Sunteți pe pagina 1din 4

Tematica seminariilor la disciplina Istoria modern a Europei i Americii, partea II, semestrul II al anului de studii 2013-2014 Partea I.

Raiunea de stat, echilibrul european, dreptul naionalitilor eminarul nr. 1-2. tat !i societate "n #uropa modern $secolul %I% & "nceputul secolului %%' 1. Individualitatea secolului al XIX-lea n istoria Europei. Repere economico-sociale i politicoculturale 2. (#)#*+ ,+PIT+-I ./-/I - ,0)1, /)1#, ,/.2 Capitalismul originile conceptului, evoluie !a" #e$er, %arl !ar", &ernand 'raudel .a.( Etape n evolutia capitalismului ). &orme de stat i regimuri politice n Europa secolului al XIX-lea Conceptul de stat n epoca modern* +uterea politic* condiie a statului suveran ,. -tructura statelor europene n secolul al XIX-lea -tatele unitare -tatele .ederate /sociaiile de state 0. 1oile .orme de guvern*m2nt. 3emocraie i autoritarism Consideraii generale Regimurile politice -ecturi obli3atorii 4 1. !a" #e$er, Etica protestant i spiritul capitalismului, '. 255) 2. &ernand 'raudel, Dinamica capitalismului, 'ucureti, 2552. ). %arl !ar", Capitalul, 6ttp477888.mar"ists.org7romana7m-e719:;7capitalul-vol17inde".6tm -EC<I=1E/ >1?>I. !ar.a i $anii -EC<I=1E/ / 3@=/. ?rans.ormarea $anilor n capital Capitolul dou*Aeci i patru. /a-numita acumulare primitiv* Capitolul dou*Aeci i cinci. ?eoria modern* a coloniA*rii Teme de re4erate 5 1. Teorii moderne despre stat 2. Colonialismul: forme de dependen n secolele XIX XX eminarul nr. 3. (6ndirea politic "n epoca modern. ,urente, ideolo3ii, partide 1. -ocietate i democraie 2. ?entative conceptuale doctrine i ideologii n secolele XBIII-XIX ). Ci$eralismul ,. Conservatorismul 0. -ocialismul
1

-ecturi obli3atorii 4 1. Do6n -tuart !ill, Despre li!ertate, '. 1EE, sau "tiliarismul, '. 1EE: 2. Fans-Fermann Foppe, Teoria socialismului i a capitalismului, '. 2515 Teme de re4erate 5 1. Ideolo#ia $ ca discurs %ustificator al puterii politice 2. &i!ertate i responsa!ilitate n democraie -ucrare practic nr.1 Regimuri liberale i democratice n epoca modern eminarul nr. 4. #uropa "ntre a4irmarea naiunilor !i ri7alitile .arilor Puteri $18901:14' 1. 3iplomaie i relaii internaionale 2. !ari puteri, criAe politice i r*A$oaie ). Reuniunile diplomaiei. Congrese i con.erine ,. ?ratate, convenii, sisteme de alian* 0. @ameni i idei. +ersonalit*i politice importante ale perioadei -ecturi obli3atorii 4 1. Eric Fo$s$a8m, Era imperiului, 1'() 1*1+, C6iin*u, Ed. Cartier, 2552. 2. %issinger FenrG, Diplomaia, 'ucureti, 1EE9. Teme de re4erate 5 1. Constituirea i o!iecti,ele Triplei -liane 2. Tripla .nel#ere: etape de constituire, o!iecti,e eminarul ;. )aiuni !i naionalism "n #uropa 1. Concepte, teorii, modele de .undamentare a discursului naional 2. 3e la statul a$solutist la naiunea modern* ). +rincipiul naionalit*ilor. /.irmarea statului naional ,. 1aionalismele perioadei 19;5-1E1,. ?ipologie i tr*s*turi. -ecturi obli3atorii 4 1. Eric D. Fo$s$a8m, /aiuni i naionalism din 1('0 p1n n pre2ent. 3ro#ram, mit, realitate, C6iin*u, Ed. /rc, 1EE;. 2. Ernest Hellner, /aiuni i naionalism, 'uc., /ntet, CE=, 1EE;. ). HuG Fermet, Istoria naiunilor i a naionalismului n Europa, Iai, Institutul European, 1EE;. Teme de re4erate 5 1. 4epere teoretice ale identitii. Tipuri de identitate 2. Identitate i alteritate n epoca modern 5. Ima#inarul politic i formarea identitilor europene -ucrare practic nr. 2. Naionalism i identitate naional n Europa modern
2

Partea II. ,ultur !i spiritualitate "n < ecolul naiunilor = eminarul >. Pro3resele !tiinei !i tehnicii la s46r!itul secolului al %I%-lea- "nceputul secolului al %%-lea 1. 1oile idei asupra tiinei. C6arles 3ar8in si teoria evolutiei. 2. 3omenii i direcii de cercetare. Curente. RepreAentani. a( Istorie Romantism, +oAitivism, Icoala /nalelor( $( -ociologie !a" #e$er, Emile 3urJ6eim ( c( +si6ologie. +si6analiA* -igmund &reud( d( /ntropologie Claude-Cevi -trauss, 'ronisla8 !alino8sJi( e( &iloso.ie +oAitivismul - /uguste Comte, utilitarismul Do6n -tuart !ill, 1ietAsc6e( -ecturi obli3atorii 4 1. -igmund &reud, Introducere n psi6anali2, 3rele#eri de psi6anali2, 3si6opatolo#ia ,ieii cotidiene, Editura 3idactic* i +edagogic*, 1E95( Teme de re4erate 5 1. 7coala -nalelor : tendine i direcii noi de cercetare a istoriei 2. Teoriile lui 8reud despre indi,id, personalitate eminarul 9. .odernism !i postmodernism "n #uropa. Reli3ie, art, literatur "n secolele %I%- %% 1. Religia n societatea modern* a( -eculariAarea societ*ii. !otive. Consecine $( Intoarcerea Kreligiosului L. 3irecii c( /teismul modern 4 !ar", &reud, 1ietAsc6e Comentariu 4 K 3umneAeu a murit... L 1ietAsc6e 2. Citeratura modern*. 3irecii. RepreAentani a( Romantism $( Realism c( -im$olism i naturalism d( ?radiionalism e( !odernism i pstmodernism ). -ensurile artei moderne a( Romantism $( Realism c( Impresionism. +ostimpresionism d( /rt 1ouveau e( /rta a$stract*4 cu$ism, .ovism, dadaism, suprarealism, e"pressionism .a. -ecturi obli3atorii 4 =na dintre operele literare, propuse mai Mos 4 -iteratur artistic5 B.Fugo, 9i2era!ilii, 'ucureti, 255E B.Fugo, /otre Dame de 3aris, 'ucureti, 255) H.&lau$ert, 9adame :o,ar;, 'ucureti, 255; 'alAac, Comedia uman, 2550 'alAac, Eu#enie <randet, 2559
3

-tend6al, 4ou i ne#ru, 255; 3ostoievsJi, Crim i pedeaps, 255:. ?olstoi, -nna =arenina, ?olstoi, 42!oi i pace, C6. 3icJens, 9arile sperane, 255; C6. 3icJens, >li,er T?ist, 255; !. ?8ain, 3rin i ceretor, 2559 ?6. 3reiser, @ennie <er6ardt, 255). !. +roust, .n cutarea timpului pierdut, 255E R. -taton, :ets; i /apoleon, Ed. Rao, 255: %. !aG, Drumul spre Aaterloo, Corint, 2550 Teme de re4erate 5 1. -rta a!stract. ConteBtul apariiei. 3articularitile de e,oluie eminarele 8-:. .entaliti !i 7ia pri7at "n #uropa, secolele %I%- %% 1. 1oile cadre de via* ale omului modern 2. Fa$itatul. !ediul de trai ur$an i rural +u$lic i privat n epoca modern* Biaa privat* i autorit*ile pu$lice +olitica i viaa privat* @rdinea pu$lic* i s.era privat* @noare i deAonoare ). Comunitatea, statul i .amilia -tatutul .emeii n societatea modern* '*r$atul pu$lic-.emeia privat* casnic*( ?impul li$er, vacanele i .amilia 3rame i con.licte de .amilie ,. /limentaie i gust 0. <inute vestimentare, mod* i lu" :. !arginalii4 celi$atari i solitari ;. &orme de con.lict 9. Rituri i stiluri de via* -ecturi obli3atorii 4 +6./lies, H. 3u$G, Istoria ,ieii pri,ate epoca modern*(, vol. B-BII, '. 255, Ceonard 'enevolo, >raul n istoria Europei, Iai, 255) DacJ HoodG, 8amilia european, Iai, 255) &. 'raudel, Ctructurile cotidianului, '. 1E9, D. 3elumeau, 8rica n >ccident Dsecolele XIE XEIII(, '. 1E9: Teme de re4erate 5 1. 9icarea feminist Dnceputul secolului XXF