Sunteți pe pagina 1din 7

4.

Tratatul de la Maastricht (1992). Naterea Uniunii Europene.

Construcia european limitat la integrarea economic era neterminat. Aceasta trebuia completat cu dimensiunea politic. i astfel a luat natere Uniunea European. Crearea Uniunii Europene n-ar fi fost ns posibil fr decizia Consiliului European de la Milano, din decembrie 1985, care a decis reunirea ntr-un singur te t a amendamentelor asupra !ratatului de la "oma, pri#ind crearea CEE, $i a dispozi%iilor pri#ind cooperarea politic de unde $i denumirea de & Act Unic European' (ceasta #a permite) *ncluderea de noi politici n domeniul comunitar, precum politica regional, transporturile, dez#oltarea $tiin%ific, dimensiunea social, protec%ia mediului ncon+urtor, E tinderea #otului ma+oritar n Consiliul de Mini$tri al CEE,, ceea ce #a permite scoaterea acestei structuri din impas $i adoptarea a cca' -.. directi#e pri#ind crearea n perspecti# a /ie%ei *nterne, /romo#area 0 n baza !itlului ** din (ctul Unic 0 a unei politici europene comune'

1ou Conferin%e *ntergu#ernamentale 0 una pri#ind Uniunea Economic $i Monetar, iar cealalt pri#ind Uniunea /olitic 0 s-au desc2is la "oma, n decembrie 199.' Cele dou conferin%e s-au nc2eiat prin semnarea la Maastric2t 0 or$el olandez, aflat la grani%a dintre 3elgia $i 4landa 0 a !"(!(!U5U* (6U/"( U7*U7** EU"4/E7E' Tratatul de la Maastric t a fost agreat de $efii de stat sau de gu#ern din cele 18 state membre de atunci cu prile+ul Consiliului European din 9 0 11 decembrie 1991' (cesta a fost ns semnat la 9 februarie 1998 $i a intrat n #igoare abia la 1 noiembrie 199-' Cauza principal a nt:rzierii intrrii n #igoare a constat n procesul de ratificare 0 prin referendum-uri na%ionale, sau de ctre parlamentele na%ionale 0 proces care a durat foarte mult' *ntrarea n #igoare a !ratatului de la Maastric2t a permis transformarea Comunit%ii Europene ntro Uniune politic, ca $i ntr-o Uniune Economic $i Monetar ;UEM<' C!te"a elemente pri"ind structura i coninutul Tratatului de la Maastric t. a. #tructura Tratatului asupra Uniunii. !ratatul, asortat de 19 protocoale, de un (ct final $i de -- 1eclara%ii, constituie un ansamblu de dispozi%ii +uridice comple e care amendeaz !ratatul de la "oma $i-l nglobeaz n s:nul unei Uniuni' &Uniunea 0 se precizeaz n art' ( al !ratatului 0 este fondat pe Comunit%ile Europene completate prin politicile $i formele de cooperare instaurate prin prezentul !ratat' (ceasta are ca misiune organizarea ntr-un mod coerent $i solidar a rela%iilor ntre statele membre $i ntre popoarele lor=' $roblema cea mai dificil care a trebuit s fie re%ol"at de ctre negociatori a fost e&istena' (n s!nul unei ar itecturi instituionale unice' a procedurilor comunitare i a celor intergu"ernamentale. 1e e emplu, cum #or participa Comisia $i /arlamentul la acti#it%i cu dominant intergu#ernamental, precum /E6C $i cooperarea +udiciar >, "olul Cur%ii de ?usti%ie, identificarea bazei +uridice a unui act normati# etc' )e aceea' Uniunea a fost organi%at (n * piloni+ /ilonul 1, comunitar 0 repre%entat de Comunitatea European' lrgit cu noi competen%e' (cestea se manifest n domeniile) pia%a intern, social, uniunea economic $i monetar, cercetare, politici structurale, rela%ii comerciale e terne, transporturi, concuren% etc', /ilonul 8, /olitica E tern $i de 6ecuritate ;/E6C<, /ilonul -, cooperarea +uridic $i afaceri interne ;?(*<'

Ultimii doi piloni au un caracter intergu#ernamental, 2otr:rile fiind luate de mini$trii statelor membre reuni%i n Consiliu'

Cooperarea n domeniile +usti%iei $i afacerilor interne ;?(*< acoper domeniile cuprinse n art' @1 al !ratatului) /olitica de azil, !recerea frontierelor e terne $i controlul acestora, /olitica de imigrare, Condi%iile de intrare $i de circula%ie a resortisan%ilor din ter%e %ri pe teritoriul statelor membre, 5upa mpotri#a imigra%iei, a se+urului $i a muncii ilegale a resortisan%ilor din ter%e %ri, 5upta mpotri#a to icomaniei, Combaterea fraudei de dimensiuni interna%ionale, Cooperarea +udiciar ci#il, Cooperarea +udiciar penal, Cooperarea #amal, Cooperarea poli%ieneasc,

b. ,n legtur cu coninutul Tratatului+ Titlul -' fi eaz obiecti#ele Uniunii, afirm principiul unicit%ii cadrului institu%ional $i confirm rolul conductor al Consiliului European, care reune$te $efii de stat sau de gu#ern din %rile membre' Titlul --, modific !ratatul pri#ind CEE (nlocuind .Comunitatea Economic European cu .Comunitatea European, ceea ce confer acesteia o misiune mai global' Educa%ie, formarea profesional $i tineretul, Cultura, 6ntatea public, /rotec%ia consumatorului, "e%ele transeuropene, *ndustria, Coeziunea economic $i social, Cercetarea $i dez#oltarea te2nologic, Mediul, Cooperarea pentru dez#oltare'

6unt specificate noile domenii de competen, la ni#el comunitar) -

(cest titlu cuprinde $i dispozi%iile prin care se instituie .cetenia european ca $i ansamblul procedurilor prin care se realizeaz Uniunea Economic i Monetar /UEM0. !ratatul de la Maastric2t a conferit fiecrei persoane, a#:nd na%ionalitatea unui 6tat membru, drepturi europene precise, precum) s #oteze $i s fie eligibil n alegerile locale $i europene n orice 6tat n care nu este resortisant, dar n care locuie$te, s beneficieze de protec%ia diplomatic a oricrui 6tat membru n ter%e %ri, s prezinte ntrebri /arlamentului European sau 4mbudsman-ului ;(#ocat al poporului<' Titlurile --- i -1 integreaz aceste modificri n tratatele CEC4 $i EU"(!4M' Titlul 1 pri#e$te /olitica E tern $i de 6ecuritate Comun ;/E6C< Titlul 1- introduce noi dispozi%ii n materie de cooperare +udiciar $i poli%ieneasc ;?(*<'

Titlul 1-- 0 dispozi%ii finale'

1ispozi%iile ane la !ratat pun sub semnul ntrebrii regula clasic a ac%iunii comune acceptat $i aplicabil n toate statele membre) /rintr-un /rotocol, Marea 3ritanie este scutit de obliga%ia de a trece la cea de a **-a faz a UEM' An baza clauzei &opting out=, Marea 3ritanie $i-a luat libertatea de a modifica, la o dat pe care o #a alege ea ns$i, decizia de a se ralia partenerilor si n pri#in%a recurgerii la moneda unic' Un alt protocol relati# la politica social pre#ede c aceasta nu se aplic Marii 3ritanii $i elibereaz acest stat de a pune n aplicare &Carta social= adoptat de CEE n 1989 $i ane at !ratatului de la Maastric2t'

(ceste derogri, la care se adaug cele ob%inute n 1998 de ctre 1anemarca cu prile+ul ratificrii !ratatului de la Maastric2t, desc2id calea furirii unei &Europe B la carte=, care altereaz oarecum sc2ema institu%ional a prin%ilor fondatori ai Uniunii' (ceasta a slbit, ntr-o anumit msur, coeziunea $i capacitatea de ac%iune a Uniunii Europene' 5. Tratatul de la Amsterdam (199 ) 5a 8 octombrie 1999 a fost semnat un nou !ratat, la (msterdam, care a intrat n #igoare la 2 mai 2333. (cesta modifica !ratatul de la Maastric2t asupra Uniunii Europene' Uniunea European iese transformat' 7oi sarcini i sunt acordate) rolul cet%enilor Uniunii este subliniat mai puternic, caracterul democratic al institu%iilor europene este ntrit' An timp ce construc%ia european se dez#olt n +urul unor obiecti#e economice, accentul este pus de acum (ncolo pe responsabilitile politice (n interiorul Uniunii' ca i fa de restul lumii. Cum s-a a4uns' (n timp' la Tratatul de la Amsterdam 5 An iunie 199C, Consiliul European reunit la Corfu ;n Drecia< a con#ocat un Comitet de reflec%ie, compus din 15 reprezentan%i ai mini$trilor de e terne din cele 18 state membre, un reprezentant al Comisiei Europene $i doi obser#atori din partea /arlamentului European, An decembrie 1995, Comitetul de e per%i a prezentat raportul Consiliului European de la Madrid, 5a 8 ianuarie 199E s-a decis con#ocarea unei Conferin%e *ntergu#ernamentale ;C*D< pentru re#izuirea !ratatului de la Maastric2t, 6a 78 martie 2338 a a"ut loc' la Torino' prima reuniune a C-9' la ni#elul $efilor de stat sau de gu#ern din statele membre ale UE, %rile candidate la aderare au a#ut statut de obser#ator, 5a 8 octombrie 1999 s-a semnat !ratatul de la (msterdam de ctre $efii de stat sau de gu#ern din cele 15 state membre, dup 15 luni de negocieri, Antre 1998 $i 1999 a a#ut loc ratificarea !ratatului, 5a 1 mai 1999 !ratatul a intrat n #igoare' Uniunea European $i cet%enii *dentitatea e tern, *nstitu%iile Uniunii' 4bliga%ia Uniunii de a respecta drepturile fundamentale, n special a celor nscrise n Con#en%ia european pri#ind sal#gardarea drepturilor omului $i a libert%ilor fundamentale, adoptat de Consiliul Europei n 195.' $entru prima dat se pre"ede (ntr-un document c statele membre care nu respect de o manier gra" i sistemic aceste drepturi pot

:egocierile asupra noului Tratat sau purtat pe - a e principale)

An pri#in%a drepturilor cet%enilor, !ratatul de la (msterdam insist asupra a trei aspecte+

suferi sanciuni' merg!nd p!n la suspendarea dreptului de "ot (n s!nul Consiliului. An ceea ce pri#e$te %rile candidate la aderare, respectarea drepturilor fundamentale de#ine o condi%ie a aderrii lor la Uniune, ceea ce s-a $i statuat, n iunie 199-, de ctre Consiliul European de la Copen2aga, 1reptul recunoscut Uniunii de a combate orice form de discriminare bazat pe se , ras sau origine etnic, religie sau con#ingeri politice, 2andicap, #:rst sau orientare se ual, 4bliga%ia Uniunii de a promo#a, n toate politicile sale, egalitatea anselor (ntre brbat i femeie, accept:ndu-se c2iar principiul &discriminrii poziti#e= atunci c:nd unul din cele dou se e este #izibil discriminat'

(ceast dispozi%ie a fost completat cu recunoa$terea dreptului la protec%ia datelor persoanelor de%inute de institu%ii 0 drept ce de#ine tot mai important pe msura dez#oltrilor din domeniul informaticii' 1ilema n care se gsea Uniunea) dac s adere formal la Con#en%ia European pri#ind drepturile omului sau s-$i stabileasc propria list de drepturi fundamentale, a fost rezol#at cu prile+ul Consiliului European de la 7isa din decembrie 8..., n fa#oarea celei de-a doua #ariante' Ceea ce trebuie subliniat este faptul c !ratatul de la (msterdam con%ine $i rspunsuri la preocuprile cet%enilor atunci c:nd unele din drepturile lor nu sunt respectate' Este #orba de adoptarea unor reguli noi n urmtoarele domenii) Munc i social+ definirea de ctre Uniune a unei strategii pri#ind sporirea locurilor de munc, iar de ctre statele membre a unor programe na%ionale pentru munc, e#aluate anual' An plus, Uniunii i se ncredin%eaz responsabilitatea de a lupta mpotri#a srciei $i a e cluderii sociale, #ecuritate' libertate i 4ustiie+ Uniunea a definit un program pe 5 ani n msur s conduc la crearea unui spa%iu de libertate, securitate $i +usti%ie' 1e+a prin (cordurile de la 6c2engen 0 care reunea toate %rile membre cu e cep%ia (ngliei, *rlandei $i 1anemarcei 0 a fost suprimat cea mai mare parte a controlului la frontiere' (ceste acorduri au fost incluse n &acFuis-ul= Uniunii'

An ceea ce pri#e$te cooperarea intergu#ernamental n materie penal $i poli%ieneasc, principiul unanimit%ii n luarea deciziilor a fost temperat prin posibilitatea adoptrii deciziilor cu ma+oritate calificat' Mediu' sntate i drepturile consumatorilor+ dez#oltarea durabil 0 care %ine seama de e igen%ele protec%iei mediului - de#ine un obiecti# esen%ial al Uniunii' 1e aceea, !ratatul nsereaz, printre competen%ele Uniunii, promo#area dreptului la informare $i educa%ia consumatorilor, ndeosebi dreptul lor de a se organiza pentru a se prote+a mai bine, Tratatul cuprinde i c!te"a "alori i aspiraii ale cetenilor' care nu sunt incluse (n dispo%iii obligatorii' form!nd (ns nite anga4amente politice precum+ (bolirea pedepsei cu moartea, "ecunoa$terea rolului #oluntariatului, 7e#oile persoanelor cu 2andicap, 6itua%ia specific a regiunilor insulare, 5ibertatea presei $i de e presie, /rotec%ia animalelor'

An pri"ina identitii e&terne a Uniunii' trebuie spus c nc de la nceputul construc%iei europene, promotorii si au ncercat s o doteze $i cu o politic e tern' !entati#ele din 195C $i 19E1 au e$uat' An 199., statele membre au lansat o cooperare politic, dar care n-a fost nscris ntr-un !ratat dec:t n 198E odat cu adoptarea (ctului Unic' An sf:r$it, !ratatul de la Maastric2t a codificat un ansamblu de reguli pri#itoare la politica e tern $i de securitate comun ;/E6C<' 7egociatorii !ratatului de la

(msterdam au dorit s ntreasc &aFcuis-ul= de la Maastric2t, ndeosebi din perspecti#a lrgirii cu noi membri $i a ne#oii de promo#are a unei politici e terne concrete' !ratatul stabile$te principiile care trebuie s g2ideze politica e tern a Uniunii, !ratatul pre#ede numirea unui Analt "eprezentant ;&Monsieur= sau &Madame /E6C=< care conduce ac%iunea Uniunii n acest domeniu, urm:nd deciziilor Consiliului $i n cadrul unei &troiGa=, n care mai intr reprezentantul /re$edin%iei Consiliului $i al Comisiei Europene' (ceast personalitate 0 n prezent ?a#ier 6olana 0 are rangul de secretar general al Consiliului $i dispune de o unitate de analiz $i alert rapid' 7umeroasele crize interna%ionale care s-au produs recent arat c orice politice e tern necesit $i o capacitate militar, ndeosebi pentru misiuni umanitare $i misiuni de men%inere sau restabilire a pcii' Comple itatea elaborrii unei politici comune de aprare rezult $i din pozi%ia diferit a statelor membre) patru dintre ele sunt, din punct de #edere constitu%ional sau tradi%ional, neutre $i nu particip la alian%e militare n timp ce celelalte 11 sunt membre ale 7(!4' /entru a suplini lipsa mi+loacelor militare, !ratatul de la (msterdam pre#ede c Uniunea Europei 4ccidentale ;UE4< face, de acum nainte, parte integrant din Uniunea European' (cest lucru permite deplina integrare a UE4 n UE $i folosirea capacit%ilor militare ale acesteia' ,n pri"ina instituiilor europene' !ratatul de la (msterdam s-a aplecat mai ales asupra sporirii eficacit%ii adoptrii deciziilor n institu%iile sale' An acest sens) "olul /arlamentului European a fost ntrit' 1ac nainte, /arlamentul nu putea emite dec:t un a#iz asupra candidaturii unui gu#ern pentru pre$edin%ia Comisiei, !ratatul de la (msterdam pre#ede c pre$edintele este desemnat dup acordul /arlamentului European' (cest drept se adaug celui de+a de%inut prin !ratatul de la Maastric2t prin care /arlamentul aprob numirea ntregii Comisii' An plus, /arlamentul a ob%inut drept de co-decizie n unele domenii, /arlamentelor na%ionale le este permis s-$i spun cu#:ntul asupra unor proiecte de reglementri, nainte ca gu#ernele s o fac n cadrul Consiliului Uniunii $i s aib o #edere general asupra func%ionrii Uniunii, Consiliul poate lua decizii cu ma+oritate calificat, "olul Comisiei Europene rm:ne nesc2imbat $i, mai ales, dreptul su de ini%iati#' An sc2imb, cre$te rolul pre$edintelui Comisiei 0 legitimat de #otul din /arlamentul European) /articip la alegerea $i desemnarea membrilor Comisiei, n acord cu statele membre, (tribuie sau modific responsabilit%ile n s:nul colegiului, Hi eaz orientrile politice ale Comisiei'

"olul Comitetului "egiunilor, care reprezint punctul de #edere al autorit%ilor regionale $i locale, a sporit'

Consiliul European de la (msterdam intrase sub presiunea timpului' 1e aceea, !ratatul a lsat desc2ise c:te#a probleme precum) adaptarea institu%iilor europene la procesul lrgirii spre Europa Central $i de Est $i unele aspecte ale politicii e terne' (cestea au fost trecute n seama urmtoarei C*D, care se #a desf$ura la 7isa' "eforma Uniunii Europene #a continua, ceea ce #a permite $i lrgirea sa cu noi membri' !. Tratatul de la Nisa (2""1). #mportan$a sa pentru re%orma Uniunii din perspecti&a l'r(irii spre Europa )entral' i de Est. Hunc%ionarea institu%iilor europene a cunoscut un permanent proces de adaptare la e#olu%iile $i realit%ile cu care se confrunt construc%ia comunitar' Anainte de a se lansa un nou #al de lrgire a UE fr precedent ;ntruc:t implic un numr de 1%ri< era necesar ca liderii europeni s defineasc proiectul politic ce trebuie s permit noului ansamblu s func%ioneze'

Conferin%a *ntergu#ernamental care a pregtit !ratatul de la (msterdam a e$uat par%ial n ncercarea de a face $i o reform de substan% a institu%iilor UE, fr de care e tinderea prin aderarea altor state ar fi dus la bloca+ul procesului decizional la ni#el comunitar' Cei 15 s-au anga+at, n decembrie 1999, n cadrul 6ummit-ului de la IelsinGi, s a+ung la reuniunea de la 7isa la o reform a institu%iilor lor pentru a fi pregti%i s primeasc primele %ri candidate n Uniune' Mai mult, Comisia European a aprobat la data de 1 martie 8... $i un proiect ambi%ios pri#ind reforma administra%iei sale, pe care dorea s o transforme ntr-un model de eficien% $i transparen%' (cest proiect a fost prezentat sub forma unei Cr%i (lbe, la 3ru elles, n fa%a /arlamentului European, de ctre pre$edintele Comisiei, "omano /rodi' Agenda #ummit-ului de la :isa' din decembrie 7;;;' a cuprins probleme cu care sistemul comunitar se confrunta de mult #reme) reforma institu%ional $i a procesului decizional, drepturile omului, politica de aprare' 1e rezol#area acestor probleme depindea ca edificiul european s rspund a$teptrilor cet%enilor pe care i reprezint 0 cei de care Uniunea European dore$te s se afle c:t mai aproape' "euniunea de la 7isa constituie o etap de trecere ntre decizia de la IelsinGi, care a proclamat e tinderea Uniunii $i momentul istoric de acordare a statutului de membri plin pentru %rile care erau n faza de pregtire a aderrii' <euniunea de la :isa a a"ut un mandat foarte clar i anume acela de a pregti i reforma structura Uniunii Europene pentru o nou e&tindere. 1eciziile finale de la 7isa reflect ntr-un mod corespunztor cerin%ele cu pri#ire la ) "eprezentarea fiecrui stat membru printr-un comisar n cadrul Comisiei Europene, 1eterminarea numrului de #oturi n Consiliu prin reflectarea criteriului demografic, E tinderea deciziilor adoptate cu #ot ma+oritar calificat la un numr de noi domenii n care se apreciaz c ac%iunea la ni#el comunitar este mai ra%ional $i mai eficient dec:t la ni#el na%ional'

6ummit-ul de la 7isa a decis crearea unui )irectorat al marilor state membre care "a decide liniile politicii europene. Calendarul primirii n UE de noi membri depinde de ritmul n care se #a desf$ura reforma institu%iilor Uniunii Europene' Dermania #a fi prima %ar care #a asigura conducerea acestui directorat' Tratatul de la :isa' semnat la 78 februarie 7;;2' ale crui ba%e s-au formulat (n cadrul Consiliului European din decembrie 7;;;' cuprinde aspecte importante referitoare la+ "enun%area la dreptul de #eto referitor la #oturile e primate de Consiliul de Mini$tri, "e#izuirea sistemului de repartizare a #oturilor care s permit coresponden%a ntre numrul de #oturi $i dimensiunea statelor, "eforma Comisiei Europene, Hle ibilizarea sistemului cooperrilor consolidate'

!ratatul a#ea misiunea de a ncorpora n con%inutul su cele patru tratate anterioare ale Uniunii $i #a include referiri clare la modalit%ile n care #a fi e ercitat puterea $i la ce ni#el ;comunitar, na%ional, regional<, cum pot diferite instan%e legislati#e sau administrati#e s coopereze mai eficient etc' !ratatul cuprinde n con%inutul su $i Carta 1repturilor Hundamentale proclamate la 7isa' (cordul la care s-a a+uns confirm 2otr:rea celor 15 de a pregti institu%iile europene pentru a face fa% unei Uniuni cu 89 de membri' Cu acest acord, Conferin%a *ntergu#ernamental de la 7isa se e#iden%iaz nu doar prin nsemntatea deciziilor, dar $i prin amploarea $i comple itatea discu%iilor' !ratatul de la 7isa, la care au a+uns cei 15, #a permite o reform a institu%iilor europene, necesar e#itrii unei blocri a institu%iilor 0 Comisia European, Consiliul de Mini$tri, /arlamentul European'

Cea mai important realizare este repartizarea #oturilor n cadrul institu%iilor Uniunii' Cele mai a#anta+ate sunt %rile candidate, care $i-au #zut numele trecut alturi de membre, ceea ce reprezint un anga+ament al acestora fa% de primirea lor n familia #alorilor $i structurilor comunitare' Conform anali$tilor politici, marele n#ingtor la 7isa a fost Dermania, din r:ndul %rilor membre, $i /olonia 0 dintre candidate' 5upta dintre Dermania $i Hran%a s-a nc2eiat cu acceptul ca Hran%a s-$i men%in actuala paritate de #oturi n Consiliul de Mini$tri, Dermania primind, n sc2imb, recunoa$terea importan%ei din punct de #edere demografic $i, prin aceasta, implicit, recunoa$terea c este uria$ul Europei cu cele 88 milioane de locuitori' (cest lucru se rsfr:nge n mod direct asupra numrului de deputa%i n /arlamentul European, dar $i asupra ponderii #oturilor' /otri#it !ratatului de la 7isa, ma+oritatea de care #a fi ne#oie n consiliile de mini$tri pentru adoptarea unor decizii #a trebui s corespund unui procent de E8 J din numrul de locuitori ai celor 89 de membre ale UE, propor%ie dificil de atins fr cele 19 J c:t re#in Dermaniei' /e de alt parte, a#:nd o asemenea pondere, #a fi suficient ca, la un moment dat, Dermania s se alieze cu dou-trei %ri &mari= pentru a bloca o decizie' 1e aceea, ma+oritatea obser#atorilor au apreciat c !ratatul de la 7isa fa#orizeaz statele mari ale UE) 1intre %rile candidate, cea mai a#anta+at a fost /olonia, creia i s-au repartizat 89 de #oturi, la fel c:t a primit 6pania, situ:nd-o printre primele $ase %ri ale Europei' Ki %rile candidate au fost mul%umite ntruc:t s-a precizat de c:te #oturi #or dispune, fiecare, n Consiliul de Mini$tri, de faptul c #or a#ea c:te un comisar n Comisia European, precum $i numrul de fotolii din /arlamentul European'