Sunteți pe pagina 1din 114

CANCELARIA DE STAT A REPUBLICII MOLDOVA Direcia politica de cadre

RAPORT
CU PRIVIRE LA IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR LEGII CU PRIVIRE LA FUNCIA PUBLIC !I STATUTUL FUNCIONARULUI PUBLIC n autoritile publice Anul 2011

Piaa Marii Adunri Naionale, 1 Chiinu, MD-2033 epublica Moldo!a tel"2#0-23$% 2#0-13$ &eb' http'((&&&"rapc")o!"*d e-*ail' dpc+)o!"*d

Chiinu - 2012

CUPRINS
,-./A A0 12-1 -,3 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""# 145MA/""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""6 -" CAD 5, N3 MA/-2 C5 P -2- 1 ,A 17,1M1N/A 1A AC/-2-/89-:5NC9-3NA -,3 P50,-C- """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""; 1"1" e<or*area =er!iciului public n anul 2011"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""; 1"2" Co*petenele n ad*ini=trarea <unciilor publice i a <uncionarilor publici""""10 --" MANA71M1N/5, :5NC9-1- P50,-C1 >- A, :5NC9-3NA 5,5- P50,-C """""""""""11 2"1" Anali?a <unciilor publice i po=turilor""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11 Nu*rul i =tructura <unciilor publice i po=turilor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11 Nu*rul i =tructura <unciilor publice i po=turilor !acante"""""""""""""""""""""""""""""""""""12 7radul de ocupare a <unciilor publice i po=turilor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""12 Nu*rul i =tructura <unciilor publice i po=turilor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""13 Nu*rul i =tructura <unciilor publice i po=turilor !acante"""""""""""""""""""""""""""""""""""1@ 7radul de ocupare a <unciilor publice i po=turilor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1@ Nu*rul i =tructura <unciilor publice i po=turilor"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""16 Nu*rul i =tructura <unciilor publice i po=turilor !acante"""""""""""""""""""""""""""""""""""16 7radul de ocupare a <unciilor publice i po=turilor """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""1$ 2"2" Anali?a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""""""""""1A Nu*rul i =tructura <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""1A Anali?a de )en a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""22 Nu*rul i =tructura <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""23 Anali?a de )en a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""2@ Anali?a dup !r=t a per=onalului """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""2# Nu*rul i =tructura <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""26 Anali?a de )en a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""2$ Nu*rul i =tructura <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""2; Anali?a de )en a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""2A Nu*rul i =tructura <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""31 Anali?a de )en a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""32 Nu*rul i =tructura <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""33 Anali?a de )en a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""3# Nu*rul i =tructura <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""3# Anali?a de )en a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""3$ Nu*rul i =tructura <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""3; Anali?a de )en a <uncionarilor publici i a altor cate)orii de =alariai""""""""""""""""""""@0 ---" M3N-/3 -4A 1A 1.P1C/8 -- 17,1M1N/8 -,3 P 12845/1 D1 CAD 5, N3 MA/-2 A, .1 2-C-5,5- P50,-C""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@@ 2

3"1" 1laborarea, coordonarea i aprobarea <iei po=tului """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@@ 3"2" Co*pletarea i a!i?area =tatului de per=onal"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""@; 3"3" 3cuparea <unciei publice !acante Binclu=i! prin concur=C""""""""""""""""""""""""""""""""#0 3"@" Perioada de prob pentru <uncionarul public debutant"""""""""""""""""""""""""""""""""""""#6 3"#" De=<urarea *uncii prin cu*ul a <uncionarului public""""""""""""""""""""""""""""""""""60 3"6" De?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""61 3"$" 1!aluarea per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarului public"""""""""""""""""""""$# 3";" =punderea di=ciplinar a <uncionarului public""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$; 3"A" Dncetarea raporturilor de =er!iciu"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""$A -2" C3NC,54-- >- P -3 -/89-"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";2 AN1E1"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";; AneFa nr"1" Anali?a unitilor de per=onal pe cate)orii de autoriti publice din epublica Moldo!a la 01"01"2012"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""";; AneFa nr"2" Anali?a =alariailor pe cate)orii de autoriti publice din epublica Moldo!a la 01"01"2012"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A0 AneFa nr"3" 7radul de ocupare a unitilor de per=onal pe cate)orii de autoriti publice la 01"01"2012, G""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A2 AneFa nr"@" Anali?a de )en' nu*rul <e*eilor pe cate)orii de autoriti publice din epublica Moldo!a la 01"01"2012""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A3 AneFa nr"#" Anali?a de )en' nu*rul brbailor pe cate)orii de autoriti publice din epublica Moldo!a la 01"01"2012""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A@ AneFa nr"6" Date )enerali?ate de=pre per=onalul din autoritile publice din epublica Moldo!a pe ni!eluri de ad*ini=trare n anul 2011"""""""""""""""""""""""""""""""""A# AneFa nr"$" Datele de=pre per=onalul din autoritile publice de ni!el central pe cate)orii de autoriti n anul 2011"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A6 AneFa nr";" Datele pe cate)orii de per=onal din autoritile publice de ni!el central n anul 2011"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""A$ AneFa nr"A" Datele pe cate)orii de per=onal din or)anele autoritilor publice n anul 2011""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""AA AneFa nr"10" Datele pe cate)orii de per=onal din or)anele centrale de =pecialitate n anul 2011""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""101 AneFa nr"11" Datele pe cate)orii de per=onal din alte autoriti publice n anul 2011 """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""103 AneFa nr"12" Datele pe cate)orii de per=onal din autoritile publice =ubordonate or)anelor centrale de =pecialitate n anul 2011""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""10# AneFa nr"13" An)aHarea per=onalului n <uncie public !acant n AAP, n anul 2011""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""10$ AneFa nr"1@" Date )enerali?ate de=pre aplicarea procedurilor de per=onal i a altor re)le*entri n autoritile publice Bpe cate)orii de autoritiC n anul 2011""""""""10A AneFa nr"1#" Date )enerali?ate de=pre de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici din autoritile publice Bpe cate)orii de autoritiC n anul 2011""""""""""""""113

AneFa nr"16" Date )enerali?ate de=pre de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici din autoritile publice de ni!el central Bpe cate)orii de autoritiC n anul 2011""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""11@

LISTA ABREVIERILOR AAC AAP AM A M A/ AP AP =ub" 3C. APC AAPC AAP, BAP,C A :C 0N. 0 CCC1C D:-D DPC <dp <p <pc <pcn= <pe <p== MA MA1-1 MA-A MAMC MD C M1 M1C M: MK MM MMP.: M/-D M. M/-C M/. 3C. 3.A 3CD1 .7 .-A .-DA pcp<dp pd!= pdta<ap PN5D .-7MA 51 autoriti ad*ini=trati!e centrale Acade*ia de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a A)enia IMold=il!aJ A)enia e?er!e Materiale A)enia /uri=*ului autoriti publice autoriti publice =ubordonate or)anelor centrale de =pecialitate Autoriti publice de ni!el central Autoriti ale ad*ini=traiei publice centrale autoritile ad*ini=traiei publice locale A)enia elaii :unciare i Cada=tru 0iroul Naional de .tati=tic 0iroul elaii -nteretnice Centrul pentru Co*baterea Cri*elor 1cono*ice i Corupiei Departa*entul pentru De?!oltarea -nternaional a 7u!ernului e)atului 5nit al Marii 0ritanii i -rlandei de Nord Direcia politica de cadre <uncie de de*nitate public <uncie public ( <uncionar public <uncie public de conducere <uncie public de conducere de ni!el =uperior <uncie public de eFecuie <uncie public cu =tatut =pecial Mini=terul Aprrii Mini=terul A<acerilor 1Fterne i -nte)rrii 1uropene Mini=terul A)riculturii i -ndu=triei Ali*entare Mini=terul A<acerilor -nterne Mini=terul Culturii Mini=terul De?!oltrii e)ionale i Con=truciilor Mini=terul 1ducaiei Mini=terul 1cono*iei Mini=terul :inanelor Mini=terul Ku=tiiei Mini=terul Mediului Mini=terul Muncii, Proteciei .ociale i :a*iliei Mini=terul /ran=porturilor i -n<ra=tructurii Dru*urilor Mini=terul .ntii Mini=terul /ehnolo)iei -n<or*aiei i Co*unicaiilor Mini=terul /ineretului i .portului 3r)anele centrale de =pecialitate 3<iciul de =uport ad*ini=trati! pentru a=i=ten la i*ple*entarea .trate)iei de re<or* a ad*ini=traiei publice centrale n epublica Moldo!a, pe ln) Cancelaria de .tat 3r)ani?aia pentru Cooperare i De?!oltare 1cono*ic .er!iciul 7rniceri .i=te*ul in<or*aional auto*ati?at A)enia .uede? pentru De?!oltare po=t din cabinetul per=oanelor cu <uncii de de*nitate public po=t din !enituri =upli*entare BpropriiC(<r =tatut de <uncie public po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice Pro)ra*ul Naiunilor 5nite pentru De?!oltare Pro)ra*ul L.priHin pentru *buntirea )u!ernrii i *ana)e*entului n rile din 1uropa Central i de 1=tJ 5niunea 1uropean

RE"UMAT 7u!ernul, n anul 2011, a continuat acti!itile pri!ind i*ple*entarea re<or*ei ad*ini=traiei publice n !ederea elaborrii i i*ple*entrii noului cadru nor*ati! n =er!iciul public, =tabilit prin ,e)ea nr"1#;-E2- din @ iulie 200; cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public i Motrrea 7u!ernului nr"201 din 11 *artie 200A LPri!ind punerea n aplicare a pre!ederilor ,e)ii nr"1#;-E2- din @ iulie 200; cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului publicJ, cu *odi<icrile i co*pletrile ulterioare" Pre?entul raport re<lect reali?rile pri!ind elaborarea cadrului nor*ati! al =er!iciului public i i*ple*entarea noului cadru nor*ati! n =er!iciul public, <olo=ind =tati=tici i indicatori de *onitori?are" aportul pune n e!iden =ituaia n i*ple*entarea pre!ederilor Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public n autoritile publice, n !ederea <or*rii unei i*a)ini reale pri!ind *ana)e*entul re=ur=elor u*ane n =er!iciul public" Pro)re=ul n i*ple*entarea pre!ederilor noului cadru nor*ati! n =er!iciul public =e *ani<e=t prin *oderni?area politicii de per=onal n autoritile publice, con<or* bunelor practici ale 5niunii 1uropene" Dn autoritile publice din epublica Moldo!a =e aplic re)le*entri i proceduri *oderne de per=onal, inclu=i!' elaborarea <ielor de po=t pentru <unciile publice, con<or* cerinelor =tabilite de cadrul *etodolo)ic% =tabilirea cate)oriilor <unciilor ( po=turilor din autoritile publice prin a!i?area =tatelor de per=onal% an)aHarea n <uncia public !acant n ba? de *erit, inclu=i! prin concur=% or)ani?area i de=<urarea perioadei de prob pentru <uncionarii publici debutani% de=<urarea *uncii prin cu*ul a <uncionarului public% de?!oltarea pro<e=ional continu a <uncionarilor publici, inclu=i! ntoc*irea an)aHa*entului =cri= al <uncionarului public pri!ind acti!itatea n =er!iciul public dup ab=ol!irea <or*elor de de?!oltare pro<e=ional% e!aluarea per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarului public% r=punderea di=ciplinar a <uncionarului public% ncetarea raporturilor de =er!iciu" Dn anul 2011, autoritile publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale au nre)i=trat pro)re=e n aplicarea noilor proceduri de per=onal n =er!iciul public, precu* i n de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici din =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane i alte =ubdi!i?iuni" 1<orturi =u=inute au <o=t depu=e n de?!oltarea capacitilor <uncionarilor publici prin in=truirea ace=tora n cadrul cur=urilor
6

de in=truire cu =uportul co*en?ii de =tat i a :ondului <iduciar *ultidonator, <or*at pentru i*ple*entarea re<or*ei APC din re=ur=ele .-DA i 7u!ernului 3landei, i )e=tionat de ctre 0anca Mondial, precu* i cu =uportul altor parteneri de de?!oltare" Dn !ederea a=i)urrii durabilitii pro)re=ului atin= n i*ple*entarea noului cadru nor*ati! n =er!iciul public, n anul 2011 7u!ernul a per<ecionat cadrul nor*ati! n !i)oare n core=pundere cu pre!ederile ,e)ii cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public, a de*arat elaborarea .-A L e)i=trul <unciilor publice i al <uncionarilor publiciJ" -*ple*entarea e)i=trului !a per*ite e!idena auto*ati?at a per=onalului din toate autoritile publice" Parla*entul a adoptat Legea nr. 155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funciilor publice, care !a <i i*ple*entat n autoritile publice, conco*itent cu Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salari are a funcionarilor publici" Pre?entul raport a <o=t elaborat cu contribuia autoritilor publice de ni!el central i autoritilor ad*ini=traiei publice locale, datelor =tati=tice din aportul 1-:P LNu*rul <uncionarilor publici n epublica Moldo!a la 01"01"2012J" Datele au <o=t tran=*i=e n *od o<icial de ctre autoritile publice i 0iroul Naional de .tati=tic n adre=a Cancelariei de .tat BDirecia politica de cadreC" De a=e*enea, au <o=t <olo=ite in<or*aiile obinute de Direcia politica de cadre n ti*pul *onitori?rii pe teren a =ituaiei n *ini=tere i alte autoriti ad*ini=trati!e centrale" aportul include trei co*parti*ente, conclu?ii i prioriti, i aneFe" Co*parti*entul - include re?ultatele n elaborarea cadrului le)i=lati! i nor*ati! al =er!iciului public n perioada de raportare" Co*parti*entul -- cuprinde anali?a *ana)e*entului <unciei publice i al <uncionarului public n toate autoritile publice, inclu=i! centrale i locale, precu* i pe cate)orii de autoriti 1, n ba?a datelor =tati=tice, a cadrului nor*ati! i a datelor pri*ite de la autoriti" Co*parti*entul --- de=crie =ituaia n i*ple*entarea n anul 2011 a re)le*entrilor pre!ederilor noului cadru nor*ati! al =er!iciului public n autoritile publice n total, pe ni!eluri de ad*ini=trare i pe cate)orii de autoriti publice, n ba?a indicatorilor de *onitori?are" Co*parti*entele -- i --- *ai includ proble*ele identi<icate n re?ultatul anali?elor, unele prioriti i aciuni corecti!e n !ederea =oluionrii ace=tor proble*e" aportul include 16 aneFe cu date de=pre e<ecti!ul de per=onal, <unciile ocupate i !acante, nu*rul per=onalului i a <uncionarilor publici% !aloarea indicatorilor de *onitori?are a re?ultatelor pri!ind i*ple*entarea re)le*entrilor cadrului nor*ati! n autoritile publice din epublica Moldo!a"
1

Cla=i<icarea autoritilor publice a <o=t e<ectuat con<or* aneFei nr"1 la Motrrea 7u!ernului nr"1001 din 26"12"2011 IPri!ind punerea n aplicare a unor acte le)i=lati!eJ"

Pentru pri*a dat, raport#l i$cl#de re%#ltatele &o$itori%'rii acti!itilor de *ana)e*ent de=<urate de ctre =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane di$ () a#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral ,i di$ a#torit'ile ad&i$i-traiei p#*lice locale./ Ca re ultat al acti!itilor de *onitori?are, au fost generali ate datele pe autoritile publice !n total, inclu=i! pe autoritile publice de ni!el central B organe ale autoritilor publice" ministere i alte autoriti administrative centrale" alte autoriti publice" autoriti !n subordinea organelor centrale de specialitate# i autoritile ad*ini=traiei publice locale $%%&L de nivelul al doilea i nivelul !nt!i# re0eritor la i&ple&e$tarea $oilor proced#ri de per-o$al ,i a altor re1le&e$t'ri2 aprobate prin Motrrea 7u!ernului nr"201 din 11 *artie 200A LPri!ind punerea n aplicare a pre!ederilor ,e)ii nr"1#;-E2- din @ iulie 200; cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului publicJ"

I/ CADRUL NORMATIV CU PRIVIRE LA REGLEMENTAREA ACTIVIT II FUNCIONARILOR PUBLICI 3/3/ Re0or&area -er+ici#l#i p#*lic 4$ a$#l .533 Con<or* Pro)ra*ului de acti!itate al 7u!ernului epublicii Moldo!a pentru perioada 2011-201@, n anul 2011 re<or*area =er!iciului public a <o=t <ocu=at pe elaborarea cadrului le)i=lati! i nor*ati! n =copul deli*itrii clare a =tatutului di<eritor cate)orii de per=onal din autoritile publice, implementarea re)le*entrilor pre!?ute de noul cadru nor*ati! al =er!iciului public i elaborarea re)i=trului electronic al <unciilor publice i <uncionarilor publici" Dn core=pundere cu obiecti!ele =tabilite, n perioada de raportare, au <o=t obinute ur*toarele re?ultate. 1C % fost de voltat noul cadru legislativ al serviciului public prin elaborarea a 2 acte le)i=lati!e, aHu=tate la practicile europene' Legea nr.155 din 21 iulie 2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funciilor publice. Cla=i<icatorul *enionat =tructurea? i ierarhi?ea? <unciile publice n ba?a tipului i ni!elului de co*pleFitate al =arcinilor, n con<or*itate cu bunele practici n do*eniu" Ca re?ultat, n =er!iciul public !a <i introdu= o nou cla=i<icare a <unciilor publice i recla=i<icare a an)aHailor, conco*itent cu noul =i=te* de =alari?are al <uncionarilor publici" Legea nr.48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salari are a funcionarilor publici =tabilete 23 )rade de =alari?are, n <uncie de re=pon=abiliti i co*pleFitatea atribuiilor <unciilor ocupate% pentru <iecare )rad =-au =tabilit A trepte de =alari?are pentru <pc i <pe i # trepte N pentru <pcn=, ce acord
2

@ or)ane ale autoritilor publice i # Centre Militare teritoriale n-au pre?entat in<or*aiile =olicitate"

<uncionarului public oportunitatea de pro*o!are ntr-o treapt =uperioar de =alari?are, n <uncie de e!aluarea anual a per<or*anelor pro<e=ionale" Noul =i=te* de =alari?are a <uncionarilor publici e=te interdependent cu Cla=i<icatorul unic al <unciilor publice i ur*ea? a <i i*ple*entat din 1 aprilie 2012" Dn =copul depoliti?rii autoritilor publice, a=i)urrii continuitii acti!itii autoritilor publice i a =tabilitii corpului de <uncionari publici, a <o=t elaborat Conceptul privind introducerea po iiei de 'secretar de stat(" eFa*inat de ctre conducerea Cancelariei de .tat, Pro)ra*ul .-7MA al 3CD1 i al 51, i 0anca Mondial" De a=e*enea, a <o=t elaborat un nou proiect de le)e care !a *odi<ica i co*pleta Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public , ca ur*are a =e=i?rilor i propunerilor par!enite de la autoritile publice" Proiectul n cau? a <o=t a!i?at de ctre autoritile publice, e=te n proce= de de<initi!are i ur*ea? a <i pre?entat 7u!ernului =pre eFa*inare" 2C % fost perfecionat cadrul normativ n !i)oare i adu= n core=pundere cu pre!ederile Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public. Ca re?ultat, 2$ hotrri ale 7u!ernului au <o=t *odi<icate i co*pletate, prin Motrrea 7u!ernului nr"@#1 din 16 iunie 2011 LCu pri!ire la *odi<icarea, co*pletarea i abro)area unor hotrri ale 7u!ernuluiJ" A <o=t aprobat Motrrea 7u!ernului nr"1001 din 26 dece*brie 2011 LPri!ind punerea n aplicare a unor acte le)i=lati!eJ n !ederea punerii n aplicare a Clasificatorului unic al funciilor publice" inclu=i! a <o=t =tabilit li=ta de autoriti publice care cad =ub incidena ,e)ii nr"1#;-E2- din @ iulie 200;" A continuat proce=ul de de?!oltare a cadrului nor*ati! =ecundar pentru i*ple*entarea Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public " Dn ace=t conteFt, au <o=t *odi<icate aneFele nr"@ i nr"# la Motrrea 7u!ernului nr"201 din 11 *artie 200A LPri!ind punerea n aplicare a pre!ederilor ,e)ii nr"1#;E2- din @ iulie 200; cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului publicJ" 3C Dn anul 2011 au <o=t de=<urate acti!iti re<eritor la elaborarea =i=te*ului in<or*aional auto*ati?at L e)i=trul <unciilor publice i al <uncionarilor publiciJ, inclu=i! a <o=t or)ani?at a doua etap a tenderului" Ca ur*are, au <o=t pri*ite o<ertele co*paniilor participante, elaborat aportul de e!aluare i coordonat cu 0anca Mondial, =electat co*pania care a de*arat acti!itile de elaborare a re)i=trului n cau?" Ca re?ultat, DPC a recepionat ur*toarele produ=e li!rate de co*panie' 1" Planul de *ana)e*ent al proiectului% 2" Planul de !eri<icare i !alidare a produ=ului =o<t&are% 3" Planul de )e=tionare a con<i)uraiei produ=ului =o<t&are% 4. Pro)ra*ul i *etodolo)ia de te=tare% #" Metodolo)ia de in=truire i plani<icarea acti!itilor de in=truire" Dn proce= de eFa*inare =unt li!rrile'
A

1" Docu*entaia tehnic detaliat% 2" Planul te=trii de acceptare pre-operaional i operaional% 3" .peci<icaiile cerinelor =o<t&are% @" De=crierea proiectrii =o<t&are" e)i=trul B=o<tulC n cau? ur*ea? a <i <inali?at n anul 2012" 3/./ Co&pete$ele 4$ ad&i$i-trarea 0#$ciilor p#*lice ,i a 0#$cio$arilor p#*lici Con<or* cadrului le)i=lati! n !i)oare, *ana)e*entul <unciei publice i al <uncionarului public e=te de competena )uvernului" Cancelaria de *tat a +epublicii ,oldova a=i)ur pro*o!area i reali?area politicii =tatului n do*eniul =er!iciului public, n =pecial al *ana)e*entului re=ur=elor u*ane" Direcia politica de cadre, din cadrul Cancelariei de .tat, are atribuiile de a elabora i pro*o!a cadrul nor*ati! n do*eniul <unciei publice i <uncionarului public, de a coordona proce=ul de de?!oltare continu a <uncionarilor publici i a acorda a=i=ten *etodolo)ic autoritilor publice, de a *onitori?a acti!itile autoritilor ad*ini=traiei publice n do*eniul *enionat i a controla i*ple*entarea pre!ederilor le)i=laiei =er!iciului public" %dministrarea <unciei publice i a <uncionarilor publici, con<or* ,e)ii nr"1#;E2- din @ iulie 200; cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public, repre?int an=a*blul acti!itilor nece=are i*ple*entrii politicilor n do*eniul re=ur=elor u*ane i procedurilor de per=onal n !ederea reali?rii opti*e a *i=iunii i obiecti!elor =trate)ice ale autoritii publice" Ad*ini=trarea <unciei publice i a <uncionarilor publici =e or)ani?ea? i =e reali?ea? de conductorii autoritii publice, prin inter*ediul subdivi iunilor resurse umane" Dn re?ultatul reali?rii re<or*ei ad*ini=traiei publice centrale, a <o=t opti*i?at =tructura *ini=terelor i altor autoriti ad*ini=trati!e centrale i in=tituite direcii ( =ecii =au =er!icii re=ur=e u*ane Bn continuare N =ubdi!i?iuni re=ur=e u*aneC, n <uncie de nu*rul e<ecti!ului de per=onal al autoritii" /otodat, capacitatea =ubdi!i?iunilor re=ur=e u*ane din autoritile publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale =e con=olidea? prin a=i=tena *etodolo)ic acordat de Direcia politica de cadre i prin in=truirea pro<e=ional" 1!idena <unciilor publice i a <uncionarilor publici, la etapa actual, =e e<ectuea? de ctre autoritatea public prin ad*ini=trarea <unciilor publice i a <uncionarilor publici, n ba?a =tatelor de per=onal i, re=pecti!, a =che*elor de ncadrare a per=onalului din autoritile ad*ini=traiei publice" Con<or* le)i=laiei n !i)oare, e!idena <unciilor publice i a <uncionarilor publici trebuie e<ectuat n ba?a re)i=trului <unciilor publice i al <uncionarilor publici, care la etapa actual nu eFi=t B=i=te*ul in<or*aional auto*ati?at L e)i=trul <unciilor publice i al <uncionarilor publiciJ e=te n proce= de elaborareC" Dn pre?ent, autoritile publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale pre?int datele de=pre e!idena <unciilor publice i a <uncionarilor publici n adre=a Cancelariei de .tat,
10

0iroului Naional de .tati=tic i altor autoriti publice, con<or* *odului =tabilit de cadrul nor*ati! n !i)oare, la =olicitarea ace=tora" II/ MANAGEMENTUL FUNCIEI PUBLICE !I AL FUNCIONARULUI PUBLIC ./3/ A$ali%a 0#$ciilor p#*lice ,i po-t#rilor 2.1.1. Autoritile publice n total Numrul i structura funciilor publice i posturilor 1<ecti!ul de per=onal Bnu*rul <unciilor publice i po=turilorC, core=pun?tor =tatelor de per=onal ale autoritilor publice din epublica Moldo!a, a nre)i=trat @0#A0"1A uniti, la =ituaia din 1 ianuarie 2012, con<or* datelor 0iroului Naional de .tati=tic BaneFa nr"1C" Nu*rul <unciilor publice i po=turilor, cla=i<icat pe ni!eluri de ad*ini=trare i cate)orii de autoriti, e=te pre?entat n <i)ura 1"
:i)" 1" 1<ecti!ul de per=onal n =er!iciul public la 01"01"2012, uniti
@#000

75):5/3:
36000

30$;$"2#
.67)(/8)

2$000

22#2#

.5:.8/8)

1;1A$
37639/)

1;000

37393/77

12A#1

;262"2#
76)7

:788/77

A000

79(5

333$
AAPC

938.

2$6;

3)(6/.)

3))8

11#@
Alte AAC

132@
Alte AP AP =ubordonate 3C. AAP,

33@;"2#

@A1@

0 /otal AP' ni!el central 3r)ane AP Mini=tere AAP, ni!el -- AAP, ni!el -

1<ecti!ul de per=onal

:uncii publice

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"1C

.tructura e<ecti!ului de per=onal din =er!iciul public, cla=i<icat pe ni!eluri de ad*ini=trare, e=te pre?entat n <i)ura 2"
:i)" 2" .tructura e<ecti!ului de per=onal pe ni!eluri de ad*ini=trare la 01"01"2012, G
3@";

6#"2

Anali?a e<ectuat rele! c aproape dou trei*i din <unciile publice i po=turi =unt concentrate n autoritile publice de ni!el central" Pe=te o trei*e din unitile de per=onal =e a<l n autoritile ad*ini=traiei publice locale"

APC

AP,

.tructura e<ecti!ului de per=onal din =er!iciul public, cla=i<icat pe cate)orii de per=onal, e=te pre?entat n <i)urile 3-@"
11

:i)" 3" .tructura <unciilor i po=turilor Bpe cate)oriiC din =er!iciul public la 01"01"2012, G

22"3 0"3

1"#

:i)" @" .tructura <unciilor publice Bpe cate)oriiC din =er!iciul public la 01"01"2012, @@"3 G

13"3

$#"A
<p pcp<dp pdta<ap p<=<p

0"1 ;"6 <dp <pcn= <pc

33"$ <pe <p==

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. din aneFa nr"1

Anali?a datelor denot c <unciile publice dein ponderea *aHoritar n =tructura e<ecti!ului de per=onal" A=t<el, ponderea <unciilor publice n *ediu a con=tituit circa trei =<erturi din nu*rul total de <uncii i po=turi din autoritile publice" Ponderea po=turilor alctuiete un =<ert, ace=tea repre?entnd n *aHoritate po=turile de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice" Po=turile =unt <inanate n *aHoritate din *iHloacele bu)etare, din *iHloacele =peciale ale autoritilor publice e=te <inanat un nu*r ne=e*ni<icati! de po=turi Bcirca dou la =utC" Dn =tructura nu*rului de <uncii publice din =er!iciul public, ponderea <unciilor publice cu =tatut =pecial a nre)i=trat o trei*e, <unciile publice de eFecuie N @@"3G, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Numrul i structura funciilor publice i posturilor vacante Nu*rul total de <uncii publice i po=turi !acante n autoritile publice a con=tituit 2@;$"1A uniti la =ituaia din 01"01"2012, con<or* datelor 0N." .tructura <unciilor publice i a po=turilor !acante pe cate)orii de autoriti e=te pre?entat n <i)ura #"
:i)" #" .tructura <unciilor !acante n AP la 01"01"2012, uniti

2$"3 1#"0 A"1

A"0 1@"2
3r)ane AP Alte AP 3C. AAP, ni!el --

2#"#
AP =ub" 3C. AAP, ni!el -

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"1-2C

60"3G din <unciile publice i po=turile !acante =unt concentrate n autoritile publice de ni!el central i 3A"$G - n AAP," Mai *ult de Hu*tate din nu*rul <unciilor publice i po=turilor !acante din =er!iciul public =unt concentrate n autoritile =ubordonate 3C. B2$"3G din totalC i autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea B2#"#G din totalC"

Gradul de ocupare a funciilor publice i posturilor 7radul de ocupare a unitilor de per=onal a <o=t calculat ca raportul dintre nu*rul =alariailor ctre e<ecti!ul-li*it de per=onal pe cate)orii, n ba?a datelor 0iroului Naional de .tati=tic, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" De *enionat c n epublica Moldo!a nu =e duce =eparat e!idena =tati=tic a <uncionarilor publici care acti!ea? cu pro)ra* de lucru co*plet Bpe o <uncie deplinC i care acti!ea? cu
12

pro)ra* de lucru inco*plet Bpe o parte din <uncieC" A=t<el, 0iroul Naional de .tati=tic =tabilete nu*rul de =alariai indi<erent de <aptul dac =alariatul, an)aHat cu carnet de *unc, ocup o <uncie deplin =au o parte din <uncie B0"2#, 0"#, 0"$# etc"C, ca ur*are, nu*rul =alariailor poate depi nu*rul unitilor de per=onal" Ca ur*are a aplicrii *etodolo)iei =tati=tice *enionate, nu*rul <unciilor publice i a po=turilor ocupate di<er de nu*rul =alariailor, n ca?ul cnd per=onalul e=te an)aHat pe o parte din <uncie Bpart-ti*eC" Dn alte ri europene BAu=tria, 3landa, .uedia, e)atul 5nit al Marii 0ritaniiC 3 =tati=tica =alariailor <ace di<eren n e!idena =alariailor care ocup o <uncie deplin i care lucrea? parial" 7radul de ocupare a unitilor de per=onal din autoritile publice pe cate)orii de <uncii i po=turi e=te pre?entat n <i)ura 6"
:i)" 6" Anali?a co*parati! a )radului de ocupare a <unciilor publice i po=turilor n autoritile publice
100G A0G ;0G $0G 60G
-4.1/ :9/:; -..-/ :9/7; -5.0/ 80.-/ :)/9; -4.5/ :7/3; :./(; -..0/ -..5/ :9/7; -5.4/ :6/5; 88.5/ :)/);

(./6;

02.-/ 6)/5;

total

<p

<dp

<pcn=

<pc

<pe

<p==
,a 01"01"2012

pcp<dp

pdta<ap

=<=<p

,a 01"01"2011

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. Bdin aneFele nr"1-2C

Anali?a datelor rele! un nalt )rad de ocupare a <unciilor de de*nitate public i a po=turilor de de=er!ire tehnic care a=i)ur <uncionarea autoritilor publice" 5n )rad *ic de ocupare =e ate=t n <unciile publice de conducere de ni!el =uperior i n po=turile din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public, nre)i=trndu-=e o nrutire a =ituaiei din 01"01"2012, co*parati! cu =ituaia din 01"01"2011" Dn acelai ti*p, a <o=t nre)i=trat o *buntire a )radului de ocupare a po=turilor <r =tatut de <uncionar public B<inanate din *iHloace =peciale i !enituri propriiC" 2.1.2. Autoritile publice de nivel central Numrul i structura funciilor publice i posturilor .tructura e<ecti!ului de per=onal din autoritile publice de ni!el central, cla=i<icat pe cate)orii de autoriti i pe cate)orii de per=onal, e=te pre?entat n <i)urile $-;"

7o!ern*ent at a 7lance 200A" 31CD, Pari=, 200A, pa)" 66"

13

:i)" $" .tructura <unciilor i po=turilor pe cate)orii de autoriti publice de ni!el central la 01"01"2012, G
6"3 12"# 6"2

:i)" ;" .tructura <p i po=turilor pe cate)orii n AP de ni!el central la 01"01"2012, G

;#"1

1$"3

#$"$

1";
<p

0"# 12"6
pcp<dp pd<a<ap pd!=

3r)ane AP

Mini=tere

Alte AAC

Alte AP

AP =ub" 3C.

.ur=a' 1laborate n ba?a datelor 0N. din aneFa nr"1

.tructura datelor pe cate)orii de autoriti de ni!el central rele! c 1$"3 la =ut din unitile de per=onal =unt concentrate n or)anele autoritilor publice i ;2"$ la =ut N n autoritile ad*ini=traiei publice centrale" /otodat, n or)anele centrale de =pecialitate i autoritile publice =ubordonate ace=tora =unt concentrate trei =<erturi B$6"#GC de uniti, inclu=i! 1;"; la =ut n or)anele centrale de =pecialitate i #$"$G n autoritile =ubordonate, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Datele arat c <unciile publice dein ponderea *aHoritar B;#"1GC n =tructura e<ecti!ului de per=onal din autoritile publice de ni!el central" Dn acelai ti*p, <unciile publice de eFecuie dein aproape Hu*tate B@@"3GC i <unciile publice cu =tatut =pecial N o trei*e B33"6GC n =tructura <unciilor publice" Numrul i structura funciilor publice i posturilor vacante .tructura <unciilor publice i a po=turilor !acante pe cate)orii de per=onal din cadrul autoritilor publice de ni!el central e=te pre?entat n <i)ura A"
:i)" A" .tructura <unciilor !acante n APC la 01"01"2012, G
#1"$ 13"0 20"@ 0"2 3A"0 A"@

1"@ <pcn= <pc <pe <p==

<dp

pcp<dp

pdta<ap

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"1-2C

:unciile publice de eFecuie nre)i=trea? *ai *ult de Hu*tate B#1"$GC n =tructura <unciilor !acante din autoritile publice de ni!el central din cau?a ponderii *ai *ari n nu*rul de <uncii i a <luctuaiei nalte a per=onalului, n =pecial n *ini=tere" :unciile publice cu =tatut =pecial dein 20"@G i <unciile publice de conducere N 13G n =tructura <unciilor !acante n autoritile *enionate"

Gradul de ocupare a funciilor publice i posturilor 7radul de ocupare a unitilor de per=onal n autoritile publice de ni!el central pe cate)orii de <uncii publice i po=turi e=te pre?entat n <i)ura 10"
1@

:i)" 10" 7radul de ocupare a <unciilor publice i po=turilor n APC


100G

-2../
A0G

-2.-/ A2"6G

-2.0/ A2";G

81.8/

-2.2/ A2"$G

-2.4/ A1"$G

-..5/ A3"@G

A1"6G -0.5/ 00.-/

A6"3G 81.0/

A2"#G

;0G

;2"6G
$0G

6A"@G
60G

total

<p

<dp

<pcn=

<pc ,a 01"01"2011

<pe

<p==

pcp<dp

pdta<ap

=<=<p

,a 01"01"2012

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"3C

Anali?a datelor denot c )radul de ocupare a <unciilor publice i a po=turilor n autoritile publice de ni!el central e=te n li*ita re?onabil, cu eFcepia <unciei de conducere de ni!el =uperior, precu* i a po=turilor din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public, *ai *ult de un =<ert din po=turi <iind !acante n anul 2011" 7radul de ocupare a unitilor de per=onal din or)anele autoritilor publice i autoritile publice de ni!el central e=te pre?entat n <i)ura 11"
:i)" 11" 7radul de ocupare a <p i po=turilor n APC Bpe cate)oriiC la 01"01"2012
100G A0G

:9/);

:9/7;

:./3;

100/
:./9;

:9/);

:./.; 8)/:;

:9/);

100/
:6/9;

-0.0/

-1.0/

-2.8/

;0G $0G

88.5/

-1.1/

8-.2/

14../
60G

total

<p

<dp

<pcn=

<pc 3r)ane ale AP

<pe

pcp<dp AAPC

pdta<ap

pd*=

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"3C

Datele rele! un )rad relati! nalt de ocupare a <unciilor publice i po=turilor n or)anele autoritilor publice i n autoritile publice de ni!el central, cu eFcepia po=turilor din cabinetul per=oanelor cu <uncii de de*nitate public N unde <iecare al treilea i al doilea po=t a <o=t !acant, re=pecti!" 7radul de ocupare a unitilor de per=onal pe cate)orii de per=onal i pe cate)orii de autoriti publice de ni!el central =unt pre?entate n <i)ura 12"

1#

:i)" 12" 7radul de ocupare a <p i po=turilor n AAPC de =pecialitate la 01"01"2012 100%
100G

-5.0/
A#G

100/ 94.5%

95.7% -5.8/

94.1% -4.4/ ;$"@G

-0.2/ 96.1% 94.6% ;A";G A1"#G

94.7% -4.2/

A0G

;A"1G
;#G

;A"3G

;A"1G

;;"3G 82.8/

;0G

total

<p

<dp Mini=tere

<pc AAC

<pe

<p== AP =ub" 3C.

pdta<ap

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"3C

Co*pararea )radelor de ocupare a unitilor de per=onal pe cate)orii de autoriti ale ad*ini=traiei publice centrale denot c n *ini=tere a <o=t nre)i=trat cel *ai *ic )rad de ocupare a <unciilor publice i po=turilor" De *enionat c n cadrul *ini=terelor cel *ai *ic )rad de ocupare a <o=t nre)i=trat n <unciile publice de eFecuie i <unciile publice de conducere" 2.1.3. Autoritile administraiei publice locale Numrul i structura funciilor publice i posturilor ,a ni!el local, circa o trei*e din unitile de per=onal =unt concentrate n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea i dou trei*i N n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul nti B<i)" 13C"
:i)" 13" .tructura e<ecti!ului de per=onal din AP, pe ni!eluri de ad*ini=trare la 01"01"2012, G

32"A 6$"2

AP, ni!el --

AP, ni!el -

Dn AAP,, <unciile publice nre)i=trea? un ni!el *ai *ic B#;"#GC n total uniti de per=onal, co*parati! cu autoritile publice de ni!el central, <iind nalt ponderea po=turilor de de=er!ire tehnic care a=i)ur <uncionarea AAP,, ponderea po=turilor <inanate din !enituri proprii e=te de circa 1G"

.ur=a' 1laborate n ba?a datelor 0N. din aneFa nr"1

Numrul i structura funciilor publice i posturilor vacante .tructura <unciilor !acante pe cate)orii de <uncii publice i po=turi din cadrul autoritilor ad*ini=traiei publice locale e=te pre?entat n <i)ura 1@"

16

:i)" 1@" .tructura <unciilor !acante n AP, la 01"01"2012, G 61"6 1@"1

6"3 @"6

11"$
<dp <pc <pe

11"0

pdta<ap

=<=<p

pd!=

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"1-2C

:unciile publice de eFecuie !acante nre)i=trea? cea *ai *are pondere B61"6GC n nu*rul total al <unciilor publice !acante din AAP,, att din cau?a ponderii *ai *ari a ace=tei cate)orii de <uncii publice, ct i din cau?a c ace=te <uncii publice cel *ai <rec!ent de!in !acante Bn =pecial n AAP, de ni!elul --C, co*parati! cu <unciile de conducere"

Ponderea <unciilor publice i po=turilor !acante n e<ecti!ul de per=onal e=te *ai *are n AAP, de ni!elul al doilea i <oarte *ic Baproape nulC n AAP, de ni!elul nti" Gradul de ocupare a funciilor publice i posturilor 7radul de ocupare a unitilor de per=onal n autoritile ad*ini=traiei publice locale pe cate)orii de <uncii publice i po=turi e=te pre?entat n <i)ura 1#"
:i)" 1#" 7radul de ocupare a <unciilor publice i po=turilor n AP,
100G A;G A#G A3G A0G

--.1/ -0../
:6/);

-1.1/
:)/9;

-0.4/

-8.5/ -5.0/
:(/); :7/9;

-0.1/

:(/(; :6/5;

:./8; total <p <dp ,a 01"01"2011 <pc <pe ,a 01"01"2012 pdta<ap =<=<p

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"3C

7radul de ocupare a <unciilor publice i a po=turilor n autoritile ad*ini=traiei publice locale e=te nalt datorit ni!elului <oarte nalt al )radului de ocupare a <unciilor publice i po=turilor din AAP, de ni!elul nti Btoate <unciile publice i po=turile <iind ocupate, cu eFcepia a 2"@G din <unciile publice de eFecuieC" Anali?a n dina*ic a )radului de ocupare a <unciilor publice i a po=turilor n AAP, rele! o uoar nrutire pentru toate cate)oriile de <uncii publice i po=turi a =ituaiei din 1 ianuarie 2012, co*parati! cu =ituaia din 1 ianuarie 2011" 7radul de ocupare a po=turilor pentru =pecialitii <r =tatut de <uncionar public =-a redu= *ai =ub=tanial din cau?a lip=ei !eniturilor proprii ale autoritilor ad*ini=traiei publice locale" Co*pararea )radelor de ocupare a unitilor de per=onal din AAP, de ni!elul al doilea i ni!elul nti e=te pre?entat n <i)ura 16"
1$

:i)"16" 7radul de ocupare a <unciilor publice i po=turilor n AP, de ni!elul -- i - la 01"01"2012


100G A#G

99.9% 88.2%

100%

99.2% 95.5%

97.6% 94.2%

100%

100% 90.9%

100%

A0G

87.5%
;#G ;0G

89.9% 84.7%

total

<p

<dp

<pc AP, ni!el --

<pe

pdta<ap AP, ni!el -

=<=<p

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"3C

3cuparea <unciilor publice de eFecuie a nre)i=trat un )rad relati! *ic n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea, <iecare a aptea <uncie <iind !acant n anul 2011" Probleme identificate Dn =tructura <unciilor i po=turilor din AAP, de ni!elul doi, po=turile din cabinetul per=oanelor de de*nitate public au nre)i=trat ponderea de 0"1G, eFi=tena ace=tora contra!ine noului cadru le)al n !i)oare al =er!iciului public B,e)ii nr";0 din $ *ai 2010 i ,e)ii nr"1AA din 16 iulie 2010C, care nu pre!d acea=t cate)orie de po=turi n cadrul AAP," .ituaia dat e=te n Pri*ria *un" Chiinu, unde =unt 13 uniti de po=turi n cadrul Cabinetului Pri*arului )eneral al *un" Chiinu, con<or* datelor 0N." De re*arcat c anterior introducerii noului cadru nor*ati! n =ectorul public, eFi=ta Cabinetul Pri*arului )eneral, dar dup *odi<icarea cadrului nor*ati!, acea=t entitate nu =e con<or*ea? la cadrul nor*ati! n !i)oare" Anali?a co*parati! a e<ecti!ului de <uncii publice, din apoartele =tati=tice LNu*rul <uncionarilor publici n epublica Moldo!aJ la 01"01"2012 i 01"01"2011, denot *aHorarea nu*rului de uniti de <uncii publice, datorit *aHorrii nu*rului de autoriti publice inclu=e n e!idena =tati=tic" Acea=ta rele! c, n pre?ent, nu eFi=t un *ecani=* care = a=i)ure pre?entarea raportului de=pre nu*rul <uncionarilor publici de ctre toate autoritile publice" Probleme identificate 7radul cel *ai *ic de ocupare a <unciilor din autoritile publice de ni!el central a <o=t nre)i=trat n <unciile publice de conducere de ni!el =uperior, n po=turile din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public i n <unciile publice de eFecuie, la =ituaia din 01"01"2012" 7radul cel *ai *ic de ocupare a <unciilor din autoritile ad*ini=traiei publice locale a <o=t nre)i=trat n <unciile publice de eFecuie i n po=turile <inanate din !eniturile proprii"

1;

Dn pre?ent, autoritile publice =unt cointere=ate n *eninerea <unciilor publice i po=turilor !acante, re=ur=ele <inanciare econo*i=ite =unt o =ur= pentru =tabilirea adao=urilor i =upli*entelor la =alariu" Propuneri i aciuni corective 0N. ur*ea? = *buntea=c *etodolo)ia de e!iden a <unciilor publice i a altor cate)orii de po=turi, n !ederea con<or*rii ace=teia la cadrul nor*ati! n !i)oare" Conclu?iile care reie=e din anali?a e<ectuat =er!e=c ca ar)u*ent pentru elaborarea re)le*entrilor re<eritor la tran=<erarea *iHloacelor =peciale ale autoritilor ad*ini=traiei publice centrale n bu)etul de =tat" Dn =copul *buntirii plani<icrii e<ecti!ului de per=onal al autoritilor i e<icienti?rii utili?rii *iHloacelor bu)etare, *iHloacele bu)etare de=tinate re*unerrii *uncii per=onalului ur*ea? de alocat pentru <unciile publice i po=turile ocupate" A=t<el, *eninerea <unciilor !acante nu !a <i o =ur= pentru =tabilirea adao=urilor i =upli*entelor la =alariu" Dn =copul opti*i?rii e<ecti!ului de per=onal al autoritii, la plani<icarea cheltuielilor bu)etare pentru anul bu)etar, ur*ea? = <ie luat n con=ideraie )radul de ocupare a <unciilor publice i po=turilor pentru anul anterior" ././ A$ali%a 0#$cio$arilor p#*lici ,i a altor cate1orii de -alariai 2.2.1. Autoritile publice n total Numrul i structura funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Nu*rul =alariailor n autoritile publice din epublica Moldo!a a con=tituit @12$0 per=oane, inclu=i! nu*rul <uncionarilor publici - 2;$@1 per=oane B<r unele cate)orii de <uncii publice cu =tatut =pecialC la =ituaia din 1 ianuarie 2012, con<or* datelor 0iroului Naional de .tati=tic@ B<i)" 1$C"

Dn anul 2010, 0iroul Naional de .tati=tic a introdu= <or*ularul tri*e=trial i anual 1-:P LNu*rul <uncionarilor publici n epublica Moldo!aJ"

1A

:i)" 1$" Nu*rul =alariailor n =er!iciul public la 01"01"2012, per=oane


@#000

73.85
36000

2;$@1
.8966 ..9()

2$000

20;6A
1;000

1$00@

36).8

39:57

122@3
A000

$;$2
796.

:67.

A#31

9:(5

3060
AAPC

.:93

2@$1

3)95

39:8

110@
Alte AAC

11;6
Alte AP AP =ubordonate 3C. AAP,

2A2A
AAP, ni!el -

0 /otal AP' ni!el central 3r)ane AP Mini=tere AAP, ni!el --

.alariai

:uncionari publici

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"1C

.tructura =alariailor i a <uncionarilor publici din =er!iciul public al Moldo!a pe ni!eluri de ad*ini=trare e=te pre?entat n <i)ura 1;"
:i)" 1;" .tructura =alariailor i a <uncionarilor publici pe ni!eluri de ad*ini=trare la 01"01"2012 @12$0 3;103 2;$@1 2$366 2@@66 20;6A 13A0@ 1363$

epublicii

@#000 36000 2$000 1;000 A000 0

$;$2

.alariai - n total

.alariai - =ubtotal B<r unele cate)oriiC

Corpul de <uncionari publici

/otal

APC

AP,

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

Nu*rul =alariailor-=ubtotal B<r unele cate)oriiC, pre?entat n <i)ura 1; re<lect nu*rul per=onalului e<ecti! an)aHat n autoritile publice <r nu*rul din unele autoriti publice cu =tatut =pecial" Con<or* e!idenei =tati=tice, anu*e ace=t indicator =e de=ci<rea? pe cate)orii de per=onal i ni!eluri de ad*ini=trare" A=t<el, indicatorul Lcorpul de <uncionari publiciJ repre?int nu*rul <uncionarilor publici n =tructura nu*rului =alariailor-=ubtotal B<r unele cate)oriiC" .tructura <uncionarilor publici din autoritile publice, cla=i<icat pe ni!eluri de ad*ini=trare, e=te pre?entat n <i)urile 1A-21"

20

:i)" 1A" .tructura <uncionarilor publici pe ni!eluri de ad*ini=trare la 01"01"2012, G

$2"6 2$"@

APC

AP,

Anali?a cla=i<icrii per=onalului pe ni!eluri de ad*ini=trare rele! c *ai *ult de dou trei*i din <uncionarii publici acti!ea? n autoritile publice de ni!el central i *ai puin de o trei*e N n autoritile ad*ini=traiei publice locale"
:i)" 21" .tructura <uncionarilor publici din AP, pe ni!eluri de ad*ini=trare la 01"01"2012, G

:i)" 20" .tructura <uncionarilor publici din APC pe cate)orii de autoriti la 01"01"2012, G #"A
#"#
3$"2

61"0

62";

12"3

1#"3

3r)ane AP Alte AP

M ini=tere AP =ub" 3C.

AAC

AP, ni!el --

AP, ni!el -

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

.tructura =alariailor din =er!iciul public pe cate)orii i ni!eluri de ad*ini=trare e=te pre?entat n <i)ura 22"
:i)"22" .tructura =alariailor pe cate)orii i ni!eluri de ad*ini=trare la 01"01"2012, G
100 ;0 60 @0 20 0

66/9

8./6

##"$ 100

#6";

#A"; 100"0 A6"6

3#"2 $;"3 6@"; 0 3"@


pcp<dp pdta<ap

99/8
total

.8/7
<p

@@"3 0
<dp <pcn=

@3"2
<pc
AP,

@0"2
<pe <p==
APC

21"$
=<=<p

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C"

.tructura =alariailor n total n =er!iciul public i =tructura <uncionarilor publici =unt pre?entate n <i)urile 23-2@"

21

:i)" 23" .tructura =alariailor n =er!iciul public la 01"01"2012, G $#"@

:i)" 2@" .tructura <uncionarilor publici pe cate)orii de <uncii la 01"01"2012, G

@@"0

33"$

0"2 22";

1"#

13"# =pecialiti din !enituri proprii <dp <pcn=

0"1 <pc

;"$ <pe <p==

<p

pcp<dp

pdta<ap

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

:uncionarii publici nre)i=trea? ponderea cea *ai nalt B$#"@GC n =tructura =alariailor n =er!iciul public, po=turile de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritii publice nre)i=trea? aproape un =<ert, ponderile altor cate)orii de per=onal =unt ne=e*ni<icati!e" :uncionarii publici de eFecuie nre)i=trea? cea *ai nalt pondere B@@GC n =tructura <uncionarilor publici pe cate)orii de <uncii, 3"3 <uncionari publici de eFecuie re!in la un <uncionar public de conducere n total n =er!iciul public" :uncionarii publici cu =tatut =pecial Bcon<or* datelor 0N.C con=tituie o trei*e n nu*rul total al <uncionarilor publici din =er!iciul public al epublicii Moldo!a" Anali a de gen a funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Nu*rul =alariailor dup )en pe cate)orii de per=onal n autoritile publice i =tructura ace=tuia n procente =unt pre?entate n <i)urile 2#-26"
2@000

21A$0

:i)"2#" .tructura per=onalului dup )en n =er!iciul public la 01"01"2012, per=oane

1A300
1;000

1;;$@ 1A22A 39(.7 37:38 A21A


1;;1 ;20@

12000

6000

2@A0 @ 1#
<pcn=

1;#3 13;#
<pe

@620 @0@3 @0 @A
pcp<dp

63;
0 / otal .ubtotal <p

1@$3
<p==

3#1 220
pdta<ap =pecialiti

<dp

<pc 0rbai

:e*ei

22

:i)"26" .tructura per=onalului dup )en n =er!iciul public la 01"01"2012, G 100 ;0 60 @0 20 0 / otal .ubtotal <p <dp <pcn= :e*ei <pc <pe 0rbai @6"; 7:/) @;"1 2#"3 21"1 #3"2 )5/) #1"A 3#"$ $@"$ $;"A 6@"3 $2"A 1#"2 <p== @@"A pcp<dp 2$"1 ##"1 ;@"; #3"# 61"# @6"# 3;"#

pdta<ap

=pecialiti

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C Not' L.ubtotalJ re<lect datele <r unele cate)orii de per=onal cu =tatut =pecial"

Datele )enerali?ate de=pre )en rele! c ponderea brbailor a con=tituit #3"2G i a <e*eilor N @6";G, n nu*rul =alariailor n total n =er!iciul public, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" /otodat, ponderea brbailor care ocup <uncii publice a con=tituit #1"AG i a <e*eilor N @;"1G, re=pecti!" :unciile de de*nitate public, <unciile publice de conducere de ni!el =uperior, <unciile publice cu =tatut =pecial i po=turile din cabinetul per=oanei cu <uncii de de*nitate public =unt ocupate preponderent de ctre brbai" e=pecti!, <unciile publice de conducere, <unciile publice de eFecuie, po=turile de de=er!ire tehnic i de =pecialiti <r =tatut de <uncionar public =unt ocupate do*inant de ctre <e*ei" 2.2.2. Autoritile publice de nivel central 2.2.2.1. Autoritile publice de nivel central n total Numrul i structura funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Anali?a cla=i<icrii <uncionarilor publici din autoritile publice de ni!el central pe ni!eluri de ad*ini=trare rele! c 1#"3G dintre acetia acti!ea? n or)anele autoritilor publice i ;@"$G - n autoritile ad*ini=traiei publice centrale, din care 1$";G n or)anele centrale de =pecialitate, 61G n autoritile publice =ubordonate ace=tora i #"AG - n alte autoriti publice" .tructura =alariailor n total i =tructura <uncionarilor publici pe cate)orii de <uncii din autoritile publice =unt pre?entate n <i)urile 2$-2;"
:i)" 2$" .tructura =alariailor Bpe cate)oriiC din APC la 01"01"2012, G :i)" 2;" .tructura <uncionarilor publici Bpe cate)oriiC din APC la 01"01"2012, G @6"@

;#"3
36"3

0"@ 1";
<p pcp<dp pdta<ap

12"#
<dp =pecialiti

10"6
<pcn=

0"1
<pc

6"6
<pe <p==

23

Anali a de gen a funcionarilor publici i a altor categorii de salariai .tructura per=onalului dup )en Bper=oane i procenteC n autoritile publice de ni!el central e=te pre?entat n <i)urile 2A-30"
:i)"2A" .tructura per=onalului dup )en n APC la 01"01"2012, per=oane 1;000 12000 6000 0 / otal .ubtotal <p <dp <pcn= :e*ei <pc 0rbai <pe <p== pcp<dp pdta<ap =pecialiti

1611@ 112#2 110#0

13@16 ;;10

120#A ###3 @@3 A61 133$ ;6# @ 1# ;20@ 201@ 1@$3 3A @$ 1A3A 112# 262 1;#

100 ;0 60 @0 20 0

:i)"30" .tructura per=onalului dup )en n APC la 01"01"2012, G #;"A #@"; )8/( 3A"3 6;"@ $;"A 60"$ 31"6 <dp 21"1 <pcn= :e*ei <pc <pe 0rbai $3"@ 1#"2 <p== @#"3 pcp<dp 26"6 ;@"; 63"3 #;"6 #@"$ 36"$ @1"@

@1"1 / otal

@#"2 .ubtotal

7./. <p

pdta<ap

=pecialiti

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

Anali?a rele! c, n autoritile publice de ni!el central, ponderea brbailor a con=tituit #;"AG i a <e*eilor @1"1G n nu*rul total al =alariailor, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Dn acelai ti*p, ponderea brbailor care ocup <uncii publice a con=tituit #$";G i a <e*eilor @2"2G, re=pecti!" /otodat, <unciile de de*nitate public, <unciile publice de conducere de ni!el =uperior, <unciile publice cu =tatut =pecial i po=turile din cabinetul per=oanelor cu <uncii de de*nitate public =unt ocupate preponderent de ctre brbai" e=pecti!, <unciile publice de conducere, <unciile publice de eFecuie i po=turile de de=er!ire tehnic =unt ocupate do*inant de ctre <e*ei" .tructura per=onalului dup )en Bn procenteC n autoritile publice de ni!el central e=te pre?entat n <i)ura 31"

2@

:i)"31" .tructura per=onalului dup )en n APC la 01"01"2012


100 ;0 60 @0 20 0

@1"3

@A

)3/6

3$ 6$"$ 32"3 <dp :e*ei 6$"$ 63 33"3 <pcn= 0rbai <pc

1A"; 6;"A ;0"2 31"1 <pe pcp<dp

3;"#

#;"$

#1 .ubtotal

7(/7 <p

61"#

/ otal

pdta<ap

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

Anali?a datelor de=pre )en rele! c n autoritile publice de ni!el central <unciile de de*nitate public =unt ocupate preponderent de ctre brbai" e=pecti!, <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie =unt ocupate do*inant de ctre <e*ei" Anali a dup vrst a personalului Con<or* datelor pri*ite de la autoritile publice de ni!el central, !r=ta *edie a an)aHailor a nre)i=trat @0"$ ani la =ituaia din 1 ianuarie 2012" 2r=ta *edie a an)aHailor pe cate)orii de autoriti e=te pre?entat n <i)ura 32"
:i)" 32" 2r=ta *edie a per=onalului n APC la 01"01"2012, ani 40.7 39.6 37.4 39.1 43.1 34.6 41.2

60

@0

20

0 Media 3r)ane ale AP 3C. Mini=tere Alte AP AP =ub" 3C. AAC

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti

Anali?a rele! c n toate cate)oriile de autoriti !r=ta *edie a per=onalului e=te re?onabil" 2aloarea indicatorului a <o=t *buntit =ub=tanial ca re?ultat al i*ple*entrii Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public, care pre!ede c <uncionarul public poate acti!a n <uncie pn la trei ani dup atin)erea !r=tei pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t"

Nu*rul pen=ionarilor care au atin= !Or=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t a n=u*at ;#1 per=oane, ceea ce denot c #";G din <unciile publice i po=turi erau deinute de pen=ionari la 01"01"2012" Ponderea pen=ionarilor n nu*rul =alariailor pe cate)orii de autoriti e=te pre?entat n <i)ura 33"

2#

10 ; 6 @ 2 0 Media

:i)" 33" Ponderea pen=ionarilor n nu*rul per=onalului n APC la 01"01"2012, ani 9.1 7.3 5.8 6.3 7.1 4.8 5

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti BaneFa nr"$C

Ca re?ultat al i*ple*entrii noului cadru nor*ati! al =er!iciului public, ponderea pen=ionarilor e=te ne=e*ni<icati! n autoritile ad*ini=trati!e centrale Bcau?at de lip=a ace=tora n .7 i eFi=tena unui nu*r <oarte *ic n CCC1CC i n autoritile n =ubordinea 3C. Bpe=te un =<ert din autoriti au raportat lip=a pen=ionarilor cu !r=t ce d dreptul la pen=ie dup li*it de !r=tC"

3r)ane ale AP

3C.

Mini=tere

2.2.2.2. !rgane ale autoritilor publice Numrul i structura funcionarilor publici i a altor categorii de salariai 3r)anele autoritilor publice includ .ecretariatul Parla*entului, Aparatului Preedintelui epublicii Moldo!a, Cancelaria de .tat Binclu=i! o<iciile teritorialeC, autoritile publice autono*e Baparatul central i =ubdi!i?iunile teritorialeC, .ecretariatul Curii Con=tituionale i autoritatea Hudectorea=c" Nu*rul unitilor de per=onal, nu*rul =alariailor i nu*rul <unciilor !acante pe cate)orii de per=onal =unt pre?entate n <i)"3@"
:i)" 3@" 1<ecti!ul de per=onal i =alariaii pe cate)orii n or)ane ale AP la 01"01"2012
#000

@3;0
@000 3000

3A$3 333$ 3060 16;;

2000 1000

Alte AP

AP =ub" 3C.

AAC

1@3# 1332 @0$


/ otal <p

1#3; 1#0
<pe

A$2

;6$ 10#

2$$
<dp

103

20; 1;@
<pc

2@

pdta<ap

1<ecti!ul de per=onal, uniti

Nu*rul de =alariai, per=oane

5niti !acante

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"2-3C

.tructura <unciilor i a =alariailor pe cate)orii de per=onal n or)anele AP di<er e=enial, co*parati! =tructura n autoritile ad*ini=traiei publice centrale, <iind caracteri?at de ponderea nalt a <unciilor de de*nitate public i <unciilor publice de eFecuie, precu* i ponderea Hoa= a <unciilor publice de conducere B<i)urile 3#-36C" Ca ur*are, un <uncional public de conducere )e=tionea? n
26

*ediu ;"@ <uncionari publici de eFecuie n or)anele autoritilor publice, ace=t indicator e=te n li*itele re?onabile B=i*ilar rilor 1uropeneC"
:i)" 3#" .tructura =alariailor Bpe cate)oriiC din or)anele AP la 01"01"2012, G $$"0 :i)" 36" .tructura <uncionarilor publici Bpe cate)oriiC din or)anele AP la 01"01"2012, G
0"2 6"0

1"2 21";
<p pcp<dp pdta<ap @3"# #0"3

<dp

<pcn=

<pc

<pe

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

:unciile publice i po=turile !acante au n=u*at @0$ uniti =au A"3G din unitile =tatelor de per=onal din cadrul or)anelor autoritilor publice" .tructura ace=tora pe cate)orii de per=onal e=te pre?entat n <i)ura 3$"
:i)" 3$" .tructura <unciilor !acante n or)anele AP la 01"01"2012, G

36"A 6"1

#"A 2#"; 2#"3 <dp <pc <pe pcp<dp pdta<ap

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"1-2C

:unciile de de*nitate public, <unciile publice de eFecuie i po=turile de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea or)anelor autoritilor publice au n=u*at ;; la =ut din nu*rul <unciilor !acante, din cau?a c ace=tea dein o pondere *ai *are n total"

Anali a de gen a funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Nu*rul i =tructura =alariailor dup )en pe cate)orii de per=onal n or)anele autoritilor publice =unt pre?entate n <i)urile 3;-3A"
2@00 1;00 1200 600 0 / otal <p <dp :e*ei 0rbai <pc <pe pdta<ap @30 116 6; 223; 16@2 1@;1 :i)"3;" .tructura per=onalului dup )en n or)anele AP la 01"01"2012, per=oane 1#$A 1233 A02 30# #33

33@

2$

:i)"3A" .tructura per=onalului dup )en n or)anele AP la 01"01"2012, G 100 ;0 60 @0 20 0 / otal <p <dp :e*ei <pc 0rbai <pe pdta<ap #;"$ 7(/7 32"3 @1"3 )3/6 3$ 6$"$ ;0"2 61"# 1A"; 3;"#

63

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

Anali?a arat c <e*eile =unt =ub-repre?entate n or)anele autoritilor publice" A=t<el, ponderea brbailor a con=tituit 6$"$G i a <e*eilor N 32"3G n nu*rul <uncionarilor n <uncie de de*nitate public n *ediu n or)anele autoritilor publice la =ituaia din 1 ianuarie 2012" :e*eile nre)i=trea? ponderea *aHoritar n celelalte cate)orii de <uncii publice i n po=turile de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea or)anelor autoritilor publice" 2.2.2.3. Autoriti ale administraiei publice centrale a" #inistere Numrul i structura funcionarilor publici i a altor categorii de salariai 1<ecti!ul de per=onal n *ini=tere a n=u*at 938. #$it'i, inclu=i! !n aparatele centrale ale ministerelor 2 1$%1 uniti, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Nu*rul unitilor de per=onal, a =alariailor i <unciilor !acante pe cate)orii de per=onal din *ini=tere =unt pre?entate n <i)"@0"
:i)" @0" 1<ecti!ul de per=onal, =alariaii i <unciile !acante n *ini=tere la 01"01"2012
3200

938. 2;2$ .86( 2@$1

2@00

1600

357( A16 )9: 3@# 2A$ ))


<p

33.)

102A A6
<p==

;00

@A 6
<dp

@$6 63
<pc <pe

132

)3

9)9 31$ 3A 12 36
pdta<ap

/ otal

pcp<dp

1<ecti!ul de per=onal, uniti

Nu*rul de =alariai, per=oane

5niti !acante

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"2-3C

Nu*rul =alariailor n *ini=tere a n=u*at 2;2$ per=oane, inclu=i! n aparatele centrale ale *ini=terelor N 13;0 per=oane" Anali?a co*parati! rele! un nu*r relati! nalt al <unciilor !acante i, ca ur*are, un )rad relati! Ho= de ocupare a <unciilor"
2;

.tructura <unciilor i a =alariailor pe cate)orii de per=onal n *ini=tere =e caracteri?at prin ponderea nalt a <unciilor publice B;$,3GC n total uniti i a <uncionarilor publici B;$"@GC n total =alariai, co*parati! cu alte cate)orii de autoriti publice" .tructura =alariailor i a <uncionarilor publici pe cate)orii Bn procenteC n *ini=tere e=te pre?entat n <i)urile @1-@2"
:i)" @1" .tructura =alariailor Bpe cate)oriiC din *ini=tere la 01"01"2012, G ;$"@ :i)" @2" .tructura <uncionarilor publici Bpe cate)oriiC din *ini=tere la 01"01"2012, G
3$"1

1"@ 11"2
<p pcp<dp pdta<ap 1A"3 <dp 2"0 <pc <pe @1"6 <p==

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

Anali?a datelor denot c n nu*rul total al <uncionarilor publici din *ini=tere e=te nalt ponderea <uncionarilor publici cu =tatut =pecial, care a con=tituit @1"6G la 1 ianuarie 2012" .ituaia *enionat =e datorea? <aptului c Mini=terul A<acerilor -nterne =e a<l nc n proce= de reor)ani?are, n con<or*itate cu Planul de aciuni pentru i*ple*entarea Concepiei de re<or*are a MA- i a in=tituiilor =ubordonate i de=concentrate ale ace=tuia" Dn *ini=tere ponderea <uncionarilor publici de conducere B1A"3GC i a <uncionarilor publici de eFecuie B3$"1GC e=te nalt n =tructura <uncionarilor publici" Dn *ediu pe *ini=tere, un <uncional public de conducere )e=tionea? doar 1"A <uncionari publici de eFecuie, ace=t indicator <iind <oarte *ic co*parati! cu indicatorul =i*ilar din rile 1uropene" .tructura <unciilor publice i a po=turilor !acante pe cate)orii de per=onal din cadrul *ini=terelor e=te pre?entat n <i)ura @3"
:i)" @3" .tructura <unciilor !acante n *ini=tere la 01"01"2012, G

3;"3

2$";

3"# 1;"3 <dp <pc <pe <p== 1"$ 10"@ pcp<dp pdta<ap

:unciile publice cu =tatut =pecial, <unciile publice de eFecuie i <unciile publice de conducere dein ;@"# la =ut din nu*rul <unciilor !acante" Dn *ini=tere *ai <rec!ent de!in !acante <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie"

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"1-2C

Anali a de gen a funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Nu*rul i =tructura =alariailor dup )en pe cate)orii de per=onal n *ini=tere =unt pre?entate n <i)urile @@-@#"
2A

:i)"@@" .tructura per=onalului dup )en n *ini=tere la 01"01"2012, per=oane 2000 1#00 1000 #00 0 / otal <p

1@1@ 141.

11$# 12-1 6AA ; 41


<dp :e*ei

810 210 162


<p==

306 100
<pc <pe 0rbai

2@ 15
pcp<dp

216

10.

pdta<ap

:i)" @#" .tructura per=onalului dup )en n *ini=tere la 01"01"2012, G 100 ;0 60 @0 20 0 / otal <p #0 78/6 16"3 <dp <pc :e*ei <pe 0rbai #0 )./7 ;3"$ 6@"3 $6"3 3#"$ 23"$ ;@"3 61"# 1#"$ <p== pcp<dp pdta<ap 6$"# 3;"# 32"#

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

Nu*rul de <e*ei care lucrea? n *ini=tere a n=u*at 1@1@ per=oane =au Hu*tate din nu*rul de =alariai, inclusiv !n aparatele centrale ale ministerelor 3 81- femei sau 5-../ din salariai" Datele de=pre )en rele! c =tructura an)aHailor dup )en n *ediu pe *ini=tere e=te relati! re?onabil" Dn acelai ti*p, ponderea brbailor care ocup <unciile publice e=te *ai *are dect a <e*eilor, datorit <aptului c n *ini=terele BMA- i MAC care dein <uncii publice cu =tatut =pecial lucrea? un nu*r *ai *are de brbai" Ponderea <e*eilor n =tructura per=onalului n aparatele centrale ale *ini=terelor e=te pre?entat n <i)ura nr"@6"
100 ;0 60 @0 20 Media M1C MD C MC M: MMP.: M. MK MA-A MA1-1 M/. MA MM MAM1 M/-D M/-C

:i)" @6" Ponderea <e*eilor n nu*rul <unciilor ocupate din *ini=tere, la 01"01"2012 ;1 #A 6# $1 #A @$ @# 93 #0 @3 #; ;1 66 $0 62 @$ 60

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la 3C.

Anali?a denot c <e*eile =unt =upra-repre?entate n aparatele centrale ale *ini=terelor" A=t<el, n anul 2011 ponderea <e*eilor a nre)i=trat #AG i a brbailor
30

N @1G, re=pecti!" :e*eile au o pondere *aHoritar Bpe=te $0GC n =tructura =alariailor n aparatele centrale ale Mini=terului :inanelor, Mini=terului Ku=tiiei, Mini=terului 1ducaiei, Mini=terului Muncii, Proteciei .ociale i :a*iliei" /otodat, n # *ini=tere BMA-, MA1-1, MA, M/-D, M/.C <unciile =unt ocupate preponderent de ctre brbai" De *enionat c n Mini=terul Ku=tiiei i Mini=terul 1ducaiei, ponderea <e*eilor alctuiete ;1G i a brbailor doar 1AG" b" Alte autoriti administrative centrale Numrul i structura funcionarilor publici i a altor categorii de salariai 1<ecti!ul de per=onal n alte autoriti ad*ini=trati!e centrale a n=u*at 1#;6"2# #$it'i, iar nu*rul de =alariai a n=u*at 1@A# per=oane, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Nu*rul unitilor de per=onal, a =alariailor i <unciilor !acante pe cate)orii de per=onal din AAC =unt pre?entate n <i)"@$"
1;00

1200

:i)" @$" 1<ecti!ul de per=onal, =alariaii i <unciile !acante n AAC la 01"01"2012 3)(6/.) 1@A# 33)7 110@ )37 @;#
A1"2# #0 <p

600

$ 0
<dp

; 1

366 1#A
<pc

7)( @@#

$ <pe

2A

.)9 386/.) 2@3 1@6 30"2# 13 10


pdta<ap p<=<p

/ otal

<pcn=

<p==

1<ecti!ul de per=onal, uniti

Nu*rul de =alariai, per=oane

5niti !acante

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"2-3C

Anali?a co*parati! rele! un nu*r relati! *ic al <unciilor !acante BA1"2# unitiC i, ca ur*are, un )rad relati! nalt de ocupare a <unciilor" .tructura <unciilor i a =alariailor pe cate)orii de per=onal n autoritile ad*ini=trati!e centrale =e caracteri?at prin ponderea *ai Hoa= a <unciilor publice B$2";GC n total uniti i a <uncionarilor publici B$3";GC n total =alariai, co*parati! cu alte cate)orii de autoriti publice" .tructura =alariailor i a <uncionarilor publici pe cate)orii Bn procenteC n alte autoriti ad*ini=trati!e centrale e=te pre?entat n <i)urile @;-@A"
:i)" @;" .tructura =alariailor Bpe cate)oriiC din AAC la 01"01"2012, G

:i)" @A" .tructura <uncionarilor publici Bpe cate)oriiC din AAC la 01"01"2012, G
@3"A

$3";

0"1
16"3 <p pcp<dp pdta<ap

A";
=<=<p <dp

@0"3
1@"@ 0"$ <pcn= 0"6 <pc <pe <p==

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

31

Anali?a datelor denot c =pecialitii <r =tatut de <uncionar public, <inanai din *iHloace =peciale, nre)i=trea? o pondere =e*ni<icati! B16"3GC n nu*rul total al =alariailor la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Dn =tructura <uncionarilor publici din AAC e=te nalt ponderea <uncionarilor publici de eFecuie B@3"AGC i a <uncionarilor publici cu =tatut =pecial B@0"3GC, ulti*a <iind datorat <aptului c <uncionarii publici cu =tatut =pecial dein ponderea *aHoritar n CCC1C" :uncionarii publici de conducere au nre)i=trat 1@"@G n =tructura <uncionarilor publici din AAC, a=t<el, n *ediu un <uncionar public de conducere )e=tionea? 3"1 <uncionari publici de eFecuie, ace=t indicator <iind *ic co*parati! cu indicatorul =i*ilar din rile europene" .tructura <unciilor publice i a po=turilor !acante pe cate)orii de per=onal din cadrul autoritilor ad*ini=trati!e centrale e=te pre?entat n <i)ura #0"
:i)" #0" .tructura <unciilor !acante n AAC la 01"01"2012, G

1@"2 31";

1"1

33"2

:unciile publice de eFecuie i po=turile de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor ad*ini=trati!e centrale dein circa dou trei*i din nu*rul <unciilor !acante"

$"$
<pcn= <pc

1"1
<pe <p==

11
pcp<dp pdta<ap p<=<p

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"1-2C

Anali a de gen a funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Nu*rul =alariailor i =tructura dup )en pe cate)orii de per=onal n autoritile ad*ini=trati!e centrale =unt pre?entate n <i)urile #1-#2"
:i)"#1" .tructura per=onalului dup )en n AAC la 01"01"2012, per=oane 1000

A1$ #$; 622 @;2 126


<pc

#00

@2A $ 33 #6
<pe

3;2 63
<p==

0
/otal <p

3 @
<dp

1
<pcn=

1
pcp<dp

A; @;
pdta<ap

1A6 @$
=<=<p

:e*ei

0rbai

32

:i)"#2" .tructura per=onalului dup )en n AAC la 01"01"2012, G


100 ;0 60 @0 20 0 /otal <p <dp <pcn= <pc <pe <p== pcp<dp pdta<ap =<=<p

3;"$

79/8

20"; #$"1 ;$"#

11"# #0 ;#";

32"A

1A"3

61"3

$A"2 )6/9 @2"A 12"#

;;"# #0 1@"2

6$"1

;0"$

:e*ei

0rbai

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

Anali?a de )en rele! c n *ediu pe alte autoriti ad*ini=trati!e centrale, <e*eile au o pondere de #6"3G n =tructura <uncionarilor publici" Dn acelai ti*p, ponderea brbailor e=te *aHoritar n <unciile de de*nitate public, <unciile publice de conducere de ni!el =uperior i <unciile publice cu =tatut =pecial" Ponderea <e*eilor n =tructura per=onalului n autoritile ad*ini=trati!e centrale e=te pre?entat n <i)ura nr"#3"
:i)" #3" Ponderea <e*eilor n nu*rul <unciilor ocupate din AAC la 01"01"2012
100 ;0 60

A3

;; 60

@1
@0 20 Media 0N.

@A 99

#2

#6 .8
CCC1C

A :C

.7

AM

A M

0 -

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti

:e*eile =unt =upra-repre?entate Bcirca A0GC n =tructura =alariailor n 0iroul Naional de .tati=tic i 0iroul elaii -nteretnice" /otodat, <e*eile au o pondere *ic Bnu *ai *ult de o trei*eC n =tructura =alariailor n .er!iciul 7rniceri i Centrul pentru Co*baterea Cri*elor 1cono*ice i Corupiei" c" Alte autoriti publice Numrul i structura funcionarilor publici i a altor categorii de salariai 1<ecti!ul de per=onal n Lalte autoriti publiceJ a n=u*at 3))8 #$it'i, iar nu*rul de =alariai a n=u*at 13A$ per=oane, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Nu*rul unitilor de per=onal, a =alariailor i <unciilor !acante pe cate)orii de per=onal din ace=te autoriti =unt pre?entate n <i)"#@"

33

A/

1;00

3))8

1200

:i)" #@" 1<ecti!ul de per=onal, =alariaii i <unciile !acante n alte autoriti publice la 01"01"2012 39.7 13A$ 11;6 :)6 ;@0
160 13; <p

600

9). 330 39 13 0
<dp

3 0
<pcn= <pc

22 <pe

116

.99 211

22

/ otal

pdta<ap

1<ecti!ul de per=onal, uniti

Nu*rul de =alariai, per=oane

5niti !acante

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"2-3C

Anali?a co*parati! rele! un nu*r relati! *ic al <unciilor !acante B160 unitiC i, ca ur*are, un )rad relati! nalt de ocupare a <unciilor" .tructura <unciilor i a =alariailor pe cate)orii de per=onal n alte autoriti publice centrale =e caracteri?at prin ponderea nalt a <unciilor publice B;#GC n total uniti i a <uncionarilor publici B;@"AGC n total =alariai, =i*ilar altor cate)orii de autoriti publice" .tructura =alariailor i a <uncionarilor publici pe cate)orii Bn procenteC n alte autoriti publice e=te pre?entat n <i)urile ##-#6"
:i)" ##" .tructura =alariailor din alte autoriti publice la 01"01"2012, G :i)" #6" .tructura <uncionarilor publici din alte autoriti publice la 01"01"2012, G
$0";

;@"A

2$"; 0"3 1"1 <pc <pe

1#"1
<p pdta<ap

<dp

<pcn=

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

:uncionarii publici de eFecuie alctuie=c aproape trei =<erturi n nu*rul total al <uncionarilor publici, <uncionarii publici de conducere au nre)i=trat 2$";G n =tructura <uncionarilor publici din alte autoriti publice" A=t<el, n *ediu un <uncional public de conducere )e=tionea? 2"# <uncionari publici de eFecuie, ace=t indicator <iind *ic co*parati! cu alte cate)orii de autoriti publice" .tructura <unciilor publice i a po=turilor !acante pe cate)orii de per=onal din cadrul altor autoriti publice e=te pre?entat n <i)ura #$"

3@

:i)" #$" .tructura <unciilor !acante n alte autoriti publice la 01"01"2012, G

$2"#

13"; 13";
<pc <pe pdta<ap

:unciile publice de eFecuie dein aproape trei ptri*i din nu*rul <unciilor !acante, ace=te <uncii =unt *ai <rec!ent !acante n ace=te autoriti publice" :unciile publice de conducere i po=turile de de=er!ire tehnic au nre)i=trat cte 13";G <iecare n =tructura <unciilor !acante"

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"1-2C

Anali a de gen a funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Nu*rul i =tructura =alariailor dup )en pe cate)orii de per=onal n alte autoriti publice =unt pre?entate n <i)urile #;-#A"
1200 ;00 @00 0
/otal <p

11;;

:i)"#;" .tructura per=onalului dup )en n alte autoriti publice la 01"01"2012, per=oane

10#1 $$1 2$$ 13# 2 11


<dp

20A

1
<pcn=

2
<pc

#3

6A
<pe

13$
pdta<ap

$@

:e*ei

0rbai

100 ;0 60 @0 20 0

1#

:i)"#A" .tructura per=onalului dup )en n alte autoriti publice la 01"01"2012, G ;"2 33/7 16"1 ;@"6 66"$ ;3"A 33"3 1#"@ A1";

3#"1

;#

((/6

6@"A

/ otal

<p

<dp :e*ei

<pcn= 0rbai

<pc

<pe

pdta<ap

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

Anali?a de )en arat c n alte autoriti publice corpul de an)aHai Bi, inclu=i! corpul de <uncionari publiciC, e=te alctuit preponderent din <e*ei, care au o pondere de ;#G n =tructura =alariailor Bi ;;"6G n =tructura <uncionarilor publiciC" d" Autoriti din subordinea organelor centrale de specialitate Numrul i structura funcionarilor publici i a altor categorii de salariai 1<ecti!ul de per=onal n autoritile =ubordonate *ini=terelor i altor autoriti ad*ini=trati!e centrale a n=u*at 37639/) #$it'i, iar nu*rul de =alariai N 13;@1
3#

per=oane, la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Nu*rul unitilor de per=onal, a =alariailor i <unciilor !acante pe cate)orii de per=onal =unt pre?entate n <i)"60"
1#000

:i)" 60" 1<ecti!ul de per=onal, =alariaii i <unciile !acante n autoritile din =ubordinea 3C. la 01"01"2012 37639/) 13;@1 3.:)3 122@3

10000

8((7 9:8: 3$@6


@$ <pe 233

$@#6

#000

$$1"#
0

$0; <p

35(810@0
<pc

@2; <p==

37)3/) 13A#
pdta<ap

#6"#

.35 203 $
p<=<p

/ otal

1<ecti!ul de per=onal, uniti

Nu*rul de =alariai, per=oane

5niti !acante

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"2-3C

Anali?a co*parati! rele! un nu*r relati! *ic al <unciilor !acante B$$1"# unitiC i, ca ur*are, un )rad relati! nalt de ocupare a <unciilor" Dn autoritile =ubordonate or)anelor centrale de =pecialitate, =tructura <unciilor i a =alariailor pe cate)orii de per=onal =e caracteri?at prin ponderea nalt a <unciilor publice B;;"6GC n total uniti i a <uncionarilor publici B;;"#GC n total =alariai, co*parati! cu alte cate)orii de autoriti publice" .tructura =alariailor i a <uncionarilor publici pe cate)orii Bn procenteC n autoritile din =ubordinea or)anelor centrale de =pecialitate e=te pre?entat n <i)urile 61-62"
:i)" 61" .tructura =alariailor Bpe cate)oriiC din autoriti =ub" 3C. la 01"01"2012, G
:i)" 62" .tructura <uncionarilor publici din autoriti =ub" 3C. la 01"01"2012, G 30"6 60"A

;;"#

1"# 10"0
<p pdta<ap =<=<p
<pc ;"# <pe <p==

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

Anali?a datelor e!idenia? ponderea nalt a <uncionarilor publici cu =tatut =pecial B60"AGC n =tructura <uncionarilor publici din autoritile =ubordonate or)anelor centrale de =pecialitate" Dn acelai ti*p, <uncionarii publici de conducere au nre)i=trat ;"#G i <uncionarii publici de eFecuie N 30"6G n =tructura <uncionarilor publici" A=t<el, n *ediu un <uncional public de conducere )e=tionea? 3"6 <uncionari publici de eFecuie, ace=t indicator <iind *ic co*parati! cu indicatorul =i*ilar din rile europene" .tructura <unciilor publice i a po=turilor !acante pe cate)orii de per=onal din cadrul autoritilor =ubordonate *ini=terelor i altor autoriti ad*ini=trati!e centrale e=te pre?entat n <i)ura 63"

36

:i)" 63" .tructura <unciilor !acante n autorit =ub" 3C. la 01"01"2012, G

##"#

30"2 6"1
<pc <pe <p==

0"A
pdta<ap

$"3
p<=<p

,a =ituaia din 1 ianuarie 2012 <unciile publice cu =tatut =pecial i <unciile publice de eFecuie au con=tituit ;#"2 la =ut din nu*rul <unciilor publice i po=turilor !acante n autoritile =ubordonate or)anelor centrale de =pecialitate"

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"1-2C

Anali a de gen a funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Nu*rul i =tructura =alariailor dup )en pe cate)orii de per=onal n autoritile din =ubordinea *ini=terelor i altor autoriti ad*ini=trati!e centrale =unt pre?entate n <i)urile 6@-6#"
A000 6000 3000

;A06

:i)"6@" .tructura per=onalului dup )en n autoritile =ub"3C. la 01"01"2012, per=oane

;23; @A3# @00# 23;# #00 #@0 1361 1120


<p==

6336

;6@ #31
pdta<ap

66
=<=<p

13$

0
/otal <p <pc <pe

:e*ei

0rbai

:i)"6#" .tructura per=onalului dup )en n autoritile =ub" 3C. la 01"01"2012, G


100 ;0

6@"3
60 @0 20 0 /otal

68/9

#1"A

36"3 ;# 63"$

3;"1 6$"#

3#"$

9./8
<p

@;"1 1#
<pc <pe <p==

61"A 32"#
pdta<ap =<=<p

:e*ei

0rbai

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"#-6C

Anali?a de )en indic c n *ediu pe autoritile n =ubordinea or)anelor centrale de =pecialitate, <e*eile nre)i=trea? doar o trei*e n =tructura <uncionarilor publici" Dn acelai ti*p, ponderea brbailor e=te *aHoritar n <unciile publice de conducere i ab=olut n <unciile publice cu =tatut =pecial" Acea=ta denot, c deci?iile n ace=te autoriti =unt luate de ctre brbai"

3$

2.2.3. Autoritile administraiei publice locale Numrul i structura funcionarilor publici i a altor categorii de salariai Cla=i<icarea <uncionarilor publici din AP, pe ni!eluri de ad*ini=trare rele! c pe=te o trei*e dintre acetia acti!ea? n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea i *ai puin de dou trei*i N n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul nti"
:i)"66" .tructura =alariailor din AP, pe cate)orii i ni!eluri de ad*ini=trare la 01"01"2012, G 100 ;0 60 @0 20 0

30"$ 6A"3

3$"2

11"3 @6"6 ;;"$ #3"6 <dp <pc


AP, ni!el -

3A"A

1A"1 $A

62";

60"1

;0"A 21

total

<p

<pe
AP, ni!el --

pdta<ap

=<=<p

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C"

Anali?a denot c nu*rul total al =alariailor i, inclu=i!, al <uncionarilor publici nre)i=trea? o pondere *ai =ub=tanial n ad*ini=traia public central, co*parati! cu ad*ini=traia public local" /otodat, nu*rul per=oanelor an)aHate din *iHloace =peciale i !enituri proprii a atin= o pondere *ai *are n autoritile ad*ini=traiei publice centrale, pe cnd n AP, nu*rul ace=tor po=turi e=te ne=e*ni<icati!, <iind concentrat n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea" Dn ad*ini=traia public local o pondere i*portant o are per=onalul de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea ace=tor autoriti publice, n =pecial n AP, de ni!elul nti"
:i)" 6$" .tructura =alariailor Bpe cate)oriiC din AP, la 01"01"2012, G @1"3 :i)" 6;" .tructura <uncionarilor publici Bpe cate)oriiC din AP, la 01"01"2012, G 6@"6

#$";

0"A
<p pdta<ap =pecialiti

21"2 1@"2
<dp <pc <pe

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"2C

Anali?a datelor rele! c <uncionarii publici dein ponderea *aHoritar B;#"3GC n =tructura per=onalului din APC" .tructura <uncionarilor publici pe cate)orii denot c <uncionarii publici cu =tatut =pecial dein aproape Hu*tate B@6"@GC i <uncionarii publici de eFecuie N pe=te o trei*e B36"3GC" 5n <uncionar public de conducere )e=tionea? n *ediu 3"@ <uncionari publici de eFecuie n APC i 3 <uncionari publici de eFecuie n AP,"
3;

Dn ad*ini=traia public local, <uncionarii publici nre)i=trea? doar #$";G din nu*rul total al per=onalului an)aHat, totodat e=te nalt ponderea per=oanelor an)aHate n po=turile de de=er!ire tehnic care a=i)ur <uncionarea AAP,, iar ponderea per=onalului n po=turile <inanate din !eniturile proprii e=te de circa 1G" .tructura <uncionarilor publici din AP, e=te relati! o*o)en N <uncionarii publici de eFecuie dein ponderea *aHoritar B6@"6GC, <iind ur*ai de <uncionarii publici de conducere B21"2GC i de <uncionarii de*nitari B1@"2GC" .tructura =alariailor n total i a <uncionarilor publici pe cate)orii din autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea i ni!elul nti e=te pre?entat n <i)urile 6A-$0 i $1-$2, re=pecti!"
:i)" 6A" .tructura =alariailor Bpe cate)oriiC din AP, de ni!elul -- la 01"01"2012, G
$1"3 26"3 2"@ <p pdta<ap =pecialiti

:i)" $0" .tructura <uncionarilor publici Bpe cate)oriiC din AP, de ni!elul -- la 01"01"2012, G

6A"2

26"#
<dp <pc

@"3
<pe

:i)" $1" .tructura =alariailor Bpe cate)oriiC din AP, de ni!elul - la 01"01"2012, G
@$";

:i)" $2" .tructura <uncionarilor publici Bpe cate)oriiC din AP, de ni!elul - la 01"01"2012, G

61"A

1;"1
#1"A 0"3 <p pdta<ap =pecialiti <dp

20"0
<pc <pe

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"2C

Anali?a datelor denot c ponderea <uncionarilor publici n =tructura nu*rului de =alariai pe cate)orii a con=tituit $1"3G n AAP, de ni!elul al doilea i #1"AG n AAP, de ni!elul nti" /otodat, per=onalul an)aHat n po=turile de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritii publice deine o pondere nalt" Anali?a =tructurii <uncionarilor publici denot c <uncionarii publici de eFecuie dein ponderea *aHor, att n AAP, de ni!elul al doilea, ct i n AAP, de ni!elul nti" :uncionarii publici de conducere, de a=e*enea, dein o pondere =ub=tanial N *ai *ult de un =<ert n AAP, de ni!elul al doilea i apropare o cinci*e n AAP, de ni!elul nti" 5n <uncionar public de conducere )e=tionea? n *ediu 2"6 <uncionari publici de eFecuie n AAP, de ni!elul al doilea i 3"@ <uncionari publici de eFecuie n AAP, de ni!elul nti" De *enionat c de*nitarii dein o pondere =ub=tanial Bo cinci*eC n =tructura <uncionarilor publici din AAP, de ni!elul nti"
3A

Anali a de gen a funcionarilor publici i a altor categorii de salariai .tructura per=onalului dup )en Bper=oane i procenteC n ad*ini=traia public local e=te pre?entat n <i)urile $3-$@"
:i)"$3" .tructura per=onalului dup )en n AP, la 01"01"2012, per=oane A000 ;0@; 6000 3000 0 / otal .ubtotal <p <dp :e*ei <pc 0rbai <pe pdta<ap =pecialiti #;#6 $;2@ #;13 #01@ 2;#; 1A# A20 11#3 #20 3666 1@1; ;A 3# 2$20 2A1;

:i)"$@" .tructura per=onalului dup )en n AP, la 01"01"2012, G


100 ;0 60 @0 20 0

@2"1

@2"6

96/9 ;2"#

31"1

2$"A

#1";

2;"2

#$"A

#$"@

69/8 1$"#

6;"A

$2"1

$1"; @;"2 pdta<ap =pecialiti

/ otal

.ubtotal

<p

<dp :e*ei

<pc 0rbai

<pe

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

.tructura per=onalului dup )en rele! c n ad*ini=traia public local ponderea brbailor a con=tituit @2"1G i a <e*eilor #$"AG n nu*rul total al =alariailor la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Dn acelai ti*p, ponderea brbailor care ocup <uncii publice a nre)i=trat un ni!el relati! *ic de circa o trei*e B36"3GC i a <e*eilor aproape dou trei*i B63"$GC, re=pecti!" De *enionat c <unciile de de*nitate public =unt ocupate preponderent de ctre brbai" e=pecti!, <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie =unt ocupate do*inant de ctre <e*ei" .tructura per=onalului dup )en Bper=oane i procenteC n ad*ini=traia public local pe ni!ele de ad*ini=trare e=te pre?entat n <i)urile $#-$6"
100 ;0 60 @0

:i)"$#" .tructura per=onalului dup )en n AAP, de ni!elul -- la 01"01"2012, G 3A"3 @0"6 96/9 ;A"$ 60"$ #A"@ 69/8 10"3 / otal .ubtotal <p <dp :e*ei <pc 0rbai <pe pdta<ap =pecialiti #2"; $1"2 @6"@ $3"# @$"2 2;"; #3"6 26"#

20 0

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

@0

Dn ad*ini=traia public local de ni!elul al doilea, brbaii =unt =upra-repre?entai n <uncia de de*nitate public B;A"$GC i n po=turile de de*nitate public B#3"@GC la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Dn celelalte <uncii publice i po=turi, <e*eile nre)i=trea? o pondere *ai nalt, co*parati! cu a brbailor"
100 ;0 60 @0

:i)"$6" .tructura per=onalului dup )en n AAP, de ni!elul - la 01"01"2012, G @3"@ @3"# 96/9 ;1"6 #6"6 #6"# 69/8 1;"@ / otal .ubtotal <p <dp :e*ei <pc 0rbai <pe pdta<ap =pecialiti ;2"A $2"$ @;"$ 6#"@ 1$"1 2$"3 #1"3 3@"6

20 0

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFele nr"@-#C

Dn ad*ini=traia public local de ni!elul nti ponderea brbailor a con=tituit @3"@G i a <e*eilor #6"6G n nu*rul total al =alariailor" Dn <unciile publice <e*eile =unt =upra-repre?entate, con=tituind 63"$G, re=pecti! ponderea brbailor a nre)i=trat 36"3G" /otodat, brbaii =unt =upra-repre?entai n <unciile de de*nitate public, iar <e*eile N n <unciile publice de conducere, <unciile publice de eFecuie i po=turile <inanate din !enituri proprii" Probleme identificate A <o=t identi<icat proble*a re<eritor la e!idena nu*rului <uncionarilor publici, e<ectuat de ctre 0iroul Naional de .tati=tic' - Datele =tati=tice pri!ind nu*rul <uncionarilor publici i a altor cate)orii de per=onal din autoritile publice, la =ituaia din 01"01"2011 nu =unt co*parabile cu datele din 01"0$"2011 i 01"01"2012, datorit <aptului c 0N. a inclu= n e!idena =tati=tic un nu*r *ai *are de autoriti i per=onal din cadrul in=tituiilor =ubordonate Mini=terului A<acerilor -nterne, inclu=i! din Co*i=ariatele de poliie" ,e)ea cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public a introdu= re)le*entri *oderne, =i*ilare bunelor practici europene, dar le)i=laia re<eritor la <unciile publice i <uncionarii publici cu =tatut =pecial n-a <o=t *buntit, =e aplic nc re)le*entri *otenite din !echiul =i=te* de *ana)e*ent" Cadrul nor*ati! n !i)oare )enerea? un coraport *ic ntre <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie n AAPC i AAP, BeFcepie n or)anele autoritilor publiceC, i n *edie pe autoritile publice" A=t<el, un <uncionar public de conducere )e=tionea? n *edie 3"3 <uncionari publici de eFecuie n =er!iciul public din epublica Moldo!a" Doar n or)anele autoritilor publice coraportul dintre ace=te dou cate)orii de <uncionari publici e=te de ;"@" Dn celelalte cate)orii de autoriti, ace=t coraport e=te
@1

<oarte *ic" A=t<el, un <uncionar public de conducere )e=tionea? n *edie 3"0 <uncionari publici de eFecuie n AAPC Bn particular, nu*ai 1"A <pe n *ini=tere i 2"# <pe n alte autoriti publiceC i 3"0 <uncionari publici de eFecuie n AP, Bn particular, 2"6 <pe n AAP, de ni!elul -- i 3"@ <pe n AAP, de ni!elul -C" De *enionat c n =tatele-*e*bre ale 5niunii 1uropene, coraportul dintre ace=te dou cate)orii de <uncionari publici e=te de 1'A" Cadrul nor*ati! n !i)oare preconi?ea? alocarea re=ur=elor din *iHloace =peciale pentru =alari?area =pecialitilor <r =tatut de <uncionar public i a *uncitorilor, an)aHai n po=turile plani<icate de ctre autoriti n a<ara =tatului de per=onal" Anali?a e<ectuat rele! un nu*r *ic al per=onalului an)aHat n ace=te po=turi i, re=pecti!, un ni!el relati! *ic al ocuprii ace=tor po=turi, co*parati! cu nu*rul unitilor preconi?ate de =tatul de per=onal" Deci autoritile ad*ini=traiei publice <olo=e=c re=ur=ele din *iHloacele =peciale n alte =copuri" Ponderea <e*eilor a nre)i=trat @6";G i, re=pecti!, a brbailor #3"2G n nu*rul <uncionarilor publici n =er!iciul public din epublica Moldo!a" :e*eile =unt =ub-repre?entate n <unciile de de*nitate public i <unciile publice de conducere de ni!el =uperior, a=t<el, <e*eile Hoac un rol *ai puin i*portant n luarea deci?iilor" :e*eile con=tituie ponderea *aHoritar n <unciile publice de conducere i de eFecuie" Probleme identificate Anali?a e<ecti!ului de <uncii publice din autoritile ad*ini=traiei publice centrale i locale BeFcepie pentru e<ecti!ul de <uncii publice ale or)anelor autoritilor publiceC =coate la i!eal un coraport *ic ntre nu*rul <unciilor publice de conducere i de eFecuie cu =tatut )eneral" A=t<el, n *edie la o <uncie public de conducere re!in 3 <uncii publice de eFecuie n AAPC $!n particular" 1.- fpe !n aparatele centrale ale ministerelor" ..1 fpe 2 !n %%C" 2.0 fpe 2 !n alte autoriti publice i ..0 fpe 2 !n autoritile !n subordinea 4C*# i 3"1 <uncii N n AAP, $!n particular" 2.- fpe 2 !n %%&L de nivelul 55 i ... fpe 2 !n %%&L de nivelul 5#"

Dn unele cate)orii de autoriti publice Bn =pecial n aparatele centrale ale *ini=terelorC =e ate=t un ni!el nalt de <uncii publice i po=turi !acante" ,a =ituaia din 1 ianuarie 2012 n aparatele centrale ale *ini=terelor au <o=t !acante 1#G din <unciile publice de eFecuie i un =<ert din po=turile din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public" Cau?a principal e=te <luctuaia nalt a per=onalului, care a con=tituit n *ediu 16"2G pe *ini=tere Baparatele centraleC i 1#"AG pe alte autoriti ad*ini=trati!e centrale, n anul 2011" :luctuaia per=onalului a depit un =<ert din per=onal n $ Bdin 2@C or)ane centrale de =pecialitate BMK, MMP.:, M., M/., M/-C, A)enia LMold=il!aJ, A/C"
@2

Datele rele! o di=crepan re<eritor la =tructura dup )en a <uncionarilor publici pe autoriti publice de ni!el central" :e*eile ocup o pondere *ai *ic dect brbaii n *ediu pe autoritile publice de ni!el central, inclu=i!, pe or)anele autoritilor publice, pe *ini=tere i autoriti n =ubordinea or)anelor centrale de =pecialitate" Dn acelai ti*p, <e*eile dein o pondere *aHoritar, co*parati! cu a brbailor, n autoritile ad*ini=trati!e centrale i alte autoriti publice" Anali?a de )en denot c n toate cate)oriile de autoriti publice <unciile de de*nitate public i <unciile publice de conducere de ni!el =uperior =unt ocupate preponderent de ctre brbai" Dn autoritile n =ubordinea *ini=terelor i altor autoriti publice, <unciile publice de conducere, de a=e*enea, =unt ocupate preponderent de ctre brbai" A=t<el, <e*eile Hoac un rol ne=e*ni<icati! n luarea deci?iilor" :unciile publice de conducere Bcu eFcepia autoritilor n =ubordinea 3C.C, <unciile publice de eFecuie i po=turile de de=er!ire tehnic =unt ocupate do*inant de ctre <e*ei" Dn AAP, =ituaia e=te =i*ilar' brbaii ocup eFclu=i! <unciile de de*nitate public, iar <e*eile dein n *aHoritate <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie, totodat, <e*eile ocup ponderea *aHoritar n total per=onal" Nu*rul pen=ionarilor care au atin= !r=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t a n=u*at ;#1 per=oane, ceea ce denot c #";G din <unciile publice i po=turi erau deinute de pen=ionari n autoritile ad*ini=traiei publice de ni!el central la 01"01"2012" Propuneri i aciuni corective 0iroul Naional de .tati=tic ur*ea? = )enere?e o =tati=tic a*pl n do*eniul <unciilor publice i po=turilor, <uncionarilor publici i altor cate)orii de per=onal, con<or* la le)i=laia n !i)oare" 5r*ea? de *odi<icat i co*pletat cadrul le)i=lati! i nor*ati! al autoritilor publice, inclu=i! n do*eniul =alari?rii <uncionarilor publici, n =copul a=i)urrii unui *ana)e*ent e<icient n =er!iciul public i *aHorrii coraportului dintre <uncionarii publici de conducere i <uncionarii publici de eFecuie" .e propune ca *iHloacele =peciale ale autoritilor publice de ni!el central = <ie inte)ral tran=<erate n bu)etul de =tat, iar <inanarea unitilor de per=onal din =tatul de per=onal al autoritii = <ie e<ectuat inte)ral prin bu)etul de =tat Bcon<or* propunerii din co*parti*entul 2"1C"

@3

III/ MONITORI"AREA RESPECT RII REGLEMENT RILOR PREV "UTE DE CADRUL NORMATIV AL SERVICIULUI PUBLIC 9/3/ Ela*orarea2 coordo$area ,i apro*area 0i,ei po-t#l#i 3.1.1. Autoritile publice n total :ia po=tului =e elaborea? pentru <iecare <uncie public de conducere de ni!el =uperior, <uncie public de conducere i <uncie public de eFecuie, con<or* Metodolo)iei cu pri!ire la elaborarea, coordonarea i aprobarea <iei po=tului, aprobat prin Motrrea 7u!ernului nr"201 din 11 *artie 2010 BaneFa nr"3C" Autoritile publice Bcu eFcepia unor or)ane ale autoritilor publiceC au elaborat <iele po=tului pentru <unciile publice care cad =ub incidena ace=tei proceduri" ,a =ituaia din 1 ianuarie 2012 $#&'r#l 0i,elor po-t#l#i eFi=tente n autoritile publice a n=u*at n total 38:.:, con<or* datelor tri*i=e de ctre ace=te autoriti n adre=a Cancelariei de .tat" Ponderea <unciilor publice B<pcn=, <pc, <peC care po=ed <ie ale po=tului a con=tituit :)/(; 4$ a$-a&*l#" /otodat, per=i=t ca?uri cnd unele <uncii publice nu po=ed <ie ale po=tului n unele autoriti publice de ni!el central i n unele autoriti ale ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea" De *enionat, c autoritile publice Bn =pecial, or)anele centrale de =pecialitate i autoritile =ubordonate ace=toraC au elaborat <ie ale po=tului i pentru alte cate)orii de per=onal B<uncii de de*nitate public, <uncii cu =tatut =pecial, po=turi din cabinetul per=oanei cu <uncii de de*nitate publice i po=turi de de=er!ire tehnicC" Dn an=a*blu pe autoritile publice o trei&e B33"1GC din alte <uncii i po=turi, de a=e*enea, po=ed <ie ale po=tului" 3.1.2. Autoritile publice de nivel central Con<or* datelor pri*ite de la autoritile publice de ni!el central, procedura a <o=t i*ple*entat n ;3 Bdin ;#C autoriti publice" Co*pararea nu*rului de <uncii publice i a nu*rului <ielor po=tului pe cate)orii de autoriti de ni!el central e=te pre?entat n <i)ura $$"
:i)"$$" Co*pararea nu*rului <unciilor publice cu nu*rul <ielor po=tului n APC la 01"01"2012, uniti 3)6(7 1#000

35:)9
10000 #000 0

8612 2@2A $#A

102;3 4891 1@03 934 1451 3C.


<pcn=, <pc, <pe

662@

22@2

1#6A 1336 132; Alte AP


<iele po=tului

/otal AAC

3r)anele AP

AP =ub" 3C.

:uncii publice i po=turi

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti"

@@

Datele din <i)ura $$ arat c autoritile publice de ni!el central au elaborat i aprobat 0i,a po-t#l#i pe$tr# 10A#3 po=turi, inclu=i! :8/:; din <ie ale po=tului pentru 0#$ciile p#*lice de conducere de ni!el =uperior, de conducere i de eFecuie, precu* i pentru o parte din alte <uncii publice BaneFa nr"1@C"
:i)" $;" Ponderea <unciilor publice B<pcn=, <pc, <peC care po=ed <iele po=tului n APC la 01"01"2012 :i)" $A" Ponderea <ielelor po=tului re!i?uite n APC n anul 2011 ;#";G

A$"AG

2"1G
:uncii cu <ie de po=t :uncii <r <ie de po=t :ie nere!i?uite

1@"2G
:ie re!i?uite

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AP BaneFa nr"1@C

Dn perioada de raportare autoritile publice de ni!el central au re+i%#it Bper<ectat =au elaborat din nouC <iele po=tului pentru 1##6 <uncii publice i po=turi =au 37/.; din nu*rul total al <ielor po=tului B<i)" $;C" Datele rele! c <iele po=tului au <o=t re!i?uite dat <iind <aptul c au <o=t *odi<icate re)ula*entul, =tructura i e<ecti!ul-li*it n unele autoriti publice, precu* i cadrul nor*ati! n !i)oare" Ponderea <unciilor care po=ed <iele po=tului i ponderea <ielor re!i?uite pe cate)orii de autoriti de ni!el central e=te pre?entat n <i)urile ;0-;@"
:i)" ;0" Ponderea <unciilor publice B<pcn=, <pc, <peC care po=ed <iele po=tului n or)anele AP la 01"01"2012
:i)" ;1" Ponderea <ielelor po=tului re!i?uite n or)anele AP n anul 2011 ;#";G

;1"3G

1;"$G
:uncii cu <ie de po=t :uncii <r <ie de po=t :ie nere!i?uite

1@"2G
:ie re!i?uite

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor or)anelor AP BaneFa nr"1@C

Anali?a co*parati! a <unciilor publice cu nu*rul <ielor de po=t rele! c nu toate or)anele autoritilor publice au elaborat <iele po=tului Bunele or)ane =unt n proce= de re=tructurareC, iar unele or)ane ale autoritilor publice au elaborat <iele po=tului pentru unele <uncii publice Buneori eFi=t o =in)ur <i a po=tului pentru
@#

cte!a <uncii publice =i*ilareC" A=t<el, n ace=te or)ane, 1;"$G din <unciile publice B<pcn=, <pc, <peC nu dein <iele po=tului" /oate 2@ or)ane centrale de =pecialitate au i*ple*entat procedura pri!ind elaborarea <ielor po=tului" Mini=terele i alte autoriti ad*ini=trati!e centrale po=ed <ie ale po=tului pentru toate <unciile publice, precu* i pentru *aHoritatea po=turilor, con<or* datelor pri*ite de la ace=te autoriti publice" Doar $"$G din nu*rul po=turilor Bpdta<apC nu dein <ie ale po=tului" Dn anul 2011 or)anele centrale de =pecialitate au re!i?uit 12"1G din <iele po=tului ale <uncionarilor publici" :iele po=tului au <o=t re!i?uite din cau?a *odi<icrii re)ula*entelor, =tructurii i e<ecti!ului-li*it ale unor 3C.#, totodat, a <o=t *odi<icat cadrul nor*ati! n !i)oare"
:i)" ;2" Ponderea <unciilor publice B<pcn=, <pc, <peC care po=ed <iele po=tului n alte AP la 01"01"2012
AA"6G $0"3G :i)" ;3" Ponderea <ielelor po=tului re!i?uite n alte AP n anul 2011

2A"$G 0"@G
:uncii cu <ie de po=t :uncii <r <ie de po=t :ie nere!i?uite :ie re!i?uite

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor altor AP BaneFa nr"1@C

Alte autoriti publice po=ed <iele po=tului pentru toate <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie BAA"@GC" Dn ace=te autoriti au <o=t re!i?uite n *ediu circa 30 la =ut din <unciile publice n anul 2011, dat <iind <aptul c au <o=t e<ectuate *odi<icri n =tatutul ace=tora BCa=a Naional de A=i)urri .ociale i Con=iliul .upre* pentru >tiin i De?!oltare /ehnolo)icC" Dn autoritile din =ubordinea or)anelor centrale de =pecialitate toate <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie dein <ie ale po=tului" De *enionat c <iele po=tului au <o=t elaborate i pentru unele <uncii publice cu =tatut =pecial i unele po=turi" A=t<el, 16"AG din alte cate)orii de <uncii, de a=e*enea, dein <ie ale po=tului
:i)" ;@" Ponderea <ielelor po=tului re!i?uite n AP =ub" 3C. n anul 2011 ;6"$G

13"3G
:ie nere!i?uite :ie re!i?uite

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AP =ub" 3C.

aportul de *onitori?are i e!aluare a reali?rii re<or*ei ad*ini=traiei publice centrale n epublica Moldo!a n anul 2011, pa)"2$-2A"

@6

Dn anul 2011 ponderea <ielor po=tului re!i?uite a con=tituit 13"3G, dat <iind <aptul c au <o=t *odi<icate re)ula*entule, =tructura i e<ecti!ul-li*it ale unor autoriti =ubordonate 3C.6" 3.1.3. Autoritile administraiei publice locale Con<or* datelor pri*ite de la autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea, procedura a <o=t i*ple*entat de ctre toate AAP," ,a =ituaia din 1 ianuarie 2012 n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul nti i ni!elul al doilea au eFi=tat n total 6:86 0i,e ale po-t#l#i/ Co*pararea nu*rului <ielor po=tului cu nu*rul <unciilor publice pentru care autoritile trebuie = elabore?e <ie ale po=tului, adic cu nu*rul <unciilor publice de conducere i <unciilor publice de eFecuie, e=te pre?entat n <i)";#"
:i)";#" Co*pararea nu*rului <unciilor publice cu nu*rul <ielor po=tului n AAP, la 01"01"2012, uniti 1#000

37393

A@$$
10000

8399

6:86 @6#@

#000

9.36

2$@0

9:38

@23$

/otal AAP,
1<ecti!ul de per=onal

AAP, ni!el -:uncii publice B<pc, <peC

AAP, ni!el :iele po=tului

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. i a datelor pri*ite de la AAP, BaneFele nr"1 i nr"1@C"

Anali?a e<ectuat e!idenia? c :9/9; din <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie po=ed <ia po=tului n total n AAP," /otodat, <ie ale po=tului au <o=t elaborate i pentru unele po=turi din cadrul AAP, de ni!elul nti, con<or* datelor pri*ite de la ace=te autoriti" Ponderea <unciilor publice de conducere i de eFecuie din AAP, n total i din AAP, de ni!elul al doilea e=te pre?entat n <i)urile nr";6-;$"

aportul de *onitori?are i e!aluare a reali?rii re<or*ei ad*ini=traiei publice centrale n epublica Moldo!a n anul 2011, pa)"2$-2A"

@$

:i)" ;6" Ponderea <unciilor publice B<pc, <peC n AAP, care dein <ie ale po=tului la 01"01"2012 A#";G

:i)" ;$" Ponderea <unciilor publice B<pc, <peC n AAP, ni!elul -- care dein <ie ale po=tului la 01"01"2012 ;#"2G

@"2G
:uncii cu <ie ale po=tului :uncii <r <ie ale po=tului :uncii cu <ie ale po=tului :uncii <r <ie ale po=tului

1@";G

Anali?a denot c 1@";G din <unciile publice de conducere i de eFecuie nu dein <ie ale po=tului n autoritile ad*ini=traiei publice de ni!elul al doilea la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Con<or* datelor pri*ite de la AAP, de ni!elul al doilea, toate <unciile publice de conducere i de eFecuie din cadrul autoritilor ad*ini=traiei publice de ni!elul nti dein <ie ale po=tului" Dn perioada de raportare, 13 Bdin 32C con=ilii raionale i pri*riile din 1A raioane au raportat de=pre re+i%#irea <ielor po=tului Bper<ecionarea =au elaborarea din nouC pentru 10;# <uncii publice =au 1#"6G din totalul <ielor po=tului B<i)" ;;C" Datele rele! c autoritile ad*ini=traiei publice locale au re!i?uit <iecare a a=ea <i a po=tului n perioada de raportare"
:i)" ;;" Ponderea <ielor po=tului re!i?uite n AAP, n anul 2011 ;@"@G

1#"6G
:ie nere!i?uite :ie re!i?uite

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la AAP,

9/./ Co&pletarea ,i a+i%area -tat#l#i de per-o$al 3.2.1. Autoritile publice n total Con<or* cadrului nor*ati! n !i)oare, autoritile publice co*pletea? =tatul de per=onal N un docu*ent ce =peci<ic =ubdi!i?iunile interioare, denu*irea, =arcinile i cate)oriile <unciilor publice =au po=turilor din cadrul autoritii publice" .tatul de per=onal =e pre?int =pre a!i?are Cancelariei de .tat a epublicii Moldo!a, reali?ndu-=e aciunea de deli*itare a cate)oriilor <unciilor, =tabilit n Pro)ra*ul de acti!itate a 7u!ernului L-nte)rarea 1uropean' ,ibertate, De*ocraie, 0un=tareJ" Din *o*entul introducerii re)le*entrii, pn la =ituaia din 1 ianuarie 2012, Cancelaria de .tat a a!i?at =tatele de per=onal ale ((/.; din nu*rul total al
@;

autoritilor publice care cad =ub incidena ace=tei re)le*entri" De *enionat c, n anul 2012, autoritile publice ur*ea? = aHu=te?e =tatele de per=onal la Cla=i<icatorul unic al <unciilor publice, adoptat prin ,e)ea nr"1## din 21 iulie 2011, care intr n !i)oare conco*itent cu noul =i=te* de =alari?are al <uncionarilor publici, adoptat prin ,e)ea nr"@; din 22 *artie 2012" 3.2.2. Autoritile publice de nivel central Cancelaria de .tat a a!i?at =tatele de per=onal ale 8) <di$ 88= a#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral =au :8/7; din nu*rul autoritilor care cad =ub incidena ace=tei re)le*entri la =ituaia din 1 ianuarie 2012" .er!iciul 7rniceri i A)enia de 1!aluare i 1Fa*inare BA)enia de A=i)urare a CalitiiC, =ubordonat Mini=terului 1ducaiei, nu po=ed =tate de per=onal a!i?ate de ctre Cancelaria de .tat" 3.2.3. Autoritile administraiei publice locale Pn la 1 ianuarie 2012 Cancelaria de .tat a a!i?at =tatele de per=onal ale autoritilor ad*ini=traiei publice locale din .( <di$ 9.= raioa$e2 &#$/ B'li ,i UTA G'1'#%ia2 ce con=tituie n *ediu (8/); din nu*rul total al autoritilor ad*ini=traiei publice locale" Ca re?ultat, $$1 de autoriti ale ad*ini=traiei publice de ni!elul nti i 1;; de autoriti ale ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea dein =tate de per=onal a!i?ate de Cancelaria de .tat" De *enionat c AAP, de ni!elul nti i de ni!elul al doilea din raioanele Cante*ir, Clrai, .treni, 5n)heni i *un" Chiinu nu au =tate de per=onal a!i?ate de ctre Cancelaria de .tat" Probleme identificate Procedura de elaborare i a!i?are a =tatului de per=onal a <o=t aplicat de ctre *aHoritatea autoritilor publice, dar *ai per=i=t cnd autoritile publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale nc nu po=ed =tate de per=onal, a!i?ate <a!orabil de ctre Cancelaria de .tat" Propuneri i aciuni corective Capacitatea Cancelariei de .tat BDirecia politica de cadreC ur*ea? de con=olidat cu =upli*entarea de per=onal pentru a acorda =uportul nece=ar autoritilor publice de ni!el central i autoritilor ad*ini=traiei publice locale n i*ple*entarea procedurii n cau?" 1laborarea proiectului de hotrre a 7u!ernului pri!ind *odi<icarea i co*pletarea aneFei nr"# al Motrrii 7u!ernului nr"201 din 11 *artie 200A, n !ederea *buntirii *ecani=*ului actual de =tabilire i a!i?are a <unciilor publice"

@A

9/9/ Oc#parea 0#$ciei p#*lice +aca$te <i$cl#-i+ pri$ co$c#r-= 3.3.1. Autoritile publice n total 3cuparea <unciei publice !acante =e <ace n ba?a Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public% ocuparea <unciei de de*nitate public, a <unciilor publice cu =tatut =pecial i a po=turilor din cabinetul per=oanei cu <uncii de de*nitate public N n ba?a legilor speciale% ocuparea po=turilor pentru alte cate)orii de per=onal N n ba?a Codului muncii" 3cuparea <unciei publice !acante =e <ace prin trei *odaliti' prin concurs n ba?a principiilor co*petiiei de=chi=e, tran=parenei, co*petenei i *eritelor pro<e=ionale% prin promovare n <uncie public dintr-o cate)orie =uperioar n ba? de *erit, inclu=i! n ur*a e!alurii per<or*anelor pro<e=ionale cu cali<icati!ul L<oarte bineJ =au dou cali<icati!e LbineJ% prin transfer ntre autoritile publice =au =ubdi!i?iunile aceleiai autoriti publice" Dn autoritile publice, n anul 2011, au <o=t e<ectuate an)aHri de per=onal n @1#6"$# <uncii publice i po=turi !acante, inclu=i! au <o=t e<ectuate an)aHri n 2326 <uncii publice B<pcn=, <pc, <peC" Nu*rul de an)aHri n <uncii publice i po=turi !acante, cla=i<icat pe *odaliti de an)aHare, e=te pre?entat n <i)ura nr";A"
73)8
@000 3000 2000 1000 0

:i)";A" Nu*rul de an)aHri n autoritile publice n anul 2011 .9.6

13;2

1262

#12

@0@

;03 #01
tran=<er

1@60
1#A alte

/otal

concur=

pro*o!are

:uncii publice i po=turi

:uncii publice

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor din aneFa nr"6

Anali?a datelor arat c aproape trei =<erturi B$1"$GC din <uncionarii publici, care au ocupat <unciile publice !acante n anul 2011, au <o=t an)aHai n ba? de *erit" Modalitatea de an)aHare n <uncie public !acant prin concur= a <o=t aplicat n pe=te Hu*tate din an)aHri B#@"3GC" Dn acelai ti*p, o pondere i*portant B1$"@GC a nre)i=trat *odalitatea de pro*o!are n <uncie public !acant" Modalitatea de an)aHare prin tran=<er n <uncie public !acant a con=tituit nu*ai circa o cinci*e din ca?uri B21"#GC" Dn anii anteriori acea=t *odalitate de an)aHare era do*inant n autoritile publice" Conclu?ion* c autoritile publice e<ectuea? an)aHri n <uncie public !acant <olo=ind cele trei *odaliti, preconi?ate de Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public" Dn anul 2011, prin ace=te trei *odaliti de an)aHare n <uncie public !acant, au <o=t ocupate :9/.; di$ 0#$ciile p#*lice +aca$te di$ a#torit'ile p#*lice" A=t<el, ponderea an)aHrilor necon<or*e la cadrul nor*ati! al
#0

=er!iciului public, adic a an)aHrilor e<ectuate c# a*ateri de la cadrul nor*ati!, a con=tituit 6/(; 4$ total" 3.3.2. Autoritile publice de nivel central Nu*rul total de an)aHri n <uncii publice i po=turi !acante, inclu=i! n <uncii publice !acante, e<ectuate n anul 2011 n cadrul autoritile publice de ni!el central e=te pre?entat n <i)ura A0"
:i)"A0" Nu*rul de an)aHri n <uncii publice i po=turi n APC n anul 2011 3000 2000 1000 0 / otal APC concur= pro*o!are tran=<er alte 2A@A

1#A0 ;0$ $1@ @32 32@ $0; 1002 @13 13A

:uncii publice i po=turi

:uncii publice

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor din aneFa nr";

Dn perioada de raportare 2A@A per=oane au <o=t an)aHate n <uncii publice i po=turi !acante prin concur=, inclu=i! 3):5 per-oa$e n <uncii publice n cadrul autoritilor publice de ni!el central" .tructura an)aHrilor n <uncie public !acant, cla=i<icat pe *odalitile de an)aHare, e=te pre?entat n <i)ura A1"
:i)" A1" .tructura an)aHrilor n <pcn=, <pc i <pe pe proceduri n APC n anul 2011

;"$G

26"0G @@"AG

20"@G

concur=

pro*o!are

tran=<er

altele

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti BaneFa nr"6C

Autoritile publice de ni!el central au aplicat <rec!ent procedura de an)aHare prin concur= n <unciile publice de conducere i de eFecuie !acante, procedura de an)aHare prin tran=<er a <o=t aplicat pentru circa un =<ert din an)aHri" Dn acelai ti*p, nu*rul <uncionarilor publici care au <o=t pro*o!ai n <uncie =-a *aHorat =ub=tanial"

Anali?a e<ectuat denot c an)aHarea n <uncie public !acant c# a*ateri de la pre!ederile le)i=laiei n !i)oare a con=tituit (/8; n *ediu pe autoritile publice de ni!el central" Ca re?ultat al i*ple*entrii re)le*entrilor pre!?ute de Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public , din 1 ianuarie 200A n autoritile publice de ni!el central =-a *buntit =ub=tanial =ituaia re<eritor la aplicarea *odalitilor de an)aHare n <unciile publice !acante n ba? de *erit N prin concur= i prin pro*o!are B<i)"A2C"
#1

:i)"A2" 1!oluia an)aHrii n ba? de *erit n <uncie public !acant n APC, G


100 3@"$

$# ;@ #0

79

2# 16 0 200A, 3C.

)8

6#" 3

2010, 3C.

2011, total APC

An)aHarea n ba? de *erit

/ ran=<er i alte *odaliti

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"$C

An)aHarea n ba? de *erit n <uncie public !acant a nceput = <ie aplicat n autoritile publice nu*ai din 200A, odat cu i*ple*entarea noului cadru nor*ati! al =er!iciului public" Ca ur*are, n anul 200A a nceput = <ie aplicat an)aHarea prin concur=, iar din anul 2010 N i an)aHarea prin pro*o!are"

An)aHarea n ba? de *erit n <uncie public !acant pe cate)orii de autoriti publice de ni!el central e=te pre?entat n <i)ura A3"
:i)"A3" An)aHarea n ba? de *erit n <p !acant n anul 2011, G
100

$#

97/8

@1"1

3A"1

@1"@

2#"A

3@"3

1@"2

#0

2#

6)/9

#;"A

60"A

#;"6

$@"2

;#"; 6#"$

0 Media 3r)ane ale AP 3C. Mini=tere AAC AP =ub"3C. Alte AP

An)aHarea n ba? de *erit

/ ran=<er i alte *odaliti

:i)"A@" An)aHarea n <p !acant cu abateri de la cadrul nor*ati! n anul 2011, G 20 1# 10 # 0

20

(/8 3"# 3

6"#

A"1

$"#

/otal APC

3r)ane ale AP

3C.

Mini=tere

AAC

AP =ub"3C.

Alte AP

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 0N. BaneFa nr"$C

Anali?a an)aHrilor n ba? de *erit n <uncie public !acant arat un ni!el re?onabil n toate cate)oriile de autoriti publice de ni!el central" An)aHarea n <uncie public !acant cu abateri de la cadrul nor*ati! a <o=t nalt n or)anele autoritilor publice, unde <iecare al cincilea <uncionar public a <o=t an)aHat <r a <i aplicat una din cele trei *odaliti de an)aHare, preconi?at de le)i=laie" 5n ni!el relati! nalt de abateri a <o=t nre)i=trat i n autoritile din =ubordinea or)anelor centrale de =pecialitate BA"1G din an)aHrile n <pc i <peC" Proced#ra de a$1a>are pri$ co$c#r- 4$ 0#$cia p#*lic' +aca$t' , con<or* cadrului nor*ati! n !i)oare, =e aplic pentru <unciile publice de conducere de ni!el =uperior, <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie"
#2

Monitori?area e<ectuat rele! c autoritile publice de ni!el central, n anul 2011, au propu= :99 0#$cii p#*lice +aca$te pe$tr# co$c#r- " Ponderea <unciilor publice de conducere a con=tituit A"1G i a <unciilor publice de eFecuie N A0"AG din nu*rul de <uncii publice !acante propu=e pentru concur=" Autoritile publice au or)ani?at i de=<urat concur=uri de ocupare a <unciilor publice !acante" 993. per-oa$e a# dep#- do-are pentru participarea la concur=urile de an)aHare n <unciile publice !acante n or)anele centrale de =pecialitate" 9/9 per-oa$e a# aplicat n *edie pentru o <uncie public !acant propu= pentru concur=, inclu=i! pentru <unciile de conducere N 2"@ per=oane i pentru <unciile de eFecuie N 3"@ per=oane"
:i)"A#" Nu*rul de per=oane care au aplicat la concur= n anul 2011
# @ 3 2 1 0

@"3 9/9 3"A 2"A 3

/ otal APC

3r)ane ale AP

3C.

AP =ub"3C.

Alte AP

Cetenii *ani<e=t un intere= =porit <a de an)aHarea n <uncie public !acant n or)anele autoritilor publice i n or)anele centrale de =pecialitate"

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti BaneFa nr"1@C

Datele indic *aHorarea nu*rului de do=are depu=e n *ediu pentru o <uncie public !acant n or)anele centrale de =pecialitate N de la 3"@ per=oane n anul 2010 N la @"3 per=oane n anul 2011" Cetenii *ani<e=t un intere= =porit <a de an)aHarea n <uncie public n cadrul ur*toarelor *ini=tere' Mini=terul 1cono*iei, Mini=terul :inanelor, Mini=terul Ku=tiiei, Mini=terul Muncii, Proteciei .ociale i :a*iliei, Mini=terul /ineretului i .portului" Dn acelai ti*p, datele denot un intere= *ic al cetenilor <a de an)aHarea n <uncie public n cadrul 0iroului Naional de .tati=tic i alte autoriti ad*ini=trati!e centrale BeFcepie N A)enia /uri=*uluiC" Ca re?ultat al de=<urrii concur=urilor de ocupare a <unciilor publice !acante, n perioada de raportare au <o=t a$1a>ate pri$ co$c#r- pe-te (55 per-oa$e n autoritile publice de ni!el central" A=t<el, au <o=t ocupate ;3"2G din nu*rul <unciilor publice propu=e pentru concur=" Dn re?ultatul acti!itilor de=<urate, n anul 2011 autoritile publice de ni!el central au aplicat procedura de ocupare a <unciilor publice !acante prin concur= 4$ &edi# pe$tr# 77/:; di$ $#&'r#l total de per-oa$e a$1a>ate n <uncie public de conducere de ni!el =uperior, de conducere i de eFecuie, pentru care trebuie = <ie aplicat acea=t procedur de an)aHare, con<or* le)i=laiei n !i)oare" Anali?a rele! c autoritile publice au aplicat *ai <rec!ent acea=t procedur de an)aHare n perioada de raportare, co*parati! cu anii anteriori" De eFe*plu, n aparatele centrale ale or)anelor centrale de =pecialitate Bpentru care eFi=t =tati=tica n dina*icC prin procedura de ocupare a <unciei publice !acante prin concur= au <o=t
#3

an)aHate 3A"1G n anul 2011, 3;";G n anul 2010, 16G n anul 200A $ministerele i alte autoriti administrative centrale au fost supuse reorgani rilor !n trimestrul 56 al anului 200- i procedura de transfer !n funcie a dominat !n numrul total de anga7ri" conform prevederilor legislaiei !n vigoare# i circa un =<ert n anul 200;" Co$cl#%io$'& c' :3/9; di$ a$1a>'ri 4$ 0#$cie p#*lic' 4$ total 4$ a#torit'ile p#*lice de $i+el ce$tral a# 0o-t co$0or&e la Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public. Dn re?ultatul aplicrii cadrului nor*ati!, n autoritile publice de ni!el central =-a *buntit =ituaia re<eritor la aplicarea *odalitilor de a$1a>are 4$ *a%' de &erit N prin concur= i prin pro*o!are, aplicate 4$ 6)/9; di$ ca%#ri" Anali?a e<ectuat rele! c abaterile de la pre!ederile le)ale pri!ind an)aHarea n <uncie public =-au redu= con=iderabil" An)aHarea n <uncie public !acant cu abateri de la le)i=laie a con=tituit ;"$G n anul 2011 n total n autoritile publice de ni!el central" An)aHrile necon<or*e la le)i=laie =au redu= co*parati! cu anii anterior" De eFe*plu, n aparatele centrale ale or)anelor centrale de =pecialitate Bpentru care eFi=t =tati=tica n dina*icC, n anul 2010, 36/); din an)aHri n <unciile publice !acante de conducere de ni!el =uperior, de conducere i de eFecuie erau e<ectuate c# 4$c'lcarea pre+ederilor ,e)ii nr"1#;-E2- din @ iulie 200;, adic <r a aplica una din cele trei *odaliti de ocupare a <unciei publice' concur=, pro*o!are i tran=<er" Dn anul 2011, n ace=te autoriti $#&ai 9/); din an)aHri n <uncie public au <o=t e<ectuate c# a*ateri de la *odalitile pre!?ute de le)i=laie" Dnclcrile *enionate au <o=t identi<icate cel *ai <rec!ent pentru <unciile publice te*porar !acante" 3.3.3. Autoritile administraiei publice locale Con<or* datelor pri*ite de la AAP, de ni!elul al doilea, n perioada de raportare n autoritile ad*ini=traiei publice locale au <o=t an)aHate n <uncie public i po=turi !acante n total 120$ per=oane, inclu=i! n <uncie public !acant N $36 per=oane, din care 3#3 per=oane =au @;G n AAP, de ni!elul al doilea i 3;3 per=oane =au #2G n AAP, de ni!elul nti" .tructura an)aHrilor n <uncie public !acant n AAP,, pe *odalitile de an)aHare pre!?ute de le)i=laie, e=te pre?entat n <i)ura A6"
:i)" A6" .tructura an)aHrilor n <uncie public !acant pe proceduri n AAP, n anul 2011 $@"@G

10"AG 2"$G 12"0G

concur=

pro*o!are

tran=<er

altele

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AAP, BaneFa nr"6C

Anali?a rele! c AAP, au aplicat procedura de ocupare a <unciilor publice !acante prin concur= pentru 87/7; din nu*rul per=oanelor an)aHate n <uncie public" Procedura de an)aHare n <uncie public prin pro*o!are deine o pondere de 10"AG" Prin *odalitile nepre!?ute de le)e Be*iterea actului ad*ini=trati! de nu*ireC au <o=t an)aHate 20 per=oane =au 2"$G din an)aHri n <pc i <pe"

#@

Proced#ra de a$1a>are 4$ 0#$cie p#*lic' +aca$t' a 0o-t co$0or&' la cadr#l $or&ati+ 4$ :8/9; di$ a$1a>'ri 4$ AAPL" Dn anul 2011 n autoritile ad*ini=traiei publice locale n *a%' de &erit n <uncie public !acant au <o=t an)aHate 62; per=oane Bco*parati! cu @31 per=oane n anul 2010, de 1"# ori *ai *ultC =au ()/9; di$ total a$1a>'ri" .tructura an)aHrilor n <uncie public !acant n ad*ini=traia public local de ni!elul al doilea i ni!elul nti pe *odaliti de an)aHare e=te pre?entat n <i)urile A$-A;"
:i)" A$" .tructura an)aHrilor n <uncie public !acant pe proceduri n AAP, de ni!elul -- n anul 2011 :i)" A;" .tructura an)aHrilor n <uncie public !acant pe proceduri n AAP, de ni!elul - n anul 2011 ;3"0G

6#"1G

1$"0G
#"2G

2"0G
concur= pro*o!are

1#"AG
tran=<er altele

3"@G

;"@G

concur=

pro*o!are

tran=<er

altele

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la AAP,

An)aHarea n ba? de *erit a <o=t aplicat n ;2"1G din ca?uri n AAP, de ni!elul al doilea i ;;"2G G n AAP, de ni!elul nti" An)aHrile necon<or*e la cadrul le)i=lati! n !i)oare au con=tituit 1"AG din ca?uri n AAP, de ni!elul al doilea i 3"@G din ca?uri n AAP, de ni!elul nti" Autoritile ad*ini=traiei publice locale, n perioada de raportare, au propu= 6:9 0#$cii p#*lice +aca$te pe$tr# co$c#r- " .tructura <unciilor publice propu=e pentru concur= pe cate)orii de <uncii i ni!eluri de ad*ini=trare e=te pre?entat n <i)urile AA-100"
:i)" AA" .tructura pe cate)orii a <unciilor publice propu=e pentru concur= n AAP, n anul 2011 $2G ##"1G @@"AG :i)" 100" .tructura pe ni!eluri de ad*ini=trare a <unciilor publice propu=e pentru concur= n anul 2011

2;G

<pc

<pe

AAP, ni!el --

AAP, ni!el -

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la AAP,

39.( per-oa$e a# dep#- do-are pentru participarea la concur=urile de an)aHare n <unciile publice !acante n AAP,, n perioada anali?at" A=t<el, n *edie doar 3/: per-oa$e a# aplicat pentru o <uncie public !acant propu= pentru concur=, ceea ce denot un intere= redu= <a de <unciile publice" Ca re?ultat, n <uncie public
##

!acant de conducere i de eFecuie prin concur= au <o=t an)aHate #A0 per=oane =au ;#"1G din nu*rul <unciilor publice =coa=e la concur=" Probleme identificate Au <o=t depi=tate ca?uri cnd an)aHarea n <uncie public !acant a <o=t e<ectuat cu abateri de la pre!ederile Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public N 6";G n total n autoritile publice, inclu=i! ;"$G din an)aHri n autoritile publice de ni!el central i 2"$G din an)aHri n autoritile ad*ini=traiei publice locale" Dn con<or*itate cu pre!ederile ,e)ii nr"1#;-E2- din @ iulie 200;, an)aHarea n <uncie public B<pcn=, <pc i <peC te*porar !acant =e e<ectuea? prin aplicarea uneia din cele trei *odaliti de ocupare a <unciei publice Bconcur=, pro*o!are i tran=<erC, ceea ce nece=it co=turi *ari de an)aHare Bun !olu* *are de lucru i ti*pC" Cu toate c procedura de an)aHare n <uncie public !acant prin concur= a <o=t aplicat <rec!ent n AAP, n perioada de raportare, nu*rul per=oanelor care au depu= do=arele pentru participare la concur=ul de an)aHare n <uncie public !acant n AAP, a <o=t *ic N circa . per-oa$e pe 0#$cie, adic doar nu*rul *ini*al cerut de le)i=laie pentru a petrece concur=ul de an)aHare" Propuneri i aciuni corective 5r*ea? de acordat a=i=ten *etodolo)ic per=oanelor cu <uncii de de*nitate public i per=oanelor n <uncie public de conducere de ni!el =uperior prin or)ani?area unor ntruniri in<or*ati!e re<eritor la aplicarea corect a procedurii de an)aHare n <uncie public !acant i prin acordarea de a=i=ten pe teren" Cancelaria de .tat Bo<iciile teritorialeC !a e<ectua controlul ad*ini=trati! de le)alitate n pri!ina actelor ad*ini=trati!e ale AAP, pri!ind nu*irea n <uncii publice i !a iniia, dup ca?, procedura de anulare a acelor acte care au <o=t e*i=e(adoptate cu nclcarea pre!ederilor le)ale" 5r*ea? de *odi<icat *odalitatea de an)aHare n <uncie public te*porar !acant, care = pre!ad nu*irea n ace=te <uncii doar prin e*iterea actului ad*ini=trati!, acea=ta !a duce la reducerea nu*rului de <uncii publice te*porar !acante i a co=turilor de an)aHare" Dn ace=t conteFt, =e propune de *odi<icat pre!ederile re=pecti!e ale Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public" 9/7/ Perioada de pro*' pe$tr# 0#$cio$ar#l p#*lic de*#ta$t 3.&.1. Autoritile publice n total Procedura pri!ind perioada de prob pentru <uncionarul public debutant a <o=t aplicat de autoritile publice care au an)aHat per=oane ce acti!ea? pentru pri*a
#6

dat n =er!iciul public" Con<or* datelor pre?entate de autoriti, nu*rul de debutani a n=u*at 39:9 per-oa$e 4$ a#torit'ile p#*lice n anul 2011" Nu*rul <uncionarilor publici debutani con<ir*ai n <uncie a n=u*at ;2# per=oane =au #A"2G, nu*rul debutanilor eliberai din <uncie din cau?a c au pri*it cali<icati!ul ne=ati=<ctor B=au din proprie iniiati!C a nre)i=trat #$ per=oane =au @G din total, #13 <uncionari publici debutani Bla =ituaia din 01"01"2012C ur*ea? a <i e!aluai n anul 2012" Acti!itatea <uncionarilor publici debutani a <o=t )hidat de ctre *entori, capacitatea pro<e=ional a debutanilor a <o=t de?!oltat n cadrul cur=urilor de in=truire N ponderea <uncionarilor publici debutani in=truii a con=tituit 3A";G n *edie n autoritile publice" 3.&.2. Autoritile publice de nivel central Con<or* datelor pre?entate de autoriti, nu*rul de de*#ta$i a n=u*at :93 per-oa$e n autoritile publice de ni!el central" Nu*rul <uncionarilor publici debutani con<ir*ai n <uncie a n=u*at #A3 per=oane =au 63"$G n anul 2011, 2A3 <uncionari publici debutani Bla =ituaia din 01"01"2012C ur*ea? a <i e!aluai n anul 2012" Datele de=pre nu*rul debutanilor din autoritile publice de ni!el central =unt pre?entate n <i)ura 101"
:i)" 101" Date de=pre <uncionarii publici debutani din APC n anul 2011, per=oane
1000 $#0 #00

A31 #A3 @0; 2A3

2#0

@$
0 Debutani, total Debutani con<ir*ai Debutani eliberai Debutani la 01"01"2012 Debutani in=truii

#1
-n=truii n AAP

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la 3C. BaneFa nr"1@C

Anali?a =coate n e!iden c n perioada de raportare doar <iecare al patrulea B@3";GC <uncionar public debutant a <o=t in=truit, *aHoritatea dintre ei au <o=t in=truii n cadrul e!eni*entelor de in=truire intern" De *enionat c #"#G din <uncionarii publici debutani au <o=t in=truii n cadrul a 2 cur=uri de in=truire cu =uportul co*en?ii de =tat, reali?ate de ctre Acade*ia de Ad*ini=trate Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a" .tructura nu*rului <uncionarilor publici debutani e=te pre?entat n <i)ura 102"

#$

:i)" 102" .tructura <uncionarilor publici debutani n APC n anul 2011


63"$G @";G

31"#G

Debutani con<ir*ai Debutani eliberai Debutani la 01"01"2012

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti BaneFa nr"1@C

Dn perioada de raportare, ponderea <uncionarilor publici debutani con<ir*ai n <uncie public a con=tituit 63"$G, au <o=t nre)i=trate ntr?ieri n con<ir*area n <uncie public" Ponderea <uncionarilor publici debutani, care au abandonat <uncia public nainte de <inele perioadei de prob a con=tituit cinci la =ut"

Grad#l de 4$$oire a corpului de <uncionari publici n autoritile publice de ni!el central a 4$re1i-trat 8/8; n anul 2011, calculat ca raportul dintre nu*rul <uncionarilor publici debutani con<ir*ai n <uncie i nu*rul per=oanelor n <uncie public de conducere de ni!el =uperior, de conducere i de eFecuie BaneFa nr"1@C" 3.&.3. Autoritile administraiei publice locale Con<or* datelor pre?entate de AAP, de ni!elul al doilea, nu*rul <uncionarilor publici debutani a n=u*at 76. per-oa$e -a# 8(/9; din nu*rul per=oanelor an)aHate prin concur=" Datele de=pre nu*rul debutanilor n AAP, =unt pre?entate n <i)ura 103"
:i)" 103" Date de=pre <uncionarii publici debutani din AP, n anul 2011, per=oane
#00 @00 300 200 100 0 Debutani, total Debutani con<ir*ai

@62

232

220 1@6 10
Debutani eliberai Debutani la 01"01"2012 Debutani in=truii

#0
Debutani in=truii n AAP

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la AAP, BaneFa nr"1@C

.tructura nu*rului <uncionarilor publici debutani n AAP, e=te pre?entat n <i)urile 10@ i 10#"

#;

:i)" 10@" .tructura <uncionarilor publici debutani n AAP, n anul 2011


#0"2G 2"2G

:i)" 10#" .tructura <uncionarilor publici debutani n AAP, pe ni!eluri de ad*ini=trare n anul 2011
60"2G

@$"6G

3A";G

Debutani con<ir*ai Debutani eliberai Debutani la 01"01"2012

AAP, ni!el --

AAP, ni!el -

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AAP, BaneFa nr"1@C

:uncionarii publici debutani, con<ir*ai n <uncie n anul 2011, au nre)i=trat circa Hu*tate din nu*rul total al debutanilor, ceilali ur*ea? a <i con<ir*ai n <uncie public n anul 2012, dup eFpirarea perioadei de prob" Ponderea debutanilor din AAP,, cu care au <o=t ncetate raporturile de =er!iciu =au care au de*i=ionat, e=te ne=e*ni<icati!" Grad#l de 4$$oire a corpului de <uncionari publici Bn <uncie de conducere i de eFecuieC al autoritilor ad*ini=traiei publice locale a 4$re1i-trat 4$ &edi# 9/9; B2";G n AAP, de ni!elul -- i 3"6G n AAP, de ni!elul -C2 n anul 2011" 7radul de in=truire a <uncionarilor publici debutani din AAP, e=te *ic N doar aproape o trei*e B31"6GC de per=oane au <o=t in=truite n *edie, inclu=i! 3$"#G din nu*rul <uncionarilor publici debutani din cadrul AAP, de ni!elul al doilea i 2$"$G din cadrul AAP, de ni!elul nti, con<or* datelor pri*ite de la AAP, BaneFa nr"1@C" Probleme identificate :uncionarii publici debutani nu =unt inte)ral antrenai n proce=ul de in=truire =peci<ic ace=tei cate)orii de <uncionari" A=t<el, n autoritile publice n total au <o=t in=truii nu*ai 3A";G din total, n autoritile publice de ni!el central N @3";G i n autoritile ad*ini=traiei publice locale N *ai puin de o trei*e din nu*rul <uncionarilor publici debutani" Propuneri i aciuni corective Dn =priHinul per=oanelor care acti!ea? pentru pri*a dat n <uncie public, =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane din cadrul autoritilor ad*ini=traiei publice centrale i locale, ur*ea? = elabore?e *ateriale *etodolo)ice i in<or*ati!e, inclu=i! 7hidul an)aHatului, n ca?ul n care ele nu eFi=t" Autoritile publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale ur*ea? = or)ani?e?e pro)ra*e de in=truire intern pentru <uncionarii publici debutani, n acelai ti*p, =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane ur*ea? = *onitori?e?e reali?area pro)ra*elor de in=truire pentru <uncionarii publici debutani"
#A

9/)/ De-0',#rarea &#$cii pri$ c#&#l a 0#$cio$ar#l#i p#*lic 3.$.1. Autoritile publice n total 796 0#$cio$ari p#*lici au e<ectuat acti!itate didactic prin cu*ul -a# 9; din nu*rul <uncionarilor publici de conducere i de eFecuie din autoritile publice n total n anul 2011 BaneFa nr"1@C" .ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane din autoritile publice nu dein inte)ral in<or*aia de=pre <uncionarii publici care de=<oar *unca prin cu*ul n orele de pro)ra*" Monitori?area <uncionarilor publici care de=<oar acti!itate n =ocietile co*erciale i ntreprinderile de =tat rele! c 141 funcionari publici sunt repre entani ai statului n =ocietile co*erciale i ntreprinderile *unicipale, .81 de funcionari publici sunt membri ai consiliilor de ad*ini=traie ale ntreprinderilor de =tat i 221 funcionari publici sunt membri ai consiliilor =ocietilor co*erciale, n capitalul =ocial al crora =tatul deine cot" MaHoritatea ace=tor <uncionari acti!ea? n cadrul *ini=terelor i altor autoriti ad*ini=trati!e centrale i autoritilor =ubordonate ace=tor autoriti" 3.$.2. Autoritile publice de nivel central Con<or* in<or*aiei pri*ite de la autoritile publice de ni!el central, 385 0#$cio$ari p#*lici au e<ectuat acti!itate didactic prin cu*ul =au 1"$G din nu*rul <uncionarilor publici de conducere i de eFecuie n anul 2011 BaneFa nr"1@C" .ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane din autoritile publice de ni!el central nu dein inte)ral in<or*aia de=pre <uncionarii publici care de=<oar *unca prin cu*ul n orele de pro)ra*" Dn perioada de raportare, =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane ale autoritilor publice de ni!el central, n co*un cu =ubdi!i?iunile de pro<il, au e<ectuat *onitori?area <uncionarilor publici care de=<oar acti!itate n =ocietile co*erciale i ntreprinderile de =tat" A=t<el, con<or* datelor pri*ite de la ace=te autoriti, 111 funcionari publici sunt repre entani ai statului n =ocietile co*erciale, .81 de funcionari publici sunt membri ai consiliilor de ad*ini=traie ale ntreprinderilor de =tat i 221 funcionari publici sunt membri ai consiliilor =ocietilor co*erciale, n capitalul =ocial al crora =tatul deine cot" MaHoritatea ace=tor <uncionari acti!ea? n cadrul or)anelor centrale de =pecialitate i autoritilor =ubordonate ace=tor autoriti N ace=tea *onitori?ea? =ocietile econo*ice cu cota *aHoritar a =tatului, ntreprinderile de =tat i =ocietile co*erciale cu cota *aHoritar a =tatului" 3.$.3. Autoritile administraiei publice locale Con<or* in<or*aiei pri*ite de la AAP, de ni!elul al doilea, *un" 0li, *un" Chiinu i 5/A 7)u?ia, .66 0#$cio$ari p#*lici au de=<urat *unc prin cu*ul N acti!itate didactic i alte acti!iti pre!?ute de cadrul nor*ati! la =ituaia din 1 ianuarie 2012" Munca prin cu*ul a <o=t e<ectuat de 3"@G din <uncionarii publici de conducere i de eFecuie din AAP,"
60

.ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane ale autoritilor ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea au raportat c 95 0#$cio$ari p#*lici -#$t repre%e$ta$i ai -tat#l#i n ntreprinderile *unicipale n anul 2011" Probleme identificate .ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane ale autoritilor publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale nu dein inte)ral in<or*aia de=pre *unca prin cu*ul a <uncionarilor publici n orele de pro)ra*" Propuneri i aciuni corective Autoritile publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale ur*ea? = introduc *onitori?area re)le*entrilor pri!ind *unca prin cu*ul a <uncionarului public" 9/6/ De%+oltarea pro0e-io$al' a 0#$cio$arilor p#*lici 3.'.1. (ate generale despre de voltarea profesional a funcionarilor publici 3.'.1.1. Autoritile publice n total Ace=t co*parti*ent a <o=t elaborat pe ba?a in<or*aiei de=pre in=truirea <uncionarilor pri*it de la autoritile publice, Acade*ia de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a, precu* i in<or*aiei pri!ind in=truirea de=<urat cu =uportul :ondului <iduciar *ultidonator n perioada de raportare" De?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici a <o=t e<ectuat n con<or*itate cu planurile de in=truire a per=onalului pentru anul 2011" Con<or* in<or*aiei pri*ite de la autoritile publice, n anul 2011 au <o=t i$-tr#ite 3399: per-oa$e -a# )5/9; din nu*rul total al an)aHailor" Nu*rul <uncionarii publici in=truii a con=tituit 3589) per-oa$e -a# ):/.; din total" Datele *onitori?rii proce=ului de in=truire denot c )8/.; din nu*rul <uncionarilor publici in=truii =e con<or*ea? la cerinele =tabilite prin Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public , <iind in=truii =u*ar cel puin @0 ore pe parcur=ul anului" -n=truirea intern a <uncionarilor publici e=te e<ectuat n incinta autoritilor publice i e=te coordonat de ctre =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane ale autoritilor publice" -n=truirea eFtern a <uncionarilor publici =e e<ectuea? preponderent n cadrul Acade*iei de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a, care <olo=ete re=ur=ele :ondului <iduciar *ultidonator, *iHloacele bu)etare alocate pentru reali?area co*en?ii de =tat i alte re=ur=e <inanciare" -n=truirea eFtern a <uncionarilor publici n cadrul AAP i in=truirea pe=te hotare a <uncionarilor publici e=te coordonat de ctre Direcia politica de cadre BCancelaria de .tatC" Planurile cur=urilor de in=truire pot <i !i?uali?ate pe =ite-ul re<or*ei ad*ini=traiei publice centrale $"
$

&&&"rapc")o!"*d(in=truire

61

Proce-#l de i$-tr#ire 4$ cadr#l AAP Nu*rul per=onalului din autoritile publice, in=truit n incinta AAP din toate =ur=ele de <inanare, a n=u*at n total .(57 per-oa$e n ianuarie-dece*brie 2011" .tructura cur=urilor de in=truire i a per=onalului in=truit n incinta AAP pe =ur=e de <inanare =unt pre?entate n <i)urile nr"106-10$" Datele rele! c Acade*ia de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a a in=truit #$"@G din per=onalul in=truit cu =uportul donatorilor B:ondul <iduciar *ultidonator i PN5DC, @;"@G - cu =uportul <inanciar al bu)etului de =tat i AG cu =uportul <inanciar al altor or)ani?aii B<i)" 10$C"
:i)" 106" .tructura cur=urilor de in=truire n incinta AAP n anul 2011
#A

:i)" 10$" .tructura per=onalului in=truit n incinta AAP n anul 2011, G @;"@

3$ 13

11

31"$ 10"A
Co*anda de =tat PN5D :ondul <iduciar Altele

A"0

Co*anda de =tat PN5D

:ondul <iduciar Autoriti publice

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AAP

Co$cl#%io$'&2 c' -#port#l 0i$a$ciar al do$atorilor2 i$cl#-i+ al Fo$d#l#i 0id#ciar &#ltido$ator2 are #$ rol i&porta$t 4$ de%+oltarea pro0e-io$al' a 0#$cio$arilor p#*lici di$ Rep#*lica Moldo+a/ eali?area re<or*ei APC contribuie =ub=tanial la de?!oltarea abilitilor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici din =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane i alte =ubdi!i?iuni ale autoritilor publice" S#port#l Fo$d#l#i 0id#ciar &#ltido$ator Dn anul 2011, cu =uportul <inanciar al Fo$d#l#i 0id#ciar &#ltido$ator2 au <o=t reali?ate #A cur=uri de de?!oltare pro<e=ional, inclu=i! #6 cur=uri coordonate de Direcia politica de cadre i 3 cur=uri coordonate de Mini=terul :inanelor / Cur=urile *enionate au <o=t or)ani?ate de ctre Acade*ia de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a n ba? de contract cu 4ficiul de *uport %dministrativ pentru asisten !n implementarea *trategiei de reform a administraiei publice centrale !n +epublica ,oldova. Dn cadrul ace=tor cur=uri n total au <o=t in=truii 3.9( 0#$cio$ari2 care au pro<itat de )789 %ile de in=truire" .tructura nu*rului <uncionarilor in=truii i a ?ilelor de in=truire di!i?at pe ni!ele de ad*ini=trare rele! c a=i=tena :ondului <iduciar preponderent =e acord in=truirii <uncionarilor din APC, dup cu* a <o=t preconi?at B<i)" 10;-10AC"

62

:i)" 10;" .tructura nu*rului <uncionarilor in=truii cu =uportul :ondului <iduciar pe ni!ele de ad*ini=trare n 2011 $@"$G 2#"3G

:i)" 10A" .tructura nu*rului de ?ile de in=truire a <uncionarilor cu =uportul :ondului <iduciar pe ni!ele de ad*ini=trare n anul 2011 $@"AG

2#"1G

APC

AP,

APC

AP,

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor Direciei politica de cadre

A=t<el, n perioada de raportare, cu =uportul :ondului <iduciar *ultidonator au <o=t de=<urate ur*toarele acti!iti de in=truire' - 51 cursuri de instruire pentru <uncionari din APC i AP,, la care au participat 11#@ per=oane B#162 ?ile de in=truireC, coordonate de Direcia politica de cadre% - . cursuri de instruire pentru <uncionari din APC, la care au participat ;@ per=oane B311 ?ile de in=truireC, coordonate de Mini=terul :inanelor" 1<iciena tran=<erului de cunotine n cadrul cur=urilor de in=truire cu =uportul :ondului <iduciar a <o=t e!aluat nalt de ctre participani N 2"$# pentru cur=urile coordonate de Direcia politica de cadre i 2"63 pentru cur=urile coordonate de Mini=terul :inanelor Bdin =corul *aFi*al 3C, con<or* datelor pri*ite de la AAP" I$-tr#irea 4$ cadr#l co&e$%ii de -tat Dn perioada de raportare, Acade*ia de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a, n cadrul co*en?ii de =tat, a reali?at 3$ cur=uri de in=truire pentru :63 de 0#$cio$ari, inclu=i! pentru @;6 participani din APC i @$# participani din AP," 1<iciena tran=<erului de cunotine ctre participanii la cur=urile de in=truire n cadrul co*en?ii de =tat a con=tituit 2,6 Bdin =corul *aFi*al 3C, con<or* datelor pre?entate de ctre AAP" I$-tr#irea di$ alte -#r-e Adiional, Acade*ia de Ad*ini=trare Public a or)ani?at 2@ cur=uri de in=truire la care au participat 606 per=oane" Dn particular, 11 cur=uri au <o=t or)ani?ate cu =uportul donatorilor BPN5DC pentru 2$@ <uncionari publici din cadrul Mini=terului Ku=tiiei, Mini=terului :inanelor, Cancelariei de .tat, .er!iciul :i=cal de .tat i Mini=terul Aprrii% 13 cur=uri de in=truire N la =olicitare n colaborare cu 3N7 i unele autoriti publice pentru 331 per=oane" Dn perioada de raportare, Cancelaria de .tat BDirecia politica de cadreC a or)ani?at proce=ul de de?!oltare pro<e=ional a <uncionarilor pe=te hotare, reali?at cu =uportul partenerilor de de?!oltare" Partenerii de de?!oltare au o<erit 10A cur=uri, la care au aplicat 33) per=oane" Ca re?ultat, (6 per-oa$e au participat la 6. c#r-#ri de i$-tr#ire" De a=e*enea, : 0#$cio$ari p#*lici au bene<iciat de bur=e pentru
63

=tudii de *a=terat pe=te hotare B$ N n!*nt de ?i, 2 N n!*nt cu <rec!en redu=C" Coordo$area proce-#l#i de i$-tr#ire Cur=urile de in=truire pro<e=ional, or)ani?ate i coordonate de Direcia politica de cadre, ocup ponderea *aHor n =tructura pe do*enii de in=truire a <uncionarilor, <iind ur*ate de cur=urile de in=truire pro<e=ional n do*eniul *ana)e*entului <inanelor publice, coordonate de ctre Mini=terul :inanelor B<i)" 110-111C"
:i)" 110" .tructura <uncionarilor in=truii pe do*enii cu =uportul :ondului <iduciar n anul 2011
A3"2G

:i)" 111" .tructura nu*rului de ?ile de in=truire pe do*enii, cu =uportul :ondului <iduciar n anul 2011
A3";G

6";G 6"2G

Cur=uri coordonate de DPC Mana)e*entul <inanelor publice

Cur=uri coordonate de DPC Mana)e*entul <inanelor publice

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor Direciei politica de cadre

Direcia politica de cadre a contribuit =ub=tanial la de=<urarea e!eni*entelor in=truire n incinta AAP" Dn ace=t conteFt, DPC a coordonat 10@ pro)ra*e in=truire Bpentru cur=urile din cadrul co*en?ii de =tat i cur=urile or)ani?ate =uportul <inanciar al :ondului <iduciar *ultidonatorC, a dele)at <or*atori pentru cur=uri de per<ecionare"

de de cu ##

Dn =priHinul con=olidrii capacitilor pro<e=ionale ale <uncionarilor din =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane din autoritile ad*ini=traiei publice, Direcia politica de cadre a or)ani?at 1$ cur=uri de in=truire i patru ntruniri tri*e=triale pentru per=onalul . 5 ale or)anelor centrale de =pecialitate i autoritile =ubordonate ace=tora N din 2; *artie B;0 participaniC, 21 iunie B;@ participaniC, 22 =epte*brie B;0 participaniC i 22 dece*brie B$0 participaniC 2011" Colaboratorii DPC, n calitate de <or*atori, au acordat a=i=ten *etodolo)ic repre?entanilor autoritilor publice n cadrul a 32 acti!iti de in=truire(in<or*are" De a=e*enea, DPC a reali?at n cadrul or)anelor centrale de =pecialitate 11 acti!iti de in<or*are de=pre pro)re=ele n i*ple*entarea noului cadru nor*ati! al <unciei publice" 3.'.1.2. Autoritile publice de nivel central Con<or* in<or*aiei pri*ite de la autoritile publice de ni!el central, n anul 2011 au <o=t i$-tr#ite ((56 per-oa$e Bdin care <uncionarii publici au con=tituit (.8. per-oa$e=, care au bene<iciat de .(735 %ile( de in=truire n total" Capacitatea <uncionarilor publici din autoritile publice de ni!el central a <o=t de?!oltat att n cadrul acti!itilor de in=truire intern, ct i de in=truire eFtern"
;

Nu*rul BtotalC de ?ile de in=truire e=te un i$dicator de i$-tr#ire, care =e calculea? ca produ=ul dintre nu*rul <uncionarilor publici in=truii i nu*rul ?ilelor de in=truire pe o per=oan"

6@

.tructura nu*rului de ?ile de in=truire a <uncionarilor publici i nu*rul net de per=oane in=truite din ace=te cate)orii de autoriti, cla=i<icat pe tipuri de in=truire, e=te pre?entat n <i)urile 112-113"
:i)" 112" .tructura nu*rului de ?ile de in=truire pe tipuri de in=truire a per=onalului n APC n anul 2011

:i)" 113" .tructura nu*rului net de per=oane in=truite din APC n anul 2011
$0G

@3G #$G

-n=truire eFtern

-n=truire intern

30G -n=truire eFtern -n=truire intern

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor 3C. BaneFa nr"16C

Anali?a denot c n cadrul autoritilor publice de ni!el central nu*rul orelor de in=truire pe o per=oan in=truit e=te relati! *ic i a n=u*at 10 ore de instruire intern n *ediu pe per=oan in=truit, co*parati! cu instruirea e8tern, care a n=u*at .2 ore pe o per=oan in=truit" De *enionat c au <o=t depi=tate ca?uri cnd =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane nu duc e!idena in=truirii interne or)ani?ate n =ubdi!i?iunile autoritilor publice" Con<or* opiniei <uncionarilor publici, cur=urile de in=truire intern au o *ic contribuie la <or*area abilitilor pro<e=ionale ale ace=tora" Dn perioada de raportare, ponderea per=onalului in=truit a nre)i=trat ):/:; 4n nu*rul total de per=onal din autoritile publice de ni!el central" Ponderea <uncionarilor publici in=truii a con=tituit 68/.;" Datele pri*ite de la autoritile publice denot c )(/.; din nu*rul <uncionarilor publici in=truii =e con<or*ea? la cerinele =tabilite prin Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public, <iind in=truii =u*ar cel puin @0 ore pe parcur=ul anului" 7radul de in=truire a per=onalului i a <uncionarilor publici, i )radul de con<or*are a in=truirii la cerinele cadrului le)i=lati!, pe cate)orii de autoriti, =unt pre?entate n <i)ura 11@"

6#

100 ;0 60 @0 20 0 #A"A 6$"2

:i)" 11@" Con<or*itatea in=truirii la cadrul nor*ati! n APC n anul 2011, G A@"A ;$"6 $#"@ 6$"6 61"6 60"# @1"# 3$"A @2"1 1;"2 2#";

66"3

#$"@

3r)ane ale AP

3C.

7radul de in=truire a per=onalului 7radul de in=truire a <uncionarilor publici Ponderea <p in=truii cel puin @0 ore

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti BaneFa nr"16C

Datele de=pre in=truire, pri*ite de la autoritile publice, arat c cel *ai nalt ni!el de in=truire a <uncionarilor publici =-a nre)i=trat n or)anele centrale de =pecialitate BA#GC" Dn acelai ti*p, in=u<icient au <o=t in=truii <uncionarii publici din alte autoriti publice" 7radul de in=truire a per=onalului din *ini=tere i alte autoriti ad*ini=trati!e centrale Braportul dintre nu*rul per=oanelor in=truite ctre nu*rul <unciilor ocupateC i nu*rul de ore de in=truire n *ediu pe o per=oan in=truit n or)anele centrale de =pecialitate =unt pre?entate n <i)urile 11#-116"
:i)" 11#" 7radul de in=truire a per=onalului n 3C. n anul 2011, G
100 ;0 60 @0 20 0 Media 0N. M. .7 MMP.: MA1-1 CCC1C MD C MA-A A :C M1C MK MC M: M/. MA MM M/-C A M MAAM 0 M/ M1 A/

Alte AP

((

A# $3 $$ #;

100 ;A 63 $0 60 ;A $6

100 ;6 $; ;3

100 A0

AP =ub" 3C.

Media

A6

100 100

@;

#@

##

2;

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la 3C.

Datele din <i)ura 11# rele! c )radul de in=truire a per=onalului nu e=te o*o)en pe or)anele centrale de =pecialitate" A=t<el, 12 Bdin 2@C or)ane centrale de =pecialitate Baparatele centrale ale ace=toraC au raportat c *ai *ult de ;0 la =ut din per=onal a <o=t in=truit, altele A autoriti N cel puin Hu*tate din per=onal a <o=t in=truit, M/. N *ai puin de Hu*tate din per=onal i A M N circa un =<ert din per=onal a <o=t in=truit"
66

:i)" 116" Nu*rul orelor de in=truire pe o per=oan in=truit n 3C. n anul 2011
1#0 100

1@2 ;6 60 21
M. Media M1C MC MMP.: MK MA-A M/. M: MA MM MA1-1 MAM1 M/-D

A$ 6; 62 $; 6$

102 ;2 61 @# @; 61 32 @$ #2 #0 @A @1 ;0 61

$; 6.

#0 0

0N.

.7

.ur=a' 1laborat n ba?a in<or*aiei aparatelor centrale ale 3C.

Datele din <i)ura 116 indic c per=onalul in=truit din 22 Bdin 2@C 3C. au n=u*at *ai *ult de @0 de ore pe o per=oan in=truit, per=onalul din M: N 21 ore B2"# ?ileC i per=onalul din M/-C N 32 ore B@ ?ileC pe o per=oan in=truit" Co*pararea datelor din <i)urile 11#-116 per*ite = conclude* c unele autoriti a# dele1at #$ele ,i acelea,i per-oa$e la i$-tr#ire pe o perioad ndelun)at, inclu=i! la cur=urile de lun) durat" 3.'.1.3. Autoritile administraiei publice locale Dn autoritile ad*ini=traiei publice locale, per=onalul in=truit a n=u*at 2#33 de per=oane, ce con=tituie n *ediu 1$"3G din =alariai, con<or* datelor pri*ite de la autoriti" Nu*rul <uncionarilor publici in=truii a n=u*at 2211 per=oane =au ;$"3G din per=onalul in=truit" Anali?a rele! c n anul 2011 pe=te un =<ert din <uncionarii publici au <o=t in=truii, inclu=i! @@"6G dintre acetia au <o=t in=truii *ai *ult =au e)al cu @0 ore B<i)" 11$-11;C"
:i)" 11$" Ponderea <uncionarilor publici din AAP, in=truii n anul 2011 $0"@G :i)" 11;" Con<or*itatea in=truirii <uncionarilor publici din AAP, la =tandardele cadrului nor*ati! n anul 2011

##"@G
2A"6G :uncionari in=truii :uncionari nein=truii -n=truii *ai puin de @0 ore -n=truii cel puin @0 ore

@@"6G

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AAP, BaneFa nr"1#C

Dn perioada de raportare, n incinta Acade*iei de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a au <o=t in=truii $;; <uncionarii publici B=au 3#"6G din per=oanele in=truiteC din autoritile ad*ini=traiei publice locale n cadrul a 33 cur=uri de in=truire" Cla=i<icarea cur=urilor de in=truire i a <uncionarilor in=truii pe =ur=e de <inanare e=te pre?entat n <i)ura nr"11A"

6$

CCC1C

A :C

AM

M/-C

A M

0 -

MCD

A/

:i)" 11A" .ur=ele de <inanare a in=truirii <p din AP, n anul 2011
1A Co*anda de =tat 1@ :ondul <iduciar 313 @$#

100
Nu*r de cur=uri

200

300
Nu*r de <uncionari publici

@00

#00

.ur=a' 1laborat n ba?a in<or*aiei Direciei politica de cadre i AAP

Co*anda de =tat contribuie =ub=tanial la in=truirea <uncionarilor publici din AAP, - nu*rul cur=urilor de in=truire i nu*rul <uncionarii in=truii din AAP, dein o pondere i*portant B#$"6G i 60"3G, re=pecti!C n nu*rul total al ace=tora" Anali?a datelor de=pre de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici pe ni!eluri de ad*ini=trare indic c <uncionarii publici din AAP, de ni!elul al doilea bene<icia? de *ai *ulte acti!iti de in=truire, co*parati! cu cei din AAP, de ni!elul nti B<i)"120-121 i <i)"122-123C"
:i)" 120" Ponderea <uncionarilor publici in=truii din AAP, de ni!elul -- n anul 2011 6$"$G :i)" 121" Con<or*itatea in=truirii <uncionarilor publici din AAP, de ni!elul -la =tandardele cadrului nor*ati! n anul 2011 #;"#G

32"6G :uncionari in=truii :uncionari nein=truii

@1"#G

-n=truii *ai puin de @0 ore -n=truii cel puin @0 ore

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AAP, BaneFa nr"12C

Dn perioada de raportare o trei*e din <uncionarii publici din AAP, de ni!elul al doilea au <o=t in=truii, din care pe=te o Hu*tate au participat la acti!iti de in=truire cu durata =u*ar de @0 ore =au *ai *ult"

6;

:i)" 122" Ponderea <uncionarilor publici in=truii din AAP, de ni!elul - n anul 2011 6A"0G

:i)" 123" Con<or*itatea in=truirii <uncionarilor publici din AAP, de ni!elul - la =tandardele cadrului nor*ati! n anul 2011 6@"@G 3#";G

31"0G :uncionari in=truii :uncionari nein=truii

-n=truii *ai puin de @0 ore -n=truii cel puin @0 ore

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AAP, BaneFa nr"12C

Mai puin de o trei*e din <uncionarii publici din AAP, de ni!elul nti au <o=t in=truii i doar o trei*e dintre acetia au n=u*at @0 ore i *ai *ult" 7radul de in=truire a <uncionarilor publici pe AAP, e=te pre?entat n <i)urile 12@-12#"

6A

100

20

@0

60

;0

0 Media

99

C Anenii Noi

11

C 0a=arabea=ca

33

C 0riceni

31

C Cahul

16

C Calarai

11 A

C Cante*ir C Cueni

12

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la AAP,


C Ci*ilia

2A

C Criuleni C Dondueni

2# 2;

0 1$ 16 $# 13 20

C Drochia C Dub=ari C 1dine C :leti C :loreti C 7lodeni C Mnceti C -alo!eni C ,eo!a C Ni=poreni C 3cnia C 3rhei C C e?ina cani C .n)erei C >oldneti C .oroca C >te<an 2od C .treni

Not' C Drochia i /araclia n-au pre?entat date de=pre in=truirea per=onalului din AAP, de ni!elul --"

:i)" 12@" 7radul de in=truire a <uncionarilor publici din AAP, de ni!elul -- n anul 2011, G

$0

100

32

1@ ;1 A1 6@ 6# 12 100 A# 20 2$ @0 0
C /eleneti C 5n)heni Mun" Chiinu 5/A 7)u?ia

C /araclia

1A 3A 1; 21

100

20

@0

60

;0

0 Media

31

C Anenii Noi C 0a=arabea=ca

21

C 0riceni

12 1 $ 10 @ @

C Cahul C Calarai C Cante*ir C Cueni C Ci*ilia C Criuleni

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la AAP,


22 @ 3 32 # 100 6
C 7lodeni C Mnceti C -alo!eni C ,eo!a C Ni=poreni C 3cnia C 3rhei C C e?ina C Dondueni C Drochia C Dub=ari C 1dine C :leti C :loreti

11 31

C /araclia n-au pre?entat date de=pre de?!oltarea pro<e=ional a per=onalului din AAP, de ni!elul -"

:i)" 12#" 7radul de in=truire a <uncionarilor publici din AAP, de ni!elul - n anul 2011, G

$1

12 6A A0 100 100 16 @
C .n)erei C >oldneti

cani

A$ ;A

@ 3 A
C .treni C >te<an 2od

C .oroca

0
C /eleneti C 5n)heni Mun" 0li Mun" Chiinu

C /araclia

1# A; 11 1# 3

5/A 7)u?ia

Datele din <i)urile 12@-12# rele! c 1rad#l de i$-tr#ire a <uncionarilor publici $# e-te o&o1e$ pe autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea i ni!elul nti" A=t<el, ; Bdin 3@C AAP, de ni!elul al doilea i pri*riile din ; Bdin 3#C AAP, de ni!elul nti au raportat c pe=te #0G din <uncionarii publici au <o=t in=truii, celelalte autoriti a <o=t nre)i=trat un *ic ni!el de in=truire a <uncionarilor publici, iar Con=iliile raionale Drochia i /araclia nu au raportat de=pre in=truirea per=onalului" Anali?a datelor re<eritor la in=truire denot c <uncionarii publici din AAP, =unt in=truii la un ni!el <oarte Ho= co*parati! cu cerinele Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public" De aceea autoritile ad*ini=traiei publice locale trebuie = depun un e<ort =u=inut n de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici" 3.'.2. )ntocmirea anga*amentului scris al funcionarului public privind activitatea n serviciul public dup absolvirea formelor de de voltare profesional 3.'.2.1. Autoritile publice n total Dn anul 2011 autoritile publice a# 4$toc&it ,i -e&$at 4$ total 78 a$1a>a&e$te -cri-e cu <uncionarii publici care au participat la acti!iti de in=truire cu durata total *ai *are dect A0 ?ile calendari=tice" ;3G din an)aHa*entele =cri=e au <o=t =e*nate cu <uncionarii publici care au =tudiat n cadrul pro)ra*elor de *a=terat i 1$G - cu <uncionarii publici care au participat la cur=uri de in=truire cu durata cu*ulati! de cel puin A0 ?ile calendari=tice" Dat <iind <aptul c la =ituaia din 1 ianuarie 2012, n cadrul pro)ra*elor cu <rec!en redu= din AAP, i <ac =tudiile 25. masteran i din anul 5 de studii, re?ult c an)aHa*entele =cri=e n-au <o=t ntoc*ite cu *aHoritatea dintre <uncionarii publici *a=teran?i" 3.'.2.2. Autoritile publice de nivel central Dn perioada de raportare, autoritile publice de ni!el central a# 4$toc&it ,i -e&$at 4$ total 9( a$1a>a&e$te -cri-e cu <uncionarii publici care au participat la acti!iti de in=truire cu durata total *ai *are dect A0 ?ile calendari=tice" MaHoritatea dintre ace=te an)aHa*ente au <o=t =e*nate cu <uncionarii publici din cadrul or)anelor centrale de =pecialitate" -n<or*aia de=pre an)aHa*entele =e*nate e=te pre?entat n <i)urile 126-12$"

$2

:i)" 126" .tructura nu*rului an)aHa*entelor =cri=e pe cate)orii de autoriti n anul 2011

:i)" 12$" .tructura an)aHa*entelor pe tipuri de in=truire n anul 2011

21

30

11
3r)ane ale AP 3C.

Pro)ra*e de *a=terat

Cur=uri

6
AP =ub" 3C.

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la AP BaneFa nr"1@C

De la nceputul i*ple*entrii ace=tei proceduri Btri*e=trul -2, 200AC, or)anele centrale de =pecialitate au ntoc*it i =e*nat n total 65 a$1a>a&e$te -cri-e cu <uncionarii publici pri!ind acti!itatea ace=tora n =er!iciul public dup ab=ol!irea <or*elor de de?!oltare pro<e=ional B1@ an)aHa*ente n anul 200A, 2# an)aHa*ente n anul 2010 i 21 an)aHa*ente n anul 2011C" Alte autoriti publice au raportat c nu au =e*nat an)aHa*ente =cri=e cu <uncionarii publici pri!ind acti!itatea ace=tora n =er!iciul public dup ab=ol!irea <or*elor de de?!oltare pro<e=ional, din lip=a condiiilor re=pecti!e" 3.'.2.3. Autoritile administraiei publice locale Dn perioada de raportare, Con=iliile raionale Criuleni, .oroca i 5n)heni, *un" 0li i 5/A 7)u?ia au raportat de=pre 4$toc&irea i -e&$area a 33 a$1a>a&e$te -cri-e cu <uncionarii publici, care au participat la acti!iti de in=truire a cror durat depete A0 ?ile ntr-un an calendari=tic" De *enionat c 10 <uncionari publici, care au =e*nat an)aHa*ente =cri=e, acti!ea? n AAP, de ni!elul nti i un <uncionar public N n AAP, de ni!elul al doilea" Probleme identificate Ponderea in=truirii interne a <uncionarilor publici din cadrul autoritilor ad*ini=traiei publice de ni!el central e=te *ic din cau?a c nu =e aloc *iHloacele <inanciare bu)etare, preconi?ate prin Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public" .uportul <inanciar al donatorilor are un rol i*portant n de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici" :uncionarii publici din AAP, =unt in=truii la un ni!el <oarte Ho= co*parati! cu cerinele =tabilite prin Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public" .ituaia de=pre in=truirea <uncionarilor publici din AAP, de ni!elul nti e=te nc *ai dra*atic, co*parati! cu =ituaia din cadrul AAP, de ni!elul al doilea" A=t<el, pri*riile din 20 de raioane, *un" Chiinu i *un" 0li au raportat de=pre un ni!el <oarte *ic de in=truire a <uncionarilor publici, iar pri*riile din alte 2 raioane nu au e<ectuat in=truirea per=onalului"
$3

. 5 din unele AAP, de ni!elul al doilea i de ni!elul nti nu duc e!idena i nu *onitori?ea? acti!itile de in=truire a <uncionarilor publici, pre?int in<or*aie eronat de=pre in=truirea per=onalului Bcon=iliile raionale Cahul, Cante*ir, Drochia, Mnceti, 3cnia, .n)erei, >oldneti, /araclia% 5/A 7)u?iaC" Acade*ia de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a a in=truit un nu*r de per=onal *ai *ic dect cel plani<icat cu 9:6 per-oa$e =au cu 3.; &ai p#i$, ceea ce denot c autoritile publice i <uncionarii publici au o atitudine re?er!at <a de cur=urile de in=truire" ,e)ea cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public i cadrul nor*ati! =ecundar n !i)oare nu =tabilete clar procedura de ntoc*ire a an)aHa*entului n ca?ul =tudiilor de *a=terat din cau?a c perioada =tudiilor la *a=terat nu coincide cu anul calendari=tic" Ca ur*are, unii <uncionari publici care =tudia? n cadrul pro)ra*elor de *a=terat, re<u? = =e*ne?e an)aHa*entul n cau?" Anali?a co*parati! a datelor de=pre an)aHa*entele =e*nate B 78 a$1a>a&e$teC, pri*ite de la autoriti, cu nu*rul <uncionarilor publici care =tudia? n cadrul pro)ra*elor de *a=terat B.)9 per-oa$e la anul - cu <rec!en redu=C la Acade*ia de Ad*ini=trare Public pe ln) Preedintele epublicii Moldo!a rele! c *aHoritatea <uncionarilor publici *a=teran?i nu au =e*nat an)aHa*entele preconi?ate de cadrul nor*ati! n !i)oare" Propuneri i aciuni corective Autoritile publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale trebuie = depun un e<ort =u=inut n de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici, dar i pri!ind e!idena i *onitori?area acti!itilor i indicatorilor de in=truire" Dn ace=t conteFt, Mini=terul :inanelor, n co*un cu autoritile publice, ur*ea? = =e con<or*e?e la pre!ederile Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public , = plani<ice re=ur=e bu)etare pentru de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici" 5r*ea? de ntreprin= *=uri pentru liberali?area proce=ului de in=truire a <uncionarilor publici" Dn ace=t conteFt, ur*ea? de per<ecionat i de?!oltat cadrul nor*ati! pri!ind de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici" 5r*ea? de per<ecionat cadrul le)i=lati! i nor*ati! re<eritor la procedura de ntoc*ire a an)aHa*entului =cri= al <uncionarului public care =tudia? n cadrul pro)ra*elor de *a=terat din re=ur=e bu)etare" Dn ace=t conteFt, ar <i rele!ant ca <uncionarul public = =e*ne?e un =in)ur an)aHa*ent pentru toat perioada de =tudii la *a=terat" Autoritile ad*ini=traiei publice ur*ea? = duc e!idena i = ntoc*ea=c an)aHa*entul =cri= cu <iecare <uncionar public, care =tudia? n cadrul pro)ra*elor de *a=terat din re=ur=e bu)etare"
$@

9/8/ E+al#area per0or&a$elor pro0e-io$ale ale 0#$cio$ar#l#i p#*lic 3.+.1. Autoritile publice n total Autoritile publice au e!aluat per<or*anele pro<e=ionale pentru anul 2011 ale 3.658 0#$cio$ari p#*lici, ce con=tituie ()/6; din nu*rul <uncionarilor publici n <uncie public de conducere de ni!el =uperior, <uncie public de conducere i <uncie public de eFecuie" e?ultatele e!alurii denot c *aHoritatea <uncionarilor publici BA#GC au <o=t e!aluai cu cali<icati!ul LbineJ i L<oarte bineJ" Dn acelai ti*p, 10 per=oane B0"1G din cei e!aluaiC au pri*it cali<icati!ul Lne=ati=<ctorJ, doar 11 per=oane au conte=tat re?ultatele e!alurii, con=iderndu-le =ubiecti!e" 3.+.2. Autoritile publice de nivel central Autoritile publice de ni!el central au e!aluat per<or*anele pro<e=ionale ale 68). 0#$cio$ari p#*lici, ce con=tituie (7/8; din nu*rul <uncionarilor publici n <uncie public de conducere de ni!el =uperior, <uncie public de conducere i <uncie public de eFecuie" Ponderea <uncionarilor publici e!aluai pe cate)orii de autoriti centrale e=te pre?entat n <i)ura 12;"
:i)" 12;" Ponderea <uncionarilor publici B<pcn=, <pc, <peC din APC e!aluai pentru anul 2011, G A# ;# () $; 3;

100

#0

0 3r)ane ale AP 3C. AP =ub" 3C. APC Alte AP

Anali?a =tati=ticilor re<eritor la e!aluarea per<or*anelor pro<e=ionale denot ponderea Hoa= a <uncionarilor e!aluai n or)anele autoritilor publice Bdoar 3;G din nu*rul total al <uncionarilor publici pe cele trei cate)orii de <uncii publice *enionateC"

.ur=a' 1laborat n ba?a in<or*aiei autoritilor BaneFa nr"1@C

e?ultatele e!alurii per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici din autoritile publice de ni!el central =unt pre?entate n <i)ura 12A"
:i)" 12A" e?ultatele e!alurii <uncionarilor publici B<pcn=, <pc, <peC din APC pentru anul 2011, G

##"$

3;"3
<oarte bine bine

6"0
=ati=<ctor

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la AP BaneFa nr"1@C

e?ultatele e!alurii per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici din autoritile publice de ni!el central, cla=i<icate pe criterii de e!aluare, denot c nici un <uncionar public nu a pri*it cali<icati!ul Lne=ati=<ctorJ pentru acti!itatea pro<e=ional de=<urat n anul 2011" De *enionat c cu cali<icati!ul L=ati=<ctorJ au <o=t e!aluai doar 6 la =ut din <uncionarii publici"

$#

e?ultatele e!alurii <uncionarilor publici pe cate)orii de autoriti publice de ni!el central =unt pre?entate n <i)ura 130"
:i)" 130" Co*pararea re?ultatelor e!alurii <uncionarilor publici B<pcn=, <pc, <peC din APC pentru anul 2011, G
$0

))/8 9(/9 6/5

6#"2

66"6

6A"6

#A"$ 32"2 ;"1


AP =ub" 3C.

:oarte bine 0ine .ati=<ctor

3#

32"0

31"@ 2";

2;"2 2"0 2"2


Alte AP

0 3r)ane ale AP APC 3C.

.ur=a' 1laborat n ba?a in<or*aiei autoritilor BaneFa nr"1@C

Datele arat c dou trei*i din nu*rul <uncionarilor publici au <o=t e!aluai cu cali<icati!ul L<oarte bineJ n or)anele autoritilor publice i or)anele centrale de =pecialitate" Dn acelai ti*p, doar *ai puin de o trei*e din <uncionarii publici au <o=t e!aluai cu ace=t cali<icati! n alte autoriti publice i autoritile =ubordonate or)anelor centrale de =pecialitate" De *enionat c doar ; <uncionari publici e!aluai din ace=te autoriti au depu= conte=taii, con=idernd c au <o=t =ube!aluai" Dn proce=ul de e!aluare a per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici pentru anul 2011, au <o=t =tabilite obiecti!ele indi!iduale de acti!itate i indicatori de per<or*an =tabilite pentru anul 2012 pentru 857) 0#$cio$ari p#*lici din cadrul APC =au pentru ;;"3G din nu*rul total al <uncionarilor care cad =ub incidena Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public" 3.+.3. Autoritile administraiei publice locale Con<or* in<or*aiilor pri*ite de la autoritile ad*ini=traiei publice locale, au <o=t e!aluate per<or*anele pro<e=ionale ale )()) 0#$cio$ari p#*lici, ce con=tituie (6/8; din nu*rul <uncionarilor publici n <uncie public de conducere i <uncie public de eFecuie" Ponderea <uncionarilor publici e!aluai pe ni!eluri de ad*ini=trare local e=te pre?entat n <i)ura 131"
:i)" 131" Ponderea <uncionarilor publici B<pc, <peC din AP, e!aluai pentru anul 2011, G ;;"@ ;@"2 (6/8

100 $# #0 2# 0

Anali?a =tati=ticilor re<eritor la e!aluarea per<or*anelor pro<e=ionale denot ponderea nalt a <uncionarilor e!aluai n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea i de ni!elul nti"

AAP, ni!elul --

.ur=a' 1laborat n ba?a in<or*aiei autoritilor BaneFa nr"1@C

AAP, ni!elul -

AP,

$6

e?ultatele e!alurii per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici din AAP, pe criterii de e!aluare =unt pre?entate n <i)ura 132"
:i)" 132" e?ultatele e!alurii <uncionarilor publici B<pc, <peC din AP, pentru anul 2011, G

#@"1

@2"2 0"1
<oarte bine =ati=<ctor bine ne=ati=<ctor

3"6

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite BaneFa nr"1@C

e?ultatele e!alurii per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici din AP, pe criterii de e!aluare denot c $ <uncionari publici B=au 0"1G din nu*rul celor e!aluaiC au pri*it cali<icati!ul Lne=ati=<ctorJ pentru acti!itatea pro<e=ional de=<urat n anul 2011" De *enionat c cu cali<icati!ul L=ati=<ctorJ au <o=t e!aluai doar 3"6 la =ut din <uncionarii publici"

e?ultatele e!alurii <uncionarilor publici pe ni!eluri de ad*ini=trare local =unt pre?entate n <i)ura 133"
:i)" 133" Co*pararea re?ultatelor e!alurii <uncionarilor publici B<pc, <peC din AP, pentru anul 2011, G
$0

)7/3 7./.
3#

#3"A @3"$

#@"2 @1"2

:oarte bine 0ine .ati=<ctor Ne=ati=<ctor

9/6 5/3
0 AP,

2"3 0"1
AAP, ni!elul --

@"6
AAP, ni!elul -

0"1

Datele rele! re?ultate o*o)ene re<eritor la e!aluarea per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici din AAP,, att n AAP, de ni!elul al doilea, ct i n AAP, de ni!elul nti"

.ur=a' 1laborat n ba?a in<or*aiei autoritilor BaneFa nr"1@C

De *enionat c doar 3 <uncionari publici e!aluai din autoritile ad*ini=traiei publice locale au depu= conte=taii, con=idernd c au <o=t =ube!aluai pentru anul 2011" Dn proce=ul de e!aluare a per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici pentru anul 2011, au <o=t =tabilite obiecti!ele indi!iduale de acti!itate i indicatori de per<or*an =tabilite pentru anul 2012 pentru 6595 0#$cio$ari p#*lici din cadrul AAP, =au pentru ;A"2G din nu*rul total al <uncionarilor care cad =ub incidena Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public" Probleme identificate Dn autoritile publice per=i=t un anu*it nu*r de <uncionari publici N 11"3G Bdin care 11"$G n autoritile publice de ni!el central i 10";G n autoritile ad*ini=traiei publice localeC din nu*rul <uncionarilor publici,
$$

care nu au obiecti!e indi!iduale de acti!itate i indicatori de per<or*an pentru anul 2012" 5nele or)ane ale autoritilor publice i Mini=terul /ehnolo)iei -n<or*aiei i Co*unicaiilor n-au pre?entat in<or*aia de=pre e!aluarea per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici Bprocedura n-a <o=t aplicat pentru anul 2011C" Propuneri i aciuni corective .ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane din cadrul autoritilor publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale ur*ea? = identi<ice <uncionarii publici crora nu li =-au =tabilit obiecti!e indi!iduale i indicatori de per<or*an pentru anul 2012, n !ederea =tabilirii ace=tora" 9/(/ R'-p#$derea di-cipli$ar' a 0#$cio$ar#l#i p#*lic 3.%.1. Autoritile publice n total Con<or* ,e)ii cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public, pentru nclcarea ndatoririlor de =er!iciu i a nor*elor de conduit, <uncionarul public poart r=pundere di=ciplinar" Dn perioada de i*ple*entare a cadrului nor*ati! al =er!iciului public a <o=t introdu= *ecani=*ul de r=pundere di=ciplinar a <uncionarului public n autoritile publice" Ca ur*are a aplicrii procedurii, co*i=iile de di=ciplin au <o=t create n 63; de autoriti publice BaneFa 1@C" Dn anul 2011 co*i=iile de di=ciplin au eFa*inat 232 =e=i?ri, din care au <o=t cla=ate #@ =e=i?ri i propu=e 233 =anciuni di=ciplinare" A=t<el, 26# <uncionari publici au <o=t =ancionai di=ciplinar n total n toate autoritile publice, ceea ce con=tituie 1";G din nu*rul <uncionarilor publici" 3.%.2. Autoritile publice de nivel central Co*i=iile de di=ciplin au <o=t create n 61 de autoriti publice de ni!el central, din care 11 co*i=ii de di=ciplin N n or)anele autoritilor publice i #0 co*i=ii de di=ciplin n autoritile ad*ini=traiei publice centrale BaneFa 1@C" A=t<el, co*i=iile de di=ciplin au <o=t in=tituite n $3"#G din autoritile care au tri*i= in<or*aia de=pre i*ple*entarea ,e)ii cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public" Co*i=ia de di=ciplin a <o=t creat n toate autoritile ad*ini=traiei publice centrale care ntrune=c condiiile de in=tituire a co*i=iei de di=ciplin, =tabilite de le)i=laia n !i)oare" De a=e*enea, n 23 Bdin 2@C or)ane centrale de =pecialitate au <o=t in=tituite co*i=iile de di=ciplin Bco*i=ia de di=ciplin lip=ete n CCC1C N nu cade =ub incidena direct a ,e)ii nr"1#;-E2- din @ iulie 200;C" Con<or* datelor pri*ite, co*i=iile de di=ciplin din autoritile publice de ni!el central au eFa*inat 1A0 =e=i?ri, din care #3 =e=i?ri =au 2;G au <o=t cla=ate" Ca ur*are, 23@ <uncionari publici au <o=t =ancionai di=ciplinar, ceea ce con=tituie 2"AG din nu*rul total al <uncionarilor publici"
$;

3.%.3. Autoritile administraiei publice locale Dn perioada de raportare autoritile ad*ini=traiei publice locale au re*arcat c, n perioada de aplicare a procedurii, au <o=t create )88 co&i-ii de di-cipli$'2 inclu=i! ;1 co*i=ii de di=ciplin n AAP, de ni!elul al doilea din 26 Bdin 32C raioane, n *un" Chiinu i 5/A 7)u?ia, precu* i @A6 co*i=ii de di=ciplin n pri*riile din 2; raioane, Pri*ria *un" Chiinu i 5/A 7)u?ia" Datele rele! c co*i=iile de di=ciplin au acti!at n autoritile ad*ini=traiei publice locale de ni!elul al doilea i ni!elul nti din 1# raioane, *unicipiul Chiinu i 5/A 7)u?ia, n perioada de raportare" Co*i=iile de di=ciplin din ad*ini=traia public local au eFa*inat @2 =e=i?ri i au propu= 32 =anciuni di=ciplinare" Ca ur*are, 31 <uncionari publici au <o=t =ancionai di=ciplinar, ceea ce con=tituie 0"#G din nu*rul total al <uncionarilor publici" Co*i=ii de di=ciplin nu au <o=t create n cadrul aparatului preedintelui raionului din 6 raioane, n *aHoritatea pri*riilor din @ raioane, ceea ce contra!ine re)le*entrilor preconi?ate de cadrul nor*ati! n !i)oare" 9/:/ ?$cetarea raport#rilor de -er+ici# 3.,.1. Autoritile publice de nivel central Dncetarea raporturilor de =er!iciu a <o=t *onitori?at n autoritile publice de ni!el central" Dn anul 2011 au <o=t ncetate raporturile de =er!iciu i relaiile de *unc cu 3885 per-oa$e din autoritile publice *enionate" .tructura ncetrii raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc pe cate)orii de autoriti publice de ni!el central i pe cate)orii de per=onal e=te pre?entat n <i)urile 13@-13#"
:i)" 13@" .tructura ncetrilor raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc pe cate)orii de AP de ni!el central n anul 2011, G :i)" 13#" Dncetarea raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc pe cate)orii de per=onal n APC n 2011, G

10"#

60";

3;";

1A"A

$"#

1"A 0"2 3"2 2;"6

1A";

A"2
3C. Alte AP AP =ub" 3C. <dp <pcn=

3r)ane AP

<pc

<pe

<p==

pcp<dp

pdta<ap

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor APC BaneFele nr";-12C

Anali?a datelor rele! c 6@# <uncionari publici =au $;"@G din ca?urile de ncetare a raporturilor de =er!iciu cu <uncionarii publici au <o=t e<ectuate !n condiiile demisiei Bcon<or* art"6# al ,e)ii nr"1#;-E2- din 0@"0$"200;C" Ca?urile de ncetare a raporturilor de =er!iciu cu <uncionarii publici !n circumstane ce nu depind de voina prilor Bcon<or* art"62 al ,e)ii nr"1#;-E2- din 0@"0$"200;C, prin eliberare din <uncie Bcon<or* art"63 al ,e)ii nr"1#;-E2- din 0@"0$"200;C i prin destituire,
$A

inclu=i! n re?ultatul e!alurii per<or*anelor pro<e=ionale i obinerii cali<icati!ului Lne=ati=<ctorJ Bcon<or* art"6@ al ,e)ii nr"1#;-E2- din 0@"0$"200;C, au n=u*at n total 21; ca?uri =au 21"6 la =ut din nu*rul total de ca?uri"
:i)" 136" Condiiile ncetrilor raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc n APC n anul 2011, G
36"@ 2;"6 :i)" 13$" Condiiile ncetrilor raporturilor de =er!iciu cu <p din APC n anul 2011, G $;"@

1"2 3"@ 0"6 1"6 $"A 2@"A


,e)ea 1#;, art"63 ,e)ea 1#;, art"6# ,e)i =peciale

1$"0
,e)ea 1#;, art"63 ,e)ea 1#;, art"6#

,e)ea 1#;, art"62 ,e)ea 1#;, art"6@

,e)ea 1#;, art"62 ,e)ea 1#;, art"6@ Codul *uncii

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor AP de ni!el central BaneFa nr"$C

:luctuaia per=onalului i a <uncionarilor publici n autoritile publice de ni!el central e=te pre?entat n <i)ura 13;"
:i)" 13;" :luctuaia per=onalului i <uncionarilor publici n AP din APC, G

16 ; 0

12

13
10

16
11

15

13

11

11
8

/ otal APC

3r)ane ale AP

3C.

AP =ub"3C.

Alte AP

Per=onal

:uncionari publici

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la autoriti BaneFele nr" ;-12C

Datele =cot la i!eal o rat *oderat a <luctuaiei <uncionarilor publici i altor cate)orii de per=onal n *ediu pe autoritile publice de ni!el central, ceea ce denot =tabilitatea n <uncie public a per=onalului din *ulte autoriti publice" Dn acelai ti*p, un =e*nal de alar* con=tituie <luctuaia <uncionarilor publici n or)anele centrale de =pecialitate, care a nre)i=trat 1#G n anul 2011" Acea=t =ituaie )enerea? co=turi nalte de nlocuire a <uncionarilor publici Brecrutare, an)aHare, in=truire, aco*odare, e!aluareC" De *enionat c n unele *ini=tere i autoriti ad*ini=trati!e centrale <luctuaia per=onalului a a!ut o rat de pe=te 2#G, ce =e*nalea? proble*e =erioa=e n )e=tionarea re=ur=elor u*ane B<i)"13A-1@0C" :luctuaia per=onalului n *ini=tere nre)i=trea? un nalt ni!el" Dn anul 2011 rata de <luctuaie a per=onalului a nre)i=trat n *ediu 16"2G, iar n cinci *ini=tere BMK, MMP.:, M., M/. i M/-CC N a con=tituit pe=te 2#G"
;0

:luctuaia per=onalului n alte autoriti ad*ini=trati!e centrale nre)i=trea? un nalt ni!el" A=t<el, ace=t indicator a nre)i=trat n *ediu 1#"@G, din cau?a c n 2 AAC BA)enia LMold=il!aJ i A)enia /uri=*uluiC <luctuaia per=onalului a <o=t eFtre* de nalt"
:i)" 13A" :luctuaia per=onalului n *ini=tere n anul 2011, G
@0 30 20 10 0 Media M1C MD C MC MMP.: M. MK MA-A MA1-1 M/. CCC1C M: MA MAMM M1 M/-D M/-C

3#"3 2$"# 36/. 11"; 1#"# 1A"$ 10"1 @"3 21"$ A"$ 2"2 10"# @"3 #"3 2@"6

32"@ 23"$

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la 3C.

:i)" 1@0" :luctuaia per=onalului n AAC n anul 2011, G


$#

$2"2

#3"$
#0 2# 0 Media 0N. A :C .7 A M AM 0 A/

1#"@

20 A"1

1@"1

1$"A

1$"2

11"A

.ur=a' 1laborat n ba?a datelor pri*ite de la 3C.

De *enionat c anali?a e<ectuat n ba?a datelor pri*ite de la 3C. a rele!at unele abateri de la aplicarea le)i=laiei n !i)oare" A=t<el, con<or* re?ultatelor e!alurii per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici din cadrul 3C. pentru anul 2010, patru <uncionari publici au pri*it cali<icati!ul Lne=ati=<ctorJ A" Aceti <uncionari publici ur*au a <i de=tituii n con<or*itate cu art"6@ al ,e)ii nr"1#;E2- din 0@"0$"200;" Con<or* datelor pri*ite de la 3C., doar doi <uncionari publici au <o=t de=tituii din <uncie" De *enionat c per=oanele de=tituite din <uncie au conte=tat n in=tana de Hudecat ordinul de ncetare a raporturilor de =er!iciu" Datorit i*ple*entrii noului cadru nor*ati! n =er!iciul public, =ubdi!i?iunile re=ur=e u*ane din cadrul 3C. au *odi<icat raporturile de =er!iciu cu <uncionarii publici care au atin= !r=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie pentru li*it de !r=t" Dn perioada de raportare au ncetat raporturile de =er!iciu cu 1@0 <uncionari publici N pen=ionari n circu*=tane ce nu depind de !oina prilor Bcon<or* art" 62 al ,e)ii nr"1#;-E2- din 0@"0$"200;C"
A

aportul cu pri!ire la i*ple*entarea pre!ederilor ,e)ii cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public n autoritile ad*ini=traiei publice centrale i locale n anul 2010, AneFa nr"11, coloana ##, pa)" A1-A2"

;1

IV/ CONCLU"II !I PRIORIT I -onclu ii. 1" A <o=t adoptat Legea pentru aprobarea Clasificatorului unic al funciilor publice, care o<er de=crierea )eneric a <unciilor publice, di<erenia? <unciile publice n con<or*itate cu co*pleFitatea =arcinilor, =tabilete cadrul )eneral pentru <or*ularea <ielor de po=t i de?!oltarea carierei pro<e=ionale a <uncionarilor publici" 2" A <o=t elaborat Legea privind sistemul de salari are a funcionarilor publici , care e=te corelat cu Cla=i<icatorul unic al <unciilor publice" 3" A continuat proce=ul de de?!oltare a cadrului nor*ati! =ecundar pentru i*ple*entarea ,e)ii nr"1#; din @ iulie 200;' *odi<icate i co*pletate 2$ hotrri ale 7u!ernului, i adu=e n core=pundere cu pre!ederile Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public9 aprobat Motrrea 7u!ernului nr"1001 din 26 dece*brie 2011 LPri!ind punerea n aplicare a unor acte le)i=lati!eJ n !ederea punerii n aplicare a Clasificatorului unic al funciilor publice. @" .-A L e)i=trul <unciilor publice i al <uncionarilor publiciJ e=te n proce= de elaborare" e)i=trul !a a=i)ura e!idena <unciilor publice i a <uncionarilor publici, con<or* pre!ederilor Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public. Ace=t re)i=tru ur*ea? a <i pilotat i i*ple*entat n unele autoriti publice de ni!el central n anul 2012, cu =uportul :ondului <iduciar *ultidonator" #" Cancelaria de .tat BDirecia politica de cadreC e<ectuea? *onitori?area pre!ederilor ,e)ii nr"1#;-E2- din @ iulie 200; i a Motrrii 7u!ernului nr"201 din 11 *artie 200A, cu *odi<icrile i co*pletrile ulterioare, acord a=i=tena *etodolo)ic nece=ar, n !ederea a=i)urrii con<or*itii i*ple*entrii pre!ederilor le)ale n autoritile publice" Ca re?ultat al acti!itilor de *onitori?are pe teren, autoritile publice de ni!el central elaborea? i i*ple*entea? planuri de aciuni pentru eli*inarea abaterilor de la pre!ederile le)ale" 6" 0iroul Naional de .tati=tic a *aHorat )radul de acoperire a autoritilor publice care po=ed <uncii cu =tatut =pecial" A=t<el, n e!idena =tati=tic a <o=t inclu= un nu*r *ai *are de <uncii publice i po=turi, de <uncionari publici i alte cate)orii de per=onal" Anali?a e<ectuat denot c nu eFi=t un *ecani=* care = a=i)ure pre?entarea raportului LNu*rul <uncionarilor publiciJ de ctre toate autoritile publice" $" Dn perioada de raportare autoritile publice de ni!el central i autoritile ad*ini=traiei publice locale au i*ple*entat pre!ederile le)i=laiei cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarilor publici i au <o=t obinute ur*toarele re?ultate'
;2

((/.; din autoritile publice Bdin care :8/7; din autoritile publice de ni!el central i (8/); din autoritile ad*ini=traiei publice localeC, care cad =ub incidena ,e)ii nr" 1#;-E2- din @ iulie 200;, po-ed' -tate de per-o$al a+i%ate de Cancelaria de .tat la =ituaia din 1 ianuarie 2012" :)/(; din <unciile publice de conducere de ni!el =uperior, <unciile publice de conducere i <unciile publice de eFecuie din autoritile publice Bdin care :8/(; n autoritile publice de ni!el central i :929; n autoritile ad*ini=traiei publice localeC po-ed' 0i,ele po-t#l#i" :e menionat c organele autoritilor publice nu posed fie ale postului pentru 18.0/ din funciile publice i autoritile administraiei publice locale de nivelul al doilea 2 pentru 14.8/ din funciile publice care cad sub incidena acestei proceduri de personal. A$1a>'rile n <uncie public !acant n autoritile publice au <o=t co$0or&e la pre!ederile le)ale n :9/.; di$ ca%#ri Bn autoritile publice de ni!el central N n :3/9; i n autoritile ad*ini=traiei publice locale N n :8/9; de ca?uriC" Conco*itent, a$1a>'rile e<ectuate n <uncii publice !acante e<ectuate c# a*ateri de la cadrul nor*ati! Bnecon<or*eC au con=tituit 6/(; n total n =er!iciul public, inclu=i! (/8; 4$ autoritile publice de ni!el central i ./8; 4$ autoritile ad*ini=traiei publice locale" :e menionat c anga7rile neconforme la cadrul legislativ au !nregistrat 20/ !n organele autoritilor publice" ..5/ 3 !n organele centrale de specialitate" -.1/ 3 !n autoritile subordonate 4C* i 0.5/ 3 !n alte autoriti publice. 1!oluia ace=tui indicator rele! o *buntire =ub=tanial n anul 2011" De eFe*plu, n anul 2010, 16"#G din ca?urile de an)aHare n <uncie public !acant au <o=t e<ectuate cu abateri de la cadrul nor*ati!, iar n anul 2011 N doar 3"#G din ca?uri n or)anele centrale de =pecialitate Bpentru care eFi=t =tati=tici n dina*icC" Dn re?ultatul aplicrii cadrului nor*ati! al =er!iciului public, n *edie pe autoritile publice *aHoritatea a$1a>'rilor n <uncie public !acant <83/6;= =e <ac 4$ *a%' de &erit N prin concur= i pro*o!are Bdin care 6)/9; n autoritile publice de ni!el central i (9/9; n autoritile ad*ini=traiei publice localeC. %nga7rile !n funcie public vacant !n ba de merit au constituit 58.-/ !n organele autoritilor publice" 10.-/ !n organele centrale de specialitate" 15.0/ !n autoritile subordonate 4C* i 85.8/ !n alte autoriti publice. Procedura de ocupare a <unciei publice !acante pri$ co$c#r- e=te do*inant n =tructura an)aHrilor N a <o=t aplicat pentru )7/9; din nu*rul de per=oane an)aHate n <uncie public !acant n =er!iciul public Bdin care 7); n autoritile publice de ni!el central i 87/); n autoritile ad*ini=traiei publice localeC" %nga7rile !n funcie public vacant prin concurs au !nregistrat 42.1/ !n organele autoritilor publice" .-"1/ !n organele centrale de specialitate" 42.4/ !n autoritile subordonate 4C* i 82.1/ !n alte autoriti publici. Nu*rul an)aHrilor n <uncie public !acant prin
;3

concur= e=te net =uperior, co*parati! cu anii 200$-200A" Dn acelai ti*p, procedura de pro*o!are n <uncie public !acant a nceput = <ie aplicat *ai <rec!ent, ca re?ultat al e!alurii per<or*anelor pro<e=ionale" A=t<el, pro*o!area a <o=t aplicat pentru 20G din nu*rul de per=oane an)aHate n autoritile publice de ni!el central i 11G - n autoritile ad*ini=traiei publice locale" Dn autoritile publice de ni!el central <unciile publice de!in *ai atracti!e N 3"3 per=oane au aplicat n *edie pentru o <uncie public !acant propu= pentru concur= B@"3 per=oane n 3C.C" Dn autoritile ad*ini=traiei publice locale doar 1"A per=oane n *ediu au aplicat la o <uncie public !acant propu= pentru concur=" 2r=ta *edie a per=onalului din autoritile publice de ni!el central e=te re?onabil B@1 ani n *edieC, <iind *buntit =ub=tanial ca re?ultat al i*ple*entrii Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public, care pre!ede c <uncionarul public poate acti!a n <uncie pn la trei ani dup atin)erea !r=tei pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t" 1!aluarea per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici pentru anul 2011 a <o=t e<ectuat n A3G din nu*rul autoritilor publice" Dn total au <o=t e!aluai (6; di$ $#&'r#l 0#$cio$arilor p#*lici B<pcn=, <pc, <peC care cad =ub incidena cadrului nor*ati!" Procedura a <o=t aplicat pentru ;#G din nu*rul <uncionarilor publici de conducere de ni!el =uperior, de conducere i de eFecuie din autoritile publice de ni!el central i pentru ;2G - din autoritile ad*ini=traiei publice locale" &onderea funcionarilor publici evaluai a constituit .4.1/ !n organele autoritilor publice" 1-/ !n organele centrale de specialitate" 85.4/ !n autoritile subordonate 4C* i -0.1/ !n alte autoriti publici. Re%#ltatele e+al#'rii per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarilor publici din =er!iciul public =unt' 75/3; @0oarte *i$eA, )7/:; @*i$eA, 7/:; -ati-0'c'tor i 5/3; @$e-ati-0'c'torA" Autoritile publice de ni!el central, cu =uportul co*en?ii de =tat i a donatorilor, au depu= e<orturi n de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici" Grad#l de i$-tr#ire a <uncionarilor publici a con=tituit ):/.; din nu*rul total, inclu=i! )8/.; din <uncionarii publici in=truii au acu*ulat 75 ore -a# &ai &#lt" 7radul de in=truire a <uncionarilor publici din autoritile publice de ni!el central a nre)i=trat 68/.;, inclu=i! 65/); au <o=t in=truii cel p#i$ 75 ore Bnor*ati! =tabilit de pre!ederile le)aleC" &onderea funcionarilor publici instruii a constituit 10.1/ $din care 42/ au ;40 ore# !n organele autoritilor publice" -4.-/ $din care 05.4/ au ;40 ore# !n organele centrale de specialitate" 42.2/ $din care 50/ au ;40 ore# !n autoritile subordonate 4C* i 42.1/ $din care 18.2/ au ;40 ore# !n alte autoriti publice. :uncionarii publici din autoritile ad*ini=traiei publice locale =unt in=truii la un ni!el <oarte Ho= N .:/6; din total, din care 77/6; de <uncionari publici in=truii au acu*ulat cel puin 75 ore de in=truire" Con=iliile raionale din 1$ raioane i pri*riile din 22 de raioane, din *un" Chiinu i *un" 0li au
;@

raportat de=pre un ni!el <oarte *ic de in=truire a <uncionarilor publici" Dn con=iliile raionale i pri*riile din # raioane lip=ete e!idena in=truirii <uncionarilor publici =au nu =e e<ectuea? in=truirea per=onalului Braioanele Cante*ir, Drochia, e?ina, /araclia i 5/A 7)u?iaC" /otodat, lip=ete e!idena in=truirii interne n *aHoritatea AAP," :ondul <iduciar *ultidonator are o contribuie i*portant n i*ple*entarea pre!ederilor Legii cu privire la funcia public i statutul funcionarului public i de?!oltarea pro<e=ional a <uncionarilor publici din AAPC i AAP," Dn perioada de raportare, cu =uportul <inanciar al :ondului <iduciar, au <o=t in=truii 123; <uncionari publici" Dn acelai ti*p, A61 <uncionari au <o=t in=truii n cadrul co*en?ii de =tat, cu =uportul *iHloacelor bu)etare" Adiional, 606 per=oane au <o=t in=truite cu =uportul partenerilor de de?!oltare i altor or)ani?aii" Dn autoritile publice au <o=t ntoc*ite @A an)aHa*ente =cri=e pri!ind acti!itatea n =er!iciul public dup ab=ol!irea <or*elor de de?!oltare pro<e=ional cu o durat de cel puin A0 de ?ile, din care 3; an)aHa*ente n autoritile publice de ni!el central i 11 an)aHa*ente N n AAP, n anul 2011" Anali?a rele! c autoritile ad*ini=traiei publice nu au =e*nat an)aHa*ente cu toi <uncionarii publici care =tudia? n cadrul pro)ra*elor de *a=terat din *iHloace bu)etare" Legea cu privire la funcia public i statutul funcionarului public i cadrul nor*ati! =ecundar n !i)oare nu =tabilete clar procedura de ntoc*ire a an)aHa*entului n ca?ul =tudiilor de *a=terat" Ca ur*are, unii <uncionari publici care =tudia? n cadrul pro)ra*elor de *a=terat, re<u? = =e*ne?e an)aHa*entul n cau?" Dn autoritile publice au <o=t in=tituite n total 63; co*i=ii de di=ciplin, care au eFa*inat 232 de =e=i?ri i au propu= 233 =anciuni di=ciplinare" Ca ur*are, 26# de <uncionari publici au <o=t =ancionai n anul 2011, ceea ce con=tituie 1";G din nu*rul <uncionarilor publici din autoritile publice" Dn anul 2011 au <o=t 4$cetate raport#rile de -er+ici# ,i relaiile de &#$c' n total cu 3885 per-oa$e din autoritile publice de ni!el central Bpentru care eFi=t =tati=ticiC" De *enionat c @6"#G din raporturile de =er!iciu i relaiile de *unc au ncetat n ba?a ,e)ii cu pri!ire la <uncia public i =tatutul <uncionarului public, 2@"AG - ,e)ilor =peciale i 2;"6G - Codului *uncii" /otodat, $;"@G din ca?urile de ncetare a raporturilor de =er!iciu au <o=t e<ectuate prin de*i=ia <uncionarilor publici, 1$"0G - n circu*=tane ce nu depind de !oina prilor, 3"@G N prin eliberarea i 1"2G prin de=tituirea <uncionarilor publici" ata de <luctuaie a <uncionarilor publici i altor cate)orii de per=onal din autoritile publice de ni!el central a nre)i=trat 10G n anul 2011, <iind re?onabil n *edie pe autoriti" Acea=t rat de <luctuaie denot =tabilitatea n <uncie public a per=onalului n *ulte autoriti publice de ni!el central, inclu=i! n or)anele autoritilor publice B11G n *edieC, autoritile
;#

=ubordonate or)anelor centrale de =pecialitate B;G n *edieC i alte autoriti publice B11G n *edieC" ?$ acela,i ti&p2 e-te alar&a$t' 0l#ct#aia 0#$cio$arilor p#*lici 4$ or1a$ele ce$trale de -pecialitate2 care a 4$re1i-trat 4$ &edie 3); /din care n aparatele centrale ale !-0 1 1$.,23 n ministere 1 1'.22 i alte autoriti administrative centrale 1 1$.&2" 2 4$ a$#l .533/ De *enionat c n unele *ini=tere i autoriti ad*ini=trati!e centrale <luctuaia per=onalului a a!ut o rat de pe=te 2#G" Acea=t =ituaie )enerea? co-t#ri 4$alte de 4$loc#ire a 0#$cio$arilor p#*lici Brecrutare, an)aHare, in=truire, aco*odare, e!aluareC i =e*nalea? pro*le&e -erioa-e 4$ 1e-tio$area re-#r-elor #&a$e" ;" .i=te*ul in<or*aional auto*ati?at L e)i=trul <unciilor publice i al <uncionarilor publiciJ e=te n cur= de elaborare" Prioriti. Continuarea activitilor privind elaborarea < a7ustarea < perfecionarea" aprobarea i implementarea cadrului normativ necesar punerii !n aplicare a Legii nr.1583=65 din 4 iulie 2008" inclusiv instituirea po iiei de (secretar de stat( i elaborarea mecanismului de gestionare a *5% '+egistrul funciilor publice i a funcionarilor publici(. 5mplementarea noului sistem de salari are a funcionarilor publici. Completarea de ctre toate %%&C i %%&L a statelor de personal i avi area acestora de ctre Cancelaria de *tat" !n conformitate cu Clasificatorul unic al funciilor publice. &romovarea sistemului de management al performanei !n domeniul resurselor umane din autoritile publice prin implementarea standardelor ocupaionale. %cordarea !n continuare a asistenei metodologice subdivi iunilor resurse umane i conductorilor autoritilor publice !n aplicarea procedurilor de personal" inclusiv !n implementarea instrumentelor i indicatorilor de monitori are. *porirea competenelor profesionale ale personalului din autoritile publice ca re ultat al asistenei metodologice i vi itelor pe teren" cursurilor de instruire" vi itelor de studii peste >otare i programelor de masterat. %cordarea suportului necesar !n pilotarea i implementarea *5% '+egistrul funciilor publice i al funcionarilor publici(. &erfecionarea metodologiei de calculare a datelor statistice !n vederea crerii unei statistici naionale coerente referitor la personalul i funcionarii publici din autoritile publice. Consolidarea capacitii :ireciei politica de cadre prin suplimentarea unitilor de personal i de voltarea profesional a colaboratorilor !n vederea
;6

reali rii obiectivelor privind managementul funciilor publice administrarea *5% '+egistrul funciei publice i al funcionarilor publici(.

;$

ANEBE %ne8a nr.1. %nali a unitilor de personal pe categorii de autoriti publice din +epublica ,oldova la 01.01.2012
1<ecti!li*it Bc"1 P c"2 Q c"A Q c"10 Q c"11C 1 :uncii' <pcn=, <pc, <pe Bc"@ P c"# Q c"6 Q c"$C @ <pcn= # <pc 6 <pe $ :uncii publice cu =tatut =pecial ; Po=turi din cabinetul per=oanelor cu <dp A Pdt ce a=i)ur <unc" autorit" publ" 10 Po=turi <r =tatut de <uncie public 11

Nr" d(o
A

Cate)orii de autoriti

5(*

/otal <uncii publice

:uncii de de*nitate public 3

aport <pc(<pe

C uniti G G uniti G G G uniti G uniti G uniti uniti uniti uniti uniti

12

?$ total a#torit'i p#*lice .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p A#torit'i p#*liceC $i+el ce$tral .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n total

75):5/3 : 100 .67)(/8 ) 100 6#"2 79(5 16"6 .5:.8/8 ) $A"1 31$2 1#;6"2# 1##$ 1@613"# 37393/7

958(8/.) $#"A 100"0 ..).) ;#"1 100"0 $3"2 9998 1@"; 3(3:8 ;0"; 2$6; 11#@ 132@ 12A#1 (.6./.)

.67. 6"# ;"6 3)39 #"$ 6"$ #$"3 379) A@"; 86 #"0 ## $ 13 1 33.:

3888:/.) @3"; #$"$ 35676/8) @0"2 @$"3 #A"A 3:5. 1$"A (6)7 ;1"3 3)(( 6(: 3933 )566 839./)

.9 0"1 0"1 .9 0"1 0"1 100"0 6 26"1 39 #6"# 1 A 3 0 5

7338/) 10"1 13"3 .98) A"0 10"# #$"$ .5( ;"; .377 A0"3 #3A 166 3#2 10;$ 387./)

3969(/( 33"6 @@"3 (.7(/8) 31"2 36"6 60"# 36(( 20"# 67:8 $;"; 10@; #1@ A#6 3A$A )9:5

35966 2#"# 33"$ 35966 3A"2 @6"0 100"0 5 0"0 :7(8 A1"# 112# @#; 0 $;;@ 5

398 0"3

:56(/.7 22"3

):8/8 1"#

9/9

3/3

3.7 0"# A0"# 85 #6"# )7 @3"# #1 3 0 0 39

997)/8) 12"6 36"A :8. 2A"1 ..39/8) 66"2 3#3 1$6"2# 233 1@#1"# )8../7:

767 1"; $$"6 3 0"22 769 AA"; 0 2#3 0 210 399/8

9/)

Or1a$e ale a#torit'ilor 3/3/3 p#*lice Pondere n AP' ni!el central 3/3/. AAPC Pondere n AP' ni!el central 1C 2C 3C @C 3/. Mini=tere Alte AAC Alte autoriti publice Autoriti din =ubordinea 3C. AAPL

(/3

9/5

1"A 3"1 2"$ 3"$ 9/3

;;

Nr" d(o

Cate)orii de autoriti

5(*

1<ecti!li*it Bc"1 P c"2 Q c"A Q c"10 Q c"11C

/otal <uncii publice

:uncii de de*nitate public

:uncii' <pcn=, <pc, <pe Bc"@ P c"# Q c"6 Q c"$C <pcn= <pc <pe

:uncii publice cu =tatut =pecial

Po=turi din cabinetul per=oanelor cu <dp

Pdt ce a=i)ur <unc" autorit" publ"

Po=turi <r =tatut de <uncie public

aport <pc(<pe

7 .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n total AAPL de $i+el#l II2 &#$/ 3/./3 CDi,i$'# ,i &#$/ B'li Pondere n AAP, 3/./. AAPL de $i+el#l I Pondere n AAP,
G G G uniti G uniti

100 3@"; 76)7/55 32"A :788/77

#;"# 100"0 26"; 997(/.) @0"# 7:37

;"0 13"$ @2"$ 39. 11"$ ::8

#0"# ;6"3 @0"1 9.36/.) @#"1 9:38

0"0 0"0 0"0 5 5

12"3 21"1 @2"3 (.7/) @$"3 :3(

3;"1 6#"2 3A"# .9:3/8) @@"@ .:::

0"0 0"0 0"0 5 5

0"1 A"# 39 100"0 5 0"0

@0"# 63"1 33(9/8) 20"$ 7)9(/87 $A"3

0"A 22"@ 35: ;1"# .7/8 1;"# 9/9 ./:

G 6$"1 #A"# ;;"3 #@"A #2"$ ##"6 .ur=a' Calculat n ba?a datelor =tati=tice din aportul LNu*rul <uncionarilor publici n epublica Moldo!a la 01"01"2012J al 0N.

;A

%ne8a nr.2. %nali a salariailor pe categorii de autoriti publice din +epublica ,oldova la 01.01.2012
Nu*rul =alariailor total pe autoriti 1 Nu*rul =alariailor <r unele cat" <p== Bc"2 P c"3 Q c"10 Q c"11 Q c"12C 2 :uncionari de de*nitate public @ Per=onalul din cabinetul per=oanelor cu <dp 10 .pecialiti din !enituri proprii 12

Nr" d(o A 3

Cate)orii de autoriti

5(*

/otal <uncionari publici

:uncionari <pcn=, <pc, <pe

<pcn=

<pc

<pe

:uncionari publici cu =tatut =pecial

Pdta<ap

aport <pc( <pe

C uniti G G uniti G G G uniti G

11

13

?$ total a#torit'i p#*lice .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p A#torit'i p#*liceC $i+el ce$tral .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n total Or1a$e ale a#torit'ilor p#*lice .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p

73.85

9(359 100"0

.(873 $#"@ 100"0

.)3: 6"6 ;"$ 3757 #"$ 6"6 ##"$ 399. 33"# @3"# $0 0"@ 0"@ @A $ 13 1 333)

36)7) @3"@ #$"6 :8(( @0"0 @6"A #A"2 38.( @3"# #6"# (557 @0"A @$"1 13A3 6#2 11$3 @$;6 68)8

3: 0"0 0"1 3: 0"1 0"1 100"0 6 0"2 0"2 12 0"1 0"1 1 ; 3 0 5

9(8) 10"2 13"# ..5. A"0 10"6 #6"; 3(7 @"6 6"0 200# 10"3 11"; @$6 1#A 330 10@0 3689

3.6)3 33"2 @@"0 8)68 30"A 36"3 #A"; 3)9( 3;"$ #0"3 #A;$ 30"6 3#"2 A16 @;# ;@0 3$@6 )5(7

:688 2#"@ 33"$ :688 3A"6 @6"@ 100"0 5 0"0 0"0 ;A30 @#"$ #2"# 102A @@# 0 $@#6 5

(: 0"2

(85. 22";

)83 1"#

9/9

3/3

.8966

.7766 100"0

.5(6: ;#"3 100"0 $2"6 9565 $$"0 100 1$00@ ;6"A 100 2@$1 110@ 11;6 122@3 8(8.

(6 0"@ A6"6 7) 1"1 @1 0"2 3A 2 0 0 9

9567 12"# 3#"2 (68 21"; 206A 10"6 31$ 1@6 211 13A# )69(

778 1"; $;"3 3 0"0 @@6 2"3 0 2@3 0 203 3.7

9/7

66"3 9:(5

6@"2 9:89 100"0

3/3/3

%.&

3/3/.

AAPC .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p

uniti G

..9()

3:)65 100"0

3"0

1C 2C 3C @C 3/.

Mini=tere Alte AAC Alte autoriti publice Autoriti din =ubordinea 3C. AAPL

uniti uniti uniti uniti uniti

2A31 1#30 13A$ 16#2$ 39:57

2;2$ 1@A# 13A$ 13;@1 39698

1"A 3"1 2"# 3"6 3.4

A0

Nr" d(o

Cate)orii de autoriti

5(*

Nu*rul =alariailor total pe autoriti

Nu*rul =alariailor <r unele cat" <p== Bc"2 P c"3 Q c"10 Q c"11 Q c"12C

/otal <uncionari publici

:uncionari de de*nitate public

:uncionari <pcn=, <pc, <pe

<pcn=

<pc

<pe

.tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n total 3/./3 3/./. AAPL de $i+el#l II2 &#$/ CDi,i$'# ,i &#$/ B'li Pondere n AAP, AAPL de $i+el#l I Pondere n AAP,

G G G uniti G uniti G

100"0 33"$ 7.6. 30"$ :67. 3#"; 7356 30"1 :)93

#$"; 100"0 2$"@ .:.: 3$"2 7:79

;"2 1@"2 @@"3 3.6 11"3 :(:

@A"# ;#"; @0"; .(59 @1"# 9:)7

0"0 0"0 0"0 5 5

12"3 21"2 @3"2 888 @6"@ (:6

3$"3 6@"6 @0"2 .5.6 3A"A 95)(

0"0 0"0 0"0 5 5

0"0 3"@ 9 100"0 5 0"0

@1"3 6@"; 3586 1A"1 7)6. ;0"A

0"A 21"$ :( $A"0 .6 21"0 3"@ 2"6

6A"3 6A"A 62"; ;;"$ #;"# #3"6 60"1 .ur=a' Calculat n ba?a datelor =tati=tice din aportul LNu*rul <uncionarilor publici n epublica Moldo!a la 01"01"2012J al 0N.

A1

%ne8a nr... )radul de ocupare a unitilor de personal pe categorii de autoriti publice la 01.01.2012" /
Nr" d(o A 3 3/3 1"1"1 1"1"2 1C 2C 3C @C 3/. 1"2"1 1"2"2 Cate)orii de autoriti
0

5(*

1<ecti!li*it

/otal <uncii publice

:uncii de de*nitate public @

:uncii' <pcn=, <pc, <pe #

<pcn= 6

<pc $

<pe ;

:uncii publice cu =tatut =pecial A

Po=turi din cabinetul per=oanelor cu <dp

Pdt ce a=i)ur <unc" autorit" publ" 11

10

?$ total a#torit'i p#*lice A#torit'i p#*liceC $i+el ce$tral 3r)ane ale autoritilor publice AAPC Mini=tere Alte AAC Alte autoriti publice Autoriti din =ubordinea 3C. AAPL AAP, de ni!elul --, *un" Chiinu i *un" 0li AAP, de ni!elul -

:9/: :./) A0"$ A3"# ;A"1 A@"2 ;A"$ A@"$ :6/) ;;"2

:9/7 :./6 A1"$ A3"@ ;A"3 A#"$ ;A"6 A@"# :)/9 ;$"# 100"6

:)/9 :./( A2"; A2"1 ;A"1 100 100 100 :(/( A#"# AA"2

:9/3 :3/: A0"A A2"# ;$"$ A@"6 ;A"# A@"# :7/8 ;$"2 100"A

(./6 (./6 100 A2"3 100 ;;"A 100

:7/3 :./8 ;;"# A3"# ;;"3 A#"; A3"; A#"$ :6/5 A@"2 A$"6

:./( :3/8 A1"1 A2"2 ;$"@ A@"@ ;$"A A@"1 :7/9 ;@"$ 102"0

:9/7 :9/7

6)/5 6:/7 6@"3

:6/5 :3/6 ;A"2 A3"# ;A"; ;2"; A0"6 A6"1

:)/) :6/9 100 A6"3 A6"0 A6"$ :./8 ;A"A 10#"3

A@"1 A1"# A$"2 A@"6

$#"A $6"# 66"$

.9/3 23"1

:(/) A0"A 100"#

100"6 .ur=a' Calculat n ba?a datelor din aneFele nr"1-2

A2

%ne8a nr.4. %nali a de gen? numrul femeilor pe categorii de autoriti publice din +epublica ,oldova la 01.01.2012
Nr" d(o A 3 Cate)orii de autoriti
0

5(*

Nu*rul =alariailor total pe autoriti 1

Nu*rul =alariailor <r unele cat" <p== Bc"2 P c"3 Q c"10 Q c"11 Q c"12C 2

/otal <uncionari publici 3

:uncionari de de*nitate public @

:uncionari <pcn=, <pc, <pe <pcn= # 6 <pc $ <pe ;

:uncionari publici cu =tatut =pecial A

Per=onalul din cabinetul per=oanelor cu <dp 10

Pdta<ap

.pecialiti din !enituri proprii 12

C uniti G G G uniti G G G uniti G uniti G uniti uniti uniti uniti uniti G G G uniti G uniti G

11

?$ total a#torit'i p#*lice .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n total per=onal

3:955

3((87 100"0

39(.7 $3"2 100"0 @;"1 ((35 $A"$ 100"0 @2"2 37(3 @;"@ 6()9 @0"3 11$# 622 10#1 @00# )537 6@"1 100"0 63"$ 3(6) 63"$ 937:

69( 3"@ @"6 2#"3 779 @"0 #"0 31"6 795 32"3 39 1;"6 ; 3 2 0 3:) 2"# 3"A 1$"# 39 10"3 3(.

33839 62"1 ;@"$ $0"; 6(:7 62"@ $;"3 $0"@ 39)3 $;"2 )7:8 6;"$ 100# ##6 10@A 2;;# 7(3: 61"6 A6"1 $1"3 3(). 66"1 .:68

7 0"0 0"0 21"1 7 0"0 0"0 21"1 . 33"3 . 16"$ 0 1 1 0 5 0"0 0"0

.7:5 13"2 1;"0 6@"3 3998 12"1 1#"2 60"$ 336 63"0 3.5: 60"3 306 126 2$$ #00 33)9 1@"$ 23"0 6;"A

:.3: @;"; 66"$ $2"A )))9 #0"3 63"0 $3"@ 3.99 ;0"2 7.(6 $1"6 6AA @2A $$1 23;# 9666 @6"A $3"1 $2"1 377. $1"2 ...7 $2"$

3789 $"; 10"$ 1#"2 3789 13"3 16"$ 1#"2 5 397) 1#"1 162 63 0 1120 5 0"0 0"0

75 0"2 @@"A 9: 0"@ @#"3 37 31"1 .) 61"0 2@ 1 0 0 3 0"0 33"3

76): 2@"$ #3"# 3:9: 1$"# 63"3 )99 61"# 3939 63"# 21@ A; 13$ ;6@ .8.5 3@"; @;"2 7:: @6"@ ...3 @;"$

9)3 1"A 61"# .6. 2"@ #;"6 5 0"0 .6. #;"$ 0 1A6 0 66 (: 1"1 $1"; 8. $3"# 38 6#"@

@6"; 33.).

@A"# 335)5 100"0

3/3

A#torit'i p#*liceC $i+el ce$tral .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n per=onal ni!el central

@1"1 .99( #;"$ ():5 3;"@ 1@1A A@# 11;; #03; (57(

@#"2 .5.( #1"0 (7)9 @3"2 1@13 A1$ 11;; @A3# 8(.7 100"0

3/3/3 3/3/. 1C 2C 3C @C 3/.

Or1a$e ale a#torit'ilor p#*lice Pondere n AP' ni!el central AAPC Pondere n AP' ni!el central Mini=tere Alte AAC Alte autoriti publice Autoriti din =ubordinea 3C. AAPL .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n total per=onal AAP, AAPL de $i+el#l II2 &#$/ CDi,i$'# ,i &#$/ B'li Pondere n AAP, AAPL de $i+el#l I Pondere n AAP,

#$"A .)(: 60"$ )7):

#$"@ .798 #A"@ )9(8

3/./3 3/./.

5 5

735 #2"; 879

5 5

3 33"3 5

#6"6 #6"# 63"$ 1;"@ $#"0 ;2"A .ur=a' Calculat n ba?a datelor =tati=tice din aportul LNu*rul <uncionarilor publici n epublica Moldo!a la 01"01"2012J al 0N.

A3

%ne8a nr.5. %nali a de gen? numrul brbailor pe categorii de autoriti publice din +epublica ,oldova la 01.01.2012
Nr" d(o A 3 Cate)orii de autoriti
0

5(*

Nu*rul =alariailor total pe autoriti 1

Nu*rul =alariailor <r unele cat" <p== Bc"2 P c"3 Q c"10 Q c"11 Q c"12C 2

/otal <uncionari publici 3

:uncionari de de*nitate public @

:uncionari <pcn=, <pc, <pe <pcn= # 6 <pc $ <pe ;

:uncionari publici cu =tatut =pecial A

Per=onalul din cabinetul per=oanelor cu <dp 10

Pdta<ap

.pecialiti din !enituri proprii 12

C uniti G G G uniti G G G uniti G uniti G uniti uniti uniti uniti uniti G G G uniti G uniti G

11

?$ total a#torit'i p#*lice .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n total per=onal

.3:85

3:..: 100"0

37:38 $$"6 100"0 #1"A 3.5): ;A"A 100"0 #$"; 3)8: #1"6 353)3 #A"$ 12A6 @;2 13# ;23; .()( @A"2 100"0 36"3 3567 36"3 38:7 36"3

3((3 A"; 12"6 $@"$ :63 $"2 ;"0 6;"@ :5. 6$"$ )8 ;1"@ @1 @ 11 1 :.5 1#"; 32"2 ;2"# 339 ;A"$ (58 ;1"6

7(9. 2#"1 32"@ 2A"2 .(:7 21"6 2@"0 2A"6 988 21"; .)58 31"3 3;; A6 12@ 1A01 3:9( 33"3 6$"; 2;"$ :)3 33"A :(8 2#"0

3) 0"1 0"1 $;"A 3) 0"1 0"1 $;"A 7 66"$ 35 ;3"3 1 $ 2 0 5 0"0 0"0 100"0 5 100"0 5 100

39() $"2 A"3 3#"$ (6) 6"@ $"2 3A"3 6( 3$"0 8:6 3A"$ 1$0 33 #3 #@0 ).5 ;"A 1;"2 31"1 968 @$"2 3)9 1$"1

979. 1$"; 23"0 2$"1 .537 1#"0 16"$ 26"6 95) 1A"; 3853 2;"@ 21$ #6 6A 1361 373( 2@"@ @A"6 2$"A )(7 2;"; (97 2$"3

(.57 @2"$ ##"0 ;@"; (.57 61"2 6;"0 ;@"; 5 100"0 8)() ;@"A ;6$ 3;2 0 6336 5 0"0 0"0 100"0 5 100"0 5 100

7: 0"3 ##"1 78 0"@ #@"$ 93 6;"A 36 3A"0 1# 1 0 0 . 0"0 66"$ . 66"$ 5 100

7579 21"0 @6"# 33.) ;"@ 36"$ 997 3;"# 8)6 36"# 103 @; $@ #31 .:3( #0"2 #1"; )88 #3"6 .973 #1"3

..5 1"1 3;"# 3() 1"@ @1"@ 3 100"0 3(7 @1"3 0 @$ 0 13$ 9) 0"6 2;"2 .6 26"# : 3@"6

#3"2 36337

#0"# 39736 100"0

3/3

A#torit'i p#*liceC $i+el ce$tral .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n per=onal ni!el central

#;"A 367. @1"3 398:) 61"6 1#12 #;# 20A 11@;A )()6

#@"; 3:7) @A"0 33358 #6"; 1@1@ #$; 20A ;A06 )(39 100"0

3/3/3 3/3/. 1C 2C 3C @C 3/.

Or1a$e ale a#torit'ilor p#*lice Pondere n AP' ni!el central AAPC Pondere n AP' ni!el central Mini=tere Alte AAC Alte autoriti publice Autoriti din =ubordinea 3C. AAPL .tructura pe cate)" de <p(po=t" .tructura pe cate)" de <p Pondere n total per=onal AAP, AAPL de $i+el#l II2 &#$/ CDi,i$'# ,i &#$/ B'li Pondere n AAP, AAPL de $i+el#l I Pondere n AAP,

@2"1 3689 3A"3 73(9 @3"@

@2"6 366: @0"6 7377 @3"#

3/./3 3/./.

.ur=a' Calculat n ba?a datelor =tati=tice din aportul LNu*rul <uncionarilor publici n epublica Moldo!a la 01"01"2012J al 0N. A@

%ne8a nr.1. :ate generali ate despre personalul din autoritile publice din +epublica ,oldova pe niveluri de administrare !n anul 2011
I$dicatori :uncii publice i po=turi !acante 1 la 01"01"2012 363(/8 3cuparea <unciei publice i po=turilor !acante n anul 2011, 2 per=oane' 73)6/8) concur= 2"1 39(./.) pro*o!are 2"2 )3. tran=<er 2"3 (59 2"@ altele 37):/) 3cuparea <unciei publice B<pcn=, <pc, <peC !acante n anul 2011, @ per=oane' .9.6 concur= @"1 3.6. pro*o!are @"2 757 tran=<er @"3 )53 @"@ altele 3): 3cuparea <unciei publice B<pcn=, # <pc, <peC !acante n anul 2011, G' 355/5 concur= #"1 )7/9 pro*o!are #"2 38/7 tran=<er #"3 .3/) #"@ altele 6/( 3cuparea <unciei publice B<pcn=, <pc, <peC !acante pe ba? de *erit 6 n anul 2011, per=oane 3666 3cuparea <unciei publice B<pcn=, <pc, <peC !acante pe ba? de *erit $ n anul 2011, G' 83/8 7radul de noire a <uncionarilor publici, G Braportul dintre <uncionarii publici debutani con<ir*ai n <uncie ctre <pcn=, ; <pc, <peC )/6 .ur=a' Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice Nr oEd Total a#torit'i p#*lice A#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral :86/) .:7: (58 79. 85( 355. 3):5 837 9.7 739 39: 355/5 77/: .5/7 .6/5 (/8 359( 6)/9 A#torit'i ale ad&i$i-traiei p#*lice locale 67./. 3.58/8) )8)/.) (5 :) 7)8/) 896 )7( (5 (( .5 355/5 87/7 35/: 3./5 ./8 6.( ()/9 AAP, ni!el -@13 #0$ 2## 60 #6 136 3#3 230 60 #6 $ 100"0 6#"1 1$"0 1#"A 1"A 2A0 ;2"2 AAP, ni!el 22A"20 $00"$# 320"2# 20"00 3A"00 321"#0 3;3 31; 20 32 13 100"0 ;3"0 #"2 ;"@ 3"@ 33; ;;"2

8/8

9/9

2";

3"6

A#

%ne8a nr.0. :atele despre personalul din autoritile publice de nivel central pe categorii de autoriti !n anul 2011
Nr oEd
A

I$dicatori
0

Total
1

Or1a$e ale AP
2

OCS
3

A#torit'i -#*ordo$ate OCS


@

Alte AP
#

1 2 2"1 2"2 2"3 2"@ 3 @

1<ecti!ul-li*it de per=onal la 01"01"2012 :uncii publice i po=turi ocupate la 01"01"2012 0rbai, per=oane Pondere, G :e*ei, per=oane Pondere, G :uncii publice i po=turi !acante la 01"01"2012 7radul de ocupare a <unciilor publice ( po=turilor, G Ponderea <unciilor publice(po=turilor !acante, G

1#6;@" # 1@$06 $#A6 #1"$ $110 @;"3 A$6"# A3"; 6"2

1@03 12#6 #26 @1"A $30 #;"1 1@# ;A"# 10"3 3A"6 A2 $"3 30A ;1 31 @3 1#@ 100 @2"6 16"3 21"1 20"0 112 #;"A

2@2A 21;$ 10@0 @$"6 11@$ #2"@ 2@2 A0"0 10"0 3$"@ 13$ 6"3 #AA 16A 10$ 1$2 1#1 100 3A"1 21"; 3#"6 3"# 260 60"A

102;3"# A;@1 #$;; #;"; @0#3 @1"2 @@2"# A#"$ @"3 @1"2 @A2 #"0 1;@$ @@$ 2;A @;3 62; 100 @2"@ 23"2 2#"3 A"1 ##1 6#"$

1#6A 1@22 2@2 1$"0 11;0 ;3"0 1@$ A0"6 A"@ @3"1 130 A"1 1A@ 110 # 10 6A 100 ;2"1 3"$ 6"$ $"# 11# ;#";

2r=ta *edie a an)aHailor la 01"01"2012, ani @0"$ Nu*rul pen=ionarilor care au atin= !r=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t la 01"01"2012, per=oane ;#1 6 Ponderea pen=ionarilor n nu*rul <unciilor i po=turilor ocupate, G #"; $ 3cuparea <unciei publice i po=turilor !acante n anul 2011, per=oane' 2A@A ; concur= ;0$ ;"1 pro*o!are @32 ;"2 tran=<er $0; ;"3 altele 1002 ;"@ 3cuparea <unciei publice B<pcn=, <pc, <peC !acante n anul 2011, G' 355 A concur= 77/: A"1 pro*o!are .5/7 -.2 tran=<er .6/5 -.. altele (/8 -.4 3cuparea <unciei publice B<pcn=, <pc, <peC !acante pe ba? de *erit n anul 2011, 359( 10 per=oane 3cuparea <unciei publice B<pcn=, <pc, <peC 6)/9 11 !acante pe ba? de *erit n anul 2011, G' 7radul de noire a <uncionarilor publici, G Braportul dintre <uncionarii publici debutani con<ir*ai n <uncie ctre <pcn=, $"$ 12 <pc, <peC Dncetarea raporturilor de =er!iciu ( relaiilor de *unc, per=oane% incl" n ba?a 1$$0 13 incl" ,e)ii nr"1#;(200;, art"62 1@0 13"1 Legii nr.158<2008" art.1. 2; 1..2 Legii nr.158<2008" art.14 10 1... Legii nr.158<2008" art.15 6@# 1..4 @@1 13"# ,e)ilor =peciale #06 13"6 Codului *uncii .ur=a' Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice
#

2"A 163 @ 0 0 $$ @6 36

$"A 3#1 13 11 3 1@$ 1@@ 33

$"2 10$$ A$ 1@ # 321 2#1 3;A

#"2 1$A 26 3 2 100 0 @;

A6

%ne8a nr.8. :atele pe categorii de personal din autoritile publice de nivel central !n anul 2011
Nr/ dEo A 1 2 2"1 2"2 2"3 2"@ 3 I$dicatori 0 1<ecti!ul-li*it de per=onal la 01"01"2012, uniti :uncii publice i po=turi ocupate la 01"01"2012, per=oane 0rbai, per=oane Pondere, G :e*ei, per=oane Pondere, G :uncii publice i po=turi !acante la 01"01"2012, uniti 7radul de ocupare a <unciilor publice ( po=turilor, G B aportul dintre <unciile publice i po=turile ocupate ctre e<ecti!ul-li*it"C Ponderea <unciilor publice( po=turilor !acante n total uniti, G 2r=ta *edie a an)aHailor la 01"01"2012, ani Nu*rul pen=ionarilor care au atin= !r=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t la 01"01"2012, per=oane Ponderea pen=ionarilor n nu*rul <unciilor i po=turilor ocupate, G ; ;"1 ;"2 ;"3 ;"@ 3cuparea <unciei publice i po=turilor !acante n anul 2011, per=oane' concur= pro*o!are tran=<er altele Total 1 3)6(7/) 37856 8):6 )3/8 8335 7(/9 :86/) 13663 12;1@ 6$66 #2"; 60@; @$"2 ;@$
:uncii de publice - total :uncie de de*nitate public Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public :uncie public de conducere de ni!el =uperior :uncie public de conducere :uncie public de eFecuie :uncie public cu =tatut =pecial Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

2 2A; 2;@ 21; $6"; 66 23"2 1@

3 12@ ;6 @$ #@"$ 3A @#"3 3;

@ 1; 16 1@ ;$"# 2 12"# 2

# 2122 1AA6 ;$0 @3"6 1126 #6"@ 12$

6 6@$2 #A6@ 1;;$ 31"6 @0$$ 6;"@ #0#

$ @$#3 @##@ 3$$$ ;2"A $$$ 1$"1 1AA

; 1;A$"# 1;06 $;3 @3"@ 1023 #6"6 A1"#

@ @"1 #

:9/( 6/. 75/8

A3"; 6"2 0

A#"3 @"$ 0

6A"@ 30"6 0

;;"A 11"1 0

A@"1 6"0 0

A2"2 $"; 0

A#"; @"2 0

A#"2 @"; 0

6 $

()3 )/( .:7: (58 79. 85( 355.

0 0 1#A0 $1@ 32@ @13 13A

0 0 #3 0 1 0 #2

0 0 $$ 0 0 3 $@

0 0 1 0 0 0 1

0 0 2A# 63 11; $$ 3$

0 0 12A@ 6#1 206 336 101

0 0 A36 ;$ 106 2$A @6@

0 0 2A3 6 1 13 2$3

A$

Nr/ dEo A A"1 A"2 A"3 A"@

I$dicatori Dncetarea raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc, per=oane 5nclusiv !n ba a? ,e)ii nr"1#;(200;, art" 62 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 63 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 6@

Total

:uncii de publice - total

:uncie de de*nitate public

Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public

:uncie public de conducere de ni!el =uperior

:uncie public de conducere

:uncie public de eFecuie

:uncie public cu =tatut =pecial

Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

3885 375 .( 35

1231 1@0 2; 10 6@# @0; 0

#6 0 0 0 0 #6 0

33 0 0 0 0 33 0

3 0 0 0 3 0 0

133 2$ $ 3 A6 0 0

6;$ 113 21 $ #@6 0 0

3#2 0 0 0 0 3#2 0

#06 0 0 0 0 0 #06

,e)ii nr"1#;(200;, art" 6# 67) ,e)ilor =peciale' nr";0(2010% nr"1AA(2010 A"# "a" 773 Codului *uncii nr"1#@(2003, art";2, ;3, A"6 ;#, ;6 )56 .ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice

A;

%ne8a nr.-. :atele pe categorii de personal din organele autoritilor publice !n anul 2011
Nr/ dEo A 1 2 2"1 2"2 2"3 2"@ 3 I$dicatori 0 1<ecti!ul-li*it de per=onal la 01"01"2012, uniti :uncii publice i po=turi ocupate la 01"01"2012, per=oane 0rbai, per=oane Pondere, G :e*ei, per=oane Pondere, G :uncii publice i po=turi !acante la 01"01"2012, uniti 7radul de ocupare a <unciilor publice ( po=turilor, G B aportul dintre <unciile publice i po=turile ocupate ctre e<ecti!ul-li*it"C Ponderea <unciilor publice( po=turilor !acante n total uniti, G 2r=ta *edie a an)aHailor la 01"01"2012, ani Nu*rul pen=ionarilor care au atin= !r=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t la 01"01"2012, per=oane Ponderea pen=ionarilor n nu*rul <unciilor i po=turilor ocupate, G 3cuparea <unciei publice i po=turilor !acante n anul 2011, per=oane' concur= pro*o!are tran=<er altele Total 1 3759 3.)6 ).6 73/: 895 )(/3 37) 11A0 10;3 @3$ @0"@ 6@6 #A"6 10#
:uncii de publice - total :uncie de de*nitate public Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public :uncie public de conducere de ni!el =uperior :uncie public de conducere :uncie public de eFecuie :uncie public cu =tatut =pecial Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

2 221 212 1#A $#"0 #3 2#"0 A

3 $0 @# 31 6;"A 1@ 31"1 2#

@ # # # 100"0 0 0"0 0

# 163 13A #@ 3;"; ;# 61"2 2#

6 $66 6A# 1AA 2;"6 @A6 $1"@ 6;

$ 3# 32 20 62"# 12 3$"# 3

; 1@3 12; #; @#"3 $0 #@"$ 1#

@ @"1 #

(:/) 35/9 9:/6

A1"0 ;"; 0

A#"A @"1 0

6@"3 3#"$ 0

100"0 0"0 0

;#"3 1#"3 0

A0"$ ;"A 0

A1"@ ;"6 0

;A"# 10"# 0

6 $ ; ;"1 ;"2 ;"3 ;"@

:./5 8/9 95: (3 93 79 3)7

0 0 1A0 ;1 31 @0 3;

0 0 3$ 0 0 0 3$

0 0 @@ 0 0 0 @@

0 0 1 0 0 0 1

0 0 2# @ 10 6 #

0 0 16@ $$ 21 3@ 32

0 0 1 0 0 1 0

0 0 3$ 0 0 2 3#

AA

Nr/ dEo A A"1 A"2 A"3 A"@

I$dicatori Dncetarea raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc, per=oane 5nclusiv !n ba a? ,e)ii nr"1#;(200;, art" 62 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 63 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 6@

Total

:uncii de publice - total

:uncie de de*nitate public

Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public

:uncie public de conducere de ni!el =uperior

:uncie public de conducere

:uncie public de eFecuie

:uncie public cu =tatut =pecial

Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

369 7 4 4

11A @ 0 0 00 @6 0

36 0 0 0 0 36 0

; 0 0 0 0 ; 0

1 0 0 0 1 0 0

$ 0 0 0 0 0 0

$3 @ 0 0 10 0

2 0 0 0 0 2 0

36 0 0 0 0 0 36

,e)ii nr"1#;(200;, art" 6# ++ ,e)ilor =peciale' nr";0(2010% nr"1AA(2010 A"# "a" 76 Codului *uncii nr"1#@(2003, art";2, ;3, A"6 ;#, ;6 96 .ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice

100

%ne8a nr.10. :atele pe categorii de personal din organele centrale de specialitate !n anul 2011
Nr/ dEo A 1 2 2"1 2"2 2"3 2"@ 3 I$dicatori 0 1<ecti!ul-li*it de per=onal la 01"01"2012, uniti :uncii publice i po=turi ocupate la 01"01"2012, per=oane 0rbai, per=oane Pondere, G :e*ei, per=oane Pondere, G :uncii publice i po=turi !acante la 01"01"2012, uniti 7radul de ocupare a <unciilor publice ( po=turilor, G B aportul dintre <unciile publice i po=turile ocupate ctre e<ecti!ul-li*it"C Ponderea <unciilor publice( po=turilor !acante n total uniti, G 2r=ta *edie a an)aHailor la 01"01"2012, ani Nu*rul pen=ionarilor care au atin= !r=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t la 01"01"2012, per=oane Ponderea pen=ionarilor n nu*rul <unciilor i po=turilor ocupate, G 3cuparea <unciei publice i po=turilor !acante n anul 2011, per=oane' concur= pro*o!are tran=<er altele Total 1 .7.: .3(8 3575 78/6 3378 )./7 .7. 21;3 1A6; A6A @A"2 AAA #0"; 21#
:uncii de publice - total :uncie de de*nitate public Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public :uncie public de conducere de ni!el =uperior :uncie public de conducere :uncie public de eFecuie :uncie public cu =tatut =pecial Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

2 63 #; @$ ;1"0 11 1A"0 #

3 #@ @1 16 3A"0 2# 61"0 13

@ 10 ; $ ;$"# 1 12"# 2

# @;# @@@ 1;1 @0"; 263 #A"2 @1

6 A#6 ;2$ 2@# 2A"6 #;2 $0"@ 12A

$ 66A 631 @;A $$"# 1@2 22"# 3;

; 1A2 1$; ## 30"A 123 6A"1 1@

@ @"1 #

:5/5 35/5 98/7

A0"2 A"; F

A2"1 $"A F

$#"A 2@"1 F

;0"0 20"0 F

A1"# ;"# F

;6"# 13"# F

A@"3 #"$ F

A2"$ $"3 F

6 $ ; ;"1 ;"2 ;"3 ;"@

398/5 6/9 ):: 36: 358 38. 3)3

8 8 @2$ 16$ A3 1#2 1#

8 8 16 0 1 0 1#

8 8 32 0 0 2 30

8 8 0 0 0 0 0

8 8 100 21 3# @0 @

8 8 32$ 1@6 #; 112 11

F F ;3 0 12 13 #;

F F @1 2 1 # 33

101

Nr/ dEo A A"1 A"2 A"3 A"@ A"# A"6 10

I$dicatori Dncetarea raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc, per=oane 5nclusiv !n ba a? ,e)ii nr"1#;(200;, art" 62 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 63 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 6@ ,e)ii nr"1#;(200;, art" 6# ,e)ilor =peciale' nr";0(2010% nr"1AA(2010 "a" Codului *uncii nr"1#@(2003, art";2, ;3, ;#, ;6 :luctuaia per=onalului, G
r"12 P r"11'RB r"2 la 01"01"2011Qr"2 la 01"0$"2011C'2S F 100

Total

:uncii de publice - total

:uncie de de*nitate public

Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public

:uncie public de conducere de ni!el =uperior

:uncie public de conducere

:uncie public de eFecuie

:uncie public cu =tatut =pecial

Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

9)3 39 11 3 1&+ 377 99

2A3 13 11 . 140 1@@ 8

20 F 8 8 8 20 8

2# F 8 8 8 25 8

1 0 0 0 1 8 8

@$ $ 1 1 .. 8 8

126 6 5 2 11. 8 8

AA F F F 8 8 8

33 F F F 8 F 33

3)/: .ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice

102

%ne8a nr.11. :atele pe categorii de personal din alte autoriti publice !n anul 2011
Nr/ dEo A 1 2 2"1 2"2 2"3 2"@ 3 I$dicatori 0 1<ecti!ul-li*it de per=onal la 01"01"2012, uniti :uncii publice i po=turi ocupate la 01"01"2012, per=oane 0rbai, per=oane Pondere, G :e*ei, per=oane Pondere, G :uncii publice i po=turi !acante la 01"01"2012, uniti 7radul de ocupare a <unciilor publice ( po=turilor, G B aportul dintre <unciile publice i po=turile ocupate ctre e<ecti!ul-li*it"C Ponderea <unciilor publice( po=turilor !acante n total uniti, G 2r=ta *edie a an)aHailor la 01"01"2012, ani Nu*rul pen=ionarilor care au atin= !r=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t la 01"01"2012, per=oane Ponderea pen=ionarilor n nu*rul <unciilor i po=turilor ocupate, G 3cuparea <unciei publice i po=turilor !acante n anul 2011, per=oane' concur= pro*o!are tran=<er altele Total 1 3)6: 37.. .7. 38/5 33(5 (9/5 378 13#0 1216 163 13"@ 10#3 ;6"6 13@
:uncii de publice - total :uncie de de*nitate public Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public :uncie public de conducere de ni!el =uperior :uncie public de conducere :uncie public de eFecuie :uncie public cu =tatut =pecial Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

2 1@ 1@ 12 ;#"$ 2 1@"3 0

3 0 0 0 0"0 0 0"0 0

@ 3 3 2 66"$ 1 33"3 0

# 3#3 336 ## 16"@ 2;1 ;3"6 1$

6 A;0 ;63 A@ 10"A $6A ;A"1 11$

$ 0 0 0 0"0 0 0"0 0

; 21A 206 $A 3;"3 12$ 61"$ 13

@ @"1 #

:5/6 :/7 79/3

A0"1 A"A F

100"0 0"0 F

0"0

100"0 0"0

A#"2 @"; F

;;"1 11"A F

0"0

A@"1 #"A

6 $ ; ;"1 ;"2 ;"3 ;"@

395/5 :/3 3:7 335 ) 35 6:

F F 13@ 110 # A 10

F F 0 0 0 0 0

F F 1 0 0 1 0

F F 0 0 0 0 0

F F A ; 0 1 0

F F 12# 102 # ; 10

F F 0 0 0 0 0

F F #A 0 0 0 #A

103

Nr/ dEo A A"1 A"2 A"3 A"@

I$dicatori Dncetarea raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc, per=oane 5nclusiv !n ba a? ,e)ii nr"1#;(200;, art" 62 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 63 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 6@

Total

:uncii de publice - total

:uncie de de*nitate public

Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public

:uncie public de conducere de ni!el =uperior

:uncie public de conducere

:uncie public de eFecuie

:uncie public cu =tatut =pecial

Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

38: .6 9 .

131 26 3 2 100 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0

1$ # 0 2 10 0 0

113 21 3 0 ;A 0 0

0 0 0 0 0 0 0

@; 0 0 0 0 0 @;

,e)ii nr"1#;(200;, art" 6# 355 ,e)ilor =peciale' nr";0(2010% nr"1AA(2010 A"# "a" 5 Codului *uncii nr"1#@(2003, art";2, ;3, A"6 ;#, ;6 7( .ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice

10@

%ne8a nr.12. :atele pe categorii de personal din autoritile publice subordonate organelor centrale de specialitate !n anul 2011
Nr/ dEo A 1 2 2"1 2"2 2"3 2"@ 3 I$dicatori 0 1<ecti!ul-li*it de per=onal la 01"01"2012, uniti :uncii publice i po=turi ocupate la 01"01"2012, per=oane 0rbai, per=oane Pondere, G :e*ei, per=oane Pondere, G :uncii publice i po=turi !acante la 01"01"2012, uniti 7radul de ocupare a <unciilor publice ( po=turilor, G B aportul dintre <unciile publice i po=turile ocupate ctre e<ecti!ul-li*it"C Ponderea <unciilor publice( po=turilor !acante n total uniti, G 2r=ta *edie a an)aHailor la 01"01"2012, ani Nu*rul pen=ionarilor care au atin= !r=ta pentru obinerea dreptului la pen=ie dup li*it de !r=t la 01"01"2012, per=oane Ponderea pen=ionarilor n nu*rul <unciilor i po=turilor ocupate, G 3cuparea <unciei publice i po=turilor !acante n anul 2011, per=oane' concur= pro*o!are tran=<er altele Total 1 35.(9/) :(73 )8(( )(/( 75)9 73/. 77./) ;A@0 ;#@$ #1A$ 60"; 33#0 3A"2 3A3
:uncii de publice - total :uncie de de*nitate public Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public :uncie public de conducere de ni!el =uperior :uncie public de conducere :uncie public de eFecuie :uncie public cu =tatut =pecial Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

2 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0

@ 0 0 0 0 0 0 0

# 1121 10$$ #;0 #3"A @A$ @6"1 @@

6 3$$0 3#$A 13@A 3$"$ 2230 62"3 1A1

$ @0@A 3;A1 326; ;@"0 623 16"0 1#;

; 13@3"# 12A@ #A1 @#"$ $03 #@"3 @A"#

@ @"1 #

:)/8 7/9 73/.

A#"6 @"@ F

0 0 F

0 0 F

0 0 F

A6"1 3"A F

A@"A #"1 F

A6"1 3"A F

A6"3 3"$ F

6 $ ; ;"1 ;"2 ;"3 ;"@

7:./5 )/5 3(78 778 .(: 7(9 6.(

F F ;3A 3#6 1A# 212 $6

F F 0 0 0 0 0

F F 0 0 0 0 0

F F 0 0 0 0 0

F F 161 30 $3 30 2;

F F 6$; 326 122 1;2 @;

F F ;#2 ;$ A@ 26# @06

F F 1#6 @ 0 6 1@6

10#

Nr/ dEo A A"1 A"2 A"3 A"@

I$dicatori Dncetarea raporturilor de =er!iciu i relaiilor de *unc, per=oane 5nclusiv !n ba a? ,e)ii nr"1#;(200;, art" 62 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 63 ,e)ii nr"1#;(200;, art" 6@

Total

:uncii de publice - total

:uncie de de*nitate public

Po=t din cabinetul per=oanei cu <uncie de de*nitate public

:uncie public de conducere de ni!el =uperior

:uncie public de conducere

:uncie public de eFecuie

:uncie public cu =tatut =pecial

Po=t de de=er!ire tehnic ce a=i)ur <uncionarea autoritilor publice

3588 :8 1& )

6;; A$ 14 # .21 2#1 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

62 1# 1 0 41 0 0

3$# ;2 1. 5 205 0 0

2#1 0 0 0 0 2#1 0

3;A 0 0 0 0 0 3;A

,e)ii nr"1#;(200;, art" 6# 9.3 ,e)ilor =peciale' nr";0(2010% nr"1AA(2010 A"# "a" .)3 Codului *uncii nr"1#@(2003, art";2, ;3, A"6 ;#, ;6 9(: .ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice

106

%ne8a nr.1.. %nga7area personalului !n funcie public vacant !n %%&L !n anul 2011
Nr/ dEo De$#&irea AAPL /otal an)aHri de per=onal Ni!el -Ni!el /otal

F#$cii de de&$itate p#*lic'2 0#$cii p#*lice de co$d#cere ,i 0#$cii p#*lice de eFec#ie


prin concur= Ni!el -- Ni!el /otal prin pro*o!are Ni!el -Ni!el /otal Ni!el -prin tran=<er Ni!el /otal Ni!el -prin alte proceduri Ni!el /otal

A 1 2 3 @ # 6 $ ; A 10 11 12 13 1@ 1# 16 1$ 1; 1A 20 21 22 23 2@

0 Con=iliul aional Anenii Noi Con=iliul aional 0a=arabea=ca Con=iliul aional 0riceni Con=iliul aional Cahul Con=iliul aional Clrai Con=iliul aional Cante*ir Con=iliul aional Cueni Con=iliul aional Ci*ilia Con=iliul aional Criuleni Con=iliul aional Dondueni Con=iliul aional Drochia Con=iliul aional Dub=ari Con=iliul aional 1dine Con=iliul aional :leti Con=iliul aional :loreti Con=iliul aional 7lodeni Con=iliul aional Mnceti Con=iliul aional -alo!eni Con=iliul aional ,eo!a Con=iliul aional Ni=poreni Con=iliul aional 3cnia Con=iliul aional 3rhei Con=iliul aional e?ina Con=iliul aional cani

1 6 2 # A $ 2 2 @ 16 # $ 1@ $ 10 3 1@ $ 16 ; $ 6 $ 12 3

2 2; 0 A 1$ $ ; 1@ ; 10 1 10 @ 3# @# 1A 20 32 16 1# 21 1 1# 10 A

3 3@ 2 1@ 26 1@ 10 16 12 26 6 1$ 1; @2 ## 22 3@ 3A 32 23 2; $ 22 22 12

@ 2 2 2 $ # 2 1 2 10 3 3 6 @ # 2 ; 2 11 $ 3 # @ A 2

# 2 0 3 12 $ $ 1@ ; $ 1 10 @ 1# 11 1A 11 13 6 12 11 1 13 10 A

6 @ 2 # 1A 12 A 1# 10 1$ @ 13 10 1A 16 21 1A 1# 1$ 1A 1@ 6 1$ 1A 11

$ 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 ; 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

; 0 0 @ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0

A 1 0 # 1 0 0 0 0 0 1 1 ; 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0

10 0 0 2 1 2 0 1 2 3 1 2 0 0 2 1 2 1 2 1 0 1 2 3 1

11 0 0 2 # 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0

12 0 0 @ 6 2 1 1 2 3 1 2 0 0 2 1 2 2 # 2 1 1 2 3 1

13 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 2 3 0 @ @ 3 0 3 0 0 0

1@ 26 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 20 3@ 0 A 1; $ 2 A 0 0 0 0

1# 2A 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 22 3$ 0 13 22 10 2 12 0 0 0 0

10$

A 2# 26 2$ 2; 2A 30 31 32

0 Con=iliul aional .n)erei Con=iliul aional >oldneti Con=iliul aional .oroca Con=iliul aional >te<an 2od Con=iliul aional .treni Con=iliul aional /araclia Con=iliul aional /eleneti Con=iliul aional 5n)heni S#*total Po$dere2 ;

1 2 $ 20 A 12 13 10 2 .)7/5 3'.2 A3 2#

2 11 1# 11 11 16 16 1@ 0 77(/ 5 '3.% 23 2# $ )59/ 5

3 13 22 31 20 2; 2A 2@ 2 85./5 144 23 11; 32

@ 2 # 1# 6 $ 10 6 $ 36)/ 5 '$.4 #$ ; .95/ 5 63/(

# 11 11 ; A 1# 1# 1@ 6 .:)/ 5 '$.% 11 10 2 93(/ 5 69/.

6 13 16 23 1# 22 2# 20 13 765/ 5 15.5 11 6$ 10 )7(/ 5 6./6

$ 0 0 2 1 2 3 2 0 .6/5 10.2 2A # 65/5 36/3

; 0 0 0 1 1 1 0 0 :/5 2.0 2 ; 1 .5/5 7/5

A 0 0 2 2 3 @ 2 0 9)/5 5.0 2 3$ 6 (5/5 :/3

10 0 0 3 1 3 0 2 1 75/5 15.0 6 10 )6/5 3)/3

11 0 0 0 0 0 0 0 3 38/5 ..8 ; 6 1 9./5 6/7

12 0 0 3 1 3 0 2 @ )8/5 8.1 ; 12 11 ((/5 35/3

13 0 2 0 1 0 0 0 6 9)/5 1..8 1 2 9(/5 35/.

1@ 0 @ 3 1 0 0 0 3A 38)/5 .-.1 2 1 3 3(3/5 96/5

1# 0 6 3 2 0 0 0 @# .35/5 2-.2 2 # .3:/5 .)/5

33 3@ 3#

Mun" 0li Mun" Chiinu 5/A 7)u?ia TOTAL AAPL

98./5 (8)/5 Po$dere2 ; &2.$ $+.$ 355 .ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice

10;

%ne8a nr.14. :ate generali ate despre aplicarea procedurilor de personal i a altor reglementri !n autoritile publice $pe categorii de autoriti# !n anul 2011
Nr" d(o 1 Denu*irea re)le*entrilor n con<or*itate cu Morrirea 7u!ernului nr"201 din 11"03"200A 3cuparea <unciei publice !acante prin concur= BaneFa nr"1C Denu*irea indicatorilor de re?ultat pri!ind aplicarea re)le*entrilor 1"1" Nu*rul <unciilor publice =coa=e la concur= 1"1"1" <uncii publice de conducere de ni!el =uperior 1"1"2" <uncii publice de conducere 1"1"3" <uncii publice de eFecuie 1"2" Nu*rul de per=oane Bdo=areC care au aplicat la concur= 1"2"1" <uncii publice de conducere de ni!el =uperior 1"2"2" <uncii publice de conducere 1"2"3" <uncii publice de eFecuie 1"2"@" Nu*r per=oane pe <uncie 1"3" Nu*rul per=oanelor an)aHate n <uncie public prin concur= 2"1" Nu*rul total de <uncionari publici debutani n total n anul 2011 2"2" Nu*rul de <uncionari publici debutani care au <o=t con<ir*ai n <uncie 2"2"1" Pondere, G 2"3" Nu*rul de <uncionari publici debutani care au <o=t eliberai din <uncie Total a#torit' i p#*lice A#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral ::9 5 :6 :59 993. 5 .97 958( 3.3 (.6 :93 A#torit'i ale ad&i$i-traiei p#*lice locale

3r)ale ale AP
130 0 A 121

3C.
223 0 32 1A$

Alte autoriti publice


A@ 0 10 ;@

Autoriti =ubordonate 3C.


#@6 0 @# #01

AAP, ni!el -311 0 $@ 23$ #$A 0 131 @@; 1.26; 1;@

AAP, ni!el 3;2 0 120 262 $@A 0 2@0 #0A 2.0 322 2$;

36(6 5 .:5 375. 7675 5 65) 759) 2.% 3736 39:9

6:9 5 3:7 7:: 39.( 5 983 :)8 1., ):5 76.

#0# 0 13 @A2

A63 0 113 ;#0

2;# 0 1@ 2$1

1##A 0 A@ 1@6#

..-

4..

..0

2.-

A6

16A

10A

@#2

Perioada de prob pentru <uncionarul public debutant BaneFa nr"2C

;6

22@

11$

#0@

(.) $,.2 )8

):9 '3.+ 78

@1

132

$0

3#0

.9. $4.2 35

A0 48.2

1@2 51.1 ;

40.0
;

58.11

5-.8
1@

1-.4
1@

10A

Nr" d(o

Denu*irea re)le*entrilor n con<or*itate cu Morrirea 7u!ernului nr"201 din 11"03"200A

Denu*irea indicatorilor de re?ultat pri!ind aplicarea re)le*entrilor 2"@" Nu*rul de <uncionari publici debutani la 01"01"2012 2"#" Nu*rul de <uncionari publici debutani in=truii 2"#"1" Pondere,G

Total a#torit' i p#*lice )39 ))7 3,.% 38:.: .673 796

A#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral .:9 75( &3.% 35:)9 3))6 385

3r)ale ale AP
3$

3C.
;3

Alte autoriti publice


33

Autoriti =ubordonate 3C.


1@0

A#torit'i ale ad&i$i-traiei p#*lice locale ..5 376 31.' 6:86 35() .66

AAP, ni!el -A2 6A .0.5 2$@0 31@ 2@2 12; $$ 20.0 @23$ $$1 2@

3#

1#2

1A

202

40.0

10.-

11.2

40.1

1laborarea, coordonarea i aprobarea <iei po=tului pentru <uncia public BaneFa nr"3C De=<urarea *uncii prin cu*ul a <uncionarului public BaneFa nr"@C

Co*pletarea i a!i?area =tatului de per=onal BaneFa nr"#C Dntoc*irea an)aHa*entului =cri= al <uncionarului public pri!ind acti!itatea n =er!iciul public dup ab=ol!irea <or*elor de de?!oltare

3"1" Nu*rul <ielor po=tului eFi=tente n autoritate la 01"01"2012 3"2" Nu*rul <ielor po=tului re!i?uite n anul 2011 @"1" Nu*rul de <uncionari publici care au lucrat prin cu*ul n orele de pro)ra* @"2" Nu*rul <uncionarilor publici repre?entani ai =tatului n =ocietile econo*ice cu cota *aHoritar a =tatului @"3" Nu*rul <uncionarilor publici *e*bri ai con=iliilor de ad*ini=traie ale ntreprinderilor de =tat @"@" Nu*rul <uncionarilor publici *e*bri ai con=iliilor =ocietilor co*erciale cu cota *aHoritar a =tatului #"1" 1Fi=tena =tatului de per=onal, co*pletat i a!i?at <a!orabil de Cancelaria de .tat 6"1" Nu*rul de an)aHa*ente =e*nate n anul 2011 6"1"1" An)aHa*ente =e*nate de <uncionarii publici care au =tudiat =au =tudia? n cadrul pro)ra*elor de *a=terat din *iHloace bu)etare

$#A A

22@2 2$2

132; 3A#

662@ ;;0

11

#;

26

$#

373

333

;@

2$

95

2@

9(3

9(3

10

30#

#;

..3

..3

1$0

#1

:)5 78

68 9(

@ 11

22 21

@ 0

3$ 6

((9 :

1#; 1

$2# ;

9:

95

16

110

Nr" d(o

Denu*irea re)le*entrilor n con<or*itate cu Morrirea 7u!ernului nr"201 din 11"03"200A

Denu*irea indicatorilor de re?ultat pri!ind aplicarea re)le*entrilor 6"1"2" An)aHa*ente =e*nate de <uncionarii publici care au bene<iciat de acti!iti de in=truire cu durata cu*ulati! de cel puin A0 ?ile $"1" Nu*rul co*i=iilor de di=ciplin $"2" Nu*rul =e=i?rilor eFa*inate $"3" Nu*rul de cau?e cla=ate $"@" Nu*rul =anciunilor di=ciplinare propu=e $"#" Nu*rul <uncionarilor publici care au <o=t =ancionai di=ciplinar ;"1" Nu*rul <uncionarilor publici e!aluai ;"1"1" Pondere n nr <p i po=turilor ocupate,G ;"2" L<oarte bineJ Pondere,G ;"3" LbineJ Pondere,G ;"@" L=ati=<ctorJ Pondere,G ;"#" Lne=ati=<ctorJ Pondere,G ;"6" Nu*rul conte=taiilor depu=e de <uncionarii publici e!aluai

Total a#torit' i p#*lice

A#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral

3r)ale ale AP

3C.

Alte autoriti publice

Autoriti =ubordonate 3C.

A#torit'i ale ad&i$i-traiei p#*lice locale

AAP, ni!el --

AAP, ni!el -

pro<e=ional cu o durat ce depete A0 ?ile BaneFa nr"6C Acti!itatea co*i=iei de di=ciplin BaneFa nr"$C

( 69( .9. )7 .99 .6) 3.658 %$.' )5)3 &4.1 6:.7 $&., 6.. &., 35 4.1 33

( 63 3:5 )9 .53 .97 68). %&.+ .)(. 3%.3 98): $$.+ 75( '.4 9 4.4 (

3 ; $ 1

# 23 1A $

0 2 11 0

0 2; 1#3 @#

5 )88 7. 3 9. 93 )()) %'.+ .76: &2.2 936) $&.1 .37 3.+ 8 4.1 9 ;1 1# 0 13 12 2361 %&.2 1031 4..0 12$2 5..## 2.. 3 0.1 2 @A6 2$ 1 1A 1A 3@A@ %%.& 1@3; 41.2 1;A3 54.2 1#A 4.5 @ 0.1 1

16

16

163

1$

3;

1$0

1!aluarea per<or*anelor pro<e=ionale ale <uncionarului public BaneFa nr";C

31A 3%.4 20; 15.2 102 .2.0 A 2.8 0 0.0

1001 +%.3 66$ 11.1 31@ .1.4 20 2.0 0 0.0

1026 %$.& 2;A 28.2 $1@ 1-.1 23 2.2 0 0.0

@@06 ,&.' 1@1; .2.2 262A 5-.0 3#6 8.1 3 0.1

111

Nr" d(o

Denu*irea re)le*entrilor n con<or*itate cu Morrirea 7u!ernului nr"201 din 11"03"200A

Denu*irea indicatorilor de re?ultat pri!ind aplicarea re)le*entrilor

Total a#torit' i p#*lice

A#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral

3r)ale ale AP

3C.

Alte autoriti publice

Autoriti =ubordonate 3C.

A#torit'i ale ad&i$i-traiei p#*lice locale

AAP, ni!el --

AAP, ni!el -

A 10

;"$" Nu*rul de <uncionari publici pentru care au <o=t elaborate i aprobate obiecti!ele indi!iduale de acti!itate i indicatorii de per<or*an pentru anul 2012 Nu*rul <unciilor publice B<pcn=, <pc, <peC care cad =ub incidena ,e)ii nr"1#;(200; Nu*rul <uncionarilor publici B<pcn=, <pc, <peC care cad =ub incidena ,e)ii nr"1#;(200; 7radul de nnoire a <uncionarilor publici, G B aportul dintre nu*rul debutanilor con<ir*ai n <uncie i nu*rul <unciilor publice de conducere de ni!el =uperior, de conducere i de eFecuie ocupate"C

3958) 3)87)2.) 37899

857) (63. 8:86

33A

1036

10;@

@#;6

6595 8399/.) 68)8

2@6; 3216"2# 2;03

3#62 3A1$ 3A#@

A3@ ;3A

1@#1 12$A

1336 1202

@;A1 @6#6

11 .ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice

)/6

8/7

@"A

10"3

#";

$"#

9/7

3"2

3"6

112

%ne8a nr.15. :ate generali ate despre de voltarea profesional a funcionarilor publici din autoritile publice $pe categorii de autoriti# !n anul 2011
A#torit'i p#*lice G total A#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral

inclu=i!
3r)ale ale autoritilor publice Alte autoriti publice Autoriti =ubordonate 3C.

Nr/ dEo

A#torit'i ale ad&i$i-traiei p#*lice locale

inclu=i!
AAP, ni!elul -AAP, ni!elul -

-ndicatorii de pro)re= 1 2 3 @ # 6 Nu*rul net de per=oane in=truite, per=oane 7radul de in=truire a per=onalului, G Nu*rul net de <uncionari publici in=truii, per=oane 7radul de in=truire a <uncionarilor publici, G Nu*rul <uncionarilor publici care au <o=t in=truii cel puin @0 ore, per=oane Ponderea <uncionarilor publici in=truii cel puin @0 ore,G 3399: )5/7 3589) ):/. )::) ((56 ):/: ().7 68/. )55( 65/)

3C.

#32 61"6 @A6 6$"6 206 @1"#

1A16 ;$"6 1$66 A@"A 1@0A $#"@

#3A 3$"A #11 @2"1 A3 1;"2

#;1A 2#"; #$#1 66"3 3300 #$"@

.)99 38/9 ..33 .:/6 :(8 77/6

10$A 22"$ ;60 32"$ #03 #;"#

1@#@ 16"; 13#1 31"0 @;@ 3#";

)8/. .ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice

113

%ne8a nr.11. :ate generali ate despre de voltarea profesional a funcionarilor publici din autoritile publice de nivel central $pe categorii de autoriti# !n anul 2011
A#torit'i p#*lice de $i+el ce$tral Nr/ dEo 3r)ane ale autoritilor publice -n=truire eFtern -n=truirea intern Total -n=truire eFtern 3C. -n=truirea intern Total Alte autoriti publice -n=truire eFtern -n=truirea intern Total Autoriti =ubordonate 3C. -n=truire eFtern -n=truirea intern Total

-ndicatorii de pro)re= Nu*rul de ore de in=truire a participanilor la acti!itile de in=truire Nu*rul brut de per=oane in=truite Nu*rul net de per=oane in=truite persoane !n funcie de demnitate public persoane !n funcie public de conducere de nivel superior persoane !n posturi din cabinetul persoanei care e8ercit fdp persoane !n funcie public de conducere persoane !n funcie public de e8ecuie persoane !n funcie public cu statut special persoane !n posturi de deservire te>nic ce asigur funcionarea autoritii 7radul de in=truire a per=onalului, G 7radul de in=truire a <uncionarilor publici, G Ponderea <uncionarilor publici in=truii cel puin @0 ore,G Nu*rul de ore n *ediu pe o per=oan in=truit

-n=truire eFtern

-n=truirea intern

Total

12AA1; @0$A 2661 33 10 22 $1# 132@ #$2

A$3#1 101$6 $21$ 13; # 2# A0; 2@11 3$#;

..8.8: 37..5 ((56 369 3) 7. 396( 9383 9(58

1@0A3 62# 2#6 1$ 3 6 @6 16; @

1@;@ @A3 2A2 12@ 0 1# 3A 120 20

3))8 8 333( )9. 39: 9 .3 8. .)( .7

$$$#1 1;32 A;1 16 $ 16 26A #16 200

@10$0 1A2; 1321 1@ # 10 22A @A; 6@;

33((9 3 98)8 3:36 .7 3. .3 96: 835 6)3

#@00 13# 116 0 0 0 #2 60 0

@@63 @A@ @2@ 0 0 0 1A0 20; 1

:(69 6.: )9: 5 5 5 .7. .6( 3

326$@ 1@;$ 130; 0 0 0 3@; #;2 36;

#033@ $261 #1;0 0 0 0 @#0 1#;# 30;A

(955( (836 )(3: 5 5 5 6() 3:9) 9393

2 3 .. 1 .. 2 .. . .. 4 .. 5 .. 1 .. 0 @ # 6 $

#1 F F F 32

120 F F F 10

3)8 ):/: 68/. )(/. 36

13 F F F ##

3 F F F #

3) 63/6 68/6 73/) .:/9

11 F F F $A

1A F F F 31

.8 (8/6 :7/: 8)/7 6./5

3 F F F @$

2@ F F F 11

.8 98/: 7./3 3(/. 3(/9

2@ F F F 2#

$@ F F F 10

(( .)/( 66/9 )8/6 37/9

.ur=a" Calculat n ba?a datelor pri*ite de la autoritile publice 11@