Sunteți pe pagina 1din 67

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA DIN SIBIU FACULTATEA DE JURNALISTIC SPECIALIZAREA JURNALISM

TENDINE N PRESA ACTUAL DIN EUROPA

Coordona or! Con"# $n%&# dr# Ioana Cr'($ A)*o+&'n ! S'*,$ Ioana

SIBIU

-../ Cuprins: Introducere ......2 Cap.1 Globalizarea n sfera mediatic i dimensiunea economic ....3
1. Premisele lobalizrii mediatice.... 3 2. Concentrarea mediatic n !uropa..... " 2.1. #itua$ia pie$ei mediatice europene................................................... " 2.2. %e la mass media na$ional la cea interna$ional. & 2.3. !fectele lobalizrii comunicrii de mas n sfera mediatic.. ' 3. (esponsabilitatea presei i economia de pia$...... 11 3.1. )unc$iile presei n conte*tul actual. 11 3.2. Interna$ionalizarea... 11

Cap.2 +endin$e n presa european.........13


1.Pri,ire eneral......13 1.1.+endin$e formale.... 13 1.2.+endin$e n con$inut . 12..uta$ii n /urnalismul actual european... 1' 2.1. 0)abricarea1 tirilor............................................................................. 1' 2.1.1. Procesul decizional........................................................... 21 3.1.2. 2,onurile.......................................................................... 23 2.2. +e3nici de manipulare...... 24 3.Presa de scandal..25 3.1. Premise. 25 3.2. +e3nici de senza$ionalizare... 36 3.2.1. )oto rafia.. 36

3.2.2. %ramatismul.. 33 3.2.3. 7lte procedee... 34 4.Presa electronic8 caracteristici......... 34.1. #criitura de pres electronic............ 35 4.2. +e*t i 3iperte*t..... 3' 4.3. 7 re atorii de informa$ie...... 46 4.4. 7,anta/ele edi$iilor online. 41

Cap. 3 +endin$e n presa actual din 9el ia8 #tudiu de caz.44


1. Presa bel ian n conte*tul european actual................................................44 1.1. )edera$ia Interna$ioanal a :urnalitilor ;I):<.................................4" 1.2. 7socia$ia !uropean a !ditorilor de 2iare ;!=P7< i Centrul !uropean pentru :urnalism ;!:C<...................................................41.3. Institu$ii de formare n :urnalism....................................................4& 2. %imensiunea economic n presa bel ian..................................................45 3. +endin$e n presa din 9el ia........................................................................"2 4. >rientri n politica ziarelor din 9el ia......................................................."& ". Presa electronic.........................................................................................."5 -. Cenzura n presa actual bel ian...............................................................-6

Concluzii ......................................................................................................-3

In rod$,'r'
?n prezenta lucrare de licen$ am ncercat s surprind aspectele presei actuale din spa$iul european@ focalizAnd apoi@ prin studiul de caz@ pe particularit$ile i tendin$ele presei din 9el ia. #tudiul este mpr$it n trei capitole. ?n primul dintre ele accentul cade asupra trsturilor interna$ionale pe care le8a cptat presa i mass media n eneral. Borbim aici despre concentrarea mediatic@ lobalizarea formelor i efectelor media@ despre func$iile presei astzi. 7ceasta de,ine n conte*tul lobalizrii un catalizator@ un liant@ de ce nu un instrument n sine@ lucru pe care am ncercat s l e,iden$iez. %e asemenea discu$iile atin i dimensiunea economic a mass mediei@ parte a problemei deloc de ne li/at. 7 doua parte a lucrrii este dedicat tendin$elor n presa actual@ i anume am fcut o trecere n re,ist a tendin$elor formale i de con$inut. Crmeaz apoi subcapitolul intitulat 0Mutaii n jurnalismul actual european, unde m8am referit la aspecte pri,ind felul
n care tirile apar@ deciziile luate i subtilele forme de manipulare@ n i prin pres@ la care se apeleaz astzi.

Presa de scandal acapareaz tot mai mult teren pe scena media@ moti, pentru care i8am acordat o parte considerabil din lucrare. #unt surprinse te3nici de senza$ionalizare@ cele care fac din acest tip de pres unul foarte ustat de cititori. Barianta online a publica$iilor este prezentat n ultima parte a capitolului doi. 7m fcut aici o e*punere a statutului pe care l are@ a a,anta/elor pe care le de$ine presa electronic@ i cAte,a date specifice. #tudiul de caz este dedicat presei din 9el ia. 7m ncercat s surprind tabloul publica$iilor din aceast $ar cu tendin$ele@ orientrile n pres i cAte,a aspecte pri,itoare la confi ura$ia economic a mediilor din $ara care este azda conducerii Cniunii !uropene. !ste interesant de ,zut n ce direc$ie se nclin balan$a sistematic a tirilor n acest spa$iu@ din perspecti,a nout$ilor de interes na$ional i european.

Ca0# 1# GLOBALIZAREA N SFERA MEDIATIC 2I DIMENSIUNEA ECONOMIC

1# Pr'3%*'+' 4+o)a+%56r%% 3'd%a %,'


Dumea nu a mai fost niciodat atAt de bine informat. +e3nolo ia a re,olu$ionat comunicarea n ultimele decenii. Institu$iile de pres transmit i primesc informa$ii de peste tot de pe lob cu rapiditate@ ra$ie te3nolo iei. )rontierele comunicrii ncep s dispar@ i s8a a/uns n ziua de astzi la o lobalizare. %in moment ce institu$iile de pres atin probleme ce pri,esc ntre mapamondul@ nsi e*isten$a acestor institu$ii capt un aspect interna$ional. %e multe ori politicienii i comentatorii e*terni se adreseaz presei interna$ionale ca o entitate bine definit. ?n ciuda acestui caracter lobal pe care l capt presa n eneral@ media din fiecare $ar i pstreaz propriile metode de a selecta informa$iile interna$ionale i de a le difuza. +oate aceste nout$i la ni,el mondial sunt prezentate prin prisma local@ potri,it fiecrui model de pres din fiecare $ar. ?n ceea ce pri,ete presa@ criteriile de ale ere a subiectelor sunt dictate de interesele cititorilor. Ceea ce publicul ,rea s citeasc este principalul reper n munca /urnalitilor@ care urmresc s pun n fa$a oamenilor te*te de interes. 2iarele cu cele mai mari tira/e ofer tirilor interna$ionale cel mai pu$in spa$iu@ n fa,oarea nout$ilor apropiate de public. #pre e*emplu o ,izit a preedintelui statului n alt $ar@ sau performan$ele unei ec3ipe sporti,e sunt prezentate pe lar @ pentru interesul lor domestic@ i nu ca o ima ine mondial. !,enimentele petrecute n strintate sunt prezentate@ dar sunt trecute prin filtrul local al presei@ i sunt e,iden$iate elementele care intereseaz. >ricare ar fi sistemul@ interesul na$ional primeaz 1. .edia interna$ional nu este doar fra mentat de rani$ele fiecrui stat n parte@ dar este i mprtiat la ni,elul lobului. > statistic2 arat c n lume 16666 de ziare ,And mai mult de 426 de milioane

1 2

:onat3an )enbE@ The international news services@ #c3ocFen 9ooFs@ =eG HorF@ 1''-@ p. &. (aport ntocmit de Comisia Interna$ional pentru #tudii problemelor comunica$ionale Many voices, one world@ p. "58-2.

"

de copii pe ziI un miliard i ce,a de radio8uri i peste 466 de milioane de tele,iziuni func$ioneaz la ora actual. 7 en$ia de pres fiind o or aniza$ie ce presteaz ser,icii@ nu are alt rost de a e*ista decAt pentru consumatori de informa$ii@ prin urmare ra$iunea de a fi a a en$iilor de pres interna$ionale este una simpl: de a colecta i distribui nout$i care s foloseasc unui numr cAt mai mare de persoane sau institu$ii care apeleaz la ser,iciile lor. 7 en$iile interna$ionale de tiri distribuie la ni,el lobal informa$iile. #er,iciile acestora sunt indispensabile pentru marile ziare@ dar i pentru cele mai mici@ din ntre a lume. )elul n care func$ioneaz aceste a en$ii ntrete ideea unei ade,rate re$ele interna$ionale de tiri. 7propierea eo rafic@ interesele comune@ apari$ia or aniza$iilor economice i politice au determinat a en$iile de pres interna$ionale s fac sc3imb de informa$ii cu a en$ii similare din alte zone. Implementarea acestui concept a a,ut loc c3iar dinainte celui de8al doilea rzboi mondial3@ cAnd a en$iile din ase $ri mai mici europene practicau acest sc3imb de informa$ii.

(obert D. #te,enson i %onald DeGis #3aG@ Foreign news and the world information order@ 7mes@ +3e IoGa #tate Cni,ersitE press@ 1''"@ p. 1"4.

-#Con,'n rar'a 3'd%a %,6 7n E$ro0a


-#1# S% $a(%a 0%'('% 3'd%a %,' '$ro0'n'
Cn raport al 07d,isorE Panel on .edia %i,ersitE1 4 8arat c n !uropa se nre istreaz o concentrare tot mai mare a ziarelor@ radiourilor i tele,iziunilor sub umbrela unor mari companii transna$ionale. 7utorii raportului consider c aceast concentrare crescAnd este de natur s pro,oace riscuri serioase pentru democra$ie i di,ersitate cultural. !i eu identificat urmtorii factori c3eie@ care duc la aceast concentrare: #upra8saturarea pie$elor media din >ccident@ care mpin e marii /uctori de pe aceste pie$e s in,esteasc n afara $rii sau $rilor de pro,enien$ Colapsul economiilor centralizate din !stul !uropei i liberalizarea pie$elor acestor state #uccesul eneralizat al pro ramelor de tip JrealitE t,1 +endin$a de a planifica campanii publicitare la ni,el transna$ional. ?n acest conte*t@ tot mai mul$i politicieni din Parlamentul !uropean i8au e*primat preocuparea ,iza,i de crearea unor uriae trusturi de pres@ care e*ercit o influen$ economic i politic fr precedent. Parlamentarii au n ,edere tocmai acest aspect cand analizeaz ,alen$ele concentrrii mediatice n !uropa. J!ste concentrarea o ,este proast pentru !uropa@ sau este desc3iztoare de ui spre o rea ale ere pentru consumatorii de media i pentru cet$eni1". !i identific efecte poziti,e ale procesului n cauz@ atat timp cat e*ploatarea economic a mass media nu nseamn abandonarea no$iunilor de pluralism al informrii@ di,ersitatea local i respect pentru drepturile sociale ale celor care lucreaz n acest sector toate conceptele enumerate fiind considerate Jelementele c3eie pentru modelul european socio8economic1.- ?n ncercarea de a apra libertatea de e*primare@ Comisia !uropean a precizat n numeroase rAnduri c pluralismul mediatic este fundamental atAt pentru /urnalitii europeni@ cAt i pentru pstrarea identit$ii culturale a statelor europene@ dar c responsabilitatea pentru modul n care se realizeaz concentrarea mediatic re,ine n totalitate statelor. 7cestea au dreptul de a emite le i na$ionale pentru a controla proprietarii de media@ lucru pre,zut n mod e*pres n articolul 21 al !C.( &. !*ist ns un deza,anta/
4 "

#tructur a Consiliului !uropei@ ,ezi 3ttp:KKmerlin.obs.coe.intKirisK2663K3Karticle".en.3tml. 0Media Power in Europe the !ig Picture of "wnership1@ raport al )edera$iei !uropene a :urnalitilor@ realizat n 266"@ p. 4@ sursa GGG.If/8europe.or . GGG.If/8europe.or & 3ttp:KKprofessor eradin.blo s.comKprofessorL eradinsLGeblo KfilesKaLGinclFlerLindustrialLpolicELslides.p df

&

,iza,i de nsrcinarea autorit$ilor na$ionale cu supra,e 3erea men$inerii pluralismului@ i anume conflictului de interese care poate aprea ca urmare a impulsului de eficientizare a economiei@ n locul respectrii i ndeplinirii misiunii asumate. ?n raportul5 naintat %irec$iei Generale responsabil de pia$a intern mediatic@ se afirm c armonizarea intern re ulilor pri,ind proprietatea asupra mi/loacelor de comunicare n mas n Cniunea !uropean nu ar fi pertinent@ dat fiind faptul c principalele obstacole n e*pansiunea transfrontalier a trusturilor mediatice europene sunt barierele culturale i lin ,istice@ i nu diferen$ele le islati,e. %e altfel@ Comisia !uropean a fost ne,oit s fac fa$ mai multor probleme practice le ate de enormele diferen$e le ate de mrimea pie$elor na$ionale din !uropa. ?mpiedicarea concentrrii nedorite n $rile mici ar antrena cu si uran$ numeroase restric$ii pentru ntreprinderile mediatice care i desfoara acti,itatea pe pie$e importante. ?n sc3imb@ dac s8ar fi*a pra uri propor$ionale cu audien$ na$ional@ ntreprinderile acti,e din statele mari ,or a,ea posibilitatea de a se dez,olta mult mai mult@ comparati, cu ri,alele lor n $rile mici.

.obilitatea de care dau do,ad oamenii@ sc3imburile tot mai dese de e*perien$e@ de bunuri i de informa$ii scot n e,iden$ faptul c rani$ele teritoriale@ fizice nu mai sunt un impediment pentru comunicare. 7ceste considerente trimit cu Andul la o comunitate sau o na$iune 0natural1'. +rebuie s ne Andim din ce n ce mai mult la comunicare ;cel pu$in cea la ni,el lobal< ca la un spa$iu de transmisie@ caracterizat de sateli$i@ printere@ internet@ care o nlesnesc. Problema ntre aspectele lobale i cele locale $in de felul n care acestea sunt articulate. %up prerea lui %a,id .orleE i a lui Me,in (obins 16 un aspect semnificati, este le tura dintre sferele 0supra8na$ionale i cele sub8na$ionale1. Cna dintre posibilele rezol,ri este omo enitatea la toate ni,elele. > alta@ care profit de a,anta/ele dez,oltrii curente a mediilor@ ofer posibilitatea rein,entrii i rearticulrii culturilor i identit$ilor locale i interna$ionale. Cniunea !uropean a identificat n audio,izual@ n pres@ i n celelalte forme de comunicare n mas o c3eie ctre crearea unei identit$i culturale europene.

0Media Power in Europe the !ig Picture of "wnership1@ raport al )edera$iei !uropene a :urnalitilor@ realizat n 266"@ p. 1""@ sursa GGG.If/8europe.or . ' %a,id .orleE i Me,in (obins@ #paces and identity@ Dondra@ (outled e@ 1''"@ p. 1. 16 Ibidem.@ p.1.

Crearea pie$ei pan8europene n sectoarele mass media este moti,at de ambi$ia de a fonda o pia$ media lobal. %ar acest lucru nu este scutit de contro,erse. =u toat lumea este de acord cu aceast identitate european@ i totodat@ nu mul$i a reaz aceast 0unitate n di,ersitate111@ ceea ce cultura european ar putea nsemna. Ideea unei !urope fr rani$e@ i o mi ra$ie a mediilor poate crea o dezorientare cultural. %ac procesul de lobalizare pro,oac fric i resentimente@ acest lucru se poate pune pe seama faptului c lumea se simte foarte le at de cultura n care s8a dez,oltat@ i e*ist falsa impresie ca se ,a ntAmpla o omo enizare for$at@ care duce la estomparea ,ec3ilor ,alori culturale. ?n spri/inul celor spuse@ !liot +. #.12 %elar: 0cAnd ,orbim despre cultura european ne referim la identit$i pe care le putem descoperi n ,ariate culturi na$ionale1 -#-# D' +a 3a** 3'd%a na(%ona+6 +a ,'a %n 'rna(%ona+6 Condus de lo ica profitului i a competi$iei@ corpora$iile mass media au ca obiecti, difuzarea produselor ctre un numr tot mai mare de consumatori. !ste o tendin$ e*pansionist@ care a dus la crearea de noi spa$ii media. !ste imperati, s se treac peste fostele rani$e i frontiere ale comunit$ilor na$ionale@ care mai nou sunt ,zute ca obstacole n reor anizarea strate iilor de marFetin . Produsele audio,izuale specifice unei anumite re iuni eo rafice ncep s se detaeze de spa$iul simbolic al culturii na$ionale@ i se aliniaz tot mai mult la principiile uni,ersale a consumului de cultur interna$ional. #e consider c tendin$a noilor medii este de a se transforma n medii cu caracter lobal@ sunt de prere autorii 0#paces and identitE113. 7,em un e*emplu de le tur ntre lobal i local. Docal se refer n acest caz la ce,a pu$in diferit decAt ar putea s nsemne n le*icul corporatist. ?n acest conte*t@ se lea de identit$ile i interesele distincte ale comunit$ilor locale i re ionale. ?n aceast er lobal@ e*ist persoane care doresc o rempr$ire pe teritorii a mediilor@ pentru a rennoi le tura ce ar trebuie s e*iste ntre mass media i teritoriul respecti,. 7ceste persoane mai pledeaz ca mediile s contribuie la sus$inerea a inte rit$ii@ dar i a caracterului distinct al culturilor locale i re ionale@ mpotri,a ideilor de omo enizare
11

!liot +. #.@ $otes towards a definition of culture, Dondra@ )aberN)aber@ 1'45 apud. %a,id .orleE i Me,in (obins #paces and identity@ Dondra@ (outled e@ 1''"@ p. 4. 12 Ibidem@ p.4.
13

Ibidem@ p. 11.

'

care se ,e3iculeaz tot mai des. ?n acest sens@ conceptul de local@ reprezint o pro,ocare pentru corpora$iile lobale i interesele acestora. Institu$iile de tiri la ni,el interna$ional sunt un apendice a celor din Best@ n special al celor din .area 9ritanie@ #tatele Cnite ale 7mericii@ i la un ni,el mai mic@ din )ran$a i din Germania. 7pari$ia acestor institu$ii se datoreaz ne,oii publicului de tiri interna$ionale@ i de mari ziare independente@ ma azine de tiri@ a en$ii de tiri. )aptul c tot mai multe publica$ii sunt disponibile n ntrea a lume se datoreaz eficien$ei noilor sisteme de transmitere n mas@ care func$ioneaz la ni,el !fectele pe care le are acest tip de /urnalism sunt de diferite dimensiuni: lobal. lobale@

eopolitice. Cnele dintre efecte s8au aplicat direct mediei n sine@ i altele au fost sim$ite n special de indi,izi. Impactul pe care l are acest tip /urnalism lobal14 se re sete n: +riumful /urnalismului din ,estI nc de la cderea blocului comunist@ acest tip de practicare a /urnalismului a func$ionat ca model dominant incluzAnd practici@ norme@ standarde etice i ideolo ice@ etc. specifice >ccientului. 7cceptarea culturii de masI Creterea audien$ei la ni,el lobalI n fiecare an tot mai mul$i oameni sunt capta$i n acest spa$iu al lobalizrii. 7udien$e foarte ridicate la e,enimente interna$ionaleI #c3imbarea statutului diplomaticI Globalizare la ni,elul publicit$ii i a rela$iilor publice@ etc.
Pia$a mediatic din !uropa este dominat de apte trusturi de pres@ cu numeroase filiale i care se remarc prin acti,itatea intens n mai multe domenii ale mass media8 tele,iziune@ radio@ presa scris@ re$ele de distribu$ie@ tiprire cr$i. Cel mai important trust de pres din !uropa este 9ertelsmann 7G@ fi urAnd c3iar printre primele zece trusturi din lume. %estul de apropiate ,aloric de acestea sunt i companiile #candina,ian 9roadcastin #Estem #7 ;#9#<@ Berla @ (in ier. Ce este comun tuturor acestor trusturi este faptul c toate i au ori inea n !uropa@ la fel ca i proprietarii lor. Cealalt companie care ntre ete peisa/ul pro,ine din #C7I este ,orba de Central !uropean .edia !ntreprises Dtd ;C.!<. Corpora$iile interna$ionale de media au de,enit un proprietar important n $rile sud

14

Oilliam 7. Pac3ten@ The world news prism@ IoGa #tate Cni,ersitE Press@ 7mes@ 1''-@ p. 1&4.

16

est europene. (e$eaua #ud !st !uropean pentru Profesionalizarea .edia 1" a realizat cercetri despre patrona/ul media@ impactul su asupra independen$ei media@ i despre pluralism n 15 $ri post socialiste. (ezultatele nu sunt ncura/atoare: JPie$ele locale de media din aceste $ri se confrunt cu probleme de alt natur. 7ceste pie$e sufer ra,ele consecin$e ale concentrrii media i ale efectelor influen$elor economice@ politice@ mediatice@ n mAinile unei sin ure puteri. Pie$ele de media locale sunt n mod special sensibile la diferite presiuni e*terne. %atorit poten$ialului sczut al publicit$ii ;a en$ii de publicitate locali sunt@ de asemenea@ antrepenori i politicieni locali<@ i depinzAnd de ,enitul din publicitate@ /urnalitii locali sufer presiunile cele mai puternice.1 Impactul lobalizrii asupra sistemului mediatic se realizeaz pe mai multe ni,eluri. 7stfel@ putem ,orbi de lobalizarea formelor mediatice@ a firmelor media si a efectelor media. )iecare ni,el se afl n strAns le tur cu celelalte@ constituind o baz pentru dez,oltarea lor@ dar i un spa$iu de manifestare a transformrilor care au loc pe fiecare plan. -#8# E"', '+' 4+o)a+%56r%% ,o3$n%,6r%% d' 3a*6 7n *"'ra 3'd%a %,6 7cest ni,el se refer la dez,oltarea bazei te3nolo ice a lobalizrii@ fiind adesea considerat mai de rab o premis a procesului n discu$ie decAt un plan de manifestare a consecin$elor. Cu toate acestea@ rspAndirea sistemelor media precum i crearea unor re$ele din ce n ce mai comple*e de producere i difuzare a mesa/elor la ni,el lobal reprezint o realitate a lobalizrii. Prin intermediul mi/loacelor de comunicare@ tot mai mul$i oameni au posibilitatea de a se conecta de sursele de informare e*istente la ni,el mondial. Paralel cu aceast au mentare a accesului la informa$ie se nre istreaz o di,ersitate din ce n ce mai mare n domeniul Jindustriilor comunicrii1. 9ernard .ie e anun$ orientarea lumii ctre o nou confi ura$ie mondial@ realizat printr8o tripl con,er en$: Jcon,er en$a te3nic@ telecomunica$iilor imediat ce numerizarea cuprinde pro resi, semnalele i sistemele i se aplic n aceiai msur ima inilor@ sunetelor@ datelor i raficiiI con,er en$a func$ioanl@ care se refer la ter erea frontierelor@ nainte bine marcate@ dintre filiereI n sfarit @ con,er en$a intreprinderilor@ modurile mde finan$are de,enind din ce n ce mai di,ersificate.1 1-. +endin$a actual este de concentrare de ordin te3nic@ prin care di italul ,a cuprinde tot ceea ce nseamn mi/loc de comunicareI la aceasta
1"

(e$eaua #ud !st !uropean Pentru Profesionalizarea .edia este o or anizatie nfiin$at n anul 2666I ea cuprinde 1' centre media i 11 $ri membre@ ,ezi GGG.seenpm.or . 1.ie e 9ernard@ #ocietatea cucerit% de comunicare@ Iai@ !ditura Polirom@ 2666@ p. 1338 134

11

se adau o concentrare din perspecti, func$ional@ prin care un operator de re$ea ,a fi n msur s ofere toate tipurile de ser,icii posibile@ care presupun comunicare iK sau transfer de dateI ultima amintit este concentrarea ntreprinderilor@ prin care se face trimitere la constituirea trusturilor. +otui aceasta din urm se raporteaz la un alt ni,el al lobalizrii mediatice. Ino,a$ia ma/or a acestei perioade este reprezentat de conectarea la re$ele@ acestea permi$And@ pe lAn stabilirea unor le turi@ consumarea de ima ini@ sunete@ te*te fie prin intermediul pl$ii pe act@ fie prin cel al abonamentului@ sau prin formule combinAnd unul dintre sistemele de mai sus cu altele@ inclusi, cu finan$area publicitar.

12

8# R'*0on*a)%+% a 'a 0r'*'% 9% ',ono3%a d' 0%a(6


8#1# F$n,(%%+' 0r'*'% 7n ,on ': $+ a, $a+ Dumea n care trim este dominat de economie@ dimensiune a e*isten$ei noastre sociale care tinde@ ntr8o msur copleitoare s acopere i s influen$eze i celelalte aspecte ale ,ie$ii noastre de zi cu zi. 7r fi deci cu totul reit s ne nc3ipuim c func$iile ma/ore ale presei@ cea informati, i cea participati,8ci,ic@ pot s coe*iste i s se an reneze independent de principiile pie$ei sau pot respira@ fie i cAt de pu$in@ eludAnd raporturile dintre cerere i ofert. >ricAt ar fi de eneroase mesa/ele sale i oricAt ar fi de recunoscut poten$ialul su formati,@ ntr8o co,ritoare propor$ie@ presa face parte din imensul an rena/ al sc3imburilor economice dintre oameni. Produsele sale au astfel i caracter de marf@ cu o anumit ,aloare n raporturile de sc3imb@ institu$iile de pres sunt structurate i func$ioneaz pe principii eficiente@ producti,e@ intrAnd ntre ele ntr8o competi$ie liber a ofertei@ care rspunde unui orizont foarte di,ersificat al cererii. !*ist ns@ nendoielnic@ di,erse spa$ii de tan en$ ntre func$ia informati,8 formati, a presei i caracterul de marf al informa$iei@ n care distorsiunile pot fi ,dite i periculoase. +ocmai caracterul de marf aflat n competi$ie supune informa$ia unei rile de selec$ie determinat direct de cerere@ lucru care tinde s mpin de la sine ctre proliferarea acelor tipuri de informa$ie care nu rspund propriu8zis curiozit$ii de cunoatere ci ne,oii de di,ertisment. 8#-# In 'rna(%ona+%5ar'a 7ceasta se nscrie n lo ica di,ersificrii i a concentrrii 1&@ din moment ce permite uneori rentabilizarea in,esti$iilor i creterea participrii pe pia$. 7ceast interna$ionalizare poate lua diferite forme: Interna$ionalizarea sc3imburilor8 pri,ete mai ales produsele fizice i@ n principal@ materiile prime precum 3Artia ;e*ist o puternic dependen$ de $rile scandina,e i Canada<@ i materialele@ fie c este ,orba despre
1&

I. Popa@ Tran&acii internaionale' politici, tehnici, instrumente @ !ditura !conomic@ 9ucureti@ 1''&.

13

informatic sau despre materiale audio8,izuale. %rept este c cizeaz mai pu$in presa@ frAnat de bariere lin ,istice. !*porturile de pres scris sunt limitate de reutatea ziarelor@ care mrete pre$ul transportului@ i de timpul necesar acestuia@ care face ca tirile s nu mai fie actuale. 7 doua form este reprezentat de o interna$ionalizare a drepturilor i a conceptelor8 mult mai uoar este e*portarea drepturilor de difuzare@ care permite ,Anzarea pro ramelor audio8,izuale. !*portul de concepte@ mai recent@ permite transplantarea anumitor publica$ii din presa scris ;edi$ii interna$ionale ale re,istelor 0!lle1@ sau 0.arie Claire1@ i numeroase adaptri reuite n )ran$a de ctre rupul Prisma Presse@ filial a rupului 9ertelsmann<@ dar i a unor emisiuni. Qi n cele din urm@ a,em interna$ionalizarea capitalurilor8 acest ultim tip este cel al capitalurilor@ care determin ntreprinderile mediatice s in,esteasc n strintate@ fie cu participa$ii n cadrul unor societ$i e*istente@ fie creAnd noi societ$i@ fie ne ociind acorduri asupra unor se mente de acti,itate ;precum de$inerea n comun a portofoliilor de drepturi<. !*emplele sunt numeroase i@ practic@ toate marile rupuri au acti,it$i i n strintate: n )ran$a@ cel mai cunoscut este Pac3ette@ n Germania@ 9ertelsmannm. 7ceast situa$ie este similar cu concentrarea@ din moment ce re lementrile tind uneori s contracareze ,oin$a in,estitorilor. ?n !uropa@ se poate constata c le ile faciliteaz micrile de capitaluri sau de produse europene@ n timp ce se ncearc@ cu mai mult sau mai pu$in succes@ limitarea intruziunilor e*tra8europene@ in,ocAndu8se mai mult moti,e de aprare a culturii decAt necesit$ii pur economice.

14

Ca0# -# TENDINE N PRESA EUROPEAN 1# Pr%&%r' 4'n'ra+6


CAnd ,orbim despre pres@ trebuie s lum n considerare ntotdeauna mediul n care aceasta se manifestI nu este decAt unul dintre elementele unui ,ast sistem social@ foarte comple*@ n care toate mecanismele sunt@ binen$eles@ interdependente. 7stfel@ n fiecare $ar@ dez,oltarea treptat a sistemului mediatic ntr8un mediu specific l8a fcut diferit de acela al altor na$iuni. %ac e*aminm ziarele@ descoperim c ele se deosebesc prin foarte multe aspecte. Cna dintre acestea poate consta n faptul c difer prin proprietari. Pot fi proprietatea unor familii@ cum este tradi$ia n :aponia@ sau n unele pro,incii din )ran$a@ sau pot apr$ine unor mari societ$i industriale ;de automobile@ te*tile@ c3imice@ etc<@ cum se ntAmpl n Italia ;)iat<. %ar@ din ce n ce mai des@ sunt de$inute de rupuri de pres ca n .area 9ritanie ;=eGs International<15. 1#1#T'nd%n(' "or3a+' 2iarele pot fi caracterizate din mai multe puncte de ,edere. Crmrim astfel n analizarea unei publica$ii: periodicitatea@ tira/ul@ formatul ziarului i aria de difuzare1'. Geor e Pruteanu mparte publica$iile n dou cate orii distincte 26@ din punct de ,edere al solidarizrii pa inilor. Qi anume a,em: pliate ;de tip ziar<@ i le ate ;de tip brour@ carte<. %in perspecti,a periodicit%ii, conf.uni,. dr. Ioana Cre$u mparte publica$iile n cotidiene@ sptmAnale@ lunare@ trimestriale i anuale21.

15 1'

Peter %a3l ren i Collin #parFs@ (urnalismul )i cultura popular%@ Iai@ !ditura Polirom@ 2664@ p.3'. Ioana Cre$u 0>rientri i tendin$e n presa strin1@ )acultatea de :urnalistic@ #ibiu@ 2665@ curs nepublicat. 26 Geor e Pruteanu@ Elemente eseniale de tehnic% mediatic%@ !ditura )unda$iei 7ndrei Qa una@ 2661@ p. 42. 21 Ioana Cre$u@ op. cit.

1"

#ara3 =ibloF face o mpr$ire a ziarelor n func$ie de periodicitate astfel: zilnice@ saptmAnale@ bisptmAnale@ lunare22. #e consider c raritatea apari$iei unei publica$ii are le tur cu specializarea publicului@ radul de alfabetizare@ i cu limitarea numeric a acestuia. Cotidienele se mpart n dou cate orii. 7stfel a,em cotidiene cu ase apari$ii pe sptmAn@ i cele care au i edi$ii de duminic. ?n $rile an lofone@ unde acest tip de apari$ie este eneralizat@ numrul de duminic este considerat o edi$ie special@ cu numeroase suplimente ;sport@ cultur@ finan$e@ di,ertisment@ sfaturi practice@ anun$uri i foarte multe reclame<@ pre tite cu foarte mult timp nainte. +ira/ul unei publica$iei $ine de dimensiunile popula$iei zonei eo rafice n care apare@ de suprafa$a acesteia@ binen$eles de radul de alfabetizare al cet$enilor@ i dez,oltarea celorlalte forme de mass mediaI din aceste cauze@ numrul de e*emplare nu poate fi contabilizat decAt ntr8o manier cAt se poate de relati,. Cel mai mare tira/ din lumea este de$inut de un cotidian din :aponia i nu din !uropa. !ste ,orba despre *omuri #him+un, al crui numr de ziare tiprite zilnic atin e cota de 14." milioane. ?n !uropa@ =or,e ia este $ara cu numrul de ziare cele mai ,Andute la mia de locuitori@ i anume -16 e*emplare@ dup care urmeaz !l,e$ia ;"'2<@ :aponia ;"&"<@ #uedia ;4&2<@ )inlanda ;4&1<@ mai apoi urmAnd #C7 ;22-< i )ran$a ;1"-< etc. Cu pri,ire la formatul n care sunt tiprite@ se obser, c aceste dimensiuni deri,ate ini$ial din e*i en$ele tipo rafice@ au de,enit mrci ale anumitor formate8tip de pres scris: cotidianele au@ n eneral@ format mare ;coala 72@ cu dimensiuni de 428"' cm@ considrat i formatul 0ziar standard1<@ re,istele R format 0tabloid1;apro*imati, /umtate ca dimensiune din cellalt@ i anume coal 73@ cca 2'842 cm<@ iar ma azinele lunare R format mic. #e constat tendin$a de a si o identitate ,izual aparte prin e*cep$iile de la formatele standard@ n msur s promo,eze mai uor un anume produs mass8media@ de pild@ ale And formatul tabloid pentru un cotidian ca ,i+-ration sau cel mic pentru un cotidian ca $eue .ronen /eitung.23 %in punct de ,edere al ariei de difu&are, ziarele n !uropa au o circula$ie local@ re ional i na$ional24. ?n cartea domnului Pruteanu se face o mpr$irea a publica$iilor
22 23

#ara3 =iblocF@ 0nside (ournalism@ Dondra@ !ditura 9lueprint@ 1''-@ p. 22 Ioana Cre$u @ op.cit. 24 Ibidem

1-

sub aspectul ariei de rspAndire n: publica$ii de uz intern@ locale sau municipale@ /ude$ene@ re ionale sau zonale@ na$ionale@ interna$ionale2". !*ist publica$ii de renume care circul n afara rani$elor@ dar acestea i pstreaz forma i con$inutul asemenea edi$iei pentru publicul intern. +endin$ele actuale sunt ca din perspecti,a presti iului@ a tradi$iei sau a importan$ei politice@ cele mai reprezentati,e s fie cele care au o circula$ie na$ional@ ns din persecti, economic@ n ceea ce pri,ete tira/ele i ,eniturile@ mult mai important sunt cele cu cricula$ie re ional2-: 8 n Germania pia$a este dominat de re ionale ca 1estdeutsche 2llgemeine, 3aniversche 2llgemeine, Freie Presse .a. cu tira/e mai mari decAt ziarele cu circula$ie na$ional cum sunt Fran4furter 2llgemeine /eitung sau 5ie 1elt 8 n )ran$a@ ziare ca "uest France, ,a 6oi7 du $ord, #ud "uest depesc sau sunt e ale n tira/e cu cotidianele de presti iu precum ,e Figaro@ ,e Monde, France #oir sau ,i+-ration 8 n Italia@ cotidianele metropolitane controleaz pia$a presei scrise: 8orrierre della #era ;.ilano<, ,a 9epu+lica ;(oma<, ,a #tampa ;+orino< etc.

?n func$ie de momentul apari$iei@ e*ist ziare care apar diminea$a@ la amiaz@


seara@ i edi$iile speciale. .area ma/oritate a cotidienelor apar la primele ore ale dimine$ii ;atAt edi$ie I@ n localit$ile unde a fost e*pediat@ cAt i edi$ia a II8a@ n localitatea de editare<. !*ist mult mai rare@ i cotidiene care au ora de apari$ie n /urul prAnzului. >biectul de in,esti a$ie al acestora este J,ia$a de noapte12& ;edi$ia de prAnz se nc3eie diminea$a<@ cu toate c aspectele ei: artistic@ social@ monden@ infrac$ional@ etc. Qi mai rare sunt cotidienele cu ora de apari$ie situat spre sear. 7,anta/ul acestora este c includ e,enimente ale aceleiai zile ;nu ale zilei precedente<I deza,anta/ul este J,adul1 25 mai redus din cauza refle*ului celei mai mari pr$i a publicului de a se informa la nceputul zilei@ nu la finele ei ;cAnd prefer tele,izorul<. ?n cazul unor e,enimente cu totul ieite din comun@ un ziar poate scoate o edi$ie n afara celor curente8 aa numita edi$ie special. > edi$ie special poate cuprinde reporta/e fierbin$i@ titluri imense@ ima ini senza$ionale@ etc.
2" 2-

Geor e Pruteanu@ op.cit.@ p. 43. Ioana Cre$u@ op.cit. 2& Geor e Pruteanu@ op.cit.@ p.43. 25 .ic3ael 9romleE@ Media #tudies@ Dondra@ Podder N#ou 3ton@ 1'''@ p. 42.

1&

1#-# T'nd%n(' 7n ,on(%n$ 2iarele ,in n ntAmpinarea cerin$elor cititorilor. .ulte ns au tendin$a de a fi eneraliste@ pentru a acoperi o arie cAt mai mare de interese n ceea ce pri,ete con$inutul unei publica$ii. !ste tiut faptul c popula$ia este neomo en@ interesele difer@ i mai ales ateptrile. ?n acelai timp@ e*ist i mai multe ziare specializate 2' care au o rspAndire foarte mare de altfel@ care rspund preferin$elor fiecrui tip de public n parte. ?n aceast cate orie intr publica$iile sporti,e: ,a :a&&etta della #port, ,;<=uipe, cele economice Financial Times, 0l #ole, 3andels+latt> ?n presa an lo8sa*on tendin$a este de a separa publica$iile 0de calitate1 de cele 0populare1: 8 primele abordeaz subiecte cu impact social ma/or ;e,enimente politice de pe plan na$ional i interna$ional sau aspecte economice i sociale< i men$ion un ton@ neutru@ ec3ilibrat: 5aily Telegraph, The Times, The :uardian, The 0ndependent 8 celelalte abordeaz subiecte de tip senza$ional ;e,enimente din ,ia$a personal a edetelor i a oamenilor politici< i promo,eaz un stil afecti,@ bazat pe nara$iuni de tip senza$ional cu e*a erri i aluzii@ c3iar i afirma$ii nedemonstrate: The #un, 5aily Mirror, 5aily Mail, 5aily E7press ?n 7n lia aceast opozi$ie este e,ident.36 ?n cazul publica$iilor sptmAnale sau lunare@ ma/oritatea dintre acestea sunt specializate pe domenii@ care sunt foarte ,ariate@ i n acelai timp comple*e. 7stfel deosebim mai multe cate orii: 8 publica$ii de informare politic i eneral@ cate orie din care fac parte cele mai presti ioase re,iste i ma azine@ cum sunt: The "+server@ cel mai ,ec3i din !uropa@ cu apari$ie nentrerupt din 1&'1@ #tern, 5er #piegel, 5ie /eit, Paris Match, Figaro Maga&ine, $ouvel "+servateur etc.
2' 36

Ioana Cre$u@ op.cit. Ibidem.

15

8 8

publica$ii economice cum e renumitul The Economist presa feminin cu urmtoarele subclase: 8 presa de informare i di,ertisment: Elle, Femme actuelle, "ggi, !ild der Frau, 1oman;s 5ay 8 presa casei i a familiei: 5as 3aus, :ood 3ouse4eeping 8 presa sentimental: !rigitte, Famigla 8ristiana 8 publica$iile de mod: Marie 8laire, !urda etc.

8 presa pentru copii i adolescen$i@ presa confesional i presa de di,ertisment ;presa sporti,@ de popularizare tiin$ific@ de pild@ $ational :eographic, #cience et vie@ presa de 3obbE@ presa de art@ presa de informare n le tur cu nout$ile cinemato rafice@ de radio i de tele,iziune<. Cele mai mari tira/e de pres ne8cotidian sunt de$inut de cele din ultima cate orie n fiecare din $rile respecti,e: 2uf einem !lic4, 3?r &u sau T6 Movie ;Germania<@ O3atKs on +B@ (adio +imes@ +B +imes ;7n lia<@ +B #orrisi e Canzoni@ +elesette ;Italia<@ +SlS & :ours@ +SlS 2@ +SlS #tar ;)ran$a< etc.31 #e estimeaz c n .area 9ritanie se ,And zilnic apro*imati, 266 de milioane de ziare pe sptmAn@ i nc cAte,a milioane se citesc dintre ziarele distribuite ratuit. Gsim n aceast $ar nu mai pu$in de 21 de ziare na$ionale@ 5' cotidiene re ionale i mai mult de 1"66 de ziare locale sptmAnale. Industria ziarelor din .area 9ritanie este una dintre cele mai prolifice. 2iarele publicate n aceast $ar se ncadreaz n urmtoarele cate orii: ziare na$ionale ;care sunt ,Andute n aproape toat $ara@ i trateaz subiecte ce pri,esc ntrea a na$iune< ziare re ionale ;acoper e,enimente i tiri care afecteaz o anumit parte a $riiI n aceste publica$ii ntAlnim i tiri na$ionaleI cu unele e*cep$ii@ cum ar fi cele distribuite ratis n Dondra@ aceste ziare sunt contra cost<. 2iare locale ;n aceste publica$ii re sim cu precdere subiecte ce pri,esc o anumit zon mai mic@ respecti, cea n care se distribuieI are o arie de distribui$ie mult mai mic decAt cele re ionaleI e*ist i ziare locale distribuite

31

#ara3 =iblocF@ 0nside (ournalism@ Dondra@ !ditura 9lueprint@ 1''-@ p. 23.

1'

ratuit@ cele care se bazeaz pe publicitate@ dar pentru cele mai multe dintre ele se pltete32. ?n .area 9ritanie@ unele ziare na$ionale sunt publicate zilnic@ fie diminea$a sau dup8amiaz. .ai sunt acele ziare care apar odat la sptmAn sau de dou ori pe sptmAn@ cum sunt cele na$ionale de %uminic i edi$iile locale. Pentru o edi$ie cotidian@ se pot publica 3 sau 4 ,ersiuni rennoite ale ziarului cu informa$ii proaspete pe parcursul zilei. Citirea ziarelor n fiecare zi a de,enit o tradi$ie pentru mul$i en lezi. 7pro*imati, -2T dintre cet$enii acestei $ri citesc n fiecare zi un ziar@ i ntr8un numr mai mare edi$iile de %uminic33. Cu cAte,a e*cep$ii@ cum ar fi The #unday Post@ publica$iile na$ionale au filiale n marile orae ale $rii. 2iarele re ionale acoper o arie foarte lar @ cum ar fi un ora mai mare sau dou@ i impre/urimile. 7ceste ziare sunt publicate fie diminea$a@ fie la amiaz sau seara. Publica$iile locale acoper o arie mult mai mic@ i de cele mai multe ori sunt publicate odat sau de dou ori pe sptmAn. 2iarele re ionale i cele locale au responsabilitatea de a prezenta informa$iile ntr8un mod cAt mai apropiat de oameni@ lucru pe care cele na$ionale nu prea l pot face. Industria de re,iste i ma azine din .area 9ritanie este foarte bine dez,oltat. !ste una dintre cele mai sofisticate i ino,ati,e pr$i din mediile printate. .a azinele i re,istele e pot mpr$i n dou cate orii: edi$ii de consum@ care ofer informa$ii de delectare i de timp liber@ i a doua cate orie edi$iile de afaceri i cele specializate ;care sunt rele,ante pentru anumite cate orii de oameni<34. .ai e*ist o cate orie de re,iste i ma azine i anume acelea n care sunt prezentate sfaturi practice pentru ,ia$a de zi cu zi@ aa numitele @0n house maga&ine.

32 33

Ibidem@ p. 24. .ic3ael 9romleE@ op.cit.@ p. 42. 34 #ara3 =iblocF@ op.cit.@ p. 23

26

-# M$ a(%% 7n ;$rna+%*3$+ a, $a+ '$ro0'an


?n cadrul redac$iilor importante din !uropa@ n mediul n care se iau deciziile ma/ore@ s8au impus i s8au fcut tot mai populare anumite metode de lucru standard. Generalizarea acestora n mai toate mediile redac$ionale are de8a face cu reutatea deciziilor luate aici@ i este n antitez cu munca de teren al reporterilor@ care pare s fie mai creati,@ mai liber. Impunerea acestor proceduri standard n munca redactorilor are ca motor ne,oia de eficien$ i de rapiditate@ fr de care@ n acest secol al ,itezei@ un ziar nu8i poate pstra locul pe pia$. %e cele mai multe ori nu este c3iar atAt de important talentul scriitoricesc@ impro,iza$ia /urnalistului. ?n ,irtutea celor spuse mai sus@ ntr8o institu$ie media primeaz interesele dictate de diferite rupuri sau de conducere. 7stfel se poate spune c produsul care iese dintr8o redac$ie urmrete cu succes liniile mana ementului@ antropolo iei culturale@ psi3olo iei sociale@ lucru ce denot faptul c 0producerea tirilor este@ pe de o parte@ un proces de creare social a realit$ii i@ pe de alt parte@ un sistem de fabricare@ n cadrul unei or aniza$ii@ a unui produs care poate fi studiat ca oricare alt bun fabricat industrial13". -#1# <Fa)r%,ar'a 9 %r%+or Putem asocia ima inea unei institu$ii media cu o fabric 3-@ ce produce dintr8o materie prim numit 0realitate1@ un ansamblu de produse finite@ i anume 0tirile1@ ca i celelalte produse mediatice. ?n procesul de fabricare a tirilor@ deciziile luate de ctre /urnaliti nu sunt deloc spontane@ ori bazate pe intui$ie. 7cest proces decizional este profund influen$at de constrAn erile or aniza$ionale@ de 0cultura profesional i de e*perien$a redactorilor1 3&. Printre considerentele ce8i pri,esc pe /urnaliti cAnd iau decizii n ceea ce pri,ete tirile se numr: ra$iunile bu etare@ constrAn erile te3nice impuse de canalul i dotrile institu$iei n care lucreaz@ normele colecti,e de conduit i re ulile interne de lucru n
3"

#c3udson .ic3ael@ The #ociology of the $ews Production in Media@ Culture and #ocietE@ nr 11@ 1'5' apud .i3ai Coman@ 0ntroducere n sistemul mass media@ Iai@ !ditura Polirom@ 1'''@ p. 21" 3Ima ine folosit de .i3ai Coman@ 0ntroducere n sistemul mass media@ Iai@ !ditura Polirom@ 1'''@ p 21". 3& .ic3ael 9romleE@ op.cit.@ p. 16.

21

repsecti,a institu$ie@ atitudinea i con,in erile personale ale /urnalitilor@ ,alorile dominante ale breslei@ esturile i preferin$ele consumatorilor@ etc. 7cest numr mare de constrAn eri la care sunt supui /urnalitii n cadrul procesului decizional impune un 0ansamblu standard de proceduri de rutin135. 09ad neGs is ood neGs1 3' e o butad care face@ de aproape o /umtate de secol@ nu numai istorie ci $ine adesea loc de politic editorial@ ntr8o pres din ce n ce mai dominat de senza$ionalism. Qtirile ocante@ dure@ fie ele de fapt di,ers sau de real interes@ capaciteaz ,dit publicurile@ cresc ratele de audien$ pentru radiouri i tele,iziuni@ mrind i tira/ele ziarelor. %ar consecin$a este slbirea pro resi, a radului de interes participati, al destinatarului n raport cu acele tiri care trebuie n$elese i care cer de la el o reac$ie refle*i,8interpretati,. .ai mult@ de cele mai multe ori interesul public ade,rat@ adic msura n care tirea are poten$ial n a8i influen$a cet$eanului ,ia$a@ tinde s fie ne li/at@ pus pe plan secund sau tratat cu indiferen$ atAt de institu$iile de pres cAt i de destinatarul nsui. Qi asta n beneficiul senza$ionalului fr necesitate comunica$ional ,iabil. Cele mai frec,ente@ mai periculoase i mai dureroase dintre manifestrile specifice acestui tip de atitudine /urnalistic sunt cele denumite ndeobte de 0stimulare a crizei1. ?ntr8o societate democratic@ a crei dinamic economic@ politic i social sunt sntoase@ poten$ialul de criz n raporturile dintre autorit$i i anumite se mente ale societ$ii@ dintre rupuri de interese@ colecti,it$i sau minorit$i i ma/oritate@ ca i dintre di,erii reprezentan$i ai rupurilor politice e mereu desc3is. %emocra$ia nu poate i nu trebuie s fie ,zut ca un eden al consensului permanent@ ci ca un mediu fa,orizant al dialo ului public@ care e uneori mai blAnd@ alteori mai corozi,. ?n momente de tensiune social@ ,ocile se nspresc i discursurile tind s i reduc nuan$eleI dar i capacitatea de ascultare i rbdarea partenerilor sociali sunt n descretere. ?n aceast ordine de idei@ presa este trAmul dele at n mod e*pres dezbaterii publiceI or@ ea ar trebui s8i asume nu doar rspunderea de a 0reflecta foto rafic1 discursurile@ opiniile i tendin$ele aflate n confruntare@ ci i pe aceea de a clarifica pozi$iile ntr8o corect interpretare a situa$iei nsi.
35

reutate real lipsit de

.i3ai Coman@ op.cit.@ p. 21&. %a,id #tep3enson@ 3ow to succes in newspapers journalism@ Dondra@ Mo an Pa e@ 1''5@ p. 11.

3'

22

-#1#1# Pro,'*$+ d',%5%ona+ Puterea celor ce controleaz presa se datoreaz e,ident for$ei lor economice sau@ n unele $ri@ faptului c de$in controlul aproape e*clusi, asupra resurselor de tiprire si publicare. %ar ei nu au ne,oie aproape niciodat s8i e*ercite n mod desc3is aceast putere asupra /urnalitilor@ pentru c ,alorile lor sunt absorbite n mare msur de cultura /urnalistic ce predomin ntr8un ziar sau n anumite tipuri de ziare. 7ceast cultur dicteaz ceea ce trebuie admirat la un /urnalist i ce se ateapt de la el. !a are ce,a n comun cu ,aloarea de informare@ dar poate fi cel mai bine caracterizat drept 0instinct azetresc1. Prin instinct se n$ele e fie abilitatea natural de a descoperi n$eles i sens acolo unde al$ii nu ,d nimic@ fie n forma sa de enerat@ arta de a transforma banalul n e*traordinar. > astfel de in enuitate neltoare poate fi ntotdeauna recunoscut n felul n care o serie de piese@ corecte fiecare n parte@ produc@ mpreun@ un ntre totalmente incorect. Iar astfel de procedee nu se sesc doar n ziarele populare@ care le8au in,entat. !le sunt@ oriunde@ o marc a inteli en$ei i in eniozit$ii. %e*teritatea n manipularea faptelor@ ca i selectarea@ /udicioas n esen$@ a informa$iei@ care este apoi prezentat n afara conte*tului real@ este adeseori la loc de cinste@ c3iar dac ntr8o form mai blAnd@ n toate zonele /urnalismului. !ste ade,rat c@ n mod ine,itabil@ orice realitate@ care prin c3iar natura sa este dezordonat i complicat@ trebuie simplificat sau cel pu$in ordonat atunci cAnd este relatat n cu,inte. ?ns@ de multe ori@ /urnalismul omite cu bun tiin$ conte*tul i amplific e*cesi, acest efect@ de dra ul propriilor con,en$ii. Cultura ziarelor populare apreciaz de asemenea 0intro8urile randioase1 i narati,ul facil. Peter %a3l ren i Colin #parFs 46 sunt de prere c pentru aceste lucruri este ne,oie@ desi ur de ce,a talent@ dar@ de asemenea@ n mult mai mare msur@ de e*trapolarea faptelor i a n$elesurilor cu,intelor pentru a realiza o construc$ie atracti, pentru cititor. CAt despre trucurile in enioase o minciun. =ici n cazul ziarelor mai serioase@ 0de calitate1@ procesul de redactare i de editare a articolelor nu este strin de aceast corup$ie 41. !a pornete de la redactorii coordonatori@ care
46 41

la care ne8am referit mai sus@ secretul const n aceea c fiecare

component poate fi ntr8un fel /ustificat plauzibil. 7rticolul finit reprezint@ cu toate acestea

Peter %a3l ren i Colin #parFs@ op. cit.@ p. 126. .ic3ael 9romleE@ op.cit.@ p. 12.

23

pretind s 0lucreze pu$in articolul pe propriile maini de scris1 pentru a8l 0cizela1. 7desea articolele au de cAti at de pe urma inter,en$iei acestor efi@ dar de multe ori se a/un e la ceea ce /urnalitii ndeobte numesc un articol 0umflat1: cu alte cu,inte i se confer o strlucire sintetic@ e*a erAnd la ma*imum implica$iile faptelor i producAnd astfel o ima ine de ansamblu incorect. ?ntr8ade,r n cazul multor publica$ii@ ntre ul proces de redactare i editare@ n cadrul cruia articolele trec din mAn n mAn@ e ca un telefon fr fir@ rezulatul fiind c relatarea se ndeprteaz din ce n ce mai mult de ade,r. ?n orice structur de tip birocratic e*ist@ n urma di,iziunii muncii@ la fiecare din palierele de acti,itate@ o ierar3ie clar@ de tip piramidal@ n care decizia apar$ine persoanelor aflate n ,Arful structurii@ iar e*ecu$ia re,ine celor aflate pe treptele inferioare. %in aceast perspecti,@ elementul8c3eie al lucrului n redac$ie este dat de actul de luare a deciziilorI ntr8ade,r@ produsul mass media este rezultatul unui lan$ de decizii referitoare la radarea mesa/elor ce con$in e,enimentele ce urmeaz s fie abordare@ la modul de tratare a informa$iei@ la forma n care aceasta urmeaz sa fie 0ambalat1 i la pozi$ionarea ori respecti,a informa$ie. ?n felul acesta@ problematica deciziei i a ,alorilor@ pe care se spri/in /urnalitii cAnd iau o anumit 3otrAre@ a concentrat ener iile a numeroi cercettori@ precum i interesul mai multor enera$ii de ziariti. Procesul decizional este profund influen$at de constrAn erile or aniza$ionale@ de cultura profesional i de e*perien$a redactorilor. ?n $rile occidentale@ marile publica$ii posed un te*t de referin$ ;0policE booF1 sau 0ca3ier de c3ar es1<I acesta stabilete procedurile de lucru@ caracteristicile stilistice@ interdic$iile i standardele calitati,e@ care@ prin ac$iunea lor con,er ent@ creeaz profilul specific al acelei ntreprinderi de pres. !,ident aceste te*te nu acoper infinitatea de situa$ii cu care se confrunt redac$iile i /urnalitiiI ele ofer ns liniile enerale i direc$iile ma/ore de ac$iune@ contribuind astfel la formalizarea i institu$ionalizarea acti,it$ilor redac$ionale. Da captul unor cercetri sRa a/uns la concluzia ca ima inea realit$ii este n c3ip sistematic distorsionat de cerin$ele or anizatorice.

)iecare institu$ie mass media este compus dup re ulile structurilor de tip birocratic42. 7adar@ n urma principiului di,iziunii muncii@ procesul decizional n ceea ce pri,ete fabricarea de articole@ tiri@ i oricare produse media este supus unei mpr$iri de tip piramidal. ?n aceast ordine de idei@ procesul de luare a deciziilor este cel dintAi@ sau
42

.i3ai Coman@ op.cit.@ p. 34.

24

conform lui .i3ai Coman@ 0elementul8c3eie1 al lucrului n redac$ie. Cn produs media este rezultatul unui lun ir de decizii luate la toate ni,elurile. 7ceste decizii n parcursul unei 0tiri1 de transformare din stadiul de e,eniment pAn la a fi transformat n informa$ie@ se refer rAnd pe rAnd la abordarea unui anumit subiect@ la felul n care trebuie i este tratat respecti,ul subiect@ forma care trebuie s o capete materialul la sfAritI toate acestea ca n ziar s apar un produs care s satisfac ne,oia de informare a cititorului. -#1#-# Z&on$r%+' %in punct de ,edere teoretic@ z,onurile nu se ncadreaz n nici una dintre cele trei surse i modele de colectare a informa$iilor: obser,a$ia direct@ inter,iul i documentarea. Cu toate acestea@ importan$a z,onului nu este diminuat. !l continu s ocupe un loc pri,ile iat n munca ziaristului@ i pe bun dreptate. Incorectitudinea apare n momentul n care /urnalistul nlocuiete informa$ia cu z,onul. #unt frec,ente cazurile cAnd z,onurile sunt prezentate ca i informa$ii@ din pcate. %easemenea tot incorect este si faptul c deseori z,onurile sunt prezentate n pres@ nu ca informa$ii@ ci c3iar ca i z,on. 7cest lucru nu este de dorit@ i /urnalistul care apeleaz la aceste practici nu are nici o scuz din punct de ,edere profesional@ indiferent de conte*t. 2,onul nu trebuie s depeasc pozi$ia de surs de poten$iale subiecte@ i trebuie e*ploatat ca atare. ?ns aceste demersuri de a crea articole i a dez,olta po,eti pornind de la z,onuri trebuie s fie dublate de documentri serioase i temeinice. 7ltfel se risc difuzarea de tiri i informa$ii fr o baz real@ care indiscutabil conduce la dezinformare. 7proape toate subiectele publicate pleac de la z,onuri. Cnele dintre ele dac sunt urmrite i studiate@ pot duce la ade,rate descoperiri i informa$ii de un real interes. )ace parte din riscurile meseriei aceast documentare. %e foarte multe ori se poate do,edi c este ntr8ade,r doar un z,on@ care nu8i sete concretizarea n realitate. Cn z,on trebuie nzestrat cu importan$ din momentul n care@ lucrAnd la o documentare serioas@ elementele ncep s se le e@ i se contureaz o po,este real. I norarea acestor pai@ i publicarea unor z,onuri fr a ac$iona la un studiu n prealabil duce la erori mediatice@ de care presa se face ,ino,at. 7cestea nu intr n cate oria manipulrii.

2"

Conform #oniei Cristina #tan43 erorile mediatice pot fi enerate de: Publicarea de bun8credin$ ;atunci cAndd presa public o informa$ie fals pe care o crede ade,rat8 caz n care nu se poate reproa decAt lipsa ,erificrii informa$iei< 0intui$iile1 de la inc3iderea edi$iei: atunci cAnd un e,eniment este n desfurare la nciderea edi$iei i@ netiindu8se cu e*actitate care ,a fi finalul@ se mer e pe intui$ie i se anticipeaz@ titrAndu8se ntr8un anumit fel realitatea@ infirmAnd deseori aceste 0,erdicte1 Dupta cu 0deadline8ul1 ;termenul de predare8 lucrul continuu contra cronometru scade ,i ilen$a n ,erificarea informa$iilor<. +oate aceste practici pot duce la mistificri neinten$ionate@ i deasemenea pot discredita institu$ia media respecti,@ la fel ca i pe /urnalitii care lucreaz n cadrul acesteia. ?n timp@ efectul este scderea credibilit$ii@ lucru foarte reu de recuperat. !*ist ns i o cate orie mult mai mare@ a manipulrii efecti,e@ despre care putem ,orbi atunci cAnd e*ist fie i cea mai mic inten$ie de a distorsiona ade,rul. 7ceasta se trateaz deobicei nediferen$iat. +ermenul de 0manipulare prin pres1 n,luind ntr8o i mai mare confuzie elementul de care am ,orbit mai sus: inten$ia. %eci@ cine manipuleaz pe cine@ presa e suportul@ ini$iatorul@ manipulatul@ $intaU Pentru a reduce din incertitudine@ ,om spune c manipularea ;n rela$ia ei cu presa< nu poate fi decAt de dou feluri: Ini$iat de pres ;pentru propriile interese< Ini$iat de cine,a din afara presei@ dar care sefolosete de pres pentru a a/un e la $int ;de a manipula<44.

-#-# T'=n%,% d' 3an%0$+ar'


?n presa actual@ e*ist tendin$a de a apela la procedee subtile@ i dup cum consider #orin Preda4"@ mai inteli ente@ cum ar fi: manipularea@ di,ersiunea@ mistificarea.

Conceptul de manipulare nu poate s se aplice decAt presei i mediilor de informare n mas n ade,ratul sens. .ediile de difuzare a informa$iilor au putere mare de
43 44

#onia Cristina #tan@ Manipularea prin pres%, !ditura Pumanitas@ 9ucureti@ p. 34. Ibidem@ p. 3". 4" #orin Preda@ (urnalismul cultural )i de opinie@ Iai@ !ditura Polirom@ 266-@ p. 1''.

2-

con,in ere i cAntresc reu n procesul de formare de opinii n rAndul publicului. > serie de preri mprtite de o persoan sau alta nu pot influen$a decAt ntr8o mic msur un numr de oameni. .anipularea i dezinformare stau n puterea presei. ?n aceast ordine de idei@ unele e,enimente pot cpta dimensiuni nebnuite i ireale@ unor declara$ii i stri de fapt i se pot atribui o nsemntate deosebit.
Piotr OierzbicFi4- analizeaz cAte,a procedee de falsificare a informa$iei. ?n cartea sa@ ea nsi marcat de o anumit ideolo ie a luptei mpotri,a ideolo iei ;comuniste<@ face o enumerare a metodelor prin care se realizez de cele mai multe ori dezinformrile i manipularea: Prin folosirea perifrazelor incifrat atenuate@ care nlocuiesc realitatea i situa$iile concrete %eturnarea informa$iei prin comentariu. ?n acest sens@ a,em nenumrate e*emple. # lum tirea despre ,erdictul dat ntr8un proces politic. !ste suficient s se nlocuiasc cAte,a cu,inte c3eie ;declaraie +a&at% pe vor+e goale pentru ap%rare@ crim% sau fapte@ mAnia poporului pentru justiie )i pro+e< i se deturneaz instantaneu sensul tirii. )olosirea calificati,elor i a structurilor fi*e puternic ideolo izate. %eformarea propor$iilor. #electarea informa$iilor. 7cest lucru se poate realiza prin felurite moduri: 1. obturarea cauzelor@ 2. dezmin$irea ce e,it ,oit men$ionarea a ceea ce este dezmin$it@ sau 3. men$ionAnd /umtatea fa,orabil. 7cumularea insucceselor: se consemneaz doar nereuitele ad,ersarilor politici pe toate planurile. #urplusul de informa$ie. CAnd se public o informa$ie defa,orabil puterii@ ea ,a fi sufocat n mod premeditat de un surplus de date referitoare la ad,ersarii politici@ cu scopul de pune ntr8o lumin ne ati, pe opozan$i. 7mestecul prezentului cu ,iitorul )or$area uilor des3ise: se polemizeaz pe opinii pe care nu le sus$ine aproape nimeni.
4-

Piotr OierzbicFi@ #tructura minciunii> !ditura =emira@ 9ucureti@ 1''-@ pp. 538126

2&

.anipularea este o form subtil de a influen$a@ de a sc3imba preri@ opinii@ credin$e@ fr ca persoana cu statut de ,ictim s fie contient de acest lucru. Poate mbrca mai multe forme@ i anume poate fi una instincti,@ sau premeditat@ sistematic i coerent. .anipularea este o ac$iune care nsumeaz urmtoarele caracterstici: con$ine inten$ia de a sc3imba opinii@ atitudini@ comportamenteI de le a influen$aI urmrete atin erea unor scopuri diferite de cele ale persoanelor aflate sub ac$iunea de manipulareI nu utilizeaz sub nici o form for$aI mimeaz destul de bine libertatea de ac$iune.4& !ste necesar s clarificm faptul c 0dezinformarea nu este opusul informrii@ ci este o informa$ie fals@ profund corupt145.
Conform lui #orin Preda@ 0dezinformarea $ine de impunerea unui sens ascuns i uneori abia su erat prin intermediul altui sens@ aparent i dominant1 4'. %ezinformarea este strAns le at de manipulare@ n sensul c se nfptuiete de cele mai multe ori pentru a o realiza pe a doua. Printre scopurile ascunse ale dezinformrii se numr ncercarea de a influen$a@ de a sc3imba preri i op$iuni n mod subtil@ ntr8o manier diferit fa$ de discursurile cu scop persuasi, declarate@ sau de opinie. 7cestea din urm@ spre deosebire de te*tele scrise n ideea dezinformrii i manipulrii@ au elemente persuasi,e e*puse oarecum la ,edere i acord dreptul la discu$ii i ne ocieri@ la critici i de ce nu la refuz. ?n aceast discu$ie se e,iden$iaz faptul c suntem foarte aproape de minciun@ omisiune ,oit@ ade,r spus doar pe /umtate i scoaterea n fa$ doar a elementelor fa,orabile. %ezinformarea i manipularea nu pot fi considerate neaprat procedee@ ci mai de rab efecte. 7cestea rezult din practicile mai sus enun$ate@ care folosite@ urmresc interese bine determinate@ proprii institu$iilor media care le difuzeaz@ sau dictate de oameni sau corpora$ii cu influen$ asupra respecti,ei medii de difuzare. 7stfel@ se consider c 0dezinformarea nu poate fi abordat ntr8un stil lobal@ sta3ano,ist ci obli la nuna$ri@ re,eniri i precizri succesi,e1."6 %ezinformarea@ de cele mai multe ori a fost i este folosit n ideea de a compromite ad,ersarul@ oricare ar fi acela. 7ceasta este folosit cu predilec$ie n statele cu re im totalitarI dezinformarea ncepe s apar din ce n ce mai pu$in n ziua de astzi. Ducrul acesta se ntAmpl din cauza caracterului foarte e,ident@ i uor de sanc$ionat al acestor abateri.
4& 45

#onia Cristina #tan@ op>cit>@ p. 24. #orin Preda@op. cit.@ p. 1&. 4' #onia Cristina #tan@ op.cit.@ p. 2-. "6 Ibidem@ p. 2&.

25

H,es .amou"1 crede c dezinformarea este n continuare folosit cu dezin,oltur de ctre actorii /ocului politic@ /uridic@ economic@ etc. .oti,ul st n interesul imediat@ n nai,itatea iner$ial a cititorului ;0dac este scris@ trebuie s fie i ce,a ade,rat n toat po,estea asta1"2<@ dar mai ales c n cele mai multe cazuri le ea nu pedepsete aceste derapa/e de la ade,r. Inten$ia de a min$i este foarte reu de pus n e,iden$@ mai ales n cazul celor dou forme ma/ore de dezinformare: subinformarea@ i suprainformare. 7a cum constatau moralitii@ ade,rul este mereu srac i neputincios. 0.inciuna are multe i strlucitoare 3aine. !ste in,enti, i reu de do,edit1 "3.

"1

H,es .amou@ 8Best la faute au7 m-dias' essai sur la fa+rication de lBinformation@ PaEot@ )rance@ 1''1 apud Peter %a3l ren@ Colin #parFs@ op.cit.@ p."3. "2 Ibidem@ p. 1"-. "3 #orin Preda@ op.cit.@ p. 26".

2'

8# Pr'*a d' *,anda+


8#1# Pr'3%*' Printre tendin$ele cele mai accentuate din presa de astzi se afl faptul c senza$ionalismul cAti tot mai mult teren. Da o pri,ire de ansamblu@ presa de scandal pare s eclipseze din punct de ,edere al tira/elor presa care se ocup cu subiecte serioase. 7cest lucru se datoreaz importan$ei acordate de ctre public mondenit$ilor@ di,ertismentului@ fapt reflectat prin tira/e. Cnii critici sunt de prere c rani$a dintre presa de di,ertisment i cea de tiri este tot mai nce$oat. 7cest lucru are ca efect crearea de produse media 3ibride@ i la o lobalizare a formelor. +abloidele sunt publica$iile ce apar ntr8un format mai mic decAt cotidianele normale. !le sunt diferite de celelalte tipuri de ziare nu doar prin formatul pe care l au@ dar i prin subiectele pe care le abordeaz. 7ceste tipuri de publica$ii acord la fel de mult spa$iu i importan$ tirilorI ceea ce le diferen$iaz este faptul c se pune accent pe di,ertisment. #e practic scoaterea n e,iden$ a bArfelor@ a informa$iilor picante@ care s distreze publicul. #ara3 =iblocF"4 este de prere c /urnalitii care scriu pentru tabloide@ i n eneral pentru ziarele de scandal@ se alf ntr8o mai are presiune din partea editorilor. 7cetia cer insistent picanterii@ i s se scoat partea spectaculoas dintr8un subiect. ?n capitolul CThe shape of the newspaper industry DD, autoarea este de prere c dei toate se numesc ziare@ acestea sunt foarte diferite ntre ele. Cn aspect dup care se face caracterizarea este acela c difer cantitatea de informa$ii i calitatea. ?n .area 9ritanie@ spre e*emplu@ distinc$ia dintre /urnalismul Jserios1 i tabloidele a fost destul de neclar pAn nu demult@ c3iar dac n #tatele Cnite ale 7mericii s8a stabilit o linie precis ntre ceea ce nseamn acestea dou. Grani$a dintre presa serioas i tabloide nu este atAt de neec3i,oc pe cAt apare la prima ,edere. %ei e*ist diferen$e importante i e,idente ntre 0presa serioas1 i presa de scandal@ asemnarea dintre ele n ceea ce pri,ete ale erea subiectelor@ folosirea unor surse anonime@ rolul central al e*per$ilor i al e*epertizei i dependen$a de mecanisme de 0di,ertisment1 rezult ntr8un 0continuum al relatrii1. ?n cazul n care tabloidele se suprapun n ceea ce pri,ete subiectele abordate cu ziare de elit@ ies n e,iden$ diferen$e. 7cestea ncep de la un 3iul de abordare.
"4 ""

#ara3 =iblocF@ op.cit.@ p.23. Ibidem@ p.23.

36

7ceste enuri 0inferioare1@ dup cum le numete Peter %a3le ren@ apar aran/ate implicit ntr8o ierar3ie n func$ie de asemnarea lor cu e*emplele clasice de tiri serioase din /urnalism. 7stfel@ de e*emplu@ se bucur de un anumit respect reporta/ele@ anumite rubirici@ anumite forme de reporta/e culturale i relatri istorico8 bio rafice "-. (ubricile mondene@ reporta/ele despre criminalitate@ rubricile de sfaturi pentru cititori@ tirile de senza$ie despre celebrit$i i aa mai departe sunt cu mult mai diferite de modelul de baz@ i@ n consecin$@ au un statut mai ndoielnic. %ei sunt tolerate@ rar se ntAmpl s fie ludate. Gsim n presa de scandal nenumrate maniere de a prezenta 0tirile1. ?n aceste publica$ii se re sesc e,enimente de interes na$ional i interna$ional care sunt acoperite de ntre ul spectru al cotidienelor de scandal.

8#-# T'=n%,% d' *'n5a(%ona+%5ar'

"-

Peter %a3le ren@ Collin #parFs@ op.cit.@ p. 1"6.

31

:urnalismul de spectacol@ 0senza$ional1@ are ca principal atribut acela c urmrete mai de rab atra erea aten$iei i ,inderea a cAt mai multor ziare@ decAt s aib ca interes principal respectarea ,alorilor /urnalistice@ i punerea lor n practic. :urnalismul de scandal@ senza$ional nu face diferen$e n cadrul publiculuiI audien$a este reconceput ca o mas@ nediferen$iat@ i lipsit de ra$iune. !ste tot mai ,e3iculat ideea c /urnalismul ncepe s8i piard menirea ini$ial@ i anume c de multe ori nu se mai pune accent pe prezentarea faptelor la obiect@ ade,rat@ ntr8o manier ncAt s fie folositoare cititorilor. ?n oana dup tira/e@ ratin 8uri@ profit@ promo,are@ deseori /urnalitii au tendin$a@ sau sunt constrAni de conducerea institu$iei@ s renun$e sau s sar peste acele informa$ii serioase@ educati,e@ i de un real interes. +rAmul n care se intr@ i care ofer cele mai mari satisfac$ii n presa actual este cel al di,ertismentului. #e trece cu uurin$ la aceste subiecte@ pentru c sunt de ustate de public@ sunt atracti,e. Cn aspect foarte important este acela c acest tip de informa$ii satisfac pentru un timp scurt curiozitatea cititorilor@ i n aspecte neimportante@ pur recrati,e@ care se do,edesc nefolositoare. 8#-#1# Fo o4ra"%a > parte important din ec3ipa redac$ional a unui tabloid este departamentul foto. )oto rafiile ,in s completeze partea editorial@ de publicitate@ i de ce nu de produc$ie. !le capt n$eles mai lar n momentul n care sunt plasate ntr8un conte*t. > foto rafie poate comunica multe@ dar de cele mai multe ori@ n cazul presei de scandal@ se folosesc te*te mult mai de efect decAt foto rafiile n sineI i anume la o analiz c3iar superficial@ putem deduce c senza$ionalul@ spectaculosul reiese din scriitur@ din titlu. 0)oto rafiile din presa de scandal sunt ncadrate de te*te menite s confere credibilitate i autenticitate foto rafiei@ dar care n acelai timp@ o mpiedic s fie ,zut ca o fereastr ctre realitate1"&. Cu toate c foto rafia din pres a nceput s aib parte de mai mult credit din partea mediilor culturale@ foto/urnalismul presei de scandal continu s fie ncadrat ntr8o cultur de /oas spe$@ 0loG culture1"5@ acest lucru nseamn c de cele mai multe ori este de8a dreptul i norat. Gabriela #andu este de prere c 0pentru a re$ine aten$ia cui,a@ o
"& "5

Peter %a3le ren@ Collin #parFs@ op.cit.@ p. 1-1. Peter %a3le ren@ Collin #parFs@ op.cit.@ p. 14'.

32

foto rafie trebuie s comunice ce,a@ s aib con$inut: s fie informati,@ educati,@ interesant@ amuzant sau moralizatoare1"'. Ducrul acesta se ntAmpl tot mai des dar n cazul acelor foto rafii care oc3ez@ impresionez@ au un oarecare procent de dramatism n ele. )oarte frec,ente@ n presa de scandal actual@ apar foto rafii fcute con,en$ional@ n studiouri. 7cest lucru este n opozi$ie cu foto/urnalismul recunoscut@ n cadrul cruia ac$iunea@ e*presiile sunt surprinse uneori stAn aci i de multe ntr8o te3nic nu foarte bun@ primAnd faptul c sunt 0de la fa$a locului1@ i e*prim realitatea. )oto/urnalismul de scandal mai ofer cititorilor@ sau mai bine zis pri,itorilor@ ocazia s descopere celebrit$i surprinse de camera de foto rafiat. 7ceste te3nici sunt demult cunoscute c apar$in presei de scandal. ?n cazul e,enimentelor politice@ reflectarea lor n presa de scandal se face prin prisma foto rafiilor realizat n aceiai tem popular. %ei acest domeniu se intersecteaz de cele mai multe ori cu presa serioas@ de elit@ i n presa de scandal pot aprea astfel de subiecte@ dar tratate prin te3nici de reprezentare specifice acestui en. > foto rafie ocant este aceea care are capacitatea de a iei n relief@ de a a,ea un caracter neobinuit. %ar pe lAn acest atribut ocant@ o foto rafie trebuie s aib i nsuirea de a fi emo$ionant i s aib con$inut. Impactul unei foto rafii de pres poate fi poziti, sau ne ati,. 0)oto rafia ,inde ziarul@ ea trebuie s atra @ s acroeze cititorul prin efectul de real.1-6 .ulte dintre tabloide au o tradi$ie n a publica reporta/e despre crime@ iar stilul men$ionat su ereaz o continuare a tradi$iei -1. Cu toate acestea@ n presa de scandal contemporan poten$ialii criminali i cei condamna$i apar mai rar decAt ima inea i mrturia oamenilor obinui$i prini n situa$ii traumatice pe care nu le8au ini$iat ei nii. %e cele mai multe ori foto rafiile liderilor poltici sunt poze mici i foto rafii de ar3i,@ n timp ce oamenii obinui$i implica$i n e,eniment sunt mult mai bine prezenta$i ,izual. 7ceasta se ntAmpl mai ales cAnd foto raful este trimis s prezinte tiri e*terne.

"' -6

Gabriela #andu@ Manual de fotojurnalism, !ditura +ritonic@ 9ucureti@ 2664@ p.--. Peter %a3le ren@ Collin #parFs@ op.cit.@ p. 1-2. -1 #tilul a fost asociat cu modul specific de lucru al foto rafilor care urmreau sta$iile radio ale poli$iei pentru informa$ii i a/un eau n locurintunecate@ a lomerate@ z omotoase. %ei acum este considerat n,ec3it@ persist o admira$ie ascuns pentru foto rafii care continu acest stil de lucru.

33

Pe lAn foto rafiile de persoane ale cror ,ie$i au fost marcate de e,enimente demne de tiri@ uneori se public foto rafii c3iar din timpul respecti,elor e,enimente. 7cestea sunt deobicei foto rafii n ac$iune i par neprelucrate@ n sensul c persoanele foto rafiate par a nu fi contiente de faptul c se afl n prezen$a unui foto raf. =u se poate spune c e,enimentele n sine sunt neplanificate@ cci multe sunt parte dintr8un pro ram@ iar presa a elaborat strate ii pentru a le prezenta. #trate iile includ ob$inerea de instantanee nf$iAnd martori la e,enimente considerate semnificati,e i c3iar de importan$ istoric. .ulte dintre foto rafii seamn n mare msur cu foto rafiile candide care prezint celebrit$i. Ca i acelea@ ele submineaz re ulile unei 0bune1 foto rafii aa cum sunt acceptate de institu$ii prin compozi$ia stAn ace@ contrastele e*treme i focalizarea imprecis. > alt asemnare const n faptul c foto rafiile candide care prezint e,enimente sunt structurate s dez,luie cum reac$ioneaz oamenii cAnd este distrus aparenta linite a cotidianului. +ulburrile politice i dezastrele ecolo ice sunt moti,e pentru a trimite ec3ipe de fotoreporteri n strintate. Cutremurele i foametea@ ale erile amenin$ate de ,iolen$@ retrasarea rani$elor na$ionale i interna$ionale@ micrile populare de rezisten$ i reprimarea lor sunt ntotdeauna prezentate pe lar . (eporta/ele pot include foto rafii ale oficialit$ilor locale@ ns accentul se pune pe oamenii obinui$i@ afecta$i de e,enimente@ n special pe copii. )oto rafiile se concentreaz asupra punctului lor de ,edere@ prezentAndu8le ac$iunile i reac$iile n stilul candid caracteristic foto rafiei din presa de scandal. Cu toate acestea@ de cele mai multe ori te*tul sc3imb stilul articolului. Qi n acest caz se reafirm imposibilitatea de a /udeca foto rafiile independent de modurile n care sunt ncadrate de te*t. CAnd se face distinc$ia dintre presa de informa$ie i cea de di,erstiment@ sau cAnd se apr seriozitatea publica$iilor destinate unui public intelectual n paralel cu 0atracti,itatea tri,ial1-2 a ziarelor de scandal@ foto rafia intr n cate oria celui de8al doilea tip de pres. !ste asociat cu popularul@ conform lui %a3l ren i #parFs@ i este e*clus total din presa serioas. 7trac$ia imediat@ direct a foto rafiilor este considerat o amenin$are la adresa ra$iunii@ considerat o motenire a institu$iei /urnalistice. %e8a lun ul istoriei@ descoperim mai multe cazuri n care presa@ n special cea de scandal@ s8a
-2

Peter %a3l ren@ Colin #parFs@ op.cit.@ p. 146.

34

folosit de popularitatea i succesul de care se bucur arta ,izual pentru a8i mri tira/ul. 7naliza rolului pe care l /oac foto rafia n pres ne a/ut s n$ele em probleme le ate de politic i estetic@ i ne ofer e*plica$ii n le tur cu ceea ce nseamn reprezentarea@ cunoaterea i ,aloarea prin prisma 0dezbaterilor postmoderniste1-3. ?n presa de scandal@ foto rafia este considerat unul dintre principalele mi/loace de reprezentare a tirilor. 8#-#-# Dra3a %*3$+ Presa popular este do,ada ,ie c tirile se reduc la emo$ii@ la impresionarea audien$ei i la con,in erea acesteia s cumpere ziarul@ sau dup caz s consume produsul respecti,. !mo$iile la care apeleaz acest tip de pres sunt caracteristice pentru fiecare persoan n parte@ nu $in cont de statul social@ educa$ie. %o,ad a acestui fapt st succesul tabloidelor care au foto rafii mari@ preferabil dramatice i dramatizate@ i titluri foarte mari@ i ele mai mult sau mai pu$in dramtizate. Peter 9rooFs ofer o perspecti, interesant asupra dramatismului din presa. !l este de prere c melodrama este o 0art democratic1 i ofer publicului un substitut pentru ,iziunea reli ioas tradi$ional asupra lumii@ care 0s8a pierdut n 3aosul epocii moderne1. +ot el consider medodrama un 0sistem de semnificare1 ;0a sense8maFin sEstem1< n societatea acual desacralizat@ i un 0mecanism te*tual1. #tilul i con$inutul presei populare sunt marcate de senza$ionalism i personalizareI ea are o preferin$ special pentru materialele cu poten$ial ocant@ i care pri,esc indi,izii ca persoane particulare. ?n presa de scandal ntotdeauna o s se speculeze orice aspect ocant al unei po,eti. .elodramaticul este o estetic e*presionist care se strduiete s scoat n e,iden$ tot ceea ce se ascunde sub suprafa$a 3aotic i nesi ur a ,ie$ii moderne. Prezen$a subiectelor i abordrilor de tip senza$ional@ spectaculos@ preferin$a pentru ,iolen$ pot fi analizate prin prisma unei concep$ii psi3odinamice a indi,idului. 0Persisten$a melodramei poate indica modurile prin care cultura popular nu numai c a luat not de crizele sociale i de faptul c cei n,ini nu sutn doar cei care

-3

Peter %a3l ren@ Colin #parFs@ op.cit.@ p.141.

3"

merit acest lucru@ dar a i refuzat cu ncp$Anare s conceap sc3imbarea social altfel decAt n conte*te personale i n termeni emo$ionali.1-4 .elodrama continu s audien$elor 0un sistem de semnificare1@ un sistem care insist s politica sau istoria sunt interesant numai n msura n care ne afecteaz,ia$a de zi cu zi@ condi$iile de trai i sentimentele8 temerile@ an*iet$ile@ plcerile. .elodrama sub toate aspectele ei@ prezint lumea ca i cum ar fi u,ernat de 0for$e i ,alori morale i emo$ionale1 #e pare c n ultima ,reme s8au rspAndit diferite forme de distan$are fa$ de interesele tradi$ionale ale sferei publiceI dup cum su ereaz #parFs-"@ oamenii sunt mult mai interesa$i de sport i di,ertisment i scandaluri se*uale decAt de lumea politic1@ spre e*emplu. 8#-#8# A+ ' 0ro,'d'' ?n presa actual de scandal@ printre cele mai des utilizate te3nici de senza$ionalizare@ pe lAn cele dou prezentate mai sus@ se numr: +itlurile: influen$area prin titlu se bazeaz pe faptul c ceea ce con$ine titlul este i o e,aluare a articoluluiI se $ine cont de caracterele@ culoarea@ con$inutul te*tului n ideea de a atra e aten$ia cititorilor. #electarea tirilor@ este poate cea mai eficient cale de influen$areI cei care fac ale erile nu ,or selecta informa$ii care s le lezeze ima ineaI n cazul ziarelor de scandal@ criteriile sunt clar stabilite@ adic s con$in elemente senza$ionale@ impresionante@ i s atra publicul. Influen$area prin plasarea tirilor reprezint locul pe care l ocup un anumit subiect n ziar@ n func$ie de criteriile impuse de politica instiu$iei media respecti,e. 7le erea unor e,enimente care cAntresc reu prin importan$a lor pe scena public@ i care s pro,oace un ,al comunica$ional n societate.

-4

+3omas !lsaesser@ Tales of sound and fury' o+servations on the family melo drama, Cni,ersitE of +e*as Press@ 7ustin@ p. 252@ apud Peter %a3le ren@ Collin #parFs@ op.cit.@ p. 16". -" Co3n #parFs@ 0+3e popular press and political democracE1@ Media, 8ulture and #ociety, 1'55@ p. 26'8 223 apud Peter %a3l ren@ Colin #parFs@ op.cit.@ p. 16-.

3-

Comentarea foto rafiilor alturi de o selec$ie a acestora pot afecta ntr8un mod semnificati, atitudinea publiculuiI de re ul n presa de scandal sunt publicate foto rafiile cele mai emo$ionante@ spectaculoase@ care s atra aten$iaI acestea sunt dublate de cele mai multe ori de comentarii pe msur.

Presa serioas@ de elit@ pare s se afle ntr8un accentuat declin n lumea contemporan. Presa popular i de scandal s8a dez,oltat i continu s se dez,olte ;0tabloidisation1--<. .a/oritatea productorilor media se nclin astzi ctre marFetin . 7cum cAnd 0comercializarea1 n /urnalism este pre nant@ ar fi re retabil dac profesionitii nu ar a,ea de ales decAt ntre a continua s sus$in ,arianta oficial din ce n ce mai limitat i mai demodat a ceea ce ar trebui s fie /urnalismul@ sau a renun$a pur i simplu la orice aspira$ii n /urnalism@ lsAndu8se n,ini de lo ica for$elor de pia$. n mod dramatic. Cazul presei populare@ n special al tabloidelor ;0scandalul1 din /urnalism<@ ilustreaz aceast situa$ie

--

.ic3ael 9romleE@ op.cit.@ p. '4.

3&

?# Pr'*a '+', ron%,6


Internetul nu mai reprezint aproape pentru nimeni ce,a necunoscut sau ciudat. 7stzi@ sim n aceast te3nolo ie a calculatorului un mediu eficient ca surs de informa$ii. Internetul nu mai este folosit doar de anumite cate orii de oameni@ dota$i cu posibilit$i speciale@ ci a de,enit o calea de comunicare foarte des utilizat@ de,enind astfel ncetul cu ncetul indispensabil-&. Prin intermediul Internetului@ flu*ul de informa$ii nspre public a crescut e*traordinarI fiecare a,And posibilitatea s8i procure sin ur doza de nout$i@ i s comunice oriunde din n ce mai uor. Da sfAritul anului 2662@ s8a estimat c numrul de persoane care apeleaz frec,ent la ser,iciile de Internet se n,Artea n /ur de --" de milioane de utilizatori conform lui Ber 3e (uff -5@ i numrul acestora este n continu cretere. Internetul are mai multe func$ii@ i nlocuiete mai multe medii. Prin Internet comunicm mult mai uor@ ne sim informa$iile necesare@ deoarece func$ioneaz ca o !nciclopedie mai mare@ i printre altele@ suntem $inu$i la curent cu nout$ile. #uccesul de care se bucur Internetul a determinat productorii media s profite@ ca s beneficieze de aceast popularitate pentru a8i promo,a produsele. 7stfel a aprut /urnalismul online@ care presupune 0colectarea@ redactarea i difuzarea informa$ii prin i pentru Internet1-'. .ai nou@ fiecare ziar are i cAte o edi$ie online. 7cest lucru permite nnoirea informa$iilor la minut@ i face din /urnalism un mediu interacti,. :urnalitii din mediul online i criticii sunt din ce n ce mai optimiti n le tur cu ,iitorul pe care l au ziarele n format electronic@ n compara$ie cu cele tiprite. Iulian Comnescu&6@ consider c ideea de ziar poate fi folosit i n conte*tul Internetului@ deoarece pstreaz caracteristicile presei scrise: periodicitate@ uni,ersalitate@ actualitate i periodicitate. Da ziarele online se mai adau dou nsuiri: interacti,itate i 3ipermedialitate. Bersiunea online nu este identic cu ziarul tiprit. %ac ,rem s comparm ziarele tiprite cu cele online@ acest lucru demonstreaz imediat superioritatea acestora din urm. Printre ar umente se numr:
-& -5

de

(andE (eddicF@ !lliot Min @ The online journalist@ Partcour 9race Colle e Publis3ers@ 1''&@ p. 22". Ber 3e (uff@ I.@ Gri ore@ 9.@ 9elaiile pu+lice )i pu+licitatea online@ Iai@ !ditura Polirom@ 2663@ p. 1'. -' .i3ai Coman@ Manual de jurnalism@ Iai@ !ditura Polirom@ 2661@ p 245. &6 Iulian Comnescu@ 0Presa electronic romAneasc@ ntre produc$ia de tiri de tip clasic i specificit$ile de tip Oeb 2.61@ ,ezi http://www.cji.ro/userfiles/file/documente/Tendinte_5.doc.

35

1. e,ident este mult mai rapid 2. totalul de informa$ii este mai mare 3. datorit interacti,it$ii despre care ,orbeam@ i sanc$ionarea prin replicile cititorilor@ manipularea are cote mai sczute 4. se poate corecta mai uor ;nu mai e ne,oie de erate<. Pentru ziarele online se potri,ete cel mai bine denumirea de 0te*t n micare1@ deoarece actualitatea reprezint caracteristica central@ n timp ce interacti,itatea sus$ine receptarea par$ial i selecti, a te*tului@ cci receptarea unui te*t pe monitorul unui calculator este mult mai lent i mai obositoare decAt pe 3Artie. #pre deosebire de ziarul tiprit@ ,arianta online este accesibil unui public din toat lumea i ofer un rad mult mai mare de actualitate deoarece nu este le at de nc3iderea edi$iei. Da forma de reprezentare a ofertei de con$inut presa online se folosete de un spectru lar de semne. .ateria colportat de pres tradi$ional este subsumat de re ul informa$iei n sens /urnalistic ;materialele informati,e sunt oarecum cele care 0includ o tire1<. Pe lAn aceasta@ se re sesc n ziare enurile i sub enurile de opinie@ de felul editorialelor@ comentariilor sau al 0cursi,elor1. Pe internet i mai ales n Oeb 2.6@ problema se pune n mod diferit: o mare parte din materie este de tip multimedia ;ima ine static sau dinamic@ sunet< sau e reprezentat de 0 lume1@ 0/ocuri1 i altele. !ste moti,ul pentru care n le tur cu neG media R i nu numai R cu,Antul folosit cel mai des este 0con$inut1 i nu 0informa$ie1&1. .utarea centrului de reutate pe acest tip de materiale pune o ntrea serie de probleme referitoare la teoria 0presei1 ;n sens lar @ n msura n care aceasta include i Oeb 2.6<&2@ la etica specific acesteia i ,iitorul comunicrii. #epararea actului de comunicare pur de cel le at de marFetin ;amestecul de reclam i co$inut< este tot mai dificil n fenomene de felul celor ,irale@ unde@ de re ul@ un mesa/ amuzant ascunde o inten$ie de marFetin ;brand@ linF@ anun$ de lansare a unui album@ etc.<. %oamna uni,. conf. dr. Ioana Cre$u este de prere c 0posibilit$ile 3ipermediale ale internetului aduc o fle*ibilitate enorm n crearea i transmiterea informa$iilor.
71
&2

Iulian Comnescu@ op.cit

.i3ai Coman@ op.cit.@ p. 235.

3'

Comunicarea tradi$ional este astfel nlocuit de noi modalit$i. 7cestea@ aa cum este i pota electronic@ ofer o serie de caracteristici care le deosebesc de comunicarea scris: este mai impersonal@ este mai pu$in insistent decAt un telefon sau o scrisoare@ este o comunicare mai ieftin sau c3iar ratuit. 7semenea modalit$i de comunicare reflect atAt con,en$ii culturale cAt i caracteristici ale sistemului folosit. =oile mi/loace de comunicare se caracterizeaz nu numai prin oralitate i scripturalitate@ ci i prin ,erbalitate i non,erbalitate. .ai mult decAt la o con,orbire telefonic sau la o scrisoare lipsete n comunicarea mediat de computer nu numai semnalul optic sau acustic@ ci i cele ce $in de comunicarea personal non,erbal. 7a s8au dez,oltat de la nceputul anilor 56 lo ouri personalizate numite smileEs@ semnele paralin ,istice ce marc3eaz tipo rafic reprezentara semnalelor non,erbale1&3. ?#1# S,r%% $ra d' 0r'*6 '+', ron%,6 Barianta online a publica$iilor este diferit de cea tiprit. )elul n care /urnalitii scriu pentru ziarele Jelectronice1 este diferit fa$ de scriitura pentru publica$iile tiprite. Cu toate acestea@ principiile /urnalismului rmAn aceleai@ i ne referim aici la acurate$e@ ade,r@ concizie@ obiecti,itate@ ,alori ce caracterizeaz@ sau ar trebuie s caracterizeze /urnalismul tradi$ional. +ot la capitolul asemnri se numr faptul c ma/oritatea articolelor online nc pstreaz modelul piramidal@ deoarece s8a demonstrat c cei mai mul$i dintre utilizatorii Internetului nu citesc amnun$it@ ci mai de rab Jscruteaz cu rapiditate te*tul@ n cutarea informa$iei1&4. %iferen$ele dintre /urnalismul practicat online i cel tradi$ional se re sesc n faptul c primul dintre cele dou nu trebuie s se ncadreze n anumite limite tipo rafice@ sau s fie predate ntr8un timp strict. ?n presa tiprit@ tradi$ional@ te*tele se supun unei selec$ii ri uroase care se tra din ra$iuni de spa$iu. ?ntr8 un articol tiprit@ /urnalistul poate fi obli at s renun$e la anumite por$iuni din inter,iu@ sau din reporta/ pentru a se ncadra n spa$iul acordat@ dup cum spuneam mai sus. Pe Internet@ aceste probleme sunt nlturate. Printre aspectele de care se $ine seama n limitarea unui articol se afl acela de a nu plictisi cititorii@ de a nu di,a a@ i binen$eles s nu se ias din rani$ele eticii.
&3

Ioana Cre$u@ 0.ass media i comunicarea online1@ )acultatea de :urnalistic@ #ibiu@ 2665@ curs nepublicat. &4 .i3ai Coman@ op. cit.@ p. 235.

46

Printre re ulile de editare a te*telor pentru edi$iile online se numr faptul c un articol online trebuie s fie mpr$it n cAt mai multe blocuri de informa$ie. 7ceste blocuri facilitez lecturarea te*tului@ n cazul n care cititorul urmrete doar anumite pasa/e din articol@ s poat s a/un la ele cu rapiditate i uor. Para rafele trebuie s fie scurte i propozi$iile dinamice: J7minti$i8, c sunte$i ntr8un mediu diferit i c trebuie s scrie$i mai pu$ine cu,inte i s include$i mai multe ima ini i sunete@ dac este posibil din punct de ,edere te3nic1&". .ulte dintre publica$iile de pe Internet ofer pe prima pa in doar un rezumat al tirilor@ i mici te*te care s atra i s incite la lectur. ?n presa electronic apare un nou concept@ acela de Jteaser1 care este ec3i,alentul apoului din presa tradi$ional@ cu mici diferen$e de con$inut. %ac primul nu ofer detalii@ al doilea face un scurt rezumat al articolului. +e*tele folosite pentru edi$iile electronice ale ziarelor au tendin$a de a apela la ar ouri@ la limba/ul popular@ coloc,ial &-. %easemenea@ pe site8urile ziarelor re sim nu de pu$ine ori ntrebri@ incitri la dezbatere@ sonda/e@ ntr8un cu,Ant se ncearc o interacti,izare cAt mai mare a acestui mediu.

?#-# T': 9% =%0'r ': 0Piperte*tul reprezint un en de te*t complet nou i dependent de computer prin care informa$iile sunt prezentate pe mai multe ni,ele i de cele mai multe ori multimedial. Piperte*tele pot fi definite ca te*te ce sunt compuse de elemente te*tuale de tip +1...+n@ care sunt propozi$ii sau fra mente de propozi$ii i care sunt folosite pentru a enera o sec,en$ de acte lin ,istice. 7cea sec,en$ care este produs@ n timp ce se na,i 3eaz pe internet se numete 0pat31 ;cale@ drum<. 7semenea sec,en$e pot fi enerate n dou feluri diferite: fie sunt predefinite@ fie sunt alese. Cile predefinite se aseamn cu te*tul liniar1&&. Caracteristici ale 3iperte*telui: nu este or anizat liniar@ permite: codarea multipl a datelor n diferite sisteme de simboluri@ transmiterea pe mai multe canale find ,orba de te*te administrate de computer.
&" &-

Bitanza@ Bictor@ :.@ 1riting for the 1orld 1ide 1e+ @ 7llEn and 9acon@ p."1. Ibidem@ p."1. && Ioana Cre$u@ op. cit.

41

%easemenea compenseaz pe de o parte prin interacti,itate i prin func$ii de comunicare deza,anta/e pe care le au te*tele nc3eiate@ fi*ate n scris@ fa$ de discurs. 7lte caracteristici: mpletirea specific ntre te*t@ ima ine@ sonor i film@ modul nonliniar de citit i scris@ eliminarea limitelor unui te*t fizic palpabil@ sc3imbarea rapid a rolurilor ntre productori i receptori&5. +ot n cursul doamnei Cre$u sim c noile medii aduc cu sine noi enuri de te*t i le nltur pe cele de/a e*istente. .ediile online reprezint un en de sine stttor. !le ndeplinesc n primul rAnd caracteristicle definitorii ale mass8media: sunt publice ;pot fi accesate de oricine<@ sunt transmise te3nic@ se adreseaz unui public lar @ se caracterizeaz prin periodicitate i se raporteaz la realitate. .ediile online mai au pe deasupra i caracteristici proprii: sunt multimediale ;depesc limitele impuse mi/loacelor tiprite sau celor clasice<@ sunt di itale ;i de aceea pot fi prelucrate i dispersate< i sunt interacti,e ;permit un feed8bacF direct<. ?.3. Agregatorii de informaie Cnul din marile atuuri ale Internetului este capacitatea de a sumariza i ierar3iza ;a re a< con$inutul@ datorit atuurilor pa inii de 3iperte*t. Caracteristica ori inar a acesteia@ 0linFul1 sau le tura de internet@ permite referin$e mult mai comod de urmrit decAt pa ina tiprit. Piperte*tul mai include inserturi multimedia@ o structur dinamic@ i cutarea dup anumite criterii. Da toate acestea se adau ,iteza de reac$ie specific site8urilor de internet@ care pot difuza o informa$ie mai repede decAt tele,iziunea i n timp apro*imati, e al cu radiourile. 7stfel de site8uri au 0prins ,itez1 adesea nainte de ofensi,a de internet a publis3erilor clasici@ ca o modalitate spontan de a enera trafic@ prin selec$ia@ ierar3izarea i mpac3etarea adec,at a informa$iei prezente pe site8urile pe atunci mai pu$in puse la punct ale publis3erilor clasici sau preluarea de comunicate de pres. Cu ncepere din 2663&'@ traficul a nceput s se con,erteasc n ,enituri din reclam pe
&5

Ioana Cre$u@ op. cit. Iulian Comnescu@ op.cit.

79
@A

Ibidem.

42

internet@ cu concursul re iilor de ,Anzri@ iar asta a permis aezarea unor astfel de site8uri pe baze profesioniste@ din punct de ,edere mana erial i /urnalistic. +endin$a a re atoarelor de informa$ie de a adu a con$inut@ ierar3izare i facilit$i proprii se traduce de altfel ntr8o plus ,aloare editorial care face@ n ultim instan$@ diferen$a dintre cei care 0copiaz1 i site8urile de succes. ?n sensul libert$ii de e*presie@ constrAn erile nu e*ist nici mcar la ni,elul autore lementrii sau al 0FnoG83oG8ului1@ aa cum e par$ial normal n situa$ia n care o mare parte din con$inut este enerat de utilizatori. >fensi,a marilor rupuri de media este totui o amenin$are pentru independen$ii care au nceput s ob$in ,enituri bune de pe internet@ dac acetia ,or continua o politic de con$inut asemntoare cu cea pe care o pot ima ina i pune n aplicare rupurile clasice. 56 ?#?# A&an a;'+' 'd%(%%+or on+%n' %ei Internetul poate prea un mediu mai pu$in accesibil@ i mai reu de utilizat@ aceast idee este ndeprtat de cifrele n cretere a utilizatorilor. !ste de tiut c nu este ne,oie de mare efort sau cunotin$e foarte speciale pentru a putea accesa Internetul@ i de a te folosi de beneficiile acestuia. Cele mai de des recunoscute atuuri ale publica$iilor online sunt: faptul c informa$ia se propa cu o rapiditate e*traordinar@ accesul fiind liber n acest mediu online. Prin intermediul Internetului po$i accesa pa inile mai multor publica$ii 51@ care poate erau mai reu de ac3izi$ionat. %ac este un subiect care intereseaz publicul@ cu si uran$ c n ,arianta online o s8l sim ntr8o form mai detaliat. Internetul permite o desfurare de informa$ii@ lucru ce nu se ntAmpl n cadrul edi$iilor tiprite@ din ra$iuni de spa$iu. %easmenea n spatele articolului cu pricina@ se poate ascunde o ade,rat !nciclopedie@ plusat de o ar3i, care ofer posibilitatea unei mai bune n$ele eri a problemelor ridicare. !di$iile electronice sunt atracti,e pentru faptul c sunt foarte animate@ sunt dispuse cu alerii foto@ care a/ut la contientizarea subiectului. .ai nou@ te*tului i foto rafiilor se mai adau i ,ocea i anima$ia@ lucru care face din presa online un mediu tot mai des uzitat de public. Cn a,anta/ foarte important este faptul c Internetul ofer posibilitate ar3i,rii informa$iilor. 7stfel dac dorim s re,enim ntr8o
56 51

(andE (eddicF@ !lliot Min @ The online journalist@ Partcour 9race Colle e Publis3ers@ 1''&@ p. 223.

43

anumit perioad pentru a ,erifica unele date@ acest lucru este mai mult mai facil i anume printr8o sin ur btaie de taste. Capacit$ile de documentare sunt enorme. Cn site poate con$ine 3r$i@ sc3eme@ rafice@ note bio rafice@ te*te oficiale@ informa$ii politice@ economice@ sociale@ culturale@ etc. ?n compara$ie cu presa tradi$ional care ofer posibilit$i minime de feed8bacF@ edi$iile electronice prezint un rad foarte crescut de interacti,itate. Cititorii pot reac$iona direct la cele citite pe site@ i pot e*prima liber opiniile. 7ceast enumerare de a,anta/e scoate n e,iden$ faptul c Internetul poate fi ,zut i ca amenin$are dar i ca a,anta/. Ca amenin$are pentru publica$iile tiprite@ deoarece prin nenumratele beneficii acapareaz ncetul cu ncetul publiculI i un a,anta/ mai mare reprezint pentru public n sine@ n ,irtutea celor enumerate mai sus. +ot n cate oria a,anta/elor ce le prezint presa online se numr: faptul c este mult mai le/er s stai n fotoliu i s butonezi i n cAte,a secunde ai parte de toate edi$iile ziarelor@ plus ar3i,. 7cest lucru ne scutete de drumul pAn la c3iocul de ziare@ i de ce nu@ se face i economie la 3Artia tiprit. =e aflm n secolul ,itezei@ nimeni nu are timp@ i toat lumea are preten$ia de a fi informat. Printr8o simpl butonare@ accesm pa ini care ne furnizeaz un flu* de informa$ii mult mai mare decAt am fi a,ut parte n cazul n care am fi ac3izi$ionat o publica$ie tiprit. %easemenea secolul n care trim@ ne obli s de,enim mai ecolo ici@ acest lucru se poate realiza foarte bine prin utilizarea Internetului pentru a ne informa@ i nu cumprarea de ziare. 7stfel am putea e,ita transformarea biroului nostru ntr8un depozit de 3Artie@ care de cele mai multe ori nu este reciclat. > alt idee care intr n cate oria a,anta/elor edi$iilor online ale ziarelor@ este aceea c pentru cititori este mai pu$in costisitor. 7nume@ zi de zi cumprarea unui ziar poate duce la c3eltuirea unor sume considerabile de bani@ n compara$ie cu utilizarea Internetului. 7cesta necesit pltirea lunar a unui abonament@ i pe care l putem folosi i pe post de mi/loc de comunicare@ tot mai eficient. Presa electronic ocup din ce n ce mai mult teren@ acaparAnd tot mai mul$i dintre cititori. 2iarele tiprite nu ,or disprea@ cu si uran$. >amenii ntotdeauna ,or $ine cu plcere un ziar n mAn@ i ,or cere acest lucru. Ba scdea numrul ,Anzrilor de ziare tiprite@ aa cum afirma %a,id (andall Japlica$iile fiecrui nou mi/loc de informare sau

44

di,ertisment diminueaz cererea pentru ziarele con,en$ionale1 52@ dar nu se ,a renun$a definiti, la /urnalismul tradi$ional.

Ca0# 8# TENDINE N PRESA ACTUAL DIN BELGIA BS $d%$ d' ,a5B

52

#e,erin@ O. :.@ +anFart@ :. O. :r.@ Perspective asupra teoriilor comunic%rii de mas%@ Iai@ !ditura Polirom@ 2664@ p. 316.

4"

1# Pr'*a )'+4%an6 7n ,on ': $+ '$ro0'an a, $a+


9el ia este un stat federal@ or anizat n di,izii eo rafice i lin ,istice. Cele mai mari i mai dez,oltate re iuni sunt: ,orbitoare de limb olandez8 )landra ;"5T<@ i ,orbitoare de limba francez8 Oallonia ;31T<. ?n 9el ia e*ist o re iune n care se ,orbete limba erman ;11T<@ i zona capitalei 9ru*elles 53. 2onele principale ale pie$ei media sunt comunit$ile ,orbitoare de limb olandez i francez@ care apar ca dou se mente separate@ reunite n cadrul aceluiai stat. #cena media din 9el ia nu poate fi descris prin prisma e*tinderii teritoriale relati, mici. ?n ciuda acestui fapt@ popula$ia este dens@ de aproape 33- de persoane la Fm ptrat. !conomia este ,iabil@ astfel se e*plic e*isten$a unei prese acti,e i foarte di,ersificate. Pentru a n$ele e presa din aceast $ar@ mai trebuie nteleas mobilitatea istoric a 9el iei ca o na$iune predispus la in,azii i ocupa$ii@ i faptul c statutul ei de $ar multilin ,istic a se mentat8o. ?n calitate de azd a liderilor Cniunii !uropene@ 9el ia este ,izitat frec,ent de foarte mul$i /urnaliti strini. Cnul dintre nea/unsurile presei din 9el ia este faptul c de multe ori importan$a subiectelor re ionale i na$ionale bel iene sunt depite de acordarea unei importan$e e*cesi,e subiectelor ce pri,esc C!. Potri,it /urnalitilor non8bel ieni@ este foarte scump s ai un corespondent non8 stop n 9ru*elles pentru c este la periferia !uropei. ?n timp ce marile a en$ii i or aniza$ii precum (euters i 99C au oameni de calitate stabili$i n 9el ia@ unele $ri mai mici i re$ele contracteaz /urnaliti independen$i care colaboreaz cu mai multe a en$ii. 7coperirea subiectelor ce pri,esc alte $ri din !uropa din partea /urnalitilor bel ieni este des limitat din cauz c de cele mai multe ori /urnaliti se ocup de probleme ce pri,esc Cniunea !uropean.

9el ia are propria ei a en$ie de tiri@ 9el a Press 7 encE 54@ care acoper tirile na$ionale i interna$ionale. ?ncepAnd cu anul 2666 9el a distribuie informa$ii interna$ionale printr8o filial a 7 en$iei Germane de Pres care transmite informa$ii de specialitate. Potri,it ar3i,elor@ a en$ia a furnizat primele tiri ctre pres n ianuarie 1'21
53 54

GGG.e/c.net GGG.bel a.be

4-

pentru 4" de ziare@ 1- institutii bancare@ pentru u,ern i pentru ' companii comerciale. 7stzi 7 en$ia !elga transmite informa$ii politice@ probleme de cultur@ de finan$e@ sport i ,edete n spa$ii de desfurare tradi$ionale 8 ziare@ radio i tele,iziune. %e asemenea ofer ser,icii de informare pentru clien$i din domeniul u,ernamental i de afaceri. Comunicatele de pres publicate de !elga sunt distribuite pe pia$a interna$ional de asemenea@ prin contracte cu cele mai mari a en$ii de pres strine. !elga se mAndrete cu faptul c este autonom din toate punctele de ,edere. 7 en$iile de pres din strintate sunt prezente i n 9el ia@ binenteles. 9euters !elgium este un birou re ional a 9euters 0nternational ce apro,izioneaz cu tiri din domeniul de afaceri i financiar. !!8 este de asemenea prezent n aceasta $ar.

1#1# F'd'ra(%a In 'rna(%ona+6 a J$rna+%9 %+or CIFJDEA )edera$ia Interna$ional a :urnalitilor ;I):< a fost fondat la 9ru*elles. !a reprezint mai mult de 4"6.666 de /urnaliti din peste 166 de $ri@ incluzAnd or aniza$iile din $ara mam 8 9el ia. Cea mai mare dintre or aniza$iile de /urnaliti@ I): a fost ini$ial lansat n 1'2- dar acti, abia din 1'4-@ respecti, din 1'"2@ dupa cA$i,a ani de pauz. I): e*ist n ideea de a promo,a i de a apra libertatea presei@ dreptatea social. !ste o or aniza$ie nonpartizan@ care promo,eaz drepturile omului. !a se opune utilizrii mass media pentru propa and iKsau pentru a promo,a ura. I): este c3emat s reprezinte /urnaliti n cadrul >r aniza$iei =a$iunilor Cnite@ cAt i in fa$ micrilor sindicale interna$ionale. !a men$ine un fond si ur pentru eforturile /urnalistice. >rdinea de zi a I): este stabilit de ctre un con res care se ntrunete la fiecare trei aniI ac$iunile sunt puse n practic de ctre un secretariat cu sediul n 9ru*elles care lucreaz sub conducerea unui comitet e*ecuti, ales. I): acord Premiul Dorenzo =atali pentru /urnalism@ unul dintre cele mai ,aloroase premii din mass media interna$ional. 7ceast recunoatere se ofer /urnalitilor din presa scris sau online@ n special celor care se raporteaz la aspecte le ate de drepturile omului n conte*tul procesului de dez,oltare.

5"

GGG.if/.or

4&

1#-# A*o,%a(%a E$ro0'an6 a Ed% or%+or d' Z%ar' CENPADEF 9% C'n r$+ E$ro0'an 0'n r$ J$rna+%*3 CEJCD 7,And baza n 9ru*elles@ 7socia$ia !uropean a !ditorior de 2iare ;!=P7<@ o or aniza$ie nonprofit@ reprezint aproape 3.666 de cotidiane@ sptmAnale@ i edi$ii de duminic din 1& $ri europene. .ai mult de '1 de milioane de copii sunt ,Andute n fiecare zi i citite de peste 246 de milioane de oameni. !=P7 lucreaz pentru a asi ura un mediu european economic i le islati, ,iabil pentru industria ziarelor independente. #copul principal este de a ntri libertatea atAt a presei editoriale@ cAt i a celei comerciale. DobbE8ul pentru introducerea libert$ii presei n Carta )undamental a %repturilor >mului este pentru a prote/a publicitii n e,entualitatea disputelor de peste rani$. !=P7 promo,eaz liberul acces la toate mediile i di,ersitatea ca structur fundamental pentru o societate democratic. Printre celelalte cauze importante@ !=P7 promo,eaz acti, discu$ii pri,ind drepturile intelectuale ntr8o lume transformat electronicI ea apr cu n,erunare drepturile de autor n pres fa$ n fa$ cu reproducerile neautorizate. Centrul !uropean pentru :urnalism ;!:C< 5&@ fondat n 1''2@ este un centru de formare i suport independent i nonprofit. ?i are baza n >landa@ i ser,iciile i sunt folosite de ctre /urnalitii@ editorii@ i institu$iile educa$ionale bel iene. !:C ofer consultan$ n metode de cretere a prezen$ei mediilor !uropene i astfel s se ob$in o mai mare acoperire i precizie asupra problemelor de interes european. 7cest Centru ofer e,aluri ale dez,oltrii mediilor n mai multe $ri@ inclusi, i din 9el ia@ i descrie sc3imbrile din media. %easemenea furnizeaz le turi media i instrumente pentru a a/uta /urnalitii s fac sc3imburi de e*perien$@ pentru a8i mprti cunotin$ele n munc. 1#8# In* % $(%% d' "or3ar' 7n ;$rna+%*3 7socia$ia !uropean pentru Instruire n :urnalism or anizeaz i faciliteaz conferin$e i coloc,ii academice i pra matice pe teme de educa$ie /urnalistic. )unc$ioneaz ca un broFer de resurse i informa$ii pentru membrii ei@ i furnizeaz eseuri ce pri,esc pro,ocri sociale i educa$ionale n pro rame de /urnalism.
55&

GGG.enpa.be GGG.e/c.nl

45

Pre tirea /urnalitilor bel ieni se face n coli de /urnalism cum este: Institutul 5es 3autes Etudes des 8ommunications #ociales i .atholie4e 3ogeschool MechelenE2fdeling (ournalistie4 5e 3am>

-# D%3'n*%$n'a ',ono3%,6 7n 0r'*a )'+4%an6


Ini$ial cele mai multe ziare e*istau ca ramuri sau instrumente ale unor or aniza$ii politice@ uniuni parlamentare sau apar$ineau i ser,eau unor rupuri ca 9iserica Catolic@ liberalii sau socialitii. ?n timp ce 9iserica Catolic i liberalii au nca o mare reprezentare n ziare@ publica$iile de astzi sunt nc sus$inute din ce n ce mai mult de

4'

mari corpora$ii@ astfel transformAnd ziarele n unele tot mai dependente din punct de ,edere ideolo ic i nu numai. (estructurrile din sistemul mass media sur,enite din cauza crizei economice la ni,elul !uropei i al ntre ii lumi ridic probleme serioase pentru to$i cei implica$i n aceast industrie. Pia$a media este n declin. Dupta pentru publicitatea online i noua enera$ie de consumatori care aloc mai pu$in timp ziarelor i tele,iziunii tradi$ionale au cauzat panic n industria care a recurs la concedieri i tieri e*cesi,e de costuri n detrimentul calit$ii con$inutului i a,And ca rezultat o slbire a pluralismului democratic. ?n 9el ia@ ca i la ni,el lobal@ companiile media apeleaz la noi surse de ,enituri cum ar fi media di ital i /ocuri@ ncercAnd s reduc din costurile in,esti$iilor i costurilor aferente@ pentru a ec3ilibra balansul impactului pus pe seama scderii ,alorii pie$ei economice de publicitate. ?n consecin$@ companiile practic : (educerea costurilor@ prin sc3imbarea planurilor de in,esti$ii (ecalculareaK redistribuirea capitalului de in,esti$ii (edistribuirea bu etului pentru publicitate: tot mai multe companii se ndreapt ctre publicitatea online. 7,And n ,edere opozi$ia dintre mediile tradi$ionale i cele online@ precum i costurile crescute din cauza crizei@ sectorul media din 9el ia este caracterizat n momentul actual de urmtoarele: Beniturile enerate din publicitate nu compenseaz declinul ,Anzrilor de ziare@ care aduc ,enituri n medie de 16 ori mai mari decAt ser,iciile online I +ot mai multe companii trebuie s stabileasc pre$uri diferite pentru ser,iciile online I aceste diferen$e tebuie s $in cont de mpr$irea utilizatorilor n mai multe se mente I (educeri foarte mari n ceea ce pri,ete costurile@ lucru de/a anun$at de rupuri de presa locale I

"6

7udien$ele tele,iziunilor sunt n cretere@ deoarece tot mai mul$i oameni prefer s stea acas n aceste ,remuri tulburi din punct de ,edere economicI

?n ciuda audien$elor n plin cretere@ retelele sociale ntAmpin dificult$i n a stabiliza modelele de afaceri. Climatul economic actual i criza de publicitate le poate ncetini dez,oltarea.55

#itua$ia economic a 9el iei n calitate de azd a Consiliul Cniunii !uropene a influen$at i situa$ia presei. ConstrAn erile financiare au fcut s dispar micile rupuri de interese din pres@ i rupuri ca cel socialist au fost micorate de tot ;6ol4sga&et i ,e Peuple<@ sau au fost redirec$ionate ctre un public eneral ;5e Morgen<. 7cest lucru a dus la mai multe afilieri ntre institu$ii. ?n comunitatea olandeza trei corpora$ii domin pia$a presei scriseI i anume: 6laamse Fitgeversmaatschappij G6FMH public 5e #tandaard, 3et $ieuws+lad, 5e :entenaar, i 3et 6ol4> 5e Persgroep detine 3et ,aatste $ieuws, 5e $ieuwe :a&et@ i 5e Morgen> 9egionale Fitgeversmaatschappij Gde 9F:<@ o alian$ dintre $>6> 5e 6lijt i $>6> 8oncentra@ public :a&et van 2ntwerpen i 3et !elang van ,im+urg. Presa francez din 9el ia este controlat tot de trei mari corpora$ii IJ: (ossel N Cie #7 public o mare parte din presa din #ud ; ,a Meuse, ,a $ouvelle :a&ette, ,e Kuotidien de $amur, ,a 8apitaleH, ,e #oir, :ren& Echo, ,;Echo I =ord Vclair #7 dWInformation et de Production .ultimedia public ,a 5erniLre 3eureE,es #ports, ,a ,i+re !elgi=ueE:a&ette de ,iLg i .ediabel public 6ers l;2venir, ,e 8ourrier de l;Escaut, ,e 8ourrier, ,;2venir du ,u7em+ourg, and ,e (our> .a/oritatea pe pia$a media din 9el ia este de$inut de compania flamand 6>F>M 5e Persgroep@ dar prin colaborarea cu 9ossel in ,;Echo este prezent semnificati, i pe pia$a francez. Grupul media scandina, #anoma editeaz 15 re,iste n 9el ia. Printre acestea se numr titluri franceze i olandeze deopotri,I printre produsele acestei companii se re sesc i produse de tele,iziune i re,iste pentru femei@ care reprezint reeditarea
55 5'

%eloitte 9el ia@ ,ezi GGG.deloitte.com :ennifer D. :o3nston 09russel@ 9udapest@ fiel studE papers1 +e*as 7N. Cni,ersitE8 +e*arFana@ GGG.intfieldstudE.blo spot.com.

"1

,ersiunilor europene@ ca de e*emplu Marie 8laire> 7ceast corpora$ie de$ine a treia parte din rupul de imprimerii .ercator. 7re filiale i parteneri n Portu alia@ )ran$a@ >landa@ =or,e ia. Cea mai buna colaborare o are n Portu alia@ cu rupul Impresa. Presa scris nu mai beneficiaz de sub,en$ii i a/utoare de la stat ca n anii X56 sau W'6. 7cestea a,eau un rol relati, mic n tendin$ele pie$ei media@ ori unul foarte mic pentru a face ,reo diferen$a. ?n 2666@ )landra a eliminat sub,en$iile deoarece toate ziarele ei au fost cumprate de mari concerne media. Cu toate c ,aloarea sub,en$iilor scdea@ indirect spri/inul continua s ,in. %ar@ c3iar dac se ntAmpla acest lucru@ presa scris continua s opereze cu ta*a pe ,aloare adau at@ astfel a/utAnd pia$a ziarelor i re,istelor. =umrul cititorilor din 9ru*elles i din re iunea olandez a crescut n ultimi ani. =u acelai lucru se poate spune i despre presa din zona francez. %in moment ce comunitatea ,orbitorilor de limb francez este mai mic decAt cea n care se ,orbete limba olandez@ presa de limb francez nu s8a putut dez,olta suficient de mult ncAt s poat domina pia$a media bel ian. %up o perioad de apro*imati, trei ani n care pia$a media a crescut cu peste 26T pe an@ institu$iile de pres din 9el ia nu se mai Andesc la noi in,esti$ii@ la desc3iderea de canale t, i@ cu atAt mai pu$in cu cAt presa scris are o tendin$ descendent odat cu e*tinderea i rspAndirea ,ariantelor online@ niciunul dintre trusturi nu ,rea s mai fondeze ziare. .ai mult decAt atAt@ ele se Andesc s reduc in,esti$iile prin concedieri@ trecerea ziarelor pe suport e*clusi, online sau c3iar renun$area la unele produse media. Criza are i un impact mare i asupra modului n care sunt acoperite subiectele din sfera politic i social i asupra ,ie$ii democratice din 9el ia. !c3ilibrul dintre ser,iciile de pres publice i cele comerciale@ n special cele de audio,izual@ care@ tradi$ional@ ofer cel mai mare pluralism al informa$iei@ este ntr8un real pericol. =u mai e*ist nici o si uran$ c pluralismul media mai poate fi asi urat. #ectorul pri,at nu mai este capabil s aranteze c poate oferi ser,iciile de informa$ie necesare@ acelea care au /ucat rolul central n pstrarea i promo,area standardelor democratice n !uropa. Ca rspuns la acest fenomen@ )edera$ia !uropean a :urnalitilor consider c ,iitorul presei trebuie

"2

adus n ,'n r$+ d'5)a 'r%+or +a n%&'+ na(%ona+ 9% %n 'rna(%ona+> unde miezul discu$iei ar trebui s fie rolul c3eie al /urnalismului n !uropa pentru construirea democra$iei bazate pe stabilitate@ /usti$ie social i corectitudine'6. :urnalitii bel ieni s8au alturat campaniei lansate la ni,el european n ncercarea de a confrunt creterea economic i profesional a crizei n mass8media care amenin$ s slbeasc democra$ia n ntrea a re iune. ?ntAlnirile anuale ale )edera$iei !uropeane a :urnalitilor ;!):<@ care reunete liderii de sindicate i asocia$ii din 2" de $ri europene@ s8a nc3eiat anul acesta odat cu adoptarea unei declara$ii8 @(urnalism n avangarda schim+%rii @JM8 pentru a propune candida$ilor la ,iitoarele ale eri pentru Parlamentul !uropean s acorde prioritate problemelor le ate de /urnalism.

!): spri/in ac$iunile de promo,are a /urnalismului etic@ pentru a elimina condi$iile de munc precare din domeniu i pentru a ncura/a mai multe in,esti$ii n educa$ie i formare profesional. !:) ,a or aniza anul acesta o nou Conferin$ la 9ru*elles pentru a identifica noi ac$iuni de consolidare a mass media din !uropa.

8# T'nd%n(' 7n 0r'*a d%n B'+4%a


Presa din aceast $ar este di,izat n func$ie de barierele lin ,istice.

'6 '1

#ursa: .edia#ind GGG.euracti,.ro Bezi GGG.!):.or

"3

7stzi tira/ul presei bel iene@ la un calcul eneral@ atin e cifra de 1."-5.666'2 de e*emplare. ?n urm cu mai bine de 16 ani@ cifrele se n,Arteau n /urul ,alorilor 1."43.-23@ aadar se obser, o uoar cretere. +ira/ele sunt mpr$ite astfel: presa flamand are ''3.22' sau -4.3T din total@ n timp ce presa n limba francez este estimat la ""6.3'4 sau 3".-T'3din total. %in 41 de ziare publicate n 9el ia@ cele mai multe sunt cotidiene@ anume 12. 5 sunt n limba olandezI 3 sunt publicate n limba francez. !ste de notat c aceste cifre pot ,aria de la surs la surs. 9el ienii au acces liber i la publica$iile din Cniunea !uropean@ dar i la cele din afara comunit$ii europene. 7 13"8a edi$ie a :ale 5irectory of Pu+lication and !roadcast Media '4 a scos n e,iden$ faptul c n 9el ia 14 ziare au un tira/ cuprins ntre 166.666 i "66.666. ?n /ur de - publica$ii au tira/ de "6.666 la 166.666@ i nc ase de 2".666 la "6.666@ cinci dintre ele a,And tira/ul de 16.666 la 2".666. (estul de publica$ii au un tira/ mai mic de 16.666 de copii. %oar n /ur de 3-T din bel ieni sunt abona$i la ziar@ n ciuda faptului c popula$ia bel ian este una foarte alfabetizat. Cum tira/ul ncepuse s scad@ multe cotidiene au adoptat di,erse strate ii de a8i mbunt$i situa$ia pe pia$ .

Publica$iile din 9el ia sunt mpr$ite astfel. Cele mai titrate ziare olandeze :

'2 '3

Oorld 7ssociation of =eGpapers@ Tendine n lumea presei> Tiraje@ 2661@ ,ezi GGG.Gan8press.or Ibidem '4 GGG. ale.cen a e.com

"4

T%ra; 3et ,aatste $ieuws 5e $ieuwe :a&at 3et $ieuws+lad 5e :entenaar ,a Meusa ,a ,anterne $ouvelle :a&ette ,a Province ,e #oir :a&ette van 2ntwerpen 3et 6ol4 3et !elang van ,im+urg :roupe 6ers , 2venir 5e #tandaard ,a 5erniere 3eure ,es #ports 25-.666 215.666 14-.666 12".666 121.666 111.666 164.666 161.666 52.666 &5.666

+abel 1. #itua$ia publica$iilor bel iene scrise n limba olandez'".

Publica$ii franceze de succes n 9el ia


Anul apariiei Le Soir 1887 1897 1918 Tiraj 178.569 1 9.96! 1 9.96!

,B2venir 5u ,u7em+ourg 6ers ,B2venir

+abel 2. #itua$ia primelor 3 cotate ziare n limba francez din 9el ia'-

#in urul cotidian

erman din 9el ia este :ren& Echo, o publica$ie catolic

fondat n 1'2&@ i cu un tira/ de 12.646 de e*emplare. 7ceast publica$ie era editat pAn n urm cu - ani de o institu$ie independent. 7stzi ma/oritatea ac$iunilor acestui ziar
'" '-

GGG. ale.cen a e.com Ibidem

""

sunt de$inute de trustul 9ossel, anume "1T. 7cest lucru se reflect n subiectele abordate de aceast publica$ie@ lucru care i8a fcut pe cititori s cere di,ersificarea presei i independen$a ec3ipei editoriale. Cn fapt asemntor se ntAmpl i n cazul ziarului n limba francez 6ers lB2venir@ care are n spate trustul .ediabel. #itua$ia accesrilor edi$iei online a ziarului 6ers lB2venir n compara$ie cu alte ziare interna$ionale arat astfel@ conform unei statistici comandate de institu$ie :

+abel 3. Grafic comparati, al publica$iei franceze 6ers lB2venir din 9el ia'& 5e /ondag este sin ura publica$ie de duminc n partea ,orbitoare de limb olandez din 9el ia cu un tira/ de "26.666 de e*emplare editat de corpora$ia (oularta. 7lturi de aceasta sub semntura (oularta apare i !rugsch 3andels+lad, 5e 1ee4+ode,

'&

GGG.mediatico.com

"-

5e /eewacht, .ortrij4s 3andels+lad, 3et 1e4elij4s $ieuws, .rant van 1est 6laanderen, 5e #tree44rant> %e asemenea ea este cea care editeaz publica$ia ratuit (ournal da 9egiNo@ distribuit n edi$ii re ionale n orae mari@ n parteneriat cu corpora$ia portu 3ez@ Impresa. 9oularta /oac un rol foarte important pe pia$a media din 9el ia prin publicarea mai multor re,iste. 7cest trust are mai pu$in influen$ pe pia$a cotidienelor. !ste unul dintre cele mai mari con lomerate media din 9el ia. 7re centrele de afaceri bazate pe ziare ca : 5e /ondag i 5e 1ee4+ode. !diteaz publica$ii de interes eneral i cr$i cu teme academiceI publica$iile c3eie ale acestei corpora$ii sunt .nac4 i Trends Maga&ines CrmAnd modelul bel ian@ olandez i francez@ publica$ia 8ity Maga&ine este acum introdus i n #lo,enia. Pentru a realiza acest lucru@ trustul (oularta a realizat un parteneriat cu compania slo,en GB #Fupina@ unul dintre cei mai mari editori de ziare de afaceri : ?n )ran$a@ public O $ous Paris@ o minipublica$ie distribuit ratuit care este tiprit ntr8un numr ce atin e apro*imati, 3"6.666 e*emplare ce sunt distribuite n Paris. %e asemenea mai public O $ous ,ille i O $ous ,yon distribuite n Dille i DEon@ tot ratuit. %ar 5e Persgroep este cel mai important actor pe pia$a media bel ian. !diteaz mai multe re,iste i ziare de succes din $ar. ?n anul 266"@ rupul de$inut de omul de afaceri C3ristian Ban +3illo a ob$inut influen$a asupra ziarului 5e Tijd n asocia$ie cu 9ossel> 7ceast mare companie de$ine trei mari ziare ale 9el iei: 3et laatste $ieuws, 5e Morgen i 5e Tijd. > mare parte din re,iste sunt publicate prin intermediul filialei .a net .a azines@ care include titluri ca 5ag 2llemaalEE7pres, (oepie, i T6 Familie> 7cest rup editeaz i cotidianul distribuit ratuit Metro, care circul n comunitatea francez i olandez@ i mai multe sptmAnale zonale@ cu diferite edi$ii locale. %e$ine deasemenea "6T din compania de tele,iziune 6laamse Media Maatschappij> Cealalt parte este de$inut de o alta mare companie interna$ional@ prezent ntr8un mod semnificati, n 9el ia@ 9oularta>

"&

%in cate oria re,istelor@ n spa$iul bel ian@ (oularta public 1& dintre re,iste incluzAnd .nac4, ,e 6ij, Trens, Tendances, #portE6oet+al, 0ndustrie> Compania francez 9aEard public re,ista +B +elepro i patru alte re,iste specializate: Plus n 9el ia@ Plus n >landa@ 6i "ver RS n =or,e ia i ,en& n Germania. .ai public 16 re,iste adi$ionale n )ran$a. Grupul studioului de pres@ care apar$ine n propor$ie de 166T (oulartei cuprinde patru editori specialiti n cinema@ %B%@ audio@ ,ideo i muzic. =umai n /ur de 16 din totalul de ziare contabilizate n spa$iul bel ian sunt autonome'5. #portEFoot, 6acature, #pijsP5ran4, 8ashQ, Plus, Fleet Management, Fleet 1heels, 5e .waliteits4rant,

?# Or%'n 6r% 7n 0o+% %,a 5%ar'+or d%n B'+4%a

'5

GGG.pressreference.com .

"5

Publica$iile difer nu atAt dup limba n care sunt scrise@ dar i dupa zona de acoperire@ audien$a tar et@ etc. 5e #tandaard@ una dintre cele dou cotidiene care au un tira/ foarte mare@ este poate cel mai strident ziar flamand na$ionalist. 3et ,aatste $ieuws care mparte tira/ul cu 5e #tandaard@ 5e Morgen, ,a 5erniere 3eure, este mai pu$in na$ionalist@ fiind caracterizat printr8un liberalism pro resi,@ cu un ton populist relati, sczut. Partea de business pe scena presei din 9el ia este acoperit de ziare precum: ,;Echo@ i 5e Financieel E4onomische Tidj. 2iarele en leze precum: The 1all #treet (ournal, The Financial Times, The Times i The 3erald Tri+une sunt retiprite pentru audien$a bel ian. .edia din 9el ia nu este strAns controlat de pre,ederi le ale e*tra8 constitu$ionaleI cele mai multe dintre le i i statute pri,ind acti,it$ile din pres sunt caracterizate de cei din interiorul breslei ca fiind ambi ue. Conducerea 9el iei este de multe ori criticat de rupurile ce urmresc respectarea drepturilor omului i liberali c duce o politic media de tip Y laissez8faire Z. Pentru a umple aceast lacun@ 7socia$ia 9el ian a !ditorilor de 2iare@ 7socia$ia General a :urnalitilor Profesionti din 9el ia@ s8au reunit n Consiliul Presei 9el iene i au tratat Principiile Codului :urnalistic din 9el ia. 7cest cod e,iden$iaz importan$a: libert$ii presei@ obiecti,itatea n cule erea de informa$ii i participarea la e,enimenteI separarea comentariilor de prezentarea faptelor n sineI respectul pentru di,ersitatea de opinii@ i publicarea punctelor de ,edere diferiteI respectul pentru demnitatea uman i dreptul la o ,ia$ pri,atI e,itarea prezentrii n e*ces a ,iolen$eiI predispozi$ia pentru informa$iile ade,rate i ,erificate n defa,oarea celor falseI acordarea de protec$ie pentru sursele confiden$iale. 7cest cod continu s fie cel mai important re lator n conduita din presa bel ian n ciuda eforturilor de a da le i care s 3ideze tratamentul le al al /urnalitilor.

A# Pr'*a '+', ron%,6

"'

%in cauza faptului c 9el ia este una dintre cele mai dotate $ri@ internetul este uor de accesat. +oate a en$iile@ or aniza$iile@ i documentele u,ernamentale sunt accesibile prin intermediul Oorld Oide Oeb. 9el ia are mai mul$i distribuitori de internet. 9el acom este distribuitorul 9el iei de telefonie i internet. #FEnet este unul dintre cei mai mari distribuitori pentru c are o rela$ie special cu 9el acom. Dista distribuitorilor de Internet crete n $ar n fiecare zi. 7proape toate ziarele na$ionale sau re ionale sunt disponibile online. #onda/ele pri,ind informa$iile de pe Geb scot n e,iden$ faptul c site8urile sunt foarte atracti,e@ cu multe culori@ foto rafii@ i linF8uri adi$ionale i ar3i,e de tiri. Cnele publica$ii@ aa cum sunt E #ports ;)rancez<@ M#9 ;olandez<@ Politic 0nfo ;francez i olandez<@ i 6laamse 6ol4s+eweging G erman@ francez@ olandez i spaniol< e*ist e*clusi, online ca i publica$ii na$ionale. Cei care nu mai triesc ntre rani$ele 9el iei au mai multe op$iuni n ceea ce pri,ete informa$iile de acas ,ia Internet@ cum ar fi E7patica>com i 7Pats>com. 9el ium Post@ o publica$ie strin oferit de Oorld=eGs.com@ ofer acoperire zilnic din 9el ia pentru publicul ,orbitor de limb en lez. Importan$a acordat presei electronice este n cretere. 7cest lucru se datoreaz faptului c prin acest mediu@ informa$iile pot fi foarte uor actualizate la minut@ cititorii pot fi pui la curent cu ceea ce se ntAmpl n $ar i peste 3otare@ n timp real. %easemenea prin acest mediu@ corecturile pot fi fcute foarte eficient@ i n orice moment@ acest lucru ducAnd la un /urnalism mai de calitate oferit cet$enilor. Cniunea !uropean este implicat acti, n crearea de politici de sortare i $inere sub ,iden$ a informa$iilor de pe Internet@ incluzAnd un >bser,ator al %repturilor de pe Internet. ?n 1''& /urnalitii bel ieni care postau articolele pe net au cAti at dreptul de refolosire a muncii lor mpotri,a Posturilor Centrale@ care au ar umentat cu faptul c ei pot s8i retipreasc articolele publicate de ei fr permisiunea nimnui sau compensa$ii materiale. 7cest fapt poate s nsemne scAnteia care a dus la acest succes de care se bucur /urnalismul electronic@ cel pu$in n spa$iul bel ian.

-6

Cea mai mare parte a publica$iilor bel iene au i edi$ii online. !*emple de site8uri cu ziare bel iene: www>easy>+eT www>trends>+e> 7ccesul la presa bel ian este n cretere odat cu dez,oltarea continu a pie$elor de desfacere pe Internet. ?n al doilea rAnd@ acoperirea oferit de principalul flu* din presa scris de,ine tot mai ra$ionalizat cu fuziuni n mass8media atAt n olandez cAt i n presa francofon. 9arierele dintre ,orbitorii de limb francez@ olandez i erman cresc n aceast na$iune multilin ,istic@ aa cum este e,iden$iat de un sistem de n,$mAnt superior@ acoperirea tirilor de interes re ional i na$ional@ i tendin$ele n creterea economic din sectoarele respecti,e. 7cest lucru este minimalizat de accesul nelimitat la informa$iile onlineI datorit motoarelor de traducere Goo le@ i bel ienii ,orbitori de limb francez@ i cei de limb olandez au acces i pot fi informa$i despre ceea ce se ntAmpl n celelalte pr$i ale $rii@ i pot fi $inu$i la curent. www>.1>+eT www>4nac4>+eT www>levif>+eT i

-1

?# C'n5$ra 7n 0r'*a a, $a+6 )'+4%an6


Cum bine tim@ toate Constitu$iile statelor democratice interzic astzi cenzura. .ai mult decAt atAt@ la ni,elul institu$iilor interna$ionale ;>=C@ Consiliul !uropei@ Cniunea !uropean< e*ist re lementri specifice menite s omo enizeze le isla$iile statale ntr8un acord eneral asupra acestei c3estiuni. Cu toate acestea@ interdic$ia de publicare continu s fie prezent n le isla$iile unor $ri de tradi$ie democratic@ /ustificat fie de secretul de stat@ fie de delictul de opinie ;n cazuri ma/ore@ de tipul ndemnurilor la ,iolen$@ la rsturnarea puterilor le itime@ la rarism i discriminare de orice fel ori@ uneori@ la porno rafie<. #upra,e 3erea presei din spa$iul bel ian intr n atribu$iile Consiliului %eontolo ic din cadrul 7socia$iei 9el iene a :urnalitilor Profesioniti i Codul su etic. ?n timp ce Constitu$ia 9el iei ncura/eaz o media independent@ numrul /urnalitilor care sunt constrAni s di,ul e sursele de unde i procura informa$iile crete@ sunt de prere cei de 7socia$ia !uropean a !ditorilor de 2iare cu sediul la 9ru*elles''. #upra,e 3erea presei este una dintre atribu$iile de baz ale Consiliului %eontolo ic al 7socia$iei 9el iene a :urnalitilor Profesioniti i a codului su etic. ?n timp ce Constitu$ia 9el iei ncura/eaz e*isten$a unei prese independente@ sunt din ce n ce mai mul$i /urnalitii c3ema$i n instan$ pentru procese@ sau pentru a di,ul a surse confiden$iale. %in 1''' /urnalitii i an a/atorii lor au crescut poli$ele de asi urare pentru a acoperi pedepsele impuse de Curtea 9el ian. ?n timp ce tendin$ele pentru cur$ile de apel sunt s amendeze pe /urnaliti@ aceasta este compensat n recurs. ?n fa$a ?naltelor Cur$i 9el iene continu s fie aduse tot felul de cazuri de rupuri care se plAn de faptul c se in nor libertatea presei. ?n Iunie 2662 %ou las de ConicF i .arc Bendemeir@ /urnaliti care lucrau pentru 5e Morgen@ au fost amenda$i cu 2".666 euro pentru c nu au ,rut s8i deconspire sursele ntr8o po,este publicat n 11 .ai 2662. ?n acest reporta/ ei au prezentat cazul Companiei =a$ionale a Cilor )erate 9el iene care a depit bu etul pentru a ac3izi$iona trenuri de mare ,itez. 7cest caz a fost asemntor cu unul aflat pe a enda de discu$ii n 1''" a Cur$ii !uropene a %repturilor >mului@ curtea de la #trasbour @ care de multe ori a afirmat dreptul /urnalitilor de a men$ine sursele
''

GGG.enpa.be

-2

confiden$iale166. ?n ' 7u ust 2666@ o curte bel ian a acordat o ordonan$ de ur en$ pentru a8l mpiedica pe editorul :ean =icolas de la JDWIn,esti ateur1@ s publice o list cu pedofili suspec$i sau condamna$i. Curtea a 3otrAt c dac =icolas nu ndeplinete ordinul@ publicarea listei i ,a aduce o amend de 22.666 dolari pe copie. Curtea a decis c publicarea listei ,a ,iola drepturile acuza$ilor. Cet$enii i /urnalitii bel ieni@ oricum@ au ,zut aceast ac$iune ca un e*emplu rar din partea cur$ilor fa$ de ,ictime sau e,entuale ,ictime. Cu cA$i,a ani n urm doi /urnaliti de la JDe #oir IllustrS1 au fost amenda$i cu "".666 de euro pentru implicarea unui ofi$er de poli$ie care a fcut o anc3et bazat pe ale a$ii n cazul unor abuzuri asupra unui minor. 7adar@ au primit amenzi .ic3el 9ouffiou* i .arie8:eanne Ban PeesGEcF@ reporteri la T-l- Mousti=ue@ care au etic3etat ofi$er de poli$ie ca fiind un manipulator n po,estea prezentat de ei. Cazul cel mai contro,ersat din istoria 9el iei@ l pri,ete pe .arc %utrou* n 1''-@ i un caz de custodie a unui copil n 1''&. %utrou*@ un pedofil@ a ,iolat i ucis o feti$ bel ianc. Presa a fost foarte acti, n in,esti a$ii@ n timp ce Gu,ernul a ndosariat cazul. > transcriere a cazului a fost postat pe un Geb de ctre /urnaliti. 7cest site a fost apoi nc3is. ?ntr8un alt caz de custodie@ sistemul /uridic i /udiciar a fost criticat pentru o poten$ial fa,orizare a in,inuitului@ notar de meserie@ care se presupune c i8a molestat cei doi copii. ?n ambele cazuri@ sistemul /uridic s8a confruntat cu reut$i n luarea deciziilor. Curtea !uropean a %repturilor >mului s8a autosesizat i a considerat c acuza$iile aduse au fost ndrept$ite i au stabilit costul procesului la 5"1.-'& franci bel ieni. =umrul acuza$iilor n cazurile de calomnie i de pstrare a confiden$ialit$ii crete n ultimii ani. Grupurile care urmresc punerea n aplicare a drepturilor omului i a libert$ii presei continu s urmreasc ndeaproape situa$ia. +endin$a actual este aceea de a nu aplica interdic$ia de publicare prin cenzurare anterioar@ ci numai n msura n care apar asemenea situa$ii de delict poten$ial. .ai mult decAt atAt@ n ,irtutea principiului constitu$ional la libert$ii de e*presie@ se prezum8 mai
166

GGG.pressreference.com

-3

pretutindeni n lumea democratic8 faptul c informa$iile@ afirma$iile@ opiniile sunt rspunderi asumate de persoana indi,idual@ autor@ editor@ patron de publica$ie@ pe o piramid fireasc a responsablit$ii: ca urmare@ pentru a nu contra,eni fla rant libert$ii stipulate de Constitu$ie@ n mod lo ic@ tendin$a actual este aceea de a refuza stoparea informa$iei@ pedepsind ns delictul de pres conform le ilor ci,ile sau penale@ atunci cAnd el s8a produs. %ac pri,im lucrurile n mod lobal@ putem afirma c practica interdic$iei de publicare aproape c a disprut n $rile cu re im democratic. ?n sc3imb@ tot mai mul$i din breasla /urnalitilor sunt de acord c aceast cenzur a fost transformat n forme mai subtile@ cum ar fi cea intern@ editorial sau c3iar autocenzura@ aspecte la care se aliniaz i presa din 9el ia161.

Con,+$5%%
161

!ls 9ens@ 0Peisa/ul mediatic bel ian1@ Centrul !uropean de :urnalism@ 2666@ disponibil pe GGG.e/c.nl

-4

Presa s8a lobalizat n multe dintre aspectele ei@ cu toate acestea@ fiecare re iune i pstreaz propriile criterii de selectare a informa$iilor distribuite@ dictate e,ident de interesele cititorilor. ?n ceea ce pri,ete interna$ionalizarea mediilor@ despre oricare sistem ar fi ,orba@ se poate spune c interesul na$ional este cel care primeaz. )unc$iile ma/ore ale presei nu se pot e*ercita n afara principiilor pie$ei i nu pot rzbi@ cAtui de pu$in@ separat de raportul cerere ofert. Globalizarea mediilor din !uropa este facilitat de cadrul le islati, european@ care ncura/eaz sc3imburile de capitaluri i de informa$ii@ limitAnd ns intruziunile la limita pstrrii identit$ilor na$ionale. Publica$iile se deosebesc din mai multe puncte de ,edere ce pot $ine de con$inut@ de orientare@ etc. ?n analiza presei@ trebuie $inut cont i de mediul n care aceasta acti,eaz@ i de faptul c nu este decAt un element din sistem. #e pune tot mai pu$in acccent pe talentul scriitoricesc al /urnalitilor@ i mai de rab pe te3nici n fa,oarea marFetin 8ului. #e apeleaz tot mai des la 0senza$ional1@ fiecare institu$ie de pres tie c astfel i ,inde ziarul. Presa de scandal cAti tot mai mult teren n defa,oarea celei 0serioase1@ de calitate. +e3nicile de senza$ionalizare sunt nenumrateI printre acestea se re sesc utilizarea foto rafiilor fa,orabile@ dramatismul e*cesi,@ etc. #uccesul presei de scandal eclipseaz pe cea serioas@ care pare s fie n declin. )lu*ul de informa$ii este n continu cretere. Cnul dintre moti,e este apari$ia i popularitatea tot mai mare de care se bucur presa electronic. Presa din 9el ia este una mpr$it din punct de ,edere lin ,isticI i anume e*ist ziare n limba olandez@ fracez i erman. ?n calitate de azd a Cniunii !uropene@ 9el ia i presa din aceast $ar prezint unele particularit$i. !*ist uoara tendin$ de a acorda un plus de interes subiectelor le ate de C!@ n detrimentul tirilor de interes na$ional. ?n afar de aceste aspecte@ presa din 9el ia nu iese din tiparele ma/ore ale presei interna$ionale@ e*cluzAnd aici trsturile specifice fiecrei re iuni.

B%)+%o4ra"%'!

-"

9romleE@ .ic3ael@ Media #tudies@ Dondra@ Podder N#ou 3ton@ 1''' Coman@ .i3ai@ 0ntroducere n sistemul mass media@ Iai@ !ditura Polirom@ 1''' Coman@ .i3ai@ Manual de jurnalism@ Iai@ !ditura Polirom@ 2661. Comnescu@ Iulian@ 0Presa electronic romAneasc@ ntre produc$ia de tiri de tip clasic i specificit$ile de tip Oeb 2.61. Cre$u@ Ioana 0>rientri i tendin$e n presa strin1@ )acultatea de :urnalistic@ #ibiu@ 2665@ curs nepublicat. %a3l ren@ Peter@ #parFs@ Collin@ (urnalismul )i cultura popular%@ Iai@ !ditura Polirom@ 2664. )enbE@ :onat3an@ The international news services@ #c3ocFen 9ooFs@ =eG HorF@ 1''-. Pac3ten@ 7.Oilliam@ The world news prism@ IoGa #tate Cni,ersitE Press@ 7mes@ 1''-. 0Media Power in Europe the !ig Picture of "wnership1@ raport al )edera$iei !uropene a :urnalitilor@ realizat n 266". .ie e@ 9ernard@ #ocietatea cucerit% de comunicare@ Iai@ !ditura Polirom@ 2666. .orleE@ %a,id i (obins@ Me,in@ #paces and identity@ Dondra@ (outled e@ 1''". =iblocF@ #ara3@ 0nside (ournalism@ Dondra@ !ditura 9lueprint@ 1''-. Preda@ #orin@ (urnalismul cultural )i de opinie@ Iai@ !ditura Polirom@ 266-. Pruteanu@ Geor e@ Elemente eseniale de tehnic% mediatic%@ !ditura )unda$iei 7ndrei Qa una@ 2661. Popa@ I.@ Tran&acii internaionale' politici, tehnici, instrumente@ 9ucureti@ 1''2. (eddicF@ (andE@ !lliot Min @ The online journalist@ Partcour 9race Colle e Publis3ers@ 1''&. (uff@ Ber 3e@ I.@ Gri ore@ 9.@ 9elaiile pu+lice )i pu+licitatea online@ Iai@ !ditura Polirom@ 2663 #andu@ Gabriela@ Manual de fotojurnalism, !ditura +ritonic@ 9ucureti@ 2664

--

#e,erin@ O. :.@ +anFart@ :. O. :r.@ Perspective asupra teoriilor comunic%rii de mas%@ Iai@ !ditura Polirom@ 2664. #tan@ #onia Cristina@ Manipularea prin pres%@ 9ucureti@ !ditura Pumanitas@ 2664 #tep3enson@ %a,id@ 3ow to succes in newspapers journalism@ Dondra@ Mo an Pa e@ 1''5 #te,enson@ (obert D.@ #3aG@ %onald DeGis@ Foreign news and the world information order@ 7mes@ +3e IoGa #tate Cni,ersitE press@ 1''". Bitanza@ Bictor@ :.@1riting for the 1orld 1ide 1e+@ 7llEn and 9acon OierzbicFi@ Piotr@ #tructura minciunii> !ditura =emira@ 1''-.

#urse online: www>0fj europe>org www>merlin>o+s>coe>int http'EEprofessorgeradin>+logs>comE www>seenpm>org> www>cji>ro www>ejc>net www>+elga>+e www>enpa>+e www>deloitte>com www>intfieldstudy>+logspot>com> www>euractiv>ro www>wan press>org www>gale>cengage>com www>mediatico>com www>pressreference>com>

-&

S-ar putea să vă placă și