Sunteți pe pagina 1din 2

Colind ceresc

Ce - rul i-a - a des-chis so - bo - rul Le - e - rui Doa - am - ne - e LerAu por - nit cu plu - gu - o - o - rul n - ge - rii - i pri - in cer
Merg cu plu - u - guri de o - gli - in - d i - i de giu - u - va - a - ier

Toi lu - ce - fe - rii co - li - in - d Le - ru-i Doa - am - ne - e ler
Vn - tul su - u - fl cu lu - mi - i - n Le - e - rui Doa - am - ne - e Ler

n bu - hai de lu - n pli - i - n Le - g - na - at de - e ger
Pa - tru he - e ru - vimi cu glu-u - g A - al - b de - e o - o - ier

Sub fe - reti co - lin - de-ndru - u - g Le - ru-i Doa - am - ne - e lerN-au ve - ni - it cu gru la poa - ar - t Ci - i au ru - upt di - in cer

Ste - le mari ca s le-m - pa - ar - t Le - ru-i Doa - am - ne - e ler
i-n Flo - ra - ar de roa - de gre - e - le Le - e - rui Doa - am - ne - e Ler

Va fi cm - pul cer de ste - e - le To - l - ni - it su - ub cer
Nu - mai tu - u a - tepi sub ti - in - d Le - e - rui Doa - am - ne - e Ler

Su - fle - te ce n-ai co - li - in - d i nu tii - i Pri - i - er
Nici un c - n - tec alb nu vi - i - ne F - l - f - i - ind mi - is - ter

Cu o stea i pen - tru mi - i - ne Le - ru-i Doa - am - ne - e ler