Sunteți pe pagina 1din 4

TRIBUNALUL BUCURESTI

Sectia III a civila


Dosar 39022/299/2012
T: 12.11.2014
DOMNULE PRESEDINTE
Subsemnatul Florea Gheorghe, reclamant, prin mandatar Petculescu
Roxana Veronica,recurenti intimati fiind Gagiu Maria, Dumitriu
Virginia Carmen si Dumitriu Nicolae, formulez in termen legal
INTAMPINARE
Prin care solicit sa respingeti recursul ca neintemeiat si sa mentineti
sentinat 6626/2014 a judecatoriei sector 1 bucuresti pronuntata in
dosar ca temeinica si legala pentru urmatoarele
MOTIVE:
Ca motive de recurs intimatii invoca:
1. Ca au formulat cerere reconventionala cu caracter de actiune in
constatare care a fost considerata intampinare de instanta de
fond
2. Ca nu li s-au admis probele solicitate.
Pretinsa cerere reconventionala nu a fost sustinuta in nici un fel,
avocatul
paratilor neprezentandu-se la termen in instanta, si nedovedind
imposibilitatea de prezentare.
Lipsa de folosinta pretind intimatii recurenti nu poate fi activa
decat din momentul solutionarii litigiului civil privind
proprietatea apartamentului respectiv mai 2012.
Fals. Solutia data de ICCJ a statutat dreptul de proprietate asupra
imobilului in cauza,in favoarea reclamantului, de la data
emiterii Dispozitiei primarului 7297/15.01.2007 si nu de la data
solutionarii litigiului.
Faptul ca Gagiu Maria a inteles
sa conteste dispozitia
7297/15.01.2007 in instanta iar actiunea sa a fost respinsa in
mod irevocabil nu afecteaza data dobandirii dreptului de

proprietate de catre reclamant, dreptul de proprietate asupra


imobilului din Bd. Al.I.Cuza 49 et 2 ap 4 fiind recunoscut legal
de la emiterea Dispozitiei primarului.
Instanta de fond analizand probatoriul cerut de parati, recurentii
intimati din prezentul dosar respinge proba cu interogatoriul
reclamantiului ca nefiind utila cauzei si admite proba cu
inscrisuri. (a se vedea incheierea din 28 martie fila 45 dosar
de fond) iar nu cum pretind recurentii ca le-a fost interzisa
orice proba in aparare.
Mai mult, desi au existat 3 termene pentru administraea
interogatoriului de catre dl. Florea Gheorghe paratilor, si desi
avocatul acestora a precizat ca se vor prezenta, acestia nu au
venit fiind aplicate disp. Art 225 C.pr. civila. Astfel ca nu se
poate retine ca instanta le-a interzis orice proba in aparare.
Recurentii pretind lipsa calitatii de avocat a reprezentantului
reclamantului Florea Gheorghe. Calitatea de reprezentant a
mandatarului si aparatorului reclamantului a fost dovedita , iar
reclamantul si - a insusit actiunea formulata impotriva paratilor
( filele 21,81, 112 dosar fond).
Atata vreme cat eu, in calitate de reclamnt consider ca am incheiat un
contract de rezprezentare valabil cu dna. Petculescu Roxana Veronica,
chiar in conditiile in care instanta i-ar contesta calitatea de avocat ,
aceasta avea mandat din partea mea, mandat confirmat si prin procura
de la fila 112.
Paratii nu au invocat lipsa semnaturii reclamantului pe cererea de
chemare in judecata decat la ultimul termen in 27.03.2014, in
conditiile in care puteau face acest lucru la primul termen, actiunea
fiind introdusa pe 23.august 2012. Practic, neinvocand acest lucru
pentru a putea fi complinit, echivaleza cu recunoasterea actiunii si a
caliatii de reprezentant a mandatarului meu, dna. Petculescu Roxana
Veronica.
Referitor la expertiza pretuitoare facuta de un expert tehnic judiciar
specialitatea Constructii.
Prin incheierea din 9.05.2013 a fost numit dl. Exoert tenic judiciar
specialitatea Constructiidl. Marghescu. Paratii prin avocat nu au

avut obiectiuni privind specialitatea. La fila 77 din dosar in data de 20.


Iunie 2013 recurentii intimate au solicitat un expert parte
specialitatea contabilitate solicitare aprobata de instanta.
Ulterior, in incheierea de sedinta din 12.12.2013 expertul, dl.
Marghescu a fost inlocuit cu dl expert Manoiu Octavian avand
aceeasi specializare.
Paratii nu au avut nici de aceasta data obiectiuni, obiectiunile aparand
numai dupa depunerea si ulterior omologarea raportului de expertiza.
Recurentii parati, reprezentati de avocet, neavand de-a lungul
acestei perioade 9.05. 2013- 30.01.2014 (cand s-a depus raportul
de expertiza) nici o obiectiune cu privire la specialitatea
expertului stabilit de instanta.
In conditiile in care se considerau vatamati, trebuiau sa solicite
instantei indreptarea eventualelor erori.
Consideram incidente art 105-106 si 108 din C.pr. civila in
vigoare la data introducerii actiunii, aceste aspect neputand fi
ridicate direct in recurs nefiind solicitate la dosarul de fond.
Cat priveste buna credinta a paratei Gagiu Maria aceasta nu poate
fi dovedita.
Raspunsul trimis de aceasta ca notificare dlui Florea Gh. Prevede ca-l
va contact ape acesta dupa intoarcerea avocatului din concediu. Se
pare ca dl. Avocet nu a mai revenit, dna. Gagiu nerevenind cu o alta
propunere de inchiriere, ci actiunandu-l pe proprietar in judecata.
Probabil ca hartuirea prin diverse instante constituie in acceptiunea
paratei Gagiu Maria buna credinta. Mai mult, nici dupa respingerea
recursului si ramanerea definitive a hotararii care statuteaza dreptul
de proprietate asupra imobilului al dl. Florea Gheorghe, paratii
GAGIU MARIA, DUMITRIU VIRGINIA CARMEN si DUMITRIU
NICOLAE nu parasesc imobilul, continuand tergiversarea prin
apeluri/recursuri declarate in cererile noastre de evacuare.
Prin procedura speciala am obtinut hotaraea de evacuare, acestia au
facut apel solutionat prin Hotararea 967A/2014 pronuntata in dosar
27536/299/2013 de Tribunalul bucuresti sectia IV a civila .
Practic paratii, recurenti intimat GAGIU MARIA, DUMITRIU
VIRGINIA CARMEN si DUMITRIU NICOLAE au parasite imobilul
in data de 17.10. 2014 cand au predat cheile imobilului.

Referitor la cerereade abtinere formulate de dna. Magistrate Focsa


raluca . aceasta a fost analizata in cadrul judecatoriei sector 1 si
respinsa intrucat practice cererea de evacuare putea fi solutionata
simultan cu lipsa de folosinta si deci nu sunt intrunite elementele
pentru a opera abtinerea.
Paratii recurenti indica faptul ca doar Gagiu Maria a avut calitate de
chirias fiind eventual singura raspunzatoare pentru plata lipsei de
folosinta.
Instanta de fond a retinut insa , la solicitarea noastra raspunderea
civila delictuala pentru fapta proprie in cazul numitilor Dumitriu
Virginia Carmen si Dumitriu Nicolae, obligati in solidar la platalipsei
de folosinta si a cheltuielilor de judecata.
Consideram ca prezentul recurs este promovat in vederea tergiversarii
platii lipsei de foliosinta si prejudicierii proprietarului de drept.
Solicitam respingerea recursului ca nefondat si mentinerea sentintei
civile 6626/2014 a Judecatoriei sector 1 ca temeinica si legala.
Probe:- inscrisurile din dosar
-hotararea 967A/2014 dosar 27536/299/2013 definitiva.
Cu cheltuieli de judecata reprezentand onorariu mandatar.
FLOREA GHEORGHE
Prin Petculescu Roxana Veronica
Domnului Presedinte al tribuynalului Bucuresti sectia III a Civila