Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA BABE - BOLYAI CLUJ - NAPOCA Facultatea de tiin e Ec!n!"ice #i $e%tiunea A&ace'il!' (e)a'ta"entul de tiin e Ec!n!"ice #i $e%tiunea A&ace'il!

' *n li"+a "a,-ia'. Anul uni/e'%ita'0 1233 4 1231 S)eciali5a'ea0 6a'7etin,8 Finan e B.nci8 6ana,e"ent8 Ec!n!"ia C!"e' ului8 Tu'i%"ului i Se'/iciil!' (i%ci)lina0 CONTABILITATE 6ANA$ERIAL9 Se"e%t'ul II

PRO$RA6A ANALITIC: 3; CONCEPTUL8 OBIECTIVELE8 6ETO(A I SARCINILE 6ANA$ERIALE 1.1 Conceptul contabilitii manageriale 1.2 Obiectivele contabilitii manageriale 1.3 Metoda contabilitii manageriale 1.4 Raportul dintre contabilitatea financiar i contabilitatea managerial 1.5 rincipalele !arcini ale contabilitii managerial CONTABILIT:<II

1; CONCEP<II $ENERALE (E OR$ANI=ARE A CONTABILIT:<II 6ANA$ERIALE 2.1. Conceptul organi"rii contabilitii manageriale #n partid dubl 2.2. Concepia integrali!t 2.3. Concepia duali!t 2.4. Organi"area contabilitii manageriale #n Rom$nia 2.5. %endine actuale #n contabilitatea managerial >; CONTABILITATEA 6ANA$ERIAL9 A UR6:RIRII I CONTROLUL BU$ETELOR (E VENITURI I C?ELTUIELI 3.1. Conceptul i !copul bugetului de venituri i c&eltuieli 3.2. Coninutul i !tructura bugetului de venituri i c&eltuieli 3.3. Cla!ificarea bugetelor de venituri i c&eltuieli 3.4. 'imen!ionarea veniturilor i a c&eltuielilor bugetate 3.5. Cla!ificarea c&eltuielilor( co!turilor i veniturilor 3.). Contabilitatea managerial a c&eltuielilor i veniturilor 3.*. articulariti ale contabilitii manageriale a c&eltuielilor pe articole de calculaie @; 6ETO(OLO$IA COSTURILOR INTE$RALE 4.1. remi!ele organi"rii contabilitii manageriale a calculaiei co!turilor 4.2. +actorii care determin organi"area contabilitii calculaiei co!turilor 4.3. rincipiile organi"rii contabilitii calculaiei co!turilor 4.4. 'ocumentele utili"ate pentru evidena c&eltuielilor de producie i a produciei obinute 4.5. Metodologii generale de calculaie a co!turilor 4.). ,i!temul co!turilor complete 4.*. -tapele lucrrilor de calculaie a co!turilor integrale A; CONTABILITATEA 6ANA$ERIAL: A COSTURILOR $LOBALE 5.1. Caracteri"area metodei i modelul general de calcul al co!turlui unitar 5.2. Contabilitatea managerial a co!turilor globale B; CONTABILITATEA 6ANA$ERIAL: A COSTURILOR PE FA=E (E FABRICA<IE ).1. Caracteri"area general a metodei de calculaie pe fa"e de fabricaie ).2. Metoda de calculaie a co!turilor pe fa"e de fabricaie cu i fr !emifabricate C; CONTABILITATEA 6ANA$ERIAL: A COSTURILOR PE CO6EN=I (E FABRICA<IE *.1. Caracteri"area metodei i modelele generale de calcul a co!tului unitar *.2. Contabilitatea managerial a co!turilor pe comen"i de fabricaie D; CONTABILITATEA 6ANA$ERIAL: A COSTURILOR PAR<IALE

..1. Caracteri"area general a !i!temului co!turilor pariale ..2. /ndicatorii de ba" !pecifici !i!temului co!turilor pariale ..3. /ndicatori derivai !pecifici !i!temului co!turilor pariale ..4. Metode de calculaie a co!turilor pariale E; CONTABILITATEA 6ANA$ERIAL: I PROCESUL (ECI=IONAL 13.1. Managementul( deci"iile i proce!ul deci"ional 13.2. 'eci"ii manageriale pe ba"a informaiilor furni"ate de contabilitatea managerial i calculaia co!turilor 13.3. /nformaiile de tip co!t i diver!itatea deci"iilor manageriale 13.4. /n!trumente de ge!tiune !pecifice utili"ate pentru elaborarea i implementarea !trategiilor i deci"iilor manageriale BIBLIO$RAFIE

1. 0o!n123 4 51enge 4 avli3 4 ,"632c!( Vezeti szmvitel ksrleti jegyzet( 0udape!t Corvinu! -g1etem( 0udape!ta( 277.8 2. C&ad9ic3 :.( Vezeti szmvitel, anem 4 rentice ;all( 0udape!t( 1<<<8 3. =dor>2n 4 02ba 4 :u32c! 4 Mi32c"? 4 R?t&( zemgazdasgi szmvitel -ditura ,aldo( 0udape!ta( 27728 4. 0o!n123 @.( 51enge M.( avli3 :.( ,"632c! feladatgyjtemny( -ditura ,aldo( 0udape!ta( 277.8 .( Vezeti szmvitel pldatr s

5. Cardo /. R( Contabilitate managerial ! "re#$t, prezent %i viitor( -ditura =lma Mater( 27178 ). +tcean 5&.( Contabilitate managerial ( -ditura =lma Mater( Clu>ABapoca( 277<8 *. =lbu B.( =lbu C.( &nstr$mente de management al performan'ei( Col. / i //( -ditura -conomic( 0ucureti( 27738 .. Muiu =l.( Murean M.( Contabilitate managerial ( -ditura Ri!oprint( Clu>ABapoca( 277)8 <. 'umbrav M.( Caraiani C.( Contabilitate %i #ontrol de gesti$ne( -ditura /nfoMega( 0ucureti( 27748 17. %abr B.( Contabilitate %i #ontrol de gesti$ne( -ditura %ipo Moldova( /ai( 27748 11. =t3in!on =.( (anagement a##o$nting( Be9 Dor3 rentice ;all( 27748 12. ;orngren C.%.( (anagement and #ost a##o$nting( Be9 Dor3 rentice ;all( 27728
13. Ordinul Mini!terului +inanelor ublice( Br. 1.2)E22.12.2773 pentru aprobarea reci"rilor privind unele m!uri referitoare la organi"area i conducerea contabilitii manageriale M.Of.Br.23E12.71.2774.

e& de)a'ta"ent Lect; uni/; d'; JU?FS= JGcint-Attila

Titula' di%ci)lin. A%i%t; Uni/; ('; CAR(O Ildi7! Re7a