrysopolis, aluzie la bogiile care se
centralizau aici.
Capitolul VI, Viaa cultural-religioas (p. 90-120), cuprinde un volum
mare de informaii despre viaa spiritual apulens i constituie, mpreun cu
capitolul anterior, partea central a lucrrii, cu numeroase discuii i reanalizri ale
descoperirilor din zona canabelor i municipiului. Capitolul VI este structurat n
ase subcapitole, fiecare discutnd anumite categorii de artefacte. Panteonul grecoroman se regsete n descoperirile de la Apulum ntr-o proporie de 73%, restul

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

297

Recenzii i Note de lectur

fiind ocupat de cultele microasiatice, siriene, iraniene i palmyriene. Prezena


zeitilor strine aici, ca, de altfel, i n restul Imperiului, este o urmare a crizei
morale aprute n societatea roman, cnd panteonul clasic devenise pentru
individ un cult rece i formal. Ideea salvrii, a ispirii i a linitii pe care aceste
culte le propovduiau i-a gsit rapid un numr mare de adepi n Imperiu. Dup
ce discut fiecare zeitate n parte, natura materialului i forma sub care au fost
descoperite n reprezentrile din canabe, autorul se oprete asupra celor nou
edificii de cult aflate n zona acestora i nu exclude posibilitatea existenei a cel
puin nc un templu.
Capitolul VII, Elemente de urbanism n mediul canabelor i municipiului
severian (p. 121-148), este structurat n cinci subcapitole, fiind dedicat
complexelor arheologice majore descoperite ntre anii 1888 i 2010, la care autorul
adaug datele rezultate din cele 15 campanii ale sale. Spre a facilita cercetarea zonei
canabelor i a municipiului, autorul mparte aezarea n sectoare: sectorul de sud,
de est, de nord i nord-est. Sectorul sudic prezint cele mai multe locuine, n timp
ce sectorul estic cuprinde sediul guvernatorilor Daciei, care constituie cel mai
bogat i important sector al aezrii. Discutarea edificiilor publice i private se face
cu referire la campaniile arheologice vechi ntreprinse n situl Apulum i surprind
aspecte legate de datare, caracteristici, funcionaliti i tehnici de construcie.
n Concluzii finale (p. 149-155), ultimul capitol al lucrrii, autorul expune
pe scurt i n termeni precii contextul apariiei canabelor, evoluia lor,
promovarea la statutul municipal i dezvoltarea municipiului severian.
Bibliografia folosit este una bogat i cuprinde, pe lng articole i cri ale
cercettorilor romni, un numr la fel de mare de lucrri din literatura de
specialitate strin. La finalul crii, autorul realizeaz o list cu anexe (p. 156-190)
i plane (p. 215-253) cu artefacte provenite din zona canabelor i a municipiului
severian, pe care le descrie i le ncadreaz cronologic (acolo unde este cazul).
Lucrarea lui Radu Ota reprezint un punct de plecare important pentru
viitoarele cercetri ale canabelor apulense.
Ioan OPREA

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

Tiprit la
PIM
os. tefan cel Mare, nr. 4
IAI

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

S-ar putea să vă placă și