Sunteți pe pagina 1din 3

CORIE FLORENTINA TEORIA SI PRACTICA TEXTULUI,ANUL 1 LITERATURA SI HERMENEUTICA Vasile Lovinescu Creanga si creanga de aur , E!

!i"u#a Ca#"ea #o$aneasca, 1%&%

S"#ic" 'o#$al, (C#ean)a !e au# es"e un #o$an is"o#ic, !e $ai $ic* +n"in!e#e, +nca!#a,il l-n)a (.o!ia Cance#ului sau (Nun"a !o$ni/ei Ru0an!#a 1 2n 'on!ul s*u, se cons"i"uie ca #o$an 'iloso'ic 3i)$en"a" cu o "#a)ic* 3oves"e !e !#a)os"e1 Te$a #o$anului es"e #e)#esia +n "i$3ul 4i s3a/iul 3#i$o#!ial1 Aceas"* "e$* se $ani'es"* +n cele "#ei $o"ive 'un!a$en"ale 5 iu,i#ea, c*l*"o#ia ini/ia"ic* 4i #eli)ia 6sac#ul71 Valoa#ea li"e#a#a a ,as$ului cul" Poves"ea lui Ha#a38Al, !e Ion C#ean)a es"e !a"a a"a" !e evolu"ia 'i#ului na#a"iv,ca" si !e cons"#uc"ia unei "i3olo)ii e0e$3la#e1 Ha#a38Al, es"e 3#o"a)onis"ul e3oni$ al ,as$ului ca#e se inca!#ea9a in"#8o "i3olo)ie ine!i"a,con"u#a"a 3e ,a9a uno# "#asa"u#i !e'ini"o#ii1In :u#ul lui )#avi"ea9a in"#ea)a ac"iune,"ana#ul 'iin! 3#e9en" in "oa"e $o$en"ele su,iec"ului1 Ti"lul neo,isnui" al ,as$ului evi!en"ia9a !u,la 3e#sonali"a"e a e#oului #e3#e9en"a"a 3#in"#8o i!en"i"a"e #eala !e "ana# 3#in" si una a3a#en"a !e slu)a a s3anului1E03e#ien"a !u#a "#ai"a !e Ha#a38Al, su)e#ea9a "#ave#sa#ea unei s"a#i !e ini"ie#e,!e la inocen"a 3ana la $a"u#i9a#ea s3i#i"uala a celui ce va !eveni i$3a#a"1 Ion C#ean)a a $o!i'ica" #a!ical 3e#sonali"a"ea e#oului !in ,as$ul "#a!i"ional,u$ani9an!u8l1 Iu,i"o# !e via"a si oa$eni,,un si co##ec",Ha#a38Al,,!esi 3#in",se co$3o#"a ase$enea unui o$ o,isnui" si a:u"a in !#u$ul sau 3e 'iin"ele )#o"es"i !in calea ca#o#a 'u) "o"i !e )#oa9a1El li se a!#esea9a ca uno# oa$eni o,isnui"i,'iin! as"'el ca#ac"e#i9a" in $o! in!i#ec" si 3#in li$,a:1Pu#"an!u8I #ecunos"in"a,"o"i cei 3e ca#e ii a:u"a ii !evin "ova#asi c#e!inciosi,il s3#i:ina in con'#un"a#ile cu I$3a#a"ul Ros si cu 'iica aces"uia,o $a#e 'a#$a9oana1 ;esi es"e ac"an"ul 3#inci3al al unei lu$i 'a,uloase in ca#e s"a3anes"e $i#aculosul,Ha#a38 Al, nu !e"ine 3u"e#i su3#ana"u#ale,'iin! ca#ac"e#i9a" 3#in insusi#i s3eci'ic u$ane5is"e"i$e, !a#9enie, $ila, 3#ie"enie, vi"e:ie, 3e#seve#en"a, ciu!a1Ase$enea unui "a#an <u$ules"ean loves"e calul ,u,os,ca#e vine la "ava cu :a#a"ec,cu ca3as"#ul in ca31Re'u9ul "a"alui sau il #anes"e si il 'ace sa se ascun!a in )#a!ina 3ala"ului si sa 3lan)a cu a$a#aciune1P#in ca3aci"a"ea !e a !e3asi $ul"i3lele 3#o,e la ca#e es"e su3us,"ana#ul !o,an!es"e o se#ie !e cali"a"i 3<i<o$o#ale necesa#e unui i$3a#a"1 Pe#sona:8neo'i" al unui ,il!un)s#o$an cu su,iec" 'a,ulos,Ha#a38Al, isi #e!o,an!es"e in 'inal con!i"ia sociala !e 3#in",se casa"o#es"e cu 'a"a I$3a#a"ului Ros ca#e a inva"a" sa8l 3#e"uiasca si ocu3a "#onul ,a"#anului sau unc<i1

CORIE FLORENTINA TEORIA SI PRACTICA TEXTULUI,ANUL 1 LITERATURA SI HERMENEUTICA Ca!#ul ,as$ului5 o lu$e c*9u"* +n <aos, #e)en"a"* vi#"ual !e !ou* 3#inci3ii, su,o#!ona"e unul al"uia5 2$3*#a"ul Ve#!e 4i C#aiul, '#a"ele $ai $a#e 4i cel $ai $ic1 Le)*"u#a !in"#e cele !ou* es"e sl*,i"* !in cau9a !e9o#!inii !in a'a#*1 O,iec"ul =ues"ei lui Ha#a38Al, va 'i #es"au#a#ea o#)anici"*/ii lu$ii1 Ha#a38Al,8ul $ac#ocos$ic, le"a#)ic, #e!us la o s"a#e ve)e"a"iv*, "o#o3i" !e !e9o#!inea ciclic*, va 'i asana" !e Ha#a38Al,8ul $ic#ocos$ic, 3#in #eali9a#ea lui ini/ia"ic* $a:o#*1 O$ul e #e)en"ul 4i cen"#ul 3lanului !e e0is"en/* +n ca#e se a'l* 4i vicisi"u!inile, #eali9*#ile lui 3o9i"ive 4i ne)a"ive se #*s'#-n) asu3#a na"u#ii1 S'-n"a ;u$inic* a3a#e ca ce#4e"oa#e, 3en"#u c* )enul u$an !ec*9u" nu 3oa"e avea le)*"u#* cu A#<an)<elul sola# !ec-" 3#in as3ec"ele u$ile ale aces"uia, sin)u#ele 3unc"e !e "an)en/* 3osi,il*1 2n eso"e#is$ul $usul$an se s3une c* Polul s3i#i"ual al e3ocii se a#a"* 3#in"#e oa$eni ca ce#4e"o# sau ca ne)us"o# a$,ulan"1 S'-n"a +l +nva/* s* cea#* !e la "a"*l s*u calul, a#$ele 4i <ainele cu ca#e a 'os" el $i#e , ceea ce a#a"* c* la +n"e$eie#ea unei civili9a/ii "#a!i/ionale e0is"* o <ie#o)a$ie, ia# #e+nnoi#ea ei se 'ace 3#in"#8o al"* <ie#o)a$ie1 S3-nul +4i $u#$u#* sec#e"ul5 C<i$a R*ului, > Pe $alul 3-#-ului1 Ceea ce "#e,uie s* +nse$ne5 Sc<e$a R*ului > Pe $alul 3-#*ului1 S3-nul se !ese$nea9* 3e sine +nsu4i5 sun" sc<e$a, sun" 'i)u#a #*ului 3e 'a/a a3elo#, ca#e le +nveninea9* 'iin/a1 ;a# 4i sun" 3oci"u#a, sc<i$onosi"u#a #*ului, u#-ciunea 3us"ii#ii, o)lin!i"* 3e 'a/a a3elo#, a!ic* asu3#a +n"#e)ii c#ea/ii1 El nu es"e R*ul, ci sc<e$a, A#<e"i3ul R*ului, !eci P#inci3iu$ In!ivi!ua"ionis, 3#inci3iul e0"#e$ei !is"inc"ivi"*/i, al E)ois$ului Ra!ical, ca#e !* #i)oa#e Mani'es"*#ii1 2n "#a!i/iile occi!en"ale, aces" P#inci3iu$ In!ivi!ua"ionis ca#e +$3in)e 4i 3e a"o$ s* v#ea s* 'ie nu$ai 4i nu$ai el +nsu4i, +n $o! e0clusiv, es"e !ese$na" ca Luci'e#, S"eaua c*9u"*1 631 ?%@7 2n"#8un sens i$e!ia", S3-nul e ;#a)onul, P*9i"o#ul P#a)ului, 3en"#u c* +l )*si$ la cele !ou* ca3e"e, la cele !ou* 3o#/i ale "#aiec"o#iei ini/ia"ice a e#oului5 3#i$a oa#* la )u#a '-n"-nii, c-n! aces"a 3#i$e4"e nu$ele sac#u !e Ha#a38Al,1 A !oua oa#* la ca3*"ul su3e#io#, c-n! su'e#* !in 3a#"ea S3-nului a !oua $oa#"e, ca#e8l 'ace s* "#eac* !e la Micile Mis"e#e 3es"e 3#a)ul Ma#ilo# Mis"e#e1 As3ec"ul 3o9i"iv al S3-nului es"e !ove!i" 3#in 'a3"ul c* el +l scoa"e 3e Ha#a38Al, !in 3*!u#ea '*#* s3e#an/*, ale c*#ei !esi4u#i le cuno4"ea ca +n 3al$*1 To"alul aces"a !e 'a3"e ne 'ace s* 3#esu3une$ c* Ha#a38Al, a 3u"u" 'i nu$ele necesa# al Ae'ului Su3#e$ al unei ie#a#<ii ini/ia"ice, ca#e, +n $o$en"e is"o#ice ,inecuv-n"a"e, s8a $ani'es"a" 4i +n e0"e#io#, +n is"o#ie, a4a cu$ ne es"e ea accesi,il*B +n $o! o,i4nui" nu$ele

CORIE FLORENTINA TEORIA SI PRACTICA TEXTULUI,ANUL 1 LITERATURA SI HERMENEUTICA 4i en"i"a"ea sun" ocul"a"e !e8a lun)ul veacu#ilo#1 Se 3oa"e ca "aina 'unc/iei lo# s* 'i 'os" +nc#e!in/a"* su, 'o#$* si$,olic* uno# ,as$e, +n )enul aceluia 3e ca#e +l s"u!ie$ acu$1 Ve4$-n"ul !e $i" +nv*luie ceea ce nu "#e,uie 4"iu"B 3ue#ili"*/ile a3a#en"e e0o#ci9ea9* in!isc#e/iile1 Se "#ans$i"e ne+n/eles !e8a lun)ul veacu#ilo# un 'el !e "es"a$en" c#i3"a", 3-n* c-n!, la o#a <o"*#-"* !e !es"in, Pia"#a !in V-#'ul Un)<iului va 'i scoas* !in 4an/ 4i a4e9a"* acolo un!e "#e,uie1 631 CDE7 E"a3a ul"i$* a #eali9*#ii ini/ia"ice a lui Ha#a38Al, 3e 3lan cos$olo)ic, a!ic* +$3lini#ea Micilo# Mis"e#e, es"e si$,oli9a"* !e cuce#i#ea 'e"ei 2$3*#a"ului Ro41 T#*s*"u#a !e'ini"o#ie a S3-nului, "en!in/a ne3o"oli"* !e co$3ac"a#e, !e e)ocen"#is$, !e $e#s #e"#o)#a! ca a cons"ela/iei 3e ca#e o +nsu$ea9*, e 3us* +n evi!en/* !e C#ean)*, c-n! S3-nul 3o#unce4"e lui Ha#a38Al, s* nu84i #i!ice oc<ii !e la el, s* s"ea s"#-ns +n!*#*"ul scaunului s*u1 ;a# aceas"* co$3ac"a#e es"e 4i o !isci3lin* !e concen"#a#e1 Reali9a#ea lui Ha#a38Al, e a4a !e "o"al*, +nc-" nu las* ni$ic #e9i!ual +n!*#*"ul ei, #eali9a#e ase$*n*"oa#e nu$ai cu aceea a lui Eno< 4i Ilie, u#ca/i cu "o" cu "#u3 la ce#1 Ave$ in!ica"e #i)u#os +n Ha#a38Al,, +n T<eosis8ul lui, o 3#eci3i"a#e a 3osi,ili"*/ilo# in'e#ioa#e +n"#8 un ca3u" $o#"uu$ 4i c#is"ali9a#ea 3osi,ili"*/ilo# su3e#ioa#e, +n E0celsis1 La $i:loc, in!ivi!uali"a"ea a !is3*#u", #*$-ne ca "e#$en $e!iu un <ie#o)li' cu a3a#en/* !e o$1 631 1&D7