Sunteți pe pagina 1din 32

P A R T E A I

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE


S U M A R
Anul 175 (XIX) Nr. 112
Nr. Pagina Nr. Pagina
HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR
2. Hotrre privind demisia unui deputat ............... 2
4. Hotrre pentru prelungirea termenului prevzut
la art. 8 alin. (1) din Hotrrea Camerei
Deputailor nr. 34/2006 privind instituirea Comisiei
de anchet parlamentar pentru analiza activitii
Ministerului Economiei i Comerului ....................... 2
D E C R E T E
97. Decret privind acordarea gradului de general de
brigad cu o stea unui colonel din Ministerul
Aprrii i trecerea acestuia n rezerv cu noul
grad ............................................................................ 3
HOTRRI ALE GUVERNULUI ROMNIEI
119. Hotrre pentru completarea anexei nr. 7 la
Hotrrea Guvernului nr. 972/2002 privind
atestarea domeniului public al judeului Braov,
precum i al municipiilor, oraelor i comunelor
din judeul Braov ................................................... 34
120. Hotrre privind ncadrarea n categoria
funcional a drumurilor comunale a unui drum
situat pe raza administrativ-teritorial a comunelor
oprlia i Dobrun, judeul Olt ............................... 4
ACTE ALE COLEGIULUI PSIHOLOGILOR
DIN ROMNIA
1/2006. Hotrre privind constituirea, declararea,
nregistrarea i funcionarea cabinetelor individuale,
cabinetelor asociate, societilor civile profesionale
de psihologie, precum i exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liber practic n sectorul
public sau privat, n regim salarial ........................ 531
Miercuri, 14 februarie 2007
HOTRRI ALE CAMEREI DEPUTAILOR
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U T A I L O R
H O T R R E
privind demisia unui deputat
n temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) i ale art. 71 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat, precum i ale art. 209 din Regulamentul
Camerei Deputailor, republicat, cu modificrile ulterioare,
Camera Deputailor adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Camera Deputailor ia act de cererea de demisie,
ncepnd cu data de 6 februarie 2007, prezentat de doamna Monica-
Mihaela tirbu, aleas deputat n Circumscripia electoral nr. 16 Dmbovia,
aparinnd Grupului parlamentar al Partidului Naional Liberal, i declar
vacant locul de deputat deinut de aceasta.
Aceast hotrre a fost adoptat de Camera Deputailor n edina din
6 februarie 2007, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituia
Romniei, republicat.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
VALER DORNEANU
Bucureti, 6 februarie 2007.
Nr. 2.
PARLAMENTUL ROMNIEI
C A M E R A D E P U T A I L O R
H O T R R E
pentru prelungirea termenului prevzut la art. 8 alin. (1)
din Hotrrea Camerei Deputailor nr. 34/2006
privind instituirea Comisiei de anchet parlamentar
pentru analiza activitii Ministerului Economiei
i Comerului
n temeiul prevederilor art. 77 din Regulamentul Camerei Deputailor,
republicat, cu modificrile ulterioare,
Camera Deputailor adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Termenul prevzut la art. 8 alin. (1) din Hotrrea
Camerei Deputailor nr. 34/2006 privind instituirea Comisiei de anchet
parlamentar pentru analiza activitii Ministerului Economiei i Comerului se
prelungete cu 60 de zile.
Aceast hotrre a fost adoptat n edina Camerei Deputailor din data
de 12 februarie 2007.
p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,
VALER DORNEANU
Bucureti, 12 februarie 2007.
Nr. 4.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
2
D E C R E T E
PREEDINTELE ROMNIEI
D E C R E T
privind acordarea gradului de general de brigad cu o stea
unui colonel din Ministerul Aprrii i trecerea acestuia
n rezerv cu noul grad
n temeiul prevederilor art. 94 lit. b) i ale art. 100 din Constituia
Romniei, republicat, ale Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare,
cu modificrile i completrile ulterioare, precum i ale Legii nr. 415/2002
privind organizarea i funcionarea Consiliului Suprem de Aprare a rii,
avnd n vedere propunerea ministrului aprrii i Hotrrea Consiliului
Suprem de Aprare a rii nr. 9 din data de 7 februarie 2007,
Preedintele Romniei d e c r e t e a z :
Articol unic. Domnului colonel Luca Vasile Neculai i se acord
gradul de general de brigad cu o stea la data de 10 februarie 2007 i
trece n rezerv cu noul grad la data de 15 februarie 2007.
PREEDINTELE ROMNIEI
TRAIAN BSESCU
n temeiul art. 100 alin. (2) din
Constituia Romniei, republicat,
contrasemnm acest decret.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Bucureti, 9 februarie 2007.
Nr. 97.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
3
H O T R R I A L E G U V E R N U L U I R O M N I E I
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
pentru completarea anexei nr. 7 la Hotrrea Guvernului nr. 972/2002
privind atestarea domeniului public al judeului Braov, precum i al municipiilor,
oraelor i comunelor din judeul Braov
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea public i regimul juridic al acesteia, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
Articol unic. Anexa nr. 7 la Hotrrea Guvernului
nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeului
Braov, precum i al municipiilor, oraelor i comunelor din
judeul Braov, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 697 i 697 bis din 24 septembrie 2002, cu
modificrile i completrile ulterioare, se completeaz cu
3 noi poziii, poziiile nr. 827829, conform anexei care
face parte integrant din prezenta hotrre.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
p. Ministrul finanelor publice,
Doina-Elena Dasclu,
secretar de stat
Bucureti, 7 februarie 2007.
Nr. 119.
ANEX
C O M P L E T R I
la inventarul bunurilor care aparin domeniului public al oraului Rnov, judeul Braov
Anul
Elemente dobndirii sau, Valoarea
Nr. Codul de Denumirea
de dup caz, de inventar Situaia juridic actual
crt. clasificare bunului
identificare al drii lei
n folosin
827 Teren aferent Suprafaa = 2.945,2 m
2
, 1975 22.074 Hotrrea Consiliului
Grupului colar identificat prin nr. top Local al Oraului Rnov
Industrial Rnov 203/1/1/1/1 nr. 124/2006
828 Teren aferent Suprafaa = 7.701,3 m
2
, 1969 343 Hotrrea Consiliului
colii Generale identificat prin nr. top Local al Oraului Rnov
nr. 3 3.987/1/50/2 nr. 124/2006
829 Teren aferent Suprafaa = 771,3 m
2
, 1925 27 Hotrrea Consiliului
Grdiniei nr. 3 identificat prin nr. top Local al Oraului Rnov
590/1/1/6/1/1/1/1/1/1 nr. 124/2006
GUVERNUL ROMNIEI
H O T R R E
privind ncadrarea n categoria funcional a drumurilor comunale a unui drum
situat pe raza administrativ-teritorial a comunelor oprlia i Dobrun, judeul Olt
n temeiul art. 108 din Constituia Romniei, republicat, i al art. 12 din Ordonana Guvernului nr. 43/1997
privind regimul drumurilor, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
Guvernul Romniei adopt prezenta hotrre.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
4
Art. 1. Se aprob ncadrarea n categoria funcional
a drumurilor comunale a unui drum situat pe raza
administrativ-teritorial a comunelor oprlia i Dobrun,
judeul Olt, conform anexei care face parte integrant din
prezenta hotrre.
Art. 2. Anexa nr. 3 la Hotrrea Guvernului
nr. 540/2000 privind aprobarea ncadrrii n categorii
funcionale a drumurilor publice i a drumurilor de utilitate
privat deschise circulaiei publice, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 338 i 338 bis din 20 iulie
2000, cu modificrile i completrile ulterioare, se
completeaz n mod corespunztor.
PRIM-MINISTRU
CLIN POPESCU-TRICEANU
Contrasemneaz:
Ministrul administraiei i internelor,
Vasile Blaga
Ministrul transporturilor, construciilor i turismului,
Radu Mircea Berceanu
Ministrul delegat pentru lucrri publice
i amenajarea teritoriului,
Lszl Borbly
p. Ministrul finanelor publice,
Doina-Elena Dasclu,
secretar de stat
Bucureti, 7 februarie 2007.
Nr. 120.
ANEX
D A T E L E D E I D E N T I F I C A R E
a drumului situat pe raza administrativ-teritorial a comunelor oprlia i Dobrun, judeul Olt,
care se ncadreaz n categoria funcional a drumurilor comunale
Indicativul Traseul Poziiile Lungimea Indicativul
vechi drumului kilometrice km nou
Uli steasc DJ 644 (km 4+000), sat 0+0005+300 5,300 DC10 oprliaDobrun
BisericRscruci oprliaUli steasc
Ghimi Nicolae BisericRscruciGhimi
De 765De 45Ds 337 NicolaeDe 765Prul
OlteDe 45Ds 337DJ 643
(km 10+200)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
5
ACT E AL E COL EGI UL UI PSI HOL OGI L OR DI N ROMNI A
COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMNIA
H O T R R E
privind constituirea, declararea, nregistrarea i funcionarea cabinetelor individuale,
cabinetelor asociate, societilor civile profesionale de psihologie, precum i exercitarea profesiei
de psiholog cu drept de liber practic n sectorul public sau privat, n regim salarial
n temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea, organizarea i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 788/2005,
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romnia h o t r t e:
CAPITOLUL I
Dispoziii generale
Art. 1. (1) Prestarea serviciilor psihologice se
realizeaz n temeiul atestatelor de liber practic, n una
dintre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de liber practic, prin intermediul cabinetelor
individuale, cabinetelor asociate sau societilor civile
profesionale de psihologie, potrivit dispoziiilor art. 1315
din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de
psiholog cu drept de liber practic, nfiinarea, organizarea
i funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia,
denumit n continuare lege.
(2) Serviciile psihologice pot fi prestate ctre orice
beneficiar de ctre psihologul cu drept de liber practic,
n sectorul public sau privat, i n temeiul unor contracte
individuale de munc sau al actelor de numire n funcie.
Art. 2. Exercitarea profesiei de psiholog cu drept de
liber practic poate fi realizat concomitent n sectorul
public i n sectorul privat, n temeiul atestatului de liber
practic emis de Colegiul Psihologilor din Romnia.
Art. 3. Indiferent de forma de exercitare a profesiei
de psiholog cu drept de liber practic, activitatea acestuia
se va desfura cu respectarea urmtoarelor principii:
a) profesia de psiholog cu drept de liber practic va
putea fi exercitat numai de ctre psihologi atestai potrivit
legii i Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu
drept de liber practic, nfiinarea, organizarea i
funcionarea Colegiului Psihologilor din Romnia, aprobate
prin Hotrrea Guvernului nr. 788/2005, denumite n
continuare norme, n conformitate cu specializrile pentru
care au fost atestai, cu aplicarea parafei proprii, realizat
potrivit anexei nr. 1 la prezenta hotrre;
b) persoanele atestate ca psihologi cu drept de liber
practic de autoritile competente din statele membre ale
Uniunii Europene i din celelalte state ale Spaiului
Economic European dobndesc dreptul de liber practic n
conformitate cu art. 35 din norme i i vor putea
desfura activitatea potrivit metodologiei avizate de
Comitetul director al Colegiului Psihologilor din Romnia,
denumit n continuare Comitetul director. De asemenea,
acetia se vor putea asocia cu psihologi cu drept de liber
practic, nscrii n Registrul unic al psihologilor cu drept
de liber practic din Romnia, partea I, n vederea
prestrii serviciilor psihologice;
c) psihologul cu drept de liber practic i desfoar
activitatea n mod independent din punct de vedere
profesional, avnd dreptul de iniiativ i decizie n
exercitarea actului profesional, cu asumarea deplin a
rspunderii pentru calitatea acestuia, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare care reglementeaz
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber
practic;
d) n cadrul formelor de exercitare a profesiei de
psiholog cu drept de liber practic, raporturile de
subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea
funcional i administrativ a entitilor angajatoare, de
ordinea interioar i de disciplina la locul de munc;
e) activitatea profesional a psihologului cu drept de
liber practic se desfoar conform reglementrilor privind
statutul profesiei de psiholog cu drept de liber practic,
precum i potrivit reglementrilor interne ale entitii n
serviciul creia se afl;
f) medierea i soluionarea litigiilor legate de exercitarea
profesiei de psiholog cu drept de liber practic sunt de
competena Comitetului director;
g) psihologul cu drept de liber practic va putea presta
serviciile profesionale prevzute la art. 5 din lege ctre
beneficiarii serviciilor psihologice, n schimbul unui onorariu
sau al unui salariu, negociat n mod liber, potrivit
dispoziiilor art. 16 lit. b) din lege;
h) exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liber
practic se desfoar cu respectarea principiului
confidenialitii actului psihologic i cu asumarea deplin a
responsabilitii pentru calitatea acestuia.
Art. 4. (1) Prin beneficiar al serviciului psihologic, n
nelesul prezentei hotrri, se nelege persoana fizic sau
juridic cu care psihologul cu drept de liber practic sau
formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
liber practic au ncheiat un contract individual de munc
sau un contract de prestri de servicii psihologice.
(2) Contractul de prestri de servicii psihologice ncheiat
de ctre formele de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de liber practic are forma prevzut n anexa nr. 2
la prezenta hotrre.
(3) Caracteristicile firmei pentru formele de exercitare a
profesiei de psiholog cu drept de liber practic sunt
prezentate n anexa nr. 3 la prezenta hotrre.
(4) Actele emise de ctre formele de exercitare a
profesiei de psiholog cu drept de liber practic vor fi
semnate de ctre titularii acestora, cu aplicarea parafelor
proprii i a tampilelor formelor de exercitare a profesiei,
realizate potrivit anexei nr. 4 la prezenta hotrre.
CAPITOLUL II
Cabinetul individual de psihologie
Art. 5. (1) Cabinetul individual de psihologie se
constituie, se declar i funcioneaz n conformitate cu
dispoziiile art. 14 alin. (1) din lege.
(2) Prin cabinet individual de psihologie se nelege
forma de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
liber practic, constituit i declarat n baza dreptului de
liber practic, de ctre psihologul atestat, n vederea
prestrii serviciilor psihologice, nregistrat n Registrul unic
al psihologilor cu drept de liber practic din Romnia,
partea a II-a.
Art. 6. Cabinetul individual de psihologie este
individualizat prin:
a) denumire, care va cuprinde numele i prenumele
titularului cabinetului individual, urmat de sintagma cabinet
individual de psihologie;
b) sediul profesional declarat;
c) codul de nregistrare, atribuit prin nregistrarea n
Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din
Romnia, partea a II-a.
Art. 7. (1) Cabinetul individual de psihologie poate
angaja psihologi cu drept de liber practic atestai i
personal auxiliar, n baza unor contracte individuale de
munc.
(2) Cabinetul individual de psihologie presteaz numai
acele servicii psihologice pentru care psihologii cu drept de
liber practic titulari sau salariai n cadrul cabinetului au
fost atestai, potrivit reglementarilor din norme.
Art. 8. (1) Actul de constituire i declarare a
cabinetului individual de psihologie va fi ncheiat n form
scris i va cuprinde n mod obligatoriu prevederile
cuprinse n anexa nr. 5 la prezenta hotrre.
(2) Certificatul de nregistrare i anexa la certificatul de
nregistrare, eliberate prin hotrrea Comitetului director
privind nregistrarea cabinetului individual de psihologie n
Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din
Romnia, partea a II-a, constituie dovada autorizrii
funcionrii formei de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de liber practic.
(3) Cabinetul individual de psihologie poate fi dizolvat
prin:
a) hotrre a Comitetului director;
b) hotrre judectoreasc;
c) decesul titularului;
d) decizia titularului.
(4) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul
unic al psihologilor cu drept de liber practic din
Romnia, partea a II-a.
CAPITOLUL III
Cabinetele asociate de psihologie
Art. 9. (1) Cabinetele individuale de psihologie
nregistrate n Registrul unic al psihologilor cu drept de
liber practic din Romnia, partea a II-a, se pot asocia
prin contract, ncheiat n form scris, conform anexei nr. 6
la prezenta hotrre.
(2) Contractul de asociere va fi declarat la Colegiul
Psihologilor din Romnia, urmnd ca noua form de
exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liber
practic s fie nregistrat, potrivit hotrrii Comitetului
director, n Registrul unic al psihologilor cu drept de liber
practic din Romnia, partea a II-a.
Art. 10. Dup atribuirea codului de nregistrare al
cabinetelor asociate, titularii cabinetelor individuale asociate
presteaz serviciile psihologice numai n numele i pe
seama noii forme de exercitare a profesiei, cu pstrarea
drepturilor i obligaiilor individuale prevzute de lege. De
asemenea, personalul cabinetelor urmeaz a fi angajat de
ctre noua form de exercitare a profesiei.
Art. 11. Titularii cabinetelor asociate hotrsc i
declar de comun acord noul sediu profesional comun, iar
patrimoniul se va compune din patrimoniile declarate de
toate cabinetele individuale asociate. De asemenea,
denumirea va cuprinde numele tuturor titularilor cabinetelor
asociate, n ordinea stabilit de acetia, urmat de
sintagma cabinete asociate de psihologie. Dispoziiile
art. 6 din prezenta hotrre se aplic n mod
corespunztor i cabinetelor asociate de psihologie.
Art. 12. Cabinetele asociate de psihologie sunt
administrate de ctre un coordonator sau administrator
numit din rndul titularilor cabinetelor asociate, prin
contractul de asociere sau prin hotrrea adunrii generale
a cabinetelor asociate.
Art. 13. (1) Certificatul de nregistrare i anexa la
certificatul de nregistrare, eliberate prin hotrrea
Comitetului director privind nregistrarea cabinetelor asociate
de psihologie n Registrul unic al psihologilor cu drept de
liber practic din Romnia, partea a II-a, constituie
dovada autorizrii funcionrii noii forme de exercitare a
profesiei de psiholog cu drept de liber practic.
(2) Cabinetele asociate de psihologie pot fi dizolvate
prin:
a) hotrre a Comitetului director;
b) hotrre judectoreasc;
c) decesul unui titular sau decesul simultan al tuturor
titularilor;
d) hotrrea asociailor.
(3) Dizolvarea atrage automat radierea din Registrul
unic al psihologilor cu drept de liber practic din
Romnia, partea a II-a.
Art. 14. Prevederile prezentului capitol nu sunt
aplicabile cabinetelor individuale care ncheie un contract
de asociere n participaiune, nedeclarat la Colegiul
Psihologilor din Romnia.
CAPITOLUL IV
Societatea civil profesional de psihologie
Art. 15. (1) Prin societate civil profesional de
psihologie se nelege societatea constituit printr-un
contract de societate civil, n temeiul art. 15 din Legea
nr. 213/2004, de ctre 2 sau mai muli psihologi cu drept
de liber practic, declarat la Colegiul Psihologilor din
Romnia i nregistrat n Registrul unic al psihologilor cu
drept de liber practic din Romnia, partea a II-a.
(2) Actul constitutiv (contractul de societate civil
profesional) se ncheie n form scris i va cuprinde n
mod obligatoriu clauzele prevzute n anexa nr. 7 la
prezenta hotrre.
(3) Certificatul de nregistrare i anexa la certificatul de
nregistrare, eliberate prin hotrrea Comitetului director
privind nregistrarea societii civile profesionale n Registrul
unic al psihologilor cu drept de liber practic din
Romnia, partea a II-a, constituie dovada autorizrii
funcionrii noii forme de exercitare a profesiei de psiholog
cu drept de liber practic.
Art. 16. Societatea civil profesional de psihologie
se individualizeaz prin:
a) denumire, care const n denumirea aleas prin actul
constitutiv (contractul de societate civil profesional) i
care trebuie s cuprind obligatoriu cel puin numele unuia
dintre asociai, urmat de sintagma societate civil
profesional de psihologie;
b) sediul profesional declarat;
c) patrimoniul sau capitalul social, constnd n aport n
natur sau numerar;
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
6
d) codul de nregistrare, atribuit prin nregistrarea n
Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din
Romnia, partea a II-a.
Art. 17. (1) Adunarea general a asociailor reprezint
organul de conducere al societii, iar hotrrile luate de
ctre aceasta sunt obligatorii pentru toi asociaii. Fiecare
parte social subscris i vrsat de ctre asociai d
dreptul la cte un vot. Asociaii nu pot fi reprezentai n
adunarea general dect de ctre ali asociai prin
mputernicire scris, purtnd parafa mandantului.
(2) Adunrile generale se convoac de ctre oricare
dintre asociai, prin orice mijloace care s poat proba
realizarea convocrii cu minimum 5 zile nainte de data
inerii lor. Adunarea general se ntrunete la sediul
profesional al societii sau, cu acordul majoritii
asociailor, n orice alt locaie.
Art. 18. (1) Hotrrile adunrilor generale se iau prin
votul asociailor reprezentnd majoritatea prilor sociale
deinute de asociaii prezeni. Pentru hotrrile avnd ca
obiect modificarea actelor de constituire este necesar
acordul unanim al asociailor.
(2) Principalele atribuii ale adunrii generale a
asociailor sunt:
a) aprobarea bilanului anual;
b) repartizarea rezultatelor financiare (beneficiul);
c) mrirea sau reducerea capitalului social;
d) fuziunea;
e) schimbarea denumirii societii;
f) schimbarea sediului principal, nfiinarea de puncte de
lucru sau sedii secundare;
g) primirea de noi asociai;
h) excluderea asociatului sau asociailor;
i) alegerea administratorului societii;
j) desemnarea lichidatorului sau lichidatorilor;
k) orice modificare a clauzelor contractului de societate
civil profesional.
(3) Adunrile generale sunt prezidate de ctre un
administrator. Procesul-verbal al adunrii generale a
asociailor va fi ntocmit de ctre secretarul adunrii,
desemnat dintre asociai, i va cuprinde: data, locul,
prezena, ordinea de zi, rezumatul dezbaterilor, hotrrile
luate, voturile exprimate pentru fiecare hotrre. Procesul-
verbal va fi semnat de ctre asociaii prezeni. Lucrrile
adunrii generale a asociailor se consemneaz ntr-un
registru numerotat i parafat de ctre administratorul
societii civile profesionale.
Art. 19. (1) Societatea este administrat de ctre un
administrator ales de ctre adunarea general a asociailor
din rndul asociailor, psihologi cu drept de liber practic.
Acesta este numit prin hotrrea asociailor ce dein
majoritatea prilor sociale. Mandatul administratorului este
de minimum 4 ani, fr a putea ns depi durata
constituirii societii. Calitatea de administrator nceteaz
prin pierderea calitii de psiholog cu drept de liber
practic, revocare, deces, demisie, retragere voluntar din
societate sau pentru motive temeinice, cu aprobarea
adunrii generale a asociailor.
(2) n condiiile contractului de societate civil
profesional, atribuiile administratorului pot fi ndeplinite i
de un consiliu de administraie desemnat de adunarea
general a asociailor, compus dintr-un numr impar de
membri desemnai din rndul asociailor, psihologi cu drept
de liber practic.
(3) Administratorul reprezint societatea n raporturile cu
terii. Actele de nstrinare cu privire la drepturile i
bunurile societii se ncheie numai cu autorizarea
prealabil a adunrii generale a asociailor, care poate fixa
ns un plafon maximal al valorii bunurilor care pot fi
nstrinate de ctre administrator fr a fi necesar
autorizarea prealabil. Raporturile dintre administrator i
ceilali asociai ai societii nu implic nicio subordonare n
plan profesional.
(4) Administratorul poate fi remunerat, potrivit hotrrii
adunrii generale a asociailor, care poate stabili cuantumul
indemnizaiei.
Art. 20. (1) Exerciiul financiar ncepe de la data de
1 ianuarie i se sfrete la data de 31 decembrie a
fiecrui an, cu excepia primului an, cnd ncepe la data
nfiinrii i dureaz pn la data de 31 decembrie a
aceluiai an.
(2) Operaiunile n conturile bancare ale societii sunt
efectuate de administrator, singur, alturi sau mpreun cu
alte persoane desemnate prin hotrrea adunrii generale
a asociailor. La ncheierea exerciiului financiar,
administratorul ntocmete bilanul sau situaia financiar
anual i raportul de activitate. Asociaii pot lua cunotin
de situaia financiar anual, de anexele acesteia i pot
consulta orice registru sau document contabil al societii.
Societatea poate angaja cenzori i auditori pentru a verifica
evidenele contabile ale societii i pentru a ntocmi
raportul asupra gestiunii.
(3) Adunarea general a asociailor aprob rezultatul
exerciiului financiar, bilanul i hotrte cu privire la
utilizarea rezultatelor financiare.
(4) Beneficiul net al societii va fi stabilit dup
scderea din totalul veniturilor a cheltuielilor deductibile,
urmnd a fi repartizat ctre asociai. Dup deducerea
tuturor celorlalte obligaii i contribuii care pot greva profitul
net al societii, repartizarea rezultatelor financiare rmase
se va face n conformitate cu cotele de participare ale
asociailor la beneficiile i pierderile societii.
Art. 21. (1) Cesiunea de pri sociale poate fi fcut
numai ctre psihologii cu drept de liber practic. Cesiunea
ntre asociai este liber. Prile sociale pot fi cesionate
numai cu acordul unanim i exprimat n scris al asociailor.
Oricare asociat i poate exercita dreptul de preemiune n
termen de 15 zile calendaristice de la primirea notificrii
ofertei de cesiune. n caz de concurs ntre asociai, la pre
egal, este preferat asociatul care dorete s achiziioneze
numrul total de pri sociale ofertate sau, n lips, dup
caz, asociaii vor achiziiona prile sociale proporional cu
cotele deinute la capitalul social. Cesiunea se comunic n
termen de 15 zile calendaristice Colegiului Psihologilor din
Romnia, sub sanciunea nulitii absolute a modificrilor
operate.
(2) Asociatul care intenioneaz s cedeze prile
sociale este obligat s notifice intenia sa ctre toi
asociaii, cu minimum 15 zile calendaristice anterior
transmiterii. n caz de neexercitare a dreptului de
preemiune, cesiunea poate fi fcut ctre psihologi cu
drept de liber practic neasociai, fr ca ceilali asociai
s se poat opune. Oferta notificat este irevocabil pe
toat durata ei de valabilitate.
Art. 22. Asociatul se poate retrage oricnd din
societate, cu condiia de a notifica, n scris, celorlali
asociai i Colegiului Psihologilor din Romnia cu cel puin
15 zile nainte. La mplinirea termenului prevzut n
notificare, Comitetul director va lua act de retragerea
asociatului, opernd modificrile corespunztoare n
evidenele sale, sub sanciunea nulitii absolute a actului
unilateral de retragere.
Art. 23. (1) Asociatul care din orice motiv pierde
dreptul de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
liber practic, asociatul exclus din societate, asociatul care
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
7
s-a retras din societate sau asociatul pus sub interdicie
are la dispoziie un termen de 30 de zile pentru
cesionarea prilor sociale. n cazul n care la expirarea
acestui termen cesiunea nu a avut loc, prile sociale
se vor anula, iar statutul se va modifica n mod
corespunztor.
(2) La data decesului unui asociat, prile sociale
deinute de acesta se anuleaz. n termen de maximum
15 zile de la data anulrii prilor sociale, asociaii vor
proceda dup cum urmeaz:
a) reducerea corespunztoare a capitalului social;
b) emiterea de noi pri sociale n vederea reconstituirii
capitalului social la valoarea existent la momentul
decesului asociatului;
c) ncetarea formei de exercitare a profesiei, prin
declararea ncetrii la Colegiul Psihologilor din Romnia.
(3) Cesionarii sunt obligai s depun la Colegiul
Psihologilor din Romnia un exemplar original al actului de
cesiune i atestatul de liber practic.
Art. 24. (1) Psihologii cu drept de liber practic
titulari i cei salarizai n cadrul societii civile profesionale
exercit profesia de psiholog cu drept de liber practic n
numele acesteia.
(2) Fiecare psiholog rspunde pentru actele profesionale
pe care le ndeplinete. Societatea va putea ncheia
contracte de asigurare profesional n nume propriu i
pentru fiecare psiholog cu drept de liber practic ce i
exercit profesia n cadrul acesteia.
Art. 25. (1) Societatea se dizolv n urmtoarele
situaii:
a) prin hotrre luat n unanimitate de asociai;
b) prin hotrre judectoreasc;
c) prin radierea tuturor asociailor din Registrul unic al
psihologilor cu drept de liber practic din Romnia, partea I;
d) prin decesul simultan al tuturor asociailor;
e) prin dobndirea tuturor prilor sociale de ctre un
singur asociat i pstrarea lor de ctre acesta o perioad
mai mare de 30 de zile;
f) la cererea simultan de retragere din societate
formulat de toi asociaii.
(2) Societatea intr n lichidare din momentul dizolvrii
sale. n toate actele sale se va meniona n lichidare.
Asociaii vor desemna un lichidator, cu votul majoritii
asociailor. n caz contrar, acesta va putea fi numit de
Comitetul director. Asociaii vor fi convocai pentru a decide
cu privire la rezultatele obinute de ctre lichidatori, la
repartizarea activului net i pentru a constata ncheierea
lichidrii. n situaiile n care n societate rmne un singur
asociat pentru o perioad mai mare de 30 de zile,
societatea intr n lichidare, cu excepia cazului n care
asociatul rmas decide reorganizarea acesteia n cabinet
individual de psihologie.
(3) Asociatul unic al unei societi civile profesionale
poate solicita Colegiului Psihologilor din Romnia
reorganizarea societii prin transferarea tuturor drepturilor
i obligaiilor societii civile profesionale ctre cabinetul
individual de psihologie constituit i declarat, n calitate de
titular, de ctre asociatul unic al societii.
CAPITOLUL V
Constituirea, declararea i funcionarea formelor
independente de exercitare a profesiei de psiholog
cu drept de liber practic
Art. 26. (1) n vederea nregistrrii formelor de
exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liber
practic n Registrul unic al psihologilor cu drept de liber
practic din Romnia, partea a II-a, titularii acestora le vor
declara la Colegiul Psihologilor din Romnia, n termen de
15 zile de la constituire.
(2) Dovada nregistrrii formelor de exercitare a profesiei
de psiholog cu drept de liber practic o constituie
certificatul de nregistrare i anexa la certificatul de
nregistrare, eliberate prin hotrrea Comitetului director,
care vor cuprinde denumirea complet, sediul profesional i
punctele de lucru, specialitile pentru care sunt ndeplinite
condiiile de funcionare prevzute n normele de atestare
ale comisiilor aplicative i codul de nregistrare al formei
independente de exercitare a profesiei de psiholog cu drept
de liber practic, potrivit anexei nr. 8 la prezenta hotrre.
(3) Hotrrea Comitetului director va fi luat la
propunerea comisiilor aplicative competente, n baza
urmtoarelor documente:
a) actul constitutiv al cabinetului individual de psihologie,
potrivit anexei nr. 5, contractul de asociere, potrivit anexei
nr. 6, sau actul constitutiv al societii civile profesionale
contractul de societate civil profesional, potrivit anexei
nr. 7, dup caz, n dou exemplare originale;
b) atestatele de liber practic ale psihologilor titulari ai
formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
liber practic (fotocopie semnat de ctre titular/titulari
pentru conformitate cu originalul);
c) dovada deinerii legale a spaiului ce constituie sediul
profesional i/sau punctul de lucru al formei de exercitare a
profesiei de psiholog cu drept de liber practic, precum i
schia spaiului (original sau copie legalizat);
d) dovada deinerii dotrilor tehnice i metodologice de
specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfurrii
activitii profesionale (fotocopie semnat de ctre titular/
titulari pentru conformitate cu originalul);
e) dovada patrimoniului sau capitalului social subscris i
vrsat, respectiv dovada aporturilor n natur (fotocopie
semnat de ctre titular/titulari pentru conformitate cu
originalul);
f) dovada achitrii taxei de nregistrare (fotocopie
semnat de ctre titular/titulari pentru conformitate cu
originalul);
g) opis cuprinznd documentele depuse la dosar,
semnat i datat de ctre titular/titulari;
h) dosar cu in.
Art. 27. (1) Solicitanii, titulari ai formelor de
exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liber
practic sau mputerniciii acestora, se vor prezenta pentru
declararea i depunerea documentelor necesare nregistrrii
cu actele de identitate, n original.
(2) Dosarele de nregistrare se depun la comitetul filialei
din raza sediului profesional ales i declarat, care va
verifica existena tuturor documentelor cerute la art. 26
alin. (3) lit. a)h) i le va nainta Comitetului director.
Comitetele filialelor primesc numai dosarele complete,
cuprinznd toate documentele prevzute la art. 26 alin. (3)
lit. a)h) din prezenta hotrre.
(3) Comisiile aplicative competente din cadrul
Comitetului director vor analiza dosarele depuse n vederea
nregistrrii, potrivit dispoziiilor prezentei hotrri, i vor
nainta propunerile de nregistrare sau nenregistrare a
formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
liber practic Comitetului director, pentru specialitile de
competen. Propunerea de nenregistrare a unei comisii
aplicative nu anuleaz dreptul solicitantului sau solicitanilor
de a obine nregistrarea formei de exercitare a profesiei n
alt specialitate, pentru care ndeplinete condiiile de
funcionare stabilite de fiecare comisie aplicativ prin
normele de atestare.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
8
(4) La propunerea fiecrei comisii aplicative, Comitetul
director va hotr nregistrarea formelor de exercitare a
profesiei de psiholog cu drept de liber practic n
Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din
Romnia, partea a II-a, cu specialitile pentru care s-a
obinut propunerea de nregistrare. n cazul n care
solicitanii nu obin cel puin o propunere de nregistrare
din partea unei comisii aplicative, Comitetul director va
ntocmi o adres de respingere a cererii de nregistrare,
specificnd motivele care au stat la baza nenregistrrii
formei de exercitare a profesiei.
(5) Certificatul de nregistrare i anexa la certificatul de
nregistrare, eliberate n temeiul hotrrii Comitetului
director privind nregistrarea formei de exercitare a profesiei
de psiholog cu drept de liber practic n Registrul unic al
psihologilor cu drept de liber practic din Romnia, partea
a II-a, sau adresa de comunicare a respingerii cererii de
nregistrare vor fi emise n termen de maximum 30 de zile
de la data nregistrrii cererilor la secretariatul Comitetului
director.
(6) Contestaia privind rezultatul analizrii cererii de
nregistrare poate fi depus la secretariatul Comitetului
director, n termen de 10 zile de la data primirii
certificatului de nregistrare i anexei la certificatul de
nregistrare sau a adresei de comunicare a respingerii
cererii de nregistrare. Comitetul director este obligat s
soluioneze contestaia depus n termen de 30 de zile de
la data depunerii acesteia la secretariatul su.
(7) Titularii sau reprezentanii formei de exercitare a
profesiei au obligaia ca n termen de 15 zile de la
eliberarea certificatului de nregistrare fiscal s prezinte
dovada nregistrrii fiscale a formei de exercitare a
profesiei, n fotocopie semnat de ctre titular/titulari,
pentru conformitate cu originalul, la secretariatul Comitetului
director, direct sau prin pot.
Art. 28. (1) Orice modificare privind forma de
exercitare a profesiei, sediul profesional sau punctele de
lucru, specialitile de competen, asociaii, denumirea,
cotele-pri, administrarea formei de exercitare a profesiei,
dizolvarea intervenit asupra situaiei existente la data
declarrii formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de liber practic este declarat n mod obligatoriu
la Colegiul Psihologilor din Romnia, n termen de 15 zile
de la data la care aceasta a intervenit, sub sanciunea
nulitii acesteia.
(2) Pentru nregistrarea modificrilor prevzute la
alin. (1), mpreun cu certificatul de nregistrare i anexa
la certificatul de nregistrare, eliberate prin hotrre a
Comitetului director, titularii formelor de exercitare a
profesiei vor depune la comitetele filialelor Colegiului
Psihologilor din Romnia urmtoarele documente:
a) cererea de nscriere a meniunilor la actul constitutiv
sau contractul de asociere, n dou exemplare originale;
b) atestatele de liber practic ale psihologilor titulari
sau salariai ai formei de exercitare a profesiei de psiholog
cu drept de liber practic (fotocopie semnat de ctre
titular/titulari, pentru conformitate cu originalul);
c) dovada deinerii legale a spaiului ce constituie sediul
profesional sau punctul de lucru al formei de exercitare a
profesiei de psiholog cu drept de liber practic, precum i
schia spaiului, dup caz, n original sau n copie
legalizat;
d) contractele individuale de munc sau alte acte
doveditoare privind stabilirea raporturilor contractuale dintre
psihologii cu drept de liber practic i forma de exercitare
a profesiei de psiholog cu drept de liber practic, dup
caz (fotocopie semnat de ctre titular, pentru conformitate
cu originalul);
e) dovada dotrilor tehnice i metodologice de
specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfurrii
activitii profesionale, dup caz (fotocopie semnat de
ctre titular, pentru conformitate cu originalul);
f) decizia sau hotrrea titularilor formei independente
de exercitare a profesiei cu privire la deinerea cotelor-pri,
respectiv dizolvarea, sau administrarea formelor de
exercitare a profesiei i declararea acestora la Colegiul
Psihologilor din Romnia, dup caz, n original sau n
copie legalizat;
g) dovada achitrii taxei de nregistrare a modificrilor
(fotocopie semnat de ctre titular, pentru conformitate cu
originalul);
h) opis cuprinznd documentele depuse la dosar,
semnat i datat de ctre titular/titulari;
i) dosar cu in.
(3) Titularii formelor de exercitare a profesiei au
obligaia de a prezenta la Colegiul Psihologilor din
Romnia, n termen de 15 zile de la data nregistrrii la
inspectoratul teritorial de munc, contractele individuale de
munc ncheiate cu psihologii cu drept de liber practic,
n fotocopie semnat de ctre titular/titulari pentru
conformitate cu originalul, direct sau prin pot.
(4) Sediul profesional i punctele de lucru ale formelor
de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liber
practic trebuie s ndeplineasc condiiile prevzute n
normele i procedurile de atestare elaborate de comisiile
aplicative, n funcie de specialitate.
Art. 29. (1) Dosarele cuprinznd documentele
prevzute la art. 28 alin. (2) lit. a)i) vor fi depuse la
comitetele filialelor teritoriale din raza sediului profesional
declarat, care vor verifica existena documentelor necesare
pentru nregistrarea modificrilor solicitate i vor nainta
dosarele complete Comitetului director. Comisiile aplicative
competente din cadrul Comitetului director vor analiza
documentele depuse la dosar i vor propune plenului
Comitetului director nregistrarea sau nenregistrarea
modificrilor solicitate.
(2) Comitetul director, n funcie de propunerile naintate
de comisiile aplicative, hotrte nregistrarea modificrilor
solicitate prin cererea de nregistrare a meniunilor la actul
constitutiv sau la contractul de asociere i eliberarea unei
noi anexe la certificatul de nregistrare al formei de
exercitare a profesiei n Registrul unic al psihologilor cu
drept de liber practic din Romnia, partea a II-a, i,
dup caz, a unui nou certificat de nregistrare i a anexei
la certificatul de nregistrare sau emiterea unei adrese de
comunicare a respingerii solicitrii de nregistrare a
modificrilor la cererea de nregistrare a formei de
exercitare a profesiei n Registrul unic al psihologilor cu
drept de liber practic din Romnia, partea a II-a.
(3) Hotrrea Comitetului director privind meniunea la
certificatul de nregistrare este emis n maximum 30 de
zile de la data nregistrrii solicitrii de modificare a cererii
de nregistrare a formei de exercitare a profesiei la
secretariatul Comitetului director.
Art. 30 (1) Hotrrea Comitetului director i noua
anex la certificatul de nregistrare, coninnd modificrile
nregistrate, vor cuprinde n mod obligatoriu, dup caz,
denumirea complet, sediul profesional i punctele de
lucru, specialitile de competen pentru care se
ndeplinesc condiiile de funcionare, precum i codul de
nregistrare atribuit prin nregistrarea n Registrul unic al
psihologilor cu drept de liber practic din Romnia,
partea a II-a.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
9
(2) Contestaia privind rezultatul analizrii cererii privind
nregistrarea modificrilor solicitate poate fi depus la
secretariatul Comitetului director n termen de 10 zile de la
data primirii noii anexe la certificatul de nregistrare i/sau
a certificatului de nregistrare ori a adresei de comunicare
a respingerii cererii de nregistrare a modificrilor solicitate.
Comitetul director este obligat s soluioneze contestaia
depus n termen de 30 de zile de la data depunerii
acesteia la secretariatul Comitetului director.
(3) Secretariatul Comitetului director opereaz n
Registrul unic al psihologilor cu drept de liber practic din
Romnia, partea a II-a, orice modificare intervenit n
certificatul de nregistrare i/sau n anexa la certificatul de
nregistrare.
CAPITOLUL VI
Psihologul cu drept de liber practic salariat.
Funcionarea structurilor de psihologie
Art. 31 (1) Serviciile psihologice prestate de ctre
psihologul cu drept de liber practic salariat sunt supuse
principiilor stipulate n art. 3 din prezenta hotrre.
(2) Pentru ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 13
alin. (2) i la art. 16 lit. b) din lege, precum i la art. 43
din norme, serviciile psihologice prestate de ctre
psihologul cu drept de liber practic salariat nu pot forma
obiectul unor prestaii ale beneficiarului ctre teri, cu
excepia cazului cnd psihologul cu drept de liber practic
este salarizat n cadrul formelor de exercitare a profesiei
de psiholog cu drept de liber practic.
(3) Psihologul cu drept de liber practic salariat i
poate exercita profesia n baza atestatului de liber
practic eliberat de ctre Colegiul Psihologilor din Romnia,
att n regim autonom, ct i n regim de supervizare,
potrivit actelor normative n vigoare.
Art. 32. (1) Biroul, laboratorul, comisia, secia,
serviciul, centrul, departamentul de psihologie sau orice alt
structur administrativ nfiinat n cadrul unei entiti, alta
dect formele de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de liber practic, organizate potrivit dispoziiilor
interne ale entitii respective n care i exercit activitatea
profesional psihologul cu drept de liber practic salariat,
poart denumirea generic de structur de psihologie.
(2) Prestarea serviciilor psihologice n cadrul unei
structuri de psihologie este condiionat de respectarea
condiiilor de spaiu, dotare tehnic i metodologic,
precum i de competen profesional, potrivit actelor
normative n vigoare. Colegiul Psihologilor din Romnia
certific ndeplinirea condiiilor de funcionare a structurii de
psihologie prin eliberarea avizului de funcionare, n care
vor fi menionate: denumirea entitii n cadrul creia a fost
nfiinat structura de psihologie, adresa structurii de
psihologie avizate i specialitile de competen autorizate
n cadrul structurii de psihologie la data formulrii cererii,
dup caz, potrivit anexei nr. 9 la prezenta hotrre.
(3) Avizul de funcionare pentru prestarea serviciilor
psihologice desfurate n cadrul structurii de psihologie se
elibereaz de Comitetul director, la propunerea comisiei
aplicative sau a comisiilor aplicative competente, potrivit
specialitilor pentru care se solicit eliberarea avizului de
funcionare, pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere de eliberare a avizului de funcionare pentru
prestarea de servicii psihologice n cadrul structurii de
psihologie nfiinate, cu menionarea specialitilor, semnat
i tampilat de ctre conductorul sau reprezentantul legal
al entitii n cadrul creia urmeaz s funcioneze, n
original;
b) atestatele psihologilor cu drept de liber practic
salariai, care i desfoar activitatea n cadrul structurii
de psihologie, n fotocopie;
c) dovada existenei spaiului necesar, potrivit normelor
de atestare elaborate de comisiile aplicative n vederea
funcionrii structurii de psihologie, i schia spaiului, n
fotocopie;
d) dovada deinerii dotrilor tehnice i metodologice de
specialitate (teste, chestionare etc.), necesare desfurrii
activitii profesionale, n fotocopie;
e) dovada formei contractuale n temeiul creia i
desfoar activitatea psihologii cu drept de liber practic,
n fotocopie;
f) alte documente suplimentare prevzute n normele i
procedurile de atestare specifice fiecrei comisii aplicative,
dup caz, n fotocopie;
g) dovada achitrii taxei pentru eliberarea avizului de
funcionare, n fotocopie;
h) opis cuprinznd documentele depuse la dosar,
semnat i datat de ctre solicitant;
i) dosar cu in.
(4) Pentru structurile de psihologie din cadrul instituiilor
componente ale sistemului de siguran naional,
documentele stipulate la alin. (3) lit. b) i c) nu se
prezint, fiind ns obligatorie o adres de confirmare din
partea instituiei n cauz cu privire la obinerea atestatelor
de liber practic n specialitate de ctre toi psihologii
salarizai sau numii n funcie, precum i cu privire la
existena spaiului necesar desfurrii activitii structurii
de psihologie.
Art. 33. (1) Depunerea cererii i a documentelor
necesare n vederea obinerii avizului de funcionare,
precum i plata taxelor stabilite n vederea obinerii avizului
de funcionare sunt n sarcina entitii n cadrul creia este
nfiinat structura de psihologie. Dosarele pentru obinerea
avizului de funcionare se depun la secretariatul Comitetului
filialei, care va verifica existena tuturor documentelor
necesare prevzute la art. 32 alin. (3) lit. a)i) din
prezenta hotrre i va nainta dosarele complete
Comitetului director. Comisiile aplicative competente
analizeaz documentele din dosarele prezentate i
nainteaz propuneri de avizare sau de respingere a cererii
ctre Comitetul director. n temeiul propunerilor naintate de
comisiile aplicative competente, Comitetul director hotrte
eliberarea avizelor de funcionare sau respingerea motivat
a cererilor de avizare.
(2) Termenul de eliberare a avizului de funcionare sau
a adresei de comunicare a respingerii cererii este de
maximum 30 de zile de la data nregistrrii la secretariatul
Comitetului director a documentelor prevzute la art. 32
alin. (2) lit. a)i) din prezenta hotrre.
(3) Contestaia privind rezultatul cererii poate fi depus
la secretariatul Comitetului director, n termen de 10 zile de
la data emiterii avizului de funcionare sau a adresei de
comunicare a respingerii cererii. Comitetul director este
obligat s soluioneze contestaia depus n termen de
30 de zile de la data depunerii acesteia la secretariatul
Comitetului director.
(4) Entitile n cadrul crora funcioneaz structuri de
psihologie au obligaia comunicrii n termen de 15 zile a
tuturor modificrilor intervenite cu privire la condiiile care
au stat la baza eliberrii avizului de funcionare.
Art. 34 (1) Evidena structurilor de psihologie este
inut de Colegiul Psihologilor din Romnia, separat de
formele de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
liber practic.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
10
(2) n cazul nerespectrii condiiilor de funcionare,
entitii n cadrul creia funcioneaz structura de
psihologie i se poate retrage avizul de funcionare, fiind
radiat automat din evidena structurilor de psihologie.
(3) n cazul dizolvrii entitii n cadrul creia
funcioneaz structura de psihologie, aceasta va fi radiat
automat din evidena structurilor de psihologie.
Art. 35. Structura de psihologie va avea denumirea
entitii n cadrul creia funcioneaz, iar pe actele ce
eman de la aceasta se aplic tampila entitii
angajatoare.
Art. 36. Prevederile prezentului capitol se aplic n
mod corespunztor i psihologilor cu drept de liber
practic numii n funcie.
CAPITOLUL VII
Controlul, supravegherea i supervizarea activitii
profesionale
Art. 37. (1) Activitatea de control i supraveghere a
activitii profesionale se realizeaz de ctre membrii
Comitetului director sau, n baza mandatului Comitetului
director, de comitetul filialei, n raza teritorial a acesteia.
Activitatea de control i supraveghere a activitii
profesionale a psihologilor cu drept de liber practic va
putea fi realizat i de ctre psihologii cu drept de liber
practic mandatai de Comitetul director, din rndul
membrilor filialei n care urmeaz s realizeze activitatea
de control i supraveghere, cu avizul comitetului filialei.
(2) Psihologii cu drept de liber practic mandatai de
Comitetul director pentru a desfura activitatea de control
i supraveghere trebuie s ndeplineasc cumulativ
urmtoarele condiii:
a) s aib o experien de cel puin 5 ani n
specialitatea pentru care au obinut dreptul de liber
practic;
b) s nu se afle n conflict de interese cu psihologii cu
drept de liber practic sau cu formele de exercitare a
profesiei asupra crora urmeaz s realizeze activitatea de
control i supraveghere;
c) s cunoasc dispoziiile cu caracter normativ care
reglementeaz exercitarea profesiei de psiholog cu drept
de liber practic.
(3) Psihologii cu drept de liber practic mandatai de
Comitetul director vor forma Corpul de control i
supraveghere al Colegiului Psihologilor din Romnia,
constituit ca structur administrativ a Comitetului director.
Activitatea de control i supraveghere se realizeaz n
baza unor sesizri sau reclamaii scrise, cu privire la modul
de exercitare al profesiei, numai cu acordul expres al
Comitetului director sau dup un grafic de control i
supraveghere aprobat de acesta.
(4) Activitatea de control i supraveghere este efectuat
n grupuri de minimum 2 psihologi cu drept de liber
practic, ce, n urma controlului efectuat, ntocmesc un
proces-verbal de constatare n care sunt nscrise concluziile
activitii de control i supraveghere, propunerea de
sancionare adresat Comitetului director, dup caz, i
motivarea n fapt i n drept. Comitetul director poate
aproba prin hotrre sanciunea propus de ctre psihologii
cu drept de liber practic cu atribuii de control i
supraveghere profesional.
(5) Psihologii cu drept de liber practic mandatai de
Comitetul director pentru a desfura activitatea de control
i supraveghere au obligaia ca n executarea mandatului
lor s se legitimeze i s prezinte hotrrea Comitetului
director prin care au fost mandatai. Mandatul acordat prin
dispoziie a preedintelui Comitetului director cuprinde n
mod expres toate detaliile i limitele realizrii activitii de
control i supraveghere, dup cum urmeaz:
a) numele i prenumele mandatarului, codul personal;
b) specialitile n care mandatarul poate realiza
activitatea de control i supraveghere;
c) localitatea sau localitile n care poate realiza
controlul i supravegherea;
d) perioada n care poate fi realizat activitatea de
control i supraveghere;
e) limitele mandatului acordat.
(6) Persoanele care desfoar activitatea de control i
supraveghere au dreptul la indemnizaii, precum i la
decontarea cheltuielilor aferente desfurrii activitii de
control i supraveghere.
Art. 38. (1) Prestarea de servicii psihologice n alte
specialiti sau potrivit competenelor altor trepte de
specializare dect cele pentru care psihologii cu drept de
liber practic titulari sau salariai au fost atestai constituie
abatere disciplinar i se sancioneaz potrivit prevederilor
art. 54 si 55 din lege.
(2) Formei de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de liber practic ce presteaz servicii psihologice n
specialiti pentru care psihologii cu drept de liber practic
titulari sau salariai nu sunt atestai i se poate suspenda
activitatea prin hotrre a Comitetului director, pe o
perioad cuprins ntre 3 luni i un an.
(3) Comitetul director se poate sesiza din oficiu cu
privire la nclcarea dispoziiilor prezentului articol, ale
art. 43 din norme i ale art. 16 lit. a) din lege.
(4) Nerespectarea condiiilor prevzute n normele de
atestare ale comisiilor aplicative, privind funcionarea
formelor de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de
liber practic, atrage automat suspendarea activitii
acestora pn la data ndeplinirii condiiilor de funcionare
prevzute n normele de atestare ale comisiilor aplicative.
Nerespectarea hotrrii Comitetului director de suspendare
a activitii formei de exercitare a profesiei se sancioneaz
cu retragerea certificatului de nregistrare i a anexei la
certificatul de nregistrare ale formei de exercitare a
profesiei.
(5) Sustragerea, prin orice mijloace, de la activitatea de
control i supraveghere sau refuzul de a permite
persoanelor cu atribuii de control i supraveghere s
controleze modul de exercitare a activitii profesionale
constituie abatere disciplinar grav i se sancioneaz
potrivit dispoziiilor art. 54 alin. (1) lit. c) i d) din lege.
(6) Nerespectarea condiiilor prevzute de actele
normative n vigoare pentru funcionarea structurilor de
psihologie atrage automat ncetarea activitii acestora. De
asemenea, nerespectarea hotrrii Comitetului director cu
privire la ncetarea activitii structurii de psihologie se
sancioneaz cu retragerea avizului de funcionare.
Art. 39. (1) Activitatea de supervizare profesional,
definit la art. 38 alin. (1) din norme, poate fi exercitat de
ctre psihologii cu drept de liber practic principali sau
specialiti, potrivit art. 38 alin. (3) din norme, ori cu o
vechime de cel puin 5 ani n specialitate, potrivit normelor
i procedurilor de atestare ale fiecrei comisii aplicative, n
urma obinerii dreptului de supervizare profesional, n
specialitatea pentru care solicit obinerea dreptului de
supervizare profesional.
(2) Solicitantul depune la secretariatul Comitetului
director o cerere de acordare a dreptului de supervizare
profesional. Dreptul de supervizare profesional se obine
n urma analizrii competenelor i experienei profesionale
de ctre comisia aplicativ competent n specialitatea
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
11
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
12
pentru care psihologul cu drept de liber practic solicit
dreptul de supervizare profesional. La propunerea comisiei
aplicative competente, Comitetul director poate acorda
dreptul de supervizare profesional solicitantului.
(3) La data obinerii dreptului de supervizare
profesional, solicitantul este obligat s prezinte la
secretariatul Comitetului director dovada achitrii taxei de
exercitare a dreptului de supervizare profesional.
(4) Dreptul de supervizare profesional este dovedit prin
adeverin eliberat de Comitetul director.
(5) ncheierea unui contract de supervizare profesional
de ctre o persoan care nu are dreptul de supervizare
profesional, conferit prin hotrre a Comitetului director,
constituie abatere disciplinar.
Art. 40. (1) Psihologul cu drept de liber practic ce
a dobndit dreptul de supervizare profesional, denumit n
continuare supervizor, va putea ncheia un contract de
supervizare profesional cu psihologul cu drept de liber
practic n supervizare, denumit n continuare supervizat,
potrivit anexei nr. 10. Un exemplar al contractului de
supervizare profesional se nregistreaz la Colegiul
Psihologilor din Romnia, n termen de 15 zile de la data
ncheierii acestuia, sub sanciunea inopozabilitii acestuia.
(2) Comisiile aplicative stabilesc prin normele si
procedurile de atestare numrul maxim de contracte de
supervizare profesional pe care supervizorii le pot ncheia
concomitent, precum i celelalte condiii de desfurare a
activitii de supervizare profesional, cu respectarea
dispoziiilor prezentei hotrri.
(3) Activitatea de supervizare profesional se desfoar
la sediul formei de exercitare a profesiei de psiholog cu
drept de liber practic sau a structurii de psihologie n
care i desfoar activitatea supervizorul sau supervizatul,
conform unui program de lucru stabilit de ctre pri, anex
la contractul de supervizare profesional, avizat de Colegiul
Psihologilor din Romnia, cu o durat de un an, sau
potrivit dispoziiilor prevzute n normele i procedurile de
atestare ale fiecrei comisii aplicative.
(4) Supervizorul coordoneaz activitatea supervizatului,
stabilete i urmrete respectarea standardelor de calitate
n activitatea profesional a supervizatului, evalueaz sau
testeaz periodic respectarea de ctre supervizat a
procedurilor i tehnicilor de specialitate indicate, precum i
nsuirea lor de ctre cel supervizat.
(5) Supervizatul are dreptul de a-i alege n mod liber
supervizorul din rndul psihologilor cu drept de liber
practic ce au obinut dreptul de supervizare profesional
n specialitate.
Art. 41. (1) Activitatea de supervizare profesional se
dovedete prin rapoarte de supervizare semestriale i va fi
definitivat la data ndeplinirii condiiilor prevzute n
contractul de supervizare profesional.
(2) Supervizorul este obligat s ntocmeasc un raport
de supervizare final privind activitatea profesional a
supervizatului, n baza cruia, la solicitarea psihologului cu
stagiul de supervizare efectuat, comisia aplicativ
competent poate propune Comitetului director eliberarea
atestatului de liber practic autonom, potrivit dispoziiilor
legale n vigoare.
(3) ntocmirea rapoartelor de supervizare reprezint un
drept al supervizatului.
Art. 42. (1) Nerespectarea de ctre pri a drepturilor
i obligaiilor stabilite prin prezenta hotrre i prin
contractul de supervizare profesional constituie abatere
disciplinar.
(2) Prezentarea de ctre supervizori n rapoartele de
supervizare profesional a unor fapte sau date inexacte ori
nereale constituie abatere disciplinar i se sancioneaz
potrivit dispoziiilor legale n vigoare.
CAPITOLUL VIII
Dispoziii tranzitorii i finale
Art. 43. (1) n conformitate cu dispoziiile art. 51
alin. (2) din norme, prezenta hotrre se public n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) De la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, prezenta hotrre va constitui procedura unic de
constituire, declarare i nregistrare a formelor de exercitare
a profesiei de psiholog cu drept de liber practic.
(3) n termen de 60 de zile de la data publicrii
prezentei hotrri n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
furnizarea serviciilor psihologice se va realiza numai prin
cabinete individuale de psihologie, cabinete asociate de
psihologie, societi civile profesionale de psihologie sau n
temeiul unor contracte individuale de munc, potrivit
dispoziiilor art. 1315 din lege i ale art. 43 din norme,
n condiiile stabilite prin prezenta hotrre.
(4) n termen de 60 de zile de la data publicrii
prezentei hotrri n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
entitile n cadrul crora sunt nfiinate structuri de
psihologie au obligaia depunerii tuturor documentelor
necesare, n vederea obinerii avizului de funcionare.
Preedintele Colegiului Psihologilor din Romnia,
Nicolae Mitrofan
Bucureti, 10 martie 2006.
Nr. 1.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
13
ANEXA Nr. 1*)
*) Anexa nr. 1 este reprodus n facsimil.
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
14
*) Anexa nr. 2 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 2*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
15
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
16
*) Anexa nr. 3 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 3*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
17
*) Anexa nr. 4 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 4*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
18
*) Anexa nr. 5 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 5*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
19
*) Anexa nr. 6 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 6*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
20
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
21
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
22
*) Anexa nr. 7 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 7*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
23
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
24
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
25
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
26
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
27
*) Anexa nr. 8 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 8*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
28
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
29
*) Anexa nr. 9 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 9*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
30
*) Anexa nr. 10 este reprodus n facsimil.
ANEXA Nr. 10*)
MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 112/14.II.2007
31
Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 318.51.29/150, fax 318.51.15, E-mail: marketing@ramo.ro, Internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 411.58.33 i 410.47.30, fax 410.77.36 i 410.47.23
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112/14.II.2007 conine 32 de pagini. Preul: 2,10 lei ISSN 14534495
EDITOR: PARLAMENTUL ROMNIEI CAMERA DEPUTAILOR
&JUYDGY|150898]
P R E U R I L E
publicaiilor legislative pentru anul 2007
pe suport fizic
Preul Preul Preul
Denumirea publicaiei abonamentului abonamentului abonamentului
anual (lei) trimestrial (lei) lunar (lei)
Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn 1.560 400 140
Monitorul Oficial, Partea I, n limba romn, numere bis* 260
Monitorul Oficial, Partea I, n limba maghiar 1.400 350
Monitorul Oficial, Partea a II-a 2.100 525
Monitorul Oficial, Partea a III-a 400 100
Monitorul Oficial, Partea a IV-a 1.600 400
Monitorul Oficial, Partea a VI-a 1.500 375
Monitorul Oficial, Partea a VII-a 500 125
Colecia Legislaia Romniei 400 100
Colecia de hotrri ale Guvernului i alte acte normative 660 165
Breviar Legislativ 60 15
Repertoriul actelor normative 109
** Cu excepia numerelor bis de interes restrns.
Legislaie n format electronic (opional pe CD sau DVD) Pre
n Decizii ale Curii Constituionale 80
n Colecia electronic a Monitorului Oficial, Partea I i Partea I bis 19892006 1.400
n Colecia electronic a Monitorului Oficial, Partea I Maghiar 20002006 900
n Colecia electronic a Monitorului Oficial, Partea a II-a 19952006 1.200
n Colecia electronic a Monitorului Oficial, Partea a III-a 20012006 400
n Colecia electronic a Monitorului Oficial, Partea a IV-a 20012006 1.700
n Colecia electronic a Monitorului Oficial, Partea a VI-a 20012006 800
n Colecia electronic a Monitorului Oficial, Partea a VII-a 20052006 80
Preurile includ T.V.A. 9%.
Abonamentele la publicaiile Regiei Autonome Monitorul Oficial se pot efectua prin urmtoarele societi de distribuie:
u COMPANIA NAIONAL POTA ROMN S.A. prin oficiile sale potale
u RODIPET S.A. prin toate filialele
u ACTA LEGIS S.R.L. Bucureti, str. Banul Udrea nr. 10,
(telefon/fax: 411.91.79)
u INFO EUROTRADING S.A. Bucureti, Splaiul Independenei nr. 202A
(telefon: 316.30.57, fax: 316.30.58)
u INTERPRESS SPORT S.R.L. Bucureti, str. Hristo Botev nr. 6
(telefon/fax: 313.85.07; 313.85.08; 313.85.09)
u MEDIA PRESS ABONAMENTE S.R.L. Bucureti, str. Izvor nr. 78, et. 2
(tel. 311.97.84, fax 311.97.85)
u M.T. PRESS IMPEX S.R.L. Bucureti, bd. Basarabia nr. 256
(telefon/fax: 255.48.15; 255.48.16)
u PRESS EXPRES S.R.L. Otopeni, str. Flori de Cmp nr. 9
(telefon/fax: 221.05.37; 0745.133.712)
u ZIRKON MEDIA S.R.L. Bucureti, str. Clin Ottoi nr. 29
(tel. 250.52.77, 250.22.94, fax 250.56.30)
u ART ADVERTISING S.R.L. Rmnicu Vlcea, str. Regina Maria nr. 7, bl. C1, sc. C, mezanin II
(tel. 0250/73.54.75, 0744.50.90.99)
u CALLIOPE S.R.L. Ploieti, str. Candiano Popescu nr. 36
(telefon/fax: 0244/51.40.52, 0244/51.48.01)
u CARTEXIM S.R.L. Slobozia, Bd. Matei Basarab, bl. A2, sc. B, ap. 15, parter
(telefon/fax: 0243/22.06.95)
u CURIER PRESS S.A. Braov, str. Traian Grozvescu nr. 7
(telefon/fax: 0268/47.05.96)
u MIMPEX S.R.L. Hunedoara, str. Ion Creang nr. 2, bl. 2, ap. 1
(telefon/fax: 0254/71.92.43)
u ROESTA S.R.L. Curtea de Arge, str. Valea Iaului, bl. P10, ap. 18
(telefon/fax: 0248/72.11.43)
u VIAA LIBER S.A. Galai, str. Domneasc nr. 68
(telefon: 0236/46.07.19, fax: 0236/46.08.75)