Sunteți pe pagina 1din 1

STILURI FUNCTIONALE

STILURI
JURIDICO-
NIVELUL STIINTIFIC BELETRISTIC (Artistic) PUBLICISTIC
ADMINISTRATIV
FONETIC Nu are relevanta Nu are relevanta Prin repetiti regulata a unor vocale si Nu are relevanta
consoane sunt sugerate sunete sau zgomote
din natura (aliteratia, asonanta,
onomatopeea, rima), de asemenea unele
vocale pot sugera sentimente sau stari
sufletesti
LEXICAL Are un lexic specializat, Lexic specializat, cu Are un lexic bogat in sensuri figurate si Lexicul este eterogen, impletind
concentrat, bogat in formule stereotipe, clisee conotatii afective, se folosesc toate necesitati de informare cu
neologisme, predomina lingvistice, sensuri strict categoriile de cuvinte, inclusiv arhaisme, valente afective. Vocbularul este
cuvintele cu sensuri proprii denotative (ex. Domiciliat, regionalisme, termeni tehnici si stiintifici, variat, contine numeroase
subsemnatul) dar si creatii lexicale proprii (jocuri de neologisme
cuvinte)
MORFOLOGIC Se folosesc frecvent Utilizeaza toate partile de Un rol aparte il au adjectivele si adverbele
substantive si pronume vorbire, dar predomina care sensibilizeaza exprimarea (figuri de
nepersonale, verbele apar la cele care exprima notiuni, semnificatie sau tropi - epitet comparatie,
prezent atemporal, lipsesc se folosesc toate partile de personificar, metafora, alegorie,
interjectiile, gradele de vorbire in concordanta cu metonimia, sinecdoca, hiperbola, litota,
comparatie, verbele la intentiile de comunicare oximoronul). Timpurile verbelor se
imperativ si substantivele in folosesc conform intentiilor artistului
cazul vocativ
SINTACTIC Topica este normala, expresia Sintaxa simpla bazata pe Are o sintaxa elaborata se folosesc toate Apar frecvent enunturi eliptice,
concentrata, predomina in propozitii enuntiative, tipurile de subordonta, topica este afectiva, expresia poate fi exptrem de
propozitii si in fraze raportul textul este sistematizat pe apar toate raporturile sintactice, se folosec exacta sau cu valente artistice
de subordonare baza de articole, paragrafe, elente specifice, expresii populare si figuri
aliniate de constructie:invocatia poetica,
interogatia retorica, repetitia, enumeratia,
anafora si epifora, inversiunea, antiteza,
tautologia, elipsa, etc
STILISTIC Se caracterizeaza prin absenta Se remarca absenta Este bogat in sensuri figurate si in figuri de Apar unele mijloace artistice
functiilor expresive (textul nu afectivitatii (este cel mai stil. Sunt introduse conotatii afective, (repetitii, interogatii, enumeratii
are valente artistice, ci o impersonal stil), a cuvintele pot avea muzicalitate. Apeleaza si exclamatii). Cultiva un stil
functie exclusiv cognitiva) sensurilor figurate, a la imag. artistica la conventie si fictiune redundant (care
elementelor de oralitate supreadimensionaeaza un lucru-
argumente inutile)