Sunteți pe pagina 1din 23

HOTRRE nr.

274 din 15 mai 2013 pri vind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii
Forma sintetic la data 16-Dec-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

Avnd n vedere dispoziiile art. 6 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 85/2008 privind stimularea investiiilor, aprobat prin Legea nr. 78/2009, cu completrile ulterioare, n temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din tratat ajutoarelor de minimis i ale art. 108 din Constituia Romniei , republicat, Guve rnul Romniei adopt prezenta hotrre.

CAPITO LUL I: Dispoziii generale


Art. 1 (1) Scopul prezentei hotrri l reprezint instituirea unei scheme de ajutor de stat avnd ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii, denumite n continuare IMM-uri, care i desfoar activitatea n toate sectoarele de activitate, cu excepia celor prevzute la art. 3. (2) Ajutorul de minimis reprezint un ajutor de stat care nu depete plafonul prevzut de reglementrile dreptului Uniunii Europene n vigoare. (3) Ajutoarele de minimis nu sunt supuse procedurii de notificare i sunt reglementate prin Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 i 88 din tratat ajutoarelor de minimis, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 379 din 28 decembrie 2006, denumit n continuare Regulament. Art. 2 Ajutorul de minimis se acord IMM-urilor, cu respectarea prevederilor prezentei hotrri i a Regulamentului, prin alocri de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Mediul de Afaceri i T urism, sub form de sume nerambursabile, n procent de 90% din valoarea total a cheltuielilor eligibile aprobate spre finanare, pe o perioad de 2 ani fiscali consecutivi, n limita creditelor bugetare aprobate, n limita echivalentului n lei al valorii maxime de 100.000 euro.
(la data 11-Nov-2013 Art. 2 din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotararea 848/2013 )

CAPITO LUL II: Criterii de eligibilitate


Art. 3 Prezenta hotrre se aplic ajutoarelor acordate ntreprinderilor din toate sectoarele, cu excepia celor prevzute la art. 1 alin. (1) din Regulament: a) ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectoarele pescuitului i acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur; b) ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n producia primar de produse agricole, astfel cum sunt enumerate n anexa I la Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene , denumit n continuare Tratat; c) ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n transformarea i comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate n anexa I la Tratat , atunci cnd valoarea ajutorului este stabilit pe baza preului sau a cantitii produselor n cauz achiziionate de la productorii primari ori introduse pe pia de ntreprinderile n cauz; d) ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n transformarea i comercializarea produselor agricole, astfel cum sunt enumerate n anexa I la Tratat, atunci cnd ajutorul este condiionat de transferarea lui parial sau integral ctre productorii primari; e )ajutoarelor destinate activitilor legate de exportul ctre ri tere sau ctre state membre ale Uniunii Europene, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitile exportate, ajutoarelor destinate nfiinrii i funcionrii unei reele de distribuie ori destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export; f) ajutoarelor subordonate folosirii mrfurilor autohtone n locul celor importate; g) ajutoarelor acordate ntreprinderilor care i desfoar activitatea n sectorul crbunelui, n sensul Regulamentului (CE) nr. 1.407/2002 al Consiliului din 23 iulie 2002 privind ajutorul de stat pentru industria crbunelui; h) ajutoarelor pentru achiziia de vehicule de transport rutier de mrfuri, acordate ntreprinderilor care efectueaz transport rutier de mrfuri n numele terilor; i) ajutoarelor acordate ntreprinderilor aflate n dificultate. Art. 4 Beneficiarii ajutorului de minimis n temeiul prezentei hotrri sunt ntreprinderile care ndeplinesc cumulativ urmtoarele condiii: a) sunt nregistrate potrivit prevederilor Legii societilor nr. 31/1990 , republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, cu modificrile i completrile

ulterioare, sunt ncadrate n categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, i au sediul i i desf oar activitatea n Romnia; b) au cel puin un an calendaristic de la nfiinare la data completrii on-line a formularului de nscriere i codul CAEN pentru care solicit finanare este autorizat, n condiiile legii, cu cel puin 3 luni naintea datei completrii on-line a formularului de nscriere;
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, litera B. din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotararea 848/2013 )

c) nu au primit ajutoare de minimis pe o perioad de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal n curs i 2 ani anteriori, sau, dac au primit ajutoare de minimis n aceast perioad, acestea cumulate nu depesc plafonul echivalent n lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro n cazul ntreprinderilor care desfoar activitate n domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finanare; d) prezint un plan de investiii pentru care se solicit finanarea, cu evidenierea cheltuielilor eligibile;
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, litera E. din capitolul II abrogat de Art. 1, punctul 3. din Hotararea 848/2013 )

f) prezint un angajament ferm privind meninerea locurilor de munc existente la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare, precum i crearea pn la finalizarea investiiei i meninerea, pe o perioad de minimum 3 ani de la finalizarea investiiei, a locurilor de munc pentru persoane care nu au avut contract individual de munc n ultimele 3 luni;
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, litera F. din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotararea 848/2013 )

g) nu nregistreaz debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; h)nu se afl n stare de dizolvare, reorganizare judiciar, lichidare, executare silit, nchidere operaional, insolven, faliment sau suspendare temporar a activitii;
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, litera H. din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotararea 848/2013 )

i)nu intr n categoria "ntreprinderilor n dificultate" potrivit prevederilor cap. 2 seciunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (2004/C 244/02), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004; j) nu au fost emise mpotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.

CAPITO LUL III: Reguli procedurale


Art. 5 (1)ntreprinderile vor depune la Ministerul Finanelor Publice o declaraie scris referitoare la toate ajutoarele de minimis primite pe parcursul precedenilor 2 ani fiscali i al anului fiscal n curs. (2)n conformitate cu principiile care reglementeaz ajutoarele ce fac obiectul art. 107 alin. (1) din Tratat, se consider c ajutoarele de minimis se acord n momentul n care ntreprinderea obine dreptul legal de principiu de a primi ajutorul, respectiv data aprobrii acordului pentru finanare. (3) Ministerul Finanelor Publice, n calitate de furnizor, informeaz n scris ntreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului aprobat i la caracterul de minimis al acestuia, fcnd referire explicit la prevederile dreptului Uniunii Europene n domeniu. Art. 6 (1) Ministerul Finanelor Publice acord ajutor de minimis dup verificarea respectrii condiiilor prevzute la art. 4. (2)Plafoanele prevzute la art. 4 lit. c) se exprim n valori brute, nainte de deducerea oricrui impozit sau oricrei altei taxe. Art. 7 (1) Ministerul Finanelor Publice pstreaz o eviden a ajutoarelor de minimis acordate n baza schemei instituite prin prezenta hotrre pe o perioad de 10 ani fiscali de la data la care este acordat ultimul ajutor de minimis n cadrul schemei. (2) Raportarea i monitorizarea ajutoarelor acordate n baza prezentei scheme se fac n conformitate cu legislaia Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul.
(la data 11-Nov-2013 Art. 7 din capitolul III completat de Art. 1, punctul 4. din Hotararea 848/2013 )

Art. 8 (1) Ministerul Finanelor Publice, n calitate de furnizor, verific periodic, pe parcursul a 3 ani de la finalizarea investiiei, respectarea ndeplinirii prevederilor prezentei hotrri. (2) Nerespectarea de ctre ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis a condiiilor prevzute de prezenta hotrre, precum i a oricror obligaii asumate n vederea obinerii finanrii determin aplicarea de ctre Ministerul Finanelor Publice, n calitate de furnizor, a msurilor legale necesare n vederea recuperrii ajutorului de minimis acordat. Art. 9 (1)Prezenta schem de ajutor de minimis se aplic de la data deschiderii sesiunii pn la 30 iunie 2014, cu posibilitatea prelungirii, pentru emiterea acordurilor pentru finanare, n limita bugetului alocat pentru aceasta.

(2)Plata ajutorului de minimis se efectueaz pn la 31 decembrie 2015, n limita bugetului anual alocat schemei.
(la data 22-Aug-2013 Art. 9, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotararea 623/2013 )

(3) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 125 milioane euro, cu posibilitatea suplimentrii, astfel: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanare, n valoare de 500 milioane lei, pentru perioada 2013-2014; b) credite bugetare pentru plata ajutorului de minimis, n valoare de 250 milioane lei, pentru anul 2014, respectiv 250 milioane lei, pentru anul 2015.
(la data 22-Aug-2013 Art. 9, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotararea 623/2013 )

(4) Numrul minim estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este 1.111.
(la data 11-Nov-2013 Art. 9, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 5. din Hotararea 848/2013 )

(5)n cazul n care legislaia Uniunii Europene n domeniul acordrii ajutoarelor de minimis se modific, prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi modificate corespunztor. Art. 10 Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de IMM-uri este prevzut n anexa care face parte integrant din prezenta hotrre. -****PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemneaz: Viceprim-ministru, ministrul finanelor publice, Daniel Chioiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea Ministrul afacerilor externe, Titus Corlean Ministrul delegat pentru ntreprinderi mici i mijlocii, mediul de afaceri i turism, Maria Grapini

ANEX:
PROCEDUR privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile re alizate de ntre prinderile mici i mijlocii Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 305 din data de 28 mai 2013 *) n tot cuprinsul hotrrii, sintagma "Ministerul Finanelor Publice" se nlocuiete cu sintagma " Ministerul Economiei prin Departamentul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Mediul de Afaceri i T urism".
(la data 11-Nov-2013 Actul modificat de Art. 1, punctul 30. din Hotararea 848/2013 )

PROCEDUR din 15 mai 2013 privind acordarea ajutoarelor de mini mis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii
Forma sintetic la data 16-Dec-2013. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct-Acte Sintetice. SintAct i tehnologia Acte Sintetice sunt mrci inregistrate ale Wolters Kluwer.

(la data 28-May-2013 actul a fost aprobat de Hotararea 274/2013 )

CAPITO LUL I: Definiii


Art. 1 n sensul prezentei proceduri, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii: a) ajutor de stat - orice ajutor acordat de stat sau prin intermediul resurselor de stat, sub orice form, care denatureaz ori amenin s denatureze concurena, prin favorizarea anumitor ntreprinderi sau sectoare de producie, n msura n care acestea afecteaz schimburile comerciale dintre statele membre; b) schem de ajutor de stat-orice act n baza cruia, fr a fi necesare msuri suplimentare de punere n aplicare, pot fi acordate ajutoare individuale ntreprinderilor definite n mod general i abstract, precum i orice act n baza cruia ajutorul, care nu este legat de un anumit proiect, poate fi acordat uneia sau mai multor ntreprinderi pentru o perioad de timp nedeterminat i/sau ntr-un cuantum nedeterminat; c) acordul pentru finanare - actul juridic care atest dreptul de principiu al ntreprinderii solicitante de a beneficia de ajutor de minimis i din care rezult o obligaie pe seama fondurilor publice; d) ntreprindere - orice form de organizare a unei activiti economice care este autorizat, potrivit Legii societilor nr. 31/1990 , republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, sau Legii nr. 1/2005 privind organizarea i funcionarea cooperaiei, cu modificrile i completrile ulterioare, s fac acte i fapte de comer, n scopul obinerii de profit, n condiii de concuren, respectiv societi comerciale i societi cooperative; e ) ntreprinderi mici i mijlocii (IMM) - acele ntreprinderi care au mai puin de 250 de angajai i care fie au o cifr de afaceri anual net care nu depete echivalentul n lei a 50 milioane euro, fie dein active totale care nu depesc

echivalentul n lei a 43 milioane euro i se clasific, n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare, dup cum urmeaz: - ntreprindere mijlocie din cadrul categoriei de IMM este ntreprinderea care are ntre 50 i 249 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau deine active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro; - ntreprindere mic din cadrul categoriei de IMM este ntreprinderea care are ntre 10 i 49 de salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau deine active totale de pn la 10 milioane euro, echivalent n lei; - microntreprindere din cadrul categoriei de IMM este ntreprinderea care are pn la 9 salariai i realizeaz o cifr de afaceri anual net sau deine active totale de pn la 2 milioane euro, echivalent n lei; f) demararea investiiei - nceperea lucrrilor de construcie sau, dup caz, prima comand ferm pentru echipamente, excluznd studiile de prefezabilitate; g) locaia realizrii investiiei - sediul social sau unul din punctele de lucru ale ntreprinderii, nregistrate la oficiul registrului comerului, unde se realizeaz investiia; h) construcie - cldire cu urmtoarele destinaii: industrial, nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement, precum i prestarea altor servicii, n care se desfoar activitatea pentru care se solicit finanarea;
(la data 12-Jul-2013 Art. 1, litera H. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Hotararea 453/2013 )

i) arie desfurat - suma ariilor tuturor nivelelor construciei, conform ST AS 4908-85 "Cldiri civile, industriale i agrozootehnice. Arii i volume convenionale"; j) plan de investiii - document care cuprinde informaii privind investiia, evidenierea cheltuielilor eligibile i neeligibile, graficul de efectuare a activitilor, evoluia situaiei financiare n perioada implementrii i n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei, calendarul crerii locurilor de munc i din care rezult viabilitatea i eficiena economic a ntreprinderii solicitante n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei;
(la data 11-Nov-2013 Art. 1, litera J. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 6. din Hotararea 848/2013 )

k) loc de munc - locul de munc ocupat de o persoan angajat pe baza unui contract de munc pe o perioad nedeterminat cu norm ntreag; l) crearea de locuri de munc - creterea numrului de salariai angajai direct de ntreprinderea beneficiar de ajutor de minimis, n raport cu numrul de locuri de munc existente la momentul nregistrrii cererii de acord pentru finanare.

CAPITO LUL II: Cheltuieli eligibile


Art. 2 (1) Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investiiile n active corporale referitoare la: a) realizarea de construcii noi cu urmtoarele destinaii: industrial, nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement, precum i prestarea altor servicii, n vederea desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare;
(la data 12-Jul-2013 Art. 2, alin. ( 1), litera A. din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotararea 453/2013 )

b) achiziia de construcii cu urmtoarele destinaii: industrial, nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement, precum i prestarea altor servicii, n vederea desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare;
(la data 12-Jul-2013 Art. 2, alin. ( 1), litera B. din capitolul II modificat de Art. 1, punctul 2. din Hotararea 453/2013 )

c) echipamente tehnologice - maini, utilaje i instalaii de lucru; d) aparate i instalaii de msurare, control i reglare; e )mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii; f) echipamente IT . (2)Toate cheltuielile eligibile aferente investiiei vor fi considerate fr T VA. (3)Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii; a) s fie exploatate exclusiv de ntreprinderea beneficiar de ajutor de minimis n scopul desfurrii activitii ce face obiectul finanrii; b) s fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale n vigoare, pentru care nu se aplic amortizarea accelerat; c) s fie achiziionate n condiii de pia, cu respectarea principiilor nediscriminrii, tratamentului egal, transparenei, utilizrii eficiente a fondurilor i asumrii rspunderii; d) s nu fie achiziionate n sistem de leasing; e ) s fie incluse n categoria activelor proprii i s rmn n patrimoniul ntreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizrii investiiei. (4) Se iau n considerare cheltuielile aferente realizrii construciilor prevzute la alin. (1) lit. a) doar n cazul n care acestea se realizeaz cu o ntreprindere autorizat n domeniu i ntreprinderea beneficiar a proiectului face dovada la data depunerii cererii de acord pentru finanare a ndeplinirii condiiilor prevzute la art. 3 alin. (2) lit. l).

(5) Valoarea maxim a cheltuielilor eligibile aferente construciilor prevzute la alin. (1) lit. a) se determin n limita a 370 euro/mp arie desfurat i se refer la cheltuieli cuprinse n cap. 4 "Cheltuieli pentru investiia de baz" subcap. 4.1 "Construcii i instalaii" din anexa nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii" la Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnico-economice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului ge neral pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii. n cazul n care valoarea construciilor prezentate n cererea de acord pentru finanare depete valoarea maxim a cheltuielilor eligibile, diferena este considerat cheltuial neeligibil. (6) Activele corporale prevzute la alin. (1) trebuie s fie noi, cu excepia achiziiei de construcii prevzute la alin. (1) lit. b), destinate desfurrii activitii pentru care s-a solicitat finanare. (7)n cazul achiziionrii de construcii prevzute la alin. (1) lit. b), ntreprinderea solicitant de ajutor de minimis are obligaia s prezinte, la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare, un raport de evaluare ntocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaia Naional a Evaluatorilor Autorizai din Romnia. (7 1) n cazul achiziionrii de construcii prevzute la alin. (1) lit. b), se iau n considerare doar cldirile n care se desfoar activiti industriale, de nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement, precum i alte activiti de prestri servicii.
(la data 12-Jul-2013 Art. 2, alin. ( 7) din capitolul II completat de Art. 1, punctul 3. din Hotararea 453/2013 )

(8) Valoarea cheltuielilor eligibile n cazul achiziionrii construciilor prevzute la alin. (1) lit. b) nu poate depi valoarea prevzut n grilele notariale valabile la data ncheierii contractului de vnzare. (9) Achiziionarea construciilor prevzute la alin. (1) lit. b) este eligibil n cazul n care ntreprinderea solicitant de ajutor de minimis face dovada achiziionrii de la un ter n condiii de pia, fr ca achizitorul s fie n msur s i exercite controlul asupra vnztorului sau viceversa, i a faptului c activul achiziionat i terenul aferent sunt libere de sarcini.

CAPITO LUL III: Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis


Art. 3: Solicitarea acordului pentru finanare (1)Pentru a beneficia de ajutor de minimis, ntreprinderea solicitant trebuie s obin un acord pentru finanare din partea oficiului teritorial pentru ntreprinderi mici i mijlocii i cooperaie, denumit n continuare OTIMMC, din raza teritorial n care se afl sediul social al ntreprinderii solicitante.
(la data 11-Nov-2013 Art. 3, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotararea 848/2013 )

(2) n vederea obinerii acordului pentru finanare, ntreprinderea solicitant transmite OT IMMC din raza teritorial n care se afl sediul social al ntreprinderii solicitante urmtoarele documente: (la data 11-Nov-2013 Art. 3, alin. (2) din capitolul
III modificat de Art. 1, punctul 8. din Hotararea 848/2013 )

a) cerere de acord pentru finanare, completat n limba romn, prin tehnoredactare, tampilat i semnat n original de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea solicitant, conform formularului nr. 1; b) opis cu documentele anexate cererii de acord pentru finanare, depuse pentru obinerea acordului pentru finanare; c) certificat constatator, n original, emis cu ocazia depunerii cererii de acord pentru finanare de oficiul registrului comerului de pe lng tribunalul unde i are se diul ntreprinderea solicitant, n care s se menioneze urmtoarele informaii: datele de identificare, codul unic de nregistrare, asociaii i reprezentanii legali ai ntreprinderii, domeniul de activitate principal i toate domeniile secundare de activitate, punctele de lucru ale ntreprinderii, data ultimei meniuni nscrise n registru i obiectul acesteia, dovada autorizrii activitii pentru care se solicit finanare, cu menionarea codului CAEN corespunztor, n locaia realizrii investiiei; d) declaraie pe propria rspundere privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii, conform formularului nr. 2; e )certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul general consolidat, fr datorii, n original sau n copie legalizat, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; f) certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul local, fr datorii, n original sau n copie legalizat, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru; g) situaiile financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat, depuse i aprobate conform prevederilor legale n vigoare, n copie cu meniunea "Conform cu originalul", semnate i tampilate pe fiecare pagin de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea solicitant, cu excepia ntreprinderilor care nu au un exerciiu financiar ncheiat; h)plan de investiii;
(la data 11-Nov-2013 Art. 3, alin. (2), litera H. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 8. din Hotararea 848/2013 )

i)oferte de pre pentru toate echipamentele din planul de investiii considerate cheltuieli eligibile, n cazul achiziionrii de echipamente, respectiv devizul general pe obiective i devizul obiectului, realizate conform prevederilor Hotrrii Guvernului nr. 28/2008, n cazul realizrii de construcii, n copie;
(la data 11-Nov-2013 Art. 3, alin. (2), litera J. din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 9. din Hotararea 848/2013 )

k) angajament ferm privind ndeplinirea condiiei prevzute la art. 4 lit. f) din hotrre, conform formularului nr. 3;

l) n cazul realizrii construciilor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada deinerii unui drept real principal sau a unui drept de crean asupra terenului pe care urmeaz a se realiza investiia ori alt document ncheiat la notariat n form autentic, care s certifice dreptul de folosin (contract de locaiune, asociaiune n participaie i orice alt contract care transmite, n condiiile legii, dreptul de folosin), valabil pe o perioad de minimum 3 ani de la finalizarea investiiei, dovada faptului c terenul este liber de sarcini i certificatul de urbanism, n copie;
(la data 12-Jul-2013 Art. 3, alin. ( 2), litera L. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotararea 453/2013 )

m) n cazul achiziionrii activelor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), dovada deinerii unui drept real principal sau a unui drept de crean asupra cldirii n care urmeaz a se realiza investiia ori alt document ncheiat la notariat n form autentic, care s certifice dreptul de folosin (contract de locaiune, asociaiune n participaie i orice alt contract care transmite, n condiiile legii, dreptul de folosin), valabil pe o perioad de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, n copie;
(la data 12-Jul-2013 Art. 3, alin. ( 2), litera M. din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 4. din Hotararea 453/2013 )

n) n cazul achiziionrii construciilor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b), raportul de evaluare ntocmit de un expert evaluator autorizat de Asociaia Naional a Evaluatorilor Autorizai din Romnia, n copie; o) mputernicire prin act notarial, n original, n cazul n care o alt persoan dect reprezentantul legal al ntreprinderii solicitante semneaz cererea de acord pentru finanare i documentaia aferent; p) actul de identitate al persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea, n copie. (3) Documentele emise de ntreprinderea solicitant n original sunt datate, tampilate i semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Documentele prezentate n copie poart pe fiecare pagin meniunea "Conform cu originalul", tampila ntreprinderii solicitante i semntura persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea.
(la data 12-Jul-2013 Art. 3, alin. ( 4), litera H. din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 5. din Hotararea 453/2013 )
Nr. crt. 1. Rata de solvabilitate general R_SG = Active totale/Datorii totale 2. Rentabilitatea cifrei de afaceri R_ca = 100 * (Profit net/Cifra de afaceri) 3. Rata lichiditii curente R_LC = Active curente/Datorii curente Indicatori Limitele indicatorului R_SG > 1,66 R_ca >/= 1 % R_LC >/= 1,00

(4)Planul de investiii este structurat astfel: a) date generale: beneficiarul investiiei, persoana de contact i datele de contact, denumirea proiectului de investiii i locaia realizrii investiiei; b) descrierea ntreprinderii solicitante i prezentarea activitii acesteia (se prezint un scurt istoric al ntreprinderii, activitatea curent, produsele/serviciile oferite); c)prezentarea activitii pentru care se solicit finanare, aferent codului CAEN din cererea de acord pentru finanare, cu menionarea experienei n domeniu; d) descrierea activelor ce urmeaz a fi achiziionate i ncadrarea acestora n fluxul tehnologic n cazul n c are ntreprinderea desfoar activitate de producie: (i)se descriu n detaliu activele considerate eligibile - caracteristici fizice i tehnice; (ii)se justific necesitatea achiziionrii activelor pentru desfurarea activitii pentru care se solicit finanare; (iii)n cazul unei activiti productive, se prezint fluxul tehnologic, cu poziionarea activelor ce fac obiectul proiectului; (iv)se prezint produsele/serviciile obinute/prestate ca urmare a implementrii planului de investiii propus spre finanare; (v)se descrie sumar piaa de desfacere. e ) n cazul realizrii unei construcii, prezentarea caracteristicilor acesteia, schia amplasamentului, cu menionarea suprafeei desfurate a construciei, pe baza creia s-au ntocmit devizul general pe obiective i devizul obiec tului, realizate conform Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 ; f) graficul de realizare a investiiei, cu ealonarea ajutorului de minimis solicitat; g) evoluia situaiei financiare n perioada implementrii i n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei pe baza elementelor principale ale bilanului i contului de profit i pierdere, plecnd de la situaiile financiare corespunztoare ultimului exerciiu financiar ncheiat: (i)proieciile se refer la ntreaga activitate a ntreprinderii i includ ajutorul de minimis solicitat; (ii)proieciile pornesc de la datele nregistrate n ultimul exerciiu financiar ncheiat i se realizeaz pe anul curent, pe anii de implementare a proiectului de investiii i pe urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei; (iii)proieciile realizate trebuie s fie realiste, n concordan cu evoluia ntreprinderii pn n prezent i viziunea privind creterea performanelor economice; h) calendarul crerii noilor locuri de munc, cu respectarea prevederilor art. 4 lit. f) din Hotrrea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare - se prezint sub form tabelar i conine urmtoarele informaii:

Nr. crt.

Valoarea ajutorului de minimis solicitat

Nr. de locuri de munc existente la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare

Nr. de locuri de munc nou-create

Anul n care se creeaz locurile de munc

i) consideraii privind viabilitatea proiectului de investiii - se analizeaz evoluia situaiei financiare n perioada implementrii i n urmtorii 3 ani de la finalizarea investiiei.
(la data 11-Nov-2013 Art. 3, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 10. din Hotararea 848/2013 )

(5) Locurile de munc create de proiectul de investiii aprobat spre finanare reprezint creterea numrului de salariai angajai direct n ntreprindere n perioada cuprins ntre data primirii acordului pentru finanare i data finalizrii investiiei, ntreprinderea face dovada creterii numrului de salariai angajai prin registrul general de eviden a salariailor, ntocmit i transmis la inspectoratul teritorial de munc, conform Hotrrii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de eviden a salariailor, cu modificrile ulterioare. (6) Se iau n considerare locurile de munc nou-create n cazul n care ntre angajat i angajator nu exist raporturi de munc n ultimele 12 luni dinaintea angajrii. Art. 4: nre gistrarea i e valuare a cere rilor de acord pentru finanare (1) Ministerul Finanelor Publice, n calitate de furnizor, ine un registru special al schemei n format electronic, cu evidena cererilor de acord pentru finanare nregistrate. (2)nregistra rea cererilor de acord pentru finanare se face n sesiuni i ncepe dup publicarea pe site-ul Ministerului Finanelor Publice a duratei sesiunii i a datei de la care se pot nregistra cereri de acord pentru finanare. (3)n vederea nscrierii, fiecare solicitant trebuie s se nregistreze cu user i parol pe site-ul www.aippimm.ro. Dup nregistrare, solicitantul va completa i va transmite on-line formularul de nscriere ncepnd cu ora 10,00 a primei zile de nscriere, timp de 10 zile de la demararea nscrierii, pn la ora 20,00 a ultimei zile de nscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pn la epuizarea bugetului, dup cum urmeaz: a) formularul de nscriere on-line corect i integral completat va putea fi transmis i nregistrat o singur dat n cadrul aplicaiei pe parcursul celor 10 zile de nregistrare, programul electronic de nregistrare on-line nepermind nscrierea de dou ori a aceluiai operator economic; b) calcularea punctajului se face n mod automat i transparent dup completarea de ctre aplicani a formularului de nscriere, punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile; c) dup expirarea termenului de nscriere i n conformitate cu punctajul obinut on-line, pe site-ul instituiei, la adresa www.aippimm.ro, se public n termen de o zi lucrtoare lista centralizat cu solicitanii acceptai n vederea verificrilor administrative, de eligibilitate; d) admiterea la finanare se va face n urma verificrilor prevzute la lit. c), n ordinea punctajului obinut la completarea formularului de nscriere nr. 8. La punctaje egale va prevala n aceast ordine: (i)domeniul de activitate din care face parte codul CAEN pe care se solicit finanarea; (ii)numrul locurilor de munc nou-create; (iii)categoria IMM din care face parte solicitantul; (iv)locaia implementrii proiectului; (v)valoarea profitului obinut din exploatare la 31 decembrie 2012; (vi)valoarea profitului net la 31 decembrie 2012. Dup aceast etap, aplicaia electronic va genera automat un numr de identificare pentru fiecare proiect, denumit numr RUE, adic numr n Registrul unic electronic, i va genera i transmite automat pe adresa de pot electronic o scrisoare de ntiinare privind nregistrarea n registru, precum i numrul de nregistrare RUE.
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (3) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 11. din Hotararea 848/2013 )

(4)n termen de 10 zile lucrtoare de la primirea scrisorilor de ntiinare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativ, solicitanii care au ndeplinit punctajul minim de 60 de puncte au obligaia depunerii cererii de acord pentru finanare, nsoit de documentele justificative, la OTIMMC din raza teritorial unde se afl sediul social al solicitantului, cu urmtoarele meniuni: Destinatar: (i)OT IMMC - adresa; (ii)schema de minimis. Expeditor: (i)numrul de nregistrare on-line; (ii)denumirea complet a operatorului economic solicitant; (iii)numrul de nregistrare la oficiul registrului comerului; (iv)CUI/codul de nregistrare fiscal; (v)suma solicitat; (vi)adresa solicitantului, inclusiv judeul.

Nedepunerea cererii de acord pentru finanare, nsoit de documentele justificative prevzute la art. 3, n intervalul de timp de 10 zile lucrtoare de la primirea scrisorilor de ntiinare cu privire la acceptarea la evaluarea administrativ, atrage decderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile schemei.
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (4) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 11. din Hotararea 848/2013 ) (la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (5) din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 12. din Hotararea 848/2013 )

(6) Cererile de acord pentru finanare vor fi analizate i verificate n limita bugetului alocat schemei, n ordinea punctajului obinut la formularul de nscriere. n cazul n care vor exista renunri, respingeri sau diferene de sume la rambursare, vor fi analizate i verificate, n limita bugetului alocat schemei, cererile de acord pentru finanare, n ordinea punctajului obinut la formularul de nscriere, ncepnd cu prima cerere admis iniial n afara bugetului.
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (6) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 13. din Hotararea 848/2013 )

(7) Cererile de acord pentru finanare vor fi verificate de ctre unitatea de implementare constituit la nivelul fiecrui OTIMMC, n termen de 60 de zile lucrtoare de la data depunerii ntregii documentaii, n limita bugetului a locat schemei.
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (7) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 13. din Hotararea 848/2013 )

(8) Analiza i verificarea cererilor de acord pentru finanare de ctre unitile de implementare din cadrul fiecrui OTIMMC au ca finalitate stabilirea uneia dintre urmtoarele decizii: a) acceptarea din punct de vedere administrativ i al eligibilitii proiectului; b) respingerea cererii de acord pentru finanare; c) solicitarea de clarificri.
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (8) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 13. din Hotararea 848/2013 )

(9) Cererea de acord pentru finanare este complet atunci cnd sunt ndeplinite urmtoarele condiii: a) conine toate informaiile i documentele prevzute n prezenta procedur; b) conine toate informaiile i documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitri de completare a cererii de acord pentru finanare; c) nu prezint neconcordane n informaiile furnizate.
(la data 12-Jul-2013 Art. 4, alin. ( 9) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 7. din Hotararea 453/2013 )

(10) n cazul n care cererea de acord pentru finanare nu ndeplinete prevederile alin. (9), Unitatea de implementare transmite ntreprinderii o solicitare de completare a cererii de acord pentru finanare cu informaiile i/sau docume ntele necesare. (11) n cazul primirii unei solicitri de completare a cererii de acord pentru finanare conform prevederilor alin. (10), ntreprinderea transmite toate informaiile i documentele solicitate n termen de maximum 10 zile lucrtoare de la primirea respectivei solicitri. Documentele solicitate n vederea completrii cererii de acord pentru finanare se transmit nsoite de o adres de naintare cu meniunea "Completare la Cererea de acord pentru finanare nr. i un opis cu documentele transmise. Completarea cererii de acord pentru finanare cu informaiile i documentaia solicitate de Unitatea de implementare se depune la Registratura general a Ministerului Finanelor Publice, conform alin. (4), urmnd procedura de analiz prevzut alin. (6)-(8).
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (12) din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 14. din Hotararea 848/2013 )

(13) Data de la care este activ nregistrarea on-line se comunic pe site-ul instituiei cu cel puin 5 zile lucrtoare nainte de data nceperii procesului de nregistrare propriu-zis.
(la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (13) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 15. din Hotararea 848/2013 ) (la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (14) din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 16. din Hotararea 848/2013 ) (la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (15) din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 16. din Hotararea 848/2013 ) (la data 11-Nov-2013 Art. 4, alin. (16) din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 16. din Hotararea 848/2013 )

Art. 5: Plata ajutorului de minimis (1)Pentru a primi plata ajutorului de minimis, este necesar ca beneficiarii s deschid cont de tipul 50.70 "Disponibil din subvenii i transferuri" la unitatea T rezoreriei Statului n a crei raz i are domiciliul fiscal beneficiarul de ajutor de minimis. Ajutorul de minimis se pltete ntreprinderilor care au primit acord pentru finanare, dup efectuarea parial sau total, dup caz, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finanare, proporional cu gradul de realizare a investiiei, n limita sumelor aprobate.
(la data 11-Nov-2013 Art. 5, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 17. din Hotararea 848/2013 )

(2) n vederea plii ajutorului de minimis, ntreprinderea care a primit acord pentru finanare transmite OTIMMC din raza teritorial unde este nregistrat sediul social urmtoarele: ( la data 11-Nov-2013 Art. 5, alin. (2) din capitolul III modificat de
Art. 1, punctul 18. din Hotararea 848/2013 )

a) cerere de plat a ajutorului de minimis, conform formularului nr. 4; b) opis cu toate documentele anexate cererii de plat a ajutorului de minimis; c) documentele justificative prevzute n formularul nr. 5, n ordinea prezentat n formular. Copiile conin meniunea "Conform cu originalul", tampila i semntura persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea. (3)Plata ajutorului de minimis se face avnd n vedere valoarea activelor achiziionate i nregistrate n contabilitate, pe baza facturilor emise de furnizor, conform reglementrilor legale n vigoare, n limita finanrii aprobate prin acordul pentru finanare.

(4)n cazul n care se constat lipsa unor documente sau neconcordane ntre datele i informaiile transmise, Unitatea de implementare transmite o solicitare de completare a cererii de plat a ajutorului de minimis. (5) Plata ajutorului de minimis de ctre OT IMMC se efectueaz dup verificarea la faa locului a realizrii investiiei de ctre reprezentanii unitii de implementare. Verificarea la faa locului urmrete: ( la data 11-Nov-2013 Art. 5, alin. (5) din
capitolul III modificat de Art. 1, punctul 19. din Hotararea 848/2013 )

a) conformitatea copiilor documentelor anexate la cererea de plat a ajutorului de minimis, cu exemplarele n original; b) efectuarea cheltuielilor eligibile de ctre ntreprindere n conformitate cu acordul pentru finanare; c) existena fizic i n evidenele contabile a activelor care fac obiectul cererii de plat a ajutorului de minimis; d) ndeplinirea obligaiei asumate la obinerea acordului pentru finanare, privind crearea de noi locuri de munc pn la finalizarea investiiei; e )realizarea construciei prevzute la art. 2 alin. (1) lit. a), achiziionarea activelor prevzute la art. 2 alin. (1) lit. c)-f), n condiii de pia, cu respectarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (3) lit. c), respectiv achiziionarea construciei prevzute la art. 2 alin. (1) lit. b) cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (7)-(9); f) respectarea altor prevederi ale prezentei proceduri i ndeplinirea altor obligaii asumate la obinerea acordului pentru finanare. (6)Pe durata efecturii verificrii la faa locului, echipa de control are acces, n condiiile legii, la toate documentele n original ale ntreprinderii, care atest ndeplinirea condiiilor impuse de prezenta hotrre. (7)Persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea are obligaia, n condiiile legii, de a participa i de a pune la dispoziia echipei de verificare toate documentele solicitate, de a acorda dreptul de acces n locaia realizrii investiiei. (8)n termen de maximum 4 luni de la data primirii acordului pentru finanare, ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis sunt obligate s demareze investiia aprobat spre finanare i s transmit Ministerului Finanelor Publice o informare privind demararea investiiei sau cererea de plat a ajutorului de minimis, n cazul realizrii pariale ori totale a investiiei, nsoite de documente justificative. n cazul n care Ministerul Finanelor Publice constat c ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis nu transmit informarea privind demararea investiiei nsoit de dovada demarrii investiiei sau cererea de plat a ajutorului de minimis n termenul prevzut, acordul pentru finanare se revoc. (9)n cazul n care Ministerul Finanelor Publice constat c demararea investiiei, astfel cum este aceasta definit la art. 1 lit. f), a avut loc nainte de data emiterii acordului pentru finanare, acordul pentru finanare se revoc. (10) Cererea de plat a ajutorului de minimis se depune dup achitarea parial, respectiv total a activelor achiziionate i includerea acestora n categoria activelor proprii ale ntreprinderii. Numrul total de cereri de plat a ajutorului de minimis depuse de o ntreprindere, ntr-un an, este de maximum 3. (11)T ermenul-limit pentru depunerea cererii de plat a ajutorului de minimis i a documentelor prevzute la alin. (2) este data de 1 noiembrie a fiecrui an. (12)Plata ajutorului de minimis se face direct ctre ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, i nu ctre furnizori ai acestora prin compensare.
(la data 11-Nov-2013 Art. 5, alin. (13) din capitolul III abrogat de Art. 1, punctul 20. din Hotararea 848/2013 )

(14)Pe parcursul realizrii investiiei i pe o perioad de 3 ani de la finalizarea acesteia, orice modificare a adresei locaiei unde este efectuat investiia se notific Ministerului Finanelor Publice printr-o adres nsoit de certificatul constatator emis de oficiul registrului comerului n care se menioneaz noua locaie, codul CAEN aferent activitii pentru care s-a obinut finanare la noua locaie, actul de deinere a locaiei, precum i valabilitatea acestuia. Art. 6: Controlul, restituirea i raportarea ajutoarelor de minimis (1) OTIMMC verific, n condiiile legii, la sediul ntreprinderilor beneficiare de ajutor de minimis, veridicitatea i conformitatea documentelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate de ntreprinderi n cadrul schemei, precum i meninerea investiiilor i a locurilor de munc pe o perioad de 3 ani de la finalizarea acestora.
(la data 11-Nov-2013 Art. 6, alin. (1) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 21. din Hotararea 848/2013 )

(2)n cazul n care, n urma controalelor OTIMMC efectuate la ntreprinderile beneficiare de ajutor de minimis, se constat: a) lipsa activelor pentru care s-a solicitat/obinut ajutor de minimis; b) nenregistrarea n evidenele contabile a activelor pentru care s-a solicitat/obinut ajutor de minimis; c) nerespectarea obligaiei asumate la obinerea acordului pentru finanare privind crearea i meninerea locurilor de munc; d) schimbarea destinaiei finanrii aprobate; e )orice alt nerespectare a prevederilor prezentei hotrri sau a acordului pentru finanare. Unitatea de implementare nu pltete ajutorul de minimis solicitat sau ncepe procedura de recuperare total ori parial a ajutorului de minimis acordat, dup caz.
(la data 11-Nov-2013 Art. 6, alin. (2) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 21. din Hotararea 848/2013 )

(3) Recuperarea ajutorului de stat se realizeaz conform prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile naionale n domeniul ajutorului de stat, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 137/2007. (4) Sumele recuperate reprezint venituri ale bugetului de stat.

(5)ntreprinderile beneficiare au obligaia s transmit OT IMMC anual, timp de 3 ani de la finalizarea investiiei, o raportare privind efectele finanrii, conform formularului nr. 6. T ransmiterea formularului de raportare se face pn la data de 1 iulie a anului n curs pentru anul precedent.
(la data 11-Nov-2013 Art. 6, alin. (5) din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 21. din Hotararea 848/2013 )

Art. 7: Renunare a total sau parial la cheltuielile eligibile aprobate prin acordul pe ntru finanare n cazul n care beneficiarul renun la una sau mai multe cheltuieli eligibile aprobate spre finanare potrivit acordului pentru finanare, are obligaia de a transmite unitii de implementare o cerere de renunare total sau parial, conform formularului nr. 7.
(la data 11-Nov-2013 Art. 7 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 22. din Hotararea 848/2013 )

Art. 8 Formularele nr. 1-8 fac parte integrant din prezenta procedur.
(la data 11-Nov-2013 Art. 8 din capitolul III modificat de Art. 1, punctul 22. din Hotararea 848/2013 )

CAPITO LUL IV: Conflict de interese


Art. 9 (1) Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaia s ia toate msurile necesare pentru a evita conflictul de interese, conform prevederilor legale n vigoare. (2) Regulile privind conflictul de interese n cazul funcionarilor publici i personalului contractual din instituiile publice, conform prevederilor legale n vigoare, se aplic n mod corespunztor personalului OT IMMC implicat n procesul de analizare i soluionare a cererilor de acord pentru finanare i a cererilor de plat a ajutorului de minimis.
(la data 11-Nov-2013 Art. 9, alin. (2) din capitolul IV modificat de Art. 1, punctul 23. din Hotararea 848/2013 )

CAPITO LUL V: Confidenialitate


Art. 10: Confidenialitate Personalul OTIMMC are obligaia de a pstra confidenialitatea privind documentele justificative depuse de ntreprinderile solicitante n cadrul prezentei hotrri.
(la data 11-Nov-2013 Art. 10 din capitolul V modificat de Art. 1, punctul 24. din Hotararea 848/2013 )

-****-

ANEX: Partea I: FORMULARUL nr. 1 la procedur


CERERE DE ACORD PENT RU FINAN ARE n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (include seciunile A, B, C i D) (Se completeaz toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare.) Subscrisa ....................................., avnd datele de identificare menionate la seciunea A, reprezentat legal prin dl/dna .............................., avnd calitatea de ...................................., solicit finanarea proiectului de investiii n condiiile prevederilor Schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate de IMM-uri.

S ECIUNEA A: Prezentarea solicitantului


Denumirea ntreprinderii: ........................................ Adresa: .......................... Cod potal: ...................... T elefon: ........................ Fax: ................................. E-mail: ......................... Data nregistrrii ntreprinderii: ............................ Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: ............................................... Codul de identificare fiscal: ................................. Forma juridic: ...................................................... Capitalul social: ..................... lei deinut de: - persoane fizice: ..................... % - IMM1 : .................................. % - societi comerciale mari2 : ........................ %. ___ 1 ntreprinderile mici i mijlocii (IMM) sunt definite ca societi comerciale cu numrul mediu scriptic de personal pn la 249 (inclusiv) raportat n anul anterior i realizeaz o cifra de afaceri anual net de pn la 50 milioane euro, echivalent n lei, sau dein active totale care nu depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaii financiare aprobate. Prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans. 2 Societatea mare este acea societate comercial cu numrul mediu scriptic de personal mai mare dect 250 (inclusiv) ori cu o cifr de afaceri anual net de peste 50 milioane euro, echivalent n lei, sau care deine active totale care depesc echivalentul n lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaii financiare aprobate.

Activitatea pentru care se solicit finanare (denumirea i codul CAEN conform Ordinului preedintelui Institutului Naional de Statistic nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificrii activitilor din economia naional - CAEN): ................................... Numr mediu salariai (conform ultimelor situaii financiare ncheiate): ............................................ Cifra de afaceri (conform ultimelor situaii financiare ncheiate): lei Valoare active totale (conform ultimelor situaii financiare ncheiate)3 : ........................................... lei ___ 3 Prin active totale se nelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli n avans. Valoarea proiectului de investiii (cheltuieli eligibile): ........................ lei Valoarea ajutorului de minimis solicitat: ....................... lei Numele: ........................... Funcia: .......................... Semntura autorizat i tampila solicitantului4 : ........................ ___ 4 Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Data semnrii: ..................

S ECIUNEA B:
Prezentarea proiectului de investiii pentru care se solicit finanare n cadrul schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate de IMM-uri

S ECIUNEA B1:
Descrierea succint a proiectului de investiii pentru care se solicit finanare ..............................

S ECIUNEA B2: Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicit ajutor de minimis, cu defalcare anual5
Valoarea cheltuielilor eligibile 6 Tipul de cheltuial pentru care se solicit finanare An I a) Cheltuieli cu realizarea de construcii noi industriale, pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asistena social, cultur fizic i agrement b) Cheltuieli cu achiziia de construcii industriale i pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - maini, utilaje i instalaii de lucru d) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare e) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii f) Cheltuieli cu echipamente IT TOTAL - lei An II Valoarea ajutorului de minimis solicitat - lei An I An II Total

Total

___ 5 Cheltuielile eligibile din seciunea B2 se coreleaz cu cheltuielile eligibile din planul de investiii.
Valoarea cheltuielilor eligibile 6 - lei An I a) Cheltuieli cu realizarea de construcii noi b) Cheltuieli cu achiziia de construcii c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - maini, utilaje i instalaii de lucru d) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare e) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii f) Cheltuieli cu echipamente IT TOTAL:
___

Tipul de cheltuial pentru care se solicit finanare

An II

Total

Valoarea ajutorului de minimis solicitat - lei An I An II Total

Valoarea cheltuielilor eligibile este fr T VA. Numele: ..............................

Funcia: .............................. Semntura autorizat i tampila solicitantului7 : ................. Data semnrii: ................... ___ 7 Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.
(la data 12-Jul-2013 anexa 1, partea I, sectiunea B^2 modificat de Art. 1, punctul 9. din Hotararea 453/2013 )

S ECIUNEA C: Declaraie pe propria rspundere


Subsemnatul(a), ...................................................., identificat() cu B.I./C.I. seria ............... nr. .................., eliberat() de .................... la data de .........................., cu domiciliul n localitatea ............................, str. ................ nr. .................., bl. ................, sc. .........., ap. .........., sectorul/judeul ......................., n calitate de persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea ............................, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere c: - toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta cerere sunt corecte i complete; - neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniare este pedepsit conform legii; - proiectul de investiii pentru care S.C. .................. solicit finanarea prin prezenta schem de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat; - mpotriva S.C. ....................... nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate; - S.C. ................. nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la ali furnizori pe aceleai cheltuieli eligibile ale investiiei pentru care a solicitat ajutor de stat n temeiul prezentei scheme. De asemenea, declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani8 : __ 8 Se consider ultimii 3 ani; anul fiscal n curs i 2 ani anteriori. |_| S.C. ..................... nu a beneficiat de ajutor de minimis; |_| S.C. ...................... a beneficiat de urmtoarele ajutoare de minimis:
Nr. crt. Denumirea proiectului de investiii Anul primirii ajutorului Furnizorul ajutorului de de minimis minimis Actul normativ Cuantumul ajutorului de minimis - euro9 -

__ 9 Echivalentul n euro se preia din actul juridic sau se determin la cursul de schimb valutar valabil la data acordrii ajutorului de minimis conform actului juridic. Numele: ..................... Funcia: .................... Semntura autorizat i tampila solicitantului10 : ......................... ___ 10 Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Data semnrii: .......................

S ECIUNEA D: Declaraie pe propria rspundere


Subsemnatul(a), ......................................., identificat() cu B.I./C.I. seria .................... nr. .........................., eliberat() de ....................... la data de ....................., cu domiciliul n localitatea .............................., str. ........... nr. ..........., bl. ..........., sc. ............, ap. ..................., sectorul/judeul ....................., n calitate de persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea ............................., cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere c: - numrul de locuri de munc la data nregistrrii cererii de acord pentru finanare este de .................. persoane; - nu voi achiziiona active/lucrri de construcii de la ntreprinderi la care sunt acionar ori asociat sau de la ntreprinderi care au n consiliul de administraie/organul de conducere persoane cu care sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv; - S.C. ........................ nu se afl n procedur de executare silit, insolven, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare ori administrare special, ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege; - S.C. ....................... nu este n dificultate n sensul Comunicrii Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea i restructurarea ntreprinderilor aflate n dificultate (2004/C 244/02), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004. O ntreprindere este considerat n dificultate n urmtoarele situaii:

a)n cazul unei societi cu rspundere limitat, cnd se constat pierderea a mai mult de jumtate din capitalul social, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni; b)n cazul unei societi n care cel puin o parte din asociai au rspundere nelimitat pentru creanele societii, atunci cnd s-a pierdut mai mult de jumtate din capitalul propriu, aa cum reiese din evidenele contabile ale societii, peste un sfert din acest capital fiind pierdut n ultimele 12 luni; c)pentru ntreprinderea de orice form juridic, cnd respectiva ntreprindere ntrunete condiiile prevzute de legislaia naional privind procedura reorganizrii judiciare i a falimentului. Chiar n cazul n care niciuna dintre condiiile de la lit. a), b), c) nu este ndeplinit, o firm este considerat n dificultate, n special n cazul n care prezint: 1)creterea pierderilor; 2)scderea cifrei de afaceri; 3)creterea stocurilor; 4)ndatorare crescut; 5)scderea sau dispariia activului net. neleg c furnizarea oricrei informaii care nu corespunde realitii va duce la respingerea cererii de acord pentru finanare, cererii de plat a ajutorului de minimis sa u la revocarea acordului pentru finanare i restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale n vigoare. Numele: ..................... Funcia: .................... Semntura autorizat i tampila solicitantului11 : .................... Data semnrii: .......................... ___ 11 Toate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. NOT A IMPORT ANT! Solicitantul nu este obligat s suporte nicio tax din partea niciunei persoane sau instituii care l ajut n completarea acestei cereri.

PARTEA II: FORMULARUL nr. 2 la procedur


DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii I.Datele de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ...................... Adresa sediului social ......................... Cod unic de nregistrare ...................... Numele i funcia persoanei autorizate s reprezinte legal ntreprinderea: .......................... II.T ipul ntreprinderii Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii: |_| ntreprindere autonom |_| ntreprindere partener |_| ntreprindere legat III.Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii1
Exerciiul financiar de referin2 Cifra de afaceri anual net (mii lei i mii euro)

Numrul mediu anual de salariai

Active totale (mii lei i mii euro)

__ 1 Datele sunt calculate n conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinrii i dezvoltrii ntreprinderilor mici i mijlocii, cu modificrile i completrile ulterioare. 2 Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. Important: Precizai dac, fa de exerciiul financiar anterior, datele financiare au nregistrat modificri care determin ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt categorie (respectiv microntreprindere, ntreprindere mic, mijlocie sau mare). |_| Nu |_| Da (n acest caz se va completa i se va ataa o declaraie referitoare la exerciiul financiar anterior). Cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie sunt conforme cu realitatea. Numele: ...................... Funcia: ......................

Semntura autorizat i tampila solicitantului3 : ....................... ___ 3 T oate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Data semnrii: .........................

PARTEA II1 : Formul arul nr. 2a la procedur - CALCULUL pentru ntreprinderile partenere sau legate
(1) Seciunile care trebuie incluse, dup caz: - seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale); - seciunea B, dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale). (2) Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
Perioada de referin - anul 2012 Numrul mediu anual de salariai 1. Datele1 ntreprinderii solicitante sau din situaiile financiare anuale consolidate (se vor introduce datele din tabelul B1 din seciunea B2) 2. Datele cumulate 1 n mod proporional ale tuturor ntreprinderilor partenere, dac este cazul (se vor introduce datele din seciunea A) 3. Datele cumulate ale tuturor ntreprinderilor legate 1 (dac exist) - dac nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 (se vor introduce datele din tabelul B2 din seciunea B) TOTAL:

Cifra de afaceri anual net Total active (mii lei/mii (mii lei/mii euro) euro

Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. 2 Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus. Datele incluse n seciunea "T otal" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii" din formularul nr. 2 la procedur. (3) Seciunea A - NT REPRINDERI PART ENERE Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" (cte o fi pentru fiecare ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate), datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos. Date de identificare i date financiare preliminare T abelul A.1
ntreprinderea partener - Date de identificare Cifra de afaceri Active totale Numele i prenumele Numrul mediu anual net (mii lei/mii Numele sau denumirea Codul unic de preedintelui Consiliului de anual de salariai Adresa sediului social (mii lei/mii euro) euro) ntreprinderii nregistrare administraie, director general sau echivalent 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Total:

NOT : Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener. Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere). Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere partener, n cazul

n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate (4) FIA DE PART ENERIAT 1.Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ........................... Adresa sediului social ................................ Codul unic de nregistrare .......................... Numele, prenumele i funcia .................... (preedintele Consiliului de administraie, directorul general sau echivalent) 2.Date referitoare la ntreprinderea legat
Perioada de referin - anul 2012 Cifra de afaceri anual net Numrul mediu anual de salariai3 (mii lei/mii euro) TOTAL:
3

Active totale 4 (mii lei/mii euro)

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate. 4 Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans. NOT : Aceste date rezult din conturile sau din alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se adaug ntr-o proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc incluse prin consolidare. 3.Calculul proporional a) Indicai exact proporia deinut5 de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul creia se stabilete legtura de parteneriat) n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi: 5 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener. ..................................... Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat): ..................................... b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 2: T abelul de parteneriat - A.2
Procent Valoare rezultat n urma aplicrii celui mai mare procent la datele introduse n tabelul de la pct. 1 Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii euro) Active totale 4 (mii lei/mii euro)

Aceste date se vor introduce n tabelul A.1. (5) Seciunea B - NT REPRINDERI LEGATE 1.Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i mijlocii: |_| cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate sau este inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi (tabelul B1). |_| cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale consolidate (tabelul B2). NOT : Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin consolidare6 . 6 Definiia ntreprinderii legate din Ordonana Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea i dezvoltarea ntreprinderilor mici i mijlocii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 175/2006 . 2.Metode de calcul pentru fiecare caz: Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos. T abelul B1

Numrul mediu anual de salariai7 TOTAL:


7

Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii euro)

Active totale (mii lei/mii euro)

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate. Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate".
Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare ntreprinderea legat (denumirea/datele de identificare) A. B. C. D. E. Adresa sediului social Codul unic de nregistrare Numele i prenumele preedintelui Consiliulu i de administraie, directorului general sau echivalent

NOT : ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o fi de parteneriat trebuie adugate la seciunea A. Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate) se va completa o fi privind legtura dintre ntreprinderi i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos. T abelul B2
ntreprinderea numrul: 1.*) 2.*) 3.*) 4.*) 5.*) Total: Numrul mediu anual de salariai Cifra de afaceri anual net (mii lei/mii euro) Active totale (mii lei/mii euro)

*)Ataai cte o fi privind legtura dintre ntreprinderi pentru fiecare ntreprindere. NOT : Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate). Reprezentantul legal/mputernicitul operatorului economic8 Numele ........................ Funcia: ........................ Semntura .................... Data semnrii: ........................ tampila 8 Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceeai persoan (reprezentant legal sau mputernicit). (6) FIA privind legtura dintre ntreprinderi nr. ............ din tabelul B2, seciunea B (numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse n situaiile financiare anuale consolidate) 1.Date de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii ........................... Adresa sediului social ................................ Codul unic de nregistrare .......................... Numele, prenumele i funcia .................... (preedintele Consiliului de administraie, directorul general sau echivalent) 2.Date referitoare la ntreprindere
Perioada de referin Cifra de afaceri anual net Numrul mediu anual de salariai9 (mii lei/mii euro) TOTAL:

Active totale (mii lei/mii euro)

n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate. Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B. NOT : Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate. Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea solicitant. Datele aferente acestora i fia de parteneriat trebuie introduse n seciunea A. Reprezentantul legal/mputernicitul operatorului economic10 Numele ........................ Funcia: ........................ Semntura .................... Data semnrii: ........................ tampila 10 Cererile i toate celelalte documente vor fi semnate de aceeai persoan (reprezentant legal sau mputernicit).
(la data 11-Nov-2013 anexa 1, partea II completat de Art. 1, punctul 25. din Hotararea 848/2013 )

PARTEA III: FORMULARUL nr. 3 la procedur


ANGAJAMENT Subsemnatul(a), ............., identificat() cu B.I./C.I. seria ...... nr. ........., eliberat() de ........... la data de .........., cu domiciliul n localitatea ..........., str. ........... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeul ............., n calitate de persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea ............., m angajez: - s menin locurile de munc existente la data nregistrrii formularului de nscriere online, s creez pn la finalizarea investiiei i s menin, pe o perioad de minimum 3 ani de la finalizarea investiiei, locurile de munc dup cum urmeaz: |_| locurile de munc existente la data nregistrrii formularului de nscriere online; |_| locurile de munc nou-create, menionate n formularul de nscriere online; - s asigur resursele financiare necesare implementrii optime a proiectului de investiii aprobat spre finanare, n condiiile decontrii ulterioare a cheltuielilor eligibile aprobate prin acordul pentru finanare; - s nu m gsesc, pe ntregul parcurs al implementrii proiectului, n situaia de conflict de interese, aa cum este neleas i definit de legislaia comunitar i naional n vigoare. neleg c furnizarea oricrei informaii care nu corespunde realitii va duce la respingerea cererii de acord pentru finanare, a cererii de plat a ajutorului de minimis sau la revocarea acordului pentru finanare i restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale n vigoare. Numele: ......................... Funcia: ......................... Data semnrii: .......................... Semntura autorizat i tampila solicitantului1 1 T oate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.
(la data 11-Nov-2013 anexa 1, partea III modificat de Art. 1, punctul 26. din Hotararea 848/2013 )

PARTEA IV: FORMULARUL nr. 4 la procedur


CERERE DE PLAT A AJUT ORULUI DE MINIMIS n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (include seciunile A, B i C) (Se completeaz toate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare.) Subscrisa ......................., avnd datele de identificare menionate la seciunea A, reprezentat legal prin dl/dna ............., avnd calitatea de .............., identificat() cu B.I./C.I. seria .............. nr. ............, eliberat de ......................... la data de ..................., cu domiciliul n localitatea ................., str. ............. nr. ............., bl. .........., sc. .............., ap. ........., sectorul/judeul .........................., cod potal .........................., solicit plata ajutorului de minimis n valoare de ................................1, n baza Acordului pentru finanare nr. ..................... din data de ...................., emis n condiiile prevederilor schemei de ajutor de minimis pentru investiiile realizate de IMM-uri.

S ECIUNEA A: Datele de identificare a ntreprinderii


Denumirea ntreprinderii: .......................... Data nregistrrii ntreprinderii: .......................... Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: .................... Codul de identificare fiscal: .............................. Adresa: .................................

T elefon: ............................. Fax: ........................... E-mail: ............................... Solicit virarea ajutorului de minimis n contul ntreprinderii: Cod IBAN2 ................. 5070 .........................., deschis la T rezoreria ...................... Numele: ............................. Funcia: ................................ Semntura autorizat i tampila solicitantului3 : ........................... Data semnrii: ......................... ___ 1 Se completeaz cu valoarea solicitat prin decont. 2 Se completeaz cu nr. de cont. 50.70 "Disponibil din subvenii i transferuri" deschis la unitatea Trezoreriei Statului n a crei raz i are domiciliul fiscal ntreprinderea beneficiar de ajutor de minimis, activ la data depunerii Cererii de plat a ajutorului de minimis. 3 T oate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

S ECIUNEA B: Formular de decont


Cheltuieli eligibile efectuate Denumirea activului potrivit planului de investiii Denumirea activului potrivit nregistrrii n contabilitate Factur Valoare - lei/euro Nr./dat Cu TVA Plat Tipul documentului/ Nr. /dat Fr TVA Valoare cheltuieli eligibile nregistrate Valoare ajutor de Valoare pltit n contabilitate fr minimis solicitat TVA - lei - lei/euro - lei -

Total:

Numele: ......................... Funcia: .......................... Semntura autorizat i tampila solicitantului1 : ...................... ___ 1 T oate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Data semnrii: .....

S ECIUNEA C: Declaraie pe propria rspundere


Subsemnatul(a) ....................................., identificat() cu B.I./C.I. seria ................... nr. ..............., eliberat() de ......................., la data de ..................., cu domiciliul n localitatea ............................., str. ...................... nr. ..........., bl. ................., sc. ..............., ap. .................., sectorul/judeul ......................, n calitate de persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea ......................, cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul penal, declar pe propria rspundere c: - nu sunt acionar ori asociat care deine aciuni sau pri sociale la ntreprinderea de la care am achiziionat activele i nu sunt so/soie, rud sau afin pn la gradul al patrulea inclusiv cu persoane din consiliul de a dministraie/organul de conducere al ntreprinderii de la care am achiziionat activele sau al ntreprinderii care a efectuat lucrrile de construcie; - S.C. ........................... nu se afl n procedur de executare silit, insolven, reorganizare judiciar, faliment, nchidere operaional, dizolvare, lichidare sau administrare special, ntreprinderea nu are activitile suspendate sau alte situaii similare reglementate de lege; - proiectul de investiii pentru care S.C. .......................... a solicitat finanarea prin prezenta schem de ajutor de minimis nu face obiectul altui ajutor de stat; - mpotriva S.C. ......................................... nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, n cazul n care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate; - S.C. ................................ nu a beneficiat i nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de ajutor de stat de la ali furnizori pe aceleai cheltuieli eligibile ale investiiei pentru care a primit ajutor de minimis n temeiul prezentei scheme. De asemenea, declar pe propria rspundere c n ultimii 3 (trei) ani2 : ___ 2 Se consider ultimii 3 ani: anul fiscal n curs i 2 ani anteriori. |_| S.C. ....................... nu a beneficiat de ajutor de minimis; |_| S.C. ....................... a beneficiat de urmtoarele ajutoare de minimis:
Nr. crt. Denumirea proiectului de Anul primirii ajutorului de Furnizorul ajutorului de Actul normativ Cuantumul ajutorului de

investiii

minimis

minimis

minimis - euro3 -

___ 3 Echivalentul n euro se preia din actul juridic sau se determin la cursul de schimb valutar valabil la data acordrii ajutorului de minimis conform actului juridic. De asemenea, declar pe propria rspundere c: - toate informaiile furnizate i consemnate n prezenta declaraie sunt corecte i complete; - neleg c orice omisiune sau incorectitudine n prezentarea informaiilor n scopul de a obine avantaje pecuniara este pedepsit conform legii; - neleg c furnizarea oricrei informaii care nu corespunde realitii va duce la respingerea Cererii de plat a ajutorului de minimis sau la revocarea Acordului pentru finanare i restituirea ajutorului de minimis primit, conform prevederilor legale n vigoare. - Anexez la prezenta cerere de plat a ajutorului de minimis opisul i toate documentele conform formularului nr. 5 la procedur. Numele: ............................. Funcia: .............................. Semntura autorizat i tampila solicitantului4 : ......................... 4 T oate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizata s reprezinte legal ntreprinderea. Data semnrii: ......................

PARTEA V: FORMULARUL nr. 5 la procedur


___ 1

LIST A documentelor justificative1

T oate documentele sunt obligatorii pentru toi beneficiarii de ajutor de minimis. 1.Contract de vnzare, de construcie etc., inclusiv acte adiionale, dup caz, n copie 2.Factur proform, factur avans, factur stornare, factur final, dup caz, n copie 3.Instrumente de plat prin banc: ordin de plat, dispoziie de plat extern, CEC etc., dup caz, n copie 4.Extras de cont 2 tampilat de banc n care s se evidenieze contul ntreprinderii beneficiare de ajutor de minimis i suma pltit pentru activele achiziionate, n copie ___ 2 Pentru plile online nu sunt acceptate extrase de cont gen internet-banking, respectiv pentru construcie i terenul aferent, n cazul achiziionrii, n copie; 5.Declaraie vamal de import sau declaraie recapitulativ pentru import comunitar, dup caz, n copie 6.Situaia lucrrilor emis de constructor i aprobat de beneficiar, deviz general pe obiective i devizul obiectului, n copie 7.Autorizaie de construcie, n copie 8.Ordin de ncepere a lucrrii de construcie, n copie 9.Extras de carte funciar cu precizarea "liber de orice sarcini i servitui", pentru teren, n cazul realizrii de construcii, 10.Proces-verbal de recepie, n copie 11.Not de intrare-recepie, n copie 12.Fia mijlocului fix, n copie 13.Fie de cont n care au fost nregistrate activele i plile aferente acestora, n copie 14.Situaiile financiare aferente ultimului exerciiu financiar ncheiat (formularele 10, 20, 30, 40), n copie 15.Registrul general de eviden a salariailor, ntocmit i transmis la inspectoratul teritorial de munc, conform Hotrrii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de eviden a salariailor, cu modificrile ulterioare, n copie;
(la data 11-Nov-2013 punctul 16. din anexa 1, partea V abrogat de Art. 1, punctul 27. din Hotararea 848/2013 )

17.Declaraie pe propria rspundere din care s rezulte c ntre angajator i noii angajai nu exist raporturi de munc n ultimele 12 luni dinaintea angajrii 18.Certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul general consolidat, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru, fr datorii, n original sau n copie legalizat 19.Certificat de atestare fiscal privind ndeplinirea obligaiilor de plat ctre bugetul local, eliberat n condiiile legii, inclusiv pentru punctele de lucru, fr datorii, n original sau n copie legalizat 20.Cerere de deschidere de cont la T rezoreria Statului n a crei raz i are domiciliul fiscal ntreprinderea, pentru cod IBAN 50.70 - Disponibil din subvenii i transferuri, n copie 21.Certificat constatator emis cu ocazia depunerii cererii de plat a ajutorului de minimis, n original sau n copie legalizat

22.Dosar de achiziie care s cuprind minimum 3 cereri de ofert, ofertele primite, proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare prin care s fie justificat alegerea ofertei conform criteriului de atribuire ales, n cazul realizrii de construcii sau achiziiei de echipamente, n copie 23.Dovada achiziionrii de la un ter n condiii de pia, fr ca achizitorul s fie n msur s i exercite controlul asupra vnztorului sau viceversa, n cazul achiziionrii construciilor 24.Poz a fiecrui activ pentru care se solicit plata ajutorului de minimis 25.Alte documente relevante FORMULAR de raportare a efectelor finanrii1 n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii ___ 1 T ransmiterea formularului este obligatorie pentru toi beneficiarii de ajutor de minimis n cadrul prezentei scheme, pentru o perioad de 3 ani, ncepnd cu anul urmtor finalizrii investiiei. (Se completeaz toate rubricile n limba romn, prin tehnoredactare.) Perioada pentru raportare: anul ............................ Datele de identificare a ntreprinderii Denumirea ntreprinderii: .................................... Adres: ............................... T elefon: ....................... Fax: ............................... E-mail: ............................. Data nregistrrii ntreprinderii: ............................ Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: ................................ Codul de identificare fiscal: ................................... Am obinut Acordul pentru finanare nr. ................/zz.ll.aa., n valoare de .....................2 lei. __ 2 Valoarea finanrii aprobate. Valoarea investiiei realizate3 cu finanare nerambursabil: ............................. lei, din care ajutor de minimis primit4 ....................... lei ___ 3 Valoarea cheltuielilor eligibile efectuate pentru care s-a emis Acordul pentru finanare. Datele de raportare - Cifra de afaceri net: .............................. lei - Profitul/Pierderea brut(): ....................... lei - Impozitul pe profit: ................................. lei - Numrul mediu de salariai: Subsemnatul/Subsemnata ........................................, identificat/identificat cu actul de identitate seria ................... nr. .................., eliberat de ............... la data de ........................., cu domiciliul n localitatea ...., str. ................. nr. .............., bl. ..........., sc. ............., ap. ..............., sectorul/judeul ................, n calitate de reprezentant legal al ntreprinderii ........................., declar pe propria rspundere c toate informaiile furnizate i consemnate n prezentul formular sunt corecte i complete. Funcia: ...................... Semntura autorizat i tampila beneficiarului5 : ..................... Data semnrii: ......................... __ 4 Valoarea finanrii pltite de la bugetul de stat. 5 T oate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea.

PARTEA VI: FORMULARUL nr. 6 la procedur

PARTEA VII: FORMULARUL nr. 7 la procedur


(la data 11-Nov-2013 anexa 1, partea VII modificat de Art. 1, punctul 28. din Hotararea 848/2013 ) (la data 11-Nov-2013 anexa 1, partea VII modificat de Art. 1, punctul 28. din Hotararea 848/2013 )

CERERE de renunare total sau parial la ajutorul de minimis pentru care exist Acord pentru finanare emis n baza Hotrrii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiiile realizate de ntreprinderile mici i mijlocii (Se completeaz n cazul modificrii uneia dintre condiiile n care s-a obinut acordul pentru finanare.) Subsemnatul(a) ................................., identificat() cu actul de identitate/paaportul seria ................ nr. ..........., eliberat de ....................., la data de ..................., cu domiciliul n localitatea ..................., str. ............... nr. .........., bl. ..........., sc. ........., ap. ........., sectorul/judeul ............, n calitate de persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea ....................., declar pe propria rspundere c solicit renunarea total sau parial la ajutorul de minimis pentru care am

primit Acordul pentru finanare nr. .... din data de .............., emis de Ministerul Finanelor Publice.
(la data 11-Nov-2013 anexa 1, partea VII modificat de Art. 1, punctul 28. din Hotararea 848/2013 )

S ECIUNEA A: Prezentarea solicitantului


Denumirea ntreprinderii: .......................... Adresa: ......................... T elefon: ......................... Fax: ........................... E-mail: .......................... Data nregistrrii ntreprinderii: ........................ Nr. de nmatriculare la oficiul registrului comerului: ........................ Cod de identificare fiscal: .............................

S ECIUNEA B: Cheltuieli pentru care se solicit anularea ajutorului de minimis


Valoarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare - lei Anul I Anul II

Tipul de cheltuial pentru care se solicit anularea total/parial a finanrii a) Cheltuieli cu realizarea de construcii noi industriale, pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement b) Cheltuieli cu achiziia de construcii industriale i pentru nvmnt, tiin, cultur i art, ocrotirea sntii, asisten social, cultur fizic i agrement c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - maini, utilaje i instalaii de lucru d) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare e) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii f) Cheltuieli cu echipamente IT TOTAL PE ANI: TOTAL GENERAL:

Denumirea activului

Tipul de cheltuial pentru care se solicit anularea total/parial a finanrii

Denumirea activului

Valoarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare - lei An I An II

a) Cheltuieli cu realizarea de construcii noi b) Cheltuieli cu achiziia de construcii c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice - maini, utilaje i instalaii de lucru d) Cheltuieli cu aparate i instalaii de msurare, control i reglare e) Cheltuieli cu mijloace de transport nenmatriculabile, pentru susinerea activitii ntreprinderii f) Cheltuieli cu echipamente IT TOTAL PE ANI: TOTAL GENERAL:

(la data 12-Jul-2013 anexa 1, partea VII, sectiunea 11 modificat de Art. 1, punctul 10. din Hotararea 453/2013 )

*) - sintagma "anulare total sau parial" se nlocuiete cu sintagma "renunare total sau parial".
(la data 11-Nov-2013 anexa 1, partea VII, sectiunea 11 modificat de Art. 1, punctul 28. din Hotararea 848/2013 )

S ECIUNEA C: Declaraie pe propria rspundere


Subsemnatul(a) ................................., identificat() cu actul de identitate/paaportul seria ................ nr. ..........., eliberat de ....................., la data de ..................., cu domiciliul n localitatea ..................., str. ............... nr. .........., bl. ..........., sc. ........., ap. ........., sectorul/judeul ............, n calitate de persoan autorizat s reprezinte legal ntreprinderea ....................., declar pe propria rspundere c solicit renunarea total sau parial la ajutorul de minimis pentru care am primit Acordul pentru finanare nr. .... din data de .............., emis de Ministerul Finanelor Publice.
(la data 11-Nov-2013 anexa 1, partea VII, sectiunea 12 modificat de Art. 1, punctul 28. din Hotararea 848/2013 )

Numele: ................. Funcia ................. Semntura autorizat i tampila beneficiarului1 : ................. ___

T oate documentele depuse pentru aceast schem vor fi semnate de persoana autorizat s reprezinte legal ntreprinderea. Data semnrii: ...................... NOT IMPORT ANT! Solicitantul nu este obligat s suporte nicio tax din partea niciunei persoane sau instituii care l ajut n completarea acestei cereri.

PARTEA VIII: Formularul nr. 8 la procedur - FORMULAR NSCRIERE ONLINE


DATE GENERALE Se completeaz obligatoriu toate rubricile din formularul-tip n limba romn, prin tehnoredactare. Titlul planului de investiii: Denumirea solicitantului: Codul unic de nregistrare: Nr. de nregistrare la oficiul registrului comerului Judeul: Localitatea: Adresa solicitantului: Codul potal: Nr. telefon/Nr. fax: E-mail: Persoan de contact (denumirea, telefon, e-mail): Cod CAEN aferent activitii principale: Cod CAEN aferent planului de investiii: Activitatea pe care se acceseaz se adreseaz domeniului: |_| producie |_| nvmnt, tiin, cercetare |_| servicii, ocrotirea sntii i asisten social, cultur i art |_| 5 |_| 4 |_| 3 |_| 2 |_| 1 |_| absolvent universitar promoia 2013 |_| microntreprindere |_| ntreprindere mic |_| ntreprindere mijlocie |_| rural |_| zona defavorizat |_| urban |_| Da |_| Nu ........................ lei ........................ lei |_| lei |_| lei

Numr de locuri de munc nou-create:

Categoria IMM

Investiia se realizeaz n mediul:

Locaia implementrii planului (adresa): IMM este pltitoare de TVA: Capitalul social: Cifra de afaceri (conform ultimului bilan contabil anual aprobat - pentru 2012, dac este cazul): lei Valoarea profitului din exploatare la 31 decembrie 2012 Valoarea profitului net la 31 decembrie 2012 Numrul mediu de salariai ( conform ultimului bilan contabil anual aprobat - pentru 2012, dac este cazul): Numrul de salariai la data nscrierii online Valoarea total a planului de investiii: Valoarea ajutorului de minimis solicitat: Categoria IMM Microntreprindere ntreprindere mic ntreprindere mijlocie GRILA*** Sectorul pe care acceseaz Producie nvmnt, tiin, cercetare Servicii, sntate i asisten social, cultur i art Rezultate ateptate dup implementarea planului de investiii OBSERVAIE: Se acord suplimentar 5 puncte pentru un loc de munc ocupat de absolvent universitar promoia 2013.

........................ lei ........................ lei 15 15 10 5 ntreprinderi cu activitate 35 35 30 20 35

locuri de munc create = 5 locuri de munc create = 4 locuri de munc create = 3 locuri de munc create = 2 locuri de munc create = 1 Locaia implementrii proiectului Implementarea proiectului n mediul rural Implementarea proiectului n zon defavorizat Implementarea proiectului n mediu urban TOTAL:

30 25 20 15 10 15 15 10 5 100

Punctajul minim pentru aprobare este de 60 puncte. *** Atenie! Informaiile din formularul de nscriere trebuie s corespund cu informaiile din planul de investiii. n cazul n care nu sunt completate coerent toate punctele i subpunctele din cadrul fiecrei seciuni a planului de investiii, aplicantul va primi scrisoare de respingere.
(la data 11-Nov-2013 anexa 1, partea VII completat de Art. 1, punctul 29. din Hotararea 848/2013 )

Publicat n Monitorul Oficial cu numrul 305 din data de 28 mai 2013 *) n tot cuprinsul actului, sintagma "Ministerul Finanelor Publice" se nlocuiete cu sintagma " Ministerul Economiei prin Departamentul pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii, Mediul de Afaceri i T urism".
(la data 11-Nov-2013 Actul modificat de Art. 1, punctul 30. din Hotararea 848/2013 )