Sunteți pe pagina 1din 2

Colind D-auzi gazdă, glas 8 T



D         
’a uzi    
gaz dă ă ori n’a u u uzi d’a uzi gaz dă ori

 
n’a u  
u uzi toa 
ca-n 
cer 
şi sluj
 ba-n 
rai 

T          
oa ca-n cer   
cu um o bă tea a a toa ca-n cer cum o


bă 
tea 
a 
a 
sluj 
ba-n 
rai 
cum 
o 
fă 
cea 

D         
um ne    
zeu cu um cu vîn ta a a Dum ne zeu cum cu

 
vîn ta 
aa 
Mai 
ca 
sfîn 
tă 
se 
ru 
ga 

Ş   
i    
să    
stai să ă tot pri ve e eşti şi să stai să tot

 
pri ve  
e eşti cum 
fă 
cea 
sluj 
be 
ce 
reşti 

Î          
n ge     
rii ţi i ind stâl pă ă ări în ge rii ţi ind


stâl
pă ă 
ări 
cân 
tau 
sfin 
te 
le 
cân 
tări 

P         
en tru-n Fiu      ce e S-a năs cu u ut pen tru-n Fiu ce S-a

 
năs cu 
uut  Dom
 nul 
nost’ 
fă 
ră-n 
ce 
put 

C         
ă S-a    
năs cu ut pe pă mî î înt că S-a năs cut pe

pă
mî î 
înt 
Fi 
ul 
Ta 
tă 
lui 
Cel 
Sfînt

www.stavropoleos.ro
www.stavropoleos.ro