Sunteți pe pagina 1din 39

coala Gimnazial General Dumitru Dmceanu Anul colar 2013-2014 Disci lina! "im#a i literatura rom$n %rofesor!

&io#otaru Dorina &lasa a V'-a A( )r* ore s tm$nal! 4( manual +ditura All

Vizat ef catedr

%"A)','&A-+A A).A"/ A 0A1+-'+' "A "'02A ' "'1+-A1.-A -304)/ 5em* I. )r* crt* 1. 2. 3. 4. 5. .nit6i de 7n86are -eca itulare i e8aluare ini6ial Cartea - obiect cultural Literatura cult. Opera epic Opera epic. Structura compoziional Lucrare scris semestrial Recapitulare semestrial !otal ore semestrul 1 Opera epic. $abula Opera liric popular. %oina Opera liric &escripti'. (astelul Opera liric. )ersi*icaia Lucrare scris semestrial Recapitulare *inal !otal ore semestrul al II-lea !otal ore anual )r* ore 25 1 12 4 5 "2 15 14 1+ 14 4 , ## 13 3#ser8a6ii

II.

1. 2. 3. 4. 5. #. ".

-CO.L. /I01.2I.L3 4/515R.L %60I!R6 %303C5.167 .16L -COL.R 2+13-2+14 CL.S. a )I 8a . (ro*. Ciobotaru %orina 0anual9: 5&itura .ll 1r. Ore sptm;nal - 4 %lanificare calendaristic a materiei la lim#a i literatura rom$n &lasa a V'-a

5emestrul '

.nitatea de 7n86are 5 tm$na 1 <prezentarea pro=ramei >i a manualului: e'aluare pre&icti': actualizarea cuno>tinelor?

&5 1.1. @nele=erea semni*icaiei =enerale a unui mesaA oral: 2.4. a&aptarea 'orbirii la situaiile speciale sau nepre'zute &e &ialo= sau monolo=: 2.1. asi=urarea coerenei i&eilor eBprimate @ntr-un mesaA oral:

&on6inuturi

(rezentarea >i @n&rumarea lecturii 5'aluare pre&icti' 5'aluarea competenelor &e lectur >i &e @nele=ere a unui teBt literarDnonliterar Opera literar Rezumatul 3.1. i&enti*icarea i&eilor principale &up citirea =lobal a 0o&urile &e eBpunere $onetica unui teBt: 3.2. recunoa>terea mo&urilor &e eBpunere utilizate @ntr- )ocabular un teBt narati': 0or*olo=ie 3.4. sesizarea corectitu&inii utilizrii cate=oriilor SintaBa
=ramaticale @n'ate: 4.1. re&actarea unor lucrri scurte pe o anumit temC urmrin& un plan: 4.3. alctuirea unor propoziii >i *raze corecte &in punct &e 'e&ere =ramaticalC *olosin& corect semnele orto=ra*ice >i &e punctuaie:

)r* de ore alocate 9

5 tm$ na 1:*0;2<*0;

3#ser8 a6ii

&artea = o#iect cultural

1.1. &istin=erea @ntre in*ormaiile eseniale >i cele &e &etaliu &intr-un mesaA oralC stabilin& le=turi sau &i*erenieri @ntre in*ormaiile receptate &in surse &i'erse: 1.4. aplicarea principiilor ascultrii acti'e @n mani*estarea unui comportament comunicati' a&ec'at:

Cartea obiect cultural Cea &int;i @n'tur <*ra=mente? 8 1icolae Ior=a EStructura crii9 cuprinsC pre*aC post*aC note Structurarea textului oral Or&onarea i&eilor @n comunicare <actualizare? Procesul scrierii Semnele &e punctuaie9 punctul >i 'ir=ulaC linia &e &ialo= >i linia &e pauz. Semnele orto=a*ice9 cratimaC punctul ca semn orto=ra*ic Lexicul .ctualizare. 1oiunea &e 'ocabular. 0iAloacele interne &e @mbo=ire a 'ocabularului. a. %eri'area <actualizare?. Su*iBarea. 5ufi>ele diminuti8ale i sufi>ele au?mentati8e. (re*iBarea b. Compunerea &om unerea rin alturare( su#ordonare i a#re8iere <con*orm pro=ramei >colare @n

2@

1*1012*11

2.2. utilizarea relaiilor &e sinonimieC &e antonimieC &e omonimie @n or=anizarea mesaAului oral:
3.1. &i*erenierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: 3.3. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unitilor leBicale @n teBtele citite: 3.4. sesizarea or=anizrii mor*olo=ice >i sintactice a teBtelor citite <nonliterare >i literare?: 4.2. utilizarea unui leBic &i'ersi*icatC recur=;n& la cate=oriile semantice stu&iate >i la miAloacele &e @mbo=ire a 'ocabularuluiC pentru eBprimarea nuanat: 4.3. @nlnuirea corect a *razelor @n teBtul re&actatC utiliz;n& corect semnele orto=ra*ice >i &e punctuaie: 4.4. alctuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar:

5emestrul al ''-lea
.nitatea de &5 &on6inuturi 7n86are 2.3. utilizarea cate=oriilor =ramaticale @n'ateC @n &i'erse tipuri &e ,a#ula 3 era propoziii: C;inele >i celul 8 e ic* 3.1. &i*erenierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul .leBan&rescu ,a#ula
teBtului citit: 3.2. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistic @ntr-un teBt liric: 3.3. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unitilor leBicale @n teBtele citite: 4.4. alctuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar:

/ri=ore

)r* de ore alocate 1@

5 tm$n a 11*020:*03

3#ser8 a6ii

(ronumele personal %ronumele osesi8 i adAecti8ul ronominal osesi8* ,orme( cazuri i func6ii sintactice %ronumele i adAecti8ul ronominal demonstrati8* ,orme* &azuri i func6ii sintactice 1umeralul <actualizare? Valoarea su#stanti8al i adAecti8al a numeralului 1umeralul car&inal >i numeralul or&inal. $uncii sintactice Doina o ular 0i b&iC *loare &ulce 3 era liric Descrierea B ortretul literarC Determinanii substantivului .&Aecti'ul <actualizare?. $ormele *leBionare Articolul demonstrati8 BadAecti8alC Gradele de com ara6ie $uncii sintactice Prile de vorbire neflexionare .&'erbul <actualizare? Gradele de com ara6ie $unciile sintactice9 com lement circumstan6ial de loc( de tim ( de mod( atri#ut ad8er#ial

3 era liric o ular* Doina

2.3. utilizarea cate=oriilor =ramaticale @n'ateC @n &i'erse tipuri &e propoziii: 2.4. a&aptarea 'orbirii la situaia concret &e &ialo= sau &e monolo=: 3.1. &i*erenierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: 3.2. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistic @ntr-un teBt liric: 3.3. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unitilor leBicale @n teBtele citite: 4.1. re&actarea teBtelor cu &estinaii &i'erse: 4.2. utilizarea unui leBic &i'ersi*icatC recur=;n& la cate=oriile semantice stu&iate >i la miAloacele &e @mbo=ire a 'ocabularuluiC pentru eBprimarea nuanat:

14

0<*03-1*04

3 era liric descri ti8* %astelul

2.3. utilizarea cate=oriilor =ramaticale @n'ateC @n &i'erse tipuri &e propoziii: 3.1. &i*erenierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: 3.2. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistic @ntr-un teBt liric: 3.3. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unitilor leBicale @n teBtele citite: 4.1. re&actarea teBtelor cu &estinaii &i'erse: 4.4. alctuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar:

A recieri ersonale referitoare la te>tele e ice i lirice studiate %astelul Iarna 8 )asile .lecsan&ri Descrierea Bta#loulC Prile de vorbire neflexionare (repoziia <actualizare?. -e?imul cazual ConAuncia <actualizare? InterAecia <actualizare?. 'nterAec6ii redicati8e (este ';r*uri 8 0iFai 5minescu )ersi*icaia <actualizare?. 1i uri de rim <monorimaC rima @mperecFeatC rima @ncruci>atC rima @mbri>at?. 0sura $i=urile &e stil <actualizare?. Antiteza SintaBa propoziiei <actualizare? (re&icatul. (re&icatul 'erbal >i pre&icatul nominal <numai cu 'erbele copulati'e a *i >i a &e'eni? Subiectul eBprimat >i subiectul neeBprimat <sub@neles >i inclus?. .cor&ul pre&icatului cu subiectul .tributul <actualizare?. Atri#utul adAecti8al* Atri#utul su#stanti8al* Atri#utul ronominal* Atri#utul ad8er#ial Complementul <actualizare? &om lementele circumstan6iale* &om lementele circumstan6iale de loc( de tim ( de mod &om lementele necircumstan6iale* &om lementul direct* &om lementul indirect

10

02*040:*0@

3 era liric* Versifica6ia

2.3. utilizarea cate=oriilor =ramaticale @n'ateC @n &i'erse tipuri &e propoziii: 3.1. &i*erenierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit: 3.2. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistic @ntr-un teBt liric: 3.3. sesizarea 'alorii eBpresi'e a unitilor leBicale @n teBtele citite: 4.1. re&actarea teBtelor cu &estinaii &i'erse: 4.4. alctuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar:

14

0<*0@0@*0:

(re=tire pentru tez >i

3.1. &i*erenierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n ca&rul teBtului citit:

Opera epic Opera liric

20* -23*0@*

tezC inclusi' &iscutarea tezei

3.2. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a proce&eelor &e eBpresi'itate artistic @ntr-un teBt liric: 3.4. sesizarea or=anizrii mor*olo=ice >i sintactice a teBtelor citite <nonliterare >i literare?: 4.2. utilizarea unui leBic &i'ersi*icatC recur=;n& la cate=oriile semantice stu&iate >i la miAloacele &e @mbo=ire a 'ocabularuluiC pentru eBprimarea nuanat: 4.4. alctuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar:

(astelul %oina $abula (rile &e 'orbire >i &e propoziie

Recapitulare *inal

1.1. @nele=erea semni*icaiei =enerale a unui mesaA oral: 2.4. a&aptarea 'orbirii la situaiile speciale sau nepre'zute &e &ialo= sau monolo=: 2.1. asi=urarea coerenei i&eilor eBprimate @ntr-un mesaA oral:

Opera epic Opera liric (astelul %oina 3.1. &i*erenierea elementelor &e ansamblu &e cele &e &etaliu @n $abula )ocabular ca&rul teBtului citit: 3.2. i&enti*icarea mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt epic >i a $onetic proce&eelor &e eBpresi'itate artistic @ntr-un teBt liric: (rile &e 'orbire >i &e propoziie
3.4. sesizarea or=anizrii mor*olo=ice >i sintactice a teBtelor citite <nonliterare >i literare?: 4.2. utilizarea unui leBic &i'ersi*icatC recur=;n& la cate=oriile semantice stu&iate >i la miAloacele &e @mbo=ire a 'ocabularuluiC pentru eBprimarea nuanat: 4.4. alctuirea rezumatului unui teBt literar sau nonliterar:

11

0:*0:20*0:

.cti'iti eBtracurriculare -coala .lt*el 1otal ore entru semestrul al ''-lea 131A" 3-+DA)

<-11*04 <9 13<

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! -eca itulare i e8aluare ini6ial )r* de ore alocate! 9

&om eten6e s ecifice (rezentarea manualului >i a 1.1 pro=ramei. (rezentarea >i 2.4 @n&rumarea lecturii teBtelor-suport pentru parcur=erea pro=ramei clasei a )I-a Gntr-oC@ntr-un Opera literar %intr-oC&intr-un 1.1 2.1. 2.4. Rezumatul 1.1 (rintr-oC printr-un 2.1. 2.4. 0o&urile &e eBpunere SaDs-a 1.1 2.1 3.1

&on6inuturi BdetalieriC

Acti8it6i de 7n86are Obser'area manualului Stabilirea &e relaii @ntre coninuturile pre'zute @n pro=ram >i parcur=erea lor

Timp
<nr.ore?

1 12.+,

-esurse Materiale Forme de didactice organi are (ro=rama .cti'itate *rontal >colarC manual

+8aluare

Lectura eBpresi' a unor teBte 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor teBtului literar Lectura eBpresi' a unor teBte 5Berciii &e i&enti*icare a i&eilor principale &up citirea =lobal a unui teBt .lctuirea rezumatului oral al teBtului &at 5Berciii &e i&enti*icare a etapelor aciunii 5Berciii &e i&enti*icare a mo&urilor &e eBpunere @n teBtul &at 5Berciii &e &i*ereniere mo&urilor &e eBpunere @ntr-un teBt literar

1 13.+, 1 14.+,

$ra=mente &e teBte literareD nonliterare $ra=mente &e teBte literareD nonliterare

.cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate *rontal .cti'itate @n =rup

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor .precierea rspunsurilor

1 15.+,

$ra=mente .cti'itate *rontal &e teBte .ct'itate literareD in&i'i&ual nonliterare

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

Recapitularea *onetic SaDs-a

cuno>tinelor

&e 1.4 2.1 4.2

5Berciii &e i&enti*icare a corespon&enei &intre sunet >i liter: 5Berciii &e i&enti*icare a 'ocalelorC consoanelorC semi'ocalelor 5Berciii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului. 5Berciii &e &esprire corect a cu'intelor @n silabe 5Berciii &e i&enti*icare &e a sinonimelor Dantonimelor. 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor &eri'ate 5Berciii &e i&enti*icare a r&ciniiC a cu';ntului &e baz >i a cu';ntului &eri'at 5Berciii &e creare a unor cu'inte &eri'ate cu su*iBe >i cu pre*iBe 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a unor 1cu'inte &eri'ate 5Berciii &e i&enti*icare a sensului sinonimelor >i antonimelor 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a sinonimelor >i antonimelor 5Berciii &e i&enti*icare a c;mpurilor leBicosemantice @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a unor termeni aparin;n& unor c;mpuri leBicosemantice 5Berciii &e recunoa>tere >i &e analiz a prilor &e 'orbire 5Berciii &e alctuire a unor propoziii >i *raze corecte &in punct &e 'e&ere =ramaticalC *olosin& corect semnele orto=ra*ice >i &e punctuaie

1 1,.+,

$i>a lucru

&e .cti'itate *rontal

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

Recapitularea 'ocabular Sau Ds-au

cuno>tinelor

&e 1.3. 1.4. 2.2 3.3. 4.2.

1 2+.+,

$i>a lucru

&e .cti'itate *rontal

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

Recapitularea mor*olo=ie Sau Ds-au

cuno>tinelor

&e 2.3 3.4 4.3

1 21.+,

$i>a lucru

&e .cti'itate *rontal

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

Recapitularea sintaB Ia Di-a

cuno>tinelor

&e 2.3 3.4 4.3

5Berciii &e recunoa>tere >i &e analiz a prilor &e propoziie 5Berciii &e alctuire a unor propoziii >i *raze corecte &in punct &e 'e&ere =ramaticalC *olosin& corect semnele orto=ra*ice >i &e punctuaie 5Berciii &e actualizare a cuno>tinelor

1 22.+,

$i>a lucru

&e .cti'itate *rontal

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

5'aluare pre&icti' .naliza lucrrii pre&icti'e

3.1 4.1 4.3

2 2#.+, 2".+,

$i> &e .cti'itate e'aluare in&i'i&ual

.precierea *i>elor &e e'aluare

Clasa a )I-a %roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! &artea = o#iect cultural )r de ore alocate! 2@ &on6inuturi BdetalieriC Cartea 8 obiect cultural Cea &int;i @n'tur 8 1. Ior=a Ia Di-a Cea &int;i @n'tur 8 1. Ior=a Lectura apro*un&at Iau Di-au Cea &int;i @n'tur 8 1. Ior=a Lectura apro*un&at Iau Di-au CarteaC obiect cultural EStructura crii9 cuprinsC pre*aC post*aC note LaDl-a Structurarea textului oral Or&onarea i&eilor @n comunicare <actualizare? LaDl-a Procesul scrierii Semnele &e punctuaie9 unctul i 8ir?ulaC linia &e &ialo= >i linia de auz. Semnele orto=a*ice9 cratimaC unctul ca semn orto?rafic 1eaD ne-a &om eten6e s ecifice 3.1. 3.3. 3.3. 3.4. 4.2. 3.3. 3.4. 4.2. 3.3. Acti8it6i de 7n86are 5Berciii &e eBplicare a sensului cu'intelor @n conteBt 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor cFeie &in teBtul stu&iat 5Berciii &e @nele=ere a teBtului suport 5Berciii &e interpretare a teBtului suport 5Berciii &e prezentare a unor cri 5Berciii &e i&enti*icare a elementelor &e structur a unei cri 5Berciii &e i&enti*icare a structurilor speci*ice comunicrii orale 5Berciii &e iniiere a unor &ialo=uri pe teme &ate 5Berciii &e i&enti*icare a rolului semnelor &e punctuaie >i &e orto=ra*ie @n teBte &ate 5Berciii pentru *olosirea corect a semnelor &e punctuaie >i orto=ra*ice Timp
<nr.ore?

Data 1 1.1+ 1 2.1+ 1 +3.1+ 1 +4.1+ 1 + .1+ 1 +,.1+

-esurse Materiale Forme de didactice organi are

+8aluare

0anual .cti'itate *rontal Obser'area $i>e &e >i pe =rupe sistematic lucru 0anual $i>e &e lucru 0anual $i>e &e lucru 0anual )olume &i'erse .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru 0anual $i>e &e lucru .cti'itate *rontal .precierea >i pe =rupe rspunsurilor la @nterbri .cti'itate *rontal .precierea >i pe =rupe rspunsurilor la @ntrebri .cti'itate *rontal Obser'area >i in&i'i&ual sistematic .cti'itate *rontal .precierea >i pe =rupe rspunsurilor .cti'itate @n Obser'area perecFi sistematic .cti'itate *rontal .precierea >i pe =rupe rspunsurilor Obser'area sistematic

1.1. 1.4. 4.3.

LeBicul .ctualizare 1eaD ne-a LeBicul 1oiunea &e 'ocabular. 0iAloacele interne &e @mbo=ire a 'ocabularului a! Derivarea <actualizare? 1eamDne-am LeBicul a! Derivarea Su*iBarea. 5ufi>ele diminuti8ale i sufi>ele au?mentati8e 1eamDne-am LeBicul a! Derivarea (re*iBarea )aD'-a

3.3. 4.2.

5Berciii &e actualizare a noiunilor re*eritoare la 'ocabularul limbii rom;ne

1 1+.1+

3.3. 4.2.

3.3. 4.2.

3.3. 4.2.

5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor &eri'ate &in teBte &ate 5Berciii &e actualizare a noiunilor teoretice re*eritoare la &eri'are .lctuirea &e enunuri @n care s apar cu'inte obinute prin &eri'are 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor &eri'ate &in teBte &ate 5Berciii &e creare >i &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor &eri'ate cu su*iBe &iminuti'ale >i au=mentati'e 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor &eri'ate &in teBte &ate 5Berciii &e creare >i &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor &eri'ate cu pre*iBe 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor compuse &in teBte &ate 5Berciii &e eBplicare a *ormrii cu'intelor compuse i&enti*icate @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor compuse 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor compuse &in teBte &ate 5Berciii &e eBplicare a *ormrii cu'intelor compuse i&enti*icate @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor compuse

1 11.1+

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal Obser'area >i in&i'i&ual sistematic .precierea rspunsurilor .cti'itate *rontal Obser'area >i in&i'i&ual sistematic .precierea rspunsurilor .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 15.1+

1 1#.1+

LeBicul b! Compunerea &om unerea rin alturare( 3.3. su#ordonare i a#re8iere 4.2. )aD'-a LeBicul b! Compunerea 3.3. &om unerea rin alturare( 4.2. su#ordonare i a#re8iere 1aiDn-ai

1 1".1+

1 1 .1+

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

LeBicul c! Sc"imbarea valorii gramaticale sau conversiunea #actuali are$ 5u#stanti8e ro8enite din alte r6i de 8or#ire* AdAecti8e ro8enite din 8er#e la artici iu* Ad8er#e ro8enite din adAecti8e i din su#stanti8e 1aiDn-ai LeBicul c! Sc"imbarea valorii gramaticale sau conversiunea #actuali are$ 5u#stanti8e ro8enite din alte r6i de 8or#ire* AdAecti8e ro8enite din 8er#e la artici iu* Ad8er#e ro8enite din adAecti8e i din su#stanti8e CelDce-l LeBicul ,amilia le>ical <&eri'ateC compuseC cu'inte obinute prin scFimbarea 'alorii =ramaticale? CelDce-l

3.3. 4.2.

5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor obinute prin con'ersiune @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor obinute prin con'ersiune

1 22.1+

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

3.3. 4.2.

5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor obinute prin con'ersiune @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor obinute prin con'ersiune 5Berciii &e &i*ereniere a sensurilor cu'intelor obinute prin con'ersiune i&enti*icate @n teBte &ate

1 23.1+

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

3.3. 4.2.

5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor aparin;n& aceleia>i *amilii leBicale @n teBte &ate 5Berciii &e creare a unor *amilii leBicale 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a unor cu'inte aparin;n& unei *amilii leBicale 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor aparin;n& unui c;mp leBico-semantic @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a unor cu'inte aparin;n& unui c;mp leBicosemantic

1 24.1+

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

LeBicul C;mpurile leBico-semantice 3.3. <aplicati'? 4.2. 1ulDnu-lCnu-iDn-o

1 25.1+

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

LeBicul Sinonimele <actualizare?. 2.2. .ntonimele <actualizare? 3.3. 1ulDnu-lCnu-iDn-o 4.2. Lectur suplimentar Ha=i-!u&ose 8 I.S.%ela'rancea n-amCn-aCn-areCn-atiCn-auCn-ai LeBicul 3monimele <omo*one omo=ra*e? n-amCn-aCn-areCn-atiCn-auCn-ai LeBicul ArEaismele i re?ionalismele 0ieDmi-e 3.1 3.3 3.4 >i 2.2. 3.3. 4.2. 3.3. 4.2.

5Berciii &e i&enti*icare @n teBte &ate a sinonimelor >i antonimelor 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a seriilor sinonimice 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a antonimelor 5Berciii &e e'aluare a lecturii 5Berciii &e eBplicare a sensului cu'intelor @n conteBt 5Berciii &e @nele=ere a teBtului suport 5Berciii &e &i*ereniere a omo=ra*elor >i omo*onelor 5Berciii &e i&enti*icare @n conteBt a omonimelor 5Berciii &e i&enti*icare a re=ionalismelor >i a arFaismelor @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a re=ionalismelor >i a arFaismelor 5Berciii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului. 5Berciii &e &esprire corect a cu'intelor @n silabe 5Berciii &e orto=ra*ie 5Berciii &e &esprire corect a cu'intelor @n silabe 5Berciii &e leBic 5Berciii &e &esprire a cu'intelor @n silabe .lctuirea &e enunuri @n care s apar cu'inte obinute prin &eri'areC compunereC con'ersiune

1 2,.1+

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontal

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 3+.1+ 1 31.1+

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual

1 +1.11

%oiuni de fonetic <actualizare? 4.3. Re=ulile &e &esprire a cu'intelor @n silabe 0ieDmi-e 1oiuni &e *onetic Orto=ra*ia pentru &esprirea @n silabe <inclusi' *olosirea cratimei >i a apostro*ului? 0aiDm-ai LeBic >i noiuni &e *onetic. Consoli&are 0aiDm-ai 4.3.

1 +5.11

1 +#.11

3.3. 4.2. 4.3.

1 +".11

Relatarea. EO*erirea &e in*ormaii 4.4. pri'in& &i'erse aspecte ale realitii @nconAurtoare SiDs-i &valuare 'nitatea obiect cultural Cartea ( 3.3. 4.2. 4.3.

5Berciii orale &e iniiere a unor con'ersaii pe teme &ate 5Berciii &e or=anizare e*icient a relatrii orale Rezol'area &e eBerciii pe baza noiunilor teoretice @nsu>ite

1 + .11

$i>e lucru

&e .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual

.precierea rspunsurilor

1 12.11

$i>e &e .cti'itate e'aluare in&epen&ent

.precierea *i>elor &e e'aluare

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! "iteratura cult* 3 era e ic )r de ore alocate! 19 &on6inuturi BdetalieriC .mintiri &in copilrie Crean= <*ra=ment? Lectura teBtului SiDs-i 8 I. 3.1. 3.2. 3.3. 5Berciii &e e'aluare a lecturii *cute &e cole=i pe baza unei =rile %iscuii asupra e'alurii lecturii 5Berciii &e 'ocabular 5Berciii &e actualizare a noiunilor re*eritoare la mo&urile &e eBpunere 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor naraiunii @n teBtul stu&iat 1 13.11 1 14.11 0anual /rila &e e'aluare a lecturii 0anual $i>e &e lucru .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor &om eten6e s ecifice Acti8it6i de 7n86are Timp
<nr. ore?

Data

-esurse Materiale Forme de didactice organi are

+8aluare

.mintiri &in copilrie 8 I. Crean= <*ra=ment? 3.1. Lectura apro*un&at. 0o&urile &e 3.2 eBpunere. 1araiunea la persoana I CeaDce-a .mintiri &in copilrie 8 I. Crean= <*ra=ment? Lectura apro*un&at. .utorC naratorC personaA CeaDce-a .mintiri &in copilrie 8 I. Crean= <*ra=ment? Lectura apro*un&at. !impul >i spaiul @n naraiune CeiDce-i .mintiri &in copilrie 8 I. Crean= <*ra=ment? Lectura apro*un&at. 0oti8area unei o inii ri8itoare la te>tele studiate sau la fa teD ersoane din realitate CeiDce-i 3.1. 3.2.

5Berciii &e i&enti*icare a autoruluiC naratoruluiC personaAului a';n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 5Berciii &e i&enti*icare a in&icilor &e timp >i &e spaiu @n naraiune

1 15.11

0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual 0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual 0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

3.1. 3.2.

1 1,.11

1.4. 3.1. 3.2.

5Berciii &e interpretare a sensului =lobal al teBtului 5Berciii &e eBprimare a opiniei @n le=tur cu semni*icaiile teBtului stu&iat

1 2+.11

%oiuni de sintax <actualizare?. 2.3. $elul propoziiilor. $raza. 3.4. %ro ozi6ia re?ent* +lementul re?ent. Coor&onarea >i subor&onarea CarDc-ar )erbul <actualizare? 3.4. )erbele predicative *i nepredicative+ copulative <numai a fiC a deveni? *i auxiliare CarDc-ar

)erbul Modurile personale9 in&icati'C 3.4. im erati8( conAuncti8( condi6ional-o tati8* 1im uri modul indicati8 Ca>Dc-a> )erbul Modurile personale9 im erati8 3.4. Ca>Dc-a> )erbul Modurile personale9 conAuncti8* 3.4. 1im urile modului conAuncti8 CiDc-i

5Berciii &e i&enti*icare a prepoziiilor >i conAunciilor >i &e eBplicare a rolului acestora @n propoziie >i *raz 5Berciii &e i&enti*icare a tipurilor &e propoziiiC &e se=mentare a *razelor 5Berciii &e i&enti*icare a raporturilor sintactice &e coor&onare >i &e subor&onare @n propoziie >i @n *raz 5Berciii &e utilizare corect a *leBiunii 'erbale 5Berciii &e i&enti*icare a rolului 'erbelor @n enun 5Berciii &e i&enti*icare a 'erbelor pre&icati'e >i nepre&icati'e @n teBte &ate 5Berciii &e i&enti*icare a 'erbelor copulati'e >i auBiliare @n teBte &ate 5Berciii &e construire a unor enunuri cu &i'erse 'erbe copulati'e 5Berciii &e i&enti*icare a mo&ului >i timpului 'erbelor @n teBte &ate 5Berciii &e i&enti*icare >i &e analiz a 'erbelor la mo&ul in&icati' >i la timpurile in&icati'ului @n teBte &ate 5Berciii &e i&enti*icare a mo&ului imperati' @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a 'erbelor la mo&ul imperati' 5Berciii &e &i*ereniere a mo&ului in&icati' &e mo&ul imperati' 5Berciii &e i&enti*icare a mo&ului conAuncti' >i a timpurilor sale @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a 'erbelor la mo&ul conAuncti'

1 21.11

0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 22.11

0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 2#.11

0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice 0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice 0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 2".11

1 2 .11

)erbul Modurile personale9 condi6ional- 3.4. o tati8* 1im urile modului condi6ional-o tati8 CiDc-i )erbul Modurile nepersonale9 infiniti8( 3.4. ?erunziu CaiDc-ai )erbul Modurile artici iu( su in CaiDc-ai )erbul. Consoli&are CeaiDce-ai nepersonale9 3.4.

5Berciii &e i&enti*icare a mo&ului con&iional-optati' >i s timpurilor sale @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a 'erbelor la mo&ul con&iional-optati' 5Berciii &e i&enti*icare a 'erbelor la mo&ul in*initi' >i la mo&ul =erunziu @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a 'erbelor la mo&ul in*initi' >i la mo&ul =erunziu 5Berciii &e i&enti*icare a 'erbelor la mo&ul participiu >i la mo&ul supin @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a 'erbelor la mo&ul participiu >i la mo&ul supin 5Berciii &e &i*ereniere a mo&ului participiu &e mo&ul supin 5Berciii &e i&enti*icare a 'erbelor la mo&uri personale >i nepersonale @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a 'erbelor la mo&uri personale >i la mo&uri nepersonale 5Berciii &e construire a enunurilor @n care s apar 'erbe la &i*erite mo&uri personale >i nepersonale 5Berciii &e i&enti*icare a particularitilor monolo=ului 5Berciii &e construire a unui monolo= narati' 5Berciii &e i&enti*icare a particularitilor monolo=ului in*ormati' >i a mo&ului &e or=anizare a acestuiaC ca situaie &e comunicare monolo=at? 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor anunului >i >tirii 5Berciii &e re&actare &e anunuri 5Berciii &e prezentare a unei >tiri

1 2,.11

1 3.12

1 4.12

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

3.4.

1 5.12

0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe

Textul dialogat *i cel monologat 0onolo?ul narati8 CeaiDce-ai 0onolo?ul informati8 .nunul. -tirea 0orDm-or

1.4. 2.1.

1 13.12

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1.4. 2.1. 4.1.

1 1".12

Lectura suplimentar Vulturul de +* G$rleanu 0orDm-or

3.1. 3.2.

&valuare 'nitatea ,

3.1. 3.2. 3.3. 3.4.

1 5Berciii &e e'aluare a lecturii *cute &e 1 .12 cole=i pe baza unei =rile 5Berciii &e interpretare a sensului =lobal al teBtului 5Berciii &e eBprimare a opiniei @n le=tur cu semni*icaiile teBtului stu&iat Rezol'area &e eBerciii pe baza noiunilor 1 teoretice @nsu>ite 1,.12

$i>e lucru

&e .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

$i> &e .cti'itate e'aluare in&i'i&ual

.precierea *i>elor &e e'aluare

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! -eca itulare semestrial )r* de ore alocate! 2 &on6inuturi BdetalieriC Opera epic. &om eten6e s ecifice 3.1. 3.2 Acti8it6i de 7n86are 5Berciii &e rezumare a teBtelor epice 5Berciii &e i&enti*icare a in&icilor &e timp >i &e spaiu @n teBtele epice Timp
<nr. ore?

Data 1 21.12

-esurse Materiale Forme de didactice organi are $i>e lucru &e .cti'itate in&i'i&uala .cti'itate pe =rupe

+8aluare Obser'area sistematic .precierea

)ocabular. $onetic. )erbul

3.3 4.3 4.2

5Berciii &e actualizare a noiunilor re*eritoare la mo&urile &e eBpunere 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor naraiunii @n teBtul stu&iat 5Berciii &e eBplicare a titlului operelor literare 5Berciii &e interpretare a sensului =lobal al teBtului 5Berciii &e eBprimare a opiniei @n le=tur cu semni*icaiile teBtului stu&iat 5Berciii &e i&enti*icare a 'ocalelorC 1 consoanelor >i a semi'ocalelor @n cu'inte 22.12 &ate 5Berciii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului. 5Berciii &e &esprire corect a cu'intelor @n silabe 5Berciii &e i&enti*icare a miAloacelor interne &e @mbo=ire a 'ocabularului 5Berciii &e leBic .lctuirea &e enunuri @n care s apar cu'inte obinute prin &eri'areC compunereC con'ersiune 5Berciii &e i&enti*icare a 'erbelor la mo&uri personale >i nepersonale @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a 'erbelor la mo&uri personale >i la mo&uri nepersonale 5Berciii &e construire a enunurilor @n care s apar 'erbe la &i*erite mo&uri personale >i nepersonale

rspunsurilor

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe Cule=ere

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! "ucrare scris semestrial )r* de ore alocate! 4

&on6inuturi BdetalieriC Opera epic

&om eten6e s ecifice 3.5. 4.3. 4.1. 2.1. 1.5.

Acti8it6i de 7n86are 5Berciii &e rezumare a teBtelor epice 5Berciii &e i&enti*icare a in&icilor &e timp >i &e spaiu @n teBtele epice 5Berciii &e actualizare a noiunilor re*eritoare la mo&urile &e eBpunere 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor naraiunii @n teBtul stu&iat 5Berciii &e eBplicare a titlului operelor literare 5Berciii &e interpretare a sensului =lobal al teBtului 5Berciii &e eBprimare a opiniei @n le=tur cu semni*icaiile teBtului stu&iat 5Berciii &e i&enti*icare a 'ocalelorC consoanelor >i a semi'ocalelor @n cu'inte &ate 5Berciii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului. 5Berciii &e &esprire corect a cu'intelor @n silabe 5Berciii &e creare a unor cu'inte &eri'ate cu su*iBe >i cu pre*iBe 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor obinute prin con'ersiune @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a cu'intelor obinute prin con'ersiune 5Berciii &e &i*ereniere a sensurilor cu'intelor obinute prin con'ersiune i&enti*icate @n teBte &ate 5Berciii &e i&enti*icare a sensului sinonimelor >i antonimelor 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a sinonimelor >i antonimelor 5Berciii &e i&enti*icare a c;mpurilor leBico-

Timp
<nr. ore?

Data 1 21.11

-esurse Materiale Forme de didactice organi are $i>e lucru &e .cti'itate in&i'i&uala .cti'itate pe =rupe

+8aluare Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

$onetica )ocabular

1.4. 2.1. 1.3. 2.2 3.3. 4.2.

1 22.11

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe Cule=ere

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

semantice @n teBte &ate Lucrare scris semestrial 3.1 4.3. 4.4. 3.4. 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor 1 teBtului literar 23.11 5Berciii &e i&enti*icare a etapelor aciunii 5Berciii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului. 5Berciii &e &esprire corect a cu'intelor @n silabe 5Berciii &e creare a unor cu'inte &eri'ate cu su*iBe >i cu pre*iBe 5Berciii &e i&enti*icare a sensului sinonimelor >i antonimelor 5Berciii &e i&enti*icare a c;mpurilor leBicosemantice @n teBte &ate 5Berciii &e inte=rare @n conteBt a unor termeni aparin;n& unor c;mpuri leBicosemantice $i>a &e .cti'itate eBaluare in&i'i&ual .precierea *i>elor &e e'aluare

.naliza lucrrii scrise semestriale

$i>a &e .cti'itate *rontal e'aluare 1 24.11

.precierea *i>elor &e e'aluare

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! 3 era e ic* 5tructura com ozi6ional )r de ore alocate! 12 &on6inuturi BdetalieriC Sobies-i *i rom.nii Costac"e %egru i Lectura teBtului suport JieDJi-e Sobies-i *i rom.nii Costac"e %egru i Lectura apro*un&at. 0o&uri &e eBpunere. 1araiunea la persoana a III-a JieDJi-e Sobies-i *i rom.nii Costac"e %egru i Lectura apro*un&at. Subiectul operei literare. 0omentele subiectului %eal D %e-al Sobies-i *i rom.nii Costac"e %egru i Lectura apro*un&at. Rezumatul oral <actualizare? %eal D &e-al &om eten6e s ecifice 3.1. 3.2. 3.3. 3.1. 3.2 -esurse Materiale Forme de <nr. ore? didactice organi are 5Berciii &e e'aluare a lecturii *cute &e 1 /rila &e .cti'itate *rontal cole=i pe baza unei =rile 2+.12 e'aluare a .cti'itate %iscuii asupra e'alurii lecturii lecturii in&i'i&ual 5Berciii &e 'ocabular 5Berciii &e i&enti*icare a mo&urilor &e 1 0anual .cti'itate *rontal eBpunere &in teBtul stu&iat ".+1 $i>e &e .cti'itate 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor lucru in&i'i&ual naraiunii la persoana a III-a 5Berciii &e &i*ereniere a naraiunii la persoana I &e naraiunea la persoana a III-a 5Berciii &e i&enti*icare a momentelor 1 0anual .cti'itate *rontal subiectului .+1 $i>e &e .cti'itate 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor lucru in&i'i&ual momentelor subiectului Acti8it6i de 7n86are Timp 5Berciii &e *ormulare a i&eilor principale 5Berciii &e relaionare a i&eilor principale cu i&eile secun&are 5Berciii &e rezumare oral a teBtului-suport Re&actarea rezumatului teBtului stu&iat 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor operei epiceC a';n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 1 ,.+1 0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual +8aluare Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

3.1. 3.2.

3.1. 3.2. 4.4.

Sobies-i *i rom.nii Costac"e 3.1. %egru i 3.2. Lectura apro*un&at. 3 era e ic .i D a-i

1 1+.+1

0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual

Sobies-i *i rom.nii Costac"e 3.2. %egru i 3.3. Lectura apro*un&at. Dialogul <miAloc &e caracterizare a personaAelor? Antiteza .i D a-i Substanti'ul <actualizare? 2.3. 5u#stanti8e defecti8e de sin?ular sau de lural* 5u#stanti8ele colecti8e &am D c-am

5Berciii &e i&enti*icare a rolului &ialo=ului @n caracterizarea personaAelor &intr-un teBt literar 5Berciii &e i&enti*icare a antitezei @ntr-un teBt &at 5Berciii &e i&enti*icare a substanti'elorC a *elului lorC a =enuluiC numrului >i cazului acestora 5Berciii &e i&enti*icare a substanti'elor &e*ecti'e &e sin=ular sau &e pluralC a substanti'elor colecti'e 5Berciii &e construire a unor enunuri cu substanti'e &e*ecti'e &e sin=ularDplural >i cu substanti'e colecti'e 5Berciii &e i&enti*icare a cazurilor >i a *unciilor sintactice ale substanti'ului 5Berciii &e construire &e enunuri pentru ilustrarea *unciilor sintactice ale substanti'ului 5Berciii &e i&enti*icare a cazurilor >i a *unciilor sintactice ale substanti'ului 5Berciii &e construire &e enunuri pentru ilustrarea *unciilor sintactice ale substanti'ului 5Berciii &e iniiereC meninereC @ncFeiere a unei situaii &e comunicare &ialo=at pe teme &ate 5Berciii &e a&aptare la interlocutor

1 14.+1

0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice 0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 15.+1

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

Substanti'ul Cazurile >i *unciile sintactice ale substanti'elor <nominati'C acuzati'C 'ocati'? Cam D c-am Substanti'ul Cazurile >i *unciile sintactice ale substanti'elor <=eniti'C &ati'? Iar D i-ae

2.3. 4.4.

1 1#.+1

2.3. 4.4.

1 1".+1

Textul dialogat *i cel monologat 3r?anizarea re licilor 7ntr-un 2.4. dialo? com le>* Ada tarea la 2.5. interlocutor 4.2. 'ar D i-ar Lectura suplimentar Toma /limo*

1 21.+1

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

22.+1

&valuare 'nitatea 3 era e ic* 5tructura com ozi6ional

2.3. 3.1. 4.1. 4.4.

Rezol'area &e eBerciii pe baza noiunilor teoretice @nsu>ite

1 23.+1

$i> &e .cti'itate e'aluare in&i'i&ual

.precierea *i>elor &e e'aluare

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! 3 era e ic* ,a#ula )r* de ore alocate! 14 &on6inuturi BdetalieriC C.inele *i celul ( /lexandrescu Lectura teBtului suport L-a> D la> C.inele *i celul ( /lexandrescu Lectura apro*un&at. Caracteristicile operei epice La> D l-a> C.inele *i celul ( /lexandrescu Lectura apro*un&at. Caracteristicile speciei 0ia D mi-a (ronumele personal 0ia D mi-a 0! 3.1. 3.2. 3.3. 0! 3.2. 3.3. 0! 3.2. 3.3. 2.3. &om eten6e s ecifice -esurse Acti8it6i de 7n86are Timp Materiale Forme de <nr. ore? didactice organi are 5Berciii &e e'aluare a lecturii *cute &e 1 /rila &e .cti'itate *rontal cole=i pe baza unei =rile 11.+2 e'aluare a .cti'itate %iscuii asupra e'alurii lecturii lecturii in&i'i&ual 5Berciii &e 'ocabular 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor 1 0anual .cti'itate *rontal operei epiceC a';n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 12.+2 $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor speciei *abulaC a';n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 1 13.+2 0anual .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice .cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual +8aluare Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

5Berciii &e i&enti*icare a pronumelui personal @n teBte &ate 5Berciii &e utilizare corect a pronumelui personal 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a pronumelui personal

1 14.+2

%ronumele osesi8 i adAecti8ul 2.3. ronominal osesi8* ,orme 4.1. 0ii D mi-i

%ronumele osesi8* &azuri i 2.3. func6ii sintactice <nominati'C 4.1. acuzati'? 0ii D mi-i %ronumele osesi8* &azuri i 2.3. func6ii sintactice <=eniti'C &ati'? 4.1. Sar D s-ar

%ronumele ronominal ,orme Sar D s-ar

adAecti8ul 2.3. demonstrati8* 4.1.

5Berciii &e i&enti*icare a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal posesi' 5Berciii &e &i*ereniere a pronumelui posesi' &e a&Aecti'ul pronominal posesi' 5Berciii &e utilizare corect a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal posesi' 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal posesi' 5Berciii &e i&enti*icare a cazurilor >i *unciilor sintactice ale pronumelui posesi' 5Berciii &e utilizare corect a pronumelui posesi' @n &i'erse conteBte 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a pronumelui posesi' cu &i*erite *uncii sintactice 5Berciii &e i&enti*icare a cazurilor >i *unciilor sintactice ale pronumelui posesi' 5Berciii &e utilizare corect a pronumelui posesi' @n &i'erse conteBte 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a pronumelui posesi' cu &i*erite *uncii sintactice 5Berciii &e i&enti*icare a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal &emonstrati' 5Berciii &e &i*ereniere a pronumelui &emonstrati' &e a&Aecti'ul pronominal &emonstrati' 5Berciii &e utilizare corect a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal &emonstrati' 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a pronumelui >i a a&Aecti'ului pronominal &emonstrati'

1 1 .+2

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 1,.+2

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 2+.+2

.cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 21.+2

.cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

%ronumele demonstrati8* 2.3. &azuri i func6ii sintactice 4.1. <nominati'C acuzati'? )ar D '-ar

%ronumele demonstrati8* 2.3. &azuri i func6ii sintactice 4.1. <=eniti'C &ati'? )ar D '-ar

(ronumele. Consoli&are

2.3. 4.1.

5Berciii &e i&enti*icare a cazurilor >i *unciilor sintactice ale pronumelui &emonstrati' 5Berciii &e utilizare corect a pronumelui &emonstrati' @n &i'erse conteBte 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a pronumelui &emonstrati' cu &i*erite *uncii sintactice 5Berciii &e i&enti*icare a cazurilor >i *unciilor sintactice ale pronumelui &emonstrati' 5Berciii &e utilizare corect a pronumelui &emonstrati' @n &i'erse conteBte 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a pronumelui &emonstrati' cu &i*erite *uncii sintactice 5Berciii &e i&enti*icare a pronumelor 5Berciii &e utilizare corect a pronumelor 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a pronumelor 5Berciii &e i&enti*icare a &i*eritelor tipuri &e numerale 5Berciii &e i&enti*icare a 'alorilor mor*olo=ice ale numeralelor 5Berciii &e scriere corect a unor numerale 5Berciii &e i&enti*icare a *unciilor sintactice ale numeralului

1 25.+2

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 2#.+2

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 2".+2

1umeralul <actualizare? Valoarea su#stanti8al adAecti8al a numeralului .ceea D aceia

2.3. i 4.1.

1 2 .+2

1umeralul car&inal >i numeralul 2.3. or&inal. $uncii sintactice 4.1. .ceea D aceia Lectura suplimemtar Ioul >i 'ielul 8 /r. .leBan&rescu &valuare 'nitatea 1 3.2. 4.1. 4.4.

1 4.+3

0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anual $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

5.+3 Rezol'area &e eBerciii pe baza noiunilor teoretice @nsu>ite 1 #.+3 $i> &e .cti'itate e'aluare in&i'i&ual .precierea *i>ei &e e'aluare

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! 3 era liric o ular* Doina )r* de ore alocate! 14 &on6inuturi BdetalieriC Mi bdi2 floare dulce Lectura teBtului suport .ceea>i D aceia>i &om eten6e s ecifice -esurse Acti8it6i de 7n86are Timp Materiale Forme de <nr. ore? didactice organi are 5Berciii &e e'aluare a lecturii *cute &e 1 /rila &e .cti'itate *rontal cole=i pe baza unei =rile +".+3 e'aluare a .cti'itate %iscuii asupra e'alurii lecturii lecturii in&i'i&ual 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor operei lirice a';n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor specieiC a';n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 5Berciii &e i&enti*icare a proce&eelor artistice >i &e eBplicare a rolului lor 5Berciii &e comentare a sensului =lobal al teBtului 5Berciii &e eBprimare a opiniei &espre mesaAul teBtului 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor portretului literar 5Berciii &e re&actare &e teBte &escripti'e tip portret 1 11.+3 1 12.+3 1 13.+3 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate pe =rupe lucru .cti'itate in&i'i&ual 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual +8aluare Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

3.1. 3.2. 3.3. Mi bdi2 floare dulce 3.1. Lectura apro*un&at. 3 era liric 3.2. .ceea>i D aceia>i Mi bdi2 floare dulce Lectura apro*un&at. Caracteristicile speciei .lt&atDalt &at Mi bdi2 floare dulce Lectura apro*un&at. Interpretarea semni*icaiei proce&eelor artistice .lt&atDalt &at Descrierea <portretul literar? .lt*elDalt *el 3.1. 3.2. 3.1. 3.2.

3.1. 3.2. 4.1.

1 14.+3

.&Aecti'ul <actualizare?. $ormele *leBionare .lt*elDalt *el Articolul demonstrati8 BadAecti8alC Iine@nelesDbine @neles

2.3

5Berciii &e i&enti*icare a a&Aecti'elor @n teBte &ate 5Berciii &e utilizare corect a a&Aecti'ului 5Berciii &e inte=rare a a&Aecti'ului @n enunuri 5Berciii &e i&enti*icare a articolului &emonstrati' <a&Aecti'al? 5Berciii &e utilizare corect a articolului &emonstrati' <a&Aecti'al? 5Berciii &e i&enti*icare a a&Aecti'elor la &i*erite =ra&e &e comparaie 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a a&Aecti'elor la &i*erite =ra&e &e comparaie 5Berciii &e utilizare corect a a&Aecti'ului 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a a&Aecti'ului cu &i*erite *uncii sintactice 5Berciii &e i&enti*icare a *unciilor sintactice ale a&Aecti'ului >i ale locuiunii a&Aecti'ale 5Berciii &e i&enti*icare a a&'erbelor 5Berciii &e utilizare corect a a&'erbelor 5Berciii &e inte=rare a a&'erbelor @n enunuri 5Berciii &e i&enti*icare a a&'erbelor la &i*erite =ra&e &e comparaie 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a a&'erbelor la &i*erite =ra&e &e comparaie

1 1 .+3

0anualul $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice

.cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

2.3.

1 1,.+3

0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice

.&Aecti'ul Gradele de com ara6ie Iine@nelesDbine @neles .&Aecti'ul $uncii sintactice %upD&e pe

2.3.

1 2+.+3

2.3.

1 21.+3

Prile de vorbire neflexionare .&'erbul <actualizare? Gradele de com ara6ie %upD&e pe

2.3.

1 25.+3

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

.&'erbul $unciile sintactice9 com lement circumstan6ial de loc( de tim ( de mod( atri#ut ad8er#ial %ec;tD &e c;t .&Aecti'ul >i a&'erbul. Consoli&are %ec;tD &e c;t

2.3. 4.1. 2.3C 4.1.

5Bercii &e i&enti*icare a *unciilor sintactice ale a&'erbelor 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a a&'erbelor cu &i*erite *uncii sintactice 5Berciii &e i&enti*icare a a&Aecti'uluiC a a&'erbului 5Berciii &e utilizare corect a a&Aecti'uluiDa&'erbului 5Berciii &e analiz a a&Aecti'uluiDa&'erbului 5Berciii &e eBprimare oral a opiniei re*eritoare la teBtele stu&iate Rezol'area &e eBerciii pe baza noiunilor teoretice @nsu>ite

1 2#.+3

1 2".+3

0anualul $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice $i>e lucru

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor .precierea *i>ei &e e'aluare

A recieri ersonale referitoare 2.3. la te>tele e ice i lirice studiate 2.4. %emultD&e mult 4.2. &valuare 'nitatea 3 2.3. 2.4. 4.1.

1 2 .+3 1 1.+4

&e .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual

$i>e &e .cti'itate e'aluare in&i'i&ual

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! 3 era liric* %astelul )r* de ore alocate! 10 &on6inuturi BdetalieriC 4arna )! /lecsandri Lectura teBtului support %emultD&e mult 4arna )! /lecsandri Lectura apro*un&at. Caracteristicile operei lirice 1umaiDnu mai &om eten6e s ecifice 3.1. 3.2. 3.3. 3.1. 3.2 . Acti8it6i de 7n86are 5Berciii &e e'aluare a lecturii *cute &e cole=i pe baza unei =rile %iscuii asupra e'alurii lecturii 5Berciii &e 'ocabular 5Berciii &e i&enti*icare a cu'intelor-cFeie 5Berciii &e i&enti*icare a structurii teBtului 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor operei liriceC a';n& @n 'e&ere teBtul stu&iat Timp
<nr. ore?

-esurse Materiale Forme de didactice organi are /rila &e .cti'itate *rontal e'aluare a .cti'itate lecturii in&i'i&ual 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual

+8aluare Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 2.+4 1 3.+4

4arna )! /lecsandri 3.1. Lectura apro*un&at. Resurse ale 3.2. eBpresi'itii artistice 1umaiDnu mai 4arna )! /lecsandri Lectura apro*un&at. Caracteristicile speciei O&atDo &at Descrierea <tabloul? O&atDo &at Prile de vorbire neflexionare (repoziia <actualizare?. -e?imul cazual 1icio&atDnici o &at 3.1. 3.2. 3.1. 3.2. 4.1. 2.3.

ConAuncia <actualizare? 1icio&atDnici o &at

2.3. 4.1.

InterAecia <actualizare?. 2.3. 'nterAec6ii redicati8e Cratima

5Berciii &e i&enti*icare a proce&eelor artistice >i &e eBplicare a rolului lor @n teBtul stu&iat 5Berciii &e *ormulare a unui punct &e 'e&ere personal asupra semni*icaiei *i=urilor &e stil 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor speciei a';n& @n 'e&ere teBtul stu&iat 5Berciii &e moti'are a apartenenei teBtului stu&iat la specia pe care o ilustreaz 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor &escrierii tip tablou 5Berciii &e re&actare &e teBte &escripti'e tip tablou 5Berciii &e utilizare corect a prepoziiilor 5Berciii &e i&enti*icare a cazurilor cerute &e &i*erite prepoziii 5Berciii &e utilizare corect a prilor &e 'orbire *leBibile >i ne*leBibile @n'ate: 5Berciii &e construire a unor enunuri corecte &in punct &e 'e&ere sintactic 5Berciii &e i&enti*icare a &i*eritelor tipuri &e conAuncii 5Berciii &e utilizare corect a conAunciilor 5Berciii &e construire a unor enunuri corecte &in punct &e 'e&ere sintactic 5Berciii &e i&enti*icare a conAunciilor @n teBte &ate 5Berciii &e analiz =ramatical a interAeciilor i&enti*icate @n teBte &ate

1 4.+4

0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate pe =rupe lucru

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 23.+4 1 24.+4 1 25.+4

0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual 0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actie 0anualul $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice 0anualul $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual

1 2,.+4

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 3+.+4

(rile &e 'orbire ne*leBibile. 2.3. Consoli&are 4.1. Cratima

&valuare 'nitatea 5

2.3. 4.1. 4.4.

5Berciii &e *olosire corect a a&'erbuluiC a prepoziiei >i a conAunciei 5Berciii &e utilizare corect a prilor &e 'orbire ne*leBibile 5Berciii &e construire a unor enunuri corecte &in punct &e 'e&ere sintactic 5Berciii &e utilizare eBpresi' a limbii Rezol'area &e eBerciii pe baza noiunilor teoretice @nsu>ite

1 2.+5

0anualul .cti'itate *rontal $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&ual .uBiliare &i&actice $i> &e .cti'itate e'aluare in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 #.+5

.precierea *i>ei &e e'aluare

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! 3 era liric* Versifica6ia )r* de ore alocate! 14 &on6inuturi BdetalieriC Peste v.rfuri M! &minescu Lectura teBtului suport (unctul &om eten6e s ecifice 3.1. 3.2. 3.3. Acti8it6i de 7n86are 5Berciii &e e'aluare a lecturii *cute &e cole=i pe baza unei =rile %iscuii asupra e'alurii lecturii 5Berciii &e 'ocabular 5Berciii &e i&enti*icare a structurii teBtului 5Berciii &e actualizare a noiunilor &e prozo&ieC pe teBte &ate 5Berciii &e recunoa>tere a tipurilor &e rim @n teBte &ate 5Berciii &e i&enti*icare a msurii 'ersurilor @n teBte &ate 5Berciii &e *ormulare a unui punct &e 'e&ere personal asupra rolului elementelor &e prozo&ie @n obinerea eBpresi'itii unui teBt @n 'ersuri Timp
<nr. ore?

-esurse Materiale Forme de didactice organi are /rila &e .cti'itate *rontal e'aluare a .cti'itate lecturii in&i'i&ual $i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate .uBiliare in&i'i&ual &i&actice $i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe .uBiliare &i&actice

+8aluare Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 ".+5 1 .+5

Peste v.rfuri M! &minescu 3.1. Lectura apro*un&at.)ersi*icaia 3.2 . <actualizare? (unctul Peste v.rfuri M! &minescu 3.1. Lectura apro*un&at. 1i uri de 3.2. rim <monorimaC rima @mperecFeatC rima @ncruci>atC rima @mbri>at?. 0sura .postro*ul

1 ,.+5

Peste v.rfuri M! &minescu 3.1. Lectura apro*un&at. $i=urile &e 3.2. stil <actualizare? .postro*ul Sintaxa propo iiei <actualizare? (re&icatul. (re&icatul 'erbal >i pre&icatul nominal <numai cu 'erbele copulati'e a fi >i a deveni? Ilancul Subiectul eBprimat >i subiectul neeBprimat <sub@neles >i inclus?. .cor&ul pre&icatului cu subiectul Ilancul .tributul <actualizare? Atri#utul adAecti8al (unctul-semn &e punctuaie 2.3. 4.1.

5Berciii &e recunoa>tere a *i=urilor &e stil @n teBte &ate 5Berciii &e interpretare a semni*icaiei *i=urilor &e stil i&enti*icate @n teBte &ate

1 13.+5

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe .uBiliare &i&actice $i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate .uBiliare in&i'i&ual &i&actice $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru .uBiliare &i&actice .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

2.3. 4.1. 2.3. 4.1.

Atri#utul su#stanti8al (unctul-semn &e punctuaie

2.3. 4.1.

Atri#utul ronominal Semnul @ntrebrii

2.3. 4.1.

5Berciii &e i&enti*icare a pre&icatelor 1 'erbale >i nominale @n teBte &ate 14.+5 5Berciii &e analiz a pre&icatelor 'erbale >i nominale &in teBte &ate 5Berciii &e construire &e enunuri @n care s apar pre&icate 'erbale >i nominale 5Berciii &e i&enti*icare a subiectului @n 1 teBte &ate 15.+5 5Berciii &e construire &e enunuri @n care s apar &i*erite tipuri &e subiecte 5Berciii &e i&enti*icare a atributului @n teBte 1 &ate 1#.+5 5Berciii &e analiz a &i*eritelor tipuri &e a&Aecti'e cu *uncia sintactic &e atribut a&Aecti'al 5Berciii &e construire &e enunuri @n care s apar atribute a&Aecti'ale 5Berciii &e i&enti*icare a atributului 1 substanti'al @n teBte &ate 2".+5 5Berciii &e analiz a atributului substanti'al 5Berciii &e construire &e enunuri @n care s apar atribute substanti'aleC @n &i*erite cazuri 5Berciii &e i&enti*icare a atributului 1 pronominal @n teBte &ate 2 .+5 5Berciii &e analiz a atributului pronominal 5Berciii &e construire &e enunuri @n care s apar atribute pronominaleC @n &i*erite cazuri

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate .uBiliare in&i'i&ual &i&actice

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate .uBiliare in&i'i&ual &i&actice

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

Atri#utul ad8er#ial Semnul @ntrebrii

2.3. 4.1.

Complementul <actualizare? 2.3. &om lementele circumstan6iale* 4.1. &om lementele circumstan6iale de loc( de tim ( de mod

&om lementele necircumstan6iale* &om lementul &om lementul indirect

2.3. 4.1. direct*

SintaBa propoziiei. Consoli&are

2.3. 4.1.

&valuare 'nitatea 6

2.3. 4.1. 4.4.

5Berciii &e i&enti*icare a atributului a&'erbial @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a atributului a&'erbial 5Berciii &e construire &e enunuri @n care s apar atribute a&'erbiale 5Berciii &e i&enti*icare a &i*eritelor tipuri &e complemente circumstaniale @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a complementelor circumstaniale 5Berciii &e construire &e enunuri @n care s apar &i*erite tipuri &e complemente circumstaniale 5Berciii &e i&enti*icare a &i*eritelor tipuri &e complemente necircumstaniale @n teBte &ate 5Berciii &e analiz a complementelor necircumstaniale 5Berciii &e construire &e enunuri @n care s apar &i*erite tipuri &e complemente necircumstaniale 5Berciii &e i&enti*icare a &i*eritelor pri &e propoziie 5Berciii &e analiz a &i*eritelor pri &e propoziie 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a prilor &e 'orbire cu &i*erite *uncii sintactice Rezol'area &e eBerciii pe baza noiunilor teoretice @nsu>ite %roiectul unit6ii de 7n86are

1 2,.+5

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate .uBiliare in&i'i&ual &i&actice $i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate .uBiliare in&i'i&ual &i&actice

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 3+.+5

1 3.+#

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate .uBiliare in&i'i&ual &i&actice

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

1 4.+#

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate .uBiliare in&i'i&ual &i&actice $i> &e .cti'itate e'aluare in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor .precierea *i>ei &e e'aluare

1 5.+#

.nitatea de 7n86are! "ucrare scris semestrial )r* de ore alocate! 4 -esurse

&on6inuturi BdetalieriC Opera literar9 opera epicC opera liric

&om eten6e s ecifice 3.5. 4.3. 4.1.

Acti8it6i de 7n86are

Timp
<nr. ore?

(rile &e 'orbire (rile &e propoziie

3.4. 4.1. 4.3.

5Berciii &e i&enti*icare >i or&onare a 1 sec'enelor narati'e &intr-un teBt &atC @n 'e&erea rezumrii acestuia: i&enti*icarea participanilor la aciuneC a timpul >i a spaiul @n care se petrece actiunea: subiectul operei literare: 5Berciii &e precizare a trsturilor speciei literare9 pastelulC &oina 5Berciii &e comentare a *i=urilor &e stil 1 5Berciii &e i&enti*icare >i &e analiz a prilor &e 'orbire .lctuirea &e teBte @n care s apar &i*erite pri &e 'orbire .lctuirea &e enunuri @n care s apar &i*erite pri &e 'orbire 5Berciii &e *olosire corect a prilor &e 'orbire 5Berciii &e i&enti*icare a &i*eritelor pri &e propoziie 5Berciii &e analiz =ramatical a &i*eritelor pri &e propoziie 5Berciii &e i&enti*icare >i or&onare a 1 sec'enelor narati'e &intr-un teBt &atC @n 'e&erea rezumrii acestuia: i&enti*icarea participanilor la aciuneC a timpul >i a spaiul @n care se petrece actiunea: subiectul operei literare: 5Berciii &e precizare a trsturilor speciei literare9 pastelulC &oina 5Berciii &e i&enti*icare >i &e analiz a prilor &e 'orbire .lctuirea &e teBte @n care s apar &i*erite pri &e 'orbire

Materiale Forme de didactice organi are $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&uala .cti'itate pe =rupe

+8aluare Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe Cule=ere

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

Lucrare scris semestrial

3.1 4.3. 4.4. 3.4.

$i>a &e .cti'itate eBaluare in&i'i&ual

.precierea *i>elor &e e'aluare

.lctuirea &e enunuri @n care s apar &i*erite pri &e 'orbire 5Berciii &e *olosire corect a prilor &e 'orbire 5Berciii &e i&enti*icare a &i*eritelor pri &e propoziie 5Berciii &e analiz =ramatical a &i*eritelor pri &e propoziie .naliza lucrrii scrise semestriale $i>a &e .cti'itate *rontal e'aluare .precierea *i>elor &e e'aluare

%roiectul unit6ii de 7n86are .nitatea de 7n86are! -eca itulare final )r* de ore alocate! ; &on6inuturi BdetalieriC Opera epic. &om eten6e s ecifice 3.5. 4.3. 4.1. Acti8it6i de 7n86are Timp
<nr. ore?

5Berciii &e comentare a trsturilor =enului 1 epic >i speciilor literare stu&iate 5Berciii &e rezumare a teBtelor epice 5Berciii &e i&enti*icare a in&icilor speci*ici teBtelor epice 5Berciii &e i&enti*icare a mo&urilor &e eBpunere >i a trsturilor acestora 5Berciii &e eBplicare a titlului operelor

-esurse Materiale Forme de didactice organi are $i>e &e .cti'itate lucru in&i'i&uala .cti'itate pe =rupe

+8aluare Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

literare

Opera liric

3.5. 4.3. 4.1.

)ocabular.

2.2. 3.3. 4.2.

5Berciii &e comentare a trsturilor =enului 1 liric >i speciilor literare stu&iate 5Berciii &e i&enti*icare a mo&urilor &e eBpunere >i a trsturilor acestora 5Brciii &e comentare a eBpresi'itii *i=urilor &e stil 5Berciii &e i&enti*icare >i comentare a elementelor a elementelor &e 'ersi*icaie 5Berciii &e eBplicare a titlului operelor literare 5Berciii &e i&enti*icare a miAloacelor 1 interne &e @mbo=ire a 'ocabularului 5Berciii &e leBic .lctuirea &e enunuri @n care s apar cu'inte obinute prin &eri'areC compunereC con'ersiune 5Berciii &e &i*ereniere a omo=ra*elor >i omo*onelor 5Berciii &e i&enti*icare @n conteBt a omonimelor 5Berciii &e i&enti*icare @n teBte &ate a sinonimelor >i antonimelor 5Berciii &e i&enti*icare a re=ionalismelor >i arFaismelor 5Berciii &e i&enti*icare a 'ocalelorC 1 consoanelor >i a semi'ocalelor @n cu'inte &ate 5Berciii &e i&enti*icare a &i*ton=ilorC tri*ton=ilor >i Fiatului. 5Berciii &e &esprire corect a cu'intelor @n silabe

$i>e lucru

&e .cti'itate in&i'i&uala .cti'itate pe =rupe

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe Cule=ere

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

$onetic

4.3

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe Cule=ere

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

(ri &e 'orbire

2.3. 4.1.

5Berciii &e *olosire corect a prilor &e 1 'orbire 5Berciii &e construire a unor enunuri corecte &in punct &e 'e&ere sintactic 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a prilor &e 'orbire cu &i*erite *uncii sintactice 5Berciii &e utilizare eBpresi' a limbii 5Berciii &e i&enti*icare a &i*eritelor pri &e 1 propoziie 5Berciii &e analiz a &i*eritelor pri &e propoziie 5Berciii &e inte=rare @n enunuri a prilor &e 'orbire cu &i*erite *uncii sintactice 5Berciii &e i&enti*icare a caracteristicilor 1 portretului literar >i a tabloului 5Berciii &e re&actare &e teBte &escripti'e tip portret >i tablou 5Berciii &e 'eri*icare a competenelor >i a 2 cuno>tinelor &in clasa a )I-a

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe Cule=ere

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

(ri &e propoziie

2.3. 4.1.

$i>e &e .cti'itate *rontal lucru .cti'itate pe =rupe Cule=ere

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor

%escrierea <portretul literar >i 3.1. tabloul ? 3.2. 4.1. !estul *inal .naliza testului *inal 3.3 3.4. 4.1. 4.2 4.3.

$i> &e lucru .uBiliare &i&actice $i>e &e lucru

.cti'itate *rontal .cti'itate in&i'i&ual .cti'itate pe =rupe .cti'itate in&i'i&ual

Obser'area sistematic .precierea rspunsurilor .precierea *i>ei &e e'aluare