Sunteți pe pagina 1din 37

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.1/37

ORGANIZAREA ACTIVITII DE CONTROL PREVENTIV

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.2/37

CUPRINS
1. +. -. /. 0. 2. 3. 4. 5. Lista responsabi i or !" e aborarea# $eri%i!area &i aprobarea e'i(iei# sa" '"p) !a*# a re$i*iei Sit"a(ia e'i(ii or &i a re$i*ii or ,n !a'r" e'i(ii or pro!e'"rii opera(iona e Lista !"prin*.n' persoane e a !are se 'i%"*ea*) e'i(ia sa"# '"p) !a*# re$i*ia 'in !a'r" pro!e'"rii opera(iona e S!op Do1eni" 'e ap i!are De%ini(ii &i pres!"rt)ri Do!"1ente 'e re%erin() Des!rierea pro!e'"rii opera(iona e Rea i*area pro!es" "i

16. Responsabi it)(i

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.3/37

1. Lista responsabi i or !" e aborarea# $eri%i!area &i aprobarea e'i(iei# sa" '"p) !a*# a re$i*iei

Data7 10.6/.+665 Aprobat E aborat Sa89in Vir8i Ders!an" :ire a Pri1ar Re%erent !ontabi #

Se1n)t"ra

+. Sit"a(ia e'i(ii or &i a re$i*ii or ,n !a'r" e'i(ii or pro!e'"rii opera(iona e

E'i(ia sa" '"p) !a* re$i*ia ,n !a'r" e'i(iei


1

Co1ponenta re$i*"it)
+ ;

:o'a itatea re$i*iei


;

Data 'e a !are se ap i!)


/ Apri ie +665

E'i(ia I

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.4/37

-. Lista !"prin*.n' persoane e a !are se 'i%"*ea*) e'i(ia sa"# '"p) !a*# re$i*ia 'in !a'r" pro!e'"rii opera(iona e

S!op" 'i%"*)rii 1 1 + / ap i!are ap i!are in%or1are e$i'en() ar9i$are

E;. Nr. + 1 1 1 1 1

Co1parti1en t <inan!iar= !ontabi <inan!iar= !ontabi Con'"!ere <inan!iar= !ontabi <inan!iar= !ontabi

<"n!(ia / Re%erent !ontabi # A'1inistrator Pri1ar# Re%erent !ontabi # Re%erent !ontabi #

N"1e &i pren"1e 0 Ders!an" :ire a Cr)i"( Geor8e Ion"( Vir8i Sa89in Ders!an" :ire a Ders!an" :ire a

Data pri1irii 2

Se1n)t"ra 3

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.5/37

/. S!op" pro!e'"rii opera(iona e

/.1 Stabi e&te 1o'" 'e rea i*are a a!ti$it)(ii# !o1parti1ente &i persoane e i1p i!ate /.+ D) asi8"r)ri !" pri$ire a e;isten(a 'o!"1enta(iei a'e!$ate 'er" )rii a!ti$it)(ii /.- Asi8"r) !ontin"itatea a!ti$it)(ii# in! "si$ ,n !on'i(ii 'e % "!t"a(ie a persona " "i /./ Spri>in) a"'it" &i?sa" a te or8anis1e abi itate ,n a!(i"ni 'e abi itare &i?sa" !ontro # iar pe or'onator" 'e !re'ite ,n "area 'e!i*ii or /.0 Stabi e&te sar!ini &i !ir!"it" 'o!"1ente or ne!esare a!estei a!ti$it)(i /.2 Rea i*ea*) a "n ni$e !oresp"n*)tor 'e !a itate a atrib"(ii or instit"(ii or p"b i!e pri$in' "ti i*area %on'"ri or p"b i!e ,n !on!or'an() !" propria or 1isi"ne# ,n !on'i(ii 'e re8" aritate# e%i!a!itate# e!ono1i!itate &i e%i!ien() /.3 Prote>area %on'"ri or p"b i!e ,1potri$a pier'eri or 'atorate erorii# risipei# ab"*" "i &i a %ra"'ei

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.6/37

0. Do1eni" 'e ap i!are a pro!e'"riii opera(iona e

0.1 Pre!i*area @'e%inireaA a!ti$it)(ii a !are se re%er) pro!e'"ra opera(iona )B Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaiuni (denumite n continuare operaiuni) care nu respect condiiile de legalitate i regularitate i/sau, dup caz, de ncadrare n limitele i destinaia creditelor bugetare i de angajament i prin a cror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public i/sau fondurile publice 0.+ De i1itarea e;p i!it) a a!ti$it)(ii pro!e'"rate ,n !a'r" porto%o i" "i 'e a!ti$it)(i 'es%)&"rate 'e entitatea p"b i!)B ! "ac obiectul controlului financiar preventiv operaiunile care vizeaz, n principal# - angajamentele legale i angajamentele bugetare $)% - desc&iderea i repartizarea de credite bugetare% - modificarea repartizrii pe trimestre i pe subdiviziuni a clasificaiei bugetare a creditelor aprobate, inclusiv prin virri de credite% - ordonanarea c&eltuielilor% - constituirea veniturilor publice, n privina autorizrii i stabilirii titlurilor de ncasare% - concesionarea sau nc&irierea de bunuri aparin'nd domeniului public al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale% - v'nzarea, gajarea, concesionarea sau nc&irierea de bunuri aparin'nd domeniului privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale% - alte categorii de operaiuni stabilite prin ordin al ministrului finanelor publice% ( )n funcie de specificul entitii publice, conductorul acesteia decide e*ercitarea controlului financiar-preventiv i asupra altor categorii de operaiuni 0.- Listarea prin!ipa e or a!ti$it)(i 'e !are 'epin'e &i?sa" !are 'epin' 'e a!ti$itatea pro!e'"rat) a. A!east) a!ti$itate 'epin'e 'e a!ti$itatea !o1parti1ente or7

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe "inanciar-contabil%

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.7/37

b. De a!east) a!ti$itate 'epin' ,n !a'r" !o1parti1ente7 Conducere ++,, -erviciul buget -erviciul programe ./01-

a!ti$it)(ii e%e!t"ate "r1)toare e

0./ Listarea !o1parti1ente or %"rni*oare 'e 'ate &i?sa" bene%i!iare 'e re*" tate a e a!ti$it)(ii pro!e'"rateB a!ti$it)(ii. a. A!east) a!ti$itate 'epin'e 'e %"rni*area 'ate or 'e a "r1)toare e !o1parti1ente7 "inanciar-contabil% ++,, ./01-erviciul buget -erviciul programe istarea !o1parti1ente or i1p i!ate ,n pro!es"

b. De a!east) a!ti$itate bene%i!ia*) ,n !a'r" a!ti$it)(i or e%e!t"ate "r1)toare e !o1parti1ente7 "inanciar-contabil% ++,, ./01-erviciul buget -erviciul programe

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.8/37

2 De%ini(ii &i pres!"rt)ri

6.1. De%ini(ii a e ter1eni or


______________________________________________________________________________ |Nr. | Termenul | Definiia i/sau, dac este cazul, actul care | |crt.| | definete termenul | |____|________________________|________________________________________________| | 1.| Procedura operaional | Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor | | | | pailor ce tre uie urmai, a metodelor de lucru| | | | sta ilite i a re!ulilor de aplicat n "ederea | | | | realizrii acti"itii, cu pri"ire la aspectul | | | | procesual | |____|________________________|________________________________________________| #.| $diie a unei proceduri|%orma iniial sau actualizat, dup caz, a | | | operaionale | unei proceduri operaionale, apro at i | | | | difuzat | |____|________________________|________________________________________________| | &.| 'e"izia n cadrul unei | (ciunile de modificare, adu!are, suprimare | | | ediii | sau altele asemenea, dup caz, a uneia sau a | | | | mai multor componente ale unei ediii a | | | | procedurii operaionale, aciuni care au fost | | | | apro ate i difuzate | |____|________________________|________________________________________________| |... | ...................... | .............................................. | |____|________________________|________________________________________________| | n | ...................... | .............................................. | |____|________________________|________________________________________________|

2.+. Abre$ieri a e ter1eni or


Nr. crt. 1. #. &. +. ,. -. /. 1. 5. 16. 11. 1#. 1&. 1+. 1,. ( re"ierea P.). $ * ( (p. (.. D$ %2 2P (.(.7.7 '.8.N.).3 3.P. 9 3 % Termenul a re"iat Procedura operaional $la orare *erificare (pro are (plicare (r.i"are Director e0ecuti" 3er"iciul financiar4 conta ilitate 2ompartiment de specialitate (c.izitii, administrati", in"estitii, intretinere 'esurse umane 3er"iciul pro!rame 2ompartiment %urnizor u!et 3ecretariat

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.9/37

3. Do!"1ente 'e re%erin() @re8 e1ent)riA ap i!abi e a!ti$it)(ii pro!e'"rate

2 ! .eglementri internaionale -S A!DARDE"E I! ER!A#IO!A"E DE CO! A$I"I A E % -S A!DARDE"E I! ER!A#IO!A"E DE &A!A'E&E! /CO! RO" I! ER!% 2 ( 3egislaie primar

!(. )(*.

AC +" !OR&A I,

0 1 1 "egea 2(. 455/(55( 7(0v02d 402a28e/e 7-./0)e 2 O(d32a28a '-ve(2-/-0 2(. !!6/!666 7(0v02d )32*(3/-/ 02*e(2 90 )32*(3/-/ 402a2)0a( 7(eve2*0v 3 O(d32a28a de -(ge28: a '-ve(2-/-0 2(. 78/(559 7(0v02d 418/15.,.2006 a);0<0800/e 7-./0)e 4 "egea 2(. (!7/!66: 7(0v02d 7(37(0e*a*ea 7-./0): 90 448/24.?I.1998 (eg05-/ =-(0d0) a/ a)e>*e0a 5 "egea 2(. (!6/!66: 7(0v02d (eg05-/ )32)e>0-20/3( 459/30.?I.1998 6 O(d32a28a '-ve(2-/-0 2(. :5/(55! 7(0v02d >*a.0/0(ea -23( 542/01.I?.2001 23(5a*0ve de );e/*-0e/0 7e2*(- a-*3(0*:80/e 90 02>*0*-800/e 7-./0)e 7 C3d-/ 5-2)00 @"egea 2(. 47/(557A 72/05.II.2003 8 "egea 2(. !::/!666 7(0v02d S*a*-*-/ 4-2)8032a(0/3( 600/08.?II.1999 7-./0)0 9 O(d32a28a de -(ge28: a '-ve(2-/-0 2(. (8/(555 7(0v02d 138/31.III.2000 >0>*e5-/ de >*a.0/0(e a >a/a(00/3( de .a<: 7e2*(- 7e(>32a/-/

P-./0)a* 12 &320*3(-/ O40)0a/ a/ R35620e0 2 597/13.,III.2002 430/31.,III.1999

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.10/37

10 11

12

13

14 15

16 17 18 19

20

)32*(a)*-a/ d02 >e)*3(-/ .-ge*a( "egea )32*a.0/0*:800 @"egea 2(. :(/!66!A 53d040)a*: 90 )357/e*a*: 7(02 "egea (46/(552 O(d02-/ 2(. !26(/(55( a/ 5020>*(-/-0 402a28e/3( 7-./0)eB 7e2*(- a7(3.a(ea !3(5e/3( 5e*3d3/3g0)e 7(0v02d a2ga=a(eaB /0);0da(eaB 3(d32a28a(ea 90 7/a*a );e/*-0e/0/3( 02>*0*-800/3( 7-./0)eB 7(e)-5 90 3(ga20<a(eaB ev0de28a 90 (a73(*a(ea a2ga=a5e2*e/3( .-ge*a(e 90 /ega/e O(d32a28a '-ve(2-/-0 2(. ((/(55( 7(0v02d eCe)-*a(ea 3./0ga800/3( de 7/a*: a/e 02>*0*-800/3( 7-./0)eB >*a.0/0*e 7(02 *0*/-(0 eCe)-*3(00B53d040)a*: 7(02 "egea !!5/(552 D3*:(6(ea '-ve(2-/-0 2(. (98/(557 7(0v02d >*a.0/0(ea a)80-20/3( 90 )a*eg3(00/3( de );e/*-0e/0B )(0*e(00/3(B 7(3)ed-(0/3( 90 /050*e/3( 7e2*(- e4e)*-a(ea de 7/:80 12 ava2> d02 432d-(0/e 7-./0)e De)(e*-/ 2(. (56/!629 7e2*(- a7(3.a(ea Reg-/a5e2*-/-0 37e(a80-20/3( de )a>: O(d32a28a de -(ge28: a '-ve(2-/-0 2(. !45/(55( 7(0v02d 3(ga20<a(ea 90 4-2)8032a(ea >0>*e5-/-0 de a>0g-(:(0 >3)0a/e de >:2:*a*e "egea 2(. !6/(555 7(0v02d >0>*e5-/ 7-./0) de 7e2>00 90 a/*e d(e7*-(0 de a>0g-(:(0 >3)0a/e "egea 2(. 29/(55( 7(0v02d >0>*e5-/ a>0g-(:(0/3( 7e2*(935a= 90 >*05-/a(ea 3)-7:(00 43(8e0 de 5-2): "egea 2(. 789/(55( 7(0v02d a>0g-(a(ea 7e2*(- a))0de2*e de 5-2): 90 .3/0 7(34e>032a/e O(d32a28a de -(ge28: a '-ve(2-/-0 2(. !82/(55( 7e2*((eg/e5e2*a(ea -23( 7(3./e5e 402a2)0a(e 90 7e2*(53d040)a(ea -23( a)*e 23(5a*0ve D3*:(6(ea '-ve(2-/-0 2(. (!9/!666 7e2*(- a7(3.a(ea !3(5e/3( 5e*3d3/3g0)e-)ad(- de a7/0)a(e a "eg00 2(. (!6/!66: 7(0v02d (eg05-/ )32)e>0-20/3(

629/26.,III.2002 @(e7-./0)a(eA 37/23.I.2003

81/01.II.2002

177/20.III.2003

64/06.,II.1976 838/20.?I.2002

140/01.I,.2000 103/06.II.2002 454/27.,I.2002 821/13.?I.2002

140/06.I,.1999

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.11/37

21 D3*:(6(ea '-ve(2-/-0 2(. :8!/!664 7(0v02d 7(3)ed-(0/e 253/07.?I.1995 de *(a2>50*e(e 4:(: 7/a*: 90 de va/3(040)a(e a .-2-(0/3( a7a(80262d 02>*0*-800/3( 7-./0)e 22 "egea 2(. !4/!668 7(0v02d a53(*0<a(ea )a70*a/-/-0 242/31.,.1999 053.0/0<a* 12 a)*0ve )3(73(a/e 90 2e)3(73(a/e @(e7-./0)a(eA 23 D3*:(6(ea '-ve(2-/-0 2(. 656/!662 7e2*(- a7(3.a(ea 4/08.I.1998 !3(5e/3( 5e*3d3/3g0)e de a7/0)a(e a "eg00 2(. !4/!668 7(0v02d a53(*0<a(ea )a70*a/-/-0 053.0/0<a* 12 a)*0ve )3(73(a/e 90 2e)3(73(a/eB 53d040)a*: 90 )357/e*a*: 7(02 O(d32a28a '-ve(2-/-0 2(. 48/!662 24 "egea 2(. 7(/!668 7(0v02d >732>3(0<a(ea 129/25.,.1994 25 "E'EA 2(. 337 d02 17 0-/0e 2006 7e2*(- a7/0)a(ea O+' 625 /20.07 2006. 2(. 34/2006 7(0v02d a*(0.-0(ea )32*(a)*e/3( de a);0<080e 7-./0): 26 DO ARARE 2(. 925 d02 19 0-/0e 2006 7e2*(- a7(3.a(ea 625 /20.07 2006. 23(5e/3( de a7/0)a(e a 7(evede(0/3( (e4e(0*3a(e /a a*(0.-0(ea )32*(a)*e/3( de a);0<080e 7-./0)a d02 O(d32a28a de -(ge2*a a '-ve(2-/-0 2(. 34/2006 7(0v02d a*(0.-0(ea )32*(a)*e/3( de a);0<080e 7-./0)aB a )32*(a)*e/3( de )32)e>0-2e de /-)(:(0 7-./0)e >0 a )32*(a)*e/3( de )32)e>0-2e de >e(v0)00

2 7 3egislaie secundar - rdinul nr!"##$%!"&!%&&' privind aprobarea ()idului pentru atribuirea contractelor de ac)iziie public* - +omenclator din ",$"%$%&&, -i modelele -i normele de .ntocmire -i utilizare a regi-trelor -i formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim -pecial de .n-criere -i numerotare* - +orma metodologica din ",$"%$%&&, de .ntocmire -i utilizare a regi-trelor -i formularelor comune pe economie privind activitatea financiara -i contabila* 2 8 +lte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget finane contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC. 01 Ed. I Rev. 0 Pag.12/37

CIRC+I +" DOC+&E! E"OR%

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget -finane contabilitate, impozite i taxe Ed. I

COD: P.O. ASP FC.01 Rev. 0 Pag.13/37

CIRCUITUL DOCU:ENTELOR CE SE SUPUN VIZEI CONTROLULUI <INANCIAR PREVENTIV


Nr. !tr. "! %! 1! ,! #! '! 6! 7! 8! "&! ""! "%! "1! ",! "#! Den"1irea Co1partient" !e 'o!"1ente or into!. 'o!"1ent. Cerere de de-c)idere buget financiar de credite bugetare contabilitate /ocumentul pt! modificarea buget financiar reparartizrii pe trim a cred! contabilitate /ocumentul pt!efect .n trim buget financiar 333 a virrilor de credite contabilitate Contract$Comand admini-trativ de ac)iziii publice aprovizionare Contract de -pon-orizare buget financiar .n care !!!! e-te beneficiar contabilitate Contract de .nc)iriere .n admini-trativ care !!!!!!!!! e-te titular al drep! aprovizionare rdonantare de plat compartiment privind ac)iziia public -pecialitate rdonantare de plat compartiment -umele primite din donat i -pon! -pecialitate rdonantare de plat pt avan-uri compartiment acordate titular de decont -pecialitate rdonantare de plat ale -alariilor compartiment i alte drepturi de per-onal -pecialitate 9ngajament bugetar buget financiar individual$global contabilitate Propunere de angajare a unei compartiment c)eltuieli -pecialitate Proce- verbal de -coatere din buget financiar funciune a mijlocului fix contabilitate /econt de c)eltuieli privind titularul avan-ului ju-tificarea avan-ului /i-poziia de .nca-are catre buget financiar ca-erie contabilitate Data ,nto!1irii Nr. Co1parti1ent" !e e;e1. pri1este 'o!"1. % % 0nitile din -ubordinea % % % % " " " " " " % " " 4urnizorul ac)iziiei$ -erviciilor Spon-or 5eneficiarul buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate ca-ierul Data pri1irii $ pre'arii 'o!"1. a doua zi a doua zi a doua zi la data -emnrii la data -emnrii la data -emnrii dup -emnarea de catre /irector dup -emnarea de catre /irector dup -emnarea de catre /irector dup -emnarea de catre /irector dup -emnarea de catre /irector dup -emnarea de catre /irector dup -emnarea la data -emnrii la data .ntocmirii Lo!" 'e p)strare buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate admini-trativ aprovizionare buget financiar contabilitate admini-trativ aprovizionare buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate Lo!" 'e ar9i$e ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv ar)iv

dup primirea .ncep2nd cu trim 333 la cerere la cerere la cerere cand -e efectuiaz plata ac)iziiei cand -e efectuiaz plata cand -e efectuiaz plata cand -e efectuiaz plata cand -e angajeaz o -um cand -e angajeaz o c)eltuial la .nceputul anului la cerere la cerere

"'!

/ecizie$ordin de

juridic

la cerere

"

:0+ S3

dup

:0+ S3

ar)iv

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartiment buget -finane contabilitate, impozite i taxe
angajare$avan-are a per-onalului Proce- verbal de predare primire av2nd ca ob! ;ran-fer far plat 4actura fi-cala

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I


-emnarea de catre /irector dup -emnarea de catre /irector a 33-a zi

Rev. 0

Pag.14/37

"6!

admini-trativ aprovizionare admini-trativ aprovizionare

la cerere c2nd -e efectueaz ac)itiia

5eneficiarul tran-ferului

buget financiar contabilitate buget financiar contabilitate

ar)iv

"7!

"

4inanciar contabilitate

ar)iv

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite -i taxe 4 Des!rierea pro!e'"rii opera(iona e 4.1. Genera it)(i 4.+. Do!"1ente "ti i*ate 4.+.1. Lista &i pro$enien(a 'o!"1ente or = 'o!"1ente e "ti i*ate s"nt 7 Ed. I

COD: P.O. ASP FC.01 Rev. 0 Pag.15/37

- registrul control financiar preventiv; - angajamentul bugetar; - angajamentul legal; - ordonanarea de plat;
4.+.+. Con(in"t" &i ro " 'o!"1ente or = REGISTRUL CONTROL <INANCIAR
PREVENTIVB

- C32802e ev0de28a a2a/0*0): a d3)-5e2*e/3( 7e )a(e a- 43>* >-7->e v0<e0 de )32*(3/ 402a2)0a( 7(eve2*0v 90 )32802e -(5:*3a(e/e: o 2-5:(-/ )-(e2*% o de2-50(ea B da*a 90 2-5:(-/ d3)-5e2*-/-0% o )32802-*-/ 37e(a80-20/3( 12>)(0>e 12 d3)-5e2*% o )357a(*05e2*-/ e50*e2* 90 7e(>3a2a a-*3(0<a*: )a(e 7(e<02*: d3)-5e2*-/% o va/3a(ea 12>)(0>: 12 d3)-5e2*% o da*a / 3(a 7(e<e2*:(00 d3)-5e2*-/-0 /a v0<: 90 >e52:*-(a de 7(eda(e% o va/3a(ea 37e(a80-20/3( 7e2*(- )a(e >-a a)3(da* v0<a% o va/3a(ea 37e(a80-20/3( 7e2*(- )a(e >-a (e>702> v0<a% o da*a / 3(a B 2-5e/e B 7(e2-5e/e 90 >e52:*-(a ):(-0a 0 >-a (e50> d3)-5e2*e/e% o 53*0va80a (e4-<-/-0 de v0<:% o 3.>e(va800.
= ANGACA:ENTUL
DUGETAR%

- A2ga=a5e2*-/ .-ge*a( )32>*a 02 37e(a80-2ea de (e<e(va(e de )(ed0*e 2e)e>a(e e4e)*-:(00 -/*e(03a(e a 7/:*00 )a(e (e<-/*a d02 a2ga=a5e2*e =-(0d0)e%

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite -i taxe Ed. I

COD: P.O. ASP FC.01 Rev. 0 Pag.16/37

A)e>* d3)-5e2* >e )357/e*ea<: )3243(5 02d0)a*3(-/-0 43(5-/a(-/-0 d02 a2eCa 2(.1B d3)-5e2*-/ de /a 7ag02a 2(. 46.
= ANGACA:ENTUL
LEGALB

- Fa<a 02 7(3)e>-/ eCe)-80e0 .-ge*a(e (e7(e<e2*62d 3(0)e a)* =-(0d0) d02 )a(e (e<-/*a >a- a( 7-*ea (e<-/*a 3 3./0ga80e 7e >ea5a 432d-(0/3( 7-./0)e%
= ORDONANAREA
DE PLATB

- Fa<a 02 7(3)e>-/ eCe)-80e0 .-ge*a(e 02 )a(e >e )3240(5a )a /0v(:(0/e de .-2-(0 >0 de >e(v0)00 a- 43>* e4e)*-a*e >a- a/*e )(ea28e a- 43>* ve(040)a*e >0 )a 7/a*a 73a*e 40 (ea/0<a*a% A)e>* d3)-5e2* >e )357/e*ea<: )3243(5 02d0)a*3(-/-0 43(5-/a(-/-0 d02 a2eCa 2(.2 d3)-5e2*-/ de /a 7ag02a 2(. 47.
= RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA
DE CONTROL <INANCIAR PREVENTIV

- E>*e -2 d3)-5e2* 7(02 )a(e >e )e2*(a/0<ea<: 7e(03d0) (e>7e)*0v *(05e>*(0a/ B a2ga=a5e2*e/e .-ge*a(e B a2ga=a5e2*e/e /ega/e 90 3(d32a28:(0/e de );e/*-0e/0% A)e>* d3)-5e2* a(e -(5:*3a(ea )35732e28:: 2-5:( )-(e2*% O7e(a80-20 )- e4e)* 402a2)0a( a>-7(a 432d-(0/3( 7-./0)e >a- a 7a*(05320-/-0 7-./0) C3(e>732de28a 37e(a80-20/3( d02 )3/. 1 )- d3)-5e2*e/e >-7->e )32*(3/-/-0 402a2)0a( 12>)(0>e 12 )3/. 1 d02 A2eCa 2(. 1 - Cad(-/ ge2e(a/ 3*a/ 37e(a80-20 >-7->e v0<e0 de )32*(3/ 402a2)0a( 7(eve2*0ve 1. !-5:( 37e(a80-20 2. ,a/3a(e ;in care Re4-<a*e /a v0<: 1.!-5:( 37e(a80-20% 2.,a/3a(e % ;in acestea !ee4e)*-a*e )a -(5a(e a (e4-<-/-0 de v0<: 1.!-5:( 37e(a80-20%

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite -i taxe Ed. I

COD: P.O. ASP FC.01 Rev. 0 Pag.17/37

2.,a/3a(e %

4.-. Res"rse "1ane 4.-.1. Res"rse "1ane

- )3243(5 >*a*e/3( de 4-2)800 a2eCa*e 8.-.-. Res"rse %inan!iare - )3243(5 .-ge*-/-0 a2-a/ a7(3.a*
4./. :o'" 'e "!r" 4./.1. P ani%i!area opera(i"ni or &i a!(i"ni or a!ti$it)(ii

0r ;1<=0,/3 crt Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava 1>,=C?= +/;,?+>,3= COD: P.O. ASP FC.01 1. Cererea pentru deschidere de bugetare Compartimentul buget-finane, contabilitate, credite Ed. I Rev. 0 Pag.18/37 2. Dispoziia bugetar (ordinul de impozite -i taxe plat) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentri) sau borderoul centralizator al acestor documente 3. Documentul pentru modificarea repartizrii pe trimestre a creditelor bugetare 4. Documentul pentru efectuarea DESCHIDEREA. REPARTIZAREA !ncep"nd cu trimestrul al ###$lea a I MODIFICAREA CREDITELOR %irrilor de credite bugetare& BUGETARE $ de la un capitol la alt capitol al clasificaiei bugetare' $ !ntre subdi%iziuni ale clasificaiei bugetare !n cadrul aceluia(i capitol pentru bugetul propriu (i bugetele instituiilor subordonate' $ !ntre programe. ). Dispoziia bugetar de retragere a creditelor bugetare sau borderoul centralizator al acestora *. Contract+ comanda de achiziii publice Contract+ comanda de achiziii publice finanate integral sau parial din credite e,terne rambursabile (i+sau din fonduri e,terne nerambursabile -.Contract de concesionare sau !nchiriere !n care entitatea public este concesionar sau chiria(

,,

ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULT DIRECT SAU ../ctul intern de decizie pri%ind delegarea sau deta(area !n ar a INDIRECT OBLIGAII DE PLAT personalului inclusi% de%izul estimati% de cheltuieli 0.1rdinul+actul intern de decizie pri%ind& $ anga2area sau a%ansarea personalului' $ acordarea salariului de merit' $ numirea cu caracter temporar a personalului de e,ecuie pe funcii de conducere' $ acordarea altor drepturi salariale 13.Contractul de comodat !n care entitatea public are calitatea de comodatar 11.1rdonanare de plat pri%ind achiziia public de produse ser%icii

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite -i taxe Ed. I

COD: P.O. ASP FC.01 Rev. 0 Pag.19/37

IDENTI<ICAREA RISCURILOR

0r crt I.

;1<=0,/3

1>,=C?= +/;,?+>,3=

RISC+RI SE&!IFICA I,E

DESCHIDEREA. 1. Cererea pen r! $ ne!ncadrarea creditelor Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava COD: P.O. ASP FC.01 REPARTIZAREA "e#$%&"ere "e $re"& e bugetare solicitate !n I MODIFICAREA '!(econtabilitate, are pre%ederile bugetului Compartimentul buget-finane, Ed. I Rev. 0 Pag.20/37 CREDITELOR ordonatorului principal impozite -i taxe BUGETARE de credite repartizate pe trimestre (i luni (i detaliate conform clasificaiei bugetare' $ sumele solicitate nu sunt stabilite (i !n funcie de creditele deschise neutilizate' $ cererea pentru deschiderea de credite nu se !ncadreaz !n limitele de cheltuieli aprobate de 4u%ern' $ ine,istena 2ustificrilor prin care ordonatorul probeaz ca nu %a !nregistra !n sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicit deschiderea de credite bugetare. ). D&#p*+&,&a '!(e ar$ ne!ncadrarea sumelor .*r"&n!/ "e p/a -0 pen r! din dispoziiile bugetare repar &+area $re"& e/*r !n creditele bugetare '!(e are .a/&1en -r&0 aprobate ordonatorilor' #a! '*r"er*!/ repartizate pe trimestre $en ra/&+a *r a/ a$e# *r (i luni (i detaliate "*$!1en e conform clasificaiei bugetare' $ sumele pre%zute pentru repartizare nu sunt cuprinse !n cererea de deschidere de credite' $ ine,istena 2ustificrilor prin care ordonatorul probeaz ca nu %a !nregistra !n sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicit repartizarea de credite bugetare. 2. D*$!1en !/ pen r! $ nu se %erific dac 1*"&3&$area repar &+-r&& modificarea este !n pe r&1e# re a $re"& e/*r competena de aprobare '!(e are a 5inisterului 6inanelor 7ublice sau a ordonatorilor

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite -i taxe Ed. I

COD: P.O. ASP FC.01 Rev. 0 Pag.21/37

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.22/37

5. Rea i*area pro!es" "i


4.1 A.DESCHIDEREA. REPARTIZAREA I MODIFICAREA CREDITELOR BUGETARE
8r crt. 3 Documentul supus controlului financiar pre%enti% 1 Cererea pentru deschidere de credite bugetare Cadrul legal 2 $ 9egea nr. 5667)66) $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 9egile bugetare anuale $ /probri ale 4u%ernului pri%ind limitele lunare de cheltuieli $ 8ormele 5inisterului 6inanelor 7ublice pri%ind deschiderile de credite bugetare /cte 2ustificati%e 3 $ nota de fundamentare pentru solicitarea deschiderii de credite pe baz de elemente de legislaie specifice fiecrui ordonator' $ solicitrile ordonatorilor& principali secundari (i+sau teriari dup caz pentru repartizarea de credite bugetare' $ situaia creditelor bugetare deschise anterior (i neutilizate. 5odul de efectuare a controlului financiar pre%enti% 4 :e %erific& $ !ncadrarea creditelor bugetare solicitate !n pre%ederile bugetului ordonatorului principal de credite repartizate pe trimestre (i luni (i detaliate conform clasificaiei bugetare' $ dac sumele solicitate sunt stabilite (i !n funcie de creditele deschise neutilizate' $ dac cererea pentru deschiderea de credite se !ncadreaz !n limitele de cheltuieli aprobate de 4u%ern' $ e,istena 2ustificrilor prin care ordonatorul probeaz ca nu %a !nregistra !n sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicit deschiderea de credite bugetare. :e %erific& $ !ncadrarea sumelor din dispoziiile bugetare !n creditele bugetare aprobate ordonatorilor' repartizate pe trimestre (i luni (i detaliate conform clasificaiei bugetare' $ dac sumele pre%zute pentru repartizare sunt cuprinse !n cererea de deschidere de credite' $ e,istena 2ustificrilor prin care ordonatorul probeaz ca nu %a !nregistra !n sold sume neutilizate la finele perioadei pentru care se solicit repartizarea de credite bugetare. :e %erific& $ dac modificarea este !n competena de aprobare a 5inisterului 6inanelor 7ublice sau a ordonatorilor principali+secundari dup caz' $ dac sumele propuse se !ncadreaz !n pre%ederile bugetare' $ concordana propunerii de modificare cu obligaiile ce decurg din aciuni (i sarcini noi sau reprogramate. :e %erific&

"!

%!

Dispoziia bugetar (ordinul de plat) pentru repartizarea creditelor bugetare (alimentri) sau borderoul centralizator al acestor documente

$ 9egea nr. 5667)66) $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 9egile bugetare anuale $ 8ormele 5inisterului 6inanelor 7ublice pri%ind deschiderile de credite bugetare

$ solicitrile ordonatorilor& principali secundari (i+sau teriari dup caz pentru repartizarea de credite bugetare (alimentare de cont)' $ fundamentarea sumelor !nscrise !n dispoziiile bugetare de repartizare pentru bugetul propriu (i bugetele ordonatorilor secundari respecti% teriari de credite sau dup caz !n ordinele de plat.

1!

Documentul pentru modificarea repartizrii pe trimestre a creditelor bugetare

$ 9egea nr. 5667)66) $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 (3) $ 9egile bugetare anuale

$ nota de fundamentare a propunerii pentru modificarea repartizrii iniiale pe trimestre a creditelor.

,!

Documentul pentru efectuarea

$ 9egea nr. 5667)66)

$ nota de fundamentare a propunerii

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe
!ncep"nd cu trimestrul al ###$ lea a %irrilor de credite bugetare& $ de la un capitol la alt capitol al clasificaiei bugetare' $ !ntre subdi%iziuni ale clasificaiei bugetare !n cadrul aceluia(i capitol pentru bugetul propriu (i bugetele instituiilor subordonate' $ !ntre programe. $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 9egile bugetare anuale

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I


pentru efectuarea %irrilor de credite bugetare.

Rev. 0

Pag.23/37

#!

Dispoziia bugetar de retragere a creditelor bugetare sau borderoul centralizator al acestora

$ 9egea nr. 5667)66) $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 9egile bugetare anuale

$ nota de fundamentare a propunerii pentru retragerea creditelor bugetare.

$ dac %irarea de credite nu contra%ine pre%ederilor 9egii finanelor publice legilor bugetare anuale sau legilor de rectificare' $ e,istena de 2ustificri detalieri (i necesitai pri%ind e,ecuia p"n la finele anului bugetar a capitolului (i+sau subdi%iziunii clasificaiei bugetare de la care se disponibilizeaz respecti% a capitolului (i+sau subdi%iziunii clasificaiei bugetare la care se suplimenteaz pre%ederile bugetare. :e %erific& $ e,istena creditelor bugetare deschise (i neutilizate' $ dac retragerea de credite bugetare este temeinic 2ustificat' $ !ncadrarea operaiunii de retragere !n termenul legal.

4.) B.ANGAJAMENTE LEGALE DIN CARE REZULT DIRECT SAU INDIRECT OBLIGAII DE PLAT
8r. crt. 3 1. Documentul;) supus controlului financiar pre%enti% 1 Contract+ comanda de achiziii publice 5odul de efectuare a controlului financiar pre%enti% 4 :e %erific& $ dac achiziia public este pre%zut !n programul anual' $ e,istena creditelor bugetare sau a creditelor de anga2ament dup caz' $ respectarea legalitii (i regularitii specifice procedurii de achiziie public' $ e,istena aprobrii de ctre conductorul autoritii contractante a hotr"rii comisiei de e%aluare+2uriului pri%ind stabilirea ofertei c"(tigtoare' $ rezer%area creditelor prin anga2ament bugetar la ni%elul %alorii anga2amentului legal' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic. :e %erific& $ e,istena creditelor bugetare'

Cadrul legal 2 $ 9egea nr. 5667)66) $ 9egile bugetare anuale $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 1rdonana de urgen nr. 347)668 $ Codul comercial $ Codul ci%il $ <otr"rea 4u%ernului nr. 5271444 $ 9egea 12.+233$ <4= 02)+233* $ 9egea 33-+233* $ /lte acte normati%e specifice

/cte 2ustificati%e 3 $ programul anual de achiziii publice' $ documentul de aprobare de ctre conductorul entitii publice a procedurii selectate de achiziie' $ actul de aprobare a documentaiilor tehnico$economice ale obiecti%elor de in%estiii' $ anunul+in%itaia de participare la procedur' $ documentaia pentru elaborarea (i prezentarea ofertei' $ actul de numire a comisiei de e%aluare+negociere sau a 2uriului dup caz' $ ofertele prezentate' $ hotr"rea comisiei de e%aluare+2uriului pri%ind stabilirea ofertei c"(tigtoare' $ alte documente specifice. $ nota de fundamentare a concesionrii sau !nchirierii'

2.

Contract de concesionare sau !nchiriere !n care entitatea public

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe
este concesionar sau chiria( $ 9egea nr. )1271449 $ 9egea nr. )1471449 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 1rdonana de urgen nr. 867)661 $ /lte acte normati%e specifice $ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ Codul muncii (9egea nr. 527)662) $ 9egea nr. 19971444 $ <otr"rea 4u%ernului nr. 5:271445 $ /lte acte normati%e specifice

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.24/37

$ documente specifice pri%ind derularea operaiunii de luare !n concesiune sau de !nchiriere.

3.

/ctul intern de decizie pri%ind delegarea sau deta(area !n ar a personalului inclusi% de%izul estimati% de cheltuieli

$ nota de fundamentare a delegrii+deta(rii' $ acceptul scris al persoanei deta(ate.

4.

1rdinul+actul intern de decizie pri%ind& $ anga2area sau a%ansarea personalului' $ acordarea salariului de merit' $ numirea cu caracter temporar a personalului de e,ecuie pe funcii de conducere' $ acordarea altor drepturi salariale

).

Contractul de comodat !n care entitatea public are calitatea de comodatar

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 9egile bugetare anuale $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ Codul muncii (9egea nr. 527)662) $ 9egea nr. 19971444 $ 1rdonana de urgen nr. ):7)666 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 2)71449) $ /lte acte normati%e specifice $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ Codul ci%il (art. 1)*3 (i urmtoarele)

$ nota de fundamentare (i dosarul anga2rii+a%ansrii personalului' $ propunerea pentru acordarea salariului de merit+numirea personalului de e,ecuie pe funcii de conducere+acordarea altor drepturi salariale.

$ nota de fundamentare' $ de%izul cheltuielilor ce urmeaz a fi suportate de comodatar aprobat de conductorul entitii publice.

$ respectarea pre%ederilor legale (i a procedurilor pri%ind concesionarea sau !nchirierea' $ rezer%area creditelor prin anga2ament bugetar la ni%elul %alorii anga2amentului legal' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic. :e %erific& $ e,istena creditelor bugetare' $ concordana dintre natura (i cuantumul obligaiilor financiare care fac obiectul actului de decizie pri%ind delegarea sau deta(area (i pre%ederile cadrului normati% e,istent (transport cazare diurn alte cheltuieli)' $ rezer%area creditelor prin anga2ament bugetar la ni%elul obligaiilor financiare decurg"nd din anga2amentul legal. :e %erific& $ e,istena creditelor bugetare' $ respectarea reglementrilor legale pri%ind anga2area (i !ncadrarea personalului !n limita posturilor aprobate (i stabilirea drepturilor salariale' $ rezer%area creditelor prin anga2ament bugetar la ni%elul obligaiilor financiare decurg"nd din anga2amentul legal' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic. :e %erific& $ e,istena creditelor bugetare' $ dac de%izul+categoriile de cheltuieli se !ncadreaz !n limitele legale' $ rezer%area creditelor prin anga2ament bugetar la ni%elul cheltuielilor ce urmeaz a fi suportate de entitatea public' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic.

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe 4.2 C.1=D18/8>/=?/ C<?9@A#?9#91=
8r. crt. 3 1. Documentul supus controlului financiar pre%enti% 1 1rdonanare de plat pri%ind achiziia public de produse ser%icii sau lucrri Cadrul legal 2 $ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 9egile bugetare anuale $ 9egea nr. 9)71441 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 1rdinul nr. 1;4)7)66) emis de ministrul finanelor publice $ 1A4 nr. 34+233* $ 9egea nr. 33-+233* $ <4 nr. 02) +233* $ 1rdinul 8=. 1))+233* $ 1A4 8=. 33+233* $ <4 8=. -1+233$ <4 8=. 133-+233* $ <4 8=. 1**3 +233* $ /lte acte normati%e specifice $ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 1rdonana 4u%ernului nr. :17144: $ 7rotocoale acorduri sau con%enii !ncheiate de entitatea public cu organismele internaionale $ 9egile de ratificare

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.25/37

/cte 2ustificati%e 3 $ contractul de achiziii publice' $ factura fiscal' $ documentele care s ateste li%rarea produselor prestarea ser%iciilor sau e,ecuia lucrrilor dup caz' $ factura e,tern' $ declaraia %amal de import.

2.

Cererea de %alut;;) sau ordonanarea de plat e,tern reprezent"nd cotizaii respecti% contribuii ta,e etc. la di%erse organisme internaionale

$ acordul con%enia sau protocolul' $ a%izul de plat transmis de organismul internaional.

3.

1rdonanare de plat pentru sub%enii transferuri prime sau alte pli din fonduri publice acordate agenilor economici sau altor beneficiari legali

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 9egile bugetare anuale $ 1rdonana 4u%ernului nr. ))7)66) $ /lte acte normati%e specifice

$ nota de fundamentare' $ documentaia specific care rezult din actul normati% ce reglementeaz operaiunea (i+sau domeniul respecti%.

5odul de efectuare a controlului financiar pre%enti% 4 :e %erific& $ dac documentele 2ustificati%e sunt cele pre%zute de normele legale' $ dac operaiunea de lichidare pri%ind realitatea faptelor (i e,actitatea sumei datorate este certificat de compartimentul de specialitate prin BCun de platB' $ concordana %alorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanat la plat (i !ncadrarea acesteia !n anga2amentul legal' $ !ncadrarea sumei ordonanate la plat !n subdi%iziunea corespunztoare a clasificaiei bugetare pentru care e,ist anga2ament bugetar. :e %erific& $ concordana dintre pre%ederile acordului con%eniei sau protocolului (i a%izul de plat transmis de organismul internaional inclusi% a termenului de plat' $ !ncadrarea sumei ordonanate la plat !n subdi%iziunea corespunztoare a clasificaiei bugetare pentru care e,ist anga2ament bugetar (i legal' $ dac operaiunea de lichidare pri%ind realitatea faptelor (i e,actitatea sumei datorate este certificat de compartimentul de specialitate prin BCun de platB. :e %erific& $ legalitatea (i regularitatea documentaiei 2ustificati%e corespunztor pre%ederilor actului normati% care reglementeaz operaiunea (i+sau domeniul respecti%' $ dac operaiunea de lichidare

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.26/37


pri%ind realitatea faptelor (i e,actitatea sumei datorate este certificat de compartimentul de specialitate prin BCun de platB' $ !ncadrarea sumei ordonanate la plat !n subdi%iziunea corespunztoare a clasificaiei bugetare pentru care e,ist anga2ament bugetar (i legal. :e %erific& $ dac documentele 2ustificati%e sunt cele pre%zute de normele legale' $ dac operaiunea de lichidare pri%ind realitatea faptelor (i e,actitatea sumei datorate este certificat de compartimentul de specialitate prin BCun de platB' $ concordana %alorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanat la plat (i !ncadrarea acesteia !n anga2amentul legal' $ !ncadrarea sumei ordonanate la plat !n subdi%iziunea corespunztoare a clasificaiei bugetare pentru care e,ist anga2ament bugetar. :e %erific& $ dac acordarea a%ansului respect condiiile specifice de legalitate (i regularitate' $ !ncadrarea sumei ordonanate la plat !n subdi%iziunea corespunztoare a clasificaiei bugetare pentru care e,ist anga2ament bugetar (i legal precum (i !n pre%ederile contractului. :e %erific& $ dac cheltuielile respect destinaiile stabilite de transmitori' $ dac documentele 2ustificati%e sunt cele pre%zute de normele legale' $ dac operaiunea de lichidare pri%ind realitatea faptelor (i e,actitatea sumei datorate este certificat de compartimentul de

4.

1rdonanate de plat pri%ind rede%ene chirii sau alte cheltuieli legate de concesionare sau !nchiriere

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 9egile bugetare anuale $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ /lte acte normati%e specifice

$ nota de fundamentare' $ contractul de concesionare sau de !nchiriere' $ documentele 2ustificati%e emise de concedent sau dup caz de proprietarul bunului !nchiriat.

).

1rdonanare de a%ansuri (!n lei) acordate unor tere persoane 2uridice !n cadrul contractelor !ncheiate

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ <otr"rea 4u%ernului nr. )8:7)662 $ /lte acte normati%e specifice

$ contractul' $ solicitarea de acordare a a%ansului' $ documentul prin care se constituie garania legal.

*.

1rdonanare de plat pri%ind cheltuielile ce se efectueaz din fonduri primite de la persoane 2uridice sau fizice cu titlu de donaie sau sponsorizare

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ /lte acte normati%e specifice

$ actul de donaie sau sponsorizare' $ anga2amentul legal (contract comand etc.)' $ documentele care atest li%rarea produselor prestarea ser%iciilor sau e,ecuia lucrrilor dup caz.

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.27/37


specialitate prin BCun de platB' $ concordana %alorii cheltuielilor lichidate cu suma ordonanat la plat (i !ncadrarea acesteia !n anga2amentul legal' $ !ncadrarea sumei ordonanate la plat !n subdi%iziunea corespunztoare a clasificaiei bugetare pentru care e,ist anga2ament bugetar. :e %erific& $ concordana sumelor ce urmeaz a fi eliberate ca a%ans cu cele pre%zute !n documentul de aprobare a aciunii sau dup caz !ncadrarea sumelor cu%enite titularului de decont !n limita cheltuielilor 2ustificate prin decontul aprobat' $ dac operaiunea de lichidare pri%ind realitatea faptelor (i e,actitatea sumei datorate este certificat de compartimentul de specialitate prin BCun de platB. :e %erific& $ !ncadrarea !n pre%ederile bugetului pri%ind numrul ma,im de posturi (i creditele bugetare destinate cheltuielilor de personal (cheltuieli cu salariile contribuii pentru asigurrile sociale de stat contribuii pentru asigurrile de (oma2 contribuii pentru asigurrile sociale de sntate etc.)' $ dac au fost aplicate cotele legale de contribuii' $ dac operaiunea de lichidare pri%ind realitatea faptelor (i e,actitatea sumei datorate este certificat de compartimentul de specialitate prin BCun de platB' $ regularitatea completrii documentului supus %izei.

-.

1rdonanare de plat pri%ind a%ansuri sau sume cu%enite titularului de decont care se acord prin casierie.

$ Decretul nr. )64714;8 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ <otr"rea 4u%ernului nr. 5:271445 $ /lte acte normati%e specifice

$ nota de fundamentare' $ documentul specific prin care s$a aprobat aciunea (i de%izul acesteia' $ decontul 2ustificati% al cheltuielilor' $ alte documente 2ustificati%e specifice.

..

1rdonanrile de plat ale salariilor altor drepturi salariale acordate personalului precum (i ale obligaiilor fiscale aferente acestora

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ Codul muncii (9egea nr. 527)662) $ 9egile bugetare anuale $ 9egea nr. 15:71449 $ 1rdonana de urgen nr. ):7)666 $ 9egea nr. 19971444 $ 1rdonana de urgen nr. 1567)66) $ 9egea nr. 147)666 $ 9egea nr. ;87)66) $ 9egea nr. 2:87)66) $ 1rdonana de urgen nr. 1:;7)66) $ /lte acte normati%e specifice

$ centralizatorul lunar al statelor de salarii' $ situaia pri%ind repartizarea pe luni a cheltuielilor de personal aprobate' $ situaia pri%ind monitorizarea cheltuielilor de personal finanate de la buget pe luna ... ' $ alte documente.

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.28/37

4.: D.CONCESIONAREA< =NCHIRIEREA< TRANSFERUL< >?NZAREA I SCHIMBUL BUNURILOR DIN PATRIMONIUL INSTITUIILOR PUBLICE
8r. crt. 3 1. Documentul supus controlului financiar pre%enti% 1 Contract de concesionare+!nchiriere (entitatea public este concedent+titular al dreptului de proprietate) Cadrul legal 2 $ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 9egea nr. )1471449 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 9egea nr. )1271449 $ <otr"rea 4u%ernului nr. )1871444 $ /ctul normati% de aprobare a concesiunii+!nchirierii /cte 2ustificati%e 3 $ studiul de oportunitate' $ caietul de sarcini' $ documentaia licitaiei' $ documentaia procedurii de negociere direct. 5odul de efectuare a controlului financiar pre%enti% 4 :e %erific& $ !ncadrarea obiectului contractului !n lista cuprinz"nd bunurile care potri%it legii pot fi concesionate+!nchiriate' $ respectarea pre%ederilor legale referitoare la desf(urarea licitaiei+negocierii directe' $ stabilirea termenilor contractuali !n concordan cu cadrul normati%' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic. :e %erific& $ respectarea pre%ederilor legale referitoare la desf(urarea procedurii de transmitere fr plat a bunurilor' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic. :e %erific& $ respectarea pre%ederilor legale referitoare la desf(urarea procedurii de %alorificare prin licitaie cu strigare' $ stabilirea termenilor contractuali !n concordan cu cadrul normati%' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic.

2.

7roces %erbal de predare primire a%"nd ca obiect transferul bunului fr plat

$ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ <otr"rea 4u%ernului nr. 9:171445 $ /lte acte normati%e specifice

$ referatul de disponibilizare' $ adresele ctre+de la instituiile publice care doresc s utilizeze bunul disponibil.

3.

Contract de %"nzare+cumprare a bunurilor disponibilizate (entitatea public are calitatea de %"nztor)

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 19471449 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ <otr"rea 4u%ernului nr. 9:171445

$ referatul de disponibilizare' $ decizia de numire a comisiei de e%aluare' $ raportul de e%aluare a bunurilor ce urmeaz a fi %"ndute' $ documentaia licitaiei cu strigare.

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.29/37

4.5 E.ALTE OPERAIUNI SUPUSE CONTROLULUI FINANCIAR PRE>ENTI>


8r. crt. 3 1. Documentul supus controlului financiar pre%enti% 1 7roces %erbal de scoatere din funciune a mi2locului fi, Cadrul legal 2 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 1471445 $ 9egea nr. 157144: $ <otr"rea 4u%ernului nr. 4647144; $ /lte acte normati%e specifice $ Decretul nr. )64714;8 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ <otr"rea 4u%ernului nr. 5:271445 $ /lte acte normati%e cu caracter specific /cte 2ustificati%e 3 $ nota pri%ind starea tehnic a mi2locului fi, propus a fi scos din funciune' $ act constatator al a%ariei' $ de%izul estimati% al reparaiei capitale' $ alte acte 2ustificati%e. 5odul de efectuare a controlului financiar pre%enti% 4 :e %erific& $ e,istena actelor 2ustificati%e' $ dac actele 2ustificati%e au fost !ntocmite (i semnate de persoanele !n drept' $ dac sunt !ndeplinite condiiile scoaterii din funciune. :e %erific& $ dac documentele 2ustificati%e sunt cele pre%zute de normele legale din punct de %edere al formei (i coninutului' $ prezentarea !n termenul legal a documentelor 2ustificati%e pentru a%ansul primit' $ corectitudinea calculului pri%ind sumele 2ustificate (i dup caz a penalitilor de !nt"rziere' $ documentul de restituire a a%ansurilor ne2ustificate (i dup caz a penalitilor' $ !ncadrarea cheltuielilor !n plafoanele legale' $ dac %aloarea cheltuielilor 2ustificate prin decont se !ncadreaz !n anga2amentul bugetar. :e %erific& $ dac entitatea public desf(oar sau urmeaz s desf(oare o acti%itate din cele pre%zute la art. 4 din 9egea nr. 2)7144: cu modificrile ulterioare' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic. :e %erific& $ regimul 2uridic al bunului+bunurilor care fac obiectul donaiei'

2.

Decontul de cheltuieli pri%ind 2ustificarea a%ansului acordat pentru deplasri !n ar (i+sau pentru achiziii prin cumprare direct

$ actul intern de decizie pri%ind deplasarea !n ar sau dup caz referatul aprobat pri%ind achiziia direct' $ documente 2ustificati%e specifice diferitelor categorii de cheltuieli.

3.

Contractul de sponsorizare !n care entitatea public este beneficiar al sponsorizrii

$ 9egea nr. 5667)66) $ 9egea nr. 2)7144: $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444

$ nota de fundamentare a contractului de sponsorizare.

4.

/ctul de donaie !n care entitatea public are calitatea de donatar

$ 9egea nr. 5667)66) $ Codul ci%il (art. .33 (i urmtoarele) $ 1rdonana 4u%ernului nr.

$ nota de fundamentare a actului de donaie.

Primria Vatra Moldoviei, <udeul Suceava


Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe
11471444

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.30/37


$ dac bunul+bunurile respecti%e sunt gre%ate de datorii' $ e,istena a%izului compartimentului 2uridic. :e %erific& $ aprobarea de ctre conductorul entitii publice a decontului de cheltuieli' $ modul de calcul al sumei ce urmeaz a fi !ncasat' $ dac dispoziia de !ncasare este !ntocmit pentru suma ce urmeaz a fi !ncasat. :e %erific& $ dac e,ist %iza DCun de platE $ dac bunurile au fost recepionate lucrrile efectuate ser%iciile prestate' $ dac cheltuielile ce urmeaz a fi pltite au fost anga2ate lichidate' $ dac e,ist credite bugetare deschise $ dac suma datorat beneficiarului este corect

).

Dispoziia de !ncasare ctre casierie

$ Decretul nr. )64714;8 $ 1rdonana 4u%ernului nr. 11471444 $ /lte acte normati%e specifice

$ decontul de cheltuieli prezentat de titularul de a%ans' $ decizia de imputaie' $ alte acte din care rezult obligaii de plat !n sarcina unor persoane.

*.

6actura fiscala

5.2 . Va ori%i!area re*" tate or a!ti$it)(ii

- E5.-2:*:80(e a )-23a9*e(00 /eg0>/a80e0 a)*0v0*:800 7(0v02d de)32*a(ea de7/a>:(0/3( 02*e(2e% - C-23a9*e(ea 53d-/-0 de de(-/a(e a 7a90/3( 7(0v02d de)32*a(ea );e/*-0e/0/3( 7e2*(- de7/a>:(0 02*e(2e%

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.31/37

16. Responsabi it)(i I. :atri!ea responsabi it)(i or 0r Crt 5 ! ( Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) ! Ce(e(ea 7e2*(- de>);0de(e de )(ed0*e .-ge*a(e D0>73<080a .-ge*a(: @3(d02-/ de 7/a*:A 7e2*(- (e7a(*0<a(ea )(ed0*e/3( .-ge*a(e @a/05e2*:(0A >a- .3(de(3-/ )e2*(a/0<a*3( a/ a)e>*3( d3)-5e2*e D3)-5e2*-/ 7e2*(53d040)a(ea (e7a(*0<:(00 7e *(05e>*(e a )(ed0*e/3( .-ge*a(e D3)-5e2*-/ 7e2*(e4e)*-a(eaB 12)e762d )*(05e>*(-/ a/ III-/eaB a v0(:(0/3( de )(ed0*e .-ge*a(e: - de /a -2 )a70*3/ /a a/* )a70*3/ a/ )/a>040)a80e0 .-ge*a(e% - 12*(e >-.d0v0<0-20 a/e )/a>040)a80e0 .-ge*a(e 12 )ad(-/ a)e/-0a90 )a70*3/B 7e2*(- .-ge*-/ 7(37(0- 90 .-ge*e/e 02>*0*-800/3( >-.3(d32a*e% - 12*(e 7(3g(a5e. D0>73<080a .-ge*a(: de (e*(age(e a )(ed0*e/3( .-ge*a(eB >a- .3(de(3-/ )e2*(a/0<a*3( a/ a)e>*3(a "C ( > 7 E E ;= 8 A <-@ 4 A C"@ 9 V V

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.32/37

II. :atri!ea responsabi it)(i or 0r Crt 5 ! ( Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) ! C32*(a)*/ )35a2da de a);0<0800 7-./0)e C32*(a)* de )32)e>032a(e >a12);0(0e(e 12 )a(e e2*0*a*ea 7-./0): e>*e )32)e>032a( >a);0(0a9 A)*-/ 02*e(2 de de)0<0e 7(0v02d de/ega(ea >ade*a9a(ea 12 8a(: a 7e(>32a/-/-0B 02)/->0v dev0<-/ e>*05a*0v de );e/*-0e/0 O(d02-//a)*-/ 02*e(2 de de)0<0e 7(0v02d: a2ga=a(ea >aava2>a(ea 7e(>32a/-/-0% - a)3(da(ea >a/a(0-/-0 de 5e(0*% - 2-50(ea )- )a(a)*e( *e573(a( a 7e(>32a/-/-0 de eCe)-80e 7e 4-2)800 de )32d-)e(e% - a)3(da(ea a/*3( d(e7*-(0 >a/a(0a/e C32*(a)*-/ de )353da* 12 )a(e e2*0*a*ea 7-./0): a(e )a/0*a*ea de )353da*a( ++,, ( = = ;= 7 + + C"@ 8 A A ./014 <-@ 9 "C 2 > : 6

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.33/37

III :atri!ea responsabi it)(i or 0r Crt 5 ! Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) ! O(d32a28a(e de 7/a*: 7(0v02d a);0<080a 7-./0): de 7(3d->eB >e(v0)00 >a- /-)(:(0 O(d32a28a(e de 7/a*: 7e2*(- >-.ve2800B *(a2>4e(-(0B 7(05e >aa/*e 7/:80 d02 432d-(0 7-./0)e a)3(da*e age280/3( e)32350)0 >a- a/*3( .e2e40)0a(0 /ega/0 O(d32a28a*e de 7/a*: 7(0v02d (edeve28eB );0(00 >a- a/*e );e/*-0e/0 /ega*e de )32)e>032a(e >a12);0(0e(e O(d32a28a(e de 7/a*: eC*e(2: 7(0v02d a/*e 7/:80 de)6* )e/e a4e(e2*e 157(-5-*-(0/3( eC*e(2e. O(d32a28a(e de ava2>-(0 @12 /e0A a)3(da*e -23( *e(8e 7e(>3a2e =-(0d0)e 12 )ad(-/ )32*(a)*e/3( 12);e0a*e ++,, ( = ./017 "C 8 A C"@ 4 A ;= 9 + > 2

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe 9 O(d32a28a(e de 7/a*: 7(0v02d );e/*-0e/0/e )e >e e4e)*-ea<: d02 432d-(0 7(050*e de /a 7e(>3a2e =-(0d0)e >a40<0)e )- *0*/- de d32a80e >a>732>3(0<a(e O(d32a28a(e de 7/a*: 7(0v02d ava2>-(0 >a>-5e )-ve20*e *0*-/a(-/-0 de de)32*B )a(e >e a)3(d: 7(02 )a>0e(0e. O(d32a28:(0/e de 7/a*:B a/e >a/a(00/3(B a/*3( d(e7*-(0 >a/a(0a/e a)3(da*e 7e(>32a/-/-0B 7(e)-5 90 a/e 3./0ga800/3( 40>)a/e a4e(e2*e a)e>*3(a =

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I A Rev. 0 A Pag.34/37 +

IV :atri!ea responsabi it)(i or 0r Crt 5 ! Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) ! C32*(a)* de )32)e>032a(e/12);0(0e(e @e2*0*a*ea 7-./0): e>*e )32)ede2*/*0*-/a( a/ d(e7*-/-0 de 7(37(0e*a*eA P(3)e> ve(.a/ de 7(eda(e 7(050(e av62d )a 3.0e)* *(a2>4e(-/ .-2-/-0 4:(: 7/a*: ++,, ( = C"@ 7 A ;= 8 + <-@ 4

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe 7 C32*(a)* de v62<a(e / )-57:(a(e a .-2-(0/3( d0>7320.0/0<a*e @e2*0*a*ea 7-./0): a(e )a/0*a*ea de v62<:*3(A =

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I A Rev. 0 + Pag.35/37

V :atri!ea responsabi it)(i or 0r Crt 5 ! Compartimentul (postul)/aciunea (operaiunea) ! P(3)e> ve(.a/ de >)3a*e(e d02 4-2)80-2e a 50=/3)-/-0 40C De)32*-/ de );e/*-0e/0 7(0v02d =->*040)a(ea ava2>-/-0 a)3(da* 7e2*(- de7/a>:(0 12 8a(: 90/>a- 7e2*(- a);0<0800 7(02 )-57:(a(e d0(e)*: C32*(a)*-/ de >732>3(0<a(e 12 )a(e e2*0*a*ea 7-./0): e>*e .e2e40)0a( a/ >732>3(0<:(00 A)*-/ de d32a80eB 12 )a(e e2*0*a*ea 7-./0): a(e )a/0*a*ea de d32a*a( D0>73<080a de 12)a>a(e ):*(e )a>0e(0e Fa)*-(a 40>)a/: = = "C C"@ ;= <-@ " C@

( =

7 A

8 A

4 +

4 9

A A

+ + =

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.36/37

ANEEA 1 @ANEEA + O:<P 135+?+66+A M3+3S;=:0> ?3+S;3;0@39A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! /ata emiterii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Compartimentul de -pecialitate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +r! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ANGACA:ENT DUGETAR INDIVIDUAL?GLODAL 5eneficiarB !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - lei Cnregi-trarea bugetar Suma cap !!!!!!!!!!!!!! -ubcap !!!!!!!!!!!!!!! titlu !!!!!!!!!!!!!! art!!!!!!!!!!!! alin !!!!!!!!!!!!! Suma total ;ipul angajamentuluiB individual ?globalA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Spaiu rezervat C4PP - Viza - :efuz de viz - Cnregi-trare individual

Spaiu rezervat C4P/ - Viza - 3ntenia de refuz de viz - :efuz de viz - Cnregi-trare individual

Or'onator 'e !re'ite# Data7 Se1n)t"ra7

Primria Vatra Moldoviei, judeul Suceava Compartimentul buget-finane, contabilitate, impozite i taxe
M3+3S;=:0> ?3+S;3;0@39A !!!!!!!!!!!!!!!!!! /ata emiterii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Compartimentul de -pecialitate !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! +r! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

COD: P.O. ASP FC.01 Ed. I Rev. 0 Pag.37/37

ANEEA + @ANEEA - O:<P 135+?+66+A

1.;10+0B+.= ;= @3+?C +atura c)eltuielii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >i-ta documentelor ju-tificative +r$data angajamentului legal !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Modul de plat ?virament$numerarA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! >ei$Valut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Suma datorat beneficiarului !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 9van-uri acordate i reinute beneficiarului !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Suma de plat ?leiA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Suma de plat ?valutA - felul valutei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - -uma .n valut !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - cur-ul valutar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - -uma .n lei !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Calculul di-ponibilului din contul de angajamente bugetare - lei Subdiviziunea cla-ificaiei /i-ponibil .naintea bugetare /i-ponibil dup efectuarea efecturii plii Suma de plat Cap !!!!!! -ubcap !!!!!! titlu !!!!!!! art! plii ?ct! 7&''A !!!! alin !!!! & " % 1 D col! "-%

+umele i adre-a beneficiarului !!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EEEE!! EEEEEEEEEEEE!!!!!!!!!!! Compartimentul de -pecialitate /ata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Semntura !!!!!!!!!!!!!!!! Compartimentul de contabilitateF /ata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Semntura !!!!!!!!!!!!! !!!

+umrul de cont !!!!!!!!!!!!!!!!EEEEEE!! ;rezoreria ?5ancaA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EEE!! Cod !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EE!!!!!! Control financiar preventiv C4PP C4P/

GGGGG FA D r-punde de datele .n-cri-e .n col! " Or'onator 'e !re'ite# Data7 Se1n)t"ra7