Sunteți pe pagina 1din 1

Propoziţia subordonată circumstanţială condiţională

• Îndeplineşte în frază funcţia complementului circumstanţial condiţional exprimând o


ipoteză sau o condiţie de a cărei îndeplinire depinde realizarea acţiunii exprimate de
regentă.
• Regentul condiţionalei este un verb (locuţiune verbală) sau, uneori chiar o propoziţie
întreagă.
• Poate fi introdusă prin:
o Joncţiune, realizată prin conjuncţiile dacă, de, să, adverbul relativ cu valoare
de conjuncţie când şi locuţiunile condiţionale în caz că, de unde nu.
Ex. Să nu fi plouat, am fi plecat în excursie.
Când am mai pune mâna pe tine că are de-a face cu mine.
o Juxtapunere marcată prin intonaţie şi pauză.
Ex.: Ai intrat în horă, trebuie să joci.
Topica
În general propoziţiile condiţionale precedă regentele lor. Când se insistă asupra
regentei, condiţionala îi urmează.
Punctuaţia
Oricare ar fi aşezarea lor faţă de regente, propoziţiile condiţionale se despart de ele
prin virgulă afară de cazul când se insistă în mod deosebit asupra condiţionalei.
Ex.: Mergem la plimbare dacă timpul este frumos.
În caz că mergi la antrenament, te însoţesc şi.