Sunteți pe pagina 1din 3

Facultatea de tiine Economice Cursuri universitare de MASTERAT Domeniu: Finane Specializarea: Gestiunea financiara a afacerilor in spatial european Durata

studiilor: 2 ani Forma de nvmnt: zi Anul universitar: 2010/2011 FIA DISCIPLINEI1 Denumirea disciplinei Anul de studiu II Regimul disciplinei (Ob, Op, F) Dreptul afacerilor in mediul european Semestrul I Tipul de evaluare final (E/V) E Ob Nr. de 4 credite Total ore din planul de nvmnt 28 Totalul ore studiu individual 46 Titularul disciplinei Titular curs Titular seminar / lucrri practice (grad didactic i tiinific, Conf. univ. dr. Pusca Andy Conf. univ. dr. Pusca Andy nume, prenume) Catedra de specialitate Drept

Numrul total de ore (pe semestru) din planul de nvmnt Total C 28 14

S 14

LP -

Competene specifice disciplinei

Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii) 1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare - cunoaterea elementelor eseniale ale dreptului afacerilor, ntelegerea modului de stabilire a obiectivelor fundamentale i particulare n dreptul comunitar - nelegerea necesitii si rolului dreptului afacerilor in mediul europen - nelegerea importanei corelrii dreptului afacerilor si dreptul comunitar 2. Instrumental-aplicative - studii de caz, prin care studenii pot nelege mai exact dimensiunea teoretic a problematicii abordate - realizarea de proiecte aplicative i referate legate de tematica cursului - analize comparative, n timp i spaiu, experiene, practici - explicaii, interpretri, opinii, dialog - teste gril ntocmite de studeni, pe problematica aferent cursului i seminarului 3. Atitudinale - asigurarea elementelor necesare nelegerii practice dreptului afacerilor - stimularea lucrului n echip, a iniiativei i promovrii unor idei de proiect pe temele de interes - valorificarea potenialului creativ, prin implicarea n teme de cercetare, n realizarea unor materiale de sintez, etc. - manifestarea unor atitudini responsabile prin autoevaluare, publicarea unor materiale tiinifice, participarea la simpozioane, etc.

Fia se completeaz pentru fiecare disciplin din planul de nvmnt corespunztor unui program de studii i pentru fiecare semestru n parte. Fia va fi nsoit de programa analitic a disciplinei.

Tematic general

Bibliografie obligatorie selectiv

Tematic seminar / lucrri practice Tema 1. Evolutia dreptului commercial in Romania, spiritual reglementarii dreptului comeciale - 2 ore Tema 2.. Reglementarea juridical si regurile comune aplicabile oricarea societati comerciale - 2 ore Tema 3. Tendinte si elemente specifice ale contractului de sociaetata care sta la baza societatii comerciale 2 ore Tema 4. Regimul actelor juridice incheiate in cursul constituirii societatlor comerciale 2 ore Tema 5 Efectele nerespectarii cerintelor legale privind publiciatatea constiuirii societatilor comerciale 2 ore Tema 6 Evolutia conceptiilor privind tratamentul comerciantilor in dificultate 2 ore Tema 7 Organele care aplica procedura insolventei si perticipantii la aceasta 1. Codul comercial romn, cu modificrile i completrile ulterioare. 2. Legea privind societile comerciale nr, 31/1990, modificat prin Legea nr. 441 din 27.11.2006, publicat n Monitorul Oficial nr. 955 din 28.11.2006. 3. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, publicat n Monitorul Oficial nr. 359 din 21.04.2006. 4. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat n Monitorul Oficial nr. 49 din 04.02.1998, cu modificrile i completrile ulterioare. 5. Legea nr. 297 din 28 iunie 2004 privind piaa de capital, publicat n Monitorul Oficial nr. 571 din 29.06.2004, cu modificrile i completrile ulterioare. 6. Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea de expert contabil i de contabil autorizat, republicat n Monitorul Oficial nr. 653 din 25.09.2007, cu modificrile i completrile aduse prin Hotrrea nr. 08/93 a Consiliului Superior al CECCAR din 14 mai 2008, publicat n Monitorul Oficial nr. 454 din 18.06.2008. 7. Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor autorizai, republicat n Monitorul Oficial nr. 13 din 08.01.2008. 8. Angheni Smaranda i colectiv, Drept comercial, ediia a III-a, Editura AII Beck, Bucureti, 2004. 9. Crpenaru S., Drept comercial, Editura AII Beck, Bucureti, 2004. 10. Crpenaru S. i colectiv, Societile comerciale reglementare, doctrin, jurispruden, Editura All Beck, Bucureti, 2006. 11. Cristea S., Stoica C, Drept comercial, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2002. 12. *** - Ghid privind prevenirea i combaterea spl rii banilor, Editura CECCAR, Bucureti, 2007. *** Surse on-line 14.ST. D. Carpenaru , Tratat de drept commercial Ed. C. H. Beck , Bucuresti 2008. Ponderea exprimat n % {total = 100%}

Coninutul disciplinei Tematic curs CAP I. Consideratii generale privind dreptul comercial CAP II. Formele societatilor comerciale, constituire si inmatriculare CAP III. Functionarea societatilor comerciale CAP IV. Fuziunea societatilor comerciale CAP V. Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale CAP VI. Procedura insolventei CAP VII. Libera circulatie a marfurilor in spatiul european CAP VIII. Libera circulatie a persoanelor si serviciilor in spatiul european

La stabilirea notei finale se iau n considerare Media notelor acordate la seminar / lucrri practice Notele obinute la testele periodice sau pariale Nota acordat pentru frecvena i conduita la activiti Notele acordate pentru temele de cas, referate, eseuri, traduceri, studii de caz Notele acordate pentru participarea la cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale Nota acordat la examinarea final Alte note

20% 10% 70 %

Cerine minime de promovare (pentru nota 5): Realizarea unui proiect legat de tematica cursului.

Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) : Realizarea unui proiect legat de tematica cursului; ncheierea unui contract de cercetare pe baza proiectului realizat. Participarea la simpozionul tiinific organizat anual de Universitate.

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului (completai cu zero activitile care nu sunt cerute) 1. descifrarea i studiul notielor de curs 3 8. pregtire prezentri orale 2. studiu dup manual, suport de curs 3 9. pregtire examinare final 6 3. studiul bibliografiei minimale indicate 5 10. consultaii 5 4. documentare suplimentar n bibliotec 5 11. documentare pe net 5 5. activitate specific de pregtire pt. seminar / lucrri 4 12. alte activiti practice 6. realizare teme de cas, eseuri, referate, proiecte, 10 13. alte activiti traduceri etc. 7. pregtire teste periodice sau pariale 14. alte activiti Total ore studiu individual (pe semestru) = 46 Data ntocmirii: octombrie 2010

Titular curs seminar / lucrri practice: Conf. univ. dr. Pusca Andy Semntura:

Director departament/ef catedr, Conf. univ. dr. Cretu Carmen

S-ar putea să vă placă și