Sunteți pe pagina 1din 8

nvatareascolara.

Orientaricontemporanenteoriasipracticanvatarii
scolare
1. Concepteledenvataresinvatarescolara.Mecanismesi
procesualitate.Forme,tipurisiniveluridenvatare
n ntelesul cel mai larg al cuvntului, nvatarea constituie "procesul
dobndiriiexperientelorindividualede
comportare" (A. N. Leontiev), deci nu e vorba numai de formarea
priceperilorsinsusireaunorcunostinte,ci
secuprindesiformareamotivatiei,atitudinilor,sentimentelor,casiavointei.
Totceeacenuestennascut
estenvatat,seformeazanexperienta,princontactulcumediulsocialsicel
natural.
Procesulnvatariisedesfasoaranmaimultefaze:
receptareasinregistrarea materialul 353c22duipefonduluneistari de
atentiesiactivarecerebrala;
ntelegereasigeneralizareaprinformareadenotiuni,principiietc.;
fixarea n memorie, actualizarea prin reproducere a cunostintelor si
transferulacestora.
nvatareaesteunprocescomplexlacareparticipantreagascoartacerebrala.
Tipuriledenvatareaufostclasificatepebazamaimultorcriterii:
n functie de analizatorul care participa la nvatare, distingem: nvatare
vizuala,auditiva,verbomotorie,
olfactiva,gustativasikinestezica.Ceamaieficientaesteceacombinata;
dupa eficienta, nvatarea poate fi: receptivreproductiva, inteligibila si
creativa;
dupamoduldeorganizareamaterialuluidenvatare,distingem:nvatare

programata,euristica,
algoritmica, prin modelare si rezolvare de probleme, prin descoperirea
inductiva,deductivasianalogica;
dupaoperatiilesimecanismelegndirii:nvatareprinobservare,imitare,
princonditionarereflexa,
conditionareoperanta,prinidentificare.
Formealenvatarii:
nvatarespontana,neorganizata,caresepetrecenfamilie,ngrupurilede
joacaetc.;
nvatare sistematica ce se realizeaza n special n scoli ori n cadrul
diferitelorstrategiideinstruire.
Nucleul principal al nvatarii sistematice este nvatarea scolara,
cuprinzndprocesuldeeducarealcopiilorsitinerilor,cearelocnscolisi
institute. n nvatarea scolara accentul principal cade pe formarea
intelectuala.
nvatareaspontanaestendeosebionvataresociala.ncadrulacestei
forme de nvatare are loc n special dezvolarea afectivitatii, formarea
sentimentelorsiavontei.
2. Orientari principale n teoriile contemporane ale nvatarii si
relevantalorpentruinstruireascolara
Teoriileasociationisteexageraumultrolulasociatiilor,aacelorconexiuni
stabilitentredouaimaginioriidei,dacaseproducsimultansisuntntarite
prinrepetare.
Pavlovademonstratprincoincidentarepetataadoistimuliseproducn
creier"legaturitemporare",pecare
Thorndikeleanumit"conexiuni".
Teorianvatariicumulativierarhice:Gagneadescrisopttipuridenvatarede
complexitatecrescnda:

nvatarea desemnale (tip Pavlov),cndsugarul ncepesasirecunoasca


mamadupaimagineaeivizuala
sinudoardupavoce;
nvatarea stimulraspuns (tip Thorndike), cnd sugarul nvata sasi tina
singurbiberonul.Launanume
stimulstimsanlocuimomiscarecualta;
nlantuireademiscari,cndomiscareodeclanseazapeceaurmatoare(de
exemplu,mersulpebicicleta,
notul,scrisul);
asociatiileverbalesuntaceleafoartecomplexe,implicatenvorbire;
nvatareaprindiscriminare,atuncicndfacemdistinctiifine(deexemplu,
deosebireadintreoinsectasiun
paianjen);
nvatareaconceptelor;
nvatarearegulilor(gramaticale,aformulelormatematice);
rezolvareaproblemelorconstituietipuldenvatarecelmaicomplicat.
R.Gagnepastreazainfluentedingndireaasociationista.Meritulsau
estedeaatrageatentiacanuputemabordaoanumitatema,dacaeleviinusi
au format n prealabil asociatiile, discriminarile, conceptele pe care ea le
presupune. Profesorul trebuie sa gndeasca analitic un proiect de lectie,
obiectivelepropuse.
Teoriapsihogenezeioperatiilorintelectuale(aluiJ.Piaget):Piageta
studiat evolutia gndirii, formarea gndirii abstracte, demonstrnd cum
gndireaarelocmaintinplanulactiunilorreale,pentrucatreptatacestea
sapoatafiefectuatemental.
Teoria operationala a nvatarii: formarea operatiunilor mentale
parcurge,celputinnvrstascolaramica,urmatoareleetape:

fazadeorientare(ncarecopiiiasistacumnvatatoruladunaungrupde3
bile,apoialtulde4bile,lereunestesinumaradinnou,constatndexistentaa
7bile);
fazaactiuniireale,ncareeleviinsisiexecutaoperatiacubetisoaresaualte
materiale;
fazaverbalizariiadunacuglastare,farasamaifoloseascamateriale;
fazainteriorizariiadunanminte,lanceputmaincet,apoidincencemai
rapid.
Elevultrebuiesafieactivdacadorimcagndireasasedezvolte,safie
pus n fata unor probleme, mobilizndui toate resursele existente pentru
formareasidezvoltareadeoperatiimintale.
Teoria geneticcognitiva si structurala (Bruner): copilul descopera
lumeadinafaraluintreimoduri:
modalitateaactivarealizataprinactiuneasa,prinmanipularelibera,prin
exersare;
modalitateaiconica,bazatapeimagini;
modalitateasimbolica.
Copilulutilizeazatreptatacestemodalitati,iarcndajungeladeplina
stapnireamodalitatiiverbalenseamnacaaajunslamaturitateintelectuala.
Bruneresteprintre primii careausubliniat necesitatea problematizarii, ca
metoda,sianvatariiprindescoperire.
3. Conditii interne si externe ale nvatarii eficiente. Motivatia
nvatarii scolareconditie interna integrativa; geneza, dinamica,
forme si structuri; legea optimului motivational; strategii de
formare,dezvoltare
Conditiiinternealenvatariiscolare:
o evidenta nsemnatate o are orientarea si concentrarea atentiei elevilor
asupracelorcesediscutancadruluneilectii.Atentiaestetrezitaimediatde

ceeaceestenou,necunoscut.Banalitateaadoarmeatentia.Observamusor
stimulii interni, obiectele mari, n culori vii. De aceea materialul intuitiv
trebuiesafiemare,nculoricontrastante.Deasemenea,miscarea,variatia
atrageatentia.Darmaiiportantadecttoateacesteconditiiesteprezenta
interesului. De aceea, preocuparea de a trezi interesul copiilor are o
importantacrucialanprocesulnvatarii;
cunoastereaarensalabazainformatiilefurnizatedesimturi,sintetizaten
perceptie.nciudaaparentei,perceptiaesteunactfoartecomplex,iarscolarii
potsanuvadaceeaceprofesoruluiisarenochi,datoritaexperienteilor
reduse, a saraciei bagajului de reprezentari. n acest scop nu trebuie
subestimatemetodeleintuitive.Oadouadificultateapareprinaceeacaelevii
disting cu greu aspectele esentiale de cele neesentiale. Se recomanda
utilizarea desenului schematic si folosirea unui material intuitiv ct mai
variat.Unrolhotartorlarensainterventiaprofesoruluiprincuvnt;
memoriaare,desigur,fineteacareasiguratrainiciaasimilariicunostintelor
sipriceperilor.Memoriaestecu
attmaitemeinica,cuctmaiactivaestenvatarea;
n centrul preocuparilor formative n scoala va sta totdeauna cultivarea
gndiriiverbalabstracte.
Conditiiexternealenvatarii:
totifactoriidinambiantascolarainfluenteazarandamentulnvatarii;
celmaiimportantesteprofesorul,tinuta,atitudinealui,maiestriadidactica.
Eltrebuiesastiesaaleagacele
mai adecvate obiective operationale, sa dozeze continutul lectiei, sa
foloseascametodeactivecaresa
trezeascainteresulscolarilorsisaiantrenezensolutionareaproblemelor;
grupulscolar(fiecareelevsuferainfluentamentalitatiiclasei,fieeapozitiva
saunegativa);
ambianta(cladireascolii,aspectulclasei,linistea,igienascolara);

regimuldeviataalelevului:respectareaunororefixepentrumasa,studiu,
repaos, n vederea creerii unui cadru extern optim al nvatarii, dirigintele
trebuiesacolaborezecufamilia.
Motivatianvatariiscolare
Motivatia resprezinta totalitatea motivelor care dinamizeaza
comportamentuluman.
Motivul este o structura psihica, ducnd la orientarea, initierea si
reglareaactiunilorndirectiaunuiscop.
Labazamotivatieistaomarevarietatedetrebuintebiologicesipsihice
aleomului.
Motivelesuntdedouatipuri:
extrinseci:nuaulegaturacunaturaactivitatiinnvatare;
intrinseci:eulegaturacuspecificulnvatarii.
Caresuntmotiveleprincipalecareldeterminapescolarsavinalascoala?
Motiveextrinseci:
pentruafacepeplaculparintilor;
pentrucasialticopiidincartierfaclafel;
pentrucaexistaimpulsuldeasesupunenormelor(tendintenormative);
pentrucasepoatetemedeconsecintelerepetentiei,alexcluderiidinscoala
(anxietate);
impulsulafirmariieului,dorintaderidicaresociala.
Motiveintrinseci:
dincuriozitate;
aspiratiasprecompetenta;
dorintadeacrea.

Profesorulenevoitsasesprijinepetoateformeledemotivatie,nsael
vacautatottimpulsapromovezemotivatiaintrinseca,ceamaivaloroasa.
Formareamotivatiei:
procescomplexsidelungadurata;
atitudinileparintilorsuntinoculatetreptatsicopiilor;
conteaza exemplul, modelul profesorului; intervine intentia datorata
autoritatii;
bucuria succesului poate duce la o atitudine pozitiva fata de materia
asimilatacareaduslasatisfactii;
ntroactivitatescolaratrebuiesapredominemomentelepozitive;
educareamotivatieiatingestadiulsuperiorcndaparsentimenteletrainice
legatedevaloareamunciisia
culturii.
Randamentulntroactivitatecresteparalelcufortamotivatieinumaipnala
unanumitpunct,cnddorintele
suntpreaputernice,intevininhibitiisirandamentulnumaicreste,bachiar
scade.
4. Psihologic, logic si pedagogic n procesul nvatarii si formarii
conceptelor,astructuriloroperatoriisiactionale,aceloratudinal
valorice
nvatarea se desfasoara pe baza unui sistem de actiuni si operatii
diferentiate de la elev la elev, n functie de nivelul dezvoltarii psihice al
fiecaruia si de continutul situatiilor de instruire (lectii si alte activitati
didactice).
Elevulnvatasisedezvoltaintelectual, actionnd.Actiunileexternecu
obiectele, printrun proces de analiza, comparatie, sinteza si generalizare,
proces dirijat de profesor, se transforma pe plan mintal n operatii
intelectuale,nschemedegndire.Estevorbadeoaspiratiespre

integraresociala,odorintadeafiliere.