Sunteți pe pagina 1din 1

Piata romaneasca si eficientizarea serviciilor In literatura de specialitate exista mai multe definitii ale "comportamentului c onsumatorului de servicii", insa

fiecare pune accentul pe anumite caracteristici , considerate a fi cele mai importante. Cu toate acestea, de remarcat sunt anumi te trasaturi ale comportamentului consumatorului formate dintr-un ansamblu de at itudini, de manifestari, de decizii, de alegeri si motivatii care stau la baza a ctului de achizitie a unui serviciu. Ce este important de remarcat cu privire la comportamentul consumatorului de ser vicii pe piata Business to Business? Aici, e drept ca trebuie sa aducem in discutie comportamentul dinamic si nu cel static, fiind influentat in buna masura de evolutiile in timp, de schimbarile ca re au loc frecvent in acest domeniu, de aparitia unor factori noi care influente aza deciziile sale. Sfera comportamentului consumatorului se largeste si ea o data cu evolutia servi ciilor, cu dezvoltarea acestora, cu diversificarea sectorului tertiar. Insa in c azul firmelor furnizoare sau prestatoare de servicii nu se poate vorbi de obtine rea unor castiguri pe termen scurt si asigurarea unui profit satisfacator pe o p erioada limitata de timp, ci dimpotriva, acestea au in vedere satisfacerea nevoi i de servicii a consumatorilor, dezvoltarea tehnologiilor in ceea ce priveste pr estarea sau furnizarea unui anumit serviciu etc. Consumatorii si cum sta situatia in Romania Salariile relativ mici in comparatie cu cele europene, nesiguranta pastrarii poz itiei ocupate in prezent pe piata conduc la imaginea unui consumator, care este inca in cautare de solutii. De cealalta parte, firmele doresc sa satisfaca nevoi le unei game variate de consumatori, dar sunt si cazuri in care nu se stie inca cu exactitate cum anume sa se creeze si sa se furnizeze valoare la preturi acce sibile pentru consumatorii romni. Firmele straine, furnizoare sau prestatoare de servicii, se afla in competitie unele cu celelalte in ceea ce priveste realizare a unor servicii din ce in ce mai bune, mai atractive din punctul de vedere al ca litatii, dar si al tarifului. Cu toate ca piata romneasca a serviciilor s-a dezvoltat mai trziu, dect in celelalt e state europene, shimbarile sunt vizibile si au ca efect direct cresterea efici entei serviciilor. Paradoxul unor servicii necompetitive a fost depasit in momen tul in care pe piata romneasca si-au facut simtita prezenta din ce in ce mai mult , firmele mari, gigantii europeni care au adus cu sine si vor aduce si in contin uare un plus de siguranta pe o piata, care a fost marcata de lipsa unor modele viabile in domeniu, constituind astfel garantia ca si aici este posibila impleme ntarea unor masuri care se impun de foarte mult timp.