Sunteți pe pagina 1din 6

MEMBRA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

OBCM

SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL


SEDIUL SOCIAL: STR.FOISORULUI, NR.11, BL.F7C, SC2, ET.P, AP38, PARTER COD 31179 BIROURI CARTIER COTROCENI STRADA DR. IATROPOL PANAIT NR 4 COD 050538 Cod Unic de nregistrare: RO 17770675 RO -Atribut FiscalNumr Registru Comerului: J40/12166/2005 Vodafone: +40-0724.149.399 Orange: +40-0745.039.770

In vederea intocmirii documentatiei pentru activitatea de Securitate si Sanatate in Munca sunt necesare urmatoarele documente, DOCUMENTE CARE VOR FI ASEJATE INTR-UN DOSAR IN ORDINEA DE MAI JOS: 1. Copie dupa certificatul de inmatriculare ; 2. Copie dupa anexa la certificat / certificat constatator eliberat in baza Legii nr 359 / 2004 privind

simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice (actualizata), insotita de copie care face dovada atorizatiei de functionare pe activitatea pe care o presteaza la puncte de lucru si/sau la sediu ; 3. Organigrama societatii ; 4. Buletine de verificare a continuitatii centurii de impamantare (daca este daca nu sa se realizaze); 5. Persoane care vor face parte din comisia de cercetare a evenimentului (din cadrul societatii) si serviciu medical cu specializare pe medicina muncii; 6. Daca este cazul, copie din registrul unic de evidenta a accidentatilor in munca, registrul de evidenta a incidentelor periculoase, registrul de evidenta a accidentelor usoare, din care sa reiasa cauza si consecinta evenimentului produs; in caz contrar adresa din care sa rezulte faptul ca pana in prezent nu s-au inregistrat evenimente deosebite ; 7. Fisa postului (format electronic) pt completarea serviiciilor de S.S.M SI P.S.I. ; 8. Regulamentul Intern (format electronic) al societatii pentru modificari pe linia S.S.M SI P.S.I. ; 9. Lista cu persoane de contact din cadrul societatii : conform model 1; 10. Lista la zi cu angajatii societatii insotita de statul de salariu pe ultima luna - conform model 2; 11. Lista locuri de munca, numarul de angajati pentru fiecare loc de munca si atributiile principale pentru fiecare loc de munca, in cadrul procesului tehnologic - conform model 3; 12. Copie dupa contracte de munca a fiecarui angajat insotita de copie C.I/B.I si acte studii, iar pt acele persoane care ocupa functii calificate dovada calificarii pe meseria respectiva ; 13. Lista cu echipamente tehnice utilizate - conform model 4; 14. Cartea tehnica pentru fiecare echipament necesar in activitatile de service / reparatii; 15. Lista cu agenti chimici periculosi - cu repartitia acestora pe locuri de munca - conform model 5; 16. Fisele tehnice de securitate pentru agentii chimici periculosi (FTS) ; 17. n cazul in care sunt intocmite documente pe linia pm, psi (dupa caz) se vor ridica pentru actualizare / verificare. 18. Lista cu alti prestatori de servicii pentru societate si serviciul asigurat ( intretinere curenta / reparatii , medicina muncii, paza si stingerea incendiilor etc.). 19. Buletine de determinari de noxe cat mai recente; 20. Cu acordul conducerii societatii printr-o decizie semnata de coducere se vor executa fotografii ale instalatiilor, tablourilor electrice, echipamentelor tehnice, etc. necesare pentru evaluarea situatiei existente inclusiv controale inopinante pt. verificarea angajatului daca foloseste echipamentu de proectie menit sa-l protejeze incusiv verificarea, daca este cazul, daca a consumat bauturi alcoolice.

In cazul in care apar modificari, acestea trebuie transmise de urgenta, pentru a se putea operaintimputilindocumenteledeSecuritatesiSanatateinMuncaintocmitedesocietate.

Datelesepottransmitela:Email:OFFICE@OPTIMBCM.ROWWW.OPTIMBCM.RO(C)SAUFax:0318164792

MEMBRA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

OBCM

SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL


SEDIUL SOCIAL: STR.FOISORULUI, NR.11, BL.F7C, SC2, ET.P, AP38, PARTER COD 31179 BIROURI CARTIER COTROCENI STRADA DR. IATROPOL PANAIT NR 4 COD 050538 Cod Unic de nregistrare: RO 17770675 RO -Atribut FiscalNumr Registru Comerului: J40/12166/2005 Vodafone: +40-0724.149.399 Orange: +40-0745.039.770

ANTET SOCIETATE

MODEL NR 1

Catre, SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL,

Va transmitem lista cu persoanele de contact din cadrul societatii noastre

LISTA PERSOANE CONTACT

NUME SI PRENUME

FUNCTIA Administrator Secretara (Asistent Manager) Resurse umane Protectia muncii (S.S.M) P.S.I Alta persoana de contact

TEL MOBIL

TEL FIX

FAX

e-mail


Datelesepottransmitela:Email:OFFICE@OPTIMBCM.ROWWW.OPTIMBCM.RO(C)SAUFax:0318164792

MEMBRA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

OBCM

SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL


SEDIUL SOCIAL: STR.FOISORULUI, NR.11, BL.F7C, SC2, ET.P, AP38, PARTER COD 31179 BIROURI CARTIER COTROCENI STRADA DR. IATROPOL PANAIT NR 4 COD 050538 Cod Unic de nregistrare: RO 17770675 RO -Atribut FiscalNumr Registru Comerului: J40/12166/2005 Vodafone: +40-0724.149.399 Orange: +40-0745.039.770

ANTET SOCIETATE

MODEL NR 2

Catre, SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL, Va transmitem lista cu angajatii societatii noastre la data de ____________.

LISTA CU ANGAJATI
Nume si Prenume Functia / meseria Data inceperii activitatii Vechimea Adresa Grupa sanguina CNP Vechimea in munca in ocupatie Vechimea la locul de munca Casatorit intretinere Copii in

Nota : Lista trebuie actualizata permanent si transmisa urgent, datele fiind necesare pentru intocmirea fisei individuale de instructaj, fisei de expunere la risc si in cazul producerii unui eveniment deosebit, ultimele date transmise se vor completa cu rosu.

Datelesepottransmitela:Email:OFFICE@OPTIMBCM.ROWWW.OPTIMBCM.RO(C)SAUFax:0318164792

MEMBRA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

OBCM

SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL


SEDIUL SOCIAL: STR.FOISORULUI, NR.11, BL.F7C, SC2, ET.P, AP38, PARTER COD 31179 BIROURI CARTIER COTROCENI STRADA DR. IATROPOL PANAIT NR 4 COD 050538 Cod Unic de nregistrare: RO 17770675 RO -Atribut FiscalNumr Registru Comerului: J40/12166/2005 Vodafone: +40-0724.149.399 Orange: +40-0745.039.770

ANTET SOCIETATE Catre, SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL ,

MODEL NR 3

Va transmitem lista cu locurile de munca din cadrul societatii noastre

LISTA LOCURI DE MUNCA


Nr crt Denumire loc munca Meseria/functia Nr salariati / loc de munca Atributii principale Observatii

NOTA:Esteutildacasetransmiteanexatsiorganigramasocietatii.
Datelesepottransmitela:Email:OFFICE@OPTIMBCM.ROWWW.OPTIMBCM.RO(C)SAUFax:0318164792

MEMBRA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

OBCM

SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL


SEDIUL SOCIAL: STR.FOISORULUI, NR.11, BL.F7C, SC2, ET.P, AP38, PARTER COD 31179 BIROURI CARTIER COTROCENI STRADA DR. IATROPOL PANAIT NR 4 COD 050538 Cod Unic de nregistrare: RO 17770675 RO -Atribut FiscalNumr Registru Comerului: J40/12166/2005 Vodafone: +40-0724.149.399 Orange: +40-0745.039.770

ANTET SOCIETATE

MODEL NR. 4

Catre, SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL, Va transmitem lista cu echipamentele tehnice utilizatein cadrul societatii noastre

LISTA DE ECHIPAMENTE TEHNICE

Denumire echipament

Loc de munca unde este utilizat 1

Certificat da / nu

Caracteristici

Data ultimei verificari 4

Data scadenta pentru verificare 5

Necesita aviz ISCIR da / nu 6

Buc.

Observatii

Nota:2.sevainscrie,dupacaz,dacaechipamentultehnicestecertificatdinpunctdevederealsigurantei utilizatorului; pentru echipamentele importate din UE pe placa de timbru a echipamentul este inscris marcajulCE. 3. se vor inscrie caracteristicile echipamentului, cum ar fi: putere, tensiune alimentare, viteza rotatieetc.
Datelesepottransmitela:Email:OFFICE@OPTIMBCM.ROWWW.OPTIMBCM.RO(C)SAUFax:0318164792

MEMBRA CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE A MUNICIPIULUI BUCURESTI

OBCM

SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL


SEDIUL SOCIAL: STR.FOISORULUI, NR.11, BL.F7C, SC2, ET.P, AP38, PARTER COD 31179 BIROURI CARTIER COTROCENI STRADA DR. IATROPOL PANAIT NR 4 COD 050538 Cod Unic de nregistrare: RO 17770675 RO -Atribut FiscalNumr Registru Comerului: J40/12166/2005 Vodafone: +40-0724.149.399 Orange: +40-0745.039.770

ANTET SOCIETATE Catre,


SC OPTIM BUSINESS CONSULTING MANAGEMENT SRL ,

MODEL NR. 5

Va transmitem lista cu agenti chimici utilizati in cadrul societatii noastre la data de ___________.

LISTA AGENTI CHIMICI


Nr crt Denumire produs Loc de munca unde este utilizat 2 Tip Furmizor Exista FTS da / nu Observatii

Nota: 2.sevainscriedenumireacomercialaaprodusului; 3.sevainscrietipulprodusului(deex.vopsea,chitetc.) 4.sevainscriesocietateadeundesacumparatprodusuldacanuexistafisatehnicadesecuritate, 5.FTSfisatehnicadesecuritateaprodusului;seintocmestedecatreproducatorsisepuneladispozitie directsauprinintermediulimportatoruluisaudistribuitorului. 6. se vor inscrie eventuale observatii referitoare in special la efecte secundare observate ca urmare a utilizariiprodusuluidecatresalariati,sevaprecizapentruceestefolositprodusul
Datelesepottransmitela:Email:OFFICE@OPTIMBCM.ROWWW.OPTIMBCM.RO(C)SAUFax:0318164792