Sunteți pe pagina 1din 3

FISA DE COMUNICARE

IN CAZUL OBSERVARII UNEI POLUARI ACCIDENTALE

ANUL LUNA ZIUA ORA

DATE DE CURSUL DE APA


LOCALIZARE A LACUL:
FENOMENULUI ZONA DE
LITORAL: LOCALIZARE
ACVIFER:
CULOARE:
MODUL DE SUBSTANTE SAU CORPURI PLUTITOARE:
MANIFESTARE A DURATA DE CURGERE A UNDEI DE APA POLUATA:
FENOMENULUI MORTALITATE PISCICOLA (cantitate):
ALTE ELEMENTE VIZIBILE:
REZULTATE DIN ANALIZE :

CAUZA POLUARII SI
NATURA
SUBSTANTEI

TENDINTA CRESTERE STATIONARE DESCRESTE


EVOLUTIEI RE
RECOLTARE APA CINE A RECOLTAT LUNA ZIUA OR
A
DE PROBE PESTI
ALTE
INFORMATII
NUMELE: FUNCTIA
CINE ANUNTA ADRESA: TELEFON:
POLUAREA UNITATEA CARE A PRODUS POLUAREA
CAUZELE
PRODUCERII
POLUARII
LA CAUZE
MASURI
LUATE: LA EFECTE:

ALTE INFORMATII

CINE NUMELE: FUNCTIA:


COMPLETEAZA UNITATEA: ANUL LUNA ZIUA
FISA
SEMNATURA:

45
FISA DE AVERTIZARE
IN CAZ DE POLUARE ACCIDENTALA VALIDATA

UNITATEA:
NUMELE: FUNCTIA:
CINE DATA ANUL LUNA ZIUA ORA
AVERTIZEAZA TRANSMITERII
UNDE S-A MAI TRANSMIS:
DATA PRODUCERII ANUL LUNA ZIUA ORA
POLUARII
CURSUL DE APA:
LACUL:
LOCALIZARE ZONA DE LITORAL: SECTOR
AFECTAT
ACVATICUL:
CAUZA POLUARII SPARGERE CONDUCTA AVARIE INSTALATIE
ACCIDENTALE MANEVRA GRESITA ANTRENARE SUBST.POLUANTE
AVARIE CONSTRUCTIE ALTE CAUZE
IDENTIFICATA PROBABILA NEIDENTIFICATA
NATURA POLUARII NATURA SUBSTANTELOR POLUANTE:
CANTITATEA:
DESCRESTERE STATIONARE CRESTERE
PROGNOZA
EVOLUTIEI POLUARII REZULTATUL ANALIZELOR
LA SURSA
LUNA ZIUA ORA
VIRFUL UNDEI LA UTILIZATORII DE APA DIN
DE POLUARE AVAL
LA LIMITA SIST.DE GOSPOD.A
APELOR
LA FRONTIERA DE STAT
LA CAUZE
MASURI LUATE
LA EFECTE:

PERICOLE SAU INREGISTRATE:


DAUNE POSIBILE:

RESPONSABIL DE
PRODUCEREA
POLUARII
CINE NUMELE FUNCTIA
COMPLETEAZA UNITATEA: ANUL LUNA ZIUA
FISA
SEMNATURA:

46
FISA DE CARACTERIZARE A POLUARII ACCIDENTALE
DENUMIREA AGENT ECONOMIC:
SURSEI
DE POLUARE
ACCIDENTALA MIJLOC DE TRANSPORT:
DURATA ANUL LUNA ZIUA ORA
FENOMENULUI INCEPUTUL POLUARII
SISTAREA POLUARII
CAUZA POLUARII AGENT ECONOMIC:
ACCIDENTALE MIJLOC DE TRANSPORT:
ALTE CAUZE

DENUMIRE-COD CADASTRAL PUNCT INTRARE POLUANT PUNCT LIMITA


(hm) POLUARE AVAL (hm)
LOCALIZAREA CURSUL DE APA:
ZONEI
AFECTATE DE LACUL:
POLUAREA
ZONA DE LITORAL:
ACCIDENTALA
ACVATICUL:
POLUANTI:
ACTIUNI
DESFASURATE
IN TIMPUL
POLUARII
ACCIDENTALE
Total ore munca-evaluare cheltuieli
EVALUAREA Total ore utlilaje-evaluare cheltuieli
CHELTUIELILOR Materiale utilizate+cheltuieli monitorizare-evaluare cheltuieli:
Total cheltuieli estimate:
Unitati participante:
SANCTIUNI ADMNISTRATIV: CONTRAVENTIONAL:
APLICATE
SAU SANCTIUNI IN CIVIL: PENAL:
CURS
LOCALIZARE:
FOLOSINTE DE CONSECINTE:
APA AFECTATE

ALTE INFORMATII

NUMELE: FUNCTIA
CINE UNITATEA: ANUL LUNA ZIUA
COMPLETEAZA
FISA SEMNATURA:

47