Sunteți pe pagina 1din 4

Constituiile Romniei Clasa a XII-a

CAROL AL II-LEA

Context istoric Rezultatul alegerilor din 1937 cnd niciun partid nu a ctigat 40% din voturi a oferit regelui posibilitatea realizrii obiectivului su politic, instaurarea monarhiei autoritare. La 28 dece brie !"#$, %arol al &&'lea l'a (nsrcinat pe )ctavian *oga, pre+edintele ,artidului -a.ional'%re+tin, cu for area noului guvern. /n noaptea de !0 ' !! februarie !"#8, %arol al &&'lea a (nlocuit guvernul *oga cu un ,,guvern consultativ00, condus de ,atriar1ul 2iron %ristea. ,rin decretul regal nr. !043 din 2$ februarie !"#8, regele %arol al &&'lea a pro ulgat noua %onstitu.ie care a fost supus unui plebiscit ase eni 4tatutului 5ezvolttor (n !864 . 4epara.ia puterilor (n stat era (n fapt desfiin.at +i se producea o concentrare asiv a puterii (n inile regelui. %onfor noii %onstitu.ii, regele devenea un factor politic activ, el participa efectiv +i legal la activitate guverna ental.

TITLUL I Despre teritoriul Romaniei Art. 1. ' Regatul Ro niei este un 4tat -a.ional, unitar si indivizibil. Art. 2. ' 7eritoriul Ro niei este inalienabil. TITLUL III D !"R "UT RIL !TATULUI Art. 29. ' 7oate puterile 4tatului e an de la -a.iunea Ro n. 8le (ns nu se pot e9ercita dect prin delega.iune +i nu ai dup principiile +i regulile a+ezate (n %onstitu.ia de fa.. Art. 3#. ' Regele este %apul 4tatului. Art. 31. ' ,uterea legislativ se e9ercit de Rege prin Reprezenta.iunea -a.ional care se ( parte (n dou :dunri; 4enatul si :dunarea 5eputa.ilor. Art. 32. ' ,uterea e9ecutiv este (ncredintat Regelui, care o e9ercit prin *uvernul 4u (n odul stabilit prin %onstitu.ie. Art. 33. ' ,uterea <udecatoreasc se e9ercit de organele ei. 5reptul de vot pentru :dunarea 5eputa.ilor era ridicat la #0 de ani +i era nu ai pentru +tiutorii de carte. ,e de alt parte se acorda, pentru pri a dat (n Ro nia, dreptul de vot pentru fe ei nefiind (ns eligibile. ,rin aceste odificri scdea nu rul alegtorilor de la 4,6 ilioane (n anul !"#$, la 2 ilioane (n anul !"#".Regele poate convoca, (nc1ide, dizolva a bele ca ere ale :dun rii sau nu ai una dintre ele +i le putea a na lucr rile. ,uterile constitu.ionale apar.in regelui. %onstitu.ia a fost te eiul <uridic al onar1iei autoritare +i a pus cap t continuit.ii constitu.ionale. 5in factor politic esen.ial, parla entul a devenit un organ ai ult decorativ, lipsit de atribu.iile sale principale. %arol al &&'lea +i'a consolidat puterea adoptnd ur toarele suri; dese narea %onsiliului de %oroan ca organ per anent la #0 artie !"#8, alctuit din e brii nu i=i de rege, care aprobau politica regelui (n proble ele de stat de i portan.a a<or, dar 1otrrile sale nefiind obligatorii pentru suveran> dizolvarea partidelor politice prin decretul'lege la #0 artie !"#8, lic1idnd o co ponent funda ental a regi ului de ocratic> constituirea ?rontului Rena+terii -a.ionale la !6 dece brie !"#8, pri ul partid unic. La $ septem%rie 19&# constitu=ia carlist a fost abrogat (n condi=iile prbuirii regi u lui de autoritate onar1ic.

Cerin'( )Reali*ea*( o co para.ie (ntre organizare puterilor (n stat pe baza %onstitu.iilor din !866, !"2# +i !"#8.
1

Constituiile Romniei Clasa a XII-a

C+,!TITU-IIL C+.U,I!T Constitu'ia comunist( din 19&/ Constitu'ia comunist( din 19$2 Constitu'ia comunist( din 190$

pe regiuni Actul abdicrii mprirea regelui Mihai I i raioane a RPR n 1953

Constituia Republicii Populare Romne din 13 aprilie 1948.

CONTE T !"TOR!C 194# - n Romnia s-a instaurat regimul comunist. 3$ decembrie 194# - regele Mihai a a!"icat #i s-a proclamat RPR. martie 1948 % $echiul Parlament s-a auto"i%ol$at #i au &ost organi%ate alegeri pentru noul organ repre%entati$ numit M'(
&rt 1' Repu!lica Popular Romn este un stat popular) unitar) in"epen"ent #i su$eran. Const Pre$e"erile economice pre$alau asupra celor politice) &iin" instrumentul legal prin care se &cea trecerea ntregii economii su! controlul statului. ' creat ca"rul legal pentru trecerea spre un regim gu$ernamental ntemeiat pe monopartidism precum #i spre na(ionali)area mi*loacelor de produc(ie #i o economie centrali)at+ ,i diri*at+ politic.

Constituia Republicii "ocialiste Romne din -1 au8ust 192. CONTE T !"TOR!C 192- - s-a ncheiat procesul "e Constituia Republicii Populare colecti$i%are a agriculturii Romne din -4 septembrie 192. 9 N.Ceau0escu a 19.preluat CONTE T !"TOR!C puterea politic 1948 &rt. - a a$ut naionali%area 1' loc Romnia este repu!lica mi*loacelor "e pro"ucie socialist. Repulica /ocialist 1949 Romnia - s-a "eclanat procesul este un stat al "e oamenilor trans&ormare socialist a agriculturii muncii "e la orase #i sate) su$eran &rt. 1' Repu!lica Popular Romn #i unitar. 1eritoriul su este este un stat al oamenilor muncii "e la inaliena!il #i in"i$i%i!il.2 ora#eRolul #i sate.conduc+tor al PCR. este +onstituia Repu!licii relie&at #i mai Populare pregnant 3e4plicit5) Romne "in ,195, principiile este aprn" septem!rie acum printre constituia prin care se cons&inete clu%itoare ale +onstitu6iei. n art.3 totala se aser$ire politic a Romniei arta c 7 n Republica Socialist &a "e .niunea /o$ietic. Romnia, foran aceast politic +onstituie se /orbe0te pentru conductoare a ntregii naiuni este prima oar+ PCR 2. despre proprietatea socialist+ 1art.234 care a constituit Prin legea nr. 1 din -8 martie 19#4) mi*locul economic "e aser$ire a care mo"i&ica constituia) a &ost ceteanului) precum i "e 5rolul instituit &uncia "e pree"inte al conduc+tor partidului6 1art.84 R/R al atri!u6iile e4ercitate pn alin.!73 ) mi*locul politic "e aser$ire atunci "e +onsiliu "e /tat au a re$enit lui. Marchea% su!or"onarea se&ului statului. complet a statului nomenclaturii "e 1985 &rt. #1 3 "in constitu6ia "in parti". 0e&inea !a%a politic a statului mo"i&icat n 19955 : 7Pre#e"intele "emocrat-popular) &un"amentat pe R/R este #e&ul statului #i repre%int "ictatura proletariatului. puterea "e stat n rela6iile interne #i interna6ionale ale R/R.2

Constituiile Romniei Clasa a XII-a

TEST DE EVALUARE A. ART. 1 Republica ,opulara Ro ana este un 4tat popular, unitar, independent +i suveran. ART.3 /n Republica ,opulara Ro ana intreaga putere de stat e ana de la popor +i apar.ine poporului. ,oporul (+i e9ercita puterea prin organe reprezentative, alese prin vot universal, egal, direct +i secret. ART.1/ 7o.i cet.enii, fr deosebire de se9, na.ionalitate, rasa, religie, grad de cultura, profesiune, inclusiv ilitarii, agistra.ii +i functionarii publici, au dreptul sa aleag +i sa fie ale+i (n toate organele 4tatului.5reptul de a alege (l au to.i cet.enii care au ( plinit varsta de !8 ani, iar dreptul de a fi ale+i, cei care au ( plinit varsta de 2# ani. ART. 37 )rganul supre al puterii de 4tat a Republicii ,opulare Ro ane este 2area :dunare -ationala a R. ,.R. ART. 3/ 2area :dunare -ationala a R. ,. R. este unicul organ legislativ al Republicii ,opulare Ro ane. ART. 00 )rganul supre e9ecutiv +i ad inistrativ al R. ,. R. este guvernul. *uvernul se co pune din; ,re+edintele %onsiliului de 2ini+tri @,ri ul inistruA, din unul sau ai ul.i vicepre+edin.i +i din ini+tri, care ( preun alctuiesc %onsiliul de 2ini+tri @ Constituia Republicii Populare Romane din 1948) 1. Art. 1. Ro ania este republica socialista. Republica 4ocialista Ro ania este stat al oa enilor uncii de la orase si sate, suveran, independent si unitar. 7eritoriul sau este inalienabil si indivizibil. Art. 3. &n Republica 4ocialista Ro ania for.a politic conducatoare a (ntregii societti este ,artidul %o unist Ro n. Art. 0. ,roprietatea socialista asupra i<loacelor de productie este fie proprietate de stat ' asupra bunurilor apartinind intregului popor, fie proprietate cooperatista ' asupra bunurilor apartinind fiecarei organizatii cooperatiste. Art. 2$. %etatenii Republicii 4ocialiste Ro ania au dreptul de a alege si de a fi alesi in 2area :dunare -ationala si in consiliile populare. Botul este universal, egal, direct si secret. :u drept de vot toti cetatenii care au i plinit virsta de !8 ani. %etatenii cu drept de vot care au i plinit virsta de 2# de ani pot fi alesi deputati in 2area :dunare -ationala si in consiliile populare. Art. &2. 2area :dunare -ationala, organul supre al puterii de stat, este unicul organ legiuitor al Republicii 4ocialiste Ro ania. Art. 71. ,resedintele Republicii 4ocialiste Ro ania este seful statului si reprezinta puterea de stat in relatiile interne si internationale ale Republicii 4ocialiste Ro ania. Art. 72. ,resedintele Republicii 4ocialiste Ro ania este ales de 2area :dunare -ationala pe durata legislaturii, in pri a sesiune a acesteia, si ra ine in functie pina la alegerea presedintelui in legislatura ur atoare. Art.77.%onsiliul de 2inistri este organul supre al ad inistratiei de stat. %onsiliul de 2inistri e9ercita conducerea generala a activitatii e9ecutive pe intreg teritoriul tarii, avind ur atoarele atributii principale 2Constitutia Republicii Socialiste Romania 1965 "ornind de la aceste texte3 r(spunde'i urm(toarelor cerin'e. 1. 4electa.i din 4ursa A3 for a de guvernare a statului . 3 puncte 2. 4electa.i din 4ursa A, for a de guvernare a statului . 3 puncte 3. 2en=iona=i o ase nare i o deosebire (ntre cele dou constitu=ii pe baza surselor date. 0 puncte &. 4crie=i pe foaia de e9a en, pe baza sursei 13 articolul care eviden=iaz institu.ia nou creat a ,resedintelelui Republicii 4ocialiste Ro ania. 3 puncte $. -u i=i din sursa A 4i 1 organul supre al puterii de 4tat +i selecta.i o caracteristic a acestuia. $ puncte 0. 4electa=i din sursa 1 tipul de proprietate. 3 puncte 7. 4electa=i din sursa 1 o infor a.ie referitoare la "CR. 3 puncte /.,rezenta.i un fapt istoric care a dus la adoptarea unei constitu.ii co uniste. & puncte

Constituiile Romniei Clasa a XII-a

Constituia statului de drept din 1991 Constituia statului de drept din 1991

Context istoric
Dup evenimentele din decembrie 1989, noua constituie a fost adoptat de ctre Adunarea Constituant la 21 noiembrie 1991, iar la 8 decembrie 1991 romnii au fost consultai prin referendum cu privire la noua constituie adoptat.

+or a

$orma #u%ernmnt i"trodu# e#te republica% iar (lurali# ul de&i"e ," #ocietatea ro !"ea#c o co"di$ie 'i o gara"$ie a de ocra$iei* &ricipalele in'tituii ale republicii #u"t Parlamentul% orga" re(re)e"tati& #u(re al (o(orului ro !" 'i u"ica autoritate legiutoare a $rii* Preedintele% care re(re)i"t #tatul ro !" 'i e#te gara"tul i"de(e"de"$ei "a$io"ale% al u"it$ii 'i al i"tegrit$ii teritoriale% Guvernul care e0ercit co"ducerea ge"eral a ad i"i#tra$iei (ublice* Acea#t co"#titu$ie a 4o#t re&i)uit ," 2773 (e"tru a (u"e legea 4u"da e"tal ," co"corda"$ cu "oile realit$i i (u#e de &iitoarea aderare a Ro !"iei la 6"iu"ea Euro(ea"* Articolele re&i)uite ale Co"#titu$iei di" 1--1 au 4o#t #u(u#e a(robrii "a$iu"ii (ri" re4ere"du (1. octo brie 2773)*

Statul romn

Articolul 1 (1) Ro !"ia e#te #tat "a$io"al% #u&era" 'i i"de(e"de"t% u"itar 'i i"di&i)ibil* (2) +or a de gu&er" !"t a #tatului ro !" e#te re(ublica* (3) Ro !"ia e#te #tat de dre(t% de ocratic 'i #ocial% ," care de "itatea o ului% dre(turile 'i libert$ile cet$e"ilor% libera de)&oltare a (er#o"alit$ii u a"e% dre(tatea 'i (lurali# ul (olitic re(re)i"t &alori #u(re e% ," #(iritul tradi$iilor de ocratice ale (o(orului ro !" 'i idealurilor Re&olu$iei di" dece brie 1-.-% 'i #u"t gara"tate* (4) /tatul #e orga"i)ea) (otri&it (ri"ci(iului #e(ara$iei 'i echilibrului (uterilor - legi#lati&% e0ecuti& 'i 1udectorea#c - ," cadrul de ocra$iei co"#titu$io"ale* (2) 3" Ro !"ia% re#(ectarea Co"#titu$iei% a #u(re a$iei #ale 'i a legilor e#te obligatorie*

Simboluri naionale TITLUL II Drepturile, libertile i ndatoririle fundamentale ART 1! "#alitatea n drepturi (1) Cet$e"ii #u"t egali ," 4a$a legii 'i a autorit$ilor (ublice% 4r (ri&ilegii 'i 4r di#cri i"ri* (2) 5i e"i "u e#te ai (re#u# de lege* (3) +u"c$iile 'i de "it$ile (ublice% ci&ile #au ilitare% (ot 4i ocu(ate% ," co"di$iile legii% de (er#oa"ele care au cet$e"ia ro !" 'i do iciliul ," $ar* /tatul ro !" gara"tea) egalitatea de 'a"#e ,"tre 4e ei 'i brba$i (e"tru ocu(area ace#tor 4u"c$ii 'i de "it$i* (4) 3" co"di$iile aderrii Ro !"iei la 6"iu"ea Euro(ea"% cet$e"ii 6"iu"ii care ,"de(li"e#c ceri"$ele legii orga"ice au dre(tul de a alege 'i de a 4i ale'i ," autorit$ile ad i"i#tra$iei (ublice locale*

S-ar putea să vă placă și