Sunteți pe pagina 1din 20

PARTEA a VI-a CERINE SPECIFICE PRIVIND NCHIDEREA MINELOR SAU A UNEI PRI DIN MIN 1. GENERALITI (1).

nchiderea minelor sau a unei pri din min (zon sau sectoare) active sau abandonate se va face conform prevederilor Legii Minelor 85/ !!" i a reglementrilor de aplicare din iniiativa titularului licenei de e#ploatare ($%&'())* +itularul licenei de e#ploatare care prezint autoritii competente ()*%*M*,*' -ucure.ti) o cerere .i o documentaie tehnic /nsoit de ,,Plan l !" #n$"%a&" a a$%'('%)*''+ (0*1*)*)* )ceast documentaie tehnic se /ntocme.te de sucursala minier /n colaborare cu un institut de proiectare'cercetare2 selectat /n conformitate cu legislaia /n vigoare* 3ocumentaia tehnic av4nd /n ane# avizele .i acordurile necesare din partea factorilor locali .i teritoriali interesai /n vederea reducerii impactului asupra mediului .i pe plan social asupra comunitii din zon2 se avizeaz /n $*+*5'ul*societii $*%*&*'(*)* .i se /nainteaz la M*5*$ (Ministerul 5conomiei)*'3*6*,*M* /n $*+*52 pentru analiz .i aprobare /n prealabil* )ctivitatea minier /nceteaz prin decizia )*%*M*,*' -ucure.ti (care reprezint autoritatea competent /n domeniu ) .i M*5*$*2 aprobat prin hotr4re de guvern2 publicat /n Monitorul 7ficial (pentru finanare parial sau total din bugetul statului)* n ,,Plan l !" #n$"%a&" a a$%'('%)*''+ (0*1*)*)* se vor stabilii msuri de securitate .i sntate pe etape /n vederea evitrii oricror evenimente2 at4t /n mina respectiv2 c4t .i /n minele /nvecinate2 dup caz * (,).n funcie de condiiile locale ale minelor2 prezentele cerine specifice pot fi completate conform legislaiei /n vigoare* (-).0entru efectuarea lucrrilor de /nchidere2 demontare2 recuperare .i transport a echipamentelor tehnice se vor /ntocmi permise de lucru privind asigurarea securitii .i sntii lucrtorilor aprobate de conductorul sucursalei care e#ecut aceste lucrri* (.).,,Plan l !" #n$"%a&" a a$%'('%)*''+ (0*1*)*)* va cuprinde urmtoarele8 a.- motivaia /ncetrii activitii bazat pe o analiz tehnico'economic a situaiei e#istente9 /.- programul tehnic de dezafectare sau de conservare a e#ploatrii ce va include .i programul de monitorizare a factorilor de mediu post /nchidere* )cesta va fi aprobat /n prealabil de M*5*$*'3*6*,*M*9 $.- programul de protecie social a personalului prin redistribuire .i/sau reconversie profesional2 despgubiri financiare .i/sau msuri de dezvoltare regional pentru crearea de noi locuri de munc2 /ntocmit conform legii2 dup consultarea cu grupurile comunitii afectate2 aprobat de autoritatea competent /n domeniul proteciei sociale2 aprobat /n prealabil .i de ministerul de resort ( M*5*$*)9 !.- autorizaia de gospodrire a apelor .i autorizaia de mediu pentru /nchidere9 ".- procedura de dezafectare .i eliberare a terenului9 (0). 3ocumentaia tehnic va cuprinde urmtoarele elemente8 a.- memoriu tehnico'economic privind situaia minei ce urmeaz a fi /nchis9 /.- programul de /nchidere a lucrrilor miniere subterane (abata:e2 lucrri de pregtire2 deschidere2 etc*)2 pe etape9 $.- programul de /nchidere a cilor de acces la suprafa (galerii de coast2 plane /nclinate2 suitori2 puuri2 fora:e cu diametru mai mare de !! mm2 etc*)9 !.- proiectul de aera: pe etape de /nchidere9 ".- programul de scoatere din funciune a echipamentelor tehnice2 ce urmeaz a fi recuperate .i a punctelor de alimentare cu energie electric (staii .i puncte de distribuie a energiei electrice) coroborat cu programul de /nchidere a lucrrilor miniere9

1.- programul pe etape de valorificare sau demolare a construciilor de la suprafa .i refacerea ecologic a terenurilor afectate (halde2 iazuri2 e#cavaii cariere2 cursuri de ape2 zone de scufundri2 zone deteriorate prin depozite de materiale2 de.euri2 elemente de construcii)9 2.- planul de prevenire .i protecie pe etape de /nchidere9 3.- planuri topografice generale .i de detaliu al lucrrilor miniere subterane completate la zi9 '.- plan topografic al suprafeei completat la zi2 inclusiv cu zonele de scufundare9 3ependintele si ane#ele tehnice ale e#ploatarii2 care revin in proprietatea statului conform art* "; alin* ( ) din Legea minelor2 sunt cele prevazute in programul tehnic de inchidere a minelor/carierelor2 intocmit conform instructiunilor tehnice emise de )*%*,*M* si de ministerul de resort* 3ependintele si ane#ele tehnice ale e#ploatarilor2 revenite in proprietatea statului ca urmare a deciziei de incetare a concesiunii sau a administrarii2 conform art* "; din Legea minelor2 vor fi utilizate prin8 a) darea lor in folosinta2 ca utilitati integrate procesului de e#ploatare2 noilor titulari de licenta de e#ploatare obtinuta conform legii* 1n acest caz aceste dependinte si ane#e tehnologice vor fi nominalizate intr'o ane#a la licenta9 b) conservare2 prin gri:a agentului economic2 si cu aprobarea ministerului de resort in cazul societatilor miniere nationale2 la minele si carierele pentru care s'a decis incetarea temporara a activitatii de e#ploatare si conservarea acestora* 4O5"&a%6& l 7'n'"&4 care a solicitat /nchiderea 47'n"'4 are obligaia ca2 acolo unde situatia lucrrilor s'a modificat /n decursul anilor .i unde nu sunt informatii accesibile2 s identifice toate caile de acces folosind pentru aceasta2 daca necesitatile o impun2 e#ecutia de lucrri miniere cum ar fi8 i) puturi9 ii) suitori9 iii) galerii de acces9 iv) plane inclinate9 v) tunele sau fora:e* 4O5"&a%6& l 7'n'"&4 este obligat ca2 pentru caile de acces care au fost inchise s puna la dispozitia 45&6'"$%an% l '4 toate informatiile privitoare la metodele de /nchidere folosite* ,. OPRIREA TEMPORAR A LUCRRILOR MINIERE SU8TERANE 7prirea temporar2 pe o durat de ma#im < luni a activitii de e#ploatare a unei mine se poate face /n baza unei documentaii tehnico'economice2 respectiv ,,Plan %"3n6l62'$ !" #n$"%a&" a a$%'('%)*''+2 elaborate de sucursala minier 2 /nsu.it de conducerea tehnic a societii $*%*&*' (*)*($+5)2 cu viza $*)* .i aprobarea dat de )*6*)*2 cu avizul ministerului de resort (M*5* $*) .i )*%*M*,*' -ucure.ti* n ,,Plan l !" #n$"%a&" %"756&a&) a a$%'('%)*''+ (0*1*)*)* se vor stabilii msuri de securitate .i sntate pe etape /n vederea evitrii oricror evenimente2 at4t /n mina respectiv2 c4t .i /n minele /nvecinate2 dup caz* 04n la luarea deciziei de reluare a activit ii sau de oprire definitiv2 mina se va trece /n conservare lu4ndu'se msurile corespunztoare* Lucrarile de conservare trebuie s urmareasca8 a) securizarea accesului la amplasament9 b) securizarea cailor de acces spre mina9 c) securizarea accesului spre zonele cu potential ridicat de risc (suprafete instabile identificate de proiectant) inainte de /nchiderea fizica9 d) securizarea tuturor echipamentelor neutilizate .i neincarcate2 debransarea acestora de la reteaua de alimentare cu energie electrica9 e) protecie sistemului de alimentare cu energie electrica care s asigure functiunile impuse de activitatea de conservare .i intrerupere a alimentarii cu energie electrica a celorlalte sisteme9 f)evacuarea sau neutralizarea materialelor cu factori de risc9 g) evacuarea materialelor e#plozive9

h) evacuarea reziduurilor periculoase pentru a se evita potentiale dezastre ecologice9 i)protectia calitatii aerului2 a apei evacuata din mina .i a apelor de precipitatii ce se scurg din zonele afectate de mina precum .i a drena:ului acid al rocilor9 :)managementul resurselor pentru mentinerea serviciilor de baza precum8 evacuarea apelor9 aera:ul9 accesul la principalele lucrari9 facilitati de servicii asa cum sunt transportul pe verticala2 alimentarea cu energie electrica2 transportul pe lucrarile miniere .i realizarea masurilor de siguran cerute de lege* =) rambleierea unor lucrri .i/sau e#ecutia unor diguri 2 alte lucrri convenite cu 4DCCPESM4 pentru a reduce costurile de conservare* >erificarea prin identificare .i evaluare a amplasamentelor .i e#aminarea fizica a echipamentelor .i instalatiilor* >erificarea amplasamentelor cailor de acces din mine /n vederea identificarii strii acestora pentru a se evita ine#actitati generate de abandonarea lor2 /n timp* Lucrrile miniere temporar oprite vor fi /nchise prin diguri etan.e .i vor fi monitorizate concentraiile de gaze at4t din fa c4t .i din spaiul /nchis* -. REDESCHIDEREA LUCRRILOR MINIERE TEMPORAR OPRITE La e#pirarea termenului de < luni2 dac /n urma analizei tehnico'economice rezult c este eficient continuarea activitii de e#ploatare se va /ntocmi un program de redeschidere2 conform legislaiei /n vigoare cu avizul organelor care au aprobat oprirea temporar a activitii* La toate minele2 redeschiderea lucrrilor miniere temporar oprite se va face pe baz de permise de lucru conform prezentului regulament* .. NCHIDEREA LUCRRILOR MINIERE SU8TERANE nchiderea lucrrilor miniere subterane (abata:e2 lucrri miniere de pregtire .i deschidere2 etc*) se va realiza etapizat /n retragere de la limita c4mpului minier de e#tragere spre circuitele de aera: aflate sub depresiunea general a minei inclusiv spre cile de legtur cu suprafa2 /n baza unui proiect tehnic de /nchidere care va cuprinde8 a.- starea lucrrilor miniere din punct de vedere al susinerii2 a profilului liber2 al amena:rii .i al posibilitilor de circulaie .i transport* 3ac este cazul se vor preciza lucrrile miniere care trebuie reprofilate sau la care trebuie refcut calea de transport pentru evacuarea echipamentelor tehnice recuperate9 /.- graficul de e.alonare a /nchiderii lucrrilor miniere subterane pe orizonturi (cote) .i /n cadrul fiecrui orizont9 $.- cile de acces (circulaie .i transport) pe fiecare etap de /nchidere2 cu indicarea traseelor pentru evacuarea utila:elor recuperabile9 !.- tehnologia de /nchidere a lucrrilor miniere (rambleere2 prbu.ire diri:at sau abandonare /n starea /n care se afl* 1nstalaii (dispozitive) mecanice folosite la recuperarea susinerii9 ".- tipurile de diguri de /nchidere a lucrrilor miniere2 cu localizarea amplasamentului acestora .i a tocurilor de dig pe planurile topografice* n zonele cu posibile inundaii cu ap2 digurile vor fi dimensionate pentru a rezista presiunii previzibile a apei9 1.- debitul de ape ce se acumuleaz .i prognoza inundrii /n timp a lucrrilor miniere* ,iscul acumulrilor de ap asupra minelor /nvecinate sau a unei pri din min neabandonat .i msuri de prevenire a inundrii acestora9 2.- perimetrul de risc al surprilor de la suprafa .i urmrirea /n timp a zonei de scufundare*

M)9 &' !" 5&6%"$*'" a 7 n$'' la #n$3'!"&"a l $&)&'l6& 7'n'"&" 9 /%"&an". La /nchiderea minei se vor avea /n vedere prevederile Legii "?< .i legislaia de securitate .i sntate /n vigoare* nchiderea minei se va realiza /n retragere de la limita de e#ploatare spre cile de legtur cu suprafaa* 3igurile au o grosime de !28! m2 iar la cele prevzute cu fereastr de trecere2 dimensiunea acesteia este redat /n partea grafic a proiectului* +oate digurile vor fi prevzute cu o eav de drenare a gazelor .i cu o eav cu g4t de lebd pentru deversarea apelor* )era:ul lucrrilor e prevzut s se realizeze at4t sub depresiunea general a minei prin ferestrele lsate /n diguri2 acestea urm4nd a fi /nchise (zidite) concomitent (/n baza unui program de lucru /ntocmit de e#ecutant)2 de ctre echipe de salvatori2 c4t .i cu instalaii de aera: parial2 /n situaiile care se impune utilizarea acestora* 0e toat durata de e#ecuie a lucrrilor miniere subterane2 se va asigura la frontul de lucru iluminatul corespunztor* 7rganizarea controlului atmosferei subterane se va face cu detectoare portabile2 precum .i cu aparate .i instalaii automate pentru msurarea continu sau intermitent2 cu alarme .i/sau /ntreruperea alimentrii cu energie electric la dep.irea concentraiei de metan prestabilit* n cazul apariiei unor condiii deosebite fa de cele prevzute /n documentaie2 e#ecutantul va /ntocmi un program de msuri speciale specifice acestor condiii2 program ce va cuprinde msuri .i responsabiliti necesare activitii /n condiii de deplin securitate a muncii* 0rogramele /ntocmite de ctre e#ecutant vor fi avizate de ctre beneficiar .i aprobate de ctre organele /n drept* A"&a: l 2"n"&al ;' 5a&*'al. a. C6n9'!"&a*'' 2"n"&al" 0entru e#ecutarea lucrrilor de /nchidere .i asigurarea unui climat corespunztor la locurile de munc /n subteran2 aera:ul se va realiza at4t sub depresiunea general a minei2 c4t .i cu a:utorul instalaiei de aera: parial2 dup caz* /. S'9%"7 l !" $6n%&6l, "('!"n*) ;' &a56&%a&" a 2a<"l6& 5" 5"&'6a!a "="$ *'"' !'2 &'l6& !" #n$3'!"&". 5#ecutarea lucrrilor de /nchidere a minei se va face cu respectarea legii nr* "?</ !!@ .i legislaia de securitate .i sntate /n vigoare* )stfel2 la /nceputul fiecrui schimb2 fronturile de lucru specifice lucrrilor de /nchidere (e#ecuie diguri2 evacuare ap2 transport2 etc*) vor fi controlate de ctre .eful formaiilor de lucru sau de msurtorii de gaze2 verific4nd starea susinerii2 respectiv parametrii atmosferei subterane care se vor consemna /n registru* (e va respecta cu strictee legislaia de securitate .i sntate /n vigoare2 cu privire la controlul construciilor de izolare2 .i la control metanului2 controlul cantitativ .i calitativ al aerului (debite2 coninut de gaze2 etc*)* $ontrolul .i evidena gazelor se va realiza /n conformitate cu legislaia /n vigoare .i /n baza unui program /ntocmit .i avizat de conducerea unitii* 0. NCHIDEREA LUCRRILOR MINIERE DE LEGTUR CU SUPRAFAA nchiderea lucrrilor miniere de legtur cu suprafaa (galerii de coast2 plane /nclinate2 puuri2 fora:e cu diametrul mai mare de !!mm*2 etc*) se va realiza /n baza unui proiect tehnic care va cuprinde8 (1). 0entru /nchiderea lucrrilor miniere cu /nclinare mai mic de "! ! (galerii de coast2 plane /nclinate)8 a.- modul de /nchidere a lucrrilor miniere8

' prin rambleere pentru lucrrile miniere care au /n tavan p4n la suprafa un pachet de roci cu grosime mai mic de 5! m9 ' prin rpirea susinerii metalice sau prsirea lucrrii /n starea /n care se afl2 dac lucrarea este spat /n roci stabile .i prin studii geotehnice este atestat stabilitatea terenului de la suprafa* n aceast situaie se vor lua msuri pentru evitarea ptrunderii unor persoane strine /n subteran prin e#cavaiile din spatele digurilor de /nchidere9 ' rambleerea lucrrii se va face prin utilizare de transportoare cu raclete2 benzi transportoare2 vagonete cu basculare frontal sau prin transport hidraulic a unui amestec consistent de cenu. de termocentral'ap2 cu adaosuri de liani2 pus /n oper2 prin intermediul unui agregat de mala#are'pompare2 pulpa fiind diri:at la locul de depunere prin evi sau furtunuri9 /.- modul de /nchidere la gur a lucrrilor miniere de legtur cu suprafaa8 ' cu diguri de izolare2 pentru lucrrile care au fost /nchise prin rambleere9 ' cu diguri de beton cu o grosime de minim !25 m /ncastrate /n roc compact pe tot perimetrul2 pentru lucrrile care au fost /nchise prin rpirea susinerii sau prsite /n starea /n care se aflau9 $.- modul de amena:are a digurilor cu evi de control2 evi pentru scurgerea apelor* (,). 0entru /nchiderea lucrrilor miniere cu /nclinare peste "! ! (plane /nclinate2 suitori)8 a.- modul de /nchidere a lucrrilor miniere8 ' prin e#ecutarea unui dig rezistent la presiunea masei de rambleu2 /ncastrat /n pereii planului sau suitorului2 amplasat /ntr'un punct accesibil2 unde grosimea pachetelor de roci /n tavanul lucrrii miniere p4n la suprafa este de cel puin 5! m2 pe vertical9 ' prin rambleerea lucrrii miniere /ntre dig .i gura planului sau a suitorului de la suprafa9 ' la /nclinri mai mici de @!!2 rambleerea lucrrii se va face prin folosire de transportoare cu raclete2 benzi transportoare2 :gheaburi sau conducte metalice cu sens de transport descendent2 sau prin transport hidraulic a unui amestec consistent de cenu. de termocentral'ap2 cu adaosuri de liani2 pus /n oper2 prin intermediul unui agregat de mala#are'pompare2 pulpa fiind diri:at la locul de depunere prin evi2 furtunuri sau :gheaburi9 /.- modul de /nchidere la gur a lucrrilor miniere de legtur cu suprafa8 ' cu diguri de izolare /ncastrate /n roc compact2 pe tot perimetrul lucrrii miniere cu grosime de minim !25 m9 ' sau cu o plac de beton armat2 rezistent la o presiune de " =%/m 9 $.- modul de amena:are a digurilor cu evi de control gaze2 conducte cu paraflacr2 iar a plcii de beton armat cu fereastr de observaie a nivelului de rambleu .i eav de drenare a gazelor cu paraflacr /n caz de necesitate* n cazul /nchiderii unor lucrri miniere ascendente se vor monta /n diguri .i conducte 22cu g4t de lebdA pentru evacuarea apelor9 (-). 0entru /nchiderea lucrrilor miniere verticale ( puuri de transport .i aera:2 suitori de aera: .i fora:e cu diametrul mai mare de !!mm)8 a.- cantitatea necesar de material de rambleu funcie de volumul puului .i densitatea materialului utilizat9 /.- felul materialului de rambleu .i granulaia acestuia2 cu precizarea c8 ' mrimea ma#im a bulgrilor nu va dep.ii 5!mm9 ' pe ultimul tronson de 5! m spre suprafa se folose.te un material ce nu are tendin de formare a bolilor2 cu granulaia sub ?!!mm (pietri.2 zgur2 gresie2 buci de beton sau crmid)9 ' /n cazul /n care este posibil apariia unor amestecuri aer ' metan se impune folosirea unui material de rambleu umed .i cu granulaie fin9

' /n cazul e#istenei apelor acumulate /n pu se impune utilizarea unui material de rambleu cu greutatea specific mai mare de ?2" =g/dm "9 $.- prognoza debitului de ap ce se acumuleaz /n pu .i de unde aflueaz9 !.- regimul emanaiilor de metan .i zonele de unde pot s apar (lucrri minere abandonate2 intercepiile de strate de crbune .i deran:amente tectonice)9 ".- lucrrile pregtitoare necesare a se e#ecuta /nainte de rambleerea puului8 'e#ecutarea digurilor /n lucrrile de legtur cu puul sau suitori2 ce urmeaz a se rambleerea2 dimensionat la presiunea creat a materialului de rambleu2 /n vederea prevenirii scurgerii materialului /n aceste lucrri9 ' /ndeprtarea2 dac din punct de vedere al securitii este posibil2 a amena:rilor din pu care obtureaz seciunea .i /mpiedic cderea liber a materialului de rambleu9 ' amena:area gurii puului /n vederea evitrii introducerii de material de rambleu supragabaritic9 ' montarea mi:locului de transport continuu a materialului de rambleu spre punctul de deversare /n pu9 ' /ngrdirea zonei de restricie de la suprafa pe o raz de ! m /n :urul puului p4n la terminarea rambleerii lucrrii2 pentru interzicerea accesului persoanelor neavizate2 sens /n care se vor afi.a .i table avertizoare de interdicie a accesului9 1.- organizarea lucrrilor de rambleere cu referire la8 ' urmrirea periodic a nivelului de umplere .i a materialului folosit ca rambleu /n conformitate cu proiectul9 ' urmrirea tasrii coloanei de rambleu .i completarea acesteia dup terminarea lucrrilor de rambleere9 ' modul de complectare cu material de rambleu a golurilor formate prin tasare2 sub placa de beton armat* La aplicarea tehnologiei se va ine seama de dimensiunea relativ mic a ferestrei de vizitare .i c prin a.ezare gravitaional nu este posibil o umplere complet a golurilor9 2.- modul de /nchidere etan. a legturilor de la suprafa cu puul (canal de aera:2 canale de conducte .i cabluri2 conducte2 etc*)9 3.- modul de /nchidere puului cu o plac din beton armat rezistent la o sarcin de " =%/m * 0osibiliti de utilizare a susinerii de la gura puului drept suprafa de spri:in a plcii de /nchidere9 '.- modul de amena:are a plcii de /nchidere cu fereastr de observaie a nivelului coloanei de rambleu .i eav de drenare a gazelor /n caz de necesitate9 :.- modul de marcare la suprafa a centrului gurii puului2 /n cazul /n care prin decizia de /nchidere se prevede ca placa de beton armat s fie acoperit cu un strat de pm4nt* 0e reper se va inscripiona8 numele2 coordonatele a#ei .i diametrul puului9 >.- partea grafic (seciunea puului .i a amena:area acestuia2 profilul pe /nlime a puului2 stratificaiile .i deran:amentele tectonice ma:ore interceptate la sparea puului2 desen de e#ecuie pentru placa de /nchidere* 7peraiile de rambleere a puurilor se vor efectua fr intermitene nefiind permise pauze ca schimb/zile* 0e c4t posibil la rambleerea puurilor se va ine cont de p4nzele freatice interceptate refc4ndu' se acestea printr'un pat de argil de minimum !m pe vertical* La rambleerea lucrrilor miniere de legtur cu suprafaa se va interzice bascularea direct din mi:loace auto precum .i lucrul cu foc deschis /n apropiere* Lucrrile miniere /nchise vor fi monitorizate din punct de vedere a concentraiilor de gaze at4t din fa c4t .i din spaiul /nchis* ?. AERA@UL GENERAL AI PARIAL

)era:ul general .i parial se va realiza /n corelare cu etapele de /nchidere a lucrrilor miniere /n baza proiectului anual de aera: (elaborat conform actualului regulament)2 reactualizat trimestrial .i /n funcie de modificrile survenite pe circuite /n urma etapelor de /nchidere* 0roiectul de aera: va fi aprobat de conducerea tehnic a societii $*%*&*'(*)* .i va fi susinut de conducerea tehnic a sucursalei* Ga<" !" 7'na 6azele de mina reprezint un risc ma:or pentru mediu din motive de siguran publica* 5le pot constitui o sursa potentiala de distrugere a vegetatiei contribuind2 astfel2 la efectul de sera* Bnul din riscurile ma:ore recunoscute il reprezint migrarea gazelor de mina ctre suprafaa* 5misiile necontrolate din minele abandonate pot afecta obiective civile .i industriale precum .i populatia* Migrarea gazelor ctre suprafaa se poate produce /n urmatoarele conditii8 e#istenta unei acumulari de gaze /n zacamintele cu lucrri miniere abandonate9 aparitia unor cai de acces de la acumularea de gaze ctre suprafaa9 scadere rapida a presiunii atmosferice care determina ascensiunea gazului ctre suprafaa9 Bn alt risc este datorat cresterii nivelului apei /n lucrarile miniere* >olumele de de gaze de mina ce migreaza urmare a cresterii debitelor de apa sunt2 /n general2 reduse comparativ cu cele datorate fluctuatiilor presiunii atmosferice* 6azele de mina aflate sub presiune din cauza cresterii nivelului apei pot crea probleme ma:ore /n diverse situatii2 cum ar fi e#ecutarea de fora:e de la suprafaa2 e#ecutarea de lucrri de terasamente2 de e#cavatii etc* $ele mai frecvente cai de migrare ctre suprafaa a gazelor2 sunt8 C intrarile abandonate /n mine (puturi2 galerii) unde nu au fost respectate reglementarile privind drenarea gazelor9 C fracturi ale rocelor din acoperisul lucrrilor amplasate la adancimi relativ mici* 3e mai mica importanta /n privinta riscului de deplasare a gazelor sunt lucrarile surpate apropiate de suprafaa .i haldele interioare ale carierelor care intra /n legtur cu lucrarile subterane* 1ntelegerea fenomenelor care determina compozitia gazelor din lucrarile miniere abandonate2 din materialele dr rambleu .i din halde neconsolidate2 este necesara /n procesul de identificare .i management al riscurilor* 0rincipalele gaze care ridica probleme de risc sunt8 $&D2 (metan) $7 .i % (dio#id de carbon .i nitrogen)* $72 (mono#id de carbon) ,adon* 6azele din minele operationale sau abandonate au /n compozitie metan2 o#izi de carbon2 o#izi de azot2 azot2 hidrogen sulfurat2 alte gaze inerte /n cantitati care au tendinta de crestere* $ompozitia gazului de mina din lucrarile miniere vechi depinde de debitul de aer proaspat2 de tipul gazelor dega:ade din zacamant .i de debitele relative ale emisiei* 6azele rezultate din procese de autoaprindere2 dio#idul de carbon .i nitrogenul apar /n zacamintele de carbune unde sunt dega:ate ca urmare a e#ploatarii zc m4ntului* /n minele abandonate metanul de origine recenta poate fi generat de putrezirea lemnului . i a altor materiale organice ramase /n mina* )tmosfera moarta de mina se formeaza datorita efectelor de o#idare care se amplifica cand alimentarea cu aer proaspat inceteaza* 7#igenul din atmosfera reactioneaza cu carbunele formand dio#id .i mono#id de carbon* )stfel2 atmosfera din mina este saracita de o#igen .i imbogatita /n nitrogen2 componenta a atmosferei mai putin activa* Bn plus de dio#id de carbon poate s apara din urmatoarele surse8 metabolism organic9 eliberarea din solutie9

actiunea apelor acide asupra elementelor pe baza de carbon9 emisii din surse geologice* 5fectele de o#idare au /n particular o importanta deosebita /n minele abandonate de carbune* $arbunele inferior (lignit .i sub bituminos) este /n mod semnificativ mai reactiv decat carbunele superior fa de o#igenul din atmosfera minei* /n timpul o#idarilor la temperaturi scazute2 raportul de o#igen fa de carbon creste demonstrand ca o#igenul este preluat fara s se formeze apa sau dio#id de carbon* 0rocesul de o#idare la temperaturi normale este denumit chemisorption* Moleculele de o#igen penetreaza carbunele .i ataca suprafetele interioare /n functie de evolutia temperaturii* /n anumite conditii acest proces poate duce la combustie spontana formandu'se aditional mono#id de carbon .i alte produse* 1nundarea rapida a unei mine ofera beneficii ecologice datorate reducerii riscului de aparitie a emisiilor de gaz8 izolarea surselor de gaz9 oprirea proceselor de emisie a gazelor9 oprirea proceselor de o#idare9 reducerea riscurilor de combustie spontana9 minimizarea cererilor de monitorizare2 pe termen scurt* Mina trebuie inchisa intr'o asemenea maniera incat mediul s nu fie afectat* 0entru aceasta este necesara analiza potentialului de emisii de gaze prin8 neutralizarea efectelor asociate gazelor prin masuri luate /n timpul /nchiderii9 monitorizarea legaturilor minei cu suprafaa sau cu mine invecinate astfel incat fenomenele previzionate s poata fi reglementate conform planificarii* 5ste posibil ca anumite mine s nu poata fi impiedicate /n a crea probleme2 /n special atunci cand volume mari de gaz pot fi impinse ctre suprafaa prin cresterea nivelului apei* )ceste evenimente pot fi previzionate prin programarea masurilor corespunzatoare* 0rocedura pentru controlul .i reducerea emisiilor de gaz implica8 obtinerea planurilor topografice atat de subteran cat .i de suprafaa9 localizarea tuturor intrarilor /n mina2 inclusiv puturi2 planuri inclinate .i suitori .i fora:e9 inspectii de suprafaa .i subteran pentru intrarile accesibile9 evaluarea cerintelor de inchidere2 aera: .i securitate9 includera masurilor de monitorizare /n specificatiile de lucrri pentru a fi prinse /n documentele contractuale* )colo unde nu e#ista suficiente informatii referitoare la compozitia gazelor din minele abandonate .i nu se pot construi scenarii veridice referitoare la evolutia emisiilor pot fi efectuate e#perimente pentru a se obtine informatiile necesare cu referire la8 E regimul gazo ' dinamic9 compozitia gazului rezidual9 gaze emise /n fora:ele din cariera9 gaze de mica adancime9 monitorizarea gazelor /n diferite parti ale minei9 continutul de radon /n atmosfera de mina* ,iscurile datorate compozitiei gazului de mina determinate de emisia diferitelor tipuri de gaze2 care trebuie luate /n considerare la proiectarea /nchiderii minelor sunt enumerate /n tabelul nr* ?* 3oua tipuri de riscuri datorate migrarii gazului trebuie luate /n considerare8 potentiala scurgere a gazului din mina prin legaturile cu suprafaa9 potentiala scurgere a gazului de mina spre suprafaa prin fisuri ale rocelor din

acoperis cu afectarea localitatilor din vecinatatea perimetrului minier* 0rimul risc poate fi minimizat prin proiectarea unui sistem de dispersie .i ventilare a gazului .i prin realizarea masurilor necesare /n programul de /nchidere a minei* )l doilea risc prezinta posibilele legaturi aerodinamice dintre lucrarile miniere abandonate cu cladiri e#istente sau ce urmeaza a fi construite* )cest risc trebuie investigat .i tratat corespunzator* ,iscurile datorate migrarii gazelor dup /nchiderea minelor sunt prezentate /n tabelul de mai :os* 0rezenta unor strate de carbune relativ groase intr'o zona miniera traditionala2 .i lipsa informatiilor certe privind e#istenta unor activitati de e#ploatare anterioara a acestora2 necesita asumarea de c tre operatorul minier a riscurilor potentiale generate de ipoteza e#istentei unor lucrri necunoscute .i adoptarea tuturor masurilor pentru investigarea .i tratarea acestora2 daca nu se demonstreaza altfel* /n cazul e#istentei posibilitatilor de cone#iuni subteran'suprafata2 apare ca necesar derularea unui program de forare .i testare pentru identificarea golurilor .i masurarea depresiunii din zona cercetata generata de aera:ul minelor invecinate* )cest lucru trebuie realizat inainte de oprirea ventilatoarelor .i /nchiderea cailor de evacuare a aerului de mina* P&'n$'5al"l" &'9$ &' !a%6&a%" 7'2&a&'' n"$6n%&6la%" a 2a< l ' !" 7'na ! 5) 'n$3'!"&"
R"$"5%6& P&6/l"7a 56%"n%'ala E(al a&" Ma9 &a&"a 2&a! l ' !" $6n%&6l al

&'9$ &'l6& functiune $resterea debitelor de 5#aminarea planurilor minelor insotita ,eproiectarea aera:uluigeneral al cu minele gaz dinspre minele de investigatii privind sursele minei /n functiune2 tinand seama de abandonate* potentiale de gaze sursele de gaze din minele oprite* $resterea continutului de $onstructia de diguri2 modificarea gaze /n aerul evacuat din circuitelor de aera: dup cum este mina* necesar* ( ) 7biective amplasate deasupra Migrarea gazului de 5#aminara planurilor .i a 0roiectarea .i instalarea aparaturii de lucrrilor miniere de mica mina ctre adancime2 suprafaa inregistrarilor miniere* control al gazului inainte de a cailor de acces abandonate .i a dup oprirea ventilatiei .i Monitorizare prin fora:e de suprafaa a abandonare* 7ptiunile includ ventilarea aflorimentelor cu pericol de auto' incetarea efectelor de lucrrilor vechi interconectate cu activ sau pasiva prin lucrri de efecte se aprindere a caror pot aspiratie lucrarile ce urmeaza a fi inchise .i e#cavare la suprafaa* (?) Minele /n interconectate fizic inchise invecinate*

transmite asupra aera:ului minei prin cone#iunea cu lucrarile subterane* (") /n 7biective /n e#tindere

cele

de

adancime

mica

pentru aera:ului 1zolarea lucrrilor miniere de legtur cu suprafaa prin e#ecutia de capace de put sau diguri la gura galeriilor pentru izolarea acestora /n conditii de stabilitate a terenului* 1nstalarea conductelor de evacuare a gazelor prin capacele de put .i prin diguri* Masuri de ventilare pasiva /n :urul puturilor*

determinarea influentei inainte de oprirea ventilatiei* necontrolate (cugeri de 1nvestigarea perimetrului minier gaz pin intrarile de mina abandonate2

perimetrele afectate*

(D) 7biective noi amplasate /n perimetrele afectate

5misiile de suprafaa 5valuarea riscului care impiedica insotita de dezvoltarea zonei* corespunzatoare

specific locatiei 5#ecutie de canale .i puturi de investigatii cercetare2 tratarea lucrrilor de legtur cu suprafaa2 stabilizarea lucrrilor miniere putin adanci prin fora: .i in:ectare2 precum .i adoptarea de masuri de protecie la infiltrarea gazelor /n cladiri*

B. SCOATEREA DIN FUNCIUNE A ECHIPAMENTELOR TEHNICE (coaterea din funciune a echipamentelor tehnice2 a staiilor de alimentare .i a punctelor de distribuie a energiei electrice se face2 etapizat corelat cu proiectul de /nchidere a lucrrilor miniere2 /n baza unui permis de lucru care va cuprinde cel puin urmtoarele8 a.- sistemul de alimentare cu energie electric .i pneumatic pe etape de /nchidere a lucrrilor miniere9 /.- ordinea de demontare a echipamentului tehnic (comple#elor mecanizate2 a utila:elor .i a instalaiilor electromecanice) care se recupereaz /n vederea refolosirii (valorificrii)9 $.- schema electric monofilar de principiu a alimentrii cu energie electric a instalaiilor din subteran completat la zi .i pe etape de /nchidere a lucrrilor miniere inclusiv partea de /nalt tensiune de la suprafa2 pe care se va indica8 ' tensiunea nominal9 ' tipul2 lungimea .i seciunea cablurilor de for .i semnalizare9 ' aparatele de comutaie .i protecie cu specificarea tipului2 locului de amplasare2 curentului nominal al aparatului2 curentului nominal al releelor sau al siguranelor fuzibile9 ' valoarea curenilor de scurtcircuit minim bipolar /n cazul defectului electric cel mai /ndeprtat .i curentului de regla: al releelor de protecie9 ' consumatorii de energie electric cu specificarea tipului2 a puterii sau a curentului nominal9 ' punctele de decuplare at4t pentru cazurile de restr4ngere a activitii c4t .i pentru cele de dep.ire a concentraiei de metan9 !.- schema spaial cu lucrrile miniere .i cu indicarea sensurilor curenilor de aer proaspt .i viciat9 ".- planul minei cu indicarea locului de amplasare a secionarelor de linie pe /nalt .i :oas tensiune2 precum .i a posturilor de telefonie sau interfonie9 1.- consumatorii vitali /n ordinea de prioritate care trebuie meninui /n funcie /n cazul /n care nu se poate asigura alimentarea cu energie electric la puterea necesar9 2.- instalaiile ce contribuie la meninerea strii de securitate a lucrtorilor .i a desf.urrii operaiilor de recuperare /n condiii normale .i care se menin /n funciune la dezafectarea unor puncte de transformare (0+() sau +3 'uri (instalaii telegrizumetrice2 iluminat fi#2 instalaii de comunicare)9 3.- plan de evacuare a lucrtorilor /n cazul /ntreruperii accidentale a alimentrii cu energie electric a minei9 '.- instruciuni de lucru pentru e#ecutarea operaiilor de scoatere de sub tensiune .i debran.area cablurilor de la staiile de transformare din +3 ' uri2 instalaii .i echipamente electrice9 :.- instruciuni de lucru pentru recuperarea .i transportul echipamentelor tehnice pe galerii2 plane /nclinate2 suitoare .i puuri* B.1 R"$ 5"&a&"a "$3'5a7"n%"l6& R"$ 5"&a&"a "$3'5a7"n%"l6& %"3n'$" ;' a 7a%"&'al"l6&. B.1.1. O&!'n"a !" !"76n%a&" a "$3'5a7"n%"l6& %"3n'$" ;' a 7a%"&'al"l6&. 3emontarea echipamentelor ce au fost utilizate /n perioada de /nchidere vor fi recuperate av4nd /n vedere respectarea urmtoarelor prevederi8 'L $&)&' !" !"76n%a&" %'la:" ;' !"<a1"$%a&" 'n9%ala*'' 7"$an'$" 0entru dezafectri de instalaii mecanice2 electrice .i de demontare utila:e2 fazele de lucru se vor e#ecuta /n mod logic2 de la caz la caz2 astfel8 - (coaterea de sub tensiune9 - 3emontarea prin tiere la dimensiuni transportabile a elementelor metalice9 - 3emontare /n subansamble a utila:elor9

- 3emontarea fr sudur2 unde este posibil2 a elementelor metalice .i a utila:elor9 - +ransportul la locurile destinate9 - 0rotecia anticoroziv a utila:elor* 0entru echipamentele mecanice .i utila:e transportate la locul de depozitare2 beneficiarul va lua msurile necesare /n vederea valorificrii* - L $&)&' !" !"76n%a&" %'la:" ;' !"<a1"$%a&" 'n9%ala*'' "l"$%&'$" 7rdinea de e#ecuie a lucrrilor ce au caracter electric este8 - /nsu.irea schemelor electrice de alimentare a consumatorilor de ctre e#ecutant9 - identificarea traseelor de cabluri2 punctelor de alimentare cu energie electric .i a consumatorilor de energie electric9 - scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric al fiecrei instalaii9 - debran.area cablurilor de la bornele aparatelor9 - recuperarea cablurilor prin rulare pe tamburi de cabluri2 in4nd cont de tipodimensiunile acestora9 - demontarea aparaturii de comutaie2 protecie .i msur9 - demontarea consumatorilor de energie electric9 - /ncrcarea .i transportarea echipamentului /n depozite .i magazii* B.1., M)9 &' %"3n'$6-6&2an'<a%6&'$" 5"n%& &"$ 5"&a&"a "$3'5a7"n% l ' %"3n6l62'$. 7peraiile de /ncrcare2 descrcare .i manipulare a echipamentului tehnologic utilizat la e#ecuia lucrrilor2 care se recupereaz dup realizarea lucrrilor miniere de /nchidere subterane2 se vor e#ecuta sub supravegherea unui conductor formaie de lucru2 instruit /n acest scop2 care va stabili procedeul de lucru ce se impune /n aceste cazuri* ncrcarea .i descrcarea materialelor cu greutate de p4n la 5! =g se va face manual2 iar cele care dep.esc aceste greuti cu a:utorul mi:loacelor mecanizate de ridicat* +ransportul subansamblelor utila:elor .i a echipamentelor se va face e.alonat2 /n funcie de ordinea de demontare* B.1.- M)9 &' 6&2an'<a%6&'$" 5"n%& 9%6$a&"a ;' "(al a&"a 9%)&'' %"3n'$" a "$3'5a7"n%"l6& &"$ 5"&a/'l". +oate utila:ele .i echipamentele tehnice care au fost folosite pentru realizarea lucrrilor miniere de /nchidere subterane vor fi stocate /n depozite la suprafa2 special amena:ate /n acest scop* (tocarea utila:elor se va face pe tipodimensiuni2 asigur4nd spaii suficiente pentru acces .i manipulare* $omponentele care necesit o protecie /mpotriva coroziunii vor fi gresate cu vaselina sau uleiuri* 5chipamentele electrice vor fi prote:ate /mpotriva intemperiilor prin ambalare /n cutii .i depozitate /n magazii ce asigur o temperatur /ntre ! D!F$2 umiditate relativ de ma#im 8!G la !F$* 5valuarea strii tehnice a utila:elor .i echipamentelor necesare procesului tehnologic pentru lucrrile de /nchidere subterane2 se va face de o comisie tehnic de specialitate format din membri nominalizai de ctre e#ecutantul lucrrilor de /nchidere* B.1... S$6a%"&"a !'n 1 n$*' n" a 'n9%ala*''l6& !" al'7"n%a&" $ "n"&2'" "l"$%&'$). 0e durata realizrii /nchiderii lucrrilor miniere subterane se vor folosi utila:e .i instalaii acionate electric2 care vor deservi instalaia de aera: parial2 de evacuare a apei2 de preparare a betonului .i alte activiti cone#e* (coaterea din funciune a acestor instalaii se va realiza pe parcursul derulrii operaiilor de /nchidere*

D"<a1"$%a&"a 'n9%ala*''l6& !" 16&*) !" C,. D(. naintea /nceperii operaiunilor de dezafectare2 e#ecutantul lucrrilor trebuie s'.i /nsu.easc procesele tehnologice .i schemele electrice de funcionare a instalaiilor* 3up /nsu.irea schemelor electrice se va trece la identificarea cablurilor .i consumatori de energie electric* 3up scoaterea de sub tensiune a fiecrui circuit2 conductoarele cablurilor vor fi debran.ate din tablourile de distribuie .i legate la instalaia de /mpm4ntare* $ablurile ce au fost debran.ate de la ambele capete (alimentare .i consumator) vor fi recuperate .i rulate pe tamburi de cabluri2 in4ndu'se cont de tipodimensiunile acestora* )paratura de comutaie2 protecie .i msur se va demonta2 /mpacheta .i transporta /n magazii corespunztoare* Bltima dat se va trece la demontarea de pe poziie a consumatorilor de energie electric .i transportarea lor /n depozite* D"<a1"$%a&"a 'n9%ala*'"' "l"$%&'$" !" 'l 7'na%. 3up scoaterea de sub tensiune a instalaiei de iluminat2 fiecare circuit se va debran.a de la tabloul de distribuie specific acestui tip de instalaie* 3up aceea se poate trece la debran.area .i demontarea de pe poziii a aparatelor de comutaie .i a corpurilor de iluminat* )paratele de comutaie .i corpurile de iluminat2 dup demontare2 se vor ambala .i depozita /n magazii corespunztoare* S%a/'l'&"a 6&!'n'' !" 5&'6&'%a%" a $6n9 7a%6&'l6& ('%al' $a&" %&"/ '" 7"n*'n *' #n 1 n$*'". 0entru buna desf.urare a activitii2 /n perioada de /nchidere a lucrrilor miniere subterane trebuie meninui /n funcie o serie de consumatori de energie electric2 cum sunt8 - instalaiile de aera: parial9 - pompe pentru evacuarea apei* La /nceputul fiecrui schimb2 frontul de lucru va fi controlat de ctre .eful formaiei de lucru .i de un msurtor de gaze2 verific4nd starea susinerii .i msur4nd atmosfera din front2 care va fi consemnat /n registru* E. CONSTRUCII DE SUPRAFA >alorificarea sau demolarea construciilor .i altor obiective de la suprafa se va face etapizat /n baza unui proiect care va cuprinde8 a.- graficul de e.alonare .i tehnologia de demolare a construciilor de la suprafa9 /.- posibiliti de valorificare a materialelor recuperabile9 $.- nominalizarea construciilor .i a instalaiilor care rm4n pe amplasamentul lor2 neconstituind un pericol pentru populaie .i mediu2 dac este cazul se vor prevedea amena:ri ce trebuie fcute /n acest sens9 !.- amena:area terenului /n vederea redrii suprafeelor circuitului economic9 ".- studiu de stabilitate /n timp a haldelor de steril .i a iazurilor de decantare .i amena:rile necesare /n vederea recultivrii acestora cu vegetaie* 1.- /n cazul construciilor de legtur cu lucrrile miniere cu subteranul se vor prevedea msuri speciale /n privina interzicerii accesului .i a lucrului cu foc p4n la demolarea .i ecologizarea acestora* S%a/'l'%a%"a 9 5&a1"%"' Bna dintre cele mai serioase consecinte a /nchiderii 47'n"l6&4 este reprezentata de miscarile suprafetei ca urmare a lucrrilor miniere subterane* )cesta se poate manifesta /n una sau mai multe forme2 dup cum urmeaza8 a) conuri de surpare9 b) alunecari de teren9 c) subminarea rocilor din acoperisul depozitelor de substanta minerala utila2 cu efect

asupra suprafetei9 d) scufundarea suprafetei urmare a deteriorarii pilierilor .i a prabusirii boltilor de echilibru formate /n rocile din acoperisul lucrrilor miniere9 e) miscari de suprafaa urmare a inundarii lucrrilor miniere subterane9 f)scufundarea .i alunecarea suprafeelor de teren din vecinatatea lucrrilor minire* Miscarea rocilor generata de subminare nu este controlabila /n cazul /n care pe durata e#ecutiei lucrrilor miniere nu s'au realizat masurile necesare limitarii acestor miscari ale suprafetei* $auza miscarii suprafetei este activiatea miniera insasi* 5#ista doua feluri de subminare care se manifesta urmare a e#ploatarii normale a zacamintelor de substante minerale utile2 respectiv8 ' subminarea n forma unei depresiuni, cuvete sau a unui con de surpare specifica extractiei carbunelui i a substanelor minerale utile cantonate n roci neconsolidate n acoperis; (ubminarea sub forma unei depresiuni line racordate la zona neafectata este specifica e#tractiei carbunelui /n abata:e cu front lung2 depresiunea ma#ima fiind functie de adancimea de e#ploatare2 grosimea de e#tractie a abata:ului .i dimensiunile panoului de abata:* ,ezultatul este scufundarea generala a suprafetei de deasupra panoului2 cu unele parti afectate corespunzator solicitarilor la intindere .i la compresiune a rocilor* 1n general2 subminarea suprafetei generata de metode de e#ploatare cu abata:e cu front lung se manifesta imediat iar deplasarea suprafetei se stabilizeaza intr'o perioada de timp cuprinsa intre ' 5 ani dup trecerea abata:elor* ' subminarea n forma unui con sau prisma de subminare cu dimensiuni mari prin prabusirea pilierilor i ruperea acoperisurilor constituite din roci tari sub forma de blocuri, specifica exploatarilor de minereuri sau exploatarilor de carbuni cu banc subminat; 0entru acoperisul depozitelor de substante minerale utile formate din roci casante la diri:area presiunii miniere se pot produce fisuri care se transmit pana la suprafaa terenului* )tunci cand e#ploatarea afecteaza sisteme de falii cu trepte de deplasare se pot produce la suprafaa ruperi cu deplasare .i alunecare de blocuri* 0entru lucrarile miniere de adancime mica (putin adanci) instabilitatea suprafetei se poate manifesta multi ani dup e#ploatare* /n cazul abata:elor cu front lung pot aparea scufundari atunci cand pilierii penetreaza vatra sau se distrug sau acoperisul este slab* )lternativ apar conditii prielnice care determina migrarea (ctre suprafaa) golurilor subterane ce poate provoca conuri de surpare la suprafaa* 3e aceea e#ista posibilitatea ca miscari .i deteriorari ale suprafetei s se produca dup /nchiderea minei daca2 prin aparitia de conditii prielnice2 se declanseaza potentiale mecanisme asociate acestor fenomene* Hrecvent sunt lasati pilieri pentru prote:area unor zone vulnerabile* +ipurile de pilieri utilizati /n minierit sunt destinati fie pentru protectia unor cladiri .i a unor obiective strategice fie pentru separarea panourilor subterane .i protectia lucrrilor miniere subterane* 3imensiunile pilierilor sunt bazate pe unghiul de diri:are format intre verticala ridicata din marginea golului subteran .i linia care uneste marginea golului subteran cu punctul de pe suprafaa unde deplasare determinata de subminare este nula* 0ilierii de separare a panourilor sunt destinati reducerii deformarilor galeriilor* 0entru a reduce efectul subminarii suprafetei pilierii de separare a panourilor sunt proiectati pe baza unor formule empirice bazate pe caracteristicile stratelor2 grosimii de e#tractie .i adancimii fa de suprafaa* Migrarea golului pana la suprafaa devine o problema atunci cand dup abandonarea 47'n"'4 stabilitatea generala a lucrrilor miniere subterane devine critica /n conditiile unei grosimi reduse a rocilor solide din acoperisul lucrrilor miniere* 3in e#perienta2 /n ,omania regula este ca aceasta grosime a copertei s fie cel putin 5!m* $hiar /n situatia /n care lucrarile miniere pot fi mentinute /n conditii e#celente dup abandonarea 47'n"'42 stabilitatea pe termen lung nu poate fi garantata2 iar grosimea insuficienta a rocilor

acoperitoare determina migrarea golului subteran ctre suprafaa2 cu efecte asupra stabilitatii suprafetei* 5#aminarea situatiei lucrrilor miniere /n relatia lor cu suprafaa trebuie evaluata iar /n cazul unor grosimi de coperta insuficiente trebuie luate masuri de remediere* Minele localizate departe de localitati2 adesea /n zone montane vor genera un risc mai redus decat minele localizate /n apropierea zonelor populate .i a utilitatilor asociate acestora* 1n scopul evaluarii riscurilor trebuie tinut seama de urmatoarele8 a) locatia minei .i a .i a lucrrilor asociate ei fa de localitati .i incinte comerciale9 b) topografia suprafetei9 c) accesul publicului sau activitatile desf.urate /n zona9 d) istoricul subminarii .i a distrugerii pilierilor9 e) orice informatie privind rambleerea golurilor .i a lucrrilor miniere subterane9 f)liniile electrice de distributie a energiei electrice9 g) conducte de gaze9 h) rauri .i torenti9 i) sosele .i cai ferate9 :) reutilizarea potentiala a zonei 3ocumente de securitate .i sntate /n munc /ntocmite de ctre antreprenor (?) 0lanul de prevenire a avariilor .i un capitol distinct cu msuri preventive de protecie a muncii care fac parte integrant din preliminar9 ( ) 3ocumentul de securitate .i sntate prin care se argumenteaz c au fost luate toate msurile relevante pentru securitatea .i sntatea salariailor at4t /n situaii normale c4t .i critice (conform %*(*0*M*)9 (") 0rin documentul de securitate .i sntate se evideniaz c riscurile de accidentare .i /mbolnvire profesional la care sunt supu.i salariaii la locul de munc sunt determinate .i supuse unei evaluri* 3e asemenea se evideniaz c locurile de munc .i echipamentele sunt sigur concepute2 e#ploatate .i /ntreinute* (D) 1nstruciuni proprii de aplicare a normelor de protecie a muncii /n funcie de particularitile proceselor de munc conform art* 5*(@) din Legea0roteciei Muncii nr*"?</ !!@)* M)9 &' !" 5&6%"$*'" a 7 n$'' la la "="$ 'a l $&)&'l6& !" #n$3'!"&" ' "$6l62'<a&" !" la 9 5&a1a) La e#ecuia lucrrilor de /nchidere i ecologizare de la suprafa 2 prin contractarea lucrrilor cuprinse /n proiectul tehnic2 se va /ncheia o conven ie de ((M /ntre Min (-eneficiar) i )ntreprenorul ($onstructorul) desemnat* $onvenia de ((M va ine seama de urmtoarele specifica ii8 0revederile conventiei nu sunt limitative si stabilesc obligatiile si raspunderea pe linie de (ecuritatea Muncii si 0(1 conform legislatiei in vigoare privind modul de inregistrare a unor eventuale accidente tehnice sau umane ce ar putea avea loc in timpul e#ecutarii lucrarilor* ,egulile si criteriile de operare prevazute in prezenta conventie nu sunt destinate si nu pot sa inlocuiasca sau sa modifice obligatiile )%+,50,5%7,BLB1 in ceea ce priveste respectarea legislatiei romane de 0rotectia Mediului2 Muncii si 0(1 si ele nu diminueaza in nici un fel obligatiile )%+,50,5%7,BLB1 pentru respectarea deplina a legislatiei romane in vigoare* Mina (BENEFICIARUL) are urmtoarele obligatii: 1. (tabilirea coordonatorului de securitate si sanatate /n munc prin decizie* ,. ( solicite )%+,50,5%7,BLB1 autorizatia de functionare din punct de vedere al (ecuritii Muncii2 eliberat de 1nspectoratul +eritorial2 confirmat anual de organele abilitate din care s rezulte ca se pastreaz condiiile initiale pentru care s'a eliberat aceasta9

-. ( predea )%+,50,5%7,BLB1 /nainte de /nceperea lucrrilor2 pe baz de proces verbal2 amplasamentul lucrrii si dup caz2 o schi de plan2 contin4nd toate datele privind lucrarile ascunse ce pot fi /ntalnite sau /n apropierea crora se va trece (fundatii2 conducte2 cabluri subterane2 rezervoare subterane2 etc*) rezultate din documentatiile tehnice9 .. ( informeze /naintea /nceperii lucrrilor2 conducerea )%+,50,5%7,BLB1 despre activitatile pe care le va desf.ura /n unitate2 despre riscurile si masurile de prevenire din activitatile sale2 precum si despre consecintele posibile ale nelurii sau nerespectrii msurilor de (ecuritatea Muncii2 situatii de urgen si protectie a mediului si pentru care e#ecutantul este direct raspunzator atunci cand se produc evenimente2 ai caror autori sunt salariatii sai9 0. ( stabileasca /mpreuna cu )%+,50,5%7,BL programul de lucru2 conditiile de lucru /n incinta .antierului sau fisa tehnologic a lucrarii cu obligativitatea prestatorului de a indeplini cerintele privind realizarea msurilor de protectia muncii prevazute de Legea "?</ !!@9 ?. ( asigure conectarea sau deconectarea surselor sale de energie la cererea )%+,50,5%7,BLB1 cu luarea tuturor msurilor de (ecuritatea Muncii2 situatii de urgen si protectia mediului* 1n cazul nerespectrii acestor proceduri2 )%+,50,5%7,BL este direct raspunzator de consecinte9 B. ( stabileasc trasee de acces la lucrare2 obligatorii pentru personalul sau utila:ele )ntreprenorului 9 E. Lista locurilor de munc cu pericol deosebit si cu pericol iminent /mpreun cu msurile de prevenire stabilite2 se vor comunica )%+,50,5%7,BLB12 pentru ca acesta s'si ia toate msurile de securitate proprii care se impun si s'.i instruiasc personalul anga:at2 odata cu /nceperea activitii /n perimetrul aparin4nd operatorului minier* F. 1nformeaza conducerea )%+,50,5%7,BLB1 asupra obigativitii instructa:ului personalului propriu al acestuia /n legatur cu respectarea dispoziiilor legale privind protectia mediului (7*B*6*?<5/ !!5)* 1C. 3ac se impune .i este cazul aduce la cunostinta )%+,50,5%7,BLB1 asupra nerespectarii normelor de (ecuritatea Muncii de catre lucratorii acestuia* 11. 1nformeaza conducerea )%+,50,5%7,BLB1 asupra obligativitii instructa:ului personalului propriu al acestuia /n legatur cu respectarea dispoziiilor legale privind aprarea /mpotriva incendiilor .i a responsabilitailor ce le revin /n situatia culpabilitii salariatilor sai* 1,. 3aca se constat /n scris ca anga:aii )%+,50,5%7,BLB1 c4t .i vizitatorii si/sau colaboratorii acestuia2 care au acces /n .antier2 nu utilizeaz echipamentul de protectie2 Mina (-5%5H1$1),BL) are dreptul s notifice acest lucru )%+,50,5%7,BLB1 si s /i aplice sanciuni .i/sau rezilierea contractului2 raportate la gravitatea faptei comise* ANTREPRENORUL are urmtoarele obligatii: 1. 1nainte de /nceperea lucrrilor2 /n funcie de caracteristicile lucrrii2 va stabili un program de msuri ' e.alonat pe durata desf.urrii lucrrilor* 0rogramul va cuprinde masuri tehnico organizatorice2 igienico sanitare de securitate si sanatate /n munc2 aprare contra incendiilor precum si prevenirea poluarii mediului2 proprii celor patru elemente8 e#ecutant2 sarcina de munc2 mediul de munc si mi:loacele de munc caracteristice lucrrii* ,. ( asigure personal calificat si instruit2 /n conformitate cu legislatia /n vigoare2 /n functie de specificul si natura lucrrilor de e#ecutat si s desemneze o persoan care va urmri respectarea prevederilor din programul de prevenire si stingere a incendiilor la locul de

munc2 din programul propriu de securitate si sanatate /n munc2 va semnala abaterile si va propune punerea /n conformitate* -. (a asigure informarea anga:atilor asupra riscurilor la care sunt e#pusi la locul de munc2 /n perimetrul de munca al Minei (-5%5H1$1),BLB1) precum si asupra msurilor de prevenire necesare privind evitarea producerii unor accidente de munc2 a unor incendii precum si evitarea producerii polurii mediului9 .. ( verifice zilnic2 la fata locului prin conductorii lucrarii sau prin persoane desemnate2 modul /n care sunt asigurate msurile de (ecuritatea Muncii2 situaii de urgen si protectia mediului2 cunosc4nd faptul c este direct raspunztor de producerea unor evenimente de natura celor care fac obiectul prezentei convenii9 0. ( asigure toate conditiile de munc pentru evitarea accidentelor si /mbolnvirilor profesionale2 s acorde mi:loacele individuale si colective de protecie si2 /n funcie de factorii de risc identificai2 s asigure si e#aminarea medical la anga:are si periodic a personalului propriu* ?. ( asigure si s acorde echipamentul individual de protectie adecvat factorilor de risc si s urmareasc purtarea si folosirea acestuia de catre personalul din subordine pe tot parcursul e#ecutrii lucrrilor* >a verifica permanent starea echipamentelor tehnice (instalatii2 utila:e2 scule si dispozitive) utilizate2 ce trebuie sa fie corespunzatoare din punct de vedere al securitatii si sntii /n munc* (e oblig ca /ntreg personalul anga:at al societatii2 pe tot timpul derularii activitatii de lucru2 sa fie dotat cu 5*1*0* si 5*1*L* /n functie de factorii de risc la care sunt e#pusi anga:atii proprii si s'l foloseasca corect /n timpul lucrului* B. ( delimiteze amplasamentul lucrarii de e#ecutat si s asigure semnalizarea locurilor de munca cu un nivel ridicat de risc de accidentare sau /mbolnavire profesionala2 conform prevederilor legale2 iar dupa caz2 sa marcheze locurile de munca periculoase stabilite in colaborare cu Mina (-5%5H1$1),BL)9 E. ( interzica personalului propriu patrunderea fara atributii de serviciu in instalatiile sau locurile de munca aflate in e#ploatarea Minei (-5%5H1$1),BLB1) sau pe cai de acces si de circulatie care nu au fost nominalizate de catre acesta* F. ( nu utilizeze fr acceptul Minei (-5%5H1$1),BLB1) instalatiile si utila:ele acestuia (vane de apa2 gaze2 instalatii electrice2 etc*)9 1C. ( interzic ptrunderea /n zona sa de lucru cu mi:loace de aprindere fr permis /n acest sens2 s interzic fumatul /n alte locuri decat cele stabilite de Mina (-5%5H1$1),)2 s interzic lucru sub influena bauturilor alcoolice9 11. ( solicite2 dupa caz2 Minei (-5%5H1$1),BLB1)2 (inspectorul de obiectiv punct de lucru zonal) eliberarea permisului de lucru cu foc2 cu nominalizarea persoanelor autorizate2 a perimetrului sau zonei de e#ecutie a sudurii si a masurilor de situatii de urgenta ce se impun a fi luate9 1,. ( asigure personal autorizat2 conform legislatiei in vigoare2 pentru e#ecutarea lucrarilor care impun acest lucru9 1-. ('si instruiasca personalul propriu asupra interdictiilor legale privind poluarea mediului2 a deversarilor poluante si altor activitati prevazute de legea mediului fiind direct raspunzator de faptele sanctionate contraventional sau penal de lege9 1.. ,spunde de instruirea personalului anga:at pe linie de protectia muncii si 0(1 conform Legii nr*"?</ !!@2 &6 nr*?D 5/ !!@2 Legea nr*"!;/ !!@ privind apararea impotriva incendiilor2 specifice sectorului de activitate* 10. ( instruiasca si s verifice personalul propriu despre insusirea 1nstructiunilor proprii de securitatea si sanatatea muncii2 de prevenire si aparare impotriva incendiilor si asupra tehnologiei de lucru ce trebuie respectate inainte de inceperea e#ecutiei si pe fiecare etapa a lucrarilor9 sa efectueze prin personal propriu instruirea personalului nou incadrat

si periodic pe parcursul desfasurarii lucrarii2 conform legilor in vigoare9 e#amenul medical la anga:are2 controlul medical periodic pentru personalul )%+,50,5%7,BLB1 se va organiza si va fi pe costul )%+,50,5%7,BLB1 /n functie de factorii de risc de accidentare sau imbolnavire profesionala specifici locului de munca* 1?. La aparitia unor situatii deosebite (dega:ari de substante to#ice 2 inflamabile2 etc*) )%+,50,5%7,BL si Mina (-5%5H1$1),BL) sunt obligati s se informeze reciproc /n cel mai scurt timp (respectiv sa fie instiintati reprezentantii acestora si tot personalul aflat in zona) pentru inlaturarea cauzelor care au condus la aceasta situatie si a lua in comun masurile necesare pentru pre/ntampinarea unora de natura celor care fac obiectul prezentei conventii* 1B. 0e durata e#ecutarii lucrarilor va asigura curatenia si deblocarea cailor de acces si circulatie si a locurilor de munca prin /nlaturarea2 colectarea si transportul deseurilor rezultate din activitatea proprie* 1E. ( analizeze documentaia de e#ecutie din punct de vedere al securitatii muncii si2 dac este cazul2 sa faca obiectiuni2 solicitand /n scris modificrile necesare conform legii* 1F. ( interzic si s aduc la cunostinta personalului sau sa nu efectueze interventii sau manevre in instalatiile Minei (-5%5H1$1),BLB1) si sa nu recurga la improvizatii in instalatii* ,C. >a lua permanent masuri pentru respectarea legislatiei in securitatea si sanatatea muncii2 aparare si prevenire a incendiilor2 prevenirea poluarii mediului2 a ordinei si disciplinei2 va sesiza deficientele care nu concorda cu prezenta conventie si legislatia in vigoare* ,1. 3esemneaz prin decizie persoana desemnata /n santier pentru respectarea legislatiei de securitatea si sanatatea muncii de catre anga:atii sai si o comunic Minei (-5%5H1$1),BLB1)* ,,. )re obligatia de a pune la dispozitia Minei (-5%5H1$1),BLB1)2 la cerere2 fisele individuale de securitatea muncii si Fisele de aptitudini ale lucratorilor sai * ,-. (upravegherea lucrarilor privind pastrarea ordinei si curateniei la locul de munca * ,.. ( respecte tehnologia de e#ecutie si programul de derulare (esalonare) al lucrarilor coform cerintelor tehnologice de lucru* ,0. ( realizeze si s respecte obligatoriu toate masurile de protectie 2conform legislatiei in vigoare* ,?. (a respecte fisele si instructiunile tehnologice de monta: ale tuturor utila:elor2 instalatiilor2 dispozitivelor cu care lucreaz* ,B. ( respecte /ntru totul proiectele sau instructiunile de monta: ale schelelor2 sistemelor de cofra:2 si a celorlalte componente* ,E. )tunci c4nd un antreprenor se anga:eaz sa realizeze lucrri pe .antier2 acesta trebuie sa pun planul propriu de securitate .i sntate la dispoziia managerului de proiect2 beneficiarului sau coordonatorilor /n materie de securitate .i sntate2 dup caz* ,F. )ntreprenorul trebuie sa stabileasc acest plan /n cel mult "! de zile de la data contractrii lucrrii* Art !* In l"2a% &a $ urmatoarele 8 a$$'!"n%"l" !" 7 n$) ce ar putea avea loc2 prtile convin

a) accidentele de munca suferite de personalul )%+,50,5%7,BLB1 pe amplasamentul lucrarii contractate2 datorate neasigurarii sau nerespectarii masurilor de (ecuritatea Muncii si situatii de urgenta2 se inregistreaza de catre )%+,50,5%7,9 /) accidentele de munca suferite de personalul )%+,50,5%7,BLB1 /n instalatiile si/sau locurile de munc apartinand Minei (-5%5H1$1),BLB1)2 ca urmare a ptrunderii /n acestea fara atributii de serviciu2 se inregistreaza de )%+,50,5%7,9

$) accidentele de munca de traseu (pe traseul normal si in timpul normal de deplasare de la serviciu catre domiciliu si invers)2 precum si accidentele de munca de circulatie suferite de personalul )%+,50,5%7,BLB1 se inregistreaza de catre acesta conform prevederilor legale9 !) accidentele produse asupra personalului Minei (-5%5H1$1),BLB1) datorit nelurii masurilor tehnico'organizatorice si igienico'sanitare de catre personalul )%+,50,5%7,BLB1 se inregistreaza si se raporteaza ca accident de munca al )%+,50,5%7,BLB1* ") 1n cazul producerii unor evenimente (accidente umane2 tehnice2 incendii2 e#plozii2 etc) partile au obligatia sa anunte organele abilitate prin lege precum 8 1nspectoratul +eritorial de Munca2 -rigada de pompieri2 0rocuratura2 etc si sa ia masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt care a rezultat /n urma evenimentului2 cu e#ceptia cazurilor c4nd mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune /n pericol viata muncitorilor* 1) 1n cazul producerii unor evenimente se intervine /n comun pentru acordarea primului a:utor si e#pedierea victimei la spital pentru interventie* 1n cazul producerii unui /nceput de incendiu se va interveni prompt cu mi:loacele de prima interventie din dotare2 evacuarea persoanelor2 a bunurilor2 inclusiv acordarea primului a:utor dupa caz 9 2) 1n cazul unor situatii neprevazute /n prezenta conventie2 /nregistrarea accidentului se va stabili de catre 1nspectoratul +eritorial de Munc conform Legii nr*"?</ !!@* Art " P" ! &a%a "="$ %)&'' l $&a&'l6&, personalul de e#ecutie al )%+,50,5%7,BLB1 are2 dar nu limitativ2 urmatoarele obligatii 8 a) ( se prezinte la program odihnit si /n deplin capacitate de munca9 /) ( nu e#ecute lucrari pentru care nu este calificat si instruit 9 $) ( utilizeze corect echipamentele2 sculele si uneltele /ncredintate pentru realizarea sarcinilor de munca9 !) ( utilizeze corect echipamentul individual de protectie din dotare pe durata e#punerii factorilor de risc de accidentare 9 ") ( desfasoare activitatea /n asa fel /nc4t s nu e#pun la pericol de accidentare persoana proprie c4t si celelalte persoane participante la procesul de munca9 1) ( aduca la cunostinta coordonatorului de lucrare sau sefului de formatie orice defectiune tehnica sau alta situatie care poate constitui un pericol de accident de munca9 2) ( respecte programul si disciplina tehnologica impusa de coordonatorul /n materie de securitate si sanatate in munca si dispozitiile sefilor ierarhici 9 3) ( pastreze ordinea si curatenia /n zona de lucru9 ') ( nu consume buturi alcoolice9 :) ( aiba avizul medical I apt pentru lucru la /naltime J 9 >) 5ste obligatorie purtarea echipamentului individual de protectie specific lucrului la /naltime pe toata durata lucrului 9 l) (culele2 uneltele2 alte accesorii de lucru se transporta si se pastreaza /n ladite sau /n buzunarele aplicate special salopetelor 9 7) La /naltime2 se lucreaza /n echipa de minim doua persoane pentru a se asigura supravegherea permanenta si interventia operativa /n caz de necesitate9 n) 0entru ridicarea si coborarea materialelor grele si voluminoase2 cu instalatii sau utila:e de ridicat2 legarea si manipularea sarcinilor va fi asigurata numai de personal instruit si autorizat intern I legator de sarcin J* 6) 1n functie de necesitati2 pentru e#ecutarea lucrarilor cu foc deschis2 este obligatorie elaborarea permisului de lucru cu foc2 /n conformitate cu prevederile legale /n vigoare*

5) )re obligatia de a informa Mina (-5%5H1$1),BL) /nainte de aducere /n amplasament2 a oricror echipamente2 materiale2 substante chimice ce pot fi caracterizate ca periculoase* )cestea sunt inventariate si listate2 iar un e#emplar al acestui document este transmis si Minei (-5%5H1$1),BLB1)* G) 1n cazul /n care se utilizeaz substante chimice ce intra /n categoria de periculozitate mentionat de legislatia de profil2 atunci ele trebuie sa fie insotite de fisele tehnice de securitate2 iar un e#emplar va fi predat Minei (-5%5H1$1),BLB1)* &) 1n caz de emisii/evacuare ale substantelor periculoase )%+,50,5%7,BL are obligatia de a anunta Mina (-5%5H1$1),BL) si va lua masurile necesare pentru reducerea efectelor acestor scurgeri* 9) 1si asuma raspunderea si responsabilitatea asupra tuturor deseurilor rezultate din activitatile proprii2 inclusiv asupra celor rezultate prin utilizarea a diverse materiale aduse in amplasament /n scopul derulrii activitatii* (e oblig s respecte legislatia /n domeniul mediului /n ceea ce priveste transportul si eliminarea deseurilor rezultate /n urma desfasurarii activitatilor propii* Art # 1n situatia unor lucrari speciale se pot incheia acte aditionale la prezenta conventie2 in care vor fi mentionate alte obligatii si responsabilitati reciproce privind (ecuritatea Muncii2 situatii de urgenta si mediu2 dar numai /n cadrul lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract* Art $ (?) )%+,50,5%7,BL /n urma subcontractrii lucrrilor nu este degrevat de prezenta convenie .i o va respecta conform contractului /ncheiat* ( ) $onvenia este valabil .i pentru orice organizaie sau persoan subcontractat de ctre )%+,50,5%7,* Art % )%+,50,5%7,BL va despgubi2 va apra .i va degreva Mina (-5%5H1$1),BL) anga:aii acestuia din urm .i/sau orice ter persoan2 de toate costurile .i alte obligaii determinate de nerespectarea de catre )%+,50,5%7, a prezentei conventii* )%+,50,5%7,BL va purta /ntreaga rspundere pentru orice pre:udicii survenite ca urmare a operaiunilor sale .i va lua toate msurile necesare pentru prevenirea unor asemenea pre:udicii* Art &. )%+,50,5%7,BL se oblig prin prezenta conventie s se asigure c toi salariaii si8 sunt anga:ai /n conformitate deplin cu cerinele legale9 sunt instruii /n mod corespunztor cu privire la reglementrile privind (ecuritatea .i (ntatea /n Munc9 vor fi instruii /n mod constant cu privire la aspectele de ((M /n conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu prezenta conventie9 /ntrunesc cerinele legale privind calificarea .i autorizarea pentru efectuarea lucrrilor* n cazul /n care nu respect aceste obligaii2 )%+,50,5%7,BL va fi pe deplin responsabil fa de Mina (-5%5H1$1),) pentru toate pre:udiciile suferite de acesta din urm ca urmare a nerespectrii obligaiilor respective .i va suporta consecintele /n conformitate cu legislatia /n vigoare* Art ' Mina (-5%5H1$1),BL) nu va fi rspunztoare pentru pre:udiciile/daunele de orice natur provocate de ctre )%+,50,5%7,* n cazul /n care Mina (-5%5H1$1),BL) si/sau orice ter persoan sufer pre:udicii ca urmare a unei aciuni sau omisiuni a )%+,50,5%7,BLB1 si/sau a anga:ailor acestuia2 )%+,50,5%7,BL va fi obligat s suporte toate sumele ce vor fi datorate /n legtur cu aceste pre:udicii* Art ( 0revederile prezentei conventii se aplica si /n legatura cu eventualele fapte sanctionate de legislatia /n domeniu prevazute de 7*B*6*?<5/ !!5 privind protectia

mediului si Legea "!;/ !!@ si 7rdin*;? / !!5 privind instruirea salariatilor /n domeniul situatiilor de urgen atunci c4nd se constat c faptele contraventionale sunt sv4r.ite de personalul Minei (-5%5H1$1),BLB1) sau )%+,50,5%7,BLB1*