Sunteți pe pagina 1din 13

Modelul Raportului Anual de Mediu (RAM)

Tabel 1 - DATE DE IDENTIFICARE


Numele instalaiei Adresa/oraul instalaiei Cod potal Coordonatele amplasamentului (latitudine N, longitutdine E) Codul CAEN (4 cifre sub forma xx.xx) Acti itatea principal! "olumul produciei (#g/m$/ml/buc.) Autoritatea de reglementare Num!rul instalaiilor Num!rul orelor de funcionare pe an Num!rul anga%ailor Num!rul autori&aiei de mediu 'ersoana de contact (elefon nr. )ax nr. Adresa E*mail

Prezentul raport anual contine pa!ini

"e#natura director Tabel $ - C%A"IFICARE

Intoc#it

Acti itatea cf. ,-. nr. +/0/0114

2escriere

Codul + (codul N,3E*' principal format din cinci cifre)

Tabel & - 'TI%ITATI


Con(u# de ener!ie 'nitatea de #)(ur) Con(u#ul de ener!ie '!cur! 4otorin! .a& natural Electricitate C!rbuni Alte tipuri Ap) Consum de ap! subteran! pe amplasament Consum de ap! de suprafa! pe amplasament Consum de ap! din reteaua oraseneasca m$/an Con*inutul de (ul+ $,,$,,. $,1, $,11 Anul

45/ora 6g/an $,,$,,. $,1, $,11

m$/an

m$/an

Tabel / - 0I%ANT DE MATERIA%E

=N(>A>= 4aterii prime/ materiale Cantitate t/an Natura c?imica =mpactul asupra mediului 4odul de stocare 'rodus finit 2eseuri

=E3=>= Apa Aer

Cantitate t/an 9

@ A

Cantitate t/an ;

@ B

Cantitate t/an +1

@ ++

Cantitate t/an +0

@ +$

(,(A<7

7(otal col. 0 8 (otal col. 9 :(otal col. ; : (otal col +1 : (otal col. +0

Nr. Crt.

Codul deseului

Tabel 1 2F%'3 DE DE"E'RI <ocatia eliminarii/ 'ericulos(2a/Nu) Cantitatea (t/an) recuperarii

Numele contractantului de eliminare/recuperare a deseurilor

Tabel 4 2 DE"E'RI - CENTRA%I5AT6R


Nr. Crt. + 0 $ 4 / + 0 $ 4 / + 0 $ 4 / 2eseu $,,-- tone Cantitatea totala de deseuri produsa de amplasament Cantitatea totala de deseuri eliminate pe amplasament Cantitatea totala de deseuri eliminate in afara amplasamentului Cantitatea totala de deseuri recuperate pe amplasament Cantitatea totala de deseuri recuperate in afara amplasamentului 2eseuri nepericuloase Cantitatea totala de deseuri nepericuloase produse Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate pe amplasament Cantitatea de deseuri nepericuloase eliminate in afara amplasamentului Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate pe amplasament Cantitatea de deseuri nepericuloase recuperate in afara amplasamentului 2eseuri periculoase Cantitatea de totala deseuri periculoase produse pe amplasament Cantitatea de deseuri periculoase eliminate pe amplasament Cantitatea de deseuri periculoase eliminate in afara amplasamentului Cantitatea de deseuri periculoase recuperate pe amplasament Cantitatea de deseuri periculoase recuperate in afara amplasamentului $,,.- tone $,1, - tone

Tabel 7 2 "'0"TANTE PERIC'%6A"E


Nr Crt Denu#ire Fraze de ri(c For#ula c8i#ica Cantitati con(u#ate t9an "toc la &1 1$ $,,tone

Tabel - 2 EMI"II IN AER


)rec enta monitori&arii C Concentratie #a(urata (#!9#c)9(#!9N#c) Nr Crt Denu#ire (ur(a Denu#ire poluant Ianuarie9 tri# I9 (e#e(trul I Februarie9 tri# II9 (e#e(trul II Debit #a(ic (!98) :%E i#pu(a prin AIM (#!9#c)9 (#!9N#c) Metoda de #)(urare

Martie9 tri# III

+. 0.

ExempluC cos cu 28 si D8, atomi&or* sectia placi (A+)

N,x 3,0 'ulberi EtcE.

Tabel . - EMI"II IN APA


)rec enta monitori&arii C Concentratie #a(urata #!9d#c Nr Crt Denu#ire (ur(a Denu#ire poluant Ianuarie9 tri# I9 (e#e(trul I Februarie9 tri# II9 (e#e(trul II Martie9 tri# III :%E i#pu(a prin AIM #!9#c Metoda de #)(urare

+. 0.

Exemplu C >acord +

pD CC,Cr Cr EtcE.

Tabel 1, - EMI"II IN "6%


/

)rec enta monitori&arii C Nr Crt Concentratie #a(urata #!9<! "' "e#e(trial9anual Exemplu C <anga re&er oarele de combustibil 'b (otal ?idrocarburi din petrol EtcE. :%E i#pu(a prin AIM (#!9#c)9( #!9N#c)

Punct de prele;are

Denu#ire poluant

Metoda de #)(urare

+. 0.

Tabel 11 - IMI"II

)rec enta monitori&arii C Nr Crt Punct de prele;are Exemplu C <a limita de N a amplasamentului Denu#ire poluant 3,x N,x EtcE. Concentratie #a(urata #!9<! "' "e#e(tru9anul :%E i#pu(a prin AIM #!9#c Metoda de #)(urare

+. 0.

Tabel 1$ - NI:E% DE 5=6M6T

)rec enta monitori&arii C Nr Crt +. 0. Punct de #a(urare Exemplu C <limita amplasament latura de " :aloare #a(urata d0(A) :%E i#pu(a prin AIM d0(A) Metoda de #)(urare

Table 1& - REC%AMATII DE MEDI'

Recla#a*ii de #ediu
>eclamaii primite >eclamaii care cer o aciune corecti !

$,,-

$,,.

$,1,

$,11

Categorii de reclamaii
4iros Fgomot Ap! Aer

'rocedurale 2i erse

Tabel 1/ 2 RAP6RT PRI:IND M6DERNI5AREA


Nr. Crt. 3arcina stabilita 3tadiul reali&arii "aloare

Tabel 11 2 EPER 2 RE=I"TR'% P6%'ANTI%6R

+1

Num!rul autori&aiei E#i(ia (<!9an) >n aer Metoda de #)(urare Direct) ?n ap) Metoda de #)(urare Indirect) ?n ap) Metoda de #)(urare

1 Ter#eni de #ediu
4etan (CD4) 4onoxid de carbon (C,) 2ioxid de carbon (C,0) )actorul de emisie C,0 Didrofluorocarburi (D)Cs) 2ioxid de a&ot (N0,) Amoniac (ND$) Compui organici olatili non* metanici (N4",C) ,xi&i de a&ot (N,x) 'erfluorocarburi (')Cs) Dexafluorur! de sulf (3)9) ,xi&i de sulf (3,x) A&ot total )osfor total

$ Metale @i co#ponente
Arsen i compui Cadmiu i compui 'lumb si compusi Crom i compui Cupru i compui 4ercur i compui

++

+0

Finc i compui 'ulberi

& "ub(tan*e or!anice clorurate


2icloretan*+,0 (2CE) 2iclormetan (2C4) Clor*alcani (C+1*+$) Dexaclorben&en (DCG) Dexaclorbutadien! (DCG2) Dexaclorciclo?exan (DCD) Compui organici ?alogenai 'C22 : 'C2) (dioxine : furani) 'entaclorfenol ('C') (etracloretilen! ('E>) (etraclormetan ((C4) (riclorben&en ((CG) (ricloretan*+,+,+ ((CE) (ricloretilen! ((>=) (riclormetan

/ Al*i co#pu@i or!anici


Gen&en Gen&en, toluen, etilben&en, xilen Gromai de difenileter

+$