Sunteți pe pagina 1din 3

G I.5. GRILA DE ANALIZ A CONFORMITATII PROIECTULUI TEHNIC AFERENT FIECARUI PROIECT (PT)1 Nr. 1. Criterii crt.

I Criterii generale privind coninutul PT 1. Proiectul cuprinde pri scrise i pri desenate? 2. Exist memoriu general (Informatii generale privind proiectul) care pre int sintetic toate aspectele care caracteri ea investiia? !. Exist memorii te"nice pentru specialiti (ar"itectur# re isten# instalaii interioare# reele edilitare# te"nologie $ dup ca )# pre entate separat? %. Exist caiete de sarcini pentru fiecare specialitate? &. Exist liste cu cantiti de lucrri pentru fiecare specialitate? '. Exist centrali ator de c"eltuieli pe o(iectiv de investiie? (formular )1) *. Exist centrali ator de c"eltuieli pe categorii de lucrri# pe o(iecte? (formular )2) +. Exist listele cu cantitile de lucrri pe categorii de lucrri? (formularul )!) ,. Exist listele cu cantitile de utila-e i ec"ipamente te"nologice# inclusiv dotri? (formularul )%) 1.. Exist fisele te"nice ale utila-elor i ec"ipamentelor te"nologice? (formularul )&) 11. Exist listele cu cantitile de lucrri pentru construcii provi orii / organi are de antier? (formularul )!) 12. 0raficul general de reali are a lucrrii este inclus 1n documentaie? (formularul )') 1!. 0raficul general de reali are a lucrrii este corelat cu cel pre entat 1n cadrul 2ererii de )inanare (se va avea 1n vedere termenul limit de implementare a proiectului care nu poate depi termenul prev ut 1n documentele de programare)? 1%. 3unt ataate referatele de verificare te"nica a P4? 1&. Exist experti te"nic sau avi ul proiectantului iniial? 1'. Experti a te"nica a cladirii# din care sa re ulte ca nu sunt necesare lucrri de consolidare5reparaii care condiionea executarea proiectului 1*. Exist plane ale o(iectelor de investiie# pentru toate specialitile# conform listei pre entate 1n referatele verificatorilor pe specialitati? 1+. Exist plane de ar"itectura pentru fiecare o(iect# inclusiv cote# dimensiuni# distane# funciuni# arii# preci ri privind finisa-ele conform listei pre entate 1n referatele verificatorilor pe specialitati? 1,. Exist plane de instalaii explicitate pentru fiecare o(iect conform listei pre entate 1n referatele verificatorilor pe
1

DA

NU

NA

Obs

Conform 6rdin 78P48 nr. 2*'52.., care reglementea coninutul/cadru al proiectului te"nic.

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 1 Sprijinirea e!"oltrii ura#ile a ora$elor poli ur#ani e %re$tere &omeniul major e inter"enie 1'1 Planuri integrate e e!"oltare ur#an Su#- omeniul( )Poli de cretere* G i!"# $%#icit&'t"#"i Gri#& ( ) Gri#& !e *eri+ic&re & c%'+%r,it-.ii /r%iect"#"i te 'ic

specialitati? 2.. Exist plane cu utila-ele si ec"ipamentele te"nologice conform listei pre entate 1n referatele verificatorilor pe specialitati? 21. Exist plane cu dotri conform listei pre entate 1n referatele verificatorilor pe specialitati? 22. 3unt anexate avi e# acorduri# apro(ri# certificatul de ur(anism# agremente te"nice / dup ca ? II Criterii s/eci+ice /ri*i'! &s/ecte#e c&#it&ti*e &#e PT 1 Prile scrise cuprind foaia de titlu 1n care sunt pre entate titlul proiectului# fa a# (eneficiarul# datele proiectantului# data ela(orrii proiectului? 2 Prile scrise conin lista cu semnturi ale repre entantului legal al proiectantului# sefului de proiect# ela(oratorilor pe specialiti? ! Exista o corespondenta intre o(iectele de investiie din cadrul P4 si cele din 9:8I (a fost luat 1n calcul scenariul recomandat de ctre ela(oratorul documentaiei de avi are)? % In ca ul modificrilor de soluie te"nic 1ntre 9:8I i P4# exist avi ul I32 si apro(area (eneficiarului pentru modificri? & P4 este verificat de verificatori te"nici atestai pe specialiti cf. ;<egulament de verificare si experti are te"nica de calitate a proiectelor# a execuiei lucrrilor si a construciilor / =.0. ,2&51,,&> 7.6. 2+'51,,&;? Exist tampila i semntura verificatorului de proiect pe fiecare pagin# 1n seciunile din proiect (pri scrise i pri desenate) unde acest lucru este o(ligatoriu prin lege? ' Proiectul de organi are de antier cuprinde descrierea sumar# devieri de reele# cai de acces provi orii# alimentare cu apa# energie electrica# termica# telecomunicaii? * 2aietele de sarcini conin (reviare de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcie i a instalaiilor? + 2aietele de sarcini descriu lucrrile i materialele prev ute 1n cadrul fiecrui proiect de specialitate 1n parte? , 2aietele de sarcini conin instruciuni de execuie# monta-# specificaii te"nice referitoare la folosirea materialelor# utila-elor# teste i verificri# cu indicarea standardelor# normativelor si a prescripiilor te"nice ce tre(uiesc respectate? 1. 9evi ele pe o(iect sunt reali ate pe (a a antemasuratorii conform Indicatoarelor de norme de devi 5 articole comasate cu descrierea lucrrilor? 11 ?aloarea total a investiiei din P4 nu difer de cea previ ionat 1n cadrul 9:8I2? 12 Exist rapoartele verificatorilor te"nici de proiect pentru fiecare seciune pentru care verificarea este o(ligatorie conform legii? 1! Planele sunt numerotate5codificate# pre int cartu cu format i coninut conform standardelor ! i includ semnturile proiectanilor? 1% Planele de specialiti sunt corelate cu memoriile te"nice pentru specialiti? 1& 3unt o(inute avi ele pentru devierile de reele necesare de la
2

@n ca ul diferenelor intre documentaiile te"nico/economice ale 9:8I si P4# se va asigura actuali area 9:8I# precum i apro(area 2onsiliului Audeean5 2onsiliului 8ocal5 organismului a(ilitat al solicitantului privind documentaia te"nico/economic actuali at. 3 3e pot accepta plane cu cartu diferit# dar cu respectarea coninutului standard i existena semnturilor.

Programul Operaional Regional 2007-2013 Axa prioritar 1 Sprijinirea e!"oltrii ura#ile a ora$elor poli ur#ani e %re$tere &omeniul major e inter"enie 1'1 Planuri integrate e e!"oltare ur#an Su#- omeniul( )Poli de cretere* G i!"# $%#icit&'t"#"i Gri#& ( ) Gri#& !e *eri+ic&re & c%'+%r,it-.ii /r%iect"#"i te 'ic

proprietarii 5 operatorii lor# dac este ca ul? Nota: Formularele F1 - F6 se regsesc in Ordinul 276/2009 publicat in M O! Nr "1#/2009

$",&r E0/#ic&.ii 1 C%,e't&rii 1 Rec%,&'!-ri 2 In ca ul in care 1 proiect nu este conform si eligi(il# se vor mentiona in clar .

C%'c#"3ie2 Pr%iect"#"i te 'ic /e'tr" b#%c"# !e #%c"i'.e s&" sc&r& !e b#%c res/ect- #e4is#&.i& 5' *i4%&re 6i este c%'+%r,.

9:

+, (

Prenume BC7E expert te"nic independentD )uncieD 3emnturaD EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE 9ataD