Sunteți pe pagina 1din 9

Am intrat in Sagetator, zodie guvernata de Jupiter .

Marele Benefic este numit Jupiter in traditia astrologica si pe buna dreptate caci lui I se atribuie tot binele din viata noastra dar si binele pe care il putem face in viata altora. Se pare ca cele doua forme de bine sunt conectate la nivel profund si ca una fara alta nu pot exista. Pozitia ocupata de Jupiter in harta natala, ne da indicii cu privire la felul in care ne exprimam generozitatea si toleranta, bunatatea si optimismul. Arata de asemenea cat suntem de capabili sa inspiram si sa avem incredere, capacitatea de a vedea binele in viata noastra si de a l instaura la putere. !alitatile pe care ni le confera Jupiter sunt cele care fac posibile bucuria dar si cele pe care le putem insufla si altora, caci Jupiter este profesorul acela bland si bun care prin puterea exemplului personal sau cu o pilda spusa la momentul oportun poate sa faciliteze invatarea adevarurilor simple si importante din viata. Sa vedem ce face J"PI#$% in viata noastra in functie de zodia in care este amplasat la nastere, care sunt ariile in care aduce crestere si abundenta, bucurie si impacare, cautare si regasire de sine& Pentru a stii in ce zodie se afla Jupiter la momentul nasterii tale trebuie sa consulti tabelul ce contine datele la care jupiter intra in diferite zodii din 1930 pana in 2010 Iunie '(, )*+, -./' PM Jupiter intra in %ac Iulie )0, )*+) +.-' AM Jupiter intra in 1eu August )), )*+' +.)( AM Jupiter intra in 2ecioara Septembrie ),, )*++ ).)) AM Jupiter intra in Balanta 3ctombrie )), )*+/ ).-- AM Jupiter intra in Scorpion 4oiembrie 5, )*+- *.-( PM Jupiter intra in Sagetator 6ecembrie ', )*+( +.+* AM Jupiter intra in !apricorn 6ecembrie )*, )*+0 )).,( PM Jupiter intra in 7arsator Mai )/, )*+5 +./( AM Jupiter intra in Pesti Iulie '*, )*+5 )).,) PM Jupiter retrograd intra in 7arsator 6ecembrie '*, )*+5 ).+/ PM Jupiter intra in Pesti Mai )), )*+* ),.,5 AM Jupiter intra in Berbec 3ctombrie '*, )*+* 0.// PM Jupiter retrograd intra in Pesti 6ecembrie ',, )*+* )'.,+ PM Jupiter intra in Berbec Mai )(, )*/, +.-/ AM Jupiter intra in #aur Mai '(, )*/) 5./5 AM Jupiter intra in 8emeni Iunie ),, )*/' (.+( AM Jupiter intra in %ac Iunie +,, )*/+ -./( PM Jupiter intra in 1eu Iulie '-, )*// *.,/ PM Jupiter intra in 2ecioara August '-, )*/- '.,( AM Jupiter intra in Balanta Septembrie '-, )*/( (.)* AM Jupiter intra in Scorpion 3ctombrie '+, )*/0 ),.,, PM Jupiter intra in Sagetator 4oiembrie )-, )*/5 -.+5 AM Jupiter intra in !apricorn Aprilie )', )*/* '.)5 PM Jupiter intra in 7arsator Iunie '0, )*/* '.'* PM Jupiter retrograd intra in !apricorn 4oiembrie +,, )*/* +.,5 PM Jupiter intra in 7arsator Aprilie )-, )*-, +.-5 AM Jupiter intra in Pesti Septembrie )/, )*-, ),.'+ PM Jupiter retrograd intra in 7arsator 6ecembrie ), )*-, '.-0 PM Jupiter intra in Pesti Aprilie '), )*-) *.-0 AM Jupiter intra in Berbec Aprilie '5, )*-' /.-, PM Jupiter intra in #aur Mai *, )*-+ )).++ AM Jupiter intra in 8emeni

Mai '/, )*-/ )'./+ AM Jupiter intra in %ac Iunie )', )*-- 5.,0 PM Jupiter intra in 1eu 4oiembrie )0, )*-- ).,) AM Jupiter intra in 2ecioara Ianuarie )0, )*-( *.,/ PM Jupiter retrograd intra in 1eu Iulie 0, )*-( +.,) PM Jupiter intra in 2ecioara 6ecembrie )', )*-( *.)0 PM Jupiter intra in Balanta 2ebruarie )*, )*-0 ),.+0 AM Jupiter retrograd intra in 2ecioara August (, )*-0 ),.)) PM Jupiter intra in Balanta Ianuarie )+, )*-5 0.-' AM Jupiter intra in Scorpion Martie ',, )*-5 '.)+ PM Jupiter retrograd intra in Balanta Septembrie 0, )*-5 /.-' AM Jupiter intra in Scorpion 2ebruarie ),, )*-* 5./( AM Jupiter intra in Sagetator Aprilie '/, )*-* *.), AM Jupiter retrograd intra in Scorpion 3ctombrie -, )*-* ),./, AM Jupiter intra in Sagetator Martie ), )*(, 5.), AM Jupiter intra in !apricorn Iunie *, )*(, *.-' PM Jupiter retrograd intra in Sagetator 3ctombrie '-, )*(, )).,) PM Jupiter intra in !apricorn Martie )-, )*() +.,) AM Jupiter intra in 7arsator August )', )*() /.-/ AM Jupiter retrograd intra in !apricorn 4oiembrie +, )*() *./* PM Jupiter intra in 7arsator Martie '-, )*(' -.,0 PM Jupiter intra in Pesti Aprilie +, )*(+ ),.)* PM Jupiter intra in Berbec Aprilie )', )*(/ ).-' AM Jupiter intra in #aur Aprilie '', )*(- *.+' AM Jupiter intra in 8emeni Septembrie '), )*(- )./, AM Jupiter intra in %ac 4oiembrie )(, )*(- ),.,5 PM Jupiter retrograd intra in 8emeni Mai -, )*(( ),.-' AM Jupiter intra in %ac Septembrie '0, )*(( *.)* AM Jupiter intra in 1eu Ianuarie )-, )*(0 ),.-, PM Jupiter retrograd intra in %ac Mai '+, )*(0 /.') AM Jupiter intra in 1eu 3ctombrie )*, )*(0 (.-) AM Jupiter intra in 2ecioara 2ebruarie '(, )*(5 ),.++ PM Jupiter retrograd intra in 1eu Iunie )-, )*(5 ),.// AM Jupiter intra in 2ecioara 4oiembrie )-, )*(5 -.// PM Jupiter intra in Balanta Martie +,, )*(* /.+( PM Jupiter retrograd intra in 2ecioara Iulie )-, )*(* *.+, AM Jupiter intra in Balanta 6ecembrie )(, )*(* ),.-- AM Jupiter intra in Scorpion Aprilie +,, )*0, './+ AM Jupiter retrograd intra in Balanta August )-, )*0, ).-5 PM Jupiter intra in Scorpion Ianuarie )/, )*0) +./* AM Jupiter intra in Sagetator Iunie /, )*0) ),.)' PM Jupiter retrograd intra in Scorpion Septembrie )), )*0) )).++ AM Jupiter intra in Sagetator 2ebruarie (, )*0' '.+0 PM Jupiter intra in !apricorn Iulie '/, )*0' )'./' PM Jupiter retrograd intra in Sagetator Septembrie '-, )*0' '.', PM Jupiter intra in !apricorn 2ebruarie '+, )*0+ /.'5 AM Jupiter intra in 7arsator Martie 5, )*0/ (.)) AM Jupiter intra in Pesti Martie )5, )*0- ))./0 AM Jupiter intra in Berbec

Martie '(, )*0( -.'- AM Jupiter intra in #aur August '+, )*0( (.'/ AM Jupiter intra in 8emeni 3ctombrie )(, )*0( /.'/ PM Jupiter retrograd intra in #aur Aprilie +, )*00 ),./' AM Jupiter intra in 8emeni August ',, )*00 5./+ AM Jupiter intra in %ac 6ecembrie +,, )*00 (.-, PM Jupiter retrograd intra in 8emeni Aprilie )), )*05 0.)' PM Jupiter intra in %ac Septembrie -, )*05 /.+) AM Jupiter intra in 1eu 2ebruarie '5, )*0* (.+- PM Jupiter retrograd intra in %ac Aprilie ',, )*0* +.+, AM Jupiter intra in 1eu Septembrie '*, )*0* (.'+ AM Jupiter intra in 2ecioara 3ctombrie '0, )*5, -.), AM Jupiter intra in Balanta 4oiembrie '(, )*5) *.)* PM Jupiter intra in Scorpion 6ecembrie '-, )*5' 5.-0 PM Jupiter intra in Sagetator Ianuarie )*, )*5/ ),.,/ AM Jupiter intra in !apricorn 2ebruarie (, )*5- ),.+- AM Jupiter intra in 7arsator 2ebruarie ',, )*5( )).,- AM Jupiter intra in Pesti Martie ', )*50 )./) PM Jupiter intra in Berbec Martie 5, )*55 ),.// AM Jupiter intra in #aur Iulie '), )*55 5.,, PM Jupiter intra in 8emeni 4oiembrie +,, )*55 +.-+ PM Jupiter retrograd intra in #aur Martie ),, )*5* ),.'( PM Jupiter intra in 8emeni Iulie +,, )*5* 0.-, PM Jupiter intra in %ac August )5, )**, +.+, AM Jupiter intra in 1eu Septembrie )', )**) '.,, AM Jupiter intra in 2ecioara 3ctombrie ),, )**' *.'( AM Jupiter intra in Balanta 4oiembrie ),, )**+ +.)- AM Jupiter intra in Scorpion 6ecembrie *, )**/ -.-/ AM Jupiter intra in Sagetator Ianuarie +, )**( '.'' AM Jupiter intra in !apricorn Ianuarie '), )**0 ),.)+ AM Jupiter intra in 7arsator 2ebruarie /, )**5 -.-' AM Jupiter intra in Pesti 2ebruarie )', )*** 5.'+ PM Jupiter intra in Berbec Iunie '5, )*** -.'* AM Jupiter intra in #aur 3ctombrie '+, )*** )./5 AM Jupiter retrograd intra in Berbec 2ebruarie )/, ',,, /./, PM Jupiter intra in #aur Iunie +,, ',,, +.+- AM Jupiter intra in 8emeni Iulie )', ',,) 5.,+ PM Jupiter intra in %ac August ), ',,' ).', PM Jupiter intra in 1eu August '0, ',,+ -.'( AM Jupiter intra in 2ecioara Septembrie '/, ',,/ )).'+ PM Jupiter intra in Balanta 3ctombrie '-, ',,- ),.-) PM Jupiter intra in Scorpion 4oiembrie '/, ',,( )./+ AM Jupiter intra in Sagetator 6ecembrie )5, ',,0 +.)) PM Jupiter intra in !apricorn Ianuarie -, ',,* ),./) AM Jupiter intra in 7arsator Ianuarie )0, ',), *.), PM Jupiter intra in Pesti Iunie (, ',), '.'0 AM Jupiter intra in Berbec Septembrie *, ',), )'./* AM Jupiter retrograd intra in Pesti

Jupiter in !erbec pe harta natala inseamna ca atrageti binele si norocul in viata voastra atunci cand luati conducerea, cand va luati in propriile maini viata si nu mai asteptati de la altii sa ia decizii in locul vostru, cand initiati actiuni si nu asteptati ca altii sa faca asta, cand sunteti o sursa de inspiratie pentru cei din 9ur, demonstrand entuziasm si cura9. 7a puteti ocupa cu succes de domenii noi neincercate de altii. 3 persoana cu o astfel de amplasare a lui Jupiter se identifica cu propriile opinii, credinte si perceptii si pot lua ca atac la persoana orice contrazicere. 7a este usor sa ganditi la scara mare, cu indrazneala si entuziasm, si va place sa va asumati riscuri atent calculate anterior. !ele mai bune moment al anului in care reusiti multe pe toate planurile sunt atunci cand soarele strabate zodia in care se afla 9upiter pe harta natala adica Berbec, dar si cand strabate celelalte zodii de foc, 1eu si Sagetator. Jupiter in !erbec va aduce ocazia de a va dezvolta la maxim spiritul de aventura, capacitatile de lider moral, formator de opinie si talent pentru a initia actiuni pozitive care sa aduca binele in viata altora. Jupiter in Berbec va poate a9uta sa fiti un profesor care sa inspire entuziasm si optimism, credinta ca se poate, un om cu o pozitiva filosofie de viata si cu o puternica baza morala a valorilor personale. Aceste calitati sunt necesare pentru a va dezvolta personalitatea si experienta de viata. 6aca la toate acestea adaugam si dragostea pentru aventura si pionierat, energia fizica nesecata si cura9ul vetui intelegem de ce spunem ca aveti toate atuurile pentru a porni in marea calatorie a vietii la capatul careia sa va regasiti si mai ales sa va gasiti locul in lume si in sufletul celorlalti. !and simtiti ca v a parasit norocul I4!$P$#I !$7A 43"& Si lucrurile se vor schimba in bine imediat. Jupiter in "aur pe harta natala inseamna ca atrageti binele si prosperitatea in viata voastra abia atunci cand manifestati generozitate si spirit caritabil, fara a face diferenta intre oameni :fara a 9udeca cine merita si cine nu;, si cu multa rabdare. 2iind vorba de un semn de pamant inseamna ca sunteti o fire practica si realista si aveti nevoie sa vizualizati un rezultat pentru a va motiva sa il si obtineti. 7a puteti ocupa cu succes de domenii ce tin de finante. Preferati sa faceti lucruri decat sa va ganditi la ele si asta va da o stare de bine. Aveti gri9a caci va ca m grabiti sa faceti lucruri ce par sa va aduca prosperitate imediata, dar care pe termen lung se pot dovedi extrem de paguboase. 4 u va prea place sa va asumati riscuri sau sa mergeti pe carari nebatatorite. Pentru a va simti bine aveti nevoie de directie, scopuri precise, un plan de actiune amanuntit si promisiunea unor rezultate concrete si palpabile.!ele mai bune momente ale anului cand puteti sa va atingeti scopurile sunt atunci cand soarele se afla in #aur, sau in celelalte zodii de pamant :2ecioara si !apricorn;. Jupiter in taur va aduce ocazia de a va dezvolata abilitatile practice necesare administrarii banilor si valorilor si resurselor materialece trebuie folosite cu intelepciune. Aceste calitati sunt necesare pentru a va aduce bunastarea in viata si pentru a avea acces la cat mai multe experiente pozitive de viata. Puteti atrage cu usurinta in viata voastra, succesul, bunastarea materiala si chiar luxul, doar toate acestea vin si cu obligatia de a folosi aceasta bogatie in moduri pozitive, care sa ii implice pe cat mai multi. 7oi puteti chiar sa ii invatati pe altii cum sa a9unga la bunastarea materiala si cum sa faca acest lucru fara a renunta la principiile omeniei. 7oi puteti fi profesorii ideali care sa invete pe oricine abilitati de business, cum sa investeasca efiecient, cum sa cheltuiasca doar pe lucruri cu adevarat necesare si mai ales cum sa atinga bunastarea materiala prin generozitate fata de cei care au nevoie. Puteti face toate acestea pentru ca aveti o foarte buna intelegere a mecanismelor subtile ale bunastarii materiale si emotionale. Jupiter in #emeni pe harta natala inseamna ca atrageti binele si bunastarea in viata voastra atunci cnad va folositi istetimea, ingeniozitatea, versatilitatea, sociabilitatea si curiozitatea, cand reusiti sa ii faceti pe ceilalti sa se simta bine si cand dati mai departe toate informatiile pe care le detineti pentru ca si altii sa aiba acces la cunoastere, cand ii faceti si pe altii curiosi de lumea incon9uratoare si doritori de a stii cat mai multe despre sine si lume. 7a puteti ocupa cu succes de domenii de comunicare sub toate formele. 2iind intr un semn de aer, 9upiter va face sa fiti aventurosi in plan mental, capabili si mereu gata de a invata, de a va extinde limitele proprie minti, de a fi mai putin atasati de valorile proprii decat altii, pentru ca in general sunteti echidistanti si aveti mintea deschisa

oricarei optiuni pentru care gasiti cu mare usurinta si agrumente pro si argumente contra. 6e aceea nu veti fi usor de atras intr un grup sau altul caci nu va lasati usor indoctrinati. !ele mai bune momente ale anului in care aveti maxim de rezultate benefice ale actiunilor voastre sunt cand Soarele tranziteaza 8emenii, Balanta si 7arsatorul adica zodiile de aer. Jupiter in #emeni va da o mare disponibilitate pentru studiu, pentru intelgerea intelectuala si rationala a adevarurilor din religie, 9ustitie, filosofie si alte discipline din aceeasi categorie. Aceste calitati sunt necesare pentru a simti cum cresteti si cum acumulati experienta in viata voastra. Aceasta varietate de preocupari intelectuale va atrage multi prieteni in 9urul vostru alaturi de care va veti largi sfera cunoasterii reciproc chiar catre discipline noi si neobisnuite. Puteti atinge multumirea si succesul in viata abia atunci cand ii invatati si pe ceilalti ceea ce stiti, cand ii invatati sa invete, sa fie curiosi, sa comunice, sa scrie, sa vorbeasca in public. 6e fapt asta va face si pe voi fericiti, munca domenii ce tin de comunicare, messmedia, scris, invatamant, training. 6aca nu va simtiti confortabil in aceste domenii atunci se poate sa faceti parte dintre cei pe care aceasta amplasare a lui Jupiter ii indeamna sa calatoreasca mult si cat mai departe. Jupiter in $ac pe harta natala inseamna ca bunastare si bucuria in viata va vin atunci cand manifestati spirit empatic, capacitatea de a va pune in locul altora si de a simti ce simt acestia, spiritul caritabil si ocrotitor, atunci cand puneti deoparte si acumulati bunuri si bani pentru confortul celor dragi. Aveti totusi gri9a sa nu faceti din asta o scuza pentru a petrece mult timp departe de cei dragi, sau un motiv de repros. 7a puteti ocupa cu succes de domenii ce tin de imobiliare. Jupiter aflandu se intr un semn de apa, aveti credinta ca exista divinitate si binele comun care il transcede pe cel personal. 7oi atrageti bunastarea in viata voastra abia atunci cand va lasati ghidati de intuitie, imaginatie, emotie, si sentiment. 3crotirea si gri9a fata de cei dragi <=ai casei= va ridica si voua moralul. Incercati sa extindeti aceasta sfera a iubirii voastre si sa considerati cat mai multi oameni >de ai casei=& !ele mai bune momente ale anului in care va puteti implini scopurile sunt cele in care soarele tranziteaza %acul dar si Scorpionul si Pestii, celelalte doua zodii de apa. Jupiter in $ac va da oportunitatea de a va dezvolta o persoanilitate iubitoare, blanda, binevoitoare, capabila sa inteleaga ceea ce simt ceilalti si sa ii a9ute si pe acestia sa se inteleaga. Aceste calitati sunt necesare pentru a simti cum cresteti si cum viata voastra se deschide spre noi orizonturi. Menirea voastra este sa hraniti emotional, dar si sa ii invatati pe oameni sa aiba gri9a unii de altii, sa se prote9eze, sa manifeste bunatate si rabdare sa fie iertatori si atenti cu sentimentele celorlalti. Puteti sa insuflati dragoste pentru camin, trecut, puteti sa dezvoltati latura emotionala a mintii oricui, sau cee ce se numeste in zilele noastre >Inteligenta emotionala=. 7oi va simtiti cel mai bine si mai impliniti intr un camin prosper si plin de iubire, capabil sa fie acasa pentru cat mai multi oameni. $ste posibil ca in viata sa aveti parte de un asemenea camin, sau sa primiti a9utor :financiar si material; important de la parinti pentru a l avea. Jupiter in %eu pe harta natala inseamna ca atrageti bunastarea si bucuria in viata, atunci cand va exprimati maretia, generozitatea fata de ceilalti, cand inspirati incredere celor din 9ur, cand stiti sa luati conducerea cu demnitate si sinceritate fara a cadea in capcana propriului $go si fara a cauta doar binele propriu. Bunastarea va poate veni din activitati ce tin de copii, creativitate, recreere. 7a puteti ocupa cu succes de domenii lidership, cultura, actorie, l?ucrul cu copiii. !u o amplasare in semn de foc, Jupiter va face sa va identificati puternic cu propriile opinii si sa nu acceptati prea usor sa vi le schimbati sau sa va fie puse la indoiala de catre ceilalti, mai ales de catre oameni care, dupa parerea voastra au putere personala. 7a place sa fiti artizanii propriilor sanse in viata si va simtiti bine atunci cand ganditi la scara mare si va faceti planuri care sa incuda binele cat mai multor oameni, si va mai place foarte mult sa insuflati incredere si optimism. !ele mai bune momente ale anului pentru a va atinge scopurile sunt cand Soarele trece prin Berbec, 1eu si Sagetator, adica prin zodiile de foc. Jupiter in leu, va da sansa de a va dezvolta natura demna, onesta, increzatoare in sine si ceilalti, generoasa si capabila de un leadership plin de omenie. Aveti mare nevoie sa va stiti apreciati, sa aveti un statut bine amplasat pe scara sociala si sa va bucurati de prestigiu. #otusi toate acestea nu

vin decat cand faceti lucrurile in asa fel incat sa nu va scoate doar pe voi in evidenta. 6atoria voastra este sa inspirati entuziasm si bucurie de viata, sa aduceti oamenilor aminte ce inseamna sa fii creativ, sa te bucuri ca un copil, sa te 9oci si astfel sa inveti sau sa inveti si astfel sa te 9oci. Puteti invata si pe altii sa fie lideri si sa fie creativi de aceea se poate sa faceti asta si sa simtiti ca de fapt este menirea voastra. !a lideri de opinie puteti sa iin reinvatati pe oameni sa vada si sa sarbatoreasca 9umatatea mereu plina a paharului. Jupiter in &ecioara pe harta natala inseamna ca aveti acces la bunastare si bucurie in viata abia atunci cand sunteti dornici de a reprezenta un spri9in pentru altii, cand sunteti ordonati, practici si atenti la detalii si la nevoile celor din 9ur. 7a puteti ocupa de industria serviciilor, nutritie, sanatate. Jupiter amplasat intr un semn de pamant va face sa fiti o fire practica si concreta, bazata mult pe ratiune. 3biectivele voastre trebuie sa aiba o logica si sa fie atinse urmand pasi bine stabiliti si verificati de propria experienta sau de experienta altora. Aveti gri9a totusi la tendinta de a despica firul in patru sau de a fio prea precauti, caci astfel puteti rata sanse ma9ore in viata. Perfectionismul poate fi bun pana in punctul in care va poate transoforma in 9udecatori neiertatori, apoi devine un blestem si pentru voi si pentru cei din 9ur. !ele mai bune perioade din an cand aveti maxim de spor in atingerea obiectivelor sunt cand soarele trece prin 2ecioara, #aur si !apricorn zodiile de pamant. Jupiter in &ecioara va da oportunitatea de a va dezvolta simtul detaliului si dorinta de a face lucrurile cat mai bine si mai aproape de ceea ce considerati voi perfectiune. Aveti o mare onestitate in relatiile cu ceilalti din familie, cercul de prieteni sau de la locul de munca si o mare dorinta de reprezanta un spri9in pentru cei in nevoie. Aceasta amplasare a lui Jupiter denota ca aveti multe abilitati intelctuale, tehnice, stiitifice si de cercetare. Simtiti ca viata voastra prinde aripi tocmai cand reusiti sa manifestati aceste calitati si sa le puneti in slu9ba binelui general fara a va gandi o clipa la beneficiile personale. Munca voastra pare sa fie cea care va aduce maxim de bucurie si implinire sufleteasca. 7oi ii puteti invata si pe altii sa manifeste calitatile de mai sus si mai ales sa faca ceea ce le place si sa le placa ceea ce fac la locul de munca. Jupiter in !alanta pe harta natala inseamna ca bunastarea si bucuria in viata va vin atunci cand reusiti sa ii tratati pe ceilalti ca pe egalii vostri si in mod echidistant, fara a deveni partizani unora sau altora, atunci cand sunteti flexibili si intelegatori, dar mai ales impaciutori si capabili de a aduce armonia si pacea in orice conflict printr o mediere dreapta si inteleapta, cu eleganta si bunavointa. 6e aici poate si tendinta de a va asuma si probleme ce nu va apartin. 7a puteti ocupa cu succes de ceea ce tine de relatii publice, arta, psihologie, Amplasarea lui Jupiter in acest semn de aer va face sa porniti usor in aventuri mentale dar si sociale, caci pentru voi relatiile sociale sunt cele in care va simtiti cel mai bine si in care investiti cea mai mare cantitate de energie. Jupiter aici va da capacitatea de a va simti impliniti alaturi de o fiinta alaturi de care sa puteti sa fiti o echipa atat in viata personala cat si in cea sociala. Bunastarea si bucuria in viata voastra pot sa apara si in momentele in care lasati frumosul sa se exprime in voi, prin arta, culoare, sunet, miscare. 6epindeti foarte mult de asta si fara timp in care sa faceti lucruri frumoase nu va simtiti bine cu propria persoana. !ele mai bune momente ale anului in care scopurile pot deveni usor realitate sunt cand Soarele trece prin zodii de aer, 8emeni, Balanta si 7arsator. Jupiter in !alanta va da sansa de a va dezvolta un puternic simt al moralitatii, dreptatii, 9ustitiei manifestat atat in casnicie cat si in toate relatiile voastre sociale. Aveti capacitatea de a va influenta partenerii, prietenii, colegii, asociatii, si de a le forma >coloana vertebrala= prin insuflarea respectului fata de principiile sanatoase de relationare interumana. 7a simtiti utili si impliniti cand creati armonie si echilibru un 9urul vostru cand promovati binele inalt a cat mai multor oameni. Aveti importante calitati artistice si de manifestarea lor poate depinde bunastarea voastra sufleteasca. 7 ati putea casatori cu cineva care sa va a9ute sa va exprimati in toate aceste arii ale vietii, o persoana care sa va impartaseasca interesele si visele si sa iubeasca armonia tot atat de mult. Jupiter in Scorpion pe harta natala inseamna ca atrageti bunastarea in viata voastra abia atunci cand aveti capacitatea de a va pune mintea, trupul si sufletul in orice faceti, bazandu va pe putere

interioara, cura9 si capacitatea de a accesa resursele magice ale propriei fiinte pentru aduce binele in viata altora. Jupiter aflat in acest semn de apa va face sa mergeti dincolo de aparente si sa vreti sa invatati cat mai mult despre capacitatile voastre ascunse. Intuitia si imaginatia va permit sa vedeti lucruri care altora le scapa, dar sa le si folositi la adevarata lor valoare. Pe voi va sperie putine lucruri si va surprind si mai putine, totusi ar fi bine sa nu cadeti in capcana de a io considera inferiori pe cei care nu sunt ca voi. Propria bucurie de viata este mai putin dependenta de ceea ce cred altii despre voi, dar apare doar atunci cand in 9ur aveti oameni treziti care reusesc sa treaca cu a9utorul vostru dincolo de aparente. !ele mai bune momente ale anului in care sa va vedeti incununate eforturile sunt cand soarele se afla in Pesti, rac si scorpion, adica in zodii de apa. Jupiter in Scorpion va da sansa de a va dezvolta abilitati necesare in business, un acut simt al utilizarii eficace a banilor altora, dar si capacitatea de a va folosi cu intelepciune puterea sociala pentru binele colectiv. 6orinta de a atinge echilibrul emotional si prin asta succesul personal va face sa aveti o mare capacitate de munca si determinarea de a atinge orice scop propus. Mai veti si capacitatea de amerge pana in panzele albe pentru a descoperi adevarul, pana si cel mai bine ascuns de aparente. Puteti sa faceti chiar cercetari in domenii mai putin accesate pentru a invata sa procesati informatiile care va vin pe cele mai neobisnuite cai. 1ucrurile acestea doriti sa a9unga si la altii de aceea sunteti capabili sa ii invatati si pe ei sa le acceseze. 7a intereseaza foarte mult sensul proprie vieti si atunci cand il cautati va simtiti cel mai bine. !autarile voastre va pot purta si la limita dintre viata si moarte, doar ca pe voi asta nu va sperie ci va motiveaza sa continuati sa va largiti orizontul in domenii ce tin de paranormal, ocult si mistic. Jupiter in Sagetator pe harta natala inseamna ca atrageti binele in viata voastra atunci cand sunteti generosi cu ceea ce aveti, stiti si sunteti, toleranti, capabili de a insufla si altora optimism si entuziasm si mai ales atunci cand practicati ceea ce predicati si nu faceti rabat de la principiile binelui si adevarului. #ot ceea ce aveti nevoie este sa credeti in voi si in fortele proprii, in scopurile voastre, aveti nevoie de ocazii in care sa va arati entuziasmul, sa invatati de la altii sau sa ii invatati pe altii si mai ales sa vedeti totul in ansamblu si in miscare, dar mai ales in deplina libertate a gandului si faptei. Puteti gasi succesul in domenii ce tin de turism, educatie, drept, sport, culturi straine, filosofie si religie. !u Jupiter amplasat in zodie de foc trebuie sa aveti gri9a sa nu tineti la parerea personala ca si cum ar fi singura valabila si sa nu va pierdeti rabdarea si bunatatea fata de cei care nu sunt de acord cu voi sau care incearca sa va limiteze libertatea de actiune. 2iti voi cei care lumineaza si incalzesc orice incapere in care intra. !ele mai bune momente ale anului sunt cand soarele este in berbec, 1eu sau Sagetator. Jupiter in Sagetator da oportunitatea sa va dezvoltati intelepciunea prin capacitatea pe care o aveti de a gandi profund si mai ales de a intelege si cunoaste toate lucrurile din punct de vedere religios, filosofic si metafizic. Acestea sunt calitatile de care aveti nevoie pentru a simti ca viata va deschide in fata noi orizonturi. $ste posibil sa imbratisati cariere ce presupun studiul altor civilizatii si popoare, limbi straine, calatorii in tinuturi indepartate. #oate acestea va pot a9uta sa va extindeti orizontul intelectual si integerea pentru tot ceea ce va incon9oara si va poate da bucuria de a le inspira si altora aceasta bucurie. Scopul final este adoptarea unui set de principii de viata care sa va permita sa zambiti senini orice s ar intampla si sa va sarbatoriti fiecare zi ca pe ziua in care v ati implinit menirea& Jupiter in 'apricorn pe harta natala inseamna ca bunastarea si bucuria vin in viata voastra atunci cand reusiti sa organizati si sa directionati totul pentru ca cei din 9ur sa poata accesa si folosi resursele pe care le au la dispozitie. #oate acestea le faceti bazandu va pe propria integritate, maturitate si spirit etic. Aveti nevoie de abordari precise si metode clare in tot ceea ce faceti si puteti sa ii invatati si pe altii sa fie metodici in actiunile lor. Scopurile voastre sunt precise si sunteti capabili sa manifestati bunatate si bucurie mai ales atunci cand lucrurile par sa fie sub control. Poate ca ar trebui sa invatati sa mai renuntati la acest control din cand in cand. Jupiter cand se afla in !apricorn va face sa fiti cumva dependenti de rezultate concrete si palpabile. 4u va prea place sa visati si sa astepteptati succesul de a gata ci vreti sa munciti pentru el, indiferent cat de mare va fi efortul. 7a puteti ocupa cu succes de tot ceea ce presupune sa folositi la maxim tot ceea ce stiti.

Momentele anului cele mai propice pentru a face ca lucrurile sa se intample sunt cand soarele tranziteaza zodiile de pamant. taur, fecioara si capricorn. Jupiter in 'apricorn va da sansa de a va dezvolta un puternic simt al datoriei, fata de familie in primul rand si fata de grupurile din care faceti parte. Puteti da dovada si manifesta cu usurinta maturitate, onestitate, 9udecata simpla si dreapta, etica aplicata in business si disponibilitatea de a ocipa pozitii de decizie aflate sus pe scara ierarhica si sociala. Pentru voi este foarte important statutul social dar si parerea celorlalti si veti depune mult effort pentru a a9unge la nivelul pe care vi l doriti. Bunastarea dar si starea de bine apar insa in viata voastra cand atingeti nivelul dorit, dar nu penttru voi ci pentru ceilalti, prin effort constient si motivat de dorinta de a le fi bine cat mai multor oameni din 9urul vostru. Prin munca, motivatie puternica si dorinta de a reusi, puteti sa a9ungeti la pozitii de conducere in multe domenii dar mai ales in cele ce tin de politic, comert si chiar religie. Sunt mari sanse sa fiti oameni foarte bogati daca nu material atunci spiritual. Jupiter in (arsator pe harta natala presupune ca bunastarea si bucuria apar in viata voastra cand sunteti toleranti si inventivi, drepti si dornici sa colaborati cu oricine dincolo de reguli, sau norme sociale, fara discriminare. 7a simtiti cel mai bine atunci cand va folositi la maxim libertatea de expresie si de alegere, cand incalcati cateva reguli si cand puteti sa ganditi in afara limitelor rationale impuse de altii. Prin amplasarea lui Jupiter in acest semn de aer, nativii capata o minte cat tot universul, prea putin atasata de lucrurile pamantesti, de simtul de proprietate si de lucrurile concrete. 1ibertatea de gandire este extrem de importanta si trebuie sa va permita manifestarea creativitatii si inventivitatii in orice situatie pentru ca asta va face sa va simtiti bine si mai ales generosi. #ot ceea ce faceti vizeaza binele grupurilor mari de oameni din care puteti sa faceti sau nu parte. !ele mai bune momente ale anului sunt cele cand soarele strabate 8emenii. Balanta si 7arsatorul. Jupiter in (arsator presupune ca aveti ocazia de a dezvolta un sine independent si increzator atat in fortele proprii cat si in bunatatea naturii umane. Sunteti o fiinta tolaranta cu un puternic spirit umanitar, aveti o minte deschisa si capabila de accepta neconditionat diversitatea, democratica dar mai presus de toate inventiva si geniala. Aveti dorinta arzatoare de a cunoaste tot ceea ce tine de stiinte sociale, tehnologii noi, filosofia mileniului III, religiile complete, astrologie, metafizica si intelepciunea oculta si mistica. Activitatile in domeniile mentionate va fac sa simtiti ca traiti cu adevarat. Puteti sa fiti cu usurinta cei care isi invata semenii sa acceseze aceste domenii pentru ca omenirea in ansamblul sau sa progreseze. Pentru voi este foarte importanta viata sociala si prietenii alaturi de care simtiti ca puteti atinge orice obiectiv indiferent cat este de nerealist, periculos sau utopic. 6e aceea cautati acele fiinte care sa fie adevarati pionieri in domenii noi, nedezvoltate inca si care sa vrea sa se dedice alaturi de voi binelui celui mai inalt. 7oi sunteti cei care vreti progresul omenirii prin trecerea la principii spirituale de viata ce pun accent nu pe acumulari materiale ci pe cele spirituale. Jupiter in Pesti pe harta natala presupune ca atrageti binele si bucuria in viata voastra abia atunci cand manifestati compasiune, intelgere fata de cei nevoie, devotament fata de cei dragi si fata de straini, atunci cand daruiti timpul si resursele voastre celor care nu au, atunci cand slu9iti unor cauze nobile fara a va gandi la binele personal, atunci cand meditati si cand va rugati, cand va anga9ati intr un dialog continuu cu divintatea pe care reusiti sa o vedeti manifestandu se in viata voastra prin oricare om si orice intamplare. Pe voi nu va deran9eaza o pozitie de aparenta inferioritate caci stiti ca nu este relevanta in marea vesnicie. Aveti acces nelimitat la imaginatie, intuitie si vis, prin legatura permanenta cu divinitatea reusiti sa va pastrati bucuria de viata. 7oi sunteti cei care prin exemplul personal pot sa ii a9ute si pe ceilalti sa iti restabileasca constient legatura cu 6umnezeu si asta va face fericiti si multumiti de voi. !ele mai bune momente ale anului sunt cele cand Soarele se afla in %ac, Scorpion si Pesti adica in zodiile de apa. Jupiter in Pesti presupune ca puteti accesa adevarata intelepciune, cea care poate trece drept nebunie in ochii oamenilor, dar si adevarata compasiune eliberata de ego, empatia si caldura emotionala pe care toti o cauta in cei din 9ur si care la voi se manifesta natural. 7oua va vine usor sa

faceti gesturi de devotiune, va este dor de 6umnezeu in permanenta si il cautati in toate actiunile voastre. Beneficiati de facultati imaginative si intuitive extrem de bine dezvoltate si aveti capacitatea de a va dedica studiului spiritual chiar si in completa izolare si meditatie permanenta, ceea ce va poate asigura accesul la exeriente de iluminare. 1a un moment in viata sunteti capabili de gesturi de mare sacrificiu personal care sa va dea sentimentul ca nu ati trait degeaba. #oate acestea va pot extinde orizontul personal dar va fac sa fiti dornici de a i invata si pe altii ceea ce stiti si sunteti voi. Alaturi de voi oricine poate atinge intelegerea divinitatii launtrice, dar si a faptului cca doar prin slu9irea celorlalti si a binelui umanitatii, divinitatea poate sa lucreze in fiecare.