Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 2a

PROCES VERBAL

Intocmit
azi
...................,
cu
ocazia
predarii,
respectiv
primirii
de
la
sediul
firmei ..................................................... strada .........................................., sector ....,
Judetul ................/ Bucuresti, a unui numar de ........... (.................................) trimiteri
PRIORIPOST, inregistrate in borderoul electronic de prezentare nr. .........., transmis prin e-mail la
data ................................
Trimiterile au fost verificate din punct de vedere al ambalarii si intrunesc conditiile de admitere in
circuitul postal.

Am predat,
Nume si prenume ..................
Semnatura.................
Stampila ....................

Am primit,
Nume si prenume ..................
Semnatura.................
Stampila ....................
PRESTATOR,
C.N. POSTA ROMANA S.A.
SUCURSALA SERVICII EXPRESS

BENEFICIAR,
SC EUROPAGINI PRESS SRL