Sunteți pe pagina 1din 1

CANDIDATUL/OFERTANTUL

___________________________
(denumirea/numele)

INFORMATII GENERALE
1.
2.
3.
4.

Denumirea/numele:
Codul fiscal:
Adresa sediului central:
Telefon:
Fax:
E-mail:
5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare_______________________________
(numarul, data si locul de inmatriculare/inregistare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: _____________________________________
(in conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:_______________________
(adrese complete, telefon, fax
certificate de inmatriculare/inregistrare)
8. Principala piata a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:
Nr.
crt

Anul

Cifra de afaceri anuala


la 31 decembrie
(mii lei)

Cifra de afaceri anuala


la 31 decembrie
(echivalent euro)

1.
2004
2.
2005
3.
2006
Media anuala:

Candidat / ofertant
_______________
(semnatura autorizata)
LS