Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE PARTENERIAT __ / __.__.2013 ntre: Asociaia Viitorul in Zori , cu sediul social n Strada 1Decembrie., nr. 51, Et.

Parter, a . !iroul numarul 1, Sat "unari, #omuna "unari, $udet %l&o', num(r de ordine n )e*istrul S ecial 31P$/25.05.2011, cod de nre*istrare &iscal( 2+5,-00., a'nd contul bancar %!/0 nr. )1.1)2!)00000-0013-2-,3, desc4is la )ei&&eisen !an5., /*en6ia Piata )omana, , re re7entat( le*al n ceea ce ri'e8te re7entul acord de c(tre %onut "unaru, n calitate de coordonator de roiect, denumit( n continuare ORGANIZATOR 8i ........................................................................................................... cu sediul n 9%:)9%:, Str. ............................................................................., re re7entat( de ................................................................, n calitate de ............................................... .denumit( n continuare PARTENER. I. OBIECTUL ACORDULUI 1biectul re7entului /cord l constituie colaborarea n or*ani7area 8i im lementarea roiectului ;<et=s Do %t, )omania>? @denumit in continuare "Proiectul"A care 'a a'ea loc n )omBnia n erioada ianuarie C decembrie 2013, ale c(rei acti'it(6i s eci&ice sunt descrise n /neDa. II. DURATA ACORDULUI Pre7entul /cord intr( n 'i*oare la data semn(rii 8i este 'alabil Bn( la data 31 decembrie 2013. III. OBLIGATIILE P!R"ILOR A. Or#ani$atorul se o%li#&' s( desemne7e o ersoan( de contact la ni'el central 8i cBte o ersoan( de contact la ni'el Eude6ean e erioada derul(rii re7entului acordF s( de&initi'e7e eta ele Proiectului 8i s( le re7inte artenerului, n 'ederea acordului comun asu ra acestoraF s( asi*ure derularea Proiectului con&orm eta elor a*reate cu artenerul, res ectBnd termenele 8i an*aEamentele asumateF s( in&orme7e artenerul asu ra oric(ror modi&ic(ri ce a ar n lanul ini6ial 8i s( a8te te acordul acestuiaF s( derule7e ac6iuni de im lementare a Proiectului, cores un7(toare &iec(rei eta e a acestuiaF s( asi*ure romo'area Partenerului e canalele de in&ormare utili7ate n cadrul Proiectului si s( a&i8e7e acestuia e toate materialele de romo'are reali7ate n cadrul cam aniei, du ( a'i7ul ob6inut de la acesta. s( men6in( le*(tura cu Partenerul ri'ind reali7arile intermediare 8i cele &inale ale Proiectului s( in&orme7e Partenerul asu ra lanului de romo'are al ntre*ului roiect 8i asu ra oric(ror modi&ic(ri care ot a (rea s( re7inte ra oarte eriodice asu ra stadiului nre*istrat n acti'itatea de or*ani7are 8i im lementare a cam aniei. B. Partenerul se o%li#&' s( desemne7e o ersoan( de contact e erioada derul(rii re7entului acord la ni'el local.

Pa*ina ( din )

s( s riEine Proiectul cu solicit(ri de im licare a unor re re7entan6i la ni'el Eude6ean/ munici al / local n or*ani7area cam aniei la acest ni'el @contactare autorit(6i, arteneri entru *estiunea de8eurilor, im licare 8i coordonare 'oluntari, comunicare cu mass media local(A. s( anun6e 1r*ani7atorul, n tim util, asu ra oric(ror modi&ic(ri ce ot a (rea.

IV. *OR"A +A,OR! 1. 0ici una din (r6i nu 'a &i r(s un7(toare entru neeDecutarea la termen 8i/sau n mod cores un7(tor, total sau ar6ial, a oric(reia din obli*a6iile care i incumb( n ba7a re7entului acord de arteneriat, dac( neeDecutarea obli*a6iei res ecti'e a &ost cau7at( de un e'eniment im re'i7ibil la data nc4eierii acordului 8i ale c(rei consecin6e sunt de nenl(turat sau eDtrem de costisitoare entru artea care l in'oc(. Sunt considerate asemenea e'enimente: r(7boiul, calamit(6ile naturale, tem eraturi eDtrem de ridicate sau de sc(7ute, *re'ele, restric6iile le*ale 8i orice alt e'eniment care este n a&ara controlului (r6ii care l in'oc(. 2. Partea care in'oc( e'enimentul mai sus men6ionat este obli*at( s( aduc( la cuno8tin6a celeilalte (r6i, imediat 8i in mod com let, roducerea acestuia 8i s( ia masurile care i stau la dis o7i6ie n 'ederea limit(rii consecin6elor res ecti'ului e'eniment. V. CON*IDENTIALITATE 1. 0ici una dintre P(r6i nu are dre tul, &(r( acordul n scris al celeilalte P(r6i, s( &oloseasc( in&orma6iile 8i documentele ob6inute sau la care are acces n tim ul eDecut(rii acestui acord, alt&el decBt entru nde linirea obli*a6iilor sale. P(r6ile con'in s( men6in( con&iden6iale tot tim ul du ( data nc4eierii acestui acord 8i e o erioad( de 2 @aniA du ( ncetarea acestuia indi&erent de cau7(, 8i s( nu de7'(luie, ra orte7e, &ac( ublice, direct sau indirect, s( nu trans&ere sau s( &oloseasc( n sco uri ersonale sau ale ter6ilor, in&orma6ii con&iden6iale rimite sau ob6inute ca re7ultat al nc4eierii sau eDecut(rii acestui acord, sau &urni7ate de c(tre sau n numele unei (r6i. 2. 1bli*a6iile sti ulate la unctul 1 nu se a lic( n ca7ul unei in&orma6ii care: aA la data nc4eierii acestui acord &ace arte din domeniul ublicF bA de'ine arte din domeniul ublic ulterior nc4eierii re7entului acordului , alt&el decBt ca re7ultat al nc(lc(rii acestuiaF cA este cerut( a &i de7'(luit( de c(tre o autoritate ublic( com etent(. VI. -NCETAREA ACORDULUI 1. ncetarea re7entului /cord de arteneriat oate a'ea loc rin 'oin6a comun( a (r6ilor sau 'oin6a uneia dintre (r6i, cu noti&icarea celeilalte (r6i cu 30 de 7ile inainte de data la care incetarea urmea7a saGsi roduca e&ectele. Pre7entul acord a &ost nc4eiat asta7i, ____________________, n dou( @2A eDem lare, cBte unul entru &iecare arte .

____________________

Asociatia Viitorul in Zori 0ume: #osuleanu /ndrei Hunc6ie: )e re7entant <e*al Data:

0ume: Hunc6ie: Data:

Pa*ina ) din )

S-ar putea să vă placă și