Sunteți pe pagina 1din 20

Vanzator Ingrijitor (personal curatenie) Operator facturare Manipulant Sofer

Aprobat, Administrator

TEMATI A I!ST"#I"II I!T"O$# TIV %E!E"A&E


1

VA!'ATO" (roblemele ce se e)pun in cadrul Instruirii Introducti* + generale sunt , 1)Legislatia de securitate si sanatate in munca a)&egea securitatii si sanatatii in munca nr- ./012334, +$ispozitii generale 5 +$omeniul de aplicare 5 +Obligatiile angajatorului5 +Obligatiile lucratorilor 5 +Accidente de munca si boli profesionale5 +"aspundere juridicab)6% /72812334 9 !ormele metodologice pentru aplicarea &egii nr ./012334, +Organizarea acti*itatii de pre*enire si protectie5 +(lanul de pre*enire si protectie5 +"eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca 2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca- Accidente de munca si imbolna*iri profesionale5 - A*ari: te;nice 5 - Sanctiuni contra*entionale sau penale3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de prevenire si protectie 4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) Regulamentul intern. !) "R#"$%$&% #' (R)'$&% nr. *! din 14 octombrie 2++3 privind protec,ia maternitatii la locurile de munca. !ota , -re.enta instruire se desfasoara pe parcursul a / ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)

Aprobat, Administrator

TEMATI A I!ST"#I"II &A &O #& $E M#! A VA!'ATO" (roblemele ce se e)pun in cadrul Instruirii la locul de munca sunt , 1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca- Masuri de prevenire si de protectie. 2) 0nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca.
2

3) -revederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca1 2 3"&4R5R' nr. *61 din 2! iulie 2++! pri*ind cerin<ele minime pentru semnalizarea de securitate =i1sau de s>n>tate la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1+2/ din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate ?n munca referitoare la utilizarea ec;ipamentelor cu ecran de *izualizare2 3"&4R5R' nr. 1+4/ din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru utilizarea de c>tre lucr>tori a ec;ipamentelor indi*iduale de protec<ie la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1+ 1 din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru manipularea manual> a maselor care prezint> riscuri pentru lucr>tori, ?n special de afec<iuni dorsolombare 2 3"&4R5R' nr. 1+*1 din 1! august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 114! din 3+ august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec;ipamentelor de munca 2 3"&4R5R' nr. 121/ din ! septembrie 2++! pri*ind stabilirea cerin<elor minime de securitate =i s>n>tate ?n munca pentru asigurarea protec<iei lucr>torilor impotri*a riscurilor legate de prezenta agen<ilor c;imici 4) Masuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) #emonstratii practice privind activitatea desfasurata si e7ercitii practice privind utili.area ec8ipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor. !ota , -re.enta instruire se desfasoara pe parcursul a / ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)

Aprobat, Administrator

TEMATI A I!ST"#I"II (E"IO$I E A &# "ATO"I&O" I! $OME!I#& SE #"ITATII SI SA!ATATII I! M#! A VA!'ATO" (E"IOA$A &A . &#!I TEMA I

O!TI!#T#& $O #ME!TE&O" $E I!ST"#I"E SSM /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- @7 9 /335 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de muncaMasuri de pre*enire si de protectie.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind
3

TEMA II

TEMA III

TEMA IV

acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /32A12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /2/A123348) Masuri la ni*elul locului de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 74 9 @.5 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de muncaMasuri de pre*enire si de protectie.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /32A12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /2/A123348) Masuri la ni*elul locului de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM), 24 9 .45 6% /72812334 9 art- /3/ 9 /3@5 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de muncaMasuri de pre*enire si de protectie.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /32A12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /2/A123348) Masuri la ni*elul locului de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /3A 9 /725 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de muncaMasuri de pre*enire si de protectie.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /32A12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /2/A123348) Masuri la ni*elul locului de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor Test de *erificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

TEMATI A I!ST"#I"II I!T"O$# TIV %E!E"A&E I!%"IBITO" (roblemele ce se e)pun in cadrul Instruirii Introducti* + generale sunt , 1)Legislatia de securitate si sanatate in munca a)&egea securitatii si sanatatii in munca nr- ./012334, +$ispozitii generale 5 +$omeniul de aplicare 5 +Obligatiile angajatorului5 +Obligatiile lucratorilor 5 +Accidente de munca si boli profesionale5 +"aspundere juridicab)6% /72812334 9 !ormele metodologice pentru aplicarea &egii nr ./012334, +Organizarea acti*itatii de pre*enire si protectie5 +(lanul de pre*enire si protectie5 +"eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca 2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca- Accidente de munca si imbolna*iri profesionale5 - A*ari: te;nice 5 - Sanctiuni contra*entionale sau penale3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de prevenire si protectie 4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) Regulamentul intern. !) "R#"$%$&% #' (R)'$&% nr. *! din 14 octombrie 2++3 privind protec,ia maternitatii la locurile de munca. !ota , -re.enta instruire se desfasoara pe parcursul a / ore
5

(7 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)

TEMATI A I!ST"#I"II &A &O #& $E M#! A I!%"IBITO" (roblemele ce se e)pun in cadrul Instruirii la locul de munca sunt , 1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului9postului de munca- Masuri de prevenire si de protectie. 2) 0nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului9postului de munca. 3) -revederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca1 2 3"&4R5R' nr. *61 din 2! iulie 2++! pri*ind cerin<ele minime pentru semnalizarea de securitate =i1sau de s>n>tate la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1+4/ din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru utilizarea de c>tre lucr>tori a ec;ipamentelor indi*iduale de protec<ie la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1+ 1 din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru manipularea manual> a maselor care prezint> riscuri pentru lucr>tori, ?n special de afec<iuni dorsolombare 2 3"&4R5R' nr. 1+*1 din 1! august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 114! din 3+ august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec;ipamentelor de munca 2 3"&4R5R' nr. 121/ din ! septembrie 2++! pri*ind stabilirea cerin<elor minime de securitate =i s>n>tate ?n munca pentru asigurarea protec<iei lucr>torilor impotri*a riscurilor legate de prezenta agen<ilor c;imici 4) Masuri la nivelul locului de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) #emonstratii practice privind activitatea desfasurata si e7ercitii practice privind utili.area ec8ipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor. !ota , -re.enta instruire se desfasoara pe parcursul a / ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)
6

TEMATI A I!ST"#I"II (E"IO$I E A &# "ATO"I&O" I! $OME!I#& SE #"ITATII SI SA!ATATII I! M#! A I!%"IBITO" (E"IOA$A &A . &#!I TEMA I

O!TI!#T#& $O #ME!TE&O" $E I!ST"#I"E SSM /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- @7 9 /335 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de muncaMasuri de pre*enire si de protectie.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /2/A123348) Masuri la ni*elul locului de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 74 9 @.5 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de muncaMasuri de pre*enire si de protectie.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /2/A123348) Masuri la ni*elul locului de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM), 24 9 .45 6% /72812334 9 art- /3/ 9 /3@5 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de muncaMasuri de pre*enire si de protectie.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /2/A123348) Masuri la ni*elul locului de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /3A 9 /725 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de muncaMasuri de pre*enire si de protectie7

TEMA II

TEMA III

TEMA IV

.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /2/A123348) Masuri la ni*elul locului de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor Test de *erificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

&'M%&0C% 0$:&R(0R00 0$&R"#(C&0; )'$'R%L' OPERATOR FACTURARE (roblemele ce se e)pun in cadrul Instruirii introducti* + generale sunt ,
8

1) Legislatia de securitate si sanatate in muncaa)&egea securitatii si sanatatii in munca nr- ./012334, + $ispozitii generale 5 + $omeniul de aplicare 5 + Obligatiile angajatorului5 + Obligatiile lucratorilor 5 + Accidente de munca si boli profesionale5 + "aspundere juridicab)6% /72812334 9 !orme metodologice de aplicare a pre*ederilor &egii nr ./012334, + Organizarea acti*itatii de pre*enire si protectie5 + (lanul de pre*enire si protectie5 + "eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca- Accidente de munca si imbolna*iri profesionale5 - A*ari: te;nice 5 - Sanctiuni contra*entionale sau penale3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de prevenire si protectie 4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) Regulamentul intern. (rezenta instruire se desfasoara pe parcursul a A ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)-

&'M%&0C% 0$:&R(0R00 L% L"C(L #' M($C% OPERATOR FACTURARE (roblemele ce se e)pun in cadrul instruirii la locul de munca sunt, 1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca2) 0nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca. Masuri de prevenire si protectie
9

3) -revederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca1 2 3"&4R5R' nr. *61 din 2! iulie 2++! pri*ind cerin<ele minime pentru semnalizarea de securitate =i1sau de s>n>tate la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1.+2/ din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate in munca referitoare la utilizarea ec;ipamentelor cu ecran de *izualizare 2 3"&4R5R' nr. 1.+*1 din 1! august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru locul de munca 4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) #emonstratii practice privind activitatea desfasurata si e7ercitii practice privind utili.area ec8ipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor. !) "R#"$%$&% #' (R)'$&% nr. *! din 14 octombrie 2++ privind protec,ia maternitatii la locurile de munca. (rezenta instruire se desfasoara pe parcursul a A ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora, urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)

&'M%&0C% 0$:&R(0R00 -'R0"#0C' % L(CR%&"R0L"R OPERATOR FACTURARE (E"IOA$A T"IMEST"#& I O!TI!#T#& $O #ME!TE&O" $E I!ST"#I"E SSM /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- @7 9 /335 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /32A12334, 6% /30/12334, 9 e)trase8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de
10

T"IMEST"#& II

T"IMEST"#& III

T"IMEST"#& IV

munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /32A12334, 6% /37A12334, 6% /30/12334, 9 e)trase8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- @7 9 A25 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /32A12334, 9 e)trase8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor Test de *erificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /32A12334, 6% /37A12334, 6% /30/12334, 9 e)trase8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor

11

&'M%&0C% 0$:&R(0R00 0$&R"#(C&0; )'$'R%L' MANIPULANT (roblemele ce se e)pun in cadrul Instruirii introducti* + generale sunt , 1) Legislatia de securitate si sanatate in muncaa)&egea securitatii si sanatatii in munca nr- ./012334, + $ispozitii generale 5 + $omeniul de aplicare 5 + Obligatiile angajatorului5 + Obligatiile lucratorilor 5 + Accidente de munca si boli profesionale5 + "aspundere juridicab)6% /72812334 9 !orme metodologice de aplicare a pre*ederilor &egii nr ./012334, + Organizarea acti*itatii de pre*enire si protectie5 + (lanul de pre*enire si protectie5 + "eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca- Accidente de munca si imbolna*iri profesionale5 - A*ari: te;nice 5 - Sanctiuni contra*entionale sau penale3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri d eprevenire si protectie 4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) Regulamentul intern. (rezenta instruire se desfasoara pe parcursul a A ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)-

12

&'M%&0C% 0$:&R(0R00 L% L"C(L #' M($C% MANIPULANT (roblemele ce se e)pun in cadrul instruirii la locul de munca sunt, 1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca- Masuri de prevenire si protectie 2) 0nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca. 3) -revederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca1 2 3"&4R5R' nr. *61 din 2! iulie 2++! pri*ind cerin<ele minime pentru semnalizarea de securitate =i1sau de s>n>tate la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1.+4/ din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru utilizarea de c>tre lucr>tori a ec;ipamentelor indi*iduale de protec<ie la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1.+*1 din 1! august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1.14! din 3+ august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec;ipamentelor de munca 2 3"&4R5R' nr. 1+ 1 din 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru manipularea manuala a maselor 4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) #emonstratii practice privind activitatea desfasurata si e7ercitii practice privind utili.area ec8ipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare, interventie, evacuare si prim ajutor. (rezenta instruire se desfasoara pe parcursul a A ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora, urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)

13

&'M%&0C% 0$:&R(0R00 -'R0"#0C' % L(CR%&"R0L"R MANIPULANT (E"IOA$A T"IMEST"#& I O!TI!#T#& $O #ME!TE&O" $E I!ST"#I"E SSM /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- @7 9 /335 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /30/12334, 6% //7412334 , 6% /38/123349 e)trase8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /38/12334 9 e)trase8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- @7 9 A25 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /30/12334, 6% //7412334,6% /38/12334 9 e)trase8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor Test de *erificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /30/12334, 6% //7412334, 6% /38/12334 9 e)trase8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor
14

T"IMEST"#& II

T"IMEST"#& III

T"IMEST"#& IV

TEMATI A I!ST"#I"II I!T"O$# TIV %E!E"A&E SOCE" (roblemele ce se e)pun in cadrul Instruirii Introducti* + generale sunt , 1)Legislatia de securitate si sanatate in munca a)&egea securitatii si sanatatii in munca nr- ./012334, +$ispozitii generale 5 +$omeniul de aplicare 5 +Obligatiile angajatorului5 +Obligatiile lucratorilor 5 +Accidente de munca si boli profesionale5 +"aspundere juridicab)6% /72812334 9 !ormele metodologice pentru aplicarea &egii nr- ./012334, +Organizarea acti*itatii de pre*enire si protectie5 +(lanul de pre*enire si protectie5 +"eprezentantii lucratorilor cu raspunderi specifice in
15

domeniul securitatii si sanatatii in munca 2) Consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca- Accidente de munca si imbolna*iri profesionale5 - A*ari: te;nice 5 - Sanctiuni contra*entionale sau penale3) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii. Masuri de prevenire si protectie. 4) Masuri privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor. ) Regulamentul intern. !ota , (rezenta instruire se desfasoara pe parcursul a A ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de . ore studiu indi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)

TEMATI A I!ST"#I"II &A &O #& $E M#! A SOCE" (roblemele ce se e)pun in cadrul Instruirii la locul demunca sunt , 1) Riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca- Masuri de prevenire si protectie. 2) 0nstructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca. 3) -revederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitatea specifica locului de munca1 2 3"&4R5R' nr. *61 din 2! iulie 2++! pri*ind cerin<ele minime pentru semnalizarea de securitate =i1sau de s>n>tate la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1.+4/ din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru utilizarea de c>tre lucr>tori a ec;ipamentelor indi*iduale de protec<ie la locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1.+ 1 din * august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru manipularea manual> a maselor care prezint> riscuri pentru lucr>tori, ?n special de afec<iuni dorsolombare 2 3"&4R5R' nr. 1.+*1 din 1! august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru locul de munca 2 3"&4R5R' nr. 1.14! din 3+ august 2++! pri*ind cerin<ele minime de securitate =i s>n>tate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a ec;ipamentelor de munca 2 "() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice 4) Masuri la nivelul locul de munca privind acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor.
16

) #emonstratii practice privind activitatea desfasurata si e7ercitii practice privind utili.area ec8ipamentelor individuale de protectie, a mijloacelor de alarmare,interventie, evacuare si prim ajutor. !ota , (rezenta instruire se desfasoara pe parcursul a A ore (7 ore cu pauza dupa fiecare ora , urmat de . ore studiuindi*idual de aprofundare a cunostintelor si / ora testarea cunostintelor acumulate)

&'M%&0C% 0$:&R(0R00 -'R0"#0C' % L(CR%&"R0L"R 2++* SOFER (E"IOA$A IA!#A"IE O!TI!#T#& $O #ME!TE&O" $E I!ST"#I"E SSM /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- @7 9 /335 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca Masuri de pre*enire si protectie.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //74123348) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM), 24 9 .45 6% /72812334 9 art- /3/ 9 /3@5
17

CED"#A"IE

MA"TIE

A("I&IE

MAI

I#!IE

I#&IE

A#%#ST

2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% /30/12334, 6% //74123348) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca,6% /37A12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice @)e)trase din codul rutier /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca,6% /37A12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice @)e)trase din codul rutier /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca,6% /37A12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice @)e)trase din codul rutier /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca,6% /37A12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice @)e)trase din codul rutier /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca 18

SE(TEMD"IE

O TOMD"IE

!OIEMD"IE

$E EMD"IE

.) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca,6% /37A12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice @)e)trase din codul rutier /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca,6% /37A12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice @)e)trase din codul rutier /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca,6% /30/12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice @)e)trase din codul rutier /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- /7 9 /05 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca,6% 0@/12334, 8) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor !)"() 1* 9 2++2 < pri*ind circulatia pe drumurile publice @)e)trase din codul rutier /) &egea ./012334 9 art- 22, 2. (obligatiile lucratorilor in domeniul SSM5 6% /72812334 9 art- @7 9 A25 2) "iscuri de accidentare si imbolna*ire profesionala specifice locului de munca .) Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca specifice locului de munca si acti*itatii desfasurate7) (re*ederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca pri*ind acti*itatea specifica locului de munca, 6% 0@/12334, 6% /37A12334, 6% /38/12334, 6% /30/12334, 6% //74123348) Masuri la ni*elul locul de munca pri*ind acordarea primului ajutor , stingerea incendiilor si e*acuarea lucratorilor Test de *erificare a cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

19

20